Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning side 127 Årsregnskap Schibsted Media Group side 133 Noter konsern side 207 Årsregnskap Schibsted ASA side 211 Noter ASA

3 RUSTET FOR FREMTIDEN Schibsted Media Group har lagt bak seg et meget solid Godt hjulpet av et annonsemarked i vekst, effektene av et omfattende lønnsomhetsprogram og god innsats fra våre ansatte, kan vi fastslå at vi nå står betydelig bedre rustet enn vi gjorde for ett år siden. Det betyr at arbeidsplassene våre er tryggere, slagkraften vår er større, fokuset på vekst er tilbake og innovasjonskapasiteten er styrket. Alt dette er bra for både ansatte og de millioner av mennesker som hver dag har glede og nytte av våre produkter enten de leser nyheter eller bruker rubrikkannonser. Det er også bra for våre eiere. Ledende markedsposisjoner og god lønnsomhet kombinert med evne og vilje til innovasjon har skapt en solid avkastning i Schibstedaksjen i Styrket våre to pilarer Våre to strategiske pilarer er mediehus og online rubrikk. I 2010 ble det foretatt en betydelig forsterkning av de to områdene: Høsten 2010 lyktes Schibsted med å ta full kontroll over det franske nettstedet Leboncoin.fr, et nettsted Schibsted var med å starte i 2006 og som bygget på det svenske suksesskonseptet Blocket. I løpet av disse årene har Leboncoin klart å etablere seg blant de største nettstedene i Frankrike. Det er det tredje største rubrikk- og auksjonsnettstedet i hele Europa. Med full kontroll styrker vi muligheten til å bruke denne fantastiske markedsposisjonen til å utvikle både Leboncoin og nye nettvirksomheter i det store, franske markedet. Av alle de Blocket-etableringer Schibsted har gjort, er Leboncoin den store stjernen så langt. Full kontroll på selskapet har derfor vært høyt prioritert i Schibsted. Schibsted Classified Media har i 2010 økt satsingen på nye etableringer av Blocket-modellen til flere land. Vi ser at noen av de lanseringer vi har foretatt i de senere år nå skyter fart for alvor, for eksempel i Italia og Portugal. Slike fremganger styrker oss i troen på at dette er et område vi behersker godt og der vi har kapasitet til å ta ledende posisjoner. Vi vil holde vårt løfte om å være disiplinerte med hensyn til hvor vi satser krefter og kapital. Likevel mener vi at tiden er inne for å trykke noe hardere på gassen og lansere ytterligere Blocket-nettsteder rundt om i verden. Slike moderne handelsplasser gjør hverdagen enklere for folk flest og legger til rette for økt gjenbruk. Dette vet vi verdsettes. Vi satser også på å styrke mediehus-pilaren. Vi har lagt mye krefter i å få på plass fusjonen med Media Norge. Dette er kjernevirksomhet for Schibsted, og vi har stor tro på fremtiden til de solide mediehusene og Finn.no. Vi mener at en slik fusjon vil styrke begge selskapene inn i en tid der det skjer radikale endringer i vår bransje - i et tempo uten sidestykke sammenlignet med tidligere perioder. Mobil og nettbrett Noen av disse endringene var åpenbare også i Året har vært preget av økt bruk og utbredelse av smarttelefoner og leserbrett. Nettavisene har hatt en formidabel trafikkvekst på

4 sine mobile tjenester og flere av konsernets merkevarer er lansert på ipad. Vi ser også at den negative trenden i opplaget til løssalgsavisene fortsetter. Den tradisjonelle inntektsmodellen til avisene er under betydelig press. Det rammer nå i størst grad VG og Aftonbladet. Dette er urovekkende - særlig med tanke på at disse avisene er blant de mediene som oftest setter dagsorden i den nasjonale samfunnsdebatten med sine saker. Samtidig er det et lyspunkt at når vi regner med mobil, nett og lesebrett har aldri disse mediehusene blitt brukt daglig av flere mennesker enn nå. For at vi skal kunne finansiere kvalitetsjournalistikk i fremtiden blir det derfor viktig å finne måter å ta betalt fra brukerne også for nyheter på digitale plattformer. Utvikling av modeller for dette har høy prioritet i Schibsted. Schibstedhuset i Stockholm Fra nyttår ble de svenske virksomhetene samlokalisert sentralt i Stockholm. I likhet med de norske mediehusene i Media Norge har vi også i Sverige hatt fokus på samordningsprosjekter. Sett i lys av opplagsutviklingen og overgangen fra papir til digitale produkter er dette helt nødvendig, og bidrar til å frigjøre ressurser slik at mediehusene kan jobbe mer effektivt og bedre kvaliteten på sine produkter. Selv om annonsemarkedene er i bedring må vi beholde fokus på nøktern drift og god lønnsomhet det vil best sikre fremtiden til våre mediehus og arbeidsplasser. Så langt er reaksjonene fra ansatte etter samlokaliseringen i Stockholm positive. Jeg synes det er gledelig å notere at det fremheves at flyttingen har lagt til rette for bedre kontakt med kolleger i andre Schibsted-selskaper. Det er en ønsket utvikling. Fokus på samarbeid Å lære av hverandre er nemlig et nøkkelbegrep når det gjelder hvordan Schibsted Media Group stadig skal kunne forbedre seg. Vi legger stor vekt på organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Det er helt nødvendig for oss som et kunnskapskonsern. Kontinuerlig forbedring og innføring av The Schibsted Way gir oss gode kjøreregler for hvordan selskapene våre skal drives for å kunne beholde sine ledende posisjoner. Vi vet at våre ansatte er vår viktigste ressurs. Det er derfor meget oppløftende å se de solide prestasjoner som daglig gjøres i Schibsted-selskapene. På de årlige arrangementene Schibsted Journalism Awards og Schibsted Sales Awards løfter vi fram og gleder oss over prestasjoner som imponerer oss alle, samtidig som vi benytter anledningen til å bli inspirert og lære av det beste våre selskaper kan by på. Jeg tror fullt og helt at den viljen til å dele kunnskap som våre selskaper demonstrerer, vil bidra til økt innovasjon og større konkurransekraft. Vi går inn i et år der den rivende teknologiske utviklingen garantert vil fortsette. Det vi sammen har prestert i 2010 gjør at vi møter disse utfordringene med styrke og optimisme. Rolv Erik Ryssdal Konsernsjef

5 NØKKELTALL (NOK mill.) Driftsinntekter Driftskostnader (11 605) (11 184) Inntekt fra tilknyttede selskaper 36 (67) Driftsresultat (EBITDA) Avskrivninger og amortiseringer (588) (662) Driftsresultat (EBITA) Nedskrivninger (110) (161) Andre inntekter og kostnader (236) Driftsresultat (EBIT) Ordinært resultat før skattekostnad Driftsmargin: EBITDA (%) 16,0 11,7 EBITA (%) 11,7 6,5 Fortjenestemargin (%) 20,3 3,1 Egenkapitalandel (%) 42,4 34,7 Netto rentebærende gjeld/ebitda 0,8 1,7 Resultat per aksje (NOK) 27,0 4,7 Utvannet resultat per aksje (NOK) 27,0 4,7 Kontantstrøm per aksje (NOK) 19,7 19,3 MEDIEHUS SKANDINAVIA Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 10,3 5,5 MEDIEHUS INTERNASJONAL Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) 23 (34) Driftsmargin (EBITA) (%) 2,3 (3,2) ONLINE RUBRIKK Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 26,2 22,5 OPPLAG Aftenposten morgen, hverdager Aften Aftenposten, søndag

6 Verdens Gang, hverdager Verdens Gang, søndag Aftonbladet, hverdager Aftonbladet, søndag Svenska Dagbladet, hverdager Svenska Dagbladet, søndag Bergens Tidende, hverdager Bergens Tidende, søndag Stavanger Aftenblad, hverdager Fædrelandsvennen DEFINISJONER EBITDA margin Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer, neskrivninger og andre inntekter og kostnader / Driftsinntekter EBITA margin Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader / Driftsinntekter Fortjenestemargin Majoritetens andel av årsresultatet / Driftsinntekter Egenkapitalandel Egenkapital / Totalkapital Resultat per aksje Majoritetens andel av årsresultatet / Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endring i netto pensjonsforpliktelse +/- andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper - betalbar skatt) / Gjennomsnittlig utestående antall aksjer

7 SCHIBSTED I 2010 Schibsted Media Group oppnådde i 2010 sitt sterkeste driftsresultat noen sinne. Forbedringen kommer både som følge av hardt arbeid med lønnsomhetsforbedrende tiltak i hele konsernet og som følge av vekst både i våre mediehus og virksomheter innenfor online rubrikk. Schibsted Media Group har klart å utvikle sine produkter og styrke sine posisjoner både for mediehusene og for online rubrikkvirksomheten. Samtidig har gruppen hatt glede av forbedrede annonsemarkeder, særlig i Norge og Sverige. Satsingen på å etablere nye online rubrikkvirksomheter utenfor de tradisjonelle kjernemarkedene fortsetter. Dette sikrer Schibsted et solid fundament for innovasjon og vekst for sine virksomheter, kombinert med god verdiskapning for selskapets eiere. Konsernet fortsetter arbeidet med å tilpasse seg en mediebransje i radikal endring. Det er en sterk trafikk- og inntektsvekst i markedet for online rubrikk. Samtidig opplever løssalgsavisene et betydelig skift i bruksmønster fra trykte aviser til digitale produkter som lesebrett og mobil. RESULTATER Schibsted Media Group hadde i 2010 en underliggende vekst i driftsinntekter, justert for kjøp og salg av virksomhet og valutasvingninger, på 5 prosent. Det har vært vekst i annonsemarkedene i Skandinavia og sterk inntektsutvikling for online rubrikk-virksomheten. Rapportert vekst var 8 prosent, i særlig grad positivt påvirket av konsolidering av Media Norge fra og med 2. halvår Underliggende vekst for annonseinntekter var 14 prosent. Opplagsinntektene gikk tilbake med 4 prosent underliggende. Konsernets driftsresultat (EBITA) var NOK mill. (832 mill.). Det er det sterkeste resultatet Schibsted Media Group har lagt frem noen gang. EBITA-margin 12 prosent (7 %). Forbedringen er resultat av konsernets lønnsomhetsprogram kombinert med god utvikling i annonsesalget både på nett og papir. Det er god vekst kombinert med høye marginer i Schibsteds online rubrikk-virksomhet. Schibsted investerte i 2010 NOK 225 mill. i utrulling av online rubrikkvirksomhet i nye markeder. Det påvirker EBITA-marginen negativt med nærmere 2 prosentpoeng. Andre inntekter og kostnader var i 2010 positivt med NOK 1,9 mrd. Hovedeffektene var NOK 1,5 mrd. i gevinst som følge av kjøpet av Leboncoin.fr og gevinst på NOK 416 mill. ved salg av eiendom.

8 Første kvartal 2010 Fortsatt satsing på utvikling av Schibsteds online rubrikkvirksomhet. Nettsteder basert på Blocket-konseptet lanseres i Sveits og Ungarn, og er dermed til stede i 11 markeder utenfor Sverige. Arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital fortsetter. Andre kvartal 2010 Schibsted refinansierer sin låneportefølje, og inngår nye langsiktige låneavtaler med en ramme på totalt EUR 500 mill. De nye fasilitetene medfører betydelig redusert rentemargin sammenlignet med nivået det siste året. Bergens Tidende kåres til Årets avis i Norge. Schibsted Trykks eiendom i Oslo selges for NOK 760 mill. Tredje kvartal 2010 Schibsted Media Group og en fornyet visuell profil. Dette skal Schibsted og SPIR Communication inngår avtale om at Schibsted kjøper gjenstående 50 prosent av aksjene i Leboncoin.fr, det ledende online rubrikknettstedet i Frankrike, fra SPIR. SPIR kjøper Schibsteds 50 prosent av aksjene i Car & Boat Media. Schibsted tar i bruk navnet reflektere virksomheten som et innovativt, fremtidsrettet og ansvarlig selskap. Sterk utvikling for nettbaserte tjenester som låneformidling, prissammenligning og tv-guide i Schibsted Tillväxt-medier i Sverige. Virksomhetene vokser kraftig på basis av Schibsted Media Groups sterke trafikk- og merkeposisjoner. Tilsvarende virksomhet etablert i Norge. Fjerde kvartal 2010 Flere av Schibsteds skandinaviske mediehus lanserer sine applikasjoner for ipad Schibsted øker sin eierandel i Media Norge. Schibsted Vekst AS opprettes. Selskapet skal etter hvert eie en rekke selskaper som er i en oppstartsfase, og som kan få tilført trafikk fra FINN og andre eiere i Schibsted Vekst. Svenska Dagbladet kåres til Årets avis i Sverige. Schibsted Media Group sluttfører lønnsomhetsprogram med akkumulert effekt på NOK 1,7 mrd. Diversifisert låneportefølje etablert gjennom refinansiering av banklån og utstedelse av obligasjoner. Kjøpet av 50 prosent av aksjene i Leboncoin.fr sluttføres. Den svenske virksomheten samlokaliseres, sentralt i Stockholm.

9 SCHIBSTED MEDIA GROUP Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med rundt ansatte fordelt på 31 land. Schibsteds strategi er todelt: Videreutvikling av våre mediehus og etablering av rubrikktjenester på nettet. Vårt mål er å utvikle vår virksomhet slik at vi kan tilby våre brukere et godt og variert tilbud uansett hvilke kanaler de velger. Schibsteds mangfold av produkter er bundet sammen av en sterk tradisjon for redaksjonell frihet og vår evne til å tilpasse oss et mediemarked i rask utvikling.

10 Mediehusene Sterke mediehus danner kjernen i vår virksomhet og vår vekststrategi er bygget på tett samspill mellom ulike mediekanaler. Flere av våre mediehus er blant Europas ledende nettaviser og foregangsbedrifter på områdene nett-tv, mobiltjenester og betalte nettjenester. Bransjekunnskapen som våre mediehus innehar når det gjelder samhandlingen mellom etablerte og nye medier, er en viktig del av grunnlaget for våre ambisjoner om fremtidig vekst. MEDIEHUS SKANDINAVIA Media Norge Schibsted Sverige VG Schibsted Forlag MEDIEHUS INTERNASJONAL 20 Minutes (Frankrike) 20 Minutos (Spania) Eesti Meedia Group Online rubrikk De siste årene har vi systematisk utvidet virksomheten innen nettbaserte rubrikkannonser, både gjennom oppkjøp og naturlig vekst. Segmentet for rubrikkannonser har lenge vært en sentral del av vår forretningsmodell, og disse endringene vil sørge for at denne trenden fortsetter i lang tid fremover. ONLINE RUBRIKK Finn.no Schibsted Classified Media Hitta.se

11 MEDIEHUS SKANDINAVIA God vekst i annonsemarkedet. God kostnadskontroll. Utfordrende opplagsutvikling for løssalgsavisene. MEDIEHUS SKANDINAVIA (NOK mill.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 10 6 Mediehus Skandinavia hadde i 2010 en god utvikling for annonsesalg på nett og papir, men hadde en nedgang i opplagsinntektene. Den underliggende veksten i driftsinntekter var på 2 prosent. Rapporterte inntekter økte med 13 prosent, positivt påvirket av konsolidering av Media Norge fra og med 3. kvartal 2009 og styrket svensk krone mot norske kroner. Forbedringen i resultatet skyldes konsernets lønnsomhetsprogram, lavere papirpriser og økte annonseinntekter. I virksomhetsområdet inngår mediehusene i Media Norge, VG, Schibsted Sverige, samt konsernets forlagsvirksomhet. MEDIA NORGE Alle de fire mediehusene som inngår i Media Norge; Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen hadde i 2010 fremgang i driftsresultatet som følge av bedre annonseutvikling, god kostnadskontroll og lavere papirpris. Mediehusene hadde en driftsmargin (EBITA) på 8 prosent (3 %). Samlede driftsinntekter var NOK mill. (NOK mill.). Det var spesielt nettannonser, helgemagasin og stillingsmarkedet som viste god annonsevekst i forhold til Finn.no er organisatorisk en del av Media Norge, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. MEDIA NORGE 2010 SCHIBSTED SVERIGE Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomheter: Aftonbladet (papirbasert løssalgsavis og nettavis), Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) samt Schibsted Tillväxtmedier (portefølje av internettbaserte vekstselskaper). Schibsted Sverige bedret driften, og mediehusene hadde samlet en driftsmargin (EBITA) på 10 prosent (4 %). Samlede driftsinntekter var SEK mill. (SEK mill.). Hitta.se er organisatorisk en del av Schibsted Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. SCHIBSTED SVERIGE 2010

12 VG Endringene i mediemarkedet kommer klart til uttrykk i utviklingen for Mediehuset VG, der løssalget svekkes samtidig som bruken av digitale medier øker. Opplagsvolumet for VG papiravis (hverdager) falt med 11 prosent for året under ett, men avisen er fortsatt Norges største løssalgsavis. vg.no opprettholder posisjonen som Norges klart største nyhetsnettsted, og det registreres en sterk trafikkutvikling for VG Mobil. Mediehuset opprettholdt i 2010 en driftsmargin (EBITA) på 17 prosent (16 %). Samlede driftsinntekter var NOK mill. (NOK mill.). SCHIBSTED FORLAG Schibsted Forlag har de siste årene systematisk endret sin profil fra å være sterkt preget av årbøker og hobbybøker til å bli en betydelig aktør innen oversatt skjønnlitteratur, sakprosa og barne- og ungdomsbøker. Forlaget hadde i 2010 driftsinntekter på NOK 240 mill. (NOK 295 mill.). Driftsmargin (EBITA) var 7 prosent (7 %). SCHIBSTED FORLAG 2010 VG 2010

13 MEDIA NORGE - MEDIEHUSENE Felles satsing på digital utvikling. Tilnærmet stabil opplagsutvikling og god vekst i annonseinntektene. Samordningsgevinster gjennom etablering av fellesfunksjoner. Trykkeriene danner Norges største trykkerikonsern, Media Norge Trykk AS. MEDIA NORGE - MEDIEHUSENE eks. Finn (NOK mill.) *) Annonseinntekter papir Opplagsinntekter papir Online inntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 8 2 *) Tall for 2009 er utarbeidet for sammenligningsformål og inkluderer Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen for hele 2009, samt Schibsted Trykk. Alle de fire mediehusene som inngår i Media Norge; Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen hadde i 2010 fremgang i driftsresultatet som følge av bedre annonseutvikling, god kostnadskontroll og lavere papirpris. Samtidig var det en klar forbedring av nettavisenes resultater, både med hensyn til økonomi og lesing var første hele driftsår for konsernet Media Norge. Finn.no er organisatorisk en del av Media Norge, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. Annonsemarkedet er i fremgang i alle mediehus, og økte med 10 prosent i 4. kvartal, mens gjennomsnitt for året under ett var 7 prosent. Det var spesielt nettannonser, helgemagasin og stillingsmarkedet som viste god annonsevekst i forhold til De strukturelle utfordringene papiravisenes opplagsutvikling står overfor vedvarer, men Media Norge-avisene dempet i 2010 fallet målt mot En rekke felles prosjekter blant annet innen digital utvikling og redaksjonell produksjon, samt utvikling av fellesfunksjoner og fellestjenester har lagt et godt grunnlag for den videre utviklingen. Samtidig understrekes betydningen av regional tilknytting og nærhet. Redaksjonelt har det vært et godt år for Media Norge. Schibsted Media Group økte i 2010 sin eierandel i Media Norge. Etter fusjonsforhandlinger har en ekstraordinær generalforsamling vedtatt at Media Norge innen 13. mai 2011 blir et heleid selskap av Schibsted ASA. IVERKSATTE TILTAK Opprettelsen av fellesenhet for å utvikle løsninger som understøtter en felles digitalstrategi. Prosjektarbeid for utskifting av redaksjonelle systemer i løpet av Etablering av felles kundesenter for Bergens Tidende. Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Oppstart av Media Norge felles tjenestesenter for regnskap og lønn. Prosjektarbeid igangsatt for valg og implementering av et felles annonsesystem innen Media Norge i 2012.

14 AFTENPOSTEN Aftenpostens morgenutgave er fra 2010 igjen Norges største avis. Etter fall i annonseinntektene i forbindelse med finanskrisen 2008 og 2009 snudde utviklingen i Målt i kroner var veksten sterkest innen stillingsmarkedet. Fortsatt fokus på kostnader og en oppfølging av lønnsomhetsprogrammet førte til en reduksjon i driftskostnadene. Aftenposten hadde i 2010 driftsinntekter på NOK mill. (NOK mill.). Driftsmargin (EBITA) var 9 prosent (3 %). AFTENPOSTEN 2010 BERGENS TIDENDE Etter et krevende 2009 opplevde Bergens Tidende en positiv utvikling i Kostnadene ble redusert, samtidig som annonsemarkedet tok seg opp. Den største veksten kom innen stillingsmarkedet. Bergens Tidende ble i 2010 for andre år på rad kåret av Mediebedriftenes Landsforening til Årets avis. Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på NOK mill. (NOK 994 mill.). Driftsmargin (EBITA) var 12 prosent (3 %). BERGENS TIDENDE 2010 STAVANGER AFTENBLAD Annonsemarkedet viste en klar forbedring, der veksten var bredt forankret innen en rekke annonsekategorier. Den positive trenden startet i mai, og ble forsterket ut over høsten. Stavanger Aftenblad var i 2010 den avisen i Norge som var best likt av sine lesere, både på papir og nett. Resultatet fremkom i TNS Gallup sin kanalvalgsundersøkelse for mediebrukere. Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på NOK 649 mill. (NOK 615 mill.). Driftsmargin (EBITA) var 8 prosent (- 4 %). STAVANGER AFTENBLAD 2010 FÆDRELANDSVENNEN Omsetningen økte med tre prosent på årsbasis, noe som i kombinasjon med en vesentlig lavere kostnadsbase ga økt lønnsomhet. Fædrelandsvennens papiravis gjennomgikk i 2010 store redaksjonelle og visuelle endringer. Nyhet, innsikt og nært skal prege produktet. Annonseproduktene ble tilpasset endringene. Mediehuset hadde i 2010 driftsinntekter på NOK 456 mill. (NOK 445 mill.). Driftsmargin (EBITA) var 8 prosent (1 %). FÆDRELANDSVENNEN 2010

15 AFTENPOSTEN Aftenpostens morgenutgave ble igjen Norges største avis. Markering av Aftenpostens 150 års-jubileum med utenrikskonferanse og jubileumsfeiring. Tilgang til dokumenter uten formell avtale med WikiLeaks og med full frihet til publisering, resulterte i omfattende redaksjonell virksomhet. Distribuert trykk av morgenutgaven både i Harstad og Kristiansand. Lars Erik Torjussen ansatt som ny administrerende direktør fra 1. februar AFTENPOSTEN (NOK mill.) Annonseinntekter papir Opplagsinntekter papir Online inntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 9 3 Etter fall i annonseinntektene i forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009 har det gjennom 2010 vært en positiv utvikling. Fortsatt fokus på kostnader og oppfølging av lønnsomhetsprogrammet førte til en reduksjon i driftskostnadene. Aftenpostens hovedvirksomhet er utgivelse av avis, samt salg av merkevare- og rubrikkannonser, på papir og digitale plattformer. Sterkest vekst i annonseomsetning på papir var innen stillingsmarkedet, som økte med NOK 18 mill. (9 %). Inntektene på nett ble NOK 96 mill. (10 %) og var drevet av en positiv utvikling på rubrikk. Gjennomsnittlig avisopplag (morgenutgaven) var eksemplarer (-1 %). Nedgangen i antall yngre lesere er en utfordring for papiravisen, mens antall brukere på nettet har økt både målt ved antall unike brukere, antall brukersesjoner og antall sidevisninger. Bruken av Aftenposten.no på mobil er nær doblet i løpet av året. De ulike magasinene til Aftenposten har vist en fin utvikling og magasinet Innsikt har passert i betalt opplag. PRODUKTENDRINGER Aftenposten.no (browserversjon) lansert på ipad. Aftenpostens papirutgaver lansert som e-aviser. Lansering av digitalt arkiv med komplette versjoner av avisen tilbake til 1860, Aftenpostens første brukerbetalte tjeneste på nett. Videreutvikling av rubrikkmarkeder for stilling, eiendom og bil på Aftenpostens nettutgave, samt ny mobilportal for stillingsannonser. Det er iverksatt et arbeid for redesign av morgenutgaven og ved årsskiftet ble det gjennomført redesign av A-magasinet. FØRSTE KVARTAL 2011 Lørdags- og søndagsavisen med ny design og innholdsstruktur.

16 Aftenposten tilbyr egen ipad-applikasjon med to daglige utgaver. Nye digitale produktpakker med bl.a. nyhetsapplikasjon, e-avis og A-magasinet på ipad, tilbys så vel avisabonnenter som ikke-abonnenter. Aftenposten Distribusjon overtar distribusjonen av Edda Medias gratisaviser i Oslo. AMBISJONER Øke den redaksjonelle kvaliteten og lesertilfredsheten på alle plattformer basert på Aftenpostens redaksjonelle kriterier. Styrke mediehuset Aftenpostens solide posisjon i sitt geografiske kjerneområde, Oslo og Akershus. Bygge opp den digitale produktporteføljen. Bli ledende på salg og service i annonse- og lesermarkedet. Øke effektivitet og kvalitet i arbeidsprosesser. Fakta om mediehuset Aftenposten Christiania Adresseblad ble grunnlagt av Christian Schibsted 14. mai Fra 1. januar 1861 skiftet navnet til Aftenposten. Avisen feiret sitt 150-årsjubileum i Christiania Adresseblad ble grunnlagt av Christian Schibsted 14. mai Fra 1. januar 1861 skiftet navnet til Aftenposten. Avisen feiret sitt 150-årsjubileum i Aftenpostens hovedvirksomhet er den daglige utgivelsen av den riksdekkende abbonnementsavisen Aftenposten i tillegg til den lokale aftenutgaven Aften som kommer ut i Oslo-området. Aftenposten.no er Aftenpostens nettavis og blant Norges største. Aftenposten distribuerer egen avis samt en rekke andre aviser og trykksaker gjennom et betydelig distribusjonsapparat. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet er en del av Media Norge-konsernet. Bildet under: Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd og statsminister Jens Stoltenberg på Aftenpostens 150-årsjubileum i Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Aftenposten.

17 BERGENS TIDENDE Kåret til Årets avis for tredje gang, og andre år på rad. Digital brukervekst, med ny rekord i oktober. Relativt stabil opplagsutvikling. Ned 1 %. Full implementering av ny markedsstrategi resulterte i økte markedsandeler. BERGENS TIDENDE (NOK mill.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) Driftsmargin (EBITA) (%) 12 3 Etter et krevende 2009 har utviklingen i 2010 vært svært positiv for Bergens Tidende. Lønnsomhetsprogrammene som har vært gjennomført har gitt store effekter i form av reduserte kostnader. I tillegg har annonsemarkedet tatt seg opp. Mediehuset Bergens Tidende er Vestlandsregionens ledende mediebedrift. Hovedvirksomheten er utgivelse av avisen Bergens Tidende som daglig har en kvart million lesere. Annonseinntektene på papir var NOK 508 mill. (3 %). Den største veksten kom innenfor stillingsmarkedet. Bil og bank har også hatt en svært positiv utvikling i I eiendomsmarkedet har det vært en gjennomgående trend at det har vært lagt ut færre boliger for salg i Bergen, noe som igjen har resultert i høy omløpshastighet, og redusert behov for gjeninnrykk. Inntektene på nett endte på NOK 42 mill. Utviklingen av bt.no har vært svært positiv i 2010 og nettavisen leverte for første gang et positivt resultat. God trafikkutvikling, mer målrettet salgsstrategi og mer salgskraft har vært hoveddriverne for denne utviklingen. Opplagsinntektene var NOK 260 mill. (2 %). Gjennomsnittlig avisopplag (hverdager) var eksemplarer (-1 %). PRODUKTENDRINGER Lansering av egen iphone app for BergenPuls. Gir bred oversikt over hva som skjer i Bergensområdet. Sprek -sidene lansert i papiravisen og bt.no/sprek på nett. Slagordet er at BT gjør Bergen sprekere. Egen stillingssatsing i Bergen med salgsteam som jobber med avis- og nettsalg av stillingsannonser. FØRSTE KVARTAL 2011 Innføring av et nytt redaksjonelt produksjonssystem, Newspilot. Lansering av egen ipad applikasjon. Iverksette et større annonsesamarbeid med mediehusets lokalaviser. AMBISJONER Øke den redaksjonelle kvaliteten og lesertilfredsheten. Sikre fornøyde kunder, inntektsvekst og vekst i nye kanaler. Øke innovasjonstakten for å skape nye inntekter og utvide produktporteføljen. Styrke posisjonen i definerte målgrupper: "de under 40" og i omegnskommunene. Utvikle en fremtidsrettet organisasjon med engasjerte medarbeidere og kontinuerlige prestasjons- og prosessforbedringer.

18 Fakta om mediehuset Bergens Tidende Bergens Tidende (BT) ble grunnlagt 2. januar 1868 av boktrykker Johan Wilhelm Eide. Mediehuset Bergens Tidende er nå Vestlandsregionens ledende mediebedrift. BT skal bidra til en utvikling i Bergen og på Vestlandet preget av fremtidstro, skapertrang og toleranse. Hovedaktiviteten er papiravisen Bergens Tidende som utgis som morgenavis syv dager i uken. Avisens kjernemarked er i Bergen og omegnskommunene, men avisen har også et betydelig antall lesere i resten av Hordaland og i Sogn og Fjordane. Mediehuset Bergens Tidende eier også flere lokalaviser og er ledende på multimedia gjennom bt.no. I tillegg drives en omfattende trykkeri- og distribusjonsvirksomhet. Hovedkontoret ligger i Bergen. Selskapet er en del av Media Norge-konsernet.

19 STAVANGER AFTENBLAD Aftenbladet toppet TNS Gallups kanalvalgsundersøkelse både på papir og nett. Trafikken på Aftenbladet.no økte med 18 %. Salgsorganisasjonen fikk pris for Beste praksis i Schibsted Way of Sales. Aftenbladet Distribusjon forbedret leveringskvaliteten betydelig. Nye produkter ble lansert på papir (Kult, Nye Pluss) og digitalt (nytte, reise, pdf på ipad). STAVANGER AFTENBLAD (NOK mill.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) 53 (24) Driftsmargin (EBITA) (%) 8 (4) Mediehuset Stavanger Aftenblad utgir avisen Stavanger Aftenblad og driver nettstedet Aftenbladet.no. Annonsemarkedet viste en klar forbedring, der veksten var bredt forankret innen en rekke annonsekategorier. Den positive trenden startet i mai, og ble forsterket ut over høsten. Annonseinntektene på papir var NOK 365 mill. (5 %). Omsetningsveksten fra 2009 var fordelt over et spekter av bransjer som bil, bank/finans, eiendom, olje og offshoreindustri. I tillegg ble markedet for stillingsannonser vesentlig forbedret. Den positive trenden startet i mai 2010 og ble forsterket ut over høsten. Inntektene på nett var NOK 28 mill. Opplagsinntektene var NOK 158 mill. (1 %). Gjennomsnittlig avisopplag var eksemplarer (- 2 %) I april offentliggjorde TNS Gallup sin kanalvalgsundersøkelse blant mediebrukere som viste at Stavanger Aftenblad var den avisen i Norge som er best likt av sine lesere både på papir og nett. PRODUKTENDRINGER Helgebilaget Pluss er redesignet. Innholdet er rettet mot yngre lesere. Nytt kulturbilag, Kult, på torsdager. Målfoto lansert i forbindelse med breddeidrettsprosjektet Nordsjørittet. Ny redaksjonell design og fargebruk utviklet. Arbeid med bredde i journalistiske fortellerteknikker og bruk av foto. AMBISJONER Vellykket nyprofilering av papiravisen (Ny Avis 2011) og innføring av nytt redaksjonelt verktøy. Positivt bidrag fra online-aktivitetene. Fortsatt fokus på profesjonalisering av salgsorganisasjon resultat, aktivitet og kompetanse.

20 Fakta om mediehuset Stavanger Aftenblad Mediehuset Stavanger Aftenblad bygger på solide tradisjoner tilbake til grunnleggeren Lars Oftedals tid. Han etablerte avisen Stavanger Aftenblad 1. september i 1893, og var redaktør fram til 1900 da sønnen Lars Oftedal d.y. overtok roret. Han var redaktør helt til 1932, og tok med seg mye av sitt grunnsyn inn i avisspaltene. I dag definerer Aftenbladet seg som en partipolitisk uavhengig avis med et kristenhumanistisk grunnsyn med stor toleranse og åpenhet. Stavanger Aftenblads visjon er å gjøre Rogaland litt større og verden litt mindre. Hovedaktiviteten er papiravisen Stavanger Aftenblad som er den ledende på Sør-Vestlandet og kommer ut som morgenavis seks dager i uken. Kjernemarkedet er i Stavanger/Sandnesregionen, men avisen har også et betydelig antall lesere i Rogaland for øvrig. Mediehuset Stavanger Aftenblad har som mål å nå alle mennesker i egen region, og dette gjøres mulig gjennom mediehusets formidlingskanaler. Stavanger Aftenblads nye og moderne hovedkontor, lokalisert i Stavanger sentrum, ble innviet i Trykkeriet ligger på Forus. Selskapet er en del av Media Norge-konsernet.

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet hadde i 1. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1. DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.57 3.26 3.26 2.92 3.00 400 300 200 100 0-100 348 303 266 184-3 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.51 1.37 1.41 0.69

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 %

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 % DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,62 4. kv. 0 7 3,45 3,57 1. kv. 2. kv. 3,18 3. kv. 3,54 4. kv. 500 400 300 200 100 0-100 -200

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Årsrapport 2005. Vi skaper morgendagens medier. I dag.

Årsrapport 2005. Vi skaper morgendagens medier. I dag. Årsrapport 2005 Vi skaper morgendagens medier. I dag. ii Schibsted Årsrapport 2005 // MDNA/virksomhetsbeskrivelse MDNA/virksomhetsbeskrivelse // Schibsted Årsrapport 2005 Nesten tre millioner nordmenn

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,71 3,74 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 700 600 500 400 300 200 100 0 541 562 549 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 3,0

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT

FORELØPIG ÅRSRESULTAT FORELØPIG ÅRSRESULTAT SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 4. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal er kr 447 mill. (320 mill.)

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,00 3,44 1,51 1,41

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,00 3,44 1,51 1,41 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,26 3,26 3,00 2. kv. 09 3. kv. 09 4. kv. 09 1. kv. 10 2. kv. 10 600 500 400 300 200 100 0 509 348 303 266 184

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,44

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,44 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,71 3,52 3,26 3,29 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 600 500 400 300 200 0 0 5 412 424 348 266 4. kv. 1. kv. 2.

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 1997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene.

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 100 % 80 % 3,45 3,57 3,18 3,18 80 % 61 % 54 % 56 % 60 %

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 100 % 80 % 3,45 3,57 3,18 3,18 80 % 61 % 54 % 56 % 60 % DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA ANDEL EBITA FRA INTERNETT 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,18 3. kv. 0 7 3,62 4. kv. 0 7 3,45 3,57 1. kv. 2. kv. 3,18 3. kv. 500 400 300 200 100 0 257 247 3. kv. 0 7 4.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,44 2,27 1,51 1,41

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,44 2,27 1,51 1,41 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,26 3,26 3,29 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 600 500 400 300 200 0 0 5 412 348 303 266 3. kv. 4. kv. 1.

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.s chibsted.no Investor Relations:

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Christian Printzell Halvorsen, Adm.dir FINN.no epost: christian@finn.no twitter: @printzell 1 FINN har en imponerende posisjon i

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 25. august 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatvekst i andre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2006

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 2. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet leverer et driftsresultat i 2. kvartal på kr 295 mill. (309 mill.)

Detaljer

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 1996 ble nok et begivenhetsrikt år for Schibsted-konsernet i tråd med den dynamikk som preger medieindustrien i Norge og verden forøvrig. De viktigste hendelsene gjennom året,

Detaljer

-3,71 4. kv kv kv kv kv. 09

-3,71 4. kv kv kv kv kv. 09 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 2,97 3,23 2,92 3,00 4. kv. 08 1. kv. 09 2. kv. 09 3. kv. 09 4. kv. 09 400 300 200 100 0-100 -200 348 303 184-3 -122

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 3. juni 2013 1 Agenda 1. Innledning v/ styrets leder Gislaug Rydland 2. Status og veien videre v/ adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial v/

Detaljer

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 26. oktober 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatveksten fortsetter

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 SCHIBSTED KONSERN HALVÅRSBERETNING 1. HALVÅR 2008 2. kvartal 1. halvår 2007 2008 Tall i NOK mill. 2008 2007 2007 3 450 3 574 Driftsinntekter 7 022 6 809 13 610 554 578 Driftsresultat

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv.

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 4. 3.59 3.71 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 75 ONLINE-ANDEL AV DRIFTSINNTEKTER 6% 54% 3.5 3. 2.5 2. 1.5 6 45 3 521 551 5% 4% 3% 2% 45% 1..5 15 1%. 1. kv.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,50 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,44

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,50 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,44 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,52 3,50 3,26 3,29 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 652 567 562 447 418 1. kv.

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av resultater 3. kvartal Investorpresentasjon, 25. oktober 2013 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 I Norge har vi i en årrekke hatt forutsigbare rammebetingelser for pressen: Merverdiavgiftens (momsens) 0-sats på

Detaljer

Schibsted. brands. http://www.schibsted.no. connected annual report 2007. Segundamano. Internet. et nettverk av merkevarer årsrapport 2007

Schibsted. brands. http://www.schibsted.no. connected annual report 2007. Segundamano. Internet. et nettverk av merkevarer årsrapport 2007 Á Ë 6 Schibsted brands http://www.schibsted.no connected Aftonbladet VG Aftenposten SvD annual report 2007 6 q r SvD Blocket FINN 20 min utes InfoJobs Segundamano L r 6 Internet 6 et nettverk av merkevarer

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2005 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene

Detaljer

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 3. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 29. oktober 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet per

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Kommentarer 3. KVARTAL 1996 3. kvartal har vært positivt for Schibsted, med omsetnings- og resultatvekst innenfor de fleste områder. Unntaket er multimedia,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet leverer et driftsresultat i 1. kvartal på kr 167 mill. (194 mill.)

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 11. mai 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Sterk resultatfremgang

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av resultater i 4. kvartal og 2013 Investorpresentasjon, 28. februar 2014 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL 1997 DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL RESULTATREGNSKAP SCHIBSTED KONSERN 3. KVARTAL 96 3. KVARTAL 97 (TALL I 1000 KR.) 30.9.97 30.9.96 1996 DRIFTSINNTEKTER 122 592 121 110 Abonnementsinntekter 380

Detaljer

Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 30. september 2006 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 3. kvartal økte med 14,8%. Konsernets resultat før skatt ble 82,1 mill. kr, en økning på 0,7%. Netto driftsmargin

Detaljer

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 30. september 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 3. kvartal 2008 var 538,5 MNOK, 8,7 MNOK (1,6%) høyere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 2. KVARTAL 2014 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Amedia styrket ut av krevende 2. kvartal Stabil merkevareomsetning Fortsatt betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Løpende

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2016

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2016 Presentasjon av resultater 3. kvartal 2016 Investorpresentasjon, 27. oktober 2016 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet per

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,4 mot 39,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 7,3. Resultatnedgangen

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2004

Resultat 2. kvartal 2004 Resultat 2. kvartal 2004 Pressekonferanse Oslo 11. august 2004 Driftsresultat 41,5 mill 50,8 mill Resultat etter skatt 8,3 mill 81,0 mill Kvartalsresultat Q2 2004 TV 2 Gruppen Hovedpunkter 2004 Utviklingstrekk

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 20,6 mot 31,1 i samme periode i fjor, en nedgang på 10,5. Sterk annonseomsetning

Detaljer

3. KVARTAL november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

3. KVARTAL november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 3. KVARTAL 2015 6. november 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Amedia med sterkt resultat i 3. kvartal EBITDA-margin 18 % i 3. kvartal Gode resultater i mediehusene Bedre annonseutvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU2012 - Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 2

Detaljer

kv kv kv kv kv. 09

kv kv kv kv kv. 09 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,40 3,23 2,97 2,92 3,00 2. kv. 08 3. kv. 08 4. kv. 08 1. kv. 09 2. kv. 09 500 400 300 200 100 0-100 -200 422 199 184-3

Detaljer

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Strategiutvikling i den digitale transformasjonen Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Mediebildet i endring 2 Teknologien blir stadig mer mobil, mer personlig og alltid påkoblet

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer