Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K)"

Transkript

1 RLT-RIFT (Hver uke torsdag ) ato: Type møte: RLT RIFT Møteinnkaller: Rektor Møtereferent: Anita eltagere:, Kirsti, Torhild, Liv Marit, Anita Meldt forfall: Ikke møtt: Faste saker Huskelapp Lukking av forrige RLT-drift (sjekk) Aktivitetsplan neste 3 uker reiebok elevoppfølging reiebok for ledelse Hva handler saken om? rift (), Orientering (O), Kompetanseheving (K) Inspirasjonsdagen se vedlegg Saken settes opp i LM. Avdelingslederne vurderer hvem som skal eventuelt reise ut fra nåværende budsjettramme. Ansvarlig Evaluering etter varslet brannøvelse Brannøvelsen ble evaluert av: ag Klevjer Morten Vestland Tor Henning Askum Informasjon om forbedring blir informert på It s, infoskjermene og i Ukeinfo Til infoskjermen: Husk rømningsvei ved brann Forbedring: - Alle elever og ansatt må gå ut selv om det er en varslet brannøvelse - Alle elever må stille opp med sin klasse ikke gruppe. Kontaktlærer må informere klassene sine om hvor klassen skal stå oppstilt på oppstillingsplass. Tillitselevene må sørge for at elevene stiller på på rett plass hvis kontaktlærer ikke er til stede når alarmen går. - På oppstillingsplass må elevene stille bedre opp på rekke. Ledere og

2 lærere må være behjelpe med dette - Elever/ansatte må orientere seg om riktig rømningsvei ellers vil det opphoping i enkelte rømningsveier. - Vinduer skal lukkes - ører skal lukkes, men IKKE låses - Lås PC når brannalarmen går, før evakuering av rommet (Ctrl-Alt- elete) - Ledere og lærere/andre ansatte må bistå plassansvarlig bedre. Særdeles viktig at ledere forhører seg med plassansvarlig om alle klassene som tilhører ansvarsområdet er ute. Forslag til endring: - Sette på en pil nederst på romskiltene med angivelse av rømningsvei - Kjøpe inn ropert til plassansvarlig - Ventilasjonsrommet i 4. etasje i ny del i BG settes som låst rom. Sjekke ut: - Klasse 2TLA har de timer på SG? en står ikke på oppstillingsplass for SG Nei, de har ikke klasser der. - Sjekke at listene over områdeansvarlige er riktige ag sjekker dette. Til vurdering: - Skal noen kontor låses ved brannalarm av sikkerhetsmessige hensyn? F.eks. studiekoordinators kontor, rådgiver osv. Ta dette opp med brannvesenet - Bør navnet på kontaktlærer tas ut på liste over klasser i SG. et er faglærer som er med klassene som skal melde fra til plassansvarlig. ag tar ut navnene. Bør det endres til romplan i SG også? - Branndokumentasjon til kontaktlærer bør endres til neste skoleår. Er dette skjemaet i kontaktlæreres perm? ag lager forslag til endring. Er sjekket: Alle brannklokker er sjekket og skal virke Videre behandling og informasjon tar saken med til RLT og informerer i Ukeinfo/Infokanalen og It s. Årsakslinja på adgangskortet et er flere elever som reagerer når de må skrive årsak, spes fordi det er flere andre tilstede når de skal skrive årsaken. - Eleven ikke skriver noe, vi skriver under og eleven tar med seg lappen bort for å skrive årsak slik at andre ikke ser hva som står - Eleven skriver ikke noe i det hele tatt - Eleven skriver bare tull - Mange skriver reell årsak men den ved siden av kan se hva som

3 skrives : Årsak tas bort fra selve adgangskortet. Ellen endrer adgangskortet. rutinen. Ellen informerer om dette i LM. Sak til LM Fravær på ansatte: Resepsjonen trenger beskjed når ikke dette er gitt på f eks Ukeinfo eller v/vikarservice om ansatte som er på ferie/avspasering/ekskursjoner/langtidssykmeldte/permisjon osv. ette er informasjon som blir gitt til andre med ikke samlet hos resepsjonen. Konkret eksempel er at nytilsatt gjennom året kommer og skal f eks låne nøkkel i resepsjonen uten å være registrert noe sted ennå/lærer hadde seniorferie og personalkonsulenten hadde fått beskjed for registrering/en langtidssykmeldt er meldt til pers- og kvalrådg for registrering/avspasering er meldt til lønnskons for registrering/osv. ette er info som i flere tilfeller glipper eller kommer for sent videre til resepsjonen slik at vi f eks gir ut mobilnr til noen som ikke er tilstede. : Avdelingsleder melder fravær på ansatte til resepsjonen. ette gjelder fravær som ikke er meldt via Ukeinfo eller Vikarservice. Ellen informerer om dette i LM. Sak til LM - Besøkende til HVS og parkering ved Horten vgs: et er mange som kommer til vår skole som ikke får riktig info om parkering, og som i noen tilfeller også utløser bot. I tillegg er det mange som kommer til resepsjonen og spør hvor de skal møte men vet ikke hvem de skal i møte til og vi bruker mye tid på å være detektiver. : Alle besøkende får beskjed om å henvende seg først til resepsjonen. Resepsjonen må få beskjed om hvem som skal ha møte hvor og med hvem i forkant. Resepsjonen sørger i første omgang i å gi ut midlertidig p- tillatelse og info om betaling, i tillegg henviser hvor den besøkende skal gå og ved behov sier fra at den besøkende har kommet og kan «hentes» ved resepsjonen. Ellen informerer om dette i LM. Sak til LM Låse opp dører for elever: et er mange elever som kommer eller blir sendt til resepsjonen eller vaktmester/renholder for å få låst opp et klasserom i løpet av dagen for å hente noe de skal bruke i timen etter. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke vi gjøre dette unntatt i helt spesielle tilfeller (beskrevet i forslaget) fordi vi ikke vet om det er riktig at det faktisk er elevens egen ting som blir hentet. ette har vært tatt opp tidligere (enten i RLT eller i LM), men jeg vet ikke i hvilken sak og når, derfor tar vi det opp igjen siden dette stadig skjer. : Vaktmester/renholder/resepsjonen låser kun opp i helt spesielle tilfeller f eks når at alt er låst og alle andre har dratt hjem og eleven ha jakke/nøkler/lommebok for å kunne komme seg hjem. Eleven må forklare nøyaktig hva som skal hentes, hvilket klasserom og hvor i klasserommet gjenstanden befinner seg. I enkelttilfeller også pc/bok pga prøve eller at de

4 ikke har pc hjemme de kan bruke. Utover det, ber vi eleven kontakte arbeidsrommet eller en lærer som de kjenner for evt å få låst opp og hentet det som er innelåst. Ellen informerer om dette i LM. Skjema om tilkallingsvikar til Vikarservice Skolekontoret har utarbeidet et skjema som skal fylles ut av de som engasjerer tilkallingsvikarer. Skjemaet er om blant annet hvor de kan undervise. ette skjemaet må bli en del av rutinen «Registrering og oppfølging av timelønnet vikar prosessbeskrivelse» på QM+. Skjemaet implementeres i rutinen «Registrering og oppfølging av timelønnet vikar prosessbeskrivelse». Opplæring i bruk av skjemaet informeres ut til brukerne av skjemaet. Tema til dialogmøtet med elevene på HVS Jeg melder et behov for å få fokus på elevenes identitet og holdning til skolen vår, er det stolte nok? Hva er Horten vgs for dem? et ble jo arbeidet mye med den profesjonelle elevene og dette arbeidet synes jeg vi bør vitalisere og få fokus på blant annet. Kan vi kanskje ha dette som tema på årets dialogkonferanse for tillitsvalgte elever? Vi trenger en vi følelse og samarbeidsånd for å nå målene våre. Temaet meldes inn til elevrådet som tema for dialogkonferansen. Prosjekt renholdsreform Renholdsavdelingen har satt i gang et prosjekt med utvikling av skolens renholdsavdeling. Gruppas hovedmål En funksjonell organisering av arbeidet i renholdsavdelingen med rutiner som sikrer kundene et forventet kvalitetsnivå på renhold av skolens lokaler og inventar. Gruppas milepæler/delmål. 1. Spesifisere lokaler og inventar (hva som skal renholdes) 2. Gjennomgå dagens renholdsrutiner, definere forbedringspotensiale 3. Utarbeide en ny renholdsplan: rom, inventar, type renhold, hyppighet, områdeansvar 4. Vurdere organiseringen av arbeidet innen avdelingen, avklare behov for forbedringer og målsetninger. Se på backup/vikaropplegg 5. Sette opp arenaer for samhandling/samarbeid om kvalitetsforbedring med kundene, herunder en servicedesk Renholdsavdelingen søker om kr til vikarer for dem som er med i prosjektet, møtebevertning og evt. ekskursjon. Torhild

5 K Renholdsavdelingen kan bruke inntil kr av egen ramme til dette prosjektet til vikar, møtebevertning og ekskursjon. Kveldskurs for ansatte Etter avtale med PPT kan vi ha kveldskurs for våre ansatte innen: - Håndtering av elever med AH - Relasjonskompetanse - Klasseledelse - Håndtering av elever innenfor autisme spekteret 1 kurs tilbys dette halvåret. Liv Marit informerer i Ukeinfo om dette kurset. Søknad til 10 millioner potten et har blitt vurdert å søke om midler fra 10 millioner potten til følgende tiltak: 1. AHT varsler behov for større plass på grunn av mer ressurskrevende og større elevgruppe 2. SS varsler behov for plass til oppbevaring av trucker og til kjøring av truck 3. TP varsler behov for sveisebåser og mekanisk verksted samt lager og undervisningslokaler for automasjon 4. Samtalerom i SG skal med i søknaden Liv Marit Avdelingslederne for nevnte avdelinger har vurdert tiltakene og kommet med tilbakemelding. et har blitt innhentet pristilbud for bygningsmessige endringer og brakker. I tillegg har diverse alternativer blitt vurdert i forhold til leie. tar ansvar for saken og sender inn søknad etter innspill fra avdelingslederne som er tilknyttet tiltakene.

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer