Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen"

Transkript

1 Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

2 Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for å bedre rammebetingelsene for musikkmiljøet Kompetansesenter Tilbyr alle medlemmene i regionen alle nødvendige råd, kurs og nettverk som hjelper dem på veien til å bli en mer profesjonell artist, arrangør eller bransjeaktør. 2

3 Visjon Braks visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene satser på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen. 3

4 Kort historie Opprør mot Bergen Kommune, 1997 Bergen Europeisk Kulturby i år Rock ikke representert i planene Miljøet samlet seg Modellorganisasjon på statsbudsjettet fra 2007 Modellen er kopiert i andre regioner og innen andre kulturområder Fra Bergen Rockaktører til å jobbe for hele musikkmiljøet i Hordaland (fra 2008) og Sogn og Fjordane (fra 2010) 4

5 Brak som organisasjon Medlemsorgansisasjon Både artister, arrangører og øvrige bransjeaktører er medlemmer Over1000 medlemmer der flertallet 75% er i Bergen Gratis å være medlem Alle tjenestene Brak tilbyr er gratis 5

6 Kompetansesenteret Brak Informasjon Kurs / workshops Bransjetreff Trykksaker Hjelp til søknadsskriving Hjelp til å starte selskap Rådgivning ifht kontraktinngåelse Generell veiledning og råd 6

7 Hvordan jobber vi? Konsulentvirksomhet / servicekontor Kurs / møteplasser Informasjon Politisk arbeid Næringspolitisk arbeid Medieaktør / debattskaper Samarbeidsprosjekter Samarbeid med aktuelle aktører 7

8 Eksempel på kurs og seminar 2014 Søknadsskrivekurs (Bergen, Os, Stord og Førde) Kurs for artister og arrangører (Samarbeid med UKM Hordaland) Kurs i hvordan gi ut plate og studiokurs (Os) Låtskriverkurs (Voss og Bergen) Økonomiskolen (Bergen) Arrangementsteknikk og gjestehåndtering Mobilt kontor møteplass med Innovasjon Norge Feedback Totalt 90 kurs og møteplasser i 2014 med over 2000 deltakere 8

9 Trykksaker Søknadsguiden (4.utgave i 2014) Musikkbyen Bergen / Lyden av Hordaland & Sogn og Fjordane (6.utgave i 2012) Sikkerhetshåndboken (nå nasjonal) Turnehåndboken (nå nasjonal) Musikk og jus (hefte) The Music Guide to Bergen, Hordaland and Sogn og Fjordane (kart) (Fra 2014: mer fokus på guider på nett) 9

10

11

12 Brak og det offentlige Finansiert av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og over Statsbudsjettet (Kulturrådets post 74 post 55 fra 2015) Brak er ikke en offentlig organisasjon Skal opptre like mye som vaktbikkje som samarbeidspartner Budsjett på ca 3 mill og 3 årsverk 12

13 Samarbeid VRAK Vestnorske Rytmiske Aktører samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter, Førdefestivalen og STAR i Rogaland Manøver VISP, Proscen, NCE Media, Design Region Bergen, Vestnorsk filmsenter Regionale kompetansesentre i Norge (SØRF, STAR, TEMPO, ØKS og KOFOR opprettet etter Brakmodellen) Nasjonale musikkorganisasjoner Gramart, MFO, Norske konsertarrangører, TONO, Gramo mm. 13

14 Prosjekter Blest Kompetansebank Eksportskolen Musikkartistutvikling / Studiepoeng Business Boot Camp (Bygg din bedrift) Kurs og fagdager Manøver Møteplasser (lunsjmøter, arrangørsamling mm.) Kartlegging av bransje og infrastruktur Norsynch Utflukt 2012 GAFFA (musikkvideosamarbeid) 2004 og 2008 Låtskrivercamper 14

15 Nye ressurser og medlemsavtaler Fiken regnskap https://fiken.no/ (15% rabatt for medlemmer) Kursvåren

16 Søknadsskriving Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Brak v/ Karen Sofie Sørensen

17 Støtteordninger Regionale støtteordninger Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm. Nasjonale ordninger Kulturrådet, Frifond, Musikkutstyrsordningen (MUO), Fond For Utøvende Kunstnere, Musikkfondene, Fond For Lyd & Bilde, VO-midler mm Internasjonale ordninger De Norske Ambassadene, Nordisk Kulturfond, Music Norway, EØSmidler mm. Private fond Ca ulike stiftelser 17

18 Hva kan man søke om støtte til? Omtrent alt: Innspilling/ utgivelse Konsert/ festivaler Markedsføring/ musikkvideo Turnéstøtte Tekstskriving/ komponering Utstyr/ øvingslokaler Presse- og ekspertbesøk Voksenopplæringsmidler 18

19 Søknadsguiden

20 Regionale ordninger

21 Bergen Kommune Støtteordninger: Tilskudd lokalt kulturarbeid Tilskudd til amatør og frivillig kultur Tilskudd til profesjonell kunst og kultur Kjapt Svar (ungdom, kuttes i 2015) Internasjonal kunst- og kulturutveksling Rask respons Etablererstipend / arbeidsstipend Regionale ordninger 21

22 Hordaland Fylkeskommune Allmenne formål ( i 2014) Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober 2015 Alle med konkrete kulturtiltak med verdi for store deler av fylket kan søke Tilskudd til festivaler, turné og prosjekter (NB ikke enkeltkunstnerprosjekt, plateutgivelser mm.) HFK gir også 5 kunstnerstipend a ,- Søknadsfrist 1.mai. Støtte til kulturelle spaserstokken (1. sept) og kulturkortet Større prosjekt og satsinger kan se på ordningene HNH Handlingsprogram for næringsutvikling (tidligere RUP, løpende) og KUP (Kulturelt utviklingsprogram, 6 millioner. Frist 2. april) Regionale ordninger 22

23 Hordaland Fylkeskommune Retningsliner for Stønad til ålmenne kulturføremål og Stønad til tiltak for barn og unge (aktivitetsstønad) Vedtekne retningsliner: 1. Hordaland fylkeskommune har eit regionalt kulturansvar. Løyvingane skal difor gå til tiltak/prosjekt i Hordaland som er av ein slik art at det har regional interesse og/eller nedslagsfelt. Dette kan t.d. vere pilotprosjekt som vil ha overføringsverdi til andre. 2. Stønaden skal gå til prosjekt og tiltak. 3. Det vert ikkje gjeve tilskot til følgjande: a) ordinær drift, b) investeringar i bygg og anlegg, c) utanlandsreiser, d) CDproduksjonar og litteratur Regionale ordninger 23

24 SOMU - Sogn og Fjordane Musikkfond Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober SOMU er et sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane Artister, band og helårsarrangører med registrert foretak eller bostedsadresse i Sogn og Fjordane kan søke. Regionale ordninger 24

25 Kulturstyret Kun for studentorganisasjoner som er registrert hos Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) Driftstøtte: 15. februar Prosjektstøtte: løpende Regionale ordninger 25

26 Nasjonale ordninger

27 Voksenopplæringsmidler Musikkens studieforbund Forvaltes av Norsk Musikkråd Søknadsfrist 1. januar og 1. juli Alle som spiller i band og øver regelmessig kan motta midler Minst 3 personer må ha vært tilstede i minst 75% av timene og minst 8 timer i halvåret. 40 kr pr time uten lærer (100 kr pr time med lærer) Må være medlem av en av AKKS (gratis bandmedlemsskap) eller bandorg (200,-) før søknaden sendes Kontakt ditt regionale musikkråd (Hordaland Musikkråd) Nasjonale ordninger 27

28 Musikerordningen - Kulturrådet Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre. Det kan søkes om støtte til ulike konsertproduksjoner og turnévirksomhet. Det kan søkes om flerårig tilskudd. Tiltak med talentutvikling som målsetning kan også søke. Rene utenlandsturneer må søke Music Norway, ikke musikerordningen Nasjonale ordninger 28

29 Ensemblestøtten - Kulturrådet Søknadsfrist 2. september 2015 Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan få støtte Det kan søkes ettårig eller flereårig støtte Nasjonale ordninger 29

30 Bestillingsverk - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Tilskudd til bestillingsverk kan gis til verk for alle slags besetninger og innen alle sjangre. Tilskuddet skal i sin helhet gå til komponisthonorar, som normalt fastsettes etter Norsk Komponistforening og Nopas veiledende satser. Organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler og solister kan søke om tilskudd. Komponisten eller en representant for komponisten kan normalt ikke søke om tilskudd til bestillingsverk av seg selv. Nasjonale ordninger 30

31 Publiseringsstøtte - Kulturrådet Søknadsfrist løpende En videreføring av den tidligere innkjøpsordningen Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. Støttebeløp ,- kulturradet.no/stotteordninger/publiseringsstotte-musikkinnspillinger Nasjonale ordninger 31

32 Andre musikktiltak / Prosjektstøtte - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger, samt til ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge. Relevante områder er særlig: Kulturelt mangfold, Barne- og ungdomskultur og Tverrkunstneriske produksjoner Nasjonale ordninger 32

33 Arrangørstøtte - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Ordningen gir tilskudd til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Det gis tilskudd til arrangører med et helårig konserttilbud. Det kan også gis tilskudd til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra tilskuddsordningen for musikkfestivaler og til enkeltkonserter. Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre. Nasjonale ordninger 33

34 Festivalstøtte - Kulturrådet Søknadsfrist 2. september 2015 Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Sees i sammenheng med arrangørstøtten Nasjonale ordninger 34

35 Kulturrådet flere støtteordninger Kunst og ny teknologi 3. mars og 2. september Fonograminnspilling (mars/jun/sept/des) Støtteordning for kulturnæringer (2. september) Rom for kunst (infrastruktur og arenaer) (2. juni og 2. des) Kunstløftet - Kunstproduksjoner for barn og ungdom i alle kunstformer (mars/jun/sept/des) Gjesteoppholdsstøtte for arenaer (videreføres i 2015?) Nasjonale ordninger 35

36 Statens kunstnerstipend (Kulturrådet) Søknadsfrist 16. oktober Ulike typer stipend: Arbeidsstipend Stipend for etablerte kunstnere Diversestipend Nasjonale ordninger 36

37 Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet Prosjektstøtte Søknadsfrister 3. februar og 2. september 2015 Det kan søkes om: Musikk: Konsert, turné og komponering Fonogram: Produksjon og formidling Tekst: Manusutvikling for film eller scene og tekst til musikk Film/video: Produksjon og formidling av ferdig kortfilm, dokumentar eller musikkvideo Sammensatte prosjekter/samarbeid mellom ulike kunstarter Også: Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (16. oktober) Nasjonale ordninger 37

38 Fond for utøvende kunstnere (FFUK) Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste er 6. januar og 16. februar 2015 (merk ihendefrister) Man kan motta støtte til: Innspilling av fonogram Prosjektstøtte Reisestøtte (inntil 6000,- per pers) Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) Stipend for etterutdanning (30 000,- søknadsfrist i mars) Orkester-/korpsstipend Stønad Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtte gis som underskuddsgaranti. Også arrangører kan få prosjektstøtte og støtte til kurs Nasjonale ordninger 38

39 Frifond Band Frifond BandOrg: 1. mai og 1. oktober. Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars). For å få støtte må bandet være på minst tre personer og minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Man kan få støtte til: Innspilling av demo, EP eller album. Mastring/miksing og trykking/utgivelse av innspilt materiale. Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar. Kjøp av musikkutstyr/instrumenter for band. Kjøp av mikrofoner, mikrofonstativ eller miksepult til innspilling. Kjøp av promoteringseffekter, f.eks backdrop. Nettside // Nasjonale ordninger 39

40 Frifond - Arrangører Frifond Norske Konsertarrangører: 1. juni og 1. november. Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist. Støtte til konserter og festivaler Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Kun frivillige foreninger kan motta støtte ikke stiftelser/as/da/ ENK. Støttebeløp ,- // Nasjonale ordninger 40

41 Musikkutstyrsordningen (MUO) Søknadsfrist 1. mars og 1. september. MUO gir støtte til: Fremføringsutstyr (arrangører og spillesteder) Øvingsutstyr (øvingsanlegg og øvingsfellesskap) Akustiske tiltak Bygging og utbedring av øvingslokaler (øvingsanlegg) Musikkbinger Nasjonale ordninger 41

42 Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon. Festivaler og arrangører som er basert på frivillighet bør søke. Søknadsfrist 1. september (for foregående regnskapsår) Forenklet eller dokumentert modell Nasjonale ordninger 42

43 Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. februar og 1. september Man kan få støtte til: Arbeidsstipend Reisestipend Utstyrsstøtte Fordypningsstipend (frist: 1. juni) Organisasjonsstøtte Over 7,4 millioner tildelt til 168 stipendmottakere i Nasjonale ordninger 43

44 Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene) Det norske komponistfond Finansiering av bestillings- og prosjektverk Søknadsfrister 1. mars og 1. oktober Det kan søkes tilskudd til finansiering av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. Komponister kan ikke søke til seg selv. Nasjonale ordninger 44

45 Tekstforfatterfondet (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. april og 1. november Man kan søke om støtte til: Arbeidsstipend til skriving av sangtekster Fordypningsstipend Arbeidsreisestipend Arbeidsreisestipend til Firenze Støtte til utstyr Totalt 118 søkere mottok nesten 1,4 millioner i Nasjonale ordninger 45

46 TONO-stipend Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5 000,- Medemmer under 21 år søke på ordningen «Unge talenter», som tildeles unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO. Nasjonale ordninger 46

47 KOMP KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak Prosjekter for barn og unge prioriteres ofte. Kortere kurs prioriteres, mens langvarige kurs blir sett på som drift, og er ikke støttet. Søknadsfrist 15. desember Nasjonale ordninger 47

48 Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset er å bidra til økt verdiskaping, profesjonalisering og vekst. Innovasjon Norge tilbyr også mentortjeneste, bedriftsnettverksordning, rådgivning, støtte og stipender. Nasjonale ordninger 48

49 Internasjonale ordninger

50 Music Norway Reisestøtte Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet Eksport- og næringsrettede tiltak Større fotavtrykk Det kan søkes om støtte til reise og opphold ikke honorarer Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke Totalt 7,8 millioner (2014) Internasjonale ordninger 50

51 Music Norway Kulturutveksling med land i sør Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør. Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere Arrangering av og deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling. Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur. Internasjonale ordninger 51

52 Music Norway Promostøtte Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig) Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. (Også kjent som Ad hoc-støtte) Eksempler på støtte: gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, showcase, supportkonserter. Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke. Music Norway hadde avsa7 kr :l denne ordningen for Internasjonale ordninger 52

53 Music Norway Eksportprogrammet Søknadsfrist: 1. november Music Norway har satt av 2 millioner kroner årlig til Eksportprogrammet, som skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norske artister og deres norske støtteapparat. Målsettingene med Eksportprogrammet er blant annet å: Øke norsk musikkeksport innen alle sjangre. Øke oppmerksomheten om og for norske artister/utøvere og musikkliv internasjonalt. Bidra til at lanseringsplaner for artister internasjonalt blir gjennomført av et norsk støtteapparat. Stimulere til rekruttering av en norsk musikkbransje som vil satse internasjonalt. Internasjonale ordninger 53

54 Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene Ingen søknadsfrist Pressebesøk Formålet med et pressebesøk er å profilere Norge i utenlandske medier gjennom generell omtale og omtale innen spesielle emner. Ekspertprogram Man kan invitere samarbeidspartnere/ potensielle samarbeidspartnere, festivalsjefer o.l. Ta kontakt direkte med den aktuelle ambassaden i det landet du vil invitere noen fra Internasjonale ordninger 54

55 Reisestøtte til USA Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA kan søke reisestøtte fra den Norske Ambassaden og Generalkonsulentene i USA. Støtte til reise- og oppsetningskostnader. Internasjonale ordninger 55

56 Kulturkontakt Nord Ulike og flere søknadsfrister per ordning Kultur- och konstprogrammet Nordiskt-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (mobilitetsprogrammet) NORDBUKs barn- och ungdomsprogram Kreanord (kreative næringer, ingen søknadsfrister i 2015) Internasjonale ordninger 56

57 Nordisk Kulturfond Søknadsfrister 2. februar, april, september og oktober. Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. Kreanord Se også for nordisk støtteordning til kreative næringer Ingen søknadsfrister i 2015 Internasjonale ordninger 57

58 Kreativt Europa og EØS-midler Norsk Kulturråd Kreativt Europa Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hjemlandet Tilskudd til kurs og videreutdanning for å skaffe seg ny kompetanse for å styrke deres evne til å arbeide på et internasjonalt plan. // EØS-midler Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. Internasjonale ordninger 58

59 Internasjonale ordninger Music Norways relokaliseringsprogram Bergen kommunes AiR-leiligheter Norsk-finsk kulturfond (28. februar 2015) Internasjonale ordninger 59

60 Øvrige støtteordninger

61 Private fond Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept) Kulturgründerstipend: Fondet av 1949 for Bergens Handelsstand Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) (15. sept) Gjensidigestiftelsen (15. sept) (frivillighet, barn og unge) Andre lokale sparebanker Øvrige ordninger 61

62 Visjon Vest Sparebanken Vest Allmennyttige midler (1.april) Hvem kan søke: Prosjekter som har fokus på barn og unge Enkeltkunstere og prosjekter Kulturbasert næring Regionale ordninger 62

63 Danske Bank Engasjement Søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Støtter prosjekter innen kunnskap, breddeidrett, kunst og kulturliv. Inntil kroner per prosjekt Alle formål kan søke om støtte fra Danske Bank Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx Regionale ordninger 63

64 Se også (nyhetsbrev) Fritt ord Trafo (ungdom) Drømmestipendet: (ungdom) Grasrotandelen (frivillige organisasjoner) For jazzmusikere og -arrangører: vestnorsk.jazzinorge.no/ Egne ordninger for medlemmer i NOPA (komponister og tekstforfattere), FONO (plateselskap), Komponistforbundet Øvrige ordninger 64

65 Tips til søknadsskriving Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm

66 Før du begynner Les støtteordningens formål Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger Se på beløpene som tidligere er tildelt Hvem sitter i tildelingsutvalget? Tips til søknadsskriving 66

67 Om søknaden Søk om et prosjekt om gangen (eller en del av prosjektet) Prøv å tidfeste prosjektet Bruk tid på layout Vær tydelig på hvem dere er, hva dere søker penger til og hvor mye Send til riktig mottaker innen fristen Husk signatur og kontonummer Tips til søknadsskriving 67

68 Innhold Søknadsskjema Hvis fysisk: Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt Prosjektbeskrivelse Maks to sider pluss budsjett. Kan være noe lengre for festivaler og større prosjekter. Budsjett med finansieringsplan Eventuelt musikalsk CV Ikke legg ved mange vedlegg hvis de ikke ber om det NB: Husk på offentlighetsloven Tips til søknadsskriving 68

69 Søknadsskjema Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema fylles ut elektronisk eller lastes ned Fyll ut søknadsskjema, legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og evt andre vedlegg På søknadsskjema: Svar alltid på det de ulike feltene ber om et og henvis eventuelt til vedlegg for utdypende info Tips til søknadsskriving 69

70 Prosjektbeskrivelse - arrangør SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET 1. Søker Konsertforeningen Arrangør xx Nordmannsgaten Leikanger Kontaktperson: leder Telefon / Mobil / Mailadresse 2. Hva det søkes om Konsertforeningen Arrangør xx søker om kr,- til å gjennomføre (antall) konserter, høsten Utfyllende prosjektbeskrivelse - Hvem er dere - Når ble det startet og hvorfor - Formål - Struktur/ styring/ organisering - Samarbeidspartnere - Økonomi/ finansiering - Profil - Tidligere program/ planer fremover 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Klipp og lim fra budsjettet Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Budsjettet vil bli tilpasset inntektene Tips til Søknadsskriving 70

71 Prosjektbeskrivelse artist Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger Hvor er dere nå /mål Hva er prosjektet - vær konkret Bakgrunn for prosjektet Tidspunkt for prosjektet Aktivitetsnivå/ tidligere ting dere har gjort Samarbeidspartnere/ apparat Andre relevante ting Ikke utgi prosjektet for å være noe annet, for å tilpasse ordningen det blir gjennomskuet Jo mer planlagt, jo større sannsynlighet for å få tilskudd Tips til søknadsskriving 71

72 Musikalsk CV Relevant utdannelse Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet Turnéer Radiolistinger Man kan også bake inn informasjonen i søknaden, dersom ordningen ikke krever CV Tips til søknadsskriving 72

73 Budsjett Budsjett er GØY! Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god bransjekunnskap Inntekts- og kostnadssiden skal balansere (resultatet skal bli 0,-) Søknadssummen bør ligge på rundt % av totalbudsjett Noen ordninger støtter ikke mer enn 1/3, mens andre ordninger kan støtte en større andel Sjekk priser på forhånd slik at budsjettet blir mest mulig realistisk Husk å presisere at budsjettet vil bli tilpasset inntektene Se budsjettmaler på NB kun se på for forslag til oppsett. Ikke til summer. Tips til søknadsskriving 73

74 Eksempel: Turnébudsjett KOSTNADER Honorar til musikere Lyd- og lysteknikere Turnemanager Crew Bookingprovisjon Backline Overnatting Transport Diett Forsikring Toll Varekost Porto Markedsføring INNTEKTER Honorar Støtte (omsøkt og innvilget) Salg av merch og plater Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 74

75 75

76 Eksempel: Innspilling KOSTNADER Innspilling studio Honorar musikere Miksing Mastring Coverdesign Trykking (plateselskap) NCB (plateselskap, kun fysisk) Strekkode (GS1) Markedsføring Reise Opphold Diett INNTEKTER Platesalg Tilskudd (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Støtte fra plateselskapet Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 76

77 77

78 Eksempel: Arrangementsbudsjett KOSTNADER Honorar Teknikere Teknisk leie Husleie Backline Crew Vakthold Overnatting Middag Riderkostnader Intern transport Forsikring Markedsføring Faste kostnader og administrasjon TONO Billettavgift Diverse INNTEKTER Billettinntekter Kickback Støtte (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Sponsorinntekter Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 78

79 Se også: 79

80 Innvilget søknad Tildelingsbrev Endringer i prosjektet Rapport Nye muligheter Tips til søknadsskriving 80

81 Rapport Husk å rapportere i etterkant Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc Gjør rapporten grundig, men ikke send med alt Vær ærlig, gjennomfør prosjektet og send rapport innen fristen Regnskap settes opp mot budsjett Større avvik må kommenteres Revisorgodkjent regnskap kreves normalt ved tilskudd på over ,- - Kulturrådet hevet denne grensa til ,- i 2014 Følg krav i tilsagnsbrev Tips til søknadsskriving 81

82 Spørsmål? Noen svar fra Kulturrådet her: Tips til søknadsskriving 82

83 Neste søknadsfrister 83

84 Lykke til! Kontakt oss på eller for hjelp til din søknad Besøk for kalender med søknadsfrister og nye kurs, tips til søknadsskriving og maler. Brak tar forbehold om feil og endringer. Presentasjonen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per januar

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3: Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:. Booking av turné og festivaler Hvordan gjøre dette selv og hva bør man tenke på hvis man skal jobbe med eksterne aktører Litt om meg. Hei!! Vegard Strømsodd,

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for unge mennesker som spiller i band. Vi organiserer det som er av sjangre innenfor rock og pop - fra myk populærmusikk til hardtslående metall. Vi

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2012 Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold KARSTEN W. MEYHOFF, CHRISTIN W. KROHN OG JON MARTIN SJØVOLD Musikk i tall 2012 Copyright 2014 by Norsk kulturråd / Arts Council

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013

Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013 Kulturløftet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Ballettskolens elevforestilling 2012 2 Kulturløftet Foto: Jörg Politisk Wiesner regnskap / Den Norske 2005 2013 Opera & Ballett Innhold Forord...4

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER

RETTIGHETER OG PLIKTER RETTIGHETER OG PLIKTER Referat fra seminarene Dine rettigheter som freelancer: heldagsseminar for kunstnere og produsenter, med Etablerersenteret og NAV (arrangert av Brak, Proscen og VISP) og Rettigheter

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Oslo, 15. August 2012 Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Danse- og teatersentrum ble etablert som interesseorganisasjon i 1977,

Detaljer