Utarbeidet Eirin Roaldsen Nyhus Revidert Åse Lyslo Døssland/Rannveig Litlabø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet 03.10.2003 Eirin Roaldsen Nyhus Revidert 23.02.2012 Åse Lyslo Døssland/Rannveig Litlabø"

Transkript

1 1 REGELVERK FOR NORGESSERIE, A-NM, B-NM og ÅPEN CUP 1.1 Påmelding/innbydelse Påmeldingsfristen er alltid 3 uker (21 dager) før arrangementets første dag. Dersom det arrangeres B-NM, må A- og B-NM ha samme påmeldingsfrist (3 uker før den første av disse arrangeres). Dette gir lavere rangerte lag muligheten til å delta på A-NM dersom et eller flere av de kvalifiserte lagene ikke ønsker å stille. På innbydelsen skal det stå: Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent, kr 2.000,-. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent. Innbetalingen av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist. Bakgrunnen for denne formuleringen er tidligere sesongers erfaring med at ikke møtte lag krevde depositumet tilbakebetalt på grunn av uklare formuleringer i invitasjonen. Det er krav til alle lag om å stille med to dommere i de serierunder laget deltar i. Om noen lag har problemer med å stille med egne dommere, oppfordres de til å ta kontakt med arrangørklubb eller andre klubber for å kjøpe seg fri. Prisen bør da ligge på kr 1000,- pr dommer. Det er ikke anledning til å kjøpe seg fri fra dømming via utvalget for UVR/NDF. Merknader: 1. Startkontingenten pr lag blir fordelt med kr 1.000,- til arrangøren og kr 1.000,- til utvalget for UVR. Arrangøren får utbetalt sin del når deres plikter (ref , og 1.4.2) er utført. 2. En dommer som uteblir å stille til den oppsatte kampen i følge kampoppsettet får en bot på kr 500,- pr dømming/kamp. Denne summen blir fakturert den klubben denne dommeren skulle representere. Boten tilfaller utvalget for UVR, som videre fordeler kr 200,- av boten til den klubben som stilte med en erstatningsdommer i den aktuelle kampen. Merk.: Klubben/spilleren som dømmer må ta kontakt med Dommerkoordinator for å få utbetalt pengene. (NB. Det er i disse tilfellene svært viktig at dommeren signerer kampprotokollen). 3. Fordeling av startkontingent fra hvert lag for A-NM og B-NM er kr 1.300,- til arrangøren og kr 700,- til utvalget for UVR. Innbydelsen skal inneholde følgene punkter: 1. Påmeldingsfrist - dd.mm.åå. 2. Sted og dato for arrangementet. 3. Startkontingent. 4. Innbetaling til bankkonto: Giroen skal merkes med serierundens navn (NS 1, NS 2, osv), antall herre- og damelag, og nr (Dette er ikke et KID nummer).

2 5. Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 min etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr 500,-. Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. 6. Dommer-/ lagledermøte finner sted kl , 1 time før første kamp. Oppgi sted og tid for møtet. 7. Vi vil benytte CMAS regelverket for UV-Rugby med unntak av følgende: for eksempel spilletid, timeout osv. 8. Klubben plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i den aktuelle klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens. 9. Som underlag for elementer i punkt 8 vil utvalget for UVR frembringe oppdaterte lisenslister til arrangementet. Alle lagledere skal på lagledermøtet kunne fremvise gyldige lagoppstillingslister for spillere som skal benyttes i mesterskapet. Laglistene skal være skrevet med blokkbokstaver, og skal senest leveres på lagledermøtet. Dette må stå i innbydelsen. 10. Arrangørklubben oppfordres til å bruke Internett og e-post som kommunikasjonsmiddel både for påmelding, men også for informasjonsutveksling til klubbene, f.eks. stevneregler, lagoppstilling, kampoppsett osv. 1.2 Norgesserie Norgesserieansvarlig (NSA) sitt ansvar: NSA har ansvaret for utforming av kampoppsettet, og at dette blir publisert på utvalget for UVR sine nettsider 10 dager før mesterskapet. Informasjon om at kampoppsettet er klart sendes så via e-post til de påmeldte lagene Arrangørens ansvar: 1. Innbydelse skal være sendt fra arrangør minimum 6 virkeuker før første dag av det aktuelle mesterskapet. (Dvs. at de uker som er berørt av helligdager og eller fellesferie ikke telles med. Dette gjelder 1 uke for påske, 2 uker i jula og 4 uker om sommeren). 2. Arrangøren har ansvaret for at arrangementet blir avholdt ihht CMAS reglementet. Eventuelle avvik skal bli informert om gjennom innbydelse og/eller kampoppsett. 3. Arrangør skal holde godkjent lydanlegg, og ha et back-up anlegg i reserve. (Godkjent lydanlegg innebærer følgende: brytere for samtlige dommere (minimum 3 brytere) skal virke og være funksjonelle. Spillerne skal kunne høre alle signalene godt både under og over vann). 4. Arrangør må sørge for å ha en klokke (stor) i forbindelse med sekretariatet, som synliggjør kamptiden for de deltagende lag. 5. Ved filming av kampene og visning på skjerm får arrangør kr 500,- ekstra i arrangørstøtte. 6. Det skal organiseres innmarsj og presentasjon av spillerne før finalene. 7. Arrangør må sørge for premiering av plass samt toppscorer i alle klasser. 8. Arrangøren skal ha oppdatert regelhefte liggende i sekretariatet.

3 9. Arrangøren skal holde egnet lokale for dommer- og lagledermøte. Dette lokalet bør være et eget rom med lav påvirkning av ekstern støy og inneholde en flippover eller en tavle til å skrive på. Sitteplass til ca. 20 personer. Arrangør plikter å ha blanke lister tilgjengelig på lagledermøtet slik at de lag som ikke har levert lagoppsett på forhånd har mulighet til å få gjort dette innen fristen. Et eksemplar av kampoppsettet bør også leveres ut til hvert av lagene. 10. Resultatservice: Arrangøren skal umiddelbart etter mesterskapet (senest i løpet av et døgn) utarbeide følgende resultatlister som sendes til NSA pr e-post: - Resultatliste med plassering - Scoringsliste (alle scoringer med fullt navn og lag) - Utvisningsliste (alle utvisninger med fullt navn og lag) I tillegg skal det tas kopi av kampprotokoller, som også sendes til NSA. Disse kan sendes som brevpost dersom arrangør ikke har mulighet til å sende de elektronisk. Originalen beholdes av arrangør. Fristen for protokoller er en uke etter mesterskapet. 11. Reportasje: I tillegg til det tallbaserte materialet (pkt. 10) skal det utarbeides en reportasje. Denne reportasjen skal inneholde både bilder og tekst, og vil bli publisert på utvalget for UVR sine nettsider. Reportasjen skal sendes NSA som e-post innen en uke etter mesterskapet. Bilder: Det er vesentlig at det blir tatt bilder i løpet av arrangementet som kan brukes i en reportasje. Det anbefales å sette flere til å knipse hendelser og folk, og det anbefales videre å ta bilder med digitalt kamera med brukbar oppløsning. Ta en god del bilder for mange blir ofte dårlige inne i svømmehaller. Tekst: Teksten bør sammenfatte hva som skjedde sportslig (først og fremst) i løpet av arrangementet. Det kan være praktisk å skille mellom klassene (junior/dame/herre) når en skal skrive et slikt sammendrag. Et tips er å ha protokollene foran seg når man omtaler enkelte kamper. Det stilles visse krav til kvalitet på bilder og tekst i reportasjen, og utvalget for UVR forbeholder seg retten til å be om utbedringer før publisering. Arrangørklubben oppfordres til å ta kontakt med lokalavis for å få til pressedekning av arrangementet. Dette gjøres enklest ved å ringe sportsredaksjonen en uke før serierunden for å informere om den forestående konkurransen, for deretter å følge opp med e-post med informasjon. Denne e-posten bør inneholde kort informasjon om hva undervannsrugby er (historikk, norgesserien generelt, landslag osv), og deretter mer spesifikk info om selve arrangementet. Erfaring tilsier at det ikke er vanskelig å få spalteplass dersom klubben sørger for å øve et visst informasjonspress på avisene. Bruk gjerne en lokal vri med tanke på å informere avisen om at det er mange lokale spillere på laget. Dersom avisen selv ikke har anledning til å sende journalist, kan klubben evt. tilby å sende referat med bilder fra arrangementet. Ovenstående gjelder spesielt i forhold til arrangør av NM - hvor det også er større muligheter for å få TV inn på banen.

4 Frister (oppsummering pkt 10 og 11): - Resultatservice: umiddelbart (senest 1 døgn) - Protokoller: 1 uke - Reportasje: 1 uke 12. Arrangør skriver lister i kafeteriaen for dommer(e) som dømmer som NDF dommer i arrangementet. Disse dommerne får gratis mat og drikke i arrangørens kantine. Maks beløpet hver dommer kan krite for er satt til kr. 150,-, beløp utover dette må dommeren selv legge ut for. Dersom arrangørklubben ikke driver kantine under mesterskapet vil dette punktet utgå. Disse pengene blir trukket fra utvalget for UVR sin del av påmeldingsavgiften. 13. Tidsrammer for arrangementets første dag er kl , og for dag to kl Første dag starter med dommer-/lagledermøte kl , og første kamp starter kl Arrangør skal sørge for at O2-anlegg er tilgjengelig, og skal kunne bruke det i nødssituasjoner. Arrangør forplikter seg også til å sette seg inn i HMS-regler som er utarbeidet av utvalget for UVR. Merknad: 1. Dersom krav til arrangementet ikke oppfylles, forbeholder utvalget for UVR seg retten til å redusere arrangørstøtten. 2. Arrangørstøtten blir ikke utbetalt før samtlige punkter er utført. Merk spesielt punkt 10 og Dersom arrangørens plikter ikke er innfridd innen tidsfristen, vil arrangørstøtten bli redusert med 10% av opprinnelig arrangørstøtte for hver påbegynt uke. Pengene vil da tilfalle NS konto Arrangøren kan søke om avvik fra kravene, dette må avklares med Utvalgsleder minst 2 uker før arrangementsstart Dommerkoordinator sitt ansvar: Dommerkoordinator har ansvar for å skaffe 2 forbundsdommere til alle Norgesserierunder. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med NSA. 1.3 A-NM Norgesserieansvarlig (NSA) sitt ansvar: 1. NSA har ansvaret for utforming av kampoppsettet, og at dette blir publisert på utvalget for UVR sine nettsider 10 dager før mesterskapet. Informasjon om at kampoppsettet er klart sendes så via e-post til de påmeldte lagene. NB! Erfaringsmessig trenger man litt lengre tid for dommer-/lagledermøte under NM, første kamp settes derfor til kl Avtale med dommerkoordinator at 2 forbundsdommere stiller til arrangementet, og sette opp kampoppsettet slik at alle kamper spilles med minimum en forbundsdommer.

5 1.3.2 Arrangørklubbens plikter for A-NM er: 1. Tilfredsstille samme arrangørkrav som for NS (ref ). 2. Skaffe til veie og organisere utstyr og personell for TV-overføring. Storskjerm anbefales, men er ikke en forutsetning for å bli tildelt arrangement. 3. Utarbeide et programhefte for arrangementet der NIF, NDF og klubbens logo skal være godt synlige på forsiden Dommerkoordinator sitt ansvar: Dommerkoordinator har ansvar for å skaffe 2 forbundsdommere til NM. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med NSA. 1.4 B-NM Norgesserieansvarlig (NSA) sitt ansvar: NSA har ansvaret for utforming av kampoppsettet, og at dette blir publisert på utvalget for UVR sine nettsider 10 dager før mesterskapet. Informasjon om at kampoppsettet er klart sendes så via e-post til de påmeldte lagene. NB! Erfaringsmessig trenger man litt lengre tid for dommer-/lagledermøte under NM, første kamp settes derfor til kl Arrangørklubbens plikter for B-NM er: Tilfredsstille samme arrangørkrav som for NS (ref ). 1.5 Åpen Cup Åpen Cup blir arrangert i samarbeid mellom arrangørklubb og utvalget for UVR for å legge best mulig til rette for nybegynnere, unge spillere og lag som ikke greier/ønsker å stille i Norgesserien. 2 REGELVERK FOR RANGERING, PLASSERING OG POENGGIVNING I NORGESSERIEN (NS) Foruten unntaket for poenggivning er reglene identisk for dame- og herreklassen. 2.1 Regler for rangering og plassering i NS 1. Det er plassering i sist avholdte Norgesserie som er bestemmende for et lags rangering i et aktuelt NS arrangement. 2. I sesongens første serierunde er det plassering i foregående A-NM eller B-NM som bestemmer rangeringen. For å få lik sjanse til å delta i inneværendes sesongs NM, skal det være puljeinndeling, ikke divisjonsinndeling, i første serierunde. 3. Lag som ikke deltok i sist avholdte NS blir rangert etter de øvrige lag på følgende måte: a. Akkumulerte NS poeng i inneværende sesong ved eventuell poenglikhet skal antallet besteplasseringer telle

6 dersom det fortsatt står likt teller innbyrdes oppgjør til slutt gjelder beste plassering i siste NS b. Dersom laget ikke har NS poeng er det plassering i siste A-NM, B-NM eller evt. forrige sesongs NS som bestemmer rangering. 4. Den endelige plasseringen i Norgesserien bestemmes av akkumulert poengsum gjennom alle NS-arrangement i sesongen. 5. De 6 beste lagene i forhold til endelig poengsum i NS er kvalifisert til A-NM. Rangeringen til A-NM bestemmes av den endelige plasseringen i NS (punkt 4). 6. Kvalifisering til Champions Cup: Vinneren av NS kvalifiserer seg til Champions Cup. 2.2 Regler for poenggivning i NS Damer Herrer Plassering Poeng Plassering Poeng 1. pl 9 1. pl pl 7 2. pl pl 6 3. pl pl 5 4. pl pl 4 5. pl pl 3 6. pl pl 2 7. pl pl 1 8. pl 9 9. pl 0 9. pl pl pl pl pl pl pl pl pl 0 3 REGELVERK FOR OPPSETT AV PULJE/DIVISJON, SAMT MAL FOR KAMPOPPSETT INNLEDENDE SPILL 3.1 Regler for oppsett av pulje/divisjon Når påmeldingsfristen har gått ut, lager Norgesseriesansvarlig (NSA) kampoppsettet etter følgende retningslinjer: Antallet påmeldte lag i dame- og herreklassen bestemmer hvordan det skal spilles. Selve oppsettet for sluttspillet kan varieres til en viss grad av NSA i forhold til tidskrav på arrangement og lignende. Nedenfor er skissert hovedreglene for oppsettet, hvor det mest interessante gjelder skillene i antall lag for å avgjøre spørsmålet om puljer og divisjoner, og i hvilke tilfeller det skal spilles dobbel eller enkel serie.

7 2 lag eller færre betyr avlysning for klassen. 3 lag: Dobbel serie med avsluttende finale 2 kamper pr lag (seriespill) 2 kamper pr lag (seriespill) 1 kamp (finale) 4 lag: enkel serie med avsluttende plasseringsspill 3 kamper pr lag (seriespill) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler) 5 lag: enkel serie med avsluttende plasseringsspill 4 kamper pr lag (seriespill) 1 kamp (4. 5. plass) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, plass) 6 lag: enkel serie med avsluttende plasseringsspill 5 kamper pr lag (seriespill) 1 kamp (5. 6. plass) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, plass) 7 lag: enkel serie med avsluttende plasseringsspill 6 kamper pr lag (seriespill) 2 kamper pr lag ( plass) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, plass) 8 lag: to puljer med enkel serie i hver, avsluttende plasseringsspill Pulje 1-1, 4, 5, 8 Pulje 2-2, 3, 6, 7 3 kamper pr lag (seriespill, pulje 1 og pulje 2) 2 kamper pr lag ( semifinaler og finaler, plass) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, plass) 9 lag: to puljer (5 lag / 4 lag) med enkel serie i hver, avsluttende plasseringsspill Pulje 1-1, 4, 5, 8, 9 Pulje 2-2, 3, 6, 7 4/3 kamper pr lag (seriespill, pulje 1 og pulje 2) 1 kamp (4. plass pulje 2 mot 5. plass pulje 1) 2 kamper pr lag ( semifinaler og finaler, plass) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, plass) 10 lag: 2 divisjoner 1 div. 1, 2, 3, 4, 5 2 div. 6, 7, 8, 9, 10 4 kamper pr lag (seriespill, div. 1 og div. 2) 1 kamp (opp- og nedrykk mellom 5. plass div. 1 og 1. plass div. 2) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, div. 1 og div. 2) 11 lag: 2 divisjoner 1 div. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 div. 7, 8, 9, 10, 11 5/4 kamper pr lag (seriespill, div. 1 og div. 2) 2 kamper pr lag (opp- og nedrykk mellom 5. og 6. plass div. 1 og 1. plass div. 2) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, div. 1 og div. 2)

8 12 lag: 2 divisjoner 1 div. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 div. 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 kamper pr lag (seriespill, div. 1 og div. 2) 2 kamper pr lag (opp- og nedrykk mellom 5. og 6. plass div. 1 og 1. og 2. plass div. 2) 2 kamper pr lag (semifinaler og finaler, div. 1 og div. 2) 13 lag: 2 divisjoner 1 div. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 div. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (opp og nedrykk mellom 5. og 6. plass div. 1 og X plasser div. 2) 14 lag eller mer: 2 divisjoner 1 div. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 div. to puljer med vanlig inndeling og spill (opp og nedrykk mellom 5. og 6. plass div. 1 og X plasser div. 2) 3.2 Mal for kampoppsett innledende spill Kampoppsettet settes opp etter følgende mal for første dag i et NS arrangement. Listene nedenfor angir i hvilken rekkefølge kampene skal spilles i forhold til rangering. 3 lag dobbel serie 4 lag enkel serie 5 lag enkel serie 6 lag enkel serie 7 lag enkel serie 1 A 2 A 1 B 3 B 1 C 4 C 1 D 5 D 1 E 6 E 1 A 3 A 2 B 4 B 2 C 5 C 2 D 6 D 2 E 5 E 2 A 3 A 1 B 4 B 1 C 3 C 3 D 4 D 4 E 7 E 1 A 2 A 2 B 3 B 2 C 4 C 1 D 6 D 1 E 5 E 1 A 3 A 1 B 2 B 4 C 5 C 2 D 4 D 2 E 6 E 2 A 3 A 3 B 4 B 2 C 3 C 3 D 5 D 3 E 7 E 1 C 5 C 4 D 6 D 4 E 6 E 3 C 4 C 1 D 3 D 1 E 3 E 1 C 2 C 2 D 5 D 2 E 7 E 3 C 5 C 1 D 4 D 3 E 5 E 2 D 3 D 1 E 7 E 5 D 6 D 2 E 4 E 1 D 2 D 5 E 7 E 3 D 6 D 3 E 6 E 4 D 5 D 1 E 4 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E

9 4 KRAV TIL DELTAKERE Papirflyt for UVR-arrangement i regi av NDF/CMAS. 4.1 Hvem er berørt Dette gjelder for alle klubber/spillere som skal delta på UVR-arrangementer som er i regi av NDF/CMAS. 4.2 Typer arrangementer Dette vil innbefatte følgende typer arrangementer: 1. Verdensmesterskap (VM) 2. Europamesterskap (EM) 3. Nordisk Mesterskap 4. Landslagssamlinger 5. A-sluttspill Norgesmesterskap (A-NM) 6. B-sluttspill Norgesmesterskap (B-NM) 7. Norgesserierunder (3-4 serierunder pr sesong) (NS) 8. Åpen Cup 9. Champions Cup 4.3 Hvilke krav stilles til spilleren Spilleren skal ha følgende papirer i orden før arrangementet starter: 1. Godkjent medlem av klubb som han skal representere. 2. Registrert spillerlisens i NDF gjennom samme klubb som spilleren skal representere. 4.4 Hvilke krav stilles til påmeldt klubb Klubb som skal delta på arrangement må ha gyldig påmelding. Startavgiftet skal være betalt før arrangementet starter. 4.5 Papirer som skal leveres på dommer-/lagledermøte Ved oppmøte på arrangementet skal klubben legge frem en liste (skrevet med blokkbokstaver) over aktuelle spillere som skal representere klubben i arrangementet. Listen skal inneholde hettenummer, navn og kaptein. Man oppfordres til å sende listen elektronisk til arrangør i forkant av arrangementet. 4.6 NB! Nye/uerfarne klubber og spesielle tilfeller Det vil være mulig å søke om dispensasjon fra kravene til deltagerne for nye/uerfarne klubber og i andre spesielle tilfeller. Denne søknaden må være utvalget for UVR i hende i god tid før arrangementet, og minimum 8 arbeidsdager før 1. dag av arrangementet.

10 Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av Utvalgsleder, NSA og forbundsstyret. Deltagende klubb som dette gjelder og som har fått innvilget dispensasjon vil ha mulighet til å ordne opp i lisenser og medlemskap til NDF ved oppmøte på arrangementet.

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003 Side 1 av 6 1 REGELVERK FOR NORGESSERIE, A-NM OG B-NM 1.1 Påmelding / innbydelse Påmeldingsfristen er alltid 3 uker (21 dager) før arrangementets første dag. På innbydelsen skal det stå: Som bindende påmelding

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... FOTBALL Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges fotballforbund sine

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Nord sesongen 2016/2017,

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... 10 1 2 FOTBALL 1-1 Virkeområdet Der hvor ikke annet er nevnt gjelder

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet Arrangementshåndbok for U19NM-sluttspillet 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er U19NM?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2 Under arrangementet... 2 2.3 Etter arrangementet...

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Del 1. Hensikt: Sjekklisten skal være et veiledende hjelpemiddel til arrangør av kriminalomsorgs mesterskapene.

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er kvalifisering til Kvinneligaen?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2

Detaljer

Arrangementshåndbok for. Scania Cup kvalifisering

Arrangementshåndbok for. Scania Cup kvalifisering Arrangementshåndbok for Scania Cup kvalifisering 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er Scania Cup kvalifiseringen?... 1 2. Dette gjør forbundet... 1 2.1 Før arrangementet... 1 2.2 Under arrangementet...

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark)

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark) Arctic Cup mesterskapsregler 2012 Crosskart Det legges opp til å arrangere mesterskapet i tre sesongene 2010-11-og 12. Det kan komme mindre justeringer på enkelte punkter til neste år dersom det viser

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

45. MEGA SCANDINAVIAN CUP mai 2017

45. MEGA SCANDINAVIAN CUP mai 2017 B-72 har gleden av å invitere deg til Norges største bordtennis happening: B-72 Boecksgate 7, N-1473 Lørenskog E-mail: stevner@b72.no Web: www.b72.no Tel: 0047 46 50 81 31 45. MEGA SCANDINAVIAN CUP 27.-28.

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 Vi har et sterkt fokus på kvalitet og strekker oss langt for at nettopp ditt lag skal få en uforglemmelig opplevelse, her i byen ved havet. Turneringen

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den med senere endringer senest av 10.

Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den med senere endringer senest av 10. Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2016 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss

Norgesmesterskap 2011 for klubblag i bowling på Hønefoss Hønefoss Bowlingsenter 8. - 13. november 2011 har gleden av å invitere alle klubber tilsluttet Norges Bowlingforbund til NM for klubblag 2011. Alle klubber kan delta med to herrelag og to damelag. Det

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang.

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vårt mål er at Vestfossen Cup skal være den perfekte sesongavslutningen, og vi legger ned enormt

Detaljer

Arrangementshåndbok for. U19NM-kvalifisering

Arrangementshåndbok for. U19NM-kvalifisering Arrangementshåndbok for U19NM-kvalifisering 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er U19NM-kvalifisering?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2 Under arrangementet...

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016

INVITASJON VETERANLIGA 2015/2016 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen P.55-900518 M.911-43540/ 91690364, Otto Bank giro: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

KAPITTEL 4 STATUTTER TREKNING

KAPITTEL 4 STATUTTER TREKNING KAPITTEL 4 STATUTTER TREKNING De framgangsmåter for trekning som er beskrevet i dette formular, skal benyttes av arrangør av NM, norgescuper og andre rankinggivende turneringer i Norge. Trekning av motstandere

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!!

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse til TYR-stevnet 2013 6 og 7. April 2013 NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

Statutter for curling

Statutter for curling Statutter for curling Statutter for Norges Curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2017 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2017 1 Fravikelse av statuttene Styret

Detaljer

Våg Cup mai 2017 Reglement

Våg Cup mai 2017 Reglement Våg Cup følger NHF kampreglement og spilleregler, med enkelte unntak som er beskrevet i dette reglementet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VILKÅR FOR PÅMELDING... 2 1.1 ENDRINGER / AVLYSNING... 2 1.2 PÅMELDINGSVILKÅR...

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember Velkommen til CUP 2013 Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag.

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017

INVITASJON VETERANLIGA 2016/2017 NORGES BOWLINGFORBUND Til alle klubber Kopi til kretsene Besøksadresse: Sognsveien 73, Ullevål Stadion Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo Telefon :21 02 97 30 Telefax :21 02 97 31 Bankgiro :1602.43.29651

Detaljer

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund.

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. 7.1.1.c, 7.13-7.16 Triosmesterskap - strykes Triosmesterskap fjernes fra og med 2015/2016 sesongen. Triosmesterskap

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Velkommen til håndballfest

Velkommen til håndballfest Hovedsponsor Velkommen til Sandnes Sparebank Cup 2011 Velkommen til håndballfest 9.-11. september 2011 på Sola! Velkommen til håndballfest på Sola! Når 9. 11. september 2011 Hvor Sola kommune Hvorfor Oppkjøring

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen NM i livredning og Rookie 2011 2.- 3. April Moss Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen: Bassenget:

Detaljer

KRETSMESTERSKAP INNLANDET 2015

KRETSMESTERSKAP INNLANDET 2015 KRETSMESTERSKAP INNLANDET 2015 GUSDAL VGS, GAUSDAL 11-12. april 2015 Informasjon I dette kompendiet vil dere finne all relevant informasjon om gjennomføringen av KM Innlandet 2015. Det er særdeles viktig

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Bergens Svømme- og Livredningsklubb (BS-LK) som teknisk arrangør, gleden av å invitere til

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. 1. Tildeling av mesterskap Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet,

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer