GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013"

Transkript

1 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag til prosjekt. Dette er en foreløpig liste og flere oppgaver kan/vil komme, mellom annet fra våre kontakter i næringslivet. De foreslåtte tema kan være frittstående prosjektoppgaver, eller de kan være forstudier for hovedoppgaven våren Les gjennom og se om du finner noe du kan ha interesse av og ta kontakt med oss A: ANALYSEOPPGAVER PRAKTISK GEOTEKNIKK OG FUNDAMENTERING Nr. Hovedområde Tittel og beskrivelse Samarbeidspartnere/ merknader 2012 A 1. "THE BUMP AT THE END OF THE BRIDE" (SE KORREKSJON NEDENFOR) På flere norske vegstrekninger opplever vi forsenkninger i overgangen mellom tilløpsfyllingene og bruene. Årsaken til forsenkningen er ofte et resultat av flere faktorer, som f.eks. setninger av jorden under tilløpsfyllingen, egensetninger av fyllingen på grunn av manglende komprimering mm. Oppgaven går ut på å se på utvalgte bruer hvor setningene er dokumentert og finne de viktigste årsakene til setningene samt å finne en metode for å følge setningsutviklingen basert på GPSposisjonerte bilder fra Vegvesenets årlige tilstandsrapportering av vegnettet.. Statens vegvesen Kristian Aunaas Statens vegvesen Arnfinn Emdal Kristian sender følgende korrigering av tittelen: Mine kolleger her inne har, til alles fornøyelse, oppdaget en trykkleif i oppgavenavnet jeg sendte oppover forrige uke. En psykolog ville kanskje kalt det en "Freudian slip" fra min side. Hvis oppgaven fant veien inn i heftet deres, så håper jeg tittelen kan bli rettet opp til "The bump at the end of the bridge." (Selv om vi sikkert ville fått inn noen interessante besvarelser med en oppgave basert på den forrige tittelen.) 2012 A 2. Jordskjelv DIVERSE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL JORDSKJELV Grunnleggende teori knyttet til jordskjelv og forsterkning av rystelser ved bløte jordlag og geotekniske problemstillinger knyttet til design av broer og bygninger i Norge. NTNU/NGI flere studenter Steinar Nordal, NTNU, Amir M. Kaynia, T: , M:

2 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA A 3. Prosjektering av konstruksjoner FEM BEREGNING AV SPUNTVEGGER I forbindelse med dype utgravinger i bløte jordarter støttes vanligvis byggegropen opp ved hjelp av spuntvegger. I løpet av de siste 10 årene har det blitt mer og mer vanlig å analysere denne type løsning ved hjelp av elementmetode programmet Plaxis. Spenningene i spuntveggen og dermed tilhørende dimensjonering avhenger av stivhetsforholdet mellom spuntveggen og jorden. Det er derfor viktig å benytte en materialmodell for jorda som beskriver jordens ikke lineære oppførsel godt. NGI har utviklet en materialmodell, NGI ADP, som er velegnet for slike analyser. Oppgaven vil bestå i å sette seg inn i denne materialmodellen, og sammenligne resultater med denne modellen i forhold til resultater fra andre modeller tilgjengelig i Plaxis. Det er derfor mulig å ta utgangspunkt i eksisterende vel dokumenterte tidligere analyser. Basert på disse resultatene kan man gi anbefalinger for fremtidige analyser med denne modellen. Arnfinn Emdal, NTNU, Steinar Nordal, NTNU Hans Petter Jostad, T: , M: NGI 2012 A 4. EUROCODE 7 GEOTEKNIKK Praktiske følger av innføringen av ny standard (Eurocode 7) i geoteknikk. Sammenligning av valgt design praksis med tilsvarende i andre europeiske land A 5. Bruk av elementmetode i design. Hvordan forholde seg til partialkoeffisienter? Arnfinn Emdal, NTNU, Steinar Nordal GeoFuture Et NFR støttet forskningsprosjekt, GeoFuture, er i startfasen. I dette prosjektet skal NTNU bidra med utvikling av en robust jordmodell for praktisk anvendelse i elementmetodeprogrammer til analyse av setninger og stabilitet av bløte, sensitive leirer. Et kjernespørsmål er udrenert oppførsel basert på effektivspenninger samt stivhet rundt prekonsolideringsspenningen. Prosjekt eller hovedoppgave på dette tema vil bestå i å klarlegge hvor eksisterende jordmodeller kommer til kort og må forbedres. Dette innebærer simuleringer av treaksial og oedometerforsøk med ulike materialmodeller i Plaxis og sammenligninger med målt oppførsel fra laboratorium. Videre vil kandidaten få være med i arbeidet mot utvikling og utprøving av en ny jordmodell. Steinar Nordal, NTNU Gustav Grimstad, HIOA Utføres på NTNU i samarbeid med HIOA og NGI

3 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 3 B:NUMERISKE ANALYSER JORDMODELLERING UTVIKLING AV FEM PROGRAMVARE 2012 B B B B 4. Numerical modeling geotechnical design Numerical modeling Numerical modeling Literature study / analysis STIFFNESS OF SOILS AT SMALL STRAINS RELEVANT TO GEOTECHNICAL DESIGN? Comparison and evaluation of two small strain stiffness models (Plaxis or Abaqus) The non linear influence of strain on soil stiffness has been extensively investigated over the past decades. The maximum strain at which soils exhibit almost fully recoverable behavior is found to be very small. The project focus is within practical consequences of this finding for design. Two material models that incorporate small strain stiffness shall be used in simplified design problems (backanchored wall, tunnel, foundations). Different soil conditions are to be studied one model is well suited for hard soils, the other for soft soils. Aim is to find relationships between small strain stiffness and design forces in structures. If a team of two students wants to work on this project the aim can be extended to find out about displacements. Contact: NTNU, Thomas Benz. DILATANCY IN NUMERICAL MODELING A COMPARISON Comparison of different dilatancy formulations within the Hardening Soil model (Plaxis) A main drawback of Rowe s approach to model mobilized dilatancy angles, is the highly contractive behavior at low mobilized friction angles. In the original Hardening Soil (HS) model the mobilized dilatancy angle is therefore set to be greater or equal to zero overriding Rowe s original equation. It has been found that especially in undrained conditions this leads to unsafe predictions, overshooting the undrained shear strength in effective stress analyses. Other dilatancy formulations are proposed in literature. Some of them are implemented in a research version of the HS model. The project is with the evaluation of these different formulations. Maybe you can even make up your own dilatancy formulation that works better than all the others. NO programming skills required! Analytical thinking is an advantage though. Contact: NTNU, Thomas Benz. MATLAB MPM CODE Write your own MPM code in Matlab and use it to analyse a footing. Basis for the Matlab code will be provided. Programming/ matlab knowledge is an advantage. The FEM code created may be used for extensions and analyses in a subsequent Master thesis. Contact: NTNU, Thomas Benz. CYCLIC BEHAVIOUR OF SOILS Collect test data from literature and build up a small database with test results. Investigate which parameters mostly affect cyclic behaviour of soils. What is the role of void ratio, etc? Come up with your own ideas about parameters that may be relevant to control material models that may be used in Earthquake analysis and analyses of other dynamic problems. A cyclic loading model is currently developed at NTNU. Possibly your ideas can be directly tested in the model. NO programming skills required! Contact: NTNU, Thomas Benz Hilde

4 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA B 5. Literature study / analysis ON THE UNIQUENESS OF CRITICAL STATE/STEADY STATE Critical state (or equally the steady state) has played a role in understanding the deformation behavior of soils. However, it is still an area of active research and debate as to weather 1. Critical state and steady state would mean the same thing (or have a difference): There exist opposing views on this matter: some say they are different, others say may include one another. 2. The critical state (steady state) is unique for a given material (unless of course the deformation power does not alter the intrinsic material properties) independent of shear mode and initial state. There are two opposing views on this matter as well. Some argue the critical state/steady state is unique while others argue it is nonunique. Various tests claimed to support both points of views exist in literature. Required: Detailed literature review on statements 1 and 2; Digitalizing and reinterpreting various tests from both points of views (statement 1). The student should be able, based on the extensive literature review he/she conducts, to reach a certain conclusion. Contact: Anteneh Tsegaye, PhD stud NTNU, Thomas Benz, NTNU

5 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 5 C: MARIN GEOTEKNIKK 2012 C 1. Anchors TORPEDOANKERE FOR FLYTENDE PLATTFORMER/INSTALLASJONER Torpedo anchors may be used as a simple and effective solution for mooring floating structures offshore. The method has been applied successfully for several projects offshore Brazil and is now being developed for other locations, such as the Gulf of Mexico and the North Sea. Such anchors are relatively new to the market and there are a number of technical challenges being researched worldwide. The deployment and operation of torpedo anchors offshore include the following phases: NGI Release of anchor hydrodynamic response in the water column, eventually to terminal velocity Penetration in seabed retardation until final tip level reached Set up (thixotropy and reconsolidation) of soil around anchor based on boundary conditions from the penetration stage Loading of anchor holding capacity developed from different type of structures The MSc thesis may incorporate one or more of the phases listed above with a combination of literature review, back analysis of available data and numerical modeling (e.g. PLAXIS, ABAQUS). The thesis will provide the student with a good introduction to offshore geotechnics with relevance to current R&D in the industry. Contact: Lars Andresen, T: , M: , Knut H. Andersen, T: , M: , Lars Grande NTNU, C 2. Anchors PROSJEKTERING AV SUGEANKERE I LAGDELTE JORDARTER Prosjektering av sugeankere i leire er en forholdsvis rett fram sak. Men av og til står man overfor mer problematiske grunnforhold, for eksempel lagdelt sand og leire. I slike profiler er det en del varierende erfaringer. Å få ankrene ned til ønsket dybde er en av utfordringene. Etterberegninger viser at selv om vi i og for seg kan designe ankere på en fornuftig måte, selv i kompliserte jordprofiler, så er det langt fra alt vi skjønner av det som foregår av spenningsendringer, bruddmekanismer, drenasje, vannstrøm m.m. under installasjonen. NGI Prosjekt/Hoved oppgave: Måledata kan gi grunnlag for videre utvikling av beregning for sugeankere. Potensialet er at konseptet kan utvikles til å bli mer egnet også på vanskeligere grunnforhold der man hittil har bedømt risikoen med bruk av sugeankere til å være for stor. Kontaktperson: Per Magne Aas, T: M: Lars Grande, M:

6 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA C 3. Wind turbine foundation FUNDAMENTERING AV VINDTURBINER Vindkraft er en fornybar og utslippsfri energiressurs. Offshore vindturbiner er aktuelle konstruksjoner for utvikling av denne ressursen. Dette er konstruksjoner som utsettes for vekslende last både fra vind og bølger. Siden en vindpark består av et stort antall vindturbiner over et relativt stort område er det viktig at fundamenteringsløsningen som benyttes er optimal og robust. NGI Oppgaven vil gå ut på å evaluere eksisterende beregningsmodeller utviklet for andre typer offshore konstruksjoner for vekslende last og studere deres egenhet for vindmøllefundamenter. Aktuelle fundamentkonsepter vil bli analysert ved hjelp av beregningsmodeller utviklet ved NGI og implementert inn i PLAXIS. Oppgaven vil gi god anledning til å arbeide i tilknytning til pågående prosjekter i NGIs avdeling for Offshoregeoteknikk. Lars Grande, NTNU, Hans Petter Jostad, T: , M: C 4. OFFSHORE FUNDAMENTER FLERE TEMA A: OFFSHORE BØTTEFUNDAMENTER. Bruk av elementmetoden (PLAXIS) for vurdering av setninger (soft soil/ hardening soil model) med sammenligning med klassiske metoder med elastisk løsning for spenningsfordelingen mot dybde. Multiconsult flere studenter 2012 C C 6. B: OFFSHORE SUBSEA FUNDAMENTER. Landeanalyser. Utvikling av beregningsmetodikk for landeanalyser av undervannskonstruksjoner. Oppgaven ligger i grensesjiktet hydrodynamikk/ geoteknikk og involverer beregninger av dynamiske krefter under installasjon og bæreevne/ utvaskning under landing. CFD modellering hadde vært en fordel. Oppgaven bør fortrinnsvis gå over i en hovedoppgave. C: EROSJONSANALYSER RUNDT SUBSEA FUNDAMENTER. Oppgaven ligger i grensesjiktet hydrodynamikk/ geoteknikk og involverer beregninger av amplifikasjon av strøm rundt undervannskonstruksjoner og beregning av erosjonsrater både i sand og finkornige jordarter. CFD modellering hadde vært en fordel. Oppgaven kan gå over i en hovedoppgave. Kontaktperson: Arnfinn Emdal, NTNU, Erik Tørum, Sintef. LONG TERM DEFORMATION BEHAVIOUR OF OFFSHORE WINDTURBINE FOUNDATIONS Offshore windturbine foundations have to be designed for cyclic wind and wave actions. Often long term deformation behavior becomes a critical design aspect. To date, mostly semi empirical design approaches are used to work out the long term behavior. Such a tool has been implemented at NTNU in the FE software package Plaxis. Aim of the project is to verify the implementation by back analysis of literature data. The calculation tool could also be refined within the project. Required: Analytical skills and motivation. Of advatage but not required is Fortran experience. Contact: NTNU, Thomas Benz. SAND CATCH/TRAPPING AROUND WIND TURBINE FOUNDATIONS What can be learnt from experience from sand catching installations along shorelines. How can this be used to protect wind turbine foundations on shallow waters? Contact: NTNU, Steinar Nordal, NN NTNU

7 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA C 7. OFFSHORE SOIL STRUCTURE INTERACTION TASKS FROM DNV A: PLASTIC DEFORMATION OF CLAY AND SAND DUE TO CYCLIC LOADING IN CONNECTION WITH STRUCTURAL WELL INTEGRITY DURING WELL OPERATIONS. The work is expected to include a literature study and SPLICE analyses. Contact person in DNV: Jan Holme B: DYNAMIC DAMPING OF CLAY AND SAND IN CONNECTION WITH STRUCTURAL WELL INTEGRITY DURING WELL OPERATIONS. The work is expected to include a literature study and recommendations based on this. Contact person in DNV: Jan Holme C: PARAMETRIC STUDY OF SOIL MODELS FOR MONOPILES FOR WINDTURBINES. Primary aspects to be studied are the effect of pile diameter, depth below terrain surface and loading rate. The work is expected to include PLAXIS analyses and if possible tests in the laboratory. Contact person in DNV: Liv Hamre D: DAMPING AND STIFFNESS OF SAND OR EROSION PROTECTION DEPENDANT ON GRAIN SIZE AND LOAD RATE IN CONNECTION WITH MONOPILES FOR WINDTURBINES. Contact person in DNV: Liv Hamre DnV Det norske Veritas More than one student possible.

8 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 8 D: FELT OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 2012 D D 2. Vibrasjoner og rystelser. Kvikkleire. Feltundersøkelse. STRUKTURNEDBRYTING I KVIKKLEIRE FRA RYSTELSER? Structural degradation of quick clay from vibration? Det har etter raset i Kattmarka blitt økt fokus på i hvilken grad rystelser kan forårsake nedbrytning av struktur i kvikkleire. Hvilke tøyningsnivåer og hvor stort antall sykler kan være nødvendig for å bryte ned materialet slik at en reell fare for brudd i materialet kan oppstå. Prosjektet er tenkt som en eksperimentell oppgave hvor kvikkleire utsettes for syklisk belastning under enkle forsøksbetingelser. Forsøksutstyr med intrumentering er tenkt bygget opp som del av oppgaven. Programmering i Matlab eller LabView. Arnfinn Emdal, NTNU, Per Østensen, NTNU STYRKE AV REKONSOLIDERT KVIKKLEIRE AVANSERT PRØVETAKING BLOKKPRØVETAKING I forbindelse med utbygginger i Midt Norge og Østlandsområdet kan det være aktuelt å vurdere tidsutviklingen av styrkeoppbygging i leirer som har blitt fullstendig omrørt som resultat av byggeprosedyrer. Det er aktuelt å gjøre feltforsøk med omrøring av sensitive leirer, installere forskjellige element i den omrørte sonen og måle effektene ved varierende tidsperioder etter installasjon. Prøvetaking med NTNU Geoteknikks blokkprøvetaker inngår. Multiconsult Se også beskrivelse under Oppfølging av arbeider i dyputgraving Møllenberg Arnfinn Emdal, NTNU 2012 D 3. Treaks HVILKEN EFFEKT HAR FORSØKSHASTIGHET VED BESTEMMELSE AV PARAMETERE FOR SENSITIV LEIRE Denne oppgaven innebærer laboratoriearbeid med treaks og ødometer og vil omfatte forsøkskjøring med varierende pålastningshastighet for å studere hvordan styrketak og stivhet påvirkes av dette. Arnfinn Emdal, NTNU, PhD stud. Anders Gylland, NTNU 2012 D 4. Utvikling av BRUK AV LETTKLINKER (LWCA) I BYGGE OG ANLEGGSINDUSTRIEN FLERE materialeegenskaper OPPGAVETEMA og Light weight aggregates for civil engineering purposes bruksområder Oppgaven inngår i SINTEF/NTNU s langsiktige forskning på materialegenskaper for lette fyllmasser. Den kan inneholde flere elementer: Bestemmelse av hviletrykkskoeffisient K o Isolasjonsegenskaper Samvirke mellom lettklinker og andre produkter Kvalitetskontroll i felt Numeriske modeller for LWCA Utvikling av nye konsepter og bruks områder. Samarbeid: SINTEF/NTNU/MAXIT Endre Høva, SINTEF, Arnfinn Emdal, NTNU. SINTEF/NTNU /MAXIT

9 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA D 5. LAB PROSEDYRER FOR BRUK AV RHEOMETER (LAB VINGEBOR) Det er et problem å måle meget lav skjærstyrke i bløte leirer (ie. mindre enn 5 kpa). Et nytt instrument, rheometer, kan benyttes til dette, men det er enda ikke fastsatt prosedyrer for hvordan utstyret skal brukes. NGI Prosjektoppgave: Sette seg inn i problemstillingen. Litteraturstudier på måling av lave skjærstyrker og informasjon om rheometeret. Hovedoppgave: Vurdere prosedyrer for bruk av rheometer og anvende på måling av skjærstyrke på bløte leirer. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal NGI: Tom Lunne, T: , M: , Morten Sjursen, T: , M: D 6. LAB EFFEKT AV TEMPERATUR PÅ MÅLTE LAB DATA NGI har et pågående prosjekt i samarbeid med industrien for å se på effekten av temperatur på de parameterne man måler i standardiserte laboratorieforsøk, som triaksog ødometerforsøk. NGI Prosjektoppgave: Gjennomgå problemstillingen og tilgjengelige data. Hovedoppgave: Bruke NGIs eller NTNUs nye klimarom. Kjøre parallelle forsøk ved forskjellige temperaturer, for eksempel på på materialer som er dokumentert på tidligere. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal NGI: Tom Lunne, T: , M: , Morten Sjursen, T: , M: D 7. LAB BENDER ELEMENT MÅLING I TRIAKS CELLE Måling av dynamisk stivhet ved bølgeforplantning gjennom treaksprøver. Vurdering av konsolideringsforhold og prøveforstyrrelse. Mulig sammenligning med feltforsøk. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal 2012 D 8. LAB/FELT SYKLISK TREAKSTESTING PÅ BLOKKPRØVER NTNU Geoteknikks nye blokkprøvetaker skal benyttes til å ta høykvalitetsprøver i leire evt siltig leire og prøvene skal testes i treaks under syklisk belastning. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal 2012 D 9. FELT BLOKKPRØVETAKING I SILTIGE MASSER Det kan være vanskelig å ta uforstyrrede prøver i siltige masser selv med blokkprøvateker. Dette ønskes undersøkt for å finne grensen for hva som kan utføres med hell og hvilke prosedyrer som egner seg best. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal

10 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA D 10. LAB MODELLFORSØK PÅ CPT I SILT Oppgaven vil bestå i modellforsøk i samarbeid med PhD student Priscilla Lopez for å klarlegge bruddmekanismen rundt en penetrerende trykksonderingsspiss i silt. Etter penetrasjon blir jordprøven frosset for å bevare bruddmønster som så studeres ved å splitte den frosne prøven. Det kan bli aktuelt å kombinere nye forsøk i lab med måling av poretrykk og akselerasjoner under penetrasjon. Kontaktpersoner: NTNU: Steinar Nordal, Ana Priscilla Paniagua Lopez

11 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 11 E: SKRED OG STABILITETSVURDERINGER 2012 E 1. General geohazards Slide evaluations Earthquakes POSSIBLE TOPICS FOR PROJECT AND MASTER THESES ICG RELATED ACTIVITIES Several different topics for project and master theses are outlined below. Detailed study of specific large landslides / debris flows Landslide hazard mapping at regional scale Empirical vs. analytical methods Mapping of earthquake induced landslide hazard using GIS Evaluation of effects of soil response on earthquake motion using empirical and analytical methods Effects of non linear soil behaviour on seismic soil structure interaction (SSI) for large offshore foundations Particularly for the MSc fellows in Geotechnics and geohazards, several of the topics may be linked to geohazard problems you may have in your home countries. The proposed tasks should hence be further elaborated in agreement with the division staff or other ICG members. Samarbeid: ICG partners Farrokh Nadim, ICG/NTNU 2012 E 3. Skred SKREDSIKRING UTFORMING OG DIMENSJONERING (FLERE OPPGAVER) Bakgrunn for oppgaven Økt nedbørsmengde i fremtiden og dermed høyere sannsynlighet for skred setter fokus på behovet for vurdering av grunnlag for valg av skredsikringstype og dimensjoneringsmetode. Hovedmålsetning: Vurdere akseptnivå som er brukt ved de ulike skredsikringstiltak i dag. Vurdere hvilke sikringstiltak som er hensiktsmessige for ulike skredtyper: Sikkerhetsnivå få en oversikt over det sikkerhetsnivå som er lagt til grunn under planlegging av skredsikring Skredsikringsmetoder: finne mangler ved den enkelte skredsikringsmetoden finne kostnadseffektive sikringstiltak for forskjellige skredtyper spesielle titak: gabionmurer: finne effekten av gabionmurer Arbeidets innhold: vurdere sikkerhetsnivå som er lagt til grunn for skredsikringsprosjekter som er utført, datainnsamilng fra ulike tiltak i hele landet gjennomgå utførte prosjekter: vurdering av sikkerhetsnivå, vurdering av deres effekt/mangler gabionmurer: litteraturstudium av effekten, testing av murer i en skredbane Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, UNIS/Vegdirektoratet, jan Harald Norem, Vegdirektoratet, International Centre for Geohazards (ICG) Statens vegvesen

12 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA E 4. Skred VANNRELATERTE SKREDTYPER Klimaendringer innebærer en økning i nedbørmengde og høyere sannsynlighet for vannrelaterte skredtyper, slik som flomskred eller sørpeskred. Hovedmålsetning: Vurdere om det er større hyppighet av vannrelaterte skred i dag enn tidligere. Utredning av utløsningsforhold for disse typer skred. Vurdere utforming og dimensjonering av skredsikringstiltak mot vannrelaterte skredtyper. Arbeidets innhold: studere registrerte data om skred og flom når det gjelder hendelser på veg for å finne utviklingstrekk som tilsier forandring i skredfrekvens avhengig av type skred,. studier av bevegelsesmønstre og laster til vannreaterte skred nye metoder for sikring: utforming og dimensjonering av skredsikring kritisk gjennomgang av registreringer og forslag til forbedringer av datagrunnlaget Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, UNIS/Vegdirektoratet, jan Harald Norem, Vegdirektoratet, Statens vegvesen 2012 E E 6. Dynamikk Steinsprang Rasoverbygg (En innledende studie av dette er gjort høsten Egnet for fortsettelse) SKREDTYPER: STEINSKRED Økt nedbørsmengde i fremtiden og dermed høyere sannsynlighet for skred setter fokus på behovet for vurdering av grunnlag for valg av skredsikringstype og dimensjoneringsmetoder. Steinskred er den typen skred som hyppigst fører til stenging av våre riks og fylkesveger. Vi har derfor et stort behov for å finne gode kriterier for dimensjonering og utforming av tiltak. Hovedmålsetning: Dimensjonering og utforming av steinskred: vurdere simuleringsmodeller for steinskred, CRSP mot Rockfall. skredoverbygg: dimensjonering og utforming (videreføre oppgaven til Roger Ebeltoft) Arbeidets innhold: gjøre seg kjent med simuleringsmodellene og gjennomføre en sammenligning av blokkbevegelse ved hastigheter, spranghøyder, utløpslengder. sensitivitetsstudie av inngangsparametere. gjennomgang av utført feltprøving på skredoverbygg utført i Rombaken Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, Vegdirektoratet, jan ROCK SLOPE STABILITY Develop a stereographic projection tool for Matlab or other math codes. The tool should be able to visualize joint sets in 3D. It shall also incorporate calculation routines for toppling failure and 3D wedge failure. Basic rock mechanics knowledge is an advantage. Contact: Thomas Benz, NTNU Statens vegvesen

13 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA E 7. BREMSEVIRKNING AV TRÆR VED SNØSKRED En problemstilling som har dukket opp mange, mange ganger uten en god løsning er bremsevirkningen som skog med gitt tetthet har på skred, og omvendt hvor store skader i skogen som må forventes av et skred med gitt størrelse. Særlig det første spørsmålet er oftest knyttet til snøskredsimuleringer med en eller annen numerisk modell. Er det nødvendig å forandre modellene for å kunne simulere effekten av skogen, eller holder det med å modifisere friksjonsparametrene? Dersom det er tilfelle, hvor mye endrer seg disse parametrene i avhengighet av antall trær per flateenhet og gjennomsnittlig trediameter? Hvis trærne har stor avstand fra hverandre, kan man finne svaret fra motstanden av et enkelt tre og antall trær per flateenhet, men dette har liten praktisk betydning. Hvis skogen står tett, påvirker forstyrrelsen av strømningen fra et tre også strømningen rundt nabotrærne og effekten kan ikke beregnes på en enkel måte. Det finnes noen få publikasjoner om snøskred i skog, bl.a. (Takeuchi, Y. et al., Annals Glaciol. 52(58), 2011). Første trinn i prosjektet kunne være et grundig litteratursøk og kontakter med instituttene i Alpene, Russland og Japan, eventuelt Amerika for å se om de har upubliserte data som kan brukes til etterregninger o.l. Men jeg tror ikke det holder med dette. Jeg foreslår enkle laboratorieeksperimenter på en glidebane med et finkornet materiale, omtrent i målestokk 1:50 1:200. Skogen simuleres for eksempel med spikre av forskjellig tykkelse og distanse som kan settes inn over en viss lengde i den ene halvparten av glidebanen mens den andre sida ikke får skog for å kunne sammenligne skred uten og med skog. Fronthastigheten og flytehøyden måles med hjelp av videoopptak normalt til glidebanen og fra sidene (det skulle knapt holde med normalt videoutstyr). Modellskred med og uten skog etterregnes med forskjellige modeller. I tillegg kan energitapet eller kraften utøvet av et enkelt tre beregnes omtrentlig dersom man finner en passende definisjon av Reynolds tallet for granulære og viskoplastiske medier. Det finnes noen tanker om dette i litteraturen, og Arash Zakeri (tidligere doktorgradstudent på ICG) fant interessante sammenhenger for leire i sine forsøk i Minneapolis. Det skulle da være mulig å komme til relativt pålitelige resultater selv ved oppskalering til naturlige snøskred. I andre delen av prosjektet kan man bruke disse eksperimentelle resultatene for å tilpasse parametrene av en eller noen få utvalgte dynamiske modeller. Hovedkandidater er PCM modellen, som brukes ofte i Norge og Amerika, og modeller av Voellmy typen. For PCM eller NIS modellen har vi også mulighet til å forandre modellen selv, for eksempel gjennom en ny motstandsterm. Forresten er det også av interesse å se hvordan den statistiske alfa beta modellen reagerer på skog. Arnfinn Emdal, NTNU Dieter Issler, NGI

14 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 14 F: ARKTISK GEOTEKNIKK SAMARBEID MED UNIS 2012 F F 2. Grunnundersøkelse soil investigation. Frozen ground. Arktisk teknologi MELTING PERMAFROST AND/OR PERMAFROST SOILS PROPERTIES Climate change will change the thermal regime of permafrost globally, and for this project the goal is to sample and test different permafrost soils and to study behaviour under different temperatures. Change of temperature regime in permafrost can have significant effects on bearing capacity and stability of permafrost soils in a construction context. Sampling techniques in permafrost soils o State of the art o Field and laboratory work (triaxial testing, oedometer testing, uniaxial testing, routine tests, ice content, unfrozen water content) o Theoretical study Sounding techniques and equipment for permafrost o State of the art o Field and laboratory work o Evaluate methods thru combination with sampling and laboratory studies o Theoretical study Thermal regime and properties of permafrost soils o Coastal soils o River delta soils o Mechanical properties in a changing climate o Physical properties of soils Contact: Lars Grande, Jomar Finseth, FUNDAMENTERING PÅ PERMAFROST VENTILERT FYLLING Fundamentering på isrik permafrost forutsetter at varmen fra bygget ikke varmer opp og tiner underliggende permafrost. Tining av permafrost kan medføre store setnings og stabilitetsproblem En metode for å sikre at permafrosten holdes kald, er å benytte en ventilert fylling der kald vinterluft sirkuleres gjennom fyllingen. SINTEF/UNIS NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) NORUT Narvik INSTANES POLAR AS Oppgaven består av følgende deler: vurdere erfaringer med ventilerte fyllinger i Longyearbyen og Sveagruva, vurdere eksiterende dimensjoneringskriterier for ventilerte fyllinger, modellering og optimalisering av ventilerte fyllinger på Svalbard. Arne Instanes Tlf Instanes Polar AS Bjørn Bergan, NORUT Tlf Lars Grande,

15 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 3. LØSMASSEANKER FOR KAI, I PERMAFROST Lokalisert på Hotellneset i Longyearbyen, Svalbard, ligger en eldre utskipningskai bygget for kulltransport fra gruvene rundt byen. Dagens konstruksjon er i hovedsak basert på trepeler i sjøbunn med forankring i bakenforliggende masser. Store Norske Spitsbergen Kullkompani har gjennom flere år vurdert å bygge ny kaikonstruksjon og i den sammenheng vil det være aktuelt å se på egenskaper og kapasiteter i bakenforliggende masser, i forhold til forankring av kaikonstruksjonen. Oppgaven innebærer både arbeid i felt/lab og bruk av analyse/beregningsverktøy. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren Interesting topics for a master project: Geotechnical survey, both on land and offshore, in both frozen and non frozen materials Stability Sheet pile wall and pile calculations Loads from sea and ice Alternative quay solutions UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 4. KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, GEOTEKNISKE SONDERINGS OG PRØVETAKINGSMETODER I PERMAFROST Generelt er det gjennomført få prosjekter når det gjelder sondering i permafrost jord, med unntak av CPT benyttet i sensitive jordarter og varm permafrost. Våren 2012 gjennomføres et masterprosjekt på UNIS der en modifisert totalsonderingsmetode benyttes for å se om det er mulig å gjenkjenne lagdelinger i bakken. Dette prosjektet ser på funn gjort gjennom modifisert totalsondering og sammenligner resultatet med opptatte kjerner. Basert på de resultater som kommer frem gjennom masteroppgaven vil det være nødvendig videreutvikle metoden, evt finne andre passende teknikker, prosedyrer eller utstyr for å gjøre tolkbare sonderinger i frosne løsmasser. Oppgaven kan kombineres med studie av kjerneprøvetaking der fokus være grad av forstyrrelse i selve kjerneprøven, ved ruk dagens metode og utstyr. Prosjektet kan med fordel deles opp i to masterprosjekt som jobbe parallelt. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, å vil av UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt)

16 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 5. GEOFYSISKE OG GEOELEKTRISKE MÅLEMETODER FOR KARTLEGGING AV LAGDELINGER I PERMAFROST (PROSJEKT OG MASTEROPPGAVE) Innenfor geoteknikk er tradisjonelle metoder for kartlegging av lagdeling ofte begrenset til sonderinger eller prøvetaking. Det samme gjelder for permafrost, der en i større grad gjennomfører prøvetaking enn sonderinger. I dette prosjektet er det aktuelt å se på alternative metoder for kartlegging av lagdelinger i permafrost. Bakgrunnen er at det ofte er liten fremkommelighet til boreplasser eller at et område som skal undersøkes er fredet gjennom kulturminneforvaltningen. Metodene som er tenkt brukt er følgende: Georadar Lett seismikk Resistivitetsmålinger Prosjektet er av en slik karakter at det må gjennomføres feltarbeid i løpet av høsten 2012, samt feltarbeid våren 2013 og passer av den grunn best for studenter som ønsker å ha samme tema både for prosjekt og masteroppgave. Oppgaven forutsetter opphold på UNIS minimum to tre uker høsten 2012, samt minimum 3 4 mnd opphold våren UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 6. KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, BETONGFUNDAMENT PÅ PERMAFROST I Longyearbyen, Svalbard, er den mest tradisjonsrike fundamenteringsmetoden trepeler, satt ned til 5 6 meter og innfrosset i gysemasse. For byer som Barentsburg og Pyramiden, samt næringsbygg i Longyearbyen og Svea brukes ofte andre fundamenteringsmetoder, som feks plate på mark, grove betongpeler eller tradisjonell fundamentering på bankett under det aktive laget. Masterprosjektet skal fokusere på kartlegging av forskjellige fundamenteringsmetoder med betongfundament, samt ta for seg et gitt antall bygninger for å se på setninger, oppsprekking, evt utglidning. Prosjektet kan videre kombineres med geotekniske felt/lab undersøkelser samt innhenting av temperaturer i permafrost og bruke disse i analyse knyttet til setningsproblematikk. UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande,

17 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 7. VARME TEKNISKE RØR OG SETNINGER, I PERMAFROST Når det gjelder fremføring og fundamentering av varme tekniske rør i arktiske strøk så finnes det et utall forskjellige løsninger og metoder. I Longyearbyen har teknisk etat gått fra en metode med varme rør i rørgate over bakken til nedgraving av rørene mellom kilde og mottaker. Begge metoder har til skapt store problemer i byen, med setninger, lekkasjer og brudd i rørledningen. Ved lekkasje og brudd nær fundamentering av bygninger så kan dette få store konsekvenser ved at varmt vann varmer opp permafrosten, som igjen påvirker bæreevnen. I dette prosjektet vil en fokusere på det termiske bildet rundet nedgravede varme rørledninger og samle materiale for statistikk knyttet til problemstillinger ved slike installasjoner, spesielt rettet mot Longyearbyen, men gjerne andre steder hvis det finnes tilgjengelig materiale. Viktig i denne sammenheng vil det være å se på jordens egenskaper knyttet til bæreevne ved temperaturendringer. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren Topics: Construction techniques Thermal regime, both monitoring and theory Settlements Insulation techniques Breakage intervals, breakage reasons and consequence evaluation UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 8. Erosion protection of arctic coastlines KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, Human activity is increasing in Arctic seas, partly due to less severe sea ice conditions and partly due to increased focus on resources up north. The construction of coastal infrastructure like harbours and break waters, roads, near shore settlements, landfall of cables and pipelines will require means of controlling the coastal erosion. Several strategies are proposed for artificial protection mats. One proposal is to cast concrete pads with flexible reinforcement. A research proposal is launched for testing this in Longyearbyen. Tasks: Literature review on concrete mats as coastal protection, generally and for arctic conditions in particular Looking into the proposed projects in Longyearbyen and propose monitoring strategies (sensors, observations, mapping etc.) In case the proposed research project succeeds in getting financing, it may start already in the summer In that case it may be beneficial to participate in the field work already in the summer season 2012 in cooperation with LNSS. Lars Grande, NTNU/UNIS NTNU Geotechnics students at Svalbard and choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt)

18 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 9. Skred SKRED OG SKREDSIKRING SVALBARD Aktuelle tema Skredsikring i Longyearbyen (i Nybyen) og i Svea. Se på skredutløp fra de skred som har gått de seinere år og se om den empiriske modellen fra NGI har gyldighet på Svalbard. Klimaendringer i Arktis, og vurdere hva dette eventuelt kan føre til av endrede forhold med hensyn til skred. Vurdering av skredfare for et nytt veganlegg til en fremtidig gruve i Operafjellet. Dette kan være to masterarbeid, med et eventuelt forprosjekt. Utforming av anleggsrigg Lunckefjell i samarbeid med SNSK og Vegdekke Prosedyre for skredvarsling på anlegg Lunckefjell i samarbeid med SNSK Jan Otto Larsen, NTNU/UNIS/SVV NTNU Geotechnics students at Svalbard and choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsp rosjekt)

19 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 19 FORKLARINGER FORKORTELSER ICG: International Centre for Geohazards. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de store norske institusjoner for å fremme forskning innen naturkatastrofer og risikovurderinger av geoteknisk karakter. Partnere: NGI, Norsar, UiO, NTNU, NGU. En stor del av vår pågående forskning er for tiden koblet til denne aktiviteten. PLAXIS 3D: Vi har svært god kontakt med FEM miljøet hos PLAXIS i Nederland og har derfor felles interesse i bruk av PLAXISproduktene for studier av geotekniske fenomener. Det nyeste er den 3 dimensjonale versjon av PLAXIS som gjør det mulig å studere 3D effekter ved konstruksjoner. ABAQUS: Dette er et multifunksjons 3D som er i stand til å regne på svært mange ingeniørproblemer. For tiden er vår interessert i å modeller konstruksjoner av skall typen i samvirke med jord. GeoSuite: Dette er et felles norsk/nordisk prosjekt for å lage et totalverktøy for geoteknisk prosjektering. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, NGI, Multiconsult, ViaNova, SINTEF og Statens Vegvesen, Vegdirektoratet. UNIS: Universitetsstudiene på Svalbard. Faggruppe for Geoteknikk har godt inngrep med UNIS og har hatt flere studenter på kortere eller lengre opphold på Svalbard. Lars Grande er professor II ved UNIS og er vår kontakt mot aktivitetene der. UCD: University College Dublin. Gjennom flere gjesteforskeropphold fra Mike Long, har vi etablert god kontakt med dette fagmiljøet. Long skal være ved NTNU som gjesteprofessor høsten DNV: DNV Høvik jobber med mange geotekniske problemstiller rettet mot offshore industrien. I avdeling Subsea & Foundation ønsker DNV å knytte til seg studenter med geoteknikk som spesialfelt, og DNV kan tilby både prosjektoppgaver, sommerjobber og hovedoppgaver. APL: Advanced Production and Loading er et Arendalbasert firma med ca. 160 ansatte. Selskapet er markedsledende innen utvikling, prosjektering og salg av systemer for offshoreproduksjon, og spesialiserer seg innen lagring og produksjon av olje og gass på skip. GeoVita: Geoteknisk konsulentfirma i Oslo. NGI: Norges geotekniske institutt ligger i Oslo ved Ullevål og har aktiviteter innen alle geoteknikk og geologidisipliner. SINTEF: I Trondheim. Norges største forskningsinstitusjon. Vi samarbeider med SINTEF Byggforsk avdeling berg og geoteknikk. Multiconsult: Et av norges største multidisiplin konsulentfirmaer. Egen geoteknisk avdeling tidligere NOTEBY. Beliggenhet Skøyen. Maxit: Internasjonalt konsern som produserer lettklinker. I Norge produserer maxit leca i løsvekt og i blokker og andre konstruksjonselement. maxit er under endring og vi fremover også finnes på norge.no. Rambøll: Nordisk konsern som har stor geoteknikkavdeling i Trondheim, tidligere Kummeneje og Scandiaconsult. Reinertsen: Konsern med konsulent og entreprenørtjenester innen byggeteknikk offshore og onshore. SVV: Statens vegvesen. En av våre samarbeidspartnere gjennom mange år. Både ute hos vegkontor og i vegdirektoratet på Brun i Oslo har våre studenter arbeidet med prosjekter og hovedoppgaver. Sweco Norge AS: Sweco er et skandinavisk multidisiplin konsern med Sweco Norge AS som underavdeling. Norconsult: Et av norges største multidisiplin konsulentfirmaer. Egen geoteknisk avdeling. GISSAC: Geosynthetics Innovative Sustainable Solutions for Arctic Climate.

GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013

GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag

Detaljer

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010

PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010 NTNU GEOTEKNIKK 1 File: K:\bat\Faggruppe GT\Undervisning\Emner\TBA4510 og 4515 Fordypning ordinær og int msc\2009\oppgaveforslag\ PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010 Nedenfor finner

Detaljer

7 minutter om geoteknikk

7 minutter om geoteknikk 1 Mars 2014 2 Emner Sem 10 9 8 7 TBA 4110 Geoteknikk felt/lab TBA5155 Foundations and slopes 6 TBA4105 Geoteknikk beregningsmetoder 5 4 Prosjektering av konstruksjoner Marin byggteknikk TBA4100 Geoteknikk

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Alternativer til teststrekk med høye laster

Alternativer til teststrekk med høye laster Alternativer til teststrekk med høye laster Riggflytt i praksis, Kristiansund 09.05.2012 Ole Gunnar Helgøy, Global Maritime Sébastien Rességuier, DNV Agenda Bakgrunn Digin Polyester Sesonganalyse Bakgrunn

Detaljer

Mål. Er FE (endelig element metode) er like. Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og. (grenselikevektsmetode)? effektiv som LE. sensitiv leire?

Mål. Er FE (endelig element metode) er like. Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og. (grenselikevektsmetode)? effektiv som LE. sensitiv leire? Mål Litt om stabilitetsberegning i kvikk- og sensitiv leire? Er FE (endelig element metode) er like effektiv som LE (grenselikevektsmetode)? Felle i udrenert effektivspenningsanalyse i PLAXIS! (Fv 900

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Vil du jobbe som forskningsassistent?

Vil du jobbe som forskningsassistent? Vil du jobbe som forskningsassistent? leter etter engasjerte studenter som er interessert i å jobbe som forskningsassistent Du blir kjent med fagmiljøet og fagpersonene som jobber ved instituttet. Du vil

Detaljer

Når GeoFuture målene om 3D dimensjonering/presentasjon i 2019?

Når GeoFuture målene om 3D dimensjonering/presentasjon i 2019? Når GeoFuture målene om 3D dimensjonering/presentasjon i 2019? Hans Petter Jostad, Teknisk direktør, NGI Teknologidagene 2017, Trondheim Hva er 3D dimensjonering? Setninger Setninger Grunnforhold Bæreevne

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Hans Petter Jostad Fagansvarlig/Teknisk Ekspert - Numerisk Modellering, NGI Hvorfor 3D beregninger? 1. Redusere

Detaljer

Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption

Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption A new interdisciplinary area of research at NTNU? Norwegian University of Science and Technology Background Norwegian Coast Essential for Norway s economy

Detaljer

Valg av prosjekt og hovedoppgave NTNU Geoteknikk. April 2013

Valg av prosjekt og hovedoppgave NTNU Geoteknikk. April 2013 1 Valg av prosjekt og hovedoppgave NTNU Geoteknikk April 2013 2 NTNU Geoteknikk - valg av prosjektoppgave og master Geoteknikere jobber innen: konstruksjon bygg-anlegg hos :konsulent :entreprenør :byggherre

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Hovedoppgave. ved IMM. våren Prosjektoppgave ved IPM. Vår 2011

Hovedoppgave. ved IMM. våren Prosjektoppgave ved IPM. Vår 2011 Hovedoppgave ved IMM Vår 2011 Modellering og testing av fotprotese av Signe S. Stølen og Cecilie J. L. Kjellevold Sofia Hussain (PhD) arbeider med å utvikle en ny fotprotese for barn i u- land, noe som

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Geofuture Geoteknikk for framtiden

Geofuture Geoteknikk for framtiden Geofuture Geoteknikk for framtiden Teknologidagene 2017 «Wizard for alle penga» Anders Rosenquist af Åkershult, Trimble Solutions Thi Minh Hue Le, NGI To beslektede presentasjoner Fra BIM til geotekniske

Detaljer

7 minutter om geoteknikk. Mars 2012

7 minutter om geoteknikk. Mars 2012 1 7 minutter om geoteknikk Mars 2012 2 7 minutter om geoteknikk Emner 3 7 minutter om geoteknikk Emner Sem 10 9 8 7 TBA 4110 Geoteknikk felt/lab TBA 4900 Geoteknikk masteroppgave TBA4116 Geoteknikk VK

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Norwegian Offshore Wind Research Infrastructure (NOWERI) The FLEXWT Project Floating Wind Turbine NOWERI

Norwegian Offshore Wind Research Infrastructure (NOWERI) The FLEXWT Project Floating Wind Turbine NOWERI Norwegian Offshore Wind Research Infrastructure () The FLEXWT Project Floating Wind Turbine NB! Dette er ei løypemelding Det som presenteres her i dag er ei løypemelding fra et prosjekt er under utvikling

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

Effekt av progressiv bruddutvikling ved utbygging i områder med kvikkleire Sensitivitetsanalyse. Hans Petter Jostad & Petter Fornes (NGI)

Effekt av progressiv bruddutvikling ved utbygging i områder med kvikkleire Sensitivitetsanalyse. Hans Petter Jostad & Petter Fornes (NGI) Effekt av progressiv bruddutvikling ved utbygging i områder med kvikkleire Sensitivitetsanalyse Hans Petter Jostad & Petter Fornes (NGI) FoU prosjekt: Effekt av progressiv bruddutvikling ved utbygging

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Sprøbruddmateriale. Vikas Thakur, Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norway,

Sprøbruddmateriale. Vikas Thakur, Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norway, Sprøbruddmateriale Vikas Thakur, Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norway, vikas.thakur@vegvesen.no F. Oset 1, R. Aabøe 1, P.O. Berg 1, S. Degago 1, T. Wiig 2, E. Lyche 2, E. E. D. Haugen 2,

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag

NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag NTNU Geotech's student project proposals 18-08-2015 Categories: Geotechnical design Numerical analyses Marine geotechnical engineering Field and lab investigations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper. Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI

KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper. Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI KS-peler i passiv sone for stabilisering av spuntgroper Dr. Philos Kjell Karlsrud Ekpert rådgiver, NGI Innhold Prinsipper for stabilisering og beregningsmetoder Skjærstyrke av KS stabiliserte norske leirer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Prøvetaking - fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet. Prøving i laboratoriet spesialforsøk 21 Mai

Prøvetaking - fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet. Prøving i laboratoriet spesialforsøk 21 Mai Prøvetaking - fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet Prøving i laboratoriet spesialforsøk 21 Mai Prøving i Laboratoriet - spesialforsøk 1. Innledning 2. Ødometerforsøk 3. Treaksialforsøk 4.

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure

Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure GeoSuite-prosjektet, bakgrunn Ingen norske firma er i stand til å utvikle moderne geotekniske prosjekteringsverktøy på egenhånd Egenutviklede prosjekteringsverktøy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Ny jordmodell for skandinaviske leirer

Ny jordmodell for skandinaviske leirer Ny jordmodell for skandinaviske leirer Bakgrunn og fremgangsmåte. J.A. Rønningen Bakgrunn 1) Hovedmålet er å lage en robust og brukervennlig 3D jordmodell for skandinavisk leire, basert på effektivspenninger

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Utbredelse av skred i sensitive leirer. Vikas Thakur Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utbredelse av skred i sensitive leirer. Vikas Thakur Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utbredelse av skred i sensitive leirer Vikas Thakur Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bynesetskredet 2012 Rissaskredet, 1978 Kattmarkaraset, 2009 Lyngenskredet, 2010 Bynesetskredet, 2012 www.adressa.no

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Kristoffer Skau Støttekonstruksjoner Hva sier standarden? I hht. standaren kan det sees bort fra seismiske krefter for

Detaljer

Ferjefri E39 Forskningsbehov!

Ferjefri E39 Forskningsbehov! Ferjefri E39 Forskningsbehov! Mohammed Hoseini & Bjørn Isaksson Forskningskonferansen 2011 Trondheim, 12. oktober Ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim 1060 km lang strekning Går gjennom 49 kommuner, 6 fylker

Detaljer

Studieretning for konstruksjonsteknikk

Studieretning for konstruksjonsteknikk Studieretning for konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk var ett av de aller første fagområdene hvor IKT ble tatt i bruk, og hovedverktøyet både var og er elementmetoden. Fra den spede begynnelsen for

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Konstruksjonsstål for arktiske forhold krav til sveisbarhet og egenskaper. Norsk Korrosjonsteknisk forening Mons Hauge, Statoil

Konstruksjonsstål for arktiske forhold krav til sveisbarhet og egenskaper. Norsk Korrosjonsteknisk forening Mons Hauge, Statoil Konstruksjonsstål for arktiske forhold krav til sveisbarhet og egenskaper Norsk Korrosjonsteknisk forening 2016-06-02 Mons Hauge, Statoil The Arctic Materials Project Goals: Safe and cost-effective application

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth

Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth Formål Studere forbedring i bæreevne for forsterkningslag/anleggsveger på bløt grunn armert med ulike typer geosynteter 5 ulike produkt er testet som armering mellom

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS)

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS) Etatsprogrammet NATURFARE infrastruktur, flom og skred (NIFS) NATURFARE, infrastruktur, flom og Bakgrunn skred Planlagt program i regi av NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen Forutsetter tett samarbeid

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

GEOTECHNICAL ENGINEERING PROJECT- AND MSC-THESIS SUBJECTS PROPOSALS FOR FALL 2013/SPRING 2014

GEOTECHNICAL ENGINEERING PROJECT- AND MSC-THESIS SUBJECTS PROPOSALS FOR FALL 2013/SPRING 2014 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTECHNICAL ENGINEERING PROJECT- AND MSC-THESIS SUBJECTS PROPOSALS FOR FALL 2013/SPRING 2014 Below you will find a table with several

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN EKSAMEN I FAGET STE 6243 MODERNE MATERIALER KLASSE: 5ID DATO: 7 Oktober 2005 TID: 900-200, 3 timer ANTALL SIDER: 7 (inklusiv Appendix: tabell og formler) TILLATTE

Detaljer

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Rilem forslag til CEN Level of Precaution P2: A normal level of precaution against

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

COIN - Concrete Innovation Centre. Hva vil resultatene bety for betongbransjen?

COIN - Concrete Innovation Centre. Hva vil resultatene bety for betongbransjen? COIN - Concrete Innovation Centre Hva vil resultatene bety for betongbransjen? Site visit 19 mai 2008 Norges forskningsråd møtte COIN og bedriftslederne COIN imponerer med: God oppstart og god ledelse

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer