FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene

2 Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN VI TILBYR SOLIDARITET TRYGGHET I JOBBEN FORSIKRINGSORDNINGER KURSER OG STIPENDIER JURIDISK HJELP MEDINNFLYTELSE I ARBEIDET Leder: Venke Heimdal Telefon: Sekretær: Hanne Lise Fahsing Telefon: i Namsos og Omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon E-post:: Hjemmeside: LO s distriktskontor, Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer Telefon: Det lønner seg å være LO-organisert 2 1. mai program 2011

3 Dagens talere Kåre Aalberg, SV Er utdannet lærer. Har vært rektor på Sørenget skole. Har siden 1991 være kommunestyremedlem for SV i Namsos. Var ordfører i perioden Er sentralstyremedlem i SV. Diverse verv i i ulike råd og utvalg i Namsos kommune Jobber i dag som daglig leder i MN Vekst i Namsos. Morten Stene, AP Han er ordfører i Namsos i sin første periode og inne i sin 3 periode i Namsos kommunestyre. Han er inne i sitt 8. år som formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet og har i tillegg vært varaordfører i perioden I tillegg har han vært leder i Namsos Arbeiderparti i 5 år og det meste av yrkeskarrieren har han hatt i Telenor. Er særlig opptatt av næringspolitikk, det å legge til rette for nye arbeidsplasser og det å trygge etablerte arbeidsplasser. Også opptatt av at kommunen skal ha gode oppvekstvilkår for barn og unge og en god eldreomsorg. Appelant: Venke Marie Heimdal Appelant fra LO i Namsos og Omegn 1. mai komiteen Leder: Hanne Lise Fahsing LO I Namsos og Omegn Nestleder: Dordi Haugen AP Kasserer: Bjørn Roald Helmersen EL & IT Sekretær: Knut Holm NKP Styremedlem: Rolv Haugan SV Styremedlem: Kim Olsen Fagforbundet Styremedlem: Synnøve Broman Fagforbundet 1. mai program

4 1. mai 2011! Kjære kamerater Dikteren Aasmund Olavsson Vinje uttrykte at det er arbeid som skaper verdiene, videre sa han at vi lever ikke av penger, men av hverandres arbeid. Det er arbeidet som skaper nasjonal velferd. Det er alfa omega å ha et godt, sunt og ikke minst regulert arbeidsliv. Som Norges største lønnstakerorganisasjon med over medlemmer spiller fagbevegelsen en stor og viktig rolle for å ivareta og skape et enda bedre velferdssamfunn. LO er og skal være med å øve inflytelse på våre politiske makthavere. Fast tilknytning til arbeidsmarkedet er nøkkelen til å få del i velstandsutviklingen samtidig som høy andel av befolkningen i arbeid bidrar positivt til velferden gjennom stor verdiskaping. Adecco saken har avslørt at folk jobber 84 timer i uka, uten overtidsbetaling. Vi ser en sterk økning i vikarbyrå som er med på å fremskaffe et løsarbeidersamfunn. Vi ser at arbeidsgivere dumper lønns og arbeidsvilkår og kjøper billig arbeidskraft fra lavkostland for egen berikelse. LO forventer at bruken av vikarbyrå reduseres kraftig. LO skal arbeide for å sikre at det norske arbeidsliv fortsatt har kontroll med inn- og utleie av arbeidskraft, og hindre et arbeidsliv hvor bruk-og-kast-modellen blir det vanlige. Hovedmålet skal være faste ansettelser i arbeidslivet. Den rød-grønne regjeringa reverserte Arbeidsmiljøloven som de borgerlige raserte. Lovverket er fundamentalt viktig for fagbevegelsens innflytelse og arbeidstakernes rettigheter. Vikarbyråene er også underlagt begrensinger i forhold til midlertidig ansettelser i AML. EUs nye vikarbyrådirektiv er nå på trappene og det hevdes at AMLs bestemmelser samt bestemmelser i våre overenskomster angående innleie vil være i strid med dette direktivet. Vikarbyrådirektivet vil true Arbeidsmiljøloven og LOs fylkeskonferanse i Nord Trøndelag krever at regjeringen legger ned veto, slik at direktivet ikke blir implementert i norsk lov. Fagbevegelsen godtar ikke svekkelser på noe vis av Arbeidsmiljøloven som er vår viktigste folkehelselov. Våre lokalsykehus er truet på tross av regjeringen i Soria Moria Erklæringen har sagt at ingen lokalsykehus skal legges ned, med denne lovnaden trodde vi at regjeringen målsetting var å sikre ei god og varig løsning av lokalsykehusene. Men kjære venner slik er det ikke. Så sent som i 2010 var føden ved sykehuset vårt truet, etter initiativ fra Fosnes ordfører Bjørg Tingstad samlet det seg over 400 namdalinger utenfor sykehuset for markering. Nå er fødeavdelingene i Lærdal og Odda vedtatt lagt ned. Kravet må være en ny nasjonal helsepolitikk som sikrer et godt offentlig helsevesen både for både by og land. Vi SKAL ha medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved våre lokalsykehus som er fullt forsvarlig. Vi SKAL ha gode og langsiktige rammer for å utvikle fullverdige lokalsykehus som sikrer trygge og nære helsetjenester. Dette krever en ny nasjonal helsepolitikk, der den bedriftsøkonomiske foretaksmodellen MÅ erstattes av offentlig forvaltning og folkevalgt styring. Det er ikke helsefabrikken, som etterligner industriproduksjon for å bli mer effektiv som er vår fremtidige helsepolitikk. Offentlig helse og omsorg skal dekke behovet til befolkningen (i hele landet). Vi går med raske skritt mot kommune og fylkestingsvalget, LO skal også lokalt være med og stille krav til våre politikere og vi vil oppfordre våre medlemmer til å stemme på politiske parti 4 1. mai program 2011

5 som er med på å garantere for gode rettigheter og et godt arbeidsliv med faste ansettelser for våre medlemmer. Skattelette og privatisering opp mot en sikker velferd for alle og et godt og regulert arbeidsliv det er VÅRT VALG. LO ønsker trygge gode velferdsordninger og en sterk offentlig sektor, akkurat derfor støttet LO de rød grønne i stortingsvalget. Fremfor kommunevalget vil LO i Namsos og Omegn sammen med fagforeningene utarbeide spørsmål til alle politiske parti der vi ber om svar. Spørsmål som opptar LO og våre medlemmer, og vi vil i etterkant oppfordre våre medlemmer til å støtte de parti som gir oss garantier for et trygt og godt arbeidsliv. Kampen mot ufrivillig deltid vil være en viktig sak også for LO i Namsos og Omegn. Ungdom er får felles fremtid, de unge slekter er de som skal bringe landet videre. Kommune og fylkeskommune må sette av midler til økt inntak av lærlinger, de må forplikte seg til å øke inntaket av lærlinger. Kommune og fylkeskommunen må stille krav om inntak av lærlinger hos entreprenører og underleverandører og førøvrig i lokal næringsliv. Flyplassen er en viktig åre for samferdsel, etter grundig og godt arbeid fra Avinor, Ordfører Morten Stene Namsos og Ordfører Jostein Hildrum Overhalla ble kampen for direkterute Namsos Gardemoen avlyst. Namsos Lufthavn har mulighet for å håndtere flere fly, noe som vil øke trafikken betraktelig. Kortere reisetid må nå være målet og da må det jobbes aktivt vidre med å få flere ankomster og avganger. Fylkesvei 17 er sterkt belastet med mye tungtransport, veinettet er i dårlig forfatning. God infrastruktur er avgjørende for å utvikle et godt og konkurransedyktig næringsliv. Vi har den senere tid sett at store aktører i næringslivet legger ned driften og samtidig setter de premisser som gir mulighet for ny virksomhet umulig, dette krever et sterkere politisk engasjement. Kompetanseforskriften for nettselskap har vært en politisk sak for fagbevegelsen og de ansatte i NTE samt for energibransjen for øvrig. Der kravet har vært å ha egne ansatte i nettselskapene. Fagbevegelsen vant kampen om forskriften og regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det klart at det ikke er mulig å tømme nettselskapene for ansatte. Et minimumsnivå for antall årsverk til utførende ansatte e vedtatt i forskriften. Nå blir utfordringen for NTE og de ansatte, til sammen og komme til enighet i forhold til bemanning. Der NTE og de ansatte må tenke på å ivareta forsyningssikkerheten og kundenes behov og ikke legge seg på minimumskravene i forskriften. Beredskapen blir viktigere og viktigere og konsekvensen av strømbrudd blir større og større. For å sikre kraftforsyningen i fremtiden på best mulig måte MÅ målet være at alle ansatte skal tilbake i nettselskapet. Over fire millioner statsløse palestinske flykninger lever i dag i Midtøsten, etter 62 år i eksil, med få rettigheter, store utfordringer og for liten politisk støtte. Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningeleirene i Gaza, Vestbredden og Libanon. Årets 1 mai aksjon Folk forandrer verden går i år til palestinske flykninger i Midtøsten. Gratulerer med dagen alle sammen og møt opp til 1. mai tog og markering i Namsos Samfunnshus. Venke Heimdal Leder LO i Namsos og Omegn. 1. mai program

6 Solidaritetsdag Ser vi på forholdene rundt om i verden, forstår vi at 1. mai fremdeles er aktuell. Den Frie Faglige Internasjonale som LO i Norge er til sluttet har som sin hovedparole: BRØD, FRED OG FRIHET. I største delen av verden er det fremdeles aktuelt å slåss for det som vi kaller vanlige menneskerettigheter. Om vi bare ser på den internasjonale situasjonen, er det full grunn til fremdeles å markere 1. maidagen. Fra fagbevegelsens side har det alltid vært lagt stor vekt på arbeidet med miljøspørsmål, både arbeidsmiljøet og det ytre miljø vi skal ferdes i, enten i bomiljøet eller fritidsmiljøet i skog og mark. Vi har kommet langt, men det er langt til vegs ende. Ennå er det slik at mange får varige skader fordi arbeidsplassen sliter unødig på helsa. Det er således fremdeles mange krav å stille på 1. mai. Trivsel og trygghet i arbeid og fritid NAMSOS ARBEIDERPARTI Leder: Dordi Haugen Mobil E-post: Kasserer: Arne Bjørnseth Moe Tlf BANGSUND OG KLINGA ARBEIDERLAG Leder: Geir Ottesen Mobil E-post: NAMSOS ARBEIDERLAG Leder: Sten Jønsson Mobil E-post: NAMSOS AUF Leder: Hanne Hestø Ness Mobil E-post: 6 1. mai program 2011

7 Namsos Arbeiderparti Arbeid gir velferd Dagens hovedparole er: Arbeid gir velferd Grunnlaget for velferdsstaten er solidaritet, at hver enkelt er del av et fellesskap og vil bidra til andres beste. En eller flere ganger i løpet av livet vil vi alle trenge hjelp fra fellesskapet. Vi tar det gjerne som en selvfølge at vi får den hjelpen. Gode slagord for Arbeiderpartiet er skape og dele og gjør din plikt, krev din rett. Velferdsstaten er avhengig av at vi tenker fellesskap og er solidariske med hverandre. Vi er avhengig av andre menneskers arbeid. Velferd skapes direkte av de ansatte i omsorg og oppvekstsektor. Her må en ha skikkelige arbeidsforhold, ikke minst for å sikre rekruttering. For kvinner og menn i omsorgsyrker gjelder det å fjerne ufrivillig deltid, det vil si å skaffe forutsigbare arbeidsforhold. Arbeiderpartiet vil ta et krafttak for å redusere ufrivillig deltid og innføre lovendringer som sikrer dette. Adecco-saken har vist til fulle at profitt ikke bør være et mål i omsorgssektoren. En sterk fagbevegelse med innflytelse må til for å sikre gode arbeidsvilkår og hindre sosial dumping. Arbeid til alle og utvikling av velferdsstaten har vært Arbeiderpartiets mål i alle år. Utfordringer i tida framover er fortsatt å få til et inkluderende arbeidsmarked og hindre at flere blir stående utenfor arbeidsmarkedet mot sin vilje. La oss sørge for at arbeidet mot disse målene kan fortsette! For å kunne sikre gode velferdsordninger, må landet ha inntekter. Velferd skapes indirekte gjennom skatter og avgifter. Det må skapes verdier i konkurranseutsatt industri og offshore. Vi må ha god inntjening i konkurranseutsatt industri for å kunne opprettholde en sterk offentlig sektor. I åra framover må det skapes mange nye jobber gjennom innovasjon, forskning og næringsutvikling. Høy kompetanse innen teknologi må til for å sikre fortsatt industri- utvikling. I Namsos åpner vi nytt hotell og Rock City i år. Det vil gi mange nye arbeidsplasser innen service og kultur. Vi er stolte av det Namsos har fått til. Her er gode muligheter for videre utvikling av moderne kulturarbeidsplasser med positive ringvirkninger. De siste månedene har vi sett opprør i mange land i Nord-Afrika og Midt- Østen. D ette får oss enda mer til å verdsette freden, friheten og demo - kratiet som vi har i Norge. Da er det viktig at vi bruker stemmeretten vår og ikke sitter i sofaen på valgdagen. Namsos Arbeiderparti vil også i år oppfordre alle til å støtte Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1. mai: Folk forandre verden I år er formålet med aksjonen støtte til palestinske flyktninger i Midt-Østen. Gratulerer med dagen alle sammen! For Namsos Arbeiderparti Dordi Haugen 1. mai program

8 Støtt opp om våre lokale fagforeninger! Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd medlemmer Leder: Johannes Brøndbo, Lauvhammarvegen 11, 7820 Spillum, tlf epost: Kasserer: Gunnar Sveberg, Kattmarkvegen 4, tlf: Trøndelag Energiforening 1200 medlemmer LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: Namsos energiforening Leder: Geir Tore Mjønes, Telefon: E-post: NTE klubb av EL&IT-forbundet Leder: Jan Inge Kaspersen Mobiltlf.: E-post: Gruppe Namsos: Kjell Ivar Kjærstad, Mobiltlf.: E-post: 8 1. mai program 2011

9 Namsos: Tor Jørgen Vannebo Nordreina 10, 7820 Skage E-post: SKOLENES LANDSFORBUND NORD-TRØNDELAG Leder: Kjell Arne Jensen Bjørkv. 3, 7863 Overhalla Tlf E-post: Kasserer: Frode Skjervø, Kringla 7710 Sparbu Telefon: E-post: frode Trøndelag krets 2300 medlemmer Namsos: Bjørgulf Andersen 7819 Fosslandsosen mobil: E-post: Leder postkom: Tove Brekke - Mobil Boks 6130 Sluppen, 7435 Trondheim Tlf.: E-post: VI HILSER VÅRE MEDLEMMER PÅ 1. MAIDAGEN Fagforbundet Avd. 094 Kontortid: Telefon: fax: mobil: epost: Leder: Karin Sinnes Gamlebyvei 2 E, 7800 Namsos Mobil: Hovedtillitsvalgt: Torunn Pedersen Kasserer: Jon Saur Lilleenget, 7800 Namsos Tlf Fagforbundet Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Kontortid: Alle hverdager kl Sykehuset Namsos tlf / Hovedtillitsvalgt: Annie Wennevik, Horka, 7863 Overhalla Telefon: epost: 675 medlemmer 417 medlemmer Leder: Trine K. Haugan Mobil: Kontor: mai program

10 Nord-Trøndelag Bakeriarbeiderforening Leder: Elin Eide Kasserer: Barbro Inderdal 7884 Sørli 7884 Sørli Mobil: Mobil: Avd. 448 medlemmer Fellesforbundet i Namsos og omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: E-post: Leder: Øyvind Snilstveit Mobil: Utvorda Nord-Statland E-post: Avd. 146 Vi gratulerer med dagen! 1049 medlemmer Organisasjonsarbeider: Knut Skaale, Telefon: E-post: Leder: Erling Weydal, Telefon: Mobil: Fax: E-post: Bakke Gaard, Innherredsv. 3, 7014 Trondheim Telefon: medlemmer Namsoskontakt: Geir W. Knobloch Daltrøa 4 Telefon medlemmer i Namsos Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge Folkets Hus, 7011 Trondheim Hovedkontor Trondheim: Telefon: Kjell Iversen, Mobil: E-post: Kontor Steinkjer: LO-senteret, Kongensgate 26, 7713 Steinkjer Mobil: mai program 2011

11 Transportklubben i Trønderbilene 164 medlemmer Leder: Bjørn Olden, Rånes, 7170 Åfjord Mobil: E-post: Kasserer: Bjørn Hals, Adelstens Elnans veg 10, 7800 Namsos Mobil: avd medlemmer NAMSOS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING Leder: Åge Wiik, Strandvegen 70 Telefon: Kasserer: Jan K. Johansen, Ludvik Kr. Daas veg 6 Telefon: HK Nord-Trø ndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer HANDEL OG KONTOR I NORGE Leder: Bjørg Alise Jørstad - Mobil Kasserer: Margit Sofie Aune - Mobil Kontaktperson i Namsos: Anders Ytterdal - Mobil: Gratulerer med 1. mai dagen! Hjørdis Henriksen Hovedtillitsvalgt i EL&IT Klubb Opplysningen Telefon: Mobil: Medlem av IKT-bransjens fagforening Hanne Lise Fahsing Tillitsvalgt i EL & IT, Klubb Opplysningen avd. Namsos Ved Opplysningen 1881 AS Tlf: E-post: 1. mai program

12 Gratulere med 1. mai dagen 2011 Namsos SV hilser alle på arbeidernes internasjonale kampdag. Med parolene Frihet, Likhet og Brorskap har fanene vaiet i over 100 år på denne dagen. Ulike mennesker like muligheter er SV sitt slagord. Et slagord som oppsummerer både ideologien og drømmen. SV sin ideologi er bygd på troen på det enkelte menneskets iboende kraft og ressurser. Men for at menneskets muligheter skal kunne realiseres må de sosiale og samfunnsmessige hindringene rives. Også i dag opplever mange at livet begrenses ut fra økonomiske, sosiale eller kulturelle stengsler. Over hele kloden ser vi mennesker lide grunnet sult, fattigdom eller krig. Stengsler grunnet fattigdom, sosiale eller kulturelle hindringer opplevere også mange i Norge. Særlig ille er dette når barm rammes. SV sin drøm er å bidra til et samfunn der menneskene får utvikle sine evner, muligheter og talenter slik at de får realisere sine egne drømmer om det gode liv. Da må samfunnet reguleres slik at dette er mulig. Da må markedskrefter reguleres. Og da må samfunnet utøve en omfordelingspolitikk slik SV sitt slagord for årets valg, Del Godene blir oppfylt. Årets kommunevalg dreier seg om hvordan vi skal sikre velferden for folk flest best mulig. Velgerne har i år 2 hovedvalg: Enten sikre rødgrønne flertall i kommunene slik at arbeiderbevegelsens overbevisning om at en sterk offentlig sektor med en sterk kommuneøkonomi kan trygges. Mot dette står høyresidas tro på lavere skatter, private løsninger og større egenandeler. Norge har behov for enda mer rød-grønn politikk. SV er beredt til å kjempe videre for - enda bedre miljøpolitikk - en enda bedre fordelingspolitikk - en styrket fattigdomsbekjempelse Namsos SV er opptatt av at de rød-grønne partiene skal samarbeide om en sterkere rød-grønn kommunepolitikk. Den internasjonale solidaritetsdagen setter på dagsordenen de store spørsmålene for folk flest. Utviklingen i den arabiske verden gir både håp og utfordringer på hvordan en kan styrke demokrati, frihet og likhet i disse landene. For første gang i historien har SV støttet en internasjonal militær aksjon mot et regime i et land mot Gadaffis diktatur i Libya. Etter at alle argumenter var vurdert sto en tilbake med spørsmålet om å støtte en FNaksjon med tilslutning fra både arabiske og afrikanske land for å redusere sivilbefolkningens lidelser, eller stå stille og se på at sivil - befolkningen ble utsatt for en massakre. Derfor støttet SV denne FN-aksjonen. Nå er det viktig at aksjonen forblir støtte til sivilbefolkning og demokratiutvikling, og ikke en NATO-ledet vestlig aksjon. Slutt opp om årets 1.mai-arrangement og bidra samtidig i årets innsamlingsaksjon som Norsk Folkehjelp har. Ha en fin 1. mai dag! For Namsos SV Kå re Aalberg leder Namsos SV ønsker alle velkommen til aktivitet i lokallaget. Vi har åpne gruppemøter mandager kl til på LO-huset. Vi har ulike annonserte møter og tilstelninger. Ønsker du å være med på laget, ta kontakt med noen av oss i styret eller kommunstyret. Hilsen Kåre Aalberg - Telefon E-post: Opplysninger om SV finner du på mai program 2011

13 Namsos Storsenter - telefon VI HAR BUNADSSØLVET Her kan du bruke Sentrumsgavekortet SIKTEDUKFABRIKKEN AS NAMSOS Løvveien 2, 7820 Spillum Telefon: Faks: VI RENSER deres garderobe kjemisk - hurtig og pent Innlevering på Spillum Telefon Telefax mai program

14 Arbeiderbevegelsen har i store deler av det 20. århundre satt dagsorden for velstandsutviklinga og tryggheten til folk. Her i landet har vi hatt ei dominerende arbeiderbevegelse. Den har brukt sin oppslutning til å bedre folks levekår. På grunn av sin styrke så har arbeiderbevegelsen brukt sin demokratiske rett innenfor det borgerlige samfunnet til å bedre folks levekår. Borgerskapet har motstridende gått med på dette. De har blitt tvunget til å gi sosialpolitiske konsesjoner til befolkningen her i landet. Arbeiderbevegelsen har oppnådd store innrømmelser. Med: Solidaritet, utjevning, sosial sikkerhet og fred, har utviklinga av leveforholdene for befolkningen blitt bedret til det vi ser i dag. Men hva med framtiden? Er denne samfunnsutviklinga bærekraftig? Makter det borgerlige samfunn å løse de utfordringer som vi i dag står overfor? Gjennom globalisering av økonomien så stikker borgerskapet av med størstedelen av verdiskapingen omkring i verden. Hittil har det borgerlige samfunnet med kapitalistisk produksjon bare klart å vokse. Eller hatt kriser som alternativ. I de siste årene har den økonomiske krisen slått inn for fullt. Grådighetskulturen i det internasjonale borgerskapet bærer hovedskylden. Verst ute er i dag Hellas, Irland og Portugal. Det borgerlige samfunn gir oss en spekulasjonsøkonomi som er helt uten demokratisk kontroll. De styrer mot en internasjonal krise. De utvikler en verdensomspennende lavkonjunktur. Belønningen er at de får ny frisk kapital. Det pumpe inn utrolige summer i det internasjonale borgerskapets foretak. De fleste OECD landene har derfor i dag ei så stor statsgjeld, budsjettunderskudd og underskudd på betalingsbalansen med andre land at deres evne til å opprettholde folks velstand er sterkt begrenset. Derfor selges nå unna statlige foretak for å finansiere statsbudsjettene og gjelden. Vi får en økt monopolisering og konsentrasjon av mai program 2011 NKP i Namsos Støtt opp om 1. mai i Namsos! kapitalen. Vi ser også at det storborgerskapet ønsker mindre utgifter til folks velferd. Derfor ser vi at i de fleste land så angriper de samme krefter befolkningens sosiale velferdsnett. Så denne krisen kan internasjonalt bli både dyp og brutal. For også denne gangen er vanlig folk omkring i verden som blir offer. Arbeidsledighet, gjeldskriser, reduksjoner og eventuelle avviklinger av velferdsgoder. Disse sosialpolitiske velferdsgoder som borgerskapet tidligere var nødt til å gi befolkningen søker de nå å trekke tilbake. De politiske høyrepartiene med Fremskrittspartiet i spissen ønsker ei slik utvikling med mere marked og mindre velferd. Da får vi et samfunn med større usikkerhet og spenninger. På grunn oljefondet og betalingsbalansen har Norge hittil vært unntaket. Vi kommunister mener at dette borgerlige demokratiet er et begrenset demokrati. Vi ønsker å utvide dette demokratiet til også å bli et økonomisk demokrati Vi ønsker å få til demokratiske strukturer også innenfor økonomien. Økonomisk demokrati betyr at befolkningen kommer inn på eiersida og blir med i beslutningsprosessen. Våre visjoner er derfor at vi utvider det politiske demokratiet til også å omfatte et økonomisk demokrati. Dette er en demokratisering vi kaller det sosialistiske utviklingstrinn. Vi kommunister ønsker et samfunn, med ei bærekraftig utvikling. Med trygghet og stabilitet for framtiden. Fordele resursene mer rettferdig.. Bare da kan vi ta vare på de skapte verdier. Bare et sosialistisk demokrati kan i dag åpne veien for ei bærekraftig utvikling. Vi mener at det er det neste trinn i samfunnsutviklingen. Lengre frem, når samfunnet er demokratisert på alle områder, har vi nådd det kommunistiske utviklingstrinn. Derfor: Støtt dagen! Bli med å gi høyrekreftene en rett Venstre! For NKP i Namsos - Knut Holm Abonner på FRIHETEN Norges eneste kommunistiske avis! Grunnlagt illegalt i 1941 Vi bringer: Politisk bakgrunnstoff og kommentarer med vinkling du ikke finner i andre aviser! Prøveabonnement for 4 mnd. koster kr Abonnementet bestilles: FRIHETEN, Postboks 4794 Sofienberg, 0506 Oslo. På e-post: eller

15 Stor leketøysavd. Egen hobbyavd. med kjempeutvalg. Kvalitet og god service. Deres leverandør av skolebøker, skolemateriell, kontorutstyr og datautstyr til fornuftige priser. Pinaveien Namsos Telefon Telefax Ferske brød fra din lokale baker! Vi snakkes! 1. mai program

16 1. mai program i Namsos Kl : Kl : Kl : kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Bangsund Hornmusikklag spiller på Klinga bo- og servicesenter. Blomstermarkering i Russerparken. Taler: Toralf Fahsing. Æressignal. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved de sovjetiske soldaters grav på Vemundvik kirkegård. Taler: Geir Tore Mjønes. Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal. Kransnedleggelse ved minnesmerke over falne franske soldater på Namsos kirkegård. Taler: Inger Camilla Storøy Mohrsen Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal Lunsj på Lo-sentret Kransnedleggelse ved Oskar Hoddøs minnesmerke i Vika. Musikk: Namsos Musikkorps. Taler: Bjørn Roald Helmersen. Æressignal. Oppstilling av demonstrasjonstog ved minnesmerket over Oskar Hoddø i Vika, toget går til Kirkehaugen. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved minnestenen over Namsos krigsofre og minnestenen over engelske falne. Musikk: Namsos musikkorps. Taler: Per Ronald Holm. Æressignal. Gratis kaffe og kaker i Samfunnshuset. Demonstrasjonstoget fortsetter til Samfunnshuset. Arrangement i Samfunnshuset. Se neste side. ARBEID GIR VELFERD Flaggborg Musikk AP-fane SV-fane NKP-fane Kommunevalget: Parole 1: Gi høyrekreftene en RETT VENSTRE! Parole 2: Oppretthold tjenestene ved Sykehuset Namsos! Parole 3: Boikott Israel! Parole 4: Nei til bemmaningsselskaper i offentlig sektor! mai program 2011

17 1. MAI på Samfunnshuset Kl Velkommen Allsang APPELL ved Venke Heimdal leder LO i Namsos og omegn Underholdning: Elever ved musikk, dans og drama VK 2 ved Olav Duun VGS HOVEDTALERE: Kåre Aalberg, SV Morten Stene, AP Noen ord fra AMNESTY INTERNATIONAL Noen ord fra Norsk folkhjelp Internasjonalen Konferansier: Thoralf Fahsing GRATIS ADGANG På Namsos Kino 1. mai: THOR (3D) Den mektige, men arrogante, krigeren Thor kastes ut av Åsgard og sendes til Jorden,hvor han blir en av menneskehetens viktigste beskyttere. Les mer om kinoprogrammet og filmene på: Regi: Kenneth Branagh. Med: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Rene Russo, Stellan Skarsgård, Natalie Portman, Samuel L. Jackson. Action - Drama - Eventyr - Fantasy. 1. mai program

18 18 1. mai program 2011

19 Dagens meny og á la carte-servering VI HAR 17 OVERNATTINGSROM HOTELL BORDBESTILLING FAX: E-post: Restaurant La Sirenetta Mobilt Brebånd - på nett overalt TELECONSULT AS Telefon E-post: Havnegata 14, 7800 Namsos 1. mai program

20 Bank. Megler. Og deg. Vi har samlet alle tjenestene du trenger for å gjøre boligjakten enklere og resultatet bedre. Ta kontakt for å få vite mer. SpareBank 1 SMN: Ring eller se smn.no EiendomsMegler 1: Ring eller se eiendomsmegler1.no mai program 2011

21 1. mai-aksjonen Folk forandrer verden er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. Tema for 2011 er: Palestinske flyktninger i Midt-Østen Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger lever i dag i Midt- Østen, etter 62 år i eksil. Svært mange av flyktningene føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene. Verdenssamfunnet har vist liten vilje til å sette deres rett til å vende tilbake på dagsorden når man har forsøkt å løse konflikten om Palestina. I dag synes flyktningenes drøm om dette fjern. Det er derfor behov for et økt fokus både på de palestinske flyktningenes rettigheter, deres daglige utfordringer og økt støtte til deres mobilisering for sin sak. Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningleirene i Gaza, Vestbredden og Libanon og arbeider både for at palestinerne skal få en lettere hverdag og for deres kamp for rettferdighet. Det er et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen, den politiske venstreside, ungdomsorganisasjonene og i Norsk Folkehjelp for at de palestinske flyktningene skal få en mer rettferdig framtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte de palestinske flyktningene. Vi vil vise dem at de ikke er glemt. Vi vil melde til vår norske regjering at flyktningene må være øverst på dagsorden når Norge skal engasjere seg i Midtøsten. For mer informasjon om 1. mai-aksjonen, kontakt Norsk Folkehjelps regionsekretærer, eller send e-post til Are Stranden: STØTT AKSJONEN! BRUK KONTO mai program

22 Internasjonalen Opp alle jordens bundne trelle, opp i som sulten knuget har! Nu drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar. Alt det gamle vi med jorden jevner, opp slaver nu til frihet frem! Vi intet svar, men alt nu evner til rydning for vårt samfunns hjem. Så samles vi på valen seiren vet vi at vi får, og Internasjonalen skal få sin folkevår. Så samles vi...o.s.v. Arbeider, bonde, våre hære, de største er som stevner frem! Vår arvedel skal jorden være, vi sammen bygge til vårt hjem. Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, men endelig slår vi dem ned. Og mørket, som så tungt oss knuget gir plass for solens lys og fred mai program 2011 DEN LOKALE FAGBEVEGELSE OG LOs UTVIKLING I NAMSOS OG OMEGN 1964: Kommunesammenslåingen får også innvirkning på Samorganisasjonen, årsmøtet den 6. april 1964 endrer navnet til Namsos Faglige Samorganisasjon. 1982: Jan K. Johansen, formann. 1983: Ludvik Broteng, formann. 1990: Thor Valseth ble ny leder. 1991: Odd J. Johansen, leder. 1996: Samorg oppretter LO-senter i det tidligere asylmottaket på Solvang og blir utpekt til ett av åtte forsøkssenter i landet (LO s organisasjonsprosjekt). 1997: Indre Namdal Faglige Samorganisasjon beslutter å nedlegge sin virksomhet, og medlemmene blir overført til Namsos Faglige Samorganisasjon. LO-kongressen vedtar at de Faglige Samorganisasjonene heretter skal hete LO i..., og at styrene i de lokale LO-avdelingene skal velges blant styremedlemmer i de tilsluttede fagforeningene, fortrinsvis blant ledere og nestledere. 1998: Geir Tore Mjønes ny leder i LO i Namsos 2001: LO i Namsos skifter navn til LO i Namsos og Omegn. 2002: Edvin Mansæterbakk ny leder i LO i Namsos og Omegn. 2003: Tom Knobloch, leder. 2004: Asbjørn Haugan, leder. 2005: Venke Heimdal ble som den første kvinne valgt til ny leder i LO i Namsos og Omegn.

FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene FULLDISTRIBUSJON 1. MAI MAI NAMSOS 2010 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Sunnhordland 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Program 1. mai Stord Parken på Litlabø Kl. 09.00 Blomenedlegging ved Gruvearbeidarmonumentet.

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Program 2011-2015 Rødt Moss

Program 2011-2015 Rødt Moss Moss som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program 2011-2015 Rødt Moss Et annet samfunn er mulig og nødvendig Rødt er et sosialistisk

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Kjære velger! Vi er stolte av byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har mange gode tilbud både for unge og eldre. Vi som bor her i byen har stor skaperevne

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer. ÅS POSTEN nr. 1/2012 Medlemsavis for Ås Senterparti Kjære medlem. Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Alt det gamle vi med jorden jevner, som av rovdyr vårt blod er blitt suget, opp slaver nu til frihet frem! men endelig vi slår dem ned

Alt det gamle vi med jorden jevner, som av rovdyr vårt blod er blitt suget, opp slaver nu til frihet frem! men endelig vi slår dem ned Opp alle jordens bundne trelle, Arbeider, bonde, våre hære opp I som sulten knuget har! de største er, som stevner frem! Nu drønner det av rettens velde, Vår arvedel skal jorden være, til siste kamp det

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

1. Et Norge som deler godene

1. Et Norge som deler godene 1. Et Norge som deler godene SV arbeider for et samfunn utan klasseforskjeller der den enkelte yter etter evne og får etter behov. Slik er det ikke i dag. I Norge har vi gjort viktige framskritt for å

Detaljer