Norges Skytterforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skytterforbund"

Transkript

1 Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2013 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2013 Nasjonale dopingregler justert etter endringer

2

3 Innhold 4 Kvalifiserings- og sponsorregler 4.1 Skytternes rettigheter og plikter ISSFs kommersielle rettigheter Sponsing og reklame Merking på skytterens utstyr, bekledning, tilbehør og fottøy Regler for produsentens merking Regler for sponsormerking Kontroll og straffetiltak Godkjenning... Tabeller og figurer... Tillegg: Olympic Charter, rule 40, 41 og Anti-dopingregler Innledning... Definisjoner Definisjon av doping Brudd på anti-dopingreglene Bevis på doping Forbudslisten Testing Analyse av prøvene Behandling av testresultatene Retten til en rettferdig høring Automatisk diskvalifikasjon av individuelle resultater Sanksjoner for individuelle utøvere Konsekvenser for lag Sanksjoner som ilegges og kostnader for medlemsforbund Appeller ISSFs rett til fornyet behandling Rapportering og vedkjennelse Gjensidig vedkjennelse Stadfestelse av begrensninger ISSFs rapportering til WADA iht. samarbeidsavtale Tilføyelser og fortolkninger av anti-dopingreglene Ytterligere roller og ansvar tillagt utøvere og andre personer App.1 Definitions... 1

4 Norske Anti-Dopingbestemmelser Om dopinglista... Gangen i dopingsaker... Medisinsk fritak fra dopinglista... Regler for fritak fra dopinglista... Vedlegg 1-4 til reglene om fritak... Vedlegg 5 Fritaksregler for betablokkere... Om reglementene generelt ************************* Reglementene er i den originale utgaven skrevet på engelsk, som er ISSFs offisielle arbeidsspråk. I spørsmål hvor det er tvil eller uenighet om fortolkninger og avgjørelser skal den engelske teksten legges til grunn. Den norske utgaven er oversatt og redigert iht. den engelskspråklige originalutgaven i 2013 av Unni Nicolaysen. Korrektur, bearbeidelse av figurer og nummerering er utført av Eirik Jensen. Om ISSFs Anti-Dopingregler Den innledende del av Anti-dopingreglene er oversatt i sin helhet. Fra og med art. 1 er kun overskrifter og underoverskrifter oversatt. Det gis på den måten en innføring i reglenes innhold og hvor opplysninger om detaljer finnes i originalversjonen. Skulle en skytter, trener eller leder komme i en situasjon hvor antidopingreglementet kommer til anvendelse, skal alltid den engelske originalversjonen brukes, og kontakt må etableres med fagpersonell. Om internasjonale og nasjonale dopingregler: ISSF Anti-Doping Rules gjelder i alle ISSF-konkurranser. For norske landslagsutøvere gjelder i tillegg NIFs og Antidoping Norges bestemmelser rundt anti-doping. For medlemmer i norske idrettslag er det ellers de nasjonale bestemmelsene for anti-doping som gjelder, enten man oppholder seg i Norge eller utlandet. Bestemmelsene omfatter også alle andre som deltar i idrettsarrangementer i regi av norske idrettslag. De fullstendige nasjonale bestemmelsene, oppdatert dopingliste og annen antidopinginformasjon er å få fra Stiftelsen Antidoping Norge, Sognsv. 75A, 0855 Oslo eller På side i dette heftet er det tatt inn et utdrag fra Antidoping Norges utøverinformasjon, samt reglene for medisinsk fritak. 2

5 ISSFs kvalifiserings-og sponsorregler VIKTIG MEDDELELSE: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT I OLYMPISKE LEKER GJELDER IOC-REGEL 50 (REKLAME, DEMONSTRASJONER OG PROPAGANDA)! 4.1 SKYTTERES RETTIGHETER OG PLIKTER ISSFs Kvalifiseringsregler fastsetter skytteres berettigelse til å delta i ISSF - mesterskap. (jfr. ISSFs General Regulations). Reglene må håndheves strengt i alle ISSF - mesterskap ISSF anerkjenner regel 40 (kvalifiseringskodeks), regel 41 (deltakernes nasjonalitet) og regel 50 (reklame, demonstrasjoner og propaganda) i det Olympiske Charter, med vedtekter, som basisdokumenter for ISSFs kvalifiseringsregler For å være kvalifisert til å delta i ISSF - mesterskap må en skytter være påmeldt av sitt nasjonale forbund i samsvar med ISSFs General Regulations art Det nasjonale forbundet må være medlem av ISSF og vel ansett. Skyttere som meldes på må: være uttatt til deltakelse i samsvar med de prosedyrer som er vedtatt av skytterens nasjonale forbund. Skyttere som meldes på til olympiske leker må også forholde seg til "Special Regulations for the Participation in the Shooting Sport Events of the Olympic Games" (ISSFs General Regulations, vedlegg "Q",); være borgere av det landet de representerer, i samsvar med det Olympiske Charter og ISSFs General Regulations; ikke ha gjort seg skyldig i upassende eller usportslig opptreden, spesielt gjennom bruk av dopingmidler, utøvelse av vold, rasisme og uvanlig eller lovstridig veddemålsaktivitet; ikke ha brutt ISSFs regler for sponsing eller reklame, som beskrevet i dette regelverket Skyttere som konkurrerer i ISSF - mesterskap kan, direkte eller indirekte, motta betaling i form av penger, eller andre premier som belønning for, eller som en spore til deltakelse i en konkurranse. Skytters deltakelse i de Olympiske leker kan imidlertid ikke være basert på økonomiske betingelser. (Kvalifiseringskodeksen i det Olympiske Charter). 3

6 4.1.5 En skytter som med viten og vilje deltar i en konkurranse som er boikottet av ISSF kan av ISSFs Executivekomité ekskluderes fra ISSF - mesterskap for en bestemt periode Et nasjonalt forbund som melder på en skytter til et ISSF - mesterskap som er utestengt fra deltakelse i samsvar med ISSFs Anti-Doping bestemmelser eller andre ISSF regler mister alle sine rettigheter, unntatt retten til å være representert på ISSFs neste generalforsamling. 4.2 ISSFs KOMMERSIELLE RETTIGHETER Sponsing er en kontraktbasert støtte til en skytter eller organisasjon, gitt til skytteren i form av penger, varer eller tjenester. I samsvar med ISSFs General Regulations er ISSF innehaver av kringkastings-, lisensierings-, markedsførings-, handels- og utstyrsrettigheter, og andre rettigheter forbundet med ISSFs konkurranser og andre offisielle ISSF begivenheter (generalforsamlinger, kongresser osv.) som kan utvikles, med unntak for olympiske leker. For ISSF - mesterskap, med unntak for Olympiske leker, har ISSF rett til å selge sine kringkastings- og markedsføringslisenser, handels- og utstyrsrettigheter. ISSF kan bestemme å gi deler av disse rettighetene til arrangører av et ISSF - mesterskap, basert på disse retningslinjene, enten for en avgift eller uten kompensasjon. I slike tilfelle skal arrangøren og ISSF enes om betingelsene for en slik avtale ISSFs LOGO ISSFs logo er ISSFs eiendom alene. Bruk av den krever på forhånd ISSFs godkjennelse. Detaljer vedrørende eksakt utseende, farge, fonter og bruk av ISSFs logo er beskrevet i retningslinjene ISSF Corporate Identity and Design som kan fås i ISSFs hovedkvarter KRINGKASTINGS- OG ANDRE MEDIARETTIGHETER Rettighetene omfatter, men er ikke begrenset til overføring (direktesendt, opptak eller høydepunkter) av visuelle bilder (med lydoverføring som mottas sammen med bildene) til tradisjonelle fjernsynsmottakere i hjemmene eller andre enheter som kan utvikles for å motta eller distribuere bilder. Slike medier omfatter også, men er ikke begrenset til radio, program som viser høydepunkter, online- og internettrettigheter, reservekopier og tilgang til nyheter, så vel som overføringer til mobile enheter. ISSF har utviklet sin egen hjemmeside og vil utnytte de kommersielle og kommunikasjonsmessige muligheter hjemmesiden og andre elektroniske enheter gir, inkludert dem som ennå ikke er utviklet eller oppfunnet. 4

7 4.2.4 MARKEDSFØRINGSRETTIGHETER OG REGLER FOR ANNONSERING Disse reglene gjelder for alle offisielle deler av ISSF - mesterskap (trening og konkurranse, åpnings- avslutnings- og prisutdelingsseremonier). Markedsføringsrettigheter omfatter all markedsføring, lisensiering og/eller handelsrettigheter som er tilgjengelige i forbindelse med en idrettskonkurranse, eller ennå ikke oppfunnet. Salg av rettighetene inkluderer annonsering og andre egnede fordeler. Sponsormerking på skilt, segl, plakater eller liknende kan også forekomme på skytterens bekledning og utstyr, på banene og andre installasjoner under ISSF - mesterskap, såfremt sponsormerkingen er i samsvar med disse regler. Under olympiske leker er reklame i form av skilt, segl, plakater og liknende ikke tillatt, med mindre reklamen er godkjent iht. IOCs regelverk, spesielt iht. kodeks for annonsering, demonstrasjoner og propaganda i IOCs Charter. I Olympiske Leker er sponsormerking ikke tillatt og skal, om mulig, fjernes eller tildekkes med materialer av samme type og farge, forutsatt at gjenstanden fortsatt tilfredsstiller ISSF regler hva gjelder tykkelse og stivhet ARENAREKLAME I ISSF - mesterskap skal ikke reklame på banene plasseres i det område hvor skivene befinner seg, slik at den forstyrrer skytternes siktebilde. I ISSF - mesterskap forbeholder ISSF seg råderetten over sponsormerking ved hovedinngangen til arenaen, på offisielle resultattavler og offisielle resultatmonitorer, skiverammer og start(bib)nummer. Planene for plassering og størrelsen på reklame som er nevnt i forrige avsnitt skal på forhånd godkjennes av ISSF. All, eller deler av tilgjengelig plass kan kontraktfestes med et (1) reklamebyrå som en pakke. Hvis et byrå velges må generalsekretæren sende navnet på byrået og detaljer i kontrakten til det arrangerende lands nasjonale forbund tre (3) måneder før ISSF - mesterskapet eller den offisielle begivenheten finner sted. All annen tilgjengelig plass er arrangørens eiendom. 5

8 4.3 SPONSING OG REKLAME Sponsing er en kontraktbasert støtte til en skytter eller organisasjon, gitt til skytteren i form av penger, varer eller tjenester Disse reglene gjelder for alle offisielle deler av ISSF - mesterskap (trening og konkurranse, åpnings- avslutnings- og prisutdelingsseremonier) Et nasjonalt forbund kan inngå en avtale med et kommersielt firma eller en organisasjon om sponsing, tildeling av utstyr og reklame Den enkelte skytter kan inngå en avtale med et kommersielt firma eller en organisasjon om individuell sponsing Slike kontrakter må være utformet i samsvar med det nasjonale forbunds og ISSFs lover Sponsorkontrakter kan tillate at bilder av skytteren, navn eller sportslige resultater vises i reklame for de kommersielle firma avtalen er inngått med Betaling til den enkelte skytter som har slik avtale kan skje direkte til skytteren eller til det nasjonale forbundet. 4.4 MERKING PÅ SKYTTERENS UTSTYR, BEKLEDNING, TILBEHØR OG FOTTØY Varemerke Et varemerke (trademark) er et karakteristisk navn, symbol, motto, eller design som lovlig identifiserer et firma eller dets produkter og tjenester, i den hensikt å skille dem fra hva som tilbys av andre Kommersiell merking Kommersiell merking er synliggjøring av et varemerke eller reklamesymbol på utstyr, tilbehør, bekledning eller fottøy som brukes i konkurranse. Det er to typer kommersiell merking: Produktmerking Produktmerking er synliggjøring av produsentens navn eller varemerke på et produkt laget av produsenten (varemerkets eier) i den hensikt å identifisere produktet og/eller dets opprinnelse Sponsormerking Et sponsormerke er synliggjøring av et reklamesymbol på et produkt forskjellig fra produktmerket. 6

9 4.5 REGLER FOR PRODUSENTENS MERKING Andre begrensninger som gjelder i ISSF - mesterskap Ett (1) produktmerke er tillatt på hver del av utstyret, bekledningen og tilbehøret. Våpendeler anses som utstyr. Produkt- og sponsormerker er ikke tillatt på skylappen/blenderen festet til baksiktet, eller i fronten eller på skylappene/blenderne festet på siden av luen, cap en, skytebrillene eller hodebåndet. IOC har vedtatt spesielle regler for olympiske leker. Detaljer framgår av det Olympiske Charter med vedtekter, art Hvordan måle produktmerker Produktmerking kan deles inn i følgende kategorier: produsentens navn; eller produsentens logo; eller en kombinasjon av produsentens navn og logo. Produktmerker skal måles slik: Jevn form. Når produktmerkingen opptrer som et rektangel eller et kvadrat skal de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av slike figurer (bredde x høyde (Oversetters anm.)) benyttes. Ujevn form. Når produktmerkingen har en ujevn form, skal det trekkes et rektangel rundt hele merket og de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av et rektangel (bredde x høyde, (Oversetters anm.)) benyttes. En kombinasjon av disse. Når produktmerket er en kombinasjon av produsentens navn og logo, skal det trekkes et rektangel rundt hele merket og de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av et rektangel (bredde x høyde, (Oversetters anm.)) benyttes. 4.6 REGLER FOR SPONSORMERKING Generelle regler for sponsormerking Utstyr eller varer som tildeles et landslag må, hva gjelder produktmerking, være i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. Sponsormerking på bar hud er ikke tillatt. Gjenstander som ikke brukes under konkurransen, men som kun har til hensikt å synliggjøre et sponsormerke, er ikke tillatt under trening og konkurranse. Bilder eller portretter av skyttere som bærer klær med kommersielle merker som strider mot det som er beskrevet i disse reglene kan ikke brukes i reklame på baneområdet under trening og konkurranse. 7

10 Størrelsen på, og hvordan sponsormerker på utstyr som brukes av skytteren skal se ut, er definert i Tabell Start (BIB) nummer Start(Bib)nummer kan ha det kommersielle merket til ISSF - mesterskapets sponsorer, forutsatt at alle deltakere bruker startnummer som er merket likt. Ikke mer enn 150cm 2, eller maksimalt 25 % av start(bib)nummeret kan benyttes til hovedsponsorens merke. Start(Bib)nummeret skal vise skytterens etternavn, initialer for fornavn og hvilken nasjon skytteren representerer. IOCs forkortelse for nasjonen skal brukes. Bokstavene skal være så høye som mulig og ikke mindre enn 20 mm. Lerdueskyttere skal, i skulderområdet bak på skytevesten, vise IOCs forkortelse for skytterens nasjon, etternavn og initialer for fornavn iht. det latinske alfabet. (IOCs forkortelse for nasjonen skal stå øverst.) 4.7 KONTROLL OG STRAFFETILTAK De nasjonale forbund, sammen med ISSF, er ansvarlig for å håndheve ISSFs Kvalifiserings- og sponsorregler. På konkurranse- og treningsarenaene er konkurransejuryene ansvarlig for å håndheve ISSFs regler for reklame på utstyr og bekledning. Ved overtredelse skal juryen gi en muntlig eller skriftlig advarsel. En skytter som ikke etterlever reglene må ikke få lov til å starte eller gis anledning til å fortsette konkurransen. Avgjørelser tatt av konkurransejuryene relatert til brudd på disse reglene kan appelleres til appelljuryen. Appelljuryens avgjørelse er ENDELIG. Bruker en annonsør en skytters navn, tittel eller individuelle bilde i forbindelse med reklame, merking eller salg av varer uten skytterens godkjennelse eller kjennskap, kan skytteren om nødvendig gi sitt nasjonale forbund eller ISSF fullmakt til å ta rettslig skritt mot annonsøren. Unnlater skytteren å gjøre det, skal ISSF bedømme situasjonen som om skytteren skulle ha gitt annonsøren sin tillatelse. 4.8 GODKJENNING Kvalifiserings- og sponsorreglene ble endret og vedtatt av ISSFs Executivekomité 7.april 2008 i Beijing, CHN og i Acapulco, MEX 12. November De erstatter tidligere utgaver og iverksettes fra 1. januar

11 Følgende regler anses som del av disse ISSF Kvalifiserings- og Sponsorregler: Vedlegg: Olympic Charter Rule 40 - Eligibility Code - By-Law to Rule 40 Vedlegg: Olympic Charter Rule 41 Nationality of Competitors - By-Law to Rule 41 Vedlegg: Olympic Charter Rule 50 Advertising, Demonstrations, Propaganda By-Law to Rule 50. 9

12 TABELL 1: Spesielle regler for sponsormerking Kategori/Gjenstand Regler som skal anvendes Utstyr Våpen Våpen kan ha opp til to (2) kommersielle sponsormerker. Merkene, identiske og i samme størrelse, kan forekomme på begge sider av våpenet. Annet utstyr Det er ingen restriksjoner for rifleremmer, knepøller, riflestativ, kikkertstativ, kikkerter, våpenkasser, skytebagger, kofferter og klesbagger etc. Bekledning Regler som skal anvendes Andre begrensninger Konkurransebekledning For all: Ytterbekledning (Jakke, Vest, Skjorte eller T- skjorte etc.) Forsiden: Skulder- og midtområdet (øvre og midtre tredel av bolen) maks 5 merker (3 sponsorer, 1 ISSF emblem og/eller 1 nasjonalt forbundsemblem) Baksiden: Skulderområdet (øvre tredel av bolen) INGEN merker Øverste del av venstre side (høyre side for venstrehendte skyttere) er reservert for ISSFs emblem. HALVPARTEN av venstre side er reservert for nasjonalt forbundsemblem og/eller nasjonens flagg. RESERVERT for navnet og IOC- forkortelsen for skytterens nasjon og/eller start(bib)-nummeret. Hvis nasjonens flagg brukes skal det plasseres til venstre (når det sees av en annen person) for IOCforkortelsen. Baksiden: Midtpartiet (midtre tredel av bolen) INGEN merker RESERVERT for kun start(bib)nummeret Forsiden: Hoftepartiet (nedre tredel av bolen) maks 2 merker RESERVERT kun for Bib (Start) nummer Baksiden: Hoftepartiet (nedre tredel av bolen) maks 3 merker Ingen Ingen Ermer: maks 1 merke Det samme, indentiske merket kan forekomme på begge ermer For alle: Bukser, shorts, Det samme, indentiske merket kan forekomme på Bukser, kun buksebena: 1 merke treningsbukser etc. begge bukseben Skjørt 1 merke ingen 10

13 Formelle antrekk Regler som skal anvendes Representasjonsantrekk omfatter klær skytteren og andre på laget har på seg under offisielle deler av et mesterskap, hvor protokollen krever Representasjons-antrekk Fritidsantrekk Fritidsantrekk Tilbehør Belte Håndkle Sokker Vannflaske Hansker Briller/solbriller etc. Skytebriller Hørselvern Fottøy Hodeplagg/Caps Skylapper/Blendere på forog baksikte (i fronten) Offisielle representasjonsantrekk kan ha navnet eller varemerket til opp til fem (5) sponsorer. Dette skal reguleres av det nasjonale forbundet. Regler som skal anvendes Ingen restriksjoner. Regler som skal anvendes Ingen restriksjoner Fronten og/eller bakparten er reservert for det nasjonale forbundets, ISSFs eller en arrangørs emblem. Ingen sponsormerker at det nasjonale forbundets emblem, navn eller forkortelsen for dette er synlig på antrekket. Opptrer produsentens navn eller logo én gang på representasjonsantrekket anses ikke det som et sponsormerke. Omfatter klær skytteren har på seg på konkurranseområdet når hun/han ikke konkurrerer/trener, eller har på seg representasjonsantrekk i samsvar med protokollen. Andre begrensninger Ingen Ingen 11

14 SPONSORMERKING (ALLE) Forside av yttertøyet (vist for høyrehendt skytter) INGEN RESTRIKSJONER PÅ STØRRELSE Maks 5 merker 1 ISSF emblem 1 nasjonalt forbundsemblem + 3 sponsorer SIDENE: Ingen restriksjoner Hodeplagg Foran og bak Kun for nasjonens-, nasjonale forbunds emblem, ISSFs emblem eller logo til en organisator av ISSF konkurranse Øvre del ERMENE 1 merke Den samme identiske sponsormerking kan vises på begge ermene Midtre del Nedre del BUKSENE: 1 merke Den samme identiske sponsormerking kan vises på begge bukseben Maks 2 merker SPONSORMERKING ALLE UNNTATT LERDUE RYGGEN av yttertøyet Etternavn + forbokstav i fornavn Nasjonens IOC forkortelse 5 x 10 cm Øvre del Midtre del KUN start(bib)nummer Nedre del Logo eller tekst til ORGANISASJONSKOMITEENS sponsor er også tillatt på Bib Maks 3 merker (ingen restriksjoner på størrelse) 12

15 SPONSORMERKING KUN LERDUE RYGGEN av yttertøyet Etternavn + forbokstav i fornavn Nasjonalflagg (hvis benyttet) 5 x 10 cm Nasjonens IOC forkortelse 5 x 10 cm Øvre del Midtre del KUN start(bib)nummer Nedre del Logo eller tekst til ORGANISASJONSKOMITEENS sponsor er også tillatt på Bib Maks 3 merker (ingen restriksjoner på størrelse) 13

16 Olympic Charter, rule 40 Eligibility Code and Bye-Law To be eligible for participation in the Olympic Games, a competitor, coach, trainer or other team official must comply with the Olympic Charter, including the conditions of eligibility established by the IOC, as well as with the rules of the IF concerned as approved by the IOC, and the competitor, coach, trainer or other team official must be entered by his NOC. The above-noted persons must: respect the spirit of fair play and non violence, and behave accordingly; and respect and comply in all aspects with the World Anti-Doping Code. Bye-law to Rule Each IF establishes its sport s own eligibility criteria in accordance with the Olympic Charter. Such criteria must be submitted to the IOC Executive Board for approval. 2. The application of the eligibility criteria lies with the IFs, their affiliated national federations and the NOCs in the fields of their respective responsibilities. 3. Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games. 4. The entry or participation of a competitor in the Olympic Games shall not be conditional on any financial consideration. 14

17 Olympic Charter, rule 41 Nationality of Competitors 1. Any competitor in the Olympic Games must be a national of the country of the NOC which is entering such competitor. 2. All matters relating to the determination of the country which a competitor may represent in the Olympic Games shall be resolved by the IOC Executive Board. Bye-law to Rule A competitor who is a national of two or more countries at the same time may represent either one of them, as he may elect. However, after having represented one country in the Olympic Games, in continental or regional games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, he may not represent another country unless he meets the conditions set forth in paragraph 2 below that apply to persons who have changed their nationality or acquired a new nationality. 2. A competitor who has represented one country in the Olympic Games, in continental or regional games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, and who has changed his nationality or acquired a new nationality, may participate in the Olympic Games to represent his new country provided that at least three years have passed since the competitor last represented his former country. This period may be reduced or even cancelled, with the agreement of the NOCs and IF concerned, by the IOC Executive Board, which takes into account the circumstances of each case. 3. If an associated State, province or overseas department, a country or colony acquires independence, if a country becomes incorporated within another country by reason of a change of border, if a country merges with another country, or if a new NOC is recognised by the IOC, a competitor may continue to represent the country to which he belongs or belonged. However, he may, if he prefers, elect to represent his country or be entered in the Olympic Games by his new NOC if one exists. This particular choice may be made only once. 4. Furthermore, in all cases in which a competitor would be eligible to participate in the Olympic Games, either by representing another country than his or by having the choice as to the country which such competitor intends to represent, the IOC Executive Board may take all decisions of a general or individual nature with regard to issues resulting from nationality, citizenship, domicile or residence of any competitor, including the duration of any waiting period. 15

18 Olympic Charter, rule 50 Advertising, Demonstrations, Propaganda 1. The IOC Executive Board determines the principles and conditions under which any form of advertising or other publicity may be authorised. 2. No form of advertising or other publicity shall be allowed in and above the stadia, venues and other competition areas which are considered as part of the Olympic sites. Commercial installations and advertising signs shall not be allowed in the stadia, venues or other sports grounds. 3. No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas. Bye-law to Rule No form of publicity or propaganda, commercial or otherwise, may appear on persons, on sportswear, accessories or, more generally, on any article of clothing or equipment whatsoever worn or used by the athletes or other participants in the Olympic Games, except for the identification as defined in paragraph 8 below of the manufacturer of the article or equipment concerned, provided that such identification shall not be marked conspicuously for advertising purposes. 1.1 The identification of the manufacturer shall not appear more than once per item of clothing and equipment. 1.2 Equipment: any manufacturer s identification that is greater than 10% of the surface area of the equipment that is exposed during competition shall be deemed to be marked conspicuously. However, there shall be no manufacturer s identification greater than 60 cm Headgear (e.g. hats, helmets, sunglasses, goggles) and gloves: any manufacturer s identification over 6 cm2 shall be deemed to be marked conspicuously. 1.4 Clothing (e.g. T-shirts, shorts, sweat tops and sweat pants): any manufacturer s identification which is greater than 20 cm2 shall be deemed to be marked conspicuously. 1.5 Shoes: it is acceptable that there appear the normal distinctive design pattern of the manufacturer. The manufacturer s name and/or logo may also appear, up to a maximum of 6 cm2, either as part of 16

19 the normal distinctive design pattern or independent of the normal distinctive design pattern. 1.6 In case of special rules adopted by an International Sports Federation, exceptions to the rules mentioned above may be approved by the IOC Executive Board. Any violation of the provisions of the present clause may result in disqualification or withdrawal of the accreditation of the person concerned. The decisions of the IOC Executive Board regarding this matter shall be final. The numbers worn by competitors may not display publicity of any kind and must bear the Olympic emblem of the OCOG. 2. To be valid, all contracts of the OCOG containing any element whatsoever of advertising, including the right or licence to use the emblem or the mascot of the Olympic Games, must be in conformity with the Olympic Charter and must comply with the instructions given by the IOC Executive Board. The same shall apply to contracts relating to the timing equipment, the scoreboards, and to the injection of any identification signal in television programmes. Breaches of these regulations come under the authority of the IOC Executive Board. 3. Any mascot created for the Olympic Games shall be considered to be an Olympic emblem, the design of which must be submitted by the OCOG to the IOC Executive Board for its approval. Such mascot may not be used for commercial purposes in the country of an NOC without the latter s prior written approval. 4. The OCOG shall ensure the protection of the property of the emblem and the mascot of the Olympic Games for the benefit of the IOC, both nationally and internationally. However, the OCOG alone and, after the OCOG has been wound up, the NOC of the host country, may exploit such emblem and mascot, as well as other marks, designs, badges, posters, objects and documents connected with the Olympic Games during their preparation, during their holding and during a period terminating not later than the end of the calendar year during which such Olympic Games are held. Upon the expiry of this period, all rights in or relating to such emblem, mascot and other marks, designs, badges, posters, objects and documents shall thereafter belong entirely to the IOC. The OCOG and/or the NOC, as the case may be and to the extent necessary, shall act as trustees (in a fiduciary capacity) for the sole benefit of the IOC in this respect. 5. The provisions of this bye-law also apply, mutatis mutandis, to all contracts signed by the organising committee of a Session or an Olympic Congress. 17

20 6. The uniforms of the competitors and of all persons holding an official position may include the flag or Olympic emblem of their NOC or, with the consent of the OCOG, the OCOG Olympic emblem. The IF officials may wear the uniform and the emblem of their federations. 7. The identification on all technical gear, installations and other apparatus, which are neither worn nor used by athletes or other participants at the Olympic Games, including timing equipment and scoreboards, may on no account be larger than 1/10th of the height of the equipment, installation or apparatus in question, and shall not be greater than 10 centimetres high. 8. The word identification means the normal display of the name, designation, trademark, logo or any other distinctive sign of the manufacturer of the item, appearing not more than once per item. 9. The OCOG, all participants and all other persons accredited at the Olympic Games and all other persons or parties concerned shall comply with the manuals, guides, or guidelines, and all other instructions of the IOC Executive Board, in respect of all matters subject to Rule 50 and this Bye-law. 18

21 INNLEDNING ISSFs anti-dopingregler Forord Anti-dopingreglene er som konkurransereglene regler som styrer forholdene idretten utøves under. Utøvere og andre personer aksepterer disse ISSF antidopingreglene som betingelse for å delta og er bundet av dem. Disse idrettsrelaterte reglene og prosedyrene har som mål å håndheve antidopingprinsipper på en verdensomfattende, harmonisert måte, være klare av natur og er derfor ikke tenkt å være underlagt eller begrenset av noen nasjonale krav og lovmessige mål som kan anvendes til kriminelle handlinger eller ansettelsesforhold. Anti-dopingreglene reflekterer enigheten blant et bredt spektrum av støttespillere rundt i verden som er interessert i en rettferdig idrett. Anti-dopingreglene ble vedtatt av UITs (ISSF) ordinære generalforsamling, 30, oktober 1982 i Caracas, Venezuela, og ble senere endret etter behov og pålegg iht. vedtak fattet av Administrative Council. Disse ISSF anti-dopingregler er derfor godkjent og satt ut i livet i overensstemmelse med ISSFs ansvar overfor World Anti-Doping Code (kodeksen) og er en viderebefordring av ISSFs vedvarende anstrengelser for å fjerne doping fra skyttersporten. Kodeksen kan lastes ned fra World Anti-Doping Agency (WADAs) hjemmeside En grunnleggende logisk forklaring på kodeksen og ISSFs antidopingregler Anti-dopingprogrammer etterstreber å ta vare på det som i seg selv er verdifullt i idrett. Denne vesentlige verdien refereres ofte til som idrettens ånd ; selve kjernen i det olympiske; hvordan vi utøver sann lek. Idrettens ånd lovpriser menneskeånden, sjel og legeme, og karakteriseres av følgende verdier: Etikk, rettferdighet og ærlighet Helse Fremragende dyktighet i utøvelse Personlighet og utdannelse Moro og glede Samarbeide Hengivenhet og engasjement Respekt for regler og lover Respekt for seg selv og andre deltakere Mot Fellesskap og solidaritet Doping er fundamentalt motsatt av idrettens ånd. 19

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Utenriksdepartementet St.prp. nr. 73 (2005 2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2.

Detaljer