Bæringen. Velg skolen din nå. fagspesialiseringer som kinesisk og teknologifag. Sonja Henie-musikal. Jul i Gråstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Velg skolen din nå. fagspesialiseringer som kinesisk og teknologifag. Sonja Henie-musikal. Jul i Gråstua"

Transkript

1 Bæringen TORSdag 15. november 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 24 Velg skolen din nå Sonja Henie-musikal Det er klart for verdenspremiere for Isdronningen Sonja Henie! Side 16 og 17 Jul i Gråstua Det går i rødt når julebutikken på Gråstua er åpnet. Side 10 FRITT VALG: Mange ønsker å gå på nærskolen, men det er fritt skolevalg for dem som skal begynne på ungdomsskolen. Bærum kommune har flere skoler med ulike fagspesialiseringer. Foto: Nils Erik Kjellmann n Fristen for å søke ungdomsskole er 22. november. n Bærum kommune har ungdomsskoler med fagspesialiseringer som kinesisk og teknologifag. Side 5 Bærums beste bygg Bekkestua kan skilte med Bærums første arkitekturpris Side 9

2 2 politikk og samfunn Dialogmøte om planlagte boliger på Åsterud Det er planlagt bygging av boliger på Åsterud for rusavhengige og vanskeligstilte personer i Bærum. HASLUM: Kommunen ønsker å sikre bred involvering og best mulig utgangspunkt for videre saksbehandling og samarbeid om de planlagte boligene på Åsterud. Derfor er naboer og nærmiljø invitert til et informasjons- og dialogmøte 30. november. Hensikten med møtet er å informere naboer og nærmiljø om arbeidet og videre fremdrift knyttet til de planlagte boligene. Rådmannen jobber nå med et forslag som skal til politisk behandling, der brukergruppene som er tenkt bosatt på Åsterud er nærmere definert. På møtet vil kommunen redegjøre nærmere for forslaget og hvor langt prosessen er kommet. SmartCity Bærum med nye nettsider BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 SANDVIKA: SmartCity Bærum får nye nettsider fra 1. desember. Nettadressen er: Hovedvisjonen for SmartCity Bærum er et lønnsomt samspill for en grønnere fremtid. Prosjektet er et samarbeid mellom miljø og næring, hvor miljøvennlig næringsutvikling er målet. Tenketanken SmartWorking er også en del av SmartCity-prosjektet. Her er målet å dele, utvikle og spre kunnskap om fremtidsrettede og smarte arbeidsplasser og hvordan teknologi kan brukes for å jobbe smartere, raskere og bedre. Nyheter fra SmartWorking blir også publisert på nettstedet til SmartCity. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Unni Larsen i SmartCity Bærum på telefon Ordførere krever dobbeltspor innen 2023 Over førti ordførere og fylkesordførere tok tog fra sine hjemsteder for å overlevere et felles opprop om dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden innen Samler flere kilo sakspapirer på marius morstøl jenssen Tlf: OSLO:. Vi er fornøyde med dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika, og vi støtter nå solidarisk de andre kommunene som vil ha dobbeltspor, sa Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, da hun og over førti ordførere og fylkesordførere møttes til felles opprop i Stortinget 15. oktober. Vi har et felles bolig- og arbeidsområde i tog-trianglet rundt Oslo, og presset mot Bærum på transport vil hjelpe om transporten gjennom fylkene sør og vest for Bærum blir bedre, sa Hammer Krog. Ordførerne spaserte fra Oslo S opp Karl Johan til Stortinget, der de ble tatt imot av leder Knut Arild Hareide for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Det er full enighet om satsningen på dobbeltspor, vi støtter det. Jernbaneverket anbefaler dette også. Det er ikke Jernbaneverket som har sviktet, men politikerne, sa Hareide. Jeg sier et tydelig ja til dobbeltspor. Dobbeltspor Lysaker Sandvika tok 11 år å bygge, det kunne tatt fem år, sa han. Det ville da kostet over en milliard kroner mindre. Les mer på: Samstemte ordførere: Fra venstre ordfører Karl Einar Haslestad i Sande kommune, ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen kommune, ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune, varaordfører Nina Johnsen i Lier kommune, ordfører Ann Sire Fjerdingstad Øvre Eiker kommune og ordfører Alf Johan Svele Holmestrand. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Bæringen Utgiver: Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika DIGITALE POLITKERE: Politikerne i Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke er positive til at kommunens politikere nå skal bli digitale. SYNNE STORVIK Tlf: siri anne bjørnbakken Tlf: SANDVIKA: Sektorutvalget som i kortversjon har fått navnet Frikk har vært heldigitale siden mai. Utvalg for samarbeid har også vært pilot. Begge sektortvalgene har nå lagt testperioden bak seg. Leder Morten Skauge for Frikk gleder seg over at kommunestyret 31. oktober vedtok å innføre politikerportal og nettbrett for alle politikerne. Positive erfaringer Erfaringene fra pilotprosjektet i FRIKK er gjennomgående gode, men med noen tydelige anbefalinger: 1. Behov for smidige retningslinjer for tildeling og utlån av brett til vararepresentanter 2. Behov for grundig og behovstilpasset opplæring 3. Personer som av helsemessige årsaker ikke kan lese saksdokumenter på PC/lesebrettskjerm må tilbys alternativer, sier sektorutvalgsleder Morten Skauge. Evalueringen av pilotperioden har vært positive. Det er imidlertid avdekket forbedringspunkter underveis. Blant annet ble det påpekt i kommunestyret at sakspapirene på lesebrett med fordel kan tilpasses mediets egenart og at det ikke uten videre er slik at papirutgaven bare Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Lisa Bang Redaktør Synne Storvik DIGITALE POLITIKERE: Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke har gode erfaringer så langt med sakspapirer på nettbrett. Fra venstre: Wolfgang Plagge (V), Tore D. Langballe (H), Morten Dahl- Hansen (H), sektorutvalgsleder Morten Skauge og Harald Sævareid (SV). FOTO: SYNNE STORVIK skal legges som en digital utgave. Her vil det jobbes for å finne gode måter å gjøre sakspapirene digitale. Frikk-lederen trekker frem miljømessige og økonomiske gevinster ved å gå over til lesebrett. Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Det er en fordel at alle saksdokumenter samles i en elektronisk portal som man alltid har tilgang til. Kommunens besparelser i papirforbruk er en stor gevinst, både med hensyn til arbeid, kostnader og miljø, sier Skauge. Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer ONSDAG 28. november Pålogging via ID-porten Det er anslått at kommunens sparer over én million kroner årlig i trykking, papir og distribusjon, dersom all trykking og distribusjon av saker bortfaller. Kostnadene for full etablering for alle Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 13. des, 24. jan og 14. feb 2013.

3 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Gullvinnere i rådhuset SANDVIKA: To gullvinnere fra sommer-ol i London og to gode representanter for hver sin idrettsgren. Tirsdag 30. oktober mottok ordfører Lisbeth Hammer Krog OL-gullvinnerne, padleren Eirik Verås Larsen og håndballspilleren Caroline Dyhre Breivang i Festsalen i rådhuset. Fra venstre: Sektorutvalgsleder Morten Skauge for frivillighet, idrett, kultur og kirke, Eirik Verås Larsen, Caroline Dyhre Breivang og ordfører Lisbeth Hammer Krog. politikk og samfunn 3 På vei mot ny rådmann SANDVIKA: Bærum kommune har forlenget søknadsfristen for rådmannsstillingen til onsdag 14. november. Det er Mercuri Urval Executive Service som i samarbeid med kommunen står for rekrutteringsprosessen. Det er Hans Kristian Lingsom som er konstituert rådmann, siden Marit Langfeldt Ege trådte av i august i år. Flere bedrifter ble miljøfyrtårn-sertifisert SANDVIKA: Flere virksomheter i Bærum har nå fått status som Miljøfyrtårn-bedrift. Det var ordfører Lisbeth Hammer Krog som delte ut miljøsertifikatene i rådhuset 16. oktober. Her er de som ble miljøfyrtårn-sertifisert: Reddikken Kanvas barnehage i Lommedalen, Kelvin AS, Vinmonopolet Bekkestua, Bærum rørleggerbedrift AS, Avella, Merico AS. et brett NYE BOLIGER: Det skal bygges 450 nye boliger ved Fornebuporten, både høyhus, lavere blokker og rekkehus. ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER Klarsignal for Fornebuporten faste medlemmer vil komme på litt over én million kroner. Dette inkluderer innkjøp av lesebrett og teknisk tilrettelegging. De årlige driftskostnadene er anslått til kroner i året. Det er verdt å merke seg at Politikerportalen er tilrettelagt for sikker pålogging via ID porten (MinID). Å beherske nettbrett som arbeidsverktøy er en trenings- og Blokkene på Fornebuporten kan ikke være høyere enn ni etasjer. Det vedtok kommunestyret 31. PERSPEKTIV AV BOLIGER oktober. I alt FRA blir det VEST bygget 450 nye boliger på området. vanesak. Det kan være krevende å navigere i svært lange dokumenter, og det er nok et utviklingspotensial når det gjelder hvordan saker presenteres. Her bør Bærum også lære fra andre kommuner/fylker som har tatt i bruk nettbrett som verktøy, sier leder Morten Skauge for Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke. VIGDIS BJØRKØY Tlf: FORNEBU: Områderegulering av Fornebuporten ble vedtatt av kommunestyret 31. oktober. Det var først foreslått å bygge høyhus på 12 etasjer. Dette ble redusert til ni etasjer. Som en følge av at høydene reduseres med tre etasjer på Fornebuportens boligfelt B1, åpnes det for at ved detaljreguleringen av boligfelt B2 gis rom for å bygge leilighetsbygg på inntil fem etasjer. Dette for å realisere det samme antall boliger, samtidig som kravene til uteareal oppfylles. I vedtaket ligger det at det skal bygges 450 boliger totalt, bygget i en klynge på tre tårnbygg samt lavere blokker og rekkehus. Kommunestyret aksepterer at høyden avviker fra kommunedelplan 2, under forutsetning av at tårnbyggene blir maksimalt ni etasjer høye. De blir da lavere enn høyden på Telenor Arena. Saken er endelig vedtatt. Dark Arkitekter A-lab FORNEBUPORTEN Vedlegg til 2.gangsbehandling Asker og Bærum på topp i borgerundersøkelsen Bærum kommune rangeres på topp, sammen med Asker, i innbyggerundersøkelse for oktober Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Bærum og Asker kommuner er de to kommunene hvor innbyggerne er mest fornøyd med bo- og leveforhold og kommunalt tjenestetilbud. Kristiansand, Drammen, Stavanger og Skedsmo følger på de neste plassene. Kvinner og eldre Rapporten fra Scentio Research viser at kvinner og eldre generelt er mer fornøyd enn menn og yngre mennesker. Graden av tilfredshet med kommunens tjenester, boog leveforhold øker med alderen. Yngre menn er mest misfornøyd, mens kvinner over 40 er mest fornøyd. Rike i sør trives best Resultatene viser også at i kommuner med høy gjennomsnittlig inntekt er innbyggerne generelt mer fornøyd enn i kommuner med lavere inntekt. De mest fornøyde bor i Oslo og Akershus. Likevel viser undersøkelsen av de som trives best i mindre kommuner, gjerne bor i kommuner under 5000 innbyggere. FORNØYDE: Innbyggerne i Bærum er godt fornøyde med bo- og leveforhold, samt kommunalt tjenestetilbud. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Politiske møter Kommunestyret:.28. nov og 12. des Formannskapet:.21. nov og 19. des Sektorutvalg bistand og omsorg: des Sektorutvalg barn og unge: des Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk:.15. nov og 6. des Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke:...4. des Sektorutvalg eiendom og administrasjon: nov og 11. des Planutvalget: nov, 6. og 13. des Kontrollutvalget: des Utvalg for samarbeid:...3. des Klagenevnden:.19. nov og 10. des Eierutvalget:...5. des Eldrerådet: des Funksjonshemmedes råd: 10. des Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18. Formannskapet starter kl 19. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 nyheter og reportasjer Tusen hjertelig takk for hjelpen til Amnesty SANDVIKA: Tusen hjertelig takk til alle som har deltatt under TV-aksjonen, sier aksjonsleder Kirsten Koht i Bærum kommune. Hun takker alle innbyggere som har bidratt og bøssebærerne, som gjorde en formidabel innsats søndag 21. oktober. Skolene får en spesiell takk fra aksjonslederen. En spesiell takk til alle skolene. De har bidratt mest, sier Koht. Totalt ble det samlet inn over 4,7 millioner kroner i Bærum. Skolene i Bærum samlet inn rundt 2,3 millioner kroner av totalsummen. Det er utrolig bra jobbet av barn og ungdom på barne- og ungdomsskolene, og ikke minst alle foreldrene som har bidratt, sier hun. BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 TAKKER: Aksjonsleder Kirsten Koht for TV-aksjonen i Bærum kommune takker alle som gjorde en formidabel innsats søndag 21. oktober. Bygges ut privat RYKKINN: Finansieringsform av nye Berger skole, var oppe til behandling i kommunestyret 31. oktober. Spørsmålet var om den nye skolen skal bygges av kommunen eller om det skal overlates til en privat aktør. VIGDIS BJØRKØY Tlf: Rådmannen innstilte på at Berger skulle finansieres av kommunen, dette vil kommunestyret nå si nei til. Vi har ingen gode beregninger på at det blir billigere for kommunen å sette ut bygging, drift og forvaltning av skolen til private, sa Odd Willy Lørstad (Ap) under debatten i kommunestyret. Sverre Braathen (H) støttet formannskapets vedtak om at skoleprosjektet skulle gjennomføres som Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Dette vil redusere kommunens risiko og sikre et stabilt, fremtidig vedlikehold av bygget, sa Braathen. Hårek Elvenes (H) fulgte opp med å si at Høyre er mer opptatt av hva skolen fylles med av innhold, enn hvem som vedlikeholder den. Kommunestyrets flertall avgjorde at skolen skal bygges som OPSprosjekt. Fremtidsdagen 2012 SANDVIKA: Bærum kommune arrangerer Fremtidsdagen 2012 for alle studenter som er i praksis tirsdag 20. november fra klokken Målet er å vise studentene hvilke muligheter de har som en potensiell fremtidig medarbeider i Bærum kommune. I skoleåret 2012/2013 er rundt 547 studenter praksis i Bærum kommune. Fremtidsdagen arrangeres i Formannskapssalen i Bærum rådhus. Revisjonsrapport: Må forbedre rutinene i utslipp- og miljøsaker UTSLIPP PÅ FORNEBU: Kommunen mangler klare ansvars og myndighetsavklaringer for miljøsaker som involverer flere enheter i kommunen. Dette er en av konklusjonene som fremgår av revisjonsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Saken gjelder kommunens håndtering av utslippsak på Fornebu i Bente skåret Tlf: SANDVIKA: Kommunalsjef for tekniske tjenester i Bærum kommune tok initiativ til å få gjennomført internrevisjonen. Det er viktig å dra lærdom av denne komplekse saken og se hvordan vi kan forbedre våre interne samhandlingsrutiner i tilsvarende miljøsaker i fremtiden, sier kommunalsjef Jan Willy Mundal. Han legger til at kommunen skal etablere en egen miljø- og beredskapsgruppe og at en ROSanalyse på miljøområdet skal gjennomføres. Kommunen kom for sent i gang med å samle alle parter. Med en miljø- og beredskapsgruppe kan vi raskere få avklart hvem som har ansvar for hvilke oppgaver, presiserer Mundal. Formålet med revisjonen har vært å kartlegge saksforholdene i utslippsaken samt foreta en gjennomgang av generell praksis for samhandling og håndtering av miljøsaker som grunnlag for læring i organisasjonen. Bakgrunn for saken Ved påsketider 2011 ble Bærum kommune oppmerksom på et UTSLIPP: I 2011 ble det oppdaget forurensning som stammet fra avisningsvæske fra tidligere flyplassdrift på Fornebu. Kommunen mangler klare ansvars- og myndighetsavklaringer for miljøsaker som involverer flere enheter i kommunen, går det frem av en revisjonsrapport laget av Deloitte. ILLUSTRASJONSFOTO: SYNNE STORVIK potensielt utslipp på byggeplassen for Statoil Fornebu. Det var meldt om vond lukt i enkelte områder av utbyggingen, samt vannforurensning i Rolfsbukta. Det ble avdekket giftig gassutslipp av gassen H2S (hydrogensulfid) i avløpsnettet i Martin Linges vei på Fornebu. Forurensningen stammet fra avisningsvæske fra tidligere flyplassdrift på Fornebu. Når saken dukket opp i kommunen vårparten 2011, var ikke de interne ansvarsforholdene for saksoppfølgingen klare, noe som fikk konsekvenser for håndtering av saken. Vi vil nå jobbe med å få på plass rutiner som dekker opp alle problemstillingene en slik miljøsak innehar, understreker Mundal. Les mer på: fakta Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig og brannfarlig gass ved romtemperatur. Den er sterkt irriterende på slimhinner og øyne. Den har en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg. Gassen er noe tyngre enn luft. Gassen dannes ved anaerob bakteriell nedbryting av svovelholdige organiske forbindelser, eller ved reduksjon av sulfat. Åpnet ny tursti langs Engervannet Denne turveien kan vi trygt kalle et kompromiss med både fugler og tog, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog da hun åpnet den nye turveien langs Engervannet. marius morstøl jenssen Tlf: Skoleelever fra 4. trinn på Blommenholm skole hadde møtt opp til åpningen 12. oktober. Elevrådsformann Truls takket for en veldig fin turvei. Nå kan vi sykle direkte til Sandvika, og også oppleve det fine fuglelivet, sa han. Den nye turveien begynner ved Folangerveien i Sandvika (under broen, like ved Rimi og Bussterminalen), og går mellom Engervannet og jernbanelinjen til Engertunet. GRØNN PROFIL: Ordfører Lisbeth Hammer Krog foretok den offisielle åpningen sammen med elevrådsrepresentantene fra Blommenholm skole: Andrea, Live Helen, Oskar og Truls. Det ble ingen snorklipping av rød snor, men i stedet var det satt opp en grønn snor med sløyfe! FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN

5 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 nyheter og reportasjer 5 Rykkinn biblitotek stengt for oppussing RYKKINN: Rykkinn bibliotek skal ha en oppgradering av lokalene, og vil holde stengt fra og med onsdag 7. november til og med lørdag 24. november. Publikum oppfordrer alle til å bruke de andre bibliotekene i Bærum, på Bekkestua, Sandvika, Eiksmarka og Høvik. Reservert materiale kan hentes på Bekkestua. Biblioteket beklager ulempene med stengingen, og ønsker velkommen til nyoppussede lokalene i slutten av november. Foreldreaksjonen overleverte underskrifter SANDVIKA: Tirsdag 16. oktober overleverte Foreldreaksjonen: Skolekrets 2212 Trulsrudmarka over 300 underskrifter vedrørende kapasitetsproblemene på Lommedalen skole til utvalgsleder for barn og unge Anne Lene Hojem. Det er godt at dere har engasjement, sa Hojem da hun takket for underskriftene. Intercity-togene stanser i Sandvika SANDVIKA: Fra 9. desember stanser intercity-togene i Sandvika. Tidligere har togene stanset i Asker og Lysaker, men kjørt forbi Sandvika. Med de nye rutene 9. desember vil opp til syv tog i timen stoppe i Sandvika. Fritt valg av ungdomsskole Nå kan du søke om skoleplass på den ungdomsskole du ønsker å gå på. Interessert i kinesisk? Teknologi? Ungdomsskolene i Bærum byr på et mangfold av muligheter. Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Fristen for å søke skoleplass ved en skole utenfor den skolekrets man tilhører er 22. november. Søker du ikke, tildeles du plass i nærskolen, altså den ungdomsskolen som er i elevens ordinære inntaksområde. Det er med andre ord bare når eleven ønsker skoleplass på en annen skole enn den man tilhører, at man behøver å søke om plass. Teknologi på Hundsund Søker man om skoleplass utenfor eget inntaksområdet, tildeles skoleplassene etter hvor mange ledige plasser de enkelte skolene har. Elever i nærområdet prioriteres først, forteller seksjonsleder Susanne Kaaløy ved grunnskoleseksjonen i Bærum kommune. Hundsund ungdomsskole på Fornebu er en av ungdomsskolene i Bærum som satser på tematisert undervisning, og er landets første teknologiskole for ungdom. Skolen har et sterkt fokus på teknologi og fakta Ungdomsskolene i Bærum Du kan selv finne ut mer om de enkelte skolene ved å besøke skolenes hjemmesider. Søknadsfristen for fritt skolevalg er 22. november. pedagogisk bruk av digitale verktøy og samarbeider med næringslivet. Romfart som pensum Hos oss fordyper elevene seg i ulike teknologitemaer hvert halvår. På våren på 8. trinn er temaet romteknologi, og da samarbeider vi med Norsk Romsenter og NAROM. I naturfag lærer elevene da om solsystemet, i samfunnsfag om romkappløpet under den kalde krigen, i norskfaget leser de science fiction-litteratur og på fagdager planlegger de en reise til Mars, sier inspektør Thomas M. Johanson ved Hundsund ungdomsskole. Hvert halvår fordyper elevene seg i ulike teknologirelaterte tema. Men ungdomsskolene i Bærum har flere tilbud. Ett av de mest oppsiktsvekkende tilbudene er fremmedspråket kinesisk ved Hosletoppen og Gjettum skoler. Kinesisk som karriere Kina er Norges største handelspartner i Asia, både på import og eksport og Norges tredje største handelspartner globalt. Karrieremulighetene for den som behersker kinesisk burde derfor være mer enn gode. Ved tildeling av plass på søkt skole legges det vekt på individuelle forhold hos eleven. Slike forhold kan være hensynet til lengden på skolevei, helsemessige forhold hos eleven eller hvorvidt eleven har søsken ved skolen vedkommende har søkt plass på. Elever i skolenes ordinære inntaksområde prioriteres først. Hundsund mottok i fjor 150 søkere til 30 ledige plasser for elever utenfor skolens nærområde. Bekkkestua skole: Belset skole: Bjørnegård skole: Gjettum skole: Hauger skole: Hosletoppen skole: Hundsund ungdomsskole: Mølladammen skole: Ramstad skole: Ringstabekk skole: Rykkinn skole: Vøyenenga skole: Østerås: Det er egne frister og opptaksrutiner for å søke på de alternative skolene Skarva og Sandviksbukta. Ta kontakt med den enkelte skole. Skarva skole: Sandviksbukta skole: TEMASKOLE: Landets første teknologiskole for ungdom er på Hundsund, Fornebu. På pensum står også romfart. Fra høsten 2012 kan alle fritt søke skoleplass. Søknadsfrist: 22. november. FOTO: ESA Politiet innfører timebestilling på nett Trenger du oppholdstillatelse fra Politiet, må du nå søke timebestilling på nettet. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Kølapp-systemet hos Politiets utlendingsseksjon er nå en saga blott. Nye systemløsninger gjør at alle som trenger time hos Utlendingsseksjonen, må bestille dette på nett, dersom de har en søknad: https://selfservice. udi.no. De som av andre grunner trenger time, for eksempel å fornye oppholdskortet sitt med permanent oppholdstillatelse, bestiller time via e-post eller telefon til politiet. De nye reglene gjør servicen bedre for alle parter. Kundene slipper å vente her i timevis, og de kan komme til avtalt tidspunkt, sier sjef Christina T. Rooth for Forvaltningsenheten ved Asker og Bærum politidistrikt. På UDI sine hjemmesider finnes også sjekkliste for hva du skal ha med av dokumentasjon ved for eksempel søknad om permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter m.m slik at timen hos Politiet ikke blir forgjeves. Mål om å bedre ventetiden Ventetiden for å få time hos Utlendingsseksjonen er i dag på 3-4 uker. Politiet oppfordrer derfor om at alle som skal fornye sine tillatelser, må bestille time i god tid. Publikum må være bevisste og følge med på sine oppholdstillatelser. Vi jobber med å få ned ventetiden, og målet er at vi skal komme ned i to ukers ventetid. For å klare dette er vi avhengig av hjelp fra vårt publikum. Da må publikum møte til avtalt tid eller avbestille slik at andre kan benytte timen, sier fagansvarlig Trine Birch-Aune i Utlendingsseksjonen ved Asker og Bærum politidistrikt. Oppholdskort Alle som har oppholdstillatelse i Norge og er fra et land utenfor EU/EØS må etter hvert skaffe seg oppholdskort. Regelen trådte i kraft 4. juni Oppholdskort er et bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge. Kortet, som er på størrelse med et kredittkort, er et bevis på din oppholdstillatelse og skal brukes sammen med passet ditt ved utenlandsreiser. Det er gyldig for hele Schengen-området. Kortet er ikke noe reisedokument i seg selv. Oppholdskortet erstatter også tidligere stempel i passet. Time for å bestille oppholdskort kan gjøres på nettet, dersom du har en søknad registrert på nett. Dersom du av andre grunner skulle trenge en time må den bestilles via e-post eller tlf. til politiet. Behandlingstiden fra oppholdskortet er bestilt til du får det i postkassen er to uker, sier Birch-Aune. Nyttige nettsider Timebestilling: https://selfservice.udi.no TIMEBESTILLING: Nye systemløsninger gjør at alle som trenger time hos Utlendingsseksjonen, må bestille dette på nett, sier fagansvarlig Trine Birch-Aune ved Utlendingsenheten ved Asker og Bærum politidistrikt. FOTO: SYNNE STORVIK

6 6 nyheter og reportasjer BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Unngå brann i hjemmet De fleste branner oppstår i privatboliger. Tradisjonelt er førjulstiden den tiden på året da det brenner oftest. EIRA KAMHAUG, ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN ASKER: Det er årstid for å fyre i peis og ovn, vi lager mer mat enn vanlig, vi pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter. Ved å følge enkle råd og ta våre forholdsregler kan vi redusere risikoen for at det oppstår brann i hjemmet, sier brannsjef i Asker og Bærum, Anne Hjort. Unngå brann med riktig fyring Vedfyring gir oss varme og er en viktig del av kveldskosen når temperaturen synker. I fjor var det 45 pipebranner i Asker og Bærum og per oktober i år har det vært 17. Riktig vedfyring reduserer faren for brann, samtidig som du reduserer vedmengden og klimagassene. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Bruk av stearinlys Mange boligbranner i desember starter på grunn av uforsiktig omgang med levende lys. Det er viktig å huske på at en aldri skal forlate levende lys eller bruke lysestaker av brennbart materiale. Levende lys skal heller ikke brukes på juletreet. Mange branner oppstår også fordi lysmansjettene og pynt er av brennbart materiale, og dette bør unngås. Det er også anbefalt å plassere stearinlys utenfor rekkevidden til gardiner, reoler og liknende. Telys kan flamme opp igjen. Skulle det skje må flammene kveles. Vann fører til at eksplosjonsartet brann. Flere tusen små brannsjefer Asker og Bærum brannvesen besøker alle barneskoler i Bærum i løpet av november og møter nærmere 4000 barn. Etter en times brannvernundervisning med elevene i 4. og 6. trinn, deler brannvesenet ut julekalenderen og oppfordrer dem til å henge den opp hjemme. Målet er gode holdningsambassadører hjemme. I kalenderen får barn og voksne mange tips om hvordan man kan forebygge brann hjemme. Kalenderprosjektet er et samarbeid mellom 17 brannvesen i 40 kommuner for å sikre en brannfri høytid. Les mer på: Brannsjef i Asker og Bærum, Anne Hjort, oppfordrer alle til å ta forholdsregler for å unngå brann. Tradisjonelt er vinterhalvåret, den perioden av året da det oppstår flest brann. Viktig å ha innboforsikring Kriseteamets primæroppgave er å sørge for at din mentale og fysiske helse blir ivaretatt ved en brann. Men uten innboforsikring står du på bar bakke. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Det primære er å opptre slik at det ikke oppstår brann. Vi kan ikke få tydeliggjort nok at innboforsikring er nødvendig enten du eier eller leier boligen din, sier tjenestesleder Brith Sjøvold ved Ressurssenter for psykisk helse. Ingen forsikring, ingen rettigheter De siste årene har det vært flere branntilfeller i Bærum, der folk har stått ribbet tilbake fordi forsikringspapirene ikke har vært i orden. Ved anskaffelse av innboforsikring står du bedre rustet, hvis uhellet er ute. Innboforsikring utløser penger på konto slik at man kan ta seg inn på hotell, og kjøpe klær og andre nødvendige artikler. Du har ikke nødvendigvis krav på økonomisk støtte hvis du står uten forsikringsavtale, sier Sjøvold. Sjøvold sier at de aller fleste benytter privat nettverk og får midlertidig bo hos venner og familie til situasjonen er avklart. Kommunen har ikke nødvendigvis ledige kriseboliger dersom det oppstår en stor brann. Kriseteamet primæroppgave er det psykososiale arbeidet, men har også i sitt mandat å koordinere andre nødvendige hjelpetiltak sier Sjøvold. Det må vurderes fra situasjon til situasjon hvilke tiltak som anses nødvendig. Godt samarbeid Det som er helt sikkert, er at brann er en forferdelig situasjon for alle som er direkte berørt. Brann er imidlertid også krevende for alle hjelpere. Da er det godt å vite at vi har gode samarbeidspartnere, sier Sjøvold. I flere av de siste års store branner har det raskt blitt etablert samarbeid med Legevakten. De har sendt bemannet Legevaktsbil og tilbudt involverte stedlig legesjekk i stedet for at alle hadde måttet reise til Legevakten. Ved storbrannen på Rykkinn i 2011 fikk vi låne lokalene til Rykkinn seniorsenter, der det også ble etablert et provisorisk NAV kontor, sier Sjøvold. Tenk brannforebyggende Førjuls- og julehøytiden er tider på året da det tradisjonelt oppstår mange branner. Det nærmer seg jul, vi koser oss med stearinlys og borddekorasjoner. Tenk brannforebyggende tiltak. Har du ikke tegnet innboforsikring, så er det ennå ikke for sent, sier Sjøvold som har ansvaret for kommunens kriseteam. Husk røykvarslerens dag 1. desember Sjekk røykvarsleren og bytt batteri 1. desember. Røykvarslere redder hvert år mange mennesker fra å dø i brann. TA FORHOLDSREGLER: Vi kan ikke få sagt ofte nok at det er nødvendig med innboforsikring enten du leier eller eier, sier tjenesteleder Brith Sjøvold ved Ressurssenter for psykisk helse. FOTO: SYNNE STORVIK Les om brannforebyggende tips på: Gode tips for sikker og økonomisk vedfyring: n Bruk tørr ved! For at veden skal være tørr nok bør den være lagret ett år under dekke. n Det kan med fordel ligge et lag med aske i bunnen av brennkammeret. Det isolerer og gjør neste opptenning lettere. n Bruk opptenningsbriketter. Da får du raskere fyr, og dermed mindre sot. n Ikke bruk parafin, bensin eller annen brannfarlig væske til opptenning. n Plasser veden liggende i ovnen eller peisen, ikke stående. Da utnyttes brennverdien bedre. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN Ved brann eller ulykke ring brannvesenet på: 1-1-0

7 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Toppenhaug barnehage (nedre) i ny drakt Etter ett år med rehabilitering var det stor jubel for gjenåpning av Toppenhaug barnehage avdeling Nedre. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: BÆRUMS VERK: Avdelingen ble bygd i 1984, og etter 28 år var det på tide med en ansiktsløftning. 39 glade barn, 9 stolte ansatte og en veldig glad styrer og pedagogisk veileder inviterte foreldre, søsken og kommunens ledelse til høytidelig åpning med snorklipp og verdens største bløtkake. Positive og tålmodige Takk til alle barn, foreldre og ansatte som har vært tålmodige i oppussingsperioden, sa styrer Mette Rustad da hun ønsket velkommen. Det har vært krevende med midlertidig tilhold i gamle Stabekk skole. Og vi har kjørt mye buss. Men alle har tatt ekstrabelastningen med godt humør. Jeg vil også rette en stor takk til tidligere styrer, Helle Hesselberg, som fikk satt oppussingen på dagsorden, sa Rustad før hun overlot ordet til sektorutvalgsleder Anne Lene Hojem. Vil ha gode barnehager Det er et stort løft for Bærum kommune hver gang vi bygger en ny eller pusser opp en eksisterende barnehage. Men vi er veldig glade hver gang vi får det til, sa Hojem, før hun klippet den fargerike snoren. Det er viktig at barna våre har gode barnehager, ikke sant? Spurte hun sine gode hjelpere. Svaret var et rungende ja. nyheter og reportasjer GJENÅPNING: Onsdag 17. oktober klippet leder for sektorutvalg barn og unge, Anne Lene Hojem, snoren, på Toppenhaug barnehage avdeling nedre. Hun fikk god hjelp av de eldste barnehagebarna. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Nye veinavn 7 FORNEBU: To nye veier fra Forneburingen inn til to nye boligutbyggingsområder, har fått navnene Solgangsbrisen og Regattaveien. Navnene er valgt for å speile det aktive båtsport- og sjølivet i området. Overtar driften av Gullhaug bo og behandlingssenter Fra april 2013 overtar Norlandia Care driften av Gullhaug bo- og behandlingssenter etter en anbudskonkurranse. Kontrakten med Norlandia har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i to år. I dag driftes senteret av Attendo Care. Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Skiftet av leverandør er ledd i en ordinær og regelmessig konkurranse i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Vi er godt fornøyd med dagens drift fra Attendo Care, men de nådde altså ikke opp denne gang, sier fungerende kommunalsjef Tove Hagen Venås. Kontinuitet og trygghet Vi vil legge vekt på å sikre at overgangen til ny drifter vil bli foretatt på en slik måte at det skaper størst mulig kontinuitet og trygghet for pårørende og beboere ved Gullhaug bo og behandlingssenter, understreker Venås. GPS erstatter trygghetsalarm i nytt prosjekt VELFERDSTEKNOLOGI: Rundt 170 personer i Bærum skal være med i et pilotprosjekt, der dagens trygghetsalarm suppleres med GPS-sporing og fallalarm. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Allerede ved månedsskiftet november-desember skal de første personene få ta i bruk GPS i tillegg til dagens trygghetsalarm. Det er Bærum kommune i samarbeid med Sintef, Tvedestrand kommune, Hjelp 24 og Moreto EDB som står bak prosjektet. Det er et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU), som betyr at en løsning laget for det private markedet som prøves ut i det offentlige for å tilpasses brukergruppen og behovene for varslingsløsninger. Målet er å gi brukerne trygghet utendørs ved lokalisering med GPS og fallalarm og en toveis talefunksjon. Smidig overgang Siden dette dreier seg om en virksomhetsoverdragelse vil samtlige av ansatte ved Gullhaug bo og behandlingssenter få tilbud om å fortsette i sine stillinger. Dette vil bidra til å gjøre overgangen mer smidig for alle parter, sier Venås. Norlandia Care leverte det beste tilbudet basert på utvelgelseskriteriene pris (40 prosent) og kvalitet (60 prosent). Tre kvalifiserte leverandører deltok i konkurransen: Norlandia Care AS, Attendo Care AS og Aleris Omsorg AS. Større frihet utendørs GPS-en sørger for at brukerne kan lokaliseres, dersom alarmen utløses. Det er to brukergrupper som får teste ut den nye teknologien. Det ene er personer med demens eller som nylig har fått diagnosen. Den andre gruppen er tradisjonelle brukere av dagens trygghetsalarmer. Dagens trygghetsalarm virker kun innenfor husets fire vegger. Den nye løsningen vil kunne gi brukerne og pårørende større frihet til å bevege seg utendørs og trygghet for at de kan få hjelp, dersom de skulle trenge det, sier Allerede ved månedsskiftet november-desember skal 170 personer få ta i bruk GPS i tillegg til dagens trygghetsalarm. Den nye løsningen vil kunne gi brukerne og pårørende større frihet til å bevege seg utendørs og trygghet for at de kan få hjelp, dersom de skulle trenge det, sier enhetssjef Kristin Standal i Bærum kommune. ARKIVFOTO enhetssjef Kristin Standal i Bærum kommune. Velferdsteknologi Allerede i 2009 vedtok politik - erne i Bærum å satse på velferdsteknologi som et tiltak i eldreomsorgen. Siden 2011 har kommunen deltatt i forskningsprosjektet Trygge spor sammen med fire andre kommuner og Sintef. Hvordan bli kvitt bygnings- og oppryddingsavfall? SANDVIKA: I det siste har Forurensing og avfall i Bærum kommune sett at det er mye bygningsog oppryddingsavfall i restavfallet. Dette gjelder spesielt i større oppsamlingsenheter som beholdere og containere. Bygnings- og oppryddingsavfall er grovavfall som skal sorteres og leveres på Isi avfallsanlegg. Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som skal kildesorteres i Bærum. Dette er: n Papir/papp/kartong n Plastemballasje n Glass- og metallemballasje n Farlig avfall n EE-avfall Er du usikker på hvordan ulike avfallstyper skal sorteres og leveres, se vår hjemmeside eller

8 8 nyheter og reportasjer BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Informasjonsmøte om Kommuneplanarbeidet SANDVIKA: Arbeidet med rullering av kommuneplanen er i gangsatt. Forslag til planprogram er lagt ut til høring i perioden 19. oktober til 7. desember. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Bærum om 20 år. Det vil bli holdt informasjonsmøte om kommuneplanarbeidet, og Planprogrammet spesielt, i Kommunegården i Sandvika tirsdag 20. november kl Innspill kommuneplanen kan sendes via e-post til Innspillet skal merkes med tittelen: «Innspill til forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen ». Hjelper ungdom på rett kjøl SUKSESS: To år etter at Ungdomsteamet i NAV ble opprettet har ungdomsledigheten gått ned med 20 prosent. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Ungdomsteamet jobber mot å få ungdom til å fullføre skolegang eller komme ut i jobb. For å kunne få til det, må mange andre ting være på plass som bolig, økonomi, nettverk samt fokus på mestring og selvtillit. Teamet ble etablert sommeren 2010 med to ansatte. I dag teller de femten ansatte. Vi bistår cirka 700 ungdommer i alderen år, forteller fagansvarlig ved Ungdomsteamet ved NAV Bærum, Ragnhild Guddal. Og vi kan viser til gode resultater. Etter at vi startet med Ungdomsteamet har ungdomsledigheten gått ned med 20 prosent. Antall unge på sosialhjelp har gått ned med 23 prosent. barnevernet og oppfølgingstjenesten. HVOR OG NÅR FRAM har lokaler på Bjørnegård psykososiale senter, Slependveien 1 Tirsdager og torsdager fra FRAM tilbyr også: FrokostFram mandager kl (på Bjørnegård) TreningsFram, fredager kl (på Friskis og Svettis) Drop-in-vakt Fra til hver dag sitter en fra Ungdomsteamet nede i NAVs lokaler på Løkketangen og tar imot ungdom, uten avtale på forhånd. Aktive dager for Klaudia Fra passiv til aktiv Ungdomsteamet har startet prosjektet FRAM, som er finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet. FRAM har fokus på ungdom i risiko mellom 18 og 25 år, som har vært passive en stund og ønsker å bli aktive, forteller veileder Heidi Holmen. I FRAM gir vi individuell oppfølging, inviterer til aktiviteter, som igjen gir ungdommene følelse av mestring. Når ungdommene kommer til oss er målet å komme raskest mulig i arbeid eller skole. FRAM hjelper til med å rydde opp i praktiske utfordringer som økonomi og boligsituasjon. Aktiviteter som å gå på fjelltopper og padle kajakk, er viktig for motivasjon og selvbilde. I sin egen boble Vi ser at ungdom som dropper ut av videregående er den største gruppen som søker hjelp hos oss, sier Guddal. Da blir hovedmålet å hjelpe ungdommen med å fullføre videregående skole. I FRAM har vi 30 ungdommer, og av dem er det 24 som ikke fullførte videregående. Å droppe ut kan få mange negative følger. Noen stenger seg inne i en spillverden, snur døgnet, mister det sosiale livet sitt. Samarbeid med næringslivet Vi vil gjerne skryte av samarbeidet med Sandvika Storsenter, forteller Holmen. I dag har vi 60 praksisplasser der, og er med på å tilby mange ungdommer et verdifullt møte med arbeidslivet. Vi er helt avhengig av samarbeidet med næringslivet. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med ulike instanser i kommunen, slik som Utekontakten, NY START: Klaudia Shllaku (23) stortrives med å ha en jobb å gå til. Hun har fått god hjelp av FRAM-prosjektet med å få en ny start. FOTO: SYNNE STORVIK Klaudia Shllaku (23) er alenemamma til to barn og hadde et sterkt ønske om å komme seg ut i jobb. Etter tre måneder i praksisplass i en smykkebutikk på Storsenteret, er hun nå ekstrahjelp samme sted. Ja, nå får jeg vanlig lønn, smiler hun. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Klaudia Shllaku synes ikke det er noe problem å kombinere barn og jobb. Jeg ble deprimert av å sitte hjemme og ikke ha noe å gå til, sier hun, og skryter av hjelpen hun har fått i FRAM-prosjektet fra NAV Bærum. Jeg fikk hjelp til å komme inn i nye rutiner. Før brukte jeg opp tiden på ingen ting. Nå har jeg en jobb å gå til, som krever at jeg stiller opp til faste tider. Utdannelse neste Shllaku ønsker ikke å stå i butikk resten av livet. Drømmen er å bli hudpleier. For å bli det, må hun sette seg på skolebenken igjen. Jeg ønsker å bli ferdig med videregående, og har kontakt med opplæringstjenesten om dette, sier Shllaku. Kanskje jeg starter opp neste år. Jeg har i hvert fall veldig lyst. En positiv spiral Veileder Heidi Holmen roser Klaudia Shllaku for at hun har vært så flink til å ta tak i livet sitt. Du gjennomførte endringer, tok tak i det som måtte gjøres og har nå kommet inn i en god oppadgående spiral, der den ene positive opplevelsen etter den andre kommer, sier Holmen. FRAM-prosjektet har vært i kontakt med 30 ungdommer i den tiden prosjektet har eksistert. Av disse var det bare 11 som hadde arbeidserfaring, hele 19 av ungdommene hadde aldri vært i lønnet arbeid. Av de 30 som begynte i FRAM-prosjektet er 21 nå ferdig, mens ni fortsetter. Det er totalt 15 plasser i prosjektet.

9 BÆRINGEN torsdag 15. november Endring av skjenketider SANDVIKA: Det vil nå være tillatt å skjenke utendørs i indre sentrum av Sandvika til klokken 24.00, uavhengig av nærhet til boliger. Dette vedtok politikerne i kommunestyret onsdag 31. oktober. Det settes som vilkår at det ikke spilles musikk utendørs på skjenkestedet etter klokken Kjøper lysmastene på Nadderud stadion SANDVIKA: Flertallet i formannskapet vedtok 17. oktober å overta lysmastene på Nadderud stadion fra Stabæk Fotball for 2,2 millioner kroner. Med dette blir kommunen eneeier av en komplett stadion. Bærums beste bygg i 2012 ARKITEKTURPRIS: Bekkestua stasjon er kåret til Bærums beste bygg. Bak arkitekturen står Arne Henriksen Arkitekter AS. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Det var en stolt Arne Henriksen som mottok Bærum kommunes arkitekturpris for 2012 i kommunestyremøtet onsdag 31. oktober. Blant de nominerte var 15 bygg og en park, og det var altså det Oslo-baserte firmaet Arne Henriksen Arktitekter AS som mottok kommunens ferske arkitekturpris. Dette er veldig stort for meg. Jeg vokste opp i Bærum, og bodde her fra jeg var tre år til jeg var 19 år. I 1971, da jeg var ferdig arkitekt, fikk min kone Laila Haugan og jeg en premie i arkitektkonkurransen om eldresenter på Høvikodden. Jeg føler at ringen nå er sluttet, sier Arne Henriksen. Stasjonsbygget som et hendelsesforløp Sjefsarkitekt Arne Henriksen er spesielt kjent for sitt arbeid med jernbane og forstadsbanebygg, og kalles da også fornyeren av jernbanearkitekturen i Norge. Han og resten av kollegiet i Arne Henriksen Arkitekter AS har formgitt andre jernbanestasjoner som Sandvika, Slependen, Drammen, Eidsvoll, Sandvika og Lillestrøm for å nevne noen. På Bekkestua stasjon ville jeg at formene og takkonstruksjonene skulle vise et hendelsesforløp fra ARKITEKTURPRIS: Arne Henriksen i Arne Henriksen Artiktekter AS mottok Bærum kommunes første arkitekturpris av ordfører Lisbeth Hammer Krog (innfelt) for formgivingen av Bekkestua stasjon. FOTO: GRO MAGNESEN/SYNNE STORVIK du ankommer stasjonen til du bringes på plattformen og videre på toget. Det er det som er begivenhetene for den reisende. Gulvet som form er gitt, men takkonstruksjonen kan en gjøre noe med, sier Henriksen. fakta Arne Henriksen er født i 1944 i Søndre Land. Han vokste opp i Bærum. Uteksaminert fra Norges tekniske høgskole i Trondheim i I 1975 ble han ansatt ved NSB arkitekturkontor. Startet egen praksis, Arne Henriksen Arkitekter AS i Professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1989 til Har mottatt en rekke priser: Statens byggeskikkpris som byggherre for Lillestrøm stasjon. Houens fonds diplom i 1998, 1991 og Mottok internasjonal jernbanearkitekturpris for Sandvika stasjon i 1996, Brunelprisen. Elegant og brukervennlig I juryens begrunnelse heter det følgende: Prosjektet løser en utfordrende situasjon i et komplisert kollektivknutepunkt på en funksjonell, elegant og brukervennlig måte. Det er allikevel utformingen av takkonstruksjonen som løfter anlegget over i stor arkitektur. Treskjermen lager en reell beskyttelse, samtidig som den vakkert filtrerer lyset ned på de reisende og skaper attraktive rom. De gylne, ubehandlede trespilene og den rå betongen forsterker opplevelsen av rommene og de enkelte materialene. Vaksinering Folkehelsekontoret i Sandvika utvider sitt tilbud om vaksinering. Influensavaksinering skjer på mandager 26. november, 3. og 19. desember, kl Årets sesonginfluensavaksine beskytter mot følgende tre virus: H1N1-virus, H3N2-virus og et B-virus. Som tidligere år anbefales det å gi influensavaksine til personer over 65 år og til de under 65 år som tilhører risikogruppene. Vaksinering pågår både hos fastlegene og på Folkehelsekontoret. Vaksinering mot hjernehinnebetennelse skjer onsdag 28. november, torsdag 6. desember og onsdag 12. desember, kl på Folkehelsekontoret i Bærum, Rådmann Halmrastsvei 2 (Budstikkagården), Sandvika. Nasjonale myndigheter anbefaler at alle som skal delta på russefeiringen 2013 vurderer å ta vaksinen som beskytter mot meningokokk ACWY. Også første- og andreårselever på videregående skole bør vurdere å ta vaksinen. Mer informasjon om influensavaksine og risikogrupper finner du på Permanent legevaktbil i Bærum Legevaktbilen i Asker og Bærum blir et fast tilbud på veiene etter at det ble etablert som et prøveprosjekt i Bente skåret Tlf: SANDVIKA: Bemanningen har vært et av de største suksesskriteriene, og utgjør et sterkt team med de beste forutsetninger for å ivareta pasientenes akutte behov for helsehjelp, sier leder for legevakten Ingunn Rese. Med på bilen er både lege og sykepleier. Raskere medisinsk hjelp, samtidig som man unngår unødvendige ambulanseoppdrag er blant det legevaktbilen skal bidra til. Dette er en godt utstyrt bil som kan utføre hjertekardiogram og ta alle mulige blodprøver. Det kommunikasjonstekniske utstyret tilfredsstiller kravene som myndighetene har satt til nødkommunikasjon og beredskap i kommunal legevaktsorganisering. Samarbeidspartnere som politiet, ambulansetjenesten og sykehjem er veldig godt fornøyde går det frem av en evalueringsrapport. Samlet sett viser evalueringen at legevaktbilen tilfredsstiller intensjonene i samhandlingsreformen om Best effektive omsorgsnivå i den akuttmedisinske kjede. Ordningen avlaster ambulansetjenesten i betydelig grad og sparer også politiet for unødvendig bruk av ressurser. PÅ HJUL: Sykepleier Kristine Kristiansen og lege Christian Olsson er en del av teamet som ruller rundt på veiene i Legevaktbilen. FOTO: Ingunn Rese

10 10 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Klare for jul på Aurora verksted HÅNDLAGET JUL: Det toves, males, strikkes og støpes. Nå er det juleinnspurt i produksjons lokalene på Aurora Verksted på Høvik. SYNNE STORVIK Tlf: HØVIK: Det er summing og prating mens tepper lages eller når porselenskopper males. Her er det latter og muntre smil. Ivrige fingre vet å sy sirlige sting på tekstil eller å håndtere fine masker på strikkemaskinene. På Aurora Verksted har det vært julestemning lenge, og de som jobber gleder seg til at det de produserer havner under juletrærne. Jeg har hatt julestemning lenge jeg, sier Håvard Westvik. Han tegner skisser til årets julekalender. Ekte varer Bestillingene tikker inn på Aurora Verksted i Kirkeveien. Det er bedrifter, tjenestesteder i Bærum kommune, forhandlere og privatpersoner som kommer for å finne unike gaver. Aurora Verksted er også kommunens offisielle gaveleverandør, på linje med Bærum kommunale arbeidssentre. Arbeidsplassene er tilrettelagt for personer med og uten funksjonshemminger. Bedriften er et sosialt kooperativ eid av arbeidslederne. Materialene som brukes på de ulike verkstedene er av høy kvalitet. Her er 100 prosent ull, silke, sølv og porselen. TUSEN BITER: Mer enn tusen små biter brukes til å lage et tovet ullteppe i ekte Aurora-kvalitet. Fra venstre: Fra venstre: Marit Kildal, Pia Pawan, Tine Koch og Mona Watle. ALLE FOTO: SYNNE STORVIK Alle produktene selges med felles signatur: Aurora Verksted. Finner arbeid for hver enkelt På tekstilverkstedet er det tepper som lages. Det er også her det lages luer, kåper og kjoler. Vi får innspill fra arbeidstakerne for å få til et typisk Aurora-uttrykk, slik at produktene våre blir genuine, sier arbeidsleder Annette Andreassen. For oss er det viktig å finne oppgaver som hver enkelt kan gjøre. Bak hver oppgave er det investert mye tid og penger, sier Andreassen. Fra tjenestesteder til Norway Designs Visste du at Aurora Verksted selger produktene sine hos Norway Designs i Oslo? Mange av produktene er laget på porselensverkstedet. Nå har også Tromsø Villmarkssenter lagt inn bestillinger på egendesignede porselenskopper. Godt over 200 enheter er bestilt. Det er fra porselensverkstedet vi selger mest. Bedrifter, sykehus, seniorsentre og skoler kommer alle og bestiller kopper, sier arbeidsleder Christine Kaufmann. Like bortenfor henne sitter Ari Brandt og Kathinka Løkke. Har du en kopp eller bolle med tekst på? Da er det trolig Kathinka som har skrevet på dem. Denne jobben liker jeg godt, sier hun. PORSELENSVERKSTEDET: Porselenskoppene til Aurora Verksted er et merkevare. Fra venstre Kathinka Løkke, arbeidsleder John-Einar Øye og Ari Brandt Jaklen. HØY KVALITET: Produktene på Aurora er av høy kvalitet. Adresse: Aurora Verksted, Kirkeveien 50 Telefon: Les mer: Julemarked: Lørdag 1. desember kl Søndag 2.desember og nå er julebutikken på Gråstua åpnet SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Gråstua i Sandvika er salgssted for produktene til Bærum kommunale arbeidssentre. Her er tubeskjerf i glade farger, sitteunderlag for den turglade, silkeskjerf og skjeggete nisser i ulike varianter. Rød keramikk er også noe folk ønsker. Folk gleder seg til julebutikken åpner, da er det ordentlig julestemning her, sier butikksjef Kristin Renslo ved Gråstua. Butikken renner over av store og små håndlagede julekort, myke fleecekjoler og hjemmestrikkete pulsvarmere. Bærum kommunale arbeidssentre består av Bærum arbeidssenter, Convis, Emma arbeidssenter, Hegnatun aktivitetssenter og Gråstua. Det er til sammen 80 tilrettelagte arbeidsplasser på Bærum kommunale arbeidssentre og vel 10 tilrettelagte hospiteringsplasser for elever fra videregående skole. Produktene våre er laget i ull, silke og tre, sier Renslo. Julebutikken åpnet 9. november. Adresse: Gråstua ligger i Elias Smithsvei 3, vis-a-vis Løkketangen. Åpningstider: Man-fre Lørdager fra VELKOMMEN: Butikksjef Kristin Renslo kan friste med unike julegaver i tre og tekstil på Gråstua. FOTO: SYNNE STORVIK

11 BÆRINGEN torsdag 15. november UNGDom- STJENESTEN I BÆRUM et spenn av aktiviteter for barn og unge. Bidra til et godt oppvekstmiljø - Alder (25) år. Noen aktiviteter inkluderer nærmiljøet og andre aldersgrupper. Musikkurs som fenger Ungdomstjenesten i Bærum kommune tlf administrasjon: / ARENA BEKKESTUA - multianlegg for sport og kultur. Arena Bekkestua Gml. Ringeriksvei 55, tlf Skate, BMX, Inline - ute og inne Gratis jenteskate - m/ instruktør Cirka Sirkus - Capoeira Data/internett Arena Pizza - Scene Utstyrsbutikk BÆRUMUNGDOMMENS MOTORSENTER - for ungdom opp til 25 år. Bærumungdommens Motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Verksted - Mekke sykkel, bil, moped m/ veiledning Kafe - Biljard, PS3 TV/DVD -gratis bruk Trial - Downhill Skiutflukter - Sikkerhetssjekk RUD RAMPLAND - utendørs skatepark sesongåpent. Rud Rampland Løxaveien 2, Rud, tlf Åpen for skating. Kafe på motorsenteret. Skate på eget ansvar. Husk sikkerhetsutstyr! MARIE P - varierte aktiviteter hele året. Marie Plahte Dønskiveien 50, Gjettum tlf / / / Internett Kafè Leksehjelp Playstation Film - Musikk Jentegrupper Jentetrening - Asiatisk dans Arrangementer Turer Alternativ julefeiring Ferietilbud Sommerjobbprosjekt - Utstyrsboden. HELSET FRITIDSSENTER - variert aktiviteter Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Jentegruppe Guttegruppe - DJ kurs Gitarkurs - Playstation på storskjerm Brettspill - Lekser - Hobbyaktiviteter Bandøving m/instruktør Diskotek - LAN-parties - Utleie. RYKKINN FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Gro rykkinn fritidshus Tyttebærstien 30, tlf Lekser Mat Lek - Rulleskøyter Hobbyaktiviteter Bandøvingsrom - Diskotek Ferietilbud Jentekveld Guttegruppe Arrangementer Utleie Utendørs aktivitetspark - Ballbinge, Basketball, Skate, Ake. Er du mellom år og har lyst til å lære grunnleggende teknikker i vokal, slagverk, bass og el-gitar? Da er Tanken aktivitetshus i Sandvika stedet. Nina c. haugen Tlf: SANDVIKA: Kursene holdes av musikere. Det er korte kurs og begrensede plasser. Tanken aktivitetshus er et av Ungdomstjenesten i Bærum kommune sine fritidssentre. På Tanken er det flere øvingsrom, en scene og musikkstudioer. Vokalkurs Her blir det jazz/rytmisk vokalopplæring med fokus på særpreg, improvisasjon og Arena Christmas Smackdown - inline konkurranser formidling. Det blir innføring i oppvarmingsteknikker samt forskjellig stemmebruk som belting, curbing og overdrive. Man trener på gode vaner og riktige teknikker og arbeider med teksttolkning og formidling. Benedikte har kurs: 5., 6. og 7. desember kl Jakob har kurs: 3., 4. og 6. desember kl El-gitarkurs På dette kurset fokuseres man på spill med to forsterkere, både med bruk av A/B-switch og stereodelay. Her jobber man med diverse pedaler og effekter for å skape «tepper», nye klanger og et stemningsfullt lydbilde. Du må ha med egen gitar. Nikolai har kurs: 10., 11. og 12. desember kl Lørdag 8.desember samles rullebrødre i Arena Skatepark for å få fart på julestemninga. Hallen åpner kl. 12. Warm-up og påmelding til kl. 13. Konkurransene begynner kl Gratis for publikum. Se mer på facebook: Arena Christmas Smackdown Slagverkkurs Her blir det grunnleggende innføring i odde/skjeve taktarter. Hvordan bli komfortabel med telling og progressivt spill, samt jobbe med underdelinger og enkel polyrytmikk. Ha med trommestikker. Fredrik har kurs: 3., 4., og 6. desember kl Basskurs Dette er et grunnleggende basskurs med fokus på finger- og plekterteknikk, skalaer, finne fram på bassen, grunnleggende notespilling og fingerøvelser for venstre hånd. Ha med bassgitar. Torgeir har kurs: 10., 11. og 12. desember kl Kom på premiere! Mer info om UngdomStjenesten og Tanken. Facebook: Ungdomstjensten i Bærum kommune, Tanken aktivitetshus. PRIS Hvert kurs koster kr. 600,-. Påmelding til - må innholde hvilket kurs, navn på deltager, foresattes navn, adresse og telefonnummer. Påmelding innen 30. november. Spørsmål vedrørende kursinnhold rettes direkte til kursholderne. Vokal: Benedicte tlf , Jacob tlf El-gitar: Nikolai tlf , Bass: Torgeir tlf , Slagverk: Fredrik tlf BEKKESTUA: SANDOKAN! - en skatefilm av Marcus Vik og hans mange venner vises lørdag 24 nov. kl.1600 på Arena Bekkestua. Gratis å se filmen - velkommen! TANKEN AKTIVITETSHUS - musikk, foto/film tilbud, studio og scene Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving Konserter - Scene Musikkstudio Flash film/foto studio ØSTERÅS FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Frank østeråsklubben Eiksveien 104, tlf / Kult treffsted Band Spill Matlaging - Film Bandøving - Utleie Julehygge for unge Marie Plahtes familie-og aktivitetssenter på Dønski inviterer ungdom fra nærmiljøet til en hyggelig juleaftenkveld 24. desember og varierte aktiviteter i juleferien. Nina c. haugen Tlf: DØNSKI: Julefeiring for unge mellom 10 og 18 år har vært en tradisjon i nærmiljøet på Dønski i mange år. Til Marie P kan alle komme som av en eller annen grunn ikke feirer tradisjonell jul med sin familie. Alle er velkomne Til vår julekos er alle velkomne uavhengig av religiøs eller ikke religiøs til knytning, forteller daglig leder av Marie P, Ikhlaque Chan. Til arrangementet trengs ingen forhåndspåmelding. Men vi har ofte en oversikt over hvem som har lyst til å komme, forteller han. Huset er åpent fra 16 til ca. 24 på julaften, de under 13 år må gå hjem kl. 21. Vil du hjelpe til? Det er alltid mange praktiske ting som skal ordnes og settes i gang, så vi er veldig glad for voksne som kan komme og hjelpe til med å lage det hyggelig. I romjulen finner vi også på varierte aktiviteter. I alle år har det vært de mange frivillige som gjør at vi kan finne på forskjellige aktiviteter. Alt er ikke helt ferdig planlagt ennå, men er det noen som lurer på noe, ønsker å komme eller vil hjelpe til, så er det bare å kontakte meg på telefon , forteller Chan. JULEKOS OG HYGGELIG STEMNING: På julaften og i romjulen er det å være sammen og ha det koselig sammen med andre, som gjelder. På aktivitetshuset Marie P på Dønski inviteres unge til god mat, hygge og gøy i julen. FOTO: NINA C. HAUGEN

12 12 annonser Velkommen til annonsesidene Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass. Det vil si at arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 13. desember med annonsefrist onsdag 28. november. Annonseansvarlig: Vigdis Bjørkøy BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Varsel om oppstart av planarbeid: Varsel om oppstart av planarbeid - offentlig detaljregulering - Økriveien 60 kontrollplass for kjøretøyer planid i Bærum kommune I medhold av plan og bygningsloven(pbl) 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Økriveien 60 kontrollplass for kjøretøyer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontrollplass av kjøretøyer. Området er regulert til landbruk i plan av , E16 4 felt - Wøyen Økri, vedtatt Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen rettes til: Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika, e-post: Merknader påføres arkivsakid 12/23393 Saksbehandler: Anita Sortnes Skeie, tlf: , e-post: Etablerertjenesten i Asker og Bærum Aktivitetsprogram høsten 2012 Grunnkurs i etablering, kl i Kommunegården i Sandvika: 27/9, 25/10 og 29/11. Temakurs i etablering, kl i Asker kulturhus: 27/9 - Juss for småbedrifter 25/10 - Salg og markedsføring på web 29/11 - Salg og salgsteknikker Kunstneren som egen bedrift, kl på Vennskapen i Asker: 10/9 - Presentasjon av deg selv mot målgrupper og marked (modul III) 29/10 - Økonomi og organisering (modul IV) Gründerforum, kl 8-10 i Kommunegården i Sandvika: 12/9 Miljø og samfunnsansvar, hvordan jobber Varner-gruppen? 7/11 En grűnder forteller sin historie Individuell veiledning i Asker og Sandvika: Tirsdager, torsdager og fredager Mentorprogram: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Gratis kontor-/inkubatorplass: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Lars Nordal på Påmelding til kurs gjøres på Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering, fås hos Veiledningstorget: / Ny fastlege Mette Junker Østensen begynner som lege ved Bærums Verk legesenter 1. desember. Hun har i dag ingen pasientliste og ønsker nye pasienter velkommen. Henvendelse: Bærums Verk legesenter, tlf Gamleveien 5, Bærums Verk Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt sy nlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 47 omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk omr.5 Lommedalen-Gullhaug UKE 47 omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum omr.7 Løkeberg-Bl.holm omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker omr.10 Høvik Verk UKE 47 omr.11 Stabekk-Jar omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum omr.13 Hosle-Nadderud omr.14 Grav-Øvrevoll omr.15 Fornebu-Snarøya DATO 19.nov 20.nov 21.nov 22.nov 23.nov DATO 26.nov 27.nov 28.nov 29.nov 30.nov DATO 03.des 04.des 05.des 06.des 07.des Utleie av møterom på Bekkestua og i Sandvika bibliotek våren 2013 Bekkestua bibliotek har til utleie en foredragssal og 4 mindre møterom. UKE 47 omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk omr.5 Lommedalen-Gullhaug DATO 10.des 11.des 12.des 13.des 14.des VERN FOR ELDRE ER DU ELLER NOEN DU KJENNER UTSATT FOR OVERGREP ELLER VOLD? DET FINNES HJELP Å FÅ! ~ Ta kontakt med Vern For Eldre i Bærum Tjenesten er gratis og du kan være anonym Bekkestua seniorsenter Tlf Rykkin seniorsenter Tlf Sandvika bibliotek har til utleie 2 små møterom. Det er også mulighet for å ha utstillinger i bibliotekene i Sandvika, på Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Vi har ikke lenger utstillingsplass på Bekkestua bibliotek. For nærmere informasjon se dokumenter om utleie under henvisningen»om biblioteket» i rubrikken til høyre på hjemmesiden vår: SØKNADSFRIST FOR VÅREN Nærmere opplysninger ved Lene Beggerud - tlf eller send e.post til Priser for leie av møterom 2013: Foredragssal: Inntil 4 timer pr.dag Foreninger, lag og organisasjoner Kommersiell virksomhet Inntil 7 timer pr.dag Foreninger, lag, organisasjoner Kommersiell virksomhet kr kr kr kr Møterom 1,2 (kan slås sammen-dobbel pris)3 og 4: Inntil 4 timer pr.dag: Foreninger, lag og organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Inntil 7 timer pr.dag: Foreninger, lag, og organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE VÅREN DAGKURS PÅMELDING TIL DAGKURS i Emma Hjorths vei 58 Onsdag 5. desember fra kl Fredag 7. desember fra kl HUSK PASS OG TBC - KORT!! Alle kurs tilbys med forbehold om endringer. For mer informasjon, se: Bærum kommune - Voksenopplæringssenteret Tlf: E-post:

13 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 annonser 13 Viktig endring ved Utlendingsseksjonen Fra og med mandag vil alle henvendelser til publikumsekspedisjonen ved Utlendingsseksjonen kreve timebestilling. Det vil fra denne datoen ikke være mulig å trekke kølapper. Søknader skal registreres på https://selfservice.udi.no. Når søknaden er registrert og betalt, så kan timeavtale bestilles der. Er søknaden ferdigbehandlet, så gå inn på den forrige timebestillingen din og endre tid og dato. Dersom du av andre grunner trenger avtale, så kan du ringe tlf for å bestille tid. Spør etter Utlendingsseksjonen. Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag kl Bærum kommune innfører elektronisk mottak av faktura I tråd med regjeringens digitaliseringsprogram innfører kommunen elektroniske tjenester der det gir gevinst for innbyggere/næringsliv og samtidig bidrar til effektivisering av den kommunale forvaltningen. Alle som skal levere varer og tjenester til Bærum kommune må sende oss elektronisk faktura. Faktura som sendes i PDF-format regnes ikke som en elektronisk faktura. «Et forum for aktive pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og hyggelig miljø». Tirsdag 20.november «Jødestaten og Palestinerne» ved generalmajor Tryggve Tellefsen Tirsdag 27.november «Busstur til Årjäng i Sverige.» Det blir kaffe og middag på turen. God anledning til julehandel! Påmelding tlf Tirsdag 4.desember «På tomannshånd med dronningene Margrethe og Sonja» ved journalist Rie Bistrup Tirsdag 11.desember «Juleavslutning.» Ved styringsgruppa. Trond Arnesen og Liv Aastorp juleunderholder. Påmelding tlf / Ledig barnehageplass på Jar Storeng Familiebarnehage, (Njlveien 2A), har ledige plasser for barn født i Oppstart 1 januar Vi er en liten, koselig og godt drevet barnehage for barn i alderen 0-3 år. Vi vektlegger nærhet, trygghet og omsorg. Vi har et stabilt og solid personale, med lang erfaring. Vi serverer hjemmelaget varmmat hver dag. For mer info kontakt : Maren Holck, mob / Tenk nytt kjøp brukt BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetansesenter har en mengde spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre miljø. har I tillegg en er mengde du med på å spennende skape arena full ting av mening til for mennesker som trenger arbeidstrening. BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetanse senter Tenk nytt kjøp brukt hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. TVogstereoanlegg Ved å kjøpe fra oss, El.artiklerogkjøkkenutstyr bidrar du også til Sportsutstyr,sykler, gjenbruk og et vinterutstyr,skio.a. bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena full av mening for mennesker som trenger Butikkenfylesheletidenmed: Antikviteterogmalerier Flo te,gam leog nyem øbler Bøker,plater,video etc Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, fredag:kl.10 14,oglørdag:kl BRUKTBUTIKKEN hos Mølla arbeidstrening. Kompetansesenter har en mengde Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena full av mening for mennesker som trenger arbeidstrening. Vi tilbyr også makulering av sakspapirer og dokumenter kontakt oss for tilbud. Vi har reparasjon / service på sykler Butikkenfylesheletidenmed: TVogstereoanlegg Antikviteterogmalerier kom innom for en prat hos oss. El.artiklerogkjøkkenutstyr Flo te,gam Åpningstider leog nyem øbler for butikken: Sportsutstyr,sykler, Mandag, tirsdag, Bøker,plater,video Velkom m etc en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga vinterutstyr,skio.a. (Bæ rum ) onsdag og torsdag kl Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Fredag kl og lørdag kl Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, Mer informasjon finner du på fredag:kl.10 14,oglørdag:kl tlf Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf Velkom m en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga (Bæ rum ) For leverandørene vil kostnader til utskrift og forsendelse av faktura reduseres. Kommunen forventer å redusere behandlingstiden av fakturaer. Samlet sett oppnås miljøgevinster ved redusert bruk av papir og mindre forurensning knyttet til transport. Hvis deres firma ikke allerede kan levere elektronisk faktura kan leverandørportal eller tjeneste for elektronisk distribusjon av faktura benyttes. Mer informasjon og veiledninger er tilgjengelig på: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/ Administrasjon/Anskaffelse/Leverandorer/ Bærum kommune håper at våre leverandører snarest går over til å sende elektronisk faktura til kommunen slik at kommunen kan hente ut de gevinster som digitalisering gir. LEGATER 1. Bærums legat til eldre, syke og/eller uføre til rekreasjon og ferie Legatets midler kan søkes av eldre, syke og/eller uføre til rekreasjon og ferie som er bosatt i Bærum. Hjemmeboende søkere prioriteres. Det tildeles ikke midler til personer som er under attføring eller som har behov for generell økonomisk støtte. Søknader fra institusjonsbeboere tas ikke i betraktning. Ved vurderingen av søknadene legges det vekt på samlet familieinntekt og -formue. Utskrift av siste års ligning må vedlegges søknaden. Søknader med ligningsattest i stedet for ligningsutskrift vil bli forkastet. 2. Bærum sosiale dameklubbers legat til fremme av forskning og utdannelse til beste for psykisk utviklingshemmede Legatets avkastning stilles til disposisjon for forsknings- og utdanningsformål til beste for mennesker med psykisk utviklingshemming. Midler til utdanningsformål skal kun tildeles ansatte som ønsker å videreutdanne seg for fortsatt virke for psykisk utviklingshemmede. Ved tildelingen skal søkere fra Asker og Bærum ha fortrinnsrett fremfor andre søkere. Det gis for tiden ikke støtte til generell studiefinansiering. Felles for legatene: Søknad sendes på eget skjema til Bærum kommune, forvaltningsenheten, 1304 Sandvika innen 1. desember Søknadsskjema fås ved henvendelse: telefon , e-post eller hentes fra: Julemesser 2012 ved de kommunale seniorsentrene Tirsdag Tanum og Jong Seniorsenter, Gml. Tanum vei 66 Kl. 11:00 Tirsdag Haslum seniorsenter, Nesveien 5 Kl. 10:00 14:00 Håndlagde julegaver, fristende julebakst og loddsalg Åpen kafeteriaen med bl.a. lapskaus Onsdag Østerås seniorsenter, Eiksveien kl. 10:00 Håndlagde julegaver, fristende julebakst og loddsalg Kafeteriaen frister med mye godt kl. 12:00 Østeråskorets julekonsert kl. 12:00 Seniordansen: O, jul med din danseglede Lørdag Lommedalen og Bærums Verk Seniorsenter, Skolegata 10 kl. 10:00 Lørdag Bekkestua seniorsenter, Bærumsvn kl Julebasar, salgsbord, kakelotteri. kl. 12:30 Moneta Musicale underholder. Kafeteriaen frister med julesmørbrød kl Basarbord, salgsbord kl. 12:00 Kakelotteri. Genek underholderstu kl Basar- og salgsbord Lørdag Rykkinn Seniorsenter, Hugins vei kl.12:00 Håndlagde julegaver, fristende julebakst og loddsalg kl.12:00 Håndlagde julegaver, fristende julebakst og loddsalg kl.10:00 Håndlagde julegaver, fristende julebakst og loddsalg Onsdag Kolsås Seniorsenter, Brynsvn. 136 kl. 10:00 Julegaver, julebakst, utlodning m.m. Fredag Stabekk og Jar Seniorsenter, Ringsveien 2 kl. 11:00 Julemesse. Salg av julelodd og kvikklodd Åpen kafeteria Velkommen!

14 14 annonser BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Det finnes mange kommuner. Som en av Norges største, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune - kanskje ditt viktigste valg Jobb hos oss? Du finner ledige stillinger på Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt Erik Asker på Boligkontoret på tlf eller eller Zaman Saleh Tel , mobil KOLS-SKOLE Lungepoliklinikken ved Bærum sykehus skal i samarbeid med Lærings og mestringssenteret arrangere KOLS-skole for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. Skolen går over 4 ganger med oppstart torsdag 28. februar For påmelding og informasjon kontakt Reidun Haugland v/ lungepoliklinikken tlf Hvordan mestre nedstemthet? Gratis temakveld for befolkningen i Bærum kommune. Arrangert av Psykologtjenesten ved Walles mestringssenter. Dato: kl Sted: Sandvika Bibliotek Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. Tilbud til foreldre, barn og ungdom Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv, en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr hjelp og avlastning i form av samvær, stell og pass av barn. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator Lisbeth Ramdahl Akutthjelp til barnefamilier, Helsetjenester barn og unge, Bærum kommune. Telefon: eller / E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For mer info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post baerum.kommune.no eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: eller Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes å tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Eldre Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post

15 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Seniorsentrene i Bærum Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene. annonser 15 BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 15. november kl : Ellen Pihl: «Mitt liv som dikter». Fredag 16. november kl : Nina Fagernes og Margrete Kasbo: «Eldre og middelbruk». Lørdag 17. november kl.15.00: Lørdagstreff med ost og vin. Torsdag 22. november kl : Konsertaften med Rolls Voice. Middag. Påmelding senest Lørdag 24. november kl : Julebasar. kl : Moneta Musicale underholder. Kafeteriaen frister med julesmørbrød. Mandag 25. november kl : Julebasar. Onsdag 28. november kl : Syng med oss ved Jan Larsen Fredag 30. november kl 12.00: Ørnulf Sjursen: «Hjælpemannen» av Lars Saabye Christensen. Mandag 3.desember kl : Kirkens time. Onsdag 5. desember kl : Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 6. desember kl : Branninspektør Egil Stensrud: «Brannsikkerhet i hjemmet». Fredag 7. desember kl : Ukeslutt: «Stabekk Gård». Onsdag 12. desember kl : Gladjazz med PAML Torsdag 13. desember kl : Luciatog med barn fra Skogveien barnehage. Trekning av julelotteri. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Onsdag 21. november kl : Jan Falch kåserer: «Osteoporose kan forebygges og behandles». Lørdag 24. november kl : JULEMESSE med salg og utlodning. Trekning JULELOTTERIET kl Salg av julegrøt, kaffe og kaker. Onsdag 5. desember kl : Gunnar Stålsett og Wolfgang Plagge: «Advent i tekst og toner». Onsdag 12. desember: Siste gang før jul for hardtrim og stoltrim. Torsdag 13. desember kl : Barn fra Ramstad barnehage synger Luciasanger. HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag - torsdag kl Torsdag 15. november kl : Fest for frivillige hjelpere. Påmelding. Tirsdag 20. november kl : Julemesse. Fredag 23. november kl : Lokalhistorie. Odd Murud: Eventyr for to - Asbjørnsen og Moe. Mandag 26. november kl : Visetreff utsatt til 10. desember. Onsdag 28. november kl : Sidsel M. Nilsen: Ibsen og Suzannah i Italia. Søndag 2. desember kl : Søndagskafé med tenning av julegran. Mandag 3. desember kl : Felles julebord på Leangkollen for alle daggruppene. Tirsdag 4. desember kl : Lutefisk-middag. Påmelding senest 29. november. Onsdag 5. desember kl : Julefrokost for frivillige hjelpere. kl : Rolf Selvig: På ski fra Skibotn til Kristiansand. Torsdag 6. desember kl : Jazz på Haslum. Salg av mat og drikke. kl : Harald Skogli og Børge Tronrud spiller Swinging Christmas. Fredag 7. desember kl : Lokalhistorie. Per Tofte: Alle har et syskjenbånn - i Amerika. Ord og bilder om den norske utvandringen i Mandag 10. desember kl : Visetreff i en adventstid. Reidar Steffensen og Connie Ursin. Torsdag 13. desember kl : Luciadag med Åsterud barnehage. Mandag 3. desember kl : Finn Olav Kvillum: Naturvernarbeidet i Bærum. Onsdag 5. desember kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning, påmelding. Torsdag 6. desember kl : Kom og syng med oss. kl : Julemiddag. Påmelding. Se oppslag. Søndag 9. desember kl : Søndagsåpen kafé med trekning fra julemessa. Mandag 10. desember kl : Jonny Fagerstrøm: Julen med tradisjoner. kl : Årets siste lunsjservering. Torsdag 13. desember kl : Luciafeiring med Høvik Verk skole. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 15. november kl : Wolfgang Antoine Marie Plagge spiller og forteller. Torsdag 22. november kl : Årets Lutefiskmiddag. Påmelding innen Onsdag 28. november kl : Julemarked. Torsdag 29. november kl : Julemarked. Søndag 2. desember kl : Søndagskafé med Julemarked. Torsdag 6. desember kl : Tur. Julevandring på vinterveier i Sørkedalen, ca. 5 km. Vi spiser på Sørkedalen Landhandel og kafé. kl : Årets Pinnekjøttmiddag. Påmelding innen Torsdag 13. desember kl : Lucia feiring, vi får besøk av Kolsås barnehage. kl : Vinbodega. Påmelding innen LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 15. november kl : Jann Wisløff: Hvem tror du at du er. Slektsgransking en spennende hobby. Torsdag 22. november kl : Tom Brenne: Juleheftenes historie. Lørdag 24. november kl : Julemesse. Torsdag 29. november kl : Foredrag med Gunnar Stålseth utgår. Sokneprest Knut Grønvik med organist: Adventstid. kl : Månedens middag, pinnekjøtt. Påmelding senest Torsdag 6. desember kl : Julelunch. Underholdning: Kjetil Skaslien og Cesilie Skaslien. Påmelding senest Torsdag 13. desember kl : Julekonsert med elever fra Lommedalen skole. Kl : Trekking av julelotteriet. RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 16. november kl : Jan Schwencke synger egne viser. Onsdag 21. november kl : Hilde Kristiansen: Årets bøker. Fredag 23. november kl : Seniordansen svinger seg. Lørdag 24. november kl : Julemesse. Søndag 25. november kl : Søndagskafé med Julemesse. Mandag 26. november kl : Julemesse. Onsdag 28. november kl : Egil Stensrud: Brannsikkerhet i hjemmet. Torsdag 29. november kl : Årets Pinnekjøttmiddag. Fredag 30. november kl : Egil og Johnny: Sang og musikk. Offentliggjøring av Julelotteriet. Onsdag 5. desember kl : Jul med Flirekassen. Fredag 7. desember kl : Informasjon fra sdministrasjonen og brukerrådet. Kort og godt. Tirsdag 11. desember kl : Frokost for frivillige. Onsdag 12. desember kl : Asbjørn Medhus: Leve langsomt og godt. Torsdag 13. desember kl : Lucia opptog med barn fra Gommerud barnehage. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Lørdag 24. november kl : Julemesse i Snarøya Kirke. Torsdag 29. november kl : Lunsjbord. kl : Julekonsert med Germaine Hexeberg og Morten Fagerli. Torsdag 6. desember kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Fredag 7.desember kl : Tur til Julehuset i Drøbak med lunsj på Kumlegården. Påmelding. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 16. november kl : Torbjørn Greipsland: Kongelig tro gjennom tusen år. Fredag 23. november kl : Julelunsj. Bindende påmelding senest 16. november. Fredag 30. november kl : Julemesse. Tirsdag 4. desember kl : Kirkeforum. Fredag 7. desember kl : Ruth Dahl og Anne Gry Spigseth Tildelingskontoret i kommunen. Tirsdag 11. desember 09.00: Frokost for frivillige hjelpere. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 20. november kl : Dag Bjørnland: Hvorfor sier Norge nei til EU? Torsdag 22. november kl : Ut i det blå. Tirsdag 27. november kl : Per Oscar Andersen: Vår strålende hukommelse. Torsdag 29. november kl : Årets pinnekjøttmiddag m/ underholdning. Påmelding innen mandag 26. november. Søndag 2. desember kl : Søndagskafé. Tirsdag 4. desember kl : Gerd Ramstad: Å komme i orden drøm eller virkelig?. Torsdag 6. desember kl : Torsdagskafé med film. (se oppslag på senteret). Tirsdag 11. desember kl : Konsert med Sen-Sing. Torsdag 13. desember kl : Julemiddag med Luciafeiring med barn fra Vågebytoppen barnehage. Egen påmelding innen mandag 10. desember. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Onsdag 21. november kl. 10:00: Åpning av årets julemarked. kl. 12:00: Østeråskorets julekonsert. Torsdag 22. november kl. 12:00: Seniordansen: O, jul med din danseglede. Fredag 23. november kl. 13:30: Lutefiskmiddag. Påmelding og betaling senest 16.november. Tirsdag 27.november kl. 18:00: Østeråsakademiet. Gro Holm: Afganistan Finnes det en lykkelig slutt?. Onsdag 28. november kl. 12:00: Gerhard Heilmann: Vinter- Advent-Jul i toner, poesi og bilder. Mandag 3. desember kl. 11:30: Felles julebord på Leangkollen for daggruppene. Onsdag 5. desember kl. 12:00: Julelunsj. Påmelding og betaling senest fredag 30.november. Onsdag 12. desember kl : Kjell Hillveg: Et møte med Mozart mannen i mitt liv. Torsdag 13. desember kl : Fururabben barnehage: Luciafeiring. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 15. november kl : Quiz. kl : Novembermiddag, påmelding. Mandag 19. november kl : Per Egil Hegge: Det amerikanske presidentvalg. Torsdag 22. november kl : Kom og syng med oss. Søndag 25. november kl : Julemesse med søndagsåpen kafé. Mandag 26. november kl : Informasjon om Frisklivsog mestringssenteret. Tirsdag 27. november kl : Adventfest ved Brukerrådet. Torsdag 29. november kl : Quiz. Fredag 30. november kl : Frokost for frivillige. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 20. november: Tur til Sverige med buss. Lunsj og middag. Tirsdag 27. november kl : (buss-start) Julebord på Heggedal Hovedgård. Underholdning. Tirsdag 4. desember kl : Ragnar Lien: «Kajakktur langs Øst-Grønland». Tirsdag 11. desember kl : Kjell Martin Moksnes: «Hvorfor vi husker godt og glemmer lett».

16 16 Kultur og fritid Sonja Henie, uhørte stemmer og julemarkering Hva med å innlede julemarkeringene i desember med å se BærMuDas Sonja Henie forestilling? Kanskje blir det årets snakkis når du treffer gamle venner i jula? Eller kanskje stemmene fra åndsvakes historie i Kommunegården er verd et besøk? Vet du om noe som skjer innen kultur- eller fritidslivet som vi bør skrive om? Send inn ditt forslag til eller ring Frist for neste utgivelse torsdag torsdag 13. desember, er onsdag 28. november. Tlf BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 DRAMA Mormor og de åtte ungene SANDVIKA: Bærum barneteater sørger for at det blir jul i år også. Anton har fått lov til å bo i huset i skogen mens mormor, mor, far, Ovnsrøret og de åtte ungene har vært bortreist. Årets juleforestilling bygger på Anne-Cath. Vestlys bøker Sandvika Teater. Settes opp i perioden 17. nov 16. des. Lør kl 12 og 16, søn kl 13 og 17, hverd kl 18. Ikke mandager Isdronningen Gatekunst SANDVIKA: Grunnleggeren av Gatekunst Akademiet, Camilo Herdia, forteller en historie om inspirasjon og samarbeid. Med er også DJ Maikelzito og dansegruppa Unique Kulturhuset Stabekk Kino tor 22. nov 19 Det magiske lydsirkuset SANDVIKA: Spiller en kakeform saxofon? Kan en blyant danse? Internasjonalt gjestespill med nysirkus og musikk år. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 24. nov kl 13 og 14 KOSTYMEBALL: Caroline Haddeland Herding og kostymeansvarlig Tonje Næss Langaas prøver Sonja Heniehodepynt i Storyline Studios (Norsk film på Jar). Det er omtrent 250 kostymer totalt i musikalen. Noen klær er sydd til forestillingen, noe er kjøpt og noe er lånt. For eksempel har vi mange uniformer til de norske OL-troppene i to forskjellige OL, forteller Langaas fra Stabekk som til daglig er pianolærer. Hun lager kostymer sammen med 4 5 andre, og spiller også rollen som mamma Selma Henie. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN «Den umulige julenøtta» HØVIK: Barneteater med Teater Vandrefot Høvik bibliotek lør 1. des kl 14 Den vesle bygda som glemte at det var jul SANDVIKA: Alf Prøysens humoristiske fortelling. Bærum Kulturhus lør 1. des kl 14 Christmas Break STORSLÅTT MUSIKAL: Nesten hundre barn, ungdom og voksne er på scenen når musikalen om Sonja Henie har verdenspremiere i kveld. BærMuDa har engasjert hele Bærum i mange måneder til det som blir den forestillingen som settes opp flest ganger i Bærum Kulturhus denne høsten. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Bærum Symfoniorkester, Prime Time Orchestra og Bærum Skøyteklubb er blant dem som skal være med i BærMuDas forestilling. Liv og karriere Tekstforfatter Cecilie Due er hovedpersonen bak musikalen Isdronningen Sonja Henie. Musikalen er skrevet spesielt til 100-årsfeiringen av tidenes mest kjente norske kvinne. Vi presenterer Sonja Henies liv og karrierer. Første akt er om livet som amatørskøyteløper og idrettstjerne. I andre akt blir livet annerledes. Hun reiser til Hollywood, og fra å være en verdenskjent idrettstjerne, blir hun en filmdiva. I sin siste karriere er hun kunstsamler, sier Due. Det var kunstsamler og etableringen av Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, som ga henne sterke røtter i Bærum. SANDVIKA: Alt fra teater og sang til moderne dans, breakdance og klassisk med Den norske ballettskole. Bærum Kulturhus lør og søn 1. og 2. des To divaer: Caroline Haddeland Herding og Cecilie Due spiller begge Sonja Henie. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN

17 BÆRINGEN torsdag 15. november oktober til 15. november Askepott og Lillemus-mei SANDVIKA: De drar til slottet for å danse med prinsen. Høvik barneteater. Lille Scene to 29. og fre 30. nov kl 18, lør og søn 1. og 2. des kl 13 og 17 Elevoppvisning 2012 SANDVIKA: Moderne dans, klassisk ballett, jazzdans, hip hop med mer fra Kirsti Skulleruds ballett og dansestudio. Bærum Kulturhus fre 7. des kl 18, lør 8. og søn 9. des kl 14 og 17 Nøtteknekkeren SANDVIKA: Elevene ved satsningspartiene i ballett med flere med Den norske ballettskole. Bærum Kulturhus lør 1. des kl 17 og søn 2. des kl 17:30 BILLETTER OG MER INFORMASJON: TLF: ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE: MAN -FRE 12-17, LØR Sonja Henie med hundre bæringer Den fjerde Sonja Henie spilles av Caroline Haddeland Herding, opprinnelig fra Rykkinn, som spiller Henie da hun flytter til Hollywood og blir filmstjerne: Det er kjempegøy å spille Sonja. Hun var en stor personlighet, viljesterk, et konkurransemenneske, unorsk og lidenskapelig. Jeg koser meg når jeg jobber med dette, sier Haddeland Herding. Livet og mennesket Sonja Henie endret seg stadig. Da Henie kommer til Hollywood bare 24 år gammel opererer hun nesen og farger håret blondt. Hun hadde raseriutbrudd og varme inni seg. Hun var på søken etter kjærligheten. Jeg spiller henne til hun er 50 år, og utviklingen er enorm, sier Haddeland Herding. Fire bæringer i hovedrollen Cecilie Due spiller selv en hovedrolle i musikalen, som Sonja Henie som ser tilbake på sitt eget liv, en rolle som går igjen gjennom hele musikalen. En ung Henie spilles av Sofie Larsen Eide (13), som trener med Bærum Skøyteklubb, og som vil danse kunstløp på kunstis lagt på scenen. Henie som en mer voksen amatørskøyteløper og idrettstjerne spilles av Ida Margrete Rinde Sunde. Hun er for øvrig datter av komponisten Helge Sunde, som har spesialskrevet musikken til musikalen og er dirigent under forestillingen i Kulturhuset. Lars Arne Rinde fra Jar, spiller pappa Henie. Rinde er mannen til Cecilie Due, og deres datter, Sofie Due Rinde, har jammen fått rollen som skuespilleren Shirley Temple. Også komponist Helge Sundes yngste sønn er med, og spiller blant annet sønnen til Sonja Henies bror Leif. BærMuDa er en familiebedrift på den måten at mange familier er engasjerte, sier Due. Dugnad i Bærumssamfunnet Nesten hundre personer har vært med å forberede forestillingen som skal settes opp i Bærum Kulthurhus: Med oss på scenen har vi 40 skuespillere og sangere fra BærMuDa og BærMuDa Mini, 47 musikere fra Prime Time Orchestra og Bærum Symfoniorkester, skøyteløpere fra Bærum Skøyteklubb og dansere fra Kunsthøgskolen i Oslo, forteller Due. Regissør er Franzisca Aarflot. Koreografer er Christer Tornell og Nina Lill Svendsen. Det har gått med flere årsverk. Snekkerene er for eksempel opp i 200 timer, og kostymegruppen har sikkert lagt ned det dobbelte antall timer, og ikke minst har alle jobbet med dette gratis, sier Due. Ny musikk: Helge Sunde har komponert musikken til Isdronningen Sonja Henie og vil dirigere Prime Time Orchestra og Bærum Symfoniorkester under forestillingene. FOTO: ANNE BEATHE RYTTERSVEEN Sofie Larsen Eide fra Bærum Skøyteklubb spiller en ung Sonja Henie i forestillingen Isdronningen Sonja Henie. Bærum Skøyteklubb tilbyr skøyteskoler og treningstider: FOTO: TOVE LARSEN Fotografier Fotografier av Sonja Henie utlånt fra Henie Onstad Kunstsenter vil være utstilt i Bærum Kulturhus i samme periode som forestillingen er. gallerirunden Bærum Kunstforening SANDVIKA: Til 2. des: Karl Erik Harr, maleri 8. des 30. des: Bildende kunstnere i Bærum med kollektivutstilling der tema er Tusen og en natt. Bærum Kulturhus SANDVIKA: Morten Jensen, malerier Bærum Kulturhus. Åpning tir 27. nov kl 18 Sonja henie. Foto fra Henie Onstad Kunstsenter Skøyter i glassmontrene Foto av Sonja Henie, og gjenstander som hennes skøyter, stilles ut i glassmontrene utenfor Bærum Kulturhus i perioden. Bærum kunsthåndverk SANDVIKA: 22. nov: Julebutikk med håndlagete produkter fra lokale kunstnere Kunstværket BÆRUMS VERK: Til 25. nov: Frank Brunner. Bildene gir antydninger av noe, som en ensom koffert på perrongen, eller en trapp ned til en subway i New York. Natten, litografi av Frank Brunner fakta Isdronningen Sonja Henie SANDVIKA: Nyskrevet musikal om Sonja Henies liv og karriere. Bærum Kulturhus 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., og 24. nov kl 19 Henie Onstad Kunstsenter HØVIK: Til 6. jan: Lene Berg, film og video Til 24. feb: Lære for livet: en utstilling, filmprogram, interna sjonalt seminar og kunstlabora torium for barn Søn 18. nov: Kurt Schwitters dag: Kl 13: Tegneserieskaper Lars Fiske. Kl 14: lydpoesi ved Jaap Blonk. Kl 15: Åpning av Melissa Dubbin og Aaron Davidsons lydinstallasjon Volumes for Sound

18 18 Kultur og fritid BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 konserter Kammerkonsert BEKKESTUA: Bærum Symfoniorkester Bekkestua bibliotek lør 17. nov kl 13 Nystedts Die Ölbaum spricht for første gang i Norge. Det blir også andre julestemningssanger. Dirigent: Anine Kruse Skatrud Roy Nicolaisen, Svein Christiansen og Marvin Charles. Kulturhuset Stabekk Kino søn 9. des 18 You and Me Alfred Nordic Tenors SANDVIKA: Bandet ble etablert våren 2010 og har siden da opparbeidet seg et trofast publikum. Høsten 2011 slapp de EP-en «You and Me Alfred. Bandet legger sin prestisje i å være et tight liveband, som kombinerer kompleks, men likevel veldig catchy popmusikk. De musikalske referansene strekker seg i alle retninger, men det låter som et helstøpt popband. Med: Julie M. Kleive, Magnus Tveten, Mattias Krohn Nielsen, Arild Brøter og Sverre Tollefsen Laupstad Bærum Kulturhus foajéscenen lør 17. nov kl 14 An American Dream SANDVIKA: Sandvikens Mandskor med negro-spirituals, barbershop music og musicals Sandvika søn 18. nov kl 18:30 Høvik kirke man 26. nov kl 20 Jøkleba SANDVIKA: Det tok ikke lang tid fra Jøkleba startet i 1991 til de oppnådde kultstatus i det norske musikkmiljøet. Jon Balke, Per Jørgensen og Audun Kleive, dannet et uforutsigbart musikalsk kollektiv. På konserter på 1990-tallet framførte de musikk fra egne komposisjoner og fra forskjellige komponister som Lennon/McCartney, Gustav Mahler og Miles Davis. Bærum Kulturhus tir 27. nov kl 19:30 Julerock på Flekken SANDVIKA: The Neumann Strings serverer et juleshow med varm stemning Bærum Kulturhus tir 11. des kl 19 Bjørn Eidsvåg Mykje fryde og lite harme SANDVIKA: Bærum viseklubb byr på norske og svenske viser Kalkmølla Kulturstasjon tor 22. nov kl 19 Vinterreisen SANDVIKA: En levende fremføring av en manns lengsel med Harald Bakkeby Moe, baryton, og Ivar Anton Waagard, klaver Kalkmølla Kulturstasjon tor 22. nov kl 19:30 Sahg med Support SANDVIKA: Norges doomhøvdinger Musikk flekken lør 24. nov kl 21 Sånger ur jorden SANDVIKA: Bærum Vokalensemble fremfører Wolfgang Plagges The O Antiphons og Knut SANDVIKA: Det er klart for julerock for trettende gang: Jublende publikum og utsolgte konserter siden starten bekrefter regelen for mange: Julerock på Musikkflekken setter Bærum i julestemning. Årets julerockere: Eskil Sundt-Hansen, Eirik Bøhn Berntsen, Heidi Ø. Mikkelsen, Birgitte Ø. Andresen, Torbjørn A. Raae, Tone Stojka, Trond Kjelsås, Leif Ovesen og Audun Molde. Musikalsk leder: Audun Molde. Prosjektleder: Marianne Roland Musikkflekken fre 30. nov, lør 1., tor 6., fre 7. og lør 8.desember Folkemusikk SANDVIKA: En oppdagelsesreise i musikkens verden med konsertvert Liv Glaser og Steinar Ofsdal med studenter Bærum Kulturhus ti 4. des kl 19 Adventsjazzen SANDVIKA: For ellevte gang med Einar Pastorn Iversen, Lill Holen, Tine Asmundsen, Vidar Johansen, SANDVIKA: Tradisjonen tro blir det julekonsert med sanger om tro, håp og tvil. Bærum Kulturhus ons 12. des kl 19 Sandvika Storband med Hilde Louise Asbjørnsen SANDVIKA: En swingende julekonsert Bærum Kulturhus tor 13. des kl 19:30 Bodil Niska med venner SANDVIKA: Julekonsert med strålende kvartett Kalkmølla Kulturstasjon tor 13. des kl 19:30 Klokkespill med Egner SANDVIKA: Jeg tenkte i vinter å markere at det er 100 år siden Thorbjørn Egner ( ) ble født. Jeg har valgt melodier han har komponert eller brukt i sine fortellinger, sier klokkenist Vegar Sandholt. Ritorneller fra klokkespillet i Bærum rådhus i vinter: Kl 9: Bestemor Skogmus vise Kl 12: Visen om været Kl 15: Nøtteplukkevise Kl 18: Karius og Baktus sin triste vise Kl 21: Klatremus vuggevise TRASTAD: Nei, dette er ikke et bilde av Bob Dylan fra 60-tallet, men et situasjons Uhørte stem VANDREUTSTILLING: Gjennom film, fotografier og korte tekster forteller utviklingshemmede, pårørende og ansatte om tidligere tiders institusjonsliv og samtiden i vandreutstillingen Uhørte stemmer og glemte steder. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Siden 2007 har det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder arbeidet med å finne hovedpersoner i historien om åndssvakeomsorgen i Uhørte stemmer og glemte steder Norge. Målet har vært å bringe frem erfaringene til dem det faktisk gjelder, så nyansert og sannferdig som mulig. Prosjektet består av en vandreutstilling, en nettside og en miniutstilling, sier Bård K. Dahl ved Emma Hjorth museum. SANDVIKA: Vandreutstilling med film, foto og tekster fra åndsvakeomsorgen i Norge Kommunegården frem til nyttår. Åpent på hverdager kl Julaften kl Tor 27. og fre 28. des kl Nyttårsaften kl 9 12

19 BÆRINGEN torsdag 15. november oktober til 15. november litteratur Bokmesse EIKSMARKA: Vigdis Hjorth, Jon Michelet og Olav Njølstad vil presentere sine nye bøker. Det blir servering av gløgg og pepperkaker Eiksmarka bibliotek søn 18. nov kl 13 Årets bøker SANDVIKA: Bokpresentasjoner og cabaret avslutter årets bokkaféer i Sandvika bibliotek. Bærum Teaterverksted spiller cabareten «Dikt og datt» Sandvika bibliotek fre 7. des kl 12 Maos rike bilde tatt av fotograf Halvard Kjærvik fra tiden han jobbet på anstalten i Trastad i Troms på 1970-tallet. FOTO: Halvard Kjærvik mer og glemte steder Startet på Emma Hjorth Utstillinga hadde sin første visning på Galleri Emma på Emma Hjorth i november Siden den gang har den vært stilt ut ti steder rundt i landet. Kommunegården i Bærum vil være det siste stedet før prosjektet legges ned ved nyttår. Utstillingen kan besøkes på hverdager ut desember. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Troms Museum avdeling Trastad Samlinger, Emma Hjorth Museum og Dokumentasjonssenter, Nasjonalt Medisinsk museum på Teknisk Museum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Bymuseet i Bergen. Mer info om prosjektet finnes på BEKKESTUA: Torbjørn Færøvik vil i årets siste forfattertreff presentere sin bok «Maos rike, en lidelseshistorie». Han regnes som en av våre største kjennere av Kinas historie og denne gangen får vi vite mer om Kina under Mao s ledelse. Bekkestua bibliotek lør 8. des kl 12 kulturnotiser Husflidmarked SANDVIKA: Solid norsk håndverkstradisjon arrangeres av Bærum husflidforening. Wøyen gård lør 17. nov kl Julekafé HØVIK: Kaffe, kaker og lotteri Høvik menighetshus lør 17. nov kl 11:30 14 Gammeldags jul GRAV: Julemarked med teater, konserter, eventyrstund, julegaver, verksteder og kafé. Foredrag om barneoppdragelse med Godi Keller søn 25. nov kl 16. Steinerskolen lør og søn 24. og 25. nov kl Juleverkested SANDVIKA: Barn og voksne kan være med å lage julegaver og -pynt i god gammel norsk tradisjon under veiledning av Bærum husflidsforening Wøyen gård lør 1. des kl Gudstjenester SANDVIKA: Pinsekirken inviterer til gudstjeneste for hele familien Bærum Kulturhus søn 2., 9., 16. og 24. des kl 11 Togtur til Julenissehuset LOMMEDALEN: Lommedalsbanen med sporvidde 600 millimeter tøffer innover i skogen med store og små som ønsker å treffe julenissen. Det tas forbehold om streng kulde eller stort snøfall. Ekstratog eller andre henvendelser , Lommedalsbanen lør 8. og søn 9. des kl Julemesse HOSLE: Juleverksted, pepperkakeverksted og julekortfotografering. Tenning av julegranen kl 16. Arrangør Hosle skolekorps Hosle skole søn 2. des kl 13 17

20 BÆRINGEN torsdag 15. november 2012 Julemarked i Sandvika for åttende gang! 1. desember braker det løs med høytidelig åpning av julegaten, markedet og tenning av julegranen ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Det hele avsluttes med et forrykende show med Stella Polaris. Årets marked byr på nyheter og tradisjoner. Vi lover at det blir liv når lokale aktører bidrar med spennende innslag på scenen, som i år blir lagt inne i et stort oppvarmet telt. Her blir det mulig å spise noe godt mens man nyter underholdningen. Advent i bakgården Nissemor og nissefar har flyttet inn i Bakgården. Det har de gjort sammen med alle de andre kjente barneaktivitetene fra tidligere år. Her kan barna hoppe i høyet og etterpå krabbe inn i vårt deilige varme fortellertelt å høre førjulshistorier. I juleverkstedet er det nye spennende oppgaver hver dag, og det er også er plass til å sette seg ned og ta en gløgg og noe godt å bite i. I Bakgården finner du også Betlehemsstallen med hyrdene og sauene. Gratiskonsert med Oslo Gospel Choir og Maria Haukaas Mittet i rådhusets borggård lørdag 8. desember kl julemarkedisandvika.no Åpent: 1. des des des des des 12-17

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/434 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 17. november 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Referent:

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/387 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. september 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent:

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Et lærerhefte med forslag til oppgaver om brannvern og hvordan bruke kalenderen i undervisning

Et lærerhefte med forslag til oppgaver om brannvern og hvordan bruke kalenderen i undervisning Et lærerhefte med forslag til oppgaver om brannvern og hvordan bruke kalenderen i undervisning Dette er Brannvesenets julekalender Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli HP 2018-21 Bærum velforbund 7.11.17 Rådmann Erik Kjeldstadli Bærum kommune i 2018-21: På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) Årlige investeringer på 2.1 2.6 mrd. Brutto driftsbudsjett på ca.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET 1 BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL Dato: 24.5.2012 SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 22.05.2012 kl 19:00 Møteleder: Morten Skauge (H) Følgende medlemmer møtte: H Merete

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/460 til RGB-møte 23.05.2017 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere

Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere Hva er effekten av å ta i bruk lokaliseringsteknologi. Erfaringer fra 208 brukere Tone Øderud, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn Velferdsteknologi for egenmestring Høgskolen i Buskerud og Vestfold,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Trondheim!

Velkommen til Trondheim! Velkommen til Trondheim! 12.15 Registrering og litt mat Program 12.45 Velkommen til Trondheim v/klara Borgen, programleder Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune 13.00 Om leverandørdialog og samspill

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer