FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene

2 Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN VI TILBYR SOLIDARITET TRYGGHET I JOBBEN FORSIKRINGSORDNINGER KURSER OG STIPENDIER JURIDISK HJELP MEDINNFLYTELSE I ARBEIDET Leder: Venke Heimdal Telefon: Sekretær: Hanne Lise Fahsing Telefon: i Namsos og Omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon E-post:: Hjemmeside: LO s distriktskontor, Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer Telefon: Det lønner seg å være LO-organisert 2 1. mai program 2011

3 Dagens talere Kåre Aalberg, SV Er utdannet lærer. Har vært rektor på Sørenget skole. Har siden 1991 være kommunestyremedlem for SV i Namsos. Var ordfører i perioden Er sentralstyremedlem i SV. Diverse verv i i ulike råd og utvalg i Namsos kommune Jobber i dag som daglig leder i MN Vekst i Namsos. Morten Stene, AP Han er ordfører i Namsos i sin første periode og inne i sin 3 periode i Namsos kommunestyre. Han er inne i sitt 8. år som formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet og har i tillegg vært varaordfører i perioden I tillegg har han vært leder i Namsos Arbeiderparti i 5 år og det meste av yrkeskarrieren har han hatt i Telenor. Er særlig opptatt av næringspolitikk, det å legge til rette for nye arbeidsplasser og det å trygge etablerte arbeidsplasser. Også opptatt av at kommunen skal ha gode oppvekstvilkår for barn og unge og en god eldreomsorg. Appelant: Venke Marie Heimdal Appelant fra LO i Namsos og Omegn 1. mai komiteen Leder: Hanne Lise Fahsing LO I Namsos og Omegn Nestleder: Dordi Haugen AP Kasserer: Bjørn Roald Helmersen EL & IT Sekretær: Knut Holm NKP Styremedlem: Rolv Haugan SV Styremedlem: Kim Olsen Fagforbundet Styremedlem: Synnøve Broman Fagforbundet 1. mai program

4 1. mai 2011! Kjære kamerater Dikteren Aasmund Olavsson Vinje uttrykte at det er arbeid som skaper verdiene, videre sa han at vi lever ikke av penger, men av hverandres arbeid. Det er arbeidet som skaper nasjonal velferd. Det er alfa omega å ha et godt, sunt og ikke minst regulert arbeidsliv. Som Norges største lønnstakerorganisasjon med over medlemmer spiller fagbevegelsen en stor og viktig rolle for å ivareta og skape et enda bedre velferdssamfunn. LO er og skal være med å øve inflytelse på våre politiske makthavere. Fast tilknytning til arbeidsmarkedet er nøkkelen til å få del i velstandsutviklingen samtidig som høy andel av befolkningen i arbeid bidrar positivt til velferden gjennom stor verdiskaping. Adecco saken har avslørt at folk jobber 84 timer i uka, uten overtidsbetaling. Vi ser en sterk økning i vikarbyrå som er med på å fremskaffe et løsarbeidersamfunn. Vi ser at arbeidsgivere dumper lønns og arbeidsvilkår og kjøper billig arbeidskraft fra lavkostland for egen berikelse. LO forventer at bruken av vikarbyrå reduseres kraftig. LO skal arbeide for å sikre at det norske arbeidsliv fortsatt har kontroll med inn- og utleie av arbeidskraft, og hindre et arbeidsliv hvor bruk-og-kast-modellen blir det vanlige. Hovedmålet skal være faste ansettelser i arbeidslivet. Den rød-grønne regjeringa reverserte Arbeidsmiljøloven som de borgerlige raserte. Lovverket er fundamentalt viktig for fagbevegelsens innflytelse og arbeidstakernes rettigheter. Vikarbyråene er også underlagt begrensinger i forhold til midlertidig ansettelser i AML. EUs nye vikarbyrådirektiv er nå på trappene og det hevdes at AMLs bestemmelser samt bestemmelser i våre overenskomster angående innleie vil være i strid med dette direktivet. Vikarbyrådirektivet vil true Arbeidsmiljøloven og LOs fylkeskonferanse i Nord Trøndelag krever at regjeringen legger ned veto, slik at direktivet ikke blir implementert i norsk lov. Fagbevegelsen godtar ikke svekkelser på noe vis av Arbeidsmiljøloven som er vår viktigste folkehelselov. Våre lokalsykehus er truet på tross av regjeringen i Soria Moria Erklæringen har sagt at ingen lokalsykehus skal legges ned, med denne lovnaden trodde vi at regjeringen målsetting var å sikre ei god og varig løsning av lokalsykehusene. Men kjære venner slik er det ikke. Så sent som i 2010 var føden ved sykehuset vårt truet, etter initiativ fra Fosnes ordfører Bjørg Tingstad samlet det seg over 400 namdalinger utenfor sykehuset for markering. Nå er fødeavdelingene i Lærdal og Odda vedtatt lagt ned. Kravet må være en ny nasjonal helsepolitikk som sikrer et godt offentlig helsevesen både for både by og land. Vi SKAL ha medisinsk og kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved våre lokalsykehus som er fullt forsvarlig. Vi SKAL ha gode og langsiktige rammer for å utvikle fullverdige lokalsykehus som sikrer trygge og nære helsetjenester. Dette krever en ny nasjonal helsepolitikk, der den bedriftsøkonomiske foretaksmodellen MÅ erstattes av offentlig forvaltning og folkevalgt styring. Det er ikke helsefabrikken, som etterligner industriproduksjon for å bli mer effektiv som er vår fremtidige helsepolitikk. Offentlig helse og omsorg skal dekke behovet til befolkningen (i hele landet). Vi går med raske skritt mot kommune og fylkestingsvalget, LO skal også lokalt være med og stille krav til våre politikere og vi vil oppfordre våre medlemmer til å stemme på politiske parti 4 1. mai program 2011

5 som er med på å garantere for gode rettigheter og et godt arbeidsliv med faste ansettelser for våre medlemmer. Skattelette og privatisering opp mot en sikker velferd for alle og et godt og regulert arbeidsliv det er VÅRT VALG. LO ønsker trygge gode velferdsordninger og en sterk offentlig sektor, akkurat derfor støttet LO de rød grønne i stortingsvalget. Fremfor kommunevalget vil LO i Namsos og Omegn sammen med fagforeningene utarbeide spørsmål til alle politiske parti der vi ber om svar. Spørsmål som opptar LO og våre medlemmer, og vi vil i etterkant oppfordre våre medlemmer til å støtte de parti som gir oss garantier for et trygt og godt arbeidsliv. Kampen mot ufrivillig deltid vil være en viktig sak også for LO i Namsos og Omegn. Ungdom er får felles fremtid, de unge slekter er de som skal bringe landet videre. Kommune og fylkeskommune må sette av midler til økt inntak av lærlinger, de må forplikte seg til å øke inntaket av lærlinger. Kommune og fylkeskommunen må stille krav om inntak av lærlinger hos entreprenører og underleverandører og førøvrig i lokal næringsliv. Flyplassen er en viktig åre for samferdsel, etter grundig og godt arbeid fra Avinor, Ordfører Morten Stene Namsos og Ordfører Jostein Hildrum Overhalla ble kampen for direkterute Namsos Gardemoen avlyst. Namsos Lufthavn har mulighet for å håndtere flere fly, noe som vil øke trafikken betraktelig. Kortere reisetid må nå være målet og da må det jobbes aktivt vidre med å få flere ankomster og avganger. Fylkesvei 17 er sterkt belastet med mye tungtransport, veinettet er i dårlig forfatning. God infrastruktur er avgjørende for å utvikle et godt og konkurransedyktig næringsliv. Vi har den senere tid sett at store aktører i næringslivet legger ned driften og samtidig setter de premisser som gir mulighet for ny virksomhet umulig, dette krever et sterkere politisk engasjement. Kompetanseforskriften for nettselskap har vært en politisk sak for fagbevegelsen og de ansatte i NTE samt for energibransjen for øvrig. Der kravet har vært å ha egne ansatte i nettselskapene. Fagbevegelsen vant kampen om forskriften og regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det klart at det ikke er mulig å tømme nettselskapene for ansatte. Et minimumsnivå for antall årsverk til utførende ansatte e vedtatt i forskriften. Nå blir utfordringen for NTE og de ansatte, til sammen og komme til enighet i forhold til bemanning. Der NTE og de ansatte må tenke på å ivareta forsyningssikkerheten og kundenes behov og ikke legge seg på minimumskravene i forskriften. Beredskapen blir viktigere og viktigere og konsekvensen av strømbrudd blir større og større. For å sikre kraftforsyningen i fremtiden på best mulig måte MÅ målet være at alle ansatte skal tilbake i nettselskapet. Over fire millioner statsløse palestinske flykninger lever i dag i Midtøsten, etter 62 år i eksil, med få rettigheter, store utfordringer og for liten politisk støtte. Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningeleirene i Gaza, Vestbredden og Libanon. Årets 1 mai aksjon Folk forandrer verden går i år til palestinske flykninger i Midtøsten. Gratulerer med dagen alle sammen og møt opp til 1. mai tog og markering i Namsos Samfunnshus. Venke Heimdal Leder LO i Namsos og Omegn. 1. mai program

6 Solidaritetsdag Ser vi på forholdene rundt om i verden, forstår vi at 1. mai fremdeles er aktuell. Den Frie Faglige Internasjonale som LO i Norge er til sluttet har som sin hovedparole: BRØD, FRED OG FRIHET. I største delen av verden er det fremdeles aktuelt å slåss for det som vi kaller vanlige menneskerettigheter. Om vi bare ser på den internasjonale situasjonen, er det full grunn til fremdeles å markere 1. maidagen. Fra fagbevegelsens side har det alltid vært lagt stor vekt på arbeidet med miljøspørsmål, både arbeidsmiljøet og det ytre miljø vi skal ferdes i, enten i bomiljøet eller fritidsmiljøet i skog og mark. Vi har kommet langt, men det er langt til vegs ende. Ennå er det slik at mange får varige skader fordi arbeidsplassen sliter unødig på helsa. Det er således fremdeles mange krav å stille på 1. mai. Trivsel og trygghet i arbeid og fritid NAMSOS ARBEIDERPARTI Leder: Dordi Haugen Mobil E-post: Kasserer: Arne Bjørnseth Moe Tlf BANGSUND OG KLINGA ARBEIDERLAG Leder: Geir Ottesen Mobil E-post: NAMSOS ARBEIDERLAG Leder: Sten Jønsson Mobil E-post: NAMSOS AUF Leder: Hanne Hestø Ness Mobil E-post: 6 1. mai program 2011

7 Namsos Arbeiderparti Arbeid gir velferd Dagens hovedparole er: Arbeid gir velferd Grunnlaget for velferdsstaten er solidaritet, at hver enkelt er del av et fellesskap og vil bidra til andres beste. En eller flere ganger i løpet av livet vil vi alle trenge hjelp fra fellesskapet. Vi tar det gjerne som en selvfølge at vi får den hjelpen. Gode slagord for Arbeiderpartiet er skape og dele og gjør din plikt, krev din rett. Velferdsstaten er avhengig av at vi tenker fellesskap og er solidariske med hverandre. Vi er avhengig av andre menneskers arbeid. Velferd skapes direkte av de ansatte i omsorg og oppvekstsektor. Her må en ha skikkelige arbeidsforhold, ikke minst for å sikre rekruttering. For kvinner og menn i omsorgsyrker gjelder det å fjerne ufrivillig deltid, det vil si å skaffe forutsigbare arbeidsforhold. Arbeiderpartiet vil ta et krafttak for å redusere ufrivillig deltid og innføre lovendringer som sikrer dette. Adecco-saken har vist til fulle at profitt ikke bør være et mål i omsorgssektoren. En sterk fagbevegelse med innflytelse må til for å sikre gode arbeidsvilkår og hindre sosial dumping. Arbeid til alle og utvikling av velferdsstaten har vært Arbeiderpartiets mål i alle år. Utfordringer i tida framover er fortsatt å få til et inkluderende arbeidsmarked og hindre at flere blir stående utenfor arbeidsmarkedet mot sin vilje. La oss sørge for at arbeidet mot disse målene kan fortsette! For å kunne sikre gode velferdsordninger, må landet ha inntekter. Velferd skapes indirekte gjennom skatter og avgifter. Det må skapes verdier i konkurranseutsatt industri og offshore. Vi må ha god inntjening i konkurranseutsatt industri for å kunne opprettholde en sterk offentlig sektor. I åra framover må det skapes mange nye jobber gjennom innovasjon, forskning og næringsutvikling. Høy kompetanse innen teknologi må til for å sikre fortsatt industri- utvikling. I Namsos åpner vi nytt hotell og Rock City i år. Det vil gi mange nye arbeidsplasser innen service og kultur. Vi er stolte av det Namsos har fått til. Her er gode muligheter for videre utvikling av moderne kulturarbeidsplasser med positive ringvirkninger. De siste månedene har vi sett opprør i mange land i Nord-Afrika og Midt- Østen. D ette får oss enda mer til å verdsette freden, friheten og demo - kratiet som vi har i Norge. Da er det viktig at vi bruker stemmeretten vår og ikke sitter i sofaen på valgdagen. Namsos Arbeiderparti vil også i år oppfordre alle til å støtte Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1. mai: Folk forandre verden I år er formålet med aksjonen støtte til palestinske flyktninger i Midt-Østen. Gratulerer med dagen alle sammen! For Namsos Arbeiderparti Dordi Haugen 1. mai program

8 Støtt opp om våre lokale fagforeninger! Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd medlemmer Leder: Johannes Brøndbo, Lauvhammarvegen 11, 7820 Spillum, tlf epost: Kasserer: Gunnar Sveberg, Kattmarkvegen 4, tlf: Trøndelag Energiforening 1200 medlemmer LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: Namsos energiforening Leder: Geir Tore Mjønes, Telefon: E-post: NTE klubb av EL&IT-forbundet Leder: Jan Inge Kaspersen Mobiltlf.: E-post: Gruppe Namsos: Kjell Ivar Kjærstad, Mobiltlf.: E-post: 8 1. mai program 2011

9 Namsos: Tor Jørgen Vannebo Nordreina 10, 7820 Skage E-post: SKOLENES LANDSFORBUND NORD-TRØNDELAG Leder: Kjell Arne Jensen Bjørkv. 3, 7863 Overhalla Tlf E-post: Kasserer: Frode Skjervø, Kringla 7710 Sparbu Telefon: E-post: frode Trøndelag krets 2300 medlemmer Namsos: Bjørgulf Andersen 7819 Fosslandsosen mobil: E-post: Leder postkom: Tove Brekke - Mobil Boks 6130 Sluppen, 7435 Trondheim Tlf.: E-post: VI HILSER VÅRE MEDLEMMER PÅ 1. MAIDAGEN Fagforbundet Avd. 094 Kontortid: Telefon: fax: mobil: epost: Leder: Karin Sinnes Gamlebyvei 2 E, 7800 Namsos Mobil: Hovedtillitsvalgt: Torunn Pedersen Kasserer: Jon Saur Lilleenget, 7800 Namsos Tlf Fagforbundet Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Kontortid: Alle hverdager kl Sykehuset Namsos tlf / Hovedtillitsvalgt: Annie Wennevik, Horka, 7863 Overhalla Telefon: epost: 675 medlemmer 417 medlemmer Leder: Trine K. Haugan Mobil: Kontor: mai program

10 Nord-Trøndelag Bakeriarbeiderforening Leder: Elin Eide Kasserer: Barbro Inderdal 7884 Sørli 7884 Sørli Mobil: Mobil: Avd. 448 medlemmer Fellesforbundet i Namsos og omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: E-post: Leder: Øyvind Snilstveit Mobil: Utvorda Nord-Statland E-post: Avd. 146 Vi gratulerer med dagen! 1049 medlemmer Organisasjonsarbeider: Knut Skaale, Telefon: E-post: Leder: Erling Weydal, Telefon: Mobil: Fax: E-post: Bakke Gaard, Innherredsv. 3, 7014 Trondheim Telefon: medlemmer Namsoskontakt: Geir W. Knobloch Daltrøa 4 Telefon medlemmer i Namsos Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge Folkets Hus, 7011 Trondheim Hovedkontor Trondheim: Telefon: Kjell Iversen, Mobil: E-post: Kontor Steinkjer: LO-senteret, Kongensgate 26, 7713 Steinkjer Mobil: mai program 2011

11 Transportklubben i Trønderbilene 164 medlemmer Leder: Bjørn Olden, Rånes, 7170 Åfjord Mobil: E-post: Kasserer: Bjørn Hals, Adelstens Elnans veg 10, 7800 Namsos Mobil: avd medlemmer NAMSOS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING Leder: Åge Wiik, Strandvegen 70 Telefon: Kasserer: Jan K. Johansen, Ludvik Kr. Daas veg 6 Telefon: HK Nord-Trø ndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer HANDEL OG KONTOR I NORGE Leder: Bjørg Alise Jørstad - Mobil Kasserer: Margit Sofie Aune - Mobil Kontaktperson i Namsos: Anders Ytterdal - Mobil: Gratulerer med 1. mai dagen! Hjørdis Henriksen Hovedtillitsvalgt i EL&IT Klubb Opplysningen Telefon: Mobil: Medlem av IKT-bransjens fagforening Hanne Lise Fahsing Tillitsvalgt i EL & IT, Klubb Opplysningen avd. Namsos Ved Opplysningen 1881 AS Tlf: E-post: 1. mai program

12 Gratulere med 1. mai dagen 2011 Namsos SV hilser alle på arbeidernes internasjonale kampdag. Med parolene Frihet, Likhet og Brorskap har fanene vaiet i over 100 år på denne dagen. Ulike mennesker like muligheter er SV sitt slagord. Et slagord som oppsummerer både ideologien og drømmen. SV sin ideologi er bygd på troen på det enkelte menneskets iboende kraft og ressurser. Men for at menneskets muligheter skal kunne realiseres må de sosiale og samfunnsmessige hindringene rives. Også i dag opplever mange at livet begrenses ut fra økonomiske, sosiale eller kulturelle stengsler. Over hele kloden ser vi mennesker lide grunnet sult, fattigdom eller krig. Stengsler grunnet fattigdom, sosiale eller kulturelle hindringer opplevere også mange i Norge. Særlig ille er dette når barm rammes. SV sin drøm er å bidra til et samfunn der menneskene får utvikle sine evner, muligheter og talenter slik at de får realisere sine egne drømmer om det gode liv. Da må samfunnet reguleres slik at dette er mulig. Da må markedskrefter reguleres. Og da må samfunnet utøve en omfordelingspolitikk slik SV sitt slagord for årets valg, Del Godene blir oppfylt. Årets kommunevalg dreier seg om hvordan vi skal sikre velferden for folk flest best mulig. Velgerne har i år 2 hovedvalg: Enten sikre rødgrønne flertall i kommunene slik at arbeiderbevegelsens overbevisning om at en sterk offentlig sektor med en sterk kommuneøkonomi kan trygges. Mot dette står høyresidas tro på lavere skatter, private løsninger og større egenandeler. Norge har behov for enda mer rød-grønn politikk. SV er beredt til å kjempe videre for - enda bedre miljøpolitikk - en enda bedre fordelingspolitikk - en styrket fattigdomsbekjempelse Namsos SV er opptatt av at de rød-grønne partiene skal samarbeide om en sterkere rød-grønn kommunepolitikk. Den internasjonale solidaritetsdagen setter på dagsordenen de store spørsmålene for folk flest. Utviklingen i den arabiske verden gir både håp og utfordringer på hvordan en kan styrke demokrati, frihet og likhet i disse landene. For første gang i historien har SV støttet en internasjonal militær aksjon mot et regime i et land mot Gadaffis diktatur i Libya. Etter at alle argumenter var vurdert sto en tilbake med spørsmålet om å støtte en FNaksjon med tilslutning fra både arabiske og afrikanske land for å redusere sivilbefolkningens lidelser, eller stå stille og se på at sivil - befolkningen ble utsatt for en massakre. Derfor støttet SV denne FN-aksjonen. Nå er det viktig at aksjonen forblir støtte til sivilbefolkning og demokratiutvikling, og ikke en NATO-ledet vestlig aksjon. Slutt opp om årets 1.mai-arrangement og bidra samtidig i årets innsamlingsaksjon som Norsk Folkehjelp har. Ha en fin 1. mai dag! For Namsos SV Kå re Aalberg leder Namsos SV ønsker alle velkommen til aktivitet i lokallaget. Vi har åpne gruppemøter mandager kl til på LO-huset. Vi har ulike annonserte møter og tilstelninger. Ønsker du å være med på laget, ta kontakt med noen av oss i styret eller kommunstyret. Hilsen Kåre Aalberg - Telefon E-post: Opplysninger om SV finner du på mai program 2011

13 Namsos Storsenter - telefon VI HAR BUNADSSØLVET Her kan du bruke Sentrumsgavekortet SIKTEDUKFABRIKKEN AS NAMSOS Løvveien 2, 7820 Spillum Telefon: Faks: VI RENSER deres garderobe kjemisk - hurtig og pent Innlevering på Spillum Telefon Telefax mai program

14 Arbeiderbevegelsen har i store deler av det 20. århundre satt dagsorden for velstandsutviklinga og tryggheten til folk. Her i landet har vi hatt ei dominerende arbeiderbevegelse. Den har brukt sin oppslutning til å bedre folks levekår. På grunn av sin styrke så har arbeiderbevegelsen brukt sin demokratiske rett innenfor det borgerlige samfunnet til å bedre folks levekår. Borgerskapet har motstridende gått med på dette. De har blitt tvunget til å gi sosialpolitiske konsesjoner til befolkningen her i landet. Arbeiderbevegelsen har oppnådd store innrømmelser. Med: Solidaritet, utjevning, sosial sikkerhet og fred, har utviklinga av leveforholdene for befolkningen blitt bedret til det vi ser i dag. Men hva med framtiden? Er denne samfunnsutviklinga bærekraftig? Makter det borgerlige samfunn å løse de utfordringer som vi i dag står overfor? Gjennom globalisering av økonomien så stikker borgerskapet av med størstedelen av verdiskapingen omkring i verden. Hittil har det borgerlige samfunnet med kapitalistisk produksjon bare klart å vokse. Eller hatt kriser som alternativ. I de siste årene har den økonomiske krisen slått inn for fullt. Grådighetskulturen i det internasjonale borgerskapet bærer hovedskylden. Verst ute er i dag Hellas, Irland og Portugal. Det borgerlige samfunn gir oss en spekulasjonsøkonomi som er helt uten demokratisk kontroll. De styrer mot en internasjonal krise. De utvikler en verdensomspennende lavkonjunktur. Belønningen er at de får ny frisk kapital. Det pumpe inn utrolige summer i det internasjonale borgerskapets foretak. De fleste OECD landene har derfor i dag ei så stor statsgjeld, budsjettunderskudd og underskudd på betalingsbalansen med andre land at deres evne til å opprettholde folks velstand er sterkt begrenset. Derfor selges nå unna statlige foretak for å finansiere statsbudsjettene og gjelden. Vi får en økt monopolisering og konsentrasjon av mai program 2011 NKP i Namsos Støtt opp om 1. mai i Namsos! kapitalen. Vi ser også at det storborgerskapet ønsker mindre utgifter til folks velferd. Derfor ser vi at i de fleste land så angriper de samme krefter befolkningens sosiale velferdsnett. Så denne krisen kan internasjonalt bli både dyp og brutal. For også denne gangen er vanlig folk omkring i verden som blir offer. Arbeidsledighet, gjeldskriser, reduksjoner og eventuelle avviklinger av velferdsgoder. Disse sosialpolitiske velferdsgoder som borgerskapet tidligere var nødt til å gi befolkningen søker de nå å trekke tilbake. De politiske høyrepartiene med Fremskrittspartiet i spissen ønsker ei slik utvikling med mere marked og mindre velferd. Da får vi et samfunn med større usikkerhet og spenninger. På grunn oljefondet og betalingsbalansen har Norge hittil vært unntaket. Vi kommunister mener at dette borgerlige demokratiet er et begrenset demokrati. Vi ønsker å utvide dette demokratiet til også å bli et økonomisk demokrati Vi ønsker å få til demokratiske strukturer også innenfor økonomien. Økonomisk demokrati betyr at befolkningen kommer inn på eiersida og blir med i beslutningsprosessen. Våre visjoner er derfor at vi utvider det politiske demokratiet til også å omfatte et økonomisk demokrati. Dette er en demokratisering vi kaller det sosialistiske utviklingstrinn. Vi kommunister ønsker et samfunn, med ei bærekraftig utvikling. Med trygghet og stabilitet for framtiden. Fordele resursene mer rettferdig.. Bare da kan vi ta vare på de skapte verdier. Bare et sosialistisk demokrati kan i dag åpne veien for ei bærekraftig utvikling. Vi mener at det er det neste trinn i samfunnsutviklingen. Lengre frem, når samfunnet er demokratisert på alle områder, har vi nådd det kommunistiske utviklingstrinn. Derfor: Støtt dagen! Bli med å gi høyrekreftene en rett Venstre! For NKP i Namsos - Knut Holm Abonner på FRIHETEN Norges eneste kommunistiske avis! Grunnlagt illegalt i 1941 Vi bringer: Politisk bakgrunnstoff og kommentarer med vinkling du ikke finner i andre aviser! Prøveabonnement for 4 mnd. koster kr Abonnementet bestilles: FRIHETEN, Postboks 4794 Sofienberg, 0506 Oslo. På e-post: eller

15 Stor leketøysavd. Egen hobbyavd. med kjempeutvalg. Kvalitet og god service. Deres leverandør av skolebøker, skolemateriell, kontorutstyr og datautstyr til fornuftige priser. Pinaveien Namsos Telefon Telefax Ferske brød fra din lokale baker! Vi snakkes! 1. mai program

16 1. mai program i Namsos Kl : Kl : Kl : kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Bangsund Hornmusikklag spiller på Klinga bo- og servicesenter. Blomstermarkering i Russerparken. Taler: Toralf Fahsing. Æressignal. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved de sovjetiske soldaters grav på Vemundvik kirkegård. Taler: Geir Tore Mjønes. Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal. Kransnedleggelse ved minnesmerke over falne franske soldater på Namsos kirkegård. Taler: Inger Camilla Storøy Mohrsen Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal Lunsj på Lo-sentret Kransnedleggelse ved Oskar Hoddøs minnesmerke i Vika. Musikk: Namsos Musikkorps. Taler: Bjørn Roald Helmersen. Æressignal. Oppstilling av demonstrasjonstog ved minnesmerket over Oskar Hoddø i Vika, toget går til Kirkehaugen. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved minnestenen over Namsos krigsofre og minnestenen over engelske falne. Musikk: Namsos musikkorps. Taler: Per Ronald Holm. Æressignal. Gratis kaffe og kaker i Samfunnshuset. Demonstrasjonstoget fortsetter til Samfunnshuset. Arrangement i Samfunnshuset. Se neste side. ARBEID GIR VELFERD Flaggborg Musikk AP-fane SV-fane NKP-fane Kommunevalget: Parole 1: Gi høyrekreftene en RETT VENSTRE! Parole 2: Oppretthold tjenestene ved Sykehuset Namsos! Parole 3: Boikott Israel! Parole 4: Nei til bemmaningsselskaper i offentlig sektor! mai program 2011

17 1. MAI på Samfunnshuset Kl Velkommen Allsang APPELL ved Venke Heimdal leder LO i Namsos og omegn Underholdning: Elever ved musikk, dans og drama VK 2 ved Olav Duun VGS HOVEDTALERE: Kåre Aalberg, SV Morten Stene, AP Noen ord fra AMNESTY INTERNATIONAL Noen ord fra Norsk folkhjelp Internasjonalen Konferansier: Thoralf Fahsing GRATIS ADGANG På Namsos Kino 1. mai: THOR (3D) Den mektige, men arrogante, krigeren Thor kastes ut av Åsgard og sendes til Jorden,hvor han blir en av menneskehetens viktigste beskyttere. Les mer om kinoprogrammet og filmene på: Regi: Kenneth Branagh. Med: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Rene Russo, Stellan Skarsgård, Natalie Portman, Samuel L. Jackson. Action - Drama - Eventyr - Fantasy. 1. mai program

18 18 1. mai program 2011

19 Dagens meny og á la carte-servering VI HAR 17 OVERNATTINGSROM HOTELL BORDBESTILLING FAX: E-post: Restaurant La Sirenetta Mobilt Brebånd - på nett overalt TELECONSULT AS Telefon E-post: Havnegata 14, 7800 Namsos 1. mai program

20 Bank. Megler. Og deg. Vi har samlet alle tjenestene du trenger for å gjøre boligjakten enklere og resultatet bedre. Ta kontakt for å få vite mer. SpareBank 1 SMN: Ring eller se smn.no EiendomsMegler 1: Ring eller se eiendomsmegler1.no mai program 2011

21 1. mai-aksjonen Folk forandrer verden er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. Tema for 2011 er: Palestinske flyktninger i Midt-Østen Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger lever i dag i Midt- Østen, etter 62 år i eksil. Svært mange av flyktningene føler seg tilsidesatt i de storpolitiske prosessene. Verdenssamfunnet har vist liten vilje til å sette deres rett til å vende tilbake på dagsorden når man har forsøkt å løse konflikten om Palestina. I dag synes flyktningenes drøm om dette fjern. Det er derfor behov for et økt fokus både på de palestinske flyktningenes rettigheter, deres daglige utfordringer og økt støtte til deres mobilisering for sin sak. Norsk Folkehjelp har i mange år arbeidet i de palestinske flyktningleirene i Gaza, Vestbredden og Libanon og arbeider både for at palestinerne skal få en lettere hverdag og for deres kamp for rettferdighet. Det er et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen, den politiske venstreside, ungdomsorganisasjonene og i Norsk Folkehjelp for at de palestinske flyktningene skal få en mer rettferdig framtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte de palestinske flyktningene. Vi vil vise dem at de ikke er glemt. Vi vil melde til vår norske regjering at flyktningene må være øverst på dagsorden når Norge skal engasjere seg i Midtøsten. For mer informasjon om 1. mai-aksjonen, kontakt Norsk Folkehjelps regionsekretærer, eller send e-post til Are Stranden: STØTT AKSJONEN! BRUK KONTO mai program

22 Internasjonalen Opp alle jordens bundne trelle, opp i som sulten knuget har! Nu drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar. Alt det gamle vi med jorden jevner, opp slaver nu til frihet frem! Vi intet svar, men alt nu evner til rydning for vårt samfunns hjem. Så samles vi på valen seiren vet vi at vi får, og Internasjonalen skal få sin folkevår. Så samles vi...o.s.v. Arbeider, bonde, våre hære, de største er som stevner frem! Vår arvedel skal jorden være, vi sammen bygge til vårt hjem. Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, men endelig slår vi dem ned. Og mørket, som så tungt oss knuget gir plass for solens lys og fred mai program 2011 DEN LOKALE FAGBEVEGELSE OG LOs UTVIKLING I NAMSOS OG OMEGN 1964: Kommunesammenslåingen får også innvirkning på Samorganisasjonen, årsmøtet den 6. april 1964 endrer navnet til Namsos Faglige Samorganisasjon. 1982: Jan K. Johansen, formann. 1983: Ludvik Broteng, formann. 1990: Thor Valseth ble ny leder. 1991: Odd J. Johansen, leder. 1996: Samorg oppretter LO-senter i det tidligere asylmottaket på Solvang og blir utpekt til ett av åtte forsøkssenter i landet (LO s organisasjonsprosjekt). 1997: Indre Namdal Faglige Samorganisasjon beslutter å nedlegge sin virksomhet, og medlemmene blir overført til Namsos Faglige Samorganisasjon. LO-kongressen vedtar at de Faglige Samorganisasjonene heretter skal hete LO i..., og at styrene i de lokale LO-avdelingene skal velges blant styremedlemmer i de tilsluttede fagforeningene, fortrinsvis blant ledere og nestledere. 1998: Geir Tore Mjønes ny leder i LO i Namsos 2001: LO i Namsos skifter navn til LO i Namsos og Omegn. 2002: Edvin Mansæterbakk ny leder i LO i Namsos og Omegn. 2003: Tom Knobloch, leder. 2004: Asbjørn Haugan, leder. 2005: Venke Heimdal ble som den første kvinne valgt til ny leder i LO i Namsos og Omegn.

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Fra sovekommune til levende samfunn

Fra sovekommune til levende samfunn AVIS FOR RØDT NESODDEN MARS 2011 Bilag til Rødt Nytt Nr. 3 Nesoddens kommuneplan trenger ny kurs Fra sovekommune til levende samfunn KOMMUNEPLANEN Våre tre målsettinger med kommuneplanen er: Nesodden skal

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen Referat Mandag Tirsdag 9. 8. april NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER D e t 2 4. o r d i n æ r e l a n d s m ø t e - fellesskap i hverdagen - fellesskap i hverdagen dagsreferatene For

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Norge tjener fett på våpensalg

Norge tjener fett på våpensalg GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 9 2010 B-Postabonnement Fredsnasjonen som ble rik på krig: Foto: Yarden Sachs/CC. Foto: Paul Oosten/CC. Norge tjener fett på våpensalg Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

Demokrati neste? Anbudsordninga er problemet. Vil ha sekstimersdag i eldreomsorgen. Revolusjonene i Midtøsten: Adecco-skandalen: Rødt Oslo:

Demokrati neste? Anbudsordninga er problemet. Vil ha sekstimersdag i eldreomsorgen. Revolusjonene i Midtøsten: Adecco-skandalen: Rødt Oslo: GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 3 2011 B-Postabonnement Revolusjonene i Midtøsten: Foto: Al Jazeera/CC. Demokrati neste? Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183 Oslo Adecco-skandalen: Foto: Adecco. Anbudsordninga

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer