ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

2 S2

3 LEDER 2004 ble det beste året i selskapets historie. Vi fikk en omsetningsvekst på 16,7 prosent og opprettholdt resultatmarginene. Det viser stabilitet og en ekspansjonsvilje som vi vil videreføre i de kommende år. Alle divisjonene viste god vekst, men det var divisjon Verkstedutstyr som bidro aller mest med en vekst på hele 53,9 prosent. En omsetning på 46,5 mill. kroner gjorde Würth Verkstedutstyr til markedsleder. For meg ble året helt spesielt. Etter nesten 15 år i konsernet var det med en god porsjon ydmykhet jeg den 1. januar 2004 overtok som leder for et av konsernets beste selskaper viste seg tidlig å bli et svært godt år. Det ga inspirasjon og motivasjon til å utvikle en ekspansiv strategi for Würth Norge AS. Hele bedriften står bak den strategien, og det er en av hovedårsakene til at året ble en suksess. Hvis jeg skal fremheve noen av de strategiske beslutningene, må det være satsingen innenfor bygg og anlegg, cargo og karosseri samt kompetanseheving som strategisk element. Butikkene våre står kanskje for den mest ekspansive satsningen. Ved utgangen av 2003 hadde vi 14 butikker. Nå har vi lagt planer om å doble det antallet innen utgangen av Det gir oss den nærheten til markedet vi behøver. Samtidig virkeliggjør vi en etablert sannhet i konsernet: Det er de raske som spiser de langsomme og ikke de store spiser de små. Når vi, i tillegg til korpset av salgskonsulenter, etablerer et landsdekkende nett av butikker, gjør det at vi er til stede i nærheten av de aller fleste kunder og prosjekter. Samtidig går leveringstidene drastisk ned, og kunder og partnere får dekket sine behov på en god og effektiv måte. Galleri Würth har vært en suksess. Galleriet er en virkeliggjøring av én av Reinhold Würths visjoner. Reinhold Würth er opptatt av å skape arbeidsplasser hvor arkitektur og kunst sammen gir trivsel og vekst for medarbeiderne og for dem som besøker virksomheten. Siden åpningen har Galleri Würth vist utstillinger av Pablo Picasso og Günter Grass. Utstillingen av Günter Grass' akvareller trakk mer enn besøkende. Galleri Würth er allerede blitt en møteplass for egne medarbeidere, kunder, naboer i Nittedal og kunstinteresserte fra hele Østlandet. Holum skog, mai 2005 S3 Svein Oftedal adm. direktør

4 MODERSELSKAPET S4 Reinhold Würth overtok etter sin far i 1952 og har siden drevet Adolf Würth GmbH & Co KG frem til et verdensomspennende konsern. Han startet sin karriere med å trille skruer på en kjerre til byggeplasser i et Tyskland med full fokus på oppbygging. Den enorme suksessen er basert på et unikt distribusjonssystem som til tross for dagens teknologiske utvikling, fortsatt har stor appell. Den oppsøkende virksomhet hvor det skapes menneskelige relasjoner, er kanskje vel så viktig i dag som for 50 år siden. Würths ca selgere er grunnpilaren i systemet og gjennomfører ca kundebesøk pr. dag. Kundeporteføljen omfatter i dag over 2,65 millioner kunder innen handel og industri. Det aller viktigste i organisasjonen er menneskene og den kulturen de representerer. Würth skaper lokal tilhørighet og nærhet til kunden og oppnår dermed sin målsetning om et partnerforhold til kundene. I Künzelsau, hvor det hele startet, ligger fortsatt moderselskapets hovedkontor. Konsernet består av 321 selskaper i over 80 land. Reinholdt Würths store interesse for kunst preger anlegget både utvendig og innvendig. Würth Museum som ligger i administrasjonsbygget, er Tysklands mest besøkte hvor bl.a. kjente kunstnere som Christo ( det var han som pakket inn hele Riksdagsbygningen i Berlin) har fått lov å utfolde seg. I museet henger det til enhver tid en del av Würth's personlige kunstsamling, men % av plassen er alltid viet andre kunstnere. I september 2003 åpnet Galleri Würth ved hovedkontoret i Norge.

5 WÜRTH GRUPPEN Alle Würth selskapene rundt i verden er medlemmer av Würthgruppen som har sin tilknytning til moderselskapet Adolf Würth Gmbh & Co KG i Künzelsau. Würth er representert med 321 selskaper i 80 land med en omsetning i år 2004 på NOK 50,2 milliarder. Grunnprinsippene til moderselskapet videreføres i alle selskapene og produktspekteret tilpasses løpende de spesielle bransjekravene i hvert enkelt land. Forsknings- og utviklingsavdelingen i Künzelsau arbeider kontinuerlig med nyutvikling slik at konsernet alltid kan tilby de beste løsninger og kvaliteter. Produktsortimentet består totalt av artikler innenfor områdene festemateriell (skruer, skiver, muttere, klips og nagler) monteringssystemer, verktøy (håndverktøy, luft- og elektroverktøy), samt slipemateriell, lagersystemer og kjemiske produkter. Med dette omfattende og for svært mange bransjer aktuelle varespekter er distribusjons-systemet delt inn i flere salgsdivisjoner for å kunne gi kundene råd og veiledning med basis i faglig kompetanse. Det kreves utstrakt kompetanse innen bransjer som bil- og karosseriverksteder, VVS, elektro, bygg- og anlegg, og tre- og metallbearbeidende industrier. Det fokuseres sterkt på kompetanse og samarbeid også på administrasjonssiden i Würth-gruppen. Det nyeste er STARprosjektet hvor IT-kompetanse fra 4 Würth-selskaper i Europa samarbeider om forbedringer innen SAP. Dette har gitt store fordeler og reduserte IT-kostnader for de involverte selskapene i Østerrike, Finland, Danmark og Norge. Målet var optimalisering av arbeidsprosesser som resulterer i en høyere fleksibilitet overfor endrede markeds- og kundekrav. For Norges vedkommende ble STAR-prosjektet ferdigstilt sommeren 2003 og den nye SAP-Template versjonen fungerer etter planen. Det er ingen tilfeldighet at FAGFOLK VELGER WÜRTH. S5 Omsetningsutvikling i Würth-gruppen (i mrd. NOK) Antall ansatte i Würth-gruppen (selgere og totalt) , , , , , , ,

6 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 WÜRTH NORGE AS S6 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Ved utgangen av 2004 beskjeftiget selskapet 359 personer, en økning på 9 personer i forhold til året før. Av disse 359 er 70 kvinner. Selskapet praktiserer lik lønn for kvinner og menn der det er sammenlignbart arbeid. Styret anser arbeidsmiljøet som bra. Selskapets administrerende direktør gjennom 30 år, Ole Jacob Molland sluttet pr. 31.desember 2003 og Svein Oftedal tiltrådte stillingen fra 1.januar Bente Olsen fungerer som verneombud for lageret og Morten Stenseth for administrasjonen. Bedriften har dessuten et aktivt AMU-utvalg. Sykefraværet for året var på 5,4 % som ligger under gjennomsnittet for bransjen. Det inntraff ingen skader eller ulykker i bedriften i løpet av året. Selskapet driver ingen virksomhet som er til vesentlig skade for det ytre miljø. FREMTIDSUTSIKTER Den økonomiske situasjonen i Norge i 2004 var preget av oppgangskonjunktur med lav inflasjon. Både innenfor bilbransjen og bygge- og anleggsbransjen hvor vi har våre fleste kunder, merket vi en stigende optimisme. Spesielt innenfor boligbygging var det stor tilgang på nye prosjekter. Bilbransjen hadde også et bedre år enn på lenge og dette merket vi særlig i avdelingen for verkstedutstyr som økte omsetningen med 53,9 % i forhold til året før. Omsetningsutviklingen for de 3 første månedene i 2005 viser at den gode trenden fortsetter da disse 3 månedene har gitt en omsetningsvekst i forhold til samme periode i fjor på ca. 10 %. Styret ser derfor fortsatt lyst på fremtidsutsiktene. Selskapets nye kunstgalleri i tilknytning til administrasjonsbygget fortsatte sin suksess også i Den siste utstillingen som ble åpnet i oktober og som varte frem til 31.mars var en utstilling av Nobelprisvinner i litteratur, Günter Grass. Denne utstillingen som bl.a. besto av 100 bilder fra det 19.århundre, ble en stor suksess med over besøkende. Det tas for øvrig sikte på å holde regelmessige kunstutstillinger fra konsernets rikholdige kunstsamling, samt lokale kulturarrangementer. Galleriets konferansedel er for øvrig også hyppig brukt til konferanser, kundetreff etc. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERINGER OG LIKVIDITET Året 2004 ble omsetningsmessig et meget godt år for bedriften. Den oppnådde omsetningen på ca. 627 millioner tilsvarer en vekst på 16 % i forhold til Driftsresultatet ble på kr. 74,4 mill. som ligger 24 % over tilsvarende resultatet i Etter at finanspostene, som ga et positivt resultat på 2,8 mill. er medregnet, har selskapet et resultat GJELLERÅSEN, DEN 15. MARS 2005 på 77,2 mill. før beregning av skatter. Dette er å anse som et meget godt resultat. Selskapet har hatt god likviditet i hele Som en følge av konsernets pengepolitikk, blir selskapets overskuddslikviditet overført til konsernets finansieringsselskap i Sveits. Denne overskuddslikviditeten blir forrentet ut fra rentenivået på norske kroner. Det er inngått leasingkontrakter på en del biler og noe inventar og løsøre. Det fremlagte regnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening klar informasjon om driften og den økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapet. Selskapets 2 nye selskaper Würth Inox (100 % eiet av Würth Holding i Sveits) som selger rustfrie produkter og Würth Modyf (100 % eiet av Würth Norge AS) som selger vernesko og arbeidsklær (ble opprettet i 2002), forbedret sin posisjon i markedet noe, men Styret er ikke fornøyd med utviklingen. Würth Inox oppnådde en omsetning på 2,2 mill. med et nullresultat. Würth Modyf greide en omsetning på ca. 2,2 mill. og hadde et underskudd på ca ,- I løpet av året ble selskapets søsterfirma Reca Norge AS infusjonert i selskapet. Dette ble gjort av administrative og driftsmessige hensyn, bl.a. for å spare kostnader. Det ble i løpet av sommeren etablert et nytt selskap, Tunap Norge AS hvor Würth Norge AS eier 67 % av aksjene. Tunap omsatte for ca. 1,1 mill. i løpet av de 4-5 månedene etter etablering og bl.a. på grunn av høye oppstartskostnader fikk selskapet et underskudd på ca. 1 mill. FINANSIELL RISIKO Størstedelen av selskapets vareinnkjøp gjøres i fremmed valuta (ca. 80 %). Av dette gjøres ca. 60 % i EURO. En vesentlig del av disse sikres gjennom langsiktige terminkontrakter. Selskapet har verken vesentlig gjeld eller fordringer i fremmed valuta. De rentebærende fordringene overfor konsernets finansieringsselskap i Sveits påvirkes av det generelle rentenivået. ÅRSRESULTAT OG DISPONERING AV OVERSKUDD Regnskapet for 2004 ble avsluttet med et overskudd på kr som av styret er foreslått disponert slik: Utbytte: Annen egenkapital: Selskapets egen frie egenkapital utgjør etter dette kr Svein Oftedal Christian B. Herlofson Reinhold Würth Bettina Würth Michael Coffey

7 Svein Oftedal Adm. Dir Thor Erik Gundersen Salg H/I Robert Bielecki Marketing Thor W. Melcher HR/Personal Terje Kristoffersen Salg Auto Håvard Hoel Økonomi Svein Erik Moen IT Rune Embre Kvalitetssikring Henning Kolstad Produkt S7 Lise Krogseth Innkjøp Rune Clasen Butikk Anita Aarhaug Ordrekontor Roger Haug Lager Helge Høgsveen Salg Verkstedutstyr

8 RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2004 (i hele 1000) DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader: Driftsresultat: FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Inntekt fra invest. i konsern Finansinntekter konsern Andre finansinntekter Rentekostnad konsern 59 Andre rente-/bankomkostn Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat: DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Konsernbidrag - - Utbytte Disposisjonsfond Omsetningsutvikling ( i millioner kroner ) Utvikling eiendeler ( i millioner kroner ) Utvikling egenkapital ( i millioner kroner ) Antall ansatte ( selgere /totalt ) S

9 BALANSE PR. 31. DESEMBER 2004 EIENDELER Anleggsmidler Imaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum imaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter og bygg Maskiner Inventar og biler Akt. Pl. Leasingkontrakter Sum varige driftsmidler FINANSMIDLER Investering i konsern (note 13) Aksjer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lagerbeholdning (Note 3) FORDRINGER Kunder (Note 8) Fordringer konsern (Note 9) Andre fordringer Sum fordringer Kasse, bank, Postgiro (Note 5) Sum omløpsmidler Sum aktiva EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital (Note 14) GJELD AVSETNINGER Pensjonsforpliktelser (Note 6) Andre avsetninger Sum avsetninger GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld leasingkontrakter KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Gjeld konsern Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig konsernbidrag Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld S9

10 «Når man betrakter servicegraden på 97,7 % i 2004 i kombinasjon med vårt varesortiment på over artikler så sier det seg selv at kunden blir fornøyd.»

11 KUNDENÆRHET Divisjon Auto ble dannet ved etableringen av Würth Norge AS for 32 år siden og betjener alle bilverksteder i Norge. Bilbransjen er inne i en rivende utvikling både hva gjelder distribusjon og produktutvikling. Dette stiller enorme krav til dens leverandører. For å rendyrke og kundetilpasse vår kompetanse delte vi for noen år tilbake divisjonen i to hvor den ene tar seg av alt som har med forbruksmateriell å gjøre og den andre, divisjon verkstedutstyr, tilbyr produkter og tjenester på tyngre verkstedutstyr, herunder også vår diagnoselinje WoW! I divisjon verkstedutstyr har vi også etablert en bilrelatert serviceavdeling. I 2003 utvidet vi produktspekteret til å omfatte kalibrering av verktøy og verkstedutstyr. Fram til nå har serviceavdelingens fokus vært montasje og årskontroll. Harald A. Møller ble vår første totalkunde på dette området og vi er nå ansvarlige for all kalibrering i importørens verkstedsnett. Vår bildivisjon tilbyr også kurs- og opplæring til alle bilverksteder i Norge. Spekteret spenner fra grunnleggende bilelektronikk via avgass, brems og hjulkontroll til kurser i avansert digitalteknikk tilpasset de siste bilmodeller på markedet. Divisjon Håndverk/Industri ble etablert for 25 år siden og er, avhengig av kundens virksomhetsområde, spesialisert ytterligere mot metall- og trebearbeidende bransjer. Dette er et marked som er mer fragmentert enn bilbransjen. Håndverk/Industri må spesialisere seg på langt flere områder. Kravene fra snekkere, rørleggere, elektrikere, blikkenslagere osv. er svært ulike både med hensyn til kompetanse og produkt. Divisjonene har vært i sterk vekst de siste årene og produktspekteret er nå komplett mot de fleste bransjer. Uavhengig av divisjoner så er vår filosofi at våre kunder og partnere til enhver tid skal ha riktig vare i riktig mengde til riktig tid på plass i sin produksjon. Det er først når våre kunder og partnere opplever at deres kostnader synker ved valg av oss som leverandør at også vi lykkes. I tillegg til topp produktkvalitet er tilgjengelighet og leveringsdyktighet derfor to av våre viktigste fokusområder. Med mer enn 200 salgskonsulenter og 16 butikker rundt om i Norges land er det nettopp tilgjengeligheten som er i fokus. Det er først når våre kunders mekanikere eller håndverkere må stoppe sitt daglige virke for å få tak i ubetydelige forbruksartikler at kostnadene øker. Dette vil vi hjelpe til med. Derfor sørger vi for orden og system i kundenes lagerhold og mer enn 8500 ORSY-lagerreoler er allerede montert. Kunden låner reolene og våre salgskonsulenter sørger for at reolen inneholder det kunden har behov for til enhver tid. Vi måler leveringsdyktighet i servicegrad. Denne målfaktoren er uttrykt i hvor mange bestilte ordrelinjer som fulleveres og målet er å holde 98 %. S11

12 DIVISJON HÅNDVERK/INDUSTRI Divisjon Håndverk/Industri ble etablert for 26 år siden og har etter hvert vokst til firmaets største divisjon. Uteapparatet (salgskorpset) teller nå 125 personer og gjennomfører ca. 900 kundebesøk pr. dag. Ved oppstarten i 1979 ble salget basert på produkter lagt til lager for divisjon Auto. Nå har divisjonen bygget opp eget varelager som er tilpasset de bransjer som betjenes, og dermed blitt en betydelig samarbeidspartner for våre kunder. En partner med en servicegrad på 97,7% som leverer de rette produkter til rett tid. Omsetningen i divisjon Håndverk / Industri består av det vi kaller C-artikler, artikler som isolert sett har liten verdi, men som har stor betydning når behovet melder seg hos kunden. Spesielt i produksjonsbedrifter kan C-artiklene være tua som velter stort lass. Tilgjengelighet og leveringsdyktighet er derfor to viktige krav til Würth som leverandør. Würth sørger for orden og system i kundens lagerhold og mer enn 8500 ORSY-lagerreoler er allerede montert. Kunden låner reolene og våre salgskonsulenter sørger for at reolen inneholder det kunden har behov for til enhver tid. Würth Norge AS er tilknyttet et spennende konsern hvor utviklingen av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Våre kunder er sikret det siste innen nyskapning og kan dra nytte av dette forspranget ved planlegging av produksjon. Det er ingen tvil om at norske produksjonsbedrifter utviklingsmessig ligger langt fremme sammenlignet med bedrifter ute i verden. Divisjon Håndverk / Industri vil med sitt enorme produktspekter kunne følge med i den rivende utviklingen og har de system som skal til for å møte fremtidige behov. PRODUKTGRUPPENS % - VISE ANDEL AV OMSETNINGEN S12 0,5% Kantineprodukter 6,4% Verkstedutstyr 1,5% Cargo/Firstec 8,7% Elektro 3,3% Lagersystem 11,4% Avsponing 6,0% Verneutstyr 12,8% Verktøy 6,2% Maskiner 18,3% Kjemi 23,8% Festemateriell

13 S13

14 LAGER Lagerløsningen i Gjelleråsen Næringspark er utviklet av Würthselskapene i Østerrike, Danmark og Norge. Samarbeid over landegrensene har gitt et system, som er prosjektert for fremtiden. Hovedideen bak hele lageret er at bestilte varer skal leveres kunden så raskt og med så høy servicegrad som overhodet mulig. Vi har nådd målsetningene. Servicegraden er på 97,7% og pakkene er på vei ut av lageret senest 24 timer etter ordremottak. Dagens produksjonsnivå er på ca forsendelseskartonger pr. dag, men med full utnyttelse kan produksjonskapasiteten økes til 3400 forsendelser. AUTOMATISK ER STIKKORDET På vårt 9000 kvadratmeter store lager, holder et dynamiskkaotisk, automatisert lagersystem orden på ca varenummer, plukkbeholdere og palleplasser. Transportbåndet er på 1,4 kilometer. Begrepet dynamiskkaotisk betyr at et datasystem styrer innlagring /utlagring etter det mest optimale mønster. Varene blir plassert slik at de mest solgte produktene får den gunstigste plassen i forhold til ekspedienten. (ABC-klassifisering) Ut fra ordreseddel finner datasystemet riktig forsendelseseske, esken transporteres rundt i pakkeområdet hvor den fylles med bestilte varer og veies underveis som en kontrollfunksjon. Alle varene på lageret er lagt inn med vekt og volum, og feil plukking vil derfor bli oppdaget før varen sendes. Forsendelsene blir til slutt sortert for riktig transport-gruppe. Datasystemet vet hele tiden hvor ordren befinner seg. Alt er automatisk og basert på pick and pack and check systemet. Det eneste som skjer manuelt er lossing av containere og selve plukkingen av varen. TEKNISKE DATA: Palleplasser Servicgrad 97,7% Varenummer Plukkbeholdere Varene er ute av lageret innen 24 timer Forsendelseskartonger pr. dag S14

15 «Våre kunder er sikret det siste innen nyskapning og kan dra nytte av dette forspranget ved planlegging av produksjon.» S15

16 PERSONAL OG ORGANISASJON S16 Würth Norge har definert kompetanse som en kritisk suksessfaktor for fremtiden. Kompetanseutvikling er derfor etablert som en av flere vesentlige milepæler i vår strategiplan frem mot år Eksisterende opplæringsplan har blitt revidert, og nye aktiviteter er lagt til, og det hele er sammenfattet i en kompetanseplan for alle funksjoner og nivåer i selskapet. Det er gjennomført 14 dager obligatorisk opplæring av alle nyansatte i salg og butikk, og det er gjennomført salgstrening for erfarne selgere. Vi har i 2004 også fokusert mye på samarbeid på tvers av interne avdelinger, og det er gjennomført 2 samlinger med dette som tema. Det har vært jobbet systematisk med å forbedre rekrutteringsprosessene, og det er etablert nye rutiner for å kvalitetssikre dette arbeidet. Ved utgangen av 2004 hadde WN 359 ansatte, en økning på 8 fra året før. 205 medarbeidere jobber direkte med salg, 38 betjener butikkene, og de øvrige utgjør operative støtte-, og administrative stabsfunksjoner.

17 KVALITETSSIKRING OG MILJØ Würth Norge AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9002 (sertifisert første gang i 1995). Würth Norge AS er sertifisert av TI Sertifisering AS, som foretar en revisjon av bedriftens system hvert halvår. Hovedmålet er å leve opp til kundenes forventninger både når det gjelder service og kvalitet. FOR KUNDENE BETYR DETTE: riktig vare til rett tid rett kvalitet kundeservice ved kjøp oppfølging og service etter kjøp Det er viktig for bedriften å ha fokus rettet mot kunden. Det er kunden som er oppdragsgiver, og det er kundens krav og forventninger som skal tilfredsstilles. Sertifiseringen skal ikke være noen sovepute, men en spore til videre utvikling. Kvalitetssystemet er en kontinuerlig forbedringsprosess som krever innsats fra alle i bedriften. Alle produsenter/importører av elektriske og elektroniske produkter er fra forpliktet til å ha et godkjent system for innsamling, transport, behandling og rapportering for de varene man sender ut på det norske markedet. Dette iht. forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EEforskriften). Würth Norge AS har meldt seg inn i elektrobransjens eget returselskap for næringselektro - RENAS AS, og oppfyller dermed myndighetens krav iht. EE-forskriften. Bedriften er godkjent som leverandør til oljeindustrien gjennom en kvalifiseringsordning som heter Achilles, til energiforsyningen i Norge gjennom Sellicha og til skandinaviske transportselskaper gjennom Trans Q. Würth Norge er også medlem i Materialretur AS (innsamling og gjenvinning av emballasje). S17

18 SPONSOR FILOSOFI OG MERKEVAREBYGGING S18 Würth Norge AS har i en årrekke jobbet aktivt med sponsorater i mange kategorier. Filosofien bak denne satsningen er i all hovedsak å gjøre selskapet kjent som leverandør til profesjonelle brukere innen bil, - og håndverksbransjen. Det dreier seg om merkevarebygging i kraft av å signalisere eierskap og om å etablere en tydelig posisjon i omverdenens bevissthet. Vår satsning kjennetegnes ved at vi i størst mulig grad har knyttet oss til nøytrale samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å oppnå synergieffekter med konsernets aktiviteter. Internasjonalt har konsernet inngått avtaler innenfor følgende områder; Det Spanske sykkelteamet Liberty Seguros VM i Ishockey 2004/2005 Det Tyske Skilandslaget Internasjonal Fotball (UEFA Cup) BMW Williams F1 (som offisiell leverandør) Nasjonalt har vi inngått avtale med; Rudskogen Motorsenter ( ) Høsten 2002 tok Harald Huysman kontakt med vårt firma for å se på mulighetene for et samarbeid om Rudskogen Motorsenter. Rudskogen Motorsenter er det eneste senteret for motorsport på Østlandet, og anlegget har hatt en jevn økning i antall besøkende siden åpningen i Harald Huysmans konsept var så spennende og så godt planlagt at vi valgte å gå inn som sponsor fra våren Vår viktigste begrunnelse for dette er at motorsportens popularitet i Norge er sterkt økende takket være mer eksponering i media. Det er et klart behov for et anlegg av denne type hvor motorinteresserte kan møtes og dyrke sine interesser. Det være seg en rundtur med Go-cart på egen flott utendørsbane, eller teste kjøreferdigheter med bil på egen bane under trygge kontrollerte forhold. Likeledes er Rudskogen et populært sted å avholde arrangementer. F. eks. er Gatebil et arrangement som i 2004 trakk over tilskuere. UNGT ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE ( ) Ungt entreprenørskap jobber aktivt for å stimulere unge menneskers ønske og kunnskap om å starte egen virksomhet. I Würth Norge AS vet vi å sette pris på denne positive aktiviteten. Dette er helt i tråd med Prof. Dr. Reinhold Würths filosofi som professor i entreprenørskap og er vårt beskjedne bidrag i å videreføre hans engasjement i Norge. Vår opplevelse av unge menneskers engasjement i forhold til kreativitet og skaperevne i videregående skole er i seg selv en glede å oppleve. GALLERI WÜRTH Vi hos Würth ønsker å synliggjøre en kulturell dimensjon for våre medarbeidere, kunder og leverandører og skape et felles interesseområde hvor gleden ved god kunst og sosialt samhold står i fokus. Innen våre bransjer og kundekretser er kunst noe utradisjonelt og nytt og derfor spesielt egnet til å skape interesse og nysgjerrighet. Med 34 verker av Pablo Picasso på plass, ble Galleri Würth offisielt åpnet den 5. september Dr. Reinhold Würth, sto selvfølgelig for åpningen av galleriet, som pr 1. februar 2004 har trukket over 5000 besøkende. Alle som kommer til Würth Norges anlegg på Gjelleråsen Næringspark i Nittedal, slås av den arkitektoniske elegansen. Ytterst sjelden prioriteres utformingen av norske næringsbygg og deres omgivelser slik som her. De som kommer hit både imponeres og gledes av synet, som man vanligvis bare ser i parker og lignende. Nå er det ingen tilfeldighet at det er slik. Eieren, Dr. Reinhold Würth, er svært opptatt av både arkitektur og kunst, foruten å styrke Würth som verdensomspennende konsern. Hvilket betyr mennesker i jobb, 321 selskaper i 80 land og en årlig omsetning på omlag 50 milliarder kroner. Som innehaver av en av verdens største private kunstsamlinger, med over 8000 arbeider av kjente samtidskunstnere, har Reinhold Würth gjort til et mål å dele sin kunst med så mange som mulig. Nettopp dette var grunnen til at han valgte Norge som en av de første foruten hovedkvarteret i Tyskland, til å bygge et eget formålsrettet galleri, hvor deler av kunstsamlingen hans kan gjøres tilgjengelig for et bredere publikum. Galleriet gir oss enda større muligheter for å profilere vår virksomhet. Gjennom galleriet får vi en større kontaktflate. Først og fremst i nærmiljøet, men med så anerkjent kunst og kunstnere som dette galleriet vil by på, ser vi allerede nå at det ikke bare er de som bor i og omkring Oslo tar turen hit., sier adm. Direktør Svein Oftedal. Vi vil holde Galleri Würth åpent for publikum hele året, og med 5000 besøkende til Picasso-utstillingen, sporer det selvfølgelig til ytterligere anstrengelser når vi nå kan by på verker av størrelser som Roy Lichtenstein, Mimmo Paladino og Herbert Brandl. Gjennom Reinhold Würths kunstsamling er vi i en unik posisjon til å holde utstillinger gjennom hele året av svært høy kvalitet. Kunsten har alltid hatt en viktig plass i vårt firma, og vårt mål er at den gjennom det jobbrelaterte og dagligdagse kan bidra til yrkesstolthet og identitet. Det vil alltid være en nær sammenheng mellom håndverk og kunst, understreker Svein Oftedal.

19 «Ytterst sjelden prioriteres utformingen av norske næringsbygg og deres omgivelser slik som her.» BUTIKK For å bygge opp lokal tilhørighet ute i distriktene har Würth Norge AS adoptert moderselskapets butikk-konsept, og fra 1988 og frem til i dag er det allerede etablert 16 butikker. Som tidligere nevnt i denne årsrapporten er vårt selgerkorps grunnpilaren i distribusjonssystemet, og butikkene er ment som et supplement for lokale håndverkere med straksbehov. Grunnet vårt utmerkede datasystem innen direktemarkedsføring, har vi kunnet gjennomføre detaljerte distriktsanalyser for å følge omsetningsutviklingen i de distrikter hvor butikkene er etablert og dermed fått bekreftet at butikkene virker positivt inn på den totale omsetningen i distriktene. Würth Norge AS har satt opp klare retningslinjer for hvordan man må samarbeide i et distrikt for å imøtekomme kundenes krav på best mulig måte. Würth-butikkene skal være det naturlige valg for profesjonelt innkjøp av verktøy, festemateriell, kjemi og elektronikk. GJELLERÅSEN: Gjelleråsen Næringspark, 1481 Hagan, Tlf.: Fax: ØKERN: Lørenvn Oslo Tlf.: Fax.: ØSTFOLD: Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy, Tlf.: Fax: HAMAR: Midtstranda, 2321 Hamar, Tlf.: Fax: LILLEHAMMER: Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer, Tlf.: Fax: GJØVIK: Ringveien Gjøvik Tlf.: DRAMMEN: Bj. Bjørnsonsgt. 86, 3044 Drammen, Tlf.: Fax: TØNSBERG: Halfdan Willhelmsens Allè Tønsberg Tlf.: Fax: GRENLAND: Telemarksvegen 30, 3734 Skien, Tlf.: Fax: KRISTIANSAND: Kongsgård allé 53, 4632 Kristiansand S, Tlf.: Fax: SANDNES: Jacob Askelandsvei 2, 4301 Sandnes, Tlf.: Fax: BERGEN: Kanalveien 5, 5059 Bergen, Tlf.: Fax: ÅLESUND: Fremmerholen, 6011 Ålesund, Tlf.: Fax: TRONDHEIM: Baard Iversens vei 2, 7037 Trondheim, Tlf.: Fax: BODØ: Tjeldberget Bodø Tlf.: TROMSØ: Terminalgata 68, Breivika, 9019 Tromsø, Tlf.: Fax: SKI: Kjeppestadveien Ski Tlf.: S19

20 Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark Postboks Skytta Telefon: Telefax:

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Lokale verdier. Årsrapport 2002

Lokale verdier. Årsrapport 2002 Lokale verdier [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer