Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall"

Transkript

1 Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av dirigenter, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 4 Gjennomgang av styrets årsberetning for Behandle revidert regnskap for Vedta klubbens kontingenter og medlemsgrupper for Vedta klubbens budsjett for Behandle innkomne forslag 9 Valg 1

2 AFGK styrets årsberetning for Organisasjon og administrasjon. Styret har i 2014 bestått av: Erik Gangnæs, Martin Foss, Heidi Mathisen Næss styreleder nestleder styremedlem Per Erik Evjen «Heidi Nordli Trå «Oddbjørn Wølneberg «Ole Morten Skaalvik varamedlem Marit Lund «Følgende har hatt møte- og talerett: Hans Sauge Jørgen van Vuuren Jimmy Johansson grunneier daglig leder banesjef Det har vært avholdt 9 styremøter og i tillegg kommer flere ad hoc-møter med deler av styret og daglig leder. 2. Bemanning Administrasjon: Jørgen van Vuuren har i 2014 jobbet videre på det arbeidet han startet med i På sen sommeren 2014 begynte vi å konkretisere tiltak for å redusere våre utgifter. Vi hadde flere møter der vi diskuterte hvordan klubben best mulig skulle stå rustet i fremtiden. Vi kom frem til at klubben kunne klare seg 2

3 uten en daglig leder, som er en betydelig kostnad, og vi valgte da i samråd med Jørgen å avvikle daglig leder stillingen i klubben. Styret vil takke Jørgen for den jobben han har gjort for klubben de to årene han var ansatt hos oss. Banen: Jimmy Johansson er vår trofaste banemester. Til hjelp har han hatt 4 6 deltidsansatte. Styret er imponert over jobben Jimmy og hans folk har nedlagt på banen. Kvaliteten på banen har også i år vært veldig bra, og flere utbedringer har blitt utført siden i Vi har hatt vår lengste sesong siden oppstarten, dette har naturligvis krevd litt ekstra av banemannskapet, og styret vil takke dem for en fremragende innsats. Styret ser vi at det trenger noen investeringer på vanningsanlegget, og når våren 2015 kommer vil Jimmy foreta en kartlegging av anlegget for å vurdere det som eventuelt må byttes ut, det er satt av midler til dette i budsjettet for neste år. 3. Økonomiske forhold (se for øvrig regnskapet). Økonomi er den største trusselen for vår golfklubben, som for andre klubber. Vi har i dag et lån som etter hvert skal betjenes, det er da viktig at klubben klarer å styrke sin økonomi, slik at vi kan klare å betjene et lån i fremtiden ble et krevende år, selv om det var den lengste sesongen i klubbens historie. Vi har aldri hatt flere greenfee spillere, heller aldri hatt så stor aktivitet på banen tidligere år. Grunnen til at vi ikke har klart å levere et tilfredsstillende resultat kommer av lavere medlemsmasse, vi hadde i 2014 ca lavere inntjening på medlemsavgiften enn i Den lange sesongen har det medført ca ,- i økte kostnader på baneholdet. Dette har vært med på å spise opp de gode inntektene vi har hatt med økte greenfee inntekter og økte inntekter i proshopen Trenden i golf Norge de siste 2-3 år vært redusert medlemsmasse men det har snudd i Sverige og da får vi håpe at det også vil snu her i Norge også. Vi i styret har utviklet en strategisk plan som vi jobber etter, der utvikling av banen, økonomistyring og flere i spill på banen, er viktige satsningsområder vi må fokusere på i det fremtidig arbeide. Styret har overholdt alle klubbens forpliktelser ovenfor offentlige myndigheter og leverandører. Vi har en utstrakt og god kommunikasjon med klubbens største kreditor (Aurskog Sparebank) om klubbens økonomiske forhold. Det synes å være aksept for at klubben vil trenger noe lenger tid på å bygge opp en sterk økonomisk basis. Aurskog Sparebank har blitt holdt informert i prosessen om å redusere kostnader noe som de ser på som positivt. 4. Sportslig aktivitet. Turneringskomiteen med Andrè Chute i spissen, arrangerte en rekke turneringer med til dels god deltagelse. Andrè, og komiteen har som i 2013 gjort en fremragende innsats også 2104 sesongen. Det er veldig gledelig at Andrè fortsetter også neste år. Det var også stor deltagelse i klubbmesterskapet og klubbmestere 2014 ble: Herrer: Michael Tuhus Damer: Åshild Åsum Junior: Patrick Tuhus Herrer senior: Roy Arne Kanth 3

4 Damer senior: Åshild Åsum Styrets syn på framtida. Med tanke på framtiden er vi positive. Vi har tatt strategiske valg inneværende år for å kunne stå rustet til å møte de utfordringene som vil møte oss i årene som kommer. Videre fremover er det fortsatt styrets største utfordring å stabilisere et godt økonomisk grunnlag. Vårt hovedfokus fremover vil være å øke medlemsmassen samt få flere i spill på anlegget vårt. Styret er optimistisk med tanke på kommende sesongen Vi tror at ryktet om den utmerkede banen vår, samt den rimelige prispolitikken som fortsatt gjelder, vil gjøre at mange vil besøke oss. Vi håper at mange av disse vil finne klubben så attraktiv at de både kan tenke seg å komme tilbake til Aurskog Golfpark, og kanskje også bli medlemmer hos oss. Styret har utviklet en detaljert arbeidsinstruks, den gir rammer for hvordan klubbens oppgaver skal løses uten en daglig leder stilling. Denne er organisert som definert i dokumentasjonen, der de som leder undergruppene må rapportere til styret på styremøtene og referatene vil dokumentere resultater og behov for tiltak. Vi har også endelig lansert en ny webside, der det nye styret skal sette av en person som skal få ansvaret med å holde denne oppdatert til en hver tid. En viktig milepæl er den avtalen vi nå har signert med Miklagard golfklubb, hvor vi kan nyte godt av felles innkjøpsavtaler, leie av pro samt gunstige greenfee priser for våre medlemmer. Vi håper jo at dette kan bidra til, at flere kan tenke seg, å melde seg inn i vår kjære klubb. Det er styrets forventning at alle medlemmer fortsetter å møte gjester på en åpen og positiv måte slik at de trives på banen vår. Takk til våre samarbeidspartnere!! Styret vil takke alle våre trofaste sponsorer og våre viktigste samarbeidspartnerne, dvs. grunneier og Aurskog Sparebank for et meget godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått. Vi håper på et minst like godt samarbeid framover, noe som vil hjelpe oss videre i arbeidet med å konsolidere stillingen som en konkurransedyktig klubb med en konkurransedyktig bane. Dette er vi svært takknemlige for! Vi vil også takke alle våre kjære medlemmer, som på forskjellig vis har hjulpet oss i sesongen til å framstå som en positiv klubb med en kjempegod bane! Aurskog, Styret i AFGK 4

5 Beretning fra Kontrollkomiteen for 2014 Aurskog Finstadbru Golfklubb Kontrollkomiteen har året 2014 bestått av Jarle Svensøy og Bent R. Ringvold. Kontrollkomiteen har hatt tre møter, hvorav to med styreformann. I tillegg har det vært en månedlig e-postkorrespondanse gjennom året. Vi har mottatt alle styrereferater, regnskaper, resultatrapporter og fått tilfredsstillende svar fra styreformann på de spørsmål vi har stilt. Kontrollkomiteen har hatt spesielt fokus på følgende oppgaver styret har arbeidet med gjennom året: Økonomisk kontroll Vi vurderer at styret har god økonomisk kontroll og at styret har gjort viktige tiltak på kostnadssiden for å sikre fortsatt økonomisk balanse, selv om året har vist seg økonomisk krevende. Utvikling i medlemsmassen Vi ser med bekymring på utviklingen i medlemsmassen. Ifølge styreleder er det gjort mange vurderinger og tiltak gjennom året for å styrke medlemsmassen. Dette fremgår i begrenset grad av styrereferatene. Avvikling av stillingen som daglig leder Dette bedømmer vi til at styret har utført på en ryddig og en meget god måte. Herunder uten å eksponere klubben for økt økonomisk ansvar. Utarbeidelse av nye ansvarsområder og organisering av arbeidet i klubben uten daglig leder Kontrollkomiteen vurderer at Styret har utarbeidet et godt grunnlagsdokument for det nye styrets arbeide, men at referater og målsetninger må klargjøres slik at resultatkontroll oppnås. Etablering av nye hjemmesider Dette har av ulike årsaker tatt noe tid, men Kontrollkomiteen ser med tilfredshet at sidene nå er oppe, i god tid før neste sesong. For kontrollkomiteen synes det som om forholdet til bank, grunneier og sponsorer er godt ivaretatt. Regnskapene 2014 virker betryggende ført og budsjettet for 2015 fremstår som realistisk og forsvarlig. Kontrollkomiteen mener at referatene fra styremøtene i 2014 med fordel i større grad kunne reflektert de diskusjoner, konklusjoner og eventuelle vedtak som er gjort i det enkelte møtet. Kontrollkomiteen vil takke styret for vel utført arbeid. Vi mener at styrets beretning for 2014 gir et godt uttrykk for styrets arbeid i Aurskog den 19/2-15 Bent R. Ringvold Jarle Svensøy 5

6 Årsberättelse från banan för Våren kom tidigt 2014 och vi hade möjlighet att öppna 10 hål redan den 14 mars. Detta är nog tyvärr något vi inte kommer att uppleva varje år men det är tillåtet att hoppas. Greenerna hade klara vintern väldigt bra och det var inte mycket skador på någon av dem. Anledningen till att vi inte öppnade alla 18 hål från starten var, som oftast, att de första 8 hålen tar lite längre tid att torka ut. Detta bero bland annat på att det är mycket skog på dessa hål och det medför att sol och vind inte kan komma till och torka upp marken, men det beror också på att dräneringarna på dessa hål inte är bra nog. Detta är några problem som vi hoppas få möjlighet att jobba med framöver. Under våren så fick vi greenområdet och det nya utslaget på hål 12 spelfärdiga. Det är fortsatt lite finputts kvar innan det är helt färdigt men vi har fått många positiva kommentarer om renoveringen. Det andra stora projektet som vi startade hösten 2013 var att ändra layouten på hål 15. Det första steget i denna plan var att bygga nya utslagsplatser för damer och herrar. Dessa blev klara för spel under försommaren och de har också blivit positivt mottagna. Nästa steg i planen för hålet är att bygga nya fairwaybunkrar i backen upp mot greenområdet. Detta är ett arbete vi kommer att starta så fort vi ser att ekonomin tillåter det. Under hela spelsesongen har vi jobbat med att upprätthålla en god kvalitet på alla spelområden på banan men vi har framför allt utökat åtgärderna för att få greenerna att må bättre och hålla en jämnare nivå under hela sesongen. Pga detta har vi bla luftat och dressat greenerna något mer än tidigare år. Detta gav ett bra resultat under 2014 och förhoppningsvis kommer vi också se resultatet av detta även under våren 2015 eftersom gräset gick in i vintern med god kvalitet. Under hösten har vi börjat arbetet med att förbättra greenområdet på hål 13. Det vi har startat med är att dränera området bakom green. Allt är i stort sätt färdigt nu återstår det bara lite finjusteringar på toppen och att så området kvar. Detta är något av det första vi kommer att jobba med på våren Till slut vill jag tacka alla medlemmar för sesongen 2014 och speciellt de som har varit med och hjälpt till på dugnad. Jag hoppas att vi ses även i år. Mvh Jimmy 6

7 Årsrapport fra Turneringskomiteen 2014 I 2014 var det kun Andre Chute i turneringskomiteen med god hjelp av Jørgen van Vuuren. Vi hadde registrert 51 turneringer (av mange typer) i GolfBox. I tillegg kommer bedriftsserien som ble spilt på mandager, NGF - Klubbserien i 3 divisjoner som ble spilt på flere baner på Romerike og Oslo GK og Romerikstouren som ble spilt i mai og juni (egen rapport). Turneringer arrangert i regi av NGF: 14/5: Junior-Tour. 40 deltakere påmeldt 21/6: Pink Cup, 16 deltakere Nordea Pairs kvalifisering, 7 par NGF - Klubbserien, 3 divisjoner med 3 lag á 2 spillere i hver: Andre turneringer: 10/5: Åpningsturnering 2013, 56 spillere 14 lag 12/6: Hyundai Romerikstour 2013, 40 spillere 9/6: 4-kløver'n Slaget om Romerike, 83 spiller 5/7: GOLFHÄFTET TROPHY Aurskog Golfpark, 82 spillere 41 lag 18/7: ROMERIKSSLAGET Seniorgolf,?? spillere 16-17/8: Lag NM Seniorer: 150 spillere 24-25/8: KLUBBMESTERSKAPET, kun 49 spillere o Klubbmester Herrer: Michael Tuhus o Klubbmester Damer: Åshild Åsum o Klubbmester Junior: Patrick Tuhus o Klubbmester Herrer Senior: Roy Arne Kanth o Klubbmester Damer Senior: Åshild Åsum 4/10: Jubileumslaget (individuelt): 48 spillere 5/10: Jubileume Scramble (lag): 27 to-manns lag - 54 spillere 18/10: AVSLUTNINGS-TURNERING, 13 fire-manns lag 52 spillere Turneringer som har pågått gjennom hele sesongen: Expert Challenge- onsdager, 28 turneringer. Order of Merit: Jørgen van Vuuren AFGK Senior-Tour - torsdager, 7 turneringer. AFGK Bedrifts-serien: Vinner ble Aurskog Elektriske 7

8 Aurskog Match 2013: Vinner ble Roger Nyland Damedag, tirsdager Generelt: I løpet av året har vi hatt ca 1300 spillere med på turneringene. Det har vært en veldig aktiv og hektisk sesong med mange turneringer. Jeg takker alle som stilt opp på dugnad til de turneringene som vi hadde behov for hjelp. Sum bidrag for turneringene 2014 er på ca. kr , og viser at så lenge vi har en god bane og gode turneringer, vil turneringer fortsatt være en viktig del for resultatene i fremtiden. Det skal nevnes at det har vært veldig hektisk for undertegnede og Jørgen, da ingen andre ville være med i komiteen. Jeg mener at kvaliteten ville generelt vært bedre, hvis vi hadde en komite på 3-4 personer. Jeg håper at vi kan få til dette for sesongen Målet for neste år er flere deltakere på de fleste turneringene. Det er sosialt, samtidig som konkurranser er bra for ens egen utvikling. For Turneringskomiteen 16/ André Chute Å rsberetning Romerikstour 2014 Vi begynte tidlig i april med å sende invitasjon til alle medlemmer innenfor hcp. 4,5-18,0 mellom 18 og 55 år. Det var bra interesse i år. Det var en stor forbedring fra i fjor, da vi slet med å få nok spillere, men i 2014 var det ikke noen problemer, og det var flott og enkelt å være kaptein. I år stilte ikke Nes GK, slik at det kun var 5 lag. Undertegnede bestemte å sette opp spillere etter hvor mange turneringer de kunne stille opp på, og ta en fordeling ut fra dette. De som ville spille alle runder fikk det. Noen meldte forfall, men vi hadde nok spillere til stille fullt lag på hver turnering. Her er resultatene 2014: Runde 1 på Hauger 5. juni vant AFGK Runde 2 på Aurskog 12. juni vant Miklagard GK, og AFGK kom på 2. plass Runde 3 på Losby 19. juni vant AFGK Runde 4 på Miklagard 26. juni vant Miklagard GK, og AFGK kom på 4. plass 8

9 Runde 5 på Hakadal 29. juni vant Hauger GK, og AFGK kom på 4. plass. Som lag endte vi på 2. plass (beste plassering noensinne), kun 1 slag bak vinnerlaget Miklagard (irriterende): 1 Miklagard Golf 2 Aurskog-Finstadbru 3 Hauger 4 Hakadal 5 Losby Beste individuelle: 1 Stian Sørlien Hauger Aurskog 2 Roy Atle Haugen Finstadbru Aurskog 3 Håvard Rikheim Finstadbru Petter Martin 4 Tømmeraas Miklagard 5 Stian Throndsen Miklagard Aurskog 6 Steinar Nordby Finstadbru 7 Børge Løberg Hakadal 8 Geir Venner Hauger 9 Erik Venner Hauger Aurskog 10 Ole Morten Skaalvik Finstadbru AFGK med 4 av de 10 beste er meget imponerende Følgende spillere fra AFGK har deltatt på 4 eller 5 av turneringene: Roy Atle Haugen, Håvard Rikheim, Steinar Nordby, Ole Morten Skaalvik, Roger Alfred Nyland, Martin Eric Foss Little, Andre Chute og Kenneth Tømte. På vegne av laget, vil jeg si at AFGK har levert veldig gode resultater. Jeg er meget imponert og stolt av 2. plassen som laget presterte. Takk til alle spillere André Chute, Kaptein 9

10 Årsmelding Grønn Glede 2014 Hva er Grønn Glede: Norges Golfforbund satt i 2005 i gang et landsdekkende prosjekt som ble kalt Grønn Glede. Dette går ut på å tilrettelegge og gi et Golftilbud til personer med Psykiske / Fysiske lidelser. Aurskog Finstadbru Golfklubb ble plukket ut som 1 av 4 klubber, for å delta i dette prøveprosjektet for Aurskog Finstadbru Golfklubb er stolte av å bli valgt ut som pilot klubb for Grønn Glede. Aurskog Finstadbru Golfklubb ble nominert til inkluderingsprisen under idrettsgallaen 2009, vi nådde ikke helt opp. Men dette var en stor anerkjennelse for vårt arbeid i Aurskog gk grønn glede. Hensikten med Grønn Glede: Hensikten med Grønn Glede er å gi personer med få daglige tilbud en mulighet til en sosial plattform, med Golf som basis. Golf gir mange en ny positiv opplevelse ute i frisk luft, sammen med andre i tilrettelagte former. I bunnen ligger målet om å kunne ta Grønt kort, spille på banen og bli en Golfer. Dette er ikke noe krav til detakerene, men mer som et mål for de som vil. Målet er også å trekke inn slekt og venner av deltakerene inn i Golfen, slik at de kan gjøre ting sammen i fritiden. Hvem er med i Grønn Glede i Aurskog Finstadbru Golfklubb: Vi har siden 2005 samarbeidet med Aurskog Høland kommune med deltakelse i Grønn Glede. Det har vært ca 8-25 deltakere. Vi tar også imot mennesker uten for vår kommune, vi behandler alle likt samme hvor du kommer ifra. Deltakerne har alle forskjellig bakgrunner, og behov for tilrettelegging, og dette krever en stor fleksibilitet i Golftreningen. Vi har mistet noen på veien, men fått med flere nye så antallet er cirka det samme som i fjor. 10

11 Grønn Glede komiteen Komiteen består av Grønn glede brukere samt medlemmer av AFGK, som er villige til å ta i et tak for de svakere i nærmiljøet. Leder: Komitémedlem: Instruktør/Trener Støttespillere fra kommune: Terje Gulbrandsen Marit Lund, Kåre Sveistrup og Roger Alfred Nyland Roger A Nyland og Terje Gulbrandsen, Liv Sørhaug Innesesong vår. Golfsesongen starter jo vanligvis på våren for de fleste, men vi er så heldige at vi fortsatt har fått plass i hallen på Aurskog. Fra januar til fantastisk tidlig range åpening 10. mars og 10 hull åpnet 14. mars. Møttes vi i hallen hver tirsdag fra Kl 9:30-12:45 med avsluttende kaffe og veldig ofte kaker fra Marit og Bitten Lund Hadde vært ønskelig om flere kunne bidra her. Vi har investert i 500stk almostgolf treningsballer, dette fikk vi støtte til igjennom vårt samarbeid med kommunen og fysak tilbudet, det er igjennom dette samarbeidet vi har treningstider i hallen også. Ballene er mykere en vanlig golfball men man kjenner godt balltreff og vi kan trene uten fare for skader som følge av baller som kommer i retur. Vi trener stort sett på vanlige jernslag her i hallen, det er helt perfekt og kunne stå inne å trene på teknikken i svingen når vi har det vindstille varmt og godt. Vi har også tilgang på et kamera som kan filme i high speed slow motion, kamera har vi på stativ slik at det står stødig. Vi legger filmene inn på pc i programmet V1GOLF her kan vi analysere svingen vår med hjelpelinjer osv. dette har hjulpet hver enkelt i å forstå hvorfor og hvordan hver enkelt svinger, og det kan være lettere å rette på. Vi fokuserer på GOBBS (grep, oppstilling, balanse, ballplassering, sikte) får vi dette på plass så ligger alt til rette for å takle spillet. 11

12 Utesesong. Jippi!! Vi skriver 14. mars og 10 hull åpner på banen, dette er helt fantastisk, vi trives alle i hallen men gleder oss til å komme ut. For det er jo ute dette spillet skal foregå. Vi holder på Tirsdager som fast grønn glede dag, tidspunktet for utetreningene er satt til kl 11:00-ca kl 16:00. da starter vi på rangen/ puttinggreen/ treningsområdet først, her holder vi på ca 1-1,5 timer med organisert trening. Deretter deler vi opp i baller 3-4 i hver ball ettersom hvor mange vi er på trening, da spiller vi 9 hull. Noen ganger spiller vi Texas scramble andre ganger på vår egen ball, etter endt spill har vi hatt samling inne eller ute med kaffe og en god prat om spillet osv. på utetreningene har vi også vært bortskjemt med Kaker fra Marit og Bitten(Grete) Lund (har sagt at dem ikke trenger å fortsette med dette, vi har jo ikke godt av det) Golfåret 2014: Vi startet Året med å gå igjennom kriteriene for å få medlemskapet grønn glede. Da det hadde sneket seg inn noen navn på grønn glede lista som vi i gruppen ikke viste hvem var. Dette er nå ryddet opp i og de som vil se kriteriene på grønn glede medlemskap kan kontakte leder i grønn glede på så skal vedkommende få brevet med kriteriene på Mail. Alle som ønsker å delta i gruppa vår får servert dette brevet før vi kan godkjenne han/henne som grønn glede medlem. Noe som det er vi i gruppa som gjør. Det er noen i gruppa som betaler fult medlemskap også. Ellers vil jeg si at igjen har gruppa grønn glede deltatt på hyppig dugnad jobbing av forkjellige karakterer. Male pinner, vaske, rydde, klippe hekker, plukke steiner i bunker noen av damene lager vaffelrøre igjennom hele sesongen osv, dette syntes vi er hyggelig å kunne bidra med selv om det ofte kan bli litt for tøft for flere av våre medlemmer da vi sliter med helsa de fleste av oss. Vi har fått positive tilbakemeldinger på innsatsen vår av Jørgen. Det er en hyggelig anerkjennelse for oss som prøver og bidra med det vi kan. Vi startet også utesesongen med 2 nye/brukte golfbiler som grønn glede eier, vi fikk midler ifra gjensidige stiftelsen ,- og vi har kjøpt bensinbiler som det skal være mindre problemer med. Disse er det grønn glede som skal ha første prioritet på og de skal være til disposisjon for oss på faste grønn glede treningsdager. Klubben står ellers fritt til å leie dem ut ellers, hvis ikke en grønn glede medlem har tinget bil dagen i forveien. Dette har bidratt til en del penger i klubbkassa vil vi tro, da bilene er oppservert ute på banen nesten hver dag. Det at vi har 2 trener1 trenere i gruppa har styrket treningene våre betraktelig, vi trener mer riktig og de fleste i gruppa har skrevet seg ned i hcp og får mer igjen for innsatsen som legges ned. Vi har jo fra tid til annen fått besøk av Jørgen bort på rangen hvor han har kommet med enkle råd og tips til oss også noe som gleder oss. 12

13 Vi har i flere år hatt samarbeid med Asker Drøbak og Kongsvinger gk om vennskapsturneringer, kongsvinger hadde en liten gruppe i 2014 og skulle arrangere grønn glede open så dem bare deltok på vår vennskapsturnering. Ellers er det flere grønn glede klubber som vil samarbeide med oss, noe vi skal jobbe med fremover. DRØBAK 20. Mai Det er Drøbak som begynner turneringsrunden, 20. mai skulle vi møte hos grønn glede i Drøbak gk Vi meldte på 14 stykker til turneringen, 2 lag med 4spillere på og 2 lag med 3 spillere på. Her gikk vi av med 1og 2 plass på lik score lavest hcp vant, og de andre lagene var 4 og 5 plass og ble trukket ut til å få gevinst. Det ble spøkt om at vi ikke blir invitert i 2015 pga dominans. Her ble det servert en gryterett pris 150,- pr pers ASKER 20. Juni Som nummer 2 i rekken er det Asker gk som holder turnering, her ble det meldt på 12 spillere fra oss. Og 3lag med 4 spillere på. En flott dag hvor vi lå rett under pallen med lagene våre. AURSKOG 12. August 12. August var det vår tur til å ha turnering, 16 stykker påmeldt fra oss selv og 4 fulle lag, totalt 51 golfspillere i turneringen. Her ble det en 2 plass og closest to pin på et av lagene. Det er hyggelig på alle vennskapsturneringene, men vi får flere tilbakemeldinger på at det er ekstra koselig å være hos oss, banen er jo bra men vi velger å tro at det er pga oss i grønn glede som gjør forskjellen. Vi var heldige på alle turnerings dagene med et fantastisk golf vær, masse sol og da blir det latter også. Ressurssamling 15. August. Norges Golfforbund (NGF) inviterer ansvarlige for Golf Grønn Glede (GGG) i deltakerklubbene til samling. Fredag 15.august hos Drøbak golfklubb, her skulle vi ha med golfutstyr til praktisk trening m/henrik Sportslig plan for golf-norge; «Aktiv livet ut» v/ Henrik Bjørnstad «Aktiv livet ut» er den delen av sportslig plan som omhandler de aller fleste norske golfere, spillere som har golf som hobby og med varierende ambisjoner. Teori og praksis. Rekruttering og ivaretakelse; Klubbenes erfaringer v/ggg klubber Gode eksempler. Erfaringsutveksling og diskusjon. 13

14 Paragolfernes dag og turneringen Joakim Marksten inviotational 16. August. Her var vi engasjert for å vise frem vår paragolfer og stille oss til disposisjon for å hjelpe folk som ville prøve paragolfer, dette var litt skremmende for flere som bare sitter i rullestol. Det å stole på at denne stolen tillot dem å kunne stå. Vi fikk ingen nye brukere av denne jobben, men vi er synlige i miljøet noe som er positivt. Terje deltok ikke på turneringen som han var invitert på, pga skade i leddbånd i venstre ankel. Golf grønn glede open 2014 Kongsvinger gk 15 og 16. september Da var det årets høydepunkt, Grønn glede open en todagers turnering hvor vi spiller Texas scramble, i år var det Kongsvinger golfklubb som hadde fått det ærefulle oppdraget å arrangere turneringen. Nytt av året var at det var en start kontigent på 300,- dette inkluderer oppvarming på range 2x18/9 hull spill enkel bespisning etter endt spill begge dager og evt bil. Kongsvinger har litt lite biler så her var vi behjelpelig med å låne ut bilene våre, å vi fikk jo penger fra NGF for å gjøre dette. Transport av bilene ordnet Claus i Kongsvinger. Her gikk det ene laget fra Aurskog av med seieren, det var kjempe hyggelig. Turneringen ble kronet med nok et fantastisk vær. Pink cup juni I pink cup var grønn glede delaktig med flere lag, denne turneringen er jo også klubben pålagt å holde fordi vi er en grønn glede klubb. Her går alle pengene som kommer inn direkte til kreftforeningen, vi er en liten klubb i pink cup sammenheng, men hadde vårt beste år siden start. Vi har ikke sendt inn mer penger til kreftforeningen noen gang, så vi er fornøyde med progresjonen. Men håper jo at dette også kan bli en stor turnering hos oss i Aurskog, siden KREFT nesten berører alle. Alle kjenner vi noen som sliter med denne kreften, så i 2015 håper jeg vi blir enda bedre, oppfordrer alle til å delta. Bedriftserien 2014 Grønn glede har siden bedriftserien deltatt i den siden den turneringen ble etablert, det gjorde vi også i år. Vi stilte med 2 lag i 2014, vi endte på 2 plass med førstelaget våres, og andrelaget havnet ikke på bunn så det er vi fornøyde med. Her syntes vi jo og delta er det viktigste, å spille match er noe vi sjeldent gjør i grønn glede, så det er litt gøy å prøve den spillformen også. 14

15 Klubbserien 2014 Vi i Grønn glede var også med her, men her har jeg (Terje Gulbrandsen) ikke noe info om hvor mange lag eller hvem som var med. Har heller ikke fått noen resultater har prøvd å lete på hjemmesiden vår men der var det dårlig med resultater. Klubbtur til Mørk gk. I år klarte vi dessverre ikke å gjennomføre den årlige turen vår til mørk gk, lederen og tur koordinatoren vår var uheldig og fikk spolert hele høstsesongen. Å i da var det ingen som tok ansvar for denne turen, men gruppa spilte masse golf ellers så det gikk helt fint. Banespill turneringer. Vi har hatt som en målsetning om at flere i gruppa skal tørre å spille uten om våre ukentlige treninger, å tørre å melde seg på vanlige klubbturneringer. Og det har vi klart, det er flere i gruppa som har flere registrerte runder utenom treningene våre. Å det er flere som har deltatt på turneringer i klubbens regi, vi har funnet ut at det ikke er så farlig likevel, å at vi kanskje ikke er så mye dårligere en andre golfere. Innesesong høst 2014 nærmer seg. I år var vi heldige vi kunne spille golf helt til tirsdag 18. november vi var riktignok bare en ball på 4 stykker som fikk lov til å ta årets siste tur. Det var selvfølgelig litt vått så vi gikk fra rødt, 2 av oss i ballen spilte vårt livs golf så trist at det var siste runden ute. Vi klarte ikke å få hallen på tirsdager som vi hadde håpet på, det har vi jo vist om en stund siden vi pratet med Arild Henriksen tidlig på høsten for å avtale tid, det er mange om beinet og vi i grønn glede er en liten gruppe i forhold til de andre som trenger treningstid i hallen. Så vi må stort sett ta den tiden vi får. Så det ble torsdager fra kl12:00-13:30, så vi måtte bytte dag og fikk kortere tid. Vi skulle ønske vi hadde hatt minst 30 min lengre tid en vi har fått, men vi gjør det beste ut av tiden. Vi har fortsatt fokus på GOBBS, dette er greit og forholde seg til. vi filmer de som ønsker det og analyserer på pc n og jobber ut ifra det med hver enkelt. Vi har det veldig fint og føler oss like mottatt i hallen som på banen litt kaffe etter treningen og praten går livlig rundt bordet. Vi gleder oss alle til 2015 sesongen og håper jo selvfølgelig på bane åpning i mars i år også. Vi er en iverig gjeng med golfspillere. Grønn glede komité 2015: Leder: Komitémedlem: Trener: Terje Gulbrandsen Marit Lund, Kåre Sveistup og Roger Alfred Nyland Roger Alfred Nyland og Terje Gulbrandsen 15

16 Mål for 2015: Uten en daglig leder på plass, må vi vel prøve å opprettholde tingene på dagens nivå, helst videreutvikle grønn glede litt. Vi vet det ligger mindre penger i potten fra NGF og har i den anledning siden vi er grønn glede klubb fått tilgang til søkeportalen CROSSWALL helt gratis. Det er en søkeportal hvor det er samlet legater osv hvor vi kan søke om penger, dette koster egentlig 1800,- for den lisensen. Utfordringen er å få noen flinke folk til å ta den jobben med å søke etter midler for hele klubben, vi mener kanskje at dette er klubbens ansvar. Det må ofte være forankret i styret med underskrifter osv for å få godkjent en del søknader, noe som gjør at det er naturlig at faller på klubben og ikke ei undergruppe. Fortsette å gi trengende et positivt Golfprogram, med trening 1 gang pr uke hele sommeren og vinteren. Kanskje 2 dager sommerstid, dag 2 med oppvarming og banespill. Vi skal fortsette med vennskapsturnering sammen med Drøbak, Asker, Kongsvinger og kanskje flere Vi skal på tur, minst 2 ganger i sesongen. Til Mørk gk og kanskje andre baner Vi skal prøve å beholde de brukerne/medlemmene vi har og rekruttere nye brukere/medlemmer Arrangere veien til golf kurs for de som ikke har grønt kort enda i gruppa, og deres nærmeste familie/ venner. Opprettholde samme avtale som vi hadde til andre grønn glede klubber og spillere. Brukerne må bli flinkere med tilbakemeldinger til de som leder gruppa, for eksempel svare på mail. Og fortelle om det er ting som vi må forandre på under veis i sesongen kanskje det er missnøye med noe. Få flere til å bidra litt mer med et eller annet. Vi er alle like viktige og like mye verdt. Leder: Terje Gulbrandsen. 16

17 ÅRSRAPPORT Damegruppa Sesongen 2014 har vært preget av mange glade damer på banen. At sesongen ble så lang har gjort sitt til at man ble bedre kjent, ble tryggere på hverandre, spilte bedre og hadde det mer moro. Dametreningen har i år også fortsatt på tirsdager. Avhengig av antall spillere og ønsker fra hver enkelt, har vi blitt enige om spilleform på den aktuelle tirsdagen. Men vi har som oftest gjennomført en 9-hullsrunde, hvor sammensettingen har vært ulik hver gang. Rekruttering av de damene som tok VGT-kurs var ett av våre fokusområder i Vi har også jobbet med å få fjernet inntrykket av at det er "litt skummelt" å være med i damegruppen, eller inntrykket at damegruppen er kun for de beste. Dette arbeidet bør fortsette i Damegruppen har fått i gang sin egen facebook-gruppe. Alle medlemmer som er damespillere fikk mail med tilbud om å bli medlem på denne facebook siden. Med en slik gruppe ønsker vi bla å kunne gi rask informasjon og å gjøre avtale om spilletidspunkt hurtig. Facebook gruppen har en løs og ledig tone. I dag er det 40 medlemmer i denne gruppen. 17

18 Noen av våre mål i løpet av sesongen har også vært: - få flere til å spille golf - få flere til å spille golf oftere - få flere til å være med oss på tirsdager - treningstimer med pro, utfra ønsket tema - reise til andre golfbaner - delta i og arrangere pink cup - bli bedre i golf I Juni 2014 arrangerte Aurskog-Finstadbru Golfklubb PINK CUP. Denne turneringen ble arrangerte med god hjelp fra Damegruppen. Det ble bakt kaker for salg, pyntet i rosa, rosa golfklær på nesten alle spillere og fine premier. Stemningen var topp og mange fine bilder av deltagerne ble tatt. Men vi trenger mer støtte fra flere spillere i klubben, dvs at flere av våre medlemmer må stille opp og spille golf på denne turneringen. Alle inntekter i denne turneringen går uavkortet til Kreftforeningen. Det gir en god følelse å være med å støtte samtidig som man har det hyggelig med andre golf venner. I 2015 satser vi på å slå resultatet fra i fjor. Positiv media dekning får vi også av et slikt arrangement. Hermed oppfordres flere av herrene i klubben til å stille i PINK CUP Det ble forsøkt arrangert tur til damegruppen i Arvika, da de var på besøk hos oss, men dessverre ble vi for få i år. Eda Golfklubb fikk besøk av seks av våre golfspillere fra damegruppen, turen var mer enn vellykket 18

19 - både golfmessig og sosialt. I 2015 tilstrebes større deltagelse på turen og bedre golfspill! Flere fra damegruppen har deltatt på ulike turnering på vår egen bane og andre baner. Men vi vil satse på større deltagelse i egne turneringer og på andre baner i En hyggelig avslutning på en flott golfsesong ble holdt på Fjøset 17.oktober. Både mat og vin smakte fortreffelig. Golfsesongen 2014 har gitt oss flere gode golfvenner, mange gode golfopplevelser, en del irritasjon over golfslag og en stor porsjon latter. En samlet damegruppe gleder seg til Golfsesongen 2015! Marit Lund 19

20 Årsrapport fra Elitegruppa 2014 Gruppen: Ståa i Elitegruppen i Aurskog Golfpark er slik. Medlemmer: - Einar Westreng Pettersen, spiller - Michael Tuhus, spiller - Patrick Tuhus, spiller - Roger Alfred Nyland, spiller Det er ingen offisiel leder av gruppen. Lagets mål 2014: Målet til gruppen var veldig klart: - Rykke opp fra 1. divisjon til Eliten med laget, ved Lag NM 1.divisjon i Kongsberg. Det ble en 4.plass, 5 slag fra opprykk. Dette er tredje gang siste tre årene som laget har vært nære opprykk. Det viser at vi jobber i riktige baner, men mangler litt før vi er der vi føler vi hører hjemme. Trening og trener: I 2014 ble Jørgen van Vuuren brukt som trener for Elitegruppen, vi vet ikke i år hvordan denne løsningen blir. Vi i Elitegruppen trener veldig mye sammen, og bruker hverandre mye til hjelp. Vi vet at Einar skal trene med Martin Simensen fra Holtsmark Golfklubb, og at det har vært litt hvisking rundt andre eventuelle muligheter i klubben, men ingenting er sikkert på dette tidspunktet. Sponsor og økonomisk støtte: Gruppen er klar over posisjonen klubben er i. Denne utviklingen videre kommer ikke til å være lett, men vi er innstilt på å gjøre vår jobb. Det eneste vi håper på er å få hjelp der det er mulig. Dette er en løpende dialog vi må ha, og vi tror det vil la seg gjøres. Alt dette er diskutert i tidligere møte, og styremedlemmene som var på møtet har den nødvendige informasjonen tilgjengelig. Gruppen ønsker å delta i aktiviteter mot klubbens og gruppens sponsorer, dersom klubben ønsker dette. 20

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no 58. årgang. Utgave 5-2013. Løssalg kr 65 www.norskgolf.no UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS GOLFSKOLEN SPAR SLAG! Erik Bertrand Larssen STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER RETURUKE

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer