Ligge long eller shorte naken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ligge long eller shorte naken."

Transkript

1 Ligge long eller shorte naken. Finanssjargong i norske aviser. Marita Kristiansen Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

2 Bakgrunn for analysen: det engelske fagspråket [er] ofte meir presist og kjent, og difor [finst det] ikkje nødvendigvis fullgode erstatningar på norsk. (K7 Bulletin, NHHs studentavis, 7. mars 2010). finans er et internasjonalt fagområde hvor fagets lingua franca er engelsk finans er et dynamisk fagområde som karakteriseres av stadig nye begreper og termer finanskrisen har gjort fagområdet svært dagsaktuelt for folk flest i Norge og behovet for å kommunisere faget, inkludert behovet for norske termer, har derfor økt Marita Kristiansen 2

3 Analyse basert på Norsk Aviskorpus (http://avis.uib.no) SPØRSMÅL: Er avistekster nyttige kilder til terminologiske data? Kan korpusstudier basert på norske aviser dermed være en god metode for å fange opp termdanning i norsk innen fagområder som i dag preges av anglisismer? Fire analytiske kategorier har blitt undersøkt i. termkandidater som representerer de aktuelle begrepene ii. begrepsrelasjoner og/eller begrepsfelt iii. synonymer, termvarianter og ekvivalenter iv. termenes morfologi Marita Kristiansen 3

4 Oppsummering av hovedtrekkene fra analysen fem sentrale begreper er analysert for perioden : financial crisis subprime hedge fund credit crunch monoline i tillegg til et sett av relaterte finansinstrumenter CDO, CFD, CDS, ETF, ETN, RMBS og CoCo tre begrep er analysert for perioden (mai) short selling spread trader Marita Kristiansen 4

5 Oppsummering av resultater: Termvarianter, synonymer og ekvivalenter (1) Hedgefond blir ofte betegnet som risikofond. DN (2) I året som fulgte, begynte utlånere av høyrisikolån (såkalte "subprimelån") å melde seg konkurs. DA (3) Den britiske banken Barclays har kommet opp med et alternativ. Den vil gi ansatte bonus i form av såkalte coco-bonds - det en på norsk kan kalle betingede, konvertible obligasjoner. DN (4) kritisert Tyskland fordi landet ensidig innførte regler for såkalt naked short-selling (blankosalg uten dekning)... AA (5) Han er særlig kritisk til den omfattende handelen med kompliserte kredittforsikringsinstrumenter, såkalte Credit Default Swaps (CDS). BT Marita Kristiansen 5

6 Begrep Uttrykk brukt i Norsk aviskorpus Ant. credit crunch 1 credit crunch credit squeeze 1 kredittskvis 60 Totalt 62 krønsj : Krønsj deg til flat mage DB Marita Kristiansen 6

7 Begrep Uttrykk brukt i Norsk aviskorpus Ant. hedge fund 9 hedge fund hedgefund 7 hedge fond 7 hedgefond 886 sikringskontrakt 16 risikofond 22 Totalt Marita Kristiansen 7

8 Begrep Uttrykk brukt i Norsk aviskorpus Ant. CDO CDO 67 (collateralized collateralized debt obligation 10 debt obligation) collateralized deposit obligation 1 collateral debt obligation 2 aksjeindeksert obligasjon 3 sammensatt obligasjon 5 CDO-investering 4 syntetisk CDO 1 CDO-obligasjon 3 Alle akronymer som betegner finansprodukter (CDO, CFD, CDS, ETF, ETN, RMBS og CoCO er oftest gjengitt i engelskspråklig form i eller som sammensett substantiv med akronymet i første ledd Marita Kristiansen 8

9 Analyse av anglisismebruk over tid (Norsk Aviskorpus 1998-mai 2011) Tre begreper short selling spread trader Marita Kristiansen 9

10 Blankosalg/shortsalg/shorting/shorthandel (shortselling) Blankosalg (også kalt shortsalg, mangelsalg, stuttsalg, lånesalg eller kortsalg) er i finans en strategi hvor en investor inntar en posisjon i et aktivum, med hensikt å profittere på prisnedgang (http://no.wikipedia.org/wiki/blankosalg) shortsalg, salg av varer eller verdipapirer uten at selgeren eier dem på salgstidspunktet. Selgeren spekulerer i pris- eller kursfall og kjøper selv varene eller verdipapirene først når prisfallet er inntruffet (eller når levering skal finne sted) (http://www.snl.no/shortsalg) (6) Et hedgefond kan for eksempel gå long, det vil si kjøpe og selge aksjer det eier, og det kan gå short, det vil si selge lånte aksjer for å tjene på et eventuelt verdifall. DN Marita Kristiansen 10 10

11 Blankosalg den norske termen blankosalg (forekommer 9 ganger) brukes aldri alene i Norsk aviskorpus. enten som forklaring i etterkant (7, 9) når hybridtermen/anglisismen brukes først eller med den engelske ekvivalenten som forklaring i etterkant (8): (7) Shortsalg, også kalt blankosalg NL (8) et midlertidig forbud mot såkalt blankosalg, eller shortselling, av finansaksjer AA (9) som en reaksjon på det tyske forbudet mot såkalt naked short selling eller udekket blankosalg. AA (10)Det er fullstendig hull i posen. Folk har ligget long og ventet på et recovery. DN Marita Kristiansen 11

12 Begrep Uttrykk brukt i Norsk aviskorpus Ant. short selling short-selging 1 short-selling 8 short-trading 1 shorthandel 72 short-handel 28 blankosalg 14 shortsalg 252 ordinært shortsalg 1 shorting 76 lånesalg 3 short-posisjon 57 short-selge Marita Kristiansen 12

13 Utvikling over tid (1998-mai 2011): short selling Marita Kristiansen 13

14 Trader trader: One who buys and sells securities for his/her personal account, not on behalf of clients (http://www.investorwords.com, ) daytrader (171) day trader (27) dagtrader (3) =egenhandler: Næringsdrivende som i eget navn og for egen regning inngår avtaler, omtales som egenhandler. (http://www.jusstorget.no/, ) Men: (12) vanskeligere enn vi trodde å forandre en kultur i meklerstanden som åpner for egenhandler, sier markedsdirektør Rune Garborg i DnB NOR. SA = trading: action performed by traders and other market agents in the financial markets Marita Kristiansen 14

15 Trading action performed by traders and other market agents in the financial markets (http://en.wikipedia.org/wiki/trade) Begrep Uttrykk brukt i Norsk aviskorpus Ant. trading trading* 446 egenhandler 13 trading buy 15 kjøpsanbefaling 2300 trading sell 6 hold-anbefaling 362 holdanbefaling Marita Kristiansen 15

16 Oppsummering hovedtrekk norske termer ble funnet for alle begrepene som ble analysert i perioden med ett unntak (monoline) norske termer brukes konsekvent parallelt med engelske termer sekundær termdanning er hyppig og hybridtermer eller norvagismer brukes parallelt med anglisismene - alle variantene vedvarte i bruk gjennom hele analyseperioden ( ) - ser ikke ut til å være en utvikling i retning av at norske termer som dannes blir mer frekvente, eller at norsk stavemåte vinner fram som mer frekvent - analysen i perioden understøtter dette - det er ingen tegn på at språket fornorskes anglisismer, hybridtermer og evt. norske avløserord eksisterer side om side Marita Kristiansen 16

17 Litteratur og lenkesamling (1/3) Antia, B. E Terminology and language planning: An alternative framework of practice and discourse. Amsterdam: John Benjamins. Graedler, A.-L Morphological, semantic and functional aspects of English lexical borrowings in Norwegian. Dr.art. dissertation, University of Oslo. Graedler, A.-L Modern Loanwords in the Nordic Countries. Presentation of a project. Nordic Journal of English Studies 3(2), Investorwords.com <http://www.investorwords.com/5025/trader.html#ixzz1nm2xlwe 0> (25. mai 2011) Marita Kristiansen 17

18 Litteratur og lenkesamling (2/3) Jensen, Ch., L. S. Stæhr og J. Thogersen Underviseres holdninger til engelsk som undervisningssprog en spørgeskemaundersøgelse på Københavns Universitet <http://cip.ku.dk/pdf/publ/underviseres_holdninger_til_engelsk_s om_undervisningssprog.pdf/> (3. november 2009). Jusstorget.no <http://www.jusstorget.no/dictionary/dictionary_word.asp?word=e genhandler> (25. mai 2011). Kristiansen, M. (under publ.). Domain dynamics in scholarly areas. How external pressure may cause concept and term changes. I R. Temmerman and M. Campenhoudt (eds). The Dynamics of Terms in Specialized Communication. An Interdisciplinary Perspective. Terminology 17(1) Marita Kristiansen 18

19 Litteratur og lenkesamling (3/3) Kristiansen, M. (under publ.). Financial jargon in a general newspaper corpus. I G. Andersen (red) Exploring Norwegian Newspaper Language Corpus Compilation and Research/ Studies in Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company. Kristiansen, T. og L. S. Vikør Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Oslo: Novus forlag. Norsk aviskorpus. <http://avis.uib.no/> (10. mars 2011). Store norske leksikon <http://www.snl.no/shortsalg> (25. mai 2011). Wikipedia.org <http://no.wikipedia.org/wiki/> (15. mai 2011) Marita Kristiansen 19

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN SAMFUNNSØKONOMEN NR. 4, 2009 63. årgang NR. 4 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN Holden: ÅRSAKER OG MEKANISMER Bjerkan: MYNDIGHETENES HÅNDTERING Eika og Prestmo: EFFEKTER AV KRISETILTAK

Detaljer

Kannibalsk kapitalisme 1

Kannibalsk kapitalisme 1 Rune Skarstein Kannibalsk kapitalisme 1 Kapitalismen i vedvarende endring Historisk har kapitalismen gått gjennom faser med høy akkumulasjon, og tilsvarende høy vekst, og stagnasjonsfaser som har startet

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

Finanskrisas bakgrunn

Finanskrisas bakgrunn Finanskrisas bakgrunn Rune Skarstein Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Working Paper Series 2/09

Working Paper Series 2/09 Working Paper Series 2/09 FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Arne Jon Isachsen CME/BI Mars 2009 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Den

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer

Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier

Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier Karsten Stæhr og Pål Winje, seniorrådgivere i Internasjonal avdeling* Liberaliseringen av internasjonale kapitalbevegelser

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen LARS GULBRANDSEN

Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen LARS GULBRANDSEN Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 17/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Vi lager hits for kids og da er diss et must

Vi lager hits for kids og da er diss et must Vi lager hits for kids og da er diss et must Behandling av engelske importord av norske ungdommer som kommer til uttrykk i hiphopspråk Agnieszka Skrzypczak Veileder Rune Røsstad Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Kommer i Praktisk Økonomi og Finans Sammendrag Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Obligasjonsspread og konjunktursykler

Obligasjonsspread og konjunktursykler Obligasjonsspread og konjunktursykler Masteroppgave i samfunnsøkonomi av Håvard Follevåg Brændmo Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet

Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Det privatrettslige forbrukervernet på finansområdet Særlig om betydningen av tillit Stipendiat Marte Eidsand Kjørven, Norge Jeg skal i dette innlegget

Detaljer

Asset-Backed Securities

Asset-Backed Securities NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 13.06.2012 AssetBacked Securities En teoretisk og empirisk fremstilling av markedet for ABS Tore Lilletveit Veileder: SveinArne Persson Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv

Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv Innføringen av MiFID I og påvirkningen i markedet fra markedsaktørers perspektiv Ane Franziska Baltzersen Masteravhandling innen bedriftsøkonomisk analyse Masterstudiet i økonomi og administrasjon Høgskolen

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Forord. Tromsø, 30. Mai 2013. Ildri Jørgensen. iii

Forord. Tromsø, 30. Mai 2013. Ildri Jørgensen. iii ii Forord Denne oppgaven markerer en avslutning på min toårige mastergradsutdannelse ved Handelshøgskolen i Tromsø. Denne dagen har vært fjern, men tiden har gått fort og nå er jeg plutselig ferdig. Det

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Abstract Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer