Trygg Havn. Arbeidermøtet Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang. side 6 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9"

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9

2 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Postadresse Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Åpningstid: Kl Fungerende daglig leder: Ingolf Solsvik Fungerende formann: Jon Kristian Lomundal Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til Kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: Ingolf Solsvik Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Forsidefoto: Reidar Kvilhaug og Astrid Indrebø Greve på arbeidarmøtet Foto: Ingrid Helland Innhold: Vidare arbeid...3 Du er elsket av Gud...4 Arbeidermøtet januar Alvor og skjemt...8 Sendebod i staden for Kristus kva inneber det?...9 Leire i formerens hånd...11 Om bord i Elieser...12 Olaus, den gode hjelper...14 Stor sang- og musikkveld på Vigra...16 En god tradisjon...18 Fritt ord: Et samfunn med plass til alle...20 Den «bøse Ovan» fra Setesdal...22 Vil du være med og gi en gave til kombidamper-prosjektet?...24 Landsmøtet Seilingsplan...26 Reiserute...27 MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Vidare arbeid Av dagleg leiar Ingolf Solsvik Led- Spiss er Vi er alt langt inn i eit nytt arbeidsår. Det arbeidet som starta i «det små» for over 130 år sidan, er like aktuelt i dag! Vi får framleis spørsmål om arbeidet til Den indre Sjømannsmisjon er nødvendig i dagens samfunn. Store endringar i fiskeria og måten fisket blir drive på, gjer at mange meiner vi er overflødige. Og når sant skal seiast så har vi det så godt i dette landet at ein må spørja om vi i det heile treng drive misjon. Likevel; i Matteus og 20 er misjonsbefalinga like klar som når den blei gjeven: «Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar ( ). Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Derfor er oppdraget aktuelt også i 2014 nemleg å gjera alle folk og folkeslag til Jesus sine læresveinar, eller etterfølgjarar om du vil bruka den nemninga. Det er vår oppgåve i dag. Men er dette nødvendig? Og kva vil vi tene på dette? Eg høyrde eit intervju med ein eldre person som hadde gjeve livet sitt til Jesus i godt vaksen alder. På spørsmålet frå intervjuaren om kva han hadde å seia til sitt nye tilvære, var svaret klart: Eg skulle gjort det for lenge sidan! Og så kunne han fortelja om eit heilt nytt tilvære. Eit nytt liv der han fekk leva saman med Jesus kvar dag. Det er ikkje alltid like lett å fortelja kva som er så stort med å følgja Jesus. Guds ord seier det slik i Salme 34.9: «Smak og sjå at Herren er god!» Det er det daglege samværet med Jesus som gir tryggleik. I Jesus har du ein som forstår dine problem og som gir trøyst som ingen andre. «Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Dette er ikkje ein uttale som kjem frå ein «kvensomhelst» - nei den kjem frå sjølvaste Jesus. Han som seier at Han har fått all makt i himmel og på jord. Han vil vera med oss i arbeidet. Han vil visa oss kva Han kan gjera for oss. Og så veit eg at det sit ein del personar rundt om i vårt vidstrakte land som føler at dei er så åleine med sine problem, som føler seg trøytt og sliten. Det er også for deg Jesus har sagt at Han vil vera med, og der Han også seier «Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!«vi skal få kvila frå det som tyngjer oss leggja det frå oss hos Jesus, og så er det hans og ikkje vårt problem lenger. Tenk om vi kunne få sjå dette verkeleg få sjå at Han er med oss, at Han tar seg av oss, at Han syter for oss. Kvar einaste dag! Då ville vi oppleva rikdomen i å høyra Jesus til. Eg skulle ønskje at du verkeleg fekk sjå at dette gjeld for deg. Vi skal få gå Herrens ærend også i Gå og fortelja at Jesus vil vera med den enkelte også dette året. At Han har omsorg for oss og at Han kan gi oss eit rikare liv. Som misjon vil vi også vera tru mot det kall dei som starta misjonen opplevde. Eit kall til å forkynna fridom for den enkelte, at gjelda er betalt og at vi skal få vera saman med han som «har fått all makt i himmelen og på jorda» (Mt 28.18b). Misjonen har meir enn nokon gong før bruk for medarbeidarar som vil vera med å formidla den glade bodskapen Eg skulle ønskja at du kunne seia ja til kallet i Lukke til! Trygg Havn - nr

4 Andakt Du er elsket av Gud Av Sylvi Helene Jakobsen, Svolvær krets Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting Mangler du noe? Det er en som passer på deg og tenker på deg. Det er din himmelske far, han som elsker deg. Nå skal du ikke lenger beskjeftige deg bare med deg selv, ditt arbeid eller dine medmennesker. Vend deg til Herren som elsker deg og venter på deg. Tenk mye på ham, snakk med ham, elsk ham, takk ham. Da er du ikke lenger alene, for da vet du at du er forenet med ham. Dette forholdet styrker og trøster deg, og du vil ikke lenger mangle noe. Men, så er vi mennesker, med alle våre gode sider og mindre gode sider! Det er ikke bare søndager i våre liv, men seks andre dager også, hver eneste uke. Da kan vi huske å ta med ordene fra Lukas 12,3: «Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene.» Gud har i sin uendelige kjærlighet gitt oss en vidunderlig nådegave: angeren. De mennesker er rikest som alltid på nytt angrer sine synder, for de får om og om igjen del i Guds kjærlighet, tilgivelse og barmhjertighet. De har en plass i hans hjerte og opplever stadig fornyelsens velsignelse. Jo oftere du angrer dine synder, desto mer får du erfare hans nåde. Gud har lovet å gi nåde til den angrende og ydmyke, men ikke til den selvrettferdige som føler seg sikker og har nok i seg selv. Streb etter ærlig anger som etter den største skatt. Gud har, i sin kjærlighet, nåden ferdig for deg. Gud kaller seg vår far i Jesus Kristus. Derfor vil han fremfor alt at vi skal elske ham, slik en far og en mor ønsker å møte kjærlighet hos sine barn. Vi er skapt til å elske Gud, derfor er vi også frelst. Den som elsker Gud over alle ting, har nådd sin bestemmelse. For tid og evighet har hun alt det hun trenger, alt. Og vi kan fortsette å lese Lukas 12. I vers 8 sier Jesus: «Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler.» Men bekymringer kjenner vi stadig på, både sent og tidlig. Vi kan legge dem bort for ei stund, så skjer det noe rundt oss som minner oss på vårt eget. Men den som er trygg i Jesu frelsesgjerning, vet at det er en som vet! Det er en som vet om våre bekymringer. Han kjenner hver engstelige tanke og vet hvor smertefull den kan være. Derfor vil han hjelpe oss. Han har lovet oss at han vil overta vår bekymring. Les Jesu ord i Lukas 12,22-23: «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for maten som dere må ha for å leve, eller for klærne som kroppen trenger. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne.» Kan vi ha det bedre? Han vil gjøre det vi ikke makter. Han vil bane vei der vi synes alt er stengt. Han vil forandre forhold som tynger oss. Han vil sende oss hjelp. Derfor skal du overlate bekymringene dine til ham, og takke ham. Takk ham også for at han har overtatt den bekymringen du har akkurat nå, og vil hjelpe deg. Ta imot, la ditt hjerte blir fylt med fred. Jesu gode hjelper som han sendte til disiplene på pinsedagen, er også vår gode hjelper; Den Hellige Ånd. Vi er «tjenere for den nye pakt» rettferdig- 4 Trygg Havn - nr

5 Gud har skapt hver liten blomst. hetens tjeneste, som Paulus skriver om i 2. Kor. 3,3: «For dere fremtrer som Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med Den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» Tar vi det veldige kallet som Jesus Kristus har gitt oss alvorlig, betyr dette at vi er barn av Gud, vår far i himmelen. Til disse barna deler han ut av sin arv. Ja, han sier: Alt mitt er ditt (Luk 15,21). Allerede her på jorden deler han ut av sin kraft og styrke og sine goder til sine barn. Men når de er blitt voksne og helt ut likner ham selv, vil de arve alt som er i Faderens rike. Regner du i dag med at arven er din? Eller er du kanskje selv skyld i at du kjenner deg fattig? Du kunne jo vært så rik at du ikke manglet noen ting hvis du hadde rakt ut dine hender i troen på vår treenige Gud. Barnlig tillit er en kraft. Barnet har stor makt over en mors og fars hjerte, og hvor mye mer da over Guds hjerte. Han som fra evighet av er opprinnelsen til faderkjærligheten, og er selv bare kjærlighet. Kjærlighet først og fremst beveget gjennom barnlig tillit. Du ser skjønnheten i skaperverket, ser hvordan Gud har skapt hver liten blomst og hvert minste dyr alle forskjellige og alle underbare. Men tusen ganger mer verd for Gud enn skaperverkets herlighet, er mennesket. Han har skapt det i sitt bilde. Han kaller menneskene sine barn. Og for deres skyld har han gitt sin sønn, Jesus Kristus i døden. Så kjær er du altså og så høyt skattet av Gud. Denne vissheten skal trøste deg i enhver anfektelse. Dette er sannheten: Du er elsket av Gud. Kjenn din frihet i Jesus Kristus. 2. Kor 3,17: «Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.» AMEN. Trygg Havn - nr

6 Arbeidermøtet 2014 Solfrid Nikolaisen ledet kveldsmøtet. Arbeidermøtet januar 2014 Av misjonssekretær Gudmund Eikrem, Trøndelag krets Foto: Ingrid Helland Vi klager ofte over dårlige veier mange steder i vårt langstrakte land, men det er ikke fritt for at «luftveiene» i luften kan være vel så humpete, og for noen en skremmende opplevelse. Like etter avgang fra Værnes ble det vanskelig å balansere tekoppen. Ikke alle lykkes. Men, den rystende strekningen var kortvarig. Ingen panikk. Vi, kontorsekretær Bjørg Olsen og jeg, kom vel fram. En hyggelig sjåfør på flybussen kjørte oss helt fram til kaien hvor «Elieser 6» skulle huse arbeidermøtet «Korleis arbeider vi» Temaet for arbeidermøtet var: «Korleis arbeider vi i DISM Vegen vidare?» Arbeidermøtet startet med felles bønnesamling. Etter innledninger ved landsstyrets formann Jon Kristian Lomundal og daglig leder Ingolf Solsvik, ble vi delt opp i grupper hvor vi kunne velge blant en rekke saker vi ønsket å diskutere. 6 Trygg Havn - nr

7 Arbeidermøtet 2014 Til slutt var det en fra hver gruppe som bar det fram for forsamlingen. Ikke alle mente det samme, noe som gir rom for en sunn vei videre. Noen påpekte at flere står for tur til å gå inn i pensjonistenes rekker og at det haster med rekruttering til plassene som da står åpne. Havly Røst Solfrid Nikolaisen ledet kveldsmøtet på arbeidermøtet. Ikke uventet kom hun inn på Havly Røst. Sist vinter hadde de god hjelp på kjøkkenet av en som var kokk. Han bemerket at det var som å komme inn på et kjøkken for 30 år siden; det manglet en konveksjonsovn/ kombi damper. Den ville lette arbeidet be - traktelig. Som den driftige damen hun er, undersøkte Solfrid prisen, som viste seg å være ca. kr ,. Solfrid er til vanlig en beskjeden person, men når det gjelder misjonen, er hun riktig så frimodig og handlekraftig. Slik er hun et godt forbilde for oss alle. Hun er riktignok gått over i pensjonis tenes rekker, men det legger ikke noen demper på misjonsengasjementet. F.v. misjonssekretær Vest Viken krets, Einar Kristoffersen, formann i Vest Viken krets, Vidar Numme og misjonssekretær Trøndelag krets, Gudmund Eikrem. Landsstyrets formann Jon Kristian Lomundal sammen med konen Hildgunn Bøkseth Lomundal. Håkon C. Hartvedt og Paul Mattis Nørstebø var talere på årets arbeidermøte. Takknemlige Tirsdag kveld reiste vi tilbake til hverdagen. Utfordringene og mulighetene er mange. De gjør oss takknemlige som får tjene Ham som ingenting er umulig for. Takk til ledelsen i Den indre Sjømannsmisjon! F. v. Arne Hansen, Georg Kallevåg, Tone Kallevåg og Bjørg Olsen. Trygg Havn - nr

8 Arbeidermøtet 2014 Alvor og skjemt Håkon C. Hartvedt Av Ingrid Helland Mandag kveld, under arbeidermøtet, holdt Håkon C. Hartvedt et kåseri med alvor og skjemt. Her kommer noen små glimt. Tyskeren som ville imponere Under krigen møttes en Bergensgutt og en tysk soldat. De pratet litt sammen, for soldatene kunne være snille med barna. Når denne krigen er slutt, sa soldaten, skal jeg sykle rundt hele Tysklands rike. Hva skal du gjøre om ettermiddagen da, spurte gutten. Tyskeren trodde på et stor-tyskland. Gutten gjorde det så visst ikke. Hans tanker om Tyskland var små. Hva tenker vi om arbeidet vi står i? Stort eller smått? Biskopen Oslobiskopen kom med toget fra Oslo til Bergen for å tale i Domkirken. Da biskopen steg av toget, spurte han en liten gutt om veien til kirken. Gutten forklarte, og avsluttet med å spørre hva biskopen skulle i Domkirken. Jeg skal tale om veien til himmelen, svarte biskopen høytidelig. Skal du tale om veien til himmelen, du som ikke en gang vet veien til Domkirken? Kom det kjapt fra gutten. Du og jeg, kan vi tale om himmelen? Vi kan! Dersom vi vet veien og har møtt Himmelens Herre. Hyrdestaven En prest kvidde seg for å bruke pekefingeren. En kristen hyrde trenger heller ikke bruke den. Han skal bruke hyrdestaven så ikke sauene faller utfor stupet. Som kristen organisasjon har vi kanskje ikke en hyrdestav. Men vi kan sette opp varselskilt og store skilt som viser hvor veien går. Og vi kan til og med gå sammen med noen for å lede dem inn på den rette, gode og velsignede veien som fører til faderhuset. 8 Trygg Havn - nr

9 Sendebod i staden for Kristus kva inneber det? Av Ingrid Helland Utdrag frå bibeltimen til Paul Mattis Nørstebø, under arbeidarmøtet til Den indre Sjømannsmisjon. Arbeidermøtet 2014 I syndefallet vart mennesket syndig av natur, vende seg bort frå Gud og vart sjølvstendig. Berre eit syndfritt menneske vil klare å sone for syndefallet, men slike finst ikkje. Kun Jesus som var 100% menneske og 100% Gud kunne sone for oss. Då Jesus døydde for oss, sona han ikkje berre for syndene menneska hadde gjort, men også for dei syndene menneska kom til å gjere. Dermed fører trua på Jesus til frelse (den objektive forsoningslæra). 2. Kor. 5,17-19: «Nei, om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning. Det gamle er borte, sjå, noko nytt har vorte til! Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsona oss med seg og gav oss forsoningstenesta. Det var Gud som i Kristus forsona verda med seg, så han ikkje tilreknar dei misgjerningane deira, og han tiltrudde oss ordet om forsoninga». Sendebod i Kristi stad. Kven gjeld dette? I starten av 2. Kor. 5,20 kan vi lese: «så er vi no sendebod for Kristus.» Sendebod kan oversetjast med læresveinar eller vitne. Vi skal ikkje finne på noko å gå med. Vi skal gå med ein beskjed. Det kan vi bl.a. lese om i Mt. 28,18-20: «Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Kva vert kravd av sendebodet? At ein er villig til å gå. Jes. 6.8: Då høyrde eg Herrens røyst. Han sa: «Kven skal eg senda, og kven vil gå for oss?» Eg sa: «Eg! Send meg!» Men først var det ei erkjenning: Jes : «Ve meg! Det er ute med meg. For eg er Paul Mattis Nørstebø ein mann med ureine lepper, og eg bur i eit folk med ureine lepper, og auga mine har sett kongen, Herren over hærskarane.» Då flaug ein av serafane bort til meg. I handa hadde han ei glo som han hadde teke med ei tong frå altaret. Med den rørte han ved munnen min og sa: «Sjå, denne har rørt ved leppene dine. Di skuld er borte, og di synd er sona.» I eit misjonsblad kunne ein lese: Vi har midlar. Det er eit veldig behov ute i verda, men vi manglar misjonsglød. De ER mine vitne. Det som krevst er gjort. HAN har fullbrakt det. Vi ER lys. Kravet for å bli tilsett som sendebod i Kristi stad: Mt. 5.3: «Sæle dei som er fattige i ånda, himmelriket er deira». Oppdraget: få fleire sendebod så bodskapen skal nå endå lengre ut. Vi får bere bud om det som Gud har gjort ferdig. Misjon er å dele arven! Misjon er dei brennande hjertes sak. Vi har ein fiende, men han er beseira. Jesus har fridd oss ut. Herren vil sørge for sitt ord. Vi må vere tru i det små. «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt.» (Sangboken nr. 716). Trygg Havn - nr

10

11 Leire i formerens hånd Lik leiren som formes av formerens hånd blir hvert et Guds barn av Den hellige ånd arbeidet og stelt med, slik at det kan bli i skjønnhet og styrke av største verdi. Om formingsprosessen kan smerte og svi så er den verdifull og nyttig, fordi får Mesteren forme, få sjelen din ro. Da økes din styrke. Da styrkes din tro. Om du blir formet til kopp eller kar kan nok bero på de evner du har. Din Skaper Han ser nok hva du helst bør bli, din skjønnhet og styrke, hvor du har verdi. Slik leiren blir brent for å holde seg sterk blir du tent i brann, det er Ånden sitt verk. Så får du tjene, din neste til gavn og prise din Herre, og ære Hans navn. HÅKON C. HARTVEDT Trygg Havn - nr

12 Reportasjer Om bord i Elieser Av Ingrid Helland «Sangkameratane» frå Åsane. 8. januar ønskte Ingolf Solsvik velkommen til møte om bord i Elieser. Ein roleg januarkveld ute i Øygarden (Vik) nord for Bergen. «Sangkameratane» frå Åsane kunne vera glade for at det var vindstille, slik at det var mulig å reisa heim igjen same kvelden. Når det stormar som verst, blir nemleg Sotrabrua stengt for all ferdsel. Solsvik leia med ein lett og god tone, samtidig som han la alvoret innover forsamlinga med orda frå Rom b-12. Vi skal gjera rekneskap for kven vi har vore og kva vi har gjort, og vedkjenna at Gud er Gud. Det som eg har i skuld er betalt av Jesus. Har eg ordna meg slik at eg går fri i dommen? Til velsigning Mannskapet stilte opp med den gode og kjære Eliesersongen, og forsamlinga song med. «Sangkameratane» gledde dei frammøtte med dei gamle, evangeliske songane, som ein i møtelyden uttrykte det. Det vart til velsigning! Alt du treng «Nåden og sannheten» var temaet i sangevangelist Paul Mattis Nørstebø sin tale. Han innleia med sitat frå salmen «Nærmere deg min Gud» av Sarah Adams: «Nåde er all din vei, oppad den fører meg». Verda tørstar etter nåde, er det sagt. Kva er vårt verkelege behov? Nørstebø viste til 2. Kor. 9.8, til han som kan gi alle gåver i rikt mål. Verdas største behov er eit personleg kristenliv. Nåden er alt du treng for livet og døden. Nåden er Guds uforskyldte kjærleik i Jesus Kristus. Han gav son sin: Joh Takk, Jesus, at du både ville og kunne stiga ned i vår nød! AMEN. 12 Trygg Havn - nr

13 Reportasjer F.v.: Astrid Indrebø Greve, Kåre Torsvik, Nora Indrebø og Borghild Nesse To av mannskapet på Elieser: Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug. Ein kaffitår Eit møte om bord i Elieser består også av ein kaffitår med litt attåt, og av utlodning. Slik også denne kvelden. Dette var det første møtet i ein serie på tre, der ute i Vik i Øygarden. Alle tre kveldane med mykje folk og gode møtesamlingar. Ferda vidare Ferda vidare gjekk til Holberkaien i Bergen. Der låg båten i to dagar. Begge dagane var det godt oppmøte. Folk kom både frå Bergen og frå distrikta rundt. På sang- og musikkmøtet søndag, deltok mannskoret XtraLars frå Bergen Frikirke. Dei gleda oss med sin friske og gode acappella-sang (utan akkompagnement av instrument). Frå mann skapet deltok Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug med sang, og Paul Mattis Nørstebø både sang og talte. Ingolf Solsvik leia med ein lett og god tone. I februar er Elieser 6 i kretsane Møre og Romsdal og Trøndelag. Sjå seilingsplan s. 26 eller heimesida til Den indre Sjømannsmisjon dism.no. Trygg Havn - nr

14 Reportasjer Olaus, den gode hjelper Av Eldbjørg Dahling, Trondheim Olaus har vært til god hjelp for mange. Det er ikke alltid en behøver å spørre en gang. Hvis Olaus skjønner at noen har behov for hjelp, så hjelper han så godt han kan. Alle har behov for et medmenneske som bryr seg av og til, men ikke alle har det. Verden har god bruk for slike som Olaus Hakkebo, det er altfor få av slike som han. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Derfor håper jeg at presentasjonen av Olaus kan virke som inspirasjon og motivasjon for flere. Olaus ble født på Titran for 82 år siden som yngste mann i søskenflokk på fem. Jeg tok det som en selvfølge at alle «gutan» på Titran ble fiskere, men det ble ikke Olaus; han ble baker! Fra 10-års alderen, hjalp han onkelen sin i bakeriet. Etter konfirmasjonen ble han lærling i bakeriet. Etter fastlagt læretid, gikk turen til Trondheim for å avlegge svenneprøve som baker og konditor. Da kunne det se ut som livsløpet var lagt: Etterhvert overta bakeriet til onkelen, og drive bakeri på heimplassen. Amors piler Slik gikk det ikke. Da Olaus var i Trondheim for å ta svenneprøven, var Lolly, ei ungjente fra Steinkjer, på besøk i Trondheim. De to traff hverandre og ble så ettertrykkelig truffet av Amors piler at kjærligheten er like sterk i dag. Etter militærtjeneste og middelskole på Stjørdal, gifta Lolly og Olaus seg og slo seg ned på Steinkjer. Olaus arbeidet som baker og to barn ble født. Solgte alt Olaus hadde en god kamerat som var misjonær på Grønland og gjennom han fikk Olaus førstehånds kjennskap til forholdene der. Han fikk ikke Grønland ut av tankene, og etter å ha veid for og imot, bestemte han seg for å spørre Lolly om hun kunne tenke seg og flytte til Grønland. Lolly hadde ingen motforestillinger. De solgte alt de eide og reiste med de to barna, Olav på tolv år og Rutt på åtte. De slo seg ned i byen Aasiaat, som ligger litt nord for hovedstaden Nuuk (Godthåb). 14 Trygg Havn - nr

15 Reportasjer Grønland Familien Hakkebo kom til Grønland i Det første de gjorde var å bygge hus. I tillegg til å være bolig for familien, var det misjonsstasjon, barneheim og trykkeri. Det er umulig å si hvor mange barn som bodde på barneheimen. Behovet for seng og mat kunne variere fra dag til dag, og dørene på misjonsstasjonen sto åpne nesten døgnet rundt, for det var ikke uvanlig at noen trengte husrom om natta også. Alkoholmisbruk var et stort samfunnsproblem, noe som i første rekke gikk utover barna. Hvis far kom heim full og krakilsk, kunne mor og barn søke tilflukt til Olaus. Hvis barna hadde det vanskelig heime, kunne de alltid gå på misjonsstasjonen og gjøre lekser, eller leke. Mat kunne de også få, pengene som skulle ha gått til mat heime, kunne ofte gå til øl i stedet. Til å begynne med var grønlenderne litt skeptiske til familien Hakkebo. Grønland fikk ikke indre selvstyre før i 1979, og innflytterne var som oftest danske myndighetspersoner som håndhevet lov og rett, ofte med hård hånd. Men etterhvert som folk forsto at Hakkebo-familien kom som venner, ble de godtatt. Det grønlandske språket er ikke lett å lære. Familien kunne få hjelp av tolk, og det var nødvendig i begynnelsen. Å kommunisere med tolk gir ikke den samme kontakten og nærheten med folk som de du snakker direkte med. Ungene lærte språket fort og følte seg snart heime på Grønland. De to eldste flytta til Danmark etter grunnskolen for å ta videre utdanning. Olaus ga opp lære ved hjelp av bøker. Han lærte språket etterhvert ved og omgås eskimoer, og å lytte når de snakka sammen. I lommeboka var det aldri mye penger, noen ganger kunne den være helt tom. Olaus tok nattevakter på sjukeheimen. Det hjalp litt både på økonomien og språkkunnskapene. På sjukeheimen lærte han også å lage perlebroderi, en hobby som han enda holder ved like. En gang var det verken mat i matskapet eller penger i lommeboka. Mens mor og far Hakkebo satt og diskuterte, «hva gjør vi nå?», kom Olav, sønnen på at det var visst tid for å sjekke postkassen. Er det slikt som kan kalles «et under»? I postkassen lå det en melding om at det var kommet en gave på 1000 kr, til drift av misjonsstasjonen. Det kunne være smått mange ganger, men de klarte seg. Heim til Titran Etter 22 år på Grønland flytta familien heim til Norge i Årene på Grønland hadde gitt dem lærdom, livserfaring og kanskje et nytt syn på mange ting. De bodde en tid både i Trondheim og på Steinkjer, men det var først etter at de hadde flytta til Titran at de følte seg riktig heime. Da var Olaus 58 år, og det var lenge igjen til pensjonsalderen. Han er glad i mennesker og liker å ha folk rundt seg, og han jobbet både på asylmottaket, sjukeheimen og fabrikken på Titran og trivdes. I dag er Olaus 82 år og velsignet med god helse og har dagene fullt besatt. Snekkerkyndig Fiskarheimen på Titran ble bygd av Den Indre Sjømannsmisjon i første halvdel av 1900-tallet, og trengte vedlikehold. En snekkerkyndig mann med snekker og sag var ikke nok, det trengtes penger til materiell, mange penger. Olaus fiksa det også, han starta brukthandel i kjelleren, og den er godt besøkt, særlig om sommer Full av alt Nå er kjelleren så full av alt mellom himmel og jord, at han måtte sette opp i lita bu utafor for å få plass til bøkene. På skiltet ovafor døra, står det BOKBUA, og der sitter Olaus ofte, han liker å lese, særlig reiseskildringer. I sommerhalvåret får man kjøpt kaffe og nystekte vafler i første etasje, og trenger du overnatting, får du leid et rom på Fiskarheimen til en overkommelig pris. For ett års tid siden, var det nødvendig å skifte tak på Fiskarheimen, da satte Olaus i gang et stort loddsalg for å finansiere taket. Han reiste rundt på Frøya og solgte lodder. For slik er Olaus Hakkebo; han hjelper hvis han skjønner at noen har behov for hjelp, og det kommer både enkeltpersoner og misjonen til gode. Trygg Havn - nr

16 Reportasjer Foreninga «Havlys», f.v. Hans Isak Røsvik, Leif Arne Ytterland og Hermann Blindheim. Stor sang- og musikkveld på Vigra Bedehuset på Vigra fylt opp med lyttande folk Av misjonssekretær André Sætre Laurdag 14. desember inviterte dei tre ungdomane i den nye foreninga «Havlys», til stort sang- og musikkmøte på Vigra bedehus. Ungdomane i 17-årsalderen hadde fått med både «Sunnmørsguttene», «Adonai» og «Elieserkameratene». I tillegg sang også ung domane i «Havlys». Huset vart etter kvart fullt av folk som gjerne ville høyre både song og tale. Liten kristen basiskunnskap Arnvid Brandal heldt ei god andakt, der han tok utgangspunkt i 1. Mosebok kap. 1. Han peika på kor liten kristen basiskunnskap vår generasjon har i forhold til tidlegare. Sjølv dei enklaste ting som kvifor vi feirar påske og pinse er det svært få som kan svare på. Tidlegare generasjonar lærte mykje om kristendommen både i skulen og i konfirmantundervisninga. I tillegg lærte dei bibelvers og salmar. No har det i mange år vore lite av dette. Det gjer at Noreg må kristnast på nytt, ikkje berre born og unge, men faktisk treng vaksne mykje opplysning om det frigjerande evangeliet om Jesus Kristus. Han understreka også kva tid me lever i, og mange teikn tyder på at Kristus snart hentar heim si menigheit. Derfor må vi satse tid, pengar og krefter på evangelisering. 16 Trygg Havn - nr

17 Reportasjer «Elieserkameratene» frå Herøy. «Sunnmørsguttene» består av om lag 30 mann frå distriktet. Innleving og varme «Sunnmørsguttene» består av om lag 30 mann frå distriktet som syng songar med sentralt evangelisk innhald, og dei song med kraft og fylde. «Elieserkameratene» er ei gruppe med menn og kvinner frå Herøy, som vart skipa etter at dei hadde vore med «Elieser 6» på møtetur. Dei framførte også kjende musikklagssongar med innleving og varme. Dei seks karane i «Adonai» er frå Giske kommune, og Arnstein Ytterland, tidlegare skipper på «Elieser 6», er også med og syng og spelar gitar i gruppa. Det var fin evangelisk song også frå dei. Takka vere ungdomane i foreninga «Havlys», kom det denne kvelden inn ein kjempefin kollekt til betelskipet «Elieser 6»; netto kr ,. Ungdomane er glade for at mange tok imot innbydinga til songmøtet, og ikkje minst for det fine beløpet dei kunne sende til «Elieser 6». Misjonssekretæren var sjølv til stades på møtet, og er svært imponert over den iver ungdomane har for «Elieser 6» og Den indre Sjømannsmisjon. I desse dagar gler dei seg til at betelskipet skal vere i Ålesund. Då kan dei få vere med på møta om bord. «Havlys» Ungdomane i «Havlys» song dei gode gamle songane med godt evangelisk innhald. Slike songar som: Min Jesus lever, Hele himmelen, I Herrens hender m.fl. I tillegg hadde dei sett i sving både foreldre, besteforeldre og andre medhjelparar som laga til rikeleg mat og kaffi til møtet. Trygg Havn - nr

18 Reportasjer Sangevangelist Paul Mattis Nørstebø i Å bedehus på Rom i Lyngdal. Preken lørdag var ut ifra Joh. åpenbaring 3,20: Se, jeg står for døren og banker. Det er også et ord om bønn. Bønn er å lukke Jesus inn i vår nød. En god tradisjon Tekst: Aslaug Vinje og Paul Mattis Nørstebø Foto: Berith Gjertsen Førjuls-møteuke for Elieser med Paul Mattis Nørstebø, er blitt en god tradisjon. Møteuka holdes i Å bedehus i Lyngdal, og ble i sin tid startet av Berith og Agnar Gjertsen. Paul Mattis Nørstebø og Berith og Agnar Gjertsen var med også på fjorårets møteuke, desember Trygg Havn - nr

19 Reportasjer Trivelig bordfellesskap. Agnar Gjertsen og Paul Mattis Nørstebø sang under møtene. Det var koldtbord / «julebord» etter møtet på lørdag. Den smilende til høyre er Sigbjørn Gabrielsen, lærer ved Kristen Videregående skole i Lyngdal. Gabrielsen er ofte ute på møter med sin bassgitar sammen med Berith og Agnar Gjertsen. Trygg Havn - nr

20 Fritt ord Liv Kjersti S. Thoresen Liv Kjersti S. Thoresen er generalsekretær i Menneskeverd. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før det er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og ved livets avslutning. Et samfunn med plass til alle Av Liv Kjersti S. Thoresen De siste årene har vært preget av debatten rundt tidlig ultralyd og sorteringssamfunnet. Det har også vært et viktig fokus i Menneskeverd. Ap og Frp foreslo i 2011 å tilby alle gravide en ultralyd også i uke 12. Fageksperter kan ikke påpeke tilstrekkelig helsenytte ved bruk av undersøkelsen. Verken for mor eller barn. Så hva dreier dette seg om? Tilhengerne av tidlig ultralyd hevder kvinnen har rett til å vite og at tilbudet dreier seg om like rettigheter uavhengig av hvor man bor og økonomi. Det skal ikke være forskjell på folk. Flere har også påpekt at det er stor forskjell mellom det å få vite og det å velge bort. Motstanderne av tidlig ultralyd er bekymret for at et økt antall levedyktige barn med Downs Syndrom skal bli valgt bort. De i Norge som får vite at barnet har Downs i dag, velger i ni av ti tilfeller abort. Hva skjer dersom alle får vite? Kanskje noe av det som vi har sett i Danmark, som har tilbudt tidlig ultralyd til alle gravide fra 2004? Der har antall fødte barn med Downs syndrom falt drastisk. I 2012 ble det født kun 23 barn med Downs, det viser de nyeste tallene fra dansk sentralregister. Dette er det laveste tallet noensinne. Før tilbudet om tidlig ultralyd ble tilgjengelig for ti år siden, ble det årlig født omkring 60 barn med kromosomfeilen. I 2012 ble det født barn i Danmark. Det betyr at andelen som fødes med Downs syndrom utgjør i underkant av en halv promille av det totale antallet. Utviklingen de siste årene viser dermed at realiteten for at det ikke lenger fødes barn med Downs i Danmark, er faretruende nær. Det er noe særegent i det å velge bort et barn som i utgangspunktet var ønsket når det oppdages sykdom eller avvik hos fosteret. Det er et stort antall ønskebarn som velges bort i Norge i dag grunnet dette. Kanskje vil personlige og ærlige historier fra de av oss som har diagnosene og de nære rundt kunne endre denne utviklingen? Marte Wexelsen Goksøyr er en av de som har sagt ifra. Foreldrene 20 Trygg Havn - nr

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer