Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen",

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen","

Transkript

1 Det er kveld 13. oktober Fullmdnen siger sakte 0f>1' over dsene mot Hølonda. Vi koser oss i Elghytta til Ove Helge inne pd Løkken-dsen. Vi, er Johan Stene (62) og Ove Helge Lo (42) fra Meldal og undertegnede. Mens enslige bartrær etter hvert kaster mindre og mindre skygger utover myra vestafor hytta, koser vi oss i jøtulvarmen og med kaffe utover kvelden. Vi prater om løshunder og løshundjakter, og de erfarne karene fra Meldal har mye kunnskap d øse av. Teoriene er i orden og i morgen skal ah praktiseres med den Idnte grdhunden Ranto, eierjostein Skogstad fra Hølonda i Melhus kommune. Tekst/foto:JonJ,Meli Under oss er et virvar av gruveganger etter 333 års sammenhengende gruve drift, vi snakker om Løkken Verk som hadde sin oppstart på I650-tallet og avslutta gruved rifta i 1987, Den siste direktøren ved Verket, er medlem av elgjak tlaget Ove Helge er med på, kalt Løkken Jaktlag med ei kvote på 30 dyr på ca da, Så her skal det ege ntlig være bra med elg med godt 800 da som bakgrunn sareal for hver tildelt elg! Løshundkarerl Både Johan og Ove Helge er løshundentusiaster, Johan som prøvedommer og med karelske bjørnehunder på "stallen", Ove Helge som jeger med jemthunden som favoritt, Men akkurat no er jemthunden hans i Sve rige og derfor måtte han ove r kommunegrensa for å låne en gråhund - et lån han skulle bli svæ rt begeistra for! Johan har i tillegg til dommerjobben også et 30-årig elgjege rliv bak seg, Han har hele tida jakta på et da stort terreng i Hølonda. Rød/Grønli Jaktlag som det heter, starta her med en og to elger anne thve rt år de første åra, men etter at den retta avs kytinga vart innført, økte elgstam men og jaktlaget har vært oppe i 10 tildelte dyr på det meste, I år er de på åtte dyr og disse blir felt, Både Ove Helge og Johan har sine sterke menin ger om løshundjakt og utover kvelden i ei varm jakth ytte - for varm for Ranto i tjukk pels så han må ligge ute i måneskinn et - kommer meninger og historier fram. Norgesmester Johan kan vise til meritter - ikke for sin egen del - men i 1996 var han så heldig å kunne dømme en fremrage nde løshund fram til Norgesmestertitt el; Garm (eier Morten Kvisier) i Mam ardal. - Ja, hvilke ege nskaper skal en løshund ha da, Johan? - Veldig viktig at dom har et lengt uttak - veldig forsiktig til å begy nne med - noen forsiktige boff før de får opp dampen 'på losen og kjem opp i boff i m inuttet. Gråhund en er ofte oppe i boff, mens jemthunden kan befinne seg mellom 70 og 80. Da jeg dømt e Garm i Marnardal i 1996, var dette en hund med et luggumt søk og en kunne kalle den inn fra losen. 4

2 LøsHUNDjAKT I SøR-TRØNDELAG Det er ikke ofte en treffer på slike hunder, meg har det hendt bare ett partre ganger. - Hva ser du etter når du dømmer en prøve? - Det første er å sjå utslaget og søket, minutters varighet begynner å bli gode søk. At han har en bra fart så han itj bare går og sluntrer. Og når du får uttak, at han er rolig i starten og øker opp og at han klarer å holde. Og hvis elgen tar ut og hunden følger etter, skal hunden være taus. - Jegeren spiller vel også en rolle? - Ja, her er det vindretningen som spiller en viktig rolle. En kommer aldri innpå hvis en itj passer den. Og så er det å gå stilt innpå for å få en skuddsjanse. Ove Helge skyter inn: - Je setter pris på at hunden rapporterer en gang, je. Å det er rart og je har aldri skjønt; du kan still' på en los og det kan vørr stygt vær med stri motvind, men når du kjem innpå på m - elgen er ikke var deg - men plutseli g har du hunden din der, den kjem innom og rapporterer, en sving rundt deg og på losen at. - Men har ikke elgene lett for å ta ut nørr hunden blir borte? - Ove Helge: Nei, dom står og venter dom. Har aldri opplevd at eigen har rest i det øyeblikket hunden rapportere r. Men hvis han rapporterer flere gange r, kalles det blinking - Hva vil det si? Johan: - Det er hvis han går ut og inn mellom fører og elg, som en jo-jo! Det er tillatt kun med en rapportering. I poengbedø m meisen no til dags, gir ikke rapportering noe plusspoeng, men heller ikke minus. Samarbeide Jeger og hund Ove Helge: - Je synes det skulle vørr el pluss på en rapportering, det tyder på samarbe id. Det er på samarbeide vi har noe å tjene på løshund, de som har for dårlig samarbe ide, er for storg åan og for hardtjagan og ha en for dårlig kontakt. Slik som elgbestanden og terrengene er, trenger en ikke en hund som henger på i time etter time. Sånn som vi for eksempel har det, med et terreng på ca da og 30 elger som skal felles, går det ikke an med en hund som drar etter en elg om morgenen og må hentes i nabokommunen om kvelden. Nei. henger han på en halvtime, er det nok for meg.! Alt for ofte er kommentaren i dommerskjernaet ; prøven avsluttes med hunden i skogen! Johan : - Det har vært lettere å få til slike hunder, de komm er mer av seg sjøl og var kanskje en nødvendi ghet når elgbestanden var mindre og eigterrengene større. Men det har endra seg i det Spente jegere st år og lytter utover Orkla-dalfører eller ill/lier ril Ranto men hall hadde funnet seg «dame»! siste, en er kommet langt no med en påhengelighet på en halvtime-tre kvarter, før skulle det vørr atskillig mer. Ove Helge skyter inn: - Dommerens frie subjektive skjønn, kalles det. Særlig i elghundmiljøet, der er jo skjeggstubb og fiberpel sfaktoren rimelig stor, og del er ikke de mest radikale miljøa som fins i Kongeriket, så det er vanskelig å forandre ting. LøshundmIlJøet I Sør-Trøndelag er ungt I deler av Sør-Trøndelag er løshundmiljøet av ung alder og på Johans lag, sjøl om han har vært prøvedommer av løshunder fra 1993, er det bare de to siste åra de har praktisert en kombinasjon av løshundj akt og ledhundjakt. Som han sier: - Inntil de to siste åra har det vørr bandhundjakt, men no bruker oss både bandhund og løshund, med postering attåt og det har oss funne ut er ei fin jakt. Begynner å ha en del plantefelt som det nesten er umulig å komme igjennom med bandhund, der er jo løshunden en stor fordel. Ove Helge kommer inn på det med skyteav stander, med løshund har det aldri blitt snakk om lange skyteav stander, Fra 100m og nedover er det normale og dyret står som regel i ro. Her er det ikke snakk om skyting på flyktende elg som i et drev, og han fortsetter: Elgen har lett for å bli ståan inne i et lite tett snar, i hvertfall elg som står dårlig. Men en elg so m står godt i uttaket, kan utmerket godt stå på store, åpne snauhogster. Store okser har en tendens til å gjømme seg bort. - Hvilke dyr står lettest for hunden? Begge karene er enige: - Det er ku og kalv, fjordyr er kleinast. Store okser står godt seint i brunsten, men får du uttak på ku, kalv og okse, lurer oksin seg ofte unna. Så blir hunden ståan med kua og kalven. Men enkelte hunder kan ha en tendens til å gå spesielt etter okser, og holde dem. 5

3 LØSHUNDjAKT I Sø R-T RØNDELAG Ranto kommer innom sin eier Jostein fl ere ganger p å silt søk innover dsell. Dette fu være nok tørt prat kvelden før den store jakta! B/ilcJatille morgenstund Den nye dagen møter oss med det nesten vanske ligs te løshundværet som forekommer; blikkene stille - bare en svak aning av vinddrag når fyrstikka ripes av - under frysepunktet så vidt at rimet har lagt seg på myra, knasende tørt i blåbærlynget. Her er det ikke mye hjelp å få fra naturen for hund og jeger. Lokalkjente Ove Helge bestemmer seg for å gå vegleia tilbake til åskanten ned mot Løkke ndalen, både for å fange opp den svake værtrekken som er og ikke minst for at Ranto væra sikkert mot elg da vi gikk åslia opp kvelden før. Hunden slippes og ganske raskt blir han borte i blåbærlynget. Det er rart med et løshundslipp; jegerens hørsel skje rpes betraktelig og spenninga stiger umiddelbart. Etter få minutter er Ranto innom oss og liksom sjekker at vi er med. Jo da, vi er med - i sakte sig i kursretninga hunden la ut i. Nå blir hunden borte i lengre tid og det antydes fra de vante løshundjegere, at neste gang vi ser eller hører til han, er det los! Hvor rett skulle de ha - brått gneller de første bjeffa grelt gjennom den morgenstille skogen! Uttaket Jeg minnes noen løsrevne ord fra noe jeg nylig hadde lest om Gamle Bamse Gram, hvordan han var i uttaket. Her tar vi oss tid til å ta med alle setningene, - Gamle Bamse Gram (f.l89 1l, den eldste elghunden en kjenner ved navn og jak tbedrifter, skrives det slik om i ei bok: Bamse hadde vist seg så flink til å rekke spor - det blir ofte de beste løshunder av dem som først er lært opp so m ledehunder. Det som gjorde at det var så lett å skyte elg for Bamse, var den m ten han nærmet seg elgen på i uttaket. Han kom ikke på elgen som et uvær. Nei, lunt og pent kom han tassende, stanset opp et stykke fra elgen slik hørtes det ut - søkte å berolige den med noen dype, besindige voff-voff. Hvis dette er fasiten, var ikke Ranto langt unna - slik hørtes det ut for! Jeg sto nærmest klar til å følge på umiddelbart, men Johan og Ove Helge ville at losen skulle festne seg før vi avanserte. Johan finner seg en brukbar post, mens det er mer enn nok med to som stiller innpå - en med gevær og en med kamera. Yi kommer inn i et fryktelig tett moras. Prøver oss flere steder før vi finner en åpning som det nesten må krypes igjennom. Bjeffa stilner, men festner seg på nytt litt lengre ute mot Orkladalføret. Her synes den å stå ganske så rolig. Yi når fram til en bakkekam og hører losen tett nedafor. Ove Helge sier jeg må gå fram og prøve å få mine bilder, han har mange dager å ta av for videre jakt. Jeg stiltrer meg 8-10 m opp på en liten knaus. åpent fram, men med skogen som bakgrunn. Kameraet i "skuddstilling". Brått ser jeg mulen og delvis hodet til en elg stikke fram bak ei lita gran. Dyret står ca 40 m utafor meg vendt mot hunden som søker jamt og sikkert. Jeg blir stående i skrittbevegelsen, låst i en kinkig oppdagelsessituasjon av el- 6

4 LØSHUNDJAKT I Sø R-TRØNDELAG gen. Omsider drar jeg sakte foten inntil den andre. Men tydeligvis blir dette en bevegelse som elgen ser og dyret forsvinner. Vi samles alle tre og prøver å rekke ut hvor hund og elg forsvant. Vi har en anelse om retninga, men ei ny bjeffing kommer bakafor oss. Ny los? Vi snur 360 grader og finner omsider spora etter elgen i retning ei stø og stabil bjeffing vi hører nedenfra - mot noen bus som står i skogka nten. Johan og jeg posterer ut, mens Ove Helge skal gå innpå losen. Så skjer det merkelige. På sikringsradioen komm er beskjeden om at Ranto er tatt hånd om på en av gardene vi ser, og bundet. Han hadde avlagt ho-bikkja på stedet et besøk. Elgene, for det var ku og kalv, hadde gått over dalføret og innpå nabovaldet, mens Ranto, som ikke er noen innpåhenger av lang varighet, hadde gitt seg atte med ho-bikkja han passerte med elgene. Ja, så vart dagen redda likevel, da.! Vi vart ikke hundløs. Ove Helge går etter hundeglammet og finner Ranto bundet. Han tar med seg hunden og finner tilbake til oss oppe på skogåsen. Vi spekulerer litt på om bikkja kan være ful etterso m hunden ikke kom tilbake til oss? Vi bestemmer oss for et nytt slipp, men går nå et stykke i motsatt retning før vi slipper hunden. Hunden svinser som ved det første slippet, er borte ei stund, kommer innom og gløtter på oss med spørrende øyne - får jeg lov til dette da? Dermed blir han borte - for godt! Vi venter lenge, har det godt i solvarmen, plukker litt vasne blåbær og saftige, ildrøde tyttebær. Følger med på pissmauren som fremdeles er framme i oktobervarmen. Lytter. Hører vi ikke svak bjeffi ng ned mot Løkkendalen da? Johan spør om det er flere hunder i nabolaget, men Ove Helge vet ikke om det. Den svake bjeffi nga vedvarer og vi blir sikre på at det er målet til Ranto. Mistanken vi hele tida har hatt, forsterkes. Mobiltelefon er god å ha i slike tilfeller. Nabobikkj as eier blir ringt opp og spurt om ho 'ikke har en hund for mye? Jo, det har ho. Ranto kom for ei god stund sida og er nå bundet og står og bjeffer! Saken er grei! Kjønnsdriftene er sterkere enn jaktlysten og det går ikke an å bruke Ranto mer på dette terrenget i dag, kanskje ikke på mange dager når han vet om ei "lekelysten" dame i utkanten av terren get. Skifte av Jaktterreng For oss er det ingen fare! Raust inviterer Johan ove r til Hølonda. Rød/Grønli Jaktlag med Jostein Skogstad (for øvrig eier av Ranto) som jaktl agsleder, tar gjeme inn nye folk til ei ettermiddagsjakt. Johan ordner alt. Er innom hos han og ser på de to karelske bjørnehundene han har, tispa for øvrig den høyest premierte i landet for rasen. Ei irsksettertispe står også der, Johan er rypejeger i tillegg til alt det andre han er. Men jeg har en mistanke om at samboer Borghild har et spesie lt ansvar for fuglehundtispa! Nå ja, omsider kommer vi til Skogstad, akkurat i det traktoren kommer inn med ei bitte lita halvannet-års kvige. Det er sjette elgen for året, to gjenstår. Hele laget stiller opp, det blir trekt om postplasseringa, Jostein skal sjøl føre hunden, Ove Helge er med og undertegnede. Jostein har bestemt seg for en langstrak ås hvor det dagen før hadde blitt peila ei merka ku til Elgregion 3. Denne kua har i sommerens løp født fram tre kalver, den ene kalven felt av et nabolag, men to kalver er fortsatt med mora. Er kua fortsatt inne på åsen og har ho flere dyr rundt seg? Noe mer kalveskyting er ikke laget stemt for, de har allerede felt fire kalver av åtte tillatte dyr. Hunden slippes De første I()() meterne går Ranto i band og Jostein kan fortelle, at hunden er en utmerket bandhund, de hadde brukt han mye som sporhund og han er fin å gå med i band. Dette får meg til å sammenligne nok en ga ng Ranto med gamle Bamse Gram; han var flink til å rekke spor og de beste løshund er blir som rege l de som er lært opp som ledehunder! Nå er Ranto i kje nt terreng når han slippes. Over åsen her har han mange jakter og ned på heimgarden er det heller ikke langt. Nå viser Ranto litt annen oppførsel. Nå er husherren med og det setter tydelig Ranto pris på. Han stikker innom Dell ene av tvillingkalvene vart st ående igjen etter at mora og den andre tok ut. Kalven er ikke fo rnøyd med at Ranto renner rundt og bjeffer. 7

5 L0SHUNDjAKT I SøR-TRØNDELAG Br ått vil ikke kalven lengre sttlfo r hunden. Han lar ut i retning der mora forsvant. Ranto følger i hælene. oss flere ganger på sitt søk foran oss innover åsen. Men så blir han borte litt lengre enn vanlig og Jostein hvisker lunt, med et smil rundt munnviker og øyne; - nå hører vi snart målet til Ranto! Så sant som det var sagt- kort etter lyder hundebjeff foran oss. Jostein varsler over radioen: - Ranto har los og en nærmere stedsbeskrivelse. Etter hvert øser Ranto påså det høres lang vei. Vi stiltrer oss fram, men losen flytter seg innover åsen i tett skog. InnpdstJl/lnll Alle forstår vi at tre menn er for mange til å stille innpå. Raust sier Jostein at jeg må få mine bilder først, dernest kan han prøve å komme på skuddhold hvis det er riktig dyr. Agå varsomt i skog har jeg prøvd før og vet hvor vanskelig det er å lure seg innpå vilt. Først må jeg holde meg i le av værtrekken - som nesten ikke merkes. Dernest lydløs gange, unngå kvist på bakken og rasping mot kvister. Også må jeg gå fram i skjul - bestandig ha et tre foran meg mot losen, som nå står bom fast inne på åsen. Ser ikke noe gje nnom gre nhenget, men sette r jeg med helt ned på bakken, ser jeg granne bein som rører på seg. I et glimt mellom granbar ser jeg også en gul klave, altså er det merkakua vi har truffet på. Jeg avansere r så jeg kun har ei vidbremmet gran mellom meg og elgkua, kalvene står litt bak. Ranto er på høyde med meg, litt til sida så han har direkte kontakt med kua. Kua gjør flere utfall mot hunden så han skvetter bakover og kommer bakom meg, men straks etter er han fremme i posisjon igjen. Pussig hvordan en hund oppfører seg under losen og hvor sikker han er. Mens han loser for fullt, legger han seg på magen og strekker bakbeina bakover - alt mens losen går for fullt. Er oppe igjen og holder kua med blikket. Innimellom kaster han på hodet i retning meg og lurer sikkert på hvorfor det ikke kommer noe annet enn svake klikk? Skjønt klikk, å fotografere elg gjennom ei gra n, kan gi tvilsomme resultater! Jeg blir sittende på huk og fotografere elgbein på 20 m avstand, ja, 20 m vart det skritta opp til etterpå. Det blir så vanskelig å tidfeste en slik naturopplevelse - men for ikke å ta for hardt i i 10 minutter har jeg nok nærkontakt med elgene, før de helt umotivert forflytter seg ett par hundre meter lengre innpå åsen og hvor Ranto på nytt gjenopptar losen. 8

6 LØSHUN DjAKT I Sø R-TRØN DElAG Jeg vil ikke fors tyrre mer, går nedover til Jostein og Ove Helge og samme n går vi oppover og innpå åse n. Hele tida kan vi høre losen Slår bom fast litt lengre nede i lia. Kolv I los O ver radioen hadd e Jostein fått varse l om ei ku og en kalv som hadde passert postrekka, Men en ny los, hva betydde det? Jeg får på nyu gå fram, ove r el utlagt jorde og innerst på deue holder Ranto på nyu en elg. Da elgen blouer seg, mener jeg i farta del må være en kalv eller el ungdyr. Jeg vinke r frem kameratene og sa mmen blir vi stående helt åpe nlyst på jord et og bivåne Rantos arbeide med elge n. Ranto blir nok el for stort irritasjonsmom ent for dyret, for brått raser elgen ut fra kjerrene han står i og blouer seg helt. Da kan vi endelig dokumentere at del er en kalv og sikke rt and re kal ven til rnerkakua, Gang på ga ng gjør kalve n utfall mot hund en og oppfører seg helt so m kua gjo rde innpå åse n for ei lita stund sida. O msider synes kalven det er nok "lek" og kommer settende utover mol oss, passerer oss på 4-5 m og forsvinner med hund en i hælene. Som riktig er, hund en gir ikke lyd fra seg da kalven Slikker ut og vi hører ikke målet hans mer under jakta. Men Ranto når oss igjen på nedtur, etter minuuers påheng. O ve Helge sier til hundeeier Jostein: Denne hunden kan du gå opp til løshund prøve med ved fers te anledning og du er garantert en førstepremi ehund. En tydelig g lad og stolt Jostein kvitterer med at Rante er ikke til salgs! (Senere på høsten deltok virke lig Jostein med RanlO på en løshundpreve og fikk I. prem ie på han)! Nei, del må være artig for en elgjeger å ha en såpass allsidig og god elghund, en kombinasjon shund som er like god som spo rhund som løshund. Men han tiltred sstiller ikke helt krava til Ove Helge, han ville ha en hund so m rapporterte, det gjorde ikke Ranto under jakta vår. Men så teller ikke rappo rtering som noe plusspoen g da, enda! Vi har allerede glemt at hunden s drifter om morgenen var sterkere enn jaktlysten! Utt forskjellig syn pa løshunder So m et lite apropos til kriterier for en god løshund - ga mle Bamse Gram og Ranto er temmelig like, vil jeg ta med noe vi kan lese i jubileumsboka til Norske Elghundklubbe rs Forbund ( ). Her står det å lese om den første jaktprøvep remi erte elghunde n, Finn f (eier Tov O. Deilkaas fra Sauland i Telem ark) som ble godkjent under prøvene i 1916 og 1917 : - Av alle de hunder jeg (F.M. Treschow) har jaktet med, var Finn den flinkeste til al faa ul. Denn e hund hadde en ege n, næsten utrolig ev ne til at faa ut dyr. Den gikk altid opp paa knauser og til udsikt s punkter i marken, hvor den med he i næse og altid i god vind nøie veiret igjennom terrenget. Den g ikk næsten bare paa ove rveir, ganske rolig, ofte med lav hale, som er en feil, den travet saa i den retning den vidste dyrene var, og Irak eieren med sig. Kommen passe nær indpaa blev det saa plut selig liv i hunden og med noen sprang var den borte. Da kunne man være sikker paa los inden faa minu tter, Enhver elghund har sin egen maate å behandle elgen paa i los. Finn fra Sauland stod ofte 20 til 25 skridt fra elgen, men kredset rundt den saa ledes at den stod ualmindeli g godt for hunden. Hund ens vane kom forme ntlig av at den var vant til aapent fjellskogsterreng. Her er det stor fa rt! Ranto er helt tyst IItlr han følger pj - SO I/l en løshund skal være. 9

Kim leker DUS 2013. Gunnar Germundson. August 2012. Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo. Mob 92 29 39 82. gunger#start.no

Kim leker DUS 2013. Gunnar Germundson. August 2012. Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo. Mob 92 29 39 82. gunger#start.no Kim leker av Gunnar Germundson DUS 2013 August 2012 Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo Mob 92 29 39 82 gunger#start.no BENSINSTAS KVELD, en gutt med rødt hår, sover under et skilt hvor det står Bensin. Kim

Detaljer

...av Halvor Størmer. -en liten innføring

...av Halvor Størmer. -en liten innføring ...av Halvor Størmer B L O D S P O R -en liten innføring BLODSPOR Av Halvor Størmer (del 1) Tenk dere en usynlig sti i skogen som har så sterkt drag på hunden at den bare må finne ut hva dette er Tenk

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Klart jeg er smart! sier Martin

Klart jeg er smart! sier Martin Klart jeg er smart! sier Martin Nå er mamma sinna igjen. Hun er nesten bestandig sinna på meg. I går var hun sinna, og hun kommer sikkert til å bli sinna i morgen også. Det er ikke noe gøy. I dag er det

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN Ja, hva mener jeg nå egentlig med det? Floyd Red Crow Westerman sier i en video på YouTube, at mennesket har glemt hvordan å leve på jorden, de har glemt sin

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen Jeanne C. Stein Begynnelsen Oversatt av Frøydis Arnesen Originalens tittel: The Becoming Copyright 2004 by Jeanne C. Stein All rights reserved Originally published by Ace Books, by arrangements with ImaJinn

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002.

ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002. ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002. Jeg ligger på ryggen i ambulansen, fastspent med stropper til båren og vi kjører raskt gjennom byen, noen har lagt en oksygenmaske over munnen min, og

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer