Du er min venn og jeg er din i alle gode dage Men også når det er litt leit og vonde tanker gnager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er min venn og jeg er din i alle gode dage Men også når det er litt leit og vonde tanker gnager"

Transkript

1 Du er min venn og jeg er din i alle gode dage Men også når det er litt leit og vonde tanker gnager 1

2 INFORMASJON OM NORDLI BARNEHAGE. Presentasjon av barnehagen. Nordli barnehage er en kommunal barnehage som startet opp i februar Vi har i dag plass til 54 barn i alderen 1-6 år fordelt på 3 avdelinger. Vi har 2 inneavdelinger og 1 uteavdeling.inneavdelingene holder til i den gamle lærerboligen ved Nordlia Grendehus.I 1.etasje ligger Nøtteliten,i 2.etasje ligger Hompetitten, og uteavdelingen som har fått navnet Bolla Pinnsvin - har sin base i ei grillhytte i skogen i nærheten av barnehagen. Denne avdelingen var ny høsten Organiseringen av avdelingene. Vi har valgt å ha en egen småbarnsavdeling for 1 og 2-åringene. I barnas første tre leveår skjer det mye på kort tid. En småbarnsavdeling gir mer rom for at de minste barna i barnehagen mer uforstyrret og sammen med likesinnede får utvikle seg i sitt eget tempo. De kan fort bli tilskuere eller betraktere til de større barnas lek og mister et viktig fundament i forhold til sosial læring jevnaldringsimitasjon.små barn trenger jevnaldrende for å utvikle sin egen barnekultur. I forhold til 3-5 åringene veksler de mellom inneavdelingen og uteavdelingen.vi deler dem i to grupper som er ute og inne hver sine dager. Dette bidrar til at barna får et variert og allsidig tilbud uka igjennom. Vi har veldig fokus på et nært og godt samarbeid mellom uteavdelingen og inneavdelingen i forhold til tema og innhold. Det barna jobber med inne skal de møte igjen ute dog i ulike former.det skal være en rød tråd gjennom hele uka.mens vi inne fokuserer mer på finmotoriske aktiviteter,lesing rundt et tema,etc. tilnærmerer vi oss temaet på en annen måte ute ved for eksempel å lage en natursti der barna får ulike oppgaver tilknyttet temaet vi jobber med. Nærmiljø og turmål. I tillegg til vår flotte uteavdeling ligger barnehagen slik til at vi kan velge og vrake i gode turmål i nærmiljøet vårt. Vi har skogen rett i nærheten,mjøsa besøker vi flere ganger i året,vi går på turer opp til Nordli skole,henter juletre hos juletremannen,plukker grønnsaker på Holter gård for å nevne noen. Om vinteren har vi også gode muligheter for aking og skigåing i nærheten av barnehagen. Bemanning. Grunnbemanningen i barnehagen er en styrer,4 pedagogiske ledere og 5 assistenter. Vi er en god blanding av gamle og nye. Noen har faktisk jobbet her i over 30 år - mens andre har jobbet her ett år. Også har vi de som kan se tilbake på 5,10 og 20 års erfaring. Så det ligger mange års erfaring i arbeid med barn hos noen av personalet, mens noen er ganske ferske i dette yrket. Det er en spennende sammensetning, det er alltid godt å ha noen som ser med nye øyne. Alle ansatte må levere tilfredsstillende vandelsattest,helseattest og må skrive under på taushetsløfte før de kan begynne.alle ansatte er pålagt å gjennomføre førstehjelpskurs. Vi håper dere vil trives her hos oss! Hilsen personalet! 2

3 DAGEN I NORDLI BARNEHAGE. Vi ønsker å være en barnehage som legger vekt på å se det enkelte barns behov og utvikling gjennom hele dagen.barn har behov for enkelte faste rutiner å forholde seg til for å få en oversiktlig hverdag.i Nordli barnehage har vi en rettledende dagsrytme. Dette innebærer at vi har noen faste rutiner i barnehagen som barna kjenner til som for eksempel samlingsstund,måltid,osv. For de tre avdelingene våre vil dagsrytmen se noe forskjellig ut. TRADISJONER I NORDLI BARNEHAGE. Vi har etter hvert fått en del tradisjoner i Nordli barnehage som vi ønsker å ta vare på. Vi prøver å gjennomføre disse arrangementene hvert år, men ber om forståelse for at det ikke alltid lar seg gjennomføre. HØSTFEST. Denne festen er i sin opprinnelse en takkefest for markens grøde.barn og voksne forbereder sammen en fest der frukt,grønnsaker,bær og alt annet godt som naturen har å by på er i fokus.selve festdagen lager vi til et festmåltid for barn og ansatte. Grønnsakene plukker vi selv hos Holter. SOLIDARITETSMARKERING. 7.oktober er det verdensbarnedagen og 24.oktober er FN-dagen.Hver avdeling markerer disse dagene på ulike måter.nærmere informasjon gis av avdelingene. De eldste barna blir kjent med FNs barnekonvensjon. NISSEN PÅ LÅVEN. En av de siste dagene i barnehagen før jul går vi med grøt til nissen på låven.er vi heldige så får vi et glimt av han også! Låven ligger på samme område som uteavdelingen vår. NISSEMARSJ. Dette er en familiefest som holdes på kveldstid.vi går i nissetog og avslutter arrangementet med servering av ulikt slag.og selvfølgelig får vi besøk av nissen. Dette arrangementet er et samarbeid mellom foreldreutvalget(fu) og de ansatte i barnehagen. 3

4 KARNEVAL. Alle barna inviteres til karneval i barnehagen.hele dagen er en fest med pynting,matlaging,leker,kostymekledde barn og voksne. Vi slår katta ut av sekken og barna får en liten sukkertøyask. BARNEHAGEDAGEN. I løpet av mars/april hvert år arrangeres den offisielle barnehagedagen over hele landet.denne markeres på ulike måter rundt i barnehagene og har ulikt tema fra år til år. Nærmere info. Om denne dagen kommer vi tilbake til. PÅSKEFEST. Siste dagen i barnehagen før påskeferien har vi påskefest.denne festen skal markere at vi går inn i en ny årstid der gleden over nytt liv skal dominere.vi lager litt ekstra god mat. Vi bruker påskeharen som et symbol på nytt liv. Denne dagen får barna en liten kurv med litt påskegodt.påskeharen gjemmer et lite rede som barna må lete etter. MAI-FEST. En av de siste dagene før 17.mai inviterer vi elever ved Nordli skole til fest her i barnehagen.vi serverer pizza og saft. 4

5 17.MAI-FEIRING. Det er en tradisjon at barnehagen deltar i Nordli skoles 17.mai-tog,og at 6-åringene bærer barnehagens fane.barnehagen hekter seg på ved nedkjørselen til Askegårdsfeltet. HYGGETREFF/GENERASJONSTREFF. Det har blitt en kjærkommen tradisjon at barna kan få invitere en av sine nærmeste til et hyggetreff i barnehagen.barna lager egne innbydelser og kan invitere hvem de vil(mamma og/eller pappa,besteforeldre,tanter,onkler,en god nabo,etc.)intensjonen med dagen er at barna skal få vise frem barnehagen sin til en som står det nær.arrangementet foregår på dagtid. SOMMERAVSLUTNING Vi ønsker å markere slutten på barnehageåret enten ved en felles sommertur eller sommerfest.dette varierer fra år til år.sommerfesten arrangeres av foreldreutvalget. AVSLUTNING FOR 6-ÅRINGENE. Som en avslutning på barnehagekarrieren arrangerer vi egen fest for de som skal begynne på skolen.festen holdes på kveldtid.høstens 1.klassinger får også en egen tur på slutten av året.6-åringene får også tilbud om overnatting i barnehagens grillhytte BURSDAGFEIRING. Vi feirer barnas fødselsdag med flagg, sang, krone, bursdagsbok,konge-/dronningstol og noe godt å spise. Det er mange diskusjoner rundt servering av kaker og lignende i barnehagen. Noen foreldre synes det er helt greit at vi har kaker og is i barnehagen mens andre ikke synes vi skal ha det. Vi kan ikke gjøre alle til lags men vi har blitt enige i personalet om at vi overlater 5

6 til hjemmet å ha kakebursdager.i barnehagen har vi heller fokus på andre ting som for eksempel at bursdagsbarnet får litt mer medvirkning enn vanlig på hva dagen skal inneholde av sangleker, bøker i samlingsstund, hva vi skal spise til formiddagsmat, osv. SAMARBEID MED HJEMMET. Barnehagen er avhengig av et godt samarbeid med foreldrene.vi har derfor som et mål at åpenhet,gjensidig respekt og ydmykhet skal ligge til grunn. Barnehagen skal ha respekt for foreldrenes kompetanse på egne barn, og foreldrene skal vise respekt for personalets pedagogiske kompetanse. Vi håper derfor at vi sammen kan bidra til at barnas utbytte av oppholdet i barnehagen kan legge et solid grunnlag for videre utvikling. Vi har ulike arenaer som skal sikre et godt samarbeid og som skal gi foreldrene mulighet for medvirkning. *Foreldremøter. Vi har 2 ordinære foreldremøter hvert barnehageår et i august/september og et i april/mai.disse møtene er for alle foreldre/foresatte og her drøfter vi felles saker.ved behov arrangeres det flere møter for foreldrene. *Foreldresamtaler. Vi innkaller til minst 2 foreldresamtaler hvert år.den første samtalen er for nye foreldre som avvikles helt i starten av barnehageåret.erfaringer i forhold til oppstarten?hvordan går det med barnet?spesielle ting foreldrene ønsker å informerer barnehagen om,etc. Primærkontakten er ansvarlig for denne samtalen. I januar/februar gis det tilbud til alle foreldrene om samtale med pedagogisk leder. Det er anledning for foreldrene å ta initiativ til en samtale selv også.dersom det er noe dere opplever vanskelig,eller lurer dere bare på hvordan det går med barnet,så kan vi avtale et tidspunkt for samtale. *Overgang barnehage/skole. I forbindelse med at barna skal over til skolen blir foreldrene til høstens 1.klassinger innkalt til samtale med pedagogisk leder i april/mai.her fylles et skjema ut i fellesskap som gir opplysninger om barnets trivsel og utvikling.all informasjon som skal gis videre til skolen skal fremkomme på dette skjemaet og godkjennes av foreldrene. Ellers er det utarbeidet felles retningslinjer for alle barnehager og skoler i Østre Toten om hvordan skole,hjem og barnehage sammen kan gjøre overgangen for barna så god som mulig. *Den daglige kontakten. Barn og foreldre skal føle seg velkommen når de kommer til barnehagen om morgenen.like viktig er det at noen sier takk for i dag når barna skal hjem.dette er nødvendig for å skape gode relasjoner mellom foreldrene og personalet.her har man også mulighet for utveksling av informasjon som for eksempel barnets dagsform,hvem henter barnet,barnehagens planer for dagen,osv. Det er viktig at dere gir oss beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen. 6

7 *Samarbeidsutvalget. Alle barnehager har et eget samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier,foreldre og ansatte.dette utvalget skal bidra til å sikre samarbeidet med barnas hjem,og skal være kontaktskapende,rådgivende og samordnende.alle medlemmene av samarbeidsutvalget har på ulike måter et ansvar for barnehagens innhold og drift.samarbeidutvalget skal bl.a. godkjenne og vedta barnehagens årsplan. På foreldremøtet om høsten velges 2 representanter fra foreldregruppa samt vararepresentanter.disse 4 utgjør også barnehagens arbeidsutvalg(fu) som bl.a. har ansvaret for basar,dugnader,ulike arrangementer,etc. Det holdes 2-3 møter i året,kanskje flere,avhengig av saker som kommer inn. *Ansvar i forhbindelse med hente -/bringesituasjonen. Det kan være greit å avklare når foreldrene har ansvaret for barnet og når personalet har det. Når dere har overlatt barnet til en ansatt og forlater barnehagen/avdelingen er det personalet som har tatt over ansvaret for barnet. Når foreldrene har fått kontakt med barnet og en ansatt når barnet hentes er ansvaret lagt over til foreldrene. Vi vil understreke viktigheten av at dere ikke lar barna gå ut porten alene. Ta dem med inn når dere skal hente sekker og annet. *Våre forventninger til hverandre. Vi vet at dere foreldre har store forventninger til personalet og kvaliteten i barnehagen og det skulle bare mangle. Vi skal ta vare på det mest verdifulle dere har barna deres. Men det ideelle er jo at vi kan arbeide i lag hjem og barnehage. Vi må arbeide sammen - vi må vise barna at vi er på samme parti! Her har vi satt opp noen punkter: Vi forventer at foreldrene tar opp vanskelige saker direkte med barnehagens ledelse. Vi forventer at foreldrene følger med på informasjonstavler og leverer lapper etc. til avtalt tid. Vi forventer at foreldrene sender med innesko,klesskift og klær til allslags vær Vi forventer gjensidig respekt ved at dere hilser på oss og vi hilser på dere når vi møtes om morgenen og at vi sier hade til hverandre ved hentesituasjonen Vi forventer at dere deltar på de brukerundersøkelsene vi deler ut.dette er et viktig ledd i vårt evalueringsarbeid og har stor betydning for progresjon og fornying. Vi forventer at dere informerer barnehagen om ting i hjemmet som har betydning for barnets trivsel. Vi forventer at dere viser forståelse for at vi har mange vi skal ta hensyn til og at vi ikke alltid kan tilfredsstille alles behov men vi gjør så godt vi kan 7

8 LITT PRAKTISK INFORMASJON TIL SLUTT. *Sykdom:Smittefaren er stor i barnehagen.hold derfor barnet hjemme hvis det er sykt!når barnet er i barnehagen må det kunne delta i barnehagens aktiviteter,dette inkluderer også utelek.blir barnet sykt/skadet i løpet av barnehagedagen kontakter vi foreldrene.det er derfor meget viktig at dere hele tiden oppdaterer oss med nye telefonnummer.er dere ikke å treffe på de telefonnummer dere har oppgitt, så gi oss beskjed. Vi har egne ordninger når det gjelder kronisk syke barn. *Merking av klær: Det er veldig viktig at alt klær, skotøy og lignende som dere tar med i barnehagen blir merket med barnets navn. Barnehagen har ikke ansvar for ting som blir borte. *Skift, sko inne/ ute: Alle barn må ha godt med tøyskift i barnehagen. Skiftet skal være relatert til årstidene. Vi bruker innesko på Hompetitten og Nøtteliten. Til utebruk er det viktig at barnet har med klær til årstidene. *Rydde hyller: Hver fredag blir hyllene i garderobene vasket. Vi ber derfor om at dere rydder med dere det som skulle ligge der. Dersom det ikke er ryddet, blir ikke hylla vasket. Vi ber dere også ta med møkkete regntøy hjem for vasking. *Medisinering:Barnehagen kan være behjelpelig med nødvendig medisinering av barna.men før så kan skje,må foreldrene fylle ut en samtykkeerklæring som skal inneholde alle opplysninger om medisinen(navn på medisin,dosering,hvor ofte det skal gis medisin,navn på legen,etc.)samt foreldrenes underskrift.skjema får dere i barnehagen. Se ellers eget skriv fra kommunelegen på side 9. *Ha-med-dag:Hompetitten og Bolla Pinnsvin har ca. en gang pr. måned ha-med-dag. Denne dagen kan barna ha med seg en leke hjemmefra som de kan vise fram til de andre. Det vil framgå på månedsplan og ukeplan når disse dagene er. På Nøtteliten er det ingen fast rutine på å ha med leker hjemmefra. De minste barna har ofte med kosebamsen eller andre ting de har behov for når de skal sove hver dag. Ellers arrangeres ha-med-dag en gang i blant; for eksempel når vi har bamsefest Da er det naturlig å ta med yndlingsbamsen. Det som er viktig å understreke,er at barnehagen ikke står ansvarlig for ødelagte/bortkomne leker.personalet forbeholder seg også retten til å beslaglegge leker som medfører at noen holdes utenfor leken,at medbrakte leker fører til voldelig lek,osv. Men vi har noen regler for hva barna ikke kan ta med seg i barnehagen.dette er: *Snowracer/rattkjelke *To-hjuls sykkel *Skateboard *Rulleskøyter *Sparkesykkel 8

9 *Informasjon:Vi henger opp ulik informasjon på oppslagstavlene i barnehagen.nøtteliten henger opp beskjeder på tavle inne på avdelingen og på døra. Hompetitten har informasjonstavle i trappa. Bolla Pinnsvin har sin oppslagstavla ved parkeringsplassen og informasjon henges opp i garderoben. Noe informasjon henges på utgangsdøra til barnehagen. I noen tillfeller vil informasjonen bli gitt pr. mail,som f.eks. månedsplan og informasjon fra styrer. Enkelte ganger vil vi også legge skriv i barnas hyller. Vi håper etter hvert å legge mest mulig informasjon på hjemmesiden vår. Det er viktig at dere selv tar ansvaret for å holde dere informert om det som skal skje i barnehagen. *Matpenger:Barnehagen har 3 måltider pr. dag.for dette betaler foreldrene en fast sum i måneden som kommer i tillegg til den ordinære oppholdsbetalinga.matsatsene pr. januar 2012 er : 100 % plass: Kr. 230,- 90 % plass: Kr. 210,- 80% plass : Kr. 190,- 70% plass : Kr. 170,- 60% plass : Kr. 150,- 50% plass : Kr. 130,- *Hva drøfter vi med hvem?:spørsmål vedr. barnehageplassen(ønske om endringer,betaling,etc.,kjøp av dag) skal tas opp med styrer.det samme gjelder andre forhold som gjelder barnehagen som organisasjon.spørsmål som går direkte på den enkelte avdeling skal tas opp med pedagogisk leder. Erfaringen tilsier at det er best å gå til den saken gjelder først som sist;å bruke mellommenn skaper ofte misforståelser og frustrasjon. *Kjøp av dag:dersom barnehagen har ledig kapasitet,er det anledning for de som har deltidsplasser å kjøpe ekstradag.dette koster kr. 230,-.Dette gjelder ikke i ferietiden og i dagene før og etter jul og påske.dette avklares med styrer. 9

10 Retningslinjer for medisinering av barn i skoler og barnehager i Østre Toten kommune Skoler og barnehager skal følge retningslinjene slik at disse målene sikres: barna får riktig medisin til rett tid og på rett måte foreldrene er trygge på at skolen eller barnehagen ivaretar medisinhåndteringen på en sikker måte Foreldrene har hovedansvaret for medisinering av sitt barn og skal bare overlate dette til personalet i skolen/barnehagen når det er medisinsk nødvendig. Det inngås en skriftlig avtale mellom foreldrene og skolen eller barnehagen om medisineringen av barnet og oppbevaring av medisinen Bruk skjema Overføring av ansvar for medisinering til skole/barnehage Ved fast medisinering skal skolen/barnehagen sørge for at Legemiddelkort fylles ut. Medisinen skal leveres til skolen/barnehagen i originalpakning eller dosett merket med navn og bruksmåte. Foreldrene har ansvaret for å gi personalet tilstrekkelig kunnskap og informasjon om medisineringen, samt om risiko og eventuelle bivirkninger Foreldrene har ansvaret for at medisin som oppbevares på skolen eller i barnehagen har gyldig holdbarhetsdato. Det skal være avklart hvem i personalet som har ansvar for medisineringen Medisiner skal oppbevares på en betryggende måte Personalet skal hver gang kvittere for at medisinen er gitt til barnet på Medisineringsskjema Barnehagen eller skolen skal ikke gi smertestillende eller febernedsettende medisiner til barna, selv ikke etter beskjed fra foresatte. Barnehagen/skolen skal utarbeide en instruks for akuttmedisinering (ved for eksempel epileptisk anfall, astma, diabetes, allergianfall) Dersom det skjer en feil ved medisineringen av barnet, skal alltid foreldrene og eventuelt lege kontaktes 10

11 Retningslinjer for gebyr ved for sen henting i barnehage og SFO i Østre Toten kommune I henhold til vedtekter for kommunale barnehager og SFO, kan det pålegges foresatte ekstra gebyr dersom barnet hentes etter stengetid gjentatte ganger. Følgende retningslinjer som er felles for barnehager og SFO, skal følges. 1. For sen henting forstås som når barnet forlater barnehage/sfo etter kl Hver barnehage og SFO skal sørge for at seneste frammøtefrist for å hente barnet, er kjent for foreldrene gjennom årsplan, informasjonshefte eller eget skriv. 2. Skjema som dokumenterer for sen henting; når barnet forlater barnehagen/sfo etter kl , skal benyttes hver gang dette skjer. Ved tvil om klokkeslett, er det barnehagens/sfo`s klokke som gjelder. Skjemaet inneholder dato, klokkeslett og underskrift av de foresatte og personalet. 3. Det er personalets og foresattes felles ansvar at åpningstida blir overholdt. 4. Ved 2. gangs for sen henting i løpet av ett barnehage-/skoleår, gjør administrasjonen vedtak om ekstragebyr. Deretter kreves gebyr hver gang gjennom barnehage-/skoleåret. 5. Gebyret ved for sen henting er: Ved 2. og 3. gangs forsinkelse inntil 15 minutter : kr. 300,- Utover dette; flere ganger eller lengre forsinkelse: kr. 500,- pr gang 6. Når forsinkelsen er svært langvarig og det ikke er gitt beskjed til barnehagen/sfo, overlates barnet til politi og barnevern. Personalet plikter å forsøke å kontakte barnets pårørende først. Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 8.mai 2008, sak 021/08. 11

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag»

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag» A-Å for foreldre i Erdal barnehage «En engasjert og raus hverdag» Dette heftet er informasjon til foreldre og foresatte i Erdal barnehage, og inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig i hverdagen.

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( )

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( ) Velkommen til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Generell informasjon Jensahagen

Generell informasjon Jensahagen Generell informasjon Jensahagen Informasjon Jensahagen er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 0-3 år der vi er 5 ansatte. Pedleder Anne Sofie 100 % Fagarbeider Martyna 80 % Assistent Gro 100% Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert mai 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret 2017-2018 Slagordet vårt: Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad 1 Velkommen til oss! Åpningstidene: Barnehagen har åpent mandag-fredag

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage Infohefte 2014-2015 Ulsmåg barnehage Bemanning Styrer: Torhild Bertelsen, telefon: 53034950 (utdannet førskolelærer) E-post: ulsmag.barnehage@bergen.kommune.no Hjemmeside: www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/barnehage/ulsmag

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid Vestkanten barnehager Foreldresamarbeid Det er dere foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven en av 8.april 1981 nr.7. Barnehagen

Detaljer

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info

PRAKTISK INFO. Dagsrapport/Skriflig info HEI OG VELKOMMEN TIL STJERNEBLIKK Stjerneblikk er en 3-6 års avdeling med 19 barn og 3 voksne. Vi holder til i 2. etasje. Vi ønsker at barnas hverdag skal være preget av mestring, tilhørighet og glede.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen? OSLOSTANDARD Aktivitetsskolen Ekeberg INNHOLD OG AMBISJONER Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen? Det er god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen Felles regler for skolen

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Velkommen som ny foreldre eller foresatt til Ramsøy barnehage. Dette informasjonsheftet vil gi deg mye av den informasjonen du trenger i forbindelse

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO SØRFOLD KOMMUNE 1 1. Bakgrunn: Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er i barnehage eller på skolen. Det finnes ingen nasjonale

Detaljer

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig.

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig. Foreldreorientering Deres barn har nå fått tilbud om plass i en av Tromsø kommunes barnehager. Denne orienteringen omhandler en del av de ordninger som gjelder for barnehagen, foreldrene og de ansatte,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SANNAN BARNEHAGE Telefon 74 16 91 60 Mailadresse; sannan.barnehage@steinkjer.kommune.no 1. Informasjonshefte for nye foreldre ved Sannan barnehage 1 Dette hefte er ment som en informasjon

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ISBJØRN

VELKOMMEN TIL ISBJØRN VELKOMMEN TIL ISBJØRN Et nytt barnehageår ligger snart foran oss, vi gleder oss, og er glade for at noen av de «gamle barna» 7 i tallet, skal fortsette her hos oss. Samtidig ser vi fram til å bli bedre

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid 01.01.2015 Foreldresamarbeid Mosaikk barnehage Foreldresamarbeid i Mosaikk barnehage Alle ansatte skal ha kjennskap til «Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid Hjembarnehage. Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Dette er et informasjonshefte for Hvittingfoss barnehage. Her har vi samlet informasjon som gjentar seg år etter år. I tillegg

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Informasjon til foresatte 1 Drammen kommunale barnehager Adresse: Skolegata 19, 3046 Drammen Email styrer: hilkje@drmk.no Email Danvik barnehage: danvik.barnehage@drmk.no Hver ped.leder

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. OKTOBER T.O.M. 31. OKTOBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. OKTOBER T.O.M. 31. OKTOBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. OKTOBER T.O.M. 31. OKTOBER 2014 TEMA:FN 40 29 SEPTEMBER Lille Gruffalo 30 SEPTEMBER TRAPES 1 OKTOBER 2 OKTOBER Vi går til den lille skogen 3 OKTOBER formings 41 6

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01.SEPTEMBER T.O.M. 26. SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01.SEPTEMBER T.O.M. 26. SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01SEPTEMBER TOM 26 SEPTEMBER 2014 TEMA: VENNSKAP TRAPES 36 01 SEPTEMBER Sandved-parken 02SEPTEMBER Husk foreldremøte i kveld 03SEPTEMBER dekkene 04 SEPTEMBER I dag skal

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17

INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17 INFORMASJONSHEFTE SFO VANGSKOLE 2016/17 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE 1 ÅRSPLAN VILBERG BARNEHAGE Del 1 - Informasjonshefte INFORMASJONSHEFTE ADRESSE: LENSBYGDA, 2850 LENA TLF/FAX : 61 16 66 40 e-post: vilberg.barnehage@ostre-toten.kommune.no Revidert juni 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen I forbindelse med vårt HMS system fra PBL( Private barnehagers landsforbund)i Ekholt barnehage. Vil jeg med dette opplyse om noen viktige endringer i rutinene av medisinering

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

PRAKTISKE RUTINER/REGLER

PRAKTISKE RUTINER/REGLER PRAKTISKE RUTINER/REGLER Når barna blir hentet Barn utafor porten/på parkeringsplassen Av hensyn til barnas sikkerhet, har vi en fast regel på at barna er innafor porten til de går ut sammen med foreldrene.

Detaljer

OSLOSTANDARD FOR AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN

OSLOSTANDARD FOR AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN OSLOSTANDARD FOR AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN DENNE STANDARDEN ER MENT FOR Å STYRKE DIALOGEN MED BRUKERNE AV AKTIVITETSSKOLEN, SAMT Å BIDRA TIL FORVENTNINGSAVKLARING. DEN SKAL OGSÅ FUNGERE SOM ET GRUNNLAG FOR

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon:

Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE. Barnehagens visjon: Barnehagens visjon: Plant barna i god jord -OMSORG -NÆRING -VARME -RØTTER -PÅFYLL VELKOMMEN TIL HØYJORD BARNEHAGE Sammen med foreldrene skal barnehagen gi barna et godt fundament for livet Heimdalåsen

Detaljer

Velkommen som foreldre i Leie barnehage.

Velkommen som foreldre i Leie barnehage. Velkommen som foreldre i Leie barnehage. Barnehagen har fem avdelinger. Tommeliten: 0-3 år, Gamle Kirkevei 58. Tlf. 479 73 967. Åpningstid hver dag fra 6.45-16.45. To barnehagelærere og to fagarbeidere.

Detaljer

Velkommen til Dønski barnehage

Velkommen til Dønski barnehage + Velkommen til Dønski barnehage Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er en av Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 130 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom, 10 aktivitetsrom

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE Kvikne skole og barnehage er organisert som et tjenesteområde, der rektor er enhetsleder. Barnehagen ble åpnet 1991, og den ligger i samme bygg som skolen. Våren 2011 ble

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage mandag..2013 klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed.

Detaljer

OSLOSTANDARD Aktivitetsskolen Uranienborg

OSLOSTANDARD Aktivitetsskolen Uranienborg OSLOSTANDARD Aktivitetsskolen Uranienborg INNHOLD OG AMBISJONER Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen? Det er god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen Felles regler for

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Periodeplan september-november.

Periodeplan september-november. Periodeplan september-november. Rogna. Hei og vel møtt til et nytt barnehageår! Velkommen tilbake etter sommeren og en ekstra velkommen til Julie, Ariana, Celine, Nikolay og Theodor med foreldre, som er

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Periodeplan Smolten uke

Periodeplan Smolten uke Periode uke 36-43 2017. Hei alle sammen! Velkommen tilbake etter sommer og ferietid. Håper alle har hatt det fint sammen og at dere er klare for et nytt barnehageår. Det er alltid spennende med et nytt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage 2017/18 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent Styrerassistent Nina Sjuve Nina.sjuve@horten.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSPLAN BUKKENE BRUSE SEPTEMBER 2017

MÅNEDSPLAN BUKKENE BRUSE SEPTEMBER 2017 MÅNEDSPLAN BUKKENE BRUSE SEPTEMBER 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. Eid Mubarak! Ta-med-leke-dag 5-åringene SYKKEL-VM- GRUPPE Teater på Barnas hus 4. 5. 6. 7. 8. Temasamling Bergen Mohammed

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØREHAGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL RØREHAGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL RØREHAGEN BARNEHAGE Rørehagen barnehage, Strømsveien 32. Telefon kontor: 97550043 Avd. Dovregubben: 97 55 00 55 Avd. Tusseladden: 97 55 45 87 Avd. Trollstua: 97 55 00 92 Avd. Furustua: 97

Detaljer