HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 8/2008 TEKNIKK Messeaktuelt Nye brannstasjoner Stor VA-utbygging i Bykle Langevatn vannverk NKF har fått ny leder HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Ny konge i lensepumping! Den nye 2600-serien lensepumper fra ITT Flygt setter en ny standard i lensepumping. Med spissteknologisk design, nye materialer og et patentert Dura-Spin TM hydraulsystem. Disse pumpene har en hittil ukjent slitestyrke og en konstant ytelse over tid, som bidrar til lave driftskostnader. I tillegg har du vårt effektive serviceapparat som en sikkerhet mot driftsavbrudd. Et Flygt-kjøp er et trygt kjøp. Se den nye serien på ITT Flygt AS OSLO Tlf BERGEN Tlf HAMAR Tlf ÅLESUND Tlf KRISTIANSAND Tlf TRONDHEIM Tlf STAVANGER Tlf TROMSØ Tlf

3 Innhold Vann og avløp Leder: nkf i morgendagens samfunn... 5 Aktuelt... 6 Stor utbygging av Va-anlegg i hytteområde...8 Messeakuelt Tromsø: Bergen har fått ny brannstasjon! Brann Bygg og eiendom Langevatn - Norges første og dagens nest største interkommunale vannverk Ny brannstasjon, endelig! Leder med ambisjoner Glimt fra NKF-dagene i Bodø Nytt fra NKF Nytt fra NKF...38 Bransjenyheter...42 Leverandørguide...45 Messer & Konferanser din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Bredel slangepumper for dosering og transport

4 Plastrør er lette å legge Det kreves bare at du ser bort fra behovet for tidkrevende, kostbar og svært nøyaktig legging, med riktig graderte og dyre omfyllingsmasser, samt bruk av lett komprimeringsutstyr pluss gradvis påfylling og komprimering, påfylling og komprimering, påfylling og komprimering, påfylling og komprimering Betongrør er heldigvis tunge. Derfor stilles det litt andre krav til løfteutstyr, men en gravemaskin er som regel tilgjengelig når grøfter graves. Dermed går leggingen som en lek. Omfylling gjør du med stedlig masse og gravemaskin. Null kroner til kjøp av graderte omfyllingsmasser, null til transport, til omfylling og komprimering. Et lite paradoks, men styrken og tyngden gjør betongrørene lette. - Å legge! Beisfjord Sementvarefabrikk AS BetoNor AS Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS Hedrum Cementstøperi AS Holmen Betong AS Loe Rørprodukter AS Midt-Norsk Betong Mosjøen AS Midt-Norsk Betong Verdal AS Narmo Betong AS Jaro AS NOBI Norsk Betongindustri AS Ryfoss Betong AS Skjæveland Cementstøperi AS Sortland Sementvarefabrikk AS Sylteosen Betong AS Ølen Betong AS Østfold Betongprodukter AS Bare betong varer evig Karl Johansgt. 12b 0154 Oslo Bare betong varer evig

5 Leder KOMMUNAL 8/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no Ans. redaktør: Per Næss Tlf ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x MILJØMERKET Trykksak Forsidefoto: Fossefall i Steinbergdalen, Sogn og Fjordane. Foto: Astrid Øygard Av Kari Myhre Hellem, Nyvalgt hovedstyreleder Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunalteknikk, en anerkjent og respektert samfunnstjeneste Hva er kommunalteknikk? Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av kommunale bygg. Mange kjenner kommunens myndighet i oppmåling av tomter, byggesaksbehandling, reguleringsplaner, kommuneplaner og kartverk av mangfoldige slag. Renovasjon og brann hører også til under tjenesten. Alt dette er viktige samfunnstjenester. De må fungere for at alle som bor, og oppholder seg, i kommunen skal få hverdagen til å fungere. Politikerne, våre arbeidsgivere, trenger kommunalteknikerne for å kunne styre og utvikle kommunen. Anerkjennelse og respekt er viktig for at vi skal yte vårt beste og gjøre en god jobb. Våre tjenester får ikke alltid god omtale i mediene. Og vi må jobbe godt for å få tildelte resurser til å strekke til. Derfor er det viktig at vi er rause med hverandre og gir hverandre både faglig og sosial støtte. Norsk Kommunalteknisk Forening, med alle sine faglige nettverk og arrangementer, har rom for dette. Vi er en stor, faglig familie og vi har plass til mange flere. Jobb i kommunen. Kommunaltekniske fagområder har et mangfold av muligheter. Jobben er allsidig. Hver dag byr på nye utfordringer, og utfordrer til selvstendighet og samarbeid. Dette er noe av det beste vi kan tilby nye medarbeidere. Derfor har vi et fortrinn framfor andre arbeidsplasser. Dette kan kommunalteknikeren bekrefte. Håp for framtiden! Som nyvalgt styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening takker jeg for tilliten. Mitt ønske er å medvirke til godt omdømme for kommunalteknikeren og at innbyggerne i kommunene skal ha tillit til at vi gjør en god jobb. For å lykkes med denne målsettingen er det viktig at alle med verv i vår forening jobber godt i sine fora og for å få til god samhandling mellom fagområdene. Les også intervju med Kari på side 34. Instrumenter for Vann og Avløp Nivå, mengde, ph, turbiditet, tørrstoff, prøvetaking, signalbehandling, pumpestyring og overvåking. Pumpestyring Prins Chr. Augusts Plass Moss Tlf.: Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Miljøfarlige sparepærer kastes i søpla Sparepærer som inneholder kvikksølv, kastes ofte i søpla, og folk under 40 år slurver mest. Det viser en spørreundersøkelse SFT har fått gjennomført. Inneholder kvikksølv Sparepærer reduserer strømregningen og er et bidrag til lavere utslipp av klimagasser. Men pærene innholder kvikksølv og skal i likhet med alle andre lyspærer leveres til forhandler eller miljøstasjon etter bruk. Det samme gjelder mobiltelefoner, elektroniske leker og annen småelektronikk, som ofte innholder miljøgifter. En av tre kaster sparepærer i søpla - Ta med de brukte sparepærene til butikken når du skal kjøpe nye, oppfordrer SFTdirektør Ellen Hambro, som ønsker at det skal gis bedre informasjon til forubrkerne om hvordan miljøfarlige stoffer skal håndteres slik at returdelen øker. Kilde: SFT Nyttig samarbeid mellom brannvesen og elektrisitetstilsyn I Hallingdal har brannvesenet og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utført tilsyn for hverandre. Erfaringene viser at det er mulig å samarbeide på tvers av fagmiljøer og myndigheter for å oppnå et felles mål om forebyggende brannvern. Prosjektgruppa fra Hallingdalprosjektet mener at det ligget er stort effektiviseringspotensial i denne måte å arbeide på. Kompetanseoppbygging, tett oppfølging og kommunikasjon underveis har gitt et vesentlig mer effektivt tilsyn for å forebygge brann i boliger. Hallingdalprosjektet er mottatt med store interesse fra både brann- og elmiljøet, og tiden bør derfor være moden for et mer formalisert samarbeid mellom de to lokale myndighetene. Kilde: DSB FFO vil ha standarder og tidsfrister Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil be Stortinget om at det utarbeides standarder for hva som er universell utforming innen transportområdet. Likeledes vil organisasjonen be om at forskriftsarbeidet på bygninger og differensierte tidsfrister på ulike kategorier bygg, kommer fort i gang. Et viktig punkt å følge opp er de manglende tidsfrister for universell utforming av eksisterende bygg og transportsektoren, skriver FFO på sine hjemmesider. FFO vil be Stortinget sikre at forskriftsarbeidet på bygninger og differensierte tidsfrister på ulike kategorier bygg kommer fort i gang. - Vi vil også be om at bygg, der allmennheten ferdes, må komme først. Som for eksempel transportterminaler, kinoer, kafeer, skoler og så videre, melder organisasjonen. Når det gjelder arbeidslivet ønsker FFO at det blir aktivitets- og rapporteringsplikt for universell utforming også for bedrifter med under 50 ansatte, men at antallet kan differensieres i forhold til hvem som bare skal ha aktivitetsplikt og hvem som skal ha plikt til begge deler. Kilde: Universellutforming.miljo.no Teknologisk Institutt RÅDGIVNING INSPEKSJON TESTING KURS Rådgiving inspeksjon testing av plastrør for vann og gass Produktutvikling Prosessforbedringer Årsaksanalyser Kort- og langtidstest av PE-rør Kurs i plastrørsveising Sertifikatgivende kurs innen plastsveising (speil og elektromuffe) iht. NS 416 Tilleggskurs for gassrørsveising Tråd-, ekstruder- og plastmembransveising Kursene utføres både som åpne og bedriftsinternt Kontakt: Asgeir Haukaas tlf

7 a goodtech company din suksess vårt mål Norges ledende leverandør av automatiseringsutstyr til kommunalteknisk sektor Triple-S er norsk distributør for Rockwell Automation, ProSoft og ewon. Vi leverer industrielle IT og automatiseringsprodukter til norsk industri, marine, offshore og offentlig sektor. Siden etableringen i 1990 har vi bygget opp et sterkt faglig miljø og solid kunnskapsbase innen våre forretningsområder og vi har samlet erfaring og kunnskap ved å samarbeide tett med våre kunder. Kompetente og entusiastiske medarbeidere har som oppgave å finne de riktige svarene på spørsmål som gjør at du blir mer kosteffektiv og konkurransedyktig. Triple-S har kjente norske selskaper som sine hovedkunder og omfatter alle industrier og bransjer. Våre kunder er sluttbrukere, maskinbyggere (OEM s) og systemintegratorer. Produktområder: Lavspenningsprodukter Motorstyringer Condition monitoring Maskinsikkerhet Automatisering og prosesskontroll systemer Industrielle nettverk og kommunikasjonsløsninger Visualisering og operatørstøttesystemer MES og Industrielle IT systemer For mer informasjon: Kommunalteknikk nr

8 Vann og avløp Stor utbygging av Va-anlegg i hytteområde I dette området er det idag om lag 500 fritidsbustader. I nyleg vedtekne reguleringsplan er det lagt opp til utbyggjing av i underkant av 500 nye fritidsbustader. Bykle kommune satsar stort på utbyggjing av områder for fritidsbustader, samt utbyggjing av infrastruktur i eksisterande utbyggjingsområder. Arbeidet med prosjektering/ utbyggjing av VAtekniske anlegg er i gang for fullt. Av Sigbjørn Åge Fossdal tenesteleiar/prosjektleiar, Bykle kommune Området ligger i Hovden Sør, tidligare kalt Midtregionen. Det strekker seg frå Hovden i nord til Hoslemo i sør. Området er eit naturskjønt, småkupert høgfjellsterreng, og med elva Otra som renn gjennom området. Rv.9 går i austre del av utbyggjingsområdet. Området er sårbart, og set difor store krav til utbyggjar i høve å minimalisere inngrep i naturen, som vil vere skjemmande og som det tek lang tid å rehabilitere. I dette området er det i dag om lag 500 fritidsbustader, hovedsakelig bygd frå 1970-talet og frametter. Mange av fritidsbustadane har innlagt straum, men svært få har innlagt vatn og avløp. I den nyleg vedtekne reguleringsplanen for området, er det lagt opp til utbyggjing av i underkant av 500 nye fritidsbustader. Dette har ført til at kommunen har vedteke utbyggjing av VA-tekniske anlegg for heile området med tilbod til hytteeigarar om standardheving på eksisterande fritidsbustader, og til dei nye utbyggjingsområda. Løypenettet skal og byggjast ut. I tillegg er det ein del spreidt busetnad og næringsvirksomhet etablert i området. Utbyggjingsplan/ledningsanlegg Utbyggjing av området er delt opp i fleire etapper. Arbeidet med detaljprosjektering av del I, området frå Hoslemo i sør og t.o.m vegkrysset Rv. 9 og veg til Ørnefjell, vart tildelt konsulentfirmaet COWI AS. Dette området er delt i to utbyggjingsetappar. 8 Kommunalteknikk nr

9 Entreprise sør strekker seg frå Hoslemo til og med Austre Tverrfjell, samt avgreining til Berdalen. Entreprise nord strekker seg frå Austre Tverrfjell til og med vegkrysset rv. 9/ Ørnefjell. Arbeidet med opparbeiding av entreprise sør, vart tildelt Hovden Hytteservice AS like før årsskiftet og vart igangsatt like før påske og skal vere klart for overlevering seinast Arbeidet omfattar snaut ni kilometer grøfter og anlegg med røyr i dimensjonane Ø63 ø 225 mm, sju pumpestasjonar for spillvatn, og tre trykkøkningsstasjonar. Arbeidet med entreprise nord, har vore lyst ut på anbod med anbodsfrist d.å., og arbeidet med evaluering av innkomne anbod pågår i skrivande stund. Entreprisen omfatter ca. ti kilometer med grøfter og anlegg med rør i dimensjonane Ø 63 Ø 225 mm, fem pumpestasjonar for spillvatn, samt tre elvekryssingar. Arbeidet er forutsatt igongsatt i løpet av inneverande sommar, og skal vere klart for overlevering seinast Arbeidet med detaljprosjektering av del II, som strekker seg frå vegkrysset rv. 9/Ørnefjell, er tildelt konsulentfirmaet Sørlandskonsult AS. Denne etappen har ein samla trace-lenge på snaut seks kilometer på land. I tillegg omfatter arbeidet sjøledningar frå eksisterande renseanlegg på Hovden og gjennom Hartevatn til nytt renseanlegg som skal etablerast i sørenden av Hartevatn. Arbeidet med opparbeiding av denne etappen er forutsatt lyst ut på anbod i løpet av inneverande sommar, og med ferdigstillelse innen utgangen av Vassforsyning Vassforsyning til heile utbyggjingsområdet skal knyttast til Hovden vassverk med ledning gjennom Hartevatn og til nytt høgdebasseng som skal byggjast midt i utbyggjingsområdet v/austre Tverrfjell. Ledningsnettet er også dimensjonert for å dekke behovet for brannvatn i eksisterande og nye utbyggjingsområder. Avløp Alt avløp frå tettstaden Hovden, vert i dag ført til Hovden renseanlegg. Dette anlegget er av eldre dato og nedslitt. I samband med utbyggjing av Hovden sør, vert det no lagt opp til å byggje nytt renseanlegg i sørenden av Hartevatn, og sanere det eksisterande renseanlegget på Hovden. Søknad om utsleppsløyve for eit biologisk/ kjemisk anlegg, dimensjonert for pe, er sendt Fylkesmannen i Aust- Agder. Arbeidet med prosjektering av høgdebasseng for vassforsyning, samt nytt renseanlegg, vil verta lyst ut på anbod før fellesferien inneverande år, og anlegga skal etter framdriftsplanen stå driftsklare innen utgangen av Området er eit naturskjønt, småkupert høgfjellsterreng, med elva Otra som renn gjennom området. IT I tillegg til utbyggjing av VA-tekniske anlegg, vert det også lagt trekkrøyr for fiberkabel, slik at heile området får tilbod om breiband via fiberkabel. Øvrige tiltak I tilknytning til etablering av nytt renseanlegg, vil det også bli prosjektert og bygd anlegg for sluttbehandling av slam frå renseanlegget, samt slam frå Bykle renseanlegg. Sluttproduktet er tenkt nytta lokalt i samband med byggjng av skiløypetrasear og ved etablering av grøntområder. I tillegg til byggjing av renseanlegg/slambehandlingsanlegg, vert det no sett igong arbeid med eit forprosjekt for mottak av hogstavfall/trevirke for omdanning til flis, for å kunne nytte dette i biobrensel-anlegg som planlegges utbygd på Hovden. Kostnader Kostnadene med utbyggjing av ledningsanlegg og tekniske anlegg, inkl. renseanlegg, har pr. i dag ei kostnadsramme på ca. 140 millioner kroner. I tillegg kjem kostnader til mottaksanlegg for hogstavfall/trevirke. Fakta Ca. 500 eksisterande fritidsbusader Ca. 500 planlagte fritidsbusatder Detaljprosjektering del 1: COWI AS v/ Finn P. Fjeldberg, 0605 Oslo. Detaljprosjektering del 2: Ørlandskonsult AS, 4615 Kristiansand. Entreprise sør: Hovden Hytteservice AS Entreprise nord: ikke avklart i skrivende stund. Kosntadsramme Va: 140 millioner kroner. Ferdigstillelse: 2010 Kommunalteknikk nr

10 Messeaktuelt Mye å oppleve for messe-besøkende! Det er grunn til å tro at godt over 5000 besøkende vil komme på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk på Lillestrøm oktober. Det mener prosjektleder Per Næss. Nytt av året er at tre messer arrangeres under samme tak. Av Astrid Øygard, red -Mange besøkende mener at bredde og dybde er viktig. Med tre messer i ett, synes jeg vi har ivaretatt dette veldig bra, sier prosjektleder for Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk, Per Næss. Og er messen bra, så kommer folk igjen. Han forteller at hele 77% av de besøkende som var på forrige messe regnet med å komme tilbake. Det blir spennende å se om dette slår til. De fleste kommer for å orientere seg og for å få informasjon om produkter, priser og lignende. Og de fleste bruker mellom to og seks timer på messen. Det viser tall fra besøksundersøkelsen for forrige Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk, som var i Det som er nytt i år er at man med en og samme billett får tilgang til tre messer. De to andre messene er FDV-dagene, som er helt ny i år, og VVSdagene som har vært arrangert helt siden Kåring av Norges beste uterom og Norges beste drikkevann Alle kommuner fikk i slutten av mai en invitasjon til å melde seg på konkurransene om Norges beste drikkevann og Norges beste uterom. Vinnerene kåres på Miljø & Teknikk / Kommunalteknikkmessen. Forrige gang hadde Narvik beste overflatevann, og Lom hadde Norges beste grunnvann. Har de det fortsatt? Det gjenstår å se når smakspanelet skal vurdere alle de innsendte prøvene! Drammen hadde beste uterom i 2005, men siden den gang har mange kommuner opparbeidet sine torg, gater eller andre utearealer, så det skal bli spennende å se hvem som stikker av med premien i år, sier Per Næss. 10 Kommunalteknikk nr

11 Utstillerne er klare Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk har nesten alltid vært et vårarrangement. Og selvsagt er både arrangører og utstillere spente på hvordan det påvirker oppslutningen. Ikke minst gjelder det de som skal stå ute, men de er optimister. Blant annet opplyser Tellefsdal at de ser på det som en fordel og gleder seg til å vise fram ploger og annet vinterutstyr. Og Basal vil presentere overvannsrør som tåler å bli kjørt over av en stridsvogn. Både Brødrene Dahl og ITT Flygt setter søkelys på rent drikkevann. I det hele tatt ser det ut til at mange kommer til å ha fokus på miljø på årets Miljø & Teknikk / Kommunalteknikkmesse. Utstillerne dekker til sammen hele det kommunaltekniske fagfeltet. Stor bredde av fagseminarer Noen kommer først og fremst på messen for å gå på seminarer. Og i år er det mye å velge i. Bare på Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk er det mange fagseminarer. Temaene er Energibruk i kommunale bygg, Bedre ledningsnett og sikker vanndistribusjon, Trafikksikkerhetsarabeid, Universell utforming på tvers av faggrupper, Naturskader og klima, Det er nok flere besøkende på tilsvarende messer i Sverige, men vi opplever at nordmenn er mer interesserte i å prate, mer nytenkende og åpne (utstiller fra Sverige /Miljø &Teknikk 2005) Konsekvenser av global oppvarming for VA-nettet og Kampen om grøfta. Det blir også kurs for ansvarlig søker. De tre messene - Vi er sikre på at samkjøring av messene vil vitalisere og modernisere messene til beste for de besøkende. De får en variert og spennende fagmesse. Til sammen blir vi en av Norges største fagmesser, sier Tore Kristensen, daglig leder i Skarland press og Per Næss, generalsekretær i NKF. Det er Skarland Press AS, Norsk Kommunalteknisk Forening og KS som samkjører fagmessene VVS-dagene og Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk i I tillegg introduserer arrangørene en ny felles messe, FDV-dagene (forvaltning, drift og vedlikehold av bygg). Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 har røtter tilbake til slutten av 60-tallet. Da økte antall boliger betydelig, vegtrafikken økte eksponentielt og manglende håndtering av avløp begynte for alvor å bli synlig i vassdrag og sjøer. De tekniske etater var den del av kommunal virksomhet som på den tiden var størst. Enkelte leverandører så da også muligheten til å profilere seg ved å ta med maskiner og utstyr på NKFs landsmøter. Arrangementet vokste raskt, KS kom med og det ble gjennomført som utstillings- og konferansearrangement på Skinnsenteret (Økern) fra begynnelsen av 70-tallet. Arrangementet vokste ut av Skinnsenteret, flyttet til InfoRama i Sandvika og videre til Norges Varemesse på begynnelsen av 90-tallet da antallet utstillere nærmet seg 200. Mange betrakter Kommunalteknikk som veg, vannforsyning, avløp og avfall/renovasjon, men kommunalteknikk er mye mer enn det! Kommunalteknikk omfatter også områder som: planlegging av utbygging, byggesaksbehandling, brann og beredskap, offentlige bygg, IT/kart og geodata samt utemiljø, parker og grøntanlegg. Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 arrangeres av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) i samarbeid med Norsk Vann og Maskinentreprenørenes Forening (MEF). I tillegg til å være en omfattende miljøteknologisk utstilling gjennomføres det en rekke kurs og seminarer innefor de kommunaltekniske fagområdene. Arrangementet samler innkjøpere, beslutningstagere og fagfolk fra hele kommunenorge til sammen ca 5000 besøkende. Web: Det er givende, jeg treffer mange leverandører og kollegaer fra andre kommuner som jeg kan dele erfaringer med (besøkende fra Molde/ Miljø & Teknikk 2005) Forts. og neste side... Kommunalteknikk nr

12 Messeaktuelt VVS-dagene VVS-dagene ble arrangert første gang i 1982 i Inforama i Sandvika utenfor Oslo. Den var da Norges eneste messe innen VVS-teknikk. I løpet av tiden frem til i dag, har VVS-dagene vokst til å bli Norges største VVS-messe. Messen har også utviklet seg fra å være en nasjonal messe til å bli en internasjonal messe med utstillere fra Sverige, Danmark, Finland og Europa for øvrig. VVS-dagene omfatter fagområder som arbeidstøy, automatikk, regulering, bilinnredning, brannsikkerhet, dataprogram, inneklima/innemiljø, konsulenttjenester, kulde, oppvarming, energi, varmepumper, pumper, sanitær, vann og avløp, verktøy og utstyr, forskning og utdannelse. VVS-dagene arrangeres av Skarland Press AS i samarbeid med en del av de største organisasjonene innen VVS: NVEF Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk Forening, NRL Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS, NRF Norske Rørgrossisters Forening VVS, VA- og VVS-Produsentene, NVF Norsk Varmeteknisk Forening, NOBIO - Norsk Bioenergiforening og NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. VVS-dagene er besøkt av fagfolk fra hele Norge, i tillegg til besøkende fra Europa, Asia og Amerika. Besøkstallet har økt jevnt siden messen startet - med rekord på over i Hjemmeside: FDV-dagene 2008 FDV-dagene arrangeres for første gang oktober 2008 på Lillestrøm og er Norges eneste fagmesse som dekker fagområdene knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. FDV-dagene 2008 er en fellessatsing fra tidsskriftsforlaget Skarland Press AS, KS og Norsk Kommunalteknisk Forening. Målet har vært å samle hele bransjen under ett tak og skape en etterlengtet møteplass for dette viktige fagområdet. FDV-dagenes viktigste innhold vil være kjøp av produkter og tjenester på områdene: brannsikring, styringssystemer, overflatebehandling, inneklima, energiløsninger, facility management, tekniske installasjoner, inne-/ utemiljø, renhold og fasade. I tillegg vil messen inneholde produkter relatert til sikkerhet, elektriske anlegg, verktøy, maskiner og utstyr for FDV og HMS. FDV-bransjen har i stor grad vært usynlig. Å synliggjøre dette viktige fagområdet og menneskene som jobber med det vil gi store miljø- og driftsgevinster. På den nye messa får man alt i ett. Det er et stort behov for å samle bransjens fagfolk under samme tak. Ambisjonen er å bygge opp en messe som dekker de viktigste fagene knyttet til FDV. Behovet for miljøvennlig oppvarming, energisparing og godt vedlikehold er aktualisert i den senere tids debatt om global oppvarming. Gjennom godt vedlikehold kan man spare samfunnet og private aktører for store summer. Bransjen trenger en profesjonalisering. For å få til det må man ha en felles arena. FDV-dagene vil gi oss det, sier daglig leder Tore Kristensen i Skarland Press AS generalsekretær Per Næss Ny messe! i NKF. FDV-dagene blir arrangert i samarbeid med fagbladet FDV. FDV-dagene har også en egen fagkomité som jobber med å utvikle messen. I komiteen sitter det representanter fra Foreningen Næringseiendom, Statsbygg, Ullevål universitetssykehus og Renholdprodukters Leverandørforening, i tillegg til Norsk Kommunalteknisk og Skarland Press AS. Hjemmeside: 12 Kommunalteknikk nr

13 X-Stream - ekstreme egenskaper for ekstremt vær Konstruert for tøffe påkjenninger og værforhold Patentert muffesystem gir enkel montering med håndkraft også i store dimensjoner Høy slagfasthet kombinert med fleksibilitet mot setninger og bevegelser Komplett system med rør, kummer og deler Levetid > 100 år under normal belastning og forhold Nyhet! X-Stream 90 Sadelgrenrør For fleksibel montering av overvannsstikkledning Wavin teknisk avdeling hjelper deg gjerne med prosjekteringen -Vi kan overvann! Vil du vite mer, ring oss i dag på Providing Essentials

14 Messeaktuelt Miljøbesparende VA-produkter - Vi deltar selvfølgelig på årets Kommunalteknikk-messe. I år har vi spesielt fokus på miljø og innsparing, sier markedsansvarlig i Nessco, Marit Holen. Nessco er leverandør av trykkluftutstyr som kompressorer, blåsemaskiner, tørkere og trykktanker til en rekke kommunale anlegg. Med spesiell fokus på energibesparing og dermed både reduserte kostnader og mindre belastning på miljøet, ønsker Nessco å hjelpe sine kunder til å bli mer kostnadseffektive og miljøvennlige. På messen vil Nessco blant annet presentere sin VS-serie av frekvensstyrte kompressorer. Med frekvensregulering reguleres Marit Holen trykkluftproduksjonen eksakt etter behov. Hos en av Nesscos kunder, Lillehammer Renseanlegg, viser beregninger en energibesparelse på % i forhold til den gamle løsningen, forteller Holen. Jeg var skeptisk til de sparetallene Nessco presenterte før vi kjøpte kompressoren. Men nå viser våre beregninger at vi sparer enda mer enn det Nessco sa vi ville spare, sier Rune Roterud, driftsleder på Lillehammer Renseanlegg. På messen vil Nessco vise mer om hvilke andre tiltak som gjøres både internt og mot kunder for å heve miljøprofilen, og de besøkende loves mer informasjon om det totale tilbudet Nessco har til den kommunale sektoren. Brannvannsmåling En messenyhet fra Eskeland Electronics er en FM-godkjent vannmåler. Pitotless Nozzle er en patentert og FM-godkjent måledyse konstruert for kapasitetstesting av brannpumper, hydranter og annen vannmåling med høy gjennomstrømning. Den kan monteres i enden av en brannslange med en 2 ½ Hose Monster vannspreder, eller festes direkte på en hydrant, ventil eller annen fast kobling med 2 ½ gjenger. Gjennomstrømningen måles ved å lese av et manometer som viser det interne trykket i dysen. Pitotless Nozzle er en kompakt, solid og prisgunstig måleløsning. Den koniske innsnevringen inne i måledysen gir en stabil og laminær vannstråle, og høy nøyaktighet for målingene. Pitotless Nozzle fås i 4 forskjellige utgaver med et måleområde som spenner fra 3 liter/sekund til 100 liter/ sekund. Importør: Eskeland Electronics, Stand nr B03-32 under KommunalTeknikk Kommunalteknikk nr

15 Q-Bic - ta kontroll over vannet Lokal håndtering av regnvann - med Q-Bic overvannskassetter Fordrøyer og/eller infiltrerer etter behov og ledningskapasitet Enkel montering basert på lego prinsippet Vesentlig lenger levetid enn stenmagasiner (Norvar 144) Mindre gravearbeid og effektiv plassutnyttelse Fremstilt av PP miljøvennlig gjenvinnbar plast Wavin teknisk avdeling hjelper deg gjerne med prosjekteringen -Vi kan overvann! Vil du vite mer, ring oss i dag på Providing Essentials

16 Messeaktuelt Økende behov for arbeidskraft i kommune-norge Gjennom en undersøkelse gjennomført blant norske kommuner er det avdekket at mangel på arbeidskraft stadig er en stor utfordring i kommune-norge. Samtidig melder kommunene at det iversettes en rekke tiltak for å møte disse utfordringene. 124 kommuner deltok i undersøkelsen. Det ble avdekket at 60% av kommunene har generell mangel på arbeidskraft. Dette er en økning på 6% i forhold til i fjor. Et godt barnehagetilbud, interkommunalt samarbeid og gode boforhold ses på som på som de viktigste tiltakene for å møte utfordringene ved å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Kommunene melder at flere ulike fremgangsmetoder benyttes når også internasjonal arbeidskraft er nødvendig. Offentlige nettverksamarbeid, samarbeidsprosjekt med næringslivet, annonsering, rekrutteringsbyråer og deltakelse på jobbmesser er noen av de mest vanlige tiltakene. Norges Kommunekalender, som har gjennomført undersøkelsen, kommer på messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2008 i oktober på Kommunalteknikk i oktober. Se fjærbelastede avløpsterskler på Kommunal teknikk 2008 Klimaendringene vil kunne doble utslipp fra våre overløp (SFT TA- 2317/2007). For å avlaste store vannmengder i fellessystemet benyttes normalt faste overløpsterskler. Ofte er det nødvendig med lang terskellengde for å hindre kjelleroversvømmelser under ekstremnedbør. Plassforhold, spesielt i sentrumsområder, krever omfattende og kostbare installasjoner. MFT Miljø- og Fluidteknikk AS opplyser at de leverer løsninger (FluidBend, FluidSiph, FluidFlap) som er utviklet for effektivt å avlaste store vannmengder. På Kommunalteknikk 2008 vil den fjærbelastede terskelen FluidFlap demonstreres. FluidFlap skal ha en betydelig høyere kapasitet (l/s m terskel) enn en fast terskel, eller gir mindre oppstuvning ved samme kapasitet. Nytt VA-utstyr På Aqutools stand på Kommunalteknikkk i oktober vil de vise en komplett oppbygget rørinspeksjonsbil fra Ibak og et komplett oppbygget trykkprøvingsutstyr fra Sklarz. Aquatools er ny importør av IBAK rørinspeksjonsutstyr og av Sklarz trykkprøvingsutstyr. De forteller at Ibak er den største, eldste i markedet når det gjelder rørinspeksjonsutstyr og tilsvarende at Sklarz er den største i markedet når det gjelder automatisk trykkprøving med programvare. IBAK rørinspeksjonsutstyr: Ttrykkprøvingsutstyr fra Sklarz: 16 Kommunalteknikk nr

17 Beck Maskin AS - Størst på småmaskiner! Hanix H55DR - CA kg Nyhet! 2 års garanti Ekte zerotail Air Condtion Markedets beste førermiljø Auto Idle / Autotomgang Meget god servicevennlighet Markedets beste hydraulikk Suksesspakke - norges mest solgte minigraver!!! 1,7 tonns minigraver av god japansk kvalitet Doserblad Lang stikke Justerbart understell Hk feste og skuffe Flott førerhus med alt på spakene Hydraulisk pusseskuff INDESPENSION MICRODIG (2,6 TONNS HENGER) + Weber CF 1 Vibroplate av tysk topp kvalitet Nyhet! Rops bøyle Stor kapasitet Differensialsperre Yanmar dieselmotor Vendbare felger NY Mustang kg , ,- Canycom S160-1,3 tonn Hydrostatisk drift Lastekapasitet 1600 kg Japansk toppkvalitet Kubota dieselmotor Suveren serviceoppfølging ,- Hjullasterne får du nå til introduksjonspris! Nyhet! Ropsbøyle Stor kapasitet Differansialsperre Yanmar dieselmotor Hydraulisk feste NY Mustang kg , , ,- Indespension Allplant Ropsbøyle Stor kapasitet Differansialsperre Yanmar dieselmotor Hydraulisk feste ,- En meget stabil maskinhenger! Totalvekt: 3500 kg Nyttelast: 2600 kg Flere modeller på lager Framtidens hjullastere - fra 1,5-3 tonn Nyhet! NY Mustang kg Beck Maskin AS Peder Sletners vei Kolbotn Tlf.: Service Utleie Gode priser på årskontroll! Kontakt: Sven Olav Thomas Christian Velg mellom kort- eller langstidsleie FORHANDLERE: Skjetne Maskin AS (Trøndelag/Nordland) Tor Bugge (Møre og Romdsdal) Eide Bygg & Anlegg AS (Haugesund/Stavanger) Bjørn Lyng (Tromsø) Gummibelter i alle størelser Finans Finansieringshjelp * Alle priser er eks. mva. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Vi tar forbehold om trykkfeil etc.

18 Messeaktuelt Designet kloakkrenser Noen vil mene at design og kloakk er to forskjellige ting, men det mener de ikke hos Salsnes Filter på Namsos. Du treffer dem på stand på Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk-messen. Av Red. 18 Innspill og løsninger på industridesign har tatt oss et steg videre. Vi har fått et bedre og mer helstøpt produkt. Det er viktig for oss å få råd fra kompetente folk som kommer utenfra og ser produktet med nye øyne, sier Ivar Solvi, daglig leder i Salsnes Filter. Og Solvi legger til: - Uansett hva du skal bruke et produkt til, så er design inngangsbilletten til salg og videre bruk. Fokus på brukervennlige løsninger Salsnes Filter lager maskiner som renser og filtrerer vann og kloakk. Maskinene leveres til markeder nasjonalt og internasjonalt. Primærmarkedet er norske kommuner som bruker den patenterte filterteknologien til rensing av kloakk og avløp. Rensemaskinene plasseres gjerne i industrilokaler og kommunale kontrollrom hvor vann og avløp kommer i rør og blir renset i maskinen før vannet går videre ut i havet. Det er med andre ord bare en håndfull mennesker som ser disse maskinene. Likevel har de lagt tid og penger i designen. Industridesign er ikke bare noe ytre, men handler også om å lage smarte og brukervennlige løsninger. Industridesign er nødvendig for å lage funksjonelle løsninger som ikke tar mer plass enn nødvendig. I tillegg til å utføre selve renseprosessene, skal maskinene tilfredsstille EU-direktiv om helse, miljø og sikkerhet. Maskinene designes med andre ord ut fra bestemte kravspesifikasjoner som blant annet tar hensyn til brukerne av maskinene, sier Solvi, og legger til at maskinene ikke minst skal være enkle å vedlikeholde. Innspill og løsninger på industridesign har tatt oss et steg videre. Vi har fått et bedre og mer helstøpt produkt. Mangeårig samarbeid Salsnes Filter har samarbeidet med Innovasjon Norge i mange år, både om designutvikling, bedriftsutvikling, produktutvikling og markedsføring. Designbyrået Inventas i Trondheim har bistått i redesign av filtermaskinene, og samarbeidet med det erfarne industridesignfirmaet har gitt mersmak. Vi hadde ikke kommet videre uten støtten fra Innovasjon Norge og designjobben fra Inventas, sier Solvi. Som et foreløpig høydepunkt i karrieren, stod filtreringsmaskinen fremst på verdens største miljømesse i San Diego i USA høsten Maskinen fra Namsos stod på standen til firmaet Bluewater Technologies Inc. som er en del av storkonsernet Shaw Group. Kommunalteknikk nr

19 Gleder seg til messen Vi ser dette som en fantastisk mulighe til å komme i bedre dialog med kommunene i Norge. Denne teletineren er helt ny på markedet. Første gang den er vist frem er på den nylig avsluttede MEFA 08 messen i Trondheim juni. Vi har forventninger om å lære mye om kommunenes behov for både materiell og service. Og kanskje også andre behov fra kommunernes side vil bli avdekket på messen? Vi har altså ganske store forventninger til disse dagene på Lillestrøm, forteller Helene Andreasen som er markedsanvarlig for WackerNeuson i Skandinavia. Vi vil ta med oss utstyr, som etter vår oppfatning stemmer overens med kommunenes behov for materiell. Det er bl.a. vår helt nye teletinere en modell som er mindre enn den tradisjonelle modellen E 700 M. Men ellers vil vi vise frem våre mange forskjellige vibrsionsplater fra 50 kg opp til 700 kg, vår robuste og vel-afvalanserte stampere, asfalt- og betongsager, pumper, og vår 1,6 tonn asfaltvalse RD 16, fortsetter Helene Andreasen. Ny teleletiner Teletineren E 350 M er utrustet med 350 meter slange på 1 trommel og har en tinekapasitet på opp til ca. 200 kvm med standard utrusting. E 350 M har en pumpe med en kapasitet på 1003 ltr/time, tankvolumen på 275 ltr., hvilket betyr at maskinen kan kjøre i opp til 115 timer. Med ekstra pumpepakke og slangetromle har E 350 M kapasitet på 409 kvm, nøyaktig som storebror E 700 M. Med en vekt på ca kg (inkl. henger) kan den trekkes med de aller fleste biler i Norge. Med denne mindre teletinere har vi en maskin, som etter vår opfatning, kan være interessant for flere kundegrupper, blant annet kommunene. Det er en mindre maskin som gjør den lettere å transportere pga vekten på 1,5 tonn. Og den er fleksibel pga. muligheten for å øke tinekapasiteten til 409 kvm, og så er den selvfølgelig også en mindre investering enn storebror E 700 M, sier Helene Andreasen. Hent ny kunnskap der den skapes VA-nettet er verdifullt kompetanse lønner seg NTNU tilbyr kurs i Ledningsteknologi Første samling: september i Trondheim. Andre samling: november i Trondheim. Det er mulig å delta på enkeltdager. Søknadsfrist: 1. september NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Kontakt oss: Telefon: / E-post:

20 Messeaktuelt Vil vise mange nye småmaskiner Mustang, Airman og Hanix har flere nyheter på markedet. Og noen av nyhetene vil Beck Maskin presentere på årets Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk messe. Mustang har en ny serie små hjullastere bestående av 7 modeller fra 1550 kilo til 2950 kilo. Mustang maskinene er nyutviklet med stor vekt på førerkomfort. Blant annet en spak for alle lastefunksjoner, flyt på både løft og tilt og armlene ved kjørespak. De har også vendbare felger, Yanmar dieselmotor, hydraulisk redskapsfeste (unntatt 106). Pluss differensialsperre på alle modeller og tiltbare motorkasser/ hytter for meget god servicetilgang, skryter daglig leder Christian Beck i Beck Maskin. Han mener prisene også er blitt hyggelige på grunn av store innkjøp og gunstig valuta. Også Airman har kommet med de siste tilskuddene til sin 4 serie. Maskinene AX17U-4 (2 tonn), AX22U-4 (2,6 tonn) og AX27U-4 (3,1 tonn) kom til Norge i mai. Dette er maskiner vi Daglig leder Christian Beck i Beck Masikn gleder seg til å vis frem nye småmaskiner på Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk forventer mye av, sier Beck og forteller at maskinene kjennetegnes ved innovativt design med mange gode løsninger som foldbar dør og tiltbar hytte som gjør at førerhuset kan være større samt at en letter servicetilgengeligheten betraktelig. Han mener de har meget god hydraulikk, stabilitet og rekkevidde. Han forteller at også Hanix har startet produksjonen av en ny serie korthekk maskiner. Den første modellen H55DR på 5,5 tonn kom til Skandinavia tidlig i 2008 og levers standard med aircondition, autoidle (tomgangsautomatikk), valgfri stikkelengde, stor motvekt, meget god stabilitet, store deksler, god servicetilgang, knappestyring, radio/ cd etc. Maskinen har så langt solgt meget godt, og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Beck. Det perfekte valg i ventiler AVK Norge AS Hågasletta Sandefjord Tlf: Fax: Kom og møt oss på Kommunalteknikk 2008 stand B01-22

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2009 TEKNIKK Temanummer Bergen og omegn Satser stort på ledningsfornyelse uten graving i sentrum Transportplanlegging Ny gang- og sykkelvei i historisk jernbanespor Slik tar bergenserne klimautfordringene

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES ANLEGGS NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES 32 44 50 Nr. 12-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Historisk riving i Bergen Skreddersydde

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Elektroteknologien tar fart

Elektroteknologien tar fart ET MAGASIN FRA OTRA NORGE ET MAGASIN FOR ElEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 2-2011 Elektroteknologien tar fart NORD-NORGES BESTE ElEKTROMESSE NyE A-HUS HUSET SOM lager ENERGI BRANNSIKKERHET BlIR SENSOR-SPESIAlIST

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 ANLEGGS- NR. 6-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 Skjærer museum i fjell Call the experts for en maskin som

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING ANLEGGS - MASKINEN NR. 3-2013 53. ÅRGANG TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING BIL: RÅ CADDY BULLDOSEREKSPERTEN BJØRN TANDBERG NY VALSETAKT Call the

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer