Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede"

Transkript

1 Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro: Kalenderen 2-6/ medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i Svarstad 5/ samarbeidsråd på Gavelstad hotell i Svarstad 4-6/ Hovedstyremøte på Gavelstad hotell i Svarstad 4-6/ Lederkonferanse NBUF i Ålgård Baptistkirke 6/ NBUFs årsmøte i Ålgård Baptistkirke 5-10/ landsmøte og sommerfest på Rørvik / Vikna Husk alle våre arrangement i bønn. Gode venner! Det er igjen tid for rundskriv. Julegaveoffer: Denne gangen vil først og fremst benytte anledningen til å oppfordre alle menighetene om å samle inn et julegaveoffer til vårt felles misjonsarbeid i Kongo. Konkret ønsker vi å bidra med medisiner til Kongo, og oppfordrer til oppslutning omkring det. Se vedlegg med mer informasjon. Regionale ledersamlinger: Siden forrige rundskriv ble sendt ut har vi gjennomført sju regionale ledersamlinger, som har vært verdifulle møtepunkter mellom hovedstyre / administrasjon og lokalt menighetsarbeid. Det foreligger referat fra en del av disse møtene. Menighetene i de ulike regionene vil få disse tilsendt. Medarbeiderkonferanse og Samarbeidsrådsmøte: Også i 2011 er de to arrangementene samlokalisert. Denne gangen på Gavelstad hotell i Svarstad i Vestfold. Vedlagt finnes invitasjon, program og påmeldingsslipp for konferansen, som finner sted februar. Vi minner om at menighetene kan stille med inntil to deltakere på samrbeidsrådsmøtet lørdag, og at vi håper alle som er med på med disse møtene kan være til etter festmiddagen lørdag kveld. Landsmøte og sommerfest 2011: Det innkalles med dette til landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn på Rørvik juli. Saker som ønskes behandlet sendes hovedstyret ved generalsekretær terje Aadne senest 5. april. Sakspapirene offentligjøres 5. mai. Husk også at det er rift om sengeplassene på Rørvik, slik at dere sikrer dere overnatting i forbindelse med sommerfest og landsmøte juli neste år. Se mer informasjon på Vi har allerede offentliggjort at Egil Svartdahl er hovedtaler. Forhåpentligvis vil vi kunne slippe det meste av programinformasjonen innen årsskiftet. Momsrefusjon: Mange av menighetene søkte om refusjon av moms. Det er ventet at pengene vil bli utbetalt i desember. Ordningen videreføres neste år. For at menighetene skal få refusjon i 2011 kreves det registrering i frivillighetsregisteret. Vi vil sørge for at nødvendig informasjon / veiledning blir sendt ut til alle mengihetene, da registreringen må gjøres lokalt for hver enkelt menighet. Medlemsregistrering: Det er viktig å ha medlemslistene i orden. Telletidspunkt vil også i år være 31. desember. Mer informasjon om uttak av rapporter vil bli sendt til hver enkelt menighet senere. Abonnement baptist.no: Det er gått to år siden vi bygget opp den nye adresselisten for bladet vårt. De fleste mengihetene sluttet opp om ordningen. For at vi skal kunne vedlike listen er vi avhengig av hjelp fra menighetene. Vi vil derfor be om at nye abonnenter sendes inn til oss, og at vi får beskjeder om flytting m.m., slik at flest mulig kan få lese bladet vi lager. Generalsekretær Terje Aadne begynte i sin tjeneste 1. november. Han ønsker å møte baptister over hele landet, og tar gjerne i mot invitasjoner til besøk. Aadne nås på tlf (kontor), (mobil) og e-post: no Vi som arbeider i Det Norske Baptistsamfunn ønsker alle en velsignet jul og et rikt nytt år. Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl Livskraft og glede

2 Julegaven til medisiner i Kongo Malaria er en av de største helsetuslene i Kongo. 97 % av befolkningen lever i områder av landet der malaria er en konstant trussel mot liv og helse. Dette fører til opp i mot dødsfall hvert år (World Bank 2005) Malaria er den fremst sykdoms og dødsårsasken blant barn under fem år. Vi har i en rekke år kunnet kjøpe medisiner og myggnett til barn, med støtte fra NORAD. Fra 2011 opphører denne støtten. Dette er en alvorlig situasjon, vi må sammen gjøre en innsats: Helsesentrene som drives å trenge hjelp til å kjøpe inn medisiner Mødre som har vært til regelmessig fødselskontroll må fortsatt få gratis myggnett til babyen, gratis kontroll og medisiner til babyen er fylt 3 år. Vi trenger årlig kr for å kunne videreføre denne hjelpen til folket i Bas-.Uele Årets julegave betales inn på konto Det Norske Baptistsamfunn Tlf. (+47) Org.nr: Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro:

3 Kjære gode medarbeidere i Baptistsamfunnet Den årlige medarbeiderkonferansen er i 2011 lagt til Gavelstad hotell i Svarstad februar Til denne er alle i gruppen godkjente baptistpredikanter invitert til å delta. Det samme gjelder alle menighetsforstandere og alle medarbeidere som er ansatt i Det Norske Baptistsamfunn. I tillegg er konferansen åpen for andre som ønsker å delta. I tillegg til medarbeiderkonferansen hører også samarbeidsrådsmøtet med. Til dette inviteres inntil to representanter fra hver menighet, og ledere for de ulike arbeidsgrenene i Baptistsamfunnet. Dersom alt går som vi nå planlegger for vil tre representanter fra samarbeidskirken i Kongo komme til medarbeiderkonferansen i februar. Dessverre er ikke alle detaljene i programmet på plass enda, men vi mener det er så komplett at vi sender det ut nå sammen med invitasjonen til å delta. Godkjente baptistpredikanter, menighetsforstandere, og andre i ansatt tjeneste i Det Norske Baptistsamfunn deltar med sponset pris, der egenandelen er 750 kroner, inkludert reise. Pensjonistene innvilges som tidligere halv pris på egenandelen. Alle andre betaler full pris. Tvilstilfeller, for de finnes, avgjøres av Terje Aadne eller Roger Dahl. I år har vi valgt å legge konferansen utenfor Oslo-området, ved Gavelstad hotell i Svarstad. Hotellet ligger på østsiden av Lågendalen, tre kilometer fra Svarstad sentrum. Det er enkelt å finne fram til Svarstad, som ligger langs riksvei 40 fra Larvik til Kongoberg, og riksvei 32 fra Skien til Holmestand. Det er bare å ta av ved innkjøringen til Svarstad sentrum og følge skilting til hotellet derfra. Siden vi ikke er i Oslo-området må vi koordinere transport. Det er derfor viktig at dem som alle som skal bestille flybilletter sørger for å komme til Gardermoen med morgenflyene onsdag 2. februar, og i alle fall sikrer seg at en kan nå til Lysaker stasjon senest på formiddagen. I påmeldingen trenger vi å vite hvem som har mulighet til å kjøre, og hvem som trenger skyss, og fra hvor en trenger skyss, slik at vi kan koordinere transport. Vi forutsetter i utgangspunktet at en deltar på hele konferansen, og vi ber om at en bestiller billetter i god tid og sørger for at reisekostnadene blir lavest mulig totalt sett. For å kunne få reisestøtte forutsettes det at en deltar på hele konferansen, fra lunsj onsdag til festmiddag lørdag kveld. Ansatte i deltidsstilling avtaler eventuelt kortere opphold med Terje Aadne eller Roger Dahl. Vi vil også henstille til menighetene om frikjøp fra annet arbeid for å gjøre det mulig å delta på hele konferansen. Det blir gode dager sammen på Gavelstad med spennende temaer. Hovedstyret har også lagt sitt møte til Gavelstad disse dagene. Det betyr at det er anledning til å dele felleskap også med hovedstyremedlemmene utover tiden for samarbeidsrådet. Velkommen til spennende medarbeiderdager i februar. Stabekk, 26. november 2010 Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl

4 Tema: Radikal, misjonal og relevant Temaet for konferansen er basert på det vi mener er sentrale verdier for Baptistsamfunnet i dag, et utgangspunkt som vi også har hatt i 2009 og Radikal Når vi først nevner ordet Radikal bruker vi ordet i sin flertydige betydning. Først vil vi som Paul Beasley Murray våge å påstå at baptister er radikalt troende. Slik som det norske ordet radikal er avledet fra det latinske radix som betyr røtter, vil vi understreke de bibelske røttene for vår tro. I tilegg henviser vi til vår historiske røtter i den radikale reformasjon på 1500 tallet. Vi vil også stille oss spørrende til om vi er trofaste mot disse røttene slik at vi faktisk lever ut vår tro som radikale kristne. 2. Misjonal Vi har igjen valgt Misjonal i forlengelse av temaet fra medarbeiderkonferanse i fjor. Når vi sier misjonal er det fordi vårt kall som kristne, ikke bare er å drive misjon, men det er faktisk hovedessensen i vår identitet som troende. Vi er et misjonalt folk som tjener en Gud som i seg selv er misjonerende. Vi er kalt til å være med i Guds misjon i verden (missio Dei) som hans folk. 3. Relevant Når vi søker å være både radikal og misjonal må vi også henvende oss til de utfordringene vi opplever ved å møte mennesker i vår samtid og kultur med evangeliet om Jesus Kristus. Dette betyr at vi tar disse utfordringene på alvor, og søker finne måter å kommunisere evangeliet på som er relevant for dagens mennesker. Vi ønsker å møte mennesker med evangeliet for å kalle dem til et liv i Kristi etterfølgelse. Vårt håp er at konferansen i år, som de siste årene, vil hjelpe oss som menighetsledere og medarbeidere til å være radikale kristne, med et misjonalt og relevant utgangspunkt. Disse tre ord er også retningsgivende for arbeidet som medarbeidere i Guds rike for å vinne og fostre sanne disipler som også opplever kallet til å være radikal, misjonal og relevant. I tillegg til å være faglig utfordrende ønsker vi at medarbeiderkonferansen skal være til åndelig oppbyggelse og også gi en god opplevelse av fellesskap i kontakt med kolleger og medarbeidere fra hele Norge. Vi avslutter samlingen med en festkveld lørdag kveld. Der får vi besøk av den kjente presten Karsten Isachsen, som gjennom sitt kåseri vil gi ss verdifulle ord med på reisen hjem. Vi gjør oppmerksom på at for å få dekket reiseutgifter til konferansen må en være med på hele konferansen, inklusive festkvelden på lørdag. Mer informasjon om talerne og om programmet på de neste sidene.

5 Talere: Ian Bunce er pastor og menighetsplanter i Storbritannia. Han arbeider nå som leder for det nasjonale evangeliseringsarbeidet til Baptistsamfunnet i Storbritannia, og har bred erfaring i forhold til problematikken rundt å nå dagens mennesker med evangeliet. Ian Bunce vil kunne hjelpe oss med å forstå hvordan vi skal nå dagens mennesker med evangeliet. Se for mer informasjon om Bunce. Per Arne Dahl er prest i Trefoldighet menighet i Den norske kirke i Oslo, og har mange år bak seg som forfatter og skribent. Dahl er mye brukt som foredragsholder og vil i sitt innlegg Hvordan ta vare på oss selv og hverandre i en krevende hverdag gi gode innspill å ha med seg i en krevende hverdag som kristen leder. Anne Margrethe Ree Sunde er daglig leder i Misjonsforbundet Ung, og vil dele erfaringer fra deres arbeid med trosopplæringsreformen med tittelen Levende tro. Et tydelig fokusområdet i dette arbeidet er motivasjon overfor hjemmene om deres ansvar for trosopplæringen. Espen Thilesen er lokallagskonsulent i NBUF og ungdomspastor i Stavanger Baptistmenighet. Han fullførte sin mastergrad våren 2010, og hans undervisning vil basere seg på masteroppgaven Gammel tro i nytt land, der han har forsket på innvandrere i forhold til tro. Hans Inge Sævareid er doktorgradsstipendiat ved Universitet i Agder og har bakgrunn som diakon i Den norske kirke. Hans tema handler om Å mestre de vanskelige situasjonene Tre viktige faktorer for det er meningshelhet, begripelighet og håndterbarhet. Et tema som er svært relevant for det daglige arbeid for våre medarbeidere. Dag Nygård er spesialkonsulent i Norges kristne råd, tidligere generalsekretær i Norges frikirkeråd og pastor innen pinsebevegelsen, og har blant annet ansvar for lovarbeid knyttet opp mot kirkelige relasjoner. Han vil gi en innføring i den nye kirkeloven, og hva den i praksis betyr for oss som frikirkelige. Karsten Isachsen er prest i Den norske kirke og mye benyttet som foredragsholder for næringslivet. Han vil delta sammen med oss lørdag kveld og gjennom et kåseri på festmiddagen gi oss verdifulle ord med på veien videre Detaljprogram på neste side.

6 Onsdag 2. februar Torsdag 3. februar Fredag 4. februar Lørdag5. februar Søndag6. februar Frokost Frokost Frokost Frokost Morgensamling Morgensamling Morgensamling Hovedstyrets møte Sesjon 3: Hvordan Kaffe / kjeks Sesjon 4: Hvordan Norsk kontekstualisering ved Roald Sikveland Sesjon 1 Levende tro, trosopplæring i hjemmene Anne Margrethe Ree Sunde Kaffe / kjeks Sesjon 2 Levende tro Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Åpning ved Terje Aadne Sesjon 1: Hvordan være kirke i 2010? Ian Bunce Kaffe / kjeks Sesjon 2: Hvordan Norsk kontekstualisering ved Roald Sikveland Sesjon 5: Hvordan Sesjon 6: Hvordan Norsk kontekstualisering ved Roald Sikveland Kaffe/ kjeks Adelfias årsmøte Sesjon 1: Gammel tro i nytt land Espen Thilesen Sesjon 2 Gammel tro Kaffe/ kjeks Samarbeidsråd Åpning samarbeidsrådet Sesjon 1 Hvordan mestrer jeg de vanskelige situasjonene? Hans Inge Sævareid Kaffe / kjeks Sesjon 2 Hvordan mestre Sesjon Konsekvensene av den nye kirkeloven Dag Nygård Sesjon Aktuelle saker til drøfting Kaffe / kjeks Sesjon 2 Aktuelle saker Avslutning Middag Middag Middag Kveldssamling: Delekveld. Ledet av Terje Aadne Kveldssamling: Hvordan ta vare på oss selv og hverandre i en krevende hverdag med Per Arne Dahl Thomasmesse med nattverd Festkveld med middag og hyggelig program Kåseri ved Karsten Isachsen

7 Påmelding til medarbeiderkonferansen Gavelstad hotell februar 2010 Jeg melder meg herved på til årets Medarbeiderkonferanse: Navn:. Menighet:. Reisemåte: Reise koordineres fra Samfunnskontoret. Alle må derfor gi melding om de kan disponere bil / eventuelt hvor de trenger skyss fra. Om du reiser med bil: Jeg kan kjøre og trenger passasjerer: Jeg vil gjerne sitte på med noen Overnatting: Jeg vi gjerne ha enerom (kr. 250 ekstra pr natt) Jeg vil gjerne dele rom med: (to sengs rom, noen med tre til fire senger) Beskjeder til arrangør: Kontaktpersoner: Generalsekretær Terje Aadne Informasjonsleder Roger Dahl tlf tlf NB! Påmeldingsfrist 9. januar 2011 Det Norske Baptistsamfunn, Micheletsvei 62 C, 1368 STABEKK Telefon: , Faks: , E-post:

8 Invitasjon til Det Norske Baptistsamfunns samarbeidsråd Gavelstad hotell i Svarstad 5. februar. Samarbeidsrådet setter fokus på viktige saker i Det Norske Baptistsamfunn, arbeidsgrenene og lokalmenighetene. I år handler det om å mestre de vanskelige situasjonene og om ny kirkelov. Det vil være besøk fra misjonslandet Kongo og det er tid til å dele relevant informasjon om praktiske utfordringer i Det Norske Baptistsamfunn. Dagen avsluttes med festmiddag, som vi håper alle har anledning å være med på, der presten Karsten Isachsen deler av sin livsvisdom. Foredragsholderne er: Hans Inge Sævareid er doktorgradsstipendiat ved Universitet i Agder og har bakgrunn som diakon i Den norske kirke. Hans tema handler om Å mestre de vanskelige situasjonene Tre viktige faktorer for det er meningshelhet, begripelighet og håndterbarhet. Et tema som er svært relevant for det daglige arbeid for våre medarbeidere. Dag Nygård er spesialkonsulent i Norges kristne råd, tidligere generalsekretær i Norges frikirkeråd og pastor innen pinsebevegelsen, og har blant annet ansvar for lovarbeid knyttet opp mot kirkelige relasjoner. Han vil gi en innføring i den nye kirkeloven, og hva den i praksis betyr for oss som frikirkelige. Karsten Isachsen er prest i Den norske kirke og mye benyttet som foredragsholder for næringslivet. Han vil delta sammen med oss lørdag kveld og gjennom et kåseri på festmiddagen gi oss verdifulle ord med på veien videre Også i år inviterer vi menighetene til å delta i samarbeidsrådet med inntil to personer. I tillegg til de arbeidsgrener, styrer, råd og utvalg som møter i samarbeidsrådet. For samarbeidsrådet gjelder at det praktiseres reiseutjevning. Dette medfører at alle reisekostnadene blir samlet og så delt på antall representanter. Av erfaring vil dette utgjøre anslagsvis 1500 kr pr representant. Jo flere som bestiller billige billetter, alternativt samordner kjøring i privatbiler, jo lavere blir regningen for hver representant. Programmet er foreløpig og sendes ut med forbehold om endringer. Endelig program vil foreligge til møtet. Som i fjor er deltakerne på medarbeiderkonferansen med på samarbeidsrådsmøtet som en del av konferansen. Det er en mulighet for overnatting på Gavelstad hotell for dem som bor langt unna. Vi fyller opp rom så langt det er mulig. Det er derfor viktig å gi beskjed om en trenger overnatting, om en kommer fredag kveld, og om en har mulighet til å delta lørdag kveld i forhold til å planlegge arrangementet Det vil ikke bli gitt tid til generelle orienteringer i møtet. Alle arbeidsgreiner oppfordres til å ha med seg en kort skriftlig oppdatert informasjon som kan deles ut til deltakerne. Påmeldingsfristen er 10. januar Påmelding skjer til informasjonsleder Roger Dahl Tlf / , e-post: Vel møtt til et viktig møte. For Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl

9 Foreløpig program for samarbeidsrådet Morgensamling Åpning samarbeidsrådet Sesjon 1 Hvordan mestrer jeg de vanskelige situasjonene? Hans Inge Sævareid Kaffe / kjeks Sesjon 2 Hvordan mestre Lunsj Sesjon Konsekvensene av den nye kirkeloven Dag Nygård Sesjon Aktuelle saker til drøfting Kaffe / kjeks Sesjon 2 Aktuelle saker Avslutning Festkveld med middag og hyggelig program Kåseri ved Karsten Isachsen

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Stavern 13.-18. juli 2010

Stavern 13.-18. juli 2010 Sommerfestival Et sted for fellesskap og styrket Jesus-tro Stavern 13.-18. juli 2010 13.-18. juli 2009 hilsen Velkommen! Det er med glede og begeistring at vi ønsker velkommen til Liv & Vekst i Stavern.

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette.

Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette. Sommerfestival Stavern 8.- 13. juli 2014 Velkommen til 2014 Liv & Vekst er årets største fellesarrangement, og hele Misjonsforbundet, lokalt og sentralt, står sammen om dette. Men vi står også sammen om

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Hvor er du? SommerfeStival Stavern 10.- 15. juli 2012

Hvor er du? SommerfeStival Stavern 10.- 15. juli 2012 Hvor er du? Sommerfestival Stavern 10.- 15. juli 2012 Sommerfestival Stavern Velkommen! Jeg har så nød for flyktningene i byen her.. men Gud, hvor skal jeg gå for å engasjere meg? I arbeidet med å utvikle

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer