Møteinnkalling Side 1 av 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Side 1 av 5"

Transkript

1 Møteinnkalling Side 1 av 5 Innkalt av Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Vår referanse 17/04580 Medlemmer: Svein Gurvin Vigdis Yttervik Kari Bjørnerud Anita Helene Ørbeck Hanne S. Petersen Heidi Kandola Jannik Magnussen Odd Martin Skarpholt Thor Øystein Langsholt Kopi til: Just Ebbesen, adm. direktør Irene Dahl Andersen, vise adm. direktør Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef Helge Stene-Johansen, fagdirektør Marianne Eek, pasient- og brukerombud Astri Myhrvang, kontaktperson HSØ Innkalling til brukerutvalget onsdag 21. februar 2018 kl Sted Møterom plenumsal 2 (lille auditoriet), Kalnes Det nye brukerutvalgets medlemmer inviteres til å delta som observatører i det avtroppende brukerutvalgets møte som starter kl samme sted. Dagsorden Innholdsfortegnelse Sak Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan Sak Mandat for brukerutvalget Sak Strategi for brukermedvirkning Sak Oppnevning av representanter til råd, utvalg og konferanser Sak Eventuelt... 5 Forfall meldes til: Jannicke H. Frølandshagen, mobil eller mail: Vel møtt! Jannicke H. Frølandshagen Sekretariatsansvarlig Postadresse Sykehuset Østfold Samhandlingsavdelingen Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse Tuneveien Sarpsborg Org.nr. NO MVA Telefon E-postadresse Internett

2 Sak Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan Brukerutvalget for Sykehuset Østfold HF (SØ) for perioden 1.mars 2018 til og med 29. februar 2020 ble oppnevnt av styret i SØ den Medlemmene er informert om oppnevningen i brev fra administrerende direktør Just Ebbesen datert Innkalling til det konstituerende møte med saksliste og kjøreplan følger vedlagt. 1. Innkalling med sakliste og kjøreplan til konstituerende møte i brukerutvalget for perioden den 21. februar 2018 godkjennes Sak Mandat for brukerutvalget Mandat for brukerutvalget for perioden ble vedtatt av styret i SØ og det vil bli foretatt en gjennomgang av mandatet med brukerutvalget. 1. Mandat for brukerutvalget tas til etterretning Sak Strategi for brukermedvirkning Strategi for brukermedvirkning ble vedtatt av styret i SØ og det vil bli foretatt en gjennomgang av strategien med brukerutvalget. 1. Strategi for brukermedvirkning tas til etterretning Sak Oppnevning av representanter til råd, utvalg og konferanser Brukerutvalget oppnevner representanter til ulike råd og utvalg. I noen utvalg er representasjonen knyttet til funksjon som leder og nestleder. Dette gjelder: Utvalg Representasjon Styret i Sykehuset Østfold Observatør Leder Styret i Sykehuset Østfold Observatør Nestleder Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Observatør Leder Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Vara til leder Nestleder KAD (kommunale akutte døgnplasser) Medlem Nestleder Råd for pasient- og pårørendeopplæring Rådet for pasient- og pårørendeopplæring er et samarbeidsorgan mellom de kliniske avdelingene i SØ, LMS og brukerutvalget, og er rådgivende for viseadministrerende direktør. Det er et rådgivende organ for SØ som skal sikre at pasientopplæring/lærings- og mestringsarbeid i SØ har en felles, helhetlig struktur til det beste for pasienter og pårørende. Til rådet skal det utpekes to representanter fra brukerutvalget. Willy K. Aagaard og Gro Carlsen har vært valgt for inneværende periode. Willy K. Aagaard og Gro Carlsen trer ut av brukerutvalget, men

3 har ytret ønske om å fortsette i rådet. Det anses imidlertid som hensiktsmessig at én brukerrepresentant med tilhørighet til brukerutvalget oppnevnes til rådet for å ivareta at informasjon fortsatt kommer til brukerutvalget. Arbeidsgruppe Helsetorg Funksjonsperioden for de to representantene som sitter i dag går ut Willy K. Aagaard trer ut av brukerutvalget, men har ønske om å fortsette i denne arbeidsgruppen. Vigdis Yttervik ønsker også å fortsette. Forskningsprosjekt MR halspulsårer Funksjonsperioden for representant som sitter i dag går ut Willy K. Aagaard trer ut av brukerutvalget, men har ønske om å fortsette i forskningsprosjektet. Styringsgruppe mottak Vestbypasienter Sykehuset Østfold vil fra også ha Vestby som opptaksområde. I den forbindelse ble det opprettet en styringsgruppe og brukerrepresentant ble oppnevnt til denne gruppen. Styringsgruppen har et avsluttende møte i juni. Funksjonsperioden for brukerrepresentant går ut Gro Carlsen trer ut av brukerutvalget, men har ønske om å fortsette i styringsgruppen til arbeidet er ferdigstilt. Brukerrepresentanter til Brukerråd NDPS, FDPS og HSDPS Funksjonsperioden for de representantene som sitter i dag går ut Brukerutvalget vil få seg forelagt sak om oppnevning på møtet den og en ber om at de ulike organisasjonene søker å finne aktuelle kandidater frem til det. Frist for innmelding av kandidater er 19. mars, sendes til Jannicke Frølandshagen, Brukerråd kreftavdelingen Funksjonsperioden for de representantene som sitter i dag går ut Brukerutvalget vil få seg forelagt sak om oppnevning på møtet den og en ber om at organisasjonene søker å finne aktuelle kandidater frem til det. Frist for innmelding av kandidater er 19. mars, sendes til Jannicke Frølandshagen, Øvrige tidligere oppnevninger i forskningsprosjekt, styringsgrupper m.m. Brukerutvalgets medlemmer for ble i 2016 og 2017 oppnevnt til å delta i en rekke forskjellige grupper. 5 av medlemmene i det tidligere BU er nå ferdig med sin funksjonstid. Det gjøres en kartlegging på hvilke prosjekter, styringsgrupper osv. som fortsatt er i funksjon og om de som har sittet i disse gruppene skal oppnevnes videre eller erstattes. Dette vil settes opp som sak i BU-møte i april. Noen er allerede avklart og settes opp i forslag til vedtak. 1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: Råd/utvalg/konferanse Status Navn Funksjonsperiode Kommentar Råd for pasient- og pårørendeopplæring Fast Willy K. Aagaard Oppnevnes videre Arbeidsgruppe Helsetorg Fast Willy K. Aagaard Oppnevnes videre Arbeidsgruppe Helsetorg Fast Vigdis Yttervik Oppnevnes videre Medlem i styringsgruppe - Prosjekt for klinisk forskning, ny enhet i SØ Fast Vigdis Yttervik Oppnevnes videre

4 Forskningsprosjekt MR halspulsårer Styringsgruppe mottak Vestbypasienter Pasientforløpet for pasienter med brannskader Forskningsprosjekt revma (rygg) kirurgi Styringsgruppe Innovasjonspartnerskap Medlem til styringsgruppe - Prosjekt ny enhet ved SØ Samhandlingsprosjekt «Virtuell rehabilitering» - Rehabilitering og dialog mellom SØ og de 7 indre kommunene Observasjonsstudie på pasienter med primært benmargsødemsyndrom Pasientsikkerhetsprogrammet, lokal programgruppe Forskningsprosjekt på erfaringer etter dagkirurgi Forskningsprosjekt om KAD (kommunale akutte døgnenheter) forskning og innovasjon forskning og innovasjon Styringsgruppa til prosjektet «Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg» Fagråd for kreft, Helse Sør-Øst (neste møte 15.mars) Råd for pasient- og pårørendeopplæring Fast Willy K. Aagaard avslutning Oppnevnes videre Fast Svein Gurvin Oppnevnes videre Fast Svein Gurvin Oppnevnes videre Fast Anita Helene Ørbech Oppnevnes videre Fast Anita Helene Ørbech Oppnevnes videre Fast Kari Bjørnerud Oppnevnes videre Fast Kari Bjørnerud Oppnevnes videre Fast Mona Larsen Nyoppnevning Fast NN Nyoppnevning (tidligere Sandra Shepherd) Fast NN Nyoppnevning (tidligere Sandra Shepherd) Fast NN Nyoppnevning (tidligere Gro Carlsen)

5 Sak Eventuelt Det avholdes opplæringsdag for det nyoppnevnte brukerutvalget i mai. Jannicke Frølandshagen orienterer om dette. 1. Brukerutvalget tar saken til orientering.

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2016

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2016 Dato: Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2016 Ingenting om oss uten oss 1 Dato: Beretning: Brukerutvalget består av 4 representanter fra FFO, 2 representanter fra SAFO, 1 representant fra

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 6

Møteinnkalling Side 1 av 6 Møteinnkalling Side 1 av 6 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Vår dato 15.02.2017 Vår referanse 16/00130 Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Kari Bjørnerud Gro Carlsen Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jørn

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 17

Møteinnkalling Side 1 av 17 Møteinnkalling Side 1 av 17 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Vår dato 30.11.2016 Vår referanse 16/00130 Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Kari Bjørnerud Gro Carlsen Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jørn

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 15. juni 2016

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 15. juni 2016 Møtereferat Side 1 av 5 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 15. juni 2016 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 5

Møteinnkalling Side 1 av 5 Møteinnkalling Side 1 av 5 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik Bjørg Tandberg Shahira Adatia Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jan Magne Sørensen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 18. desember 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder til kl. 14.20 Marianne Nordby Fålun

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. juni 2017

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. juni 2017 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. juni 2017 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 13. september 2017 (forhåndsgodkjent)

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 13. september 2017 (forhåndsgodkjent) Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra Shepherd Tilstede = Referat fra møte i brukerutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 20

Møteinnkalling Side 1 av 20 Møteinnkalling Side 1 av 20 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Vår dato 16.03.2016 Vår referanse 16/00130 Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jørn

Detaljer

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2014

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2014 Dato: 22.1.2015 Vår referanse 15/00020 Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2014 1 Dato: 22.1.2015 Vår referanse 15/00020 Beretning: Brukerutvalget består av 7 representanter fra FFO (inkludert

Detaljer

Fredrikstad. Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fredrikstad. Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 30. oktober 2017 Sted: Ambulansestasjonen, Helsehuset i Fredrikstad Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Marianne Nordby Fålun

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 30.mars 2016

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 30.mars 2016 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato 31.03.2016 Vår referanse 16/00130 Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 30.mars 2016 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin

Detaljer

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2015

Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2015 Dato: Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2015 Ingenting om oss uten oss 1 Dato: Beretning: Brukerutvalget består av 7 representanter fra FFO (inkludert kreftområdet), 1 representant fra SAFO,

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 19.mars 2014 21.02.2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Fra administrasjonen: Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 14. mai 2018 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Marianne Nordby Fålun styreleder Petter Brelin nestleder Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs

Detaljer

Sak Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker

Sak Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker Møtereferat Side 1 av 5 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold 21.02.2014 Referat fra brukerutvalget onsdag 23. april 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Referat fra brukerutvalget onsdag 18.november 2015

Referat fra brukerutvalget onsdag 18.november 2015 Møtereferat Side 1 av 8 Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Referat fra brukerutvalget onsdag 18.november 2015 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 8

Møteinnkalling Side 1 av 8 Møteinnkalling Side 1 av 8 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik Bjørg Tandberg Shahira Adatia Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jan Magne Sørensen

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. mars 2017

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. mars 2017 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. mars 2017 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. februar 2017

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. februar 2017 Møtereerat Side 1 av 5 Reerent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Reerat ra møte i brukerutvalget SØ onsdag 22. ebruar 2017 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. september 2016

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. september 2016 Møtereerat Side 1 av 5 Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Reerat ra møte i brukerutvalget SØ onsdag 14. september 2016 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 7

Møteinnkalling Side 1 av 7 Møteinnkalling Side 1 av 7 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik Bjørg Tandberg Shahira Adatia Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jan Magne

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. desember 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (til kl. 11.30)

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

~ 1 ~ Tid Torsdag 31.mai 2018 kl til Sted Quality Hotell, Fredrikstad

~ 1 ~ Tid Torsdag 31.mai 2018 kl til Sted Quality Hotell, Fredrikstad Side 1 av 5 Tid Torsdag 31.mai 2018 kl. 12.00 til 16.00 Sted Quality Hotell, Fredrikstad Vår ref: 18/00043 Vår dato 07.06.2018 Tilstede Fra kommunene: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Fredrikstad, Hvaler

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 7

Møtereferat Side 1 av 7 Møtereferat Side 1 av 7 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Referat fra Partnerskapsmøte 3. november 2014 Deltakere: Rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold *)

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent)

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent) i. SYKEHUSET østfolo Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF E: Mandag 14. september 2015 S_t(fi: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. mai 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein-Are Agledal styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt H. Egeland Gulbrandsen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 12. desember 2016 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 18.mars 2015 Vår dato Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 6 Vår ref: 15/00019 Vår dato 04.01.2016 Tid Torsdag 17. desember 2015 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede

Detaljer

Referat fra brukerutvalget onsdag 7.oktober 2015

Referat fra brukerutvalget onsdag 7.oktober 2015 Møtereerat Side 1 av 5 Til Brukerutvalget Sykehuset Østold Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Reerat ra brukerutvalget onsdag 7.oktober 2015 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 29. oktober 2012 Sted: Haldenklinikken Tilstede: Hans Jørn Rønningen fungerende styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 10. mai 2017

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 10. mai 2017 Møtereferat Side 1 av 7 Referent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 10. mai 2017 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen

Detaljer

Saker fremmes av partene gjennom representantene. Partene har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling.

Saker fremmes av partene gjennom representantene. Partene har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling. Retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer Samarbeidet som er forankret i overordnet samarbeidsavtale, mellom Sykehuset Østfold, SØ og kommunene i sykehusets opptaksområde, består av Partnerskapsmøtet, Samhandlingsutvalg

Detaljer

Referat fra brukerutvalget onsdag 10.juni 2015

Referat fra brukerutvalget onsdag 10.juni 2015 Møtereerat Side 1 av 5 Til Brukerutvalget Sykehuset Østold Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Vår reeranse Reerat ra brukerutvalget onsdag 10.juni 2015 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 7. desember 2016

Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 7. desember 2016 Møtereferat Side 1 av 5 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Referat fra møte i brukerutvalget SØ onsdag 7. desember 2016 Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra

Detaljer

Oppdatert pr Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2013

Oppdatert pr Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2013 Årsmelding fra brukerutvalget Sykehuset Østfold 2013 Brukerutvalget SØ for perioden 1.mars 2012 28.februar 2014 har bestått av 6 representanter fra FFO m/ 3 varamedlemmer, 1 representant m/vara fra SAFO,

Detaljer

Referat fra brukerutvalget onsdag 16.desember 2015

Referat fra brukerutvalget onsdag 16.desember 2015 Møtereerat Side 1 av 5 Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Reerat ra brukerutvalget onsdag 16.desember 2015 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik Bjørg Tandberg Shahira

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Partnerskapsmøte 2018

Partnerskapsmøte 2018 Partnerskapsmøte 2018 Tid Mandag 12. mars 2018, kl. 13.00 til 15.00 Sted Innkalling til Partnerskapsmøte for Sykehuset Østfold og samarbeidende kommuner i Østfold Sykehuset Østfold, Kalnes Sarpsborg Plenumsal

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. november 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Vedlegg til sakspapirer Til møtet torsdag 22.november 2018

Vedlegg til sakspapirer Til møtet torsdag 22.november 2018 Side 1 av 28 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Vår dato 09.11.2018 Vår ref. 18/00043 Vedlegg til sakspapirer Til møtet torsdag 22.november 2018 Innholdsfortegnelse Vedlegg sak u019-18 Godkjenne referat fra

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ Onsdag 13. juni 2018 (forhåndsgodkjent)

Referat fra møte i brukerutvalget SØ Onsdag 13. juni 2018 (forhåndsgodkjent) Møtereferat Side 1 av 8 Referent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Tilstede: Medlemmer: Svein Gurvin Vigdis Yttervik Kari Bjørnerud Anita Helene Ørbeck Hanne S. Petersen Tilstede = Referat fra møte i

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 7

Møteinnkalling Side 1 av 7 Møteinnkalling Side 1 av 7 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn 14/133 Medlemmer: Mona Larsen Kari Lundeby Bjørg Tandberg Shahira Adatia Per Liljeberg Monstad Ragnar Kristiansen Willy K. Aagard Jan Magne Sørensen

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Partnerskapsmøte Det innkalles til ordinært partnerskapsmøte for Sykehuset Østfold og samarbeidende kommuner i Østfold.

Partnerskapsmøte Det innkalles til ordinært partnerskapsmøte for Sykehuset Østfold og samarbeidende kommuner i Østfold. Innkalling til Partnerskapsmøte Partnerskapsmøte 2017 Tid Mandag 13. mars 2017, kl. 13.00 til 15.00 Sted Sykehuset Østfold, Kalnes Sarpsborg Plenumsal 2 Det innkalles til ordinært partnerskapsmøte for

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget SØ Onsdag 25. oktober 2017 (forhåndsgodkjent)

Referat fra møte i brukerutvalget SØ Onsdag 25. oktober 2017 (forhåndsgodkjent) Møtereerat Side 1 av 7 Reerent: Jannicke H. Frølandshagen Vår dato Tilstede: Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra Shepherd Tilstede = Reerat ra møte i brukerutvalget

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 5

Møtereferat Side 1 av 5 Møtereerat Side 1 av 5 Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østold Reerat ra brukerutvalget onsdag 11. juni 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 18/01825-4 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 28.02.2018 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 12

Møteinnkalling Side 1 av 12 Møteinnkalling Side 1 av 12 Medlemmer: Vigdis Yttervik Svein Gurvin Cato Stenersen Gro Carlsen Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jørn Nilsen Line Eikenes Langsholt Jan-Magne Sørensen Kopi til: Just Ebbesen,

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Vår ref: 18/00043 Vår dato 13.02.2018 Tid Torsdag 8.februar 2018 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Referat fra brukerutvalget onsdag 9.september 2015

Referat fra brukerutvalget onsdag 9.september 2015 Møtereerat Side 1 av 5 Til Brukerutvalget Sykehuset Østold Reerent: Jon Jæger Gåsvatn Vår dato Reerat ra brukerutvalget onsdag 9.september 2015 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Referat fra Samhandlingssekretariatet

Referat fra Samhandlingssekretariatet Side 1 av 8 Side 1 av 8 Vår ref: 18/00043 Vår dato 08.05.2018 Referat fra Samhandlingssekretariatet Tid Torsdag 26.april 2018 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede fra

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: e-post: 16/02034-23 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 21.09.2016 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 18/01825-35 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 19.12.2018 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 14 Vår ref: 16/00129 Vår dato 02.12.2016 Tid Torsdag 24.november 2016 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-38/012 Bodø, 16.5.2014 Styresak 68-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014 Se vedlagt kopi. side 94 Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 7. februar 2018 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin Kari

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Referat Partnerskapsmøte

Referat Partnerskapsmøte Side 1 av 5 Referat Partnerskapsmøte Vår ref: 17/00097 13.mars 2017 Vår dato 08.03.2016 Partnerskapsmøtet ble avholdt på Sykehuset Østfold Kalnes 13.mars 2017 Deltakere: Rådmennene i kommunene, og administrerende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak 5/17. Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak 5/17. Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet BU møteinnkalling 24.01.2017. MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital HF. Arkivsak: 14/9645-26. Møtested: 1902-bygget, 1. etg. møterom 02M11. Tid: Kl. 11.00. 16.00. SAKSLISTE Sak 1/17.

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 8

Møtereferat Side 1 av 8 Møtereferat Side 1 av 8 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Vår dato Referat fra brukerutvalget onsdag 10.desember 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 23. november 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. juni 2018 kl. 09.30 16.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin Kari

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 19/02678-8 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 29.03.2019 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 27. februar 2017 Sted: Sykehuset Østfold Haldenklinikken Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (deltok

Detaljer

Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: 2010/916-68/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 19.8.2011 Styresak 93-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra Helsetilsynet av 23. juni

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: Dato: e-post: 19/02678-16 Ruth Torill Kongtorp Ruth.Torill.Kongtorp@ahus.no 17.06.2019 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder Direktøren Styresak 37-2016 Brukerutvalget oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2015/2727 Dato: 19.04.2016 Dokumenter i saken:

Detaljer

Protokoll. Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. oktober 2018 Radisson Blu Hotel, Bodø Neste møte: 8. november 2018.

Protokoll. Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. oktober 2018 Radisson Blu Hotel, Bodø Neste møte: 8. november 2018. HELSE NORD Protokoll Vår ref.: 2018/2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 11.10.2018 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. oktober 2018 Møtested: Radisson

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 23. mai 2018 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin Kari

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard am Én SYKEHUSET ØSTFOLD Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF lg: Mandag 23. februar 2015 Sted: Sykehuset Østfold Veum Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13:

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13: MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16.15 Møterom/sted: Store Møterom

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Vår ref: 17/00097 Vår dato 16.11.2017 Tid Torsdag 9.november 2017 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 23.05 2017, kl 10.15 15.50

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 7 Vår ref: 17/00097 Vår dato 11.12.2017 Tid Torsdag 7.desermber 2017 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Tilstede

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Referat Partnerskapsmøte

Referat Partnerskapsmøte Side 1 av 6 Referat Partnerskapsmøte Vår ref: 16/00129 7.mars 2016 Vår dato 08.03.2016 Deltakere: Rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold *) jfr. vedlagte

Detaljer

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Referat Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Tid Torsdag 17.mars 2016 kl. 12.00 til 16.00 Sted Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg Vår ref: 16/00129 Vår dato 29.03.2016 Tilstede fra

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer