Norges Skytterforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skytterforbund"

Transkript

1 Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2013 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2013 Nasjonale dopingregler justert etter endringer

2

3 Innhold 4 Kvalifiserings- og sponsorregler 4.1 Skytternes rettigheter og plikter ISSFs kommersielle rettigheter Sponsing og reklame Merking på skytterens utstyr, bekledning, tilbehør og fottøy Regler for produsentens merking Regler for sponsormerking Kontroll og straffetiltak Godkjenning... Tabeller og figurer... Tillegg: Olympic Charter, rule 40, 41 og Anti-dopingregler Innledning... Definisjoner Definisjon av doping Brudd på anti-dopingreglene Bevis på doping Forbudslisten Testing Analyse av prøvene Behandling av testresultatene Retten til en rettferdig høring Automatisk diskvalifikasjon av individuelle resultater Sanksjoner for individuelle utøvere Konsekvenser for lag Sanksjoner som ilegges og kostnader for medlemsforbund Appeller ISSFs rett til fornyet behandling Rapportering og vedkjennelse Gjensidig vedkjennelse Stadfestelse av begrensninger ISSFs rapportering til WADA iht. samarbeidsavtale Tilføyelser og fortolkninger av anti-dopingreglene Ytterligere roller og ansvar tillagt utøvere og andre personer App.1 Definitions... 1

4 Norske Anti-Dopingbestemmelser Om dopinglista... Gangen i dopingsaker... Medisinsk fritak fra dopinglista... Regler for fritak fra dopinglista... Vedlegg 1-4 til reglene om fritak... Vedlegg 5 Fritaksregler for betablokkere... Om reglementene generelt ************************* Reglementene er i den originale utgaven skrevet på engelsk, som er ISSFs offisielle arbeidsspråk. I spørsmål hvor det er tvil eller uenighet om fortolkninger og avgjørelser skal den engelske teksten legges til grunn. Den norske utgaven er oversatt og redigert iht. den engelskspråklige originalutgaven i 2013 av Unni Nicolaysen. Korrektur, bearbeidelse av figurer og nummerering er utført av Eirik Jensen. Om ISSFs Anti-Dopingregler Den innledende del av Anti-dopingreglene er oversatt i sin helhet. Fra og med art. 1 er kun overskrifter og underoverskrifter oversatt. Det gis på den måten en innføring i reglenes innhold og hvor opplysninger om detaljer finnes i originalversjonen. Skulle en skytter, trener eller leder komme i en situasjon hvor antidopingreglementet kommer til anvendelse, skal alltid den engelske originalversjonen brukes, og kontakt må etableres med fagpersonell. Om internasjonale og nasjonale dopingregler: ISSF Anti-Doping Rules gjelder i alle ISSF-konkurranser. For norske landslagsutøvere gjelder i tillegg NIFs og Antidoping Norges bestemmelser rundt anti-doping. For medlemmer i norske idrettslag er det ellers de nasjonale bestemmelsene for anti-doping som gjelder, enten man oppholder seg i Norge eller utlandet. Bestemmelsene omfatter også alle andre som deltar i idrettsarrangementer i regi av norske idrettslag. De fullstendige nasjonale bestemmelsene, oppdatert dopingliste og annen antidopinginformasjon er å få fra Stiftelsen Antidoping Norge, Sognsv. 75A, 0855 Oslo eller På side i dette heftet er det tatt inn et utdrag fra Antidoping Norges utøverinformasjon, samt reglene for medisinsk fritak. 2

5 ISSFs kvalifiserings-og sponsorregler VIKTIG MEDDELELSE: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT I OLYMPISKE LEKER GJELDER IOC-REGEL 50 (REKLAME, DEMONSTRASJONER OG PROPAGANDA)! 4.1 SKYTTERES RETTIGHETER OG PLIKTER ISSFs Kvalifiseringsregler fastsetter skytteres berettigelse til å delta i ISSF - mesterskap. (jfr. ISSFs General Regulations). Reglene må håndheves strengt i alle ISSF - mesterskap ISSF anerkjenner regel 40 (kvalifiseringskodeks), regel 41 (deltakernes nasjonalitet) og regel 50 (reklame, demonstrasjoner og propaganda) i det Olympiske Charter, med vedtekter, som basisdokumenter for ISSFs kvalifiseringsregler For å være kvalifisert til å delta i ISSF - mesterskap må en skytter være påmeldt av sitt nasjonale forbund i samsvar med ISSFs General Regulations art Det nasjonale forbundet må være medlem av ISSF og vel ansett. Skyttere som meldes på må: være uttatt til deltakelse i samsvar med de prosedyrer som er vedtatt av skytterens nasjonale forbund. Skyttere som meldes på til olympiske leker må også forholde seg til "Special Regulations for the Participation in the Shooting Sport Events of the Olympic Games" (ISSFs General Regulations, vedlegg "Q",); være borgere av det landet de representerer, i samsvar med det Olympiske Charter og ISSFs General Regulations; ikke ha gjort seg skyldig i upassende eller usportslig opptreden, spesielt gjennom bruk av dopingmidler, utøvelse av vold, rasisme og uvanlig eller lovstridig veddemålsaktivitet; ikke ha brutt ISSFs regler for sponsing eller reklame, som beskrevet i dette regelverket Skyttere som konkurrerer i ISSF - mesterskap kan, direkte eller indirekte, motta betaling i form av penger, eller andre premier som belønning for, eller som en spore til deltakelse i en konkurranse. Skytters deltakelse i de Olympiske leker kan imidlertid ikke være basert på økonomiske betingelser. (Kvalifiseringskodeksen i det Olympiske Charter). 3

6 4.1.5 En skytter som med viten og vilje deltar i en konkurranse som er boikottet av ISSF kan av ISSFs Executivekomité ekskluderes fra ISSF - mesterskap for en bestemt periode Et nasjonalt forbund som melder på en skytter til et ISSF - mesterskap som er utestengt fra deltakelse i samsvar med ISSFs Anti-Doping bestemmelser eller andre ISSF regler mister alle sine rettigheter, unntatt retten til å være representert på ISSFs neste generalforsamling. 4.2 ISSFs KOMMERSIELLE RETTIGHETER Sponsing er en kontraktbasert støtte til en skytter eller organisasjon, gitt til skytteren i form av penger, varer eller tjenester. I samsvar med ISSFs General Regulations er ISSF innehaver av kringkastings-, lisensierings-, markedsførings-, handels- og utstyrsrettigheter, og andre rettigheter forbundet med ISSFs konkurranser og andre offisielle ISSF begivenheter (generalforsamlinger, kongresser osv.) som kan utvikles, med unntak for olympiske leker. For ISSF - mesterskap, med unntak for Olympiske leker, har ISSF rett til å selge sine kringkastings- og markedsføringslisenser, handels- og utstyrsrettigheter. ISSF kan bestemme å gi deler av disse rettighetene til arrangører av et ISSF - mesterskap, basert på disse retningslinjene, enten for en avgift eller uten kompensasjon. I slike tilfelle skal arrangøren og ISSF enes om betingelsene for en slik avtale ISSFs LOGO ISSFs logo er ISSFs eiendom alene. Bruk av den krever på forhånd ISSFs godkjennelse. Detaljer vedrørende eksakt utseende, farge, fonter og bruk av ISSFs logo er beskrevet i retningslinjene ISSF Corporate Identity and Design som kan fås i ISSFs hovedkvarter KRINGKASTINGS- OG ANDRE MEDIARETTIGHETER Rettighetene omfatter, men er ikke begrenset til overføring (direktesendt, opptak eller høydepunkter) av visuelle bilder (med lydoverføring som mottas sammen med bildene) til tradisjonelle fjernsynsmottakere i hjemmene eller andre enheter som kan utvikles for å motta eller distribuere bilder. Slike medier omfatter også, men er ikke begrenset til radio, program som viser høydepunkter, online- og internettrettigheter, reservekopier og tilgang til nyheter, så vel som overføringer til mobile enheter. ISSF har utviklet sin egen hjemmeside og vil utnytte de kommersielle og kommunikasjonsmessige muligheter hjemmesiden og andre elektroniske enheter gir, inkludert dem som ennå ikke er utviklet eller oppfunnet. 4

7 4.2.4 MARKEDSFØRINGSRETTIGHETER OG REGLER FOR ANNONSERING Disse reglene gjelder for alle offisielle deler av ISSF - mesterskap (trening og konkurranse, åpnings- avslutnings- og prisutdelingsseremonier). Markedsføringsrettigheter omfatter all markedsføring, lisensiering og/eller handelsrettigheter som er tilgjengelige i forbindelse med en idrettskonkurranse, eller ennå ikke oppfunnet. Salg av rettighetene inkluderer annonsering og andre egnede fordeler. Sponsormerking på skilt, segl, plakater eller liknende kan også forekomme på skytterens bekledning og utstyr, på banene og andre installasjoner under ISSF - mesterskap, såfremt sponsormerkingen er i samsvar med disse regler. Under olympiske leker er reklame i form av skilt, segl, plakater og liknende ikke tillatt, med mindre reklamen er godkjent iht. IOCs regelverk, spesielt iht. kodeks for annonsering, demonstrasjoner og propaganda i IOCs Charter. I Olympiske Leker er sponsormerking ikke tillatt og skal, om mulig, fjernes eller tildekkes med materialer av samme type og farge, forutsatt at gjenstanden fortsatt tilfredsstiller ISSF regler hva gjelder tykkelse og stivhet ARENAREKLAME I ISSF - mesterskap skal ikke reklame på banene plasseres i det område hvor skivene befinner seg, slik at den forstyrrer skytternes siktebilde. I ISSF - mesterskap forbeholder ISSF seg råderetten over sponsormerking ved hovedinngangen til arenaen, på offisielle resultattavler og offisielle resultatmonitorer, skiverammer og start(bib)nummer. Planene for plassering og størrelsen på reklame som er nevnt i forrige avsnitt skal på forhånd godkjennes av ISSF. All, eller deler av tilgjengelig plass kan kontraktfestes med et (1) reklamebyrå som en pakke. Hvis et byrå velges må generalsekretæren sende navnet på byrået og detaljer i kontrakten til det arrangerende lands nasjonale forbund tre (3) måneder før ISSF - mesterskapet eller den offisielle begivenheten finner sted. All annen tilgjengelig plass er arrangørens eiendom. 5

8 4.3 SPONSING OG REKLAME Sponsing er en kontraktbasert støtte til en skytter eller organisasjon, gitt til skytteren i form av penger, varer eller tjenester Disse reglene gjelder for alle offisielle deler av ISSF - mesterskap (trening og konkurranse, åpnings- avslutnings- og prisutdelingsseremonier) Et nasjonalt forbund kan inngå en avtale med et kommersielt firma eller en organisasjon om sponsing, tildeling av utstyr og reklame Den enkelte skytter kan inngå en avtale med et kommersielt firma eller en organisasjon om individuell sponsing Slike kontrakter må være utformet i samsvar med det nasjonale forbunds og ISSFs lover Sponsorkontrakter kan tillate at bilder av skytteren, navn eller sportslige resultater vises i reklame for de kommersielle firma avtalen er inngått med Betaling til den enkelte skytter som har slik avtale kan skje direkte til skytteren eller til det nasjonale forbundet. 4.4 MERKING PÅ SKYTTERENS UTSTYR, BEKLEDNING, TILBEHØR OG FOTTØY Varemerke Et varemerke (trademark) er et karakteristisk navn, symbol, motto, eller design som lovlig identifiserer et firma eller dets produkter og tjenester, i den hensikt å skille dem fra hva som tilbys av andre Kommersiell merking Kommersiell merking er synliggjøring av et varemerke eller reklamesymbol på utstyr, tilbehør, bekledning eller fottøy som brukes i konkurranse. Det er to typer kommersiell merking: Produktmerking Produktmerking er synliggjøring av produsentens navn eller varemerke på et produkt laget av produsenten (varemerkets eier) i den hensikt å identifisere produktet og/eller dets opprinnelse Sponsormerking Et sponsormerke er synliggjøring av et reklamesymbol på et produkt forskjellig fra produktmerket. 6

9 4.5 REGLER FOR PRODUSENTENS MERKING Andre begrensninger som gjelder i ISSF - mesterskap Ett (1) produktmerke er tillatt på hver del av utstyret, bekledningen og tilbehøret. Våpendeler anses som utstyr. Produkt- og sponsormerker er ikke tillatt på skylappen/blenderen festet til baksiktet, eller i fronten eller på skylappene/blenderne festet på siden av luen, cap en, skytebrillene eller hodebåndet. IOC har vedtatt spesielle regler for olympiske leker. Detaljer framgår av det Olympiske Charter med vedtekter, art Hvordan måle produktmerker Produktmerking kan deles inn i følgende kategorier: produsentens navn; eller produsentens logo; eller en kombinasjon av produsentens navn og logo. Produktmerker skal måles slik: Jevn form. Når produktmerkingen opptrer som et rektangel eller et kvadrat skal de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av slike figurer (bredde x høyde (Oversetters anm.)) benyttes. Ujevn form. Når produktmerkingen har en ujevn form, skal det trekkes et rektangel rundt hele merket og de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av et rektangel (bredde x høyde, (Oversetters anm.)) benyttes. En kombinasjon av disse. Når produktmerket er en kombinasjon av produsentens navn og logo, skal det trekkes et rektangel rundt hele merket og de matematiske regler som anvendes for å beregne flateinnholdet av et rektangel (bredde x høyde, (Oversetters anm.)) benyttes. 4.6 REGLER FOR SPONSORMERKING Generelle regler for sponsormerking Utstyr eller varer som tildeles et landslag må, hva gjelder produktmerking, være i samsvar med bestemmelsene i disse reglene. Sponsormerking på bar hud er ikke tillatt. Gjenstander som ikke brukes under konkurransen, men som kun har til hensikt å synliggjøre et sponsormerke, er ikke tillatt under trening og konkurranse. Bilder eller portretter av skyttere som bærer klær med kommersielle merker som strider mot det som er beskrevet i disse reglene kan ikke brukes i reklame på baneområdet under trening og konkurranse. 7

10 Størrelsen på, og hvordan sponsormerker på utstyr som brukes av skytteren skal se ut, er definert i Tabell Start (BIB) nummer Start(Bib)nummer kan ha det kommersielle merket til ISSF - mesterskapets sponsorer, forutsatt at alle deltakere bruker startnummer som er merket likt. Ikke mer enn 150cm 2, eller maksimalt 25 % av start(bib)nummeret kan benyttes til hovedsponsorens merke. Start(Bib)nummeret skal vise skytterens etternavn, initialer for fornavn og hvilken nasjon skytteren representerer. IOCs forkortelse for nasjonen skal brukes. Bokstavene skal være så høye som mulig og ikke mindre enn 20 mm. Lerdueskyttere skal, i skulderområdet bak på skytevesten, vise IOCs forkortelse for skytterens nasjon, etternavn og initialer for fornavn iht. det latinske alfabet. (IOCs forkortelse for nasjonen skal stå øverst.) 4.7 KONTROLL OG STRAFFETILTAK De nasjonale forbund, sammen med ISSF, er ansvarlig for å håndheve ISSFs Kvalifiserings- og sponsorregler. På konkurranse- og treningsarenaene er konkurransejuryene ansvarlig for å håndheve ISSFs regler for reklame på utstyr og bekledning. Ved overtredelse skal juryen gi en muntlig eller skriftlig advarsel. En skytter som ikke etterlever reglene må ikke få lov til å starte eller gis anledning til å fortsette konkurransen. Avgjørelser tatt av konkurransejuryene relatert til brudd på disse reglene kan appelleres til appelljuryen. Appelljuryens avgjørelse er ENDELIG. Bruker en annonsør en skytters navn, tittel eller individuelle bilde i forbindelse med reklame, merking eller salg av varer uten skytterens godkjennelse eller kjennskap, kan skytteren om nødvendig gi sitt nasjonale forbund eller ISSF fullmakt til å ta rettslig skritt mot annonsøren. Unnlater skytteren å gjøre det, skal ISSF bedømme situasjonen som om skytteren skulle ha gitt annonsøren sin tillatelse. 4.8 GODKJENNING Kvalifiserings- og sponsorreglene ble endret og vedtatt av ISSFs Executivekomité 7.april 2008 i Beijing, CHN og i Acapulco, MEX 12. November De erstatter tidligere utgaver og iverksettes fra 1. januar

11 Følgende regler anses som del av disse ISSF Kvalifiserings- og Sponsorregler: Vedlegg: Olympic Charter Rule 40 - Eligibility Code - By-Law to Rule 40 Vedlegg: Olympic Charter Rule 41 Nationality of Competitors - By-Law to Rule 41 Vedlegg: Olympic Charter Rule 50 Advertising, Demonstrations, Propaganda By-Law to Rule 50. 9

12 TABELL 1: Spesielle regler for sponsormerking Kategori/Gjenstand Regler som skal anvendes Utstyr Våpen Våpen kan ha opp til to (2) kommersielle sponsormerker. Merkene, identiske og i samme størrelse, kan forekomme på begge sider av våpenet. Annet utstyr Det er ingen restriksjoner for rifleremmer, knepøller, riflestativ, kikkertstativ, kikkerter, våpenkasser, skytebagger, kofferter og klesbagger etc. Bekledning Regler som skal anvendes Andre begrensninger Konkurransebekledning For all: Ytterbekledning (Jakke, Vest, Skjorte eller T- skjorte etc.) Forsiden: Skulder- og midtområdet (øvre og midtre tredel av bolen) maks 5 merker (3 sponsorer, 1 ISSF emblem og/eller 1 nasjonalt forbundsemblem) Baksiden: Skulderområdet (øvre tredel av bolen) INGEN merker Øverste del av venstre side (høyre side for venstrehendte skyttere) er reservert for ISSFs emblem. HALVPARTEN av venstre side er reservert for nasjonalt forbundsemblem og/eller nasjonens flagg. RESERVERT for navnet og IOC- forkortelsen for skytterens nasjon og/eller start(bib)-nummeret. Hvis nasjonens flagg brukes skal det plasseres til venstre (når det sees av en annen person) for IOCforkortelsen. Baksiden: Midtpartiet (midtre tredel av bolen) INGEN merker RESERVERT for kun start(bib)nummeret Forsiden: Hoftepartiet (nedre tredel av bolen) maks 2 merker RESERVERT kun for Bib (Start) nummer Baksiden: Hoftepartiet (nedre tredel av bolen) maks 3 merker Ingen Ingen Ermer: maks 1 merke Det samme, indentiske merket kan forekomme på begge ermer For alle: Bukser, shorts, Det samme, indentiske merket kan forekomme på Bukser, kun buksebena: 1 merke treningsbukser etc. begge bukseben Skjørt 1 merke ingen 10

13 Formelle antrekk Regler som skal anvendes Representasjonsantrekk omfatter klær skytteren og andre på laget har på seg under offisielle deler av et mesterskap, hvor protokollen krever Representasjons-antrekk Fritidsantrekk Fritidsantrekk Tilbehør Belte Håndkle Sokker Vannflaske Hansker Briller/solbriller etc. Skytebriller Hørselvern Fottøy Hodeplagg/Caps Skylapper/Blendere på forog baksikte (i fronten) Offisielle representasjonsantrekk kan ha navnet eller varemerket til opp til fem (5) sponsorer. Dette skal reguleres av det nasjonale forbundet. Regler som skal anvendes Ingen restriksjoner. Regler som skal anvendes Ingen restriksjoner Fronten og/eller bakparten er reservert for det nasjonale forbundets, ISSFs eller en arrangørs emblem. Ingen sponsormerker at det nasjonale forbundets emblem, navn eller forkortelsen for dette er synlig på antrekket. Opptrer produsentens navn eller logo én gang på representasjonsantrekket anses ikke det som et sponsormerke. Omfatter klær skytteren har på seg på konkurranseområdet når hun/han ikke konkurrerer/trener, eller har på seg representasjonsantrekk i samsvar med protokollen. Andre begrensninger Ingen Ingen 11

14 SPONSORMERKING (ALLE) Forside av yttertøyet (vist for høyrehendt skytter) INGEN RESTRIKSJONER PÅ STØRRELSE Maks 5 merker 1 ISSF emblem 1 nasjonalt forbundsemblem + 3 sponsorer SIDENE: Ingen restriksjoner Hodeplagg Foran og bak Kun for nasjonens-, nasjonale forbunds emblem, ISSFs emblem eller logo til en organisator av ISSF konkurranse Øvre del ERMENE 1 merke Den samme identiske sponsormerking kan vises på begge ermene Midtre del Nedre del BUKSENE: 1 merke Den samme identiske sponsormerking kan vises på begge bukseben Maks 2 merker SPONSORMERKING ALLE UNNTATT LERDUE RYGGEN av yttertøyet Etternavn + forbokstav i fornavn Nasjonens IOC forkortelse 5 x 10 cm Øvre del Midtre del KUN start(bib)nummer Nedre del Logo eller tekst til ORGANISASJONSKOMITEENS sponsor er også tillatt på Bib Maks 3 merker (ingen restriksjoner på størrelse) 12

15 SPONSORMERKING KUN LERDUE RYGGEN av yttertøyet Etternavn + forbokstav i fornavn Nasjonalflagg (hvis benyttet) 5 x 10 cm Nasjonens IOC forkortelse 5 x 10 cm Øvre del Midtre del KUN start(bib)nummer Nedre del Logo eller tekst til ORGANISASJONSKOMITEENS sponsor er også tillatt på Bib Maks 3 merker (ingen restriksjoner på størrelse) 13

16 Olympic Charter, rule 40 Eligibility Code and Bye-Law To be eligible for participation in the Olympic Games, a competitor, coach, trainer or other team official must comply with the Olympic Charter, including the conditions of eligibility established by the IOC, as well as with the rules of the IF concerned as approved by the IOC, and the competitor, coach, trainer or other team official must be entered by his NOC. The above-noted persons must: respect the spirit of fair play and non violence, and behave accordingly; and respect and comply in all aspects with the World Anti-Doping Code. Bye-law to Rule Each IF establishes its sport s own eligibility criteria in accordance with the Olympic Charter. Such criteria must be submitted to the IOC Executive Board for approval. 2. The application of the eligibility criteria lies with the IFs, their affiliated national federations and the NOCs in the fields of their respective responsibilities. 3. Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games. 4. The entry or participation of a competitor in the Olympic Games shall not be conditional on any financial consideration. 14

17 Olympic Charter, rule 41 Nationality of Competitors 1. Any competitor in the Olympic Games must be a national of the country of the NOC which is entering such competitor. 2. All matters relating to the determination of the country which a competitor may represent in the Olympic Games shall be resolved by the IOC Executive Board. Bye-law to Rule A competitor who is a national of two or more countries at the same time may represent either one of them, as he may elect. However, after having represented one country in the Olympic Games, in continental or regional games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, he may not represent another country unless he meets the conditions set forth in paragraph 2 below that apply to persons who have changed their nationality or acquired a new nationality. 2. A competitor who has represented one country in the Olympic Games, in continental or regional games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, and who has changed his nationality or acquired a new nationality, may participate in the Olympic Games to represent his new country provided that at least three years have passed since the competitor last represented his former country. This period may be reduced or even cancelled, with the agreement of the NOCs and IF concerned, by the IOC Executive Board, which takes into account the circumstances of each case. 3. If an associated State, province or overseas department, a country or colony acquires independence, if a country becomes incorporated within another country by reason of a change of border, if a country merges with another country, or if a new NOC is recognised by the IOC, a competitor may continue to represent the country to which he belongs or belonged. However, he may, if he prefers, elect to represent his country or be entered in the Olympic Games by his new NOC if one exists. This particular choice may be made only once. 4. Furthermore, in all cases in which a competitor would be eligible to participate in the Olympic Games, either by representing another country than his or by having the choice as to the country which such competitor intends to represent, the IOC Executive Board may take all decisions of a general or individual nature with regard to issues resulting from nationality, citizenship, domicile or residence of any competitor, including the duration of any waiting period. 15

18 Olympic Charter, rule 50 Advertising, Demonstrations, Propaganda 1. The IOC Executive Board determines the principles and conditions under which any form of advertising or other publicity may be authorised. 2. No form of advertising or other publicity shall be allowed in and above the stadia, venues and other competition areas which are considered as part of the Olympic sites. Commercial installations and advertising signs shall not be allowed in the stadia, venues or other sports grounds. 3. No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas. Bye-law to Rule No form of publicity or propaganda, commercial or otherwise, may appear on persons, on sportswear, accessories or, more generally, on any article of clothing or equipment whatsoever worn or used by the athletes or other participants in the Olympic Games, except for the identification as defined in paragraph 8 below of the manufacturer of the article or equipment concerned, provided that such identification shall not be marked conspicuously for advertising purposes. 1.1 The identification of the manufacturer shall not appear more than once per item of clothing and equipment. 1.2 Equipment: any manufacturer s identification that is greater than 10% of the surface area of the equipment that is exposed during competition shall be deemed to be marked conspicuously. However, there shall be no manufacturer s identification greater than 60 cm Headgear (e.g. hats, helmets, sunglasses, goggles) and gloves: any manufacturer s identification over 6 cm2 shall be deemed to be marked conspicuously. 1.4 Clothing (e.g. T-shirts, shorts, sweat tops and sweat pants): any manufacturer s identification which is greater than 20 cm2 shall be deemed to be marked conspicuously. 1.5 Shoes: it is acceptable that there appear the normal distinctive design pattern of the manufacturer. The manufacturer s name and/or logo may also appear, up to a maximum of 6 cm2, either as part of 16

19 the normal distinctive design pattern or independent of the normal distinctive design pattern. 1.6 In case of special rules adopted by an International Sports Federation, exceptions to the rules mentioned above may be approved by the IOC Executive Board. Any violation of the provisions of the present clause may result in disqualification or withdrawal of the accreditation of the person concerned. The decisions of the IOC Executive Board regarding this matter shall be final. The numbers worn by competitors may not display publicity of any kind and must bear the Olympic emblem of the OCOG. 2. To be valid, all contracts of the OCOG containing any element whatsoever of advertising, including the right or licence to use the emblem or the mascot of the Olympic Games, must be in conformity with the Olympic Charter and must comply with the instructions given by the IOC Executive Board. The same shall apply to contracts relating to the timing equipment, the scoreboards, and to the injection of any identification signal in television programmes. Breaches of these regulations come under the authority of the IOC Executive Board. 3. Any mascot created for the Olympic Games shall be considered to be an Olympic emblem, the design of which must be submitted by the OCOG to the IOC Executive Board for its approval. Such mascot may not be used for commercial purposes in the country of an NOC without the latter s prior written approval. 4. The OCOG shall ensure the protection of the property of the emblem and the mascot of the Olympic Games for the benefit of the IOC, both nationally and internationally. However, the OCOG alone and, after the OCOG has been wound up, the NOC of the host country, may exploit such emblem and mascot, as well as other marks, designs, badges, posters, objects and documents connected with the Olympic Games during their preparation, during their holding and during a period terminating not later than the end of the calendar year during which such Olympic Games are held. Upon the expiry of this period, all rights in or relating to such emblem, mascot and other marks, designs, badges, posters, objects and documents shall thereafter belong entirely to the IOC. The OCOG and/or the NOC, as the case may be and to the extent necessary, shall act as trustees (in a fiduciary capacity) for the sole benefit of the IOC in this respect. 5. The provisions of this bye-law also apply, mutatis mutandis, to all contracts signed by the organising committee of a Session or an Olympic Congress. 17

20 6. The uniforms of the competitors and of all persons holding an official position may include the flag or Olympic emblem of their NOC or, with the consent of the OCOG, the OCOG Olympic emblem. The IF officials may wear the uniform and the emblem of their federations. 7. The identification on all technical gear, installations and other apparatus, which are neither worn nor used by athletes or other participants at the Olympic Games, including timing equipment and scoreboards, may on no account be larger than 1/10th of the height of the equipment, installation or apparatus in question, and shall not be greater than 10 centimetres high. 8. The word identification means the normal display of the name, designation, trademark, logo or any other distinctive sign of the manufacturer of the item, appearing not more than once per item. 9. The OCOG, all participants and all other persons accredited at the Olympic Games and all other persons or parties concerned shall comply with the manuals, guides, or guidelines, and all other instructions of the IOC Executive Board, in respect of all matters subject to Rule 50 and this Bye-law. 18

21 INNLEDNING ISSFs anti-dopingregler Forord Anti-dopingreglene er som konkurransereglene regler som styrer forholdene idretten utøves under. Utøvere og andre personer aksepterer disse ISSF antidopingreglene som betingelse for å delta og er bundet av dem. Disse idrettsrelaterte reglene og prosedyrene har som mål å håndheve antidopingprinsipper på en verdensomfattende, harmonisert måte, være klare av natur og er derfor ikke tenkt å være underlagt eller begrenset av noen nasjonale krav og lovmessige mål som kan anvendes til kriminelle handlinger eller ansettelsesforhold. Anti-dopingreglene reflekterer enigheten blant et bredt spektrum av støttespillere rundt i verden som er interessert i en rettferdig idrett. Anti-dopingreglene ble vedtatt av UITs (ISSF) ordinære generalforsamling, 30, oktober 1982 i Caracas, Venezuela, og ble senere endret etter behov og pålegg iht. vedtak fattet av Administrative Council. Disse ISSF anti-dopingregler er derfor godkjent og satt ut i livet i overensstemmelse med ISSFs ansvar overfor World Anti-Doping Code (kodeksen) og er en viderebefordring av ISSFs vedvarende anstrengelser for å fjerne doping fra skyttersporten. Kodeksen kan lastes ned fra World Anti-Doping Agency (WADAs) hjemmeside En grunnleggende logisk forklaring på kodeksen og ISSFs antidopingregler Anti-dopingprogrammer etterstreber å ta vare på det som i seg selv er verdifullt i idrett. Denne vesentlige verdien refereres ofte til som idrettens ånd ; selve kjernen i det olympiske; hvordan vi utøver sann lek. Idrettens ånd lovpriser menneskeånden, sjel og legeme, og karakteriseres av følgende verdier: Etikk, rettferdighet og ærlighet Helse Fremragende dyktighet i utøvelse Personlighet og utdannelse Moro og glede Samarbeide Hengivenhet og engasjement Respekt for regler og lover Respekt for seg selv og andre deltakere Mot Fellesskap og solidaritet Doping er fundamentalt motsatt av idrettens ånd. 19

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO,

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, 09.01.2018 «DEN VANSKELIGE KAMPEN MOT DOPING» - styrker og svakheter i regelverket STRATEGIPLAN 2016-2019: «Vi skal være en attraktiv og profesjonell

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund Norges Skytterforbund ISSFs KVALIFISERINGS- og KOMMERSIELLE RETTIGHETER OG ISSFs REGLER for SPONSING og REKLAME ANTI-DOPINGREGLER Gjelder alle skytegrener Utgave 2017, første opptrykk V1. 1 03/2017 ISSFs

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2015 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2015 Nasjonale dopingregler justert etter endringer 1.1.2015/11.2.2015

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). CASER Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). - Arrangørfeil ingen konsekvens Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges Cup. Hva skal TD

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Viktige regeloppdateringer for sesongen 2016/2017 Maks stavlengde og soner

Viktige regeloppdateringer for sesongen 2016/2017 Maks stavlengde og soner Viktige regeloppdateringer for sesongen 2016/2017 Maks stavlengde og soner Formålet med disse nye og oppdaterte reglene er å forsøke å beholde diagonalgang som en klassisk teknikk i framtiden. Både FIS

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald Teksten i art. 1 1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Prop. 163 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 163 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 163 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON KONTRADIKSJON Fullt innsyn i etterforskningsmaterialet Adgang til å supplere dette Anledning til å imøtegå påtalemyndighetens juridiske og faktiske vurderinger av materialet

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo Den nordiska generalklausulens överlevnad i en harmoniserad konsumenträtt och kommersiell avtalsrätt Kommentar Giuditta Cordero-Moss Professor Dr juris, UiO 5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Multiconsult ASA Articles of association

Multiconsult ASA Articles of association Multiconsult ASA Articles of association (last amended 22 June 2015) The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company. 1 The registered office of

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer