Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012"

Transkript

1 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling av Lillestrømregionen - by og regionsenter 8 - Kjeller Forskningsparken 8 - Sikkerhet 9 - By- og næringsutvikling 9 KL - nasjonalt ledende på fornybar energi og miljø 10 - Interreg-prosjektet FEM 11 - OREEC 12 - Akershus EnergiPark 14 - Hydrogen som satsingsområde 15 Samarbeid, utdanning - forskning 17 Organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm 18 - Medlemmer 19 3

4 innledning 2012 har vært mitt første år som administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). Det har vært lærerikt og inspirerende å bli kjent med mange dyktige medarbeidere, både i KLs administrasjonen og blant ansatte i våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Året 2012 har vært preget av høy aktivitet innenfor en rekke områder som organisasjonen er befattet med, og gjennom denne årsmeldingen mener jeg at KL dokumenterer at arbeidet gir gode og spennende resultater for våre medlemsbedrifter innenfor de ulike arbeidsområdene. Gjennom 2012 har det vært arbeidet fram en ny strategi for KL. Det var behov for å tydeliggjøre KLs målbilde i form av visjon, formål, verdier og hovedoppgaver, samt å formulere strategier for en femårsperiode med god forankring i målbildet. Ny strategisk plan ble vedtatt av styret i oktober. Vår visjon for fremtiden for KL og regionen er: «Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv». En visjon som tydelig viser at vi ønsker å være offensive og bygge videre på de styrker som allerede er i organisasjonen for å bygge fremtiden for KL og regionen. Strategien sier følgende om KLs formål: «KL skal bidra til bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene. KL skal bidra til ny aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv». Kunnskapsbyen Lillestrøms rolle i dette arbeidet vil være som initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer overfor medlemmene og andre samfunnsaktører. Styret vedtok i sitt møte i november handlingsplan for 2013 knyttet direkte opp mot den nye strategien. Gjennom 2012 har organisasjonen vært igjennom en omfattende søknadsprosess på EUs Regions of Knowledge program sammen med seks andre nasjoner i Europa. Tema for søknaden er energigjenvinning fra avfall. Det har vært en krevende prosess med stor innsats fra ansatte i organisasjonen. Men arbeidet ble kronet med stor suksess, og søknaden ble innvilget. KL ble valgt som hovedprosjektleder, og Osloregionens klynge for fornybar energi (OREEC), som er organisert under KL, vil stå for den faglige gjennomføringen. Prosjektet startet opp i januar KL har også valgt sikkerhet som et satsingsområde, i tråd med ny strategi. Gjennom et samarbeid med Compare Karlstad har vi fått innvilget en søknad hos Interreg. Indre Skandinavia IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS). ISIS-prosjektet skal styrke regionens konkurransekraft gjennom å bidra til å fremme næringsutvikling. I dette tilfellet står utvikling av forskningsparker og samfunnssikkerhet på agendaen. Samfunnssikkerhet er et meget vidt begrep og det er grunnen til at ISIS-prosjektet vil rette fokus mot sikkerhetsutfordringer som er knyttet til informasjonsteknologi. Gjennom 2012 har organisasjonen også hatt et stort fokus på å sikre en god økonomisk utvikling. Det er krevende å være en organisasjon som er avhengig av prosjektfinansiering. I tillegg har det i mange år vært en stor utfordring for KL å ha likviditet gjennom året. For å løse denne situasjonen solgte vi i 2012 våre aksjer i Kunnskapsbyen barnehage AS. Dette har gitt oss en likviditet som sikrer en solid og god drift av organisasjonen på dagens nivå. Gjennom 2012 har vi utarbeidet nye økonomirutiner, og arbeidet godt med å sikre inntektene. Dette har gitt et tilfredsstillende driftsresultat for året Anita Orlund 4

5 Medlemsrelaterte aktiviteter Kuliaden Gjennomført i perioden 30. august til 7. september - 21 aktiviteter individuelle deltaker / 1071 påmeldinger - Budsjett kr. 523 Budsjettert resultat kr 17 - Regnskap kr. 494 Resultat kr. 65 Studietur 30. mai til 1. juni ble det gjennomført en studietur til Karlstad. Tema for turen var: Spennende fremtid for aksen Karlstad Oslo Samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv Møteplasser og nettverksbygging (årlige aktiviteter) KL Forum TEMA: Terror / Teknologiutvikling Tid: Torsdag 1. november 2012, kl , Kunnskapsbyen Konferansesenter Foredrag: Mullah Krekar, v/brynjar Lia, seniorforsker hos FFI Forsvarets Forskningsinstitutt (FFIs) bidrag til teknologiutviklingen, v/ John-Mikal Størdal, konstituert direktør FFI Årsmøte Tema: Min tid i LSK erfaringer så langt, inntrykk og opplevelser, mulighetene fremover» Magnus Haglund 5

6 Kommunikasjon, profilering og samarbeid Kommunikasjonsarbeidet i KL forankres i Profileringsgruppen. Gruppen besto i 2012 av informasjonssjefene hos IFE, NILU, Skedsmo kommune, Høgskolen i Oslo og Akershus, Akershus Energi, Lillestrøm Delta og Kunnskapsbyen. Anne Nyeggen fra NILU har ledet gruppen og Marit Heiberg/Helge Wekre fra Kunnskapsbyen har fungert som sekretariat i Gruppen arbeider for å få virksomhetene til å virke sammen for å løfte området og virksomhetene høyere opp på den regionale og nasjonale arenaen. Kunnskapsbyen Lillestrøm arbeider aktivt for å sette regionen på kartet i Osloregionen. Flere medlemsvirksomheter driver banebrytende forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg arbeider kommunene på Romerike, både hver for seg og gjennom regionrådene, med økt næringsutvikling, bedre transportløsninger og profilering av det store mulighetsrommet for nyetableringer og vekst. Kunnskapsbyen har i løpet av 2012 styrket samarbeidet med byorganisasjonen Lillestrøm 2020 og har blant annet samarbeidet om utviklingen av en Lillestrøm-app, representasjon/stand på Norges Varemesse og et besøkstilbud for besøkende til varemessen. Kunnskapsbyen ga ut magasin på våren og var representert med egen stand i forbindelse med Byfesten i Lillestrøm. Kunnskapsbyen opprettet egen Facebook-profil i løpet av 2012 og satt i gang arbeidet med å lage nye nettsider. Dette arbeidet fortsetter inn i Rekruttering Kunnskapsbyen Lillestrøm har gjennomført et rekrutteringsprosjekt gjennom 2012 som endte opp med deltakelse på IAESTE karrieredag på NTNU, 6. februar medlemsvirksomheter deltok i prosjektet. 6

7 Fellestjenester og service Konferansesenter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Konferansesenteret leier 850 kvadratmeter i andre etasje i Kunnskapsbyens Hus. Konferansesenteret har 288 sitteplasser totalt, ett auditorium til 151 personer og ett stort møterom for 60 personer. Det finnes også sju andre møterom tilgjengelige for konferanseaktiviteter. Her er det muligheter for å leie rom både for leietakerne i bygget og eksterne virksomheter. Samarbeidspartnerne og leietakere i konferansesenteret er FFI, IFE, NILU, HiAk, NORSAR, Justervesenet, UNIK og Campus Kjeller, i tillegg til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Innkjøpsavtaler Som deltaker i Fellestjenester og Service får virksomhetene tilgang til et titalls innkjøpsavtaler. Dette er avtaler som er framforhandlet av Kunnskapsbyen i samarbeid med og på vegne av medlemsvirksomhetene. Det er Innkjøpsgruppen i Kunnskapsbyen som har besørget de fleste avtalene. Av større avtaler kan nevnes hotellavtale (Thon Hotels), kantinedrift (ISS), elektrisk kraft (Markedskraft), kontormøbler (Kjellmann Office AS), annonsering (Romerikes Blad) og bedriftshelsetjeneste (Hjelp 24). Omsetningen knyttet til disse avtalene anslås til ca. 60 MNOK i Kunnskapsbyen Barnehage AS I forbindelse med at noen av våre medlemsvirksomheter ønsket å frigjøres fra sitt garantiansvar i Kunnskapsbyen Barnehage AS besluttet styret å gjennomføre en salgsprosess av dette selskapet. Prosessen resultert i at vi den solgte 100 % av aksjene i dette selskapet til Espira Barnehager AS. 7

8 Utvikling av Lillestrømregionen - by og regionsenter Kjeller 2012 Fortid nåtid fremtid I 2012 var det 100 år siden første fly tok av fra Kjeller flyplass. Dette var avgjørende for den aktiviteten med arbeidsplasser og næringsutvikling som senere har vokst frem på Kjeller og i Lillestrømsregionen. Jubileet ble markert gjennom hele året fra prosjekt Kjeller Kunnskapsbyen Lillestrøm var samarbeidspartner med prosjektet for jubileumskonferansen september. Tema og tittel på konferansen var det samme som for jubileet Kjeller 2012 Fortid, nåtid, fremtid, med ca 200 deltagere. Det var et tettpakket program med fokus på forsvarsvirksomhet og teknologiutvikling og innovasjon innen energi, miljø og sikkerhet. Blant innlederne var daværende Forsvarsminister Espen Barth Eide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide, ordfører Ole Jacob Flæten, adm. dir. Abelia Paul Chaffey, nåværende og tidligere ledere ved forskningsinstituttene på Kjeller og ledere fra industri og annet næringsliv. Arrangementet var viktig for å markere betydningen av etableringen av Kjeller flyplass og de ringvirkningene det har gitt gjennom 100 år. Konferansen pekte også på at regionen er godt skodd for fremtidig utvikling, med de avanserte teknologimiljøene som regionen har i dag. Forskningsparken Kunnskapsbyen har deltatt aktivt i prosessen med områderegulering for Kjeller nord. Hensikten med dette planarbeidet er å gi et styringsgrunnlag for framtidig utvikling og å binde sammen Kjeller og Lillestrøm sentrum gjennom fortetting og urbanisering. Statlige innsigelser til planen knyttet til jordvern og samferdsel har medvirket til at planen ikke ble vedtatt i KL har etablert en gårdeiergruppe i forskningsparken som jobber med en helhetlig utviklingsplan for området. Sammen med SIVA ønsker KL å øke områdets attraktivitet som forskningspark. Samspillet mellom aktørene innen utdanning, forskning og bedrifter kan intensiveres ytterligere og miljøet kan knyttes tettere på byen Lillestrøm. Forskningsparken sysselsetter ca 3000 ansatte, de fleste har høyere utdanning og drøyt 500 har doktorgrader. Høgskolen i Oslo og Akershus er landets tredje største institusjon for høyere utdanning. Høgskolen har to campuser med til sammen studenter, hvorav 4000 på Campus Kjeller. Forskningsparken er et av de fremste fortrinnene Lillestrøm har som regionsenter. Kunnskapsbyens medlemmer trenger et overordnet styringsgrunnlag som tilrettelegger for smidige utbyggingsprosesser, gode og fleksible vekstmuligheter som kan styrke konkurransekraften. Beliggenheten tett på Oslo tilsier en forsterket og samordnet innsats. 8

9 Sikkerhet Fagmiljøet i forskningsparken satser tungt på fornybar energi som sol, bio, vind, vann, hydrogen og miljøovervåkning. En del av miljøet har også utstrakt kompetanse på sikkerhet. Samfunnssikkerhet er et bredt felt og flere medlemmer jobber for å bidra til ny kunnskap og nye virkemidler for å øke forståelsen for risiko og trusler. Dette gjelder både på individnivå, organisasjons- og samfunnsnivå. Med støtte fra Akershus fylkeskommune gjennomførte KL i 2012 en del samtaler med ulike aktører for å finne fram til mulige felles satsningsområder innen samfunnssikkerhet. Blant aktørene med relasjon til sikkerhetsfag er det ingen eller liten opplevelse av tilhørighet til en klynge. Det er lite institusjonalisert samarbeid på organisasjonsnivå. Dette kan utvikles gjennom FOU-prosjekter som det følger penger med. Arbeidet med samfunnssikkerhet blir videreført i Interreg-prosjektet ISIS (IT og sikkerhet i Indre Skandinavia) i Her kommer vi til å styre vinklingen mot IT-sikkerhet; risiko og sårbarhet knyttet til samhandlingen mellom menneske, teknologi og organisasjon. KL jobbet i 2012 mye med å lansere Lahaugmoen som den ideelle plassering for politiets beredskapssenter, men regjeringen vedtok høsten 2012 å legge dette til Alnabru. Det har ikke vært noe bevegelse i planene om en ny politihøgskole i Osloområdet. By- og næringsutvikling I februar 2012 lanserte byplanlegger Erling Dokk Holm Lillestrøm som løsningen på Oslos vekstutfordringer i et stort oppslag i Dagens næringsliv. Hans budskap er at hovedstaden trenger en komplett nr-2-by, med god kollek-tivdekning, beliggende i randsonen til Oslo. Oppslaget har sammen med den pågående planprosessen for Oslo og Akershus og det generelle fokuset på den sterke befolkningsveksten i Osloregionen, gitt Lillestrøm og Lillestrømregionen mye oppmerksomhet i KL har deltatt i mange debatter og konferanser om fortetting, vekst og byutvikling og framsnakket Lillestrøm. Lillestrøm blir stadig mer kjent og anerkjent som arena for kunnskapsnæring. Flere store aktører ønsker å flytte til Lillestrøm, men det er mangel på moderne kontorlokaler. Det er sterkt behov for å få framdrift i regulerings- og utbyggingsplaner for næringsbygg i sentrum. KL har i samarbeid med byorganisasjonen Lillestrøm 2020 arbeidet mye med å utvikle den offisielle Lillestrøm-appen i Appen skal gi nyttig informasjon til innbyggerne, tilreisende, nyinnflyttere, studenter m.fl. om aktiviteter, arrangementer, steder å spise, sove, shoppe osv. Appen vil bli ferdigstilt i Vi har også innledet et samarbeid med Norges Varemesse for å lage en lounge eller stand som gir smakebiter på hva Lillestrøm har å by på. KL var også representert på verdens største eiendoms-, by- og regionmesse: MIPIM (Cannes mars 2012) for å synliggjøre Romerike på Osloregionens stand, på oppdrag for SNR. 9

10 nasjonalt ledende på fornybar energi og miljø I ny hovedstrategi for KL heter det at KL skal Befeste og videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi og miljø i Osloregionen. Året 2012 har vært utfordrende og spennende med hensyn til utvikling av KLs satsing på fornybar energi og miljø. En viktig milepæl ble nådd i 2012 da kontrakt med EU-kommisjonen ble signert for prosjektet COOLSWEEP i desember. KL er juridisk partner og OREEC vil være den operative partneren. Prosjektet finansieres av Regions of Knowledge programmet i EUs 7. rammeprogram. Dette er et program for FoU-baserte klynger. For Norge er det også en milepæl da dette er det første prosjektet innen dette programmet der Norge har koordinator-funksjon. Videre er det bekreftet at KL har et sterkt miljø på hydrogen, der KL har deltatt i Akershus fylkeskommunes arbeid med hydrogenstrategi. Den nasjonale satsingen på hydrogen har imidlertid møtt utfordringer gjennom manglende bevilgninger i statsbudsjettet for I OREEC har det vært arbeidet mye med mobilisering av bedrifter og utviklingen av fyrtårnsprosjekt/arenaprosjekt gjennom året. Mange bedrifter og kompetansemiljøer har vært mobilisert og det virker lovende for en spennende utvikling videre. I 2012 lanserte OREEC en ny møteplass, Cleantuesday, som skal være en månedlig uformell møteplass for gründere, etablert industri og investorer innen cleantech. Synergier. KL har flere prosjekter innen fornybar energi og miljø, med ulike mål, finansiering osv. Samtidig er det potensial for å ta ut synergier mellom prosjektene, da det er mange fellesnevnere i prosjektene. 10

11 Interreg-prosjektet FEM (fornybar energi, energieffektivisering og miljø) FEM1 ble avsluttet i 2011 og det ble i januar 2011 startet opp et nytt FEM-prosjekt som i praksis er en videreføring av de gode erfaringene man har fått gjennom FEM1. FEM2 ble iverksatt fra høsten Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder for det toårige Interreg-prosjektet med Sverige om fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Målet er å styrke næringslivet, øke bruk av fornybar energi, samt bidra til energieffektivisering. Samarbeidspartnere på norsk side er Akershus og Hedmark fylker med kunnskapsmiljøene i Lillestrøm og Hedmark med Tretorget som koordinator for Hedmarkspartnerne. På svensk side er aktørene blant annet region Värmland og region Dalarna, Stål & Verkstad, Arvika Næringslivscentrum, Stiftelsen Teknikdalen og Compare Karlstad, med universiteter og høgskoler som sentrale partnere. Dette prosjektet startet opp 1.juni 2011, og bygger på det forrige treårige Interreg FEM prosjektet. I mai 2013 avsluttes prosjektet, og man går over i nytt prosjekt FEM2020 Klimadrevet utvikling. FEM2020 vil være overgangen til neste prosjekt og ny interreg- periode man vil søke om å delta i. Det arbeides på et relativt bredt spekter i FEM. Innen energieffektivisering har man etablert Energiligaen møteplass for energieffektivisering, og det gjennomføres et prosjekt for energieffektivisering av datahaller, knyttet til et stort testanlegg ved Sätterstrand utenfor Karlstad. Innen fornybar energi arbeides det blant annet med samarbeid mellom energiparkene Glava Energy Center ved Arvika og Akershus EnergiPark i Lillestrøm og andre gryende energiparker som Esval Innovasjonspark i Nes Kommune. Energiparkene fungerer som innovasjonsarenaer og læringsarenaer. I delprosjektet Energiutmaningen arbeides det i samarbeid mellom Norge og Sverige for å øke bevisstheten om energi- og miljøspørsmål hos elever på mellomtrinnet (5-7 klasse). Energiligaen er en del av FEM prosjektet med fokus på energieffektivisering. Som et resultat av FEM prosjektet ble Energiligaen etablert i Energiligaen er rettet mot de som eier eller forvalter bygninger (boligkomplekser, næringsbygg og offentlige bygg), leverandører, serviceforetak, rådgivere og andre med interesse for energieffektiviseringstiltak i bygninger. Man har gjennomført flere seminarer i 2012 i Energiligaen med ulike temaer som blant annet Energisparerkontrakter (EPC) som metodikk med kommuner som målgruppe, og om Fornybare løsninger og lønnsomhet. Regionalt energikontor for Akershus er et arbeid som har pågått over en tid, med FEM-prosjektet som initiativtaker. Det har vært gjennomført en mulighetsstudie i regi av Norges Vel for å gjøre grunnlaget og undersøke mulighetene. Det er flere kommuner som har vist interesse for at et slikt kontor opprettes. Det er arbeidet gjennom workshops med deltagere blant annet fra flere kommuner, Akershus Fylkeskommune med fler. Arbeidet er siden videreført i en arbeidsgruppe. Et forslag til politisk beslutning skal legges frem i Akershus Fylkeskommune i 2013,og som arbeidsgruppen vil spille inn en skisse til. Mulige oppgaver for et slikt kontor er arbeid med energieffektivisering i småhus/eneboliger på privat markedet og ENØK arbeid i kommunale bygg med energiteknikere i et nettverk med kommunenes egne fagfolk. 11

12 OREEC OREEC er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC er organisert som en medlemsforening med et eget styre. Organisatorisk er driften av OREEC lagt til KL. KL skal arbeide for å oppnå OREECs mål og ambisjoner. De viktigste finansieringskildene har vært Forskningsrådets VRI-prosjektet, handlingsprogrammet i Akershus fylkeskommune og medlemskontingent. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. De tre viktigste hendelsene i OREEC i 2012 er COOLSWEEP, Cleantuesday og gjennomføring av foresightbasert strategiprosess. COOLSWEEP. Gjennom partnerskapet i International Cleantech Network, der OREEC er en av 10 partnere lykkes man å få gjennom en søknad til EU-programmet Regions of Knowledge. Det er 4 europeiske klynger på cleantech som står bak dette prosjektet: København (Danmark), Graz (Østerrike), Bilbao (Spania) og Milano(Italia). I tillegg er Riga Technical University i Latvia deltager. Tema for prosjektet er Energigjenvinning fra avfall. En avgjørende faktor i forhandlingene med EU-kommisjonen var KL s soliditet og lange erfaring som prosjektleder av større prosjekter. Organisatorisk er KL juridisk partner og OREEC vil være den operative partneren. Prosjektet startet opp og går over tre år. Totalbudsjett er på ca 3 mill Euro. Cleantuesday. I mai 2012 arrangerte OREEC det første Cleantuesday-arrangementet hos gründerfabrikken MESH i Oslo sentrum. Cleantuesday skal være en fast uformell møteplass for næringsutvikling innen fornybar energi. Under Cleantuesday møtes investorer, gründer bedrifter, etablerte selskaper, offentlige aktører og potensielle kunder innen fornybar energi og cleantech. Cleantuesday i Oslo er etter modell av Cleantuesday Paris med faglig innlegg på rundt en time og enkel servering etter innleggene møtene skal fremme dialog og nettverksbygging. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt fornybar energi, klima og miljøteknologi. Cleantuesday er et samarbeid mellom OREEC og CleantechNorway. Samarbeidet med Frankrike gir oss en mulighet for at norske selskap kan presentere seg har og at alle presentasjoner legges ut i deres internasjonale nettverk. I 2012 ble det gjennomført 6 Cleantuesday med ulike tema innen fornybar energi og miljøteknologi. Foresightbasert strategiprosess. I annet halvår i 2012 har det vært gjennomført en foresight for bedrifter og andre virksomheter i OREECs nettverk. Foresight handler om fremtidstenkning og mobilisering av deltakerne i nettverket. Viktig spørsmål har vært hvor vil OREEC være om 10 år og hvordan skal vi komme dit? Formålet med denne prosessen er å legge grunnlag for klyngeutvikling innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. Det er definert tre leveranser. Det skal utarbeides en ny hovedstrategi for OREEC, grunnlag for en søknad til Arenaprogrammet og utvikle ideer for samarbeidsprosjekter. Prosessen skal i første omgang være ferdig våren Internasjonalisering OREECs formål med internasjonalisering er: Øke regionens attraktivitet - tiltrekke seg arbeidstakere og bedrifter Legge grunnlag for potensielt marked for bedriftene Gi kunnskap om løsninger OREEC har lagt vekt på å bygge nettverk med aktuelle organisasjoner i utlandet. 12

13 Delta på utvalgte seminar/konferanser og å legge til rette for at norske bedrifter kan delta på slike konferanser. Konkrete aktiviteter i 2013 har vært: OREEC innovation Award OREEC Innovation Award er et reisestipend som innebærer deltagelse på «Global CleanTech Meet-Up» i Boston, USA, og et program lagt opp av Innovasjon Norge i Boston. Programmet gir bedriftene innsikt i det amerikanske markedet. I 2012 var det 27 selskap som ble vurdert ut fra gitt kriterier. Prisen for 2012 gikk til Aventa Solar AS, som da også fikk presenterer seg under en av sesjonene på konferanse. I tillegg fulgte Aventa programmet som er lagt opp av Innovasjon Norge for oppholdet i Boston. I delegasjonen til Boston var også Interreg FEM-prosjektet og Kjeller Innovasjon representert. OREEC deltar på denne konferanse og programmet til Innovasjon Norge, Deltagelsen her styrker vårt samarbeid med The Massachusetts Technology Transfer Center, innovasjon Norge i Boston og New England Clean Energy Council. Deltagelsene har gitt oss både kunnskap og inspirasjon for aktiviteter i OREEC. International Cleantech Network ICN OREEC deltar i et internasjonalt klynge-nettverk bestående av cleantech-klynger fra hhv. København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado og Singapore. Formålet med nettverket er å stimulere til økt internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større samarbeidsprosjekter. Det var i 2012 to cluster managers meetings i ICN, som ble arrangert i hhv. København og Singapore. Medlemskap i Global Cleantech Cluster Association (GCCA) OREEC ble i løpt av 2012 medlem i GCCA. GCCA er et nettverk av klynger inne cleantech, nettverket gir oss tilgang til informasjon om aktiviteter i andre land. GCCA har i dag 38 medlemmer spredd utover hele verden. Medlemskap i Cleantech Scandinavia Medlemskapet i Cleantech Scandinavia gir OREEC god oversikt over markedet og aktiviteten inne cleantech i Skandinavia. Arbeidet gjennom Cleantuesday Frankrike OREEC arrangerte 6 Cleantuesday eventer i året. Dett er eventer etter modell av Cleantuesday Frankrike, samarbeidet gir oss en mulighet til å delta på deres eventer i Frankrike og presentasjoner på våre eventer legges ut på deres internasjonale nettside. Andre aktiviteter i OREEC I 2012 ble det i samarbeid med Nordic Energy Research arrangert Oslo Renewable Energy Day i Operaen ifbm. Oslo Innovation Week. OREEC arrangerte for tredje gang temadag om fornybar energi og bærekraftig utvikling for ca 450 elever fra tre videregående skoler i Akershus, Lørenskog vgs., Nadderud vgs. og Frogn vgs. Totalt bidro 18 foredragsholdere fra bedrifter, forskning, universiteter og NVE på disse arrangementene som elever og lærere setter stor pris på. 13

14 Akershus EnergiPark Akershus Energi har etablert en fremtidsrettet energipark i Lillestrøm, Akershus EnergiPark. Ved energiparken produseres det fornybar fjernvarme basert på fuktig skogsflis, deponigass og bio-olje. Fjernvarmesentralen som er Norges største flisfyrte fjernvarmsentral, oppnår en unik virkningsgrad ved kombinert bruk av flere teknologier. I tiknytning til anlegget utnyttes også kloakkvarme og det produseres fjernkjøling. Et stort areal med solfangere for solvarme er etablert, og lagring av energi skjer i en egen akkumulator på 1,2 million liter. I energiparken er det også ført opp et eget FoU-bygg hvor bl.a. HyNor Lillestrøm sin hydrogenfyllestasjon inngår. Resten av bygget er det i gang et arbeid med å sette opp en hydrogen- og fornybar energi lab for aktiviteter knyttet til vgs. elever og lærere. Dette også i regi av Hynor Lillestrøm, men hvor KL har deltatt i prosessen sammen med blant annet AE, UNIK mfl. Akershus Energipark som innovasjonsarena Energiparken ligger i nærhet til sentrale utdannings- og kompetansemiljøer som Høgskolen i Oslo og Akershus samt instituttene i Forskningsparken Lillestrøm på Kjeller. Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Akershus Energi bidratt til å samle aktører fra forskning og næringsliv for å se på samarbeidsmuligheter knyttet til parken. Målet er at Akershus EnergiPark skal bli en katalysator for innovasjon og næringsutvikling i regionen. Tidligere har IFE gjennomført et prosjekt med fokus på FoU tilpasning av kravspesifikasjonen for det kommende solfangeranlegget. I 2012 har FoU bygget i Akershus Energipark fått solceller på taket. Det er svenske Netpower Labs AB har levert anlegget, med en underentreprise fra Nordic Solar AB. Kontakten med svenske leverandører er blant annet muliggjort gjennom samarbeidet med Glava Energy Center i Arvika, Hynor Lillestrøm og IFE. Hynor Lillestrøm etablerer et lokalt mini-grid, og vil bruke strømmen fra anlegget til eget utstyr. Hynor Lillestrøm ønsker også å samarbeide med andre aktører om bruken av denne delen av anlegget til FoU-prosjekter knyttet til sol, brenselceller, kraftelektronikk eller annet som er relevant i sammenhengen. Akershus Energipark som læringsarena Et pilotprosjekt innen for undervisning i Akershus Energipark kom i gang for alvor i Akershus Energi og Kunnskapsbyen Lillestrøm har jobbet sammen med flere andre aktører om et unikt undervisningsopplegg for videregående skoler i Akershus. Pilotprosjektet ble testet av skoleklasser gjennom Målgruppen er Elever og lærere fra naturfag vg1 og yrkesfaglige klasser i blant annet elektro. Men også andre realfagklasser har besøkt parken. Akershus Energipark har fra før ambisjonen om å bli den viktigste arenaen for fornybar energi i Norge. Pilotprosjektet har tatt mål av seg å møte sentrale læreplanmål for den videregående skolen. Engasjerte lærere i realfag har deltatt i å utforme undervisningsopplegget. Besøket i energiparken viser elevene energiproduksjon i praksis, de får foredrag om energiproduksjon i et samfunnsperspektiv og om bærekraftig utvikling. Undervisningen i piloten er knyttet til to faglige løp innenfor naturfag VG1 biomasse og hydrogen. Ettersom solfanger parken er opprettet vil trolig det også utvikles et faglig løp innenfor solvarme. Kunnskapsbyen Lillestrøms arbeid med Akershus Energipark har vært finansiert hovedsakelig gjennom Interreg FEM-prosjektet (se eget punkt), og gjennom prosjektet Samarbeid skole-arbeidsliv innen Akershus Fylkeskommune og handlings-programmet. 14

15 Hydrogen som satsningsområde Fagmiljøet blant medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm har et nasjonalt og på noen områder internasjonalt fortrinn innen hydrogen. Kunnskapsbyen arbeider for økt satsning på området, og for å skape nye prosjekter og aktiviteter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene får brukt og synliggjort sin kompetanse på området. Lokalisering av sekretariatstillingen for Norsk Hydrogenforum og for Hydrogenrådet til Kunnskapsbyen siden 2010 har gitt miljøet en unik mulighet til å engasjere seg sterkere i den nasjonale satsningen og også i internasjonale prosjekter på området. I 2012 har KL vært engasjert i flere prosjekter innenfor hydrogen. Dette gjelder deltakelse i interregprosjektet NextMove og en mulighetsstudie om hydrogen på Gardermoen. Hydrogensekretariat Siden 2010 har Kunnskapsbyen Lillestrøm hatt sekretariatet til Norsk Hydrogenforum (NHF) og Hydrogenrådet. Avtalen med NHF og Hydrogenrådet har i første omgang hatt en varighet på 3 år. NHF er en non-profit medlemsorganisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har omlag 35 medlemmer. Hydrogenrådet er oppnevnt av Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Det er et strategisk råd som fungerer som en rådgivende komité som gir strategiske innspill til prioriteringer og videre satsinger innenfor hydrogenområdet, samt råd om videre innretning av myndighetenes virkemiddelbruk. Med plasseringen av sekretariatet for NHF og Hydrogenrådet i KL har vi fått økt aktivitet på hydrogen-fronten i vår region med Kunnskapsbyen som en sentral aktør. I 2012 var fokus i NHF en videreutvikling av allerede eksisterende aktiviteter, og en forsterkning av aktivitetene mot medlemmer og nettverk internasjonalt. Hydrogenrådet har jobbet med ferdigstillelsen av en ny Handlingsplan for perioden Handlingsplanen er et strategisk dokument med konkrete aksjoner for satsningsområder for Norge, og ble overlevert til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa våren I løpet av høsten 2012 ble det utarbeidet en søknad til NFR, Innovasjon Norge og Transnova for prosjektstøtte i tre ytterligere år fra Interreg-prosjektet Next Move KL er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Next Move, som er innrettet mot å profilere Skagerrak og Øresundsregionen som en foregangsregion innen hydrogen som drivstoff i kjøretøy. I tillegg til KL deltar Skedsmo kommune, Akershus Energi, ZERO, Ruter og Hynor Lillestrøm fra Norge. Rådet for Drammensregionen, som var en av de opprinnelige partnerne i prosjektet, ble avviklet i løpet av året og trådte dermed ut av prosjektet. En viktig ambisjon er å markedsføre regionen som attraktiv overfor produsenter av hydrogendrevne biler. Ved årets utgang hadde Skedsmo Kommune som første kommune i Norge signert en kontrakt med Hyundai Norge om kjøp av hydrogen-drevet bil. I tillegg til Interreg bidrar Akershus fylkeskommune og Transnova med finansiering. Ut over prosjektledelsen for Norge er KL leder for arbeidspakken Analyse, som bl.a. skal samle og analysere erfaringsdata fra selve prosjektarbeidet. Prosjektet er planlagt avsluttet til sommeren

16 Mulighetsstudien Hydrogen Gardermoen H2OSL KL var prosjektleder for mulighetsstudien H2OSL som beskrev mulighetene for anskaffelse og anvendelse av hydrogen og brenselsceller på og utenfor flyplassen. Rapporten presenterer alternative former for tilgang på hydrogen (lokal produksjon og tilkjøring) og mulighet for anvendelse i kjøretøyer og stasjonære anlegg. I tillegg til KL var IFE og Hynor Lillestrøm ansvarlige for prosjektets arbeidspakker. Øvrige deltagere og finansiører i prosjektet var Ullensaker kommune, Avinor/OSL, Akershus fylkeskommune og Transnova. Partene bak mulighetsstudien ytret ønske om at studien skulle etterfølges av et forprosjekt med sikte på å utrede nærmere realitetene i studien hva angår tekniske løsninger, økonomiske forutsetninger, etc. Mot denne bakgrunn utarbeidet KL en ny søknad H2OSL Forprosjekt som ble sendt til de samme finansiørene som deltok i mulighetsstudien. Ved utgangen av året lå det an til at samtlige finansiører ville gi sin tilslutning til søknaden. HyNor Lillestrøm AS Kunnskapsbyen Lillestrøm er medeier i selskapet HyNor Lillestrøm AS. HyNor Lillestrøm er ansvarlig for overordnet design, engineering og drift av en hydrogenstasjon med lokalt produsert hydrogen basert på fornybare energikilder. HyNor Lillestrøm AS vil demonstrere teknologi utviklet ved IFE for hydrogenproduksjon og komprimering. Stasjonen forsyner brenselcellebiler med hydrogen, og er lokalisert i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Stasjonen ble operativ med hydrogen produsert ved elektrolyse fra mai, og fra våren 2012 skal det produseres hydrogen også ved reformering av deponigass. Det er montert solceller på taket, som vil bidra til den samlede energibalansen i anlegget. Infrastrukturen skal kunne brukes til test og demonstrasjon av andre selskapers teknologi. I tillegg samarbeider HyNor Lillestrøm med Akershus Energi og utdanningsinstitusjoner om å gi elever og studenter økt kunnskap om bruk av hydrogen i samfunnet. Målsettingen er blant annet å bidra til økt interesse for realfag og naturvitenskapelige fag samt til utdanningen av morgendagens forskere. HYOP Mot slutten av 2011 ble det klart at Statoil ville avvikle sitt engasjement innen hydrogen. Kjeller-miljøet vurderte dette som avgjørende negativt for den videre satsning på hydrogen i regionen. Kjeller Innovasjon etablerte derfor selskapet HYOP som inngikk i forhandlinger med Statoil om overtagelse og drift av Statoils hydrogen fyllestasjoner. Stasjonene ble overtatt i løpet av året. KL er representert i styret i HYOP. Diverse hydrogen-relaterte aktiviteter KL har i tillegg til ovennevnte aktiviteter engasjert seg i en rekke tiltak for å promotere hydrogen som drivstoff i kjøretøyer. bl.a.: Aktiv deltagelse i Akershus Fylkeskommunes strategiarbeid for økt anvendelse av hydrogen i regionen. Deltagelse i Byfesten Lillestrøm med fokus på prøvekjøring av hydrogenbiler for allmennheten. Erna Solberg fikk prøvekjøre hydrogenbil og inspisere anlegget til Hynor Lillestrøm. 16

17 Samarbeid utdanning - forskning Researchers Night 28 september arrangerte Kunnskapsbyen Lillestrøm Researchers Night for tredje gang. Til arrangementet dukket det opp over 200 deltakere, selv om arrangementet var lagt til første dag i høstferien. Målet med Researchers Night er å skape begeistring og forståelse for forskning blant unge. Evalueringen viste at mer enn 90 prosent av årets deltagere kunne tenke seg å komme på Researchers Night også neste år. Forskningsmiljøet på Kjeller har flere verdensledende eksperter å vise til. EU støtter Researchers Night for at folk skal se gode eksempler på forskning i sitt hjemland og på den måten vekke lysten på en spennende forskerkarriere. Tilsvarende arrangementer fant sted i museer, skoler og laboratorier over hele Europa samme kveld. FIRST LEGO League Blant aktivitetene som skal bidra til å stimulere barn og unges interesser for teknisk- naturvitenskapelige fag er teknologiturneringen FIRST Lego League. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte også i år First Lego League for Akershus fylke for sjette gang. Årets tema i First Lego League var Senior Solutions hvordan sikre eldre bedre livskvalitet. Elevene skulle løse en forskningsoppgave, de skulle profilere seg, og de skulle løse en rekke utfordrende oppgaver med lego-robot. Dommerne var nok en gang ildsjeler og entusiaster fra medlemsvirksomheter i Kunnskapsbyen. LEGO som valgfag i ungdomsskolen Det ble startet et arbeid i 2012 sammen med lærere i realfag, Skedsmo Kommune og HiOA for styrke teknologiinnholdet i skolen. Nye valgfag i ungdomsskolen åpner for teknologiinnhold, og LEGO som læringsverktøy ble satsingen. HiOA har levert lærerkurs ved hjelp av lærerkrefter med PhD i LEGO som læringsverkøy. Kjeller LEGO Lab sprang ut som en ide fra arbeidet med LEGO som læringsverktøy i teknologivalgfag i ungdomsskolen. Det er i en arbeidsgruppe bestående av KL, Hynor Lillestrøm, Skedsmo Kommune og HiOA gjort et forberedende arbeid til en skisse for et LEGO verksted. Dette skal om mulig lokaliseres ved HiOA og foruten brukes av HiOA i flere fag også fungere som en brobygger mellom virksomhetene i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller. Forslaget behandles hos HiOA i

18 Organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, i Skedsmo kommune. Styre Faste medlemmer: Ola Jacob Flæten, ordfører Skedsmo kommune, leder Eva Dugstad, adm. dir. Institutt for Energiteknikk, nestleder Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør HiOA John-Mikal Størdal, stabssjef Forsvarets forskningsinstitutt (Svein Rollvik har møtt for Størdal fra ) Nils Aage Jegstad, fylkesordfører Akershus fylkeskommune Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme AS Knut Halvor Hansen, adm. dir. Lahaugmoen Næringspark AS Varamedlemmer: Svein Ole Strømmen, adm. dir/konserndirektør Rainpower ASA. Har sluttet som adm.dir i Rainpower og har trukket seg fra styret. Ref styresak 67/ 12 Styremøte Øivind Brevik, adm. dir Romerike Avfallsforedling IKS Observatører: Paal Berg, ass.dir /styreleder Campus Kjeller Kjartan Berland, Skedsmo Kommune Det har vært avholdt seks ordinære styremøter, samt et ekstraordinært styremøte i forbindelse med salg av barnehagen. Det er ikke utbetalt styrehonorar. Årslønn til direktør var i 2012 kroner og annen godtgjørelse utgjorde kroner Grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Pr hadde KL 9 ansatte og to medarbeidere innleid på engasjementer. Dette utgjorde 10,5 årsverk, hvorav 5,5 ble utført av kvinner. Anita Orlund begynte som ny administrerende direktør i KL 16. januar Sykefraværet i 2012 har foruten en langtidssykemelding vært lavt. KL forurenser ikke det ytre miljø. KL baserer sin virksomhet etter etiske retningslinjer og verdigrunnlag. KLs virksomhet er preget av integritet i forhold til medlemsbedrifter, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. KL er en frivillig sammenslutning som drives etter prinsippet om non-profit. 18

19 Medlemmer Kunnskapsbyen Lillestrøm tar opp medlemmer innenfor forskningsinstitutter, enkeltbedrifter, frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskap, offentlige og private utdanningsinstitusjoner og andre sentrale offentlige institusjoner. Opptak som medlem godkjennes av styret etter søknad. I 2012 fikk Kunnskapsbyen 13 nye medlemmer. 5 utmeldelser. (2 medlemsvirksomheter har fusjonert med andre medlemsvirksomheter). Fylke og kommuner Skedsmo Kommune Aurskog-Høland kommune Rælingen Kommune Sørum kommune Fet Kommune Akershus Fylkeskommune Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Forskningsinstitusjoner Forsvarets forskningsinstitutt Institutt for energiteknikk Norsk institutt for luftforskning NORSAR Offentlige virksomheter Norsk Akkreditering Det kgl. selskap for Norges Vel Forsvarets logistikkorganisasjon Justervesenet Statens Havarikommisjon for Transport AIM Norway Utdanningsinstitusjoner Handelshøyskolen BI Høgskolen i Oslo og Akershus Norges Byggskole Universitetssenteret på Kjeller Videregående skoler Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole Hvam videregående skole Lillestrøm videregående skole Lørenskog videregående skole Mailand Videregående Skole, Lørenskog Nes Videregående Skole Rælingen videregående skole Skedsmo Videregående Skole Strømmen videregående skole Sørumsand videregående skole Inkubatorbedrifter Kjeller Innovasjon AS CondAlign Conterra Technology Crisis Training Bank / Finans / Forsikring / Eiendom/ Revisjon Bori Kunnskapsbyen Eiendom AS Lahaugmoen AS LillestrømBanken AS Lillestrøm Delta Nordea Lillestrøm Svindal Leidland Myhrer & Co AS DNB Lilllestrøm BM Eiendomsutvikling AS NCC Bolig AS Datterbedrifter av medlemmer Akershus Energi Varme AS Kjeller Vindteknikk a.s Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Rainpower Norge AS Industri Dynea AS Rælingen Leca Romerike Avfallsforedling IKS Nedre Romerike Vannverk IKS Nedre Romerike Avløpsselskap IKS IT / Konsulent Adecco Norge AS Frostad Skyrud AS ISS Personalhuset Lillestrøm Sekretærservice AS Straum AS Patentkontoret Curo AS Scalibra AS Scandpower AS SNORRE data AS SPT Group Sweco Norge AS ÅF Infrastruktur AS GROW - Senter For Prestasjonsledelse Amesto Solutions CRM AS Norsk Nettskole AS Styreutvikling Romerike Reklame / Media / PR / Utstilling Createurene Kommunikasjon og reklame 19

20 Medlemmer FORTS. Dignio EcoCube Eraseme International First Sensing Flood Securities AS GIA magnet Hugin & Munin HYNOR Lillestrøm HYOP Jet Aid LandTech Re>C Ltd Nextelco Nicarnica Nicarnica Aviation PhotoFish PortsEYE Sea-lix Solsystem AS Technebies Advokatvirksomhet Bull & Co Advokatfirma AS Advokatkontoret Mageli Advokatkontoret Økland & Co. DA Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co Kraftproduksjon Akershus Energi AS Norges Varemesse Novitas Kommunikasjonsrådgivning AS Cockpit Kommunikasjon AS Andre teknologibedrifter / Øvrige Norsk Innovasjonskapital AS Blaker Utvikling Bergman Diagnostika AS GreenTeam Conpart AS Cytec Norge KS Datek Wireless AS Kongsberg Defence & Aerospace AS Microbeads AS Nemko AS Nordisk Energikontroll AS OREEC Rainpower ASA Romerike Arkitekter AS Vindveggen arkitekter AS Studentsamskipnaden I Oslo Og Akershus - SiO Sandvik Mining and Construction Norge AS Cambi AS Scandinavian Health Programs AS Lillestrøm Arkitektkontor AS Informasjonskontroll AS Norasonde AS Glava Energy Center 20

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM 2013 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 Kommunikasjon, profilering og rekruttering 6 - Rekruttering Fellestjenester

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter 5 3.1 - Forprosjekt Solenergiklyngen. 5 3.2 - VRI i OREEC 5-6 3.3 - OREECs deltagelse

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 Bakgrunn for Arena Sol Kloden krever bærekraftig levesett Solenergi er en del av det

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol Bygger på 2-årig arbeid med Solenergiklyngen Bedrifters ønske om å samarbeid Arena kan være en struktur for samarbeidet videre Samarbeid om utvikling av nye tjenester og produkter på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Hvordan skape verdier fra norsk forskning?

Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Kjeller Innovasjon Skaper verdier for samfunnet ved å realisere kommersielle muligheter i forskning October 9, 2015 Kjeller Innovasjon AS 2 Kultur for innovasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011

Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Handlingsplan Strategisk Næringsplan for Nedre Romerike 2010-2011 Vedtatt i Programstyret 10. september 2009 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Prosjektoversikt...4 1. VERDISKAPENDE KLYNGER...4 1.1 Energi-

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Agenda Bakgrunn/historikk Prognoser Utgangspunkt Konseptutvikling Tilgjengelige energiressurser

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer