Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall"

Transkript

1 Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av dirigenter, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 4 Gjennomgang av styrets årsberetning for Behandle revidert regnskap for Vedta klubbens kontingenter og medlemsgrupper for Vedta klubbens budsjett for Behandle innkomne forslag 9 Valg 1

2 AFGK styrets årsberetning for Organisasjon og administrasjon. Styret har i 2014 bestått av: Erik Gangnæs, Martin Foss, Heidi Mathisen Næss styreleder nestleder styremedlem Per Erik Evjen «Heidi Nordli Trå «Oddbjørn Wølneberg «Ole Morten Skaalvik varamedlem Marit Lund «Følgende har hatt møte- og talerett: Hans Sauge Jørgen van Vuuren Jimmy Johansson grunneier daglig leder banesjef Det har vært avholdt 9 styremøter og i tillegg kommer flere ad hoc-møter med deler av styret og daglig leder. 2. Bemanning Administrasjon: Jørgen van Vuuren har i 2014 jobbet videre på det arbeidet han startet med i På sen sommeren 2014 begynte vi å konkretisere tiltak for å redusere våre utgifter. Vi hadde flere møter der vi diskuterte hvordan klubben best mulig skulle stå rustet i fremtiden. Vi kom frem til at klubben kunne klare seg 2

3 uten en daglig leder, som er en betydelig kostnad, og vi valgte da i samråd med Jørgen å avvikle daglig leder stillingen i klubben. Styret vil takke Jørgen for den jobben han har gjort for klubben de to årene han var ansatt hos oss. Banen: Jimmy Johansson er vår trofaste banemester. Til hjelp har han hatt 4 6 deltidsansatte. Styret er imponert over jobben Jimmy og hans folk har nedlagt på banen. Kvaliteten på banen har også i år vært veldig bra, og flere utbedringer har blitt utført siden i Vi har hatt vår lengste sesong siden oppstarten, dette har naturligvis krevd litt ekstra av banemannskapet, og styret vil takke dem for en fremragende innsats. Styret ser vi at det trenger noen investeringer på vanningsanlegget, og når våren 2015 kommer vil Jimmy foreta en kartlegging av anlegget for å vurdere det som eventuelt må byttes ut, det er satt av midler til dette i budsjettet for neste år. 3. Økonomiske forhold (se for øvrig regnskapet). Økonomi er den største trusselen for vår golfklubben, som for andre klubber. Vi har i dag et lån som etter hvert skal betjenes, det er da viktig at klubben klarer å styrke sin økonomi, slik at vi kan klare å betjene et lån i fremtiden ble et krevende år, selv om det var den lengste sesongen i klubbens historie. Vi har aldri hatt flere greenfee spillere, heller aldri hatt så stor aktivitet på banen tidligere år. Grunnen til at vi ikke har klart å levere et tilfredsstillende resultat kommer av lavere medlemsmasse, vi hadde i 2014 ca lavere inntjening på medlemsavgiften enn i Den lange sesongen har det medført ca ,- i økte kostnader på baneholdet. Dette har vært med på å spise opp de gode inntektene vi har hatt med økte greenfee inntekter og økte inntekter i proshopen Trenden i golf Norge de siste 2-3 år vært redusert medlemsmasse men det har snudd i Sverige og da får vi håpe at det også vil snu her i Norge også. Vi i styret har utviklet en strategisk plan som vi jobber etter, der utvikling av banen, økonomistyring og flere i spill på banen, er viktige satsningsområder vi må fokusere på i det fremtidig arbeide. Styret har overholdt alle klubbens forpliktelser ovenfor offentlige myndigheter og leverandører. Vi har en utstrakt og god kommunikasjon med klubbens største kreditor (Aurskog Sparebank) om klubbens økonomiske forhold. Det synes å være aksept for at klubben vil trenger noe lenger tid på å bygge opp en sterk økonomisk basis. Aurskog Sparebank har blitt holdt informert i prosessen om å redusere kostnader noe som de ser på som positivt. 4. Sportslig aktivitet. Turneringskomiteen med Andrè Chute i spissen, arrangerte en rekke turneringer med til dels god deltagelse. Andrè, og komiteen har som i 2013 gjort en fremragende innsats også 2104 sesongen. Det er veldig gledelig at Andrè fortsetter også neste år. Det var også stor deltagelse i klubbmesterskapet og klubbmestere 2014 ble: Herrer: Michael Tuhus Damer: Åshild Åsum Junior: Patrick Tuhus Herrer senior: Roy Arne Kanth 3

4 Damer senior: Åshild Åsum Styrets syn på framtida. Med tanke på framtiden er vi positive. Vi har tatt strategiske valg inneværende år for å kunne stå rustet til å møte de utfordringene som vil møte oss i årene som kommer. Videre fremover er det fortsatt styrets største utfordring å stabilisere et godt økonomisk grunnlag. Vårt hovedfokus fremover vil være å øke medlemsmassen samt få flere i spill på anlegget vårt. Styret er optimistisk med tanke på kommende sesongen Vi tror at ryktet om den utmerkede banen vår, samt den rimelige prispolitikken som fortsatt gjelder, vil gjøre at mange vil besøke oss. Vi håper at mange av disse vil finne klubben så attraktiv at de både kan tenke seg å komme tilbake til Aurskog Golfpark, og kanskje også bli medlemmer hos oss. Styret har utviklet en detaljert arbeidsinstruks, den gir rammer for hvordan klubbens oppgaver skal løses uten en daglig leder stilling. Denne er organisert som definert i dokumentasjonen, der de som leder undergruppene må rapportere til styret på styremøtene og referatene vil dokumentere resultater og behov for tiltak. Vi har også endelig lansert en ny webside, der det nye styret skal sette av en person som skal få ansvaret med å holde denne oppdatert til en hver tid. En viktig milepæl er den avtalen vi nå har signert med Miklagard golfklubb, hvor vi kan nyte godt av felles innkjøpsavtaler, leie av pro samt gunstige greenfee priser for våre medlemmer. Vi håper jo at dette kan bidra til, at flere kan tenke seg, å melde seg inn i vår kjære klubb. Det er styrets forventning at alle medlemmer fortsetter å møte gjester på en åpen og positiv måte slik at de trives på banen vår. Takk til våre samarbeidspartnere!! Styret vil takke alle våre trofaste sponsorer og våre viktigste samarbeidspartnerne, dvs. grunneier og Aurskog Sparebank for et meget godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått. Vi håper på et minst like godt samarbeid framover, noe som vil hjelpe oss videre i arbeidet med å konsolidere stillingen som en konkurransedyktig klubb med en konkurransedyktig bane. Dette er vi svært takknemlige for! Vi vil også takke alle våre kjære medlemmer, som på forskjellig vis har hjulpet oss i sesongen til å framstå som en positiv klubb med en kjempegod bane! Aurskog, Styret i AFGK 4

5 Beretning fra Kontrollkomiteen for 2014 Aurskog Finstadbru Golfklubb Kontrollkomiteen har året 2014 bestått av Jarle Svensøy og Bent R. Ringvold. Kontrollkomiteen har hatt tre møter, hvorav to med styreformann. I tillegg har det vært en månedlig e-postkorrespondanse gjennom året. Vi har mottatt alle styrereferater, regnskaper, resultatrapporter og fått tilfredsstillende svar fra styreformann på de spørsmål vi har stilt. Kontrollkomiteen har hatt spesielt fokus på følgende oppgaver styret har arbeidet med gjennom året: Økonomisk kontroll Vi vurderer at styret har god økonomisk kontroll og at styret har gjort viktige tiltak på kostnadssiden for å sikre fortsatt økonomisk balanse, selv om året har vist seg økonomisk krevende. Utvikling i medlemsmassen Vi ser med bekymring på utviklingen i medlemsmassen. Ifølge styreleder er det gjort mange vurderinger og tiltak gjennom året for å styrke medlemsmassen. Dette fremgår i begrenset grad av styrereferatene. Avvikling av stillingen som daglig leder Dette bedømmer vi til at styret har utført på en ryddig og en meget god måte. Herunder uten å eksponere klubben for økt økonomisk ansvar. Utarbeidelse av nye ansvarsområder og organisering av arbeidet i klubben uten daglig leder Kontrollkomiteen vurderer at Styret har utarbeidet et godt grunnlagsdokument for det nye styrets arbeide, men at referater og målsetninger må klargjøres slik at resultatkontroll oppnås. Etablering av nye hjemmesider Dette har av ulike årsaker tatt noe tid, men Kontrollkomiteen ser med tilfredshet at sidene nå er oppe, i god tid før neste sesong. For kontrollkomiteen synes det som om forholdet til bank, grunneier og sponsorer er godt ivaretatt. Regnskapene 2014 virker betryggende ført og budsjettet for 2015 fremstår som realistisk og forsvarlig. Kontrollkomiteen mener at referatene fra styremøtene i 2014 med fordel i større grad kunne reflektert de diskusjoner, konklusjoner og eventuelle vedtak som er gjort i det enkelte møtet. Kontrollkomiteen vil takke styret for vel utført arbeid. Vi mener at styrets beretning for 2014 gir et godt uttrykk for styrets arbeid i Aurskog den 19/2-15 Bent R. Ringvold Jarle Svensøy 5

6 Årsberättelse från banan för Våren kom tidigt 2014 och vi hade möjlighet att öppna 10 hål redan den 14 mars. Detta är nog tyvärr något vi inte kommer att uppleva varje år men det är tillåtet att hoppas. Greenerna hade klara vintern väldigt bra och det var inte mycket skador på någon av dem. Anledningen till att vi inte öppnade alla 18 hål från starten var, som oftast, att de första 8 hålen tar lite längre tid att torka ut. Detta bero bland annat på att det är mycket skog på dessa hål och det medför att sol och vind inte kan komma till och torka upp marken, men det beror också på att dräneringarna på dessa hål inte är bra nog. Detta är några problem som vi hoppas få möjlighet att jobba med framöver. Under våren så fick vi greenområdet och det nya utslaget på hål 12 spelfärdiga. Det är fortsatt lite finputts kvar innan det är helt färdigt men vi har fått många positiva kommentarer om renoveringen. Det andra stora projektet som vi startade hösten 2013 var att ändra layouten på hål 15. Det första steget i denna plan var att bygga nya utslagsplatser för damer och herrar. Dessa blev klara för spel under försommaren och de har också blivit positivt mottagna. Nästa steg i planen för hålet är att bygga nya fairwaybunkrar i backen upp mot greenområdet. Detta är ett arbete vi kommer att starta så fort vi ser att ekonomin tillåter det. Under hela spelsesongen har vi jobbat med att upprätthålla en god kvalitet på alla spelområden på banan men vi har framför allt utökat åtgärderna för att få greenerna att må bättre och hålla en jämnare nivå under hela sesongen. Pga detta har vi bla luftat och dressat greenerna något mer än tidigare år. Detta gav ett bra resultat under 2014 och förhoppningsvis kommer vi också se resultatet av detta även under våren 2015 eftersom gräset gick in i vintern med god kvalitet. Under hösten har vi börjat arbetet med att förbättra greenområdet på hål 13. Det vi har startat med är att dränera området bakom green. Allt är i stort sätt färdigt nu återstår det bara lite finjusteringar på toppen och att så området kvar. Detta är något av det första vi kommer att jobba med på våren Till slut vill jag tacka alla medlemmar för sesongen 2014 och speciellt de som har varit med och hjälpt till på dugnad. Jag hoppas att vi ses även i år. Mvh Jimmy 6

7 Årsrapport fra Turneringskomiteen 2014 I 2014 var det kun Andre Chute i turneringskomiteen med god hjelp av Jørgen van Vuuren. Vi hadde registrert 51 turneringer (av mange typer) i GolfBox. I tillegg kommer bedriftsserien som ble spilt på mandager, NGF - Klubbserien i 3 divisjoner som ble spilt på flere baner på Romerike og Oslo GK og Romerikstouren som ble spilt i mai og juni (egen rapport). Turneringer arrangert i regi av NGF: 14/5: Junior-Tour. 40 deltakere påmeldt 21/6: Pink Cup, 16 deltakere Nordea Pairs kvalifisering, 7 par NGF - Klubbserien, 3 divisjoner med 3 lag á 2 spillere i hver: Andre turneringer: 10/5: Åpningsturnering 2013, 56 spillere 14 lag 12/6: Hyundai Romerikstour 2013, 40 spillere 9/6: 4-kløver'n Slaget om Romerike, 83 spiller 5/7: GOLFHÄFTET TROPHY Aurskog Golfpark, 82 spillere 41 lag 18/7: ROMERIKSSLAGET Seniorgolf,?? spillere 16-17/8: Lag NM Seniorer: 150 spillere 24-25/8: KLUBBMESTERSKAPET, kun 49 spillere o Klubbmester Herrer: Michael Tuhus o Klubbmester Damer: Åshild Åsum o Klubbmester Junior: Patrick Tuhus o Klubbmester Herrer Senior: Roy Arne Kanth o Klubbmester Damer Senior: Åshild Åsum 4/10: Jubileumslaget (individuelt): 48 spillere 5/10: Jubileume Scramble (lag): 27 to-manns lag - 54 spillere 18/10: AVSLUTNINGS-TURNERING, 13 fire-manns lag 52 spillere Turneringer som har pågått gjennom hele sesongen: Expert Challenge- onsdager, 28 turneringer. Order of Merit: Jørgen van Vuuren AFGK Senior-Tour - torsdager, 7 turneringer. AFGK Bedrifts-serien: Vinner ble Aurskog Elektriske 7

8 Aurskog Match 2013: Vinner ble Roger Nyland Damedag, tirsdager Generelt: I løpet av året har vi hatt ca 1300 spillere med på turneringene. Det har vært en veldig aktiv og hektisk sesong med mange turneringer. Jeg takker alle som stilt opp på dugnad til de turneringene som vi hadde behov for hjelp. Sum bidrag for turneringene 2014 er på ca. kr , og viser at så lenge vi har en god bane og gode turneringer, vil turneringer fortsatt være en viktig del for resultatene i fremtiden. Det skal nevnes at det har vært veldig hektisk for undertegnede og Jørgen, da ingen andre ville være med i komiteen. Jeg mener at kvaliteten ville generelt vært bedre, hvis vi hadde en komite på 3-4 personer. Jeg håper at vi kan få til dette for sesongen Målet for neste år er flere deltakere på de fleste turneringene. Det er sosialt, samtidig som konkurranser er bra for ens egen utvikling. For Turneringskomiteen 16/ André Chute Å rsberetning Romerikstour 2014 Vi begynte tidlig i april med å sende invitasjon til alle medlemmer innenfor hcp. 4,5-18,0 mellom 18 og 55 år. Det var bra interesse i år. Det var en stor forbedring fra i fjor, da vi slet med å få nok spillere, men i 2014 var det ikke noen problemer, og det var flott og enkelt å være kaptein. I år stilte ikke Nes GK, slik at det kun var 5 lag. Undertegnede bestemte å sette opp spillere etter hvor mange turneringer de kunne stille opp på, og ta en fordeling ut fra dette. De som ville spille alle runder fikk det. Noen meldte forfall, men vi hadde nok spillere til stille fullt lag på hver turnering. Her er resultatene 2014: Runde 1 på Hauger 5. juni vant AFGK Runde 2 på Aurskog 12. juni vant Miklagard GK, og AFGK kom på 2. plass Runde 3 på Losby 19. juni vant AFGK Runde 4 på Miklagard 26. juni vant Miklagard GK, og AFGK kom på 4. plass 8

9 Runde 5 på Hakadal 29. juni vant Hauger GK, og AFGK kom på 4. plass. Som lag endte vi på 2. plass (beste plassering noensinne), kun 1 slag bak vinnerlaget Miklagard (irriterende): 1 Miklagard Golf 2 Aurskog-Finstadbru 3 Hauger 4 Hakadal 5 Losby Beste individuelle: 1 Stian Sørlien Hauger Aurskog 2 Roy Atle Haugen Finstadbru Aurskog 3 Håvard Rikheim Finstadbru Petter Martin 4 Tømmeraas Miklagard 5 Stian Throndsen Miklagard Aurskog 6 Steinar Nordby Finstadbru 7 Børge Løberg Hakadal 8 Geir Venner Hauger 9 Erik Venner Hauger Aurskog 10 Ole Morten Skaalvik Finstadbru AFGK med 4 av de 10 beste er meget imponerende Følgende spillere fra AFGK har deltatt på 4 eller 5 av turneringene: Roy Atle Haugen, Håvard Rikheim, Steinar Nordby, Ole Morten Skaalvik, Roger Alfred Nyland, Martin Eric Foss Little, Andre Chute og Kenneth Tømte. På vegne av laget, vil jeg si at AFGK har levert veldig gode resultater. Jeg er meget imponert og stolt av 2. plassen som laget presterte. Takk til alle spillere André Chute, Kaptein 9

10 Årsmelding Grønn Glede 2014 Hva er Grønn Glede: Norges Golfforbund satt i 2005 i gang et landsdekkende prosjekt som ble kalt Grønn Glede. Dette går ut på å tilrettelegge og gi et Golftilbud til personer med Psykiske / Fysiske lidelser. Aurskog Finstadbru Golfklubb ble plukket ut som 1 av 4 klubber, for å delta i dette prøveprosjektet for Aurskog Finstadbru Golfklubb er stolte av å bli valgt ut som pilot klubb for Grønn Glede. Aurskog Finstadbru Golfklubb ble nominert til inkluderingsprisen under idrettsgallaen 2009, vi nådde ikke helt opp. Men dette var en stor anerkjennelse for vårt arbeid i Aurskog gk grønn glede. Hensikten med Grønn Glede: Hensikten med Grønn Glede er å gi personer med få daglige tilbud en mulighet til en sosial plattform, med Golf som basis. Golf gir mange en ny positiv opplevelse ute i frisk luft, sammen med andre i tilrettelagte former. I bunnen ligger målet om å kunne ta Grønt kort, spille på banen og bli en Golfer. Dette er ikke noe krav til detakerene, men mer som et mål for de som vil. Målet er også å trekke inn slekt og venner av deltakerene inn i Golfen, slik at de kan gjøre ting sammen i fritiden. Hvem er med i Grønn Glede i Aurskog Finstadbru Golfklubb: Vi har siden 2005 samarbeidet med Aurskog Høland kommune med deltakelse i Grønn Glede. Det har vært ca 8-25 deltakere. Vi tar også imot mennesker uten for vår kommune, vi behandler alle likt samme hvor du kommer ifra. Deltakerne har alle forskjellig bakgrunner, og behov for tilrettelegging, og dette krever en stor fleksibilitet i Golftreningen. Vi har mistet noen på veien, men fått med flere nye så antallet er cirka det samme som i fjor. 10

11 Grønn Glede komiteen Komiteen består av Grønn glede brukere samt medlemmer av AFGK, som er villige til å ta i et tak for de svakere i nærmiljøet. Leder: Komitémedlem: Instruktør/Trener Støttespillere fra kommune: Terje Gulbrandsen Marit Lund, Kåre Sveistrup og Roger Alfred Nyland Roger A Nyland og Terje Gulbrandsen, Liv Sørhaug Innesesong vår. Golfsesongen starter jo vanligvis på våren for de fleste, men vi er så heldige at vi fortsatt har fått plass i hallen på Aurskog. Fra januar til fantastisk tidlig range åpening 10. mars og 10 hull åpnet 14. mars. Møttes vi i hallen hver tirsdag fra Kl 9:30-12:45 med avsluttende kaffe og veldig ofte kaker fra Marit og Bitten Lund Hadde vært ønskelig om flere kunne bidra her. Vi har investert i 500stk almostgolf treningsballer, dette fikk vi støtte til igjennom vårt samarbeid med kommunen og fysak tilbudet, det er igjennom dette samarbeidet vi har treningstider i hallen også. Ballene er mykere en vanlig golfball men man kjenner godt balltreff og vi kan trene uten fare for skader som følge av baller som kommer i retur. Vi trener stort sett på vanlige jernslag her i hallen, det er helt perfekt og kunne stå inne å trene på teknikken i svingen når vi har det vindstille varmt og godt. Vi har også tilgang på et kamera som kan filme i high speed slow motion, kamera har vi på stativ slik at det står stødig. Vi legger filmene inn på pc i programmet V1GOLF her kan vi analysere svingen vår med hjelpelinjer osv. dette har hjulpet hver enkelt i å forstå hvorfor og hvordan hver enkelt svinger, og det kan være lettere å rette på. Vi fokuserer på GOBBS (grep, oppstilling, balanse, ballplassering, sikte) får vi dette på plass så ligger alt til rette for å takle spillet. 11

12 Utesesong. Jippi!! Vi skriver 14. mars og 10 hull åpner på banen, dette er helt fantastisk, vi trives alle i hallen men gleder oss til å komme ut. For det er jo ute dette spillet skal foregå. Vi holder på Tirsdager som fast grønn glede dag, tidspunktet for utetreningene er satt til kl 11:00-ca kl 16:00. da starter vi på rangen/ puttinggreen/ treningsområdet først, her holder vi på ca 1-1,5 timer med organisert trening. Deretter deler vi opp i baller 3-4 i hver ball ettersom hvor mange vi er på trening, da spiller vi 9 hull. Noen ganger spiller vi Texas scramble andre ganger på vår egen ball, etter endt spill har vi hatt samling inne eller ute med kaffe og en god prat om spillet osv. på utetreningene har vi også vært bortskjemt med Kaker fra Marit og Bitten(Grete) Lund (har sagt at dem ikke trenger å fortsette med dette, vi har jo ikke godt av det) Golfåret 2014: Vi startet Året med å gå igjennom kriteriene for å få medlemskapet grønn glede. Da det hadde sneket seg inn noen navn på grønn glede lista som vi i gruppen ikke viste hvem var. Dette er nå ryddet opp i og de som vil se kriteriene på grønn glede medlemskap kan kontakte leder i grønn glede på så skal vedkommende få brevet med kriteriene på Mail. Alle som ønsker å delta i gruppa vår får servert dette brevet før vi kan godkjenne han/henne som grønn glede medlem. Noe som det er vi i gruppa som gjør. Det er noen i gruppa som betaler fult medlemskap også. Ellers vil jeg si at igjen har gruppa grønn glede deltatt på hyppig dugnad jobbing av forkjellige karakterer. Male pinner, vaske, rydde, klippe hekker, plukke steiner i bunker noen av damene lager vaffelrøre igjennom hele sesongen osv, dette syntes vi er hyggelig å kunne bidra med selv om det ofte kan bli litt for tøft for flere av våre medlemmer da vi sliter med helsa de fleste av oss. Vi har fått positive tilbakemeldinger på innsatsen vår av Jørgen. Det er en hyggelig anerkjennelse for oss som prøver og bidra med det vi kan. Vi startet også utesesongen med 2 nye/brukte golfbiler som grønn glede eier, vi fikk midler ifra gjensidige stiftelsen ,- og vi har kjøpt bensinbiler som det skal være mindre problemer med. Disse er det grønn glede som skal ha første prioritet på og de skal være til disposisjon for oss på faste grønn glede treningsdager. Klubben står ellers fritt til å leie dem ut ellers, hvis ikke en grønn glede medlem har tinget bil dagen i forveien. Dette har bidratt til en del penger i klubbkassa vil vi tro, da bilene er oppservert ute på banen nesten hver dag. Det at vi har 2 trener1 trenere i gruppa har styrket treningene våre betraktelig, vi trener mer riktig og de fleste i gruppa har skrevet seg ned i hcp og får mer igjen for innsatsen som legges ned. Vi har jo fra tid til annen fått besøk av Jørgen bort på rangen hvor han har kommet med enkle råd og tips til oss også noe som gleder oss. 12

13 Vi har i flere år hatt samarbeid med Asker Drøbak og Kongsvinger gk om vennskapsturneringer, kongsvinger hadde en liten gruppe i 2014 og skulle arrangere grønn glede open så dem bare deltok på vår vennskapsturnering. Ellers er det flere grønn glede klubber som vil samarbeide med oss, noe vi skal jobbe med fremover. DRØBAK 20. Mai Det er Drøbak som begynner turneringsrunden, 20. mai skulle vi møte hos grønn glede i Drøbak gk Vi meldte på 14 stykker til turneringen, 2 lag med 4spillere på og 2 lag med 3 spillere på. Her gikk vi av med 1og 2 plass på lik score lavest hcp vant, og de andre lagene var 4 og 5 plass og ble trukket ut til å få gevinst. Det ble spøkt om at vi ikke blir invitert i 2015 pga dominans. Her ble det servert en gryterett pris 150,- pr pers ASKER 20. Juni Som nummer 2 i rekken er det Asker gk som holder turnering, her ble det meldt på 12 spillere fra oss. Og 3lag med 4 spillere på. En flott dag hvor vi lå rett under pallen med lagene våre. AURSKOG 12. August 12. August var det vår tur til å ha turnering, 16 stykker påmeldt fra oss selv og 4 fulle lag, totalt 51 golfspillere i turneringen. Her ble det en 2 plass og closest to pin på et av lagene. Det er hyggelig på alle vennskapsturneringene, men vi får flere tilbakemeldinger på at det er ekstra koselig å være hos oss, banen er jo bra men vi velger å tro at det er pga oss i grønn glede som gjør forskjellen. Vi var heldige på alle turnerings dagene med et fantastisk golf vær, masse sol og da blir det latter også. Ressurssamling 15. August. Norges Golfforbund (NGF) inviterer ansvarlige for Golf Grønn Glede (GGG) i deltakerklubbene til samling. Fredag 15.august hos Drøbak golfklubb, her skulle vi ha med golfutstyr til praktisk trening m/henrik Sportslig plan for golf-norge; «Aktiv livet ut» v/ Henrik Bjørnstad «Aktiv livet ut» er den delen av sportslig plan som omhandler de aller fleste norske golfere, spillere som har golf som hobby og med varierende ambisjoner. Teori og praksis. Rekruttering og ivaretakelse; Klubbenes erfaringer v/ggg klubber Gode eksempler. Erfaringsutveksling og diskusjon. 13

14 Paragolfernes dag og turneringen Joakim Marksten inviotational 16. August. Her var vi engasjert for å vise frem vår paragolfer og stille oss til disposisjon for å hjelpe folk som ville prøve paragolfer, dette var litt skremmende for flere som bare sitter i rullestol. Det å stole på at denne stolen tillot dem å kunne stå. Vi fikk ingen nye brukere av denne jobben, men vi er synlige i miljøet noe som er positivt. Terje deltok ikke på turneringen som han var invitert på, pga skade i leddbånd i venstre ankel. Golf grønn glede open 2014 Kongsvinger gk 15 og 16. september Da var det årets høydepunkt, Grønn glede open en todagers turnering hvor vi spiller Texas scramble, i år var det Kongsvinger golfklubb som hadde fått det ærefulle oppdraget å arrangere turneringen. Nytt av året var at det var en start kontigent på 300,- dette inkluderer oppvarming på range 2x18/9 hull spill enkel bespisning etter endt spill begge dager og evt bil. Kongsvinger har litt lite biler så her var vi behjelpelig med å låne ut bilene våre, å vi fikk jo penger fra NGF for å gjøre dette. Transport av bilene ordnet Claus i Kongsvinger. Her gikk det ene laget fra Aurskog av med seieren, det var kjempe hyggelig. Turneringen ble kronet med nok et fantastisk vær. Pink cup juni I pink cup var grønn glede delaktig med flere lag, denne turneringen er jo også klubben pålagt å holde fordi vi er en grønn glede klubb. Her går alle pengene som kommer inn direkte til kreftforeningen, vi er en liten klubb i pink cup sammenheng, men hadde vårt beste år siden start. Vi har ikke sendt inn mer penger til kreftforeningen noen gang, så vi er fornøyde med progresjonen. Men håper jo at dette også kan bli en stor turnering hos oss i Aurskog, siden KREFT nesten berører alle. Alle kjenner vi noen som sliter med denne kreften, så i 2015 håper jeg vi blir enda bedre, oppfordrer alle til å delta. Bedriftserien 2014 Grønn glede har siden bedriftserien deltatt i den siden den turneringen ble etablert, det gjorde vi også i år. Vi stilte med 2 lag i 2014, vi endte på 2 plass med førstelaget våres, og andrelaget havnet ikke på bunn så det er vi fornøyde med. Her syntes vi jo og delta er det viktigste, å spille match er noe vi sjeldent gjør i grønn glede, så det er litt gøy å prøve den spillformen også. 14

15 Klubbserien 2014 Vi i Grønn glede var også med her, men her har jeg (Terje Gulbrandsen) ikke noe info om hvor mange lag eller hvem som var med. Har heller ikke fått noen resultater har prøvd å lete på hjemmesiden vår men der var det dårlig med resultater. Klubbtur til Mørk gk. I år klarte vi dessverre ikke å gjennomføre den årlige turen vår til mørk gk, lederen og tur koordinatoren vår var uheldig og fikk spolert hele høstsesongen. Å i da var det ingen som tok ansvar for denne turen, men gruppa spilte masse golf ellers så det gikk helt fint. Banespill turneringer. Vi har hatt som en målsetning om at flere i gruppa skal tørre å spille uten om våre ukentlige treninger, å tørre å melde seg på vanlige klubbturneringer. Og det har vi klart, det er flere i gruppa som har flere registrerte runder utenom treningene våre. Å det er flere som har deltatt på turneringer i klubbens regi, vi har funnet ut at det ikke er så farlig likevel, å at vi kanskje ikke er så mye dårligere en andre golfere. Innesesong høst 2014 nærmer seg. I år var vi heldige vi kunne spille golf helt til tirsdag 18. november vi var riktignok bare en ball på 4 stykker som fikk lov til å ta årets siste tur. Det var selvfølgelig litt vått så vi gikk fra rødt, 2 av oss i ballen spilte vårt livs golf så trist at det var siste runden ute. Vi klarte ikke å få hallen på tirsdager som vi hadde håpet på, det har vi jo vist om en stund siden vi pratet med Arild Henriksen tidlig på høsten for å avtale tid, det er mange om beinet og vi i grønn glede er en liten gruppe i forhold til de andre som trenger treningstid i hallen. Så vi må stort sett ta den tiden vi får. Så det ble torsdager fra kl12:00-13:30, så vi måtte bytte dag og fikk kortere tid. Vi skulle ønske vi hadde hatt minst 30 min lengre tid en vi har fått, men vi gjør det beste ut av tiden. Vi har fortsatt fokus på GOBBS, dette er greit og forholde seg til. vi filmer de som ønsker det og analyserer på pc n og jobber ut ifra det med hver enkelt. Vi har det veldig fint og føler oss like mottatt i hallen som på banen litt kaffe etter treningen og praten går livlig rundt bordet. Vi gleder oss alle til 2015 sesongen og håper jo selvfølgelig på bane åpning i mars i år også. Vi er en iverig gjeng med golfspillere. Grønn glede komité 2015: Leder: Komitémedlem: Trener: Terje Gulbrandsen Marit Lund, Kåre Sveistup og Roger Alfred Nyland Roger Alfred Nyland og Terje Gulbrandsen 15

16 Mål for 2015: Uten en daglig leder på plass, må vi vel prøve å opprettholde tingene på dagens nivå, helst videreutvikle grønn glede litt. Vi vet det ligger mindre penger i potten fra NGF og har i den anledning siden vi er grønn glede klubb fått tilgang til søkeportalen CROSSWALL helt gratis. Det er en søkeportal hvor det er samlet legater osv hvor vi kan søke om penger, dette koster egentlig 1800,- for den lisensen. Utfordringen er å få noen flinke folk til å ta den jobben med å søke etter midler for hele klubben, vi mener kanskje at dette er klubbens ansvar. Det må ofte være forankret i styret med underskrifter osv for å få godkjent en del søknader, noe som gjør at det er naturlig at faller på klubben og ikke ei undergruppe. Fortsette å gi trengende et positivt Golfprogram, med trening 1 gang pr uke hele sommeren og vinteren. Kanskje 2 dager sommerstid, dag 2 med oppvarming og banespill. Vi skal fortsette med vennskapsturnering sammen med Drøbak, Asker, Kongsvinger og kanskje flere Vi skal på tur, minst 2 ganger i sesongen. Til Mørk gk og kanskje andre baner Vi skal prøve å beholde de brukerne/medlemmene vi har og rekruttere nye brukere/medlemmer Arrangere veien til golf kurs for de som ikke har grønt kort enda i gruppa, og deres nærmeste familie/ venner. Opprettholde samme avtale som vi hadde til andre grønn glede klubber og spillere. Brukerne må bli flinkere med tilbakemeldinger til de som leder gruppa, for eksempel svare på mail. Og fortelle om det er ting som vi må forandre på under veis i sesongen kanskje det er missnøye med noe. Få flere til å bidra litt mer med et eller annet. Vi er alle like viktige og like mye verdt. Leder: Terje Gulbrandsen. 16

17 ÅRSRAPPORT Damegruppa Sesongen 2014 har vært preget av mange glade damer på banen. At sesongen ble så lang har gjort sitt til at man ble bedre kjent, ble tryggere på hverandre, spilte bedre og hadde det mer moro. Dametreningen har i år også fortsatt på tirsdager. Avhengig av antall spillere og ønsker fra hver enkelt, har vi blitt enige om spilleform på den aktuelle tirsdagen. Men vi har som oftest gjennomført en 9-hullsrunde, hvor sammensettingen har vært ulik hver gang. Rekruttering av de damene som tok VGT-kurs var ett av våre fokusområder i Vi har også jobbet med å få fjernet inntrykket av at det er "litt skummelt" å være med i damegruppen, eller inntrykket at damegruppen er kun for de beste. Dette arbeidet bør fortsette i Damegruppen har fått i gang sin egen facebook-gruppe. Alle medlemmer som er damespillere fikk mail med tilbud om å bli medlem på denne facebook siden. Med en slik gruppe ønsker vi bla å kunne gi rask informasjon og å gjøre avtale om spilletidspunkt hurtig. Facebook gruppen har en løs og ledig tone. I dag er det 40 medlemmer i denne gruppen. 17

18 Noen av våre mål i løpet av sesongen har også vært: - få flere til å spille golf - få flere til å spille golf oftere - få flere til å være med oss på tirsdager - treningstimer med pro, utfra ønsket tema - reise til andre golfbaner - delta i og arrangere pink cup - bli bedre i golf I Juni 2014 arrangerte Aurskog-Finstadbru Golfklubb PINK CUP. Denne turneringen ble arrangerte med god hjelp fra Damegruppen. Det ble bakt kaker for salg, pyntet i rosa, rosa golfklær på nesten alle spillere og fine premier. Stemningen var topp og mange fine bilder av deltagerne ble tatt. Men vi trenger mer støtte fra flere spillere i klubben, dvs at flere av våre medlemmer må stille opp og spille golf på denne turneringen. Alle inntekter i denne turneringen går uavkortet til Kreftforeningen. Det gir en god følelse å være med å støtte samtidig som man har det hyggelig med andre golf venner. I 2015 satser vi på å slå resultatet fra i fjor. Positiv media dekning får vi også av et slikt arrangement. Hermed oppfordres flere av herrene i klubben til å stille i PINK CUP Det ble forsøkt arrangert tur til damegruppen i Arvika, da de var på besøk hos oss, men dessverre ble vi for få i år. Eda Golfklubb fikk besøk av seks av våre golfspillere fra damegruppen, turen var mer enn vellykket 18

19 - både golfmessig og sosialt. I 2015 tilstrebes større deltagelse på turen og bedre golfspill! Flere fra damegruppen har deltatt på ulike turnering på vår egen bane og andre baner. Men vi vil satse på større deltagelse i egne turneringer og på andre baner i En hyggelig avslutning på en flott golfsesong ble holdt på Fjøset 17.oktober. Både mat og vin smakte fortreffelig. Golfsesongen 2014 har gitt oss flere gode golfvenner, mange gode golfopplevelser, en del irritasjon over golfslag og en stor porsjon latter. En samlet damegruppe gleder seg til Golfsesongen 2015! Marit Lund 19

20 Årsrapport fra Elitegruppa 2014 Gruppen: Ståa i Elitegruppen i Aurskog Golfpark er slik. Medlemmer: - Einar Westreng Pettersen, spiller - Michael Tuhus, spiller - Patrick Tuhus, spiller - Roger Alfred Nyland, spiller Det er ingen offisiel leder av gruppen. Lagets mål 2014: Målet til gruppen var veldig klart: - Rykke opp fra 1. divisjon til Eliten med laget, ved Lag NM 1.divisjon i Kongsberg. Det ble en 4.plass, 5 slag fra opprykk. Dette er tredje gang siste tre årene som laget har vært nære opprykk. Det viser at vi jobber i riktige baner, men mangler litt før vi er der vi føler vi hører hjemme. Trening og trener: I 2014 ble Jørgen van Vuuren brukt som trener for Elitegruppen, vi vet ikke i år hvordan denne løsningen blir. Vi i Elitegruppen trener veldig mye sammen, og bruker hverandre mye til hjelp. Vi vet at Einar skal trene med Martin Simensen fra Holtsmark Golfklubb, og at det har vært litt hvisking rundt andre eventuelle muligheter i klubben, men ingenting er sikkert på dette tidspunktet. Sponsor og økonomisk støtte: Gruppen er klar over posisjonen klubben er i. Denne utviklingen videre kommer ikke til å være lett, men vi er innstilt på å gjøre vår jobb. Det eneste vi håper på er å få hjelp der det er mulig. Dette er en løpende dialog vi må ha, og vi tror det vil la seg gjøres. Alt dette er diskutert i tidligere møte, og styremedlemmene som var på møtet har den nødvendige informasjonen tilgjengelig. Gruppen ønsker å delta i aktiviteter mot klubbens og gruppens sponsorer, dersom klubben ønsker dette. 20

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Foreldremøte 2017 Tema Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Navne bytte på gruppene Knøtter bytter til Birdie Mellom bytter til Eagle Bredde

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Vear, 1. desember 2016 Referat: Medlemsmøte VGK 1. desember 2016. Sted: Vestfold GKs lokaler Tid: Kl. 18:00 19:30 Til stede: Fra styret: Vel 40 medlemmer. Bjarne Kihle,

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Agenda: 1. Rikets tilstand 2015 og budsjett fremover 2. Kommunikasjon og rekruttering 3. Klubbhuset og pro-shop 4. Årets aktiviteter 5. Banestatus

Detaljer

10 år med Golf Grønn Glede. Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb

10 år med Golf Grønn Glede. Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb 10 år med Golf Grønn Glede Gøril Hansen, Norges Golfforbund Svein Einarsbøl, Asker Golfklubb 10 år med Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede - Hva er GGG? - Historikk - Resultater - Måloppnåelse Golf Grønn

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner kvalitetstid

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10 Årsmøte 2016 FOR Notodden BridgeKlubb ØTA-BYGGET fredag 10.02.2017 Side 1 av 10 Agenda Godkjennelse av innkalling. Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 protokollunderskrivere Godkjennelse av årsberetning

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86%

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86% Klubbsjekken 2014 Sola Golfklubb Klubbsjekken er en spørreundersøkelse laget av Norsk Golfforbund, som sendes ut til alle norske golfklubber som ønsker å delta. Klubben har dermed ikke hatt mulighet til

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben.

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben. Golf en aktivitet for alle livet ut helse natur sosialt - moro Hakadal Golfklubb bygger treningskompetanse Trener 1 i regi av NGF. Tiden er inne for at golf på samme måte som fotball, håndball og andre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

ÅRSMØTE I SOLUM GOLFKLUBB 2017

ÅRSMØTE I SOLUM GOLFKLUBB 2017 ÅRSMØTE I SOLUM GOLFKLUBB 2017 14. februar 2017 DAGSORDEN 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to representanter til å underskrive

Detaljer

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb... 3 Rollefordeling/arbeidsdeling

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet La Torreta Senior Golfklubb Årsberetning 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder Rolf Ystmark Koordinator Kjell Bjørken Sekretær/kasserer Per Gulaker Varamedlem Jarle Bartnes Varamedlem Svein Fiskvik

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Innhold ÅRSMELDING 2014 4 Medlemsutvikling 4 Idrettslig aktivitet 5 Markedsarbeide 5 Veien til Golf 5 ÅRSRAPPORTER FRA GRUPPER OG KOMITEER 6 Årsrapport fra turneringskomiteen

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Nordfjord Golfklubb Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Alle knøttene fikk stor pokal etter avslutninga på sesongen 2008 Årsmøtedato 30. januar Sakliste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer