ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORD FRA ARKIVET VÅRT. MENINGER OM MEDIER del 1"

Transkript

1 ORD FRA ARKIVET VÅRT er et utvalg artikler fra AS Norske ord & bilder. (Int.) - NB: Dette er ikke nyhetsstoff noe av det er snarere historisk, i hvert fall fra pre-webperioden. MENINGER OM MEDIER del 1 Etterhvert som vi tar mediene til oss, er de ikke lenger «nye medier». Vi har vært med på introduksjonen av en rekke nye medier, fra nærradio og video til web og andre interaktive medieformer. Forskjellene er mindre enn du tror. RETRO: Høyere enn himmelen. Studentopprøret på Den Himmelske Freds Plass i Peking ble en verdensnyhet fordi engelske journalister overførte direkte til The Guardian via satellitt. Sensur ble vanskeligere. Endelig radioreklame. Endelig Stortingsflertall for nærradioreklame. Hvor mange andre bransjer ville funnet seg i å bli kastet fra det ene regelverket til det andre, styrt av vilkårlige politiske rundkast? Sponsing i radio og TV Et forsøk på å komme litt under overflaten på sponsorreklamen, fra dengang den ble synlig. Nå kommer betal-tv Satellitt & Kabel-TV messen -89 på Inforama ga startskuddet for betal-tv via kabel. I Sverige hadde nesten husstander bli FilmNet-abonnener via kabel eller parabol. Målet er å slå svenskene. Hjulet er funnet opp før Kunnskap om hva som er gammelt nytt gjør det lettere å konsentrere oss om hva som må gjøres nytt og annerledes nå. Også boktrykkerkunsten resirkulerte gammelt innhold i starten. INTERAKTIV: CD - en stille medierevolusjon. CD er et medium på alder med Internettet, og som med Internettet har bruk og tilbud økt kraftig. En artikkel fra før multimedia-cd ble en selvfølge. Kvinner på randen av reelt gjennombrudd. En tredel av dem har ikke egen PC. To tredeler har ikke epost. Men alle har med det aller første egen hjemmeside på web. Her er Sogn- og fjordane-kvinnene som gir web innhold. Rollevalg i web Tre ulike rollemodeller vi kunne innta for å tilpasse oss web i begynnelsen. I Dette er en av artikkelsamlingene våre. En oversikt over de øvrige finnes på

2 Høyere enn himmelen av Øystein Hagen Studentopprøret på Den Himmelske Freds Plass i Peking ble en verdensnyhet fordi engelske journalister overførte direkte til The Guardian via satellitt. Dermed var sensur og fortielse ikke lenger mulig. Nå introduseres enkelt og billig "lommesatellittsamband" til kommersielle brukere i Norge under betegnelsen INMARSAT/Standard C. I Standard C er utstyret som trengs på vei til å bli så enkelt at det kan bæres med overalt. Helt i lommeformat er Standard C enda ikke. Det trengs bl.a. strømforsyning fra minimum et bilbatteri. Men denne formen for satellittsamband er så enkelt, billig, sikkert og effektivt til sitt bruk at det innebærer en kraftig demokratisering av moderne satellittkommunikasjon. I Norge vil Standard C i første rekke bli brukt som samband for mindre skip, med tilkobling til teleksnettet via satellitt jordstasjonen Eik i Rogaland. Etter planene skulle Standard C vært i drift i Norge fra nå av, men er forsinket i hvert fall til nyttår. Internasjonale leverandører har antenner og elektroniske grunnenheter i lommestørrelse på tegnebordet. For å skjønne vitsen er det nødvendig å ta oppbyggingen av systemet fra grunnen, og peke på hvordan kombinasjonen av datateknologi og etersendt informasjon via satellitt i en del viktige sammenhenger er et effektivt hjelpemiddel der kabel ikke strekker til. Vi skal heller ikke se bort fra at så enkel satellitt sambandsteknologi kanskje kan bli en reell konkurrent til kabelformidlet datakommunikasjon. Begrensningene ligger i kapasitet. Naturforkjemperne har bare i liten grad oppdaget hvilke naturressurser som forbrukes når denne kommunikasjonsteknologien bygges opp. To ikke fornybare ressurser kan bli brukt opp: Plassen for satellitter som kan gå i geostasjonær bane rundt ekvator er begrenset. Det er også frekvensområdene for de elektromagnetiske bølgene satellittsignalene formidles på. Hva trengs I Norge er mobilt satelittsamband til bruk for næringslivet enda i sin startfase. Generelt er fordelen ved satelittsamband at det gir kommunikasjonsmuligheter til hele verden i områder hvor det ikke er lagt kabler, som i utkantstrøk, på øyer osv. Norge er generelt lang framme i satellittutbygging. Det er femten år siden oljerinstallasjonene i Norge ble knyttet til telenettet på land via satellitt. Inmarsat Standard A har også vært i bruk i flere år. Norge er et av de sentrale land i Inmarsat-arbeidet, som ble startet i 1982 for å bedre sikkerheten til sjøs ved hjelp av global satellittkommunikasjon. Fordelene ved eget satellitnettverk er at en er sikret mot mulige svakheter i telenettet; Mulighetene for avlytting, kø og linjebrudd. Kommunikasjonen skjer fra den lille jordstasjonen til Eik kystjordstasjon og derfra legges ut på det vanlige tele- og datanettet. For de lykkelige eiere av en Standard A jordstasjon er det altså mulig å sende og motta satellittsignaler som dekker alle tjenester i det avanserte telenettet; tale, telex, telefax og dataoverføring. Så avansert blir ikke Standard C. Satellittstandaerden kan overføre satellittsignaler med inntil 600 b/sec. Enda er standarden begrenset

3 til telextjeneste. Med det er en viktig begrensning for radiosamband med skip utryddet. Nå skal det gå å få direkte telekskontakt med mindre fartøyer (som har installert Standard C ), mens man tidligere måtte veien om et radiosamband som kalte opp skipet på radio, ventet til det svarte og deretter kunne formidle beskjeden. En virkelig utvidelse av bruksområdene kommer når satelittsambandet kan gjøres mobilt også for de andre teletjenestene. Det er i startgropa til denne utviklingen at Standard C setter oss. Ved en bærbar satelitt jordstasjon som består av en enkel, rundtstrålende antenne, en elektronisk enhet og med mulighet for tilkobling til en laptop PC er det klart at kommunikasjonsmulighetene for både individer og mindre organisasjoner øker enormt. Den enkle jordstasjonen, som foreløpig vil bli tilbudt av EB Nera (både EB Nera og flere venter på typegodkjenning) i Norge til en pris rundt norske kroner kan gi brukeren kontakt med hele verden uansett hvor han er. Prisen forventes å synke etterhvert som mobile jordstasjoner blir masseprodusert. I bruk vil det koste en hundrelapp for en A4side på omlag 2000 tegn. Ved overføring av større datamengder i Norge vil dette likevel bli dyrt sammenliknet med datakommunikasjon på det pakkesvitsjede nettet. Og dessuten gå betydelig langsommere. Data og kommunikasjon Folk flest hevder at de forstår ikke datateknologi. Enkelt og greit handler det om at en datamaskin behandler en rekke problemstillinger mennesket definerer med klare "ja" eller "nei" svar, eller som 0 eller 1 i det binære tallsystem. En datamaskin gjør egentlig ikke annet enn å gi en rekke slike ja/nei-svar i stort tempo. Det trengs også en transport av ja/nei-beslutningene. Stikkord til dette er digitalisering av kommunikasjonssystemene. Informasjonen blir konvertert "oversatt" - til detaljerte "ja/nei"- svar som transporteres på de transportveier som finnes. Dette er relativt lett, og krever ikke spesiell høy presisjon for "svart/hvite" opplysninger som tall og tegn. Det kreves atskillig mer når gråtonene i et fotografi eller nyansene i et musikkverk skal overføres. Hvis ting er klart svart eller klart hvitt er det lett å besvare. Skal man beskrive noe som er midt i mellom, må flere, mer detaljerte ja/nei-beslutninger til. Hver enkelt beslutning krever like mye plass, nemlig en bit. Når Standard C kan overføre 600 bit/sec. betyr det rett og slett at 600 ja/nei-avgjørelser kan overføres i sekundet. Til sammenlikning har en 3,5'' datadiskett kapasitet til ja/nei-svar. For å forstå datateknologi og teleoverføring av data er det nok å leke ja/nei-leken hvor den ene som deltar ikke har lov til å si annet enn ja og nei. Jo mer detaljerte beskrivelse av det en skal komme fram til er, jo flere ja/nei-svar trengs. En datamaskin svarer ja eller nei på enkle spørsmål. En digitalisering betyr å oversette datamaskinens ja/nei-svar til

4 noe som kan sendes som elektriske signaler på telenettet. ISDN-nettet (Integrerte Tjenester i Digitalt Nettverk), som Televerket har ambisiøse mål om å bygge ut så fort som mulig, forutsetter bl.a. fiberoptisk kabel i tilegg til (og noen steder i stedet for) kopper (koaksial) kabel. Fiberoptisk kabel er spesielt flink til å sende digitale signaler så fort at det går an å føre dialog både på tale, data, fjernsynsbilder og avansert konsertlyd uten forsinkelser i transporten vi er i stand til å oppdage. Kvaliteten blir sølvren. Men vil satellittsamband, med sending av de samme signaler på eteren, kunne gjøre utskifting av de gammeldagse kobberkablene overflødige? Det er egentlig det spennende spørsmålet når Standard C blir introdusert i Norge. Foreløpig er svret nei. Røyksignaler Det er ikke så mange årene siden digitalisering av telenettet ble definert som et meget ambisiøst mål. Utskifting av luft- og jordkabler fra koaks (kopper) til fiberoptiske kabler (som ISDN-nettet krever endel steder) er tungvint og dyrt, men helt nødvendig dersom menneskene skal kunne nyttiggjøre seg moderne kommunikasjonsteknologi fullt ut. Ikke bare krever det moderne samfunnet raskere beslutninger. Det krever at disse sentrale beslutninger blir effektuert raskt og presist, gjennom et kommunikasjonssystem som formidler beslutningene ut til de som skal sette beslutningene ut i livet. Arbeidet for å bygge ut et digitalisert ISDN-nett av fiberoptiske kabler tar tid, fordi det skal tas både politiske, økonomiske og teknologiske beslutninger i stort omfang. I dag bruker de fleste avansert data- og kommunikasjonsteknologi uten egentlig å forstå hva den går ut på. Hvem kan saklig og greit forklare hvordan lyden når fram i en telefonsamtale mellom Oslo og Tromsø? Det moderne samfunnets mulige løsning er riktignok teknisk avansert, men i prinsippet like enkel som indianernes røyksignaler eller vikingtidens vardevarsel. Indianernes geniale løsning på kommunikasjonsproblemet var å sende signalene så høyt til værs at alle kunne se dem. Det er også prinsippet bak all satellittkommunikasjon, hvor forutsetningene er at signalet kan nå rett fram til satelitten uten hindringer. Signalet sendes rett opp på høyfrekvente radiobølger fra en liten jordstasjon og rett ned fra satellitten til en stor jordstasjon - Eik i Rogaland - hvor det formidles videre på det vanlige telenettet verden over. Kompromiss Digitaliserte signaler gjennom lufta - på eteren - er ikke så enkelt. Lufta er i høyeste grad "forurenset" av andre, forstyrrende elementer. Derfor er det også bedre kvalitet på den kommunikasjon som blir formidlet pr. kabel. Overføring av digitalisert informasjon på eteren

5 har krevd så mye både av sender og mottager at bare et fåtall områder har kunnet ta den i bruk. Kombinasjonen av forskjellige transportformer, f.eks. med sentrale antenneanlegg som tar ned fjernsynssignaler fra satellitt og formidler signalene videre på kabel er idag en ganske utbredt virkeområde. Men en kjede er bare så sterk som sitt svakeste ledd. Og kabelselskapenes kabler kan ikke ta bedre kvalitet en D2Mac som trolig blir neste skritt innen overføring av kringkastingssignaler. Beslutningen om å bruke D2Mac til kringkastingsoverføring pr. satellitt er en typisk kompromissløsning: Mer avansert teknologi er forlengst utviklet, men D2Mac er det mest avanserte systemet de gammeldagse koakskablene kan ta. Med Standard C - som introduseres til markedet for alvor nå - er man ikke lenger avhengig av hverken kabelbegrensninger eller satellittstasjoner og -antenner i millionklassen. Men presisjonen i både sender og antenne er såpass begrenset at det er valgt teleks som et kompromiss for hvilke tjenester som skal tilbys i den nye standarden. Her er altså inngått et kompromiss hvor begrensingen i den teletjenesten som finnes, teleks ytterligere forsinker hastigheten i bruk. Standarder Dette med standarder er fø. like ustandarisert innen satellitt-kommunikasjon som innen datat-teknologi. Inmarsat Standard C er en videreføring og forenkling av Inmarsats Standard A som har vært i bruk på større fartøyer i endel år, og som kan formidle en telefonsamtale med de muligheter det innebærer for overføring av data og telefax. I Inmarsats brosjyremateriale beskrives også en Standard B som er en forenklet versjon av Standard A med antennespeil på cm og som på sikt er tenkt å erstatte dagens Standard A, med fullverdige tjenester innen telefon-, data- og telekstjenester. Inmarsat Standard C klarer seg med en antenne på cm i diameter. Nordsat Standard A og B er en annen standard, beregnet for satelittsamband fra stasjonære ministasjoner på land. Forskjellen mellom de to Nordsat-standardene kommer til uttrykk ved en nærmere titt på parabolantennen. Standard A-parabolen har en diameter på 3, 3 meter. Standard B en diameter på 1, 8 meter. Forskjellene i størrelse gjenspeiler seg i pris og i ytelse. I prinsippet er forskjellen omfanget av signaler de to standardene klarer å formidle. En landbasert mobilstasjon som teknisk sett er fullt mulig, i hvert fall ved tilkobling til bil eller tog, vil ikke bli til salgs med det aller første. Men Teledirektoratets satelittkommunikasjons avdeling har drevet eksperimenter med denne typen landbasert mobilstasjon. Med Inmarsat Standard C kan også mindre fartøyer ha sin egen satellittkommunikasjon, men altså bare for teleks. I den Standard C som EB/Nera leverer jordstasjoner til, kan mottagere til havs motta 600 bit/s av ulike typer informasjoner på en rundtstrålende antenne

6 med diameter ned i cm. Når antennen er rundstrålende kan den ta inn signaler fra alle kanter. Den trenger derfor ikke så presis fininnstilling mot satellitten som en vanlig parabol. Ulempene med at antennen ikke står helt stille blir mindre som følge av dette. Men både sending og mottak er enklere til sjøs enn til lands. Fordi få fjell og trær kommer i veien for den direkte linjen mot satellitten. Sikkerhet til sjøs Standard C-systemet blir satt i drift av INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation), den internasjonale satelittorganisasjonen som også Norge er engasjert i, og hvor målet sidener å bedre sikkerheten til sjøs ved hjelp av satelittkommunikasjon. INMAR- SATs satellittkommunikasjon formidles via tre satelitter plassert som et magebelte rundt ekvator, over Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Hav. Satellitt jordstasjonen EIK i Rogaland var den første jordstasjonen som ble satt i drift i Europa, og drives i INMARSATs regi. Forøvrig har Inmarsat jordstasjoner i drift over hele verden. Siden INMARSAT er den organisasjon som setter Standard C i drift, er bruksområdet her i første rekke satelittkommunikasjon for mindre sjøgående fartøyer. To tjenester peker seg ut. FleetNET er et fellessamband til flere fartøyer samtidig, for formidling av beskjeder, nyheter, viktige meldinger. FleetNet bygger på Standard C- utstyrets innebyggede EGC-funksjon, i prinsippet en konferansetelefon hvor budskapet kan formidles til flere mottagere samtidig. Nytten i en nødssituasjon hvor flere små skip trenger å holde kontakt med hverandre innen et gitt område, er åpenbar. SafetyNet er det andre programmet som kan være til nytte til sjøs. Med dette programmet kan Standard C-kommunikasjonen sørge for full oversikt over hvor en rekke forskjellige fartøyer innen et område oppholder seg til enhver tid. Selvsagt til nytte til sjøs. Men også fullt mulig å bruke til lands. USA fremst på landjorda Problemet med satellittoverføring slik vi kjenner og bruker det i Norge er at antennen må fininnstilles på signalet fra satellitten. Jo lenger man kommer bort fra ekvator, desto lavere står satellitten i horisonten. Problemet er i og for seg ikke annerledes enn det alle kjenner som steller litt med samferdsel: Norge er et geografisk og topografisk sett et samferdselsmessig vanskelig land. Følgelig er det også lettere med mobilt satellittsamband til sjøs hvor faren for at høye fjell stenger den direkte kommunikasjonen til satelitten er mindre. Prinsippet ved all satelittforbindelse er at det må være en ubrutt linje mellom sender, satellit og mottager. Amerikanerne har allerede i etpar år operert med satellitt-overføring til mobile mottagere på land. Selskapet Qualcomm er et telekommunikasjonsfirma i San Diego som har utviklet kommunikasjon

7 via satellitt til mobile enheter. I USA er systemet i kommersiell bruk på tog og i enkelte større transportselskaper. Lastebilene bruker det til å kommunisere med hverandre og med mottagerne av godset de transporterer. På dette spares tid og penger, og unødvendige mellomledd i kommunikasjonen blir luket bort. Også i Europa er det eksperimentert med mobile satelittkommunikasjonssystemer. Qualcomm-selskapet samarbeider nå med British Telecoms store satelittstasjon i Goonhilly for å ta i bruk bevegelige satellittmottagere også i Europa. I tillegg til britene deltar tyske, franske, spanske og italienske telemyndigheter i eksprimenteringen. Satellittsignalene går via Goonhillystasjonen til Eutelsat og tilbake til de bevegelige mottagerne. Toveis sendinger til mobil motager er allerede gjennomført, og ble ytterligere demonstrert under INMARSAT-konferansen i London i midten av juli i år. Bruksområder At det er nytte i en slik liten jordstasjon er det ikke tvil om. I Norge er Nordsat Standard B, med en stasjonær stasjon i mellomstørrelsen, tatt i bruk på landjorda. Som vanlig ligger begrensningene ikke så mye i den nye teknologien, eller for den saks skyld i hva det koster å ta den i bruk. De største vanskelighetene i å få utviklet mini jordstasjons nettverk kommersielt ligger i at kundene bruker lang tid til å forstå at dette er noe de har bruk for. En industribedrift med lager adskilt fra produksjonsvirksomheten og uten direkte telelinje til lageret, kan enkelt og fort få oversikt over lagerbeholdningen, og samtidig skaffe seg elektronisk, satellittbasert og døgnkontinuerlig oppsyn med lageret uten bemanning. Brukere av stasjonære satellitt jordstasjoner kan bl.a. være en rekke industribedrifter, nyhets- og reisebyråer, overvåkningsenheter av forskjellige slag. Ulempen med de satellittsystemene som foreløpig er tatt i bruk på landjorda er at de er stasjonære. De flytter seg ikke! Når det etterhvert introduseres mobile jordstasjoner som kan monteres på mindre skip, biler eller sogar bæres i lomma, utvides også bruksområdene dramatisk. På landjorda vil små, bærbare stasjoner gjøre kommunikasjon for eksempel under leteaksjoner eller katastrofer i utilgjengelige områder utrolig mye lettere. Medier kunne ha stor nytte av Standard C, som naturligvis bør stilles til rådighet for journalistkorpset under Lillehammer-OL. Men foreløpig er kapasiteten så begrenset at det neppe vil bli aktuelt å bytte ut mobiltelefonen med mobilt satellittutstyr. Før det kan skje må vitenskapen finne en måte å komprimere datamengden på ved digitalisering, slik at overføring av f.eks. lyd ikke krever så enorm mengde kapasitet som den gjør idag. En talekanal på telenettet krever ved digitalisering 64 Mbit kapasitet, eller mer enn ti ganger så mye kapasitet som Standard C kan formidle.

8 Begrensningene i bruk av systemet ligger i neste århundre vil likevel ikke ligge i kapasiteten på satelittene eller hovedstasjonen EIK som kommunikasjonen formidles via. De ligger egentlig i fantasiutfoldelsen for alle som har kommunikasjonsbehov som ikke kan dekkes innen det tradisjonelle telenettet, og ikke tør tenke på en satellittløsning. Etterhvert... (Kort, liten sak om satellitt - fra Jeg husker ikke hvem som var oppdragsgiver. Lest i april 99 viser teksten at det har skjedd et og annet.) Denne artikkelsamlingen er for personlig bruk. Kopiering o.a. videreformidling kan være i strid med Lov om opphavsrett. Vær snill og kontakt forfatteren hvis du ønsker å bruke stoffet på noen måte! AS NORSKE ORD & BILDER (Int.) Øystein Hagen mobil

9 Endelig radioreklame - og hva så? av Øystein Hagen Endelig er det Stortingsflertall for nærradioreklame. Hvor mange andre bransjer ville funnet seg i å bli kastet fra det ene regelverket til det andre, styrt av vilkårlige politiske rundkast?. I innspurten, umiddelbart før radioreklamen er et faktum, presenterer Kultur- og Vitenskapsdepartementet et helt nytt regelverk for nærradio. Sverdrup Dahls radioreklame-avdeling må ringe rundt til kunder som bestilte i går og si at lydplakatene deres ikke er tilatt i dag. Salgsavdelingen AS, som har bygget opp en levedyktig bedrift på salg av lydplakater og skaffing av sponsorstøtte, ser sin tilværelse truet. Oppsigelser av nærradiomedarbeidere som har slitt livet av seg for luselønn i årevis i påvente av at radioreklame skulle bli tilatt mister jobben nå, umiddelbart før Stortinget er klar til å vedta en eller annen form for reklamefinansiering av nærradioene praktisk talt enstemmig. Når dette leses har Arbeiderpartiet hatt landsmøte, og sansynligvis vedtatt at nærradio i hovedsak skal finansieres av en eller annen form for reklame. I realiteten har det vært Stortingsflertall for radioreklame siden Senterpartiet forandret sitt Tja-synspunkt til et entydig ja på Landsmøtet i begynnelsen av mars. Langslet-utvalget, et mediautvalg med de "gamle" regjeringspartiene representert, videreførte arbeidet etter at Willoch-regjeringen gikk av, og har i flere måneder vært enige om at reklamefinansiering var nødvendig. Når Arbeiderpartiet kommer etter betyr det at et prinsippielt vedtak om innføring av radioreklame i Stortinget blir praktisk talt enstemmig. Radioreklamedebatten er imidlertid ikke slutt med det. Amputert Robin Hood? Etter at Stortinget har fattet sitt vedtak om at radioreklame skal tillates, noe som kanskje kan skje før sommerferien, skal saken tilbake til Departementet. Forskrifter skal utarbeides. Da vil det i realiteten bli avgjort hvor moderert Halvard Bakkes Robin Hood-modell vil bli. Kulturministerens opprinnelige forslag gikk ut på at hele reklameinntekten skulle inndras. 70 prosent av reklameinntektene skulle gå på deling til nærradioene i det aktuelle konsesjonsområdet, mens 30 prosent skulle fordeles til nærradioer i distrikter hvor det var dårlig med reklameinntekter. Dersom f.eks. Radio 1 skaffet en tusenlapp i reklameinntekter, ville 300 kroner gå til distriktnærradioene, de resterende delt på de vel 30 konsesjonærene i Oslo. Med et "likelønns-prinsipp" ville Radio 1 ha igjen 23 kroner av tusenlappen de hadde tjent inn. Denne Robin Hood-modellen klarte Arbeiderpartiet å lokke mellompartiene med på en stund. Inntil fagfolk i reklamebransjen konstaterte at en slik modell ville være en vel så effektiv boikott av radioreklame som et totalt forbud. Arbeiderpartiet har likevel ikke gitt helt slipp på Robin Hood-modellen. Frykten for at nærradioene skulle få samme mulighet til å drive forretningsmessig som avisene er for stor.

10 Krampetrekninger Noen fattige uker før prinsippvedtaket om radioreklame på Arbeiderpartiets landsmøte sender Kultur- og Vitenskapsdepartementet, utvilsomt under Kulturministerens dirigentstav, ut et helt nytt sett regler for nærradioene. Det er ikke lenger tilatt å sende lydplakater for messer, bransjeorganisasjoner, private utdanningsinstitusjoner mv. Det er ikke lenger tilatt å motta sponsorstøtte fra bransjehold til programmer som omhandler samme bransje. En rekke meldinger fra privatpersoner, landsomfattende organisasjoner og næringsliv blir definert som ulovlig reklame. Dermed forsvinner populære bytteprogrammer, av en type som NRK-radio har bedrevet i årevis, fra nærradio-eteren. Ungdomskontorets barne- og ungdomsradio har et program de kaller "Arbeidsradioen". Via dette programmet har tusenvis av arbeidsløse ungdommer skaffet seg jobb. Nå er programmet ulovlig. Konkurransefordelene livsyns propagandaradioene har hatt versus de journalistiske nærradioene er styrket med flere hundre prosent etter at de nye programreglene trådte i kraft. Reaksjonene fra de journalistiske nærradioene er naturligvis sterke. Som de bør være når de står overfor ikke bare forandringer av spillereglene midt i spillet. Men et dramatisk inngrep i ytringsfriheten, hinsides alt som ville vært mulig uten regjeringskrise dersom avisene eller NRK hadde blitt utsatt for samme behandling. I realiteten sier de nye programreglene at all omtale av næringslivet kan føre til inndraging av konsesjonen umiddelbart dersom KVD finner det for godt. Uskyldig dømt Uskyldig dømt er de firmaene som har gått inn i samarbeid med nærradioene for å selge lydplakater og skaffe sponsorstøtte. I endel tilfelle har disse firmaene garantert de nærradioene de samarbeider med en minimums-inntekt, basert på en analyse av hvilke lovlige annonsører som finnes og hva de er villige til å betale for dette. -De nye reglene er slik at jeg regner med å måtte sanere det meste av kundelista, sier daglig leder Per Tore Skovli i Sverdrup Dahls radioreklame-avdeling. -Det første jeg måtte gjøre da jeg ble kjent med det nye regelverket, var å ringe rundt til en del kunder vi hadde lov til å sende lydplakat-annonser for i går, men som er "ulovlige kunder" i dag. Blant de første var Sjølyst-messen "Helse for alle" og Byggsentrum. Hva som gjenstår er usikkert. Det er vel fremdeles lov å sende lydplakater for Oslo Høyre? Og jeg håper Kulturministeren godtar Momarkedet som et ikke-komersielt kulturarrangement. Sverdrup Dahl selger mest lydplakater for Radio Motor i Oslo. Og Radio Motor befinner seg allerede i en desperat, økonomisk situasjon, og arbeider for å redusere underskuddet og skaffe seg driftsmidler til videre drift ved å selge 40 prosent av aksjene. Men også denne muligheten er usikker i det nye regelverket, hvor KVD forlang-

11 er retten til å god- eller underkjenne forandringer i eierstrukturen. Daglig leder i Salgsavdelingen AS, Finn Norvold sier til Kampanje at det nye regelverket reiser spørsmål om det i det hele tatt finnes grunnlag for videre drift av selskapet. Hans eneste håp er at Stortingsvedtaket om radioreklame kommer raskt, og at Kulturministeren ikke fortsetter å sabotere driften ved å la utarbeiding av forskriftene ta uforholdsmessig lang tid. Selv om et flertall av partirepresentantene på Stortinget er blitt offentlige tilhengere av radioreklame, tar det fremdeles tid før bedriftene som er oppstått i kjølvannet av nærradio-forsøkene får "normale" arbeidsforhold. Men radioreklamen kommer, i en eller annen form. Og det kan være tid for å se tilbake på den lange veien som har ført dit. Radioreklame i Norge Radioreklame i Norge er ikke nytt. De fleste vil kjenne til at reklame i radio var tilatt inntil siste verdenskrig. Reklameforbudet i radio er en av de aller siste forskrifter vi fremdeles har igjen i lovverket fra okkupasjonstiden. Radioreklame er også et kjent fenomen fra utenlandske stasjoner, spesielt på mellombølgen, med Norge som del av dekningsområdet. Min generasjon ble kjent med radioreklamen via Radio Lux. Radioreklame hadde vel heller ikke vært noe kontroversielt spørsmål dersom ikke Høyre hadde tviholdt på at radio- og fjernsynsreklame måtte sees på som en helhet. Nærradio-mediet var en eksplosjon fra første øyeblikk. I løpet av et par år produserte nærradioene ti ganger så mye radioprogramtid som samtlige av NRKs radioavdelinger. Mange har konstatert at kvaliteten ikke var like høy hele veien. Likevel har Kjartan Rødland rett i at utviklingen av nærradio er den største mediarevolusjonen Norge noen sinne har opplevd. Dersom 10 prosent av nærradioprogrammene holder NRK-kvalitet produseres det i dag like mye bra norsk radio utenfor som i NRK. Ikke alt dette kan finansieres av reklame. Men enhver radioredaktør som ønsker å drive profesjonell, journalistisk radio, vet av erfaring at dette ikke er mulig uten reklame. Propaganda- og misjonsradioene får sin gevinst gjennom resultatene de oppnår overfor lytterne, en gevinst hvor den økonomiske uttelling ikke er minst betydelig. De gode, journalistiske radioene kan ikke, på samme måte som de gode avisene hente ut belønning for innsatsen gjennom økte opplagstall og større annonseinntekter. Lydplakater Det finnes bare to hovedmodeller for finansiering av kringkasting. Den ene er inntekter som resultat av offentlige beslutninger. At du blir tvangs-abonnent på NRK dersom du kjøper et fjernsynsapparat

12 er metoden Stortinget har valgt å få finansiert NRK på.den andre hovedfinansieringsmodellen er reklame. De aller fleste som hører nærradio hører reklamefinansierte sendinger. Et problem med denne reklamen er at den ikke kan holde seg i bakgrunnen, slik en reklameplakat i fjernsynet kan det. En avgjørende beslutning for framveksten av radioreklame i Norge var det da daværende statsekretær i Kultur- og Vitenskapsdepartementet, Jan S. Levy, ga grønt lys for salg av sendetid på nærradio. Dette skjedde etter at nærradioene hadde kommet seg over gledessjokket over å få sende, og oppdaget at det kostet penger. Radio Oslo var først ute med et annonseprodukt de kalte "lydplakater". Det ble - og blir - kalt lydplakater fordi politikerne skulle tro at dette var noe annet enn reklame.. Poenget med lydplakater er at det er en reklameform som samsvarer med internasjonal standard for radioreklame. Forskjellen i Norge var at man bare skulle selge dette annonseproduktet til "snille" annonsører, som offentlige bedrifter, Statens Informasjonstjeneste, de kommunale etatene, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner osv. osv. Men enkelte "snille" annonsører var i den situasjon at de både var forretningsmessig organisert, tjente penger og konkurrerte med private bedrifter. Hvor skulle Kulturdepartementet dra grensen? Den ble - og blir - dratt vilkårlig.de nye reglene snevrer grensene. Enhver nærradio-redaktør som har vært tvunget til å tenke utgiftsdekning vet at en "lovlig" lydplakat er den typen lydplakat som man får lurt Kulturdepartementet til å tro er "snill". Derfor vet de også at dersom man har en komersiell annonsør er det nødvendig å putte på lydplakaten et snilt image, f.eks. ved å la det handle om handicappede eller kultur eller frivillige, sosiale aktiviteter. Idretts-sponsoringen har lært også nærradioene at det gjelder å lage en innpakkning av positiv aktivitet, i samsvar med norsk, moralsk tradisjon. Komersialiseringen av lydplakatene har skutt fart som følge av at de annonsørene som kan bruke lydplakater ikke har benyttet seg av sitt konkurransefortrinn i noen betydelig grad. Og det er ingen ubetydelig gruppe, den utgjør en omsetning på bortimot èn milliard på det totale reklame- og markedsføringsmarkedet. Eksperiment-vilje Lydplakater har den fordel framfor andre reklameformer som brukes i nærradio at de opprettholder et klart skille mellom betalt reklame og redaksjonelt stoff. Det kan man ikke si om de mange reklameprodukter som i forsøksperioden har blitt utviklet i nærradio. Bilannonsene til Radio Motor, f.eks., ble utformet som en konkurranse hvor fortrinnene til det bilmerke man var ute etter ble ramset opp, men bilmerket ikke nevnt. Det var ikke vanskeligere å finne rette bilmerke enn å slå opp i annonsen i avisene samme dag. Et utmerket eksempel på orkestrering ved bruk av flere medier. Og vel å merke: En

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 64 RAPPORT Sigurd Høst AVISER OG DIGITAL BEtaling Forord De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene,

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg.

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg. Aksel Lund Svindal Trenger vi strukturen? Småstoff Forbilde med full kontroll Storm om sikkerhet Mobilt bredbånd Skråblikk Mobil betaling Jon Bing: Er det grunn til engstelse? Smidig Nano-design Småstoff

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Slik noen ansatte i redaksjonen ser det En casestudie i Avisa Nordland Jan Erik Andreassen Senter for journalistikk Universitetet i Nordland Innledning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Molde, Oslo 21.05.13

Forord. Molde, Oslo 21.05.13 Forord NHO Reiselivs landsmøte 2012 vedtok å be styret og administrasjonen nedsette en arbeidsgruppe med formål å lage en konsekvensanalyse over temaet Et kontantfritt reiseliv innen 10 år. Rapporten skal

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer