MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.lederne.no MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant"

Transkript

1 MAR Å lete eller ikke lete i Lofoten og Vesterålen Bedre leder uten barn Kvinnekompass for bedre helse Da industrien forsvant

2 Innhold LEDER 3 Leder Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon. Drøyt ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Om Magasinet Lederne Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger Lederne miks Lederne 100 år Velferdsstaten trenger mange i arbeid Bevare og forandre - samtidig Bedre leder uten barn Å lete eller la være Lederne fyller 100 år vær med og debatter de neste 100! Om leserne Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter Hvordan sikre at du kommer dit du vil i 2010? Den myke sluggeren 50 år og utgått på dato Utgiver Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: Ansvarlig Redaktør Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: Temanummer Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Utgivelsesplan 2010 nr 2 uke 21, nr 3 uke 37, nr 4 uke 48 Opplag : Layout : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS Advokaten svarer Styrer kvinneledere i rett helseretning Bedre innboforsikring Bjørn Tjessem ny forbundssekretær Innholdet i nettskyen HR og målesystemer i Norsk Ledelsesbarometer Nytt fra Lederne Leserinnlegg Det er i oppgangstider man skal forberede seg på vanskeligere tider, heter et gammelt ordtak. Lederne er i dag preget av oppgang. Vi har en bedre netto medlemstilgang enn noensinne, og vår økonomi går med gode overskudd. Nye medlemstilbud utvikles kontinuerlig, noe som skal være med på å gjøre det stadig mer attraktivt å være medlem av vår organisasjon. Jan Olav Brekke, forbundsleder I september i år feirer Lederne sitt 100-årsjubileum og i den forbindelse ønsker vi at organisasjonen skal debattere hvordan man best skal kunne forberede seg for sine neste 100 år. Medlemmer og tillitsvalgte skal kunne gi uttrykk for sitt syn på dette gjennom sine avdelinger, distrikter og regioner. Administrasjonen og forbundsstyret deltar også aktivt. Vi håper og tror at vi på denne måten skal etablere et godt grunnlag for nytenkning og medinnflytelse i den utviklingen som må skje i de nærmeste tiårene. Samtlige avdelinger i Lederne har fått oversendt debattopplegget. Den enkelte avdeling bestemmer selv hvilke elementer i debattopplegget man vil arbeide med, ut fra hva man vurderer som mest relevant for sin situasjon. Det er viktig at Lederne utvikler seg i takt med samfunnet og at vi tilpasser organisasjonen til de endringene som ellers skjer i vår fremtidige samfunnsstruktur. Som en ledelsesorganisasjon skal vi være med i samfunnsdebatten i forkant av at viktige beslutninger fattes, og markere oss som en sterk og trygg organisasjon. Hva vil vi at Lederne skal jobbe med de neste tiårene? Hvordan skal Ledernes struktur være, hvem skal være medlemmer og hvilke bransjer skal det satses på? Vi ønsker at alle tanker og ideer bringes inn sentralt og jobbes videre med. Vi ønsker også at all kritikk som måtte ligge i organisasjonen skal komme opp til overflaten, slik at denne kan håndteres på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Lederne fremstår i dag som en moderne og nytenkende organisasjon, selv om vi er 100 år. Jeg håper at vi får en debatt ute i organisasjonen som så mange som mulig av våre medlemmer og tillitsvalgte deltar i. Innspillene må være inne før 15. mai, noe som er i tråd med ordinær frist i forhold til saker som skal behandles på kongressen. En delrapport inneholdende et sammendrag av innspillene vil bli presentert på kongressen i 2010, samt på nettsidene og i medlemsbladet. ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) Annonser, Innstikk/bilag Norsk Kunde og Medlemsutvikling v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf Forsidefoto: Alf Ove Hansen Lederne MARS

3 Vil at Statoil klinker til Strides om tempo for nye feltutbygginger. En uke etter at Gudrun-utbyggingen omsider er vedtatt, er det ennå stor usikkerhet om andre norske oljeinvesteringer. Statlige Petoro vil ha Statoil til å gjennomføre en rask utbygging av Valemon-feltet til rundt 20 milliarder kroner, og en adskillig mer offensiv satsing enn Statoil har skissert, skriver Dagens Næringsliv. Petoro vil full utbygging med henblikk på en produksjonsstart allerede i Statoils plan vil trolig ikke gi produksjon fra gassfeltet før et par år senere. Fyra chefstyper som inte blir befordrade Om du utvecklar rätt sidor hos dig själv är chansen stor att du avancerar. Vissa typer har dock svårt att klättra på stegen. «Move on up» sjunger Curtis Mayfield i den kända funklåten från 1970-talet. Kanske är det dags för dig att ta ytterligare kliv i chefskarriären? Om du har sådana funderingar krävs det att du satsar extra hårt på vissa utvalda ledaregenskaper. Enligt Birgitta Reinfeldt, som har 25 års erfarenhet av chefsrekrytering, har man andra krav på karriärhungriga chefer i dag än för 20 år sedan. På 80- och 90-talen var allt möjligt. Det kom fram mycket dåliga chefer då, eftersom man framför allt bedömde dem på vad de hade presterat. Man tittade inte så mycket på deras potential. Undersøkelse: Verden vet lite om Norge Norge har fin natur, men det skjer ikke noe der. Og nordmenn er ålreite, men provinsielle og selvopptatte, er konklusjonen i en internasjonal omdømmeundersøkelse. Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge har fått Synovate til å finne ut hva folk i 19 viktige samarbeidsland mener om vår lille utpost i nord. Alt i alt har innbyggerne et vagt, men positivt inntrykk av Norge. Vi har vakker natur og god livsstil, men det skjer lite her i følge de spurte. I FOKUS via dn.no via chef.se via dagsavisen.no LEDERNE MIKS Jubler over Gudrun-kontrakt Jubelen står i taket i Aker Solutions i Verdal etter at verftet har fått kontrakt på byggingen av understellet til Gudrun-plattformen. Kontrakten er på om lag en halv milliard kroner, og er tildelt Aker Solutions etter at Statoil nå er blitt enig med sine partnere om utbygging av Gudrun-feltet. Det at vi vinner denne jacketen i internasjonal konkurranse bekrefter at vi gjør ting riktig, sier administrerende direktør Nina Udnes Tronstad til Aftenbladet.no. Først vil det bli gjort ingeniørarbeid i Oslo, mens selve byggingen ved verftet, som totalt har 600 ansatte, vil begynne i juli. Om lag halvparten av arbeidsstokken i Aker Verdal jobber med den typen oppdrag som Gudrun-understellet representerer. Understellet skal leveres fra Aker Verdal sommeren via ukeavisenledelse.no Regjeringen splittet om Lofoten-olje Liv Signe Navarsete (Sp) åpner for å snu Etter skarpe reaksjoner fra sine egne, åpner Liv Signe Navarsete (Sp) for å gå fra nei til ja i det betente spørsmålet om utredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Sp-lederen hadde ikke skaffet seg støtte fra hverken olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, parlamentarisk leder Trygve S. Vedum eller stortingsgruppen før hun sa nei til konsekvensutredning på landsmøtet til Natur og Ungdom i begynnelsen av januar. Det opplyser flere Sp-kilder. Spørsmålet som er så hett at det kan sprenge regjeringssamarbeidet, burde blitt diskutert i partiet før partilederen konkluderte, mener flere Sp-politikere. via vg.no Høyeste fødselstall siden bosatte i Norge per 1. januar: feb Fastlåst forhandling kan gjøre det fristende å kritisere motparten offentlig, men da kan uenighet bli store konflikter: nov Tollpost Globe halverte sitt sykefravær etter å ha fokusert på sine mellomledere: feb Kan det at lederen gir for mye tillit til medarbeiderne være skadelig for arbeidsplassen? feb Papirmølle gir dårligere ledere, viser rapport fra ledelsesorganisasjonen Lederne: feb Er du morsom å følge på Twitter? Harvard Business Review tipser om hvordan Twitter bør brukes: feb Aksepter de mannlige spillereglene og dropp selvironien. Slik når du til topps som kvinne, mener forfattere: feb Slik leder du uten å være leder: jan Kvindelige ledere i voldsom vækst - Arbejdsmarked: jan Ledere må ha psykologhjelp: jan ConocoPhillips nekter å gi offentligheten innsyn i giftrapport: jan POLLING fra lederne.no Hvilket sosialt medium bruker du mest av disse? Facebook 67% Ingen 18% YouTube 5% LinkedIn 4% Andre 4% Twitter 1,5% MySpace 0,5% Har du tatt eller planlegger du å ta vaksinen mot svineinfluensa? Ikke tatt stilling Følg oss på twitter: Antall stemmer: 246 ja 49% nei 44% 8% Antall stemmer: av 3 ledere drukner i rapporteringsplikter Hver tredje leder mener de gjør en dårligere jobb som følge av at bruker mer tid på rapportering, viser undersøkelse. En undersøkelse gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Lederne skriver at rapporteringsrutinene i landets bedrifter stadig styrer mer av mellomledernes arbeidstid. Én av tre norske ledere sier de føler de drukner i rapporteringsplikter - Skremmende Vi ser tendenser til et mer tayloristisk-orientert menneskesyn, der alle har spesialiserte oppgaver som skal rendyrkes. Dette er skremmende, sier forbundsleder Jan Olav Brekke. Han mener resultatene fra undersøkelsen tyder på mer detaljstyring ovenfra, spesielt i store selskaper, og at mellomledere havner i skvis melllom toppledelsen og de ansatte. Toppledelse i Norge har beveget seg mot en filosofi der mest mulig styring er nøkkelen til å oppnå de målene man ønsker. Når et selskap velger en ledelsesform som hovedsakelig er basert på modeller og parametere, blir mellomlederne mindre synlige og får vist lite av sine lederkvaliteter, sier han i en pressemelding. Forbundslederen frykter at dette kan bidra til at ansatte føler seg umyndiggjorte og demotiverte. - Rapportering er nødvendig i store selskaper, men benyttes i altfor stor grad som et styringsverktøy, mener han. LEDERNE I MEDIA 8. feb Prisliste NA Annonsepriser fra 1. januar 2008 Overrapportering gir dårligere ledere Rapporteringsrutinene i landets bedrifter og Ledernes nye lover 8. feb Ledernes kongress vedtok 20. november 2009 forbundets nye lover, som gjelder fra 1. januar Disse kan lastes ned som pdf fra Klikk linken Om Lederne, så Ledernes lover. Last ned dokumentet som.pdf Går til sak etter (høyreklikk avskjedigelse og velg 'lagre mål som...") ANNONSE Formater Pris Info Plassering Visning Unike Maks kb (Tall i 1000) (Tall i 1000) organisasjoner Dominans ROS styrer stadig mer av mellomle- 768x150, 180x500, 468x øre per visning alle sider 300/dag 130/dag 47/format dernes arbeidstid. LEDERNE MIKS Skyskraper ROS 180x øre per visning alle sider 300/dag 130/dag 47 Netboard ROS 468x øre per visning alle sider 300/dag 130/dag 47 Rapporteringsrutinene i landets bedrifter og organisasjoner styrer stadig mer av mellomledernes arbeidstid. Hver tredje leder mener de gjør en dårligere jobb som følge av mer rapportering, viser en undersøkelse gjort av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, skriver oppdragsnyhetsbyrået Pressenytt. Superboard 768x600, 768x400 kr per dag forsiden 150/dag 100/dag 47/format Fast stolpe_1 100x130 kr per uke v.marg alle sider 300/dag 130/dag 20 Fast stolpe_2 100x130 kr per uke v.marg alle sider 300/dag 130/dag 20 Søkeboks 270x65 kr per uke alle sider, topp 300/dag 130/dag 20 Søkestripe 754x30 kr per uke alle sider 300/dag 130/dag 20 Knapp_1 180x150 kr per uke (en av fire) forside 900/uke 300/uke 20 Forsideknapp 160x40 kr per mnd forside 900/uke 300/uke 20 Børsknapp 160x40 kr per mnd børs 300/uke 100/uke 20 Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener resultatene tyder på mer detaljstyring ovenfra og at mellomledere havner i en skvis mellom toppledelsen og de ansatte. Norsk Ledelsesbarometer er basert på svar fra medlemmer i organisasjonen Lederne. Her kommer det fram at én av tre norske ledere føler at de drukner i rapporteringsplikter. file:///z /annette.sand.doerum_bak/dokumenter2007/annonseweb/annonseweb/na24/nye%20sider/prisliste_na24_2008.html (1 of 3) [ :26:00] - Toppledelse i Norge har beveget seg mot en filosofi der mest mulig styring er nøkkelen til å oppnå de målene man ønsker. Når et selskap velger en ledelsesform som hovedsakelig er basert på modeller og parametere, blir mellomlederne mindre synlige og får vist lite av sine lederkvaliteter, skriver han, ifølge Pressenytt. Demotiverte og umyndiggjorte Brekke tror overrapporteringsproblemet hovedsakelig gjør seg gjeldende i store virksomheter. Han mener dette kan bidra til umyndiggjorte og demotiverte ansatte. Vi ser tendenser til et mer tayloristisk-orientert menneskesyn, der alle har spesialiserte oppgaver som skal rendyrkes. Dette er skremmende, sier han. Nøkkelen til å skape en vellykket arbeidsplass ligger ifølge Brekke i å være synlig og vise lederkvaliteter i alle bedriftens ledd. 18. jan RANA:Eiendomssjef Asbjørn Solheim i Coop Helgeland ble avskjediget med umiddelbar virkning. Ledelsen i Coop Helgeland mener at han har opptrådt illojalt, og i strid med bedriftens interesser. Advokat Alf Kåre Knudsen er fast advokat for organisasjonen Lederne, og jobber mye med arbeidsrett. Han representerer den avskjedigete eiendomssjefen, som ikke selv vil kommentere saken. Etter samråd med sin klient forteller advokat Knudsen kort om bakgrunnen for at de nå går til sak mot Coop Helgeland. I tillegg til sin stilling som eiendomssjef i Coop Helgeland, satt Solheim også som styremedlem i Bakeriet Mo i Rana. 13. oktober i fjor behandlet Bakeri-styret Coop Korgens bruk av forkjøpsrett til de 85 prosent av bakeriaksjene som Coop Helgeland allerede hadde inngått avtale om å selge til Bakehuset Nord-Norge. Et enstemmig styre, styremedlem Solheim inkludert, godkjente etter juridisk bistand bruken av forkjøpsretten som å være i tråd med vedtektene. Han skal ikke ha fått noen instrukser fra sin arbeidsgiver om å stemme annerledes. To dager etterpå blir han innkalt til et drøftelsesmøte hos ledelsen, formålet er å diskutere hans framtid i bedriften. Han får beskjed om at han hadde opptrådt illojalt og i strid med arbeidsgiveren sine interesser, forteller advokat Knudsen, som selv var til stede på møtet. I dagene etter dette gikk Coop Helgeland og Bakehuset Nord-Norge til Rana tingrett og ba dem kjenne Coop Korgens aksjekjøp ugyldig. I løpet av dagen i retten kom konflikten mellom eiendomssjefen og Coop Helgeland fram, men det skal ha blitt benektet fra Coop Helgelanddirektør Odd Harald Ribe at det var noen arbeidsrettslig konflikt og at det ikke var tale om oppsigelse- eller avskjedssak. 11. november mottok imidlertid min klient avskjedigelsen. Etter mer enn 20 år i Coop, fikk han avskjed med umiddelbar virkning. Lederne MARS

4 Lederne 100 år Jubileumsboken får navnet Balansekunstnerne Forbundets første landsmøte i Bergen 10. juli 1910 samlet åtte delegater fra de lokale foreningene i Bergen, Fredrikstad, Trondheim og Stavanger. Ledernes første 100 år skal feires i byen der den ble grunnlagt i 1910, Bergen. (Foto: Bergen Tourist Board / Willy Haraldsen) Stor feiring for 100-årsjubilanten Lederne Boken om Ledernes 100 første år begynner å ta form. Forbundsstyret har besluttet at forbundet dekker trykking og utsendelse av boken til alle medlemmer. Utdrag fra boken, som har fått navnet Balansekunstnerne, kan leses på de neste sidene. Detaljene rundt Ledernes jubileumsfeiring i Bergen begynner å bli klare. Torsdag 16. til lørdag 18. september 2010 skal Lederne sette preg på byen der den ble grunnlagt i Tekst: Sverre Simen Hov Jubileumskomiteen består av Jan Olav Brekke, Gunnar J. Larsen, Jan Sørhus, John Eriksen, Tor Hæhre, Egil Holgersen og Sverre Simen Hov. Omfattende jubileumsfeiring Forbundsstyret møtes onsdag 15. september Dagen etter avholdes det først frokostseminar sammen med Ukebrevet Mandag Morgen der Ledernes jubileumsbok lanseres. Deretter samarbeider Lederne og NHO om lederkonferansen med tema Norsk ledelse i historisk og fremtidsrettet perspektiv. Her er flere attraktive navn allerede bekreftet som innledere. Mer informasjon om påmelding til begge disse arrangementene vil distribueres blant annet på web og nyhetsmail. Kongress på fredagen Fredag 17. september 2010 avholder Lederne sin kongress, mens selve 100-årsjubileet feires samme kveld med festmiddag i Håkonshallen, Bergens festsal fra 1200-tallet. Det sendes ut egne invitasjoner til festmiddagen. Konferansier både på lederkonferansen og jubileumsmarkeringen blir Ingrid Bjørnov. Det blir i tillegg kransenedleggelse for forbundets første forbundsleder Carl Jensen, som er gravlagt i Bergen, og Ledernes avdeling i Bergen jobber med underholdningen til jubileumsarrangementet. Gjestene overnatter på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen, et lite steinkast fra Håkonshallen. Eget designuttrykk I forbindelse med jubileumsåret er det blitt utarbeidet et eget designuttrykk med egen logo som nå brukes på konvolutter, brevark, medlemsblad, websider osv. Denne kan lastes ned fra Ledernes websider. Jubileumsboken begynner også å ta form (se egne saker). Ledernes jubileumsmiddag blir i Håkonshallen (helt t.v.). Her sammen med Rosenkrantztårnet og Fløybanen. Foto: Bergen Tourist Board / Oddleiv Apneseth. Tekst: Sverre Simen Hov Boken lanseres i forbindelse med jubileumsfeiringen i Bergen, og sendes ut etter lanseringen. Ledernes forbundsstyre ga ved påsketider i fjor Dinamo Forlag oppdraget med å lage jubileumsboken for å fremstille Ledernes rolle i det norske samfunnet, samt beskrive de siste 100 års samfunnsmessige utvikling i Norge og konsekvensene dette har hatt for ledelse og ledelsesfilosofi. Boken presenterer personer som har bidratt til Ledernes historie, og skal være av interesse også utenfor Lederne. Solide forfattere Det er et solid lag som dokumenterer Ledernes 100-årige plass i norsk samfunnsliv. Hovedforfatter er Eva Grinde, som har lang journalistisk erfaring fra blant annet NRK. Hun er i dag reportasjeleder i Dagens Næringsliv og styremedlem i SKUP-stiftelsen. Noen av hennes interesseområder er ledelse og arbeidsliv. Hun har syv års erfaring som mellomleder i ulike roller, samt BI-kurs i ledelse og organisasjonspsykologi. Grinde skriver alle portrettene samt tre essays om ledelse, mellomledelse og trender/ fremtidsperspektiver. Kåre Valebrokk bidrar med innlegget Landet av melk og honning, som handler om hvordan samfunnet Lederne har operert i er utviklet de siste 100 årene. Han har vært redaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv og TV2. Som journalist, kommentator og bedriftsleder har han lært seg å analysere norsk næringsliv, og er nå skribent i Aftenposten. Yngve Nilsen, forsker ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI, skriver den historisk-kronologiske fremstillingen av Ledernes historie. Siden høsten 2000 har han vært tilknyttet Senter for næringslivshistorie, hvor han har arbeidet med en rekke bedrifts- og organisasjonshistoriske prosjekter innen norsk historie som treforedling, olje og gass, klimapolitikk, kraftutbygging, fagorganisasjoner og kjøttsamvirke. En bok til å bli stolt av - Ambisjonen er en flott designet bok med betydelig informasjons-, profilerings- og underholdningsverdi. Vi legger oss på et kvalitativt høyt nivå for å ivareta Ledernes profil, både når det gjelder innhold, bilder og design. Dette skal bli en bok organisasjonen kan være stolt av, forteller forlagssjef Ottar Samuelsen i Dinamo Forlag. De har tidligere utviklet bøker for blant annet Gilde, Jordmorforeningen og Nasjonalbiblioteket. Eva Grinde er hovedforfatter for Ledernes jubileumsbok. Lederne MARS

5 Lederne 100 år Balansekunstnerne Tekst: Eva Grinde (utdrag fra Ledernes jubileumsbok Balansekunstnerne, som lanseres i september 2010) Mellomledelse, sier folk og himler med øynene, underforstått: Det er en risikosport for spesielt interesserte. Ingen har tittelen mellomleder. Likevel utgjør mellomlederne en stor gruppe ansatte i arbeidslivet. Det er en broget forsamling, men det finnes likevel noen fellesnevnere som karakteriserer rollen, og som gir mellomledere helt spesielle utfordringer. Mellomlederen manøvrerer mellom barken og veden, heter det. Han er mannen i midten. Vi mer enn aner et ubehag, det er ikke enkelt å være mellomleder, han befinner seg ulykksalig inneklemt mellom de som legger planer og bestemmer rammene, og de som skal utføre dem. Underlig at noen blir mellomledere i det hele tatt! Faktum er at til tross for mellomledersjiktets lenge varslede død, er det lite som tyder på at det blir færre av dem, og de fleste oppgir stor tilfredshet med jobben sin. Mer om dette senere. Først må vi ha en definisjon på plass. En mellomleder har minst ett ledernivå over seg, samtidig som hun selv leder en gruppe personer, eller en ledergruppe med fagansatte under seg. Hun har ansvar for en avgrenset del av virksomheten i en bedrift eller en organisasjon. Hun er nærmere både menneskene som produserer varer eller tjenester, og faget som utøves, enn topplederen normalt er. I mange tilfeller utfører hun jobben i henhold til strategier hun selv kun har begrenset innflytelse over. Like fullt anses hun å være en representant for ledelsen, en firmaets kvinne, med forventninger om hundre prosent lojalitet til bedriftsledelsens beslutninger. Det blir åpenbart at den gode mellomlederen skal forene en rekke egenskaper i en og samme person. Hun skal være interessert i mennesker og dyktig i å motivere og utvikle dem, samtidig som hun skal være opptatt av å levere de resultatene som ledelsen over krever. Hun skal balansere lojaliteten mellom bedriftsledelsen på den ene siden, og gruppen på den andre, eller aller best: Hun skal til enhver tid bidra til at det ikke er noe motsetningsforhold mellom de to. Hun skal sørge for å opprettholde en åpen linje og bidra til en god relasjon til sjefen over seg, og hun skal skaffe seg nok informasjon både nedenfra og ovenfra slik at hun kan fungere som den smøreoljen bedriften trenger. Ikke minst skal hun balansere sin egen kunnskap og innsikt i faget, med å delegere. Kort sagt: Den gode mellomlederen er ofte en avansert balansekunstner. Sjefen er inkompetent. Selvfølgelig. Hvem blir mellomledere? I en Dilbert-stripe fra 1995 konkluderer bikkja Dogbert med at : leadership is nature's way of removing morons from the productive flow. Dogbert observerer altså at de udugelige rykker opp i systemet på en arbeidsplass, slik at de gjør minst mulig skade på det som virkelig betyr noe: produksjonen. De fleste vil trekke gjenkjennende på smilebåndet. Det er noe universelt over å fryde seg over en sjefs manglende kompetanse, vi har nesten alle opplevd det, i det minste i noen situasjoner. Det er dessuten nokså utbredt å stille spørsmålstegn ved poenget med ledelse overhodet, og da spesielt mellomledelse. Hva driver de med egentlig, småsjefene; flytter papirer, bosser rundt, går i møter? En ærlig mellomleder innrømmer at hun av og til lurer på det samme. Det er nemlig ikke alltid lett å få øye på hva man egentlig har bidratt med. Innsatsen kan ikke alltid telles og måles, i hvert fall ikke fra dag til dag eller uke til uke. Kanskje har man tilrettelagt for et møte mellom to personer slik at en arbeidsprosess går bedre. Eller man har satt en medarbeider på sporet av en løsning ved å stille de rette spørsmålene, eller forbedret noen rutiner slik at produksjonen flyter bedre. Og innsatsen behøver slett ikke oppleves som noe positivt blant de ansatte. Bedrede rutiner for økt produktivitet, for eksempel, kan like gjerne oppleves kun som press og feil fokus, et utilbørlig hår i suppa. Mellomledelse i arbeidslivet anno 2010 er ikke noe entydig, og det kan i mange sammenhenger like gjerne dreie seg om å koordinere fagfolk med høy grad av ekspertkunnskap, som å være den som til enhver tid tar de faglig funderte avgjørelsene, og kontrollerer at ting går riktig for seg. Leder du eksperter er det helt naturlig at du vet mindre enn medarbeiderne dine på deres spesialområde, og din oppgave blir å lytte, sortere, hjelpe på vei, og balansere medarbeiderens innsats og bidrag mot avdelingens og bedriftens målsetninger. Ofte kan det være en viktig mellomleder-egenskap å sette seg selv til side, og la andre ta rollen som faglige stjerner. Men utpreget talentløs er det selvfølgelig ingen fordel å være. Dogbert har nok ikke all verdens empiri å støtte seg på, når det gjelder tesen om at de udugelige sparkes oppover. Kanskje er han inne på noe når det gjelder kulturlivet, der mange gir opp drømmen om å slippe gjennom nåløyet og lykkes med en kunstnerkarriere, og i stedet slår inn på å coache andre: Danseren som ble pedagog, forfatteren som ble forlagskonsulent, popstjernen som ble impressario. I det mer tradisjonelle næringslivet er imidlertid motsatt problemstilling minst like utbredt: De flinkeste fagarbeiderne blir belønnet med en sjefstilling. Det går ikke alltid like bra. Det viser seg nemlig ofte at lederposisjonen i avdelingen krever helt andre egenskaper enn de som kreves for å være en god ekspert på et spesifikt område. Der fageksperten må beherske fordypning, sans for detaljer og nøyaktighet, må lederen ha overblikk, være generalist, takle mange baller på en gang og balansere mange hensyn opp mot hverandre. Nettopp av denne grunn har mange store selskaper skapt alternative karriereveier for fagfolkene. Ved å etablerere klatremuligheter i en fagstige ved siden av den tradisjonelle lederstigen, håper bedriften å beholde gode fagfolk i produksjonsstillinger, samt å unngå feilplasserte sjefer. I tillegg er selvsagt gode og gjennomtenkte utviklingsmuligheter innenfor et selskap en forutsetning for å beholde flinke folk overhodet. Fremtidsforskere tror slike fagstiger bare blir enda viktigere i årene som kommer. Disse egenskapene er selvsagt ikke gjensidig utelukkende, og mange kombinerer høy faglig kompetanse og ledertalent, det arbeidslivslitteraturen refererer til som den hybride leder. I de fleste tilfeller vil nettopp disse være de mest attraktive kandidatene til mellomlederposisjoner, fordi det er en fordel å kjenne arbeidsprosessene, produktene, markedet og språket fra et faglig ståsted først og fremst for å kunne treffe avgjørelser på rett grunnlag, men også fordi det fremmer kommunikasjonen med de underordnede som skal utføre oppgavene. Det kan være vanskelig for en leder uten faglig kompetanse å få den nødvendige autoriteten til å lede. I motgangstider kan dette fort bli en leders akilleshæl og en sårbarhet i systemet som bedriften ikke har råd til. Dette er et utdrag fra jubileumsbokens kapittel om mellomledelse. Lederne MARS

6 Lederne 100 år Frykt og avsky langs Norskekysten Som tillitsvalgt i Lederne protesterte Arild Braathen på at fem mellomledere i Redningsselskapet, inkludert ham selv, ble degradert uten drøftinger, og senere oppsagt. Konflikten ble senere løst ved forlik. I mellomtiden ble Braathen avskjediget på dagen med beskyldninger om underslag, og politianmeldt for det samme. Arbeidsrettsaken tapte han i første instans, men vant anken til lagmannsretten. Og i straffesaken ble han frikjent. I dag er han tilbake i nesten samme jobb som han hadde før bråket startet. Men sjefen og styret er byttet ut. Tekst: Eva Grinde (utdrag fra Ledernes jubileumsbok Balansekunstnerne, som lanseres i september 2010) Foto: Ingrid Harboe Redningsselskapet har en sterk og livsviktig posisjon langs Norgeskysten. Foto: Tom Kaasen Arild Braathen reiser seg fra stolen i møterommet, snur seg og forsvinner inn den åpne døren til kontoret bak. Der bøyer han seg ned og henter noe i et arkivskap. Det er et A-4 ark enkelt innrammet i tre. Han legger den på bordet. Avskjed står det øverst på arket. Arket har Redningsselskapets logo i blått i høyre hjørne, flagget med initialene NSSR. Avskjeden er datert 6. januar 2005 og er undertegnet Redningsselskapet, Monica Kristensen Solås, Generalsekretær. - Du har rammet den inn? - Ja, men den henger ikke oppe. Jeg har den liggende inne i skapet, sier Arild Braathen. Vill vest Konfliktene som red Redningsselskapet på 2000-tallet er rene horror-historien. Den handler om en humanitær organisasjon som foruten å redde liv langs norskekysten, slet med dårlig organisering og en pengebruk mange mente var ute av kontroll. Kulturen hadde også lenge vært preget av at sjefen gjorde som medarbeiderne sa, snarere enn vice versa. I 2004 entret en geskjeftig toppsjef denne scenen og ville ha endringer fort. Litt for fort skulle det vise seg, og slett ikke etter boka. Motstanden hun møtte var massiv. Konsekvensen ble en toårig runddans av oppsigelser, rettssaker, anker, sykemeldinger og politianmeldelser. Klimaks ble nådd med den såkalte epost-skandalen, der Monica Kristensen Solås foretok en omfattende gjennomgang av de ansattes e-poster, på jakt etter illojale medarbeidere. Den ville konfliktspiralen har ikke mange sidestykker i norsk arbeidsliv. I slutten av 2005 ble generalsekretær Monica Kristensen Solås suspendert, og noen uker senere stilte styret samtlige av sine plasser til disposisjon. Samtidig ble Solås hovedmotstander, regionsjef Arild Braathen, frikjent i straffesaken som var reist mot ham, og fikk jobben tilbake. Ugler i mosen Det begynte bra. - Jeg kjente henne bare gjennom mediene, en blond og fager polfarer. Da jeg møtte henne på en konferanse på Røros et par måneder før hun skulle begynne fikk jeg et veldig godt inntrykk. Blant annet ville hun gjerne ruste opp nordområdene, sa hun. Og det var jo musikk i mine ører, forteller Arild Braathen. Monica Kristensen Solås tiltrådte som generalsekretær i Redningsselskapet 1. januar 2004 etter at forgjengeren Anne Enger hadde slått til på jobben som fylkesmann i Østfold. Etter drøye to måneder i sjefstolen var det duket for et møte mellom generalsekretæren og lederne rett under henne, de fire regionlederne i selskapet. På et Lederne MARS

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

Demokratiets vugge vakler

Demokratiets vugge vakler www.lederne.no ÅRGANG NR 10104 11 DES 16.000 ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 12 SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

Detaljer

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum

Turbulent i lufta. Kjersti Løken Stavrum inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2013 / årgang 103 Portrett Kjersti Løken Stavrum xxxxxx gassnæringen Pluss! Overstyres av ledelsen Helt Sjefvinneren Populære dingser under juletreet

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

Autoritært lederskap FOKUS

Autoritært lederskap FOKUS inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2014 / årgang 104 FOKUS Autoritært lederskap Flere av Ledernes medlemmer mener de blir kontrollert på arbeidsplassen både sosialt og psykologisk. Og

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

www.lederne.no mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk

www.lederne.no mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk www.lederne.no 01 09 mar Lær kunsten å tale Krise = mulighet! Norge i Brasil mer enn klippfisk Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar,

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012 NettNå Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2012 VERDSATTE KVINNER Kvinnelige ledere er på kraftig fremmarsj i det offentlige, og ikke minst i politikken. Samtidig er virkemidlene i likestillingskampen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer