Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen",

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen","

Transkript

1 Det er kveld 13. oktober Fullmdnen siger sakte 0f>1' over dsene mot Hølonda. Vi koser oss i Elghytta til Ove Helge inne pd Løkken-dsen. Vi, er Johan Stene (62) og Ove Helge Lo (42) fra Meldal og undertegnede. Mens enslige bartrær etter hvert kaster mindre og mindre skygger utover myra vestafor hytta, koser vi oss i jøtulvarmen og med kaffe utover kvelden. Vi prater om løshunder og løshundjakter, og de erfarne karene fra Meldal har mye kunnskap d øse av. Teoriene er i orden og i morgen skal ah praktiseres med den Idnte grdhunden Ranto, eierjostein Skogstad fra Hølonda i Melhus kommune. Tekst/foto:JonJ,Meli Under oss er et virvar av gruveganger etter 333 års sammenhengende gruve drift, vi snakker om Løkken Verk som hadde sin oppstart på I650-tallet og avslutta gruved rifta i 1987, Den siste direktøren ved Verket, er medlem av elgjak tlaget Ove Helge er med på, kalt Løkken Jaktlag med ei kvote på 30 dyr på ca da, Så her skal det ege ntlig være bra med elg med godt 800 da som bakgrunn sareal for hver tildelt elg! Løshundkarerl Både Johan og Ove Helge er løshundentusiaster, Johan som prøvedommer og med karelske bjørnehunder på "stallen", Ove Helge som jeger med jemthunden som favoritt, Men akkurat no er jemthunden hans i Sve rige og derfor måtte han ove r kommunegrensa for å låne en gråhund - et lån han skulle bli svæ rt begeistra for! Johan har i tillegg til dommerjobben også et 30-årig elgjege rliv bak seg, Han har hele tida jakta på et da stort terreng i Hølonda. Rød/Grønli Jaktlag som det heter, starta her med en og to elger anne thve rt år de første åra, men etter at den retta avs kytinga vart innført, økte elgstam men og jaktlaget har vært oppe i 10 tildelte dyr på det meste, I år er de på åtte dyr og disse blir felt, Både Ove Helge og Johan har sine sterke menin ger om løshundjakt og utover kvelden i ei varm jakth ytte - for varm for Ranto i tjukk pels så han må ligge ute i måneskinn et - kommer meninger og historier fram. Norgesmester Johan kan vise til meritter - ikke for sin egen del - men i 1996 var han så heldig å kunne dømme en fremrage nde løshund fram til Norgesmestertitt el; Garm (eier Morten Kvisier) i Mam ardal. - Ja, hvilke ege nskaper skal en løshund ha da, Johan? - Veldig viktig at dom har et lengt uttak - veldig forsiktig til å begy nne med - noen forsiktige boff før de får opp dampen 'på losen og kjem opp i boff i m inuttet. Gråhund en er ofte oppe i boff, mens jemthunden kan befinne seg mellom 70 og 80. Da jeg dømt e Garm i Marnardal i 1996, var dette en hund med et luggumt søk og en kunne kalle den inn fra losen. 4

2 LøsHUNDjAKT I SøR-TRØNDELAG Det er ikke ofte en treffer på slike hunder, meg har det hendt bare ett partre ganger. - Hva ser du etter når du dømmer en prøve? - Det første er å sjå utslaget og søket, minutters varighet begynner å bli gode søk. At han har en bra fart så han itj bare går og sluntrer. Og når du får uttak, at han er rolig i starten og øker opp og at han klarer å holde. Og hvis elgen tar ut og hunden følger etter, skal hunden være taus. - Jegeren spiller vel også en rolle? - Ja, her er det vindretningen som spiller en viktig rolle. En kommer aldri innpå hvis en itj passer den. Og så er det å gå stilt innpå for å få en skuddsjanse. Ove Helge skyter inn: - Je setter pris på at hunden rapporterer en gang, je. Å det er rart og je har aldri skjønt; du kan still' på en los og det kan vørr stygt vær med stri motvind, men når du kjem innpå på m - elgen er ikke var deg - men plutseli g har du hunden din der, den kjem innom og rapporterer, en sving rundt deg og på losen at. - Men har ikke elgene lett for å ta ut nørr hunden blir borte? - Ove Helge: Nei, dom står og venter dom. Har aldri opplevd at eigen har rest i det øyeblikket hunden rapportere r. Men hvis han rapporterer flere gange r, kalles det blinking - Hva vil det si? Johan: - Det er hvis han går ut og inn mellom fører og elg, som en jo-jo! Det er tillatt kun med en rapportering. I poengbedø m meisen no til dags, gir ikke rapportering noe plusspoeng, men heller ikke minus. Samarbeide Jeger og hund Ove Helge: - Je synes det skulle vørr el pluss på en rapportering, det tyder på samarbe id. Det er på samarbeide vi har noe å tjene på løshund, de som har for dårlig samarbe ide, er for storg åan og for hardtjagan og ha en for dårlig kontakt. Slik som elgbestanden og terrengene er, trenger en ikke en hund som henger på i time etter time. Sånn som vi for eksempel har det, med et terreng på ca da og 30 elger som skal felles, går det ikke an med en hund som drar etter en elg om morgenen og må hentes i nabokommunen om kvelden. Nei. henger han på en halvtime, er det nok for meg.! Alt for ofte er kommentaren i dommerskjernaet ; prøven avsluttes med hunden i skogen! Johan : - Det har vært lettere å få til slike hunder, de komm er mer av seg sjøl og var kanskje en nødvendi ghet når elgbestanden var mindre og eigterrengene større. Men det har endra seg i det Spente jegere st år og lytter utover Orkla-dalfører eller ill/lier ril Ranto men hall hadde funnet seg «dame»! siste, en er kommet langt no med en påhengelighet på en halvtime-tre kvarter, før skulle det vørr atskillig mer. Ove Helge skyter inn: - Dommerens frie subjektive skjønn, kalles det. Særlig i elghundmiljøet, der er jo skjeggstubb og fiberpel sfaktoren rimelig stor, og del er ikke de mest radikale miljøa som fins i Kongeriket, så det er vanskelig å forandre ting. LøshundmIlJøet I Sør-Trøndelag er ungt I deler av Sør-Trøndelag er løshundmiljøet av ung alder og på Johans lag, sjøl om han har vært prøvedommer av løshunder fra 1993, er det bare de to siste åra de har praktisert en kombinasjon av løshundj akt og ledhundjakt. Som han sier: - Inntil de to siste åra har det vørr bandhundjakt, men no bruker oss både bandhund og løshund, med postering attåt og det har oss funne ut er ei fin jakt. Begynner å ha en del plantefelt som det nesten er umulig å komme igjennom med bandhund, der er jo løshunden en stor fordel. Ove Helge kommer inn på det med skyteav stander, med løshund har det aldri blitt snakk om lange skyteav stander, Fra 100m og nedover er det normale og dyret står som regel i ro. Her er det ikke snakk om skyting på flyktende elg som i et drev, og han fortsetter: Elgen har lett for å bli ståan inne i et lite tett snar, i hvertfall elg som står dårlig. Men en elg so m står godt i uttaket, kan utmerket godt stå på store, åpne snauhogster. Store okser har en tendens til å gjømme seg bort. - Hvilke dyr står lettest for hunden? Begge karene er enige: - Det er ku og kalv, fjordyr er kleinast. Store okser står godt seint i brunsten, men får du uttak på ku, kalv og okse, lurer oksin seg ofte unna. Så blir hunden ståan med kua og kalven. Men enkelte hunder kan ha en tendens til å gå spesielt etter okser, og holde dem. 5

3 LØSHUNDjAKT I Sø R-T RØNDELAG Ranto kommer innom sin eier Jostein fl ere ganger p å silt søk innover dsell. Dette fu være nok tørt prat kvelden før den store jakta! B/ilcJatille morgenstund Den nye dagen møter oss med det nesten vanske ligs te løshundværet som forekommer; blikkene stille - bare en svak aning av vinddrag når fyrstikka ripes av - under frysepunktet så vidt at rimet har lagt seg på myra, knasende tørt i blåbærlynget. Her er det ikke mye hjelp å få fra naturen for hund og jeger. Lokalkjente Ove Helge bestemmer seg for å gå vegleia tilbake til åskanten ned mot Løkke ndalen, både for å fange opp den svake værtrekken som er og ikke minst for at Ranto væra sikkert mot elg da vi gikk åslia opp kvelden før. Hunden slippes og ganske raskt blir han borte i blåbærlynget. Det er rart med et løshundslipp; jegerens hørsel skje rpes betraktelig og spenninga stiger umiddelbart. Etter få minutter er Ranto innom oss og liksom sjekker at vi er med. Jo da, vi er med - i sakte sig i kursretninga hunden la ut i. Nå blir hunden borte i lengre tid og det antydes fra de vante løshundjegere, at neste gang vi ser eller hører til han, er det los! Hvor rett skulle de ha - brått gneller de første bjeffa grelt gjennom den morgenstille skogen! Uttaket Jeg minnes noen løsrevne ord fra noe jeg nylig hadde lest om Gamle Bamse Gram, hvordan han var i uttaket. Her tar vi oss tid til å ta med alle setningene, - Gamle Bamse Gram (f.l89 1l, den eldste elghunden en kjenner ved navn og jak tbedrifter, skrives det slik om i ei bok: Bamse hadde vist seg så flink til å rekke spor - det blir ofte de beste løshunder av dem som først er lært opp so m ledehunder. Det som gjorde at det var så lett å skyte elg for Bamse, var den m ten han nærmet seg elgen på i uttaket. Han kom ikke på elgen som et uvær. Nei, lunt og pent kom han tassende, stanset opp et stykke fra elgen slik hørtes det ut - søkte å berolige den med noen dype, besindige voff-voff. Hvis dette er fasiten, var ikke Ranto langt unna - slik hørtes det ut for! Jeg sto nærmest klar til å følge på umiddelbart, men Johan og Ove Helge ville at losen skulle festne seg før vi avanserte. Johan finner seg en brukbar post, mens det er mer enn nok med to som stiller innpå - en med gevær og en med kamera. Yi kommer inn i et fryktelig tett moras. Prøver oss flere steder før vi finner en åpning som det nesten må krypes igjennom. Bjeffa stilner, men festner seg på nytt litt lengre ute mot Orkladalføret. Her synes den å stå ganske så rolig. Yi når fram til en bakkekam og hører losen tett nedafor. Ove Helge sier jeg må gå fram og prøve å få mine bilder, han har mange dager å ta av for videre jakt. Jeg stiltrer meg 8-10 m opp på en liten knaus. åpent fram, men med skogen som bakgrunn. Kameraet i "skuddstilling". Brått ser jeg mulen og delvis hodet til en elg stikke fram bak ei lita gran. Dyret står ca 40 m utafor meg vendt mot hunden som søker jamt og sikkert. Jeg blir stående i skrittbevegelsen, låst i en kinkig oppdagelsessituasjon av el- 6

4 LØSHUNDJAKT I Sø R-TRØNDELAG gen. Omsider drar jeg sakte foten inntil den andre. Men tydeligvis blir dette en bevegelse som elgen ser og dyret forsvinner. Vi samles alle tre og prøver å rekke ut hvor hund og elg forsvant. Vi har en anelse om retninga, men ei ny bjeffing kommer bakafor oss. Ny los? Vi snur 360 grader og finner omsider spora etter elgen i retning ei stø og stabil bjeffing vi hører nedenfra - mot noen bus som står i skogka nten. Johan og jeg posterer ut, mens Ove Helge skal gå innpå losen. Så skjer det merkelige. På sikringsradioen komm er beskjeden om at Ranto er tatt hånd om på en av gardene vi ser, og bundet. Han hadde avlagt ho-bikkja på stedet et besøk. Elgene, for det var ku og kalv, hadde gått over dalføret og innpå nabovaldet, mens Ranto, som ikke er noen innpåhenger av lang varighet, hadde gitt seg atte med ho-bikkja han passerte med elgene. Ja, så vart dagen redda likevel, da.! Vi vart ikke hundløs. Ove Helge går etter hundeglammet og finner Ranto bundet. Han tar med seg hunden og finner tilbake til oss oppe på skogåsen. Vi spekulerer litt på om bikkja kan være ful etterso m hunden ikke kom tilbake til oss? Vi bestemmer oss for et nytt slipp, men går nå et stykke i motsatt retning før vi slipper hunden. Hunden svinser som ved det første slippet, er borte ei stund, kommer innom og gløtter på oss med spørrende øyne - får jeg lov til dette da? Dermed blir han borte - for godt! Vi venter lenge, har det godt i solvarmen, plukker litt vasne blåbær og saftige, ildrøde tyttebær. Følger med på pissmauren som fremdeles er framme i oktobervarmen. Lytter. Hører vi ikke svak bjeffi ng ned mot Løkkendalen da? Johan spør om det er flere hunder i nabolaget, men Ove Helge vet ikke om det. Den svake bjeffi nga vedvarer og vi blir sikre på at det er målet til Ranto. Mistanken vi hele tida har hatt, forsterkes. Mobiltelefon er god å ha i slike tilfeller. Nabobikkj as eier blir ringt opp og spurt om ho 'ikke har en hund for mye? Jo, det har ho. Ranto kom for ei god stund sida og er nå bundet og står og bjeffer! Saken er grei! Kjønnsdriftene er sterkere enn jaktlysten og det går ikke an å bruke Ranto mer på dette terrenget i dag, kanskje ikke på mange dager når han vet om ei "lekelysten" dame i utkanten av terren get. Skifte av Jaktterreng For oss er det ingen fare! Raust inviterer Johan ove r til Hølonda. Rød/Grønli Jaktlag med Jostein Skogstad (for øvrig eier av Ranto) som jaktl agsleder, tar gjeme inn nye folk til ei ettermiddagsjakt. Johan ordner alt. Er innom hos han og ser på de to karelske bjørnehundene han har, tispa for øvrig den høyest premierte i landet for rasen. Ei irsksettertispe står også der, Johan er rypejeger i tillegg til alt det andre han er. Men jeg har en mistanke om at samboer Borghild har et spesie lt ansvar for fuglehundtispa! Nå ja, omsider kommer vi til Skogstad, akkurat i det traktoren kommer inn med ei bitte lita halvannet-års kvige. Det er sjette elgen for året, to gjenstår. Hele laget stiller opp, det blir trekt om postplasseringa, Jostein skal sjøl føre hunden, Ove Helge er med og undertegnede. Jostein har bestemt seg for en langstrak ås hvor det dagen før hadde blitt peila ei merka ku til Elgregion 3. Denne kua har i sommerens løp født fram tre kalver, den ene kalven felt av et nabolag, men to kalver er fortsatt med mora. Er kua fortsatt inne på åsen og har ho flere dyr rundt seg? Noe mer kalveskyting er ikke laget stemt for, de har allerede felt fire kalver av åtte tillatte dyr. Hunden slippes De første I()() meterne går Ranto i band og Jostein kan fortelle, at hunden er en utmerket bandhund, de hadde brukt han mye som sporhund og han er fin å gå med i band. Dette får meg til å sammenligne nok en ga ng Ranto med gamle Bamse Gram; han var flink til å rekke spor og de beste løshund er blir som rege l de som er lært opp som ledehunder! Nå er Ranto i kje nt terreng når han slippes. Over åsen her har han mange jakter og ned på heimgarden er det heller ikke langt. Nå viser Ranto litt annen oppførsel. Nå er husherren med og det setter tydelig Ranto pris på. Han stikker innom Dell ene av tvillingkalvene vart st ående igjen etter at mora og den andre tok ut. Kalven er ikke fo rnøyd med at Ranto renner rundt og bjeffer. 7

5 L0SHUNDjAKT I SøR-TRØNDELAG Br ått vil ikke kalven lengre sttlfo r hunden. Han lar ut i retning der mora forsvant. Ranto følger i hælene. oss flere ganger på sitt søk foran oss innover åsen. Men så blir han borte litt lengre enn vanlig og Jostein hvisker lunt, med et smil rundt munnviker og øyne; - nå hører vi snart målet til Ranto! Så sant som det var sagt- kort etter lyder hundebjeff foran oss. Jostein varsler over radioen: - Ranto har los og en nærmere stedsbeskrivelse. Etter hvert øser Ranto påså det høres lang vei. Vi stiltrer oss fram, men losen flytter seg innover åsen i tett skog. InnpdstJl/lnll Alle forstår vi at tre menn er for mange til å stille innpå. Raust sier Jostein at jeg må få mine bilder først, dernest kan han prøve å komme på skuddhold hvis det er riktig dyr. Agå varsomt i skog har jeg prøvd før og vet hvor vanskelig det er å lure seg innpå vilt. Først må jeg holde meg i le av værtrekken - som nesten ikke merkes. Dernest lydløs gange, unngå kvist på bakken og rasping mot kvister. Også må jeg gå fram i skjul - bestandig ha et tre foran meg mot losen, som nå står bom fast inne på åsen. Ser ikke noe gje nnom gre nhenget, men sette r jeg med helt ned på bakken, ser jeg granne bein som rører på seg. I et glimt mellom granbar ser jeg også en gul klave, altså er det merkakua vi har truffet på. Jeg avansere r så jeg kun har ei vidbremmet gran mellom meg og elgkua, kalvene står litt bak. Ranto er på høyde med meg, litt til sida så han har direkte kontakt med kua. Kua gjør flere utfall mot hunden så han skvetter bakover og kommer bakom meg, men straks etter er han fremme i posisjon igjen. Pussig hvordan en hund oppfører seg under losen og hvor sikker han er. Mens han loser for fullt, legger han seg på magen og strekker bakbeina bakover - alt mens losen går for fullt. Er oppe igjen og holder kua med blikket. Innimellom kaster han på hodet i retning meg og lurer sikkert på hvorfor det ikke kommer noe annet enn svake klikk? Skjønt klikk, å fotografere elg gjennom ei gra n, kan gi tvilsomme resultater! Jeg blir sittende på huk og fotografere elgbein på 20 m avstand, ja, 20 m vart det skritta opp til etterpå. Det blir så vanskelig å tidfeste en slik naturopplevelse - men for ikke å ta for hardt i i 10 minutter har jeg nok nærkontakt med elgene, før de helt umotivert forflytter seg ett par hundre meter lengre innpå åsen og hvor Ranto på nytt gjenopptar losen. 8

6 LØSHUN DjAKT I Sø R-TRØN DElAG Jeg vil ikke fors tyrre mer, går nedover til Jostein og Ove Helge og samme n går vi oppover og innpå åse n. Hele tida kan vi høre losen Slår bom fast litt lengre nede i lia. Kolv I los O ver radioen hadd e Jostein fått varse l om ei ku og en kalv som hadde passert postrekka, Men en ny los, hva betydde det? Jeg får på nyu gå fram, ove r el utlagt jorde og innerst på deue holder Ranto på nyu en elg. Da elgen blouer seg, mener jeg i farta del må være en kalv eller el ungdyr. Jeg vinke r frem kameratene og sa mmen blir vi stående helt åpe nlyst på jord et og bivåne Rantos arbeide med elge n. Ranto blir nok el for stort irritasjonsmom ent for dyret, for brått raser elgen ut fra kjerrene han står i og blouer seg helt. Da kan vi endelig dokumentere at del er en kalv og sikke rt and re kal ven til rnerkakua, Gang på ga ng gjør kalve n utfall mot hund en og oppfører seg helt so m kua gjo rde innpå åse n for ei lita stund sida. O msider synes kalven det er nok "lek" og kommer settende utover mol oss, passerer oss på 4-5 m og forsvinner med hund en i hælene. Som riktig er, hund en gir ikke lyd fra seg da kalven Slikker ut og vi hører ikke målet hans mer under jakta. Men Ranto når oss igjen på nedtur, etter minuuers påheng. O ve Helge sier til hundeeier Jostein: Denne hunden kan du gå opp til løshund prøve med ved fers te anledning og du er garantert en førstepremi ehund. En tydelig g lad og stolt Jostein kvitterer med at Rante er ikke til salgs! (Senere på høsten deltok virke lig Jostein med RanlO på en løshundpreve og fikk I. prem ie på han)! Nei, del må være artig for en elgjeger å ha en såpass allsidig og god elghund, en kombinasjon shund som er like god som spo rhund som løshund. Men han tiltred sstiller ikke helt krava til Ove Helge, han ville ha en hund so m rapporterte, det gjorde ikke Ranto under jakta vår. Men så teller ikke rappo rtering som noe plusspoen g da, enda! Vi har allerede glemt at hunden s drifter om morgenen var sterkere enn jaktlysten! Utt forskjellig syn pa løshunder So m et lite apropos til kriterier for en god løshund - ga mle Bamse Gram og Ranto er temmelig like, vil jeg ta med noe vi kan lese i jubileumsboka til Norske Elghundklubbe rs Forbund ( ). Her står det å lese om den første jaktprøvep remi erte elghunde n, Finn f (eier Tov O. Deilkaas fra Sauland i Telem ark) som ble godkjent under prøvene i 1916 og 1917 : - Av alle de hunder jeg (F.M. Treschow) har jaktet med, var Finn den flinkeste til al faa ul. Denn e hund hadde en ege n, næsten utrolig ev ne til at faa ut dyr. Den gikk altid opp paa knauser og til udsikt s punkter i marken, hvor den med he i næse og altid i god vind nøie veiret igjennom terrenget. Den g ikk næsten bare paa ove rveir, ganske rolig, ofte med lav hale, som er en feil, den travet saa i den retning den vidste dyrene var, og Irak eieren med sig. Kommen passe nær indpaa blev det saa plut selig liv i hunden og med noen sprang var den borte. Da kunne man være sikker paa los inden faa minu tter, Enhver elghund har sin egen maate å behandle elgen paa i los. Finn fra Sauland stod ofte 20 til 25 skridt fra elgen, men kredset rundt den saa ledes at den stod ualmindeli g godt for hunden. Hund ens vane kom forme ntlig av at den var vant til aapent fjellskogsterreng. Her er det stor fa rt! Ranto er helt tyst IItlr han følger pj - SO I/l en løshund skal være. 9

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2)

Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2) Nordiske jaktprøvsregler for elghund (Versjon Gardermoen Norsk 4.2) Karakterskala: Utmerket 10 p Særdeles godt 9 p Meget godt 7-8 p Godt 5-6 p Brukbart 3 4 p Måtelig, ikke helt uten verdi 2 p Dårlig 1

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA ANNELI KLEPP Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA Fred og ingen fare Det er en fredelig vinterkveld. Nordlyset vandrer over himmelen. Stjernene blinker. Fullmånen kaster lys over varden, som står

Detaljer

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne Loqui Lisa Søndmør Matias Glenne INT. - RESTAURANT - KVELD En fin, men uformell restaurant. Stedet er TIDLØST, med få hint til at det kan foregå i en spesifikk tidsperiode. Gamle skinnsofaer, nytt gulvbelegg.

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Kan Du Hundespråk? En Quiz

Kan Du Hundespråk? En Quiz Kan Du Hundespråk? En Quiz Hunder kommuniserer primært gjennom kroppsspråk, lukter og lyder. Det er en god idé å lære seg det grunnleggende innen dette området for å kunne forstå hunden bedre. Prøv å svare

Detaljer

Formål med veilederen:

Formål med veilederen: Formål med veilederen: Høyest mulig kvalitet på våre jaktprøver Best mulig bedømmelse, gjennom Lik gjennomføring av prøven Lik tolkning av reglene Samme måte å gjennomføre arbeidet etter prøven, inkludert

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK

Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK Nytt og nyttig om jaktprøver Vestfold EHK 15.8.15 Hvordan foregår det? Forberedelse Reglene Praktisk gjennomføring Hva bruker vi resultatene til Er det dyrt? Er det farlig? Statistisk er det betraktelig

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på elg 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko- ko. Ko- ko, ko- ko, ko- ko, ko- ro, ko-

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting Illustrert av Per Dybvig 2002, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25566-3

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Nordiske jaktprøveregler for elghund

Nordiske jaktprøveregler for elghund Nordiske jaktprøveregler for elghund Karakterskala: Utmerket prestasjon 9-10 p Meget bra prestasjon 7-8 p Bra prestasjon 5-6 p Godtagbar prestasjon 3-4 p Dårlig prestasjon 1-2 p Ingen prestasjon 0 p Momentet

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011

Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Jaktprøveregler for elghund løs Basert på felles nordisk forslag desember 2011 Karakterskala: Utmerket prestasjon 9-10 p Meget bra prestasjon 7-8 p Bra prestasjon 5-6 p Godtagbar prestasjon 3-4 p Dårlig

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen Elvemuslingen Av: Julianne K. Larsen! Int. gymsal dag I en stor gymsal står en scene. Oppe på scenen står et mikrofonstativ og en ordfører (50) som holder en mikrofon. Han er tjukk, har lite hår og har

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Kommandoord for klikker-trening

Kommandoord for klikker-trening Kommandoord for klikker-trening Trene din hundevalp med en klikker Klikker-trening ble utviklet på 40-tallet av sjøpattedyrtrenere som fant ut at de kunne signalisere til delfiner og hvaler for gi belønning

Detaljer

Line Nyborg. Det andre barnet. Roman

Line Nyborg. Det andre barnet. Roman Line Nyborg Det andre barnet Roman Moren til åtteåringen som døde med store hodeskader i 2005 har ikke et snev av mistanke om at mannen hennes kan ha skadet sønnen. Hun omtalte mannen sin som en veldig

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på rev 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver på

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge

Rune Rogndokken Moen. Illustrert av Ronja Svenning Berge Rune Rogndokken Moen REDD RONNY! Illustrert av Ronja Svenning Berge Til Kristoffer, Magnus og Lars PROLOG Jeg så på de tynne leggene til Jo som beveget seg taktfast, men usikkert på stien foran meg. De

Detaljer

Rådyrforvaltning i Averøy kommune

Rådyrforvaltning i Averøy kommune Rådyrforvaltning i Averøy kommune Tekst og foto: Miljøvernleder /skogbrukssjef i Averøy kommune Dag Bjerkestrand Rådyrøya på Nord-Vestlandet Største rådyrkommunen i Møre og Romsdal Norges 4. største rådyrkommune

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden.

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden. Leksjon 3 Øvelser Kontakttrening - distraksjoner Innkalling - trinn 3 Gå pent i bånd - repetisjon Sitt og bli - trinn 2 Gå på teppet - trinn 2 Passeringstrening - trinn 1 Ikke klikke når det ringer på

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig Her kommer Klatremus lillemann, en mus som synge og spille kan, En riktig synge- og spillemann, det er Klatremus lillemann. Tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la Jeg vil plukke

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverden! www.canis.no Tilvenning og innlaering av kontaktfelthinder AGILITY

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Åsa Larsson & Ingela Korsell. Utburden. Illustrert av Henrik Jonsson. Oversatt av Jørn Roeim MNO. Gyldendal

Åsa Larsson & Ingela Korsell. Utburden. Illustrert av Henrik Jonsson. Oversatt av Jørn Roeim MNO. Gyldendal Åsa Larsson & Ingela Korsell 3 Utburden Illustrert av Henrik Jonsson Oversatt av Jørn Roeim MNO Gyldendal KAPITTEL 1 Jeg blir farligere enn du skjønner Estrid legger øret mot ytterdøra og lytter. Løshunden

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Dressurveiledning. Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon

Dressurveiledning. Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon Dressurveiledning Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon Takk for at du har valgt PetSafe. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt.

Gutten skvetter til og kikker seg rundt i alle retninger. MANNEN: Sett dem ned i stolen her gutt. 1.Int- gammeldags kontor - dag Døren går opp, og en lysstripe streifer over det kjedeligge møblementet slik at det et øyeblikk ser litt koselig ut der inne. Inn i rommet kommer en mager liten gutt med

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Meg Rosoff. Det jeg vet om deg. Oversatt av Heidi Sævareid

Meg Rosoff. Det jeg vet om deg. Oversatt av Heidi Sævareid Meg Rosoff Det jeg vet om deg Oversatt av Heidi Sævareid Til Brenda 1 Den første Mila var en hund. En bedlingtonterrier. Det hjelper hvis du vet om disse tingene. Jeg har absolutt ikke noe imot å være

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer