EPIC P23 X719 September Kummer KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER. Grunnavløpssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPIC P23 X719 September 2005. Kummer KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER. Grunnavløpssystemer"

Transkript

1 EPIC P23 X719 September 2005 KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER Grunnavløpssystemer

2 Det forplikter å ha laget den første plastkummen i Europa I 1967 introduserte Wavin den første plastkummen i Europa. Siden den gang har Wavin utviklet teknologi, materialer og betydelig kunnskap om kummer og leverer i dag et komplett og moderne program av kummer i plast. Det hele startet i 1967 i Tårnby og St. Magleby kommune på Amager i Danmark. I et område hvor det skulle installeres nytt avløpssystem var det problemer med høy grunnvannsstand. Kommunen ønsket derfor avløpssystemer som var helt tette mot inn- og utlekking, og plastrør var et naturlig valg. Til dette prosjektet utviklet Wavin en 1000 mm bunnsekskjon som ble innstøpt i en betongkum. Videre utviklet Wavin et nedstigningsrør i glassfiber som også var 1000 mm i diameter. Dette var den første plastkummen i Europa som i tillegg til at den var tett mot inn- og utlekking også var korrosjonsbestandig og enkel å håndtere. korrugerte stigerøret, som utgjør selve bærebjelken i dagens kumprogram, utviklet. I 1981 startet de såkalte Luleå-forsøkene. I regi av Luleås tekniske høyskole ble 4 kummer installert i et område sterkt utsatt for frost og tele. Erfaringene viste at ved telehiv fulgte røret omfyllingsmassens bevegelser uten at det ble trukket ut av kumbunnen. Ved teleløsning ble det presset sammen uten at det oppstod problemer ved terrengnivå eller at krefter ble overført til kumbunnen. Langtidstester har vist at det korrugerte stigerøret er unikt med hensyn til fleksibilitet og styrke I 1995 kom nedstigningskummen TEGRA Dens viktigste fortrinn fremfor tradisjonelle løsninger er suveren tetthet, lav vekt og enkel montering, samt plastmaterialets øvrige fortrinn. Ved evalueringen av de to første etappene i prosjektet oppstod ønsket om å unngå de helse- og sikkerhetsmessige risiki som er forbundet med nedstigning i kummer. På denne tiden ble også de første løsningene til TV inspeksjon og høytrykkspyling utviklet. Ledningseier fant det derfor fordelaktig å erstatte annenhver 1000 mm nedstigningskum med en mindre kum dersom det var mulig å produsere en slik. På dette grunnlaget utviklet Wavin den første spyle- og inspeksjonskummen i glassfiber med et 315 mm glatt rør i PVC som stigerør. Gleden var stor da kummene ble benyttet på den tredje etappen i prosjektet. I 1980 ble kumbunnene sprøytestøpt i PVC. Dette førte til en betydelig effektivisering av produksjonen, og det stimulerte til ny og innovativ tankegang. På kort tid ble nye kumbunner og det 1957 Wavin starter produksjon i Norden med produkter til el- og vannforsyning PVC trykkrør anvendes til avløpsrør i Danmark Den første avløpskummen anvendes på Amager i Danmark Wavin utvikler 315 spyleog inspeksjonskum i glassfiber. 2 TELEFON TELEFAX

3 I 2001 ble TEGRA 600 lansert. En omfattende europeisk analyse lå til grunn for utvikling av dette produktet. Naturlig nok viste analysen at de aller fleste kummer er utført med ett innløp og ett utløp. Mer interessant var det at ca. 85% av disse kummene var utført med retningsendringer, både vertikale og horisontale avvinklinger. Wavin konstruerte derfor en spyle- og inspeksjonskum der avløpsrørene kan avvinkles 7,5º trinnløst i kummens muffer. En annen fordel er at dimensjonen 600 mm tillater enkel drifting av kum fra terrengnivå. Med andre ord kan de arbeidsoperasjonene, som det er naturlig å tenke seg utført i nedstigningskum, skje uten at driftspersonalet må ned i kummen. Litt forenklet kan det sies at TEGRA 600 er en universalkum som dekker behovet for både spyle- og inspeksjonskummer samt nedstigningskummer. Produktsortimentet omfatter i dag spyle- og inspeksjonskummer, sandfangskummer og drenskummer med korrugert stigerør i dimensjonene 315, 425 og 600 mm. Wavins 1000 mm nedstigningskum kompletterer sortimentet og er i prinsippet bygget opp på tradisjonell måte, dvs. med bunnseksjoner, kumringer og kjegle. Men utviklingen stopper ikke med dette. Wavin har fokus på å etterleve stadig strengere krav til miljø og kvalitet og ønsker med sitt tette samarbeid med prosjekterende ledd, installatører og ledningseiere å sette standarden innen plastørssystemer til vann og avløp Det korrugerte stigerøret ser Wavin lanserer TEGRA Wavin utvikler TEGRA 600 TEGRA 1000 dagens lys. Samtidig starter 1000 nedstigningskum. spyle- og videreutvikles og får man sprøytestøping av inspeksjonskum med fleksible muffer som PVC kumbunner. fleksible muffer. TEGRA Grunnavløpssystemer 3

4 Overblikk som gir innblikk Side 8-9 Side 8-9 Side Kumtype 315 spyle- og inspeksjonskum 425 spyle- og inspeksjonskum TEGRA 600 spyleog inspeksjonskum - med trinnløs avvinkling i muffer Tilkobles avløpsrør med dim: 110, 160, 200, 250, 315, 400 mm 110, 160, 200, 250, 315, 400 mm 160, 200, 250, 315 mm Type avløpsrør Glatte PVC og PP rør. Opti-Rib rør og DV overvannsrør m/overgang Glatte PVC og PP rør. Opti-Rib rør og DV overvannsrør m/overgang Glatte PVC og PP rør. Opti-Rib rør og DV overvannsrør m/overgang Godkjenning NBI Produktsertifisering* NBI Produktsertifisering* NBI Produktsertifisering* *Godkjenning fra NBI Produktsertifisering blir overført til Nordic Poly Mark 4 TELEFON TELEFAX

5 Side Side Side TEGRA 1000 nedstigningskum - med trinnløs avvinkling i muffer 315 husdreneringskum - med innv. vannlås og spylemulighet 315, 425 og 600 sandfangskum 160, 200, 250, 315 mm 110 mm mm Glatte PVC og PP rør. Opti-Rib rør og DV overvannsrør m/overgang NBI Produktsertifisering* Glatte PVC og PP rør overgang v/opti-rib rør og DV overvannsrør NBI Produktsertifisering* Glatte PVC og PP rør overgang v/opti-rib rør og DV overvannsrør NBI Produktsertifisering* Grunnavløpssystemer 5

6 Det korrugerte stigerøret - bærebjelken i Wavins kumprogram Wavin introduserte plastrør til Vann- og avløpssektoren i 1950 årene. Omfattende undersøkelser og erfaringer gjennom mange år dokumenterer materialets anvendelighet og funksjonalitet, og ikke minst at lang levetiden. Tallrike rapporter og undersøkelser viser at plast stadig er det beste materialet til rør og kummer. Plast har såkalt viskoelastiske egenskaper. Det innebærer at eventuelle spenninger ved forskjellige belastninger ikke forårsaker brudd, funksjonssvikt, varige skader eller redusert levetid. Dette temaet behandles utførlig i professor Lars-Eric Jansons bok: Plastic Pipes for Water Supply and Sewage sposal (Stockholm, 2003). Imidlertid har vanlige plastrør liten fleksibilitet i lengderetningen. Når slike rør anvendes som stigerør på kummer, kan de forskyves i vertikal retning og skade kumbunnen eller forårsake svanke ved denne. I tillegg kan eksisterende masse være så telefarlig at kummer kan bli utsatt for telehiv, selv om det er anvendt friksjonsmasser rundt kum. Derfor utviklet Wavin tidlig på 80-tallet det velkjente 315 mm korrugerte stigerøret i materialet PVC. Dette spesielle profilet har egenskaper som enklest kan illustreres som trekkspilleffekt. Rørtypen kan ved telehiv strekke seg i takt med omfyllingsmassens bevegelser uten at røret blir trukket ut av kumbunnnen, og ved setninger pga. jordlast, trafikklast samt teleløsning kan røret bli presset sammen uten at det blir overført krefter til kumbunnen. 6 TELEFON TELEFAX

7 Gode erfaringer med 315 korrugert stigerør, krav om dokumentert levetid og økt bruk av spyle- og inspeksjonskummer i plast medførte at denne rørprofilen også anvendes i Wavins 425 mm PVC og 600 mm PP stigerør. Dokumentasjonen av Wavins PVC oppføringsrør i 315 og 425 mm er blant annet beskrevet i rapporten Holdbarhet av kummer ved ekstreme belastninger rapport om kummer som blir utsatt for kraftige telehiv/teleløsninger, fra Rapporten har hovedsakelig basis i resultatene fra langtidsundersøkelsene i Luleå, Sverige. I år 2000 ble TEGRA 600 installert i Luleå. Foreløpige resultater viser at PP materialet følger samme mønster som PVC har vist de siste 25 år. For å få en 100% tett forbindelse mellom det korrugerte stigerøret og kumbunnen monteres en pakning utvendig på stigerøret som passer i kumbunnens muffe. Stigerøret kan enkelt kappes til riktig høyde, og avsluttes med forskjellige toppløsninger. Slik blir kummen integrert i et komplett avløpssystem i plast som oppfyller de høye krav som i dag stilles i forhold til miljø, levetid, kvalitet og funksjonalitet. Grunnavløpssystemer 7

8 315 og 425 spyle- og inspeksjonskummer de små romslige kummene Wavins 315 og 425 spyle- og inspeksjonskummer er et naturlig ledd i et komplett avløpssystem. Valget mellom disse avhenger gjerne av plassforhold og tilgjengelig utstyr til spyling, TV-inspeksjon samt tetthetsprøving. Wavins korrugerte stigerør er betegnet med nominell innvendig diameter, og rørene har med andre ord innvendig diameter på henholdsvis 315 mm og 425 mm. Kumbunnene er naturligvis også tilpasset denne størrelse. 315 spyle- og inspeksjonskummer med tilkoblinger for avløpsrør i 110 og 160 mm anvendes i stor grad på stikkledninger. Kummene anvendes både ved nye anlegg og i forbindelse med rehabilitering. 315 og 425 spyle- og inspeksjonskummer for avløpsrør i 160 mm og større dimensjoner har stor anvendelse på hovedledninger. Det er i dag en tendens at ledningseiere og konsulenter i større grad foretrekker kummer med 425 mm stigerør fremfor 315 mm stigerør på hovedledning. Innvendig dimensjon på 425 mm betyr en gunstig størrelse mht. tetthetsprøving, TV-inspeksjon, høytrykkspyling osv. Stigerørene kan også leveres med sort farge, dersom ledningseier ønsker en signalfarge for overvann. En meget viktig og ofte undervurdert side ved kummer er hydraulisk utforming av kumbunn. Alle Wavins kumbunner er testet etter meget strenge kriterier på Teknologisk Institut i København med hensyn til hydraulikk. Dette er et viktig grunnlag for Boligministeriets godkjenning i Danmark og godkjenning hos NBI Produktsertifisering i Norge. 8 TELEFON TELEFAX

9 Ulike renneløp De forskjellige typene renneløp har betegnelser som vist i skissene nedenfor. Det er viktig å velge hensiktsmessig renneløp. Spesielt skal man unngå problemer med løp som ikke er i drift og som er blindet. Av hensyn til lagerhold vet man at det er fristende å utelukkende konsentrere seg om Type 1 med rett gjennomløp og Type 2 med dobbeltgren. Flere kommuner rapporterer imidlertid om driftsforstyrrelser ved dobbeltgrener der en avgrening er blindet. Dobbeltgren anbefales kun brukt i situasjoner der både venstre og høyre innløp er drift. Kummene fins med følgende typer renneløp: Type I med rett gjennomløp Type II med dobbeltgren Type III med avgrening til venstre Type V med avgrening til høyre Alle renneløp er utført med 15 fall. mensjoner på tilkoblinger Wavins kumbunner kan tilkobles tradisjonelle glatte avløpsrør i dimensjon mm. I tillegg finnes det kumbunner som er tilpasset lettvektsrøret Opti-Rib i dimensjon mm. Ved tilkobling av Wavins DV overvannsrør og DV drensrør benyttes kummer til glattekstrudert rør og overgang (se brosjyren Wavin DV overvannsrør). Stigerør Som stigerør brukes Wavins korrugerte PVC stigerør i 315 og 425 mm. På grunn av fleksibiliteten i rørets lengderetning er man sikker på at det ikke overføres belastninger til kumbunnen og toppløsningen. Toppløsninger Til det korrugerte stigerøret i 315 mm og 425 mm finnes det et rikholdig program av toppløsninger. Valg av løsning avhenger av terrengets beskaffenhet og hvor kummen skal plasseres. Se dessuten avsnittet om toppløsninger s. 16 og Avløpssystem Grunnavløpssystemer 9

10 TEGRA 600 spyleog inspeksjonskum med fleksible muffer romslig, robust og fleksibel TEGRA 600 kummen er et resultat av et stort europeisk samarbeid. Undersøkelser viste blant annet at 85% av alle kummer installeres med en eller annen form for avvinkling i tilkoblingspunktene. Så hvorfor ikke utvikle en kum som kunne dette fra begynnelsen av. Derfor introduserte Wavin i 2001 TEGRA 600, og den vakte berettiget oppsikt hos fagfolk. En rense- og inspeksjonskum med integrerte, fleksible tilkoblingspunkter som kunne avvinkles 7,5º i forhold til senterlinjen både horisontalt og vertikalt. Fleksibiliteten gir mulighet for optimalt valg av kummer allerede i prosjekteringsfasen og enkel tilpasning i grøft. Samtidig unngår man bend like utenfor kummen. TEGRA 600 er fremstilt i PP som gjør konstruksjonen sterk og robust. Samtidig betyr dette at den kan motstå store belastninger og er meget korrosjonsbestandig overfor aggresivt spillvann. Kummen er dessuten tett for inn- og utlekking. Dette er sentralt for å sikre effektiv tilrenning til renseanlegg, unngå forurensing av resipient, grunnvann og omkringliggende miljø. Kummens hydrauliske egenskaper er dokumentert ved forsøk på Teknologisk Institut i Danmark, og dens optimale transportevne og gode selvrensningsevne betyr at det sikres gode driftsforhold og lang levetid, og dermed en økonomisk fordelaktig investering. TEGRA 600 kan med fordel brukes som knutepunkt i det offentlige ledningsnettet. Romsligheten gjør det mulig å utføre de samme operasjoner som i en tradisjonell nedstigningskum, uten å skulle gå ned i kummen. Hermed unngås de helse- og sikkerhetsmessige risiki som kan være forbundet med opphold i en nedstigningskum. 10 TELEFON TELEFAX

11 Ulike renneløp Kummene fins med følgende renneløp: Type I med rett gjennomløp Type I med 30º bend Type I med 60º bend Type I med 90º bend Type II med 90º dobbeltgren Type III med 90º avgrening Type IV med 90º avgrening NB! Det er ikke fall i kummen, og type III og IV er samme produkt. mensjoner på tilkoblinger TEGRA 600 har muffer for tilkobling av avløpsrør integrert i selve kummen og kan avvinkles trinnløst med 7,5º. Kummen leveres med muffer for glatte avløpsrør i dimensjon mm (kun rett gjennomløp i 400 mm, uten 7,5º avvinkling). Varianter for Opti-Rib lettvektsrør finnes i dimensjon mm. Ved tilkobling av Wavins tradisjonelle program i DV overvannsrør og DV drensrør benyttes kummer til glatte rør og overgang (se brosjyren Wavin DV overvannsrør). Stigerør Som oppføring i terreng brukes Wavins 600 mm PP korrugerte stigerør. Som følge av fleksibiliteten i rørets lengderetning er man garantert at det ikke overføres belastninger til kumbunnen og at røret tar opp eventuelle telehiv/teleløsninger. Toppløsning De fleste standard lokk og rammer passer til det korrugerte stigerøret. Se for øvrig omtale av toppløsninger side 16 og Grunnavløpssystemer 11

12 TEGRA 1000 nedstigningskum med muffer som kan avvinkles trinnløst 7,5º Kumbunnen til TEGRA 1000 er nå i likhet med TEGRA 600 utstyrt med muffer som kan avvinkles trinnløst 7,5º både horisontalt og vertikalt. Denne fordelen gir mulighet for optimalt valg av kummer allerede i prosjekteringsfasen og enkel tilpasning i grøft. Man oppnår kumstrekk uten bruk av bend ved kumpunkt. TEGRA 1000 er produsert av PE og utformet med ribber. Denne kombinasjonen gjør konstruksjonen sterk og robust mot mekaniske belastninger. Samtidig er kummen meget korrosjonsbestandig mot aggressivt spillvann og meget viktig fullstendig tett mot inn- og utlekking. Under lanseringen i Norge i 1998 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om hva som var viktigst med en nedstigningskum. Over 700 deltok, hovedsakelig ledningseiere, konsulentfirmaer og entreprenører. Representanter for ledningseiere, dvs. kommuner rangerte tetthet som viktigst. Entreprenører la størst vekt på enkel montering. Renneløpenes hydrauliske egenskaper er dokumentert ved forsøk på Teknologisk Institut i København. Evnen til å lede bort avløpsvann uten driftsforstyrrelser samt utførelse i et resistent materiale sikrer en meget god totaløkonomi. Standardkomponenter TEGRA 1000 er bygget opp av standardkomponter som bunner, ringer og kjegle. Kumringene finnes i tre forskjellige høyder og kan kappes for hver 125 mm. Kjeglens øvre del har en sylindrisk utforming og kan kappes etter behov. Ringer og kjegle kan leveres med eller uten stige i herdeplast. Installasjon Mange installasjoner vil skje i vei eller på område med trafikkbelastning, der det er viktig å unngå setninger. Det skal ikke utføres noe ekstra arbeid rundt kummen utover det som er naturlig for veien forøvrig. Samme type friksjonsmasse som anbefales for avløpsrør i plast, anvendes i fundament og etableres lagvis rundt kummen. TEGRA 1000 kummer blir særlig brukt ved offentlige spillvannsog overvannsledninger, der man ønsker en mulighet for nedstigning. 12 TELEFON TELEFAX

13 Ulike renneløp Kummene finnes med følgende renneløp: Type I med rett gjennomløp Type I med 30º bend Type I med 60º bend Type I med 90º bend Type II med 90º avgrening til høyre og venstre Type III med 90º avgrening til høyre Type IV med 90º avgrening til venstre Type I har ikke innebygget fall, men Type II, III og IV har inne- bygget fall på 10. mensjoner på tilkoblinger TEGRA 1000 har muffer for tilkobling av avløpsrør integrert i selve kummen og kan avvinkles trinnløst med 7,5º. Kummen leveres med muffer for glatte avløpsrør i dimensjon mm. Versjon for Opti-Rib lettvektsrør finnes med tilkoblinger i dimensjon mm. Ved tilkobling av Wavins tradisjonelle program i DV overvannsrør og DV drensrør, benyttes kummer til glatte rør og overgang (se brosjyren Wavin DV overvannsrør). Toppløsninger De fleste standard lokk og rammer, passer til det korrugerte stigerøret. Det leveres også ringer for justering av høyde og for montering av dempering eller Flette Lise. Se for øvrig omtale av toppløsninger side 16 og Grunnavløpssystemer 13

14 SANDFANGSKUMMER - med innvendig diameter 315, 425, 600 og 1000 mm Sandfangskummen skal hindre faste stoffer som sand, blader og lignende å komme ut i avløpsledningen. Den leveres med innvendig diameter 315, 425, 600 og 1000 mm og benyttes i tilknytning til avrenning fra veier, gårdsplasser, arealer med fast dekke osv. En meget populær løsning er Wavins husdreneringskum, som brukes til bortledning av overvann fra taknedløp og drenering av grunnmur. Basert på 315 og 425 mm stigerør Sandfangskummen er i praksis et korrugert stigerør med bunn og utløp. I standardutførelse leveres kummen med sandfang på 35 eller 70 liter. Kummens utløp er forberedt for tilkobling av vanlige avløpsrør i 110, 160 eller 200 mm. Den leveres med eller uten vannlås. Det er også mulig å bestille sandfangskum etter mål, slik at tilkoblingspunkter på kummen blir tilpasset lokale forhold. Noen lager også sin egen sandfangskum ute på anleggssted, som beskrevet på neste side. Basert på 600 mm stigerør Sandfangskummer som er basert på TEGRA 600 korrugert stigerør, har samme unike egenskaper som tilsvarende løsninger i 315 og 425 mm. Tilkobling av vanlige avløpsrør skjer ved bruk av Forsheda borepakninger. Er det ønskelig å avslutte med en mindre dimensjon ved terreng anvendes TEGRA 600/315 kjegle. Basert på TEGRA 1000 mm Ved TEGRA 1000 sandfangskummer anvendes enten bunnseksjon med nominell høyde 600 eller 1000 mm. Tilkobling av vanlige avløpsrør skjer ved bruk av Forsheda borepakninger. Toppløsninger Til 315 og 425 mm sandfangskummer finnes det et rikholdig utvalg av toppløsninger både i og utenfor vei. For TEGRA 600 anvendes de samme løsninger som for TEGRA 600 renneløpskummer, men utstyrt med ristlokk til standard NS kumramme. TEGRA 600/315 kjegle tillater bruk av ristløsninger og teleskop for 315 mm korrugert stigerør. TEGRA 1000 kan utstyres med standard NS støpejernsramme og ristlokk. 14 TELEFON TELEFAX

15 Lag din egen løsning Wavins standardløsninger basert på 315 og 425 mm korrugert stigerør, har tilkoblinger på bestemte steder og i et bestemt antall. I praksis er det ofte behov for å lage tilkoblinger nøyaktig der man selv vil ha dem og i det antall som er ønskelig. I de aller fleste tilfeller kan Wavin prefabrikere løsningene etter kundens behov. Dette kan være praktisk når det trengs mange forskjellige løsninger som avviker fra standardutførelsene. Imidlertid er det ofte enklest å tilpasse kummen selv i samsvar med rådende forhold der kummen skal installeres. I slike situasjoner er borepakninger et godt valg. Illustrasjonene på denne siden viser bruk av Wavin In-situ for å koble til 110 eller 160 mm avløpsrør på det korrugerte stigerøret i 315 eller 425 mm. 1 2 Hull bores med hullsag. mensjon 127 mm benyttes ved tilkobling av et 110 mm rør, og 177 mm benyttes ved tilkobling av et 160 mm rør. In-situ pakningen monteres i hullet og smøres med glidemiddel. 3 4 In situ muffen trykkes inn i pakningen. Vannlås kan eventuelt monteres i form av bend. 5 6 Gummiring, som følger med bunn til stigerør, monteres innvendig i stigerørets nederste rille. Glidemiddel påføres gummiring og bunn til stigerør. Normalt skjer montering manuelt. Det kan være aktuelt med maskinell kraft, da beskyttes bunndelen med en bordbit. Ved bruk av Wavins drenstilkobling er det enkelt å koble til 110/83 drensrør. Grunnavløpssystemer 15

16 TOPPLØSNINGER En riktig toppløsning mot terrengnivå er avgjørende for at avløpssystemet skal fungere optimalt. Kumprogrammet inneholder toppløsninger for plenarealer, gang- og sykkelstier, veier og fortau osv. Uansett om overflaten består av asfalt, grus, gatestein eller plenarealer finnes det alltid en passende toppløsning. Wavin har et rikholdig spekter av toppløsninger til 315, 425 og 600 mm stigerør. Ved TEGRA 1000 mm anvendes standard NS ramme. Nedenfor vises en rekke prinsippløsninger: Flytende støpejernsramme/lokk med langt skjørt montert direkte i korrugert stigerør. (Løsningen passer til 315 og 425 kummer. Produktoversikten på s. 29 viser støpejernsramme/lokk for tilhørende teleskoprør av plast.) Flytende støpejernsramme/lokk, med teleskoprør av plast montert i korrugert stigerør. (Skissen viser sort teleskoprør, som leveres integrert i Tegra 600 toppløsning.) 16 TELEFON TELEFAX

17 Kuppelrist i støpejern med teleskoprør i plast montert i korrugert stigerør. (Til 315 og 425 mm korrugert stigerør.) Kuppelrist i støpejern montert direkte på korrugert stigerør. (Anvendes til Tegra 600.) Korrugert stigerør avsluttes med kjegle og lokk i betong. (Til 315 og 425 mm korrugert stigerør.) Standard støpejernsramme/lokk, med skjørt montert i TEGRA 1000 kjegle. (Støpejernsramme bør velges slik at maks utvendig diameter på skjørt ikke overstiger 635 mm.) mensjonsovergang ved toppløsning. (Skisse viser bruk av 600/315 mm kjegle.) Standard støpejernsramme/lokk, med skjørt montert på toppring og justeringsring i TEGRA (Toppring kan brukes alene og ved bruk av dempering eller Flette Lise.) Grunnavløpssystemer 17

18 Montering og installasjon Ved korrekt prosjektering og valg av avløpssystemer i plast kan man oppfylle krav som det er naturlig å stille av tiltakshaver og brukere av ledningsnettet. Dette er særlig krav som går på miljø, kvalitet, økonomi, levetid, drift og vedlikehold. Det er imidlertid sentralt at avløpssystemene blir riktig installert. Det er derfor avgjørende at entreprenøren får de rette beskrivelser og ikke minst betingelser for å utføre arbeidet korrekt, slik at det ikke bygges inn feil i avløpssystemet allerede i installasjonsfasen. I avsnittet under viser vi hvilke hensyn som må tas når en Wavin kum skal installeres. Spyle og inspeksjonskummer med korrugert stigerør i 315, 425 og 600 mm. 1 Kumbunnen plasseres på fundament av friksjonsmasse med maks stenstørrelse 22 mm. (Se Leggeanvisning for plastrør til vann og avløp, DnP.) 2 Ledningssonen bygges opp vanlig måte. (Se Leggeanvisning for plastrør til vann og avløp, DnP.) 3 Gummiring monteres utvendig på stigerørets nedre korrugering. 4 Stigerøret trykkes ned i kumbunnens muffe. 5 Sidefylling rundt kummen gjøres med friksjonsmateriale. 6 Det er viktig at gjenfylling skjer lagvis og jevnt rundt hele kummen. 7 Det finnes et rikholdig utvalg av toppløsninger. Her monteres Tegra 600 støpejernsramme med teleskop. 8 Standard NS lokk passer til Tegra 600 støpejernsramme. 18 TELEFON TELEFAX

19 TEGRA Kumbunn plasseres på et fundament av min. 10 cm friksjonsmateriale. Høydeforskjell mellom underkant kumbunn og innvendig renneløp er angitt i produktoversikt. 2 Pakning som følger med kumbunnen plasseres i sporet mellom første og andre ribbe (se skisse 8). NB! Pakning presses helt i bunn av sporet. 3 De enkelte kumdelene kan håndteres manuelt eller med maskin. Kumdelene har også integrerte løfteanordninger. 4 Muffe og pakning smøres med glidemiddel. Normalt monteres komponentene ved hjelp av skuffe på gravemaskin. Da beskyttes øvre komponent med en plankestump. 5 Kumringer er utrustet med spor for kapping ved hver 12,5 cm (se skisse side 8). 6 Omfyllingen utføres med velegnet friksjonsmateriale. Gjenfylling og komprimering skal utføres jevnt rundt kummens sider i lag av 20 cm. Det bør benyttes mekanisk komprimeringsutstyr, og materialet skal komprimeres til % Standard Proctor (SP). Pakning Spor for kapping 7 Kjeglen monteres på samme måte som kumringene. Muffe og pakning smøres med glidemiddel. Løfteanordning 8 Skissen viser løfteanordning samt plassering av pakning og spor for kapping. 9 Standard kumramme velges slik at skjørtet har utvendig diameter på ca 630 mm (Rammer med tilsvarende mål større enn 635 mm vil ikke passe). Rammen monteres flytende slik at rammeskjørt virker som teleskop i kjeglehals. Det er viktig å komprimere godt under flytesone. 10 Justeringsringer og toppringer kan anvendes hvis man vil øke kummens høyde. 11 Kumramme og evnt. Flette Lise løsninger anbringes på toppring. Grunnavløpssystemer 19

20 Innholdsfortegnelse Symbolforklaring Side: PP/PE spyle- og inspeksjonskum PP/PE spyle- og inspeksjonskum 25 Tilbehør til 315 og 425 spyle- og inspeksjonskum og 425 sandfangskummer 32 Tegra 600 PP spyle- og inspeksjonskum - m/trinnløs retningsendring i muffer 34 Tegra 1000 PE nedstigningskum - m/trinnløs retningsendring i muffer 38 Symbolforklaring /1 = /1 = /1/2/3 = e = F/F1/F2/F3 = H//H2/H3/H4/H5 = L = = L2 = L3/L4 = /1/2 = Innvendig diameter Største utvendige diameter Rørbetegnelse utvendig diameter Min. veggtykkelse Spesialmål Høydemål Byggelengde (Målt i rørsystemets senterlinje) Totallengde Innstikkslengde/muffedybde Byggemål Byggelengde (Målt i rørsystemets senterlinje) Som følge av løpende produktutvikling forbeholder Wavin seg rett til å foreta endringer i design, materialer og spesifikasjoner uten varsel. Produkttegninger som vises i brosjyren er ikke målfaste. Alle ubenevnte mål er i mm. 20 TELEFON TELEFAX

21 315 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type I - m/rett gjennomløp mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør Wavin nr NRF nr rør Type I - m/rett gjennomløp mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør Wavin nr NRF nr 3 F F1 rør Grunnavløpssystemer 21

22 315 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type II - m/dobbeltgren mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 1 2 /1/2 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/110/ /160/ /200/ /200/ F1 3 rør Type II - m/dobbeltgren mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 1 2 /1/2 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/250/ /315/ /250/ /315/ /400/ F1 3 F1 rør 22 TELEFON TELEFAX

23 315 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type III - m/avgrening til venstre mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 1 /1 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/ / / / F1 3 rør Type III - m/avgrening til venstre mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 1 /1 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/ / / / F1 3 rør F1 Grunnavløpssystemer 23

24 315 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type IV - m/avgrening til høyre mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 2 /2 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/ / / / F1 3 rør Type IV - m/avgrening til høyre mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 2 /2 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/ / / / F1 3 rør F1 315 mm korrugert stigerør Ekskl. pakning Wavin nr NRF nr * * Sort farve 24 TELEFON TELEFAX

25 425 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type I - m/rett gjennomløp mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør Wavin nr NRF nr rør Type I - m/rett gjennomløp mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør Wavin nr NRF nr 3 F rør F1 Grunnavløpssystemer 25

26 425 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type II - m/dobbeltgren mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 1 2 /1/2 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/110/ /160/ /200/ /200/ F1 3 rør Type II - m/dobbeltgren mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 1 2 /1/2 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/250/ /315/ /400/ /250/ /315/ /400/ F1 3 F1 rør 26 TELEFON TELEFAX

27 425 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type III - m/avgrening til venstre mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 1 /1 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/ / / / F1 3 rør Type III - m/avgrening til venstre mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 1 /1 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/ / / / / / F1 3 F1 rør Grunnavløpssystemer 27

28 425 PP/PE spyle- og inspeksjonskum Type IV - m/avgrening til høyre mm stigerør Materiale: PP Inkl. pakning til stigerør 2 /2 Wavin nr NRF nr 3 F1 110/ / / / F1 3 rør Type IV - m/avgrening til høyre mm stigerør Materiale: PE Inkl. pakning til stigerør 2 /2 Wavin nr NRF nr 3 F1 250/ / / / / / rør F1 425 mm korrugert stigerør Ekskl. pakning Wavin nr NRF nr * * Sort farve 28 TELEFON TELEFAX

29 Tilbehør til 315 og 425 spyle- og inspeksjonskum Innvendig skjøterør for 315 mm korrugert stigerør Inkl. 2 pakninger Wavin nr NRF nr Utvendig skjøterør for 425 mm korrugert stigerør Inkl. 2 pakninger Wavin nr NRF nr Teleskoprør til flytende kumramme UF 31,5 - UF 42,2 og UF 315 Wavin Inkl. pakning mensjon Wavin nr NRF nr Eksentrisk overgang fra 425 mm korrugert stigerør til 315 mm teleskoprør /1 Wavin nr NRF nr 1 H2 H3 H4 Inkl. pakning til 425 mm stigerør 425/ H2 H3 H4 Flytende kumramme m/tett låsbart lokk UF 31,5 Wavin og UF 42,2 Wavin Belastning 40 tonn - sammen m/teleskoprør mensjon Wavin nr NRF nr H2 M Alt. løsning fra Furnes H2 Grunnavløpssystemer 29

30 Tilbehør til 315 og 425 spyle- og inspeksjonskum Bunn til korrugert stigerør Inkl. pakning Wavin nr NRF nr * * Uten pakning Tett lokk med håndtak Inkl. pakning Wavin nr NRF nr Pakning til korrugert stigerør Wavin nr NRF nr * * * Oljebestandig Pakning til teleskoprør Wavin nr NRF nr TELEFON TELEFAX

31 Tilbehør til 315 og 425 spyle- og inspeksjonskum Betonglokk til betongkjegle H2 mensjon Wavin nr NRF nr 1 H2 M Uten armering , ,000 1 Med armering , ,000 Betongkjegle mensjon Wavin nr NRF nr e M e , ,000 In-situ ved tilkobling av avløpsrør til stigerør Wavin nr NRF nr * * * Oljebestandig Hullbor for montering av Wavin In-situ mensjon Wavin nr NRF nr Grunnavløpssystemer 31

32 315 og 425 sandfangskummer Sandfangskum med vannlås Basert på 315 eller 425 mm korrugert stigerør F1 Wavin nr NRF nr F1 F2 H2 H3 Sandfang Liter 315 mm H2 F2 H3 425 mm Sandfangskum uten vannlås Basert på 315 eller 425 mm korrugert stigerør H2 Wavin nr NRF nr H2 Sandfang Liter 315 mm mm PVC husdreneringskum Basert på 315 mm korrugert rør med innvendig vannlås /1 Wavin nr NRF nr H2 H3 H4 H5 Sandfang Liter 110/ H5 H4 H3 H TELEFON TELEFAX

33 Tilbehør til 315 og 425 sandfangskummer Drenstilkobling Kobling mellom Wavin drensrør og -muffe (for eksempel til husdreneringskum) mensjon Wavin nr NRF nr 110/ Flytende kumramme m/tett låsbart ristlokk UF 31,5 Wavin og UF 42,2 Wavin Belastning 40 tonn - sammen m/teleskoprør mensjon Wavin nr NRF nr H2 M , ,000 Alt. løsning fra Furnes H2 Kuppelrist med PVC-skjørt Belastning 40 tonn Wavin nr NRF nr H2 M , ,148 H2 Firkantrist UF 315 Wavin Belastning 40 tonn - sammen m/teleskoprør L3 H2 mensjon Wavin nr NRF nr H2 L3 L4 M ,000 Alt. løsning fra Furnes L4 Grunnavløpssystemer 33

34 Tegra 600 PP spyle- og inspeksjonskum Type I - m/rett gjennomløp Inkl. pakning til stigerør 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , , * ,000 * Leveres ikke med muffer for trinnløs retningsendring H , , ,000 Type I - m/30 bend Inkl. pakning til stigerør 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , , , , ,000 H2 Type I - m/60 bend Inkl. pakning til stigerør 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , ,000 1 H , , ,000 Type I - m/90 bend Inkl. pakning til stigerør 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , ,000 1 H , , , TELEFON TELEFAX

35 Tegra 600 PP spyle- og inspeksjonskum Type II - m/90 dobbeltgren Inkl. pakning til stigerør 1 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , ,000 H , , ,000 Type III/IV - m/90 avgrening Inkl. pakning til stigerør 1 Wavin nr NRF nr H2 1 M , , , , H , , , mm korrugert stigerør Ekskl. pakning Wavin nr NRF nr M , , , ,140 Pakning til 600 mm korrugert stigerør Wavin nr NRF nr * * Oljebestandig Grunnavløpssystemer 35

36 Tegra 600 PP spyle- og inspeksjonskum Tegra 600 støpejernsramme m/teleskop Inkl. pakning Wavin nr NRF nr H H Tegra 600 innvendig lokk til teleskop m. Wavin nr NRF nr Tegra 600 teleskoprør Inkl. pakning Ved bruk av standard NS 65 ramme (F 2619) Wavin nr NRF nr H H Tegra 600/315 kjegle Inkl. pakning 1 1 /1 Wavin nr NRF nr 1 H2 H3 H4 600/ H2 H3 H4 36 TELEFON TELEFAX

37 Tegra 600 PP spyle- og inspeksjonskum 600 mm pakning til teleskoprør Wavin nr NRF nr Borepakning til stigerør Wavin nr NRF nr Borehull F1 F * ** ** * F910 ** F mm bunn til korrugert stigerør Inkl. pakning L Wavin nr NRF nr L mm tett lokk m/håndtak Inkl. pakning L Wavin nr NRF nr L Grunnavløpssystemer 37

38 Tegra 1000 PE nedstigningskum Type I - m/rett gjennomløp Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Type I - m/30 bend Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Type I - m/60 bend Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Type I - m/90 bend Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , TELEFON TELEFAX

39 Tegra 1000 PE nedstigningskum Type II - m/90 dobbeltgren Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Type III - m/90 avgrening til venstre Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Type IV - m/90 avgrening til høyre Inkl. pakning Wavin nr NRF nr 1 2 M , , , , , , Kumbunn uten renneløp og tilkoblinger Inkl. pakning / Wavin nr NRF nr 1 M 604/ , / , Grunnavløpssystemer 39

40 Tegra 1000 PE nedstigningskum Kjegle til Tegra 1000 Ekskl. pakning 1 1 /1 Wavin nr NRF nr 1 e H2 H3 M 1000/ * , / ,000 * m/stigetrinn H3 e H2 Kumring til Tegra 1000 Inkl. pakning e 1 Wavin nr NRF nr 1 e H2 M Uten stigetrinn , , , ,402 H2 Med stigetrinn , , , ,000 Pakning til Tegra 1000 Wavin nr NRF nr Toppring til Tegra 1000 når kumrammen skal hvile på dempering eller "Flette Lise" Wavin nr NRF nr 1 M ,000 1 Justeringsring til Tegra 1000 Wavin nr NRF nr 1 M , TELEFON TELEFAX

41 Tegra 1000 PE nedstigningskum Borepakning for tilkobling til Tegra 1000 mm F1 Wavin nr NRF nr Borehull F1 F910: Grunnavløpssystemer 41

42 42 TELEFON TELEFAX

43 Grunnavløpssystemer 43

44 Overlegen under overflaten Wavins produkter er ikke synlige i det daglige. Systemene er skjult i vegger og gulv, under veier, parkeringsplasser og landbruksarealer. Våre produkter bringer moderne komfort inn i hverdagen en komfort vi mennesker betrakter som en selvfølge, men som bare kan skaffes til veie gjennom innovative, solide og sikre rørsystemer. Vi utvikler og fremstiller miljøriktige løsninger, noe som kommer til uttrykk gjennom våre valg av råmaterialer og produksjonsteknologi. Våre systemer er miljøvennlige å installere, bruke og vedlikeholde. Wavin legger vekt på å være en synlig bedrift. Vi skal være i forkant av kundens ønsker og behov. Utover kundens funksjonelle krav er det vår intensjon at et godt produkt også innebærer rådgivning og en god logistikkløsning. Bedriften er representert i 24 europeiske land, og har med produksjon i de fleste av disse landene adgang til et omfattende produktprogram. Vi har også betydelig kunnskap omkring logistikk og distribusjon av rørsystemer. Norsk Wavin as Fjellhamarveien 52 Postboks 82 N-1477 Fjellhamar Telefon: Telefax:

Mai kummer. kummer til grunnavlølpssystemer. Solutions for Essentials

Mai kummer. kummer til grunnavlølpssystemer. Solutions for Essentials Mai 2013 kummer kummer til grunnavlølpssystemer Solutions for Essentials Overblikk som gir innblikk 315 og 425 spyle- og inspeksjonkummer, TEGRA 600, 1000, 5-7 Produktinformasjon 15-18 Sandfangskummer

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

VA-konsept PLASTKUMMER

VA-konsept PLASTKUMMER VA-konsept PLASTKUMMER VA-KONSEPT Plastkummer kummer i plast for boliger og kommunale anlegg Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Hvorfor velge plastkummer... 3 Spyle- og inspeksjonskum

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA 23-9-2013 Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA Wavin Norsk Wavin AS NOK 500 mill hovedkontor Karihaugen, Oslo produksjon Høland håndlagde produkter Høland VIH

Detaljer

Kummer. Stake-/spylegren

Kummer. Stake-/spylegren VA Kummer VA Kummer Stake-/spylegren PP stake-/spylegrenrør PP rodding tee NRF D D S M M S Z 1 H nr mm mm mm mm mm mm 220 33 94 110 * 110 68 213 260 223 322 67 09 110 ** 200 68 208 361 232 322 67 14 160

Detaljer

VA-Konsept Plastkummer

VA-Konsept Plastkummer VA-Konsept Plastkummer Kummer i plast for boliger og kommunale anlegg 1 www.dahl.no Utgave 4 VA-Konsept - Plastkummer Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Side 3 Hvorfor velge plastkummer

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

September Desember Krone Prewa. Taksluk. Sterk konstruksjon! Solutions for Essentials

September Desember Krone Prewa. Taksluk. Sterk konstruksjon! Solutions for Essentials September 2012 Desember 2013 takavvanning Krone Prewa Sterk konstruksjon! Solutions for Essentials Sterk konstruksjon til takets svake punkt Flate tak har ikke noe naturlig avløp for regnvann og smeltevann

Detaljer

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Innhold Sortiment Side Uponor Spillvannssystem... 5-32 Uponor Kumsystem... 33-44 Uponor Overvannsystem... 45-74 Uponor Trykkrørssystem... 75-82 Uponor Innomhusavløpssystem...

Detaljer

B52 J35 X7 Mai Drenering. Drenssystem

B52 J35 X7 Mai Drenering. Drenssystem EPIC B52 J35 X7 Mai 2012 Drenering DrenERING landbruk, grunnmur og VEI Drenssystem Drenering Overblikk, som gir innblikk Valg av drensrør 4-5 Avrenningskapasitet 50 mm upvc dræn 65 mm upvc dræn 80 mm upvc

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

Q Bic overvannskassetter

Q Bic overvannskassetter Mars 2007 Q Bic overvannskassetter OVERVANNSMAGASINER SOM KAN TV- INSPISERES SPYLES OG SLAMSUGES Overvannssystemer Q Bic overvannskassetter Innovativ og robust design tar hånd om overvannet Endringer i

Detaljer

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad 17-4-2013 Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad Finland Nederland Irland Belgia Storbritannia Sverige Norge Danmark Tyskland Estland Latvia Litauen Russland Sveits Frankrike

Detaljer

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern EPIC B51 X71 April 2006 TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER Kabelvern Wavin din koplette kabelvernleverandør PE og PP kabelrør beskytter alle typer kounikasjon og dataoverføringer. Wavin leverer et koplett

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Innhold. Produktkatalog 2015

Innhold. Produktkatalog 2015 Produktkatalog 2015 Innhold Kontaktpersoner Overvannsrør og deler i plast Vegrør i plast Kabelrør Dreneringsrør (deler, se s. 6-13) Kveilrør, slisset og uslisset Deler til kveilrør Vann- og avløpsrør Deler

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID)

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Pragma infra www.pipelife.no Pragma Infra rørsystem Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Detaljer

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE Wavin oljeutskillere PE- og GRP-materiale I NS-EN 858 beskrives to klasser av oljeutskillere. Klasse 1 oljeutskillere er utstyrt med et koalesensfilter, og klasse

Detaljer

X-Stream overvannsrør og deler

X-Stream overvannsrør og deler Mai 2013 X-STREAM LEDER BORT OVERVANNET Overvannssystemer X-Stream - fremtidens overvannssystem X-Stream er et dobbeltvegget rørsystem med patentert muffeløsning som sikrer en helt tett, og meget installasjonsvennlig

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 3 Pristabell 1 A)... 3 Pristabell 1 B)... 3 Pristabell 2 A)... 4 Pristabell 2 B)... 4 Pristabell

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva.

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva. PRISLISTE Gjeldende fra februar 2015 eks. mva. ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik PRODUKTKATALOG 2014 Hvem er vi BB Produkter VVA AS ble stiftet 1. januar 2003. Målgrupper for produktene er kommuner, vegvesen, maskinentreprenører med tillegg av bedrifter innen el- og telekommunikasjon.

Detaljer

Nyheter fra Basal 2007

Nyheter fra Basal 2007 Nyheter fra Basal 2007 Produktutvikling Ens kumskjøt og ens rørskjøt Mufferør Type Dimensjon Anmerkning BASAL ig 150-400 Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning (ig). Falsrør Type Dimensjon

Detaljer

5 Overvannsbehandling

5 Overvannsbehandling 5 Overvannsbehandling Generelt om overvannshåndtering Under dette kapitlet omtales plastrørsystemer til transport og håndtering av overvann. Meget kort omtales også plastrørs egenskaper mot slitasje pga

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Tetthetsprøving av kum

Tetthetsprøving av kum Tetthetsprøving av kum Nr. 63 UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM 2011 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 4 Pristabell 1 A)... 4 Pristabell 1 B)... 4 Pristabell 2 A)... 5 Pristabell 2 B)... 5 Pristabell

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

EuroREK fettutskillere fra Wavin

EuroREK fettutskillere fra Wavin EuroREK fettutskillere EuroREK fettutskillere fra Wavin Kommunale myndigheter må alltid konsulteres før et fettutskilleranlegg installeres. Kommunen er lokal forurensningsmyndighet I henhold til bestemmelsene,

Detaljer

Kumsystemer. Katalogdel

Kumsystemer. Katalogdel Kumsystemer Katalogdel 1 Innholdsfortegnelse: Stake-/spylegren...side 3 Mabokum/Pragmakum...side 6 PRO630...side 18 PRO1000 nedstigningskum...side 24 400 mm sandfang...side 30 630 mm sandfang...side 36

Detaljer

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum NY HE T Facebook f Logo CMYK /.ai Facebook f Logo CMYK /.ai! BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum Bare betong varer evig www.basal.no BASAL Briljant Perfekt

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

HEVA 17.04.2013 Vidar Handal

HEVA 17.04.2013 Vidar Handal 19-4-2013 HEVA 17.04.2013 Vidar Handal Wavin 2 Norsk Wavin AS Ca. 100 ansatte NOK 480 mill. hovedkontor Karihaugen, Oslo produksjon Høland håndlagde produkter Høland Nederland Irland Belgia Storbritannia

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør Relining rør for rehabilitering PP kortrør og PE lange rør Effektivt og økonomisk Relining er å legge ny rørledning inni en gammel. Arbeidet kan utføres fra inspeksjons-kummer eller oppgravde hull uten

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1:

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1: Plot: tapn 08.05.2013 07:56 Format: A1 Filnavn: P:\1296\--Rønningvn\13 Tekn prosj\3 Tegn\Tegning-Del-2\-modul.dwg Xref: plan-del-2.dwg 2000_2012-01-25.dwg plan.dwg Innmålt 2012-06-13.dwg 2000_eksist--MED

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva PRISLISTE Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter Valg av rørmateriale til SP og OV Nyheter Noe av innholdet på hjemmesiden Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte i 1970 (NS 3027/3028)

Detaljer

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As AVLØPSKUMMER Førde Sementvare As BetoNor As Totalt 48 tilsette. Forventa oms. 2014: 97 mill. Forventa prod.

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Prosjekt 2011094 VVA ST OLAVS GT VANNSKUMMER St Olavs gt. Skjema kum nr. VK1 Sign.: KG 160 dren 45 160 PE 32 PE 160 PE 0 63 PE 225 PE 63 PE 63 PE Vannkum

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

Sadelgrenrør. Løsninger for avløp

Sadelgrenrør. Løsninger for avløp Sadelgrenrør Løsninger for avløp Sadelløsninger for avløp Påkoblinger - en feilkilde Forsterket rør Påkoblinger til eksisterende avløpsnett fører ofte til driftsproblemer. Årsaker til problemene kan være

Detaljer

Grunnavløpsrør og deler

Grunnavløpsrør og deler Grunnavløpsrør og deler Rødbrune og svarte PVC-rør SN 8 Rødbrune og svarte PP-rør SN 8 110 mm 200 mm Langbend 5, 11, 22, 30, 45 eller i h.t. avtale 110 mm 400 mm Kortbend 15, 30, 45, 90 Grenrør, 45 Eksentrisk

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Profilrør Tekniske data og bruksområder 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Lav rørvekt Profilrøret har en veldig lav vekt og gir derfor enkel intern logistikk på byggeplassen.

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene Martin Opdal Vann- og avløpsetaten 24. Oktober 2012 VA-norm for Bergen kommune Norsk VA-norm Oversiktlig info om kommunens krav Faglig

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Kabelnett - Kabelrør utførelse

Kabelnett - Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.1 / 2012 Kabelnett - Kabelrør utførelse Beskrivelse Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler.

Detaljer

OVERVANNSRØR /DRENSRØR

OVERVANNSRØR /DRENSRØR PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: OVERVANNSRØR /DRENSRØR www.pipelife.no Katalogdel m/måltegninger OVERVANNSRØR /DRENSRØR Glatte overvannsrør, DVO DN/OD og drensrør INNHOLD Glatte svarte overvannsrør Pragma

Detaljer

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Spillvannskummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1000 renneløpskumme 1000 plastkjegle fastsveist til kumrør. 100% tett forbindelse.

Detaljer

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Hva er hot og hva er nyheter Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Landsomfattende VA leverandør Basal 2001-2008 1400 1200 1000 800 600 Omsetning Pipelife Wavin 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Rørguide VOD PN: 815499905

Rørguide VOD PN: 815499905 Rørguide VOD TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to to please please Rørguide VOD Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Rørguiden må ses på som en veiledning og er ment å bistå

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Maskinentreprenørenes Forbund MEF ARTIC ENTREPRENEUR Gardermoen, onsdag 24. januar 2018 Seminar Q5 Vann og avløp Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Del 1: Funksjonskrav til rørfundament og omfylling

Detaljer

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Bruk FURNES på toppen Støpejern i alle miljøer -spør oss! August 2009 T l f. 6 2 5 3 8 3 0 0 - F a x. 6 2 5 3 8 3 0 1 s a l g.

Detaljer

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP

Pipelife Stilla. Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Lyddempende avløpssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla er et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger. Stilla er et supplement til vårt tradisjonelle avløpssystem og har

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.05.13 Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Kumringer - løs pakning DN Høyde Vekt (kg) Pris

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon RØRLEDNINGER AV PVC Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon Kvalitet og levetid 2015 Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler

Detaljer

Wavin Telecom. Wavin Telecom. Rørsystemer for Telecom

Wavin Telecom. Wavin Telecom. Rørsystemer for Telecom Rørsystemer for Telecom 1 Rørsystemer for Telecom Wavin din partner for utbygging av FTTx nett Kommunikasjon er en av grunnstenene i vår tids informasjonssamfunn, og i løpet av de senere år har utviklingen

Detaljer

Wavin Elektrofittings Sikker, enkel og effektiv skjøtemetode

Wavin Elektrofittings Sikker, enkel og effektiv skjøtemetode Wavin Elektrofittings Wavin Elektrofittings Sikker, enkel og effektiv skjøtemetode Fordeler: Høy korrosjonsbestandighet Bredt sortiment Lavt energiforbruk Wavins sortiment av elektrofittings i PE anvendes

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av.

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av. . ULVESTAD AREFABRIKK AS 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse Betongkummer OG kumdeler...3 DN 1000-2000 Betongkummer

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

DRENS RØR Uponor NRF Varetekst Enhet Bruttopris , , , , , , , ,

DRENS RØR Uponor NRF Varetekst Enhet Bruttopris , , , , , , , , Uponor Infrastruktur Produkt / prisliste JANUAR 2014 DRENS RØR 1054621 3020106 60 25 60/50 RØR 25M PE M 22,00 1054652 3020117 74 200 74/65 RØR 200M BLÅ PVC M 20,00 1054651 3020131 92 30 92/80 RØR 30M PVC

Detaljer

til betongbrønner med kjegle

til betongbrønner med kjegle Produktkatalog 2017 Innhold til betongbrønner med kjegle Universal SPESIALMÅL UNIVERSELL, konisk SPESIALMÅL konisk TX11 Ø100/110 universal... 10 TX11 Ø125 universell... 10 TX11 Ø150/160 universell... 10

Detaljer