ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER"

Transkript

1 ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER Vest-Agder orienteringskrets rev.2012 Dette heftet viser en oversikt over hva som finnes av orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og hvilke planer for nye orienteringskart som lagene har. Vi håper at denne oversikten blant annet vil stimulere til en mer planmessig framstilling av nye kart innen klubbene. Oversikten er forsøkt presentert så enkelt og kortfattet som mulig. Gangen i fremstilling av et o-kart Fra 1994 har Kulturdepartementer endret bestemmelsene for behandling av søknader om spillemidler til kart. Endringen innebærer at det ikke lenger stilles krav om forhåndsgodkjenning og kostnadsberegning fra NOF. Kommunen skal heretter stå for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Lagene bør derfor heretter selv utarbeide kostnadsoverslag for kartprosjektene eller ved hjelp av kretsen. Det vil så være opp til kommunen å godkjenne beløpene. Reglene for kartarbeid er imidlertid uendret slik at alle kartarbeid fremdeles skal forhåndsanmeldes til kretsen. Det blir derfor heretter enda viktigere at alle kartplanene til de ulike lagene blir med i kommunenes anleggsplaner. Dette er et krav for å få tildelt spillemidler. Videre er det viktig at kretsen også er informert om lagenes kartplaner. 1. Utarbeidelse av kartplan / valg av terreng Dette kan gjøres av kartansvarlig(e) i klubben. Her bør en ta hensyn til eventuelle konflikter med eksisterende kart, gode muligheter for samlingsplasser, eller hvis det er skoler o.l. i området er det viktig at disse kommer med på kartet. Det bør utarbeides en plan for de nærmeste 5-6 årene. Planen bør inneholde helt konkrete data som navn, areal, planlagt oppstart, utgivelsesår, målestokk og et grovt kostnadsoverslag. Kartplanen tegnes inn på et oversiktskart. Planen revideres hvert år og vedtas på årsmøte eller av styret. Kartplanen innrapporteres til kommunen og til O-kretsen hvert år. 2. Søknad om kommunale tilskudd For hvert kartprosjekt kan det søkes om kommunale tilskudd. De ulike kommunene har ulike frister for når disse søknadene må være innlevert. 3. Valg av kartprosjekt-leder Et lagsmedlem velges til å være ansvarlig for gjennomføringen av det konkrete prosjektet. 4. Informasjon til viltnemd og organer som representerer grunneiere, vilt-, frilufts- og naturverninteresser En oversikt over hvilke grunneiere/jaktlag som er berørt av kartprosjektet kan fås hos viltnemda i kommunen. 5. Anmelding av kartprosjektet Kartprosjektet anmeldes Kartrådet i O-kretsen på skjema som fås fra VAOK. Det fylles ut 2 eksemplarer av skjemaene. Området merkes også av på oversiktskart som legges ved. 6. Kretsens vurdering av prosjektet Kartrådet i O-kretsen godkjenner prosjektet ved å spesielt merke seg om prosjektet evt. kommer i konflikt med andre kartprosjekter og at det er sørget for å informere organer og organisasjoner. En kontrollør oppnevnes for kartprosjektet. Kretsen beholder det ene anmeldingssjemaet, og returnerer det andre til laget.

2 7. Kostnadsberegning av kartprosjektet Laget foretar kostnadsberegning av prosjektet, eventuelt i samråd med kretsen eller kartfirma. 8. Finansiering / søknad om spillemidler Kostnadsoverslaget brukes som grunnlag til å søke om spillemidler. Søknadsfristene for søknad om spillemidler er normalt 1. oktober. Søknaden sendes kommunen. Kommunen står så for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Kommunen sender deretter søknaden videre til fylket. Finansieringen ordnes normalt med en tredeling på lag (dugnad/egenkapital), kommune (kommunal støtte) og spillemidler. Kommunen/Fylkeskommunen krever i ettertid regnskap over prosjektet, dette må derfor føres på egen konto. 9. Konstruksjon Kartfirma/konstruktør skaffer flyfotografier når det er behov for egen konstruksjon til prosjektet. Denne forgår fortrinnsvis i dobbel målestokk av ferdig kart. 10. Synfaring Synfaring foretas av erfarne o-løpere eller profesjonelle. 11. Rentegning Kartet rentegnes digitalt ved bruk av et egnet dataprogam. 12. Prøvetrykk For å kontrollere ferdig kart kan det foretas et prøvetrykk av kartet eller en uttegning vha. dataprogram. 13. Kontroll Kartrådet i O-kretsen foretar underveis kontroll av synfaring og rentegning. Godkjente kart påføres godkjenningsmerke. 14. Trykking Trykkfilmer produseres i riktig målestokk og trykkes. 15. Regnskap / Kartarkiv Etter avsluttet prosjekt sendes regnskap m/bilag og evt. dugnadsliste til kommunen hvis det er søkt om kommunal støtte og/eller spillemidler. Et eksemplar av kartet legges ved regnskapet. Videre sendes 2 eksempler av kartet til O-kretsens kartarkiv. Kostnader ved utarbeiding av o-kart Kostnadene ved o-kart vil variere mest med hensyn til behovet for synfaring og behovet for nykonstruksjon. Prisene nedenfor gjenspeiler det siste årets prisnivå på kart laget i regionen rundt Kristiansand. Konstruksjon: Kjøp/lån av bilder + kr 5.000,- pr. km² Synfaring: kr ,- pr. km² Rentegning: kr 5.000,- pr. km² Trykk: A4 kr 5.000,- A3 kr ,-

3 Salg av orienteringskart Hentet fra NOF's O-kalender om regler for kartarbeid, pkt. 8.2: "Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal o-laget informere kjøperen om bestemmelsene i Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" og om spesielle forhold knyttet til bruken av det aktuelle terrenget." Klubbene har følgende utsalgssteder (pr. august 2008): Birkenes IL Bjørn Stormoen Ivar Skåre Høvdingen IL Dagfinn Kvaase Kvåse, 4770 Høvåg Kristiansand OK K. Omestad Prestheia Birting Libris Berge Libris NORLI Tollbodgata 6 Markensgate 21 Sørlandssenteret Lyngdal IL Liv Gyland Grønndokka, 4580 Lyngdal Mandal og Hasle IL Tormod Glesne Skagestad, 4500 Mandal Marnardal IL A G Wigemyr 4532 Øyslebø Oddersjaa SSK Per Torgersen Parkveien 5, 4630 Kristiansand OK Sør Bjørn Schou Havreveien 37, Kristiansand Otra IL Jens Petter Røed Kjersti Park 23, 4735 Evje Søgne og Songdalen OK Pegasus Reidar Heivoll Tangvall, 4640 Søgne Torridal IL Sven G. Kuliaveien 201, Aurebekk Kristiansand Vindbjart IL Bjørn Syvertsen Nord. Griegsvei 3, Vennesla Øvrebø IL Roger Larsen Lille Ilebekk, 4715 Øvrebø / Noen klubber selger også kart gjennom Kristiansand og Opland Turistforening, Kirkegata 15 i Kristiansand Veiledenede maksimalpriser ved salg av o-kart: (Vedtatt av Teknisk komité i Norges O-forbund Prisjustering pr. 2006) Areal km²: Off. stønad: Ingen støtte 18,- 20,- 22,- 24,- 31,- 36,- 43,- 50,- 66,- 1/3 el.mer 13,- 15,- 17,- 20,- 24,- 27,- 31,- 37,- 48,- Kartoversikt På de påfølgende sidene følger en oversikt over orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og deler av Aust-Agder. Tabellen viser kartets navn, utgiver, målestokk, utgivelsesår, areal og kommentarer. Nummerserien viser kart utgitt Nummerserien viser kart utgitt før Nummerserien viser planlagte kart og kart under arbeid. I denne oversikten er det ikke tatt med: - noen skolegårdskart - "uaktuelle", eldre kart Oversikten er ajour pr. august 2008

4 KART UTGITT FØR 1984 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal Kommentarer År (km²) 501 Hobbeslandsheia Birkenes IL 1: Røynåsheia Birkenes IL 1: Herefoss skole Birkenes IL 1: Kvinlog Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Gyland Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Sira Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Anabeløy Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Hidra Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Rauli Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Byremo skole Grindheim IL 1: Møglestu IL Høvdingen 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Kostøl Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Måvatn Kristiansand OK 1: Vatnestrøm Kristiansand OK 1: Gimlemoen Kristiansand OK 1: Instruksjonskart 569 Lovisenlund skole Kristiansand OK 1: Skolekart 570 Vågsbygd skole Kristiansand OK 1: Skolekart 571 Møvig og Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: Skolekart 591 Faråsen Kvinesdal OK 1: Utsikten Kvinesdal IL 1: Kleivelandsvatnet Lista IL 1: Lauvåsheia Oddersjaa 1: Kilefjorden-Eikeland Oddersjaa 1: Gåseflå Oddersjaa 1: Bertesknappen Otra IL 1: Evje Otra IL 1: Otrahytta Otra IL 1: Bjorå-Klepp Otra IL 1: Søndagsheia OK Sør 1: Dyreparken OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Dvergsnes OK Sør 1: Drangsholt OK Sør 1: Kringsjå skole OK Sør 1: Svaland OK Sør 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Rosseland Søgne og Songdalen OK 1: Gjærvoldstadheia Søgne og Songdalen OK 1: Spikkeland Søgne og Songdalen OK 1: Hesteheia Torridal IL 1: Espestøl Torridal IL 1: Vennesla Østhei I IL Vindbjart 1: Grovane IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø IL 1: Helle VAOK 1: Jarekollen Bykle IL 1: Austli IL Skogguten 1: Rygnestad Valle IL 1: KART UTGITT Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal År (km²) 101 Tveide Birkenes IL/ OK Sør 1: Mosfjell Birkenes IL 1: Monen Birkenes IL 1: Flakkeheia Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Turkart Kommentarer

5 107 Tveide Moner Birkenes IL 1: Birkenesparken Birkenes IL 1: Øvre Birkeland Birkenes IL 1: Valtjønn Birkenes IL 1: Birkeland skole Birkenes IL 1: Oggevatn Birkenes IL 1: Turkart 120 Byremo Grindheim IL 1: Lømslandsheia IL Høvdingen 1: Kvåse IL Høvdingen 1: Skolekartet IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Holta IL Høvdingen 1: Kjevik IL Høvdingen 1: Prestegårdsskogen IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 140 Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 141 Kvåse IL Høvd./Kr.sand OK/OK Sør 1: Holta IL Høvdingen 1: Åmland IL Høvdingen 1: Styggehei Iveland IL 1: Jegersberg Kristiansand OK 1: Baneheia Kristiansand OK 1: ,5 163 Voie Kristiansand OK 1: Grostøl Kristiansand OK 1: Gråmannen Kristiansand OK 1: Bukksteinen Kristiansand OK 1: Frøyså Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Hellemyr Kristiansand OK 1: ,5 170 Roligheden Kristiansand OK 1: ,8 171 Fagerholt skole Kristiansand OK 1: Skolekart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Kjærrane Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Duekniben Kristiansand OK 1: Fiskåtangen Kristiansand OK 1: Karuss Kristiansand OK 1: Grim skole Kristiansand OK 1: ,1 181 Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: ,5 182 Slettheia skole Kristiansand OK 1: ,2 183 Hellemyr skole Kristiansand OK 1: ,3 184 Torkelsmyra skole Kristiansand OK 1: ,2 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: Hovden Kristiansand OK 1:15000/ ,5 187 Hovden skisenter Kristiansand OK 1: Micr-o-kart 188 Baneheia Kristiansand OK 1: ,2 Sprintkart 189 Marvika Kristiansand OK 1: Sprintkart 190 Jarekollen Kristiansand OK 1: Lovisenlund/Oddemarka Kristiansand OK 1: Sprintkart 906 Lund Kristiansand OK 1: Sprintkart 903 Kongsgård-Vige Kristiansand OK 1: Sprintkart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Rev. 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 221 Biktjønn Lyngdal IL 1: Gaukåsen Lyngdal IL 1: Undeland Lyngdal IL 1: Naglestad Lyngdal IL 1: Ydestad Lyngdal IL 1: Haugeland Lyngdal IL 1: Hamran Lyngdal IL 1: ,7 228 Blomli Lyngdal IL 1: Hestad Lyngdal IL 1: Furulunden Mandal og Halse IL 1: ,5 242 Flogvarden Mandal og Halse IL 1:

6 243 Ime Mandal og Halse IL 1: Skjævesland Marnardal IL 1: Villeheia Marnardal IL/Søgne IL 1: Heddeland Marnardal IL 1: Myran Marnardal IL 1: Øyslebøheia Marnardal IL 1: ,4 261 Lauvslandsmoen Oddersjaa 1: Mæsel Oddersjaa 1: Bymarka Oddersjaa 1: Rev. 264 Bragdøya Oddersjaa 1: ,2 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: ,5 266 Skaiå Oddersjaa 1: Bergstøl Oddersjaa 1: Rev. 268 Bymarka-Torridal Oddersjaa/Torridal IL 1: Turkart 269 Lauvåsheia Oddersjaa 1: Odderøya Oddersjaa 1: Rev. 271 Eg Oddersjaa 1: Eg Oddersjaa/V.A.Sentrasykehus 1: Turkart 273 Gimle Oddersjaa 1: Skolekart 274 Tinnheia Oddersjaa 1: Skolekart 275 Furulunden Oddersjaa 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: Bortelid Oddersjaa 1: ,5 908 Odderøya/Kvadraturen Oddersjaa 1: Sprintkart 264 Bragdøya Oddersjaa 1: Sprintkart 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: Sprintkart 301 Vardehei Otra IL 1: Evjemoen Otra IL 1: Evje / Mykleåsen Otra IL 1: Langsvann OK Sør 1: Svalandsheia OK Sør 1: Vindvann OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør 1: Frikstad OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Joreidheia OK Sør 1: Havsåsen OK Sør 1: Sømskauen OK Sør 1: Rugsland OK Sør 1: Hånes OK Sør 1: Ve Skole OK Sør 1: Ve OK Sør 1: Dønnestad OK Sør 1: Sukkevann OK Sør 1: Randesund OK Sør 1: Turkart 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 328 Sodefjed OK Sør 1: Hamresanden OK Sør 1: Bliksheia OK Sør 1: Strømme OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Rev. 714 Dvergsnes OK Sør 1: Rev. 716 NedreTimenes OK Sør 1: ,5 717 Heståsen skole OK Sør 1: ,5 718 Randøyane OK Sør 1: Ryen OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Rev. 326 Randesund OK Sør 1: Turkart 351 Breland Søgne og Songdalen OK 1: Langenes Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tag Søgne og Songdalen OK 1: Esperås Søgne og Songdalen OK 1: Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Hellersdalen Søgne og Songdalen OK 1: Stausland Søgne og Songdalen OK 1: ,5 359 Eikeheia Søgne og Songdalen OK 1: Nodeland Vest Søgne og Songdalen OK 1:

7 361 Stokkeland Søgne og Songdalen OK 1: ,3 362 Tunballen Søgne og Songdalen OK 1: ,9 363 Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Tag - Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Solås - Årstøl Søgne og Songdalen OK 1: Lunde skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 368 Nodeland barneskole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 369 Helleviga Søgne og Songdalen OK 1: Langenes skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolegårdskart 371 Lohne Solås Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 372 Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Tunballen skole Søgne og Songdalen OK 1: ,5 Sprintkart 381 Bruliheia Torridal IL 1: Rebbåsheia Torridal IL 1: Høyetun Torridal IL 1: Ytre Torridal Torridal IL 1: Bringsvær Torridal IL 1: Mestad Torridal IL 1: Eikeland Torridal IL 1: Øvre Torridal Torridal IL 1: Torridal nærmiljøkart Torridal IL 1: Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Verås IL Vindbjart 1: Nasbøvarden IL Vindbjart/ Øvrebø IL 1: Moseidvarden IL Vindbjart 1: Vennesla IL Vindbjart 1: Turkart 416 Jeppestøl IL Vindbjart 1: Vennesla skoler IL Vindbjart 1: Honnemyr IL Vindbjart 1: Rogeheia IL Vindbjart 1: Lie Øvrebø IL 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø 1: ? (Datautskrift) 451 Herstøl turområde Lindesnes ungdomsskole 1: ,5 452 Skråstadheia VAOK/IK Gimletroll 1: Turkart 461 Lindvatnet Sandnes IL 1: Vågsbygda IK Våg 1: Turkart 470 Fåråsen Gjesdal IL (Rogaland) 1: Sirdal PLANLAGTE KART revidert 2012 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Planl. Areal utgitt (km²) 901 Eidjord IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Møvik Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart 904 Kvadraturen Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart Kommentarer 177 Dueknipen Suldalensentrum Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 169 Hellemyr Kristiansand OK 1: Sprintkart 176 Skråstadheia (utvidet) Kristiansand OK 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Skolegårdskart,8 stk Kristiansand OK 1: Wilds Minne skole Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Oddemarka Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Gimle Bjørndalen Kristiansand OK 1: ,8 Sprintkart 911 Vågsbygd Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 912 Vatnestraum Kristiansand OK 1: Kvåse IL Høvdingen /KOK/Sør 1: Rev. 913 Vågsbygd tur-o Kristiansand OK 1: Tur-o standard 914 Vågsbygd nord Kristiansand OK 1:

8 911 Skogen Marnardal IL 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: ,5 Sprintkart 662 Kilefjorden Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 663 Gåseflå Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 912 Ljosland Oddersjaa 1: Åseral Oddersjaa 1: Turkart 914 Bymarka Torridal Oddersjaa 1: Turkart 915 Bymarka Oddersjaa 1: Turkart 712 Hamrevann OK Sør 1: Rev. 713 Hamresanden OK Sør 1: Sprintkart 713 Dyreparken OK Sør 1: ,5 Sprintkart 714 Søm OK Sør 1: Lømslandsheia OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør Rev. 716 Drangsholt OK Sør 1: Rev. 717 Kjevikheia OK Sør 1: Rev. 312 Svalandsheia OK Sør 1: Rev. 311 Langsvann OK Sør 1: Rev. 317 Joreidheia OK Sør 1: Rev. 313 Vindvann OK Sør 1: Rev. 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 914 Turkart Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 915 Hagehei Søgne og Songdalen OK 1: Tinntjønn Søgne og Songdalen OK 1: Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Toftelandsheia Søgne og Songdalen OK 1: Finsland skole Søgne og Songdalen OK 1: Lauvlandsmoen Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Bringsvær Torridal IL 1: Rev. 382 Rebbås Torridal IL 1: Rev. 411 Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Rev. 412 Verås IL Vindbjart 1: Rev. 811 Vennesla Østhei IL Vindbjart 1: Rev. 433 Loland Øvrebø IL / IL Vindbjart 1: Rev.

Oversikt over orienteringskart for klubber som er tilsluttet Vest-Agder orienteringskrets Revidert juni 2016

Oversikt over orienteringskart for klubber som er tilsluttet Vest-Agder orienteringskrets Revidert juni 2016 Oversikt over orienteringskart for klubber som er tilsluttet Vest-Agder orienteringskrets Revidert juni 2016 Dette notatet gir en oversikt over orienteringskart som tilhører lag og klubber knyttet til

Detaljer

Målestokk. Fidjane-Kulia Kr.sand Songdalen VAOK : / farger ?

Målestokk. Fidjane-Kulia Kr.sand Songdalen VAOK : / farger ? Kartarkiv for Kristiansand Orienteringsklubb (pr. 01.06.10) Skråstadheia Kr.sand VAOK 1968 1:20000 5 35 1 3 farger. Til SG 68. Tegnet av Kjell E. Aadnevik, Start 24 Skråstadheia Kr.sand KOK 1982 1:15000

Detaljer

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Reg/kommuner Kommune/Ansvarlig BBK Ferdig Løkke Aktivitet/Notater everandø År Eier Tilskudd Sted: Arendal Asdal Skole 1 Arendal Kommune Birkelund ballbinge Skole

Detaljer

Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla Ruteplan 17. mai 2017 Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla M1 Flekkerøy - Kvadraturen Linje M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 Flekkerøy (rundkjøring) 0652 0722 0752 0822 0852 1022 1052 22

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting (redigert med endringer fra tinget) Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning

Detaljer

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G 10 1 1100 201 586 1119 GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G 303 2 1805 2 4178 2336 GS -VEG NODELANDSHEIA - NODELAND GS-veg

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting

Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting Tid: Torsdag 14. februar 2013, kl. 19.00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap...

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap... Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd Lyttevenn kunnskap og vennskap... - et prosjekt i regi av: Vest-Agder Fylkeseldreråd 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Velkommen som Lyttevenn Å være Lyttevenn

Detaljer

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 Foreløpig presentasjon PLAN For utarbeiding av: SKOLEKART/ NÆRMILJØKART I SØR-TRØNDELAG - kostnader, finansiering Utarbeidet av STFK v/ Kjell Ivar Aune i

Detaljer

Turnéplan: En folkefiende H15 - PÅ KILDEN

Turnéplan: En folkefiende H15 - PÅ KILDEN Ons 16. sep. 2015 kl. 10:30 AAVGS Kvadraturen skolesenter (Kristiansand) AAVGS Kvadraturen skolesenter: antall: 120 Tollbodgt 75, 4604 KRISTIANSAND S Gyrid Nedberg Grønlid gygr1@vaf.no Ons 16. sep. 2015

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Turnéplan: Eget V16 RK VAU

Turnéplan: Eget V16 RK VAU Man 18. jan. 2016 kl. 09:30 Skarpengland skole BU (Vennesla) Skarpengland skole BU: trinn: 8 10, antall: 83 Skarpengland, 4715 ØVREBØ 38 15 09 30 Tone Fjellestad skarpengland.skole@vennesla.kommune.no,

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 63. ordinære kretsting

Vest-Agder orienteringskrets. 63. ordinære kretsting Vest-Agder orienteringskrets 63. ordinære kretsting Tid: Tirsdag 9. februar 2010, kl. 19.00 Sted: KOK s klubblokaler på Prestheia, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09. Perioden 14.09.2013 Ingen sluttdato Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.2013 SØNDAG 22.09.2013 TORSDAG

Detaljer

Høst 2017 Ferie / Ingen vandring Grå felt er de lørdagene skolene kan spørres (skygger unna skoleferier etc.) Travle tider for skolene. Ikke spørres.

Høst 2017 Ferie / Ingen vandring Grå felt er de lørdagene skolene kan spørres (skygger unna skoleferier etc.) Travle tider for skolene. Ikke spørres. Høst 2017 Ferie / Ingen vandring Grå felt er de lørdagene skolene kan spørres (skygger unna skoleferier etc.) Travle tider for skolene. Ikke spørres. 5. aug In 12. aug In 19. aug In 26.aug In 2. sept In

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram Greipstad Mesterskap kl. R Omgang35 skudd 1. Tore Tjelta Gjesdal 9X9X* 48 * *X9X 49 X9 * *X 49 => 146 * *XX*9 * *X* 99 => 245 X* * *XX*XX* 100 => 345 2. Trine Jåtun Greipstad * *XX9 49 *XXX* 50 9 * *X*

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske o-kart 2004 Jury for "Årets norske o-kart 2004" er: Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer og kontrollekspert) Geir Olav

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 69. ordinære kretsting

Vest-Agder orienteringskrets. 69. ordinære kretsting Vest-Agder orienteringskrets 69. ordinære kretsting Tid: Torsdag 18. februar 2016, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3 Sandripløpet 207 08.0.207 J 8 år Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 2:5 Christine Roland Vindbjart, IL 3 :59 G 8 år Elias Engesland Gumpen Birkenes IL 4 09:2 Kjell Hauan Otra IL 6 09:59 Henrik Sløgedal

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie H16

Turnéplan: Romeo og Julie H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 12:20 Åseral barne- og ungdomsskule (Åseral) Åseral barne- og ungdomsskule: trinn: 1 7, antall: 84 Bordalen, 4540 ÅSERAL 38 28 59 70 Marit Uleberg Marit.Uleberg@aseral.kommune.no

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Dag Auby Hagen Ass.fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

VANDREPLAN høst/vinter 2016/2017

VANDREPLAN høst/vinter 2016/2017 Natteravnene NATTERAVNENE Oppvekstdirektørens stab Kjære SKOLER, KONTORLEDERE, FAU-LEDERE og SKOLELEDERE! Vår ref.: Deres ref.: Kristiansand, 4. oktober 2016 (Bes oppgitt ved henvendelse) Natteravnene

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Turnéplan: Lindesnes fyr V16

Turnéplan: Lindesnes fyr V16 Man 11. jan. 2016 kl. 10:00 Farsund barne og ungdomsskole B-trinn (Farsund) Farsund barne og ungdomsskole B-trinn: trinn: 7, antall: 44 Markeveien 23, 4552 FARSUND 38 38 24 30 Ellen Aunevik Ellen.Aunevik@farsund.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR. Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN:

ÅRSBERETNING FOR. Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: ÅRSBERETNING FOR 2014 Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Årsberetning fra styret Regnskap/budsjett

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Turnéplan: Gutta i trehuset V16 KRS

Turnéplan: Gutta i trehuset V16 KRS Tor 4. feb. 2016 kl. 11:30 Vågsbygd skole avd Augland (Kristiansand) Vågsbygd skole avd Augland: trinn: 1 2, antall: 130 Vågsbygdveien 50, 4675 KRISTIANSAND S 38 01 89 67 Terje Flå terje.flaa@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Orienteringsklubben Sør

Orienteringsklubben Sør Orienteringsklubben Sør 31. ÅRSMØTE I OK-SØR Tirsdag 27.1. 2009 kl. 19.30 - Strømme skole DAGSORDEN 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av to representanter

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark REFERANSELISTE Her er små og store prosjekter hvor GCON AS er eller har vært engasjert. Prosjektene varierer i størrelse fra små tilbygg på private hus opp til prosjekter til over 100 mill. kr. GCON s

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Stevneoppgjør. Søgne Skytterlag. 2. Karusell 15 m. Søgne skytterlag. Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks BIRKELAND

Stevneoppgjør. Søgne Skytterlag. 2. Karusell 15 m. Søgne skytterlag. Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks BIRKELAND Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks 122 4795 BIRKELAND Stein Østbøll V55 0,-kr 48 47 47 => 142 96 => 238 Kjetil Aabel ER 0,-kr 50 50 50 => 150 99 => 249 Pengepremier 25-skudd kl. ER 249 0,-kr Gave

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

H meter KM TIME

H meter KM TIME H7-00 meter Etappe KM TIME 6 7 8 9 0 6 8 Kristiansand Christian Bøen 9: 9: 06:8 NTNUI Lag Ståle Gjelsten 9: 9: 06:8 Kristiansand Jon Nilsen :9 :9 07: Kristiansand Matias Hodne Hanisch :7 :7 07: Oddersjaa

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014

Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014 Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014 Journalenhet: Skoleetaten - SKOL Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 200808928-39 U Dok.dato: 26.05.2014 Jour.dato: 27.05.2014

Detaljer

VÅG HÅNDBALL. Kristiansand

VÅG HÅNDBALL. Kristiansand Klasse DC (Dame 4-6 divisjon) - Gruppe- og sluttspill IK Start Sørumsand IF Dame RIL 1 Pulje nr 2 Otra IL damer Framsteg DC HK Show Brodd Damer Side 1 av 41 4024 Lør 02.06 08:30 Odderøyhallen RIL 1 Sørumsand

Detaljer

FDV-årsmøte Aust-Agder Arendal 17. mars 2016

FDV-årsmøte Aust-Agder Arendal 17. mars 2016 FDV-årsmøte Aust-Agder 2016 Arendal 17. mars 2016 Gjennomgang årsrapport 2015 Gjennomgang plan og budsjett 2016 Årsrapport Risør 1. Innledning Rapporten omhandler forvaltning av Felles Kartdatabase i

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET ÅR NAVN LAG POENG AKSJER 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald

KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET ÅR NAVN LAG POENG AKSJER 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald Jensen Lyngdal 1 aksje 1980 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 2 aksje 1981 Kjell Kr.

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

RÅDMANN FOTO: SVEIN TYBAKKEN

RÅDMANN FOTO: SVEIN TYBAKKEN DMANN RÅDMANN Forslag Forslag til handlingsprogram til handlingsprogram 2016-2019 2016-2019 Tilskudd Kommunedelplan og tilskuddsordninger idrett og friluftsliv m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN Vedlegg til rådmannens

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland, leiar Margit Dale, nestleiar Saavi Nomeland Kent M.

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske O-kart 2003 Jury for "Årets norske o-kart 2003" er: Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer og kontrollekspert) Geir Olav

Detaljer

Årsberetning Årsmøte. 9. februar 2017 kl Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsberetning Årsmøte. 9. februar 2017 kl Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning 2016 Årsmøte 9. februar 2017 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Årsberetning fra styret Regnskap/budsjett

Detaljer

Trollrennet Søndag

Trollrennet Søndag Trollrennet 207 - Søndag Høgås 26.02.207 J 8 år Elise Bjørnestad Vindbjart, IL 5 04:48 Sofie Eivindson Vindbjart, IL 7 05:06 Anna Synøve Neset Vindbjart, IL 3 05:59 Cornelia Olsen Kvås IL 4 08:08 Mali

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste Damer -16N 1 Marie Jærnes Oddersjaa SSK 12:21 2 Mina Ausland Oddersjaa SSK 12:41 00:20 3 Heidi Engelshus Kristiansand OK 13:37 01:16 4 Elise Vegusdal Sør OK 13:39 01:18 5 Lotte Eide Sør OK 14:41 02:20

Detaljer

Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS

Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Lagledermøte mandag 25. september på Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Program for lagledermøte Terminlisten 2018 (TEK, TUR) Løpssøknader Trimtex-cup KM-arrangører

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune GISP! V16 RK KRS

Vest-Agder fylkeskommune GISP! V16 RK KRS Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND Tordenskjoldsgate 65 4605 KRISTIANSAND GISP! V16 RK KRS [Musikk 1. trinn - 7. trinn] Ma 4.4.2016 Dvergsnes skole (Kristiansand kommune) Odderhei 1 (3. -7. trinn) 4638

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen Idrettsrådgiver 28. november 2017 1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære- og nærmiljøanlegg Både nybygg og rehabilitering Behandles

Detaljer

Sprint prolog. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Oda Gaustad Vindbjart, IL 101. Henrik Sløgedal Vindbjart, IL 102

Sprint prolog. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Oda Gaustad Vindbjart, IL 101. Henrik Sløgedal Vindbjart, IL 102 22.0.206 J 8 år Oda Gaustad Vindbjart, IL 0 09:4 Fullførte: Påmeldte: Startende: G 8 år Henrik Sløgedal Vindbjart, IL 02 08:06 Fullførte: Påmeldte: Startende: J 9 år Othilie Rasmussen Oddersjaa SSK 03

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V17

Turnéplan: Romeo og Julie V17 Ons 1. mar. 2017 kl. 10:15 Wilds Minne skole (Kristiansand) Wilds Minne skole : trinn: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, antall: 108 Marvikv. 90, 4632 KRISTIANSAND S 38 14 84 60 Kari Nyman wildsminne.skole@kristiansand.kommune.no,

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/1395-10 Dok.type: U Dokumenttittel Avslag - Dispensasjonssøknad - Gnr. 110 Bnr. 163 Vestmov 4 - Røyrås Bygg AS

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/1395-10 Dok.type: U Dokumenttittel Avslag - Dispensasjonssøknad - Gnr. 110 Bnr. 163 Vestmov 4 - Røyrås Bygg AS Arkivsak/doknr 11/2023-4 Dokumentdato 07.11.2011 Mottaker Asle Imeland SIDE 1 AV 8 Dok.type: U Dokumenttittel Godkjent - Riving av garasje - Gnr 104 bnr 31 Songdalvegen 228 - Asle Imeland 1-GBR-104/31

Detaljer