Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper"

Transkript

1 Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

2 Innhold i kurset Innkjøperrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte

3 Om innkjøperrollen i bestillingssystemet Innkjøpere i bestillingssystemet kan: 1. Opprette anmodning, og ev kontrollere andres anmodninger 2. Utføre varemottak 3. Sende anmodninger/bestillinger ut av huset, dvs bestille 4. Ta tak i andres anmodninger 5. Mikse fritekst og kataloglinjer i en og samme anmodning (eks: legge til en fraktlinje på et katalogprodukt) 6. Endre på en godkjent anmodning inntil kr 2000, uten ny godkjenning. 7. Lage planer 8. Bruke planer 9. Utføre søk og ta ut rapporter

4 Om innkjøperrollen, ansvar Ansatte med innkjøperrolle i bestillingssystemet skal: Holde seg à jour på eksisterende avtaler (alle avtaler ligger i UiOs avtalekatalog) Holde seg à jour på gjeldende rutiner og regler Ha kunnskaper om de kategoriene man har innkjøpsfunksjon for Ha kunnskap om rollen i forhold til sentral innkjøpsfunksjon Ha generell kjennskap til alle segmentene i kontostrengen Ha god forståelse for artssegmentet i kontostrengen Ha kjennskap til internhandel og aktiveringsreglene Kunne ta ut rapporter i web

5 Anskaffelser utenfor rammeavtale grunnleggende regler Alle anskaffelser > NOK ex mva: Utføres av Seksjon for innkjøp Unntak for Eiendomsavdelingen og Mat Nat Skal konkurranseutsettes Alle anskaffelser > NOK ex mva: Utføres av Seksjon for innkjøp Unntatt for Eiendomsavdelingen, MN, KHM og MEDFAK, som har egne innkjøpere som gjør dette Skal konkurranseutsettes Skal dokumenteres ved Forenklet anbudsprotokoll FØR bestilling sendes

6 Anskaffelser utenfor rammeavtale grunnleggende regler Alle anskaffelser < NOK ex mva: skal gjennomføres på den enkelte enhet Dersom kjøpet har en viss verdi bør man forespørre flere leverandørers priser og øvrige vilkår, for å gjøre det økonomisk mest fordelaktige kjøpet for Universitetet i Oslo Dokumentasjon Ikke krav til dokumentasjon for anskaffelser under NOK. Dersom man har innhentet tilbud, skal det vinnende tilbudet vedlegges bestillingen i bestillingssystemet Hvis det er hensiktsmessig, kan man lage en kontrakt. Hensiktsmessighet vurderes ut fra anskaffelsens verdi og kompleksitet. Eventuell kontrakt skal legges ved bestillingen, mal for kontrakt finnes på UiOs nettsider

7 Arkiveringsrutiner for anskaffelser mellom kr og utenfor rammeavtale E-phorte skal benyttes for arkivering ved alle anskaffelser over kr E-phorte-nummeret skal meldes inn som kontraktsnummer til Rutine for innmelding av kontrakt / leverandør Konkurransen skal utføres i UiOs elektroniske Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Når selve avropet skal utføres etter fullført konkurranse, skal kontraktsnummeret knyttes til bestillingen i bestillingssystemet JFR TIDLIGERE LYSARK: SPESIFIKKE INNKJØPERE GJØR INNKJØP OVER KR

8 Hvilke kjøp skal gjøres i Bestillingssystemet? Alle innkjøp hvor en leverandør kommer til å sende en faktura til UiO skal utføres i bestillingssystemet Unntatt er: Kredittkortkjøp og kontantutlegg Kun i helt spesielle tilfeller kan utgiftsrefusjon brukes. I disse tilfellene er det samme prosedyre som ved dekning av reiseregning godkjenning skjer i HR-portal

9 Behov til betalingsprosessen

10 Fakturering I bestillingssystemet opprettes det et unikt ordrenummer per bestilling Det finnes to typer behandling av faktura: Automatch (faktura går direkte til utbetaling uten videre behandling i fakturasystemet når faktura stemmer med bestilling, avvik på kr tolereres) Manuell Match (ved avvik mellom bestilling og faktura blir faktura sendt til fakturabehandler for manuell matching, informasjon fra bestillingssystemet hentes til fakturasystemet for assistanse i behandlingen av faktura) For kontroll med fakturaer må man ta ut webrapporter! Webrapporter inkl. nå også ordrenummer fra bestilling

11 Typer bestillinger i bestillingssystemet Katalogbestilling Ekstern katalog/punch out Man veiledes fra bestillingssystemet til leverandørens UiO-nettbutikk, plukker varer og veiledes tilbake til bestillingssystemet for fullføring av bestillingen Vanlig katalog Man plukker varer fra katalog i bestillingssystemet Fritekstbestilling Det finnes ikke katalog hvor man kan plukke varer, men man må beskrive hva man skal ha Plankjøp Man lager bestillinger innenfor et delegert budsjett (se mer i senere lysark i presentasjonen)

12 KONTERING

13 Kontostreng Kontostrengen, også kalt økonomimodell, består av 7 segmenter som sammen forteller hva slags inntekt/kostnad det er og hvem som har fått/betaler for denne. Kontostrengen er et viktig grunnlag for styring på alle nivåer i organisasjonen, og benyttes i prognoser, ved bestilling av varer, utbetaling av lønn og ved føring av regnskapet. 13

14 Kontostreng 4 segmenter benyttes i Bestillingssystemet Artsnummer Prosjektnummer Stedkode Tiltaksnummer Kodeverket tilgjengelig på nettet Den som har meldt behovet for bestillingen plikter å informere om prosjekt, sted og evt. tiltak

15 Viktig angående artsnummer Vi skiller mellom «kostnad» og «investering» Kostnad = vanlig driftskjøp = benytt art som starter på 6xxx eller 7xxx Investering = når det du skal kjøpe har en verdi over kr OG levetiden forventes å være 3 år eller mer = benytt art som starter på 12xx I TILLEGG GJELDER: ALT som kommer inn under datautstyr, kontormøbler og kontorutstyr (uansett beløp) SKAL føres på 12xx Dette kalles pool-prinsipp

16 Anleggs- og utstyrsregistrering Feltet Produkt i bestillingssystemet videreføres i utgangspunktet til tekstfeltet i fakturahåndteringssystemet og blir deretter en del av beskrivelsen på selve anlegget Ved katalogkjøp vil dette feltet være forhåndsutfylt, men ved fritekst må man fylle det ut selv Merk at informasjonen i dette feltet sendes til leverandør og er ment for å sikre korrekt bestilling Når man kommer over i fakturasystemet kan informasjonen endres slik at anleggsbeskrivelsen blir mest mulig korrekt Dersom feltet «Produkt» ikke inneholder relevant informasjon for utstyrs- og anleggsregister (f eks. KTF23456), kan feltet «Tekst til fakturalinje» benyttes. Dette feltet overføres til fakturahåndteringssystemet dersom det er brukt, og bli med videre over i utstyrs- og anleggsregisteret

17 Anleggsregistrering Feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? i bestillingssystemet: For artene skjer anleggsregistreringen automatisk og bruker trenger ikke sette inn noe i feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? (oppdateringen skjer når du sender den videre til godkjenning eller kontroll) Unntak: Arter for Anlegg under utførelse (1130, 1210, 1211) skal ikke anleggsregistreres (A settes ikke automatisk) Feltet Krever FA-tilleggsopplysninger på denne arten Når verdi A er satt automatisk ut fra art blir kommentaren Krever FA-tilleggsopplysninger på denne arten automatisk lagt til når man sender anmodningen til godkjenning Tekst kan suppleres ved behov (legg inn før du sender videre til godkjenning)

18 Utstyrsregistrering Det er viktig å vite hva som skal utstyrsregistreres! Alt utstyr unntatt innredning skal merkes Når et produkt skal utstyrregistreres og kostnadsføres skal du: Legge inn U i feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? Legge inn en kommentar i feltet FA-kommentar. Kommentaren legges i fakturaloggen til fakturabehandler. Eksempel på tekst: Reg. med serienummer

19 Kommunikasjonen mellom Bestillingssystemet og Fakturahåndteringssystemet - Dersom A eller U er fylt inn i feltet FA- Anlegg/Utstyrsreg?, går fakturaene automatisk til avvikshåndtering i fakturahåndteringssystemet. - Avvikshåndteringen består i å fullføre anleggsregistreringen.

20 Merverdiavgift De vanligste MVA-satsene: Generell sats : 25 prosent Mat : 15 prosent (serveringstjenester 25 prosent) Overnatting og persontransport: 8 prosent Varer og tjenester fra utlandet: 0 prosent BLOD-produkter og antistoffer: 0 prosent Bøker: 0 prosent Ved fritekstbestilling må du fylle ut mva-satsen selv Ved katalogbestilling har leverandøren fylt inn mvasatsen

21 Fradrag/tillegg for mva Feltet *Fradrag/tillegg for mva» brukes ved: Kjøp av varer for direkte videresalg Tjenestekjøp fra utlandet Varekjøp fra utlandet EU-prosjekter Mer informasjon om mva:

22 Endring av mva-sats ved kjøp fra eksterne kataloger Ved kjøp fra eksterne kataloger, blir det satt på mva-sats på 25% idet du sender anmodningen til godkjenning Ved behov for å endre denne satsen: Lagre anmodningen før du sender den til godkjenning Åpne anmodningen i Innkjøpsverktøy Endre mva-sats Lagre og send til godkjenning

23 Om produktgruppe Ved fritekstkjøp må feltet «Produktgruppe» fylles ut Ved katalogkjøp er feltet fylt ut Produktgruppe er en klassifisering av kjøp Basert på et internasjonalt kodeverk som kalles UNSPSC Dette er et system med koder i 4 nivå Du finner mer informasjon om produktgrupper i bestillingssystemet under Hjelp-Innkjøpsrutiner Produktgruppene benyttes til oppfølging og forbedring NB! Når du setter koden, velg + tegnet i treet for å utvide slik at du får anledning til å se og velge kategori på laveste nivå, og ikke en moderkategori. Du velger kategori ved å klikke på selve navnet. Dette er kritisk ift senere analysemuligheter.

24 Om Innkjøpsverktøy Tilgjengelig verktøy for de med rollen innkjøper eller rekvirent med innkjøpsverktøy I innkjøpsverktøy kan du Opprette ny anmodning Kopiere gamle anmodninger Mikse fritekst og katalogprodukter Søke fram dine og andres anmodninger Når en anmodning er godkjent, ligger den i Innkjøpspool under innkjøpsverktøy for utsending til leverandør

25 Innkjøpsverktøyet har sine egne knapper Før markøren over ikonene og du får svar på hva de gjør 1. Legg til bestillingslinje 2. Kopier 3. Klipp ut 4. Lim inn 5. Slett 6. Legg til produkter fra handlekurven 7. Gå til produktsøk i intern katalog tilhørende leverandøren du har valgt for denne bestillingen

26 Utsending av bestilling Tlf) XML PM Markedsplassen XML Fax Leverandør A Leverandør B Leverandør C Bestilling går i hovedsak automatisk til den såkalte markedsplassen Markedsplassen lager bestillingsblankett som sendes leverandøren (Blå) Bestillingssystemet lager bestillingsblankett til bruk ved oppslag (Hvit) Til leverandører hvor XML er «slått av», må innkjøper ta stilling til forsendelsesmåte, tlf, e-post eller annet Velger du e-post må du legge inn e- postadresse til leverandør Velger du tlf/annet må du selv sørge for at leverandør får bestillingen

27 Lukke eller annullere bestilling? Lukke bestilling benyttes når det ikke kommer noe flere leveranser på en bestilling, selv om det gjenstår noe. Man har med andre ord fått en bekreftelse på at restleveransen aldri vil bli levert. Annullere bestilling skal gjøres når man er enig med leverandør om at bestillingen skal kanselleres. Dette kan skje hvis leverandøren sender en ordrebekreftelse med betydelige avvik Annulleringen gjelder kun i bestillingssystemet. Du må alltid i tillegg forsikre deg om at dette bekreftes overfor leverandøren. Det sendes ikke ut noen annullering fra selve systemet.

28 Planer og plankjøp En plan er delegering av budsjett til rekvirenter og/eller innkjøpere Rekvirent/innkjøper kan opprette anmodninger innenfor budsjett og sende bestillinger til leverandør uten å sende hver enkelt anmodning til godkjenning Planene er i nettobeløp Delegeres et budsjett på NOK , bør man lage planen på NOK for å ta høyde for mva Det er innkjøpere som oppretter planer Personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) godkjenner planer BDM kan også endre en godkjent plan

29 Plankjøpsprosessen Rekvirent Åpner plan og oppretter anmodning i bestillingssystemet Utfører varemottak Kontrollør Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenner plan Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Lager plan med x antall budsjetter Sjekker, kompletterer og sender ut anmodning Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Årsaker til manuell matching: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Nei Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring

30 Planens oppbygging 1) Fellesopplysninger for planen 2) Budsjettene med eventuelle begrensninger 3) Konteringsforslag overføres siden til anmodning 4) Godkjenner behandler planene på samme måte som en anmodning

31 Rapporter Rapporter kan lages hver gang du trenger rapport eller du kan lagre søkekriteriene for gjenbruk Fra rapporten kan man klikke seg inn på bestillingene Rapportene kan lagres til en kommaseparert fil (.csv) som kan tas opp i Excel

32 Rapporter 1 Velg organisasjon(er) du vil se transaksjonene for 2 Om du vil se alle underliggende enheter krysser du av her 3 Hvem sine anmodninger vil du se? Her kan du søke basert på hvem som er eier, kontrollør, godkjenner eller innkjøper på anmodningen. 4 Utelukk en del anmodninger ved å fjerne avhukingen Alle. Avbrutt betyr annullerte bestillinger. Lukkede vil synes gjennom Mottatt. 5 Du kan sette et datointervall for når anmodningene f.eks. er opprettet, godkjent, bestilt og 8 andre statuser for å snevre inn søket. 6 Begrens søket til bestillingslinjer innen en produktgruppe. Hak av Inkluder undergrupper dersom du vil ha med undergrupper til valgt produktgruppe. 7 Avgrens søket til katalogprodukter, punchout eller fritekstkjøp 8 Her kan du velge hvilken faktureringsstatus som skal gjelde for bestillingslinjen. Statusen Delvis fakturert betyr at det er foretatt vellykket match på deler av bestillingslinjen. Statusen Ikke fullstendig fakturert tar i tillegg med linjer hvor en match er mislykket slik at faktura er sendt på flyt for manuell match. 9 Begrens søket til bestillingslinjer hvor det er registrert klage ved varemottak. 10 Begrens søket til en gitt posteringsstreng 11 Begrens søket basert på hva som står på linjen i Påkrevd dato - feltet eller faktisk leveringsdato. Bekreftet dato benyttes ikke ved UiO. 12 Rapporten som kommer ut kan dras sammen til å ikke vise alle linjene men for eksempel antall linjer og verdi per leverandør. 13 Basert på de kriteriene du har satt ellers i rapporten kan du her velge hvilke antall og verdier som skal vises på rapporten. Velger du opprinnelig vil opprinnelig bestillingsbeløp bli vist. Velger du mottatt vil verdi og antall av det som er mottatt bli vist. Uansett hva du velger i denne valglisten vil du altså på rapporten få ut de samme linjene, men antall og verdi vil justeres ut ifra statusen du her har valgt. 14 Du kan klikke deg mellom søkekriteriene og rapporten

33 Kopiering av bestillinger Man kan kopiere tidligere bestillinger Dette gjør man ved å gå til Mine anmodninger og søke opp anmodningen/bestillingen du ønsker å kopiere Åpne denne og velg Kopier til ny Man kan også gå til Innkjøpsverktøy og Rapporter og søke opp og kopiere anmodningen derfra

34 Varsler på e-post Påminnelser om oppgaver i Bestillingssystemet sendes på e-post: Når du har en anmodning til godkjenning(purr for godkjenning etter 2 døgn) Når du har en godkjent anmodning du skal bestille(purr til innkjøper etter to døgn) Til eier om returnert anmodning etter 3 døgn ved manglende godkjenning Til varemottaker både når faktura kommer før fullt varemottak er gjort og etter at leveransen er 5 dager over ønsket leveringsdato. Til bruker av plan når en plan du er satt opp som bruker av er godkjent Til godkjenner av plan når en ny plan er sendt for godkjenning. Til eier når en anmodning forkastes

35 Brukerstøtte 1. linje support Superbrukere ute på enhetene er de som skal spørres først dersom du har problemer i bestillingssystemet. Alle superbrukere er listet opp her: 2. linje support Dersom superbruker ikke kan svare, kan du sende en mail til: 3. linje support Seksjon for regnskap fungerer som 3. linje support. Seksjon for innkjøp sender eventuelle henvendelser dit, den enkelte ansatte ute på enhetene skal ikke sende henvendelser om bestillingssystemet dit

36 Nettsider om innkjøp Seksjon for innkjøp har egne nettsider som omhandler innkjøp Her finnes rutiner, veiledninger, Ofte stilte spørsmål m.m.

37 DU HAR GJENNOMGÅTT ALLE KURSFOILER OG KAN NÅ GÅ LØS PÅ OPPGAVEHEFTET HENT KURSHEFTET OG LES MER OM HVORDAN DU SKAL LØSE OPPGAVENE HER:

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Innhold i kurset Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om rekvirentrollen i bestillingssystemet

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

Anleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra

Anleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra Anleggs- og Utstyrsregistrering Endringer i PM gjeldende fra 01.01.2010 Endringer i PM i forbindelse med Anleggs- og Utstyrsregistrering 2 nye felt i konteringsbildet: FA-Anlegg/Utstyrsreg? FA-kommentar

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009

UNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009 UNIVERSITETET I OSLO Rapport Guide Purchase Management System greteohu 10/19/2009 Dokumentet inneholder en beskrivelse av rapportfunksjonaliteten i PM og et eksempel på hvordan du kan lage en rapport.

Detaljer

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging

Detaljer

Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Formålet Formålet med dette kurset er: A. å gi kjennskap til hvilke oppgaver og ansvar som tilligger BDM innenfor tilsettinger, anskaffelser, utgifter

Detaljer

Bestillingssystemet og planer

Bestillingssystemet og planer SEKSJON FOR INNKJØP, UIO Bestillingssystemet og planer Bruk av planer i bestillingssystemet torinl 16/09/2015 Dokumentet inneholder en beskrivelse av planer, hvordan de opprettes og brukes. Innhold 1.

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 -

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling Basware PM Ordrenummeret som en del av emnefelt eller melding ved utsendelse av mail fra Basware Invoice nå faktura stopper i forkontroll Endringsønske som er

Detaljer

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av varer og/eller tjenester der varen eller tjenesten hentes eller mottas direkte, og sluttsummen kan være ukjent, for eksempel restaurantbesøk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009 1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Refusjon av utlegg ikke-ansatt Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Basware CM - Brukerveildning

Basware CM - Brukerveildning Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.3 Anmodning via handlekurvmaler 08.12.11 Innhold 1 Finne og bruke handlekurvmaler 2 Opprette anmodning Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 1 Logg deg på ansvarsområdet Forespørselsmeny- UiO 1) Velg FA-register Regnskapsopplysninger trykk

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside Introduksjonskurs for økonomicontrollere Delemne 3 UiOs nettside Formålet Formålet med delemne 3 er å gi en innføring i hvordan man finner fram på UiOs nettsider for mer inngående informasjon eller svar

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

eompostering Brukerveiledning

eompostering Brukerveiledning eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen

Detaljer

Håndbok om anleggsmidlerløsøre

Håndbok om anleggsmidlerløsøre NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter - IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Formålet Formålet med delemne 2 er å gå dypere inn i den praktiske gjennomføringen av økonomistyringen som ble gjennomgått i

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer