webbris nr med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014"

Transkript

1 webbris nr med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning

2 Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse: Huk Aveny 1, 0287 Oslo DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker.(må være styret i hende senest 19. februar) 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta foreningens budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: Leder og nestleder 5 styremedlem og 3 varamedlem Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt revisorer Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret 11. Utmerkelser Oslo Seilforening 2014 Leder: Esben Keim Nestleder: Dagfin Simonsen Kasserer: Svein Erik Muus Sekretær: Rønnaug Ringstad Styremedlem forening: John Fullman Styremedlem øy og havn: Dagfin Simonsen Styremedlem Idrett: Arne Olav Haabeth Styremedlem ungdom: Erlend Solfjeld Kjelstad Varamedlem øy og havn: Randi Wøien Varamedlem idrett: Ane Berg Tomter Varamedlem forening: Lars Andreas Bjercke Revisorer: Lars J. Sørbo og Dag Andersen NSF ting: Ikke avholdt OAS ting: Arne Olav Haabeth Leder Bris Oslo Seilforening har lagt bak seg et hektisk og utfordrende år. Sesongens høydepunkt var arrangering av norsk og nordisk mesterskap i Express med rekorddeltakelse, og sesongens største skuffelse var når Sjømannskirken ble solgt uten at vi fikk mulighet til å være med slik vi håpet. Årets styre har tatt på seg store utfordringer og flere styremedlemmer har jobbet rundt 400 timer. Styreevalueringen forteller at de fleste styremedlemmene legger ned ca. 40 timer arbeid ut over tiden som går med til styremøtene. I 2014 ble det avholdt 9 styremøter hvorav ett var heldagsmøte og resten 3 timers møter. Aktivitetsnivået i klubben er høyere enn tidligere, deltakerantallet på uke-aktivitetene er på rekordnivå i tillegg til nevnte norgesmesterskap. Dette er en del av planen, og styret er svært tilfreds med at vi evner å nå ambisjonene. Den daglige driften har som tidligere år blitt gjennomført av en daglig leder i fulltids fast stilling samt idrettskoordinator og vaktmester i sesongstillinger. Vi har etter flere sesongen nå erfart at det er svært vanskelig å få god kontinuitet med sesongstillinger og vil for fremtiden anbefale å gjøre om dette til fulltidsstillinger. Ut over fast ansatte har styremedlemmer og andre medlemmer og ildsjeler som vanlig bidratt betydelig for holde alt sammen. Styring og ledelse av et idrettslag er litt annerledes enn å styre en virksomhet hvor man på forhånd vet hvilke ressurser man har tilgjengelig. Når man i tillegg skal drive store prosjekter med regulering og utvikling av fremtidens forening, stiller det ytterligere krav til alle som er engasjert. Jeg synes vi har lykkes med å kombinere aktivitet og idrett med langsiktighet og utvikling. I fremtiden vil dette arbeidet måtte fortsette, men det er en krevende jobb å balansere tidsbruk og pengebruk i en slik fase. Det er derfor viktig med god intern styring og kontroll, samt at medlemmer bidrar med kompetanse og tid på de områdene det er naturlig. Styret anbefaler at foreningen fortsetter satsingen på Feva, Express og vannsport. Sommerleirene gir mange unge fine muligheter og kan også være en måte å rekruttere til seilsport. Den langsiktige aktiviteten med regulering, molo og klubbhus anbefales også videreført om man har tilstrekkelige finansielle og menneskelige ressurser tilgjengelig. Som styreleder vil jeg få takke alle styremedlemmer og ansatte for flott innsats, engasjement og bidrag i Hilsen Esben Styreleder 2014; En sommer for historiebøkene foto; Dag Sem OSLO SEILFORENING Org.nr Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge for ferge til Lille Herbern. Telefon: Bankgiro: spenning og glede - 2 E-post: Daglig leder: Jan Petter Gamborg Idrettskoordinator: Gorm Bue Søby Vaktmester: Vitaliy Valter Bris redaktører; John Fulman JP Gamborg Fra seierspallen under nordisk Express

3 Kontigenter Innmeldingsavgift (bare nye hovedmedlemmer) Kr. 500,- Kontingent hovedmedlemmer (inkl Seilmagasinet kr 769,-) Kr ,- Husstandsmedlem Kr. 500,- Juniormedlemmer (under 25 år) Kr. 200,- Fergetakster tur/retur øya Medlemmer Voksne/barn/hunder (hunder skal føres i bånd på øya) Gratis Havneavgifter/båter på land i sesongen Joller, seilbrett og gummibåter på land, inkl. vinteropplag Katamaran på land Kr. 500,- Kr. 800,- Kajakk (inne) Kr ,- (økes fra 1.000,-) Bryggeplass, målt etter båtens største bredde, pr. cm Tildelingsavgift for å få bryggeplass Vinteropplag Vinteropplag formel (lengde+0,5)x(bredde+0,5)pr. m2 Kr. 100,- Opptak/utsett med truck Kr. 500,- Opplagsprisen er inkl. bruk av høytrykksspyler av båt under oppsett samt bruk av mastekran Boblehavn avgift Strøm i boblehavn inntil 60w Strøm i boblehavn inntil 500w Kr. 24,- (økes fra 23,-) Kr ,- Kr ,- (økes fra 2.550,-) Kr. 500,- Kr ,- Ikke medlemmer Voksne Kr. 30,- Barn/ungdommer 3-16år Kr. 10,- (alle barn under 3 år/barnevogner reiser gratis) Kursdeltakere på kursdager og seilere som skal seile regattaer som står på OS egen terminliste Gratis Sykler/seilbrett Kr. 30,- Transport utenfor fergeleie Ferging utover de faste tider må avtales på forhånd med fergemannen. Her beregnes nattillegg med Gjestefortøyning pr. døgn Gjestefortøyning - korttid + Kr.10,- pr. tur Kr. 30,- pr.pers. Kr. 200,- Kr. 100,- FORSLAG TIL KONTIGENTER og AVGIFTER 2015 Truckløft utenom faste ut/oppsett Medlemmer pr. løft Kr. 300,- Ikke medlemmer pr. løft Kr. 500,- Bruk av høytrykksspyler er gratis for medlemmer All bruk av slipp og kran går gjennom oppsynsmannen Ett gratis løft på Lille Herbern per år for aktive regattaseilere på nærmere angitt dag. Ungdomsgruppa i treningsmodus Diverse Bryggestrøm Maksimum 100 watt. Midlertidig tilkobling etter avtale. Gebyr for flytting av joller på land som ikke er fjernet før / etter vinteropplag Kr. 500,- Kr. 500,- Leie - overskap i skaphuset Kr. 500,- Leie - underskap i skaphuset Kr. 700,- Gebyr for uteblivelse av vakt Kr ,- Leie av marinalokaler medlemmer, privat Leie av marinalokale bedrifter Kr 500,- Kr 1.000,- Gebyr for alle purringer Kr. 64,- Deltageravg. Vannsportklubben pr. vår/høst Deltageravg. RS Feva gruppa pr. vår/høst Deltageravg. Ungdomsgruppa pr vår/høst Deltageravg. Kajakkpoolen pr år Deltageravg. Flerskrogsgruppa pr år Deltageravg. Sommerleir pr. uke kr. 2600,- Assistanse fra ansatte i foreningen kan faktureres for medgått tid. Utsett av båt fra vinteropplag uten å være tilstede Slep i havnen / bortrydding av krybbe etc. Kr. 400,- Kr. 500,- Kr. 500,- Kr. 250,- Kr ,- Kr ,- kr ,- kr. 500,

4 Årsberetningen 2014 Foreningen Ved John Fullman og Jan Petter Gamborg Styret OS-styret har i sesongen 2014 holdt 9 styremøter. Ordningen med ny styresammensetning med dedikert styremedlem og fast varamedlem på de tunge oppgavene, idrett, forening og øy/havn har fungert fint. Foreningens vedtatte organisasjonsplan ser slik ut: Foreningens ansatte Jan Petter Gamborg er daglig leder i full stilling og Vitaliy Valter, vaktmester i full stilling i sommersesongen. I tillegg hadde vi Truls Rognerud ansatt som idrettskoordinator i deltids- stilling. Truls ble imidlertid partner i et nytt selskap sent på høsten, hvor han må legge hele sitt engasjement. Han har derfor meldt fra at han ikke vil være tilgjengelig neste sesong. Medlemmene Antall medlemmer ved årets begynnelse var 969. Antall nye medlemmer i 2014 er 114, antall utmeldinger 99. Antall medlemmer ved årets slutt er 984 som gir en netto økning på 15 medlemmer. Vi har 586 hovedmedlemmer, 171 husstandsmedlemmer, 219 juniormedlemmer, 2 livsvarige medlemmer og 6 æresmedlemmer. Kjønns- og aldersfordelingen i medlemsmassen er som følger: Aldersfordelt oversikt over medlemmer 2014: 0-5 år 6-12 år år år over 26 år totalt Menn Kvinner Totalt Det var ved årets utgang 37 medlemmer som ikke hadde betalt kontingent, og kravet overføres vår samarbeidspartner Galant Inkasso for innkreving. Awesome i Kostersund under Hummerseilasen i november

5 Hederstegn Etter sju år i styret, valgte Grete Valstad å si at hun hadde gjort sin styreinnsats i denne omgang. Hun har gjort en formidabel innsats for OS både i og utenfor styret, på et utall regattabaner både som deltager og arrangør. Så at hun skulle få foreningens hederstegn, kan neppe betraktes som en nyhetsbombe. Men det er uansett veldig hyggelig med et synlig tegn på foreningens takknemlighet. For øvrig hadde vi også sist årsmøte endelig fornøyelsen av å se hederstegnet som han ble tildelt forrige år på jakkeslaget til Bjørn Andersen. Bris John Fullman ønsket avløsning som redaktør. Styret gjorde en del henvendelser til enkeltmedlemmer, men det lykkes ikke å rekruttere en redaktør på den måten. Man valgte da å gå bredt ut i foreningens øvrige kanaler og sa at med mindre noen meldte seg, ville Bris bli en ren elektronisk informasjonskanal. Slik gikk det. Bris distribueres nå elektronisk etter planen to ganger i året. En utsendelse med dokumentene i forbindelse med årsmøtet og én utgave med informasjon om kommende sesongs drift og aktiviteter. Styret har verken mottatt henvendelser fra potensielle redaktører eller savnetmeldinger om Bris. Med dagens øvrige seilblader, hvorav Seilmagasinet også bringer OS-nyheter og distribueres til foreningens hovedmedlemmer, er en utvidelse av Bris til et større magasin ikke blitt betraktet som et realistisk alternativ. Kor OS-koret Vela Vocalis holder koken godt med pedagogisk og musikalsk ledelse av Dagfinn Rosnes og med ustoppelige Dagfin Simonsen som oppmann. Den aktive deltakelsen er stabil. Det er kommet noen nye medlemmer til og andre har av ulike årsaker måttet ta en pause. Men sangerne lærer stadig mer og det høres. Etter at det ikke lenger var hensiktsmessig å øve på Lille Herbern har koret holdt øvelsene sine i meget velegnede lokaler i Sjømannskirken. Så sangerne er godt kjent med hva OS gikk glipp av sist høst. Det er en gjeng som fungerer stadig bedre musikalsk og uansett veldig bra sosialt. Du er hjertelig velkommen, og det er bare å ta kontakt med Dagfin på om du har lyst til å bli med. Sosiale arrangementer Dugnaden er en viktig premiss for sesongens suksess og er naturligvis først og fremst et kraftig løft for kvaliteten på øy og havn. Men heldigvis er det mange som ser dugnaden som et av årets sosiale høydepunkter. Og det var i 2014 som mange foregående år, svært god stemning som driver for motivasjon til formidabel innsats. Dugnaden er dessuten kanskje det mest effektive arrangement når det gjelder å blir kjent med medlemmer du ikke kjenner fra før. Sesongåpning 1. mai Dette er ikke et foreningsarrangement som sådan. Men siden OS-koret Vela Vocalis viste seg frem i full offentlighet for deltagerne i Bjørvikasprinten og andre gjester på restauranten på dennes åpningsdag for sesongen, nevner vi det likevel. Det kunstneriske innslaget lot til å bli godt mottatt. Øyas dag og vårfest. Vi valgte ikke å feire Øyas dag på St. Hansaften i Det ble Øyas dag og stor stas en måned tidligere, 24. mai. De tradisjonelle elementene var på plass. Aktivitetstilbud til små og store til lands og til vanns. Om kvelden var det vårfest på marinaen. Også denne gangen ble det kokkelering og servering av egne krefter. Av de mange frivillige som bidro til et flott arrangement, må Katrine Hoff Quirk og Rønnaug Ringstad nevnes spesielt, De sto for en vesentlig del av den praktiske gjennomføringen. Fantastisk treretters middag til over femti personer krever sitt. Utfordringen med at det kommer en del festdeltakere som ikke har meldt seg på ble taklet på suverent vis. Nå må vi si at det er blitt tradisjon at Vela Vocalis kommer og fryder seg over å vise hva de har lært siden sist, tilsynelatende også til gjestenes forlystelse. Stor takk til de frivillige som sto for aktivitetene gjennom hele dagen, enten det er kiosk, krabbefisking, kappseilas, koking eller oppvask! Den store mesterskapsfesten Ut fra det vi kan lese av kilder, har det aldri vært en større fest på Lille Herbern enn den som gikk av stabelen lørdag 23. august Mellom 400 og 500 aktive mesterkapsseilere og frivillige fikk en fabelaktig aften takket være Shore crewsjef Dagfin Simonsen og hans utrolige gjeng med frivillige. Reker og sjøkreps i mengder forsvant i sultne festdeltakere. Om ikke fant, så var det i alle fall både konge, fut og seilesportambassadører av alle slag å se med smil om munnen, sjømat på papptallerken, boksøl og vin i plastglass. Vi har så langt registrert én negativ tilbakemelding om forpleiningen på festen. Men noen må sørge for fremtidens gode historier. Strandhugg Vi valgte å droppe dette opplegget i Mange av foreningens mest aktive medlemmer hadde brukt utrolig mye tid og krefter på NM/NoM og det var ikke mange tegn til stor interesse for strandhugget. Men både arrangementet og interessen kommer tilbake. Høstfest Alt har en ende. Også det vi ser som den siste mannsalders mest fantastiske sesong. Som sedvanlig ble det holdt høstfest på kroa siste fredag i september. En vindfull og hustrig dag. Parasollene blåste til og med ned på terrassen rett før festdeltagerne melde seg proseccotørste samme sted. Men forsamlingen holdt ut gjennom premieutdelingen. Men den ble da også usedvanlig effektivt gjennomført av Arne Olav Haabeth og Ane Berg Tomter. Forhåndspåmelding med pakkeløsninger viste seg å fungere utmerket også denne gang. Restaurantpersonalet svingte opp med Bœuf Bourguignon, Marinakontoret har danner rammen for mange formelle og uformelle stevner gjennom hele sesongen av året var Christine Meyer og Geir Langslet som besørget dansemusikken. Deres innsats resulterte i fullt dansegulv helt til slutt og så mange positive tilbakemeldinger at de straks ble reengasjert for neste høstfest. Høsttakkefest Tradisjonen tro var sesongens frivillige arrangørmannskaper invitert til høsttakkefest på marinaen etter sesongslutt 17. oktober. Et tjuetalls ivrige sjeler samlet seg på marinaen og lot seg beverte etter alle kunstens regler av chef Alex Quirk og souschef Dagfin Simonsen. Det ble disket opp med grillet pattegris og høy stemning ble nådd i det stappfulle marinahuset. Og sannelig ble oppvasken taklet denne gangen også. Kroa Det har ikke endringer i eierstrukturen i selskapet Kveldsol AS som driver kroa. Kroa har hatt en kjempesesong. Det har vært også det en suksessgjentagelse fra forrige høstfest. Nye aktører jevnt belegg også i ferietiden, noe som ikke har vært så vanlig tidligere år. Fergen Miklos Mickey Barabas og Mathias Aarønæs var fergemenn i 2014-sesongen. Dette var den første sesongen fergen var gratis for medlemmer av OS. Ikke-medlemmer har også kunnet betale med kort om bord. Det har vært stor trafikk på øya hele sesongen både på grunn av svært høy aktivitet i OS og meget godt belegg på restauranten. Vi opplevde også for første og hittil eneste gang at fergen ble stjålet. En restaurantgjest så seg ikke i stand til å vente til ordinær avgang. Det ble en dramatisk episode som kom til å involvere ett av foreningens medlemmer samt at en ansatt på restauranten. Politiet rykket ut med flere enheter både på land og sjø, fergetyven ble innbrakt og saken behandles strafferettslig.

6 Årsberetning Idrett 2014 Av Arne Olav Haabeth Fra Bjørvikasprinten Resultater OS seilere 2014 Av Jan Petter Gamborg Bjørvikasprinten 1.mai, arrangert av Oslo Seilforening - Express, 5 av totalt 8 båter 1. Lucky Duck, Audun Noreng, KNS 2. Innit, Arne Olav Haabeth, OS 3. Black Jack, Thomas Elvik, KNS - NorRating over 0.980, 3 av 10 båter fra OS 1. Alcapone, Christian von Trepka, Bundefjorden 2. Total perspective Vortex, Martin Moe, KNS 3. Ugly, Kristian Fodstad, KNS - NorRating under 0.980, 1 av 3 båter fra OS 1. Kuling, Morten Ebbell Hestnes, Bundefjorden 2. Angelique, Tom Olsen, Frognerkilen BF 3. Kismet, Erik Berg, OS NorRating hadde litt lavere oppslutning, med 2 av 4 OS båter 1.plass DNF2 - Jostein Magnussen, OS, H-båt 2.plass Sally Cinnamon Morten Grindaker, OS, H-båt OS Tirsdagsseilaser høst I høstens serie var 22 av 46 startende!!! Expresser fra OS. 1.plass Hvergang Esben Keim, OS 2.plass Orca Erik Holter, Færder SF 3.plass Glory Geir V Svendsen, OS NorRating med 3 av 7 OS båter 1.plass H-Båt Guttorm Haraldsen, KNS, H-båt 2.plass Madison Robert Thoresen, KNS, Knarr 3.plass Viking Kiwanis Alexander Wang Hansen, KNS, Sonar Året 2014 har vært et utrolig år for Oslo Seilforening. Fortsatt satsing på kjølbåter, og da særlig Express, kulminerte i et NM/Nordisk avholdt av klubben i august. Tilslutt ble det 109 startende båter noe vi kan være relativt sikre på er en rekord (i alle fall i Norge). Året startet med Bjørvikasprinten 1. mai en fin tradisjon de siste årene. 23 påmeldte båter totalt. Litt tvister med havnevesenet, hva gjelder banevalg, har det vært. Her er OS i samarbeid med KNS i dialog med Oslo Havnevesen og Havnepolitiet for å få en fastere avtale på baner og bruk til våre faste arrangementer. Neste regatta i regi OS var «OS Opera Cup». Her samlet vi 11 Feva er til start fra 4 forskjellige seilforeninger i vårt nærområde Bærum, Asker, Soon, og Oslo Seilforening. Et vellykket arrangement vi håper skal vokse videre i kommende år Tirsdagene fortsatte som før gjennom hele året. Også i 2014 opplevde vi en skikkelig økning i antall startende båter. Mye av dette må tilskrives at klubben skulle arrangere NoM/NM mot slutten av sommeren, men ikke så rent lite skyldes nok «suksess-formelen» med et enkelt og straight forward opplegg, lavterskel, et inkluderende og entusiastisk miljø, og ikke minst en formidabel innsats fra Bjørn Mørland Pedersen som trener, starter, og regattasjef. I år ble også flere av regattaene brukt som trening og generalprøve til NoM/NM for banemannskap. Stor takk til klubbens mange frivillige. OS har også inngått et samarbeid med KNS for 2015 (og fremover) som langt på vei bygger på denne suksess-formelen. Her håper vi bl.a. å få til et mye bedre opplegg for NOR-rating båter som ønsker å seile regatta på ukedagene. NoM/NM Express Vår erfarne regatta-sjef og tidligere mangeårig styremedlem Alex Quirk i samarbeid med styrets formann Esben Keim og foreningens ansatte, bidro med en enorm arbeidsinnsats for å detaljplanlegge det som tilslutt skulle vise seg å bli ett av Norgeshistoriens største regatta-arrangementer. Disse, i tillegg til alle andre frivillige som la ned timer og dager med arbeide for at arrangementet skulle bli en suksess, fortjener all honnør fra klubben, dens medlemmer, og alle deltagende Expressseilere. Regattaen ble en aldri så liten «eksamen» for klubben hva gjelder det å arrangere større regattaer, og vi kan trygt si at det greide vi med bravur! Oslo Seilforening ble lagt merke til langt utenfor Indre Oslofjord, og vi kan trygt tenke på oss selv som en klubb som kan måle seg med de aller beste hva gjelder å avholde større arrangementer. Det ble sendt live-tracking fra alle båtene, og ble filmet og sendt web-tv direkte fra regattabanen og noen av båtene. Dette ble samordnet på regattaens egen webside, og vi opplevde en enorm trafikk som av seilmagasinet ble målt til unike treff på internett i løpet av helgen. Stor takk til foreningens media-crew som sørget for dette. I 2014 hadde vi gleden av å ha Truls Rognerud ansatt som Idretts-koordinator. Truls valgte å ikke fortsette i rollen, og vi retter ham en stor takk for det arbeidet han var med på. Vi vet vi ser ham jevnlig både på øya og på regattabanen og det gleder vi oss til. I 2014 overtok Ane Berg Tomter (vara), og undertegnende, som styrets representanter for idrett. Dette har for begge vært en fryktelig bratt lærekurve, men svært givende og gledelig å få være med på. Særlig med tanke på all hjelp å støtte vi har fått fra mer erfarne hender både i og utenfor styret. Opera Cup 10. mai I år var det med 11 Feva-lag fra 5 foreninger i årets Opera Cup i Bjørvika, og seieren gikk til Iver August Nymann Jävold og Isak Svænnes fra Bærum SF. Beste OS lag ble Gabriel Krohn Gjessing og Christoffer Joys Røang med en 6 plass, med Emil Bauck og Arthur Torvund på 7. og Jesper Gamborg-Nielsen og Erle Seljelid Sørlie på 8. HH Skagen Race. Her var det i år med 4 båter fra OS. Det var totalt 179 påmeldte båter, 174 startet og alle kom i mål. Ingen spesielt gode resultater for OS seilerne. Færderseilasen 29 av 726 båter, hvorav 598 fullførte I årets Færderseilas var det ca. like mange OS båter som deltok som i fjor Beste resultat i år var seier i klassen Nor R H1 til «DNF2» med Jostein Magnussen, og seier i klassen Nor R u/spinn H til «Kismet jr» med Erik Berg Av andre gode resultater kan 3. plass i Expressklassen til «Friistilt» med Mathias Friis og 6. plass i samme klasse til «Hvergang» med Esben Keim nevnes. OS klubbmesterskap Vi hadde også i år 3 klasser i vårt klubbmesterskap. Den prestisjefulle åpne RS Feva-klassen med 1 voksen og et barn om bord ble i år vunnet avvunnet at Fredrik August og Geir V. Svendsen Klasse Express ble vunnet av «Hvergang» med Esben Keim. Klasse NorRating ble vunnet av «Kismet Jr» med Erik Berg. OS Tirsdagsseilaser vår Expressklassen hadde i år nok en rekordoppslutning, og hele 18 av 37 båter var fra OS. 1.plass Impuls Morten Aagaard, Bundefjorden SF 2.plass Hvergang Esben Keim, OS 3.plass Glory Geir V Svendsen, OS OAS kretsmesterskap Express Årets KM for Express var lagt til to av vårseriens tirsdagsseilaser, og hele 18 av 37 båter var fra OS. 1.plass Glory Geir V Svendsen, OS 2.plass Friistilt Mathias Friis, OS 3.plass impuls Morten Aagaard, Bundefjorden 4.plass Sprøyt Frode Gunnestad, OS Hankø Race Week Her var det i år med 15 båter fra OS, av totalt 95 Dette skyldtes at også Expressklassen var med her i år, og 7 av 23 Expresser kom fra OS. Expressklassen ble i år vunnet av Hvergang, med Friistilt på en 6. plass. For OS båter i andre klasser ble det ikke noe å skrive hjem om.. Fra klubbregattaen

7 NM og Nordisk Mesterskap for Express Oslo Seilforening arrangerte i år tidenes største NM og Nordiske mesterskap for kjølbåter med 109 startende båter. Av disse var 20 båter fra OS, og det var også deltakere fra Sverige, Danmark og Tyskland. Resultater og medaljefordeling: 1.plass og Nordisk Mester SWE 2003 «Scania» Björn Österberg, Jon Fangel Peter Thorwid, Caroline Säwensten 2.plass og Nordisk sølv SWE 2015 «Henri Lloyd» Thomas Ottosson 3.plass og Nordisk bronse samt Norsk mester og NM gullmedalje NOR 600 «Baghdad I» Kristian Nergaard, Erik Kongshaug Kristoffer Spon, Trond Solli Sæther, KNS 4.plass og NM sølvmedalje NOR 997 «Fram XVII» H.M. Kong Harald V, Kjell Arne Myrann Kjell Inge H, Hans Jørgen Bauck Jr., KNS 5.plass Nordisk mesterskap SWE 594 «HPI» Martin Rubing, Pia Rubing Peter Nilsson, Pär Jansson 6.plass og NM bronsemedalje NOR 2009 «Norwegian Steam» Eivind Astrup, Thomas Nilsson Pål Tønnesson, Petter Mørland Pedersen KNS Beste OS båter: 10. plass og 6. plass i NM NOR 2007 «Glory» Geir Victor Svendsen, Dag Andersen Einar Marthinussen, Jan Petter Gamborg 20. plass og 11. plass i NM NOR 695 «Else» Truls Rognerud, Johnny Hjerpseth Lars Sørbo, Ulf Lönnemo plass og 12. plass i NM NOR 413 «Friistilt Noch Einmal» Mathias Friis, Gorm Søby Niklas Holm, Knut Bremer NM for Snipe Masters NM for Snipe Masters ble også i år arrangert av Bærum Seilforening. Geir V. Svendsen og Anne-Line Sundal deltok fra OS, og fikk i år en bronsemedalje bak vinnerne Kristoffer Spone / Christen Horn Johansen og Birger Jansen / Lise Gehrken på sølv. Bærum Høstcup, RS Feva OS hadde også i år med to lag, men det ble ikke helt samme suksess som i fjor. Best av labene var Daniel Andersen og Emil Bauck med en 8.plass, og Lars Skonnord Andersen og Gabriel Krohn Gjessing fikk en 12. plass av 14 båter. North Sails Nesodden høstcup I år var 4 av 50 båter fra OS, og Erik Berg forsøkte seg igjen med sin nye Omega 34, og klarte å seile seg til topps og vinne distanseseilasen! Ny båt, ny seier, samme mann.. Øy og havn Av: Dagfin Simonsen Stor aktivitet i OS 2014 Oslo Seilforening kan enda en gang legge et år bak seg i sin lange historie ute på Lille Herbern. Et aktivt år hvor Oslo Seilforening gjennomførte Norges største regatta for entype båter i nyere tid, et fantastisk NM og Nordisk mesterskap for Express. Med en utrolig dyktig arrangørstab og mange frivillige gjennomførte OS et prikkfritt NM for 109 båter og ca 440 seilere og 60 arrangører. Ca 500 mennesker opplevde at OS vet hva de gjør når noe skal gjennomføres. Alt gikk bra og alle som var med var strålende fornøyd. OS ble sikkelig satt på prøve, hvordan skulle en seilforening med så liten plass kunne romme så mange seilere? Selv om Oslofjorden har godt med plass, har havn og landareal svært begrenset plass. Det blir derfor svært viktig også for framtiden at Lille Herbern, vår vakre øy, blir tatt godt vare på. Så med samme iver og glød jobbes det for å sikre øya fra å forvitre og bli borte i havet. I arbeidet med å regulere øy og vannspeilet rundt, har vi det siste året brukt mye tid og penger på å kartlegge miljøet rundt og på selve øya. Her har ekspertise styrt av Cowi gjennomført kontroll av vannkvalitet, vannutskiftning, notat for bløtbunnsområder, geologiske undersøkelser, miljøtekniske grunnundersøkelser, sedimentundersøkelser, fugleliv, hydrografiske forhold, bløtbunn/hard bunn, botanikk/landflora osv. Det mest skremmende er at rapportene sier at øya forvitrer og går skremmende fort i oppløsning og kan bli borte i havet. Selve Lunkeskjær har kanskje en levetid på under 60 år? Da er det godt å se hvor fantastisk bra det er blitt etter rehabiliteringen av de gamle murene som var i ferd med å gå i havet. Arbeidet har gitt resultater slik at vi kan beholde øya også til de neste generasjonene. Selv med svært høyt vann og mye vind høsten 2014 og vinteren 2015 har øya stått imot bedre enn noensinne. Det har blåst mer enn vanlig og for første gang har vi hatt båter som er blåst over ende på opplagsplassen. Oslo Seilforening har over lang tid prioritert å holde Lille Herbern i skikkelig stand. Mye arbeid er lagt ned og betydelige investeringer er gjort. Sakte men sikkert blir Lille Herbern i bedre stand år for år, og eldre utrangert utstyr og eiendeler blir sanert. Selv om det til tider ikke er så lett å se, så ble det i fjor som år for år før, nedlagt et fantastisk arbeide i dugnad av ca 120 personer og av daglig leder Jan Petter Gamborg og hans medarbeidere. Strender ble raket og ryddet, hus ble malt og reparert, gårdsplasser gruset og båter satt i stand. Nye flaggstenger og flagg ble klar til Nordisk Mesterskap. Under mesterskapet ble det montert en egen plasthall for 450 mennesker, bord ble satt opp og pyntet til NM festen. En fantastisk innsats ble gjort av en stab bestående av en håndfull mengde ildsjeler. OS fikk sin egen brusautomat som kan gi sårt tiltrengte midler til foreningen. Ny landgang ble montert på fastlandet. Diverse dører ble byttet på lagerbygningen ved mastehuset. Murer ble malt, vinduer reparert og regattakontoret fikk en stor oppgradering innvendig med nye skap og utstyr. Even Kristoffersen har egenhendig jobbet med nytt bredbånd på øya og selv om det ikke er blitt 100% optimalt regner vi med at det skal være klart til våren. Freddy Berglund har gjort og gjør en fantastisk jobb med det elektriske anlegget. Tusenfryd fikk ny motor. Vi har hatt et firma ut på øya for å vurdere taket på restauranten, det står i 10 til 15 år til, kun vannbord og vindskie bør skiftes. Vi vurderer hvordan vi kan optimalisere vårt klubblokale, samt hatt rørleggerfirmaet St Hans på Lunkeskjær Viking ut på øya for å bistå oss i rådgivning vedrørende ny kloakkledning til fastlandet. Det skal mudres inn til en av eneboligene og vi vurderer i den forbindelse å etablere ny avløpsledning. Foreningens truck drar på årene og kan være lunefull. En investering i ny truck er kostbart, men en forutsetning for å kunne videreføre vinteropplag. Å gå bort fra egen truck får store konsekvenser og det må tas en endelig beslutning i løpet av de kommende år. Vi vurderer også å skaffe en ny F - brygge og bedre overganger mellom brygge og langanger generelt. I februar 2015 planlegger vi en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten i Oslo for å drøfte hva vi kan gjøre uten søknad og hva vi kan vente av utfordringer om vi ønsker å bygge ny brygge på landsiden. Salg av Sjømannskirken dukket plutselig opp som en mulighet etter sommeren. Vi hadde hektisk aktivitet for å få kjøpe den. Men den ble solgt før vi fikk en reel mulighet til å legge inn bud eller behandlet den i ekstraordinært årsmøte, og få eventuell finansiering på plass. Om ny eier ønsker å bruke den til annet en kirke må de omregulere eiendommen. De signalene vi har fått fra det brede lag av Oslo-politikerne, er at de ønsker at eiendommen fortsatt skal brukes til beste for allmennheten. Styret i OS arbeider videre for å overta eiendommen og er i god dialog med Oslo kommune hvor man ser for seg en løsning hvor eierskapet til tomten og bygningsmasse deles mellom kommune og OS. Det er da planer om å få med flere lag og foreninger med tilknytting til sjøen som også har behov og ønsker tilgang til eiendommen, dette vil kunne bidra til maksimering av gleden og nytten en slik investering er for kommunen og OS. Saken vil komme opp på førstkommende årsmøte. Vi møtes på øya, våren er i anmarsj og vi gleder oss alle! Dagfin

8 Innseilingen til Skagen en varm julikveld Årsberetning Økonomi Svein Erik Muus Kasserer Det fremlagte årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Budsjettavviket på kr relaterer seg til følgende: Totale driftsinntekter viser en økning på kr i forhold til budsjett. Av dette utgjør støtte alene kr Inntekter regatta og vannsportklubben står for resten ( ). Totale driftskostnader viser en økning på kr i forhold til budsjett. 3 hovedposter som representerer denne økningen er 1. Investeringer i øy, bygninger kr På årsmøtet i fjor ble det vedtatt å avsette kr til saken vedr. regulering av øya. Dette inngikk ikke i det fremlagte budsjettet da det var åpent når kostnadene ville komme. 2. Stevner/arrangementer kr Kostnader vedr. NM inngår i denne posten, men denne har også en inntektsside under posten regattainntekter. 3. Kjøp av nytt materiell kr Posten inneholder kjøp av 4 stk. RS Feva som ikke var budsjettert med kr (Her mottok vi spillemidler på kr , slik at netto kostnad utgjør kr ) Balanseførte påkostninger øya viser nå en saldo på kr Vi har da avskrevet verdien i takt med nedbetaling av lånet slik reglene tilsier. Egenkapitalen er korrigert for årets resultat og viser nå kr Vi har søkt om og fikk innvilget støtte: Støtte det store seilløftet Støtte spillemidler utstyr Støtte til barne- og ungdomsidrett Støtte bedriftsbidrag OIK Støtte anlegg spillemidler Mva kompensasjon Grasrotmidler Annonsestøtte Totalt mottatt Oslo Seilforening har gjennom endrede rutiner oppnådd en vesentlig bedring i likviditeten. Årsregnskapet viser at samlede ubetalte beløp er godt og vel halvert sammenlignet med Det er nedlagt et betydelig arbeid fra daglig leders side i forsøk på å få inn disse pengene. Styret ser derfor på dette tiltaket som vesentlig for å sikre at de inntekter som skal danne grunnlaget for våre fremtidige aktiviteter er forutsigbare. Revisjonsberetning: Til årsmøtet i Oslo Seilforening UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Seilforening i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et underskudd på kr ,- Vi har utført følgende revisjonshandlinger: - Kontrollert på stikkprøvebasis at transaksjoner gjøres i samsvar med fastsatte rutiner - Vurdert hvorvidt det foreligger arbeidsdeling mellom den som initierer en transaksjon, den som attesterer og den som har tilgang på likvider. - Kontrollert at saldi på bankkonti i regnskapet stemmer med årsoppgaver fra bankene. - Påsett at utgifter er dokumentert med bilag, og at bilagene tilhører organisasjonsleddet - Påsett at innbetalt medlemskontingent er i samsvar med medlemsregisteret. - Påsett at det er innført betryggende kontroll med organisasjonens materiell og utstyr - Påsett at idrettsanlegg og utstyr er forsikret - Påsett at tilskudd er benyttet til vilkårene i tilskuddet - Påsett at oppgaveplikten er fulgt i forhold til merverdiavgift, skatt og lønn. - Påsett at organisasjonsleddet har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes som Oslo Seilforenings årsregnskap for Oslo (sign.) (sign.) Lars J. Sørbo Dag Andersen Revisor 1 Revisor

9 Regnskap Oslo Seilforening 2014 og budsjett 2015 FORENINGEN Gebyrer N3Sport AS INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Avsetning tap på for Salg foreningseffekt Tap på fordringer Annonsestøtte Inngått på tidl.avsk Båtførerprøven Annen driftskostnad Medlemskontingenter Innmeldingsavgifter Sum driftskostnader inntekter klubbarran Jubileumsbok innbeta Resultat Forening eks.finans Purregebyr Sum inntekter Varekjøp, foreningse Renteinntekter Bruttofortjeneste Renter av bankinnsku Finansinntekter KOSTNADER Lønn daglig leder Rentekostnader Lønn ansatte Rente pantelån Ferielønn Finanskostnader Fri telefon Fri avis Netto finansposter Motkonto frie fordel Redaksjonsutgifter B Resultat Foreningen Styregodtgjørelse Arbeidsgiveravgift BÅTHAVNEN Arb.g.avg.avs.feriep INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Yrkesskadeforsikring Havneavgift Styreforsikring Inntekt gjesteplasse OTP Obligatorisk tje Inntekt vaktordning Øvrige personalkostn Tildelingsavgifter Lønnskostnad Bryggestrøm Vinterhavn Kjøp av kontormaskin Sum inntekter Regnskapstjenester Kontorrekvisita KOSTNADER Trykk,kopiering Innkjøp verktøy/matr Bøker,tidsskrifter Nyinvesteringer havn Seilmagasinet Vedlikehold brygger, Utgifter årsmøte Rep. og vedlikehold ferge Telefon Forsikring ferge Utgifter internett/web Sum driftskostnader Porto Kilometergodtgjørels Resultat Båthavnen Reiser og diett oppg Utgifter, styremøter Blomster,gaver,repr Kontingenter Kontingent krets Forsikringspremier Klubbarrangementer Bank og kortgebyrer

10 ØYA INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Leieinntekter, Kroa Leieinntekter skap Joller på land + kajakker Utleie Marinabygg Slipp/truck, inntekt Vinteropplag inkl. h Sum inntekter KOSTNADER Avskrivning bygnings Forsikringer Driftsutgifter øya Elektrisitet hele øy Utgifter, dugnad Kommunale avgifter Innkjøp verktøy og m Investeringer,øy,byg Vedl.hold øya Vedlikehold Herbernv Bensin/diesel/gass Driftsutgifter truck Erstatning for skade Sum kostnader Resultat Øy KOSTNADER Lønn idrettsansatt Lønn trenere Ferielønn Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.avs.feriep Sum lønnskostnader Leie båter/matriell Rep og Vedlikehold u Trener/arrangørutgif Bensin/diesel/gass Premier Støtte aktive seiler Stevner/arrangemente Kjøp av nytt matriel Utgifter/matriell re Utgifter dommere Utdanning,kurs medle Diett/sosiale utgift Barneidrett/trenere Seilting,møter,krets Sum annen driftskostnad Sum kostnader Resultat Idrett IDRETTSAKTIVITETER INNTEKTER Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Salg båter utstyr Støtte Det store Sei Støtte spillemidler Støtte barneidrett Støtte driftsbidrag Støtte anlegg spille Mva Kompensasjon Grasrotmidler Utleie regattamatrie Vannsportklubb Regattainntekter inntekter klubbarran Sum inntekter Totalt resultat foreningen: Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 Sum alle avdelinger Resultat Forening Resultat Havn Resultat Øy Resultat Idrett Årsresultat 2013, 2014 og budsjett

11 Driftsregnskap Budsjett 2015 Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER Inntekter forening (eks.finansinntekter) Inntekter havn Inntekter øya Inntekter idrett/kurs SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Kostnader forening (eks. finanskostnader) kostnader havn Kostnader øya Kostnader idrett/kurs SUM DRIFTSKOSTNADER BALANSE 2014 EIENDELER Regnskap 2014 Regnskap 2013 Omløpsmidler Påkostninger Øya Kundefordringer N3Sport AS Påløpne inntekter Driftskonto Høyrentekonto Driftskonto Skattetrekk SUM EIENDELER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Bankomkostninger Rentekostnader SUM FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT NM i Snipe, Bronse: Anne-Line og Geir Victor GJELD OG EGENKAPITAL Regnskap 2014 Regnskap 2013 Egenkapital Fri egenkapital per 1/ Resultat per 31/ Fri egenkapital per 31/ SUM EGENKAPITAL Gjeld Lån Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger Påløpt lønn/feilinnbetalinger Gjeld til personale Feriepenger Andre påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL OAS Kretsmesterskap: Gull Glory teamet

12 Ungdomsgruppa 2014, kort oppsummert Det kjennes rart å sitte km unna Lille Herbern, med sand mellom tærne og en Hawaiibrygget øl i høyrehånda og skulle mimre tilbake til norsk sommer og Oslo Seilforening. Men når tankene klarner så må man jo smile, for det var virkelig en herlig sesong! OSLO SEILFORENING Endelig knakk vi nøtten med et Feva Raid/Opera cup tidlig i mai! Opera cup 2014 ble i cupformat, gjennomført på én dag og med hele 22 deltagere. Etter 6 år med de samme båtene, og med en stor utvikling av båttypen de siste årene har vi nå besluttet å skifte ut fire av båtene. Så til våren vil splitter nye RS fevaer pryde øya igjen. Som i fjor vil jeg igjen få takke for lånet av Asbjørg på vegne av ungdomsgruppa. Vi avanserte fire plasser i Færderseilasen, opp til en 13. plass i 2014 og snek oss med på øvre halvdel under NM. Det å seile Express har vist seg å være veldig nyttig på siden av det å seile jolle og har uten tvil gitt mye tilbake til seilerne, vi håper vi kan fortsette og kanskje utvide dette tilbudet i sesongen Til slutt er det hyggelig å kunne nevne at flere nye trenere er blitt utdannet og under NoM var flere ungdomsseilerne med og bidro i følgebåter og på land. Dette viser engasjement utover treninger og regattaer, og det er vi utrolig glade for. Og tro ikke at planen denne vinteren er å ligge på latsiden. I vinterferien åpner 11 seilere fra ungdomsgruppa pluss fire engasjerte foreldre (Disse trenger vi flere av fremover!) sesongen 2015 i Palma de Mallorca. Vi håper dette vil bli en tradisjon og noe vi skal høre mye om framover. Jeg takker for et flott år og gleder meg til flere treninger og sommerleir når jeg kommer tilbake 1. juni. Solvarme hilsener til vinterlandet og lykke til på Mallorca alle som skal dit. Erlend Kjelstad Ungdomsrepresentant Team Asbjørg Hos With Marine finner du en unik samling erfarne og dyktige seilere, seilmakere og riggere. Det er derfor kunder med høye krav kommer til oss. Hos oss får du alt av utstyr og hjelp fra dekk og opp. Snakk gjerne med oss om ferdige pakker for Express eller andre entypeklasser Gottifredi Maffioli // Seldén // Harken // Antal // BSI // Karver // Tylaska // Spinlock // Wichard // Lewmar // Sparcraft // Z-spar - tlf.: Leangbukta 31 Postadresse: Postboks 686 Skøyen, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge for ferge til Lille Herbern. Telefon: Bankgiro: E-post:

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013 nr 1-2014 Klubbmestere 2013 NorRating over 0,950, Einar Marthinussen, skipper og mannskap Astrid Emilie Gamborg. Sistnevnte ble dobbelt klubbmester! Hun vant også RS Feva-klassen sammen med Jan Petter

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Royal Norwegian Yacht Club. Hankø Race Week One Design Series. Preliminary Result Races: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Royal Norwegian Yacht Club. Hankø Race Week One Design Series. Preliminary Result Races: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Royal Norwegian Yacht Club Hankø Race Week One Design Series L314051566 Royal Norwegian Yacht Club Preliminary Result Races: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 29.06.2014-14:45:45 Class:(1,0) H-Boat (Class) Races: 1.R.,

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling 09.01.2016. Båtfolkets bank

Generalforsamling 09.01.2016. Båtfolkets bank Generalforsamling 09.01.2016 Båtfolkets bank SAKER TIL BEHANDLING: Generalforsamlingen åpnes Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av medlemmenes stemmerett/fullmakt Valg av dirigent og referent

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer