Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag etter årsmøtet på Jentekolonien kl Der er det vår eminente sjefskokk Einar Allergodt som skal stå for maten. For festen og middagen har vi satt en pris på kr.200,- pr.person. Påmelding til Per Gunnar Vidhammer, SMS/tlf eller mail: Innen søndag 08.februar VELKOMMEN!

2 Årsmøte i Skodje jeger- og fiskerforening Lørdag 14.feb kl Jentekolonien Sakliste: 1: Konstituering av møtet -Godkjenning av innkalling -Godkjenning av dagsorden -Valg av ordstyrer -Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2: Årsmelding fra siste kalenderår. 3: Revidert regnskap fra siste kalenderår. Blir utlevet på årsmøtet. 4: Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 5: Foreningens kontingentandel 6: Valg av styre i henhold til 8 i vedtektene. 7: Valg av medlemmer til utvalg etter behov. 8: Valg av valgkomite på 2 medlemmer Årsmøtesaker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, skal styret ha i hende senest søndag 08. februar Det skal leveres skriftlig pr mail. SJFF styre for arbeidsåret 2013 har vore: Leiar Karoline Stette Ikkje på valg Nestleiar Per Gunnar Vidhammer På valg for 2 år Kasserer Ragnhild Stette På valg for 2 år Sekretær Ole Jonny Flydal Ikkje på valg Leiar kvinneutvalg Reidun Klokk På valg for 2 år Leiar jaktutval Roger Frostad Ikkje på valg Leiar fiskeutval Einar Arne Ytrelid Ikkje på valg Leiar ungdomsutvalg Ole Lauritsen På valg for 2 år 1. vara medlem Anita Ostnes Ikkje på valg 2. vara medlem Einar Alergodt På val for 2 år Leiar valgkomite Medlem valgkomite Terje Rønning Hanne Vadset Knotten Revisor Runar Stette På valg for 1 år Valgkomiteen si innstilling til valg er ikke ferdig i skrivende stund. Den vil bli ettersendt pr. mail eller framlagt på årsmøtet.

3 Årsmelding Skodje jeger- og fiskerforening 2014 Det har vore eit år med god aktivitet og medlemstalet har auka frå 214 til 218 personar var sportsfiskets år og det vart tradisjonen tru arrangert fiskekonkurranse for born på Straumsbrua. Fiskeutvalet har kjempa vidare for konsesjon på klekkjeriet og den kampen er enno ikkje over. På jaktsida har foreininga utvida tilbodet sitt med eit nytt jaktområde på Valle. Kjell Sindre Tysse har gjort ein framifrå jobb med å skrive historia til Skodje jeger- og fiskerforening. Denne vart publisert i Skodje Sogelag sitt årsskrift for 2014, kor tema for året er jakt, fiske og fangst. Vi har gjennomført fleire dugnader ved Solnørelva og på jaktområda våre. Det har generelt vore godt oppmøte og lagt ned mykje godt arbeid. Foreininga bidrog óg med servering under gjenåpninga av Gamle Vågsbru. I 2013 vart det gjort ei undersøking av elvemusling, laks og vasskvalitet i Solnørvassdraget og den 10.april 2014 arrangerte vi eit foredrag med Kjersti Finnholt som presenterte resultatet av undersøkinga. Ho ga oss mykje ny kunnskap om livet i elva, ikkje minst om livet til elvemuslingane som vi har nærare ein halv million av. Etter foredraget viste Spectra Marine film og kom med gode råd og tips om laksefiske. Dei hadde med seg ein del fiskeutstyr som dei solgte til messe-prisar. Dessverre møtte berre 20 personar denne kvelden. Under kulturveka på Skodje, den 29.oktober arrangerte vi Villmarkskveld i Gomerhuset med naturfotograf Bjørn Brendbakken. Han viste bilder og fortalte levande sjølvopplevde historier frå norsk villmark. Vel 60 frammøtte, og vi har fått svært mange positive tilbakemeldingar på arrangementet. NJFF fekk i fjor nye nettsider, her under Skodje jeger- og fiskerforening. Det har medført ein god del arbeid å flytte innhald frå dei gamle til dei nye nettsidene, så dei har i ein periode vore mangelfulle. Det har vore avholdt 7 styremøter og behandla 36 saker. Utvala i foreininga er representert med fast plass i styret. Utvala er som før velfungerande og jobbar aktivt og sjølvstendig for at tilbodet i foreininga skal vere godt og variert. Det har vore eit givande år som ny leiar i foreininga og eg takkar til slutt alle tillitsvalde for godt arbeid i Skodje 1.februar 2014 Karoline Stette styreleiar

4 Årsmelding Fiskeutvalget 2014 Fiske: 2014 har vært et dårlig fiskeår. Til tross for at det så ganske bra ut med fisk som gikk opp, ble resultatet dårlig. Grunnen til at fisken ikke ville bite, var kanskje den lange tiden fisken måtte vente i sjøen. Fangst: Laks: 9. stk. 30,8 kg snittvekt = 3,42 kg Pjakk: 126 stk. 180 kg snittvekt = 1,42 kg Ørret : 7 stk. 5,4 kg snittvekt = 0,76 kg Telleren: Telleren på Solnør kortsluttet i starten på sesongen, pga. vann i kabelrøret. Det ble da strukket ny kabel i luftlinje. Denne fungerte greit til den voldsomme flommen kom og sleit den også. Det ble derfor ingen telling i Dette er dessverre ikke bra, fordi det er viktig å følge den dårlige utvikling som villfisken har hatt de senere årene. Men ny rørledning skal legges og ny kabel skal på plass til sesongen starter. Fiskekort: Vi ber om at alle leverer inn fiskekort for sesongen. Dette er viktige tall. 70 kort manglet i Dugnad: Det har også i år vært en flott innsats når det gjelder dugnad, vi har mange hundre dugnadstimer. Vi har en god del som må gjøres i kommende sesong. Gangveier som flommen har revet løs, må utbedres, det må ryddes langs elva og vi må fjerne trær som har falt i elva ved gyteområdet i Solnørdalen. Etter samtale med grunneieren må vi prøve å få til en dugnad i februar (i tillegg til den ordinære dugnaden til våren). Dette må gjøres når myra er frossen, slik at vi kan kjøre med traktor. Vi kommer tilbake med nærmere dato. Søknad om konsesjon: Det kom nok en gang avslag på søknaden om konsesjon for klekkeriet, både fra Fylkesmannen og Direktoratet. Våre påstander om at vi må kultivere, hjalp heller ikke denne gang. Men denne saken er ikke avsluttet fra år side, vi står på videre. Vi avslutter med å takke, nok en gang, Johan Daae-Qvale for svært godt samarbeid. Og vi takker alle som har stilt opp og gjort et dårlig fiskeår til et godt dugnads år! Vi takker også Sparebanken Møre som har bidratt med kr , til gapahuk og grusing av natursti. Skitt fiske 2015! For fiskeutvalget Einar Arne Ytrelid

5 Årsmelding Ungdomsutvalget 2014 I vår fikk vi sponset mår/minkfeller fra Svein Dalen. Planen var at ungdommer kunne låne fellene og det ble iverksatt en liten konkurranse hvor årets «fangst mann/kvinne «skulle utnevnes. Fikk dessverre ikke respons på dette arrangement. Einar Allergot har vært med i ungdomsutvalget og jeg ønsker herved og takke han for hjelpen. I år står jeg som utvalgsleder på valg og velger og takke for meg. Jeg takker for tilliten den tiden jeg har sittet i ungdomsutvalget. Jeg synes det har vært og fremdeles er spennende å sitte i styret, men har den oppfatning at det må andre krefter til for å få aktivitet i ungdomsutvalget. Håper at medlemmene er positive til valgkomiteen når de henvender seg for å få en ny utvalgsleder, eller at medlemmer henvender seg på eget initiativ. Ole Lauridsen Leder ungdomsutvalget. Skodje 28/ Informasjon angående overstått jegerprøvekurs 2014 og nye jegerprøvekurs i 2015 I vår hadde jeg et kurs hvor mange meldte forfall rett før kursstart, men valgte å gjennomføre likevel. Alle bestod kurset med god margin. Det virker som det er ganske stor pågang av jegerprøvekandidater i 2015 og om nødvendig blir det holdt 2 kurs i vår slik at alle er klar i god tid før jakta starter Det er bare og starte påmeldingen med engang til. Tlf Ole Lauridsen jegerprøveinstruktør-

6 Årsmelding Kvinneutvalget har vært et aktivt år for mange av medlemmene på kvinnesiden. Tur til Finnøy Havstuer april. Vi starta årets aktivitet med å reise en helg ut på Finnøy Havstuer. Der vi brukte helgen til å jakte på gås, deretter en kursing i hvordan en flår gåsa og hvordan en kan tilberede den. Vi hadde også lagt inn en fisketur i besøket på Finnøya. Vi skulle prøve linefiske på kveita, men dessverre fikk båten motorhavari. Så vi håper denne turen står åpen for gjentakelse. Vi fikk også tid til å ta en svømmetur i badeland og kose oss med god mat og drikke. Dette var en lærerik og minnerik helg som virkelig frister for gjentakelse. Sosial samling i Berghølen 20 juni. I juni var vi samlet i gapahuken i Berghølen ved Solnørelva. Der koste vi oss med fisking i elva, bålbrenning og mye god mat. Vi fisket ivrig og jaggu blei det fisk på oss til slutt. Soppkurs 27. august og sopptur 3. september. Det ble holdt et teorikurs om sopp i slutten av august, og i september en praktisk del, der vi tok turen ut i skogen på Fylling for å finne sopp. Våre eminente soppeksperter Perry Gunnar og Corinne Larsen var villige til å holde kurs for oss og vise oss forskjellige sopparter, og skille den farlige fra den ufarlige. Det var et bra oppmøte og soppkorgene vart fylte. Etter en felles gjennomgang av soppen, ble det servert smaksprøver - nystekt sopp med urter og hvitløk på loffskive noe som falt i smak hos de fremmøtte. Hjortejakt september. Helgen september ble det arrangert hjortejakt for damene. Turen ble lagt til Skodje Jeger- og Fiskerforeninga sitt jaktområde i Norddalen, som er et flott, men krevende terreng å jakte i. Lørdag gikk vi jag og hadde posteringer oppe ved Insetsetra og ned over mot Norddalen. Søndag prøvde vi oss på et jag fra Norddalen og opp mot Botn/Herdalsida, uten at noe dyr ble felt. Det har vært lite dyr å sjå i området i år. Det ble også tid til god mat og sosial hygge på kveldene. Det er kjekt at vi har så mange engasjerte medlemmer i foreningen på kvinnesiden, og vil med dette takke for et godt samarbeid i året For Kvinneutvalget Reidun Klokk Leder

7 ÅRSMELDING JAKTUVALG 2014 Samansetnad: Jaktutvalet er sett saman av leiar Roger Frostad, nestleiar Håvard Valderhaug, Terje Natvik, og ansvarleg for småviltjakt og selet i Norddalen Edvin Gjersdal. Nytt av året: Vi har fått nytt jaktterreng på Valle i Skodje kommune, der vi kan jakte hjort, rådyr og rev. Det er tillaga 4 innmarksposter, med nettpåmelding for interesserte. Årets hjortekvote på dette terrenget var èn eldre bukk, èn spissbukk, èi kolle og èn kalv. For den som vil jakte rev her, er det utlagt åte. Påmelding til Håvard Valderhaug. Aktivitetar: Dugnad Det har ikkje vore arrangert dugnad i Norddalen i Det var derimot arrangert dugnad på det nye jaktterrenget på Valle. Der vart det ført opp to enkle gapahuker, ei jakthytte og montert sofa i en glugge i ei løe. Totalt laga til 4 poster for skumrings-/nattjakt. Meget bra oppmøte og flott innsats på denne dugnaden. Rådyrjakt Rådyrjakta starta den 10.august på jaktterrenget vårt i Norddalen, og terrenget på Valle. Ikkje så veldig bra besøk i Norddalen, og ingen rådyr skutt der inne. På Valle derimot, vart det skote eitt rådyr og fleire observerte dyr. Bra besøk på dei tillaga postane. Hjortejakt Hjortejakta starta den 1.september. Kvoten for SJFF i Norddalen var 1 vakse hodyr, 2 vakse hanndyr, 1 spissbukk og 2 kalvar. I tillegg hadde grunneigarane 1 vakse hanndyr, 1 vakse hodyr og 1 spissbukk. Dette viser økte kvoter i forhold til året før. Interessa for hjortejakta i Norddalen på Engesetterrenget var bra, og vart besøkt nesten kvar helg heile jaktperioden. Det vart trass dette ikkje felt dyr på terrenget. Grunneigarane skaut heller ingen av sine dyr dette jaktåret. Kvinnegruppa hadde sin årlige jakttur til dette terrenget, og fellesjakta vart også avholdt her som året før, samt på naboterrenget. (Relling/Dalhus) Det var ekstremt lite observasjon av hjort i begge terreng i Norddalen i år. Lokalfolket meinte dyra stod veldig høgt i terrenget, men vi merka likevel ikkje tilsig av dyr til vårt terreng mot jaktslutt. I år som i fjor leigde vi terrenget på Relling/Dalhus. På dette terrenget var det kvote på 1 vaksen kolle, 1 kalv og 1 rådyr. Dette terrenget vart dessverre ikkje mykje brukt, og det vart heller ikkje skote eller sett dyr der. På Valle sette vi ei avgift på kr 50,00 pr jeger pr jaktdøgn. Det er 87 stk som har nytta seg av dette tilbodet, og dette har gitt ei inntekt til foreninga på kr 4350,00. Det vart felt eitt rådyr på terrenget, det vart også felt ei kolle og ein kalv, men her vart kalven registrert som skrapdyr då den var under vektgrensa. Bra besøk på innmarkspostane som vart laga på dugnad, men fortsatt plass til mange fleire både her og i utmarka. Småviltjakt Småviltjakt og utleige av selet på Innsetsætra har i år som i fjor blitt organisert av Edvin Gjersdal. Ca 20 stk har kjøpt jaktkort i terrenget, og 11 ryper er felt. Selet har blitt utleigd totalt 14 døgn i Jaktutvalet si oppsummering av 2014: Interessa for storviltjakta er stabil i Norddalen på Engesetterrenget, Relling/Dalhus-terrenget er altfor lite brukt. Vi skulle gjerne sett at fleire nytta seg av tilbodet av småviltjakt og selutleige i Norddalen. Valle oppsummerer vi til eit vellukka prosjekt, og vi håper å få leige her også for jaktåret Vi håper at fleire nytter det flotte tilbodet vi har i Norddalen og på Valle, og ønsker alle medlemmer eit godt jaktår i For Jaktutvalet, Roger Frostad Leiar

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer