Lillestrøm og Strømmen sykkelby og sykkelveinettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lillestrøm og Strømmen sykkelby og sykkelveinettet"

Transkript

1 Lillestrøm og Strømmen sykkelby og sykkelveinettet Frode Hofset Team samferdsel, planavdelingen Foredrag sykkelbynettverket Thon Arena

2 En lang historie Det hele startet for mange millioner år siden. Elvene formet Lillestrøm til det elvedeltaet og det lettsyklede landskapet vi ser rundt oss i dag. Nyere industrihistorie sier at sykkelen bygde byen. Dette geniale enkle framkomstmiddelet økte effektiviteten i trelastindustrien og i flisbyen som var ideell med sitt flate landskap. Det var flere sykkelfabrikker her i tillegg til norges første flyplass og flyfabrikk på Kjeller. Etter hvert kom så sykkelfeltene i sentrum.

3 Før bilismen overtok

4 Strømmen og Lillestrøm Skedsmo kommune Befolkning: innbyggere i Lillestrøm, Strømmen og Skedsmokorset. Topografi: En flat slette med konsentrert bebyggelse og boligutbygging i åssidene rundt og i sentrum Kollektivt: Norges tredje største jernbanestasjon i utkanten av Lillestrøm sentrum med passasjerbevegelser hver dag

5 Hvorfor satse på sykkel 30 % Skedsmo sin miljø- og klimaplan forteller av 30% av energiforbruket gikk til samferdsel i 2010 Støy, miljø og trengselsproblemer. 70 % Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Fysisk inaktivitet og fedme = vår største helsetrussel uføretrygdede i Skedsmo. 80% av oss klarer ikke helsedirektoratets krav til trim Samfunnsøkonomisk regnskap i veiprosjekter taler for gang- og sykkel. Disse trendene vil garantert øke i framtiden.

6 Hva er status og potensialet for Sykkelbyen Lillestrøm Reisemiddelfordelingen arbeidsreiser på sykkel Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Stockholm 23 %(27% ved nye prosjekter) Helsingfors 22 % København 35 % med ambisjoner om 50% Trondheim 11 % Lillestrøm 8 % I Europa er vi nesten sist (dog forantyrkia) når det gjelder tilrettelegging for sykling.

7 BYUTVIKLING I ET MILJØPERSPEKTIV Strategi på grunnlag av mål for fremtiden Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Det er viktig å bli enig med våre arbeidsgivere politikerne om felles mål ved å legge en samferdselsstrategi

8 SAMFERDSELSSTRATEGI

9 Sykkelbyen Lillestrøm tar form Skedsmo Kommune fikk i 2004 Asplan Sykkelbyplan Lillestrøm Strømmen 2005 Viak til å lage en analyse og tiltaksplan med sikte på å bedre sykkeltilbudet i Strømmen og Lillestrøm. Bymiljø Hvordan vil vi ha det? De lokale politikerne var meget positive til planen, da miljøriktig transport sto i de fleste partiprogrammene. Kommunen hadde ikke spesiell ønske om ATP modell, men modellen i Skedsmo ble bestilt av Statens vegvesen.

10

11 Sykkelbyplanen Lillestrøm - Strømmen Skedsmo fikk vi 2004 Hjellnes Cowi til å lage en analyse og tiltaksplan med sikte på å bedre sykkeltilbudet i Strømmen og Lillestrøm. Dette ble meget lærerikt. POLITISK BEHANDLING Politikerne var meget positive til konsulentrapporten og vedtok å bruke den som grunnlag for videre satsing. Bevilgning av midler kom også etter hvert. Miljøriktig transport sto i de fleste partiprogrammene. Med denne rapporten under armen ble det også statlige midler å hente(5 mill pr år), med en liten egenandel selvfølgelig. Nytte og gjennomføring av planen Analyse av reisevanene til befolkningene. Nyttig i saker vedr sykkelbruk og reisevaner Hovedruter med foreslåtte normalprofil og løsning på problemer underveis Sekundærruter Parkering I sentrum På skolene Sykkelkrav inn Parkeringsvedtektene Vegvisning skilting Trafikkskilting Informasjons, og kampanjetiltak 12/9/13 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 11

12 BYUTVIKLING I ET MILJØPERSPEKTIV Hovedplan sykkel Nyttig i reguleringssaker der sykkelveinettet trues. Hovedruter og Sekundærruter med foreslåtte normalprofil Forslag til alle slags tiltak. Kampanje og fysiske Parkering I sentrum På skolene Sykkelkrav inn parkeringsvedtektene Vegvisning skilting Bymiljø Hvordan vil vi ha det?

13

14 Transportanalyse og Bilmetodikk, kan dette brukes på sykkel? Lest og hørt: Transportmodeller er laget i USA for biler og har en tendens til å overdimensjonere bilveinettet. Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Beste middel til å fremme sykkelbruk og kollektivbruk er lange bilkøer.

15 Trafikktellinger er viktige for å sjekke ATPmodellen og å evaluere tiltak Automatiske sykkeltellinger på spesielt utvalgte strekninger Finne kurver for døgnvariasjon, ukevariasjon, Årsvariasjon og maks timetrafikk

16 BYUTVIKLING I ET MILJØPERSPEKTIV Tørr vi å satse på alternativ til privatbilen? Kollektivnettet og ABC-prinsippet Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Kommunen kan legge til rette for kollektivtrafikk, men andre institusjoner avgjør og kommunen blir tilskuer. Bruk av ABC-prinsippet i arealplanleggingen kombinert med stille gater for gående og syklende kan arbeidsreisen til bli en hyggelig opplevelse der man også treffer naboer og kjente. Gangtrafikken Reiselengden er 2-4 km, men snarveier for gående kan gis langt mer fokus enn i dag. Barnetråkk-undersøkelser kan gi oss tips om snarveier som bør utbedres og som ikke må blokkeres ved regulering av et område. Helsegevinsten er meget god.

17 ABC prinsippet - hvor kommer sykkelen inn?

18 Sykling og kollektivtransport en brukervennlig kombinasjon Lillestrøm stasjon og bussterminal 580 plasser under tak

19 Trafikktellinger er viktige for å sjekke ATPmodellen og å evaluere tiltak OG Manuelle trafikktellinger i sentrale kryss

20 Motkreftene er store og må tas på alvor. Kunnskap om ulykkene er den beste medisin

21 Ulykkessituasjonen må være styrende i prioriteringen

22 Brukervennlige anlegg året rundt Drift og vedlikehold Bymiljø Hvordan vil vi ha det? Vintervedlikehold Hvorfor klarer København å holde 60% av sommersyklistene på veien om vinteren. Kultur innsatsmidler litt klima Sykkelveiinspeksjoner Et flott system til jevnlig å sjekke sykkelveienes standard og senke ulykkesfaren.

23 kr + mye lærerikt arbeide sammen med kartavdelingen. Gratis KART til alle husholdninger

24

25 TRIMRUNDER OG SYKKELPUMPE PÅ TORGET

26 Husk kvalitetssikring i alle ledd.

27

28 BYSYKKELORDNING CLEAR CHANNEL JC DECAUX ---- Life cycle mobility. Mye reklame litt mindre reklame Full gsm-dekning Manuell nøklehåndtering kommunal finansiering

29 Bysykkelstasjonene en lærerik øvelse

30

31 Kampanjene er morsomst. Deilig for en tørr planleggingsbyråkrat å leke litt

32

33

34

35 Hovedplan sykkel 2013

36 Regulering av sentrum. Da gjelder det å henge med

37 Lillestrøm øst mulighetenes bydel i Lillestrøm

38 Jeg savner:.- helseaspektet - Parkeringshusenes innganger

39 slutt

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015

Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015 Forslag til AÅ rsmøtet i Orkdal Arbeiderparti 2015 Forslag 1 Fra Årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn Steng Havneveien Havneveien må stenges snarest og senest ved åpning av ny trase for E39. Kommunestyret

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7 offentlig informasjon magasinet Bare en vei for syklingen i Kristiansand og Kristiansandsregionen oppover. Fra venstre: tre vinnere i Vintergrøntkampanjen - Vidar Pedersen, Kjell Tore Omland og Siri Grønness,

Detaljer

Bli med på det store. sykkelløftet. . Side 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 21

Bli med på det store. sykkelløftet. . Side 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 21 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 7-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Slik blir den nye sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes. Bli med på det store sykkelløftet Bedre trafikkavvikling

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Klimagassreduserende parkeringspolitikk Klimagassreduserende parkeringspolitikk Hovedrapport - sammenfatning av delprosjekter og pilotstudier Tor Medalen og Yngve K. Frøyen 31. desember 2012 Skriftserien nr. 4 2012 Institutt for byforming og

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer