INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB. Tirsdag 10 mars 2015, W på Wubbhytta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB. Tirsdag 10 mars 2015, W. 19.00 på Wubbhytta"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB Tirsdag 10 mars 2015, W på Wubbhytta Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og ett medlem til å medundertegne referatet. 3. Årsrapport Regnskap og revisjonsberetning Kontingentfastsettelse Budsjett Styrevalg 8. Innkomne forslag Velkommen. Snarøya, 27 januar Styret

2 SNARØYA TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Tennisåret 2014 har vært et nytt fremgangsrikt og spennende år for Snarøya Tennisklubb. Klubbens fortsatt økte satsing på juniorene ( både på bredde og spissing) samt et større sportslig engasjement rundt våre senior- og veteran lag, har bl.a. ført til at vi fortsatt har en høy medlemsoppslutning. Betalende medlemmer var 544 i 2014 mot 482 i Styret har vært opptatt av å ytterligere maksimere inntektsiden der dette har vært mulig, samt å kutte unødvendige kostnader, uten at dette skulle gå utover satsingen på våre juniorer eller det generelle sportslige tilbudet. Vi har vært opptatt av å ytterligere forbedre våre avtaler med leverandører. Snarøya TK har i år vært arrangør av flere jr. turneringer. Mange av klubbens medlemmer gjorde en stor innsats. Viser ellers til Jr. komiteens beretning. Styret vil takke alle våre sponsorer/givere for deres støtte til Snarøya TK 's sportslige fremganger i Det har vært nedlagt mye arbeid i å holde uteanlegget i en best mulig stand. Både baner og grøntanlegget har vært jevnlig vedlikeholdt. Vi har i 2014 bygget ny veranda i tilknytning til klubbhytta. Vi har også arbeidet med kommunen for å få tillatelse til å sette opp lyskastere over noen baner slik at medlemmene kan spille utover kvelden når det blir mørkt. Det har vært nedlagt ekstra ressurser på alle baner for å få de i best mulig stand. En stor takk til NM Bygg som har hjulpet til på anlegget / vedlikehold av klubbhuset på dugnadsbasis. En stor takk til Thomas Petersson som også har fungert som vaktmester. Styret tok initiativet ti! at det i 2002 ble utarbeidet en HMS - plan for å synliggjøre alle tenkelige risikofaktorer knyttet til hall og ute anlegget. Styret har videreført dette arbeidet i ble det investert i en hjertestarter som står fast montert i klubbhuset. Nye og gml. nøkkelpersoner blir fortløpende opplært/oppdatert i førstehjelp, og i bruk av hjertestartermaskinen. Thomas Petersson har hatt hovedansvaret for trening av klubbens junioravdeling. Våre juniorer har hatt en flott utvikling både sportslig og resultatmessig. Thomas Tennisskole holder også kurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i alle aldre hele året. Det må nevnes at tilslutningen blant de aller yngste er stor.

3 Miljøet er svært godt! Takk for god innsats! Styret vil også gratulere Casper Ruud som ble norgesmester i singel ute - senior klassen. Han møtte en annen Snarøya spiller i finalen - Øystein Steiro. Casper Ruud er tidenes yngste spiller som vinner et senior NM. STK ble igjen kåret til NM beste klubb og ble tildelt vandrepokalen (Dick Bjurstedts Pokal) Snarøyas Herrelag ble igjen Norgesmester i lagtennis ute Styret vil også berømme Caper Ruuds gode plasseringer i internasjonale turneringer ( ITF ). I skrivende stund er Casper rangert som nr. 13 på ITF rankingen. Hans prestasjoner har ført til en fortsatt stor givei^lede blant våre samarbeidspartnere. Viser ellers til jr. komiteens beretning. DRIFT AV KLUBBHUSET En stor takk til hus komiteen som har hatt hovedansvaret for driften av klubbhuset. Vi har i år hatt vaktordninger med servering fra kjøkkenet under turneringer og lagkamper, samt en del ettermiddager i ukedagene. Målet i 2015 er å videreutvikle den gode ordningen. HJEMMESIDEN - SNAROYATENNIS.NO. Styret har hatt som mål å ha en oppdatert hjemmeside. Her skal våre medlemmer kunne følge med på hva som skjer i klubben og samtidig finne aktuell info.. I tillegg vil hjemmesiden være et redskap for avvikling av turneringer jfr. spilleplan og tablåer for våre egne arrangerte turneringer. Hjemmesiden er flittig besøkt. En stor takk til Leie Ruud som har hatt ansvaret for hjemmesiden. I tillegg har styret fokusert på mail som distribusjonskanal for medlemsinfo..

4 MEDLEMSREGISTRERING Karl Otto Haraldsen og Lilian Johannesen har videreført arbeidet med medlemsregisteret. STYRET/ORGANISASJON Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Formann : Nest formann: Styremedlem : Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Karl Otto Haraldsen Terje Gresslien Ellen Eckhardt (formann junior komite) Leie Ruud (hus komite / hjemmeside) Jorunn Eie Nesja Mitrovic (anlegg) Nils Agnar Brunborg Even Bratsberg Lillian Kollerud Johannesen (medl. Reg ) Christian Scheen og Eivind Hadler Olsen har i fellesskap revidert regnskapet Medlemsservice : Thomas Petersson De ulike komiteene har bestått av følgende personer : Juniorkomite Huskomité Banekomite Valgkomite Ellen Eckhardt Leie Ruud Nesja Mitrovic Øystein Kvarme Thomas Petersson Christian Ruud Jorunn Eie Jorunn Eie Thomas Petersson Ove Ørjavik Ellen Eckhardt Terje Gresslien Petter Oppegård Liv Solheim Christian Ruud Sponsorkomite Karl Otto Haraldsen formann Thomas Petersson Nils Agnar Brunborg Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden Det har ellers vært holdt en rekke møter over tlf. og mail. En stor takk til komiteene og medlemmer av styret for god innsats.

5 SPORTSLIGE ARRANGEMENTER. DNB CUP ble arrangert i Kristi himmelfarts helgen med meget god deltakelse i klassene UIO, U12 og U 14. Snarøya spillerne hevdet seg bra - når det gjelder resultater vises det til vedlagte rapport fra Jr. komiteen. En stor takk til juniorkomiteen og alle foreldre som bidro til et vellykket arrangement. Snarøya TK arrangerte i tillegg div. åpne barne/jr. turneringer, jfr. rapport fra Jr. komiteen. INNENDØRSSERIEN i double for damer og herrer over 35 år er et populært tiltak for medlemmene. 1 år har det vært god deltakelse. En stor takk til Trygve Hofland og Liv Solheim som har hatt ansvaret.. DIVISJONSTENNIS: Herrer: l.lag - Norgesmester. 2.Lag - Rykker opp til 1 divisjon. Damer: Veteraner: Ikke stilt lag. 1. Laget herrer spiller i 3 divisjon. 2. Laget spiller i 6 divisjon 1. Laget damer spiller i 3. divisjon Vårt 1. lag herrer har bestått av Stian Boretti, Erling Lorsa Tveit, Ali Schaudry ( kaptein ), Øystein Steiro jr. Jacob Hartwig, Casper Ruud, Erik Bogen og Karl William Haraldsen. Vårt 2.lag herrer har bestått av Thomas Petersson ( kaptein ),Erik Bogen, Nicolai Ødegård, Karl William Haraldsen, Christian Scheen, Petter Oppegård og Even Bratsberg. Veteranlaget herrer har bestått av Dag Willoch, Rune Skjeggstad, Tom Ødegaard, Terje Gressleien, Jon- Egil Ellefsen, Endre Skolt og Trygve Hoffland ( kaptein ). Veteranlaget damer har bestått av kaptein Liv Solheim, Emmy Dyvi, Therese Andresen. Hedda Lie Østlund, Cathrine Bærø og Marianne Fosaas. En stor takk til lagenes oppmenn.

6 ELITESATSING Styret i Snarøya TK har vært opptatt av at klubben også skal ha et tilbud til elitespillere og for de som ønsker å satse internasjonalt. Dette har i flere år vert mulig å tilby takket være den økonomiske støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere. Resultatene har vist seg over mange år, hvor klubben har hevdet seg i toppen nasjonalt i både singel for damer / herrer og ikke minst i lagtennis. Det har vært jobbet målbevisst med våre yngre spillere som har ønsket noe ekstra med sin tenniskarriere. I år vant Casper Ruud kongepokalen i NM singel senior. En fantastisk innsats som igjen holder interessen for tennis oppe blant snarøya beboerne. STK fremganger har igjen resultert i betydelige bidrag fra gavmilde sponsorer som er øremerket elitesatsing. ADMINISTRASJON Snarøya TK er en stor og fortsatt voksende tennisklubb med økt aktivitet. Det nedlegges et betydelig administrativt arbeid. Styret vedtok i februar 2014 at et selskap delvis eid av klubbens formann skulle få en viss kompensasjon for dette arbeidet. Arbeidet har bestått i mnd. regnskapsrapportering til styret, kontering av bilag, årsoppgjør, registrere og følge opp alle type betalingslister som kontingentbetaling, halleie, grønt kort, jr. trening, double serier osv og derav fakturering / purrerutiner og betaling av klubbens mottatte fakturaer. Videre å fullføre alle søknader om offentlig støtte, tilskudd, moms- og reiserefusjoner i tillegg til medlemsregistrering osv.. Klubben budsjetterte for 2014 med en administrasjonskostnad på kr ,- inkl. mva., som årsmøtet godkjente mars Klubben er i 2014 blitt fakturert for kr ,- inkl. mva. Det budsjetteres med en kostnad stor kr ,- inkl. mva. for denne tjenesten i På sikt vil det være naturlig, med bakgrunn i den økte aktiviteten, å ansette en person på deltid for å ta unna denne administrasjonen, selv om det vil bety vesentlig større utgifter for klubben. ØKONOMI Klubben har for 2014 et positivt driftsresultat før avskrivninger stort kr ,-. Årets resultat ble et overskudd stort kr ,-. Årets avskrivninger var stort kr , Fri egenkapital pr kr ,-. Lånet til DNB NOR opprinnelig stort kr ,- er nedbetalt til kr ,- pr Frie likvide midler utgjorde pr kr ,-. FREMDRIFT NYTT KLUBBHUS / NY BANEKAPASITET UTE/INNE Kapasiteten ute og spesielt inne begynner å bli sprengt. Styret besluttet derfor i 2013 at det ville være til beste for klubbens medlemmer at vi jobber mot økt bane kapasitet inne og ute på bekostning av et nytt klubbhus. Det ble derfor i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av flg. personer,; Even Bratsberg, Gaute Eie, Hans Olav Bjørk, Christian Ruud, Thomas Petersson og Nesja Mitrovic, Gruppen har forhandlet med Snarøya Sportsklubb/ Bærum kommune ad. fordeling av friarealet mellom vår bane 8 og Snarøyaveien, sett på ulike finansieringsløsninger/budsjett, anbudsforespørsler og søknader/ forslag for deling av areal.

7 Dette arbeidet ble videreført i 2014, men det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid før vi kan konkludere. PLANER 2015 Styret ønsker i 2015 å prioritere flg. oppgaver: Gjennomføre div. turneringer Økt satsing på jr. arbeidet økt satsing på lagtennis medlemskommunikasjon via mail / hjemmeside miljøskapende tiltak ( servering i klubbhuset) jobbe med økt sponsorstøtte Jobbe med kommunen mot ny banekapasiet. Videreutvikle anlegget - nytt utelys Styret, 9;februar 2015 Karl Otto Formann

8 ÅRSRAPPORT 2014 JUNIORGRUPPEN STK. Jimiorkomitén har i 2014 bestått av Jorunn Eie,Ellen Echardt og trener Thomas Petersson.Komiteén har avholdt møter efter behov og arrangert 5 turneringer før 10 og 12 åringer gutter og jenter. Interne turneringer før våre yngre jimiorer er också arrangert. Klubbkamper før våre yngre juniorer har vi spillt mot Holmen,Yestre Bærum, Stabekk og Bygdøy Vinnere av NM,RM og andre åpne turneringer er føljende. Casper Ruud,Julian Messa,Martina Schwenke,Herman Aure og Ninni Mitrovic. Gratulerer til samtliga spillere. Spesielt og næmne er Casper Ruud sin første Kongepokal i NM senior i Frognerparken.Tidenes yngste spiller gjenom tidene. Juniorgruppen har bestått av føljende spillere i alderen 8-18 år. Mange har varit veldig aktiva og representert Snarøya TK i mange turneringer både utenlands og innlands med gode resultater. Totalt 26 st Casper Ruud-98 Alexander-O-Bogstad-98 Martina Schwenke-01 Caroline Thidemansen-02 Andrea Englstad-02 Ninni Mitrovic -03 Carmen Skottner-03 Simen Sørlie-04 Henrik Mahle-04 Charlotte Ruud-06 Storm Johannessen-06 Julian B-Carlsen-06 Sander Sivertsen-07 Caroline Ruud-99 Julian Messa-01 Herman Aure-01 Katarina Mitrovic -02 Ida Robinsson-02 Andrea Heggeriseth-03 Jesper Bøhler-04 William Bratsberg-04 Nicolai W-Pedersen-04 Sebastian Eie-07 Wilhelm Vetvik-06 Sebastian Flaaten-06 Laurian Kroepelien-07 Jag vil takke juniorkommiteen for godt sammarbeid i 2014 og alla forældrer som stiller opp og hjelper til når vi har turneringer. Et Stort takk ockå til alla våre sponsorer som støtter juniorarbeidet i klubben. Og ikke minst våre flinke trenere Ali Chaudry,Vahidin Kosiaric,Stephan Jovanovic og Christian Ruud. Thomas Petersson Hovedtrener Snarøya TK

9 Snarøya Tenn nisklubb 2014 Resultatregnskap Inntekter Medlemskontingenter Timeleie boble Juniortrening Driftsbidrag Bærum komm.olyn Turneringer Renteinntkter Andre inntekter/tilskudd Annonse/sponsorinntekter Annonse/sponsorlnnt.elite Momskompensasion Sum inntekter Regnskap Budsjett i Regnskap Budsjett Kostnader Vaktmester Administrasjon Olje Vedlikelioid baner/anlegg Porto/kopiering, kontorrekvisit; Telefon Strøm Juniortrening Startkontingenter Kostnader avholdte turneringei Baller Sosiale kostnader dugnad Mindre utstyr og inventar Krets og forbundsavgifter Forsikringer Renteutgifter og provisjoner Andre diverse kostnader Elitelagene Sum driftskostnader Driftsresultat Avskrivninger Avskrivninger Greensett Avskrivninger bobleliall (20 år) Avskrivninger bailbingeprosjekt Avskrivninger baner (10 år) Sum avskrivninger Årets resultat

10 SNARØYA TENNISKLUBB 2014 Balanse pr 31,12. Eiendeler Frie iikivide midler Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Veranda klubbhuset Klubbhus Greensett Baner Akkumulerte avskrivninger baner Boblehall/hallprosjekt Akkumulerte avskrivninger boblehail Bailbingeprosjekt Akkumulerte avskrivninger bailbingeprosjekt Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Annen korstiktig gjeld Langsiktig gjeld Lån i DNBNOR Sum langsiktig gjeld Egenkapital Fri egenkapital Sum gjeld og egenkapital

11 Til årsmøtet i Snarøya Tennisklubb VI har gått gjennom og revidert regnskapet for Snarøya Tennisklubb for regnskapsåret 2014 Regnskapet er avlagt i henhold til et utvidet kontantprinsipp Etter vår vurdering kan regnskapet fastsettes som Snarøya Tennisklubbs regnskap for 2014 Snarøya 9 februar 2015 <^' /'J ^ Christian Scheen & Eivind Hadjer-Olsen

12 BUDSJETT 2015 SNARØYA TK INNTEKTER Medlemskontingenter Timeleie bobie Juniortrening Driftsbidrag Bærum Komm / olympiat. Turneringer Renteinntekter Andre inntekter/tilskudd - grasrot Annonse/sponsor inntekter Annonse/sponsor inntekter Elite lag Momskompensasjon SUM INNTEKTER Budsjett 2015 Budsjett2014 UTGIFTER Vaktmester Administrasjon. Olje Vedlikeiiold baner/ani. Porto. Kontorrekv. Telefon Strøm Juniortrening Startkontingenter Baller Sosialeutg./dugnad Mindre utstyr/inv. Krets og forbundsutg. Forsikringer Renteutg. Prov. Andre div. utg. Elitelagene ( elite trening ) Kostnader turneringer SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Avskrivninger klubbhus Avskrivninger baner/hall , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- RESULTAT ,- ( ,-)

13 Vedlagt innkalling til årsmøte i STK tirsdag 25 februar kl i klubbhytta. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli sendt medlemmene via mail eller post/ lagt ut i hallen - senest 1 uke før årsmøtet. Velkommen / d/^ftix

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012: ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 1. Styrets sammensetning 1. januar 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland

Detaljer