Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente?"

Transkript

1 Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente? Hans Nergård Date

2 Temaer Hvorfor bedre avkastning enn bankrente? Verdipapirfond Risiko og hva får du betalt for å ta risiko Hvordan bygge en portefølje av verdipapirfond Valg av fond og forvaltning avfond Se på to aktuelle (mest aktuelle) fond Spareavtaler Spareformelen 2

3 Hvorfor bedre avkastning enn bankrente?.meravkastning er tingen! 3,50 % 3,00 % 2,50 % 0,90 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 3,20 % 2,30 % 2,50 % 0,50 % 0,00 % -0,50 % -1,00 % -1,50 % -0,20 % 1,10 % -1,30 % -2,00 % Rente Skatt renter 28% Inflasjon 2,5% Skatt formue 1,1% Avkastning igjen Reduksjon 3

4 ..og her er et edelt sparebehov for den som ikke vil jobbe til 70.. Konsekvens av revidert folketrygd Uttaksalder Pensjonsbeholdning Delingstall (ca.) 19,9 17,5 15,8 13,4 Årlig pensjon Pensjon i forhold til lønn % 45 % 51 % 65 % Eksempel: 1963-årskullet, jevn inntekt ca fra fylte 22 år til utaksalder Kilde: AID/NAV 4

5 Rentes rente, tid og meravkastning er din beste venn Hva kr 1000 har vokst til, varierende rente og tid Skatt og inflasjon ikke hensyntatt % 5 % 7 % 9 % 5

6 Verdipapirfond

7 Verdipapirfond - et gjennomregulert og ikke komplekst finansielt instrument Lov om Verdipapirfond med forskrifter Andelseierne eier fondene og midlene Verdipapir fond Verdipapir fond Verdipapir fondverdipapirfond Aksjefond Kombinasjonsfond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Forvaltningsselskapet forvalter og administrerer ihht fondens vedtekter og lovverket ALLTID til andelseiernes beste! 7

8 Risiko er det negativt?

9 Risiko-eller hvilke svingninger vil du tolerere? Oslo Børs fra1983 til nå 2011 eller dette? Er det dette du er redd for? Kr Kr

10 Hvor meget betales det for risiko Historiske risikopremier - benyttet i våre simuleringer Risikofri rente: Risikopremier: Norske aksjer Globale aksjer Norsk kreditt (virksomhetslån) 3 år Norsk stat 3 år Global High Yield (internasjonal 4,0 % p.a 4,0 % p.a 3,0 % p.a 1,0 % p.a 0,3 % p.a 1,5 % p.a Benyttet risikofri rente vil avhenge av markedssituasjon og tidshorisont, men er holdt konstant i denne presentasjonen for å kunne sammenlikne de forskjellige strategier 11

11 men det finnes alltid en grunn til ikke å investere/spare 1. januar 1934 lå Dow Jones Industrial Average på Depression 1935 Spanish Civil War 1936 Economy still struggling 1937 Recession 1938 War clouds gather 1939 War in Europe 1940 France falls 1941 Pearl Harbour 1942 Wartime price controls 1943 Industry mobilizes 1944 Consumer goods shortages 1945 Postwar recession predicted 1946 Dow tops 200 market too high 1947 Cold war begins 1948 Berlin blockade 1949 Russia explodes A-bomb 1950 Korean War 1951 Excess profits tax 1952 U.S. seizes steel mills 1953 Russia explodes H-bomb 1954 Dow tops 300 market too high 1955 Eisenhower illness 1956 Suez crisis 1957 Russia launches Sputnik 1958 Recession 1959 Castro seizes power in Cuba 1960 Russia downs U-2 plane 1961 Berlin Wall erected 1962 Cuban missile crisis 1963 Kennedy assassinated 1964 Gulf of Tonkin 1965 Civil rights marches 1966 Vietnam War escalates 1967 Newark race riots 1968 USS Pueblo seized 1969 Money tightens markets fall 1970 Cambodia invaded Vietnam War 1971 Wage/price freeze 1972 Largest U.S. trade deficit ever 1973 Energy crisis 1974 Nixon resigns 1975 Clouded economic prospects 1976 Economic recovery slows 1977 Market slumps 1978 Interest rates rise 1979 Oil prices skyrocket 1980 Interest rates at all-time high 1981 Steep recession begins 1982 Worst recession in 40 years 1983 U.S. Embassy, Marine barracks bombed 1984 Record federal deficits 1985 Economic growth slows 1986 Dow nears 2000 market too high 7.Feb 2011 lå Dow Jones Industrial Average på ca altså en vel 121 gangeren...kr 100 ville ha blitt ca Record-setting market decline 1988 Worst drought in years 1989 October Mini-Crash 1990 Persian Gulf crisis 1991 Recession 1992 Riots sweep Los Angeles 1993 Floods hit U.S. heartland 1994 Rising U.S. interest rates 1995 Oklahoma City bombing 1996 U.S. government shutdown 1997 Hong Kong returned to China 1998 Presidential impeachment proceedings 1999 Y2K 2000 TMT bubble bursts 2001 September Accounting scandals 2003 Iraq war 2004 Tsunami, Madrid 2005 London 2006 Live door, India etc 2007 Sub-Prime Mortages 2008 Kredittkrise, Recession Statsgjeld Europa/Hellas mm 2011 Nord Afrika oppstandelse 12

12 Hvordan bygge en portefølje? Hvordan redusere risiko? Valg av fond Forvaltning av fondene Se på to aktuelle fond

13 Forventning til årlig avkastning avhenger av tidshorisont og risikotoleranse Årlig gjennomsnittlig avkastning 30% 20% 10% 0% -10% 2 år 95% sannsynlighet etter simuleringer Simuleringsresultatet er ikke presist gjengitt 5 år Snittavkastning 10 år Aksjer Høy risiko (80 % aksjer) Middels risiko (50 % aksjer) Lav risiko (20 % aksjer) Renter 14

14 Rente Strategisk fordeling Over 7 år års horisont, lav risiko Aksje Porteføljefordeling Aksjer 50 % Renter 50 % Simulerte utfall 10 års investering Min. avkastning 1,7 % Maks. avkastning 195,0 % Snittavkastning 81,7 % Risikofritt alternativ* 48,0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % Historisk avkastning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Simuleringen av risiko, til høyere, er basert på en kombinasjon av månedlige tall fra 1999 frem til 2010 for relevante indekser og fond. Simuleringen viser akkumulerte maks og min utfall med 95% sannsynlighet. Simuleringspunktet er satt til midten av investeringshorisonten. * Forutsetter en rentebinding på 4,0% 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % -50 % % utfallsrom 95% utfallsrom Snitt Utfallsrom Risikofritt alternativ* Simulerings punkt 15

15 Utvelgelse av forvaltere og fond fire byggeklosser 1. Struktureret valg av de beste 2. Tett oppfølging av forvalterne 3. Lokal tilstedeværelse 4. Forvalters aktivavalg 16

16 Danske Invest ---i all beskjedenhet Fond-gruppering Andel kapital Nordea Bank 14 % 11 % Swedbank 11 % SEB 9 % Nykredit 9 % Handelsbanken 5 % SKAGEN 4 % OP-Funds 3 % DnB NOR 3 % Øvrige 31 % Total marked 100 % Fondsnavn Fondstype Morningstar TM Rating Danske Invest Norske Aksjer Inst. I Danske Invest Norske Aksjer Inst. II Danske Invest Norge II Danske Invest Horisont Aksje Danske Invest Norge I Danske Invest Norsk Obligasjon Inst Danske Invest Norsk Likviditet Inst Danske Invest Global Emerging Mkts Danske Invest Europe Fokus Danske Invest Europe Small Cap Aksjefond Norge Aksjefond Norge Aksjefond Norge Aksjefond Globale Aksjefond Norge Rentefond (NOK) Rentefond (NOK) Aksjefond Vekstmarkeder Aksjefond Europa Aksjefond Europa Tall per 08/02/2011 Kilde: Morningstar 17

17 Danske Invest Horisont Aksje Enkel tilgang til en kompleks verden Sist oppdatert 18. februar 2011 Morningstar Rating TM

18 Hvordan lager vi porteføljen for deg? Danske Invest Horisont Aksje Fondsunivers Markedssyn Porteføljekonstruksjon Fondsutvelgelse Regionssyn - N + Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Regioner Globalt Globale Amerika Europa Emerging Markets Kina Norge Norge Forvalter Fidelity / Danske Capital Blackrock Danske Capital Aberdeen Schroders Danske Capital 19

19 Fondssammensetningen gjenspeilervårt markedssyn - Danske Invest Horisont Aksje Våre fagfolk (analytiker og forvaltere)setter sammen en anbefaling til global fordeling Markedssyn - N + Basert på de globale analysene og nasjonale forhold bestemmer vår norske forvaltningsekspertise vektingen mellom Norge og utland Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Danske Capital, 31. januar

20 Markedssynet transformeres til konkrete fondsplasseringer Fond Andel Andel Norge/ Utland Forvalter Danske Invest Norske Aksjer Inst I 39,7% Danske Capital Danske Invest Norske Aksjer Inst II 27,5 % 67,2 % Danske Capital BlackRock USA Basic Value 6,4 % Blackock Danske Invest Global Stockpicking 4,6 % Danske Capital Fidelity Funds - Global Opportunities 3,6 % Fidelity Danske Invest Europe Small Cap 4,8 % Danske Capital Danske Invest Global Emerging Markets Kontanter 0,8 % 12,6% 32,0 % Aberdeen Kilde: Danske Capital, 31. januar

21 Forvaltningen av Danske Invest Horisont Aksje nå og i finanskrisen Norge Global Nøytralposisjon 50% 50% Nå 67% 33% Finanskrisen 20% 80% 23

22 Danske Invest Horisont Aksje siden oppstart desember 2004 Kilde: Premium site 25

23 Topp 10 av 58 fond Rangert av Morningstar 26

24 Danske Invest Horisont Rente Enkel tilgang til en kompleks verden Sist oppdatert 18. februar 2011

25 Rentemarkedet byr på mange muligheter 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Pengemarked Obligasjoner Global High Yield 28

26 Risiko i rentemarkedet Sentrale risikoer Renterisiko Risikoen for at rentene endrer seg. Generelt kan man si at verdien av en fastrenteobligasjon beveger seg motsatt av en endring i rentenivået Kredittrisiko Risikoen for endringen i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders (låntakers) kredittverdighet og krav om kredittpremie, eller som følge av mislighold eller konkurs av en utsteder (låntaker) Valutarisiko Risikoen for at verdien av investeringen forandres på bakgrunn av en forandring i valutamarkedet 29

27 Hvordan lager vi porteføljen for deg? Fondsunivers Markedssyn Porteføljekonstruksjon Markedssyn - N + Norge vs Utland Durasjon Portefølje Forvalter Stat Kreditt Finans Pantesikret Utenlandske High Yield Norsk pengemarked Norske obligasjoner T.Rowe Price Danske Capital Danske Capital Fondsutvelgelse Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Emerging Markets debt 30

28 Porteføljen gjenspeiler vårt markedssyn Våre fagfolk (analytikere og forvaltere)setter sammen en anbefaling til global fordeling Markedssyn - N + Basert på de globale analysene så vel som nasjonale forhold bestemmer våre norske forvaltere vektingen mellom Norge og utland Norge vs Utland Durasjon Stat Kreditt Finans Senior Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Emerging Markets debt Kilde: Danske Capital, 31. desember

29 Resultater Horisont Rente etter honorar 8 % 7,2% Avkastning i % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2,5 % DI Horisont Rente Indeks Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. desember

30 Spareavtaler

31 Spareavtalen jevner ut svingningene og drar nytte av de Verdi fondsandel - venstre akse Verdi spareavtale Sum investert 36

32 Spareavtale i verdipapirfond smart sparing Unngå risikoen for dårlig timing. Med regelmessig sparing unngår du å investere på ugunstige tidspunkt Holder støyen ute Månedlig sparing hjelper deg til å overvinne de psykologiske kreftene Mange bekker små Over tid blir selv små sparebeløp store, og du tar del i den lange stigende trenden i verdipapirmarkedet 37

33 Spareformelen Bygg en portefølje som passer din risiko holdning og tidshorisont Gå gradvis inn - Periodisk spareavtale Sitt lenge - Steng støyen ute - Gled deg når markedet går ned, da handler du ekstra rimelig Gå gradvis ut - Ta ut pengene når du skal bruke dem - Over tid har du opparbeidet et stort beløp. Det er ikke sikkert du trenger alt på en gang. - Det er imidlertid lurt å redusere risikoen, dvs. gå ut av aksjer når tiden for bruk nærmer seg. - Begynn risikoreduksjon 5 år før planlagt bruk starter 38

34 39

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE. For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2

EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE. For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2 EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE For elever i vg1 og vg2 med samfunnsøkonomi 1 og 2 Dagens tema Makro hvordan ser verden ut og hvorfor. Hva skapte finans- og realøkonomikrisen, hvordan

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer