Arbeidet med landskap i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med landskap i Norge"

Transkript

1 Arbeidet med landskap i Norge Seniorrådgiver Liv Kirstine Mortensen Nordisk seminar om landskap, Selfoss, Island 7-9. juni Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012

2 Bakgrunnsfakta Norge Landareal ca km² Ferskvann og isbreer ca 7 % Skogkledd areal ca 37,5 % (produktivt skogsareal ca 26 %) Jordbruksareal ca 3,5 % Myrer ca 5.5 % Snaumark ca 46 % Bebygd areal ca 1 % Villmark (fjell/hei/myr) % Kystlinje (fastland): km, Landegrense i alt km Befolkning: (16 pr km²) 19 fylker, 430 kommuner 939 tettsteder med over 200 innb. 20 av dem over innbyggere

3 Norge og Landskapskonvensjonen - signerte i oktober ratifiserte i i kraft fra 1. mars 2004 ved Planavdelingen har hovedansvar for oppfølgingen Foto: Marianne Gjørv, MD 3 Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012

4 Landskapet er i endring Foto: Kristin Nordli Foto: Kristin Nordli Foto: Liv K. Mortensen Foto: Kristin Nordli Foto: Kristin Nordli Foto: Marianne Gjørv Foto: Kristin Nordli Gjørv Foto: Marianne Foto: Kristin Nordli Foto: Marianne Gjørv

5 Ansvarsfordeling Staten sentralt har forpliktet Norge til å iverksette landskapskonvensjonen Men: I hovedsak er det lokalt og regionalt den må følges opp

6 Hva er forpliktelsene vi skal ivareta Artikkel 5 Generelle tiltak A. Lovgivning B. Vern, forvaltning og planlegging C. Medvirkning D. Integrere landskap i den alminnelige politikken Artikkel 6 Særlige tiltak A. Bevisstgjøring B. Opplæring og utdanning C. Kartlegging og vurdering D. Mål for landskapskvalitet E. Gjennomføring

7 s virkemidler Nasjonale føringer i stortingsmeldinger og statlige retningslinjer Lovutvikling Metodeutvikling Avgjørelse av enkeltsaker (innsigelser og klager) Foto: Kristin Nordli, MD 7 + pilotprosjekter og ulike forsøk

8 Film og brosjyrer Bevisstgjøring 8 Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012

9 Andre særlige tiltak 9 - veiledere kartlegging analyser prosjekter Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012

10 Landskapet en felles arena i planlegging Kommunene må få kunnskap og verktøy slik at de ivaretar landskapet

11

12 Lovgivning og medvirkning Landskap er innarbeidet i plan- og bygningsloven av 2008 Medvirkning og åpne prosesser er også krav om i loven Utvikle planverktøy, metodikk og politikk Foto: Elisabet Haveraaen, MD

13 De store tiltakene en utfordring for landskapet 13 Bjørvikautbyggingen. Illustrasjon: MIR as for Hav eiendom AS Kvernurdi skiferbrudd, Jondal kommune, Flyfoto Hardangerskifer AS Ill. av alternativ for ny firefelts E6 og 2 spors Dovrebane Interconsult/ViaNova Illustrasjon Lista vindmøllepark, Manipulert foto: Einar Berg Arbeidet med landskap i Norge 7. juni 2012

14 Store tiltak oppfattes ulikt ut fra nytten en opplever Hardangerbrua, Illustrasjon: Statens vegvesen Ja takk til bru over Ill foto: Jan Hausken, MD 14 Kamp mot monstermaster Arbeidet med landskap i Norge i Hardanger fjorden i Hardanger

15 Så hvordan sikre at; landskapet og landskapskartleggingen får tyngde og status også på nasjonalt nivå en mer enhetlig aksept av landskapsverdiene horisontalt og vertikalt kunnskapen blir samlet så vi vet hva vi har av ulike typer landskap og hvilke verdier de inneholder kunnskapen om landskap blir tatt i bruk i de konkrete sakene medvirkning og diskusjon av tiltakene er reelle og fokusert, slik at de som deltar har påvirkningsmulighet ikke næringsinteresser og økonomi overstyrer kunnskapen landskap integreres i den alminnelige politikken 15

16 Liv Kirstine Mortensen

17 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Makkenes, Finnmark Sikre spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket Skárfvággi/Skardalen Kåfjord, Troms Engan/Ørnes og Kjelvik, Nordland Foto: Cecilie Hansen Foto: Steinar Larsen Foto: Terje Nystadbakk Bidra til å stanse tapet av naturmangfold og bevare viktige kulturmiljøer gjennom skjøtsel og vedlikehold Samarbeid mellom miljø- og landbruksforvaltningen

18 Lokale og regionale parker Norske parker omfatter; - Landskapsparkane i Hordaland - Nærøyfjorden verdsarvpark - Telemarkskanalen regionalpark - Valdres natur- og kulturpark - Haldenkanalen regionalpark Norge hadde Herand landskapspark i Hordaland som kandidat til Landskapsprisen 2011 Foto: Ane Bysheim

19 Nasjonale turistveger Foto-Anne Olsen-Ryum for Statens vegvesen Foto-Bjørn Andresen_Statens vegvesen Foto_Steinar Skaar _Statens vegvesen

20 Ny rute ved Trollstigen åpnes 16. juni Over frå Trollstigplatået: Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter as Til høyre, Utsiktsplattformen: Foto: Per Kollstad Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter as Landskapsarkitekt: Multiconsult 20

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Landskapet i Alstahaug kommune. Kommuneplanens arealdel med sjøarealene 2016-2022

Landskapet i Alstahaug kommune. Kommuneplanens arealdel med sjøarealene 2016-2022 Landskapet i Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel med sjøarealene 2016-2022 Rapport, datert 14. april 2015 Innhold Innledning...... 3 Den Europeiske landskapskonvensjonen...... 4 Landskapsklassifisering......

Detaljer

NiBs strategi 2013 2016. Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 30. november 2012

NiBs strategi 2013 2016. Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 30. november 2012 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 30. november 2012 SATSINGSOMRÅDER NiBs strategi 2013 2016 Bærums grønne lunger Bakgrunn: Bit-for-bit er Bærums grønne lunger blitt nedbygd og de er fortsatt utsatt.

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG SAKSBEHANDLER Ingunn Holm VÅR REF.DERES 13/02469-37 REF. INNVALGSTELEFON +47 98202805 DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK.Forvaltningsarkivet 311.1 VÅR DATO 28.11.2013

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014

Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014 Natur- og kulturarv som ressurs for bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping Refleksjoner basert på følgeevalueringene av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet og Naturarven som verdiskaper

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012

KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012 KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012 Joda, kunnskap om landskap er en utfordring Et kjennetegn ved landskapsbegrepet er at det er allemanns-eie

Detaljer

Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon

Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon Formål Formålet med systemet er å følge med på kvaliteten i barnehagesektoren

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer