Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn"

Transkript

1 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse Maridalsveien 3, Inng Brenneriveien Postboks 2135 Grünerløkka 0505 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post / / Ansvarlig person Farooq Farooqi Aktivitet Beskrivelse av tiltaket -Ray er et byomfattende, flerkulturelt og selvstyrt ungdomhus for og med barn og unge fra Oslo og Akershus. Huset er åpent 7 dager i uken og har et besøkstall på ca 950stk per uke. Vi har det siste året opplevd en økning av barn og unge med dårlig personlig økonomi og/eller familieøkonomi. Mange av disse søker et sted de kan samles for å treffe jevnaldrende uten å måtte bruke penger og et sted der de kan føle seg trygge og sikre på at de ikke vil bli utstøtt eller sett ned på grunnet deres økonomiske situasjon og levestandard. En rekke barn og unge har ikke tilgang til PC og/eller internett hjemme og har dermed ikke anledning til å benytte disse hjelpemidlene iht lekser og skolearbeid. meating Point vil være en arena der det lages og selges billig mat og drikke slik at barn og unge får en mulighet til å samles på et sosialt plan der de kan skape sin egen hverdag, spise og kose seg sammen med andre jevnaldrende. Samtidig er en viktig del av prosjektet at det er et nettverk av voksne på denne arenaen som ungdommene kan dele erfaringer og opplevelser med, samt få hjelp og rådgivning ved behov. Et slikt lavterskeltilbud tror vi kan gjøre at flere unge også vil oppdage og benytte seg av de andre aktivitetstilbudene som finnes på -Ray. Vi åpner for at foreldre og foresatte kan ta del i barnas og ungdommenes aktiviteter slik at de kan få innsyn i hvor barnet oppholder seg etter skoletid, samt møte veiledere ved huset slik at de også kan få en relasjon og trygghetsfølelse i forhold til at deres barn benytter seg av -Ray. Målsetning Målgruppe Hva ønskes oppnådd? Formålet med overnevnte tiltak/aktivitet er å skape en arena med muligheter for sosial inkludering, samlinger og samtaler som bidrar til å skape selvtillit, forståelse, håp, motivasjon og engasjement. Vi ønsker å skape et trygt og stabilt nettverk for vanskeligstilt ungdom samt barn, unge og deres respektive familier. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og unge som ikke benytter seg av eksisterende fritidstilbud samt deres familier som ikke har mulighet til å benytte seg av samlingspunkt som cafèer, restauranter og besøk i hjemmet grunnet fattigdomsproblemer. Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Barn og unge med både flerkulturell- og etnisk norsk bakgrunn med behov for et positivt samlingspunkt som setter fokus på likeverd og som motvirker vold, mobbing, kriminalitet og rus. 380 Ungdommer som av ulike årsaker faller ut av skole, jobb etc og dermed er sosialt ekskludert og mangler muligheter til å delta og bidra i samtaler, og aktiviteter som fremmer selvtillit og mestringsfølelse. Hvem som Jenter Gutter Gutter Alder Andre? nåes av og jenter 12-15

2 Tilsagn/ avslag tiltaket (kryss av) Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp NOK NOK Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Familiemedlemmer Tilsagn Investering Drift Totalt Avslag Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

3 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2010 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Biblioteket som mestringsarena for ungdom. Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Deichmanske bibliotek, Grünerløkka Adresse Schous plass 10, 0552 OSLO Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Kenneth Korstad

4 Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Ungdoms behov står i fokus når Deichmanske bibliotek ønsker å etablere et ettermiddagstilbud med gratis mat etter skoletid knyttet til aktiviteter som tegneseriekurs, leksehjelp, kinovisninger, dataspill og etablering av Ung fortellerscene. Bydelen har en sterk vekst i antall ungdom som flytter til og blir boende i bydelen. Gjennom en workshop gjort i samarbeid med Bydel Grünerløkka med representanter fra fritidsklubbene, Gateteamet og SALTO har vi kartlagt noen av ungdommenes behov. Noen av de viktigste behovene vi kom fram til var følgende: 1. Trygge omgivelser, det å bli sett av gode omsorgspersoner. 2. Leksehjelp. 3. Det å dele et måltid med andre etter skoletid. 4. Tilgang til datamaskiner, det å dele Youtube på storskjerm. Dataspill som sosial arena. Vi ønsker å gjennomføre workshops med ungdommene for å kartlegge behov. Vi arbeider med metoder for tjenesteutvikling i samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo, Institutt for industridesign hvor et radikalt brukerperspektiv er utgangspunkt for nye tjenester. Gjennom et strategisk samarbeid med andre aktører og støttespillere ønsker Deichmanske bibliotek på Grünerløkka å etablere et ungdomstilbud som vi ønsker skal bestå av følgende: 1. Mat etter skoletid. Det å dele et måltid med andre ungdommer skaper et viktig sosialt rom hvor ungdom også lærer seg å ta hensyn til andre. Et slikt tilbud vil trekke bredden av ungdom i bydelen til biblioteket. 2. Leksehjelp. Vi søker penger fra Utdanningsetaten for å etablere leksehjelp. 3. Tegneseriekurs. Vi har mottatt støtte fra Bydel Grünerløkka og Norsk kulturråd til denne virksomheten som vi har drevet i 10 år. 4. Svennebrev i rap. Elling Borgersrud fra Gatas parlament skal holde rappekurs for bydelens ungdommer med støtte fra Tekstforfatterfondet. 5. Filmvisninger. Biblioteket har en egen sal for filmvisninger og har rettigheter til å vise rundt 1000 filmer gjennom en avtale med Norsk filminstitutt. 6. LAN-party. Gateteamet i bydelen organiserer et dataspilltilbud for vanskeligstilt ungdom på biblioteket. Det blir arrangert helger hvor ungdom spiller sammen. Dette er organisert av ungdommene selv. 7. Serieteket. Biblioteket har Norges eneste spesialavdeling for tegneserier med rundt titler tilgjengelige. 8. Ung fortellerscene. Dette er et prosjekt hvor profesjonelle historiefortellere engasjerer ungdom til å fortelle sine egne historier. Målet er å etablere en gruppe ungdommer som vil engasjere andre ungdommer til både å skrive sine egne historier og fortelle disse til publikum. Prosjektet stimulerer både til språkutvikling og mestring. 9. Tilgang til datamaskiner, Youtube på storskjerm og dataspill.

5 Hva ønskes oppnådd? a) Biblioteket er et lavterskeltilbud hvor sosial inkludering er en grunnleggende premiss for virksomheten. Det er en sosial arena hvor ungdom både gis frihet til å bruke det offentlige rommet men også ansvar med tanke på hvordan de skal oppføre seg mot andre. b) Vi ser at en rekke ungdommer som ikke har andre fritidstilbud henger på biblioteket. Vi ønsker å utvikle denne arenaen sammen med ungdommene. c) Gjennom for eksempel kurs i rap, kurs i å lage tegneserier og tiltak som LAN-party som ungdommene må organisere selv (koordinert av Gateteamet) er vi overbevist om at ungdom i bydelen kan utvikle selvtillit og selvrespekt på biblioteket som alternativ mestringsarena. d) Våre tilbud om lån av bøker, filmer og Internett er gratis. Gratis mat etter skoletid vil virke positivt inn på ungdom fra fattige familier og skape en bred sosial arena for ungdommene i bydelen. Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Tiltaket er rettet mot ungdom i bydelen mellom 13 og 18 år. Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 500 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp ,- Tilsagn Avslag , ,- Investering ,- Drift ,- Totalt ,- Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

6 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Søker Aktivitet Jentehuset på Grünerløkka Ny Videre, fra 2009 Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Bydel Grünerløkka v/ Sinsen kulturhus Adresse Sinsen kulturhus Lørenveien Oslo Telefon/faks/mobil/e-post / / o.kommune Ansvarlig person Leder Sinsen kulturhus/jentehuset Patrick E. Sørensen Beskrivelse av tiltaket Bakgrunnen for tiltaket var at bydelens fritidssektor opplevde at jenter i mindre grad enn tidligere benytter seg av de tradisjonelle tilbudene på fritidsklubbene. Manglende deltakelse var særlig synlig blant jenter med minoritetsbakgrunn. Samtidig opplevde bydelen at et økende antall jenter hadde vansker i forhold til rus, aggresjon og mobbing. På bakgrunn av dette etablerte Sinsen kulturhus Jentehuset i Lokalet ble pusset opp for kr av egne midler, og en 50 % stilling på kulturhuset ble midlertidig knyttet til tilbudet. I 2009 og 2010 har en rekke jentegrupper hatt tilhold i lokalene. I 2010 har fem grupper med forankring på Sagene, Sinsen og Hersleb ungdomsskole fått tilbud på huset. Gruppene går over seks til åtte uker og drives av ansatte på Sinsen kulturhus, bydelens utekontakter og helsesøstre fra skolehelsetjenesten. Jentegruppene bygges over metodikk fra Sisterhood og Gatemegling, og har fokus på jenters utfordringer i forhold til identitet, seksualitet, skole, rus og familiesituasjon m.m. Hittil i 2010 har 60 jenter deltatt i grupper på Jentehuset. Gruppeledere samarbeider med barnevernet i enkeltsaker, ulike ressurser internt og eksternt inviteres til å bidra i gruppene ved behov. En søker om midler til å opprettholde dagens tilbud for jenter i ungdomsskolealder. For å drive gruppene er det behov for ressurser til å lede og planlegge gruppene, videre benyttes midler til drift av lokaler, innkjøp av materiell, turer og aktiviteter. Tiltaket vil skje i samarbeid med barnevern, skolehelsetjeneste, skoler, politi, utekontakten. Hva ønskes oppnådd? Målsettingen med jentehuset er å sikre et likverdig fritidstilbud for jenter og å drive forebyggende arbeid opp mot utsatte jenter og jentemiljøer i bydelen. En ønsker å gi jenter gode redskap som kan styrke deres sosiale mestring, tilknytningsevne og selvfølelse. En vil skape trygge nettverk for jenter som i liten grad deltar i fritidsaktiviteter, og som mangler gode sosiale relasjoner og nettverk. Tiltaket skal styrke deltakernes bevissthet rundt de utfordringer de møter ut i fra et likestillingsperspektiv. Prosjektnavn Målsetning Målgruppe Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Jenter mellom 12 og 18 år som opplever utfordringer i forhold til vennskap og sosiale nettverk, mobbing, skole, familie, rus og kriminalitet. Jenter med minoritetsbakgrunn som ikke deltar i fritidsaktiviteter utenfor skolen er en viktig målgruppe. Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Hvem som nåes av tiltaket Jenter Gutter Gutter Alder og jenter Andre?

7 Tilsagn/ avslag (kryss av) Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Investering Drift Drift Totalt Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

8 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Etablere aktivitetsrom for barn og ungdom Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Grüner Fotball IL Adresse Seilduksgata 30, 0553 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Frants Gundersen Aktivitet Vi ønsker å oppgradere et rom over en garasje vi disponerer av Oslo Kommune. Rommet er på ca 70 kvm, og vil kunne være et aktivitetshus for den lokale ungdommen, med vekt på trening og ulike sportslige aktiviteter. Vi trenger å isolere taket, legge undertak, sette inn nytt vindu/rømningsvei, skifte ut garasjedøra med en vanlig inngangsdør og montere panelovner. Etter oppgradering ønsker vi å innstallere en del treningsapparater og et bordtennisbord. For sosiale arrangementer vil et stort lerret, prosjektor med playstation og TV-mottaker m.m. være aktuelt. Grüner har allerede noe av dette utstyret, og har muligheten til å overta noe brukt fra ulike sponsorer. Etter etableringen vil Grüner Fotball IL vedlikeholde lokalet og stå for de løpende utgiftene, slik som strøm og TV-abonnement. Grüner Fotball IL er den desidert største fritidstilbudet for barn og unge i bydelen. Samtidig ser vi at det er mange som ikke har et fritidstilbud, men som driver rundt vår hjemmebane, Dælenenga, uten å nødvendigvis være interessert i fotball. Gjennom å etablere et aktivitetsrom vil vi kunne gi et mye bredere tilbud til de lokale ungdommene, samtidig som vi kan gi et bedre sportslig tilbud til våre egne medlemmer. Det er et skrikende behov for steder å være. Med for åpen bruk vil ofte enkeltgrupper dominere slike arenaer, og det er viktig at Grüner Fotball IL kan styre bruken slik at enkeltgrupper av barn og ungdom ikke blir skviset ut. Vi ser derfor for oss at det alltid skal være voksne tilstede i lokalet, men at barn og ungdom får ulikt ansvar for driften av lokalet. Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og unge i alderen år Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder () Andre? Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 200 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Kr ,- Kr ,- Investering ,- Investering Drift Drift Totalt ,- Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

9 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka GrGG bydel Prosjekt -navn Søker Dancing Youth/Cre-8 Utvikling, profesjonalisering og oppfølgningsarbeid for barn og unge Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Da-Yo (Dancing Youth)/Cre-8 Adresse Brennerivn. 3 inng. Maridalsvn. Pb: 2135 Grûnerløkka, 0505 Oslo Ny Videre Telefon/faks/mobil/e-post / / Ansvarlig person Ruben Figueroa Maria Karlsen

10 Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Prosjektet setter fokus på unges oppvekstvilkår i storby. Prosjektarbeidet innebærer organisering og arbeidsprogram til utvikling for barn og unge innenfor kultur, den urbane kunst og veilede dem i profesjonaliseringsprosessen. Grunnlaget er lagt i Da-Yo/cre-8s prisbelønte arbeid, konkurranser, engasjement og satsing innen tv, media, teater og arrangementer siden Vennligst se vedlegg 1. Dancing Youth Nybegynner kurs Målsetning Hva ønskes oppnådd? Å rekruttere unge ved å lære dem å ta eget ansvar og samtidig gi dem tilbud bl.a. innen Dancing Youth og kvalifisering til showgruppen Cre-8. Tilrettelegge tiltak som stimulerer unge til meningsfylte prosjekt og som senere kan gi kvalifiseringsmuligheter til arbeid og utdanning både nasjonalt og internasjonalt. Legge vekt på å mobilisere unge med både norsk og annen etnisk bakgrunn, kjønnsfordelingen er også et viktig aspekt. Med bakgrunn i Dancing Youth/Cre-8s årelange bidrag og innsats, har vi fått til et internasjonalt samarbeid mellom Gambia og Norge. Danseprosjekt vil finne sted og vil resultere i en forestilling på Operaen. Da-Yo/Cre-8 reiser til Gambia for å holde workshops og samarbeide med dansegrupper i desember Hovedforestillingen på Operaen i 2011, der dansegruppene fra Gambia vil ta del i, er under produksjon. Vennligst se vedlegg 2: Urban in Africa Kultur/kompetanseutvekslingsprosjekter i Portugal (i samarbeid med Eclodir Azul, England (i samarbeid med Brouhaha International, Chile og Filippinene. De første to samarbeidene er under prosjektutvikling og vil finne sted i Organisere workshops for barn og unge innenfor bydel Grûnerløkka med utenlandske instruktører som har stor innflytelse innenfor dansemiljøet. Å kunne gi et prisgunstig danse/undervisningstilbud til barn og unge. Delmål: - Rekruttere unge fra utsatte ungdomsmiljøer til å delta i Dancing Youth og Cre-8s tilbud ved å holde nybegynner, videregående kurser og auditions. - Tilby tiltak rettet inn mot fremtidige yrkes og utdanningsmuligheter. Utvikle et positivt og rusfritt miljø gjennom aktiviteter som dans, teater, workshops, utvekslinger og turarrangement (inn- og utland) deriblant samarbeid med Gambia, Chile, Portugal og Filippinene. Engasjere dem i forskjellige seminarer, ulike arenaer der unge styrker selvbevissthet og ressurser. - Gi muligheter for unge til å bidra med positiv innsats for andre unge. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F)

11 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Barn og ungdom innenfor bydelen, Oslo og omegn Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? Ca. 100 stk Tilsagn/ avslag Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Drift Totalt Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

12 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Oslo/Grûnerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker GMS Global Music Studio Ny Videre Institusjon/bydel/kommune/organisasjon OMOD Adresse Pb 4633 Sofienberg 0506 Oslo Telefon/faks/mobil/e-post Ansvarlig person Akhenaton Oddvar de Leon Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Gi ungdom, hvorav ca. 50% har minoritetsbakgrunn, mulighet til meningsfylte og kreative aktiviteter via opplæring i musikk- og filmproduksjon. Ungdommene får en arena der de møter musikere og produsenter som er dyktige innenfor ulike sjangere, hip hop, soul og world music. Ungdommene får opplæring i musikk- og filmteknikk, låtskriving, sceneopptreden, sangøvelse/ stemmebruk og innspilling av CD'er. Videre lærer de å produsere og de får grunnlærende opplæring i hvordan musikkbransjen fungerer, deriblant kunnskap om rettigheter. Studioet er også et sted der ungdommene bygger og utvider sitt nettverk mot musikkindustrien, og får markedsført egne produksjoner. I 2011 vil GMS ha et spesielt fokus på Rapvalg, rapvalg er en internettbasert rap/musikk konkurranse. Rapvalg vil gjennom musikk gjøre undom mer samfunnspolitiskbevisste og engasjerte i kommunevalget 2011, som forhåpentligvis vil øke stemmedeltakelsen. Se Målsetning Hva ønskes oppnådd? Å tilby en arena for opplæring i fag (musikk- og filmproduksjon) samt empowerment av ungdommer som opplever seg marginalisert og derfor ofte ikke deltar i eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter og/ eller mestrer tradisjonelle arenaer (skole, fotball etc.). Ungdommene vokser gjennom opplæring, mestring og ansvarliggjøring, og lærer at de kan bruke sine evner konstruktivt og ikke destruktivt. Et hovedformål er å rekruttere en likevekt av gutter og jenter fra mange ulike miljøer på tvers av sosial og etnisk bakgrunn. Dette fungerer i seg selv integrerende. Videre er annet hovedformål å utstyre ungdommene med musikk- og organisasjonsferdigheter som de kan ta med seg i sitt videre virke. Ungdommene lærer å samarbeide i team og bygger både ferdigheter og selvtillit, og vi ser at arbeidet virker forebyggende fordi ungdommene foretrekker å være i studioet fremfor å henge i gatene. Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F)

13 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Ungdom (både med minoritets- og majoritetsbakgrunn) som ønsker å arbeide kreativt med musikk flere av ungdommene som har kommet til studioet har tidligere slitt med å mestre andre aktiviteter, og de kommer ofte med dårlig selvtillit fra tidligere erfaringer. få av ungdommene har funnet andre arenaer der de kan lære å skape og produsere world music, dvs. sjangere som fremhever flerkulturalitet som noe positivt og berikende for samfunnet. Dette empowermentperspektivet er sentralt i studioets arbeid med målgruppen. Kjernegruppen består til enhver tid av ca. 15 ungdommer, men det kan være så mange som 20 som er tilknyttet studiovirksomheten under produksjon av f.eks en video. Samarbeidspartnere Nine Elements, Forum Etniko, Tabanka Crew, Sheldon Blackman, Meena Rathore, filmskaper.no, og Gorilla Film. I forbindelse med valg og ungdomsdeltakelse i 2009, hadde vi et tett samarbeid med den amerikanske ambassaden, EMI (Enhet for Mangfold og Integrering) bydel Grunerløkka, KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene), og Tomorrow People se rapvalg.no for mer informasjon Tilsagn/ avslag Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Andre? Ca. 20 Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Investering Drift Totalt Investering Drift Totalt Begrunnelse for avslag/tilsagn Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

14

15

16 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker Supertorsdag Ny Videre Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Oslo 1 Baptistmenighets lokallag i NBUF Adresse Hausmannsgate 22 Telefon/faks/mobil/e-post (mob) Ansvarlig person Fred Habberstad Aktivitet Beskrivelse av tiltaket Supertorsdag er en pågående virksomhet. Arrangement hver torsdag 18:00-22:00 i Hausmannsgate 22 for ungdom (13 25 år) som er åpent for alle. Det tilbys ulike aktiviteter med voksne, ansvarlige ledere tilstede. i et positivt, rusfritt miljø. Det legges vekt på et variert tilbud av ulike kurs, aktiviteter, utflukter/ekskursjoner som gjør at alle skal føles seg inkludert, å ha mulighet for både å bidra med sine evner og kompetanse, og samtidig bli utfordret til å kvalifisere seg på nye områder i trygge omgivelser. Det legges vekt på å skape arenaer der unge med innvandrerbakgrunn og unge med norsk bakgrunn kan møtes på like vilkår. Tiltaket er en videreføring av Supertorsdagaktivitetene, men det søkes først om fremst støtte for å ha mulighet til å gjøre dette til et tilbud for enda flere. Tilbudet er planlagt utvidet med nye aktiviteter, for at en større andel av de en er i kontakt med, skal utnytte tilbudet på fast basis. Det er i tillegg planlagt et forprosjekt for hvordan arbeidet i større grad skal kunne rekruttere deltagere fra grupper med ulik innvandrerbakgrunn i bydelen, som ikke har noen tilknytning til Oslo 1. Baptistmenighet i dag. Som en del av dette vil det utføres en del utprøvende aktiviteter i 2011, mens hovedprosjektet for denne nyrekrutteringen er planlagt kjørt fra I tillegg til å benytte resultatene fra forprosjektet i vårt hovedprosjekt, ønsker vi å gjøre resultatene tilgjengelig for andre som driver ungdomstiltak med lignende utfordringer. Planer Videreføring av supertorsdag Sportsaktiviteter på lørdager for Supertorsdag gruppen. Et tilbud til de som ønsker å ha det gøy med fysisk aktivitet, men ikke drive på et nivå som kreves i ordinære idrettsaktiviteter. Planlegging fra 1.1. Oppstart så snart midler er bevilget. Forprosjekt Lokal rekruttering. Planlegging og rekruttering av prosjektleder og prosjektgruppe Oppstart så snart etter 1.4 som midler til prosjektleder er bevilget. Gjennomføring av prøveaktiviteter (1 tur og 2 kurs) 15.8 til Foreløpig rapport Endelig rapport Det planlegges å gjennomføres et hovedprosjekt for lokal rekruttering i 2012 og evt 2013, og vi vil søke støtte gjennom denne ordning også til dette. Etter prosjektperidoen vil ressursbehovet til nyrekruttering være mindre, og tiltaket kan videreføres basert på en videreføring av egenandel, og midler fra frifond organisasjon, som vil øke på grunn av økt medlemsantall.

17 Målsetning Målgruppe Tilsagn/ avslag Hva ønskes oppnådd? Vi ønsker å ta imot folk akkurat som de er, og gi stort rom for forskjellighet. Forskjellighet innebærer alt fra forskjellige nasjonaliteter og kulturer, til forskjellige egenskaper og væremåter. Unge skal uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn pg kjønn oppleve anerkjennelse, veiledning og støtte til å bli den beste utgaven av seg selv. De skal få økt sosial kompetanse og rikelige muligheter til kompetanseheving innenfor forskjellige områder. Vi tar i dennes sammenheng utgangspunkt i Howard Gardners teori om mange intelligenser (MI-teorien). På Supertorsdag vil vi at ungdom skal få rom til å tenke selv, og til å stille de vanskelige spørsmålene. I stedet for å videreføre ferdigtygde sannheter, vil vi at barn og ungdom skal få være aktive i sin egen utviklingsprosess. Unge skal etablere tilknytning til et rusfritt miljø, der mobbing og vold er definert som uakseptabelt. Vi vil også bidra til større grad av integrering i den unge generasjon av de ulike innvandrergrupper med tilknytning til menigheten. *Gjennom Forprosjektet lokal rekruttering ønsker vi å utvikle oss til også å bidra til formål b Hvilke(t) formål ønskes oppnådd? - jfr. formål s.1 Rundskriv Q-10/2010 (sett kryss): A) B) C) D) E) F) * Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Supertorsdag slik det drives i dag er rettet mot a) alle unge med familietilknytning til menigheten. Menigheten har mange medlemmer med ulik innvandrerbakgrunn, til dels med egne grupper. (lederne gjør kontinuerlig arbeid for å få flere med fra denne gruppen) b) alle som disse igjen har kontakt med gjennom skole og andre fritidsaktviteter. (deltagerne oppmuntres til å invitere venner og kjente) Det legges vekt på å både jenter og gutter med tiltaket. Over 75% av deltakerne er jenter. Forprosjektet som ønskes gjennomført vil utvide dette til å omfatte grupper med ulik etnisk bakgrunn i bydelen, som ikke har noen tilknytning ti menigheten i dag. Hvem som nåes av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Gutter og jenter Alder Omtrent hvor mange nåes av tiltaket? 50 deltar fast eller sporadisk. Planene tar sikte på å uke antallet. Andre? 10 ledere i alderen år Egenandel Annen inntekt Søknadsbeløp Tilsagn Avslag Egne midler: Kontingent + Investering Investering diverse: Drift Drift Fri lokaler og Totalt Totalt kontorhold Støtte Frifond organisasjon: Mer detaljert budsjett kan Frivillig oversendes om ønskelig. arbeid: Dersom vi ikke Egenandel får hele Totalt: søknadsbeløpe, vil vi også søke andre støtteordninger. Begrunnelse for avslag/tilsagn

18 Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 15. mai.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Schous plass Prosjektperiode (maksimalt 3 år)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg OMK 5/14 Arkivsak: 201302005 Arkivkode: 320 Saksbeh: Hanna Knoff Saksgang Møtedato Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 PRIORITERING

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Bydel Grünerløkka FAU Sinsen skole 15. mars 2017

Bydel Grünerløkka FAU Sinsen skole 15. mars 2017 Bydel Grünerløkka FAU Sinsen skole 15. mars 2017 Mål for møtet Informasjon om bydelens tilbud til barn og unge Innspill fra foreldrene Muligheter for samarbeid Sinsen kulturhus OM SINSEN KULTURHUS: Mål:

Detaljer

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel:

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM

PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Bydelsadministrasjone n Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Saksframlegg OMK 02/15 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Anna-Sabina Soggiu Saksgang: Ungdomsrådet Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen Møtedato: 29.01.15

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

SØKNADSSKJEMA:STØTI-ETIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRREBYSAMFUNN

SØKNADSSKJEMA:STØTI-ETIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRREBYSAMFUNN Ersne-, u c r,. ;-:tora SØKNADSSKJEMA:STØTI-ETIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRREBYSAMFUNN - 2014 Ordningen omfatter 23 bykommuner og 8 bydeler i Oslo Statsbudsjettet 2014 kap. 857 post 60 Osto kommunp

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 02 /12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 06. mars 2012 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010.

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011 Arkivsaksnr.: 10/41043 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr.

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Røde Kors Røde Kors Ungdom Informasjon om søker Kommune/bydel: Org.nr. 895578002 Kontonr.

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

MIL/INTRO TILTAK. fotball

MIL/INTRO TILTAK. fotball Volleyball MIL/INTRO TILTAK fotball HVEM ER MIL Møhlenpris Idrettslag er et idrettslag opprettet som inkluderingstiltak, med minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler som primære målgrupper. MIL jobber

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016

Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016 Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016 Helseområde: Forebygging (Tiltak for bedrede levekår). Prosjektkategori: Mestring, selvhjelp, trening, rådgivning og arbeidsrelatert opplæring. Prosjektnummer:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 160/2014 OKN-sak 67/2014 Dato: 04.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode: BU-sak

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Q-10/2009 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) á Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Møteinnkalling 1/10 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2016 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) Innhold Innledning... 3 Målgruppe...

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2017 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Til: Bykommunene (kommunene og bydelene);

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer