ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER"

Transkript

1 ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER Vest-Agder orienteringskrets rev.2012 Dette heftet viser en oversikt over hva som finnes av orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og hvilke planer for nye orienteringskart som lagene har. Vi håper at denne oversikten blant annet vil stimulere til en mer planmessig framstilling av nye kart innen klubbene. Oversikten er forsøkt presentert så enkelt og kortfattet som mulig. Gangen i fremstilling av et o-kart Fra 1994 har Kulturdepartementer endret bestemmelsene for behandling av søknader om spillemidler til kart. Endringen innebærer at det ikke lenger stilles krav om forhåndsgodkjenning og kostnadsberegning fra NOF. Kommunen skal heretter stå for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Lagene bør derfor heretter selv utarbeide kostnadsoverslag for kartprosjektene eller ved hjelp av kretsen. Det vil så være opp til kommunen å godkjenne beløpene. Reglene for kartarbeid er imidlertid uendret slik at alle kartarbeid fremdeles skal forhåndsanmeldes til kretsen. Det blir derfor heretter enda viktigere at alle kartplanene til de ulike lagene blir med i kommunenes anleggsplaner. Dette er et krav for å få tildelt spillemidler. Videre er det viktig at kretsen også er informert om lagenes kartplaner. 1. Utarbeidelse av kartplan / valg av terreng Dette kan gjøres av kartansvarlig(e) i klubben. Her bør en ta hensyn til eventuelle konflikter med eksisterende kart, gode muligheter for samlingsplasser, eller hvis det er skoler o.l. i området er det viktig at disse kommer med på kartet. Det bør utarbeides en plan for de nærmeste 5-6 årene. Planen bør inneholde helt konkrete data som navn, areal, planlagt oppstart, utgivelsesår, målestokk og et grovt kostnadsoverslag. Kartplanen tegnes inn på et oversiktskart. Planen revideres hvert år og vedtas på årsmøte eller av styret. Kartplanen innrapporteres til kommunen og til O-kretsen hvert år. 2. Søknad om kommunale tilskudd For hvert kartprosjekt kan det søkes om kommunale tilskudd. De ulike kommunene har ulike frister for når disse søknadene må være innlevert. 3. Valg av kartprosjekt-leder Et lagsmedlem velges til å være ansvarlig for gjennomføringen av det konkrete prosjektet. 4. Informasjon til viltnemd og organer som representerer grunneiere, vilt-, frilufts- og naturverninteresser En oversikt over hvilke grunneiere/jaktlag som er berørt av kartprosjektet kan fås hos viltnemda i kommunen. 5. Anmelding av kartprosjektet Kartprosjektet anmeldes Kartrådet i O-kretsen på skjema som fås fra VAOK. Det fylles ut 2 eksemplarer av skjemaene. Området merkes også av på oversiktskart som legges ved. 6. Kretsens vurdering av prosjektet Kartrådet i O-kretsen godkjenner prosjektet ved å spesielt merke seg om prosjektet evt. kommer i konflikt med andre kartprosjekter og at det er sørget for å informere organer og organisasjoner. En kontrollør oppnevnes for kartprosjektet. Kretsen beholder det ene anmeldingssjemaet, og returnerer det andre til laget.

2 7. Kostnadsberegning av kartprosjektet Laget foretar kostnadsberegning av prosjektet, eventuelt i samråd med kretsen eller kartfirma. 8. Finansiering / søknad om spillemidler Kostnadsoverslaget brukes som grunnlag til å søke om spillemidler. Søknadsfristene for søknad om spillemidler er normalt 1. oktober. Søknaden sendes kommunen. Kommunen står så for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Kommunen sender deretter søknaden videre til fylket. Finansieringen ordnes normalt med en tredeling på lag (dugnad/egenkapital), kommune (kommunal støtte) og spillemidler. Kommunen/Fylkeskommunen krever i ettertid regnskap over prosjektet, dette må derfor føres på egen konto. 9. Konstruksjon Kartfirma/konstruktør skaffer flyfotografier når det er behov for egen konstruksjon til prosjektet. Denne forgår fortrinnsvis i dobbel målestokk av ferdig kart. 10. Synfaring Synfaring foretas av erfarne o-løpere eller profesjonelle. 11. Rentegning Kartet rentegnes digitalt ved bruk av et egnet dataprogam. 12. Prøvetrykk For å kontrollere ferdig kart kan det foretas et prøvetrykk av kartet eller en uttegning vha. dataprogram. 13. Kontroll Kartrådet i O-kretsen foretar underveis kontroll av synfaring og rentegning. Godkjente kart påføres godkjenningsmerke. 14. Trykking Trykkfilmer produseres i riktig målestokk og trykkes. 15. Regnskap / Kartarkiv Etter avsluttet prosjekt sendes regnskap m/bilag og evt. dugnadsliste til kommunen hvis det er søkt om kommunal støtte og/eller spillemidler. Et eksemplar av kartet legges ved regnskapet. Videre sendes 2 eksempler av kartet til O-kretsens kartarkiv. Kostnader ved utarbeiding av o-kart Kostnadene ved o-kart vil variere mest med hensyn til behovet for synfaring og behovet for nykonstruksjon. Prisene nedenfor gjenspeiler det siste årets prisnivå på kart laget i regionen rundt Kristiansand. Konstruksjon: Kjøp/lån av bilder + kr 5.000,- pr. km² Synfaring: kr ,- pr. km² Rentegning: kr 5.000,- pr. km² Trykk: A4 kr 5.000,- A3 kr ,-

3 Salg av orienteringskart Hentet fra NOF's O-kalender om regler for kartarbeid, pkt. 8.2: "Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal o-laget informere kjøperen om bestemmelsene i Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" og om spesielle forhold knyttet til bruken av det aktuelle terrenget." Klubbene har følgende utsalgssteder (pr. august 2008): Birkenes IL Bjørn Stormoen Ivar Skåre Høvdingen IL Dagfinn Kvaase Kvåse, 4770 Høvåg Kristiansand OK K. Omestad Prestheia Birting Libris Berge Libris NORLI Tollbodgata 6 Markensgate 21 Sørlandssenteret Lyngdal IL Liv Gyland Grønndokka, 4580 Lyngdal Mandal og Hasle IL Tormod Glesne Skagestad, 4500 Mandal Marnardal IL A G Wigemyr 4532 Øyslebø Oddersjaa SSK Per Torgersen Parkveien 5, 4630 Kristiansand OK Sør Bjørn Schou Havreveien 37, Kristiansand Otra IL Jens Petter Røed Kjersti Park 23, 4735 Evje Søgne og Songdalen OK Pegasus Reidar Heivoll Tangvall, 4640 Søgne Torridal IL Sven G. Kuliaveien 201, Aurebekk Kristiansand Vindbjart IL Bjørn Syvertsen Nord. Griegsvei 3, Vennesla Øvrebø IL Roger Larsen Lille Ilebekk, 4715 Øvrebø / Noen klubber selger også kart gjennom Kristiansand og Opland Turistforening, Kirkegata 15 i Kristiansand Veiledenede maksimalpriser ved salg av o-kart: (Vedtatt av Teknisk komité i Norges O-forbund Prisjustering pr. 2006) Areal km²: Off. stønad: Ingen støtte 18,- 20,- 22,- 24,- 31,- 36,- 43,- 50,- 66,- 1/3 el.mer 13,- 15,- 17,- 20,- 24,- 27,- 31,- 37,- 48,- Kartoversikt På de påfølgende sidene følger en oversikt over orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og deler av Aust-Agder. Tabellen viser kartets navn, utgiver, målestokk, utgivelsesår, areal og kommentarer. Nummerserien viser kart utgitt Nummerserien viser kart utgitt før Nummerserien viser planlagte kart og kart under arbeid. I denne oversikten er det ikke tatt med: - noen skolegårdskart - "uaktuelle", eldre kart Oversikten er ajour pr. august 2008

4 KART UTGITT FØR 1984 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal Kommentarer År (km²) 501 Hobbeslandsheia Birkenes IL 1: Røynåsheia Birkenes IL 1: Herefoss skole Birkenes IL 1: Kvinlog Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Gyland Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Sira Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Anabeløy Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Hidra Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Rauli Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Byremo skole Grindheim IL 1: Møglestu IL Høvdingen 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Kostøl Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Måvatn Kristiansand OK 1: Vatnestrøm Kristiansand OK 1: Gimlemoen Kristiansand OK 1: Instruksjonskart 569 Lovisenlund skole Kristiansand OK 1: Skolekart 570 Vågsbygd skole Kristiansand OK 1: Skolekart 571 Møvig og Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: Skolekart 591 Faråsen Kvinesdal OK 1: Utsikten Kvinesdal IL 1: Kleivelandsvatnet Lista IL 1: Lauvåsheia Oddersjaa 1: Kilefjorden-Eikeland Oddersjaa 1: Gåseflå Oddersjaa 1: Bertesknappen Otra IL 1: Evje Otra IL 1: Otrahytta Otra IL 1: Bjorå-Klepp Otra IL 1: Søndagsheia OK Sør 1: Dyreparken OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Dvergsnes OK Sør 1: Drangsholt OK Sør 1: Kringsjå skole OK Sør 1: Svaland OK Sør 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Rosseland Søgne og Songdalen OK 1: Gjærvoldstadheia Søgne og Songdalen OK 1: Spikkeland Søgne og Songdalen OK 1: Hesteheia Torridal IL 1: Espestøl Torridal IL 1: Vennesla Østhei I IL Vindbjart 1: Grovane IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø IL 1: Helle VAOK 1: Jarekollen Bykle IL 1: Austli IL Skogguten 1: Rygnestad Valle IL 1: KART UTGITT Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal År (km²) 101 Tveide Birkenes IL/ OK Sør 1: Mosfjell Birkenes IL 1: Monen Birkenes IL 1: Flakkeheia Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Turkart Kommentarer

5 107 Tveide Moner Birkenes IL 1: Birkenesparken Birkenes IL 1: Øvre Birkeland Birkenes IL 1: Valtjønn Birkenes IL 1: Birkeland skole Birkenes IL 1: Oggevatn Birkenes IL 1: Turkart 120 Byremo Grindheim IL 1: Lømslandsheia IL Høvdingen 1: Kvåse IL Høvdingen 1: Skolekartet IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Holta IL Høvdingen 1: Kjevik IL Høvdingen 1: Prestegårdsskogen IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 140 Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 141 Kvåse IL Høvd./Kr.sand OK/OK Sør 1: Holta IL Høvdingen 1: Åmland IL Høvdingen 1: Styggehei Iveland IL 1: Jegersberg Kristiansand OK 1: Baneheia Kristiansand OK 1: ,5 163 Voie Kristiansand OK 1: Grostøl Kristiansand OK 1: Gråmannen Kristiansand OK 1: Bukksteinen Kristiansand OK 1: Frøyså Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Hellemyr Kristiansand OK 1: ,5 170 Roligheden Kristiansand OK 1: ,8 171 Fagerholt skole Kristiansand OK 1: Skolekart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Kjærrane Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Duekniben Kristiansand OK 1: Fiskåtangen Kristiansand OK 1: Karuss Kristiansand OK 1: Grim skole Kristiansand OK 1: ,1 181 Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: ,5 182 Slettheia skole Kristiansand OK 1: ,2 183 Hellemyr skole Kristiansand OK 1: ,3 184 Torkelsmyra skole Kristiansand OK 1: ,2 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: Hovden Kristiansand OK 1:15000/ ,5 187 Hovden skisenter Kristiansand OK 1: Micr-o-kart 188 Baneheia Kristiansand OK 1: ,2 Sprintkart 189 Marvika Kristiansand OK 1: Sprintkart 190 Jarekollen Kristiansand OK 1: Lovisenlund/Oddemarka Kristiansand OK 1: Sprintkart 906 Lund Kristiansand OK 1: Sprintkart 903 Kongsgård-Vige Kristiansand OK 1: Sprintkart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Rev. 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 221 Biktjønn Lyngdal IL 1: Gaukåsen Lyngdal IL 1: Undeland Lyngdal IL 1: Naglestad Lyngdal IL 1: Ydestad Lyngdal IL 1: Haugeland Lyngdal IL 1: Hamran Lyngdal IL 1: ,7 228 Blomli Lyngdal IL 1: Hestad Lyngdal IL 1: Furulunden Mandal og Halse IL 1: ,5 242 Flogvarden Mandal og Halse IL 1:

6 243 Ime Mandal og Halse IL 1: Skjævesland Marnardal IL 1: Villeheia Marnardal IL/Søgne IL 1: Heddeland Marnardal IL 1: Myran Marnardal IL 1: Øyslebøheia Marnardal IL 1: ,4 261 Lauvslandsmoen Oddersjaa 1: Mæsel Oddersjaa 1: Bymarka Oddersjaa 1: Rev. 264 Bragdøya Oddersjaa 1: ,2 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: ,5 266 Skaiå Oddersjaa 1: Bergstøl Oddersjaa 1: Rev. 268 Bymarka-Torridal Oddersjaa/Torridal IL 1: Turkart 269 Lauvåsheia Oddersjaa 1: Odderøya Oddersjaa 1: Rev. 271 Eg Oddersjaa 1: Eg Oddersjaa/V.A.Sentrasykehus 1: Turkart 273 Gimle Oddersjaa 1: Skolekart 274 Tinnheia Oddersjaa 1: Skolekart 275 Furulunden Oddersjaa 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: Bortelid Oddersjaa 1: ,5 908 Odderøya/Kvadraturen Oddersjaa 1: Sprintkart 264 Bragdøya Oddersjaa 1: Sprintkart 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: Sprintkart 301 Vardehei Otra IL 1: Evjemoen Otra IL 1: Evje / Mykleåsen Otra IL 1: Langsvann OK Sør 1: Svalandsheia OK Sør 1: Vindvann OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør 1: Frikstad OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Joreidheia OK Sør 1: Havsåsen OK Sør 1: Sømskauen OK Sør 1: Rugsland OK Sør 1: Hånes OK Sør 1: Ve Skole OK Sør 1: Ve OK Sør 1: Dønnestad OK Sør 1: Sukkevann OK Sør 1: Randesund OK Sør 1: Turkart 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 328 Sodefjed OK Sør 1: Hamresanden OK Sør 1: Bliksheia OK Sør 1: Strømme OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Rev. 714 Dvergsnes OK Sør 1: Rev. 716 NedreTimenes OK Sør 1: ,5 717 Heståsen skole OK Sør 1: ,5 718 Randøyane OK Sør 1: Ryen OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Rev. 326 Randesund OK Sør 1: Turkart 351 Breland Søgne og Songdalen OK 1: Langenes Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tag Søgne og Songdalen OK 1: Esperås Søgne og Songdalen OK 1: Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Hellersdalen Søgne og Songdalen OK 1: Stausland Søgne og Songdalen OK 1: ,5 359 Eikeheia Søgne og Songdalen OK 1: Nodeland Vest Søgne og Songdalen OK 1:

7 361 Stokkeland Søgne og Songdalen OK 1: ,3 362 Tunballen Søgne og Songdalen OK 1: ,9 363 Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Tag - Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Solås - Årstøl Søgne og Songdalen OK 1: Lunde skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 368 Nodeland barneskole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 369 Helleviga Søgne og Songdalen OK 1: Langenes skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolegårdskart 371 Lohne Solås Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 372 Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Tunballen skole Søgne og Songdalen OK 1: ,5 Sprintkart 381 Bruliheia Torridal IL 1: Rebbåsheia Torridal IL 1: Høyetun Torridal IL 1: Ytre Torridal Torridal IL 1: Bringsvær Torridal IL 1: Mestad Torridal IL 1: Eikeland Torridal IL 1: Øvre Torridal Torridal IL 1: Torridal nærmiljøkart Torridal IL 1: Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Verås IL Vindbjart 1: Nasbøvarden IL Vindbjart/ Øvrebø IL 1: Moseidvarden IL Vindbjart 1: Vennesla IL Vindbjart 1: Turkart 416 Jeppestøl IL Vindbjart 1: Vennesla skoler IL Vindbjart 1: Honnemyr IL Vindbjart 1: Rogeheia IL Vindbjart 1: Lie Øvrebø IL 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø 1: ? (Datautskrift) 451 Herstøl turområde Lindesnes ungdomsskole 1: ,5 452 Skråstadheia VAOK/IK Gimletroll 1: Turkart 461 Lindvatnet Sandnes IL 1: Vågsbygda IK Våg 1: Turkart 470 Fåråsen Gjesdal IL (Rogaland) 1: Sirdal PLANLAGTE KART revidert 2012 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Planl. Areal utgitt (km²) 901 Eidjord IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Møvik Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart 904 Kvadraturen Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart Kommentarer 177 Dueknipen Suldalensentrum Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 169 Hellemyr Kristiansand OK 1: Sprintkart 176 Skråstadheia (utvidet) Kristiansand OK 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Skolegårdskart,8 stk Kristiansand OK 1: Wilds Minne skole Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Oddemarka Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Gimle Bjørndalen Kristiansand OK 1: ,8 Sprintkart 911 Vågsbygd Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 912 Vatnestraum Kristiansand OK 1: Kvåse IL Høvdingen /KOK/Sør 1: Rev. 913 Vågsbygd tur-o Kristiansand OK 1: Tur-o standard 914 Vågsbygd nord Kristiansand OK 1:

8 911 Skogen Marnardal IL 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: ,5 Sprintkart 662 Kilefjorden Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 663 Gåseflå Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 912 Ljosland Oddersjaa 1: Åseral Oddersjaa 1: Turkart 914 Bymarka Torridal Oddersjaa 1: Turkart 915 Bymarka Oddersjaa 1: Turkart 712 Hamrevann OK Sør 1: Rev. 713 Hamresanden OK Sør 1: Sprintkart 713 Dyreparken OK Sør 1: ,5 Sprintkart 714 Søm OK Sør 1: Lømslandsheia OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør Rev. 716 Drangsholt OK Sør 1: Rev. 717 Kjevikheia OK Sør 1: Rev. 312 Svalandsheia OK Sør 1: Rev. 311 Langsvann OK Sør 1: Rev. 317 Joreidheia OK Sør 1: Rev. 313 Vindvann OK Sør 1: Rev. 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 914 Turkart Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 915 Hagehei Søgne og Songdalen OK 1: Tinntjønn Søgne og Songdalen OK 1: Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Toftelandsheia Søgne og Songdalen OK 1: Finsland skole Søgne og Songdalen OK 1: Lauvlandsmoen Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Bringsvær Torridal IL 1: Rev. 382 Rebbås Torridal IL 1: Rev. 411 Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Rev. 412 Verås IL Vindbjart 1: Rev. 811 Vennesla Østhei IL Vindbjart 1: Rev. 433 Loland Øvrebø IL / IL Vindbjart 1: Rev.

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Reg/kommuner Kommune/Ansvarlig BBK Ferdig Løkke Aktivitet/Notater everandø År Eier Tilskudd Sted: Arendal Asdal Skole 1 Arendal Kommune Birkelund ballbinge Skole

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting (redigert med endringer fra tinget) Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting

Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting Vest-Agder orienteringskrets 66. ordinære kretsting Tid: Torsdag 14. februar 2013, kl. 19.00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap...

Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd. Lyttevenn. kunnskap og vennskap... Lyttevennprosjektet - Vest-Agder Fylkeseldreråd Lyttevenn kunnskap og vennskap... - et prosjekt i regi av: Vest-Agder Fylkeseldreråd 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Velkommen som Lyttevenn Å være Lyttevenn

Detaljer

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 Foreløpig presentasjon PLAN For utarbeiding av: SKOLEKART/ NÆRMILJØKART I SØR-TRØNDELAG - kostnader, finansiering Utarbeidet av STFK v/ Kjell Ivar Aune i

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09. Perioden 14.09.2013 Ingen sluttdato Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.2013 SØNDAG 22.09.2013 TORSDAG

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske o-kart 2004 Jury for "Årets norske o-kart 2004" er: Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer og kontrollekspert) Geir Olav

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR. Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN:

ÅRSBERETNING FOR. Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: ÅRSBERETNING FOR 2014 Årsmøte 4. februar 2015 kl 19.00 Sted: Rådhuset på Nodeland. DAGSORDEN: Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Årsberetning fra styret Regnskap/budsjett

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014

Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014 Offentlig journal Periode: 27-05-2014-02-06-2014 Journalenhet: Skoleetaten - SKOL Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 200808928-39 U Dok.dato: 26.05.2014 Jour.dato: 27.05.2014

Detaljer

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark REFERANSELISTE Her er små og store prosjekter hvor GCON AS er eller har vært engasjert. Prosjektene varierer i størrelse fra små tilbygg på private hus opp til prosjekter til over 100 mill. kr. GCON s

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

Orienteringsklubben Sør

Orienteringsklubben Sør Orienteringsklubben Sør 31. ÅRSMØTE I OK-SØR Tirsdag 27.1. 2009 kl. 19.30 - Strømme skole DAGSORDEN 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av to representanter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/1395-10 Dok.type: U Dokumenttittel Avslag - Dispensasjonssøknad - Gnr. 110 Bnr. 163 Vestmov 4 - Røyrås Bygg AS

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/1395-10 Dok.type: U Dokumenttittel Avslag - Dispensasjonssøknad - Gnr. 110 Bnr. 163 Vestmov 4 - Røyrås Bygg AS Arkivsak/doknr 11/2023-4 Dokumentdato 07.11.2011 Mottaker Asle Imeland SIDE 1 AV 8 Dok.type: U Dokumenttittel Godkjent - Riving av garasje - Gnr 104 bnr 31 Songdalvegen 228 - Asle Imeland 1-GBR-104/31

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske O-kart 2003 Jury for "Årets norske o-kart 2003" er: Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer og kontrollekspert) Geir Olav

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

RÅDMANN FOTO: SVEIN TYBAKKEN

RÅDMANN FOTO: SVEIN TYBAKKEN DMANN RÅDMANN Forslag Forslag til handlingsprogram til handlingsprogram 2016-2019 2016-2019 Tilskudd Kommunedelplan og tilskuddsordninger idrett og friluftsliv m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN Vedlegg til rådmannens

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TURKALENDER 2012. Lærerike turer med kultur- og naturveileder i Vest-Agder og Aust-Agder. Fulldistribusjon. Skogselskapet i Vest-Agder.

TURKALENDER 2012. Lærerike turer med kultur- og naturveileder i Vest-Agder og Aust-Agder. Fulldistribusjon. Skogselskapet i Vest-Agder. Fulldistribusjon TURKALENDER 2012 Lærerike turer med kultur- og naturveileder i Vest-Agder og Aust-Agder DNT Sør Friluftsrådet for Lindesnesregionen Lister Friluftsråd Skogselskapet i Vest-Agder Midt-Agder

Detaljer

Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer

Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer Satsing på skolegården Endringer fører til mer selvaktiviserende utemiljøer Kristiansand kommune 2005 2010 Skoleetaten Pedagogisk senter HVORFOR Aktiv ute er igangsatt av Kristiansand kommune i samarbeid

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Ruteplan. 17. mai 2016. Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

Ruteplan. 17. mai 2016. Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla Ruteplan 17. mai 2016 Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla M1 Flekkerøy Kvadraturen Linje M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 Flekkerøy 0652 0722 0752 0822 0852 1022 1052 22 52 1522 1552

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR

AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR AGDERMESTERSKAPET SØNDAG 2.FEBRUAR KL. BANE KLASSE GRUPPE HJEMMELAG BORTELAG RESULTAT SLUTTSPILLNR DOMMERE DOMMERKURS 800 1 1 START RIL-6 STEN RUNE 2 2 FLØY-1 RIL-5 KAI RUNE 3 1 TVEIT DONN JENS 4 2 GIMLETROLL-1

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne NYHET! Rute 7 gjelder også Andøya og Bråvann Rute 12 gjelder også Kongsgård I fra Januar 2013 Bestillingsruter gjelder fra januar 2013 Tilbudet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer Mandalsmaraton 15. September 1985 10 kilometer Menn konkurranse 1 Svein H. Olsen Urædd 33:52 2 Svein Hulten KIF 34:28 3 Tore Tangbøl Kongsvinger 34:35 4 Kjetil Daasvatn MHI 34:55 5 Jan Olaf Ellefsen Mandal

Detaljer

48 Kjell Egil Norum Norheim 5 48 45 45 93 88 319 4*

48 Kjell Egil Norum Norheim 5 48 45 45 93 88 319 4* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 49 100 100 346 15* Gylt medalje 2 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 46 50 100 100 346 11* Sølv medalje 3 Reidar Ågedal Grindølen 4 50 49 50

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj Agenda: 09.30 10.00 Kaffe og frukt 10.00 10.10 Velkomst 10.10 11.00 Geodataplanlegging og geodatasamarbeid i Hedmark v/georg Langerak - Arbeidet med geodataplan - Interkommunalt samarbeid - Høringsbase

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER AGDER Protokoll ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER KRISTIANSAND, 27.03.2015 s. 1 Vedlegg: Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 2014 og melding fra rådgiver Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

TURKALENDER 2013. Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder. Fulldistribusjon. Skogselskapet i Agder. Midt-Agder Friluftsråd

TURKALENDER 2013. Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder. Fulldistribusjon. Skogselskapet i Agder. Midt-Agder Friluftsråd Fulldistribusjon TURKALENDER 2013 Lærerike natur- og kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder DNT Sør Friluftsrådet for Lindesnes regionen Lister Frilufsråd Skogselskapet i Agder Midt-Agder Friluftsråd

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook.

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook. Vest-Agder Hele Vest-Agder Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut Tordenskjoldsgate 16 4612 Kristiansand Mob 917 02 113 drrochette.no Elena Sleire Lege, spesialist

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske o-kart 2013 Jury for "Årets norske o-kart 2013" er: Morten Berglia, Hokksund Gunnar Mosevoll, Skien Tore Angell-Petersen, Trondheim Følgende kriterier ligger til grunn for juryens arbeid:

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Starterliste per Klasse

Starterliste per Klasse D -10 1,7 KM 184 Hannah Broers Damsgaard Hisøy OK Fristart 144851 * 165 Ingrid Ringvoll IK Grane Arendal Orientering Fristart 206523 166 Selma White Søgne og Songdalen OK Fristart 212465 167 Agnes Simonsen

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 12.03.2010, Side 1 av 7 10 Vest-Agder 1001 KRISTIANSAND 1001004202 Fiskå-banen 7" Kunstgress Kristiansand kmmune Ordinære anlegg Ny Ftballanlegg Ftball 6 009 913 1 000 000 6 009 913 1 000 000 1001011204

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil det ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil det ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske O-kart 2002 Kartutvalget har oppnevnt følgende jury for "Årets norske o-kart 2002": Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2016 Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Kommunesammenslutninger på Agder Listerrådet Lindesnesregionen Knutepunkt Sørlandet Setesdal regionråd Østre Agder Samhandlingskoordinatorer

Detaljer

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal.

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Sak 1: Åpning av møtet Velkomsthilsen ved Thor Jørgen Tjørhom. Sak 2: Opprop Opprop ved fylkessekretæren: 46 utsendinger

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2015 Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under

Detaljer

Korrigeringer og tillegg

Korrigeringer og tillegg Korrigeringer og tillegg 1 Innholdsfortegnelse Korrigeringerogtillegg...1 Innholdsfortegnelse...2 PROGRAM...4 ÅPNING...5 SAK1KONSTITUERING...6 1.1Godkjenneinnkalling...6 1.2Godkjennedefremmøtterepresentanterogfullmakter...6

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer