Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu"

Transkript

1 Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken Nytt bad til jul? MERK: Denne generalforsamling vil fastsette endelige vedtekter for hytten og oppmøte / fullmakter er derfor meget viktig. Om du ikke kan møte som andelseier bør du sikre at dine andeler er representert ved fullmakt.

2 Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Bergen, 5.juli 2007 Inger Knudsen (Styreleder) E tt år har gått siden jeg tok over styreleder vervet i Familiehytten Johnsbu og en ny generalforsamling står for døren. Styret har jobbet målrettet og bestemt for å finne en løsning på den økonomiske situasjonen og for å fullføre vedtektsarbeidet. Johnsbubanken har båret frukter og sikret hytten verdifull finansiering som kommer godt med når vi i løpet av 2008 blir nødt til å koble hytten til vann og kloakk. Samtidig er håpet at vi i høst skal kunne få renovert badet, et nødvendig løft for å sikre hytten for fremtidige generasjoner. Vi har hatt mange engasjerte diskusjoner rundt vedtektene og sett på mange løsninger. Etter hvert har vi innsett at vi ikke kan helgardere oss mot alle eventualiteter og klart å sette ned på papiret våre viktigste prioriteringer. Dette har hjulpet oss frem til et kompromiss som hele stryet kan stå bak og som gir oss muligheten til å fullføre vedtektsarbeidet. Dersom generalforsamlingen gir oss lov kan vi også da ta steget helt ut og gjøre hytten til en selvstendig enhet. Vår største utfordring har vært hvordan vi på en elegant måte kan finne finansieringskilder som sikrer hytten i fremtiden. De neste årene vil bære preg av at det trengs løft på investeringssiden som ikke kan løses med enkle midler. Hol Kommunes avslag på vår søknad om å få skille ut tomter i denne omgang har ikke bedret situasjonen. Selv om vi ønsker å fortsette arbeidet for i fremtiden å fullføre en tomteutskillelse, må vi i mellomtiden se på andre finansieringsløsninger. Dette har vi tatt konsekvensen av og på årets generalforsamling vil vi la eierne bestemme hvilke virkemidler vi skal sette ut i livet de neste årene. Skulle vi i mellomtiden få skilt ut en tomt, blir dette en bonus. Eierskapet til familiehytten Johnsbu går tilbake til 1926 og de 6 opprinnelige søsken i familien Johnsen. I dag er vi oppunder 30 andelseiere som alle stammer fra de opprinnelige 6. En utfordring som vi har fått i år er at bankene krever at grunnboken oppdateres med dagens eiere, dersom vi ønsker lån. Dette arbeidet har vist seg utfordrede, fordi det må fremlegges papirer på hvordan hytten har gått i arv gjennom generasjoner. Gjennom felles innsats i alle grenene har vi kommet et langt stykke i kartleggingen og samlingen av dokumentasjon. Noe arbeid gjenstår imidlertid og dette vil vi informere om på generalforsamlingen. Tilslutt vil jeg oppfordre alle til å benytte hytten i større grad. Der er fortsatt utrolig mye ledig tid på hytten som enkelt kan bookes på internett sidene våre. Dra til fjells og nyt fjellivet!

3 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING PÅ JOHNSBU Det innkalles herved til generalforsamling for familiehytten Johnsbu: Dato/tid generalforsamling: Lørdag 25. August 2007 kl. 14 Sted generalforsamling: Johnsbu, Ustaoset Leder for generalforsamlingen: Helge Naarstad Agenda: 1. Velkomst 2. Innledning (program, spilleregler, ordstyrer, referent) v/jon Christopher 3. Styrets årsberetning v/nils 4. Økonomiansvarlig orienterer v/gerd 5. Finansansvarlig orienterer v/birte 6. Forslag til budsjett/økonomimodell v/nini - Votering over kilder til inntekt for de neste 5 år 7. Forslag til nye vedtekter v/jon Christopher - Votering over nye vedtekter ( ) - Votering om hyttens selvstendighet (( 1.7) 8. Andre Forslag / Eventuelt - Forslag om regulering av depositumssatser i høytider - Liten justering av gjeldende vedtektstekst 7

4 Fremtidig finansiering av Johnsbu Styret har jobbet mye med en finansieringsplan for Johnsbu. Vi hadde håpet å selge en tomt, slik at økonomien ble sterk i lang tid fremover. Dette ville politikerne i Hol Kommune ikke være med på. Men vi tenker å prøve igjen, selv om vi innser at prosjektet kan ta lang tid. Derfor må vi finne en finansieringsordning for Johnsbu, som dekker i det minste de neste 5 år. Penger til Johnsbus investeringer, vedlikehold og drift kan bare komme inn på tre måter. Eierene betaler inn til hytten, banklån, eller vi leier ut og får på den måten eksterne penger inn i kassen. Her følger diverse kombinasjoner av muligheter. Vi vil stemme over disse på generalforsamlingen. Håpet er etter noen avstemningsrunder å finne frem til en finansieringsform som vi kan leve med. På neste side finner du vår 5 års budsjett for investeringer og driftsutgifter som må påregnes. Før du går videre med å ta stilling til hvilke av finansieringsordningene du foretrekker, anbefaler vi at du ser nøye gjennom vårt 5 års budsjett (se neste side). Forslagene til finansiering som skal stemmes over er som følger: 1. Fortsette med samme grenpenger som før,(3500 kr pr gren pr år) samt satse på at slekten setter inn penger nok i Johnsbubanken til å dekke behovene vist ved budsjett. (2007/08: kr 44146, 2008/09: 69000, 2009/10: , 2010/11: 65000, 2011/12: ) 2. Forhøye grenpengesatsene betydelig. (2007: kr 8200 pr gren, 2008: kr pr gren, 2009: kr 11800, 2010: kr 11800, 2011: kr 7700) Resten fra Johnsbubanken. 3. Alle utgifter dekkes av eierene med obligatorisk innskudd i Johnsbubanken. (Eksempel typisk eierandel 1/18: 2007: kr. 2500, 2008: kr 3800, 2009 og 2010 kr. 3600, 2010: 2200) Betalerne får dette som innskudd i Johnsbubanken. Dette betyr at alle innbetalinger blir til syvende og sist tilbakebetalt med renter ved opphør av Johnsbu, før de passive arvingene får være med å dele boet. 4. Grenpenger som nå, (3500 kr pr år pr gren) og banklån i Hol Sparebank (kr ). Dette vil tid på grunn av eierkonstellasjonen. Vi vil frem til lånet går i orden trenge en mellomfinansiering. (Kan noen av eierne ordne dette?) 5. Gamle grenpenger, (kr 3500 kr pr år pr gren) bruk av midler fra Johnsbubank. Dersom Johnsbubank ikke har tilstrekkelige midler inne til å dekke de neste 24. måneders kapitalbehov, vil styret varsle 1 års utleie av Johnsbu det påfølgende år. Altså ca 12 måneders varsel. Vi håper at dette vil gi ca kr i inntekt. Hvis leietaker for året er Johnsbumedlemmer vil det gies en rabatt (for eksempel 10%). 6. Ingen grenpenger. Kun bruk av innskudd i Johnsbubank. Dersom Johnsbubank ikke har tilstrekkelige midler inne til å dekke de neste 24. måneders kapitalbehov, vil styret varsle 1 års utleie av Johnsbu det påfølgende år. Altså ca 12 måneders varsel. Vi håper at dette vil gi ca kr i inntekt. Hvis leietaker for året er Johnsbumedlemmer kan det evt. gies en rabatt (?).

5 5 års budsjett for familiehytten Johnsbu Budsjett Johnsbu 1. juni juni 2012 Investeringer i oppgradering 1/6/07-1/6/08 Tilknytning Ustaoset Avløp Investeringer I oppgradering 1/6/09-1/6/10 Tilknytning Hol Kommune Vann/Avløp Kjøkken Gravearbeid m/nedlegging av rør Uforutsette utgifter Rørarbeid inne i hytten Totalt behov 2009/ Bad Totale investeringer Investeringer i oppgradering 1/6/10-1/6/11 Veggen mot nord * Finansieringskilder 1/6/07-1/6/08 Uforutsette utgifter Johnsbubanken (på konto) Totalt behov 2010/ Johnsbubanken (lovet) Total finansiering Investeringer i oppgradering 1/6/11-1/6/12 Totalt behov 2007/2008:* Oppgradering av skysjen Opprustning av veien ** Totalt behov 2011/ Investeringer i oppgradering 1/6/08-1/6/09 Veggen mot vest *) Kjøkken og vegg mot nord kan vurderes gjort Uforutsette utgifter samtidig hvis hensiktsmessig Totalt behov 2008/ **) Dersom kloakkledninger legges i vei bør *PS: her inngår ingen gren, ungdomspenger eller andre tidligere kilder veioppgradering vurderes gjort samtidig.

6 Regnskapsoversikt 1. desember mai 2007 Inntekter Utgifter Kilde: Johnsbu Regnskap Grenpenger Fortsatt ca. kr.9000 utestående Ungdomspenger Fortsatt kr utestående Oppholdspenger Depositum Retur telefon 4098 Inntekter div. 31 Administrasjonsutgifter Olje Ved 0 0 Strøm/gass Telefon Forsikring Hyttetilsyn Vedlikehold - Renovering: Ustaoset avløp Vedlikehold - Vanlig vedlikehold: Offentl. avg./feiing og hytterenovasjon Slamtømming 0 0 Vei- og velavgift Bankgebyrer Sum Inng. balanse Depositum Innbet. i 2006 (kr 3000) Utg. balanse Øreavrund. 1 Komplett regnskap utleveres ved forespørsel til økonomiansvarlig i styret som for tiden er Gerd Bjerkaas.

7 Regnskapsoversikt for 1. januar november 2006 Inntekter Utgifter Kilde: Johnsbu Regnskap Grenpenger Innkl. noe restbet. fra tidligere. Fortsatt ca. kr.9000 utestående Ungdomspenger Fortsatt kr utestående Oppholdspenger Depositum 3000 For julen 2006/2007 resterende. Innbetales på 2007 Retur telefon 4098 Inntekter div. 176 Administrasjonsutgifter Olje Ved Strøm/gass Telefon Forsikring Hyttetilsyn Vedlikehold - Renovering: for vinduer satt inn i 2005 Vedlkehold - vanlig vedlikehold: Vannskade i kjeller Offentl. avgift. /feiing og hytterenovasjon 1156 Slamtømming Vei- og velavgift Bankgebyrer Andre utgifter 2815 Johnsbufest Sum Inng. balanse Utg. balanse Øreavrund. 1 Komplett regnskap utleveres ved forespørsel til økonomiansvarlig i styret som for tiden er Gerd Bjerkaas.

8 FULLMAKTSPAPIRER (siste frist for innsendelse: 18. august 2007) Fullmakt - Generalforsamling Denne fullmakt gjelder generalforsamlingen for familiehytten Johnsbu som avholdes høsten Navn på Fullmaktsgiver (Johnsbu arving): (BLOKKBOKSTAVER) Navn på personen som møter som Stedfortreder for Johnsbu arving: (BLOKKBOKSTAVER) Fullmaktsgiver spesifisert ovenfor gir herved stedfortreder spesifisert ovenfor følgende rettigheter (skriv JA eller NEI tydelig i rubrikken ved siden av rettigheten som gis): Jeg gir herved stedfortreder følgende fullmakter: Mitt svar (JA eller NEI) Rett til å møte på Johnsbu s generalforsamling Generell rett til å stemme Johnsbu s generalforsamling 2007 Rett til å stemme for eller i mot et forslag som kan innebære nye vedtekter for familiehytten Johnsbu Ved min signatur nedenfor bekrefter jeg at denne fullmakt er gyldig for generalforsamlingen på Johnsbu for Denne fullmakt må utstedes i to (2) originale eksemplarer hvor den ene sendes (evt. scannes og sendes pr e-post) sammen med kopi av legitimasjonskort (førerkort, bankkort med bilde eller pass) til: Johnsbu Familieservice E-post: Post: Johnsbu Familieservice c/o Jon Christopher Knudsen, Vøyensvingen 1c, 0458 OSLO Norge Siste frist for innsendelse er 18-august Den andre originalen må medbringes av stedfortreder på generalforsamling, mens fullmaktsgiver beholder den siste originalen selv. Dato / Signatur FULLMAKTSGIVER:

9 Forslag til ferdigstillelse av vedtekter Styret har gjennom året behandlet og diskutert ferdigstillelse av vedtekter. I hovedsak er man enige om følgende: Verdsettelse av hytten bør unngås Modell for utvanning av andeler gjennom emisjon frarådes Grenstrukturen med de aktive grener bør i størst mulig grad vernes Supereiere bør unngås Etter lange diskusjoner ser man derfor på muligheten for et kompromiss som bygger på disse prinsippene og som også tar opp i seg det faktum at andeler allerede har skiftet eiere på tvers av grener. Forslaget legger til grunn at: Andeler kan overdras mellom familiemedlemmer som arv, gave eller mot et vederlag som partene selv bestemmer. Ønsker man å tilby andelene sine til et familiemedlem som ikke tilhører ens egen gren, har egen gren forkjøpsrett til den pris/vilkår som budet ligger på. En eventuell overdragelse på tvers av grenene må godkjennes av styret etter søknad. Dersom en enkeltperson blir eier av over 49 % av andelene, er vedkommende pliktig til å kjøpe ut de resterende eierne. På bakgrunn av disse prinsippene ønsker vi å fremme forslag om at følgende paragrafer legges til de gjeldende vedtekter: 2.9 Andeler i Familiehytten Johnsbu kan kun overføres mellom familiemedlemmer gjennom arv, gave eller mot et vederlag som partene selv bestemmer Ved overdragelse mot vederlag har egen gren forkjøpsrett til den pris og de vilkår som annen part har tilbudt Dersom andeler skal overdras mellom grener, må skriftlig søknad om dette godkjennes i styret med simpelt flertall blant grenenes faste representanter Dersom en enkeltperson blir eier av over 49 % av andelene, er vedkommende pliktig til å kjøpe ut de resterende eierne.

10 Gjeldende Vedtekter for Familiehytten Johnsbu Nedenfor vises de gjeldende vedtekter for Familiehytten Johnsbu som de ble vedtatt på Generalforsamling 21. august 2005, med alle eierinteresser representert. De foreslåtte tilleggsvedtekter ( ) samt hyttens selvstendighetsparagraf ( 1.7) er også inkludert, men behørig markert. 1 Organisasjon 2 Eierandeler og medlemskap 3 Plikter og rettigheter 4 Økonomi 5 Opphold og utleie 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 7 Endring av vedtekter 1 Organisasjon 1.1 Familiehytten Johnsbu består av etterkommere etter Johannes og Margrethe Johnsen. Hytten Steinur, gårds nr. 52/117 (Usaoset), senere kalt Johnsbu med tilhørende mål tomt ble kjøpt i 1929 av deres 6 barn Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese for arven etter foreldrene. Johnsbu ligger nordvest for Ustaoset jernbanestasjon, på 60 grader min nord, 8 grader 2.38 grader øst i en høyde av omkring 1000 meter over havet. 1.2 Formålet med Familiehytten Johnsbu er å forvalte hytten og tilhørende tomt på en slik måte at familiemedlemmer kan nyte friluftsliv på Ustaoset med utgangspunkt i hytten. Familiehytten Johnsbu er basert på frivillig arbeid, og har ikke et økonomisk formål. generalforsamling enstemmig vedtok å grunnbokfeste disse vedtekter. 1.4 Der avholdes ordinær generalforsamling 1 gang årlig. 1.5 Øverste styrende myndighet er generalforsamlingen. 1.6 Familiehytten Johnsbu drives av en forretningsfører i samarbeid med et valgt styre. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen og bør representere alle grener dersom disse har ønske om det. Styret bør rullere på en slik måte at det oppnås kontinuitet, dvs. at alle styrets medlemmer ikke bør utskiftes samtidig. FORSLAG 2007: 1.7 Hytten kan ikke selges, uten vedtak om oppløsning (ref. 7.6). 2 Eierandeler og medlemsskap 2.1 Eierandeler i Familiehytten Johnsbu eies av direkte arvinger efter de opprindelige 6 eiere representert ved de seks grenene: Fischer grenen (etter Sigrid Fischer) Gjersøe grenen (etter Aagot Gjersøe) Hatlehol grenen (etter Birgit Hatlehol) Johnsen grenen (etter Bjarne Johnsen) Schøyen grenen (etter Marga Schøyen, også omtalt som Rosenlund grenen da Marga overlot denne grenen til Randi Rosenlund Christensen) Wiese grenen (etter Randi Wiese) 1.3 Familiehytten Johnsbu ble vedtektsfestet i 2005, etter at alle de daværende direkte arvingene i sameiet rundt hytten Johnsbu på

11 2.2 På generealforsamlingen i 2005 ble eierandeler stadfestet med følgende fordeling: Gren: Fornavn: Etternavn: Andel: Andeler: Gjersøe Karen Margrethe Gjersøe en attendedel 120 Gjersøe Elin Gjersøe Fog en attendedel 120 Hatlehol Margrethe Winkelhorn en fireogtyvendedel 90 Gjersøe Nils W. Gjersøe en attendedel 120 Hatlehol Birte Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Tine Hatlehol Tyner en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Rolf Thomas Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Mette Ingeborgsdatter Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Christen Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Rolf Andreas Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Birgit Hatlehol en fireogtyvendedel 90 Wiese Jan C. Rosenlund en trettisjettedel 60 Wiese Randi Christensen sju trettisjettedeler 420 Wiese Ida M. Knudsen en trettisjettedel 60 Wiese Nini Naarstad en sekstiendedel 36 Wiese Margrethe Wiese Solstad en sekstiendedel 36 Wiese Frithjof Wiese en sekstiendedel 36 Wiese Sigurd Mueller en sekstiendedel 36 Wiese Ulf Mueller en sekstiendedel 36 Johnsen Gerd Bjerkaas en attendedel 120 Johnsen Turid Blydt Paulsen en attendedel 120 Johnsen Aasta Vasstrand en attendedel 120 Fischer Gerhard Fischer en attendedel 120 Fischer Peter Milkowski en attendedel 120 Bekreftede endringer siden generalforsamling i 2005: Nov.2006: Ulf Müller sine andeler er delt likt mellom Cathrine Müller Boman og Benedicte Müller 2.3 Hvis en eier av en andel bortfaller, og der ikke finnes direkte arvinger, kan andelen overføres ved testamente til personer innenfor familien, som er i direkte nedadstigende arvelinje fra de opprindelige 6 eiere. Hvis der ikke foreligger testamente tilfaller andelen den gjeldende gren eller til Familiehytten Johnsbu. Hvis grenen utdør med bortfall av gjeldende eier og der ikke foreligger testamente, tilfaller andelen de resterende grener og fordeles likt blant disse. 2.4 Eierandeler kan kun overdras til personer som er i direkte nedadstigende arvelinje fra Johannes og Margrethe Johnsen. 2.5 Et familiemedlem i Familiehytten Johnsbu er en person som er direkte nedadstigende arving fra en av de 6 originale eierne, Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese. 2.6 Et familiemedlem kan være andelseier eller ikke-andelseier. 2.7 Med familiemedlem regnes ikke inngifte eller samboere. Unntaket for dette er ved død hvor familiemedlemmers ektefeller som sitter i uskiftet bo kan ha andelseierskap. 2.8 Som andelseier i Familiehytten Johnsbu har man stemmerett på generalforsamlingen tilsvarende det antall andeler man besitter. FORSLAG 2007: 2.9 Andeler i Familiehytten Johnsbu kan kun overføres mellom familiemedlemmer gjennom arv, gave eller mot et vederlag som partene selv bestemmer. FORSLAG 2007: 2.10 Ved overdragelse mot vederlag har egen gren forkjøpsrett til den pris og de vilkår som annen part har tilbudt. FORSLAG 2007: 2.11 Dersom andeler skal overdras mellom grener, må skriftlig søknad om dette godkjennes i styret med simpelt flertall blant grenenes faste representanter. FORSLAG 2007: 2.12 Dersom en enkeltperson blir eier av over 49 % av andelene, er vedkommende pliktig til å kjøpe ut de resterende eierne.

12 3 Plikter og rettigheter 3.1 Bruksrett til Familiehytten Johnsbu tilfaller familiemedlemmer. 3.2 Et hvert familiemedlem i Familiehytten Johnsbu, uavhengig om man er andelseier eller ikke-andelseier plikter å følge de til en hver tid gjeldende vedtekter og bruksregler. 3.3 Styret kan fatte vedtak om at et familiemedlem blir midlertidig suspendert fra Familiehytten Johnsbu på bakgrunn av brudd på gjeldende vedtekter. Familiemedlemmer som blir midlertidig suspendert etter vedtak i styret mister bruksrett til hytten, samt alle andre fordeler i suspensjonsperioden. Familiemedlemmer som er andelseiere mister likevel ikke sine ervervede andeler og kan fortsatt stemme på generalforsamling. Suspensjonsperioden varer i første omgang 2 år hvor etter styret må vurdere om man ønsker å forlenge suspensjonsperioden ytterligere med 2 år av gangen. 3.4 Vanlige grunner til midlertidig suspensjon er: a. 2 års manglende innbetaling av avgifter b. alvorlig overtredelse av gjeldende vedtekter og bruksregler for hytten herunder skader påført hytten eller omliggende eiendom som følge av uaktsomhet 3.5 Suspenderte familiemedlemmer kan selv søke styret om å bli tatt inn igjen som normalt medlem i suspensjonsperioden. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom et familiemedlem gjør opp utestående fordringer til Familiehytten Johnsbu. Styret kan vedta å oppheve suspensjon, for eksempel etter innbetalinger av utestående fra de 2 siste år. 4 Økonomi 4.1 Oppholdspenger betales av dem som benytter hytten etter gjeldende satser fastsatt av styret og godkjent av generalforsamlingen. Oppholdspenger bør dekke den daglige driften av hytten. Ekstraordinære vedlikeholdstiltak er ikke tenkt dekket av oppholdspenger. 4.3 Styret kan foreslå endringer i betingelser for bruk av hytten gjennom året, men permanente endringer må godkjennes av generalforsamlingen. 4.4 Familiehytten Johnsbu kan finansieres ved drift, eiendomsutvikling og fond etter dette. 4.5 Styret skriver ut en lav avgift som dekker administrative kostnader. Avgiften betales av familiemedlemmer, både andelseiere og ikke-andelseiere, som er over 20 år, flyttet fra foreldrehjem og i fast arbeid. Generalforsamlingen kan vedta regler som differensierer mellom ulike aldersgrupper (for eksempel lavere avgift for personer under 30 år osv.). 4.6 Styret er ansvarlig for at det hvert år legges frem regnskap på generaforsamlingen. Regnskapet revideres av en uavhengig regnskapskommisjon utnevnt av styret, som undersøker bilag og kontrollerer føringer. 4.7 Ved ekstraordinære kortvarige behov, kan styre vedta å låne maksimalt til kr (indeksregulsert fra år 2005) tilsammen uten generalforsamlingsvedtak. Beløp over dette må vedtas på generalforsamling. 5 Opphold og utleie 5.1 Periodeplanen for opphold revideres hvert 5 år og angir hvordan hovedperiodene i året er fordelt mellom grenene. 5.2 Bruksregler og bookingregler fastsettes av styret og offentliggjøres på familiehytten Johnsbu s internettsider. 5.3 Ekstern utleie i form av firmaweekends tillates. Høytider holdes utenfor og vurderes kun for dette dersom det ikke oppnås vanlig intern

13 utleie. Som tidligere er kravet at et Johnsbu familiemedlem må være med på tilstelningen og står ansvarlig for innbetaling og risiko. Det kan i særskilte tilfeller og med styrets godkjenning godtas at personer som kjenner hytten, men som ikke er familiemedlemmer kan leie hytten. Det familiemedlem som formidler dette blir da stående med ansvar for innbetaling og utleien. Egne høye priser gjelder for firmaweekend og for utleie til ikke-medlemmer som kjenner hytten. 5.4 Eventuell kommersiell utleie må godkjennes av styret. 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 6.1 Familiehytten Johnsbu kan på generalforsamling vedtas oppløst dersom 4/5 av de stemmeberettigede familiemedlemmer ved 2 etterfølgende generalforsamlinger stemmer for oppløsning av sameiet. 6.2 Etter vedtak om oppløsning er styret pliktig til å iverksette nødvendige tiltak for å få solgt og avhendet eiendeler i boet. Oppløsningsprosessen bør ikke ta mer enn 8 måneder og maksimalt 1 år. 6.3 Ved oppløsning benyttes styrets sist godkjente andelsliste som grunnlag for fordeling av verdier. 6.4 Alle verdier i boet skal legges ut på det åpne markedet for salg. Slektsklenodier går tilbake til den grenen som har skjenket disse. 7 Endring av vedtekter 7.1 Vedtektsendringer kan kun gjennomføres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 7.2 Dersom en generalforsamling skal stemme over vedtektsendringer, må minimum 2/3 av de stemmeberettigede andelshaverne være tilstede eller representert ved fullmakt. 7.3 For generalforsamlinger som skal stemme over endringer i vedtekter, må der være sendt ut informasjon om dette til andelseierne minimum 45 dager før generalforsamlingen holdes. Dersom generalforsamlingen skal stemme over spørsmål om evt. oppløsning av Familiehytten Johnsbu, må informasjon til andelseierne være sendt ut minimum 90 dager før generalforsamlingen. 7.4 Ved avstemming om endringer i vedtekter følges gjeldende andelsliste på lik linje med andre avstemminger. 7.5 Vedtektsendringer som ikke omfatter spørsmålet om evt. oppløsning ( 7) må vedtas med ¾ flertall. 7.6 Vedtektsendringer som omfatter spørsmål om oppløsning av Familiehytten Johnsbu må vedtas 4/5 flertall av alle stemmeberettigede. 6.5 Familiemedlemmer som deltar i åpen budprosess for salg av eiendelene i boet skal ha førsterett dersom vilkår og pris er samme som gjeldende bud. Ved flere familiemedlemmer som har samme bud og vilkår, skal der gjennomføres loddtrekning blant disse.

14 Hyttestyret 2006/07 Inger Margrethe Knudsen Styreleder Telefon: Gren: Wiese Gerd Bjerkaas Styremedlem Telefon: Gren: Johnsen Birte Hatlehol Styremedlem Telefon: Gren: Hatlehol Nini Naarstad Nestleder Telefon: Gren: Wiese Nils Fog Gjersøe Styremedlem Telefon: Gren: Gjersøe Jon Christopher Knudsen Styresekretær Telefon: Gren: Wiese Varamedlemmer: Berit Vasstrand Ida M. Knudsen Fritjof Wiese Benedicte Hatlehol Hanne Udgård

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer