Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg."

Transkript

1 Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. 0

2 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Filmen vil gi en kontekst -l hva Ocean Talent Camp- opplegget handler om er en film som skal vekke interesse blant ungdommer -l å ucorske egne preferanser og talent. Filmen handler ikke om konkrete karriereveier, men er et bilde/ metafor på mulige valg og karriereveier, sam-dig som bølgene også har en klar nærhet -l tema-kken - Ocean Industry Film: My Wave 1

3 1. Formål: Introduksjon -l Ocean Talent Camp Vise -l de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape rik-ge forven-nger Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyk-ge mennesker med ulik type kompetanse i frem-den. skal elevene lære mer om under Ocean Talent Camp Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt (Ingen) 2

4 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Filmen gir en smakebit fra Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2013 i Oslo, men nærmere besøkende fra ungdomsskoler og videregående skoler på Østlandet. Opptakene er fra den første av fem dager under den første Ocean Talent Camp (OTC) i juni Siden har Ocean Talent Camp vært arrangert to ganger i Ålesund (OTC Møre), en gang i Oslo (OTC Bygdøy), og i av oktober 2014 skal arrangementet -l Bodø (OTC Nordland). I juni 2015 fylles Rådhusplassen opp igjen av Ocean Talent Camp. Filmen gir forhåpentligvis ungdommene et innblikk i hva som kan møte dem under besøket på Ocean Talent Camp, enten om det er i Oslo, Bodø eller i Ålesund. Musikken ble laget i forbindelse med produksjon av en Ocean Talent Camp- video, som vi har valgt å ikke videre. Musikken og tekstene er ment å være et friskt pust, fengende og iden-tetsskapende for ungdommer på jakt frem-dens karrieremuligheter. Den sunnmørske rapperen Chris Masters står bak låta. Film: OTC Rådhusplassen

5 1. Formål: Modellen gi en oversikt over hvilke trinn det pedagogiske opplegget My Wave består av. Om det er mulig / -d så anbefaler vi at Trinn 1- Forberedelse i klasserommet, deles i to. Det kan gjennomføres med en ukes mellomrom, slik at elevene får en lengre refleksjonsperiode i forhold -l tema. Informasjon og oversikt Felles gjennomgang av fremdri^splanen i klassen slik at alle får samme informasjon Hver enkelt elev får en forståelse hva de skal gjennom av ak-viteter under Ocean Talent Camp og hva de er forventet å bidra med Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Lære om samfunn, arbeidsliv og eget talent. 3. Innholdselementer ut over slide: (Ingen) 4

6 1. Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten -l å reflektere over egne talent gjennom en talent- test. 5

7 1. Formål: Introduksjon -l tema: havbasert industri, et tema som elevene skal bli bedre kjent med Læring om havbasert industri, som er delt inn i 3 hovedkategorier: 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi -l sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte mari-me operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester -l 3. Seafood: Fiske og Produksjon av fisk, eller fangst. Bærekra^ig av ressursene Mari-m kompetanse finnes i overlappende næringer Vik-g med en forståelse av næringenes vik-ghet i norsk og internasjonal sammenheng. De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70% av norsk eksport Alle næringene har -lhørende servicenæringer som bidrar inn mot verdiskapingen i havbasert industri. Eksempel på er: Utstyr, finansiering, jus, produksjon av båter, produksjonsutstyr -l olje og gass, utdanning etc. 6

8 Noen s-kkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter -l folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet eksper-se på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar -l velferden i landet Skipsfart og mari2m industri: Best på megling, gode på finne rik-g skip -l rik-g last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsak-viteten; fra de første seismiske undersøkelser -l produksjon og nedstengning av felt Rederiene er sterkt -l små lokalsamfunn langs kysten og er vik-ge både for sysselsekng og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på Sikrer Norge en god matproduksjon 7

9 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning En kort film som viser en imponerende sammenligning mellom kjente byggverk på jorden og installasjoner som ligger på havdypet. er en av de største ingeniør bragdene i menneskets historie Filmen vil gi innsikt i noen ak-viteter innenfor norsk olje og gass- sektor (offshore) Film: Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen For avspilling: Høyreklikk på Spill av, og åpne hyperkobling. 8

10 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Gi elevene nærmere kjennskap -l en skipsfarten og omfanget av Filmen viser at verden i dag står ovenfor store ucordringer og muligheter. Norsk skipsfart har kanskje aldri sterkere. Hvordan kan Norge møte de globale megatrendene? Filmen tar utgangspunkt i skipsfart som er en sentral del i den norske mari-me næringen. Film: Mer enn du tror...norges Rederiforbunds film om skipsfarten 9

11 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Film fra Norwegian Seafood Denne korte filmen gir et bilde av noen av de daglige ak-viteter -l akvakulturnæringen, og viser -l Norge som den fremste og mest innova-ve innenfor fagfeltet. Filmen handler om akvakultur eller av fisk en ung del av sjømatnæringen - som blant annet også består av fiskerinæringen og den biomarine næringen Film: Salmon from Norway Origin 10

12 1. Formål: Kartet viser hvor i Norge de havbaserte næringsklyngene ligger, med beskrivelse av hovedak-vitet i klyngene Kunnskap om hvor næringsklynger innen havbasert industri finnes Gi elevene forståelse av hvor stor geografisk spredning det er i næringsklynger -l havbasert industri. Disse finnes langs hele kysten vår, og havbasert industri er fordelt utover hele Norge Rapport (sammendrag av rapport) Ar-kkel Torger Reve: Et kunnskapsbasert Norge (Professor Torger Reve, 2012): 2012/tre- globale- vinnernaringer- / Rapporten gir et overblikk over næringene og kommende ucordringer relatert -l havbasert industri Mer informasjon om mari-me næringsklynger i Norge finnes her: mari-m- klynge/ 11

13 Læringsmål: Vise eleven at det er utallige muligheter innenfor havbasert næring. 12

14 1. Formål: Vise forskjellige yrker innenfor havbasert næring, som for eksempel: Produksjon Foredling av råvarer Mannskap -l sjøs, kaptein chief etc. Skipsfart Forskning og undervisning Personal Konstruksjon Engineering Markedsføring og salg Trading Innkjøp Bankvesenet Finans, økonomi og regnskap Administrasjon og ledelse Handel Aksjemegling Skipsmegling Statsadministrasjon Investeringsvirksomhet Lov Logis-kk Ledelsesrådgivning Konsulentvirksomhet IT 13

15 er en leken og uformell test som bidrar -l å gi elevene en pekepinn på hva de er gode på, og hvilke preferanser de har. 1. Formål: Introduksjon av talent- test Testen er en liten indikator på den enkeltes styrker og gir -lbakemelding på hva slags type talent hver enkelt elev har Testen er ikke vitenskapelig, men gir elevene en mulighet -l å reflektere over hva slags type jobber som kan passe Elevene kan gjøre testen i grupper på 3, der de får se hverandres resultat og kommentere på det svaret som testen gir Refleksjon rundt egne egenskaper og hva som er den enkeltes talent Lærer kan spørre om de kjenner seg igjen i det svaret de fikk Talent- test Denne er -lgjengelig her: 14

16 Talent- test Denne er -lgjengelig her: 15

17 er en leken og uformell test som bidrar -l å gi elevene en pekepinn på hva de er gode på, og hvilke preferanser de har. 1. Formål: Introduksjon av talent- test Testen er en liten indikator på den enkeltes styrker og gir -lbakemelding på hva slags type talent hver enkelt elev har Testen er ikke vitenskapelig, men gir elevene en mulighet -l å reflektere over hva slags type jobber som kan passe Elevene kan gjøre testen i grupper på 3, der de får se hverandres resultat og kommentere på det svaret som testen gir Refleksjon rundt egne egenskaper og hva som er den enkeltes talent Lærer kan spørre om de kjenner seg igjen i det svaret de fikk Talent- test Denne er -lgjengelig her: 16

18 1. Formål: Repe-sjon av -dligere introdusert læring om havbasert næring Diskusjon rundt det elevene har lært gjennom -dligere læring og oppgaver Lærere s-ller spørsmålene -l klassen og hjelper elevene -l å resonnere seg frem -l svar Forståelse av næringenes samfunnsmessige betydning i norsk og internasjonal sammenheng De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70 % av norsk eksport 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi -l sjøs 2. Mari-me / Shipping: Design og bygging av skip og skipsutstyr. Frakt av varer og råvarer på havet. 3. Seafood: Fiske og Produksjon av fisk, eller fangst. Biomarin næring. Kort refleksjon over konkrete eksempler på bedriper eller arbeidsplasser innen de havbaserte næringene som elevene kjenner -l, enten i lokalmiljøet eller nasjonalt. Kort refleksjon over hvilke karrieremuligheter som finnes for hver enkelt, og / eller hvilke talent/egenskaper/interesser den enkelte har gjerne uavhengig av næringene. (Ingen) 17

19 Denne delen av presentasjonen bør læreren gå gjennom med elevene dagen før besøket på Ocean Talent Camp. Hvis læreren mener elevene vil huske å ta med seg huskelisten, navnelapper og oppgavekort kan det være en fordel å dele ut materiellet allerede under denne gjennomgangen. 1. Formål: Gi forståelse av ak-viteter som skal gjennomføres under Trinn 2- Besøk på Ocean Talent Camp Forståelse av hvilke ak-viteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Vi skal gå gjennom forberedelsene (Ingen) 18

20 2. Læringsmål (forts.): Huskeliste/2metaball Huskelisten/-metabellen gir nykg informasjon for både lærere/rådgivere og elever Inneholder -metabell med oversikt over ak-viteter, foredrag og lignende Inneholder kart over området Før velkomstmøtet i gang vil trivselsvakter fra Ocean Talent Camp dele ut MyWave- -l LÆREREN som har ansvaret for å fordele videre -l sine elever Elevene skal under besøket. Før avreise: Få med informasjon om avreise fra lærer Har alle TALENTTESTEN? Alle elever skal ha informasjon om huskelister (alle er like) Alle elever skal ha informasjon om oppgavekort Alle elever skal ha informasjon om navnelapp Alle elever skal ha informasjon om jobbkort Et med oppgavekort og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / uts-llere. for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på oppgavekort og navnelapp skal samsvare med hverandre for hver enkeltelev 19

21 Et med oppgavekort og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / uts-llere. for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på oppgavekort og navnelapp skal samsvare med hverandre for hver enkeltelev 2. Læringsmål (forts.): 1. Navnelapper Navnelappene deles ut ved ankomst Hver enkelt elev må skrive på eget navn på utdelt navnelapp Navnelappen fungerer som og det er derfor svært vik-g at denne tas med. Den viser også hvilken bedri^ den enkelte skal starte hos under besøket (Her eksemplifisert med VARD) Alle oppgavekort og navnelapper må ha korresponderende logo / bedri^snavn 2. Oppgavekort: Oppgavekortene deles ut ved ankomst Oppgavekortene inneholder navn på ulike bedri^er. Elevene skal starte hos sin -ldelte bedri^ Ved hjelp av oppgavekortene skal elevene bli nærmere kjent med aktører i bransjen, hva de arbeider med, hvordan det er å arbeide hos de og hvilke jobber 20

22 2. Læringsmål (forts.): 1. Navnelapper Navnelappene deles ut ved ankomst Hver enkelt elev må skrive på eget navn på utdelt navnelapp Navnelappen fungerer som og det er derfor svært vik-g at denne tas med. Den viser også hvilken bedri^ den enkelte skal starte hos under besøket (Her eksemplifisert med VARD) Alle oppgavekort og navnelapper må ha korresponderende logo / bedri^snavn 2. Oppgavekort: Oppgavekortene deles ut ved ankomst Oppgavekortene inneholder navn på ulike bedri^er. Elevene skal starte hos sin -ldelte bedri^ Ved hjelp av oppgavekortene skal elevene bli nærmere kjent med aktører i bransjen, hva de arbeider med, hvordan det er å arbeide hos de og hvilke jobber de -lbyr Alle oppgavekort og navnelapper må ha korresponderende logo / bedri^snavn 21

23 Ved ankomst samles alle i konferanseteltet eller i et auditorium (alt euer hvem som arrangerer Ocean Talent Camp) Første post på programmet er en kort introduksjon av Ocean Talent Camp hvor elevene får en repe-sjon av hva som venter dem i løpet av besøket på Ocean Talent Camp. Her vil den som holder presentasjonen minne om alle nå har utdelt navnelapper, oppgavekort og huskelister, og spørre om alle har Elevene blir også oppfordret -l å velge seg en jobb ved å ta med seg jobbkort -lbake -l skolen. 22

24 Individuell flyt på Ocean Talent Camp elevene går for seg selv eller i små grupper Under besøket skal alle grupper løse sine oppgaver: Gruppene skal starte besøket hos sin -ldelte bedri^/arbeidsgiver Gruppene skal ha med ucylte oppgavekort -lbake -l skolen. Disse kan som et hjelpemiddel -l å huske hvem man har og hvilke inntrykk de ga Alle elever skal ta med seg -lbake -l tre jobbkort som matcher egne interesser, og kanskje også talent! 23

25 Jobbkort: får skolene IKKE -lsendt i forkant av Ocean Talent Camp Jobbkort er uts-lt hos hver av uts-llerne på Ocean Talent Camp De ulike uts-llerne har jobbkort med informasjon om ulike deres arbeidsplass, samt yrkes- og utdanningsvei. Elevene skal velge ut og ta med seg -l tre jobbkort som de synes er de mest interessante på Ocean Talent Camp. besøket er hensikten at alle (eller noen av) elevene skal presentere jobbkortene for klassen, og si noe om hvorfor de valgte disse. 24

26 Vi oppfordrer dere -l å av -d i av besøket -l å presentere jobbkortene, samt gå gjennom erfaringene fra besøket. Om klassen liker å gjennomføre Quiz så har vi også lagt inn en havbasert Quiz helt -l 1. Formål: Gi forståelse av ak-viteter som skal gjennomføres under Trinn 3 Oppsummering i klasserommet, når dere er kommet -lbake besøket. Forståelse av hvilke ak-viteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum (Ingen) 25

27 1. Formål: Oppsummering av OTC Skape refleksjon og diskusjon (Ingen) 26

28 1. Formål: Oppsummering av OTC Skape refleksjon og diskusjon (Ingen) 27

29 1. Formål: Presentasjon av noen av enkeltelevene sine jobbkort (kan være -dkrevende hvis alle skal vise alt) Oppfordre alle elevene -l å reflektere over og svare på spørsmålene Spørsmålene er laget for å koble sammen forberedelser, Ocean Talent Camp og i en helhet Diskusjon og refleksjon rundt eget talent, og hva de har inspirert av Jobbkort som elevene selv skal ha med seg -lbake fra besøket 28

30 1. Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer s-ller spørsmålene og elevene gis noe -d -l å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skri^lig Rik-ge svar kan gjennomgås hvert spørsmål eller at alle spørsmål har s-lt Quiz- spørsmålene kan skrives ut og deles ut i klassen eller fremvises på prosjektør under quiz (eventuelt begge deler) Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC- forløpet Gi elevene en forståelse av at denne industrien er vik-g for Norge, og at Norge er en sentral aktør på området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske rik-ge svar. De bør imidler-d få et inntrykk av, og kunne reflektere over, vik-gheten av havbasert industri for Norge Rik2ge svar på spørsmål: størst kilo % Forsøk å svarene i forhold -l lokale, kjente størrelse. Spørsmål nummer fire som eksempel: Hvor mange er det plass -l på Ullevaal stadion? mennesker mennesker jobber i de havbaserte næringene i Norge. Tenk om vi hadde prøvd å få plass -l alle disse på stadion! 29

31 1. Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer s-ller spørsmålene og elevene gis noe -d -l å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skri^lig Rik-ge svar kan gjennomgås hvert spørsmål eller at alle spørsmål har s-lt Quiz- spørsmålene kan skrives ut og deles ut i klassen eller fremvises på prosjektør under quiz (eventuelt begge deler) Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC- forløpet Gi elevene en forståelse av at denne industrien er vik-g for Norge, og at Norge er en sentral aktør på området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske rik-ge svar. De bør imidler-d få et inntrykk av, og kunne reflektere over, vik-gheten av havbasert industri for Norge Rik2ge svar på spørsmål: 5. Ca meter under havbunnen millioner mål-der kilo 8. Opp -l 30 år (Ingen) 30

32 1. Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer s-ller spørsmål i klassen og elevene gis noe -d -l å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skri^lig Rik-ge svar kan gjennomgås hvert spørsmål eller at alle spørsmål har s-lt Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC- forløpet Gi elevene en forståelse av at denne næringen er vik-g for Norge og at Norge er en sentral aktør på området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske rik-g svar, men reflektere over vik-gheten av havbasert industri for Norge Rik2ge svar på spørsmål: , lille jula^en 10. Mellom kr. De store markedene er Frankrike og Japan (Ingen) 31

33 32

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 3l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske

Detaljer

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 november 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 7 4 Tilgangen

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 mars 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 9 4 Tilgangen =l de marine ressursene 11 4.1 Status i dag 11 4.1.1 Rent hav 11 4.1.2 Fiskeressursene 11 4.1.3 Miljøser8fisering

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging

RAPPORT. Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging RAPPORT Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging Oktober 2010 Dato: 12.10.10 Rapport nr.: 09-165-1 Prosjekt nr.: 09-165 Prosjektnavn: Regionale og lokale ringvirkninger av vindkrautbygging

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer