B R U K E R H Å N D B O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B R U K E R H Å N D B O K"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK

2

3 Velkommen! NO Kjære irobot Roomba -eier, Takk for at du valgte en irobot Roomba robotstøvsuger. Du har nå sluttet deg til millionene av personer som rengjør med roboter den smarte måten å gjøre det på. For å få best mulig ytelse fra din Roomba, sett av litt tid til å lese denne brukerhåndboken og gjør deg kjent med den. Gå til for mer informasjon dersom du har spørsmål. Jeg vil også oppfordre deg til å registrere din Roomba på Ved å registrere robotstøvsugeren din, aktiverer du umiddelbart garantien og du kan begynne å benytte deg av disse eksklusive fordelene: Benytt deg av irobots prisbelønnede kundeservice: Få support som er skreddersydd til din spesifikke robot, inkludert svar på spørsmål, tips om vedlikehold, videodemoer, live chat med mer. Få produktoppdateringer og annen nyttig informasjon: Vær blant de første til å få informasjon om nye roboter, eksklusive rabatter og spesialkampanjer. Når du registrerer deg, kan du også fortelle oss om din erfaring med Roomba. Hos irobot lytter vi til våre kunder og gjør forbedringer på robotene våre basert på deres verdsatte tilbakemeldinger. Vi vil gjerne høre fra deg! På vegne av hele teamet, takk for at du valgte irobot. Vi setter pris på din virksomhet, tilbakemelding og lojalitet. En hyllest til roboter som utgjør en forskjell! For mindre husarbeid og mer liv, Colin Angle Styreleder, CEO og medgrunnlegger irobot Corporation PS. Gå ikke glipp av dine eksklusive fordeler! Registrer din Roomba nå på Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 3

4

5 Innhold NO Viktige sikkerhetsinstruksjoner...7 Viktige tips...10 irobot Roombas konstruksjon...12 Angi språket...16 Rengjøringsmønster...17 Rengjøringsmodus...18 Rengjøringssystem...19 Oppbevaring og lading av batteri...20 Auto Virtual Wall...21 Virtual Wall Lighthouse...22 Virtual Wall Halo...23 Home Base...24 Fjernkontroll...25 Trådløst kommandosenter...26 Innstilling av Roomba...27 Regelmessig vedlikehold...30 Feilsøking...32 Problemer under lading...33 Utskiftbare moduler...34 Ta ut batteriet...35 Registrering...36 Samsvarserklæring...37 irobot kundeservice...38 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 5

6

7 Viktig sikkerhetsinformasjon NO DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN SOM ER 8 ÅR ELLER ELDRE OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KUNNSKAPER HVIS DE ER UNDER TILSYN ELLER HAR FÅTT INSTRUKSJONER OM BRUKEN AV APPARATET PÅ EN TRYGG MÅTE OG FORSTÅR FARENE SOM ER INVOLVERT. BARN MÅ IKKE LEKE MED APPARATET. RENGJØRING OG BRUKERVEDLIKEHOLD SKAL IKKE UTFØRES AV BARN UTEN TILSYN. ADVARSEL: IKKE EKSPONER ELEKTRONIKKEN I ROBOTEN, BATTERIET ELLER DEN INTEGRERTE BASELADEREN KJENT SOM HOME BASE. DET ER INGEN DELER SOM BRUKEREN KAN UTFØRE SERVICE PÅ INNE I APPARATET. SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. SØRG FOR AT SPENNINGSVERDIEN FOR DEN INNEBYGDE BASEN STEMMER OVERENS MED SPENNINGEN I STRØMNETTET. Merknad: Roboten inneholder et programvaregrensesnitt som lar produsenten gjøre oppdateringer av den interne fastvaren hvis slike oppdateringer blir gjort tilgjengelig for brukere. Alle forsøk på å få tilgang til, gjenfinne, kopiere, modifisere, distribuere, eller på annen måte bruke noe av robotens programvare er strengt forbudt. Utvis alltid forsiktighet ved bruk av roboten. For å redusere faren for skader, må du huske disse sikkerhetsforholdsreglene når du konfigurerer, bruker og vedlikeholder roboten: GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les alle instruksjoner om sikkerhet og bruk før du bruker roboten. Oppbevar instruksjonene om sikkerhet og bruk for fremtidig referanse. Overhold alle advarsler på roboten, batteriet, basen og i brukerhåndboken. Følg alle instruksjoner om betjening og bruk. All ikke-rutinemessig service skal utføres av irobot. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 7

8 NO Viktig sikkerhetsinformasjon Symbolet på produktet eller dets emballasje indikerer: Ikke kasser elektriske apparater som usortert kommunalt avfall. Bruk separate innsamlingsfasiliteter. Kontakt lokale myndigheter for informasjon angående tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater blir kassert på søppeldynger, kan farlige stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, hvor de skader din helse og ditt velvære. Når du skifter ut gamle apparater med nye, er forhandleren forpliktet til å ta tilbake det gamle apparatet for kassering gratis. BRUKSRESTRIKSJONER Roboten er kun beregnet på innendørs bruk. Roboten er ikke et leketøy. Ikke sitt eller stå på denne enheten. Små barn og dyr bør ha tilsyn når roboten er i bruk. Roboten skal kun oppbevares og brukes i miljøer med romtemperatur. Rengjøres med en klut som er fuktet med kun vann. Bruk ikke denne enheten til å suge opp noe som brenner eller ryker. Bruk ikke denne enheten til å suge opp søl av blekemiddel, maling, andre kjemikalier eller andre væsker. Før du bruker denne enheten, må du plukke opp objekter som klær, løse papirer, snorer til persienner og gardiner, strømledninger og skjøre gjenstander. Hvis enheten passerer over en strømledning og drar i den, er det mulighet for at en gjenstand kan trekkes av et bord eller en hylle. Hvis rommet som skal rengjøres har en balkong, må en fysisk barriere brukes for å hindre tilgang til balkongen og sikre trygg bruk. Dette apparatet er ikke ment å skulle brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med roboten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Ikke plasser noe oppå roboten. Vær oppmerksom på at roboten beveger seg på egenhånd. Utvis forsiktighet når du beveger det i et område som roboten brukes i for å unngå å trå på den. Bruk ikke roboten i områder med synlige elektriske uttak på gulvet. 8 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

9 Viktig sikkerhetsinformasjon NO BATTERI OG LADING Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet kan ikke brukes med noen type strømomformer. Bruk av strømomformere vil umiddelbart ugyldiggjøre garantien. Bruk kun basen som leveres av produsenten til å lade denne enheten. Bruk ikke en base med skadet ledning eller støpsel. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, skal service utføres av produsenten eller tilsvarende kvalifiserte personer. Bruk bare oppladbare batteripakker som er godkjent av irobot. Batteriet skal alltid lades opp og tas ut av roboten før langvarig lagring eller transport. Skal kun lades innendørs. Robotens base kan være beskyttet med en spenningsavleder i tilfelle kraftig tordenvær. Håndter aldri basen med våte hender. Koble alltid roboten fra basen før rengjøring eller vedlikehold. Sørg for at spenningsverdien for den vedlagte basen stemmer overens med spenningen i strømnettet. Brukte batteripakker skal plasseres i en forseglet plastpose og avhendes på en trygg måte i henhold til lokale miljøforskrifter. Kontroller batteripakken for tegn på skade eller lekkasje før hver bruk. Batteripakker som er skadet eller lekker må ikke lades. Hvis batteripakken lekker, må den returneres til ditt lokale, autoriserte irobot servicesenter for avhending. Batteripakken må tas ut av roboten før avhending. Bruk kun originale batteripakker med riktige spesifikasjoner og som er levert av irobot. Batteripakker skal ikke knuses eller demonteres. Ikke varm opp eller plasser batteripakken i nærheten av en varmekilde. Batteripakken må ikke brennes. Ikke kortslutt batteripakken. Unngå å senke batteripakken i væske. ROOMBA BRUKSRESTRIKSJONER OG SIKKERHETSINFORMASJON Roomba skal kun brukes i tørre miljøer. Ikke spray eller hell væske på Roomba. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 9

10 NO Viktige tips Før du bruker Roomba første gang, må du aktivere den ved å fjerne batterifliken. Lad Roomba over natten før bruk første gang Slå Roomba av og på Trykk på CLEAN én gang for å slå på Roomba. Du vil høre et lydsignal, og CLEAN-knappen vil lyse. Trykk på CLEAN én gang til for å starte en rengjøringssyklus. Roomba vil starte en rengjøringssyklus. For å pause Roomba, trykk på CLEAN mens Roomba rengjør. Trykk på CLEAN på nytt for å gjenoppta rengjøringssyklusen. For å slå av Roomba, trykk og hold inne CLEAN til lysene på Roomba slukkes. For best mulig ytelse Tøm beholderen til Roomba og rengjør filteret etter hver bruk. Bruk en Auto Virtual Wall eller Virtual Wall Lighthouse (tilbehør) for å få Roomba til å rengjøre der du vil. Tørk av alle sensorer med en ren, tørr, myk klut hver uke. Bruk Roomba regelmessig. Roomba inneholder elektroniske deler. Roomba må IKKE senkes i, eller sprayes med vann. Rengjøres kun med en tørr klut. 10 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

11 Viktige tips NO Batterilevetid Slik forlenger du Roombas batterilevetid og oppnår optimale resultater ved rengjøring: Sørg for at Roomba alltid er ladet når den ikke brukes. Lad opp Roomba så snart som mulig etter bruk. Det kan skade batteriet å vente flere dager. For oppbevaring av basen, ta batteriet ut av Roomba og oppbevar det på et kjølig, tørt sted. Gulvbehandlingsprosess for hjem med dyr som røyter mye I hjem med dyr som røyter mye, fylles Roombas beholder raskt med hår. I denne type omgivelser må Roomba utføre en gulvbehandlingsprosess. Du kan hjelpe Roomba underveis ved å stille den til å rengjøre ofte og tømme beholderen når indikatoren for full beholder lyser enkelte ganger under rengjøringen. Ved å utføre denne behandlingsprosessen, vil du oppleve konsekvent rengjøringsytelse fra din Roomba. For best mulig ytelse, sørg for kontinuerlig tømming av Roombas beholder og rengjøring av filteret når indikatoren for full beholder lyser. CLEAN Indikatorlys for full beholder Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 11

12 NO irobot Roombas konstruksjon Sett ovenfra Frontplate Knapp for frigjøring av beholder Mekanisk beholder med høy kapasitet RCON (rominnesluttingssensor) Bærehåndtak 12 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

13 irobot Roombas konstruksjon NO Knapper og lys Batterilys Dirt Detect CLEAN/ Av/på-knapp CLEAN Lys for antifloking Feilsøkingslys Dag base Tidsur OK sted Minutt innstilling Indikatorlys for full beholder Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 13

14 NO irobot Roombas konstruksjon Sett fra bunnen Høyre hjulmodus AeroForce Støvbørster Roterende sidebørste Home Base kontaktpunkt Avtakbart styrehjul Home Base kontaktpunkt Batterideksel Kantsensorer Venstre hjulmodus Fallsensorer 14 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

15 irobot Roombas konstruksjon NO Rengjøringshode Børstesystem Børstesystem frigjøringsklaffer AeroForce Støvbørster Børstedeksler Tett beholder med høy kapasitet Filterdør Filterdør frigjøringsklaff Filter Sensorport Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 15

16 NO Angi språket Roomba kan gi feilsøkingsmeldinger på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, finsk, polsk, russisk, portugisisk, japansk, koreansk og kinesisk. Standardspråket for Roomba er engelsk. Endre standardspråket: 1 2 x1 3 sek. Ta Roomba av Home Base. Slå på Roomba ved å trykke på CLEAN. Lysene tennes. Trykk og holde inne DOCK til Roomba avgir et lydsignal og sier gjeldende språk. Slipp DOCK. Roomba er nå i språkvalgmodus. 3 English (x1) Français (x2) Deutsch (x3) Español (x4) Italiano (x5) Pусский(x6) 普 通 话 (x7) (x16) 4 3 sek. x1 Trykk på CLEAN gjentatte ganger til du hører språket du ønsker. Trykk og hold nede CLEAN for å slå av Roomba og bekrefte språkvalget. 16 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

17 Rengjøringsmønster NO Roomba rengjør gulv på en annen måte enn de fleste mennesker, ved bruk av sin robotintelligens for effektiv rengjøring av hele gulvet, under og rundt møbler samt langs vegger. Mens den rengjør, beregner Roomba den optimale rengjøringsbanen og avgjør når den skal bruke de ulike rengjøringsprosedyrer: Spiraling Roomba bruker en spiralbevegelse til å rengjøre et bestemt område. Wall Following Roomba rengjør rommets fulle omkrets og navigerer rundt møbler og hindringer. Room Crossing Roomba beveger seg på kryss og tvers over rommet for full rengjøringsdekning. Dirt Detection Når Roomba registrerer smuss, vil den hvite Dirt Detect -lampen lyse opp og Roomba rengjør mer grundig i det området med en frem-og-tilbake-bevegelse, som en tradisjonell støvsuger. For mest effektiv rengjøring, rydd gulvet for rot og bruk en Virtual Wall til å begrense Roomba til ett rom. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 17

18 NO Rengjøringsmodus Roomba rengjør i henhold til rengjøringsmodusen du velger. Roomba har tre rengjøringsmoduser: ~1 m Clean Mode Roomba beregner romstørrelsen automatisk og justerer rengjøringstiden deretter. Spot Mode Roomba beveger seg i spiral en meter i diameter, og beveger seg deretter i spiral tilbake dit den startet, og rengjør et lokalisert område grundig. Scheduled Cleaning Mode Denne modusen aktiveres for Roomba når en fremtidig rengjøringstid er programmert. Roomba forlater Home Base ved det angitte tidspunktet, rengjør og returnerer til Home Base for å lade når den er ferdig. 18 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

19 Rengjøringssystem NO AeroForce Performance Cleaning System AeroForce-systemet benytter en kombinasjon av to nye teknologier, sammenfiltringsfrie støvbørster og en mekanisk sugekanal for bedre rengjøring og mindre vedlikehold. Sammenfiltringsfrie AeroForce støvbørster Doble mot-roterende børster med slitesterke gummigjenger som fjerner smuss og støv fra alle gulvtyper, samtidig som du slipper bryderiet med børster med sammenfiltret hår. Mekanisk sugekanal Økt luftstrøm via en forseglet kanal øker innsugingen ved gulvet betydelig for å overføre smuss, støv og allergener via børstene og inn i høykapasitetsbeholderen med HEPA-filter. Roterende sidebørste Rengjør langs veggkanter og hjørner. Gulvflater Roomba fungerer på treverk, tepper, fliser, vinyl og laminat, og justeres automatisk til de ulike gulvtypene. Roomba registrerer automatisk trapper og andre kanter. Antisammenfiltringsystem Roomba blir ikke sittende fast i ledninger, frynser på tepper eller dusker. Når Roomba registrerer at den har tatt opp en ledning eller dusk, stopper den automatisk hovedbørstene eller sidebørsten og prøver å frigjøre seg. Roomba kan lage en klikkende lyd når systemet for antisammenfiltring er aktivert. Roomba kan stoppe opp når den møter runde kanter og kan gli over spesielt glatte overflater. Gulv som er svært mørke kan føre til at Roombas kantsensorer ikke fungerer fullt ut. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 19

20 NO Oppbevaring og lading av batteri For best mulig ytelse, lad opp Roombas batteri natten før du bruker Roomba første gang. Roomba drives av et oppladbart batteri. Batteriet i Roomba kan vare i flere hundre rengjøringssykluser ved rett håndtering. Batterilevetid For å forlenge batteriets levetid, anbefaler irobot å alltid ha Roomba ladet. Gå til www. irobot.com/support for mer informasjon om hvordan du maksimerer batterilevetiden. Lad opp Roomba så snart som mulig etter bruk. Det kan skade batteriet å vente flere dager. For oppbevaring av basen, ta batteriet ut av Roomba og oppbevar det på et kjølig, tørt sted. Rengjøringstid Batteriet i Roomba bør lades helt før hver rengjøringssyklus. Når batteriet er fulladet, blir batterilyset grønt, og batteriet i Roomba vil vare i minst én komplett rengjøringssyklus. 16-timers oppfriskningslading Hvis Roomba ikke har vært på Home Base over en lengre periode, vil den starte en spesiell 16-timers ladesyklus. Denne ekstensive ladingen «forfrisker» batteriet i Roomba og forlenger batterilevetiden. Knappen CLEAN blinker raskt under ladingen. Merk: For best mulige resultater, ikke avbryt ladingen. Lading av Roomba For å lade Roomba, koble ledningen til Home Base og sett roboten i basen. Når Roomba står i basen, skal strømlyset for basen alltid lyse. Ladeindikatorer Roomba bruker batteriikonlampen for å indikere at den lader. Se denne tabellen for å avgjøre batteristatusen. BATTERIIKON Kontinuerlig rødt Gult blinkende Kontinuerlig grønt Gult, blinkende raskt BATTERISTATUS Batteriet er tomt Lader Fulladet 16-timers oppfriskningslading 20 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

21 Auto Virtual Wall (valgfritt tilbehør som kan brukes med alle modeller) En Virtual Wall skaper en usynlig barriere som Roomba ikke vil krysse. Det gjør det enkelt å begrense Roomba til et spesifikt rom eller område, og hindre den fra å komme for nært noe skjørt eller farlig. NO Du kan konfigurere en Virtual Wall til å blokkere en åpning på opptil to meter. Den skaper en kjegleformet barriere, slik at signalet blir gradvis bredere. Virtual Wall oppretter også et beskyttelsesområde rundt seg selv, slik at Roomba ikke kan komme for nær. For best mulig ytelse, plasser en Virtual Wall utenfor døråpningen du vil blokkere. Vend pilene øverst på Virtual Wall mot åpningen du vil blokkere. Auto Virtual Wall Når en Virtual Wall er stilt til automatisk modus, blinker strømlyset kontinuerlig for å indikere at den er på. Når batterinivået er lavt, blinker lampen for Virtual Wall to ganger for å indikere at den trenger nye batterier. I automatisk modus vil batteriene vare i omtrent seks måneder. Slå av Virtual Wall for å spare batteristrøm. Sette inn batteriet Batterirom To alkaliske C-batterier Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 21

22 NO Virtual Wall Lighthouse (valgfritt tilbehør for enkelte modeller) En Virtual Wall TM Lighthouse TM kan fungere både som Lighthouse TM og som Virtual Wall TM. I Lighthouse-modus kan Roomba effektivt rengjøre flere rom før den returnerer til basen. I Virtual Wall-modus blokkeres områdene du ikke ønsker å få rengjort. Bruk modusvelgeren til å gjøre ditt valg. I begge modusene vil Lighthouse automatisk slås på og av når du slår Roomba på og av. Lampen på toppen lyser når den er på. Hvert Lighthouse drives av to alkaliske C-batterier. Et blinkende strømlys betyr at batteriene snart må skiftes ut. Slik bruker du Lighthouse-modus Plasser et Lighthouse i døråpningen med logoen vendt fremover. Når Roomba har fullført det første rommet, vil Lighthouse hjelpe med å navigere den rundt i hjemmet ditt, slik at den rengjører ett og ett rom. Når Roomba har fullført rengjøringen, vil Lighthouse styre den direkte tilbake til basen for opplading. Du kan bruke Lighthouse og Virtual Wall samtidig. Du må imidlertid unngå å plassere dem for nær hverandre, basen eller møbler som kan blokkere de usynlige strålene. Det kan ellers hende at Roomba ikke gjenkjenner Lighthouse eller ikke kan returnere til basen. Slik bruker du Virtual Wall-modus I Virtual Wall-modus, skaper Lighthouse en usynlig barriere som Roomba ikke vil krysse. Den slås av automatisk når Roomba er avslått. Plasser Lighthouse midt i døråpningen. I motsetning til en Virtual Wall, har et Lighthouse en rekkeviddevelger som lar deg justere lengden på barrieren opptil 2,5 meter. Merk: innstilling av en lengre rekkevidde vil tømme batteriet raskere. 22 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

23 Virtual Wall Halo (valgfritt tilbehør som kan brukes med alle modeller) Virtual Wall TM Halo TM gjør Roomba ideell for hjem med dyr. Ved å sette opp et beskyttelsesområde rundt Virtual Wall TM, hindrer Halo Roomba fra å støte i og røre dyrets mat- og vannskåler. NO Følg disse trinnene for å sette opp Virtual Wall Halo: 1. Når du har installert batteriene i Virtual Wall, sett den helt inn i Halo. Den sirkulære linsen til Virtual Wall skal være helt synlig på toppen. 2. Plasser Halo-en på gulvet, innrettet med Roomba og nær skålene (som vist nedenfor). 3. Hvis du har en skål, plasser den ved siden av Halo-en, slik at den nesten berører veggen. Hvis du har to skåler, plasser en på hver side av Halo-en. zaščitno območje zaščitno območje skodelica skodelica Halo Halo skodelica skodelica x zaščitno območje Beskyttelsesområde omtrent 50 centimeter i diameter skodelica Halo skodelica Virtual Wall Halo fungerer på skåler som ikke er av metall, på under 25 centimeter i diameter og opptil 9 centimeter i høyde. Når batterinivået for Virtual Wall blir lavt, er området muligens ikke sterkt nok til å beskytte skålen(e). Skift ut batteriene hvis dette skjer. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 23

24 NO Home Base Ved slutten av en rengjøringssyklus, eller hvis Roombas batteri går tomt, returnerer den til basen for lading. Roomba må finne basens infrarøde signal for å kunne returnere. Basen skal alltid være plugget inn. Når basen er plugget inn, blinker strømlyset for å indikere at basen er tilkoblet strømkilden. Hvis Roomba returnerer til basen og ikke kan koble til, vil den prøve igjen til den lykkes. Når Roomba kobler til og settes i basen, slutter basens strømlys å blinke og lyser kontinuerlig grønt. Innen et minutt etter den har kommet til basen, går Roomba i dvale og kun batteriindikatoren lyser for å vise ladestatusen. Plassering av basen Plasser basen på en hard, jevn flate mot en vegg. Påse at den plasseres minst 1,2 meter unna trapper og at Roomba har en klar bane til den. Plasser ikke basen innen 1,2 meter fra en trapp. 24 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

25 Fjernkontroll (valgfritt tilbehør for alle modeller) Med fjernkontrollen kan du enkelt kontrollere Roombas funksjoner. Du kan bruke den til å slå Roomba av og på, samt styre den rundt i rommet uten å måtte bøye deg ned. Den gir deg også fjerntilgang til disse kommandoene: NO Retningsknapper SPOT-knapp CLEAN / Strømknapp Basen Installer 2 AA-batterier før du bruker fjernkontrollen første gang. SPOT CLEAN Basen Roomba beveger seg i spiral 1 meter i diameter, og beveger seg deretter i spiral tilbake dit den startet, mens den rengjør et lokalisert område grundig. Roomba beregner romstørrelsen automatisk og justerer rengjøringstiden deretter. Roomba forsøker å gå til Home Base, hvis tilstede. Sørg for at det er en direkte synslinje fra fjernkontrollen til Roomba, og at fjernkontrollen peker mot Roomba. Fjernkontrollen, Virtual Wall, Lighthouse TM og Home Base drives ved bruk av en usynlig infrarød stråle. Hvis alle brukes i samme område, kan Roomba registrere flere infrarøde signaler og dermed slutte å fungere. Fjernkontrollen fungerer IKKE når Roomba er nær en Virtual Wall. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 25

26 NO Trådløst kommandosenter (valgfritt tilbehør for 880-modellen) Via det trådløse kommandosenteret kan du kontrollere alle funksjonene til Roomba fra opptil 7,5 meter unna. Du kan bruke det trådløse kommandosenteret til å slå Roomba av og på, stille inn opptil syv rengjøringstider i uken og styre Roomba rundt i rommet. For å stille inn Roomba til å rengjøre, bruk knappene på det trådløse kommandosenteret på samme måte som om de var på selve roboten. Se side 27 for detaljert informasjon om innstilling av klokken på Roomba samt innstilling, endring og sletting av rengjøringsplanen. Installer 4 AA-batterier før du bruker det trådløse kommandosenteret første gang. Hvis du kjøper et trådløst kommandosenter, gå til for informasjon om oppsettet av det trådløse kommandosenteret med Roomba. 26 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

27 Innstilling av Roomba NO Stille inn tiden Du må stille inn tiden før du kan stille inn Roomba til å rengjøre. Stille tiden: 1 Trykk på CLOCK. 2 SUN MON TUES WED THRS FRI SAT Bruk knappene DAY, HOUR og MINUTE hver for seg til å angi rett tid. 3 Trykk på OK. Roomba vil avgi et lydsignal for å indikere at klokkeslett og dato er stilt. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 27

28 NO Innstilling av Roomba Programmere en tidsinnstilling Du kan stille Roomba til å rengjøre én gang per dag, opptil syv ganger i uken. Du må stille tiden før du kan stille inn en rengjøringsplan. Programmere en tidsinnstilling: 1 2 Trykk på SCHEDULE. Roomba vil avgi et lydsignal for å indikere at rengjøringsplanen er stilt. 3 SUN MON TUES WED THRS FRI SAT Bruk knappene DAY, HOUR og MINUTE hver for seg for å angi tidsplanen. 28 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

29 NO Vise tidsinnstillinger Vise Roombas planlagte rengjøringstider: 1. Trykk på SCHEDULE. 2. Trykk på DAY for å bla gjennom de programmerte rengjøringstidene. 3. Trykk på OK. Slette en tidsinnstilling Slette en tidsinnstilt rengjøring: 1. Trykk på SCHEDULE. 2. Trykk på DAY for å bla gjennom de programmerte rengjøringstidene. 3. Når Roomba viser den programmerte tidsinnstillingen du vil slette, trykk og hold på DAY i fem sekunder. Roomba vil avgi et lydsignal for å indikere at rengjøringstiden er slettet. 4. Trykk på OK. Endre en tidsinnstilling Endre en tidsinnstilt rengjøring: 1. Trykk på SCHEDULE. 2. Trykk på DAY for å bla gjennom de programmerte rengjøringstidene. 3. Når Roomba viser den programmerte rengjøringstiden du vil endre, trykk og hold på knappene HOUR og MINUTE for å gjøre endringen. 4. Trykk på OK. Roomba vil avgi et lydsignal for å indikere at rengjøringstiden er stilt. Klokken på Roomba kan vises i formatene 12-timers (AM/PM) eller 24-timers. For å veksle mellom de to visningene, trykk og hold CLOCK i 5 sekunder. Veksle mellom 12-timers og 24-timers formatet ved bruk av knappen CLOCK. Trykk på OK for å lagre. Roomba avgir et lydsignal og klokken lyses opp raskt for å indikere at klokkeformatet er endret. Klokken vil returnere til standardformatet på 12-timer (AM/PM) når batteriet er koblet fra eller batterinivået er meget lavt. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 29

30 NO Regelmessig vedlikehold For å sikre toppytelse for Roomba, bør du utføre følgende vedlikehold: Komponent Vedlikehold Skift ut Beholder Etter hver bruk Ikke relevant Filter En gang i uken (to ganger i Hver andre måned uken i hjem med dyr) AeroForce Støvbørster Hver fjerde måned (hver tredje Hver tolvte måned måned i hjem med dyr) Sensorer En gang i uken Ikke relevant Forhjul En gang i uken Ved behov Roterende sidebørste En gang i uken Ved behov Roomba kontaktpunkter En gang i uken Ikke relevant Home Base kontaktpunkter En gang i uken Ikke relevant Ta ut og tøm beholderen etter hver bruk. Trykk på knappen og trekk for å ta ut beholderen. Filteret rengjøres ved å dunke det forsiktig mot søppelkassen. Ta ut filteret og rist av smuss. Vask aldri filteret. Rengjør børstene på Roomba. Fjern hår fra de gule børstedekslene (hår trekkes enkelt ut). Vask aldri AeroForce-ekstraktorer eller ekstraktorhetter. Filterdøren lukkes IKKE hvis det ikke settes inn et filter. Hvis du legger merke til at Roomba samler opp mindre smuss fra gulvet, tøm beholderen, rengjør filteret og rengjør børstene. Forsøk ikke å bruke Roomba uten børstedekslene. Hvis du forlegger Roombas børstedeksler, kontakt irobots kundeservice for ekstra deksler. 30 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

31 Regelmessig vedlikehold Kantsensorer Robotens kontaktpunkter Kantsensorer NO Rengjør sensorene på Roomba. Tørk av følgende elementer med en ren, tørr klut hver uke: 1. Fire kantsensorer foran 2. To kantsensorer bak 3. To Home Base kontaktpunkter 4. To robot-kontaktpunkter 5. To beholdersensorer 6. To indre beholdersensorporter 7. To ytre beholdersensorporter Beholdersensorer Hjul Aksel Slitasjevern Hus Rengjør fronthjulet på Roomba. 1. Trekk godt i fronthjulet på Roomba for å fjerne det fra roboten. 2. Fjern smuss fra innsiden av fronthjulets hulrom. 3. Fjern fronthjulet fra huset ved å skyve det gjennom fra undersiden. Fjern eventuelt hår som er viklet rundt slitasjevernet. 4. Hvis hjulrotasjon fremdeles er begrenset, ta tak i hjulet med den ene hånden ved å plassere fingeren over slitasjevernet. Deretter bruker du den andre hånden til å skyve på det andre slitasjevernet for å fjerne akselen fra hjulet. 5. Fjern eventuelt hår og smuss fra akselen og hjulenheten. 6. Sett tilbake slitasjevernet og akselen på hjulet, og plasser hjulet i huset. Fronthjul som er tettet til med hår og smuss kan skade gulvet. Rengjør den roterende sidebørsten. Bruk en mynt eller en liten skrutrekker til å fjerne skruen. Deretter tar du ut børsten, rengjør den og setter den tilbake. Se etter de gule delene når du utfører vedlikehold på Roomba. Disse delene er utformet for å kunne fjernes og rengjøres hver gang du tømmer beholderen. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 31

32 NO Feilsøking Roomba vil fortelle deg dersom noe er galt, med en to-tonet «uh-oh» lyd etterfulgt av en informerende stemme. Feilsøkingslyset vil også blinke. Se tabellen nedenfor for å løse eventuelle problemer med Roomba. Hvis problemet vedvarer, besøk Kjørefeil Trykk på CLEAN for å gjenta feilmeldingen. Roomba blinker og sier... Feil 1. Flytt Roomba til et nytt sted, og trykk på CLEAN for å starte på nytt. Feil 2. Åpne børsterammen og rengjør børsteviftene. Feil 5. Roter Roombas sidehjul for å rengjøre. Feil 6. Flytt Roomba til et nytt sted, og trykk på CLEAN for å starte på nytt. Feil 7. Roter sidehjulene for å rengjøre. Feil 8. Feil 9. Dunk på Roombas støtinnretning for å rengjøre. Sannsynlig årsak Roomba står fast med et hjul som henger ned. Roombas hovedbørster kan ikke dreies. Sidehjulet sitter fast. Kantsensorene på Roomba er skitne, den henger over en kant, eller sitter fast på en mørk flate. Sidehjulet sitter fast. Viften på Roomba sitter fast. Støtinnretningen sitter fast, eller støtinnretningens sensor er skitten. Handling Kontroller at Roombas hjul står stødig på gulvet. Hvis Roomba står fast, start på et nytt sted. Hvis Roomba ikke står fast, rengjør sidehjulene for hår og smuss. Skyv hjulene inn og ut, og kontroller at de begge dreier fritt. Ta ut og rengjør børstene og dekslene. Rengjør sidehjulene på Roomba for hår og smuss. Rengjør sidehjulene på Roomba for hår og smuss. Skyv hjulene inn og ut, og kontroller at de begge dreier fritt. Start Roomba på et nytt sted. Hvis Roomba står fast, start på et nytt sted. Hvis Roomba ikke står fast, rengjør kantsensorene med en tørr klut. Start på et nytt sted. Rengjør sidehjulene på Roomba for hår og smuss. Skyv hjulene inn og ut, og kontroller at de begge dreier fritt. Start Roomba på et nytt sted. Ta ut og tøm beholderen. Dunk deretter lett på beholderen for å løsne eventuelt gjenværende smuss. Dunk lett på støtinnretningen flere ganger for å løsne eventuelt smuss som kan sitte fast under. 32 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

33 NO Feil 10. Roter sidehjulene for å rengjøre. Feil 11. Sidehjulet på Roomba sitter fast, eller støtinnretningen registrerer ikke hindringer. Roomba har en intern feil. Hvis Roomba beveger seg i ring, rengjør sidehjulene for hår og smuss. Skyv hjulene inn og ut, og kontroller at de begge dreier fritt. Hvis Roomba ikke beveger seg i ring, kan det være den er i et stort rom. Bruk en Virtual Wall til å skape et mindre rengjøringsområde. Ring irobots kundeservice. Problemer under lading Roomba blinker... Roomba viser... Roomba sier... Sannsynlig årsak 1 gang Feil 1 Ladefeil 1 Roombas batteri er ikke tilkoblet. 2 ganger Feil 2 Ladefeil 2 Roomba har en ladefeil. 3 ganger Feil 3 Ladefeil 3 Roomba har en ladefeil. 5 ganger Feil 5 Ladefeil 5 Roomba har en ladefeil. 6 ganger Feil 6 Ladefeil 6 Roombas batteri er for varmt. 7 ganger Feil 7 Ladefeil 7 Batteriet i Roomba avkjøles ikke. Handling Kontroller at batterifliken er fjernet. Ta av batteridekslet, ta ut batteriet og sett det inn igjen (se side 35). La Roomba kjøles ned i minst en time og prøv å lade igjen. Kontakt kundeservice. Kontroller at Roombas Home Base er riktig installert (se side 24). Tørk av kontaktpunktene på Roomba og Home Base. La Roomba kjøles ned i minst en time og prøv å lade igjen. La Roomba kjøles ned i minst en time og prøv å lade igjen. For å tilbakestille Roombas programvare, holde CLEAN-knappen nede i 10 sekunder. Dette vil slette alle innstilte rengjøringstider, tilbakestille klokken og løse enkelte programvareproblemer. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 33

34 NO Utskiftbare moduler Besøk global.irobot.com for å bestille reservedeler Roomba har flere moduler som kan skiftes ut, inkludert drivhjulene, den roterende sidebørsten, rengjøringshodet, støvbeholderen, styrehjulet og batteriet. For å få tilgang til Roombas utskiftbare moduler, fjern følgende elementer i denne rekkefølgen: 1. Skruen som holder sidebørsten på plass 2. De to skruene som holder fast batteridekslet 3. Batteriet 4. De to skruene som holder fast bunndekslet Slitasjevern Fremre styrehjul Batterideksel Sidebørste med skrue Styrehjulhus Bunndeksel Batteri Rengjøringshodemodus Høyre hjulmodul Venstre hjulmodul Sidebørstemodul Høykapasitetsbeholder Ramme For bestilling av reservemoduler, gå til global.irobot.com Utskiftbar frontplate 34 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

35 Ta ut batteriet NO Følg disse anvisningene for å ta ut og reinstallere batteriet i Roomba. 1. Løsne de to skruene som vist nedenfor, og fjern batteridekslet og batteriet. 2. Gjeninnsett batteriet med irobot-logoen vendt opp. 3. Sett tilbake batteridekslet og fest de to skruene. Batteridekselskruer Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 35

36 NO Registrering Registrer din Roomba nå for å aktivere garantien og få eksklusiv tilgang til: irobots prisbelønte kundeservice: Få support skreddersydd til din spesifikke robot, inkludert svar på spørsmål, vedlikeholdstips, videodemoer og live chat. Produktoppdateringer og annen nyttig informasjon: Vær blant de første til få informasjon om nye roboter, eksklusive rabatter og spesielle kampanjer. Når du registrerer deg, kan du også fortelle oss om dine erfaringer med Roomba. Hos irobot lytter vi til våre kunder og gjør forbedringer på robotene våre basert på deres verdsatte tilbakemeldinger. Vi vil gjerne høre fra deg! For å registrere din Roomba, besøk eiersenteret for 800-serien på global.irobot.com/ register. Der finner du også en hurtigstartguide, instruksjonsvideoer, informasjon om tilbehør, ofte stilte spørsmål og mer. 36 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

37 Samsvarserklæring NO irobot Roomba Støvsugerrobot og tilbehør Produsent: irobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA erklærer at Roomba sammen med modell og batteriladere og basen samsvarer med kravene i: Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC, med etterfølgende endringer i 93/68/EEC, og EMC-direktiv 89/336/EEC med etterfølgende endringer i 92/31/EEC. Det erklæres videre at Roomba og Roomba SE robotstøvsuger og tilbehør overholder følgende harmoniserte europeiske standarder: År for CE-merking: 2004 EN : A11:2004 Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhet, del 1 Generelle krav EN :2003 Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhet, del 2 Spesifikke krav til støvsugere og vannsugende rengjøringsapparater EN :2002 Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Del 2-29 Spesifikke krav til batteriladere EN : A1: A2:2002 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater - Del 1: Utstråling EN : A2:2002 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater - Del 2: Immunitet Produktfamiliestandard Lavspenningstester og EMC-tester er utført av: TUV Rheinland of North America Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi en rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde kan forårsake skadelige forstyrrelser, noe brukeren vil måtte korrigere på egen bekostning. Brukerhåndbok for Roomba 800-serien 37

38 NO irobot kundeservice utenfor USA og & Canada Besøk global.irobot.com for å: Få råd og tips om hvordan du optimaliserer robotens ytelse Få svar på spørsmål Laste ned en detaljert produktveiledning Kontakte din lokale forhandler 38 Brukerhåndbok for Roomba 800-serien

39

40 irobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA USA. Alle rettigheter forbeholdt. irobot og Roomba er registrerte varemerker for irobot Corporation. AeroForce, Dirt Detect, iadapt, Virtual Wall, Home Base, Lighthouse og Halo er varemerker for irobot Corporation. Patent i USA. Nos. Andre patentanmeldinger. WC:

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Bruksanvisning

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Bruksanvisning Støvsugerrobot 700-serien Bruksanvisning Kjære -eier, Takk for at du har valgt en ny generasjon irobot støvsugerrobot. Du slutter deg til et veldig spesielt samfunn av mennesker 5 millioner verden over,

Detaljer

Roomba. Støvsugerrobot. Eierveiledning

Roomba. Støvsugerrobot. Eierveiledning Roomba Støvsugerrobot Eierveiledning Kjære Roomba-eier, Takk for at du har valgt en ny generasjon irobot Roomba støvsugerrobot. Du slutter deg til et veldig spesielt samfunn av mennesker - 7.5 millioner

Detaljer

500-serien. Brukermanual

500-serien. Brukermanual 500-serien Brukermanual Kjære irobot Roomba eier, Gratulerer og velkommen til irobots verden! Som eier av en irobot Roomba Støvsugerrobot, tar du én av det stigende antallet mennesker over hele verden,

Detaljer

Støvsugerrobot. 600-serien Brukerhåndbok

Støvsugerrobot. 600-serien Brukerhåndbok Støvsugerrobot 600-serien Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM

Detaljer

B R U K E R H Å N D B O K

B R U K E R H Å N D B O K BRUKERHÅNDBOK Velkommen! NO Kjære Scooba-eier. Gratulerer med kjøpet av irobot Scooba, og velkommen til irobot-familien! Du har blitt del av et globalt samfunn av personer 10 millioner og stadig økende

Detaljer

600-serien Brukerhåndbok

600-serien Brukerhåndbok 600-serien Brukerhåndbok Viktig sikkerhetsinformasjon DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN FRA 8 ÅR OG OPPOVER OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER, ELLER MANGLENDE ERFARING

Detaljer

B R U K E R H Å N D B O K

B R U K E R H Å N D B O K BRUKERHÅNDBOK Velkommen! NO Kjære Scooba-eier. Gratulerer med kjøpet av irobot Scooba, og velkommen til irobot-familien! Du har blitt del av et globalt samfunn av personer 10 millioner og stadig økende

Detaljer

500 Series. www.irobot.com

500 Series. www.irobot.com 500 Series www.irobot.com Kjære irobot Roomba-eier, Takk for at du kjøpte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du er nå en av millioner av mennesker som gjør rent med roboter - den smarte måten å gjøre det

Detaljer

Støvsugerrobot. 800-serien Brukerhåndbok

Støvsugerrobot. 800-serien Brukerhåndbok Støvsugerrobot 800-serien Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Støvsugerrobot. 600 series Brukerhåndbok

Støvsugerrobot. 600 series Brukerhåndbok Støvsugerrobot 600 series Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM

Detaljer

Støvsugerrobot. 800-serien Brukerhåndbok

Støvsugerrobot. 800-serien Brukerhåndbok Støvsugerrobot 800-serien Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Roomba 900. Eierens håndbok

Roomba 900. Eierens håndbok Roomba 900 Eierens håndbok Innholdsfortegnelse NO Viktig sikkerhetsinformasjon... 2 Oppsettsguide... 6 Hvorfor laste ned irobot HOME-app?... 7 Grunnleggende drift Instruksjoner... 8 Hvordan Roomba rengjør

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

støvsugerrobot 900-serien Brukerhåndbok

støvsugerrobot 900-serien Brukerhåndbok støvsugerrobot 900-serien Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok RoboMop V3 microfiber

Brukerhåndbok RoboMop V3 microfiber Brukerhåndbok RoboMop V3 microfiber OBS maskinen skal lades før bruk. Les alltid brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk. Engelsk manual med utfyllende instruksjon medfølger i esken. www.vikingcimex.no

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com

irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com irobot Scooba Brukermanual www.irobot.com Kjære irobot Scooba eier, Gratulerer og velkommen til irobots verden! Du er en av stadig flere som har oppdaget, smartere måte å rengjøre på. irobot Scooba er

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

900-serien Brukerhåndbok

900-serien Brukerhåndbok 900-serien Brukerhåndbok Viktig sikkerhetsinformasjon DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN FRA 8 ÅR OG OPPOVER OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER, ELLER MANGLENDE ERFARING

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer