for alle som jobber med mat i nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for alle som jobber med mat i nord"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale og marked

2 - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket hjelper deg! Vi skal bistå små og mellomstore matprodusenter og serveringssteder med fokus på lokal mat til å lykkes med videre utvikling og verdiskaping. Kompetansenettverket er et landsdekkende tilbud. Gjennom kontakt med ditt regionale nettverk får du tilgang til matfaglig, bedriftsfaglig og markedsfaglig kompetanse i hele landet. Matkontaktene kan du ringe til og spør om all slags problemstillinger innen lokal matproduksjon. Dersom vi ikke kan hjelpe deg videre, kan vi gjennom vårt landsomfattende nettverk henvise deg til rette instans. (se oversikt og kontaktinfo til matkontaktene på baksiden av Matlyst). Besøksordningen I besøksordningen kan du få tilbud om et gratis besøk av en aktuell rådgiver inn i din egen virksomhet. Det kan være en kompetanseperson fra et matfaglig miljø eller annet, basert på det behovet du og din bedrift måtte ha. Kompetansenettverket i nord satser spesielt på å formidle produsentoverført kompetanse. I løpet av besøket kan det utføres noe konkret arbeid i tillegg til rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov. Oppfølgingstiltak Enkelte virksomheter kan også få tilbud om videre oppfølgingsprosjekt med en kostnadsramme på inntil kroner med en egenandel på 20 %. Søknader om oppfølgingstiltak sendes via kompetansenettverket (Bioforsk Nord Holt) til Innovasjon Norge, som behandler disse relativt raskt. Oppfølgingstiltak kan brukes til for eksempel hospitering i annen bedrift, menyutvikling, utvikling av planløsninger mv. Kurs, produsentgrupper og andre tiltak som for eksempel smaksverksted Vi samarbeider med en rekke kurstilbydere om kurs i hele landsdelen. Produsentgrupper er en blanding mellom kurs og besøksordning, hvor en liten gruppe bedrifter i samme geografiske område har en felles kursdag og et kortere besøk ute i egen bedrift. På smaksverksted kommer kokker og matprodusenter sammen for sammen å se muligheter og skape retter av lokalmatproduktene. Ønsker og behov for tema kommer som oftest fra produsentene, slik at du har selv mulighet til å komme med innspill til kurs og andre kompetansetiltak for neste sesong! Kursnavn Sted Dato Kursarrangør Kontakt Sous Vide og menyplanlegging Lakselv mai Borealis gourmet Kurs i særavgifter og forskningsavgift (2 kurs) Agder og Rogaland Juni Nofima Mat som Opplevelse Lyngen 28.juni Nord-Troms studiesenter Utematkurs Vesterålen August Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Bruk av ville vekster i utmark Helgeland sensommer Mosjøen vgs Produksjon av trygg mat Drammen 25.mai Nofima Spekematproduksjon for lokalmatprodusenter Ås mai Nofima Sousvide og menyplanlegging Lofoten Vår LofotenMat Lefsekurs Tromsø Høst Bioforsk Kurs for bær- og grønnsaksprodusenter Midt-Troms Høst Dyrøyseminaret Arktisk mat markedskanaler Bodø Bodø Høst Arktisk mat markedskanaler Tromsø Tromsø Høst Workshop kjøttprodusenter Helgeland Høst Smaksverksted Finnmark Finnmark Polarurt Modul 1 Mjølkeforedling - For deg som skal starte ysteri. Aurland 28.okt 2.nov Sogn jord og hagebruksskole Tradisjonell ølbrygging Aurland 29.nov 1.des Sogn jord og hagebruksskole Innføringskurs i Ysting Aurland januar 2014 Sogn jord og hagebruksskole Modul 2 Mjølkeforedling Aurland 24.feb 1.mars 2014 Sogn jord og hagebruksskole Modul 3 Mjølkeforedling Aurland 3. 5.mars 2014 Sogn jord og hagebruksskole

3 3 Kompetanse er nøkkelen til suksess! Det stilles høye krav til matprodusenter. En primærprodusent som ønsker å foredle råvarene sine selv må være dyktig på selve produksjonen og på produktutvikling, en skal produsere trygg mat og en må følge gjeldende regelverk, en skal finne optimale løsninger i forhold til produksjonslokale og produksjonsutstyr og ikke minst er tilpasset emballasje med en lekker design viktig for å kapre kunder. Det å selge til butikk er et fag i seg selv, hvor god forhandlingsteknikk, tilpasset distribusjon og salgsoppfølging er alfa og omega. Kompetansenettverket for lokalmat har eksistert siden 2002 og Norge er delt inn i fem regioner med hvert sitt Kompetansenav. Navet i Nord-Norge er lokalisert til Bioforsk Nord Holt i Tromsø. Kompetansenettverket har siden oppstarten vært «et nettverk og ikke et byggverk», i nord betyr det at vi er et samarbeid mellom flere nordnorske matmiljøer. Vi tilbyr en rekke tjenester som besøksordninger, faglige kurs, smaksverksted, oppfølgingstiltak, produsentgrupper m.m. Siden oppstarten er det i Nord-Norge gjennomført 150 besøksordninger, 64 oppfølgingstiltak og 143 kurs. I dette nummeret av Matlyst ser vi nærmere på noe av den kompetansen bedriftene har behov for. Vi presenterer bedrifter i Nord-Norge og ser hvordan tilbud gjennom Kompetansenettverket for lokalmat i nord har bidratt til å hjelpe dem videre. Kompetansenavet i nord ved Bioforsk Nord Holt i Tromsø består av Hilde Halland (leder) og Lise Haug (kursansvarlig). Stig Johannessen og Bength Hanssen parterer lama. Besøksordning med Bength Hanssen som konsulent ved Nordtun gård. Foto: May Johannessen. Matkontakter i nord Nord-Norge er en langstrakt landsdel og for å kunne holde kontakten med bedrifter i hele regionen, fange opp kompetansebehov og det som rører seg i lokalmatnæringen lokalt har vi fire matkontakter i nord som bedriftene kan kontakte: Finnmark Troms Nordre-Nordland Søndre-Nordland Marit Sundt Polarurt DA tlf Hilde Halland Bioforsk Nord Holt Tlf Marte Sørbø Hoholm Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland tlf Per Theodor Tørrisen Mosjøen vgs Tlf Styret i Kompetansenettverket for lokalmat i Nord Mariann Sandnes, Innovasjon Norge Troms (leder) Ingvill Bang, Fylkesmannen i Nordland Erle Larsen, Finnmark Fylkeskommune Per-Anton Heistad, Mattilsynet Bianca Johansen, Arktisk Meny Berit Nikolaisen, Nord-Norsk Landbruksråd Per Claussen, Art Nor AS Elin Orrhaug, Orrhaugen gård Marit Sundt, Polarurt Matlyst utgis av Bioforsk Nord Holt Postboks 2284, 9269 Tromsø Ansvarlig redaktør: Øystein Ballari Redaktør: Hilde Halland Tlf: Opplag: 1000 Forsidefoto: Astrid og Oddbjørn Olsen, Kjerringøy gård Fotograf: Helge Grønmo / / Bodø Tekst: Rune Muladal, Naturtjenester i Nord Design og trykk:

4 4 Bedriftsutvikling Foto: Ottestad Mat OTTESTAD MAT Besøksordningen gir oss resultater Brødreparet Trygve og Jan Erik Ottestad driver sammen Ottestad Mat AS der de utfyller hverandre med kokkefaglig kompetanse og kjøttproduksjon. Kompetanse gjennom Kompetansenettverket har vært en del av deres nøkkel til suksess. - Vi har fått svært god hjelp gjennom kompetansenettverkets tilbud. Gjennom besøksordningen har Stig Stokkland vært bedriftsrådgiver og Bengt Hanssen vært mentor for produktutvikling, forteller daglig leder Trygve Ottestad på Ottestad Mat. Som et resultat av besøksordningen er bedriften på rett vei. Nå med eget utsalg, catering og nylig innkjøpt salgsvogn satser Ottestad mat alt på kortreist gårdsmat fra Kvæfjord. Med kalve- og grisekjøtt fra egen gård som de viktigste råvarene. - Vi har vært avhengig av ekstern kompetanse for å nå dit vi er i dag. Vi har også selv vært aktiv og fått med oss kompetansegivende kurs. - Vi erfarte at vi måtte produsere større volum for å møte markedet. Dette medfører oppgradering av utstyr. Da trengs finansiering og veiledning på type utstyr som er hensiktsmessig. Det er et stort utvalg både av finansieringsordninger og utstyr og dette har ikke vi kunnskaper om. - Vi er et lite firma som fokuserer på produksjon og salg. Vi er ikke like flink med papirarbeid. Med Stokklands kunnskaper om finansieringsordninger og søknadsprosesser og Hanssens kunnskaper og egne erfaringer på produksjonsutstyr er vi nå i stand til å ta rette valg. I tillegg har vi nå et stort spekter av produkter som følge av veiledningen. Snakk med kundene, finn riktig pris og vær tålmodig Rådgiver Stig Stokkland har gjennom besøksordningen hjulpet lokalmatbedrifter med etablering, strategi og bedriftsutvikling. - Når jeg kommer inn i prosjektet er ofte bedriften i en utviklingsfase. Bedriften står kanskje i en fase der det skal satses. Da er det viktig å kjøre prosess, hvor sentrale tema som diskuteres er forretningsplanen. - Først ser vi på hva ideen er og på hvilke forutsetninger og ressurser som allerede finnes i bedriften. I denne fasen ser vi på hva bedriften skal selge og hvilke produkter som skal leveres til hvilket marked. - Markedsarbeid og forståelse av markedet er en sentral utfordring til bedriftene. - Vi fokuserer på priser og kalkyler. En gjenganger hos de fleste er prising av produktene. Det er viktig at bedriften fokuserer på lønnsomhet. Vanlig er at man setter en for lav pris. Bedriftene må være klar over at det er kvalitetsmat som produseres. Dette skal kunden også betale for. Foto: Stokkland - Besøksordningen har hjulpet mange bedrifter. Det er et unikt tilbud og jeg ser at flere bedrifter har vokst i form av økt lønnsomhet og økt produkttilbud, sier bedriftsrådgiver Stig Stokkland.

5 5 - Vil at andre skal lykkes Bength Hanssen har i en årrekke vært knyttet til kompetansenettverket og har vært en viktig ressurs for mange lokalmatprodusenter. Med erfaring fra egen kjøttforedlingsbedrift og serveringsbedrift, Slåttebakken gård, bidrar Hanssen sterkt til å være med å løfte opp bedrifter gjennom produsentoverført kompetanse. HACCP - Etter at den nye hygieneforskriften tredde i kraft i 2010 kreves nå innføring av HACCP for alle næringsmiddelvirksomheter, forteller Bengt Hanssen. For alle som håndterer mat profesjonelt er det av avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos de som spiser den. - Matsikkerhet er svært viktig, og ved bruk av HACCP kan man på en systematisk måte forebygge at noe går galt, sier Hanssen. Bength har sammen med sin kone Greta det siste året vært kursleder for tre HACCP-kurs, på Slåttebakken Gård, i Harstad og i Tromsø med til sammen 31 deltakerbedrifter. Gjennom kursene har vi hatt fokus på en del grunnleggende prinsipper for å ivareta trygg mat. Vi gjennomgår de sju prinsippene i HACCP der det legges vekt på å identifisere faktorer for risiko og deretter finne egnede kritiske kontrollpunkter. - Det viktigste med disse kursene er at deltagerne får med seg et verktøy etter kurset som de kan bruke når de kommer tilbake til egen bedrift, og at det framstilles enkelt slik at det oppleves som overkommelig. Derfor veksles det mellom praktiske oppgaver og teori uavhengig av hvilket ståsted deltagerne har. Bength og Greta Hanssen. Foto: Slåttebakken gård - Jeg vil gjerne at bedriftene skal lyktes. De aller fleste trenger tilført kompetanse for å nå sine mål og ha mulighet for positiv utvikling. Det kan tilføyes at Bength Hanssen brukes mye også som besøkskonsulent i hele Nord- Norge. Han har også kjørt to spekematkurs nå i vår. Kursdeltakere på HACCP kurs i Harstad. Foto: Slåttebakken gård VOLLAN GJESTESTUE Alle ansatte kurses i HACCP Vollan gjestestue i Balsfjord er et viktig utstillingsvindu for lokalmatprodusenter i regionen. Gjestestua har eksistert siden 1948 og drives i dag av tredje generasjon. I alle år har gjestestua lagt sin ære i å fremstille sine produkter fra lokale råvarer. Matsikkerhet på Vollan gjestestue er svært viktig og med nyansettelser og stadig utvidelse av produkter medfører dette stadig kursing i HACCP. - For å ivareta mattryggheten i bedriften må alle ansatte gjennom kursing i HACCP. Kurset er en nødvendighet for oss, sier Trond Furøy ved Vollan gjestestue. - Nylig har vi fått nye medarbeidere som krever opplæring. I tillegg er det viktig at vi følger opp de nye retningslinjer som har med matsikkerhet å gjøre. Eksempelvis er det nylig blitt krav om sporbarhet av produkter. - Kursene som arrangeres er svært viktig. Det er viktig at vi får input på hva som skjer i de forskjellige fagfeltene. Man treffer også andre bedrifter som har forskjellige erfaringer og kompetanse, som gir gode diskusjoner rundt potensielle problemstillinger. Bength Hanssen er en dyktig lærer med mye erfaring. Vollan gjestestue er et viktig marked for lokalmatprodusenter og gjennom et eget merkevarekonsept Smak av Balsfjord videreutvikler de menyen med særegne retter fra Balsfjord.

6 6 Produktutvikling Neil Lupton som kurslærer på foredlingskurs av rein i Karasjok. Foto Rune Muladal Nye produkter av reinkjøtt Kompetansenettverket har holdt kurs i nedskjæring og produktutvikling av reinkjøtt i Karasjok. Et av målene var å løfte og lokke frem flere bedrifter med flere og bedre produkter av reinkjøtt. Det har ikke vært meningen at deltakerne skal lære oppskrifter, men de skal få ideer om hvordan de skal videreutvikle sine egne særegne produkter. -De har nå fått løftet blikket litt og ser at det er andre muligheter enn tradisjonell finnbiff og surret stek, sier Neil Lupton som hadde det faglige ansvaret sammen Marit Sundt som er matkontakt og kursarrangør i Finnmark for kompetansenettverket for lokalmat i nord. - Reinkjøtt er en fantastisk råvare med høy kvalitet. Med stadig økende turisme her nord og et større fokus på lokal mat, så er markedet nå åpent for å få flere bedrifter med reinkjøtt som hovedprodukt. nærmest eksplosive og overraskende. Det er salt, surt og søtt. Spennende og herlig, sa kursdeltakerne som smakte reinkjøtt som både var saltet, gravet og røkt. Neil Lupton har i årevis har hatt fokus og produksjon på lokal mat. Det meste ble nyttet av dyret, og kokken fra Varanger er nøye med å få sine kurselever til å utnytte alt kjøttet fra slakteren. Husk at et videreforedlet produkt har et langt større marked, og et potensiale for enda større fortjeneste, påpekte kurslærer Neil Lupton gang på gang utover kursdagene. Neil Lupton er en av de som virkelig har lyktes med å skape produkt knyttet til lokalmat i Finnmark. Neil vet hva som skal til for å lykkes som liten produsent. Gjennom Varangerlam, som ble en merkevare, lyktes han med å etablere en lønnsom bedrift. Jeg har lang erfaring og ser at det er mye bra potensial blant utøverne. - Vi ser at det er nødvendig å heve kunnskapen og få frem økt produksjon av matspesialiteter. Det er liten hensikt i å konkurrere med de store eksisterende aktører med tradisjonelle produkter som finnbiff, stek og biff. Mulighetene ligger i nye og spennende produkter, gjerne fra blod og innmat. Der er et umettelig marked, mener Marit Sundt. - Vår oppgave i Kompetansenettverket er å skape nye muligheter for småbedrifter og ikke minst gi innspill og en ny vri på matmenyer og produkter av reinkjøtt. Der tror jeg vi lykkes godt her i Karasjok, sier Sundt, og viser til fornøyde kursdeltakere som vil reise hjem med nye visjoner og ny giv på menyen. Noen av deltakerne kom fra bedrifter som allerede var i virksomhet, mens andre var i gang med å planlegge egen virksomhet. For flere ble kurset en klar inspirasjonskilde. Reinkjøtt på tradisjonelt vis kan de fleste av oss lage, men her er smakene Jeg har en drøm om å starte egen bedrift. Der skal jeg selge produkter fra familiens egen rein. Jeg er her for å lære og har fått mange gode ideer til nye produkter. Slike kompetansegivende kurs er viktige for oss som ønsker å få til lønnsomme foredlingsbedrifter på reinkjøtt i framtida. Reinkjøtt her mer enn bare finnebiff, sier Ann Catharina Lango. Her med pizza med røkt reinkjøtt. Foto: Rune Muladal

7 7 Menyutvikling Susanne Solfjeld og Karl Inge Andersen. Foto: De tre kalver. Vertskapet Susanne og Dag Solfjeld. Foto: De tre kalver. Bruk lokale råvarer Karl-Inge Andersen er en av Helgelands mest erfarne kokker, han har i en årrekke vært kjøkkensjef på Fru Haugans hotell i Mosjøen og jobber nå som Kjøkkensjef på Drevjamoen militærleir. Han har lang erfaring som kursholder for små og større grupper. Andersen har et spesielt ønske at man tar utgangspunkt i de råvarene som finnes lokalt nært serveringsbedriften. - Råvarene skal være med å bygge opp rundt merkevaren til bedriften. Innholdet i menyen skal gjenspeile hvor serveringsstedet er lokalisert. Ytterst langs helgelandskysten skal det være råvarer fra yttersida. - Nylig hadde vi kurs om Utemat. Kurset inspirerte bedriftene til bruk av lokale råvarer i matservering ute på tur og øke kunnskapen om trygg, praktisk produksjon og servering ute i felt. Jeg har fått mange henvendelser om å gjennomføre flere slike kurs. - Når menyen skal utvikles har jeg flere råd. Fokuser på å videreutvikle produkter med de lokale råvarene som er tilgjengelig. Fokuser på enkelhet og innhent kunnskap. Gjennom kompetansenettverket er det mulighet å få besøk fra oss som har kompetanse på nettopp menyutvikling. Vi som fagfolk får direkte forespørsler om å bidra med menyutvikling og vi ser det gir resultater i bedriftene. Et godt eksempel på dette er hos De tre kalver på Dønna, sier Karl-Inge Andersen. DE TRE KALVER Nyttig med øyne utenfra De tre kalver er en serveringsbedrift som holder til på Dønna ytterst på Helgelandskysten. Der serveres det hjemmelaget mat basert på lokale råvarer og tradisjoner. Gårdskafeen og restauranten drives av ekteparet Dag og Susanne Solfjeld. For dem har det vært viktig med øyne utenfra for å lage en god meny. - Vi har vært heldig å ha Karl Inge Andersen som mentor i flere år. Vi snakker åpent om problemstillinger og han kjenner etter hvert bedriften vår svært godt. Han setter fingeren på konkrete ting på kjøkkenet og i produksjonen, og det gir grunnlag for mange gode og løsningsorienterte endringer. Den allsidige menyen i restauranten er satt sammen i samarbeid med Andersen. Med at vi ligger nært råvarene fra havet har det svært viktig at vi fikk råd om hvordan disse skal tilberedes og kombineres på en mest mulig effektiv og smakfull måte. Menyen vår er i stor grad et resultat av et felles gjensidig samarbeid med Andersen. - Vi er opptatt av råvarer fra nærområdet. Selvfølgelig står sjømat sentralt. Men vi skal nå også prøve å utvikle flere produkter med villsau. Da får vi ytterligere behov for rådgiving på menysiden. - I fjor høst kjørte Kompetansenettverkets et kurs i samarbeid med oss og Karl Inge Andersen med temaet utemat. Dette var populært. - Kompetansenettverket og besøksordningen er kjempeviktig for små bedrifter. Gjennom nettverket formidles kunnskap. Vi vet de er der og det er en trygghet for oss som serveringsbedrift det finnes alltid en diskusjonspartner og det er alltid noen i nettverket som kan bidra med løsning av konkrete problemstillinger.

8 8 Design FAGERLIA GÅRD Helt nødvendig med rådgiving lokalmatprodusenter i nærområdet. Produktet er klart for markedet og nå har vi fått til en fin innpakning takket være kontakten vi har hatt med grafikere og designere. Fagerlia gård er en gammel produksjonsgård, hvor den tradisjonelle gårdsdriften er avsluttet. Gården ligger vakkert til mellom fjell og fiskevann på Ballstad i Lofoten. Innehaverne Elin Kristoffersen og Per Christian Waalknes hadde et brennende ønske at det fortsatt skulle produseres mat på gården. - Vi så den eneste mulighet til videre drift, var å legge til rette for nye produksjoner. - Vi har spesialisert oss på et produkt, en lunsj matpakke kalt Love Lunch. Det er et konkret produkt - en matpakke som er komponert i samarbeid med 5 andre - Med veiledning gjennom besøksordningen har vi nå fått laget en egen banner og design som synliggjør dette produktet. Besøksordningen var for oss en kjempeviktig erfaring og gjennom veiledningen er vi nå også i stand til å tenke mer på profilering og hvilke grep vi selv kan gjøre. Vi var avhengig av ekstern kunnskap for å få dette til, sier Elin Kristoffersen som sammen med mannen driver gården der det også er et gårdsutsalg med eget bakeri. - Besøksordningen og kursene som kjøres i regi av kompetansenettverket for lokalmat er et kjempeviktig tilbud for oss små produsenter. Vi deltok tidligere også på et designseminar for småskalaprodusenter, Stolt og synlig. Det var der vi fikk kjennskap til blant annet besøksordningen. I sum har vi fått svært god hjelp fra ekstern kompetanse sier Elin Kristoffersen. Er ditt produkt en uoppdaget skatt? God design er et kraftfullt virkemiddel Er du en av dem som brenner for lokal matproduksjon? Har du et fantastisk godt produkt, med gode råvarer, lokal forankring og ikke minst en utsøkt smak? Folk er sultne på slike spennende matopplevelser. Markedet er der. Men du må være synlig for å nå fram! Du må hjelpe kunden til å finne fram til nettopp deg og dine produkter. Vis fram hva du står for, fortell hva som er så flott med ditt produkt. Hvordan? Ved hjelp av design og profilering. God design er et effektivt og kraftfullt virkemiddel for å nå frem til publikum. I samarbeid med kompetansenettverket og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland holdt forretningsutvikler og designer Berit Lindquister kurs om design på Sortland. - Målet var å formidle kunnskap om design og å vise hvilken effekt riktig profilering har for kommunikasjonen med kundene, forteller Berit Lindquister. Lindquister har lang fartstid i bransjen. Hun har arbeidet for blant annet Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Nofima. Hun har jobbet med nordnorske bedrifter i mange år og kjenner både landsdelen og mange av produsentene godt. Designkurset Stolt og synlig på Sortland satte fokus på hvordan matprodusentene kunne bruke design og profilering for å nå frem til kundene. - Vi så først litt på gode eksempler og på hvordan en profesjonell designprosess er, deretter gikk vi mer konkret til verks og vurderte bedriftenes egne konsepter. Hver produsent hadde med seg emballerte vareprøver og profileringsmateriell. Dette ble vurdert, og vi så på hva som fungerte godt og hva som kunne være en riktig utvikling videre. - Det var utrolig morsomt å jobbe med bedriftene, sier Berit Lindquister. De legger ned en stor innsats og er lidenskapelig opptatt av mat, råvarer og de lokale historiene.

9 NYVOLL HJORTEFARM Hjelp til planlegging av nytt foredlingsanlegg Etterspørselen etter hjortekjøtt er så stor at det er en utfordring å produsere nok til markedet i Norge. I Hattfjelldal ligger Nyvoll hjortefarm som startet opp for 10 år siden. De er en av fem hjortefarmer i regionen som ser store muligheter i markedet. Men, da må produksjon og forutsigbarhet bedres. 9 Produksjonslokale For Nyvoll hjortefarm var det nødvendig å gjøre utvidelser på gården. Nå skal nytt nedskjærings- og foredlingsanlegg bygges. - Vi har hatt behov for bistand og veiledning på de bygningsmessige utfordringene. For planlegging, utforming av bygg og de økonomiske aspektene har vi fått bistand gjennom besøksordningen, der konsulenten har vært Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter, forteller eierne Solvor og Kjell Kristiansen. Alle foto: Nyvoll hjortefarm - Med grundig og nøye planlegging, samt innhenting av kunnskap fra andre anlegg er vi nå i gang med å utvide med 70 m 2 og nybygget blir satt opp ved siden av det allerede eksisterende slakteriet vårt. Dette vil medføre en svært effektiv produksjonslinje fra levende dyr til ferdige produkter. Da blir lønnsomheten enda bedre sier innehaverne som også har fått drahjelp fra Innovasjon Norge. - Vi er svært takknemlig for den bistanden vi har fått fra forskjellige kompetansemiljøer. Mange lokalmatbedrifter innehar etter hvert så mye erfaring at vi kan spille på lag med hverandre. Vi er ikke konkurrenter, men gode samarbeidspartnere. Jeg skulle ønske det var enda flere hjortefarmer slik at vi samlet kunne produsere mer kjøtt for å møte det sultne markedet, sier ekteparet Kristiansen. - Vi ser at resultatene fra Nyvoll hjortefarm har generert positiv aktivitet også i andre bedrifter. Vi har et godt samarbeid med flere kjøttprodusenter, blant annet Orrhaugen gård i Hemnes som driver med villsau, sier Solvor og Kjell Kristiansen. Kompetanse fra nasjonalt ressurssenter Gjennom besøksordningen til Kompetansenettverket har Johan Trygve Solheim vært en viktig ressurs for Nyvoll hjortefarm i forbindelse med planlegging av nytt nedskjæringsanlegg. Solheim er daglig leder på Norsk hjortesenter lokalisert på Svanøy i Sogn og Fjordane. - I samarbeid med Nyvoll hjortefarm kom vi fram til en løsning der de med utgangspunkt i det eksisterende bygningsanlegget kunne integrere det nye foredlingslokalet til et flerbruksanlegg. Investeringen er stor for en gård, og foredlingsperioden på eget hjortevilt er kort, slik at man er avhengig av råvaretilgang fra andre produsenter for å få større omsetning og kunne forsvare investeringene. - Et slikt anlegg bør kunne foredle kjøttråvarer både fra småfe samt fra elg og tamrein eller fra fisk, spesielt fjellrøye. Ved Norsk Hjortesenter har vi fokus på FoU, viltforvaltning samt kurs- og seminarvirksomhet. Ressurspersoner på Svanøy har hjulpet mange lokalmatprodusenter med å utvikle egen bedrift med utgangspunkt i hjorten.

10 10 Marked Markedstjenester fra Matmerk Produsenter av lokalmat møter mange utfordringer uansett om salg skjer fra eget utsalg, via Bondens Marked, til lokale spisesteder, gjennom en lokal butikk eller gjennom de store kjedene. Det er viktig å finne riktig markedskanal, å få nye og å beholde eksisterende kunder, samt å sette riktig pris på produktene. Gjennom kompetansenettverkets samarbeid med Matmerk vil lokalmatprodusenter få tilgang til markedskompetanse. - Hvorfor skal kjeden, kjøpmannen eller restauranten ønske å ta inn akkurat ditt produkt? Det er et sentralt spørsmål vi i samarbeid med lokalmatprodusentene jobber med, forteller Frode Kristensen som er fagsjef for området markedstjenester i Matmerk. to besøk, der det første besøket er gratis. I tillegg tilbyr Matmerk kurs og mentorordning. - Gjennom kursing og besøksordninger kan bedriften få hjelp innenfor ulike områder som markedsforståelse, forberedelser til sortimentsforhandlinger, salgsteknikk, logistikk og salgssystem, butikkøkonomi, kalkyler og budsjett. I tillegg er det aktuelt å diskutere strategier, samt mulighet og modeller for produsentsamarbeid, forteller Frode Kristensen i Matmerk. Skal du lykkes, må virksomheten din være lønnsom. Lokalmatprodusenter kan få individuell veiledning i egen bedrift gjennom en besøksordning. Bedriften kan få inntil TANGEN PRODUKTER Justerer planene og satser på et spisset marked Tangen Produkter fra Drag i Tysfjord satser på å ha en helårsnæring av innlandsfiske, og virksomheten baserer seg blant annet på salg av innlandsfisk fanget i området. I hovedsak er det villfanget ørret og røye som videreforedles eller selges rund til restaurantbransjen. En av utfordringene til Tangen produkter er å lage produkter som er tilpasset markedet. Med denne bakgrunn har de fått hjelp gjennom besøksordningen fra Matmerk og Frode Kristensen. - Innlandsfiske som næring har utvilsomt et potensiale i området. Vi har gjennom mange års erfaring lært at ressurstilgangen er god. Tidligere hadde vi derfor høye mål om levering av store volum til butikk. Etter gode diskusjoner og veiledning med Frode Kristensen fra Matmerk har vi nå konkretisert produktene bedre. Vi satser nå på å være leveringsdyktig nok til et mindre marked der restaurantnæringen er sentral. Stig Tangen i Tangen Produkter. Foto: Gunnar Grytøyr. - Gjennom besøksordningen har vi fått svært god hjelp, og vi mener nå vi er på rett spor i forhold til å sikre framtidig lønnsomhet, sier Stig Tangen. Ferskvannsfisken vil bli solgt sløyet, frosset eller vakuumert, og markedsført som villfisk. Det er inngått avtaler om salg av produktene til en rekke hoteller og spisesteder i regionen.

11 11 Marked Smaksverksted i Tromsø for produsenter fra Finnmark. Foto: Marit Sundt. Foto: Øverli Gård Matprodusenter fra Finnmark jakter nye kunder i Tromsø Våren 2012 arrangerte kompetansenettverket et smaksverksted på Skarven kulinariske teater i Tromsø. Ideen var å skape en møtearena mellom lokalmatprodusenter fra Finnmark og innkjøpere i Tromsø-markedet. Produsentene fikk også hjelp av kokker til å tilberede og profilere sine produkter på best mulig måte. - Det var en populært samling, og responsen var god både fra produsentene og innkjøperne. Det er tydelig at slike arenaer er viktige. Flere bedrifter fikk direkte forespørsler om å levere produkter. Selv om ikke alle fikk avtaler med innkjøpere så ble det stiftet kontakter, og ikke minst - produsentene fikk erfaring med hvordan de skal forholde seg til innkjøperne og hva som trengs av volum for Tromsømarkedet sier Marit Sundt som ledet samlingen. ØVERLI GÅRD - Fikk avtale som følge av smaksverkstedet Gammel håndtverkskultur som holdt på å forsvinne har fått en ny æra. Ysteriet på Øverli Gård i Pasvik er hittil det eneste gårdsysteriet i Finnmark, og et av få som produserer på upasteurisert melk i landet. Gjennom smaksverkstedet i Tromsø fikk de konkrete avtaler om levering av ost. - Jeg fikk rask respons og gjorde avtale om levering til delikatesseforretningen Helmersen i Tromsø. Jeg var på det tidspunktet ikke klar for å levere umiddelbart, men denne avtalen ga meg et løft til å satse mer. Jeg har etter dette fått en større besetning og kan nå et større marked på grunn av økt produksjonsvolum. - Etter hvert har jeg fått bedre erfaring med markedet, og jeg har en plan om å levere 50 kg ost i uka, og har dermed et potensiale for større leveringer. - Gjennom smaksverkstedet ga det meg mulighet å nå et større marked. Det er viktig med slike møtesteder mellom produsenter og markedet. Det burde vært arrangert slike møter minst en gang i året, sier Ivar Øverli.

12 n Matkontakter i Finnmark: Marit Sundt Tlf Rune Olsen Innovasjon Norge avd. Alta Tlf Åse Vøllestad Fylkesmannen i Finnmark Tlf n Matkontakter i Troms: Hilde Halland Bioforsk Nord Holt Tlf Lise Haug Bioforsk Nord Holt Tlf Mariann Sandnes Innovasjon Norge Tlf Ethel Seljevold Fylkesmannen i Troms Tlf n Matkontakter i Nordland: Marte Sørbø Hoholm Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tlf Per Theodor Tørrisen Mosjøen videregående skole Tlf Elisabeth Utstøl Pettersen Innovasjon Norge Tlf Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Tlf Returadresse: Bioforsk Nord Holt Postboks Tromsø Mai 25. Geita i Sentrum, Tromsø, 25. Bondens Marked Tromsø, Juni 15. Bondens Marked Bodø, Norsk Laksefestival, Surnadal Landbruksmessa i Balsfjord, Landbruksmessa/cid/14096/ Bondens Marked på Landbruksmessa i Balsfjord, Juli 13. Bacalaofestival Gladmatfestival, Stavanger, 23.juli - Olavsfestdagene i Trondheim 3. august: August 1-3. Trøndersk Matfestival, Trondheim Bondens Marked Tromsø, Vesterålen Matfestival Bondens Marked Bodø, Den Norske Matfestivalen, Ålesund Bondens Marked Tromsø, September Matfestivalen i Bergen. 7. Bondens Marked Bodø, Dyrskun i Seljord, Telemark Landsutstilling for ost og andre melkeprodukter. Seljord i Telemark Matstreif i Oslo, 14. Bondens Marked Tromsø, Arena Nord, Tromsø, Tromsø Matfestival Fårikålfestivalen, Dyrøy, 28. Bondens Marked Tromsø, Matfestivalen i Lofoten. Oktober 5. Bondens Marked Bodø, 12. Bondens Marked Tromsø, Kongekrabbefestivalen High North High End i Varanger Mat og Reiseliv, Fagdag Norsk Mat, Oslo. November 31.okt - 2. Norsk rakfiskfestival, Valdres Bondens Marked Tromsø, Hurtigruteseminaret 2013, Desember 7. Bondens Marked Tromsø, 14. Bondens Marked Tromsø og Bodø, Kalender

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE Nasjonalparken Næringshage AS2014 gir deg: Årsoppgjør 2014 Næringshagens arbeid gjennom året Bedriftenes egne historier Befolknings- og næringsstatistikk RENNEBU KOMMUNE OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Ta Nordland i bruk! En inspirasjonsbrosjyre for gårdbrukere som vil starte med kombinasjonsnæringer

Ta Nordland i bruk! En inspirasjonsbrosjyre for gårdbrukere som vil starte med kombinasjonsnæringer Ta Nordland i bruk! En inspirasjonsbrosjyre for gårdbrukere som vil starte med kombinasjonsnæringer 1 Innhold Innledning Orrhaugen gård tradisjonsmat på alle fat Tema: Ressurskartlegging s 5 Straumbotn

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland

Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Dato: 18.mai 2012 Kai Victor Hansen Norsk Hotellhøgskole Universitetet i Stavanger

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer