ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER"

Transkript

1 ORIENTERINGSKART I VEST-AGDER Vest-Agder orienteringskrets rev.2012 Dette heftet viser en oversikt over hva som finnes av orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og hvilke planer for nye orienteringskart som lagene har. Vi håper at denne oversikten blant annet vil stimulere til en mer planmessig framstilling av nye kart innen klubbene. Oversikten er forsøkt presentert så enkelt og kortfattet som mulig. Gangen i fremstilling av et o-kart Fra 1994 har Kulturdepartementer endret bestemmelsene for behandling av søknader om spillemidler til kart. Endringen innebærer at det ikke lenger stilles krav om forhåndsgodkjenning og kostnadsberegning fra NOF. Kommunen skal heretter stå for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Lagene bør derfor heretter selv utarbeide kostnadsoverslag for kartprosjektene eller ved hjelp av kretsen. Det vil så være opp til kommunen å godkjenne beløpene. Reglene for kartarbeid er imidlertid uendret slik at alle kartarbeid fremdeles skal forhåndsanmeldes til kretsen. Det blir derfor heretter enda viktigere at alle kartplanene til de ulike lagene blir med i kommunenes anleggsplaner. Dette er et krav for å få tildelt spillemidler. Videre er det viktig at kretsen også er informert om lagenes kartplaner. 1. Utarbeidelse av kartplan / valg av terreng Dette kan gjøres av kartansvarlig(e) i klubben. Her bør en ta hensyn til eventuelle konflikter med eksisterende kart, gode muligheter for samlingsplasser, eller hvis det er skoler o.l. i området er det viktig at disse kommer med på kartet. Det bør utarbeides en plan for de nærmeste 5-6 årene. Planen bør inneholde helt konkrete data som navn, areal, planlagt oppstart, utgivelsesår, målestokk og et grovt kostnadsoverslag. Kartplanen tegnes inn på et oversiktskart. Planen revideres hvert år og vedtas på årsmøte eller av styret. Kartplanen innrapporteres til kommunen og til O-kretsen hvert år. 2. Søknad om kommunale tilskudd For hvert kartprosjekt kan det søkes om kommunale tilskudd. De ulike kommunene har ulike frister for når disse søknadene må være innlevert. 3. Valg av kartprosjekt-leder Et lagsmedlem velges til å være ansvarlig for gjennomføringen av det konkrete prosjektet. 4. Informasjon til viltnemd og organer som representerer grunneiere, vilt-, frilufts- og naturverninteresser En oversikt over hvilke grunneiere/jaktlag som er berørt av kartprosjektet kan fås hos viltnemda i kommunen. 5. Anmelding av kartprosjektet Kartprosjektet anmeldes Kartrådet i O-kretsen på skjema som fås fra VAOK. Det fylles ut 2 eksemplarer av skjemaene. Området merkes også av på oversiktskart som legges ved. 6. Kretsens vurdering av prosjektet Kartrådet i O-kretsen godkjenner prosjektet ved å spesielt merke seg om prosjektet evt. kommer i konflikt med andre kartprosjekter og at det er sørget for å informere organer og organisasjoner. En kontrollør oppnevnes for kartprosjektet. Kretsen beholder det ene anmeldingssjemaet, og returnerer det andre til laget.

2 7. Kostnadsberegning av kartprosjektet Laget foretar kostnadsberegning av prosjektet, eventuelt i samråd med kretsen eller kartfirma. 8. Finansiering / søknad om spillemidler Kostnadsoverslaget brukes som grunnlag til å søke om spillemidler. Søknadsfristene for søknad om spillemidler er normalt 1. oktober. Søknaden sendes kommunen. Kommunen står så for forhåndsgodkjenningen på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som laget legger ved søknaden. Kommunen sender deretter søknaden videre til fylket. Finansieringen ordnes normalt med en tredeling på lag (dugnad/egenkapital), kommune (kommunal støtte) og spillemidler. Kommunen/Fylkeskommunen krever i ettertid regnskap over prosjektet, dette må derfor føres på egen konto. 9. Konstruksjon Kartfirma/konstruktør skaffer flyfotografier når det er behov for egen konstruksjon til prosjektet. Denne forgår fortrinnsvis i dobbel målestokk av ferdig kart. 10. Synfaring Synfaring foretas av erfarne o-løpere eller profesjonelle. 11. Rentegning Kartet rentegnes digitalt ved bruk av et egnet dataprogam. 12. Prøvetrykk For å kontrollere ferdig kart kan det foretas et prøvetrykk av kartet eller en uttegning vha. dataprogram. 13. Kontroll Kartrådet i O-kretsen foretar underveis kontroll av synfaring og rentegning. Godkjente kart påføres godkjenningsmerke. 14. Trykking Trykkfilmer produseres i riktig målestokk og trykkes. 15. Regnskap / Kartarkiv Etter avsluttet prosjekt sendes regnskap m/bilag og evt. dugnadsliste til kommunen hvis det er søkt om kommunal støtte og/eller spillemidler. Et eksemplar av kartet legges ved regnskapet. Videre sendes 2 eksempler av kartet til O-kretsens kartarkiv. Kostnader ved utarbeiding av o-kart Kostnadene ved o-kart vil variere mest med hensyn til behovet for synfaring og behovet for nykonstruksjon. Prisene nedenfor gjenspeiler det siste årets prisnivå på kart laget i regionen rundt Kristiansand. Konstruksjon: Kjøp/lån av bilder + kr 5.000,- pr. km² Synfaring: kr ,- pr. km² Rentegning: kr 5.000,- pr. km² Trykk: A4 kr 5.000,- A3 kr ,-

3 Salg av orienteringskart Hentet fra NOF's O-kalender om regler for kartarbeid, pkt. 8.2: "Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal o-laget informere kjøperen om bestemmelsene i Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" og om spesielle forhold knyttet til bruken av det aktuelle terrenget." Klubbene har følgende utsalgssteder (pr. august 2008): Birkenes IL Bjørn Stormoen Ivar Skåre Høvdingen IL Dagfinn Kvaase Kvåse, 4770 Høvåg Kristiansand OK K. Omestad Prestheia Birting Libris Berge Libris NORLI Tollbodgata 6 Markensgate 21 Sørlandssenteret Lyngdal IL Liv Gyland Grønndokka, 4580 Lyngdal Mandal og Hasle IL Tormod Glesne Skagestad, 4500 Mandal Marnardal IL A G Wigemyr 4532 Øyslebø Oddersjaa SSK Per Torgersen Parkveien 5, 4630 Kristiansand OK Sør Bjørn Schou Havreveien 37, Kristiansand Otra IL Jens Petter Røed Kjersti Park 23, 4735 Evje Søgne og Songdalen OK Pegasus Reidar Heivoll Tangvall, 4640 Søgne Torridal IL Sven G. Kuliaveien 201, Aurebekk Kristiansand Vindbjart IL Bjørn Syvertsen Nord. Griegsvei 3, Vennesla Øvrebø IL Roger Larsen Lille Ilebekk, 4715 Øvrebø / Noen klubber selger også kart gjennom Kristiansand og Opland Turistforening, Kirkegata 15 i Kristiansand Veiledenede maksimalpriser ved salg av o-kart: (Vedtatt av Teknisk komité i Norges O-forbund Prisjustering pr. 2006) Areal km²: Off. stønad: Ingen støtte 18,- 20,- 22,- 24,- 31,- 36,- 43,- 50,- 66,- 1/3 el.mer 13,- 15,- 17,- 20,- 24,- 27,- 31,- 37,- 48,- Kartoversikt På de påfølgende sidene følger en oversikt over orienteringskart i Vest-Agder orienteringskrets og deler av Aust-Agder. Tabellen viser kartets navn, utgiver, målestokk, utgivelsesår, areal og kommentarer. Nummerserien viser kart utgitt Nummerserien viser kart utgitt før Nummerserien viser planlagte kart og kart under arbeid. I denne oversikten er det ikke tatt med: - noen skolegårdskart - "uaktuelle", eldre kart Oversikten er ajour pr. august 2008

4 KART UTGITT FØR 1984 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal Kommentarer År (km²) 501 Hobbeslandsheia Birkenes IL 1: Røynåsheia Birkenes IL 1: Herefoss skole Birkenes IL 1: Kvinlog Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Gyland Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Sira Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Anabeløy Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Hidra Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Rauli Flekkefjord skoleidrettsråd 1: Byremo skole Grindheim IL 1: Møglestu IL Høvdingen 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Kostøl Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Måvatn Kristiansand OK 1: Vatnestrøm Kristiansand OK 1: Gimlemoen Kristiansand OK 1: Instruksjonskart 569 Lovisenlund skole Kristiansand OK 1: Skolekart 570 Vågsbygd skole Kristiansand OK 1: Skolekart 571 Møvig og Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: Skolekart 591 Faråsen Kvinesdal OK 1: Utsikten Kvinesdal IL 1: Kleivelandsvatnet Lista IL 1: Lauvåsheia Oddersjaa 1: Kilefjorden-Eikeland Oddersjaa 1: Gåseflå Oddersjaa 1: Bertesknappen Otra IL 1: Evje Otra IL 1: Otrahytta Otra IL 1: Bjorå-Klepp Otra IL 1: Søndagsheia OK Sør 1: Dyreparken OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Dvergsnes OK Sør 1: Drangsholt OK Sør 1: Kringsjå skole OK Sør 1: Svaland OK Sør 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Rosseland Søgne og Songdalen OK 1: Gjærvoldstadheia Søgne og Songdalen OK 1: Spikkeland Søgne og Songdalen OK 1: Hesteheia Torridal IL 1: Espestøl Torridal IL 1: Vennesla Østhei I IL Vindbjart 1: Grovane IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø IL 1: Helle VAOK 1: Jarekollen Bykle IL 1: Austli IL Skogguten 1: Rygnestad Valle IL 1: KART UTGITT Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Utgitt Areal År (km²) 101 Tveide Birkenes IL/ OK Sør 1: Mosfjell Birkenes IL 1: Monen Birkenes IL 1: Flakkeheia Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Birkeland Birkenes IL 1: Turkart Kommentarer

5 107 Tveide Moner Birkenes IL 1: Birkenesparken Birkenes IL 1: Øvre Birkeland Birkenes IL 1: Valtjønn Birkenes IL 1: Birkeland skole Birkenes IL 1: Oggevatn Birkenes IL 1: Turkart 120 Byremo Grindheim IL 1: Lømslandsheia IL Høvdingen 1: Kvåse IL Høvdingen 1: Skolekartet IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Holta IL Høvdingen 1: Kjevik IL Høvdingen 1: Prestegårdsskogen IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 140 Hæstad IL Høvdingen 1: Utsnitt av Hæstad 141 Kvåse IL Høvd./Kr.sand OK/OK Sør 1: Holta IL Høvdingen 1: Åmland IL Høvdingen 1: Styggehei Iveland IL 1: Jegersberg Kristiansand OK 1: Baneheia Kristiansand OK 1: ,5 163 Voie Kristiansand OK 1: Grostøl Kristiansand OK 1: Gråmannen Kristiansand OK 1: Bukksteinen Kristiansand OK 1: Frøyså Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Hellemyr Kristiansand OK 1: ,5 170 Roligheden Kristiansand OK 1: ,8 171 Fagerholt skole Kristiansand OK 1: Skolekart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Kjærrane Kristiansand OK 1: Skråstadheia Kristiansand OK 1: Duekniben Kristiansand OK 1: Fiskåtangen Kristiansand OK 1: Karuss Kristiansand OK 1: Grim skole Kristiansand OK 1: ,1 181 Sjøstrand skole Kristiansand OK 1: ,5 182 Slettheia skole Kristiansand OK 1: ,2 183 Hellemyr skole Kristiansand OK 1: ,3 184 Torkelsmyra skole Kristiansand OK 1: ,2 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: Hovden Kristiansand OK 1:15000/ ,5 187 Hovden skisenter Kristiansand OK 1: Micr-o-kart 188 Baneheia Kristiansand OK 1: ,2 Sprintkart 189 Marvika Kristiansand OK 1: Sprintkart 190 Jarekollen Kristiansand OK 1: Lovisenlund/Oddemarka Kristiansand OK 1: Sprintkart 906 Lund Kristiansand OK 1: Sprintkart 903 Kongsgård-Vige Kristiansand OK 1: Sprintkart 172 Føreid Kristiansand OK 1: Vestheiene Kristiansand OK 1: Rev. 185 Gimlemoen Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 221 Biktjønn Lyngdal IL 1: Gaukåsen Lyngdal IL 1: Undeland Lyngdal IL 1: Naglestad Lyngdal IL 1: Ydestad Lyngdal IL 1: Haugeland Lyngdal IL 1: Hamran Lyngdal IL 1: ,7 228 Blomli Lyngdal IL 1: Hestad Lyngdal IL 1: Furulunden Mandal og Halse IL 1: ,5 242 Flogvarden Mandal og Halse IL 1:

6 243 Ime Mandal og Halse IL 1: Skjævesland Marnardal IL 1: Villeheia Marnardal IL/Søgne IL 1: Heddeland Marnardal IL 1: Myran Marnardal IL 1: Øyslebøheia Marnardal IL 1: ,4 261 Lauvslandsmoen Oddersjaa 1: Mæsel Oddersjaa 1: Bymarka Oddersjaa 1: Rev. 264 Bragdøya Oddersjaa 1: ,2 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: ,5 266 Skaiå Oddersjaa 1: Bergstøl Oddersjaa 1: Rev. 268 Bymarka-Torridal Oddersjaa/Torridal IL 1: Turkart 269 Lauvåsheia Oddersjaa 1: Odderøya Oddersjaa 1: Rev. 271 Eg Oddersjaa 1: Eg Oddersjaa/V.A.Sentrasykehus 1: Turkart 273 Gimle Oddersjaa 1: Skolekart 274 Tinnheia Oddersjaa 1: Skolekart 275 Furulunden Oddersjaa 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: Bortelid Oddersjaa 1: ,5 908 Odderøya/Kvadraturen Oddersjaa 1: Sprintkart 264 Bragdøya Oddersjaa 1: Sprintkart 265 Dvergsøya Oddersjaa 1: Sprintkart 301 Vardehei Otra IL 1: Evjemoen Otra IL 1: Evje / Mykleåsen Otra IL 1: Langsvann OK Sør 1: Svalandsheia OK Sør 1: Vindvann OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør 1: Frikstad OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Joreidheia OK Sør 1: Havsåsen OK Sør 1: Sømskauen OK Sør 1: Rugsland OK Sør 1: Hånes OK Sør 1: Ve Skole OK Sør 1: Ve OK Sør 1: Dønnestad OK Sør 1: Sukkevann OK Sør 1: Randesund OK Sør 1: Turkart 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 328 Sodefjed OK Sør 1: Hamresanden OK Sør 1: Bliksheia OK Sør 1: Strømme OK Sør 1: Klepp OK Sør 1: Rev. 714 Dvergsnes OK Sør 1: Rev. 716 NedreTimenes OK Sør 1: ,5 717 Heståsen skole OK Sør 1: ,5 718 Randøyane OK Sør 1: Ryen OK Sør 1: Vatne OK Sør 1: Rev. 326 Randesund OK Sør 1: Turkart 351 Breland Søgne og Songdalen OK 1: Langenes Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tag Søgne og Songdalen OK 1: Esperås Søgne og Songdalen OK 1: Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Lunde-Hellersdalen Søgne og Songdalen OK 1: Stausland Søgne og Songdalen OK 1: ,5 359 Eikeheia Søgne og Songdalen OK 1: Nodeland Vest Søgne og Songdalen OK 1:

7 361 Stokkeland Søgne og Songdalen OK 1: ,3 362 Tunballen Søgne og Songdalen OK 1: ,9 363 Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Tag - Smørheia Søgne og Songdalen OK 1: Solås - Årstøl Søgne og Songdalen OK 1: Lunde skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 368 Nodeland barneskole Søgne og Songdalen OK 1: Skolekart 369 Helleviga Søgne og Songdalen OK 1: Langenes skole Søgne og Songdalen OK 1: Skolegårdskart 371 Lohne Solås Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 372 Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Tunballen skole Søgne og Songdalen OK 1: ,5 Sprintkart 381 Bruliheia Torridal IL 1: Rebbåsheia Torridal IL 1: Høyetun Torridal IL 1: Ytre Torridal Torridal IL 1: Bringsvær Torridal IL 1: Mestad Torridal IL 1: Eikeland Torridal IL 1: Øvre Torridal Torridal IL 1: Torridal nærmiljøkart Torridal IL 1: Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Verås IL Vindbjart 1: Nasbøvarden IL Vindbjart/ Øvrebø IL 1: Moseidvarden IL Vindbjart 1: Vennesla IL Vindbjart 1: Turkart 416 Jeppestøl IL Vindbjart 1: Vennesla skoler IL Vindbjart 1: Honnemyr IL Vindbjart 1: Rogeheia IL Vindbjart 1: Lie Øvrebø IL 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Loland Øvrebø IL/IL Vindbjart 1: Sandripheia Øvrebø 1: ? (Datautskrift) 451 Herstøl turområde Lindesnes ungdomsskole 1: ,5 452 Skråstadheia VAOK/IK Gimletroll 1: Turkart 461 Lindvatnet Sandnes IL 1: Vågsbygda IK Våg 1: Turkart 470 Fåråsen Gjesdal IL (Rogaland) 1: Sirdal PLANLAGTE KART revidert 2012 Nr. Kartnavn Utgiver Målestokk Planl. Areal utgitt (km²) 901 Eidjord IL Høvdingen 1: Høvåg IL Høvdingen 1: Møvik Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart 904 Kvadraturen Kristiansand OK 1: ,9 Sprintkart Kommentarer 177 Dueknipen Suldalensentrum Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 169 Hellemyr Kristiansand OK 1: Sprintkart 176 Skråstadheia (utvidet) Kristiansand OK 1: Hornnes Kristiansand OK 1: Rossås Kristiansand OK 1: Vågsbygd Kristiansand OK 1: Skolegårdskart,8 stk Kristiansand OK 1: Wilds Minne skole Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Oddemarka Kristiansand OK 1: ,5 Skolekart 910 Gimle Bjørndalen Kristiansand OK 1: ,8 Sprintkart 911 Vågsbygd Kristiansand OK 1: ,5 Sprintkart 912 Vatnestraum Kristiansand OK 1: Kvåse IL Høvdingen /KOK/Sør 1: Rev. 913 Vågsbygd tur-o Kristiansand OK 1: Tur-o standard 914 Vågsbygd nord Kristiansand OK 1:

8 911 Skogen Marnardal IL 1: Flekkerøya Oddersjaa 1: ,5 Sprintkart 662 Kilefjorden Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 663 Gåseflå Oddersjaa 1: Rev.(digitalisering) 912 Ljosland Oddersjaa 1: Åseral Oddersjaa 1: Turkart 914 Bymarka Torridal Oddersjaa 1: Turkart 915 Bymarka Oddersjaa 1: Turkart 712 Hamrevann OK Sør 1: Rev. 713 Hamresanden OK Sør 1: Sprintkart 713 Dyreparken OK Sør 1: ,5 Sprintkart 714 Søm OK Sør 1: Lømslandsheia OK Sør 1: Sandnesheia OK Sør Rev. 716 Drangsholt OK Sør 1: Rev. 717 Kjevikheia OK Sør 1: Rev. 312 Svalandsheia OK Sør 1: Rev. 311 Langsvann OK Sør 1: Rev. 317 Joreidheia OK Sør 1: Rev. 313 Vindvann OK Sør 1: Rev. 327 Tveit OK Sør 1: Turkart 914 Turkart Lindåsen Søgne og Songdalen OK 1: Turkart 915 Hagehei Søgne og Songdalen OK 1: Tinntjønn Søgne og Songdalen OK 1: Åros Søgne og Songdalen OK 1: ,5 364 Berge Søgne og Songdalen OK 1: Kulia Søgne og Songdalen OK 1: Tretjønn Søgne og Songdalen OK 1: Toftelandsheia Søgne og Songdalen OK 1: Finsland skole Søgne og Songdalen OK 1: Lauvlandsmoen Skogen Søgne og Songdalen OK 1: Bringsvær Torridal IL 1: Rev. 382 Rebbås Torridal IL 1: Rev. 411 Kvarsteinheia IL Vindbjart 1: Rev. 412 Verås IL Vindbjart 1: Rev. 811 Vennesla Østhei IL Vindbjart 1: Rev. 433 Loland Øvrebø IL / IL Vindbjart 1: Rev.

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer