G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5"

Transkript

1 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s Agenda... 2 Årsmelding Styret Oversikt over Norsk Hydrogenforums medlemmer Medlemmer med stemmerett i 2014 (33) Personlige medlemmer/observatører (5) Utmeldinger og endring i medlemsstatus Aktiviteter i Nye medlemmer Informasjonsarbeid Strategiarbeid Medlemsmøter og workshoper Nettverksbygging og samarbeid Profilering Styremøter Sekretariatet Regnskap Forslag til budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent Valg av nytt styre Handlingsplan for NHF i

2 Agenda 10:00 Kaffe 10:25 Velkommen v/styreleder Vegard Laukhammer 10:30 Generalforsamling 1. Godkjenning av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen 3. Årsmelding Regnskap for Budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Valg av styre 7.1 Registrering av stemmeberettigede 7.2 Evt benkeforslag: Kandidater til styremedlem og vararepresentant 7.3 Valg av styremedlemmer 7.4 Valgkomité for styrevalg Handlingsplan for Forhåndsmeldte og utsendte saker 10. Generalforsamlingen avsluttes 12:00 Lunsj det serveres lunsj i samme lokaler 13:00 Medlemsmøte Orientering fra de sentrale regionale aktørene - Status for hydrogensatsingen i Osloregionen Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune, FoU-aktiviteter - Martin Kirkengen, IFE Vestlandet Vegard Laukhammer, Prototech Midt-Norge Anders Ødegård, SINTEF Hvis det blir tid åpnes det for plenumsdiskusjon 13:55 Oversikt over hydrogenaktiviteter/arrangementer i :00 Program ferdig 2/16

3 1 Styret Årsmelding 2014 Styret i Norsk Hydrogenforum har i 2014 bestått av: Vegard Laukhammer, Prototech (Styreleder) Bjørn Gregert Halvorsen, HYOP Erik Andresen, Bilimportørenes Landsforening Sabrina Sartori, UNIK / UiO Henning Langås, NEL Hydrogen Anders Ødegård, SINTEF Materialer og Kjemi Varamedlemmer: Øystein Ulleberg, Ife Generalsekretær: Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm (tiltrådte etter B. Simonsen fra september 2014) Æresmedlemmer er Toffen Kloed og Bjørn Gaudernack. 2 Oversikt over Norsk Hydrogenforums medlemmer Norsk Hydrogenforum har pr medlemmer på sin e-postliste (mot 167 i 2012, nedgangen skyldes bl.a. personer som har sluttet i registrerte virksomheter). Nyhetsbrevene og annen relevant informasjon blir sendt ut til 557 personer (mot 505 i 2013). Avsnitt 2.1 viser Norsk Hydrogenforums fullverdige medlemsorganisasjoner i Medlemmer med stemmerett i 2014 (32) Medlemsstrukturen i Norsk Hydrogenforum er som følger: Store bedrifter (mer enn 100 ansatte): NOK Mellomstore bedrifter ( ansatte): NOK Små bedrifter (1 20 ansatte), forskningsinstitutter, universitetsinstitutter, organisasjoner, og offentlige aktører: NOK Personlige medlemmer: 500 NOK Fullverdige medlemmer i 2014 er: AGA as Air Liquide Norge AS Asko Norge AS (Innmeldt 2014) Bertel O. Steen 3/16

4 Deep River AS (Innmeldt 2014) Forsvarets Forskningsinstitutt FFI GasPlas AS Helvig Consulting AS (innmeldt 2014) Hynor Lillestrøm AS HYOP AS Hystorsys AS Hyundai Motor Norge (Innmeldt 2014) Høgskolen i Telemark Institutt for Energiteknikk - IFE Kunnskapsbyen Lillestrøm NEL Hydrogen Nordisk Energiforskning NorECS Norges Automobil-Forbund (NAF) Norges Forskningsråd NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU, Institutt for kjemisk prosessteknologi NTNU, Institutt for materialteknologi Prototech AS Hexagon Raufoss AS RotoBoost AS Ruter AS SINTEF Energiforskning AS SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Anvendt Kybernetikk Universitetet i Oslo, Fermio UNIK Universitetsstudiene på Kjeller Vital Analyse (innmeldt 2014) ZEG Power Zero Emission Resource Organisation 2.2 Personlige medlemmer/observatører (5) Martin Hviid Nielsen (Bellona) Dag Sanne (Birkebeinerlaugets Bedriftsutv. AS) John Winterbourne (Canadian Embassy) Ove Bugge (Energy Development) Signe Kjelstrup (NTNU, Institutt for kjemi) Tore Grunne (Olje- og energidepartementet) 2.3 Utmeldinger og endring i medlemsstatus I 2014 har vi hatt 1 utmeldinger og 5 innmeldinger. Vardar meldte seg ut og Asko Norge, Hyundai Motor Norge, Helvig Consulting AS, Deep River AS og Vital Analyse 4/16

5 3 Aktiviteter i Nye medlemmer Vi har en positiv utvikling hvor netto 5 nye medlemmer har tilkommet i løpet av Informasjonsarbeid Følgende er utført av informasjonsarbeid i 2014: Hjemmesidene integrert med facebook og twitter, og disse kanalene har vært brukt aktivt. Hjemmesiden er blitt kontinuerlig oppdatert med lokale, nasjonale, og internasjonale nyheter. Hydrogenguiden ble oppdatert i nytt 2014-opplag. Det nåværende formatet på Hydrogenguiden fungerer svært godt, og den blir delt ut på nasjonale og internasjonale konferanser og møter. NHF har sammen med Snøball Film stått for produksjonen av en informasjonsfilm som har blitt godt mottatt. Denne kan brukes i opplærings- og presentasjonsformål og ligger på forsiden på hjemmesiden. NHF har bidratt i utviklingen av en virkemiddelrapport for etablering av hydrogenstasjoner, utarbeidet av ZERO. NHF har deltatt ved en rekke møter med myndighetene og andre hydrogenaktører i Norge i Hydrogenprisen for 2014 gikk til Akershus fylkeskommune, for deres langsiktige satsing og støtte for å få fram hydrogen til transportsektoren i Osloregionen. Fylkesordfører Anette Solli og HU-leder for miljø Solveig Schytz tok imot prisen. I sin takketale sa de at denne prisen forplikter, og lovet at de ville fortsette det gode arbeidet og gjøre sin del av påvirkningsarbeid mot næringslivet, andre fylkeskommuner, og statlig sektor. Solveig Schytz fulgte opp regionens ambisjoner senere på året med å stille til valg i HyER organisasjonen for europeiske regioner som jobber med hydrogen og elektromobilitet, og ble i desember valgt inn som visepresident i organisasjonen. Dette vil kunne gi større innflytelse og nettverk innen hydrogenutviklingen i Europa, og bedre inngripen ved å gjøre det lettere for norske prosjekter å kunne delta i framtidige EU-prosjekter. Vi gratulerer Afk med prisen, HyER-vervet, ferdigstillelsen av det ambisiøse handlingsprogrammet og med allerede gode resultater av deres aktive arbeid! 3.3 Strategiarbeid I 2014 har NHF fortsatt det sterke fokuset på kontakt mot myndighetsorgan, deltatt aktivt på messer og konferanser for å profilere medlemmene, trykket og distribuere Hydrogenguiden, fylle de nye hjemmesidene med innhold, samt sørge for en stabil informasjonsflyt til medlemmene. NHF har også vært aktivt medvirkende i den brede 5/16

6 prosessen for Oslo kommunes pågående arbeid med klima- og energistrategi, som i løpet av 2015 skal resultere i en tiltaksplan med høye ambisjoner for nye klimatiltak, med særlig stort fokus på tiltak i transportsektoren. 3.4 Medlemsmøter og workshoper Følgende medlemsmøter og arrangement ble avholdt i 2013: 30. januar, Bergen, Hydrogen som industriell mulighet for Vestlandet 25. mars, Kjeller, Generalforsamling og medlemsmøte 25. april, Oslo, Signeringslunsj, Næring for klima, Oslo kommune 28. april, Rosenholm, Sikkerhetsseminar for buss og bussanlegg 29. april, Oslo, Energy Storage-seminar med Canadiske ambassade juni, Sør-Korea, World Hydrogen Energy Conference 3. september, Bergen, Hydrogen og brenselceller i maritim sektor 17. november, Trondheim, seminar om innblanding av hydrogen i naturgassbusser 3.5 Nettverksbygging og samarbeid 3.6 Profilering Christopher Kloed fra NHF er styremedlem i North Atlantic Hydrogen Association. NEL Hydrogen skulle overta vervet fra 2013, men dette ble utsatt da NEL Hydrogen gikk konkurs i juni. Europeisk samarbeid gjennom European Hydrogen Association, hvor NHF sitter i styret. NHF mottok gjennom Kunnskapsbyen Lillestrøm finansiering fra Transnova i 2014 og 2015 for det strategiske arbeidet i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. 26. mars Innlegg og tilstedeværelse på Gasskonferansen i Bergen april - Hannover Messe 2014 oppsøkende profilering av medlemmene via norsk fellesstand juni World Hydrogen Energy Conference, Sør-Korea. Norsk stand og innlegg på konferansen. 2. september Innlegg og tilstedeværelse på Transport- og logistikkdagen, Bergen november tilstedeværelse på Zerokonferansen. 3.7 Styremøter Det ble avholdt 5 styremøter i Sekretariatet Det har vært bytte av generalsekretær høsten Bjørn Simonsen fikk ny jobb i NEL Hydrogen og Kunnskapsbyen Lillestrøm fremmet ønske om å beholde sekretariatsfunksjonen, styret valgte Kristian E. Vik, prosjektleder hos 6/16

7 Kunnskapsbyen, som overtager. KL har hatt sekretariatsfunksjonen siden 1.februar 2010 gjennom en god finansieringsordning frem til sommeren Dette var en kombinert sekretærstilling med Hydrogenrådet, støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Transnova - og la grunnlaget for et aktivt arbeid med representasjon, formidlings- og representasjonsarbeid. Hydrogenrådet ble etter beslutning fra oppdragsgiverne Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet fra lagt ned. I begrunnelsen heter det bl.a. at «Satsingen på miljøvennlig transport og Enovas arbeid med energiomlegging og enøk har mange fellestrekk. Målet er at denne omorganiseringen skal gi en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på energi- og klimaområdet. En effekt av dette vil være at det vil legges bedre til rette for mer langsiktig og forutsigbar satsing enn dagens Transnova, med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.» Dette byr på utfordringer og sammen med bortfall av videre finansiering fra Forskningsrådet og Transnova gjør dette at arbeidet i NHF dermed har gått inn i en ny periode med begrenset finansiering. Fokus for 2015 vil derfor være å ivareta kjernefunksjonene, og en mer aktiv drift av sekretariatet vil være gjenstand for diskusjon framover. Endringer og stopp i støtteordningene fra virkemiddelapparatet er altså årsaken til dette skiftet. Innovasjon Norge har signalisert at de ikke kan gi støtte til administrasjon av organisasjoner, og oppfordret til søknader gjennom Bedriftsnettverksordningen. Dette ble fulgt opp med innvilgede søknader om forstudie for markedsføring mot tysk hydrogenmarked og mulighet for etablering av nytt stasjonsselskap. «Tysk hydrogenmarked» videreføres i 2015 gjennom eget forprosjekt hvor brorparten av fjorårets aktører deltar på Hannovermessen april 2015 med en forsterket innsats, med en større og mer gjennomprofilert stand. Se ytterligere kommentar under budsjett Avviklingen av Transnova med overdragelse av transportmandat til Enova, gjør også at det pr i dag (mars 2015) er knyttet usikkerhet til hvordan evt. finansielle bidrag derfra vil kunne se ut fremover. Det er fra deres hold signalisert ambisjoner om å få opp et transportprogram i løpet av våren/sommeren 2015, og det er fra Stortinget bedt om en oppdatering/utarbeidelse av ny statlig hydrogenstrategi, under ledelse av Enova. Det er for tidlig å si hvordan en prosess for dette vil bli, men det antas at det er rom for at hydrogenbransjen kan være aktiv med innspill og at det må lages møteplasser for utvikling av en slik strategi. Det er i alle tilfeller positive signaler fra statlige myndigheter, og foreslås derfor som viktigste prioritering for Handlingsplan for Oppsummering av 2014 Hydrogeninfrastrukturen: Det har vært fem stasjoner for biler og en for busser i drift i 2014 som året før. (Porsgrunn, Kjellstad, Økern, Gaustad, Lillestrøm og busstasjonen Rosenholm). Bilstasjonene har tidvis fungert meget bra, men det har oppstått en del 7/16

8 driftsproblemer gjennom året, spesielt på kompressorsiden. Dette har til fulle vist at vi trenger å gå fra en infrastruktur bygget for demonstrasjon til en mer robust infrastruktur, nå som et økende antall hydrogenbiler forventes å komme til Norge. HYOP har fokus på dette spørsmålet, og har i samarbeid med Akershus fylkeskommune definert de to neste hydrogenstasjonene som skal bygges i Akershus i løpet av 2015/16." Hydrogenstasjonen og bussdriften på Rosenholm har stort sett fungert etter plan men har hatt noen mindre uregelmessigheter i 2014, delvis grunnet noen tekniske problemer samt lavere beredskap ved ferieavvikling i juli. Driftsstabiliteten har likevel blitt bedre enn i de to foregående årene, og erfaringene så langt gir en positiv prognose for de to siste årene av CHIC-prosjektet. Det vil planlegges i 2015 for en beredskaps- og etterfølgelsesplan gjennom videre hydrogenbussatsing forankret i regionens hydrogenstrategi. Hynor Lillestrøm etablerte sin «Innovation Zone» - et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon i Nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi ønskes velkommen til å benytte anlegget. For tiden demonstreres Hystorsys metallhydridkompressor, IFEs SESMR-reformer for produksjon av hydrogen fra biogass, og 6. mars 2014 åpnet ZEG Powers hybride teknologi for høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen fra biogass med integrert CO2 fangst. Hynor Lillestrøm deltar også for 2015 og fremover i en prosjektsøknad til Horizon 2020 for demonstrasjon av en gresk biogassreaktor. Selskapet tar i mot en rekke besøkende fra inn- og utland, og driver formidlingsarbeid for videregående skoler og andre målgrupper. Hydrogenstasjonen i Stavanger har stått nedpakket i Risavika havn siden høsten Det er usikkert når den vil komme i drift. Hydrogenstasjonen i Porsgrunn fikk 700 bars fylling i 2013 og installert automatisk fyllesystem i fjor, slik at denne også nå gjennom en bruker-id man kan få fra HYOP, er selvbetjent døgnet rundt. Hovedfokus for infrastrukturarbeidet også i 2014 har vært å sikre stabil drift og tilgang på hydrogen, samt å sikre finansiering for videre drift av stasjonene. HYOP søkte sammen med Akershus fk og Prototech om finansiering til å sette opp stasjoner i hhv. Bærum og Bergen i fjor høst. Disse fikk avslag og er blitt påklaget. Ettersom Transnova fra årsskiftet ble avviklet og i påvente av «rigging» av transportprogram i Enova ligger nå klagesaken hos Samferdselsdept. og det er ikke avklart når og hvordan utfallet av behandlingen av disse vil bli. Hydrogenkjøretøy: Flere hydrogenbiler (Hyundai ix35 FCEV) ble levert og bestilt i 2014 Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten mottok sin bil i juli. Akershus fylkeskommune (Afk), HYOP og Oslo Lufthavn bestilte og fikk biler overlevert på høsten. Afk har inngått en avtale med Hyundai Motor Europe om levering av mellom 10 og 20 hydrogenbiler til 8/16

9 et eget taxiprosjekt og dette samarbeidet har ledet til at pr. mars 2015 er Hyundais hydrogenbil i Norge framover sikret en ny og markant lavere pris kr. Foruten taxibase i Bærum kan også en ny stasjon på Gardermoen bli fremskyndet bl.a. etter ønske fra Hyundai og Oslo Lufthavn med grunnlag fra viktig arbeid som er blitt gjort i H2OSL Forprosjekt siste året. Sluttrapport fra dette studiet planlegges ferdigstilt sommeren Fra før av har Skedsmo kommune og Romerike Avfallsforedling hver sin bil, og disse sammen med Oslos bil har fått medfinansiering gjennom støtte fra Interregprosjektet Next Move samt Transnova. Hyundai har i tillegg til noen testbiler også en egen bil som brukes til pressekjøring, og totalt var derfor antallet norske hydrogenbiler ved utgangen av 2014 stabilt på ca 20 biler (7 Mercedes B-Klasse, 8 Hyundai ix35, og 5 Think hydrogen). Strategisk arbeid i Osloregionen Akershus fylkeskommune fikk behandlet og vedtatt sin ambisiøse hydrogenstrategi mars 2014 og Oslo tilsvarende i juni. Akershus-delen ledet videre til et handlingsprogram på hydrogen for som ble vedtatt oktober Den omfatter blant annet: 2 driftssikre hydrogenstasjoner med god kapasitet Taxi-prosjekt med taxier Videre utbygging av testsenter for hydrogenrelatert teknologi Støtteordning for bilflåter Internasjonalt samarbeid Renovasjonsbilprosjekt - mulighetsstudium i Oslo, Akershus og Østfold Andre nyttekjøretøyer vil bli vurdert for pilotering i denne forbindelse Videre planlegging for stasjon og kjøretøyflåte på Gardermoen AFK har øremerket for de neste årene 34 mill. kr; som skal utløse totalt ca 90 mill. kr med nasjonale og internasjonale midler for disse to årene. Det har vært etablert et sterkt offentlig-privat samarbeid gjennom strategiprosessen med bl.a. Norsk Hydrogenforum og hydrogenaktørene på Østlandet som nå ser ut til å gi et veldig godt resultat, men dette avhenger også av medvirkning også fra Enova. Oslo kommune har tilsluttet seg hydrogensatsingen gjennom strategiprosessen, men har de siste årene også gjennomført en omfattende prosess med overordnet klimaog energistrategi frem mot Denne går til behandling hos miljøbyråden våren 2015 og en handlingsplan for hydrogen er derfor lagt inn etter at klimastrategien blir godkjent. Finansiering av sekretariatet: Våren 2014 var det siste halvåret hvor NHF har hatt en lønnet sekretærstilling finansiert fra NFR, Innovasjon Norge og Transnova. Bjørn Simonsen tiltrådte som sekretær via Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) 1. februar 2010, og benyttet frem til og med august % av sin tid på NHF før han begynte i ny jobb som direktør for markedsutvikling og samfunnskontakt hos NEL Hydrogen. Styret er takknemlig og 9/16

10 meget godt fornøyd med den solide innsatsen Bjørn la ned som generalsekretær. Hans innsats og den gode finansieringen i denne perioden ga en bedre synlighet for organisasjonen, med mange mediepublikasjoner og aktiv deltagelse ved relevante arrangementer for å kunne fremme hydrogen, og dette har bidratt til at hydrogen nå har blitt betraktelig mer kjent som fornybar drivstoffløsning. Styret valgte prosjektleder i KL Kristian E. Vik som ny generalsekretær i NHF fra 1. september. Han har ledet og leder flere hydrogenprosjekter og vært aktiv i strategiprosessen i regionen, blant annet gjennom engasjement i Akershus fylkeskommune. Kristian ivaretar generalsekretærfunksjonen ved siden av gjennomføringen av relaterte prosjekter i KL, og jobber sammen med styret for å finne en bedre og langsiktig finansieringsform framover. Nyhetsarbeidet i NHF ble gjennom 2014 i større grad orientert mot aktiv facebookog twitterbruk, da disse verktøyene er mindre ressurskrevende enn oppdateringen av nettsiden og kan gjøres umiddelbart «ute i felten». Nettsiden har blitt justert slik at facebook og twitter-feeds er integrerte og vil dukke opp som nyhetssaker på forsiden. Dette gjør det også enklere å spre internasjonale nyheter til norske mottagere. Det planlegges å bruke disse sosiale mediene enda mer aktivt framover, hvor også styremedlemmer bidrar med nyhetspubliseringer for å spre informasjon om de aktiviteter som foregår. Utover dette vil nyhetsbrev også sendes ut med jevne mellomrom, ca. to-tre ganger i året. Møter, workshops og konferanser, messer hvor Norsk Hydrogenforum har deltatt, eller arrangert: Seminar om hydrogen som industrimulighet på Vestlandet, 30. januar I samarbeid med CMR Prototech arrangerte NHF et seminar om hydrogen som industrimulighet på Vestlandet. På programmet stod foredragsholdere fra ulike deler av hydrogenmiljøet i Norge samt et spennende innlegg fra hydrogensatsingen i UK. Arrangementet hadde i tillegg til industrimuligheter på Vestlandet også til hensikt å varme opp tematikken for planlegging av hydrogenstasjon på Danmarksplass i Bergen. Generalforsamling, medlemsmøte og utdeling av Hydrogenprisen, 25. mars Akershus fylkeskommune v. Solveig Schytz og Anette Solli mottok hydrogenprisen for 2013 under arrangementet, og en egen omvisning på Hynor Lillestrøm-anlegget ble holdt. Gasskonferansen, 26. mars Bjørn Simonsen holdt foredrag om hydrogen som viktig brikke i det fornybare energisystemet under Gasskonferansen i Stavanger. Dette ble en viktig arena for å spre kunnskap om mulighetene innen hydrogen i gassbransjen, og oppfordringen gikk til å bidra i fremtidens hydrogenbransje. NHF inngikk en intensjonsavtale om samarbeid med Energigass Norge, som er fulgt opp med nye innlegg og deltagelse under Gasskonferansen i /16

11 Hannovermessen, medio april NHF mottok bedriftsnettverksmidler fra Innovasjon Norge og arrangerte sammen med medlemsbedriftene NEL Hydrogen, Hexagon Composites, ZEG Power, CMR Prototech, Hystorsys og CerPoTech en felles stand under Hannovermessen. Standen hadde godt besøk og mange internasjonale kontakter ble pleid og knyttet, og det ble tidlig klart under evaluering i etterkant at man ville gå videre med neste steg i INs bedriftsnettverksordning, hvor neste steg ble innvilget ved årsskiftet Næring for klima (Oslo kommune) signeringslunsj, 25. april: Norsk Hydrogenforum ble innlemmet som medlem i Oslo kommunes Næring for klima. Dette er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. Partnere inviteres til aktuelle seminarer og arrangementer. Her får man muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler. NHF har gjennom dette kommet godt i inngripen med kommunens ambisiøse arbeid med klima- og energistrategi og har blitt en synlig aktør i dette nettverket. Seminar om hydrogen og sikkerhet hos Ruter på Rosenholm, 29.april Ruter, Kunnskapsbyen Lillestrøm (Next Move) og Norsk Hydrogenforum fulgte opp fra fjoråret med nytt sikkerhetsseminar. I år var fokuset spesielt på buss og sikkerhetstenkningen rundt fyllestasjon, verksted og ved design av VanHool-bussene. Seminaret var et viktig ledd i planlegging av opptrapping av bussatsingen i regionen, hvor Akershus fylkeskommune planlegger for 30 hydrogenbusser fra Mange forhold rundt infrastrukturen krever omfattene planlegging, hvor erfaringene fra sikkerhetshåndteringen i CHIC-prosjektet kommer svært godt med i det pågående videre arbeidet. Informasjonsmøte på Stortinget, 2. juni NHF deltok på et seminar på Stortinget sammen med en rekke andre private og offentlige aktører, med tema utslippsfri transportsektor innen 2050, arrangert av Høyres stortingsfraksjoner for energi- og miljø, transport- og kommunikasjon og finans i samarbeid. Stortingsrepresentant Tina Bru var godt fornøyd og la i intervju med UiO i etterkant vekt på symboleffekten av at de tre fraksjonene samarbeider på tvers for å nå klimamål. Under seminaret fikk stortingspolitikerne nyttig kunnskap om hva bransjen trenger av incentiver, og møtet ble nyttig i forhold til prosesser som har gitt resultat i blant annet vedtak om statlig hydrogenstrategi. World Hydrogen Energy Conference 2014, Gwangju, Sør-Korea, medio juni NHF deltok sammen med Akershus fylkeskommune, Ife, HYOP, Hystorsys, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hexagon Composites under verdenskonferansen for hydrogen i Sør-Korea. En egen norsk stand ble avholdt og godt besøkt. Det ble avholdt møter for ytterligere samarbeid med bl.a. bilprodusenten Hyundai i Suwon, noe som har gitt gode resultater. Fylkesordfører Anette Solli holdt sammen med Bjørn Simonsen, Ulf Hafseld fra HYOP og Per Heggem fra Hexagon Composites innlegg under konferansen. 11/16

12 Hydrogen og brenselceller til maritime applikasjoner, 3. september NHF avholdt i samarbeid med Prototech og Hordaland fk en workshop i Bergen om bruk av hydrogen og brenselceller i maritim sektor. Det var stor interesse for temaet, og workshopen hadde i overkant av 40 deltakere, deriblant deltakere fra Skottland og Japan. Statens Vegvesen og Transnova innledet også workshopen med å informere om målsetninger og muligheter tilknyttet maritim transport. Suksessen med LNG-ferger så langt ble fremhevet som et godt fundament, teknologisk og kompetansemessig, for utviklingen mot utslippsfrie ferger i årene fremover. Workshopen ble støttet Transnova og Hordaland fylkeskommune. Zerokonferansen, november (Oslo) Zerokonferansen 2014 fortsatte de siste årenes trend med at hydrogen ble pekt ut som en viktig løsning blant framtidens energibærere. Hyundai viste fram sin ix35 FCEV, og en egen fotoseanse med Next Move-bilene eid av Skedsmo og Oslo kommuner, samt ROAF og Akershus fylkeskommune, ble holdt utenfor bilteltet på Youngstorget. ZERO presenterte en ny virkemiddelrapport for bygging av hydrogenstasjoner, et arbeid gjort gjennom Next Move og med ekstra støtte fra Transnova. 4 Regnskap Foreløpig regnskap for 2014 er vedlagt sakspapirene. Endelig regnskap fremlegges på Generalforsamlingen. Det foreløpige regnskapet viser et underskudd grunnet feilføring av opptjent ikkefakturert inntekt i 2013 à kr Foreløpig driftsresultat for 2014 er derfor negativt med kr mot fjorårets registrerte positive resultat på kr. Endelig regnskap sammen med en utdypende tekst om dette forholdet vil bli lagt fram på generalforsamlingen. 12/16

13 5 Forslag til budsjett for 2015 Forslag til budsjett har en stor post knyttet til prosjektmidler for forprosjekt for felles opplegg under Hannovermessen. Disse bidrar til å opprettholde visse funksjoner og formidlingsarbeid men er forbeholdt dette forprosjektet. Medlemsinntekter dekker andre kostnader for drift av foreningen. Budsjett for Norsk Hydrogenforum 2015 Inntekter Utgifter Kommentar Inntekter Kontingent Bedriftsnettverkprosjekt - forstudie (totalt 1,3 mill kr derav egeninnsats bedrifter ) Utgifter Sekretariat Internasjonalisering/reiser Utgifter, Hannover-messen Variable/uforutsette utg. Hannover EHA-medlemskap European Hydrogen Association regnskap + revisjon NAHA 1000 North Atlantic Hydrogen Association H2-pris 0 Deles ut hvert annethvert år Vaser til H2-prisen 0 Annethvert år, neste 2016 Hydrogenguiden 0 Målsetning om selvfinansiert Medlemsmøter Lunsj, leie av møterom Infomateriale og kommunikasjonsarb Brosjyre/trykksaker, profilering og nyhetspublisering Representasjon, Brussel EHA-møter Websiden Webdesign, webhosting Deltakelse/utstilling på konferanser Uforutsette kostnader Sum Balanse 0 13/16

14 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2016 Generalforsamlingen 2014 vedtok å øke kontingenten for 2015 med 20%. Det er fire kategorier medlemskap basert på størrelse og følgende nivå gjelder: Store bedrifter (mer enn 100 ansatte): NOK Mellomstore bedrifter ( ansatte): NOK Små bedrifter(1 20 ansatte), forskningsinstitutter, universitetsinstitutter, organisasjoner, og offentlige aktører: NOK Personlige medlemmer: 600 NOK 7. Valg av nytt styre Valg av styre i Norsk Hydrogenforum for 2015 Innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen vil legge frem følgende forslag til nytt styre: Industri: Styremedlem 2 år; Jon Eriksen fra Hystorsys Vara; 2 år; Åge Skomsvold, Rotoboost Akademia: Styremedlem 2 år; Steffen Møller Holst, Sintef Vara 2 år, Tjalve Svendsen, Prototech Styrets formann velges fra en av de sittende medlemmer for ett år; valgkomitéen foreslår at Steffen Møller Holst velges inn som leder av NHF. Resten av styret som ikke er på valg er: Henning Langaas fra NEL Hydrogen Erik Andersen fra BIL Bjørn Gregert Halvorsen fra HYOP Sabrina Sartori fra UiO Samtlige kandidater er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. Med den sammensetningen det nye styret da vil få, mener vi at statuttenes krav om at styret skal bestå av 3 representanter for norske bedrifter og minst 2 representanter for forskning og høyere utdanningsinstitusjoner er oppfylt. De foreslåtte styremedlemmene er ansatt i virksomhet med medlemskap i NHF, og representerer dessuten forskjellige fagmiljøer/bransjer slik statuttene krever. Med vennlig hilsen Valgkomiteen, Ulf Hafseld og Magnus Thomassen 14/16

15 8. Handlingsplan for NHF i 2015 Styret har fremhevet følgende mål for 2015: 1. Være en aktiv pådriver og støttespiller for utvikling av ny nasjonal hydrogenstrategi i samråd med Enova og andre involverte aktører 2. Synliggjøre NHF og NHFs medlemsbedrifter a. Profilere medlemsbedrifter på Hannovermessen b. Profilere hydrogenmiljøet i Hydrogenguiden c. Profilering av medlemmene på 3. Øke antall medlemmer i NHF a. Få 3 nye medlemmer i løpet av 2015 b. Invitere aktuelle nye medlemmer på medlemsmøter c. Synliggjøre medlemsfordeler 4. Sikre videre støtte for sekretariatsfunksjonen a. Utforme budsjett, plan for aktiviteter i , og holde en god dialog med Innovasjon Norge og Enova og andre myndighetsorganer b. Jobbe videre med Bedriftsnettverkprosjekt c. Igangsette prosess for å få på plass et Arenaprosjekt for hydrogen d. Identifisere andre muligheter for videre finansiering og drift Øvrig arbeid: o Invitere studenter til medlemsmøtene o Oppdatere hjemmesiden med nasjonale og internasjonale hydrogen nyheter. o Utarbeide minst 3 nyhetsbrev i løpet av året. o Videreføre arbeidet med Hydrogenguiden, og i den grad det er mulig være helt selvfinansiert. o Dele ut Hydrogenprisen neste år i o Utarbeide årsrapport for NHF for Medlemsmøter: o 19. mars: Generalforsamling NHF med foredrag o 24. mars: Workshop on Renewable Energy and Hydrogen Export, Trondheim o Høsten 2015: Medlemsmøte/workshop o Flere aktiviteter vil kunne avklares i løpet av året Nettverksbygging og samarbeid: o Opprettholde god kontakt med Enova, statlig og regionalt nivå 15/16

16 o Nordisk samarbeid (Nordisk energiforskning, North Atlantic Hydrogen Association og nordiske hydrogenforeninger) o Europeisk samarbeid (EHA) NHF profilering: Deltakelse på konferanser/seminarer: o Mars: Gasskonferansen (foredrag) Workshop on Renewable Energy and Hydrogen Export o April: Norsk messestand under Hannover-messen (spleiselag NHF + medlemmer) o November: Zerokonferansen Styremøter: o Arrangere minst 4 styremøter i /16

17 Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Norsk Hydrogenforum Balanseoppstilling for perioden IB Bevegelse UB Alle tall i NOK Fordringer 1500 Kundefordirnger Kundefordringer Opptjente ikke fakt. inntekter Andre forskuddsbet driftskostn Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 1920 Bankinnskudd Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Utarbeidet

18 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Norsk Hydrogenforum Balanseoppstilling for perioden IB Bevegelse UB Alle tall i NOK Opptjent egenkapital Udisponert resultat Annen egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Eiendeler Gjeld og Egenk apital 100 % 0 % Kortsiktig gjeld Egenkapital Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Utarbeidet

19 Norsk Hydrogenforum Resultatregnskap desember 2014 Denne periode Hittil Hele året Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i fjor 3100 Medlemskontingent Kontingent Salgsinntekter Deltakeravgift Sponsing kurs / møter TIlskudd Periodiserte inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Bruttofortjeneste Dekningsgrad 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6553 Programvare årlig Verktøy, inventar Revisjonshonorar Regnskapshonorar Kontorhold Honorar deltakere i Fremmede tjenester Møter, kurs, oppdatering Kontorkostnader Reisekostnad, ikke Reise, diett Reklameannonser Salg, reklame, repr Kontingent, Gaver, fradragsberettiget Kontingenter og gaver Bank og kortgebyrer Annen kostnad m/fradrag Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Finansinntekter Netto finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt Utarbeidet

20 Norsk Hydrogenforum Resultatregnskap desember 2014 Denne periode Hittil Hele året Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i fjor Resultat Salgsutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat virkelig Resultat virkelig i fjor Inntekter virkelig per måned Omsetning ifjor pr måned Utarbeidet

Årsrapport NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO

Årsrapport NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no Årsrapport 2013 Årsrapport 2013... 1 1 Styret... 2 2 Oversikt over Norsk hydrogenforums medlemmer... 2 2.1 Medlemmer

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Status? 12 hydrogenbiler i Norge nå Hyundai selger

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT!

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi 2014-25..og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN OREEC er en del av Alltidbundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Bjørg Andresen, Daglig Leder ZEG Power AS Øystein Ulleberg, Forskningsleder, Institutt for Energiteknikk

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer