GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013"

Transkript

1 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag til prosjekt. Dette er en foreløpig liste og flere oppgaver kan/vil komme, mellom annet fra våre kontakter i næringslivet. De foreslåtte tema kan være frittstående prosjektoppgaver, eller de kan være forstudier for hovedoppgaven våren Les gjennom og se om du finner noe du kan ha interesse av og ta kontakt med oss A: ANALYSEOPPGAVER PRAKTISK GEOTEKNIKK OG FUNDAMENTERING Nr. Hovedområde Tittel og beskrivelse Samarbeidspartnere/ merknader 2012 A 1. "THE BUMP AT THE END OF THE BRIDE" (SE KORREKSJON NEDENFOR) På flere norske vegstrekninger opplever vi forsenkninger i overgangen mellom tilløpsfyllingene og bruene. Årsaken til forsenkningen er ofte et resultat av flere faktorer, som f.eks. setninger av jorden under tilløpsfyllingen, egensetninger av fyllingen på grunn av manglende komprimering mm. Oppgaven går ut på å se på utvalgte bruer hvor setningene er dokumentert og finne de viktigste årsakene til setningene samt å finne en metode for å følge setningsutviklingen basert på GPSposisjonerte bilder fra Vegvesenets årlige tilstandsrapportering av vegnettet.. Statens vegvesen Kristian Aunaas Statens vegvesen Arnfinn Emdal Kristian sender følgende korrigering av tittelen: Mine kolleger her inne har, til alles fornøyelse, oppdaget en trykkleif i oppgavenavnet jeg sendte oppover forrige uke. En psykolog ville kanskje kalt det en "Freudian slip" fra min side. Hvis oppgaven fant veien inn i heftet deres, så håper jeg tittelen kan bli rettet opp til "The bump at the end of the bridge." (Selv om vi sikkert ville fått inn noen interessante besvarelser med en oppgave basert på den forrige tittelen.) 2012 A 2. Jordskjelv DIVERSE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL JORDSKJELV Grunnleggende teori knyttet til jordskjelv og forsterkning av rystelser ved bløte jordlag og geotekniske problemstillinger knyttet til design av broer og bygninger i Norge. NTNU/NGI flere studenter Steinar Nordal, NTNU, Amir M. Kaynia, T: , M:

2 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA A 3. Prosjektering av konstruksjoner FEM BEREGNING AV SPUNTVEGGER I forbindelse med dype utgravinger i bløte jordarter støttes vanligvis byggegropen opp ved hjelp av spuntvegger. I løpet av de siste 10 årene har det blitt mer og mer vanlig å analysere denne type løsning ved hjelp av elementmetode programmet Plaxis. Spenningene i spuntveggen og dermed tilhørende dimensjonering avhenger av stivhetsforholdet mellom spuntveggen og jorden. Det er derfor viktig å benytte en materialmodell for jorda som beskriver jordens ikke lineære oppførsel godt. NGI har utviklet en materialmodell, NGI ADP, som er velegnet for slike analyser. Oppgaven vil bestå i å sette seg inn i denne materialmodellen, og sammenligne resultater med denne modellen i forhold til resultater fra andre modeller tilgjengelig i Plaxis. Det er derfor mulig å ta utgangspunkt i eksisterende vel dokumenterte tidligere analyser. Basert på disse resultatene kan man gi anbefalinger for fremtidige analyser med denne modellen. Arnfinn Emdal, NTNU, Steinar Nordal, NTNU Hans Petter Jostad, T: , M: NGI 2012 A 4. EUROCODE 7 GEOTEKNIKK Praktiske følger av innføringen av ny standard (Eurocode 7) i geoteknikk. Sammenligning av valgt design praksis med tilsvarende i andre europeiske land A 5. Bruk av elementmetode i design. Hvordan forholde seg til partialkoeffisienter? Arnfinn Emdal, NTNU, Steinar Nordal GeoFuture Et NFR støttet forskningsprosjekt, GeoFuture, er i startfasen. I dette prosjektet skal NTNU bidra med utvikling av en robust jordmodell for praktisk anvendelse i elementmetodeprogrammer til analyse av setninger og stabilitet av bløte, sensitive leirer. Et kjernespørsmål er udrenert oppførsel basert på effektivspenninger samt stivhet rundt prekonsolideringsspenningen. Prosjekt eller hovedoppgave på dette tema vil bestå i å klarlegge hvor eksisterende jordmodeller kommer til kort og må forbedres. Dette innebærer simuleringer av treaksial og oedometerforsøk med ulike materialmodeller i Plaxis og sammenligninger med målt oppførsel fra laboratorium. Videre vil kandidaten få være med i arbeidet mot utvikling og utprøving av en ny jordmodell. Steinar Nordal, NTNU Gustav Grimstad, HIOA Utføres på NTNU i samarbeid med HIOA og NGI

3 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 3 B:NUMERISKE ANALYSER JORDMODELLERING UTVIKLING AV FEM PROGRAMVARE 2012 B B B B 4. Numerical modeling geotechnical design Numerical modeling Numerical modeling Literature study / analysis STIFFNESS OF SOILS AT SMALL STRAINS RELEVANT TO GEOTECHNICAL DESIGN? Comparison and evaluation of two small strain stiffness models (Plaxis or Abaqus) The non linear influence of strain on soil stiffness has been extensively investigated over the past decades. The maximum strain at which soils exhibit almost fully recoverable behavior is found to be very small. The project focus is within practical consequences of this finding for design. Two material models that incorporate small strain stiffness shall be used in simplified design problems (backanchored wall, tunnel, foundations). Different soil conditions are to be studied one model is well suited for hard soils, the other for soft soils. Aim is to find relationships between small strain stiffness and design forces in structures. If a team of two students wants to work on this project the aim can be extended to find out about displacements. Contact: NTNU, Thomas Benz. DILATANCY IN NUMERICAL MODELING A COMPARISON Comparison of different dilatancy formulations within the Hardening Soil model (Plaxis) A main drawback of Rowe s approach to model mobilized dilatancy angles, is the highly contractive behavior at low mobilized friction angles. In the original Hardening Soil (HS) model the mobilized dilatancy angle is therefore set to be greater or equal to zero overriding Rowe s original equation. It has been found that especially in undrained conditions this leads to unsafe predictions, overshooting the undrained shear strength in effective stress analyses. Other dilatancy formulations are proposed in literature. Some of them are implemented in a research version of the HS model. The project is with the evaluation of these different formulations. Maybe you can even make up your own dilatancy formulation that works better than all the others. NO programming skills required! Analytical thinking is an advantage though. Contact: NTNU, Thomas Benz. MATLAB MPM CODE Write your own MPM code in Matlab and use it to analyse a footing. Basis for the Matlab code will be provided. Programming/ matlab knowledge is an advantage. The FEM code created may be used for extensions and analyses in a subsequent Master thesis. Contact: NTNU, Thomas Benz. CYCLIC BEHAVIOUR OF SOILS Collect test data from literature and build up a small database with test results. Investigate which parameters mostly affect cyclic behaviour of soils. What is the role of void ratio, etc? Come up with your own ideas about parameters that may be relevant to control material models that may be used in Earthquake analysis and analyses of other dynamic problems. A cyclic loading model is currently developed at NTNU. Possibly your ideas can be directly tested in the model. NO programming skills required! Contact: NTNU, Thomas Benz Hilde

4 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA B 5. Literature study / analysis ON THE UNIQUENESS OF CRITICAL STATE/STEADY STATE Critical state (or equally the steady state) has played a role in understanding the deformation behavior of soils. However, it is still an area of active research and debate as to weather 1. Critical state and steady state would mean the same thing (or have a difference): There exist opposing views on this matter: some say they are different, others say may include one another. 2. The critical state (steady state) is unique for a given material (unless of course the deformation power does not alter the intrinsic material properties) independent of shear mode and initial state. There are two opposing views on this matter as well. Some argue the critical state/steady state is unique while others argue it is nonunique. Various tests claimed to support both points of views exist in literature. Required: Detailed literature review on statements 1 and 2; Digitalizing and reinterpreting various tests from both points of views (statement 1). The student should be able, based on the extensive literature review he/she conducts, to reach a certain conclusion. Contact: Anteneh Tsegaye, PhD stud NTNU, Thomas Benz, NTNU

5 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 5 C: MARIN GEOTEKNIKK 2012 C 1. Anchors TORPEDOANKERE FOR FLYTENDE PLATTFORMER/INSTALLASJONER Torpedo anchors may be used as a simple and effective solution for mooring floating structures offshore. The method has been applied successfully for several projects offshore Brazil and is now being developed for other locations, such as the Gulf of Mexico and the North Sea. Such anchors are relatively new to the market and there are a number of technical challenges being researched worldwide. The deployment and operation of torpedo anchors offshore include the following phases: NGI Release of anchor hydrodynamic response in the water column, eventually to terminal velocity Penetration in seabed retardation until final tip level reached Set up (thixotropy and reconsolidation) of soil around anchor based on boundary conditions from the penetration stage Loading of anchor holding capacity developed from different type of structures The MSc thesis may incorporate one or more of the phases listed above with a combination of literature review, back analysis of available data and numerical modeling (e.g. PLAXIS, ABAQUS). The thesis will provide the student with a good introduction to offshore geotechnics with relevance to current R&D in the industry. Contact: Lars Andresen, T: , M: , Knut H. Andersen, T: , M: , Lars Grande NTNU, C 2. Anchors PROSJEKTERING AV SUGEANKERE I LAGDELTE JORDARTER Prosjektering av sugeankere i leire er en forholdsvis rett fram sak. Men av og til står man overfor mer problematiske grunnforhold, for eksempel lagdelt sand og leire. I slike profiler er det en del varierende erfaringer. Å få ankrene ned til ønsket dybde er en av utfordringene. Etterberegninger viser at selv om vi i og for seg kan designe ankere på en fornuftig måte, selv i kompliserte jordprofiler, så er det langt fra alt vi skjønner av det som foregår av spenningsendringer, bruddmekanismer, drenasje, vannstrøm m.m. under installasjonen. NGI Prosjekt/Hoved oppgave: Måledata kan gi grunnlag for videre utvikling av beregning for sugeankere. Potensialet er at konseptet kan utvikles til å bli mer egnet også på vanskeligere grunnforhold der man hittil har bedømt risikoen med bruk av sugeankere til å være for stor. Kontaktperson: Per Magne Aas, T: M: Lars Grande, M:

6 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA C 3. Wind turbine foundation FUNDAMENTERING AV VINDTURBINER Vindkraft er en fornybar og utslippsfri energiressurs. Offshore vindturbiner er aktuelle konstruksjoner for utvikling av denne ressursen. Dette er konstruksjoner som utsettes for vekslende last både fra vind og bølger. Siden en vindpark består av et stort antall vindturbiner over et relativt stort område er det viktig at fundamenteringsløsningen som benyttes er optimal og robust. NGI Oppgaven vil gå ut på å evaluere eksisterende beregningsmodeller utviklet for andre typer offshore konstruksjoner for vekslende last og studere deres egenhet for vindmøllefundamenter. Aktuelle fundamentkonsepter vil bli analysert ved hjelp av beregningsmodeller utviklet ved NGI og implementert inn i PLAXIS. Oppgaven vil gi god anledning til å arbeide i tilknytning til pågående prosjekter i NGIs avdeling for Offshoregeoteknikk. Lars Grande, NTNU, Hans Petter Jostad, T: , M: C 4. OFFSHORE FUNDAMENTER FLERE TEMA A: OFFSHORE BØTTEFUNDAMENTER. Bruk av elementmetoden (PLAXIS) for vurdering av setninger (soft soil/ hardening soil model) med sammenligning med klassiske metoder med elastisk løsning for spenningsfordelingen mot dybde. Multiconsult flere studenter 2012 C C 6. B: OFFSHORE SUBSEA FUNDAMENTER. Landeanalyser. Utvikling av beregningsmetodikk for landeanalyser av undervannskonstruksjoner. Oppgaven ligger i grensesjiktet hydrodynamikk/ geoteknikk og involverer beregninger av dynamiske krefter under installasjon og bæreevne/ utvaskning under landing. CFD modellering hadde vært en fordel. Oppgaven bør fortrinnsvis gå over i en hovedoppgave. C: EROSJONSANALYSER RUNDT SUBSEA FUNDAMENTER. Oppgaven ligger i grensesjiktet hydrodynamikk/ geoteknikk og involverer beregninger av amplifikasjon av strøm rundt undervannskonstruksjoner og beregning av erosjonsrater både i sand og finkornige jordarter. CFD modellering hadde vært en fordel. Oppgaven kan gå over i en hovedoppgave. Kontaktperson: Arnfinn Emdal, NTNU, Erik Tørum, Sintef. LONG TERM DEFORMATION BEHAVIOUR OF OFFSHORE WINDTURBINE FOUNDATIONS Offshore windturbine foundations have to be designed for cyclic wind and wave actions. Often long term deformation behavior becomes a critical design aspect. To date, mostly semi empirical design approaches are used to work out the long term behavior. Such a tool has been implemented at NTNU in the FE software package Plaxis. Aim of the project is to verify the implementation by back analysis of literature data. The calculation tool could also be refined within the project. Required: Analytical skills and motivation. Of advatage but not required is Fortran experience. Contact: NTNU, Thomas Benz. SAND CATCH/TRAPPING AROUND WIND TURBINE FOUNDATIONS What can be learnt from experience from sand catching installations along shorelines. How can this be used to protect wind turbine foundations on shallow waters? Contact: NTNU, Steinar Nordal, NN NTNU

7 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA C 7. OFFSHORE SOIL STRUCTURE INTERACTION TASKS FROM DNV A: PLASTIC DEFORMATION OF CLAY AND SAND DUE TO CYCLIC LOADING IN CONNECTION WITH STRUCTURAL WELL INTEGRITY DURING WELL OPERATIONS. The work is expected to include a literature study and SPLICE analyses. Contact person in DNV: Jan Holme B: DYNAMIC DAMPING OF CLAY AND SAND IN CONNECTION WITH STRUCTURAL WELL INTEGRITY DURING WELL OPERATIONS. The work is expected to include a literature study and recommendations based on this. Contact person in DNV: Jan Holme C: PARAMETRIC STUDY OF SOIL MODELS FOR MONOPILES FOR WINDTURBINES. Primary aspects to be studied are the effect of pile diameter, depth below terrain surface and loading rate. The work is expected to include PLAXIS analyses and if possible tests in the laboratory. Contact person in DNV: Liv Hamre D: DAMPING AND STIFFNESS OF SAND OR EROSION PROTECTION DEPENDANT ON GRAIN SIZE AND LOAD RATE IN CONNECTION WITH MONOPILES FOR WINDTURBINES. Contact person in DNV: Liv Hamre DnV Det norske Veritas More than one student possible.

8 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 8 D: FELT OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 2012 D D 2. Vibrasjoner og rystelser. Kvikkleire. Feltundersøkelse. STRUKTURNEDBRYTING I KVIKKLEIRE FRA RYSTELSER? Structural degradation of quick clay from vibration? Det har etter raset i Kattmarka blitt økt fokus på i hvilken grad rystelser kan forårsake nedbrytning av struktur i kvikkleire. Hvilke tøyningsnivåer og hvor stort antall sykler kan være nødvendig for å bryte ned materialet slik at en reell fare for brudd i materialet kan oppstå. Prosjektet er tenkt som en eksperimentell oppgave hvor kvikkleire utsettes for syklisk belastning under enkle forsøksbetingelser. Forsøksutstyr med intrumentering er tenkt bygget opp som del av oppgaven. Programmering i Matlab eller LabView. Arnfinn Emdal, NTNU, Per Østensen, NTNU STYRKE AV REKONSOLIDERT KVIKKLEIRE AVANSERT PRØVETAKING BLOKKPRØVETAKING I forbindelse med utbygginger i Midt Norge og Østlandsområdet kan det være aktuelt å vurdere tidsutviklingen av styrkeoppbygging i leirer som har blitt fullstendig omrørt som resultat av byggeprosedyrer. Det er aktuelt å gjøre feltforsøk med omrøring av sensitive leirer, installere forskjellige element i den omrørte sonen og måle effektene ved varierende tidsperioder etter installasjon. Prøvetaking med NTNU Geoteknikks blokkprøvetaker inngår. Multiconsult Se også beskrivelse under Oppfølging av arbeider i dyputgraving Møllenberg Arnfinn Emdal, NTNU 2012 D 3. Treaks HVILKEN EFFEKT HAR FORSØKSHASTIGHET VED BESTEMMELSE AV PARAMETERE FOR SENSITIV LEIRE Denne oppgaven innebærer laboratoriearbeid med treaks og ødometer og vil omfatte forsøkskjøring med varierende pålastningshastighet for å studere hvordan styrketak og stivhet påvirkes av dette. Arnfinn Emdal, NTNU, PhD stud. Anders Gylland, NTNU 2012 D 4. Utvikling av BRUK AV LETTKLINKER (LWCA) I BYGGE OG ANLEGGSINDUSTRIEN FLERE materialeegenskaper OPPGAVETEMA og Light weight aggregates for civil engineering purposes bruksområder Oppgaven inngår i SINTEF/NTNU s langsiktige forskning på materialegenskaper for lette fyllmasser. Den kan inneholde flere elementer: Bestemmelse av hviletrykkskoeffisient K o Isolasjonsegenskaper Samvirke mellom lettklinker og andre produkter Kvalitetskontroll i felt Numeriske modeller for LWCA Utvikling av nye konsepter og bruks områder. Samarbeid: SINTEF/NTNU/MAXIT Endre Høva, SINTEF, Arnfinn Emdal, NTNU. SINTEF/NTNU /MAXIT

9 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA D 5. LAB PROSEDYRER FOR BRUK AV RHEOMETER (LAB VINGEBOR) Det er et problem å måle meget lav skjærstyrke i bløte leirer (ie. mindre enn 5 kpa). Et nytt instrument, rheometer, kan benyttes til dette, men det er enda ikke fastsatt prosedyrer for hvordan utstyret skal brukes. NGI Prosjektoppgave: Sette seg inn i problemstillingen. Litteraturstudier på måling av lave skjærstyrker og informasjon om rheometeret. Hovedoppgave: Vurdere prosedyrer for bruk av rheometer og anvende på måling av skjærstyrke på bløte leirer. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal NGI: Tom Lunne, T: , M: , Morten Sjursen, T: , M: D 6. LAB EFFEKT AV TEMPERATUR PÅ MÅLTE LAB DATA NGI har et pågående prosjekt i samarbeid med industrien for å se på effekten av temperatur på de parameterne man måler i standardiserte laboratorieforsøk, som triaksog ødometerforsøk. NGI Prosjektoppgave: Gjennomgå problemstillingen og tilgjengelige data. Hovedoppgave: Bruke NGIs eller NTNUs nye klimarom. Kjøre parallelle forsøk ved forskjellige temperaturer, for eksempel på på materialer som er dokumentert på tidligere. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal NGI: Tom Lunne, T: , M: , Morten Sjursen, T: , M: D 7. LAB BENDER ELEMENT MÅLING I TRIAKS CELLE Måling av dynamisk stivhet ved bølgeforplantning gjennom treaksprøver. Vurdering av konsolideringsforhold og prøveforstyrrelse. Mulig sammenligning med feltforsøk. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal 2012 D 8. LAB/FELT SYKLISK TREAKSTESTING PÅ BLOKKPRØVER NTNU Geoteknikks nye blokkprøvetaker skal benyttes til å ta høykvalitetsprøver i leire evt siltig leire og prøvene skal testes i treaks under syklisk belastning. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal 2012 D 9. FELT BLOKKPRØVETAKING I SILTIGE MASSER Det kan være vanskelig å ta uforstyrrede prøver i siltige masser selv med blokkprøvateker. Dette ønskes undersøkt for å finne grensen for hva som kan utføres med hell og hvilke prosedyrer som egner seg best. Kontaktpersoner: NTNU: Arnfinn Emdal, Steinar Nordal

10 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA D 10. LAB MODELLFORSØK PÅ CPT I SILT Oppgaven vil bestå i modellforsøk i samarbeid med PhD student Priscilla Lopez for å klarlegge bruddmekanismen rundt en penetrerende trykksonderingsspiss i silt. Etter penetrasjon blir jordprøven frosset for å bevare bruddmønster som så studeres ved å splitte den frosne prøven. Det kan bli aktuelt å kombinere nye forsøk i lab med måling av poretrykk og akselerasjoner under penetrasjon. Kontaktpersoner: NTNU: Steinar Nordal, Ana Priscilla Paniagua Lopez

11 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 11 E: SKRED OG STABILITETSVURDERINGER 2012 E 1. General geohazards Slide evaluations Earthquakes POSSIBLE TOPICS FOR PROJECT AND MASTER THESES ICG RELATED ACTIVITIES Several different topics for project and master theses are outlined below. Detailed study of specific large landslides / debris flows Landslide hazard mapping at regional scale Empirical vs. analytical methods Mapping of earthquake induced landslide hazard using GIS Evaluation of effects of soil response on earthquake motion using empirical and analytical methods Effects of non linear soil behaviour on seismic soil structure interaction (SSI) for large offshore foundations Particularly for the MSc fellows in Geotechnics and geohazards, several of the topics may be linked to geohazard problems you may have in your home countries. The proposed tasks should hence be further elaborated in agreement with the division staff or other ICG members. Samarbeid: ICG partners Farrokh Nadim, ICG/NTNU 2012 E 3. Skred SKREDSIKRING UTFORMING OG DIMENSJONERING (FLERE OPPGAVER) Bakgrunn for oppgaven Økt nedbørsmengde i fremtiden og dermed høyere sannsynlighet for skred setter fokus på behovet for vurdering av grunnlag for valg av skredsikringstype og dimensjoneringsmetode. Hovedmålsetning: Vurdere akseptnivå som er brukt ved de ulike skredsikringstiltak i dag. Vurdere hvilke sikringstiltak som er hensiktsmessige for ulike skredtyper: Sikkerhetsnivå få en oversikt over det sikkerhetsnivå som er lagt til grunn under planlegging av skredsikring Skredsikringsmetoder: finne mangler ved den enkelte skredsikringsmetoden finne kostnadseffektive sikringstiltak for forskjellige skredtyper spesielle titak: gabionmurer: finne effekten av gabionmurer Arbeidets innhold: vurdere sikkerhetsnivå som er lagt til grunn for skredsikringsprosjekter som er utført, datainnsamilng fra ulike tiltak i hele landet gjennomgå utførte prosjekter: vurdering av sikkerhetsnivå, vurdering av deres effekt/mangler gabionmurer: litteraturstudium av effekten, testing av murer i en skredbane Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, UNIS/Vegdirektoratet, jan Harald Norem, Vegdirektoratet, International Centre for Geohazards (ICG) Statens vegvesen

12 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA E 4. Skred VANNRELATERTE SKREDTYPER Klimaendringer innebærer en økning i nedbørmengde og høyere sannsynlighet for vannrelaterte skredtyper, slik som flomskred eller sørpeskred. Hovedmålsetning: Vurdere om det er større hyppighet av vannrelaterte skred i dag enn tidligere. Utredning av utløsningsforhold for disse typer skred. Vurdere utforming og dimensjonering av skredsikringstiltak mot vannrelaterte skredtyper. Arbeidets innhold: studere registrerte data om skred og flom når det gjelder hendelser på veg for å finne utviklingstrekk som tilsier forandring i skredfrekvens avhengig av type skred,. studier av bevegelsesmønstre og laster til vannreaterte skred nye metoder for sikring: utforming og dimensjonering av skredsikring kritisk gjennomgang av registreringer og forslag til forbedringer av datagrunnlaget Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, UNIS/Vegdirektoratet, jan Harald Norem, Vegdirektoratet, Statens vegvesen 2012 E E 6. Dynamikk Steinsprang Rasoverbygg (En innledende studie av dette er gjort høsten Egnet for fortsettelse) SKREDTYPER: STEINSKRED Økt nedbørsmengde i fremtiden og dermed høyere sannsynlighet for skred setter fokus på behovet for vurdering av grunnlag for valg av skredsikringstype og dimensjoneringsmetoder. Steinskred er den typen skred som hyppigst fører til stenging av våre riks og fylkesveger. Vi har derfor et stort behov for å finne gode kriterier for dimensjonering og utforming av tiltak. Hovedmålsetning: Dimensjonering og utforming av steinskred: vurdere simuleringsmodeller for steinskred, CRSP mot Rockfall. skredoverbygg: dimensjonering og utforming (videreføre oppgaven til Roger Ebeltoft) Arbeidets innhold: gjøre seg kjent med simuleringsmodellene og gjennomføre en sammenligning av blokkbevegelse ved hastigheter, spranghøyder, utløpslengder. sensitivitetsstudie av inngangsparametere. gjennomgang av utført feltprøving på skredoverbygg utført i Rombaken Arnfinn Emdal, NTNU Jan Otto Larsen, Vegdirektoratet, jan ROCK SLOPE STABILITY Develop a stereographic projection tool for Matlab or other math codes. The tool should be able to visualize joint sets in 3D. It shall also incorporate calculation routines for toppling failure and 3D wedge failure. Basic rock mechanics knowledge is an advantage. Contact: Thomas Benz, NTNU Statens vegvesen

13 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA E 7. BREMSEVIRKNING AV TRÆR VED SNØSKRED En problemstilling som har dukket opp mange, mange ganger uten en god løsning er bremsevirkningen som skog med gitt tetthet har på skred, og omvendt hvor store skader i skogen som må forventes av et skred med gitt størrelse. Særlig det første spørsmålet er oftest knyttet til snøskredsimuleringer med en eller annen numerisk modell. Er det nødvendig å forandre modellene for å kunne simulere effekten av skogen, eller holder det med å modifisere friksjonsparametrene? Dersom det er tilfelle, hvor mye endrer seg disse parametrene i avhengighet av antall trær per flateenhet og gjennomsnittlig trediameter? Hvis trærne har stor avstand fra hverandre, kan man finne svaret fra motstanden av et enkelt tre og antall trær per flateenhet, men dette har liten praktisk betydning. Hvis skogen står tett, påvirker forstyrrelsen av strømningen fra et tre også strømningen rundt nabotrærne og effekten kan ikke beregnes på en enkel måte. Det finnes noen få publikasjoner om snøskred i skog, bl.a. (Takeuchi, Y. et al., Annals Glaciol. 52(58), 2011). Første trinn i prosjektet kunne være et grundig litteratursøk og kontakter med instituttene i Alpene, Russland og Japan, eventuelt Amerika for å se om de har upubliserte data som kan brukes til etterregninger o.l. Men jeg tror ikke det holder med dette. Jeg foreslår enkle laboratorieeksperimenter på en glidebane med et finkornet materiale, omtrent i målestokk 1:50 1:200. Skogen simuleres for eksempel med spikre av forskjellig tykkelse og distanse som kan settes inn over en viss lengde i den ene halvparten av glidebanen mens den andre sida ikke får skog for å kunne sammenligne skred uten og med skog. Fronthastigheten og flytehøyden måles med hjelp av videoopptak normalt til glidebanen og fra sidene (det skulle knapt holde med normalt videoutstyr). Modellskred med og uten skog etterregnes med forskjellige modeller. I tillegg kan energitapet eller kraften utøvet av et enkelt tre beregnes omtrentlig dersom man finner en passende definisjon av Reynolds tallet for granulære og viskoplastiske medier. Det finnes noen tanker om dette i litteraturen, og Arash Zakeri (tidligere doktorgradstudent på ICG) fant interessante sammenhenger for leire i sine forsøk i Minneapolis. Det skulle da være mulig å komme til relativt pålitelige resultater selv ved oppskalering til naturlige snøskred. I andre delen av prosjektet kan man bruke disse eksperimentelle resultatene for å tilpasse parametrene av en eller noen få utvalgte dynamiske modeller. Hovedkandidater er PCM modellen, som brukes ofte i Norge og Amerika, og modeller av Voellmy typen. For PCM eller NIS modellen har vi også mulighet til å forandre modellen selv, for eksempel gjennom en ny motstandsterm. Forresten er det også av interesse å se hvordan den statistiske alfa beta modellen reagerer på skog. Arnfinn Emdal, NTNU Dieter Issler, NGI

14 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 14 F: ARKTISK GEOTEKNIKK SAMARBEID MED UNIS 2012 F F 2. Grunnundersøkelse soil investigation. Frozen ground. Arktisk teknologi MELTING PERMAFROST AND/OR PERMAFROST SOILS PROPERTIES Climate change will change the thermal regime of permafrost globally, and for this project the goal is to sample and test different permafrost soils and to study behaviour under different temperatures. Change of temperature regime in permafrost can have significant effects on bearing capacity and stability of permafrost soils in a construction context. Sampling techniques in permafrost soils o State of the art o Field and laboratory work (triaxial testing, oedometer testing, uniaxial testing, routine tests, ice content, unfrozen water content) o Theoretical study Sounding techniques and equipment for permafrost o State of the art o Field and laboratory work o Evaluate methods thru combination with sampling and laboratory studies o Theoretical study Thermal regime and properties of permafrost soils o Coastal soils o River delta soils o Mechanical properties in a changing climate o Physical properties of soils Contact: Lars Grande, Jomar Finseth, FUNDAMENTERING PÅ PERMAFROST VENTILERT FYLLING Fundamentering på isrik permafrost forutsetter at varmen fra bygget ikke varmer opp og tiner underliggende permafrost. Tining av permafrost kan medføre store setnings og stabilitetsproblem En metode for å sikre at permafrosten holdes kald, er å benytte en ventilert fylling der kald vinterluft sirkuleres gjennom fyllingen. SINTEF/UNIS NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) NORUT Narvik INSTANES POLAR AS Oppgaven består av følgende deler: vurdere erfaringer med ventilerte fyllinger i Longyearbyen og Sveagruva, vurdere eksiterende dimensjoneringskriterier for ventilerte fyllinger, modellering og optimalisering av ventilerte fyllinger på Svalbard. Arne Instanes Tlf Instanes Polar AS Bjørn Bergan, NORUT Tlf Lars Grande,

15 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 3. LØSMASSEANKER FOR KAI, I PERMAFROST Lokalisert på Hotellneset i Longyearbyen, Svalbard, ligger en eldre utskipningskai bygget for kulltransport fra gruvene rundt byen. Dagens konstruksjon er i hovedsak basert på trepeler i sjøbunn med forankring i bakenforliggende masser. Store Norske Spitsbergen Kullkompani har gjennom flere år vurdert å bygge ny kaikonstruksjon og i den sammenheng vil det være aktuelt å se på egenskaper og kapasiteter i bakenforliggende masser, i forhold til forankring av kaikonstruksjonen. Oppgaven innebærer både arbeid i felt/lab og bruk av analyse/beregningsverktøy. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren Interesting topics for a master project: Geotechnical survey, both on land and offshore, in both frozen and non frozen materials Stability Sheet pile wall and pile calculations Loads from sea and ice Alternative quay solutions UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 4. KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, GEOTEKNISKE SONDERINGS OG PRØVETAKINGSMETODER I PERMAFROST Generelt er det gjennomført få prosjekter når det gjelder sondering i permafrost jord, med unntak av CPT benyttet i sensitive jordarter og varm permafrost. Våren 2012 gjennomføres et masterprosjekt på UNIS der en modifisert totalsonderingsmetode benyttes for å se om det er mulig å gjenkjenne lagdelinger i bakken. Dette prosjektet ser på funn gjort gjennom modifisert totalsondering og sammenligner resultatet med opptatte kjerner. Basert på de resultater som kommer frem gjennom masteroppgaven vil det være nødvendig videreutvikle metoden, evt finne andre passende teknikker, prosedyrer eller utstyr for å gjøre tolkbare sonderinger i frosne løsmasser. Oppgaven kan kombineres med studie av kjerneprøvetaking der fokus være grad av forstyrrelse i selve kjerneprøven, ved ruk dagens metode og utstyr. Prosjektet kan med fordel deles opp i to masterprosjekt som jobbe parallelt. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, å vil av UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt)

16 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 5. GEOFYSISKE OG GEOELEKTRISKE MÅLEMETODER FOR KARTLEGGING AV LAGDELINGER I PERMAFROST (PROSJEKT OG MASTEROPPGAVE) Innenfor geoteknikk er tradisjonelle metoder for kartlegging av lagdeling ofte begrenset til sonderinger eller prøvetaking. Det samme gjelder for permafrost, der en i større grad gjennomfører prøvetaking enn sonderinger. I dette prosjektet er det aktuelt å se på alternative metoder for kartlegging av lagdelinger i permafrost. Bakgrunnen er at det ofte er liten fremkommelighet til boreplasser eller at et område som skal undersøkes er fredet gjennom kulturminneforvaltningen. Metodene som er tenkt brukt er følgende: Georadar Lett seismikk Resistivitetsmålinger Prosjektet er av en slik karakter at det må gjennomføres feltarbeid i løpet av høsten 2012, samt feltarbeid våren 2013 og passer av den grunn best for studenter som ønsker å ha samme tema både for prosjekt og masteroppgave. Oppgaven forutsetter opphold på UNIS minimum to tre uker høsten 2012, samt minimum 3 4 mnd opphold våren UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 6. KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, BETONGFUNDAMENT PÅ PERMAFROST I Longyearbyen, Svalbard, er den mest tradisjonsrike fundamenteringsmetoden trepeler, satt ned til 5 6 meter og innfrosset i gysemasse. For byer som Barentsburg og Pyramiden, samt næringsbygg i Longyearbyen og Svea brukes ofte andre fundamenteringsmetoder, som feks plate på mark, grove betongpeler eller tradisjonell fundamentering på bankett under det aktive laget. Masterprosjektet skal fokusere på kartlegging av forskjellige fundamenteringsmetoder med betongfundament, samt ta for seg et gitt antall bygninger for å se på setninger, oppsprekking, evt utglidning. Prosjektet kan videre kombineres med geotekniske felt/lab undersøkelser samt innhenting av temperaturer i permafrost og bruke disse i analyse knyttet til setningsproblematikk. UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande,

17 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 7. VARME TEKNISKE RØR OG SETNINGER, I PERMAFROST Når det gjelder fremføring og fundamentering av varme tekniske rør i arktiske strøk så finnes det et utall forskjellige løsninger og metoder. I Longyearbyen har teknisk etat gått fra en metode med varme rør i rørgate over bakken til nedgraving av rørene mellom kilde og mottaker. Begge metoder har til skapt store problemer i byen, med setninger, lekkasjer og brudd i rørledningen. Ved lekkasje og brudd nær fundamentering av bygninger så kan dette få store konsekvenser ved at varmt vann varmer opp permafrosten, som igjen påvirker bæreevnen. I dette prosjektet vil en fokusere på det termiske bildet rundet nedgravede varme rørledninger og samle materiale for statistikk knyttet til problemstillinger ved slike installasjoner, spesielt rettet mot Longyearbyen, men gjerne andre steder hvis det finnes tilgjengelig materiale. Viktig i denne sammenheng vil det være å se på jordens egenskaper knyttet til bæreevne ved temperaturendringer. Oppgaven forutsetter minimum 3 4 mnd opphold på UNIS våren Topics: Construction techniques Thermal regime, both monitoring and theory Settlements Insulation techniques Breakage intervals, breakage reasons and consequence evaluation UNIS/SINTEF NTNU Geotechnics students at Svalbard can choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt) 2012 F 8. Erosion protection of arctic coastlines KONTAKTPERSON: Jomar Finseth, UNIS. Mail: Tlf: Lars Grande, Human activity is increasing in Arctic seas, partly due to less severe sea ice conditions and partly due to increased focus on resources up north. The construction of coastal infrastructure like harbours and break waters, roads, near shore settlements, landfall of cables and pipelines will require means of controlling the coastal erosion. Several strategies are proposed for artificial protection mats. One proposal is to cast concrete pads with flexible reinforcement. A research proposal is launched for testing this in Longyearbyen. Tasks: Literature review on concrete mats as coastal protection, generally and for arctic conditions in particular Looking into the proposed projects in Longyearbyen and propose monitoring strategies (sensors, observations, mapping etc.) In case the proposed research project succeeds in getting financing, it may start already in the summer In that case it may be beneficial to participate in the field work already in the summer season 2012 in cooperation with LNSS. Lars Grande, NTNU/UNIS NTNU Geotechnics students at Svalbard and choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt)

18 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA F 9. Skred SKRED OG SKREDSIKRING SVALBARD Aktuelle tema Skredsikring i Longyearbyen (i Nybyen) og i Svea. Se på skredutløp fra de skred som har gått de seinere år og se om den empiriske modellen fra NGI har gyldighet på Svalbard. Klimaendringer i Arktis, og vurdere hva dette eventuelt kan føre til av endrede forhold med hensyn til skred. Vurdering av skredfare for et nytt veganlegg til en fremtidig gruve i Operafjellet. Dette kan være to masterarbeid, med et eventuelt forprosjekt. Utforming av anleggsrigg Lunckefjell i samarbeid med SNSK og Vegdekke Prosedyre for skredvarsling på anlegg Lunckefjell i samarbeid med SNSK Jan Otto Larsen, NTNU/UNIS/SVV NTNU Geotechnics students at Svalbard and choose 15 CR project. (TBA4511 Geoteknikk fordypningsp rosjekt)

19 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 19 FORKLARINGER FORKORTELSER ICG: International Centre for Geohazards. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de store norske institusjoner for å fremme forskning innen naturkatastrofer og risikovurderinger av geoteknisk karakter. Partnere: NGI, Norsar, UiO, NTNU, NGU. En stor del av vår pågående forskning er for tiden koblet til denne aktiviteten. PLAXIS 3D: Vi har svært god kontakt med FEM miljøet hos PLAXIS i Nederland og har derfor felles interesse i bruk av PLAXISproduktene for studier av geotekniske fenomener. Det nyeste er den 3 dimensjonale versjon av PLAXIS som gjør det mulig å studere 3D effekter ved konstruksjoner. ABAQUS: Dette er et multifunksjons 3D som er i stand til å regne på svært mange ingeniørproblemer. For tiden er vår interessert i å modeller konstruksjoner av skall typen i samvirke med jord. GeoSuite: Dette er et felles norsk/nordisk prosjekt for å lage et totalverktøy for geoteknisk prosjektering. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, NGI, Multiconsult, ViaNova, SINTEF og Statens Vegvesen, Vegdirektoratet. UNIS: Universitetsstudiene på Svalbard. Faggruppe for Geoteknikk har godt inngrep med UNIS og har hatt flere studenter på kortere eller lengre opphold på Svalbard. Lars Grande er professor II ved UNIS og er vår kontakt mot aktivitetene der. UCD: University College Dublin. Gjennom flere gjesteforskeropphold fra Mike Long, har vi etablert god kontakt med dette fagmiljøet. Long skal være ved NTNU som gjesteprofessor høsten DNV: DNV Høvik jobber med mange geotekniske problemstiller rettet mot offshore industrien. I avdeling Subsea & Foundation ønsker DNV å knytte til seg studenter med geoteknikk som spesialfelt, og DNV kan tilby både prosjektoppgaver, sommerjobber og hovedoppgaver. APL: Advanced Production and Loading er et Arendalbasert firma med ca. 160 ansatte. Selskapet er markedsledende innen utvikling, prosjektering og salg av systemer for offshoreproduksjon, og spesialiserer seg innen lagring og produksjon av olje og gass på skip. GeoVita: Geoteknisk konsulentfirma i Oslo. NGI: Norges geotekniske institutt ligger i Oslo ved Ullevål og har aktiviteter innen alle geoteknikk og geologidisipliner. SINTEF: I Trondheim. Norges største forskningsinstitusjon. Vi samarbeider med SINTEF Byggforsk avdeling berg og geoteknikk. Multiconsult: Et av norges største multidisiplin konsulentfirmaer. Egen geoteknisk avdeling tidligere NOTEBY. Beliggenhet Skøyen. Maxit: Internasjonalt konsern som produserer lettklinker. I Norge produserer maxit leca i løsvekt og i blokker og andre konstruksjonselement. maxit er under endring og vi fremover også finnes på norge.no. Rambøll: Nordisk konsern som har stor geoteknikkavdeling i Trondheim, tidligere Kummeneje og Scandiaconsult. Reinertsen: Konsern med konsulent og entreprenørtjenester innen byggeteknikk offshore og onshore. SVV: Statens vegvesen. En av våre samarbeidspartnere gjennom mange år. Både ute hos vegkontor og i vegdirektoratet på Brun i Oslo har våre studenter arbeidet med prosjekter og hovedoppgaver. Sweco Norge AS: Sweco er et skandinavisk multidisiplin konsern med Sweco Norge AS som underavdeling. Norconsult: Et av norges største multidisiplin konsulentfirmaer. Egen geoteknisk avdeling. GISSAC: Geosynthetics Innovative Sustainable Solutions for Arctic Climate.

GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013

GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT- OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag

Detaljer

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2011/VÅREN 2012 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010

PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010 NTNU GEOTEKNIKK 1 File: K:\bat\Faggruppe GT\Undervisning\Emner\TBA4510 og 4515 Fordypning ordinær og int msc\2009\oppgaveforslag\ PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER FORSLAG FOR HØSTEN 2010/VÅREN 2010 Nedenfor finner

Detaljer

Alternativer til teststrekk med høye laster

Alternativer til teststrekk med høye laster Alternativer til teststrekk med høye laster Riggflytt i praksis, Kristiansund 09.05.2012 Ole Gunnar Helgøy, Global Maritime Sébastien Rességuier, DNV Agenda Bakgrunn Digin Polyester Sesonganalyse Bakgrunn

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vil du jobbe som forskningsassistent?

Vil du jobbe som forskningsassistent? Vil du jobbe som forskningsassistent? leter etter engasjerte studenter som er interessert i å jobbe som forskningsassistent Du blir kjent med fagmiljøet og fagpersonene som jobber ved instituttet. Du vil

Detaljer

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Hans Petter Jostad Fagansvarlig/Teknisk Ekspert - Numerisk Modellering, NGI Hvorfor 3D beregninger? 1. Redusere

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag

NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag NTNU Geoteknikk studentprosjektforslag NTNU Geotech's student project proposals 18-08-2015 Categories: Geotechnical design Numerical analyses Marine geotechnical engineering Field and lab investigations

Detaljer

Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure

Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure Foundation Design for Tomorrow's Infrastructure GeoSuite-prosjektet, bakgrunn Ingen norske firma er i stand til å utvikle moderne geotekniske prosjekteringsverktøy på egenhånd Egenutviklede prosjekteringsverktøy

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS)

Etatsprogrammet NATURFARE. infrastruktur, flom og skred (NIFS) Etatsprogrammet NATURFARE infrastruktur, flom og skred (NIFS) NATURFARE, infrastruktur, flom og Bakgrunn skred Planlagt program i regi av NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen Forutsetter tett samarbeid

Detaljer

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Kristoffer Skau Støttekonstruksjoner Hva sier standarden? I hht. standaren kan det sees bort fra seismiske krefter for

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord

Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kursnr: 1434260 Tid og sted: 22. 23. oktober 2014, Rica Park Hotel Sandefjord Kurskomite: Kristian Aunaas, Statens vegvesen Øyvind Bredvold, Rambøll Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Vidar Gjelsvik, NGI

Detaljer

Ny jordmodell for skandinaviske leirer

Ny jordmodell for skandinaviske leirer Ny jordmodell for skandinaviske leirer Bakgrunn og fremgangsmåte. J.A. Rønningen Bakgrunn 1) Hovedmålet er å lage en robust og brukervennlig 3D jordmodell for skandinavisk leire, basert på effektivspenninger

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere. Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI

Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere. Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI Innhold Vår bakgrunn Våre første tanker om programmet Funksjoner i Geosuite Piles NTNU

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

"Bruk av permanent spunt i bygninger og i brofundamenter" Se vedlagt invitasjon.

Bruk av permanent spunt i bygninger og i brofundamenter Se vedlagt invitasjon. Til medlemmene Oslo, 28 september 2004 f:\p\2004\10\20041003\brv\medl05.doc MEDLEMSBREV NR. 5, 2004 1 Medlemsmøte 4 oktober 2004 Besøk hos SINTEF, se vedlagt invitasjon. 2 Temakveld 20 oktober 2004 "Bruk

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Undersøker sammenheng mellom vær og skredhendelser Situasjonen i dagens og fremtidens klima Studerer hele landet

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Oddvar Kjekstad Geohazards, hva legger vi i det? Hendelser forårsaket av geologiske forhold

Detaljer

Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning. Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med?

Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning. Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med? Kaldt klima og infrastruktur for energiforsyning Hva kan et anvendt forskningsinstitutt som Norut bidra med? Bård Arntsen, Adm Dir, Norut Narvik TINN, Narvik, 13. mars 2015 Forskning og kunnskap om Arktis

Detaljer

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL RR- og RRs-peler; dimensjonering og stoppkriterier 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Avdeling for teknologi - HiBu

Avdeling for teknologi - HiBu Bachelor: Maskin studieretning: produktutvikling Elektro studieretninger: kybernetikk, mekatronikk, audioteknologi Data studieretninger: embedded systems, simulering og spillutvikling Industribachelor

Detaljer

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) er et industrisamarbeid for å forberede leteoperasjoner i Barentshavet. BaSECs siktemål er

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Øyvind Torgersrud Innhold Del I Lokal jordskjelvrespons Definisjon responsspektrum Del II Grunntyper etter Eurokode 8 Definisjon

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2009

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2009 GeoSuite Stability Ørjan Nerland Norges Geotekniske Institutt Fredag 13. mars 2009, Namsos Underrubrik, text Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Fredag 13. mars 2009, Namsos Fredag 13. mars 2009, Namsos Fredag 13. mars

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Farzin Shahrokhi Alexander Ziotopoulos Innhold Krav til SSI SSI - Definisjon SSI - effekter SSI Beregningsmetodikk Impedansanalyse

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV

ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV Procedural Knowledge (athletes) Knowledge Of Skiing Technique Practitioner Knowledge (coaches) Theoretical Knowledge (researchers) Years ago I read an article

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE INNHOLD Rambøll avd. Geo GeoSuite i Rambøll Presentasjon av to prosjekter hvor vi har benyttet GeoSuite Spunt/excavation.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

The Ocean Space Centre

The Ocean Space Centre The Ocean Space Centre Hvor historikk og framtid samles i ny forskning Haugesund-konferansen 2014 5. Februar 2014 Direktør Oddvar Aam MARINTEK Oddvar.Aam@marintek.sintef.no Til refleksjon og ettertanke

Detaljer

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15.

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. mai 2014 Utbygging i kvikkleireområder Eksempel på ekstra kostnader for

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON. Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON. Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon Dato: 20.06.2011 Møtereferat Sted: Torshavn, Færøyene Dato: 20.06.2011 Tid: 10.00-12:00 Møteleder: Referent:

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer