HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER"

Transkript

1 HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

2 INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende forutsetninger for Kvam kommune. Modellen krever samspill og evne til å samarbeid om å realisering og drifting. Anlegget som vil gi store synergier for Kvam kommune og regionen for øvrig. Hovedhensikten er å kunne realisere Hardangerbadet med en forutsigbar og sikker drift. «Ambisjonen med dette dokumentet er ikke å presentere en fasit for alle deler av prosjektet, målet er å legge frem en skisse med mange forslag til løsninger, og kanskje viktigst å få frem de utrolige fordelene det ligger i å samarbeide mot et felles mål. Dette prosjektet har så mange positive elementer ved seg at det vil være unaturlig om ikke ambisjonen var å skape Norges beste badeland» Gaute Ubostad 3.november 2014

3 KAP 1 BESØKENDE I HARDANGERBADET - fordelt på geografi og betalingsvilje. Antall besøkende til et badeanlegg er det avgjørende element for hvordan driften går, men det er ikke alene avgjørende for suksess eller ikke. Elementer som hvor mye de enkelte gjestene betaler, hvor mye de bruker utenom selve billetten, hvilke andre kunder kan gi inntekter for badet og hvordan badet driftes og vedlikeholdes. Det er med ulikt utfall gjort flere utredninger og analyser av hvor mange som vil besøke Hardangerbadet. Dette dokumentet tar utgangspunktet i estimater i det nedre sjiktet, disse har jeg begrunnet etter beste evne og bygget en modell for samarbeid og drift som er forutsigbar og gir positiv økonomi. Det vil være etter min mening være mulig å kunne forvente et høyere besøk enn i estimatene i det lavere sjikt! Besøkstall deles ofte opp i hvor gjestene geografisk kommer fra, det er interessant - men like viktig er hva de betaler. 1.1 Lokalbefolkning Et moderne badeanlegg i Kvam vil være attraktivt for mange brukergrupper. De som bruker badet mest vil kjøpe årskort og det er viktig å ta høyde for at snitt prisen da blir lavere, det er dog ikke slik at alle vil kjøpe årskort. Enkeltbilletter Enkeltbillett bad Enkeltbillett trening Årskort Årskort (trening og bad) 500 Årskort (bad) 600 Årskort (trening) 100 Dette er personkort slike at et familieårskort for 4 teller som 4. Et utgangspunkt kan være at disse i snitt benytter anlegget 17 ganger pr år. Dette vil da for denne gruppen gi et besøkstall på Sørlandsbadet har til sammenligning ca 2500 årskortholdere (over 27 % av lokalbefolkningen). Av disse har personer kun trening personer kun bading personer bad og trening I Lyngdal er det ingen konkurrerende treningssentre og ingen andre badebasseng/ anlegg, slik at man nok kan forvente at dette tallet blir noe lavere for Hardangerbadet

4 1.2 Besøkende innenfor en time (ikke Kvam) I kommunen som er innenfor en times kjøring er det innbyggere. Hardangerbadet vil bli en særdeles attraktiv destinasjon spesielt for barnefamilier i regionen. Dette besøket estimeres til besøkende. 1.3 Besøkende utenfor en time (ikke overnattende) Det vil alltid være noen som vil ta en langtur, gjerne kombinert med andre av Hardangers attraksjoner. Dette antallet er estimert til besøkende 1.4 Besøk i fra reiselivet (ikke overnattingsgjester på Hardangerfjord Hotell) Med en sammensatt turisme (cruise, mange hytter, kurs & konferanse, naturbasert reiseliv, gjennomreisende) og et mye mer attraktivt badeanlegg så bør man som et minimum kunne sammenlignes med Hovden Badeland. Vi har derfor tatt høyde for besøkende fra reiselivet (besøk fra Hardangerfjord Hotell er holdt utenfor, da deres totale volum på billettkjøp gjør at de må ha en annen pris) 1.5 Overnattingsgjester på Hardangerfjord Hotell Hotell & badeland i samme bygg vil definitivt bli et sterkt produkt, og selv om Kvam ikke har den samme posisjonen som Lyngdal og Sørlandet så vil man her få et solid familieprodukt, i tillegg til det så vil dette bli attraktivt for rekreasjon og velvære. Vi estimerer et besøk på årlig. 1.6 Skolesvømming Avhengig av hvilke skoler som vil bruke badet, hvor mye svømmetrening kommunen ønsker elevene skal ha (hvor mye som er lovpålagt). I forhold til den foreslåtte forretningsmodellen så er ikke dette antallet så relevant. Dette besøket er estimert til årlig 1.7 Brukere av helserelaterte tjenester (som bruker badet) Dette antallet er vanskelig å estimere, og det er i kalkylene ikke vurdert et antall, men en leiepris. Det er ikke gjort estimater for dette besøkstall Totalt antall besøkende Samlet sett vil dette bety et årlig besøk på i underkant av (besøkende)

5 KAP 2 MODELL FOR INVESTERING OG DRIFT Det er vanskelig å få realisert badeanlegg i Norge og ofte enda vanskeligere å drive dem. En av de aller mest sentrale faktorene for suksess er organiseringen av eiendom og drift, dette kan i hovedsak gjøres på 3 ulike måter; I II III Et privat anlegg Et offentlig anlegg Et offentlig / privat samarbeid 2.1 Et privat anlegg Det å få realisert et badeanlegg kun i privat regi er særdeles krevende; - det vil ikke få spillemidler - det vanskeliggjør offentlige gave / tilskudd og andre bidrag Det fører ofte til så høy gjeldsgrad at man ikke får finansiering. Det er et par badeanlegg i Norge som er privateid, disse ligger oftest i tilknytting til hotell og det kunne således vært aktuelt her. Men disse anleggene mangler uten unntak den offentlige funksjonen med idrettsbasseng og varmtvannsbasseng, og for Kvam kommune vil en slik løsning ikke gi de positive dimensjoner som et moderne badeanlegg vil gi. 2.2 Et offentlig anlegg Dette gjør det mindre interessant for private interessenter til å bidra. Det som oftest kjennetegner offentlige badeanlegg er at de tiltrekker seg færre gjester, driver mindre kommersielt og krever årlige offentlige driftstilskudd. 2.3 Et offentlig / privat samarbeid Det er utvilsomt slik at et godt organisert offentlig / privat samarbeid er den mest fordelaktige modellen for realisering og drift av badeanlegg. Dette dokument har dette som utgangspunkt. Modellen må tilpasses kommunen og det private næringsliv. Det er i dette dokumentet tatt utgangspunkt i en estimert byggekostnad det kan bli billigere, og det kan naturlig nok bli dyrere. Endelig plan og vedtak må justeres ihht endelig anbudspris. Følgende faktorer må vurderes - Merverdiavgift - Spillemidler - Muligheten til å få finansiering (best mulige vilkår) - Sikre best mulig drift - Gjør det interessant for private investorer å delta - Kommunens interesser - Sikre at det skapes ringvirkninger Det finnes flere måter å organisere dette på, men felles for dem er at det må være et (eller flere) private seksjoner og en (eller flere) private seksjoner.

6 Etter mange vurderinger og ut i fra de ulike partenes interesser er følgende modell foreslått som en tilnærmet optimal organisering av Hardangerbadet Beskrivelse av modellen Hardangerbadet KF / IKS Det offentlige selskapet tar investeringen med idrettsbasseng, terapibasseng, garderobeanlegg, sosialt rom og eventuelt annet. Dette er de oppgavene som er av typisk offentlige det å bygge og drive idrettsbasseng, varmtvannsbasseng og et sosialt samlingsted i tilknytning til dette er oppgaver som det offentlige ofte ivaretar. Det sosiale rommet kan ha mange ulike funksjoner og være en samlingsplass for, barn, ungdom, voksne og eldre. De andre fasilitetene i et moderne badeanlegg er av mindre offentlig karakter; bølge- og lekebasseng, helsestudio, SPA-avdeling og kafe er en del av de fleste moderne badeanlegg men de er bygget for å skape en større attraksjonsverdi og et bedre fundament for økonomisk sunn drift, ikke fordi det er en del av det offentliges ansvar.

7 Investeringen og finansieringsplan er som følger. Totalt investering 125,0 mill inkl mva (Kalkylepris) Finansiering Momskompensasjon 25,0 mill Kvam Kommune 20,0 mill Spillemidler 17,0 mill Hordalandfylkeskommune * (andre kommuner) 10,0 mill Trond Mohn /Kompensasjonsmidler 10,0 mill Andre sponsorer 5,0 mill Helse og Rehab 9,0 mill Andeler og annet 6,0 mill Lån 23,0 mill *Disse midlene er fremdeles ikke på plass Selv om det er fordeler og ulemper med de ulike entreprisemodellene, så er det min klare anbefaling å kjøre dette som en totalentreprise dette for å få størst mulig sikkerhet for sluttprisen. Utfordringer som måtte dukke opp må entreprenør selv finne løsninger på - innenfor de gitte rammer Dette selskapet låner ut sin seksjon til Hardangerbadet Drift AS, og som motytelse har kommunen rettigheter til bruk. Ansvaret for drift/vedlikehold blir overført til det private selskapet. Hardangerbadet Eiendom AS Det private eiendomsselskapet tar investeringen med bølgebasseng, SPA, cafe, treningssenter, fysioterapisenter Totalt investering 45 mill Finansiering Momsrefusjon Aksjekapital Lånefinansiering 7,0 mill* 15,0 mill 23,0 mill Dette selskapet leier ut sin seksjon til Hardangerbadet Drift AS (et selskap som nok i hovedsak vil bestå av samme aksjonærer eiendomsselskapet) men det bør være åpent for alle. Det vil være en forutsetting for prosjektets realisering og heradstyrets endelige behandling at finansieringen av den private seksjonen også er på plass. *Det vil ikke være momsrefusjon knyttet til investeringene på treningssenter og fysioterapiavdelingen. Eierstruktur / vedtekter må foreligge før endelig behandling i Heradstyret

8 Hardangerbadet Drift AS Dette selskapet vil stå for driften av anlegget. Eierstruktur / vedtekter må foreligge før endelig behandling i Heradstyret Inntektspotensialet til dette selskapet ligger i badebilletter (med bølgebassenget som attraksjon) og utleie av lokaler til andre. Det er i de andre deler av dette dokumentet jobbet med en struktur og oppbygging av selskapets drift med mål om å skape forutsigbarhet og sikre driften i selskapet. Har dette selskapet likviditet og god drift er alle fornøyde! Eierstruktur / vedtekter må foreligge før endelig behandling i Heradstyret Avtaleverk som styrer modellen Det er en relativt komplisert modell som bygger på at de enkelte aktørene gjør det de selv er best på - til det beste for Hardangerbadet, men likevel på en slik måte at det gagner egen bedrift. Det er likevel slik at et dette samarbeid må defineres med klare linjer og et definert avtaleverk. Avtaleverk som skal styre samarbeidet mellom partene Avtale mellom Hardangerbadet KF/IKS og Hardangerbadet Drift AS o Vedlikehold og utvikling o Bruk til skolesvømming Hvor ofte Til hvilke tider Hvem har ansvar for vakthold og opplæring Hvilke skoler gjelder det Hvilke betingelser legges til grunn dersom flere skoler ønsker å bruke badet Utstyr som kreves o Andre rettigheter i forhold til bruk Svømmestevner Andre o Hva skjer ved eventuell opphør av drift Kommunen må ha rett til å bruke sin seksjon selv om det ikke skal være drift i Hardangerbadet forøvrig Et eventuelt «konkursbo» må ha rett til å overta samarbeidsavtalen med det offentlige selskapet på samme premisser med tanke på ny/fortsatt drift Avtale mellom Hardangerbadet AS og Hardangerbadet Drift AS o Leiepriser Må gjenspeile kapitalkostnader, muligheter til utvikling og overskudd o Vedlikehold og utvikling o Rett til fremleie

9 Det er lagt opp slik at de langsiktige store avtalene går igjennom eiendomsselskapet Avtale mellom Tonus og Hardangerbadet Eiendom AS (vedlagt et utkast til avtale) o Provisjonsleie 20 % o Fastleie felleskostnader Brøyting, renhold, plenklipping, strøm o Bruke av treningssenter o Investering og vedlikehold i treningssenteret Avtale mellom Hardangerfjord Hotell og Hardangerbadet Drift AS o Vaktmester og vedlikehold Når, hvordan og til hvilken pris o Drift av kantine og salg av produkter o Formidling av billetter og årskort o Pris og betingelser på kjøp av billetter o Evt leie av SPA-avdeling o Åpningstider o Servicenivå o Markedsføring Avtale mellom Helsebanken og Hardangerbadet Drift AS o Andel av felleskostnadene Brøyting, feiing, plenklipping, strøm o Bruk av de ulike fasilitetene Leie av treningssenter Leie av bassengfasiliteter Prinsipper og ansvar for et felles sameiestyre o Åpningstider o Vedlikehold og drift o Avtaleverk for lukkede arrangementer o Samt et rådgivende organ for Prisprofil Rabattstruktur Det er juridisk krevende prosess å lage disse avtalene og det er en klar anbefaling at dette avtaleverket utformes i samarbeid med en habil advokat Garantiordning Det vil uansett være risiko knyttet til drift av badeanlegg. Næringslivets garantiordning vil være der for å sikre driften av dette selskapet. Garantiavtalen må gjøres gjeldene dersom Hardangerbadet Drift AS ikke klarer å betjene sine forpliktelser. -Normal drift -Betjene leieutgifter til Hardangerbadet Eiendom AS -Vedlikehold -Avsettinger til vedlikeholds- og utviklingsfond. Garantiene må være sikre og det må søkes juridisk bistand for å definere og kvalitetssikre dette.

10 2.3.4 Andre investeringer som prosjektet vil generere. Det er i modellen tatt utgangspunkt i at investeringer knyttet til Helsebanken og utvidelser av Hardangerfjord Hotell er holdt utenfor. De vil dog på hver sin måte være en viktig del av totalen. Dette er beskrevet på en utfyllende måte i andre deler av dokumentet Hardangerfjord Hotell Helsebanken 60 mill 15 mill Det er en forutsetting for realisering av prosjektet at disse investeringene blir gjort. Forut for behandling i Heradstyret så må det foreligge styrevedtak fra aktørene samt en godkjent finansieringsplan Fordeler med modellen Modellen som gir mange fordeler, men det er samtidig en modell som krever en del smidighet fra partene. Men fordelene er betydelige Sikrer at anlegget får spillemidler Reduserer / eliminerer kommunens risiko En oversiktlig og grei modell for skolesvømming Gir private aksjonærer mulighet til å tjene penger Sikrer privat drift på hele anlegget Den sikrer momskompensasjon og momsrefusjon på de elementer det er mulig (verken privat eller offentlig får på treningssenter, dersom man ikke evt. frivillig registrer seg, og da betaler mva på trening) Ulemper med modellen Det er også ulemper med denne modellen, men det meste av dette kan man løse på en fornuftig måte om man tar hensyn til dette i planleggingen. Ikke et typisk «folkebad», men en moderne attraksjon (Kommersiell drift prising mm) Litt mindre offentlige styring derfor viktig med et godt avtaleverk Krever en del avtaleverk partene i mellom Modellen krever godkjenning av kulturdepartementet Dette er en forutsetting for at anlegget skal realiseres på disse premisser Sørlandsbadet sammenlignet med Hardangerbadet Denne modellen er sammenlignbar med Sørlandsbadet, men forskjellen er vesentlig i den grad at den offentlige seksjonen på Sørlandsbadet driver for egen regning og risiko. Den offentlige seksjonen leier personal fra det private selskapet, men er selv ansvarlig for risiko som følge av økte kostnader og/eller reduserte inntekter.

11 KAP 3 SAMSPILL GIR SUKSESS - et fellesgode med felles finansiering Et samspill der flere aktører drar nytte av det som prosjektet skaper, men også bidrar til å drifte Hardangerbadet på en rasjonell måte vil være nøkkelen til suksess. Det er 4 kriterier som må til for at et Hardangerbadet skal bli en suksess Lave kapitalkostnader En god kommersiell drift (privat drift og samarbeid med flere) Flerbruk (og betaling) Riktig innhold og funksjonelle løsninger Fokus med dette arbeidet har vært å få til en forutsigbarhet og legge grunnlaget for et langsiktig samarbeid med aktører som vil tjene alle. 3.1 Samarbeid med Tonus eller lignende partnere Det vil være gunstig for Hardangerbadet å innlede et samarbeid med en aktør som tilbyr trening og fysioterapi i en totalpakke. Det vil være viktig i forhold til; - å skape en forutsigbarhet for drift - å tilby et treningstilbud som er differensiert og supplerende i forhold til det som allerede eksisterer i Kvam - å (være) levere en totalpakke gir en helhet for Hardangerbadets profil og solide satsing på helse både forebygging og rehabilitering. Dette spesielt i forhold til kompetanseelementet Det er dialog med en aktør som er spennende dette vurdert i forhold til de ovenfor nevnte elementene. Tonus er en slik partner.

12 Tonus fysioterapi og trening Tonus driver med aktiv rehabilitering gjennom fysioterapi og trening. Tonus ble startet i 2003 og har siden da utviklet et veldrevet og fremtidsrettet institutt. De har dyktige og engasjerte fysioterapeuter som har aktivitet som en bærebjelke i deres behandling. De tilbyr behandling av smertefulle og stive områder. Kan tilby tiltak som trykkbølgebehandling, laser, skanlab, dry-needling, kinesiotape, TENS og ulike manuelle mobiliseringsteknikker. På treningsinstituttet lager de personlig tilpassede treningsprogram og øver dette inn sammen med kunden for å sikre god kvalitet i utførelsen. De bidrar også med fagpersoner i treningsrommet, slik at man kan føle seg trygg på at kvaliteten på utførelsen av øvelsene er god når man trener der. Det legges vekt på trening av kondisjon og muskulær kontroll for at kroppen skal være rustet til å takle de hverdagslige oppgaver. Treningsformen passer i alle former for rehabilitering og forebygging, og kundene spenner fra gravide, opererte til toppidrettsutøvere. De har vist interesse for samarbeid. Det bør bygges på følgende prinsipper; I En provisjonsleie (20 %) av all omsetting i instituttet II En andel av felles kostnader dekkes av instituttet III En samarbeidsavtale for treningssenteret (skisse) Tonus tar investeringen med treningsutstyr Treningsarealene disponeres av Tonus til sine aktiviteter og behandlinger Hardangerbadet selger årskort, separat for treningssenteret eller i kombinasjon med badeanlegget Kostnaden til felles treningsareal settes til halvparten av normal sats, da dette arealet brukes av Hardangerbadet også. Tonus tilbyr sine tjenester til de som ønsker utarbeidelse av treningsprogram eller oppfølging. Et slikt samarbeid vil være forutsigbart, tilføre totalen spennende kompetanse, gi anlegget mulighet til å selge årskort (kombinasjon av bad og trening, og kun trening), være supplerende i forhold til eksisterende aktivitet i Kvam det vil også være fremtidsrettet og spennende i forhold til forebygging og rehabilitering i form av aktiviteter. 3.2 Samarbeid med Hardangerfjord Hotell I - Drift av kafe, kjøkken, billettsalg Effektiv drift av kjøkken er særdeles vanskelig, men få om noen andre vil ha større forutsettinger enn Hardangerfjord Hotell for å lykkes med å drifte kjøkkenet på HB. De kan bruke eksisterende kjøkkenressurser kompetent arbeidskraft og kjøkkenutstyr. Større volum gir også for dem lettere for å drive effektivt og rasjonelt. (Det) Den viktigste delen av et slikt samarbeid vil være på salg av mat og drikke, men det optimale vil være at Hardangerfjord Hotell har alt personell knyttet til :

13 - Mat og drikke - Salg av artikler og utstyr - Salg av billetter og årskort De 2 første elementene som en del av et kommersielt opplegg der Hardangerfjord Hotell har størst muligheter til å drifte dette rasjonelt. Salg av billetter og årskort som en praktisk tilnærming, der det vil være upraktisk om de som selger mat, drikke og artikler ikke også selger billetter og årskort. Men også her vil det være muligheter for synergier med restaurant / resepsjon på hotellet. Salg av mat, drikke og artikler vil være en del av Hardangerfjord Hotell sin drift(, men) Salg av billetter gjør de for Hardangerbadet. Det er viktig at dette defineres på forhånd da spesielt i forhold til betjeningstid! II - Vaktmestertjeneste (ute) Det handler om å drifte totalen på en så rasjonell måte som mulig, og den mest rasjonelle måten å vedlikeholde uteområdet på vil være å få til et samarbeid med hotellet, det spesielt i forhold til uteområdet. Det vil kunne gi større effektivitet i forhold til hotellets ressurser, man vil oppnå felles synergier og Hardangerbadet vil slippe investeringer i diverse utstyr. III - Kjøp av billetter Det å kunne ha et av Nordens flotteste badeanlegg i samme bygg, vil være et særdeles stort fortrinn som vil gi hotellet muligheter til å tiltrekke seg mange gjester året igjennom. Hardangerbadet vil bli sammenlignet med andre typer «badehotell» og badeanlegg, og det vil nok være en slags forutsetting at hotellet selger hotellpakker som inkluderer adgang til badet (i hvert fall til en del av kundegruppene) IV - Event for grupper Et moderne badeanlegg i samme bygg som et flott hotell så har man et spennende produkt for store arrangement, store Kick-off, familiesamlinger og annet. Dette bør man legge til rette for, men det er konfliktfylt og vanskelig å «lukke» anlegget for slik

14 arrangement. Det bør eventuelt gjøres sjeldent og eksklusivt, være godt betalt og annonseres i god tid i forveien. V - Leie av SPA-avdeling En moderne SPA-avdeling i Distrikts-Norge må baseres på at man har tilleggs-omsetting i forhold til f. eks overnatting. Det å drive en SPA-avdeling kun basert på inntektene fra behandlingene er særs vanskelig, spesielt utenom de store byene. Slike anlegg må basers på at man også har gevinst av ekstra overnatting, og når man i tillegg har en moderen badeanlegg som kan brukes som attraktivt rekreasjonsareal så kan også dette bli en fornuftig investering. Gevinsten er hovedsakelig på økte hotellovernattinger og driften og risikoen må også være knyttet til hotellet Det bør settes av ca 70 m2 til SPA-avdelingen (behandlingsrom) og det bør være direkteforbindelse med velværeavdelingen i badet (trapp eller gang). Det er også viktig at det er skjenkebevilling i denne avdeling. 3.3 Samarbeid med Helsebanken Trenger hjelp på utarbeidelsen av dette kapittelet Helsebanken tar kostnaden med bygging og drift av sin seksjon, men må ta del sin del av felleskostnadene; - Lys og varme - Ventilasjon - Vaktmester - Vedlikehold I tillegg så må helsebanken betale leie for bruk av - Treningsstudio - Varmtvannsbasseng & idrettsbasseng

15 3.4 Kommunen og Hardangerbadet Kommunens interesser knyttet til realiseringen av Hardangerbadet er knyttet til det å skape næringsmessige verdier i kommunen, skape en kulturell samlingsplass og samtidig ha en moderne arena for skolesvømming. Kommunens viktigste anliggende i forhold til deltakelse i prosjektet er en oversiktlig risiko og at verdiene som skapes er vesentlig større enn kapitalen som brukes. Et moderne badeanlegg i en bygd som Kvam vil utvilsomt skape store verdier sett i forhold til handel, turisme, boligetablering men også det å skape en samlingsplass for familien på tvers av generasjoner. Utfordringen i prosjektet vil være å begrense risikoen og samtidig ha en oversikt over hva konsekvensene vil være dersom «alt» skulle gå galt. Det vil selvsagt være gunstig for Hardangerbadet at det blir et IKS der flere kommuner og fylkeskommunen deltar både i form av kapitalbidrag men også svært viktig for å forankre eierskap og interesse for badet. Jeg har i dette avsnittet ikke tatt hensyn til hvorvidt andre kommuner ønsker å delta eller ei - det vil heller ikke ha avgjørende betydning for prinsippene i samarbeidet. Den skisserte modellen går i grove trekk ut på følgende Varmtvannsbasseng, idrettsbasseng, garderobeanlegg og sosialt rom bygges og eies av et heleid kommunalt selskap. Finansiering (Skisse det kan bli endringer her) Momskompensasjon 25,0 mill Kvam Kommune 20,0 mill Spillemidler 17,0 mill Hordalandfylkeskommune (og evt andre kommuner) 10,0 mill Trond Mohn 10,0 mill Andre sponsorer 6,0 mill Helse og Rehab 9,0 mill Andeler og annet 5,0 mill Lån 23,0 mill Anlegget lånes ut til Hardangerbadet AS som forplikter seg til å drive og vedlikeholde anlegget. Som en motytelse for at Hardangerbadet AS låner ut sin seksjon (så) skal det offentlige selskapet ha visse rettigheter for bruk (og). Ansvaret for vedlikehold og drift påligger også det private driftsselskapet. For Kvam Kommune vil det økte låneopptaket på kroner 23 millioner ha en årlig kostnad på kr 1,0 millioner Forutsettinger for dette. Nedbetalingstid 30 år Rente 3,1 %

16 Det er et betydelig beløp men det er mindre enn det vil koste å drifte et 25 meters skolebasseng. Det er også viktig å merke at dette ikke indeksreguleres, og at de i fremtiden vil ha en mindre realverdi enn dagens. Forskuttering av spillemidler Det er slik at spillemidlene må ikke utbetales ved byggestart eller åpning, det utbetales over flere år. Uten å kunne si det med sikkerhet så kan det kanskje forventes at disse utbetales over 5 år. Disse er med å finansiere den offentlige seksjonen og må følgelig forskutteres av kommunen (eller andre eiere i det offentlige selskapet) Om vi antar at spillemidlene utbetales over 5 år med en rentekostnad på 3,1 % så vil dette ha en kostand på disse årene på ca 1,58 millioner Første år Kr ,- Andre år Kr ,- Tredje år Kr ,- Fjerde år Kr ,- Femte år Kr Rettigheter til bruk av anlegget Elever på aktuelle skoler skal av fri bruk av garderobeanlegg, idrettsbasseng bølgebasseng til svømmetrening Dette skal være for elever på følgende skoler og klassetrinn o o o Kvam Ungdomsskole Øystese barneskole Norheimsund Skole Endring i læreplaner eller annet som gjør at dette behovet for bruk endres spiller ikke inn på de praktiske og økonomiske prinsippene. F.eks. dersom det kreves mer skolesvømming, så skal kommunen ha rett på det uten at det har økonomisk konsekvens. Vakthold (utenom overvåkningssystem) vil være skolens ansvar i likhet med slik det er på skolesvømming i dag. Svømmeundervisning vil også være skolens/kommunens ansvar. Det kan være rasjonelt med et samarbeid mellom partene her, men det må man eventuelt komme tilbake til. Idrettsbasseng og bølgebasseng skal være i skoleperiodene være forbeholdt skolebruk i tiden 08:00 12:00 Svømmeklubber og lignende Det skal utarbeides avtaler med idrettslag som er formålstjenlige for alle parter, men Hardangerbadet AS må få dekket sine kostnader. Anlegget skal være forbeholdt idrettsstevne / svømmestevne minimum 2 ganger i året.

17 3.4.2 Drift og vedlikehold Et annen viktig del av samarbeidet er at driftsselskapet skal drifte og vedlikeholde anlegget, det kommunale selskapet må derfor sette som krav om at anlegget til enhver tid er godt vedlikeholdt, rent og fint. Det bør også stilles krav til driftsselskapet om at det settes av 5 % av omsettingen hvert år til å ta uforutsett og større vedlikeholdsarbeid. Dette kan eventuelt også brukes til videreutvikling av anlegget da selvsagt med forutsetting om at det kommunale selskapet godkjenner det. Det bør være Hardangerbadet AS (Drift / Eiendom) sitt ansvar å videreutvikle badet, en eventuell utvidelse vil mest sansyling være av lek- og moroattraksjoner eller areal som Hardangerbadet AS leier ut. Det er et bærende prinsipp for modellen at driftsselskapet har økonomi og forutsettinger for å kunne overleve og aller helst drive med overskudd. Det kommunale selskapet bør forutsette at det stilles en privat underskuddsgaranti for dette selskapet på minimum 10 millioner fordelt på 10 år, med en grense på 1 million hvert år. Det bør være en form for sikkerhet for denne garantien Ved en eventuell konkurs på Hardangerbadet AS Drift ved Hardangerbadet er av alles interesse og det vil bli drift i anlegget selv om det skulle gå konkurs, når Hardangerbadet først er kommet, er det kommet for å bli. Modellen retter all fokus på forutsigbarhet og sikkerhet i driften ikke på å maksimere overskudd. Èn kan aldri være sikker slik at man må definere hva som i verste fall kan skje. Del I Underskudd i driftsselskapet Underskuddet dekkes opp av den gjeldene garantien. Det at garantien gis av aktører som er direkte involvert i driften vil være en sterk driver og en sikkerhet for at det jobbes iherdig med driften. Del II Driftsselskapet går konkurs Ved en slik situasjon vil eierne i Hardangerbadet Eiendom AS være med få opp driften igjen, og det vil også være lite problematisk i forhold til at kommunens avtale fortsatt vil løpe (rettigheter og plikter) Del III Det private eiendomsselskapet går konkurs Dette er en situasjon som er mer krevende. Her vil mye av interessen hos initiativtakeren bli laber og man kan komme i en situasjon der de ikke ønsker å gjøre nye forsøk. Men Hardangerbadet er kommet for å bli og med nytt pågangsmot vil driften igjen oppstå. Man kan vanskelig se for seg en situasjon der Hardangerbadet ikke klare å betjene noe kapital eller at de ekstra overnattingene som Hardangerbadet generer, de ringvirkningene badet gir for handelen, ikke er så solide at det ikke finnes privat initiativ til å få driften av anlegget i gang.

18 Det er et viktig prinsipp at rettighetene som det private eiendomsselskapet og driftsselskapet har hatt blir overført til ny drifter med plikter og rettigheter. Det vil også være sentralt i forhold til å få finansiering av den private seksjonen. Merk: Det er viktig å bemerke at selv om «badelands-norge» har mange anlegg som sliter økonomisk så er det kun ved det tidligere anlegget i Sandnes (Havanna) at driften har opphørt og ikke kommet i gang igjen. De aller fleste anlegg klarer å betjene driften, men utfordringen er de for store kapitalkostnader. Hardangerbadet vil være blant de aller beste i forhold til gjeldsgrad. Del IV - Hva om man ikke klarer å få privat drift på kortere eller lengre sikt. Det finnes da 2 alternativer (i uprioritert rekkefølge) Alternativ I Kommunen tar over driften av anlegget Blir enige med banken om å overta driften av anlegget, det er vanskelig (umulig) å forutse hvordan kommunen vil komme ut av en slik situasjon, men man vil i hvert fall ha fått et flott anlegg til en gunstig pris. For at kommunen skal ha gode forhandlingskort er det helt avgjørende at de kan bruke sin seksjon (da spesielt idrettsbassenget) uten at kommunen er avhengig av eiendom knyttet til det private eiendomsselskapet. Det må i byggefasen lages skiller som sikrer dette. Kommunen må ikke være avhengig av den private seksjonen for å kunne benytte sin seksjon. Alternativ II Kommunen åpner idrettsbasseng og eventuelt varmtvannsbasseng Det må prosjekteres og bygges slik at man kan få tilgang til badeanleggene og drifte dem som ordinære skolebasseng. Kommunen vil da ha en drifts og vedlikeholdskostnad noenlunde tilsvarende det å drifte et kommunalt anlegg. Selv om man alltid skal vurdere «worst case scenario», så er det av min klare formening at Hardangerbadet har forutsettinger for positiv drift som er bedre enn de aller fleste anlegg i Norge noen gang har hatt. Det er i hvert fall bedre enn det Sørlandsbadet hadde da det åpnet i Andre forhold som må vurderes Det må også bemerkes at kommunen også i en overgangsperiode må forskuttere spillemidlene og ta kostandene med det. Dette er skissert i eget kapitel. Det bør være et sameie hvor alle seksjonene er representert, dette sameiet skal i samarbeid løse praktiske fordringer knyttet til drift. Det er viktig at det offentlige selskapet har sterk innflytelse/medbestemmelse på vedlikeholds og utviklingsfondet.

19 KAP 4 DRIFTSBUDSJETT Modellen som er tenkt for realisering og eierskap gir prinsipper også for drift, men om forutsetningen om å drifte anlegget uten andre subsidier og støtte en det som er gitt i forbindelse med realiseringen, så må det legges til grunn en kommersiell drift. Priser som gir grunnlag for økonomi selvsagt på et nivå som folk betaler Aktivt og god markedsføring basert på en klar profil God service i et rent, fint og godt vedlikeholdt anlegg Gode samarbeidspartnere En rasjonell(e) personalsturktur Åpningstider som er forutsigbare og samtidig er overkommelige å drifte Et fornuftig og attraktivt matkonsept Et fornuftig og attraktivt produktspekter (badeartikler mm) En kontinuerlig fokus på økonomi øke inntekter og redusere kostnader Vedr organisering av drift Budsjettet er satt opp som en modell der driftsinntekter tilfaller et driftsselskap (Hardangerbadet Drift AS, mens det private eiendomsselskapet (Hardangerbadet Eiendom AS) leier ut sin seksjon til driftsselskapet og andre leietakere. Hardangerfjord Hotell står for salget av mat og drikke (egen drift) og selger i tillegg billetter/årskort for Hardangerbadet Drift AS. Modellens grunnprinsipp er at de enkelte aktørene i samarbeidet gjør det de er best på og har best forutsettinger for å gjøre til det beste for Hardangerbadet, men at det på samme måte er med å gi de enkelte aktørene et bedre driftsgrunnlag.

20 Hardangerbadet Drift AS 4.1 Hardangerbadet Drift AS - Drift og vedlikehold av badet Besøksestimat - ordinære billetter Note 1 Besøksestimat - Hardangerfjord hotell 6000 Note 2 Billettpris - ordniært kr 120,00 Note 3 Leieinntekt - Hardangerfjord Hotell (per gjest) kr 5,00 Note 4 Inntekter Billetter kr ,00 Årskort kr ,00 Note 5 Billetter - Hardangerfjord hotell kr ,00 Note 6 Leieinntekter - Tonus - Varmtvann kr ,00 Leieinntekter - Hardangerfjord Hotell kr ,00 Note 7 Sponsor kr ,00 Note 8 Totale innekter kr ,00 Kostnader Energi kr ,00 Note 9 Personalkostnad kr ,00 Note 10 Forsiking kr ,00 Utendørsvaktmester tjeneste kr ,00 Kapitalkostnad - Leie kr ,00 Note 11 Kostnader - leasing/utstyr kr ,00 Regnskap - drift av selskap kr ,00 Kommunale avgifter kr ,00 Markedsføring kr ,00 Note 12 Vedlikehold /utviklingsfond (5 % av omsettingen ) kr ,00 Note 13 Vedlikehold kr ,00 Note 14 Totale kostnader kr ,00 Resultat kr ,00 Note 1 Besøksantall Det er redegjort for besøkstallet i Kapittel I, disse er bevist lagt i det nedre sjiktet. Oppsummert Lokalbefolkning innenfor kommune Lokalbefolkning innenfor 1 timer Dagsbesøkende langveis ifra Besøkende i fra reiselivet Totalt Det er her kun tatt med de som kjøper ordinær billett.

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 16.10.2012. ved Morten A. Yttreeide Styreleder

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 16.10.2012. ved Morten A. Yttreeide Styreleder Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 16.10.2012 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2011 Styrets arbeid og utviklingen i 2012 Økonomi 2. tertial

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015. ved Morten A. Yttreeide Styreleder

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015. ved Morten A. Yttreeide Styreleder Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten formål, visjon og mål Hva hendte i 2014 Resultater 2014 Hva gjør vi i 2015

Detaljer

NOTAT. Invitasjon til å komme med tilbud om å overta bygningsmasse og drift av hotell/næringsbygg i Botngård, Bjugn kommune.

NOTAT. Invitasjon til å komme med tilbud om å overta bygningsmasse og drift av hotell/næringsbygg i Botngård, Bjugn kommune. NOTAT Deres ref: Vår ref: 2016/1822-9 Saksbeh: Arkivkode: Dato: 25.07.2016 Til: Invitasjon til å komme med tilbud om å overta bygningsmasse og drift av hotell/næringsbygg i Botngård, Bjugn kommune. Om

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 34/12 9.10.12 ØKONOMIPLAN FOR 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2013-2016. 2. Det legges til

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

C:\Programfiler\Neevia.Com\Document Converter\temp\692369_1_0.DOCX 2

C:\Programfiler\Neevia.Com\Document Converter\temp\692369_1_0.DOCX 2 Arbeidsdokument 50706 4128 Lister/Lyngdal Eivind Farstad Petter Dybedal Oslo 14.1.2015 Økonomiske ringvirkninger av Sørlandsbadet og Knertenland Innhold 1 Bakgrunn, problemstilling og metode... 3 1.1 Hovedproblemstilling

Detaljer

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 «Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2015 Eivind Farstad Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt Ringvirkninger av reiseliv

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013

Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Bymiljøetaten FAGLIG GRUNNLAG FOR BADEMELDING PRESENTASJON 10 JUNI 2013 Byrådsavdelingen har bedt Bymiljøetaten utarbeide et «meldingsunderlag» som inneholder følgende: En beskrivelse av dagens innendørs

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland

Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland Innhold Presentasjon av prosjektet Konkurransegrunnlaget Tilbudsfase og forhandlinger

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 15.10.2013. ved Morten A. Yttreeide Styreleder

Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 15.10.2013. ved Morten A. Yttreeide Styreleder Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.10.2013 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2012 Styrets arbeid og utviklingen i 2013 Økonomi 2. tertial

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Litt fakta om Joker..

Litt fakta om Joker.. 1 FISTER 13. juni 2 14.06.2017 Litt fakta om Joker.. Merkevaren Joker forvaltes og driftes av Kjøpmannshuset Norge AS, et av profilhusene i NorgesGruppen. Joker er NorgesGruppens profilkjede for nærbutikker

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft

Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller. v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Asker kommunes strategi for satsing på svømmehaller v/ingrid Drivenes Rådgiver i Asker kommune Avdeling Idrett og Friluft Strategi for svømmehallsatsing > Aktiv befolkning: ca 25 000 medlemskap i idrettslag

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO OPPSUMMERT PROSJEKT-INEO Namn på prosjektet HardangerBadet Øystese, Kvam Herad tiukuaj_ainjlj> f *LKbSKOMMUNE ^ 0 * t 11»«^^«e^. & rj IfHKO 2G07 Forslagsstillar (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) i Arkivnr.

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole

Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole Arkivsak. Nr.: 2013/1753-9 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014.

Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014. Alta, 23/11-2013 Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014. Innledning. Nordlysbadet utarbeidet et foreløpig budsjettforslag til rådmannen i forbindelse med budsjettprosessen. Dette baserte seg på regulert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene ved NTNU,10.-11. januar 2013 Prosjektleder Arne Birkeland Kristiansand kommune Stor aktivitet

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9045-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett.

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon

Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon Arendal havn KF Tradisjon og innovasjon Arendal havnevesen KF oversikt over virksomheten Kommunalt foretak, heleid av Arendal kommune siden 1984. Underlagt egne lovbestemmelser ( Lov om havner og farvann

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad I rapporten datert 3.11.15 vedr. Hardangerbadet Bade- og velværesenter og i presentasjonen til kulturdepartementet 2.2.15, er det trekt fram og greia ut ei

Detaljer

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter Estatia Resort Norefjell «Prospekt hotelleiligheter 2 3 Oslos nærmeste høyfjell under utvikling Estatia Resort Norefjell har åpnet Norges flotteste resort. Vi tilbyr en kombinasjon av sport, rekreasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008 Averøy kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/4532-1 Saksbehandler: Birger Saltbones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN 03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. januar 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering

Detaljer

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne

GULLHAUG IDRETTSPARK. - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne GULLHAUG IDRETTSPARK - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne For å underbygge at Gullhaug IL er en seriøs samarbeidspartner for Holmestrand kommune har vi i klubben utarbeidet en liten oversikt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet

Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet Skatt vest Postboks 8103 4068 Stavanger Bergen, 1. juni 2015 Vår ref.: Deres ref.: Saksansvarlig advokat: Dag Saltnes Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte eksklusive seilbåter i tropiske farvann BÅTENE OG STEDENE Andelene gir rett til å benytte båter av type Jeanneau Yachts

Detaljer

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER.

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. FORSLAGSSTILLER: Arbeidsutvalget UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. Kløfta Idrettslag vokser, og kommer til å vokse også i årene som kommer. Kløfta Idrettslag erfarer

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer