Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Studietilbudene. Masterprosjekter. v/ studieleder Sturla Rolfsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Studietilbudene. Masterprosjekter. v/ studieleder Sturla Rolfsen"

Transkript

1 Studieprogrammet Energi og miljø Avd.for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Studietilbudene Hovedprosjekter Masterprosjekter v/ studieleder Sturla Rolfsen Høgskolen i Oslo, Avd. for ingeniørutdanning

2 60 Opptak 1. årskursbachelor EnergiogmiljøI bygg Opptak Uteksaminert (vitnemål) etter 3 år Uteksaminert

3 Bachelor i ingeniørfag, Energi og miljø i bygg, Høgskolen i Oslo 1. semester Høst 09 Matematikk semester Vår Matematikk semester Høst Matematikk semester Vår 11 Strømnings teknikk 5. semester Høst 11 Varme-, ventilasjon og sanitærteknikk 6. semester Vår 12 Valgbare emner Miljø og Kjemi Økonomi og ledelse 20 Statistikk Inneklima 5 og Sanitasjon Hovedprosjekt Energi og miljølære 5 + Energi og miljølære 5 Elektriske anlegg Bygningslære og måleteknikk Termodynamikk Varme og massetransport Automasjon i bygg

4 Oversikt over hovedprosjektoppgaver våren 2009: Gruppe 1 Energi og innklimaanalyse relatert til NYE TEK Plan og bygningsloven Gruppe 2 Analyse av parametre som påvirker termisk komfort Gruppe 3 Energibruk til oppvarming, ventilasjon og tappevann med fokus på gråvannsgjenvinning i Idrettbygget ved Hunsund Grendesenter. Gruppe 4 Passivhus og inneklima Gruppe 5 Rør arrangement og stålkonstruksjon for prosess modul på Greater Ekofisk Area - Eldfisk feltet. Beregning av HVAC-system Gruppe 6 Fukt og muggvekst. Utvikling av termograferingsmetodikk til påvisning av fukt og muggvekst i bygninger Gruppe 7 Kartlegging inneklima og energibruk i en eller to prøvesaler i Operabygget. Gruppe 8 Energioptimal fasadeutforming, teori og praksis for COWI Gruppe 9 Energioptimalisert prosjektering for Union Consult Gruppe Bruk av glass som fasade til et kontorbygg. Prosjekt hos Sweco. Gruppe 11 Energi og Økonomi ved bruk av LED belysning Gruppe 12 Inneklima i Fokus. Oppgave hos Multiconsult

5 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Termodynamikk, varme- og massetransport Energi og Inneklima Styring, regulering og byggautomasjon Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Forskning og etikk 5 ECTS Masterprosjekt Valgbart emne 30 ECTS 5 ECTS Energidesign og bygningsfysikk Strømningsteknikk og numeriske beregninger Ventilasjonsteknikk Sanitasjon Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger i Aalborg og eventuelt i Oslo. Studiet tilrettelegges også som delstudium / ledet selvstudium over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU

6 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med INNHOLD: Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 Varmeoverføring: ledning, konveksjon og Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Termodynamikk, varme- og massetransport Energi og Inneklima Strømningsteknikk og numeriske beregninger Styring, regulering og byggautomasjon Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Ventilasjonsteknikk stråling med anvendelse på varmetransport i og fra bygninger. Forskning og etikk 5 ECTS Masterprosjekt Grunnleggende lover i termodynamikken og deres sammenheng Valgbart med emneeffektiv bruk 30 ECTS av energi og miljøbevaring. 5 ECTS Fuktig lufts termodynamikk, fordampning, kondensering og fuktproblem i bygninger. Energidesign og bygningsfysikk Vanndampens termodynamikk, fasediagrammer. Innretninger for energiomforming (varmekraftmaskiner, varmepumper, Sanitasjon varmevekslere) og analyse av disse. Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger i Aalborg og eventuelt i Oslo. Studiet tilrettelegges også som delstudium / ledet selvstudium over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU

7 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med INNHOLD Aalborg (deler Universitet av) (AaU) Studieløp Termisk miljø 1 mht metabolisme, Høst 2009 Vår 20strålingstemperaturer, Høst 20 lufttemperatur, Vår operativ 2011 temperatur, bekledning og aktivitet Termodynamikk, varme- og massetransport Energi og Inneklima Strømningsteknikk og numeriske beregninger Styring, regulering og byggautomasjon Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Ventilasjonsteknikk Forskning og etikk Atmosfærisk miljø mht støv, gasser og mikroorganismer 5 ECTS Masterprosjekt Valgbart emne Energidesign og bygningsfysikk 30 ECTS Sanitasjon og renhold relatert til inneklima. Inneklima og sykdom 5 ECTS og helse relatert til støv, gasser, mikroorganismer (astma og allergi) Simulering av inneklima og energibruk og utvikle forståelse for modelleringens muligheter og begrensninger. Gi innsikt i ulike Standarder som gjelder innenfor feltet simulering av inneklima samt bygningers Sanitasjon energibruk og energiforsyning, inputparametre til simuleringsmodellene med fokus på dokumentasjon, variasjon og usikkerhet. Systemtap og reguleringssystemers innvirkning skal utypes. Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger i Aalborg og eventuelt i Oslo. Studiet tilrettelegges også som delstudium / ledet selvstudium over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU Gi forståelse for årsak til avvik mellom teoretiske beregninger og virkelig energibruk i bygg.

8 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med INNHOLD: Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 strømnings kinematikk Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Termodynamikk, varme- og massetransport Styring, regulering og byggautomasjon potensial strømning, bernoullis ligning, Forskning og etikk 5 ECTS Masterprosjekt Valgbart emne kontinuitets ligninger 5 ECTS 30 ECTS Energi og Inneklima Strømningsteknikk og numeriske beregninger Varmeteknikk, produksjon og distribusjon eulers ligninger, stokes ligninger, Energidesign og bygningsfysikk inkompressible og kompressible Navier - Ventilasjonsteknikk Stokes ligninger, Sanitasjon turbulens, sjokk (støt) og trykkbølger. basiskunnskap for å kunne gjennomføre simuleringer med endelig volum metoden, dvs. Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger i Aalborg og eventuelt i Oslo. Studiet ha kjennskap tilrettelegges til også basisfunksjoner, som delstudium / ledet generering selvstudium av over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU matriser, direkte og iterative - ligningsløsere.

9 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Styring, regulering og byggautomasjon Energi og Inneklima INNHOLD: styringsprinsipper reguleringsprinsipper PID og DDC-regulatoren Strømningsteknikk og numeriske beregninger Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Ventilasjonsteknikk Energidesign og bygningsfysikk Sanitasjon PLS inkl. bolsk algebra optimaliseringsmetoder for regulering ECTS (autotuning, adaptiv ECTS regulering, optimalisering av PID) styring/regulering av kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, belysningsanlegg sentral driftskontrollanlegg (parametersetting, parameterlogging, statistisk Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger behandling i Aalborg av og data) eventuelt i Oslo. Studiet tilrettelegges også som delstudium / ledet selvstudium over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU

10 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Varmeteknikk, produksjon og distribusjon INNHOLD (Deler av) effekt og energibehov for bygning relatert til ytre klima; uteklimaet, energibevisst arkitektur, varme-transport, varmeisolering, lufttetthet og Termodynamikk, Styring, regulering og Forskning og etikk infiltrasjonstap, internt varmetilskudd i bygninger og solenergi i bygninger varme- og byggautomasjon 5 ECTS Masterprosjekt designe massetransport oppvarmingsanlegg; beregne oppvarmingssystemer og energi-produksjons-anlegg; 30 ECTS kjøleanlegg til luftkondisjonering Valgbart emne og varmepumper, ventilasjonssystemer, varmtvannsforsyning og komponenter 5 ECTS bygningers effekt og energimønster; belastningsmålinger, typisk energi-forbruks-mønster Energi og Inneklima Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Energidesign og bygningsfysikk systemer; kjeler, VP, solvarme, fjernvarme, gass mm fyringsanlegg, (bioenergi, kull, olje, gass) og prosesser Strømningsteknikk og numeriske beregninger fjernvarmeanlegg; produksjon, distribusjon og abonnentsentraler dampsystemer; temperatur, trykk, materialer og systemoppbygning Ventilasjonsteknikk Sanitasjon lavtemperatursystemer /Varmepumper varmelegemer; radiatorer, aerotempere ECTS mm dimensjonering av rørnett for vannbåren energi innregulering av vannbårne anlegg Emner undervises dels ved HiO med egne forelesere og dels med forelesere fra AaU. I tillegg arrangeres samlinger i Aalborg og eventuelt i Oslo. Studiet tilrettelegges også som delstudium / ledet selvstudium over maks 3 år. Masteroppgave tildeles/godkjennes og veiledes fra AaU

11 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 INNHOLD: lover, forskrifter og veiledninger beregning av luftmengder og konsentrasjonsforløp Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 fortrengningsventilasjon, fortynningsventilasjon, ventilasjonseffektivitet naturlig ventilasjon, mekanisk Styring, regulering ventilasjon og Forskning og etikk tilførsel og avtrekk av luft byggautomasjon Termodynamikk, varme- og massetransport ventilasjonssystem, ventilasjonsaggregat, komponenter dimensjonering og innregulering 5 ECTS Masterprosjekt Valgbart emne 5 ECTS lyd og lydberegninger industriventilasjon, renromsventilasjon, storkjøkken og svømmehaller Energi og Inneklima Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Energidesign og bygningsfysikk 30 ECTS Strømningsteknikk og numeriske beregninger Ventilasjonsteknikk Sanitasjon

12 Masterstudiet i Energi og Miljø i bygg - HiO i samarbeid med Aalborg Universitet (AaU) Studieløp 1 Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Termodynamikk, varme- og massetransport Styring, regulering og byggautomasjon Forskning og etikk 5 ECTS Masterprosjekt 30 ECTS Valgbart emne 5 ECTS Energi og Inneklima Varmeteknikk, produksjon og distribusjon Energidesign og bygningsfysikk Strømningsteknikk og numeriske beregninger Ventilasjonsteknikk Sanitasjon

13 Masteroppgaver vår og høst 2009 Problemstilling: Hvordan kan man oppnå god komfort uten oppvarmingskilde ved vinduet? I bygninger med utstrakt bruk av glassfasader resulterer dette ofte i et stort energiforbruk. Personer i nærheten av glassfasaden opplever kaldstråling og kaldras fra vinduet. Strålingsasymmetrien medfører ønske om høyere lufttemperatur og radiatoren under vinduet blir naturlig brukt for å kompensere, selv ved milde utetemperaturer og bygningen ikke har et oppvarmingsbehov. Høgskolen i Oslo, Avd. for ingeniørutdanning

14 Aktuelle tema for oppgave 2: VAV- problematikk, Ventilering av kontorer Termisk komfort relatert til kalde flater Varmtvannsberedning og varmtvannsbehov Innregulering av varmeanlegg og varmeavgivelse fra radiatorer. Kjølebehov i forhold til vindusvalg. Høgskolen i Oslo, Avd. for ingeniørutdanning

15 Masterstudiet: Civilingeniør i Indeklima og Energi ved Aalborg Universitet i samarbeid med Energi og Miljø i bygg -Høgskolen i Oslo Studentene tas opp og registreres som heltidsstudenter ved Aalborg Univ. Høst 2009 Vår 20 Høst 20 Vår 2011 Projektenhedskursus Integreret projektering Luftbevægelse, Masteroppgave / og af bygningen og dens forureningstransport Kandidatspeciale projektarbejde 27 ECTS klimatekniske systemer 27 ECTS og energiomsætning i bygninger 30 ECTS 30 ECTS Strømningslære CFD 1 ECTS 3 ECTS Entrepreneurship 2 ECTS Alt. i 3. og 4. semester er: Den studerende kan innenfor prosjektenheten individuelt eller i gruppe legge prosjektarbeidet til en bedrift i Norge med veiledere fra AaU og HiO Den studerende kan ta et relevant studieopphold ved HiO Den studerende kan ta et langt avgangsprosjekt over 3. og 4. Semester. Prosjektet tildeles og veiledes av Aalborg Univ.

16 Tilsatte ved Energi og miljø 1. aman./ Høgskolel. Heidi Bente Ole Finn Oddbjørn Øystein Ida (20%) 2 stipendiat -stillinger utlyst 20 % Prof.II Xavier (Stipendiat)

Avd. for ingeniørutdanning Energi og miljølinjen

Avd. for ingeniørutdanning Energi og miljølinjen HØGSKOLEN I OSLO Avd. for ingeniørutdanning Energi og miljølinjen Pilestredet 35 N-0130 OSLO GRUPPE 1 TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefax: 22 45 32 05 http://www.iu.hio.no/ SEMESTERNAVN:

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Forord 1 Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Masteroppgave i energi og miljø Høgskolen i Oslo i samarbeid med Universitetet i Aalborg Vårsemesteret 211 3 studiepoeng Eirik Storvig Jacobsen

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Potensialet ved spillvarmeutnyttelse på Akutten og Hjerte-lunge-senteret, St Olavs Hospital Renate Ekehaug Aasen Master i energibruk

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer