Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen"

Transkript

1 Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen Brak v/ Karen Sofie Sørensen

2 Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for å bedre rammebetingelsene for musikkmiljøet Kompetansesenter Tilbyr alle medlemmene i regionen alle nødvendige råd, kurs og nettverk som hjelper dem på veien til å bli en mer profesjonell artist, arrangør eller bransjeaktør. 2

3 Visjon Braks visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene satser på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen. 3

4 Kort historie Opprør mot Bergen Kommune, 1997 Bergen Europeisk Kulturby i år Rock ikke representert i planene Miljøet samlet seg Modellorganisasjon på statsbudsjettet fra 2007 Modellen er kopiert i andre regioner og innen andre kulturområder Fra Bergen Rockaktører til å jobbe for hele musikkmiljøet i Hordaland (fra 2008) og Sogn og Fjordane (fra 2010) 4

5 Brak som organisasjon Medlemsorgansisasjon Både artister, arrangører og øvrige bransjeaktører er medlemmer Over1000 medlemmer der flertallet 75% er i Bergen Gratis å være medlem Alle tjenestene Brak tilbyr er gratis 5

6 Kompetansesenteret Brak Informasjon Kurs / workshops Bransjetreff Trykksaker Hjelp til søknadsskriving Hjelp til å starte selskap Rådgivning ifht kontraktinngåelse Generell veiledning og råd 6

7 Hvordan jobber vi? Konsulentvirksomhet / servicekontor Kurs / møteplasser Informasjon Politisk arbeid Næringspolitisk arbeid Medieaktør / debattskaper Samarbeidsprosjekter Samarbeid med aktuelle aktører 7

8 Eksempel på kurs og seminar 2014 Søknadsskrivekurs (Bergen, Os, Stord og Førde) Kurs for artister og arrangører (Samarbeid med UKM Hordaland) Kurs i hvordan gi ut plate og studiokurs (Os) Låtskriverkurs (Voss og Bergen) Økonomiskolen (Bergen) Arrangementsteknikk og gjestehåndtering Mobilt kontor møteplass med Innovasjon Norge Feedback Totalt 90 kurs og møteplasser i 2014 med over 2000 deltakere 8

9 Trykksaker Søknadsguiden (4.utgave i 2014) Musikkbyen Bergen / Lyden av Hordaland & Sogn og Fjordane (6.utgave i 2012) Sikkerhetshåndboken (nå nasjonal) Turnehåndboken (nå nasjonal) Musikk og jus (hefte) The Music Guide to Bergen, Hordaland and Sogn og Fjordane (kart) (Fra 2014: mer fokus på guider på nett) 9

10

11

12 Brak og det offentlige Finansiert av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og over Statsbudsjettet (Kulturrådets post 74 post 55 fra 2015) Brak er ikke en offentlig organisasjon Skal opptre like mye som vaktbikkje som samarbeidspartner Budsjett på ca 3 mill og 3 årsverk 12

13 Samarbeid VRAK Vestnorske Rytmiske Aktører samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter, Førdefestivalen og STAR i Rogaland Manøver VISP, Proscen, NCE Media, Design Region Bergen, Vestnorsk filmsenter Regionale kompetansesentre i Norge (SØRF, STAR, TEMPO, ØKS og KOFOR opprettet etter Brakmodellen) Nasjonale musikkorganisasjoner Gramart, MFO, Norske konsertarrangører, TONO, Gramo mm. 13

14 Prosjekter Blest Kompetansebank Eksportskolen Musikkartistutvikling / Studiepoeng Business Boot Camp (Bygg din bedrift) Kurs og fagdager Manøver Møteplasser (lunsjmøter, arrangørsamling mm.) Kartlegging av bransje og infrastruktur Norsynch Utflukt 2012 GAFFA (musikkvideosamarbeid) 2004 og 2008 Låtskrivercamper 14

15 Nye ressurser og medlemsavtaler Fiken regnskap (15% rabatt for medlemmer) Kursvåren

16 Søknadsskriving Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Brak v/ Karen Sofie Sørensen

17 Støtteordninger Regionale støtteordninger Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanker mm. Nasjonale ordninger Kulturrådet, Frifond, Musikkutstyrsordningen (MUO), Fond For Utøvende Kunstnere, Musikkfondene, Fond For Lyd & Bilde, VO-midler mm Internasjonale ordninger De Norske Ambassadene, Nordisk Kulturfond, Music Norway, EØSmidler mm. Private fond Ca ulike stiftelser 17

18 Hva kan man søke om støtte til? Omtrent alt: Innspilling/ utgivelse Konsert/ festivaler Markedsføring/ musikkvideo Turnéstøtte Tekstskriving/ komponering Utstyr/ øvingslokaler Presse- og ekspertbesøk Voksenopplæringsmidler 18

19 Søknadsguiden

20 Regionale ordninger

21 Bergen Kommune Støtteordninger: Tilskudd lokalt kulturarbeid Tilskudd til amatør og frivillig kultur Tilskudd til profesjonell kunst og kultur Kjapt Svar (ungdom, kuttes i 2015) Internasjonal kunst- og kulturutveksling Rask respons Etablererstipend / arbeidsstipend Regionale ordninger 21

22 Hordaland Fylkeskommune Allmenne formål ( i 2014) Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober 2015 Alle med konkrete kulturtiltak med verdi for store deler av fylket kan søke Tilskudd til festivaler, turné og prosjekter (NB ikke enkeltkunstnerprosjekt, plateutgivelser mm.) HFK gir også 5 kunstnerstipend a ,- Søknadsfrist 1.mai. Støtte til kulturelle spaserstokken (1. sept) og kulturkortet Større prosjekt og satsinger kan se på ordningene HNH Handlingsprogram for næringsutvikling (tidligere RUP, løpende) og KUP (Kulturelt utviklingsprogram, 6 millioner. Frist 2. april) Regionale ordninger 22

23 Hordaland Fylkeskommune Retningsliner for Stønad til ålmenne kulturføremål og Stønad til tiltak for barn og unge (aktivitetsstønad) Vedtekne retningsliner: 1. Hordaland fylkeskommune har eit regionalt kulturansvar. Løyvingane skal difor gå til tiltak/prosjekt i Hordaland som er av ein slik art at det har regional interesse og/eller nedslagsfelt. Dette kan t.d. vere pilotprosjekt som vil ha overføringsverdi til andre. 2. Stønaden skal gå til prosjekt og tiltak. 3. Det vert ikkje gjeve tilskot til følgjande: a) ordinær drift, b) investeringar i bygg og anlegg, c) utanlandsreiser, d) CDproduksjonar og litteratur Regionale ordninger 23

24 SOMU - Sogn og Fjordane Musikkfond Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober SOMU er et sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane Artister, band og helårsarrangører med registrert foretak eller bostedsadresse i Sogn og Fjordane kan søke. Regionale ordninger 24

25 Kulturstyret Kun for studentorganisasjoner som er registrert hos Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) Driftstøtte: 15. februar Prosjektstøtte: løpende Regionale ordninger 25

26 Nasjonale ordninger

27 Voksenopplæringsmidler Musikkens studieforbund Forvaltes av Norsk Musikkråd Søknadsfrist 1. januar og 1. juli Alle som spiller i band og øver regelmessig kan motta midler Minst 3 personer må ha vært tilstede i minst 75% av timene og minst 8 timer i halvåret. 40 kr pr time uten lærer (100 kr pr time med lærer) Må være medlem av en av AKKS (gratis bandmedlemsskap) eller bandorg (200,-) før søknaden sendes Kontakt ditt regionale musikkråd (Hordaland Musikkråd) Nasjonale ordninger 27

28 Musikerordningen - Kulturrådet Søknadsfrister 4. mars, 3. juni, 2. sept og 2. des Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre. Det kan søkes om støtte til ulike konsertproduksjoner og turnévirksomhet. Det kan søkes om flerårig tilskudd. Tiltak med talentutvikling som målsetning kan også søke. Rene utenlandsturneer må søke Music Norway, ikke musikerordningen Nasjonale ordninger 28

29 Ensemblestøtten - Kulturrådet Søknadsfrist 2. september 2015 Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan få støtte Det kan søkes ettårig eller flereårig støtte Nasjonale ordninger 29

30 Bestillingsverk - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Tilskudd til bestillingsverk kan gis til verk for alle slags besetninger og innen alle sjangre. Tilskuddet skal i sin helhet gå til komponisthonorar, som normalt fastsettes etter Norsk Komponistforening og Nopas veiledende satser. Organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler og solister kan søke om tilskudd. Komponisten eller en representant for komponisten kan normalt ikke søke om tilskudd til bestillingsverk av seg selv. Nasjonale ordninger 30

31 Publiseringsstøtte - Kulturrådet Søknadsfrist løpende En videreføring av den tidligere innkjøpsordningen Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. Støttebeløp ,- kulturradet.no/stotteordninger/publiseringsstotte-musikkinnspillinger Nasjonale ordninger 31

32 Andre musikktiltak / Prosjektstøtte - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger, samt til ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge. Relevante områder er særlig: Kulturelt mangfold, Barne- og ungdomskultur og Tverrkunstneriske produksjoner Nasjonale ordninger 32

33 Arrangørstøtte - Kulturrådet Søknadsfrister 3. mars, 2. juni, 2. sept og 1./2. des Ordningen gir tilskudd til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Det gis tilskudd til arrangører med et helårig konserttilbud. Det kan også gis tilskudd til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra tilskuddsordningen for musikkfestivaler og til enkeltkonserter. Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre. Nasjonale ordninger 33

34 Festivalstøtte - Kulturrådet Søknadsfrist 2. september 2015 Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Sees i sammenheng med arrangørstøtten Nasjonale ordninger 34

35 Kulturrådet flere støtteordninger Kunst og ny teknologi 3. mars og 2. september Fonograminnspilling (mars/jun/sept/des) Støtteordning for kulturnæringer (2. september) Rom for kunst (infrastruktur og arenaer) (2. juni og 2. des) Kunstløftet - Kunstproduksjoner for barn og ungdom i alle kunstformer (mars/jun/sept/des) Gjesteoppholdsstøtte for arenaer (videreføres i 2015?) Nasjonale ordninger 35

36 Statens kunstnerstipend (Kulturrådet) Søknadsfrist 16. oktober Ulike typer stipend: Arbeidsstipend Stipend for etablerte kunstnere Diversestipend Nasjonale ordninger 36

37 Fond for lyd og bilde (FFLB) - Kulturrådet Prosjektstøtte Søknadsfrister 3. februar og 2. september 2015 Det kan søkes om: Musikk: Konsert, turné og komponering Fonogram: Produksjon og formidling Tekst: Manusutvikling for film eller scene og tekst til musikk Film/video: Produksjon og formidling av ferdig kortfilm, dokumentar eller musikkvideo Sammensatte prosjekter/samarbeid mellom ulike kunstarter Også: Norsk Musikk i Audiovisuelle Produksjoner (16. oktober) Nasjonale ordninger 37

38 Fond for utøvende kunstnere (FFUK) Ulike søknadsfrister hvert år. Normalt 6 ganger per år. Neste er 6. januar og 16. februar 2015 (merk ihendefrister) Man kan motta støtte til: Innspilling av fonogram Prosjektstøtte Reisestøtte (inntil 6000,- per pers) Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) Stipend for etterutdanning (30 000,- søknadsfrist i mars) Orkester-/korpsstipend Stønad Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Prosjektstøtte gis som underskuddsgaranti. Også arrangører kan få prosjektstøtte og støtte til kurs Nasjonale ordninger 38

39 Frifond Band Frifond BandOrg: 1. mai og 1. oktober. Frifond Musikk: Løpende søknadsfrist (første behandling apr/mars). For å få støtte må bandet være på minst tre personer og minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Man kan få støtte til: Innspilling av demo, EP eller album. Mastring/miksing og trykking/utgivelse av innspilt materiale. Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar. Kjøp av musikkutstyr/instrumenter for band. Kjøp av mikrofoner, mikrofonstativ eller miksepult til innspilling. Kjøp av promoteringseffekter, f.eks backdrop. Nettside // Nasjonale ordninger 39

40 Frifond - Arrangører Frifond Norske Konsertarrangører: 1. juni og 1. november. Frifond barn og unge: Løpende søknadsfrist. Støtte til konserter og festivaler Minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Kun frivillige foreninger kan motta støtte ikke stiftelser/as/da/ ENK. Støttebeløp ,- // Nasjonale ordninger 40

41 Musikkutstyrsordningen (MUO) Søknadsfrist 1. mars og 1. september. MUO gir støtte til: Fremføringsutstyr (arrangører og spillesteder) Øvingsutstyr (øvingsanlegg og øvingsfellesskap) Akustiske tiltak Bygging og utbedring av øvingslokaler (øvingsanlegg) Musikkbinger Nasjonale ordninger 41

42 Momskompensasjon (Lotteri- og Stiftelsestilsynet) Frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon. Festivaler og arrangører som er basert på frivillighet bør søke. Søknadsfrist 1. september (for foregående regnskapsår) Forenklet eller dokumentert modell Nasjonale ordninger 42

43 Komponistenes vederlagsfond (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. februar og 1. september Man kan få støtte til: Arbeidsstipend Reisestipend Utstyrsstøtte Fordypningsstipend (frist: 1. juni) Organisasjonsstøtte Over 7,4 millioner tildelt til 168 stipendmottakere i Nasjonale ordninger 43

44 Bestillings- og prosjektverk (Musikkfondene) Det norske komponistfond Finansiering av bestillings- og prosjektverk Søknadsfrister 1. mars og 1. oktober Det kan søkes tilskudd til finansiering av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. Komponister kan ikke søke til seg selv. Nasjonale ordninger 44

45 Tekstforfatterfondet (Musikkfondene) Søknadsfrister 1. april og 1. november Man kan søke om støtte til: Arbeidsstipend til skriving av sangtekster Fordypningsstipend Arbeidsreisestipend Arbeidsreisestipend til Firenze Støtte til utstyr Totalt 118 søkere mottok nesten 1,4 millioner i Nasjonale ordninger 45

46 TONO-stipend Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år kan søke. Forutsetter gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5 000,- Medemmer under 21 år søke på ordningen «Unge talenter», som tildeles unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO. Nasjonale ordninger 46

47 KOMP KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak Prosjekter for barn og unge prioriteres ofte. Kortere kurs prioriteres, mens langvarige kurs blir sett på som drift, og er ikke støttet. Søknadsfrist 15. desember Nasjonale ordninger 47

48 Innovasjon Norge - Verdiskaping i kulturnæringen Nytt kurs-/kompetanseprogram for kulturgründere hvor fokuset er å bidra til økt verdiskaping, profesjonalisering og vekst. Innovasjon Norge tilbyr også mentortjeneste, bedriftsnettverksordning, rådgivning, støtte og stipender. Nasjonale ordninger 48

49 Internasjonale ordninger

50 Music Norway Reisestøtte Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet Eksport- og næringsrettede tiltak Større fotavtrykk Det kan søkes om støtte til reise og opphold ikke honorarer Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke Totalt 7,8 millioner (2014) Internasjonale ordninger 50

51 Music Norway Kulturutveksling med land i sør Søknadsfrist (1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des) Man kan få støtte til: Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør. Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere Arrangering av og deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling. Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur. Internasjonale ordninger 51

52 Music Norway Promostøtte Søknadsfrist: løpende (behandles månedlig) Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. (Også kjent som Ad hoc-støtte) Eksempler på støtte: gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, showcase, supportkonserter. Både profesjonelle utøvere, komponister/låtskrivere, management og andre relevante bransjeaktører kan søke. Music Norway hadde avsa7 kr :l denne ordningen for Internasjonale ordninger 52

53 Music Norway Eksportprogrammet Søknadsfrist: 1. november Music Norway har satt av 2 millioner kroner årlig til Eksportprogrammet, som skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norske artister og deres norske støtteapparat. Målsettingene med Eksportprogrammet er blant annet å: Øke norsk musikkeksport innen alle sjangre. Øke oppmerksomheten om og for norske artister/utøvere og musikkliv internasjonalt. Bidra til at lanseringsplaner for artister internasjonalt blir gjennomført av et norsk støtteapparat. Stimulere til rekruttering av en norsk musikkbransje som vil satse internasjonalt. Internasjonale ordninger 53

54 Ekspertbesøk/Pressebesøk - Ambassadene Ingen søknadsfrist Pressebesøk Formålet med et pressebesøk er å profilere Norge i utenlandske medier gjennom generell omtale og omtale innen spesielle emner. Ekspertprogram Man kan invitere samarbeidspartnere/ potensielle samarbeidspartnere, festivalsjefer o.l. Ta kontakt direkte med den aktuelle ambassaden i det landet du vil invitere noen fra Internasjonale ordninger 54

55 Reisestøtte til USA Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA kan søke reisestøtte fra den Norske Ambassaden og Generalkonsulentene i USA. Støtte til reise- og oppsetningskostnader. Internasjonale ordninger 55

56 Kulturkontakt Nord Ulike og flere søknadsfrister per ordning Kultur- och konstprogrammet Nordiskt-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (mobilitetsprogrammet) NORDBUKs barn- och ungdomsprogram Kreanord (kreative næringer, ingen søknadsfrister i 2015) Internasjonale ordninger 56

57 Nordisk Kulturfond Søknadsfrister 2. februar, april, september og oktober. Fondet er virksomt innenfor et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører. Det kan gis bidrag til eksempelvis konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Enkeltpersoner, foreninger/nettverk, organisasjoner, samt private- og offentlige institusjoner kan søke om bidrag. Det kan søkes støtte til prosjekter dersom det inngår minst tre nordiske land/ selvstyrende områder, enten som deltagere, arrangører eller som tema. Kreanord Se også for nordisk støtteordning til kreative næringer Ingen søknadsfrister i 2015 Internasjonale ordninger 57

58 Kreativt Europa og EØS-midler Norsk Kulturråd Kreativt Europa Tilskudd til å nå ut til nye publikumsgrupper utenfor hjemlandet Tilskudd til kurs og videreutdanning for å skaffe seg ny kompetanse for å styrke deres evne til å arbeide på et internasjonalt plan. // EØS-midler Kulturrådet samarbeider med Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia om kulturutvekslingsprogrammer. Norske kulturaktører kan også være med på bilaterale prosjekter med mottakerlandene Bulgaria, Slovakia, Spania og Ungarn. Internasjonale ordninger 58

59 Internasjonale ordninger Music Norways relokaliseringsprogram Bergen kommunes AiR-leiligheter Norsk-finsk kulturfond (28. februar 2015) Internasjonale ordninger 59

60 Øvrige støtteordninger

61 Private fond Sparebankstiftelsen DNB (15. feb og 15. sept) Kulturgründerstipend: Fondet av 1949 for Bergens Handelsstand Sparebankstiftelsen SR Bank G9alt (Sparebank 1) (15. sept) Gjensidigestiftelsen (15. sept) (frivillighet, barn og unge) Andre lokale sparebanker Øvrige ordninger 61

62 Visjon Vest Sparebanken Vest Allmennyttige midler (1.april) Hvem kan søke: Prosjekter som har fokus på barn og unge Enkeltkunstere og prosjekter Kulturbasert næring Regionale ordninger 62

63 Danske Bank Engasjement Søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Støtter prosjekter innen kunnskap, breddeidrett, kunst og kulturliv. Inntil kroner per prosjekt Alle formål kan søke om støtte fra Danske Bank Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx Regionale ordninger 63

64 Se også (nyhetsbrev) Fritt ord Trafo (ungdom) Drømmestipendet: (ungdom) Grasrotandelen (frivillige organisasjoner) For jazzmusikere og -arrangører: vestnorsk.jazzinorge.no/ Egne ordninger for medlemmer i NOPA (komponister og tekstforfattere), FONO (plateselskap), Komponistforbundet Øvrige ordninger 64

65 Tips til søknadsskriving Om prosjektbeskrivelse, budsjett, rapport mm

66 Før du begynner Les støtteordningens formål Se på hvilke type aktører som tidligere har fått penger Se på beløpene som tidligere er tildelt Hvem sitter i tildelingsutvalget? Tips til søknadsskriving 66

67 Om søknaden Søk om et prosjekt om gangen (eller en del av prosjektet) Prøv å tidfeste prosjektet Bruk tid på layout Vær tydelig på hvem dere er, hva dere søker penger til og hvor mye Send til riktig mottaker innen fristen Husk signatur og kontonummer Tips til søknadsskriving 67

68 Innhold Søknadsskjema Hvis fysisk: Husk dato, signatur, kontonummer og å fylle ut alle felt Prosjektbeskrivelse Maks to sider pluss budsjett. Kan være noe lengre for festivaler og større prosjekter. Budsjett med finansieringsplan Eventuelt musikalsk CV Ikke legg ved mange vedlegg hvis de ikke ber om det NB: Husk på offentlighetsloven Tips til søknadsskriving 68

69 Søknadsskjema Stort sett alle ordninger har egne søknadsskjema fylles ut elektronisk eller lastes ned Fyll ut søknadsskjema, legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og evt andre vedlegg På søknadsskjema: Svar alltid på det de ulike feltene ber om et og henvis eventuelt til vedlegg for utdypende info Tips til søknadsskriving 69

70 Prosjektbeskrivelse - arrangør SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERTVIRKSOMHET 1. Søker Konsertforeningen Arrangør xx Nordmannsgaten Leikanger Kontaktperson: leder Telefon / Mobil / Mailadresse 2. Hva det søkes om Konsertforeningen Arrangør xx søker om kr,- til å gjennomføre (antall) konserter, høsten Utfyllende prosjektbeskrivelse - Hvem er dere - Når ble det startet og hvorfor - Formål - Struktur/ styring/ organisering - Samarbeidspartnere - Økonomi/ finansiering - Profil - Tidligere program/ planer fremover 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Klipp og lim fra budsjettet Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Budsjettet vil bli tilpasset inntektene Tips til Søknadsskriving 70

71 Prosjektbeskrivelse artist Hvem er dere/ fartstid/ bakgrunn / sjanger Hvor er dere nå /mål Hva er prosjektet - vær konkret Bakgrunn for prosjektet Tidspunkt for prosjektet Aktivitetsnivå/ tidligere ting dere har gjort Samarbeidspartnere/ apparat Andre relevante ting Ikke utgi prosjektet for å være noe annet, for å tilpasse ordningen det blir gjennomskuet Jo mer planlagt, jo større sannsynlighet for å få tilskudd Tips til søknadsskriving 71

72 Musikalsk CV Relevant utdannelse Utgivelser Norge/ Utgivelser utlandet Turnéer Radiolistinger Man kan også bake inn informasjonen i søknaden, dersom ordningen ikke krever CV Tips til søknadsskriving 72

73 Budsjett Budsjett er GØY! Vær realistisk. Folk som vurderer søknadene har som regel god bransjekunnskap Inntekts- og kostnadssiden skal balansere (resultatet skal bli 0,-) Søknadssummen bør ligge på rundt % av totalbudsjett Noen ordninger støtter ikke mer enn 1/3, mens andre ordninger kan støtte en større andel Sjekk priser på forhånd slik at budsjettet blir mest mulig realistisk Husk å presisere at budsjettet vil bli tilpasset inntektene Se budsjettmaler på NB kun se på for forslag til oppsett. Ikke til summer. Tips til søknadsskriving 73

74 Eksempel: Turnébudsjett KOSTNADER Honorar til musikere Lyd- og lysteknikere Turnemanager Crew Bookingprovisjon Backline Overnatting Transport Diett Forsikring Toll Varekost Porto Markedsføring INNTEKTER Honorar Støtte (omsøkt og innvilget) Salg av merch og plater Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 74

75 75

76 Eksempel: Innspilling KOSTNADER Innspilling studio Honorar musikere Miksing Mastring Coverdesign Trykking (plateselskap) NCB (plateselskap, kun fysisk) Strekkode (GS1) Markedsføring Reise Opphold Diett INNTEKTER Platesalg Tilskudd (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Støtte fra plateselskapet Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 76

77 77

78 Eksempel: Arrangementsbudsjett KOSTNADER Honorar Teknikere Teknisk leie Husleie Backline Crew Vakthold Overnatting Middag Riderkostnader Intern transport Forsikring Markedsføring Faste kostnader og administrasjon TONO Billettavgift Diverse INNTEKTER Billettinntekter Kickback Støtte (omsøkt og innvilget) Samarbeidsavtaler Sponsorinntekter Egenfinansiering Tips til søknadsskriving 78

79 Se også: 79

80 Innvilget søknad Tildelingsbrev Endringer i prosjektet Rapport Nye muligheter Tips til søknadsskriving 80

81 Rapport Husk å rapportere i etterkant Lag en god rapport med tallmateriale, kopi av flyer/ program etc Gjør rapporten grundig, men ikke send med alt Vær ærlig, gjennomfør prosjektet og send rapport innen fristen Regnskap settes opp mot budsjett Større avvik må kommenteres Revisorgodkjent regnskap kreves normalt ved tilskudd på over ,- - Kulturrådet hevet denne grensa til ,- i 2014 Følg krav i tilsagnsbrev Tips til søknadsskriving 81

82 Spørsmål? Noen svar fra Kulturrådet her: Tips til søknadsskriving 82

83 Neste søknadsfrister 83

84 Lykke til! Kontakt oss på eller for hjelp til din søknad Besøk for kalender med søknadsfrister og nye kurs, tips til søknadsskriving og maler. Brak tar forbehold om feil og endringer. Presentasjonen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per januar

Braks søknadsskrivekurs

Braks søknadsskrivekurs Braks søknadsskrivekurs Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret,

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2016 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Agenda Om Brak Bergen Kommunes søknadsordninger (v/ Geir Rege) Andre støtteordninger Tips til søknadsskriving

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING

GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING GRAMARTS GUIDE TIL SØKNASSKRIVING Innhold Om støtteordninger i Norge side 2 Generelt om søknadsskriving side 2 Hva bør en søknad inneholde side 3 Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse side 3 Hvordan sette

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? GramArt GramArt - hjelper profesjonelle artister å bli enda proffere GramArt er Norges ledende artistforening og representerer

Detaljer

Kulturrådet 2013 Digital tilskuddsforvaltning CA 21 000 SØKNADER ÅRLIG Kulturfondet ca. 7000 Statens kunstnerstipend ca. 9000 Fond for lyd og bilde ca. 3500 Arkiv og museumsfeltet ca. 120 CA 3 800 TILDELINGER

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff FONDSSØKERKURS Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff I R E T ARTIS R A H E G R O N G N A G TIL T R Æ V PÅ S GODE E T T Ø ST R E G N I ORDN HVORDAN MAN KAN FÅ KLOA I DISSE MIDLENE? KVELDENS AGENDA

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å bo langt hjemmefra og å måtte spille inn platene våre

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012

TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012 TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012 1. OM TEMPO Tempo endret i 2012 navn fra Rockforum til Tempo. Dette er fordi at organisasjonen ikke lenger jobber kun for rock, men for alle sjangre innenfor det rytmiske feltet.

Detaljer

KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte

KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte KRAV TIL SØKNAD Fond for lyd og bilde Prosjektstøtte Her finner du krav til søknad om prosjektstøtte - Fond for lyd og bilde som ikke fremkommer i søknadsskjemaet. Les også alle veiledningstekstene i skjemaet.

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia Oslo, 10. januar 2014 seniorrådgiver Astrid Bjerke, Internasjonal seksjon, Kulturrådet Kulturutvekslingsprogrammet i Tsjekkia Utlysning i to runder: Total pott: 2, 5 millioner

Detaljer

Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010

Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010 Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010 1 Samstemt! fortsatt med på notene Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til å

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl Kulkom 26. mars 2014 Janne Stang Dahl Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet er en pådriver for nye kunst og kulturprosjekter driver utviklingsarbeid er en rådgiver for staten i

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets rolle Programpartner

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets og Riksantikvarens

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik Anders A. Vik Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131 Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr 1.600 millioner Ekstra tildeling i 2012

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk informasjonskontor Sør-Norge De åtte regionale informasjonskontorene er støttet av Nordisk Ministerråd og samarbeider tett med nordiske organisasjoner. Vi skaper entusiasme for Norden! Akureyri,

Detaljer

Årsmelding 2011 og 2012

Årsmelding 2011 og 2012 Årsmelding 2011 og 2012 Årsmelding 2011-2012 1. ORGANISASJON bandorg ble stiftet 15. september 2006 av Jo Tandrevold og Rolv H. Stokka. Organisasjonen ble etablert for å bedre rammevilkårene for norske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Innst. S. nr. 295. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 295. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 295 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 21 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samspill. Et løft for rytmisk musikk Innhold

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken www.nopa.no NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Dette er en kort oversikt

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 2131264-73 Arkivnr. 135.632 Saksh. Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.1.213 STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Vi skal jobbe for å profesjonalisere og internasjonalisere bransjen og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet I regionen.

Vi skal jobbe for å profesjonalisere og internasjonalisere bransjen og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet I regionen. ÅRSMELDING MAI 2014 MAI 2015 Om Tempo I 1999 ble Tempo etablert under navnet Rockforum, som en reaksjon på mangelen av øvingslokaler i Trondheim. Ved Nardo Ungdomsskole fikk vi pusse opp en skolebrakke

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPLAN VESTNORSK JAZZSENTER 2013-2015

REVIDERT HANDLINGSPLAN VESTNORSK JAZZSENTER 2013-2015 REVIDERT HANDLINGSPLAN VESTNORSK JAZZSENTER 2013-2015 Vedtatt av styret 13.03.13, sak 16/13. FORORD Opprinnelig Plan for Vestnorsk jazzsenter forelå i oktober 1995, to år før senteret ble etablert og kom

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE ;;i^o^3^a^ Namn på prosjektet Sentralbadet litteraturhus Delprosjekt HC - heis og ventilasjon! 8 HÅRS 2013 Arkivnr. I S T Saksh./^K;CL)!!SO Eksp. Iverksetjar

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer