Trygg Havn. Arbeidermøtet Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang. side 6 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9"

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9

2 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Postadresse Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Åpningstid: Kl Fungerende daglig leder: Ingolf Solsvik Fungerende formann: Jon Kristian Lomundal Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til Kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: Ingolf Solsvik Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Forsidefoto: Reidar Kvilhaug og Astrid Indrebø Greve på arbeidarmøtet Foto: Ingrid Helland Innhold: Vidare arbeid...3 Du er elsket av Gud...4 Arbeidermøtet januar Alvor og skjemt...8 Sendebod i staden for Kristus kva inneber det?...9 Leire i formerens hånd...11 Om bord i Elieser...12 Olaus, den gode hjelper...14 Stor sang- og musikkveld på Vigra...16 En god tradisjon...18 Fritt ord: Et samfunn med plass til alle...20 Den «bøse Ovan» fra Setesdal...22 Vil du være med og gi en gave til kombidamper-prosjektet?...24 Landsmøtet Seilingsplan...26 Reiserute...27 MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Vidare arbeid Av dagleg leiar Ingolf Solsvik Led- Spiss er Vi er alt langt inn i eit nytt arbeidsår. Det arbeidet som starta i «det små» for over 130 år sidan, er like aktuelt i dag! Vi får framleis spørsmål om arbeidet til Den indre Sjømannsmisjon er nødvendig i dagens samfunn. Store endringar i fiskeria og måten fisket blir drive på, gjer at mange meiner vi er overflødige. Og når sant skal seiast så har vi det så godt i dette landet at ein må spørja om vi i det heile treng drive misjon. Likevel; i Matteus og 20 er misjonsbefalinga like klar som når den blei gjeven: «Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar ( ). Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Derfor er oppdraget aktuelt også i 2014 nemleg å gjera alle folk og folkeslag til Jesus sine læresveinar, eller etterfølgjarar om du vil bruka den nemninga. Det er vår oppgåve i dag. Men er dette nødvendig? Og kva vil vi tene på dette? Eg høyrde eit intervju med ein eldre person som hadde gjeve livet sitt til Jesus i godt vaksen alder. På spørsmålet frå intervjuaren om kva han hadde å seia til sitt nye tilvære, var svaret klart: Eg skulle gjort det for lenge sidan! Og så kunne han fortelja om eit heilt nytt tilvære. Eit nytt liv der han fekk leva saman med Jesus kvar dag. Det er ikkje alltid like lett å fortelja kva som er så stort med å følgja Jesus. Guds ord seier det slik i Salme 34.9: «Smak og sjå at Herren er god!» Det er det daglege samværet med Jesus som gir tryggleik. I Jesus har du ein som forstår dine problem og som gir trøyst som ingen andre. «Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Dette er ikkje ein uttale som kjem frå ein «kvensomhelst» - nei den kjem frå sjølvaste Jesus. Han som seier at Han har fått all makt i himmel og på jord. Han vil vera med oss i arbeidet. Han vil visa oss kva Han kan gjera for oss. Og så veit eg at det sit ein del personar rundt om i vårt vidstrakte land som føler at dei er så åleine med sine problem, som føler seg trøytt og sliten. Det er også for deg Jesus har sagt at Han vil vera med, og der Han også seier «Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!«vi skal få kvila frå det som tyngjer oss leggja det frå oss hos Jesus, og så er det hans og ikkje vårt problem lenger. Tenk om vi kunne få sjå dette verkeleg få sjå at Han er med oss, at Han tar seg av oss, at Han syter for oss. Kvar einaste dag! Då ville vi oppleva rikdomen i å høyra Jesus til. Eg skulle ønskje at du verkeleg fekk sjå at dette gjeld for deg. Vi skal få gå Herrens ærend også i Gå og fortelja at Jesus vil vera med den enkelte også dette året. At Han har omsorg for oss og at Han kan gi oss eit rikare liv. Som misjon vil vi også vera tru mot det kall dei som starta misjonen opplevde. Eit kall til å forkynna fridom for den enkelte, at gjelda er betalt og at vi skal få vera saman med han som «har fått all makt i himmelen og på jorda» (Mt 28.18b). Misjonen har meir enn nokon gong før bruk for medarbeidarar som vil vera med å formidla den glade bodskapen Eg skulle ønskja at du kunne seia ja til kallet i Lukke til! Trygg Havn - nr

4 Andakt Du er elsket av Gud Av Sylvi Helene Jakobsen, Svolvær krets Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting Mangler du noe? Det er en som passer på deg og tenker på deg. Det er din himmelske far, han som elsker deg. Nå skal du ikke lenger beskjeftige deg bare med deg selv, ditt arbeid eller dine medmennesker. Vend deg til Herren som elsker deg og venter på deg. Tenk mye på ham, snakk med ham, elsk ham, takk ham. Da er du ikke lenger alene, for da vet du at du er forenet med ham. Dette forholdet styrker og trøster deg, og du vil ikke lenger mangle noe. Men, så er vi mennesker, med alle våre gode sider og mindre gode sider! Det er ikke bare søndager i våre liv, men seks andre dager også, hver eneste uke. Da kan vi huske å ta med ordene fra Lukas 12,3: «Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene.» Gud har i sin uendelige kjærlighet gitt oss en vidunderlig nådegave: angeren. De mennesker er rikest som alltid på nytt angrer sine synder, for de får om og om igjen del i Guds kjærlighet, tilgivelse og barmhjertighet. De har en plass i hans hjerte og opplever stadig fornyelsens velsignelse. Jo oftere du angrer dine synder, desto mer får du erfare hans nåde. Gud har lovet å gi nåde til den angrende og ydmyke, men ikke til den selvrettferdige som føler seg sikker og har nok i seg selv. Streb etter ærlig anger som etter den største skatt. Gud har, i sin kjærlighet, nåden ferdig for deg. Gud kaller seg vår far i Jesus Kristus. Derfor vil han fremfor alt at vi skal elske ham, slik en far og en mor ønsker å møte kjærlighet hos sine barn. Vi er skapt til å elske Gud, derfor er vi også frelst. Den som elsker Gud over alle ting, har nådd sin bestemmelse. For tid og evighet har hun alt det hun trenger, alt. Og vi kan fortsette å lese Lukas 12. I vers 8 sier Jesus: «Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler.» Men bekymringer kjenner vi stadig på, både sent og tidlig. Vi kan legge dem bort for ei stund, så skjer det noe rundt oss som minner oss på vårt eget. Men den som er trygg i Jesu frelsesgjerning, vet at det er en som vet! Det er en som vet om våre bekymringer. Han kjenner hver engstelige tanke og vet hvor smertefull den kan være. Derfor vil han hjelpe oss. Han har lovet oss at han vil overta vår bekymring. Les Jesu ord i Lukas 12,22-23: «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for maten som dere må ha for å leve, eller for klærne som kroppen trenger. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne.» Kan vi ha det bedre? Han vil gjøre det vi ikke makter. Han vil bane vei der vi synes alt er stengt. Han vil forandre forhold som tynger oss. Han vil sende oss hjelp. Derfor skal du overlate bekymringene dine til ham, og takke ham. Takk ham også for at han har overtatt den bekymringen du har akkurat nå, og vil hjelpe deg. Ta imot, la ditt hjerte blir fylt med fred. Jesu gode hjelper som han sendte til disiplene på pinsedagen, er også vår gode hjelper; Den Hellige Ånd. Vi er «tjenere for den nye pakt» rettferdig- 4 Trygg Havn - nr

5 Gud har skapt hver liten blomst. hetens tjeneste, som Paulus skriver om i 2. Kor. 3,3: «For dere fremtrer som Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med Den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» Tar vi det veldige kallet som Jesus Kristus har gitt oss alvorlig, betyr dette at vi er barn av Gud, vår far i himmelen. Til disse barna deler han ut av sin arv. Ja, han sier: Alt mitt er ditt (Luk 15,21). Allerede her på jorden deler han ut av sin kraft og styrke og sine goder til sine barn. Men når de er blitt voksne og helt ut likner ham selv, vil de arve alt som er i Faderens rike. Regner du i dag med at arven er din? Eller er du kanskje selv skyld i at du kjenner deg fattig? Du kunne jo vært så rik at du ikke manglet noen ting hvis du hadde rakt ut dine hender i troen på vår treenige Gud. Barnlig tillit er en kraft. Barnet har stor makt over en mors og fars hjerte, og hvor mye mer da over Guds hjerte. Han som fra evighet av er opprinnelsen til faderkjærligheten, og er selv bare kjærlighet. Kjærlighet først og fremst beveget gjennom barnlig tillit. Du ser skjønnheten i skaperverket, ser hvordan Gud har skapt hver liten blomst og hvert minste dyr alle forskjellige og alle underbare. Men tusen ganger mer verd for Gud enn skaperverkets herlighet, er mennesket. Han har skapt det i sitt bilde. Han kaller menneskene sine barn. Og for deres skyld har han gitt sin sønn, Jesus Kristus i døden. Så kjær er du altså og så høyt skattet av Gud. Denne vissheten skal trøste deg i enhver anfektelse. Dette er sannheten: Du er elsket av Gud. Kjenn din frihet i Jesus Kristus. 2. Kor 3,17: «Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.» AMEN. Trygg Havn - nr

6 Arbeidermøtet 2014 Solfrid Nikolaisen ledet kveldsmøtet. Arbeidermøtet januar 2014 Av misjonssekretær Gudmund Eikrem, Trøndelag krets Foto: Ingrid Helland Vi klager ofte over dårlige veier mange steder i vårt langstrakte land, men det er ikke fritt for at «luftveiene» i luften kan være vel så humpete, og for noen en skremmende opplevelse. Like etter avgang fra Værnes ble det vanskelig å balansere tekoppen. Ikke alle lykkes. Men, den rystende strekningen var kortvarig. Ingen panikk. Vi, kontorsekretær Bjørg Olsen og jeg, kom vel fram. En hyggelig sjåfør på flybussen kjørte oss helt fram til kaien hvor «Elieser 6» skulle huse arbeidermøtet «Korleis arbeider vi» Temaet for arbeidermøtet var: «Korleis arbeider vi i DISM Vegen vidare?» Arbeidermøtet startet med felles bønnesamling. Etter innledninger ved landsstyrets formann Jon Kristian Lomundal og daglig leder Ingolf Solsvik, ble vi delt opp i grupper hvor vi kunne velge blant en rekke saker vi ønsket å diskutere. 6 Trygg Havn - nr

7 Arbeidermøtet 2014 Til slutt var det en fra hver gruppe som bar det fram for forsamlingen. Ikke alle mente det samme, noe som gir rom for en sunn vei videre. Noen påpekte at flere står for tur til å gå inn i pensjonistenes rekker og at det haster med rekruttering til plassene som da står åpne. Havly Røst Solfrid Nikolaisen ledet kveldsmøtet på arbeidermøtet. Ikke uventet kom hun inn på Havly Røst. Sist vinter hadde de god hjelp på kjøkkenet av en som var kokk. Han bemerket at det var som å komme inn på et kjøkken for 30 år siden; det manglet en konveksjonsovn/ kombi damper. Den ville lette arbeidet be - traktelig. Som den driftige damen hun er, undersøkte Solfrid prisen, som viste seg å være ca. kr ,. Solfrid er til vanlig en beskjeden person, men når det gjelder misjonen, er hun riktig så frimodig og handlekraftig. Slik er hun et godt forbilde for oss alle. Hun er riktignok gått over i pensjonis tenes rekker, men det legger ikke noen demper på misjonsengasjementet. F.v. misjonssekretær Vest Viken krets, Einar Kristoffersen, formann i Vest Viken krets, Vidar Numme og misjonssekretær Trøndelag krets, Gudmund Eikrem. Landsstyrets formann Jon Kristian Lomundal sammen med konen Hildgunn Bøkseth Lomundal. Håkon C. Hartvedt og Paul Mattis Nørstebø var talere på årets arbeidermøte. Takknemlige Tirsdag kveld reiste vi tilbake til hverdagen. Utfordringene og mulighetene er mange. De gjør oss takknemlige som får tjene Ham som ingenting er umulig for. Takk til ledelsen i Den indre Sjømannsmisjon! F. v. Arne Hansen, Georg Kallevåg, Tone Kallevåg og Bjørg Olsen. Trygg Havn - nr

8 Arbeidermøtet 2014 Alvor og skjemt Håkon C. Hartvedt Av Ingrid Helland Mandag kveld, under arbeidermøtet, holdt Håkon C. Hartvedt et kåseri med alvor og skjemt. Her kommer noen små glimt. Tyskeren som ville imponere Under krigen møttes en Bergensgutt og en tysk soldat. De pratet litt sammen, for soldatene kunne være snille med barna. Når denne krigen er slutt, sa soldaten, skal jeg sykle rundt hele Tysklands rike. Hva skal du gjøre om ettermiddagen da, spurte gutten. Tyskeren trodde på et stor-tyskland. Gutten gjorde det så visst ikke. Hans tanker om Tyskland var små. Hva tenker vi om arbeidet vi står i? Stort eller smått? Biskopen Oslobiskopen kom med toget fra Oslo til Bergen for å tale i Domkirken. Da biskopen steg av toget, spurte han en liten gutt om veien til kirken. Gutten forklarte, og avsluttet med å spørre hva biskopen skulle i Domkirken. Jeg skal tale om veien til himmelen, svarte biskopen høytidelig. Skal du tale om veien til himmelen, du som ikke en gang vet veien til Domkirken? Kom det kjapt fra gutten. Du og jeg, kan vi tale om himmelen? Vi kan! Dersom vi vet veien og har møtt Himmelens Herre. Hyrdestaven En prest kvidde seg for å bruke pekefingeren. En kristen hyrde trenger heller ikke bruke den. Han skal bruke hyrdestaven så ikke sauene faller utfor stupet. Som kristen organisasjon har vi kanskje ikke en hyrdestav. Men vi kan sette opp varselskilt og store skilt som viser hvor veien går. Og vi kan til og med gå sammen med noen for å lede dem inn på den rette, gode og velsignede veien som fører til faderhuset. 8 Trygg Havn - nr

9 Sendebod i staden for Kristus kva inneber det? Av Ingrid Helland Utdrag frå bibeltimen til Paul Mattis Nørstebø, under arbeidarmøtet til Den indre Sjømannsmisjon. Arbeidermøtet 2014 I syndefallet vart mennesket syndig av natur, vende seg bort frå Gud og vart sjølvstendig. Berre eit syndfritt menneske vil klare å sone for syndefallet, men slike finst ikkje. Kun Jesus som var 100% menneske og 100% Gud kunne sone for oss. Då Jesus døydde for oss, sona han ikkje berre for syndene menneska hadde gjort, men også for dei syndene menneska kom til å gjere. Dermed fører trua på Jesus til frelse (den objektive forsoningslæra). 2. Kor. 5,17-19: «Nei, om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning. Det gamle er borte, sjå, noko nytt har vorte til! Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg og gav oss forsoningstenesta. Det var Gud som i Kristus forsona verda med seg, så han ikkje tilreknar dei misgjerningane deira, og han tiltrudde oss ordet om forsoninga». Sendebod i Kristi stad. Kven gjeld dette? I starten av 2. Kor. 5,20 kan vi lese: «så er vi no sendebod for Kristus.» Sendebod kan oversetjast med læresveinar eller vitne. Vi skal ikkje finne på noko å gå med. Vi skal gå med ein beskjed. Det kan vi bl.a. lese om i Mt. 28,18-20: «Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Kva vert kravd av sendebodet? At ein er villig til å gå. Jes. 6.8: Då høyrde eg Herrens røyst. Han sa: «Kven skal eg senda, og kven vil gå for oss?» Eg sa: «Eg! Send meg!» Men først var det ei erkjenning: Jes : «Ve meg! Det er ute med meg. For eg er Paul Mattis Nørstebø ein mann med ureine lepper, og eg bur i eit folk med ureine lepper, og auga mine har sett kongen, Herren over hærskarane.» Då flaug ein av serafane bort til meg. I handa hadde han ei glo som han hadde teke med ei tong frå altaret. Med den rørte han ved munnen min og sa: «Sjå, denne har rørt ved leppene dine. Di skuld er borte, og di synd er sona.» I eit misjonsblad kunne ein lese: Vi har midlar. Det er eit veldig behov ute i verda, men vi manglar misjonsglød. De ER mine vitne. Det som krevst er gjort. HAN har fullbrakt det. Vi ER lys. Kravet for å bli tilsett som sendebod i Kristi stad: Mt. 5.3: «Sæle dei som er fattige i ånda, himmelriket er deira». Oppdraget: få fleire sendebod så bodskapen skal nå endå lengre ut. Vi får bere bud om det som Gud har gjort ferdig. Misjon er å dele arven! Misjon er dei brennande hjertes sak. Vi har ein fiende, men han er beseira. Jesus har fridd oss ut. Herren vil sørge for sitt ord. Vi må vere tru i det små. «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt.» (Sangboken nr. 716). Trygg Havn - nr

10

11 Leire i formerens hånd Lik leiren som formes av formerens hånd blir hvert et Guds barn av Den hellige ånd arbeidet og stelt med, slik at det kan bli i skjønnhet og styrke av største verdi. Om formingsprosessen kan smerte og svi så er den verdifull og nyttig, fordi får Mesteren forme, få sjelen din ro. Da økes din styrke. Da styrkes din tro. Om du blir formet til kopp eller kar kan nok bero på de evner du har. Din Skaper Han ser nok hva du helst bør bli, din skjønnhet og styrke, hvor du har verdi. Slik leiren blir brent for å holde seg sterk blir du tent i brann, det er Ånden sitt verk. Så får du tjene, din neste til gavn og prise din Herre, og ære Hans navn. HÅKON C. HARTVEDT Trygg Havn - nr

12 Reportasjer Om bord i Elieser Av Ingrid Helland «Sangkameratane» frå Åsane. 8. januar ønskte Ingolf Solsvik velkommen til møte om bord i Elieser. Ein roleg januarkveld ute i Øygarden (Vik) nord for Bergen. «Sangkameratane» frå Åsane kunne vera glade for at det var vindstille, slik at det var mulig å reisa heim igjen same kvelden. Når det stormar som verst, blir nemleg Sotrabrua stengt for all ferdsel. Solsvik leia med ein lett og god tone, samtidig som han la alvoret innover forsamlinga med orda frå Rom b-12. Vi skal gjera rekneskap for kven vi har vore og kva vi har gjort, og vedkjenna at Gud er Gud. Det som eg har i skuld er betalt av Jesus. Har eg ordna meg slik at eg går fri i dommen? Til velsigning Mannskapet stilte opp med den gode og kjære Eliesersongen, og forsamlinga song med. «Sangkameratane» gledde dei frammøtte med dei gamle, evangeliske songane, som ein i møtelyden uttrykte det. Det vart til velsigning! Alt du treng «Nåden og sannheten» var temaet i sangevangelist Paul Mattis Nørstebø sin tale. Han innleia med sitat frå salmen «Nærmere deg min Gud» av Sarah Adams: «Nåde er all din vei, oppad den fører meg». Verda tørstar etter nåde, er det sagt. Kva er vårt verkelege behov? Nørstebø viste til 2. Kor. 9.8, til han som kan gi alle gåver i rikt mål. Verdas største behov er eit personleg kristenliv. Nåden er alt du treng for livet og døden. Nåden er Guds uforskyldte kjærleik i Jesus Kristus. Han gav son sin: Joh Takk, Jesus, at du både ville og kunne stiga ned i vår nød! AMEN. 12 Trygg Havn - nr

13 Reportasjer F.v.: Astrid Indrebø Greve, Kåre Torsvik, Nora Indrebø og Borghild Nesse To av mannskapet på Elieser: Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug. Ein kaffitår Eit møte om bord i Elieser består også av ein kaffitår med litt attåt, og av utlodning. Slik også denne kvelden. Dette var det første møtet i ein serie på tre, der ute i Vik i Øygarden. Alle tre kveldane med mykje folk og gode møtesamlingar. Ferda vidare Ferda vidare gjekk til Holberkaien i Bergen. Der låg båten i to dagar. Begge dagane var det godt oppmøte. Folk kom både frå Bergen og frå distrikta rundt. På sang- og musikkmøtet søndag, deltok mannskoret XtraLars frå Bergen Frikirke. Dei gleda oss med sin friske og gode acappella-sang (utan akkompagnement av instrument). Frå mann skapet deltok Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug med sang, og Paul Mattis Nørstebø både sang og talte. Ingolf Solsvik leia med ein lett og god tone. I februar er Elieser 6 i kretsane Møre og Romsdal og Trøndelag. Sjå seilingsplan s. 26 eller heimesida til Den indre Sjømannsmisjon dism.no. Trygg Havn - nr

14 Reportasjer Olaus, den gode hjelper Av Eldbjørg Dahling, Trondheim Olaus har vært til god hjelp for mange. Det er ikke alltid en behøver å spørre en gang. Hvis Olaus skjønner at noen har behov for hjelp, så hjelper han så godt han kan. Alle har behov for et medmenneske som bryr seg av og til, men ikke alle har det. Verden har god bruk for slike som Olaus Hakkebo, det er altfor få av slike som han. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Derfor håper jeg at presentasjonen av Olaus kan virke som inspirasjon og motivasjon for flere. Olaus ble født på Titran for 82 år siden som yngste mann i søskenflokk på fem. Jeg tok det som en selvfølge at alle «gutan» på Titran ble fiskere, men det ble ikke Olaus; han ble baker! Fra 10-års alderen, hjalp han onkelen sin i bakeriet. Etter konfirmasjonen ble han lærling i bakeriet. Etter fastlagt læretid, gikk turen til Trondheim for å avlegge svenneprøve som baker og konditor. Da kunne det se ut som livsløpet var lagt: Etterhvert overta bakeriet til onkelen, og drive bakeri på heimplassen. Amors piler Slik gikk det ikke. Da Olaus var i Trondheim for å ta svenneprøven, var Lolly, ei ungjente fra Steinkjer, på besøk i Trondheim. De to traff hverandre og ble så ettertrykkelig truffet av Amors piler at kjærligheten er like sterk i dag. Etter militærtjeneste og middelskole på Stjørdal, gifta Lolly og Olaus seg og slo seg ned på Steinkjer. Olaus arbeidet som baker og to barn ble født. Solgte alt Olaus hadde en god kamerat som var misjonær på Grønland og gjennom han fikk Olaus førstehånds kjennskap til forholdene der. Han fikk ikke Grønland ut av tankene, og etter å ha veid for og imot, bestemte han seg for å spørre Lolly om hun kunne tenke seg og flytte til Grønland. Lolly hadde ingen motforestillinger. De solgte alt de eide og reiste med de to barna, Olav på tolv år og Rutt på åtte. De slo seg ned i byen Aasiaat, som ligger litt nord for hovedstaden Nuuk (Godthåb). 14 Trygg Havn - nr

15 Reportasjer Grønland Familien Hakkebo kom til Grønland i Det første de gjorde var å bygge hus. I tillegg til å være bolig for familien, var det misjonsstasjon, barneheim og trykkeri. Det er umulig å si hvor mange barn som bodde på barneheimen. Behovet for seng og mat kunne variere fra dag til dag, og dørene på misjonsstasjonen sto åpne nesten døgnet rundt, for det var ikke uvanlig at noen trengte husrom om natta også. Alkoholmisbruk var et stort samfunnsproblem, noe som i første rekke gikk utover barna. Hvis far kom heim full og krakilsk, kunne mor og barn søke tilflukt til Olaus. Hvis barna hadde det vanskelig heime, kunne de alltid gå på misjonsstasjonen og gjøre lekser, eller leke. Mat kunne de også få, pengene som skulle ha gått til mat heime, kunne ofte gå til øl i stedet. Til å begynne med var grønlenderne litt skeptiske til familien Hakkebo. Grønland fikk ikke indre selvstyre før i 1979, og innflytterne var som oftest danske myndighetspersoner som håndhevet lov og rett, ofte med hård hånd. Men etterhvert som folk forsto at Hakkebo-familien kom som venner, ble de godtatt. Det grønlandske språket er ikke lett å lære. Familien kunne få hjelp av tolk, og det var nødvendig i begynnelsen. Å kommunisere med tolk gir ikke den samme kontakten og nærheten med folk som de du snakker direkte med. Ungene lærte språket fort og følte seg snart heime på Grønland. De to eldste flytta til Danmark etter grunnskolen for å ta videre utdanning. Olaus ga opp lære ved hjelp av bøker. Han lærte språket etterhvert ved og omgås eskimoer, og å lytte når de snakka sammen. I lommeboka var det aldri mye penger, noen ganger kunne den være helt tom. Olaus tok nattevakter på sjukeheimen. Det hjalp litt både på økonomien og språkkunnskapene. På sjukeheimen lærte han også å lage perlebroderi, en hobby som han enda holder ved like. En gang var det verken mat i matskapet eller penger i lommeboka. Mens mor og far Hakkebo satt og diskuterte, «hva gjør vi nå?», kom Olav, sønnen på at det var visst tid for å sjekke postkassen. Er det slikt som kan kalles «et under»? I postkassen lå det en melding om at det var kommet en gave på 1000 kr, til drift av misjonsstasjonen. Det kunne være smått mange ganger, men de klarte seg. Heim til Titran Etter 22 år på Grønland flytta familien heim til Norge i Årene på Grønland hadde gitt dem lærdom, livserfaring og kanskje et nytt syn på mange ting. De bodde en tid både i Trondheim og på Steinkjer, men det var først etter at de hadde flytta til Titran at de følte seg riktig heime. Da var Olaus 58 år, og det var lenge igjen til pensjonsalderen. Han er glad i mennesker og liker å ha folk rundt seg, og han jobbet både på asylmottaket, sjukeheimen og fabrikken på Titran og trivdes. I dag er Olaus 82 år og velsignet med god helse og har dagene fullt besatt. Snekkerkyndig Fiskarheimen på Titran ble bygd av Den Indre Sjømannsmisjon i første halvdel av 1900-tallet, og trengte vedlikehold. En snekkerkyndig mann med snekker og sag var ikke nok, det trengtes penger til materiell, mange penger. Olaus fiksa det også, han starta brukthandel i kjelleren, og den er godt besøkt, særlig om sommer Full av alt Nå er kjelleren så full av alt mellom himmel og jord, at han måtte sette opp i lita bu utafor for å få plass til bøkene. På skiltet ovafor døra, står det BOKBUA, og der sitter Olaus ofte, han liker å lese, særlig reiseskildringer. I sommerhalvåret får man kjøpt kaffe og nystekte vafler i første etasje, og trenger du overnatting, får du leid et rom på Fiskarheimen til en overkommelig pris. For ett års tid siden, var det nødvendig å skifte tak på Fiskarheimen, da satte Olaus i gang et stort loddsalg for å finansiere taket. Han reiste rundt på Frøya og solgte lodder. For slik er Olaus Hakkebo; han hjelper hvis han skjønner at noen har behov for hjelp, og det kommer både enkeltpersoner og misjonen til gode. Trygg Havn - nr

16 Reportasjer Foreninga «Havlys», f.v. Hans Isak Røsvik, Leif Arne Ytterland og Hermann Blindheim. Stor sang- og musikkveld på Vigra Bedehuset på Vigra fylt opp med lyttande folk Av misjonssekretær André Sætre Laurdag 14. desember inviterte dei tre ungdomane i den nye foreninga «Havlys», til stort sang- og musikkmøte på Vigra bedehus. Ungdomane i 17-årsalderen hadde fått med både «Sunnmørsguttene», «Adonai» og «Elieserkameratene». I tillegg sang også ung domane i «Havlys». Huset vart etter kvart fullt av folk som gjerne ville høyre både song og tale. Liten kristen basiskunnskap Arnvid Brandal heldt ei god andakt, der han tok utgangspunkt i 1. Mosebok kap. 1. Han peika på kor liten kristen basiskunnskap vår generasjon har i forhold til tidlegare. Sjølv dei enklaste ting som kvifor vi feirar påske og pinse er det svært få som kan svare på. Tidlegare generasjonar lærte mykje om kristendommen både i skulen og i konfirmantundervisninga. I tillegg lærte dei bibelvers og salmar. No har det i mange år vore lite av dette. Det gjer at Noreg må kristnast på nytt, ikkje berre born og unge, men faktisk treng vaksne mykje opplysning om det frigjerande evangeliet om Jesus Kristus. Han understreka også kva tid me lever i, og mange teikn tyder på at Kristus snart hentar heim si menigheit. Derfor må vi satse tid, pengar og krefter på evangelisering. 16 Trygg Havn - nr

17 Reportasjer «Elieserkameratene» frå Herøy. «Sunnmørsguttene» består av om lag 30 mann frå distriktet. Innleving og varme «Sunnmørsguttene» består av om lag 30 mann frå distriktet som syng songar med sentralt evangelisk innhald, og dei song med kraft og fylde. «Elieserkameratene» er ei gruppe med menn og kvinner frå Herøy, som vart skipa etter at dei hadde vore med «Elieser 6» på møtetur. Dei framførte også kjende musikklagssongar med innleving og varme. Dei seks karane i «Adonai» er frå Giske kommune, og Arnstein Ytterland, tidlegare skipper på «Elieser 6», er også med og syng og spelar gitar i gruppa. Det var fin evangelisk song også frå dei. Takka vere ungdomane i foreninga «Havlys», kom det denne kvelden inn ein kjempefin kollekt til betelskipet «Elieser 6»; netto kr ,. Ungdomane er glade for at mange tok imot innbydinga til songmøtet, og ikkje minst for det fine beløpet dei kunne sende til «Elieser 6». Misjonssekretæren var sjølv til stades på møtet, og er svært imponert over den iver ungdomane har for «Elieser 6» og Den indre Sjømannsmisjon. I desse dagar gler dei seg til at betelskipet skal vere i Ålesund. Då kan dei få vere med på møta om bord. «Havlys» Ungdomane i «Havlys» song dei gode gamle songane med godt evangelisk innhald. Slike songar som: Min Jesus lever, Hele himmelen, I Herrens hender m.fl. I tillegg hadde dei sett i sving både foreldre, besteforeldre og andre medhjelparar som laga til rikeleg mat og kaffi til møtet. Trygg Havn - nr

18 Reportasjer Sangevangelist Paul Mattis Nørstebø i Å bedehus på Rom i Lyngdal. Preken lørdag var ut ifra Joh. åpenbaring 3,20: Se, jeg står for døren og banker. Det er også et ord om bønn. Bønn er å lukke Jesus inn i vår nød. En god tradisjon Tekst: Aslaug Vinje og Paul Mattis Nørstebø Foto: Berith Gjertsen Førjuls-møteuke for Elieser med Paul Mattis Nørstebø, er blitt en god tradisjon. Møteuka holdes i Å bedehus i Lyngdal, og ble i sin tid startet av Berith og Agnar Gjertsen. Paul Mattis Nørstebø og Berith og Agnar Gjertsen var med også på fjorårets møteuke, desember Trygg Havn - nr

19 Reportasjer Trivelig bordfellesskap. Agnar Gjertsen og Paul Mattis Nørstebø sang under møtene. Det var koldtbord / «julebord» etter møtet på lørdag. Den smilende til høyre er Sigbjørn Gabrielsen, lærer ved Kristen Videregående skole i Lyngdal. Gabrielsen er ofte ute på møter med sin bassgitar sammen med Berith og Agnar Gjertsen. Trygg Havn - nr

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere

mai 2007 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere mai 2007 5 162. årgang aktuelt om misjon og kirke ny giverordning: NMS ønsker faddere Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch Fjellhaug #4/2011 løssalgspris kr. 40,- ved juletid organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag Maleri av Carl Bloch Leder Smånytt Foto: Sakarias Ingolfsson Tok bolig blant oss Bolig er et

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer