Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Tilbud om ledig midlertidig stilling som rofessor (professor 2) i Risikoanalyse - st.id ersonalmappe ***** ***** 2009/ / TN-ADM/EF Offl. 25 niversitetet i tavanger TN-ADM/EF Oppfølging av selvtest merverdiavgiftshåndtering Merverdiavgiftshåndtering 2009/ / TAB-ØVA/ERK Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i tavanger TAB-ØVA/EHN ide: 1 av 39

2 Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** 2009/ / TN-ADM/EF Offl. 25 niversitetet i tavanger TN-ADM/EF nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag Forhåndsgodkjenning av fag vedrørende bachelorgrad 2009/ / V-MK/JL niversitetet i tavanger V-MK/JL Avslag på søknad om muntlig etterprøving av skriftlig eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THE niversitetet i tavanger V-ADM/THE Etablering av Y-vei på etroleumsteknologi ved i Y-vei til petroleumsteknologi ved i 2009/ / TN-T/TEF Mottaker OLF Oljeindustriens Landsforening niversitetet i tavanger TN-T/TEF ide: 2 av 39

3 øknad om gokjenning av valgfag tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/A niversitetet i tavanger TN-KM/JO Tilsetting i doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk, st. id ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA Eksamen i MOA130 Elektromikroskopi tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-ADM/JO Eksamen i MOA130 Elektronmikroskopi tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/TLO niversitetet i tavanger TN-ADM/JO ide: 3 av 39

4 Eksamen i MOA130 Elektronmikoskopi tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-KM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/JO Eksamen i MOA130 Elektronmikroskopi tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-KM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/JO øknad om individuell utdanningsplan - Gokjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/JO øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/A niversitetet i tavanger TN-KM/JO ide: 4 av 39

5 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/AK niversitetet i tavanger TN-KM/JO Erasmusavtale 2009/2013 Yildiz Technical niversity - samabeidsavtale 2009/ / TN-ADM/BED 341 Mottaker Mujdem Vural niversitetet i tavanger TN-ADM/BED Oppsigelse av stilling som universitetslektor i spesialpedagogikk ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA øknad om midler til dekning av ekstraordinære kostnader tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/TOK 115 Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i tavanger TAB-ØVA/RJE ide: 5 av 39

6 kattekort for 2010 katt vest - kattekort 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2009/ / V-ADM/GAK 233 Mottaker katt vest niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Rapport om bruk av midler til utvikling av tilbud innen Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / TAB-A/KRH Mottaker tdanningsdirektoratet niversitetet i tavanger HF-ADM/BT kattekort for 2010 katt vest - kattekort 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2009/ / V-ADM/GAK 233 Mottaker katt vest niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Bekrefelse på Erasmus opphold ilesian niversity of Technology - bilateral avtale 2008/ / TN-ADM/BED 341 Mottaker Malgorazata Labus niversitetet i tavanger TN-ADM/BED ide: 6 av 39

7 Tilrettelegging under eksamen - ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB niversitetet i tavanger FRE-E/TAB nnvilget søknad om ekstern eksamensavlegging ved i Ekstern eksamensavlegging ***** 2009/ / FRE-E/OHA 451 niversitetet i tavanger FRE-E/OHA nnvilget søknad om ekstern eksamensavvikling ved i Ekstern eksamensavvikling - ia 2009/ / FRE-E/OHA 451 Mottaker niversitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag niversitetet i tavanger FRE-E/OHA Oppnevning som ekstern klagesensor i sykologi (BO 140) sosionomutdanningen, 1. studieår Klagesensorer osionomutdanningen 2007/ / V-ADM/H 453 niversitetet i tavanger V-/H ide: 7 av 39

8 Retur av søknadspapirer Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat matematikkdidaktikk st.id / / HF-ADM/JAHA Offl niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE Oversendelse av to eksemplarer av samarbeidsavtale rosjekt Norges Friluftshøgskole 2009/ / V-NH-ØL/TOL Mottaker Hemsedal kommune niversitetet i tavanger DR-/EKL Tilrettelegging under eksamen - ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger FRE-E/TAB øknad om midler til utvikling av nettbasert bachelorutdanning i sykepleie øknad om midler til utvikling av nettbasert bachelorutdanning i sykepleie 2009/ / TAB-A/ALR Mottaker Kunnskapsdepartementet niversitetet i tavanger TAB-A/ALR ide: 8 av 39

9 Tilrettelegging under eksamen - ***** tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB niversitetet i tavanger FRE-E/TAB Bekreftelsesbrev - Erasmus utvekslingsstudent tvekslingsstudent ***** 2009/ / TN-ADM/BED niversitetet i tavanger TN-ADM/BED nnvilget søknad - forsinket semesterregistrering tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/VHJ niversitetet i tavanger V-MK/VHJ nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/VHJ niversitetet i tavanger V-MK/VHJ ide: 9 av 39

10 Bekreftelsesbrev - Erasmus utvekslingsstudent tvekslingsstudent ***** 2009/ / TN-ADM/BED niversitetet i tavanger TN-ADM/BED Avslagsbrev ***** Opptaksbrev HM Det humanistiske fakultet våren / / HF-ADM/CNY niversitetet i tavanger HF-ADM/CNY Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BHO280 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-NH/CEL øknad om overføring av ferie til 2010 ersonalmappe ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/AKRA Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 10 av 39

11 nnvilget søknad om deltid tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Forlengelse av midlertidig tilsetting i 100% stilling som universitetslektor, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/GAK Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/GAK øknad om utsatt innlevering av masteroppgaven, master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ B 7 ***** Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BRE310 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-NH/CEL ide: 11 av 39

12 Vedr. søknad om godkjenning av vitnemål Godkjenning av vitnemål 2009/ /2009 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ADM/CEL ostdoktor i samfunnssikkerhet - krisehåndtering ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, st.id Tilsettingsprosess - postdoktor i samfunnssikkerhet - krisehåndtering, st.id / /2009 V-ADM/GAK Offl Mottaker Til søker niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Forlengelse av permisjon uten lønn i 50% stilling som førsteamanuensis i besøksledelse, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Midlertidig ansettelse som stipendiat i regnskap og revisjon, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat/postdoktor innen regnskap og revisjon, st.id / /2009 V-ADM/KB Offl niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 12 av 39

13 øknad om å fremskyve praksisen F raksis - nettbaserte deltidsstudium i barnehagepedagogikk 2009/ / HF-FL/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/VVE B 4 ***** ***** ***** Midlertidig ansettelse som postdoktor i regnskap og revisjon, eksternt finansiert Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat/postdoktor innen regnskap og revisjon, st.id / /2009 V-ADM/KB Offl niversitetet i tavanger V-ADM/KB raksis i ukene 7 og 8 - innvilget søkand F raksis - nettbaserte deltidsstudium i barnehagepedagogikk 2009/ /2009 HF-FL/VVE Mottaker Mottaker ***** ***** niversitetet i tavanger HF-FL/VVE ide: 13 av 39

14 øknad om opptak til enkeltfag med til sammen 30 studiepoeng tudentmappe ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/MAH B 2 ***** øknad om opptak til enkeltfag med til sammen 30 studiepoeng tudentmappe ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/MAH B 2 ***** nnvilget søknad om opptak til enkeltfag med til sammen 30 studiepoeng tudentmappe ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/MAH Opptak til enkeltfag med til sammen 30 studiepoeng tudentmappe ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/MAH ide: 14 av 39

15 øknad om permisjon uten lønn som univiersitetslektor i statistikk/metode, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/AHA niversitetet i tavanger V-NH/AHA Forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor i bedriftsøkonomi i 50% stilling, st.id ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 TAB-A/YKV Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/KB Hvilken generell kunnskap bør lærerne ha om barn som har opplevd omsorgssvikt og hvordan kan de best forholde seg til slike barn? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 15 av 39

16 Midlertidig ansettelse i ledig 80% stilling som daglig leder/førstekonsulent for Nettverk for kjønnsforskning, st.id Tilsettingsprosess daglig leder (førstekonsulent) 80% midlertidig stilling NFK Nettverk for kjønnsforsking, st.id / /2009 V-ADM/KB Offl niversitetet i tavanger V-ADM/KB Forlengelse av midlertidig ansettelse i 50% stilling som administrator for finanssatsingen, st.id ersonalmappe ***** ***** 2008/ /2009 V-ADM/KB Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/KB Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BHO280 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-NH/CEL Oppsigelse av stilling som prosjektmedarbeider ersonalmappe ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/AKRA Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/AKRA ide: 16 av 39

17 Det terapeutiske rom, med plass for flere stemmer? En kvalitativ studie om brukermedvirkning i rusbehandling Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Vendepunkt mot trivsel på tross av kronisk sykdom Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Development of an integrated inspection and maintenance strategy Masteroppgaver TN-ØR Teknologi/ivilingeniør - Risikostyring / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ira-kvina utbyggingen: effekter på vannkjemi, forsuringssituasjon og fiskebestander i ira Masteroppgaver TN-MN Biologisk kjemi / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 17 av 39

18 Resultat av klage på sensurvedtak MAMA - Våren 2009 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-ADM/ALR Oppnevning som ekstern klagsensor for ordinær og utsatt eksamen, Master i osialpedagogikken kunnskapsgrunnlag (MO 113) med innleveringsdato: Oppnevning av interne klagesensorer - sosialfag 2007/ /2009 V-ADM/H 453 niversitetet i tavanger V-ADM/H Vedrørende godkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-MK/ALA Oppnevning som ordinær sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for helsefag, videreutdanning i kreftsykepleie Oppnevning av sensorer ved nstitutt for helsefag / /2009 V-H/TWG 453 niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 18 av 39

19 Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALA niversitetet i tavanger V-MK/ALA Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALA niversitetet i tavanger V-MK/ALA Oppnevning som ordinær sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for helsefag, videreutdanning i kreftsykepleie Oppnevning av sensorer ved nstitutt for helsefag / /2009 V-H/TWG 453 niversitetet i tavanger V-H/TWG Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALA niversitetet i tavanger V-MK/ALA ide: 19 av 39

20 Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALA niversitetet i tavanger V-MK/ALA kolevegring og skolebaserte tiltak Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/ALA niversitetet i tavanger V-MK/ALA Vedrørende forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/TOHA niversitetet i tavanger V-MK/ALA ide: 20 av 39

21 Ole: et problem eller en mulighet? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** amhandling og samarbeid mellom barneverntjenesten og skole i krevende saker : hvilke utfordringer ligger i samarbeidet? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/AØ niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Varsel om opphør av vikariat i 70% stilling som universitetslektor i reiselivsfag ersonalmappe ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 21 av 39

22 nnvilget søknad om godkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/VHJ niversitetet i tavanger V-MK/VHJ nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag O2500 og MKN2000 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/JL niversitetet i tavanger V-MK/JL øknad om godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BØK155 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ide: 22 av 39

23 Referat fra styremøte i programkomiteen NORADs bilaterale og multilaterale masterprogrammer innen energi- og petroleumssektoren (Ene) / /2009 TAB-A/GR 351 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/KHH TE rogramstyret Ene nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/JL niversitetet i tavanger V-MK/JL Tilsetting i vikariat som førstekonsulent ved tab, NettOp, i ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 TAB-A/YKV Offl. 25 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB Tilsetting i midlertidig stilling som konsulent ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 HF-ADM/GMA Offl. 25 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA ide: 23 av 39

24 øknad om utsettelse av foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2009 V-ADM/GAK Offl. 25 niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Entreprenørskap som pedagogisk metode i den videregående skole Masteroppgaver V-ØL erviceledelse / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Tilsetting i 50 % tidsbegrenset stilling ved niversitetsbiblioteket, Avdeling Arkeologisk museum ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 TAB-A/YKV Offl. 25 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB øknad om endelig innpassing av eksterne studier i allmennlærerutdanningen tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2009 HF-ADM/EV Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 5 ***** ide: 24 av 39

25 Avslått søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner i Master i sosialt arbeid tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR nnvilget søknad om endelig innpassing av eksterne studier i allmennlærerutdanningen tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/EV niversitetet i tavanger HF-A/GNJ nnvilget søknad om begrenset deltidsopptak for å fullføre bachelorgrad i biologisk kjemi tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB Å ha tilsynsfører : ungdommers erfaringer i kontakt med tilsynsfører Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 25 av 39

26 Anvendelse av internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (icf) innen hjerneslagsområdet Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Med rolle som utfører : en kvalitativ studie av sykepleiere i hjemmebaserte tjenester Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning : brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Fra dovegg til nettvegg Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 26 av 39

27 L. tlån av flintdolk. Norsk jøfartsmuseum til AM: svar på forespørsel om lån av flintdolk til basisutstilling om skipets teknologi tlån av flintdolk til Norsk jøfartsmuseum 2009/ / AM-AMLNG/MHØ 773 Mottaker Norsk jøfartsmuseum niversitetet i tavanger AM-AMLNG/MHØ øknad om permisjon - endret utdanningsløp H tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ ***** Nu. Vest-Agder. Vennesla k. Dendrokronologisk undersøkelse av Venneslamaterialet. AM til Maarit Kalela-Brundin: var på forespørsel om å bruke innsamlet materiale Vest-Agder, Vennesla k. Dendrokronologisk undersøkning på Vennesla materialet 2009/ / AM-AMLNG/MHØ 774 niversitetet i tavanger AM-AMLNG/MHØ ide: 27 av 39

28 Hvordan kan en utvikle elevers historiebevissthet ved hjelp av fortellingen om den norske utvandringen til New Zealand på 1870-tallet? Masteroppgaver HF-K Historiedidaktikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** tviklinga av historiske spel i Noreg Masteroppgaver HF-K Historiedidaktikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Byjubileene i andnes i 1960 og 1985 : en studie av historiebruk Masteroppgaver HF-K Historiedidaktikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** øknad om innpassing av fag i idrett bachelor tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 6 ***** ide: 28 av 39

29 Tilbud om utvekslingsplass ved Conservatorio di Musica Frosinone tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/TNH Mottaker niversitetet i tavanger HF-MD/TNH Conservatorio di Musica "Licinio Refice" Høring - Evaluering av økonomifaglig forskning Økonomifaglig forskning 2008/ / V-NH-ØL/BRA 427 Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/BRA B niversitets- og høgskolerådet Kontrakt for samarbeid i prosjektet Geochemical nvestigation of Carbone dioxide sequestration in a typical mature oil reservoir rosjekt Geochemical nvestigation of Carbone dioxide sequestration in a typical mature oil reservoir 2009/ /2009 TN-T/TEF 341 Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/TEF Dong Energy ide: 29 av 39

30 Endringer i statsbudsjettet for 2009 som følge av feil uttelling i finansieringssystemet for videreutdanninger i helsefag tatsbudsjettet / / TAB-ØVA/TOK 115 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet Endring i ehorte vedlikeholdsavtale samt registrering av antall brukere og moduler nnføring av ehorte 2007/ / FRE-D/B Mottaker niversitetet i tavanger FRE-D/B ErgoGroup A Oppsigelse av stilling som førsteamanuensis ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA B 6 ***** øknad om stillingsbetegnelse førsteamanuensis, samt lønnsopprykk ersonalmappe ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA B 0 ***** ide: 30 av 39

31 Oppsigelse av 50 % stilling som universitetslektor i idrett ved i ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA B 5 ***** kjerming i akuttpsykiatriske avdelinger Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Brukermedvirkning i en intensivavdeling sett med nære pårørendes øyne Masteroppgaver V-H Helse og sosialfag med fokus på brukerperspektivet / /2009 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Manglende innsending av oppfølgingsplan ersonalmappe ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA B 8 NAV Årstad ide: 31 av 39

32 Klage på karaktersetting BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/CEL *** 3 ***** Faktura fra earson Education Feilsendte bøker fra earson Education 2009/ /2009 TAB-ØVA/EH Mottaker niversitetet i tavanger TAB-ØVA/EH B earson Education Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/CEL *** 4 ***** 3481 Leieforhold Arne Rettedals hus Eksterne lokaler 2007/ / FRE/JBM 035 Mottaker niversitetet i tavanger FRE/JBM tatsbygg Vest ide: 32 av 39

33 øknad om permisjon fra studier våren 2010 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/AFL Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/EV ***** luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/TAB TE ***** luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/TAB TE ***** Høring - Forskrift om rammeplan for grunnskoelærerutdanning ved amisk høgskole Høring - forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning 2009/ /2009 TAB-A/MCF 008 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ide: 33 av 39

34 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/TAB TE ***** luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/TAB TE ***** luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / FRE-E/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/TAB TE ***** Klage på karaktersetting B230 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/ALR Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** ide: 34 av 39

35 Klage på karaktersetting B230 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger V/[fordelt] ***** Klage på karaktersetting BHO280 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/CEL Mottaker niversitetet i tavanger V-NH/CEL *** 2 ***** Klage på karaktersetting B200 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** Klage på karaktersetting BO340 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ***** ide: 35 av 39

36 øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/TOHA Mottaker niversitetet i tavanger V-NH/CEL B 4 ***** Klage på karaktersetting B200 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THE Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** Klage på karaktersetting B200 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** Avtale om kommersialisering av nfarktanalyse Avtale om kommersialisering av nfarktanalyse 2009/ / DR-/EKL 321 Mottaker niversitetet i tavanger DR-/EKL rekubator ide: 36 av 39

37 Klage på karaktersetting B200 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/NNL Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** ignert nter-nstitutional Erasmus avtale / /2013 NHØL - Akademia Wychowania Fizycnego Józefa ilsudskiego w Warszawie - Erasmus bilateral avtale 2008/ / V-ADM/TOHA 341 Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/TOHA Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa ilsudskiego w Earsawie øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM ***** ide: 37 av 39

38 øknad om permisjon/endret utdanningsløp tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2009 V-ADM/MGJ Mottaker niversitetet i tavanger V-H/MGJ B ***** Klage på karaktersetting MKK100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** øknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/JFJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-MD/JFJ ***** Klage på karaktersetting B230 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** ide: 38 av 39

39 Klage på karaktersetting B230 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/ALR Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/ALR ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan/godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/TBRB Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM ***** ide: 39 av 39

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer