INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 15. FEBRUAR ORIENTERINGSSAKER ETISKE RETNINGSLINJER FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE SAMORDNING AV DEN UTADRETTEDE PARKVIRKSOMHETEN OG VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG OG BYENS GRAVLUNDER ORDFØRERLØNN I NYE KRISTIANSUND ÅRSMELDING SAMMENSLUTNINGSPROSJEKTET PLAN FOR SKOLEDAGER, FERIER OG FRIDAGER SKOLEÅRENE 2007/2008, 2008/2009 OG 2009/ INVITASJON TIL TEGNING AV AKSJER I BØLGEN INVEST AS VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 15. FEBRUAR VEDLEGG 2: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 5. MARS VEDLEGG 3: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV PROSJEKTGRUPPE 16. MARS Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /012 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 15. februar 2007 Protokoll fra møte i fellesnemnda 15. februar 2007 Møtested Frei rådhus Møtedato Torsdag 15. februar 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Varamedlemmer som møtte Fra administrasjonen møtte Maritta Ohrstrand (nestleder), Astrid-Iren Brevik, Bjarne S. Elde, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Steve Runar Kalvøy, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Kirsti Dyrnes, Per Kvalvik, Per Kristian Øyen, Terje Fugelsnes. Dagfinn Ripnes, Anette Thomsen, Ellinor Røsandhaug, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla, Per Eirik Bentz, Olaf Torvik Ove Todal (for Dagfinn Ripnes), Ole Henning Ødegård (for Ellinor Røsandhaug) (permisjon etter sak 07/003), Lill Sonja Nilsen (for Joakim Røsandhaug), Erik Aasprong (for Anette Thomsen), Andreas Sandvik (for Kirsten S. Gulla), Anne Elisabeth Nilssen (for Per Eirik Bentz) Anton Monge, Helge Carlsen, Inge Martin Måløy, Kjell Sæther, Karl Kjetil Skuseth, Petter Ingeberg, Nils Walseth, Henry Johansen, Svein Taknæs og Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Anne Grethe Holmen viste til den store mengden med saksdokumenter som følger med innkallingene til møtene i fellesnemnda, og ber om at prosjektledelsen sørger for innbinding av dokumentene og at det blir brukt fargede-skilleark for å lette oversikten. Etter forslag fra Maritta Ohrstrand trekkes sak 07/007, Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslåing av Kristiansund og Frei kommune, fra sakslisten. Etter forslag fra Maritta Ohrstrand blir fellesnemnda forelagt et forslag til uttalelse vedrørende vakt- og beredskapsordninger mellom de to sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Forslaget blir satt opp som sak nr. 07/011. 2

3 Etter forslag fra Maritta Ohrstrand blir arbeidet med Freifjordtunnelen satt opp som orienteringssak. Anne Grethe Holmen etterlyste et opplegg for fellesnemnda med videre oppfølging av SWOT-analysen fra seminaret i Sunndal våren Maritta Ohrstrand opplyste at fellesnemnda vil bli involvert i dette gjennom arbeidet med kommuneplanen. Per Kristian Øyen viste til det akutte behovet for flere sykehjemsplasser i Kristiansund, og ber fellesnemnda ta stilling til om Frei rådhus kan benyttes i denne sammenhengen. Fellesnemnda går enstemmig inn for at saken oversendes arbeidsgruppen Administrasjonsbygg for videre behandling. 07/001 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 godkjennes. Vedtak (enstemmig) Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 godkjennes. 07/002 Orienteringssaker Grete Reitan og Bjørn Michelsen informerte om prosjektet Guris Gave. Maritta Ohrstrand orienterte om siste nytt fra Frei. Anton Monge orienterte om rullebaneutvidelsen ved Kvernberget flyplass. Referat fra fellesmøte mellom administrativ prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe, 14. desember Ingen merknader Referat fra administrativ styringsgruppe 8. januar Ingen merknader Referat fra administrativ prosjektgruppe 26. januar Ingen merknader Referat fra administrativ styringsgruppe 29. januar - Ingen merknader Personalsjef Nils Walseth orienterte fra møte i partsammensatt utvalg (PAU) 12. februar, med fokus på omgjøring av stilling som seksjonsleder ved Utviklingsseksjonen, til stilling som informasjonsleder i nye Kristiansund kommune. Personalsjef Nils Walseth orienterte om utlysning av kommunalsjef 1 stillingen. Andreas Sandvik varslet at han i sak 07/004 ville komme tilbake til spørsmålet om utlysning av kommunalsjef 1 stillingen. Personalsjef Nils Walseth orienterte om plan for innplassering av personell til nye Kristiansund kommune. Maritta Ohrstrand orienterte om KS-samling 14. og 15. mars 2007 i Kristiansund om kommunesammenslåing. Maritta Ohrstrand orienterte om møtet i valgstyret 15. februar. Styret ble konstituert med ordfører Dagfinn Ripnes som leder og ordfører Maritta Ohrstrand som nestleder. Svein Taknæs informerte om innholdet i den nye felles hjemmen for Frei og Kristiansund kommuner. Anton Monge orienterte om alternativer for finansiering av Freifjordtunnelen. Saken tas opp i formannskapet og kommunestyret i Frei, og likeledes i driftsutvalget og bystyret i Kr.sund. Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/002 til orientering. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tar sak 07/002 til orientering. (Møtet ble midlertidig hevet, med pause, mellom kl og ) 3

4 07/003 Implementering av visjon og grunnverdier Med bakgrunn i at medlemmene i fellesnemnda er inviterte til en felles samling med enhetslederne i Frei og Kristiansund 26. april 2007, var Arild Hoksnes invitert til møtet for å gi en presentasjon/innføring i status og det videre arbeidet med visjonen og grunnverdiene gjennom hustavlen oss i mellom. Saken ble lagt fram for fellesnemnda uten innstilling. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tok Arild Hoksnes sin presentasjonen til orientering. Ole Henning Ødegård fikk innvilget permisjon etter sak 07/ /004 Justering av prosjektorganiseringen som følge av rådmannsansettelsen Innstilling 1. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen Sammensettingen av prosjektgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen, leder Prosjektleder Petter Ingeberg, nestleder Driftssjef Kjell Sæther Økonomisjef Per Sverre Ersvik Personalleder Sigvard Thy Personalsjef Nils Walseth Tillitsvalgte fra Frei kommune: Astrid K. Grødal og Bjørn Thore Schrøen Tillitsvalgte fra Kristiansund kommune: Gunn Otnes og Geir Ole Kanestrøm Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett 2. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og driftssjef i Frei utgjør et arbeidsutvalg som forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og saksliste. koordinerer arbeidet med kontakten til administrativ styringsgruppe. sørger for at vedtak blir gjort kjent og iverksatt. 3. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen Sammensettingen av den administrative styringsgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen (leder) Prosjektleder Petter Ingeberg (nestleder) Rådmann Anton Monge Rådmann Inge Martin Måløy Kommunalsjef Helge A. Carlsen Driftssjef Kjell Sæther Utviklingssjef Karl Kjetil Skuseth Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett. 4. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Styringsgruppens arbeidsutvalg består av påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og rådmennene i dagens Frei og Kristiansund kommuner. 4

5 5. Justering av pkt. 5 i mandatet for Fellesnemnda - Saksforberedelse Pkt 5 i mandatet endres slik: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politisk arbeidsutvalg. b. Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder og har møte og talerett i fellesnemnda. Merknader Maritta Ohrstrand opplyste at ny kommunalsjef 1 var falt ut i opplistingen over medlemmene i administrativ styringsgruppe. Under punktet justering av mandatet for fellesnemnda var formuleringen Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda falt ut. Videre at man ved en feil hadde glemt å slette siste avsnitt i saksutredningen til denne saken. Endringsforslag Andreas Sandvik fremmet på vegne av V og Ap følgende forslag: Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt. I utlysingsteksten tas følgende med: Kvinner oppfordres til å søke. Votering Forslaget ble debattert, og delt i to separate forslag i avstemningen med følgende resultat: 1. Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer. 2. I utlysningsteksten skal formuleringen Kvinner oppfordres til å søke tas med. Vedtatt med 16 mot 4 stemmer. 3. Innstillingen til fellesnemndsak 07/004 ble deretter enstemmig vedtatt med den korrigering som nevnt av Maritta Ohrstrand under rubrikken merknader Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/004 ble følgende 1. Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt. 2. I utlysningsteksten skal formuleringen Kvinner oppfordres til å søke tas med. 3. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen. Sammensettingen av prosjektgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen, leder Prosjektleder Petter Ingeberg, nestleder Driftssjef Kjell Sæther Økonomisjef Per Sverre Ersvik Personalleder Sigvard Thy Personalsjef Nils Walseth Tillitsvalgte fra Frei kommune: Astrid K. Grødal og Bjørn Thore Schrøen Tillitsvalgte fra Kristiansund kommune: Gunn Otnes og Geir Ole Kanestrøm Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett 4. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen. Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og driftssjef i Frei utgjør et arbeidsutvalg som forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og saksliste. koordinerer arbeidet med kontakten til administrativ styringsgruppe. sørger for at vedtak blir gjort kjent og iverksatt. 5. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen. Sammensettingen av den administrative styringsgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen (leder) Prosjektleder Petter Ingeberg (nestleder) 5

6 Rådmann Anton Monge Rådmann Inge Martin Måløy Kommunalsjef Helge A. Carlsen Ny kommunalsjef 1 Driftssjef Kjell Sæther Utviklingssjef Karl Kjetil Skuseth Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett. 6. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen. Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Styringsgruppens arbeidsutvalg består av påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og rådmennene i dagens Frei og Kristiansund kommuner. 7. Justering av pkt. 5 i mandatet for Fellesnemnda Saksforberedelse. Pkt 5 i mandatet endres slik: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politisk arbeidsutvalg. b. Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda. c. Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda d. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder og har møte og talerett i fellesnemnda. 07/005 Eventuell ekstern vurdering av driften i nye Kristiansund kommune Innstilling Fellesnemnda mener at det ikke er hensiktsmessig å følge henstillingen fra Kristiansund bystyre om å starte forberedelser nå for en gjennomgang av driften i de sammenslåtte kommunene Frei og Kristiansund for å finne områder for effektiviseringstiltak. En eventuell ekstern gjennomgang av driften er en sak som må behandles av bystyret i nye Kristiansund kommune, når man mener det er behov for det. Gruppemøte Etter forespørsel fra Frp ble det innvilget pause for gruppemøte, og møtet i fellesnemnda ble midlertidig hevet fra kl Endringsforslag Steve Runar Kalvøy fremmet følgende endringsforslag: Nytt avsnitt 2: Prosessen med ekstern vurdering av driften i nye Kristiansund kommune settes i gang høsten Vedtak Innstillingen ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer ved bruk av leders dobbeltstemme. Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/005 ble følgende Fellesnemnda mener at det ikke er hensiktsmessig å følge henstillingen fra Kristiansund bystyre om å starte forberedelser nå for en gjennomgang av driften i de sammenslåtte kommunene Frei og Kristiansund for å finne områder for effektiviseringstiltak. En eventuell ekstern gjennomgang av driften er en sak som må behandles av bystyret i nye Kristiansund kommune, når man mener det er behov for det. 6

7 07/006 Felles barneverntjeneste i Kristiansund og Averøy kommuner Berit Roll Elgsaas orienterte om bakgrunn for og innhold i saken. Innstilling 1. Det etableres en felles barneverntjeneste for Kristiansund/Frei og Averøy. 2. Den felles barneverntjenesten trer i kraft fra 1. januar 2008 og baseres på vedlagte avtale- Forslag til avtale om felles barneverntjeneste for Kristiansund og Averøy kommuner Vedtak (enstemmig) 1. Det etableres en felles barneverntjeneste for Kristiansund/Frei og Averøy. 2. Den felles barneverntjenesten trer i kraft fra 1. januar 2008 og baseres på vedlagte avtale- Forslag til avtale om felles barneverntjeneste for Kristiansund og Averøy kommuner 07/007 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslåing av Kristiansund og Frei kommuner Saken ble trukket fra sakslisten (jf. merknader til innkalling og saksliste). 07/008 Innkomne merknader til utkast til planprogram for felles kommuneplan for Frei og Kristiansund - samfunnsdelen Innstilling Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som endelig planprogram for kommuneplanarbeidet for Kristiansund samfunnsdelen. Endringsforslag Terje Fugelsnes fremmet følgende endringsforslag: Forslag 1: Pkt 3.8 Arealpolitikk, under avsnittet Forslag til mål : Sikre en bærekraftig arealforvaltning som gir en balansert utvikling av kommunen, gode og varierte bomiljøer, gode muligheter for allsidige nærmiljø- og naturopplevelser, samt ivaretar det biologiske mangfoldet Forslag 2: Pkt 3.8 Arealpolitikk, under avsnittet Utredningsbehov : Siste kulepunkt foreslås utvidet med følgende: nye områder for masseuttak og områder for deponering av rene masser fra tomter og andre utbyggingstiltak. Anne Grethe Holmen fremmet følgende forslag: Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget og i fellesnemnda, godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som foreløpig planprogram for kommuneplanarbeidet for KSU Votering Forslaget fra Anne Grethe Holmen ble vedtatt med 14 mot 6 stemmer. Forslaget fra Terje Fugelsnes ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer. Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/008 ble følgende Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget og i fellesnemnda, godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som foreløpig planprogram for kommuneplanarbeidet for KSU

8 Følgende endringer gjøres i planprogrammet: Pkt 3.8 Arealpolitikk utbyggingsmønster Forslag til mål : Sikre en bærekraftig arealforvaltning som gir en balansert utvikling av kommunen, gode og varierte bomiljøer, gode muligheter for allsidige nærmiljø- og naturopplevelser, samt ivaretar det biologiske mangfoldet. Pkt 3.8 Arealpolitikk utbyggingsmønster - Utredningsbehov: Siste kulepunkt utvides med følgende: nye områder for masseuttak og områder for deponering av rene masser fra tomter og andre utbyggingstiltak. 07/009 Utviklingsmål for grunnskolen i Kristiansund og Frei Innstilling Fellesnemnda slutter seg til forslag til utviklingsmål for grunnskolene i Frei og Kristiansund slik det går fram av saksutredningen til fellesnemndsak 07/009 Votering (enstemmig) Fellesnemnda slutter seg til forslag til utviklingsmål for grunnskolene i Frei og Kristiansund slik det går fram av saksutredningen til fellesnemndsak 07/009 07/010 Strategiplan stiftelsen Nordmøre Museum , høringsuttalelse Innstilling Fellesnemnda slutter seg til kommentarene til strategiplan for Nordmøre museum slik det går fram av saksframlegget til fellesnemndsak 07/010. Votering (enstemmig) Fellesnemnda slutter seg til kommentarene til strategiplan for Nordmøre museum slik det går fram av saksframlegget til fellesnemndsak 07/ /011 Høringsuttalelse til forslag om endring av 15 i barnehageloven Innstilling Fellesnemnda for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund avgir følgende uttalelse til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 22. desember 2006 om endring av 15 i barnehageloven. Det synes riktig at det utarbeides retningslinjer som gjør at maksprisen gjelder for alle foreldre/foresatte, også de som har bedriftsplass. Ved en slik endring av barnehageloven er det viktig at dette ikke samtidig fører til et inntektstap for de barnehagene som selger barnehageplasser til bedrifter. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund avgir følgende uttalelse til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 22. desember 2006 om endring av 15 i barnehageloven. Det synes riktig at det utarbeides retningslinjer som gjør at maksprisen gjelder for alle foreldre/foresatte, også de som har bedriftsplass. Ved en slik endring av barnehageloven er det viktig at dette ikke samtidig fører til et inntektstap for de barnehagene som selger barnehageplasser til bedrifter. 8

9 07/012 Eventuell uttalelse fra fellesnemnda vedr. høringsuttalelse fremmet av styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Fellesnemnda diskuterte saken, men vedtok at man foreløpig ikke sender en uttalelse om saken til styret i Helse Midt-Norge HF. Margrete Magerøy Prosjektmedarbeider Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 15. februar 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /013 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Siste nytt fra/om nye Kristiansund (v/prosjektleder) Orientering om økonomistatus i kommunesammenslutnings-prosjektet pr mars 2007 Referat møte i administrativ styringsgruppe 15. februar 2007 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 5. mars 2007 Referat møte i administrativ prosjektgruppe 16. mars 2007 Student i sammenslåingsprosjektet Møte med Arild Hoksnes 26. april Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/013 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 10

11 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Sigvard Thy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /014 Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune Bystyret vedtok , sak nr. 67/91, etiske retningslinjer for Kristiansund kommune. I møte vedtok bystyret et tillegg til punkt 3 d. Dette tillegger ble innarbeidet i retningslinjene. I forbindelse med kommunesammenslåingen er retningslinjene gjennomgått på nytt. I dette arbeidet er det bl.a. sett hen til senere lovendringer (bl.a. arbeidsmiljøloven), etiske retningslinjer for statstjenesten og andre kommuner (spesielt Trondheim). Et forslag til reviderte etiske retningslinjer ble forelagt partssammensatt utvalg i møte Her ble forslaget enstemmig vedtatt. Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune må vedtas av Fellesnemnda, og saken legges derfor fram for endelig vedtak her. Forslag til VEDTAK Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kristiansund kommune vedtas i samsvar med vedlagte utkast. Fellesnemnda anbefaler at retningslinjene gjøres gjeldende for Frei og Kristiansund kommuner i Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i nye Kristiansund kommune 1. Generelt Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesgoder stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sitt virke for kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til lovlig fattede vedtak. 2. Hensynet til innbyggerne - kommunens omdømme Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at deres adferd og handlinger danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Folkevalgte og ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres partiskhet. Det skal være åpenhet og innsyn i kommunens forvaltning, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet, og på den måten kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver. Folkevalgte og ansatte skal vise måtehold i omgang med alkohol når de representerer kommunen på tjenestereiser og deltar på div. kurs/konferanser som betales av kommunen. 3. Ivaretakelse av menneskeverdet Folkevalgte og ansatte skal behandle brukere, kolleger og andre de kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Ansatte og folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet. Folkevalgte og ansatte skal avstå fra kjøp/salg av seksuelle tjenester, eller avtale slikt kjøp/salg, i arbeidstiden og på tjenestereiser. 4. Personlige fordeler - integritet Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver/oppmerksomhet av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster, konfekt og lignende Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse retningslinjene skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Moderate formere for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak. 12

13 5. Habilitet Kommunes folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette betyr at man ikke kan ha ekstraverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med kommunens/arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til kommunens forvaltning. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak man har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med nærmeste overordnet. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetsforhold til kommunens virksomhet. Familiære- og andre nære sosiale forbindelser. 6. Varsling Ansatte har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i kommunen. Før slik varsling skjer, skal forholdet først være tatt opp internt/tjenestevei så langt dette er mulig. 7. Bruk av kommunale eiendeler Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. 8. Fortrolige opplysninger - informasjon Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Opplysningene må kun brukes til det formål de er gitt. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 13

14 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Tore Aukan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /015 Samordning av den utadrettede parkvirksomheten og vedlikehold av idrettsanlegg og byens gravlunder Bakgrunn Kristiansund bystyre vedtok enstemmig følgende i møte den sak 06/3: Samordning av den utadrettede parkvirksomheten, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikehold av gravlundene, samt felles maskinpark i den nye kommunen, og plassering av ansvar for vedlikehold av uteområdene rundt offentlige bygg vurderes i samorganiseringsprosessen med Frei. Fellesnemnda vedtok i møte den , sak 06/41 hovedorganiseringan av de tekniske tjenester med 5 enheter; Bygg- og eiendom, Bygningssjefen, Byingeniøren, Brannvesen og Parksjefen. Kristiansund kirkelige fellesråd er underlagt eget lovverk, og fellesrådets aktivitet er holdt utenfor i denne sammenheng. En gruppe bestående av kommunalsjef Kjell Sæther, daglig leder/kirkeverge Mildrid Fiske, enhetsleder Arne Jostein Eide, byingeniør Eivind Raanes og parksjef Tore Aukan har vurdert grønn sektor med bakgrunn i overnevnte vedtak. Status Alle enhetene vil ved kommunesammenslåingen få tilført nye, omfattende arbeidsoppgaver. En del av oppgavene vil bli slått sammen i Det er derfor ikke ønskelig med en større omorganisering i denne omgang, da den enkelte enhet trenger tid til koordinering av eksisterende og nye oppgaver i forhold til bemanning, maskiner, utstyr og transportmateriell. (Nye oppgaver er listet opp under den enkelte enhet i vedlegget) Struktur / organisering Av det som er nevnt foran foreslår arbeidsgruppa at Atlanten idrettspark og Parksjefen fortsetter som selvstendige enheter inntil videre for å høste erfaring av utvidelsen av ansvarsområdene. Kristiansund kirkelige fellesråd, som har ansvar for kirkegårdsforvaltningen, er en egen selvstendig organisasjon. (Kirkeloven av 1996) Spørsmålet om en evt. samling/samdrift av de grønne og den grønne delen av kirkegårdsdriften, foreslås derfor utsatt til nykommunen har satt seg, og man kan basere vurderingen på driftsrelaterte forhold i hele nykommunen. Lokalisering Enhetene er i dag lokalisert med tre hovedbaser; kirkegårdsdriften har hovedbase på Kirkelandet gravsted, Atlanten idrettspark har hovedbase på Atlanten og parkvesenet har hovedbase på Hagelin med framskutt base i Roligheten i hovedsesongen. Felles lokalisering av ansatte, maskiner, utstyr og transportmateriell har vært diskutert med tanke på bedre utnyttelse av enhetenes samlede ressurser, med Hagelin som hovedbase. 14

15 Kristiansund kirkelige fellesråd styrer kirkegårdsdriften med Kirkelandet kirkegård som hovedbase. De fleste oppgavene i kirkegårdsforvaltningen er knyttet til Kirkelandet kirkegård og driften av krematoriet. Det nye krematoriebygget vil ivareta arbeidernes indre fasiliteter på en god måte i forhold til dagens situasjon. Kristiansund kirkelige fellesråd ser ikke at det er rasjonelt å flytte hovedbasen vekk fra der de fleste arbeidsoppgavene er. Atlanten idrettspark har tilfredsstillende lokaliteter ved dagens hovedbase, med kort avstand til anleggene ved Atlanten idrettspark. Øvrige anlegg er spredt over hele kommunen, og har ikke samme fordel i forhold til hovedbasens plassering. Dersom det foreslåtte hotellet ved Wilhelm. Dalls vei skulle bli en realitet kan idrettsparken miste sin lagerfunksjon, og nye lokaliteter må etableres. Dersom en slik situasjon skulle oppstå må etablering på Hagelin vurderes som et alternativ. I forbindelse med Atlanterhavstunellen skal det bygges ny vei fra Hagelin til Atlantenområdet, noe som vil gi ubetydelig lengre transport fra hovedbase til anleggene på Atlanten, og vil være uten reell betydning for betjening av øvrige anlegg innenfor ansvarsområdet. Atlanten idrettspark ønsker uansett nærhet til Atlanten stadion og den nye kunstisbanen. Ved lokalisering av kjøretøy og materiell for øvrig utenfor Atlantenområdet, bruker uansett idrettsparkens ansatte lengre tid på henting/bringing. Hagelin har i følge byingeniøren, kapasitet til å dekke behovet for idrettsparkens uteavdeling ved en eventuell flytting. Flytting vil medføre utvidelse av byingeniørens planlagte lagerbygg, mens det allerede finnes indre fasiliteter for idrettsparkens to faste medarbeidere. Parkvesenet er allerede etablert på Hagelin, med de fordeler dette innebærer i forhold til samdrift med byingeniørens uteavdeling. På bakgrunn av erfaring fra byingeniørens og parksjefens felles lokalisering og samdrift er det oppnådd synergieffekter med økt effektivitet. Etter arbeidsgruppens vurdering vil synergieffekter med økt effektivitet best oppnås ved samlokalisering. Tjenesteyting Som alternativ til samlokalisering har gruppa drøftet spørsmålet om tjenesteyting, intern og ekstern. I begge tilfellene betyr det at enhetene fortsetter som før, men at det for den interne tjenesteytingen inngås et mer formelt og forpliktende samarbeid enn hva tilfellet er i dag. Kristiansund kirkelige fellesråd har allerede en tjenesteytingsavtale som blir fornyet i forbindelse med kommunesammenslåingen.. Ekstern tjenesteyting fortsetter som før. Bruk av maskiner og utstyr Enhetene drifter i hovedsak samme type anlegg, med stort sett sammenfallende behov for maskiner, utstyr og transportmateriell, dog i noe ulike størrelser og omfang. Det er liten tvil om at det i perioder kan være overkapasitet på materiell. En kompliserende faktor ved sambruk er at alle enhetene er sterkt sesongrelatert, og spesielt sårbare for materiellsvikt i sesongen. En forutsetning for effektiv sambruk vil derfor være ledig kapasitet hos den enheten som eventuelt avgir utstyr. Det er positiv vilje i alle enhetene til å inngå forpliktende avtaler om sambruk av materiell. Bruk av personell Ingen av enhetene har overkapasitet på personelln. Det er imidlertid også på dette området en positiv holdning til bruk av personell på tvers av enhetene, dersom forholdene ligger til rette for det. Parkvesenet er den eneste enheten i kommunen med gartnerfaglig kompetanse, som kan benyttes av øvrige enheter ved behov. Også dette forholdet må reguleres i forpliktende avtaler, og vil etter arbeidsgruppens vurdering ha størst effekt ved samlokalisering. 15

16 Transportmateriell Enhetene har ulik sammensetning av transportmateriell. Variasjonen er stor, og dekker daglige transportbehov for de fleste enhetene. Det er også her en positiv holdning til sambruk, som må reguleres i forpliktende avtaler. Sambruk vil etter kommunens vurdering også på dette området ha størst effekt ved felles lokalisering. Økonomiske konsekvenser Til tross for periodevis ledig kapasitet, har ingen av enhetene generell overkapasitet verken på maskiner, utstyr, transportmateriell eller personell. Alle enheten har stor aktivitet i hoved-sesongen med intens bruk av materiell, fordelt på mange brukere. Derfor er det også stor slitasje på redskapen, med behov for hyppig utskifting av deler av materiellet. Ansvar for vedlikehold og fornying av materiell ligger hos den enkelte enhet uavhengig av hvem som er bruker. Ved sambruk av materiell må en regne med økt slitasje og hyppigere utskifting på grunn av flere brukere og økt driftstid på det enkelte objekt. Sambruk av materiell som nevnt foran, maskiner, utstyr, transportmateriell og personell, må derfor skje som leie etter faste avtalte priser. Avtaler Som basis for sambruk av maskiner, utstyr, transportmateriell og personell forutsetter arbeidsgruppen at det blir utarbeidet forpliktende avtaler enhetene i mellom. Avtalene skal omfatte oversikt over materiell, priser og forpliktelser i avtaleperioden. Arbeidsgruppens tilrådning legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak Det utarbeides forpliktende avtaler for tjenesteyting mellom Kristiansund kirkelige fellesråd, Atlanten idrettspark og parksjefen. Avtalene skal omfatte og regulere sambruk av maskiner, utstyr, transportmateriell og personell, og være operativ innen sesongstart i Videre samordning av den utadrettede parkvirksomheten, vedlikehold av idrettsanlegg, plassering av ansvar for vedlikehold av uteområdene ved offentlige bygg samt felles maskinpark foreslås utsatt til nykommunen har satt seg, og man kan basere vurderingen på driftsrelaterte erfaringer. Kommunens avtaler med Kristiansund kirkelige fellesråd reguleres gjennom revisjon av tjenesteytingsavtalen i tilknytning til kommunesammenslåingsprosessen. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 16

17 Vedlegg - Parkvirksomheten og vedlikehold av idrettsanlegg og byens gravlunder. Atlanten Idrettspark Parkvesenet Kirkevergen Org. kart ( se vedlegg) Org. kart ( se vedlegg) Org. kart ( se vedlegg) Ansvar / medansvar 1. Freikollheisen 2. Vågen Tivolitomta 3. Folkeparken (delt med park) 4. CFK banen salg av tjenester 5. KFK banen salg av tjenester 6. Utleie / oppgjør for 8 gymsaler Nærmiljøanlegg / ballsletter 1. Daleasfaltbane 2. Sveggaveien - grusbane 3. Huldrestien - ballbinge 4. Dale barneskole binge/grus 5. Innlandet barneskole - binge 6. Dalabrekka barnesk. - binge 7. Stella Maris binge 8. Stormyra gressbane 9. Treningsfeltet grusbane 10. Bassenggata - grusbane 11. Torvhaugan-gress 12. Klubbenga - Solduggsvingen 13. Horisonten - grus 14. Myra ballplass - grusbane 15. Havgapet grus m/sparkevegg 16. Steinbiten gurs/basket stativ 17. Messeplassen (sandvolley, håndball, tennis) (1-7m flyttbart) Ansvar Parker og grøntanlegg 1. Innlandet 2. Hønebukta, 3. Th. Aasgaards gt. 4. Kirkelandet 5. Øverparken 6. Sentrumsparken 7. Nerparken, Bræinlunden 8. Moses plass 9. Kongens Plass / Kaibakken, Rådhusplassen, Devoldholmen /fergeterminal 10. Gomalandet 11. Gomabakken, 12. Wilh. Dalls vei inkl. rundkjøringer i Wilh. Dallsv 13. Nordlandet 14. Rundkj. Kastanjelunden, 15. parken, Grunden, 16. Anlegg Nordlandet kirke Kommunale lekeplasser 1. Innlandet: 2 stk 2. Kirkelandet: 14 stk 3. Gomalandet: 4 stk 4. Nordlandet: 32 stk Ansvar 1. Kirkelandet kirkegård 2. Nordlandet kirkegård 3. Gomalandet kirkegård 4. Innlandet kirkegård 5. Kirkelandet kapell 6. Nordlandet kapell 7. Innlandet kapell 8. Krematoriet 9. Arbeidshus Kirkelandet kirkegård 10. Arbeidshus Nordlandet kirkegård Nye oppgaver fra FREI 11. Frei kirkegård 12. Bolgen gravsted 13. Frei redskapshus 14. Frei kirke Kirkegårdsbetjeningen har ansvar for 4 kirkegårder,3 kapeller,et krematorium og to arbeidshus. Arbeidsoppgaven er mange og i tillegg til drift av grøntanleggene ble det i 2004 foretatt 50 kistebegravelser og 188 kremasjoner, derav 51 utenbysboende og 6 urnenedsettelser av utenbysboende. I tillegg har betjeningen ansvaret for stell og vedlikehold av 160 gravstellavtaler. 17

18 18. Goma grusbane 19. Røssern - grusbane 20. Røslyngveien - grusbane 21. Torsketrøa - grusbane 22. Kariveien - grusbane 23. St. Hanshaugen - grusbane 24. Skjærtangen (delt med park) Soneanelgg 1. Nordlandet u-skole 2. Kunstgressbanen 3. Skjærva Sentralanlegget 1. Atlanterhavsbadet 2. Atlanten Café 3. Idrettshall / Solariumavd 4. Treningsstudio 5. Utleielokaler etc 6. Garderobeanlegg 7. Stadionanlegget med gressbane, løpebane og speakerhus Nye oppgaver fra Frei 1. Drifting av Freikollheisen 2. Oppkjørng av skiløyper Kommunale badeplasser 1. Kolvika 2. Barnebasen 3. Litjsand 4. Skjærva Friområder og friluftsområder 1. Bautan 2. Skjærtangen 3. Vanndamman 4. Kringsjå 5. Folkeparken 6. Byskogen.. Nye oppgaver fra Frei 1. Viken gård 2. Freistranda friområde 3. Frei gamle kirkegård og bauta 4. Kvalvik fort 5. Hoel friområde 6. Vadsteinsvik friområde 7. Lekeplasser 8. Tjenesteyting offentlige bygg (b&e) Frei rådhus + Helsehuset Frei skole Rensvik skole Bjerkelund skole Frei ungdomsskole Frei sjukeheim Frei aldersboliger Beskrivelse FREI. Kirkegårdarbeider /kirketjener på Frei har ansvar for 2 kirkegårder,1 kirke og to arbeidshus. Arbeidsoppgaven er mange og i tillegg til drift av grøntanleggene er det ca begravelser pr. år. I kirketjenerdelen er det arbeidsoppgaver i forbindelse med gudstjenester/ vielser /konserter og andre arrangement i kirkehuset. I tillegg har betjeningen ansvaret for stell og vedlikehold av 30 gravstellavtaler 18

19 Oppgaver Idrettsparken har i hovedoppgave å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet for alle lag og andre innbyggere i Kristiansund/Regionen. 1. Vedlikehold av ansvarsområder og maskinelt utstyr 2. Administrere alle økonomiske transaksjoner som berører ansvarsområder 3. Tildeling av treningstider sammen med idrettsrådet 4. Se til at forholdene ligger til rette for aktivitet i anleggene 5. Se til att HMS er opprettholdt og arbeide målrettet mot en bedre HMS kultur ved virksomheten 6. Snerydding 7. Salg av tjenester 8. Skape aktivitet på anlegg og jobbe for regionssenteret Kristiansund Beskrivelse oppgaver fra Frei 9. Teknisk vedlikehold av heisanlegg i samsvar med krav fra Norske Veritas 10. Preparering av skiløyper mellom Prestmyra og Harpskaret 11. Rydding alpinbakke + langrennstrase inkl. grøftrensk 12. Vedlikehold maskiner og utstyr 13. Vedlikehold varmestue, garasje og heisbu Oppgaver Parkvesenets driftsavdeling har som hovedoppgave å opparbeide, utvikle og vedlikeholde attraktive oppholdsareal og rekreasjonsområder for byens innbyggere og andre brukere ved 1. opparbeidelse og vedlikehold av offentlige grøntanlegg; plen- og vegetasjonsareal (busker og trær, roser, stauder og sommerblomster) 2. Opparbeidelse og vedlikehold av veier og plasser i grøntanlegg 3. Opparbeidelse og vedlikehold av turveier, rydding, tynning og tilrettelegging i friområder med vedproduksjon 4. Vedlikehold av kommunens 52 lekeplasser i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrift 5. Opparbeidelse og vedlikehold av nye lekeplasser 6. Vedlikehold av kommunens 4 badeplasser inkludert tre badeflåter og ett sanitærbygg (Skjærva) 7. Vedlikehold av maskiner og utstyr 8. Snerydding Beskrivelse oppgaver fra Frei 9. friområder; grasvedlikehold, tømming / renhold klosett og fjerning av søppel 10. kirkegård + bauta; plenklipping + stell av vegetasjon 11. lekeplasser; drift og vedlikehold offentlige lekeplasser 12. tjenesteyting offentlige bygg; snemåking + strøing innganger, vedlikehold grøntanlegg (plenarteal + vegetasjonsfelt) og vedlikehold lekeapparater. Oppgaver 1. Alt vedlikehold på kirkegårdene, slik som nyanlegg, vedlikehold av grøntanlegg, veier og gangstier. 2. Stell av legatgraver c. 150 stk. 3. Tilrettelgging begravelser. 4. Kremasjoner 5. Urnenedsettelser 6. Ajourføring av protokoller og kartverk 7. Vedlikehold av utstyr og maskiner 8. Vedlikehold kapeller /bygninger 9. Vedlikeholdsoppgaver kirkehusene 10. Tjenester /oppgaver i kirkehusene 11. Snøbrøyting 12. Kontakt med besøkende på kirkegårdene. Beskrivelse oppgaver Frei 13. Alt vedlikehold på kirkegårdene. 14. Stell av legatgraver ca. 30 stk. 15. Tilrettelegging begravelser. 16. Urnenedsettelser ca. 2-3 pr. år. 17. Ajourføring av protokoller og kartverk. 18. Vedlikehold av utstyr og maskiner. 19. Vedlikehold av redskapshus / kirke. 20. Kirketjener ved alle kirkelige handlinger. 21. Snøbrøyting. 22. Kontakt med besøkende på kirkegårdene. 19

20 Bemanning / kompetanse Dagens bemanning: 47 ansatte ca. 30 årsverk 1 virksomhetsled. (personal, idrett, økonomi, ITsystemutvik.) 1 Fagkoordinator bad (Reiseliv, økonomi, hotell) 1 Svømmeinstruktør (Sykepleier, drama, ped) 1 Fagkoordinator cafe (kokk) 1 Arbeidsleder uteseksjon (mekaniker) 2 vaktmestere (Makinist og snekker) 1 instruktør treningsstudio (idrett) 39 servicearbeidere i forskjellige stillingsstørrelser (kompetansekartlegging kan fremlegges ved behov) Frei Ingen tilvekst i bemanning fra Frei Sertifisering av driftsleder for heisanlegget må skje før neste sesong. Bemanning / kompetanse Den faste bemanningen i parkvesenet ble høsten 2004 redusert med ett årsverk, som et ledd i Balanseringsprosjektet. Dagens bemanning Enhetsleder/parksjef; landskapsarkitekt/anleggsgartnermester Oppsynsmann; økonomisk realkompetanse kommunal drift Fagarbeider; anleggsgartner m. fagbrev; praksis fra kirkegårdsdrift Parkarbeider: anleggsgartner; praksis fra kommunal parkdrift Parkarbeider: gartner; praksis fra privat gartneridrift Parkarbeider; realkompetanse Frei Ingen tilvekst i bemanning fra Frei Bemanning / kompetanse Daglig leder/kirkeverge ( for alle ansvarsområder i kirkelig fellesråd( Arbeidsleder kirkegårdene: Maskiningeniør Kirkegårdsarbeider 1 Kirkegårdsarbeider 2 Kirkegårdsarbeider 3 50 % vakant. Frei: Ca 75 %? Kirkegårdsarbeider / ca 25 % kirketjener 20

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy Velkommen til parallellseminar III Styringsdokumenter viktige verktøy Styringsdokumenter - viktige verktøy Prosjektorganisering og prosjektstyring Budsjetter Omstillingsavtaler Kartlegginger, sjekklister

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL -

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 08/805-1 08/14236 007 14.10.2009 ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - 1. Forord Ansatte i Strand kommune har en viktig rolle for å kunne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 145/16 Behandling: Innstillingen fra Administrasjonsutvalget vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.10.13 sak 42/13 Innledning: De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Lavangen kommune Etisk kvalitet på tjenesteyting

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 07.09.2016 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Forslag til vedtak:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk i kommunen KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk, kan det brukes til noe? Lokaldemokratiundersøkelsen i 2009 viste at innbyggerne reiste spørsmål om lokaldemokratiets pålitelighet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Margrethe Hilde Ordfører

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Vefsn kommune Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Vedtatt av kommunestyret 14.12.2016 i sak 123/16 Arkivsak 16/4172 1. Formål og virkeområde Retningslinjene skal

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 226/06 06/922 SAGA EIENDOM AS - TILBUD OM LEIE, EVT. OVERDRAGELSE AV SAGATUN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 226/06 06/922 SAGA EIENDOM AS - TILBUD OM LEIE, EVT. OVERDRAGELSE AV SAGATUN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 19.12.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til varamedlemmer,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 15.02.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 17/1 17/11 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.11.2011 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus.

Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets medlemmer datert 5. januar 2015 ad. teaterhus. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 14:05 Til stede: 9 representanter Utdelt i møte: Mail som er utsendt formannskapets

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: Tidspunkt: Kl 16:00-18:15

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: Tidspunkt: Kl 16:00-18:15 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Fredriksvern verft, Stavern, møterom i Smia Møtedato: 14.06.2016 Tidspunkt: Kl 16:00-18:15 Til behandling: Saksliste nr. 6/16 Medlemmer: Erik Andreas

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Arne Hosen MEDL ÅF-AP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 23.08.2017 Tid: 12:30 13:30 fellesmøte kl. 1400-1600 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke

Detaljer