Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i samarbeidstiltakets årsmøte. Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i samarbeidstiltakets årsmøte Til: Universitetsdirektør/Høgskoledirektør/Administrerende direktør ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Norsk jernbaneskole Politihøgskolen Kunsthøgskolen i Bergen Campus Kristiania Det teologiske menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Høyskolen Diakonova Lovisenberg Diakonale Høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Tid: Onsdag 28. januar 2009 kl 13:00-15:00 Møtested: Møterom 8. etg. USIT, Universitetet i Oslo, Forskningsveien 3b inngang vest Kart med veibeskrivelse

2 Saksdokumenter Sak 2 Sak 3 Sak 4 FS FS FS FS FS FS FS Godkjenning av årsberetning og regnskap 2008, forslag til vedtak Årsberetning 2008 og regnskap for 2008 Godkjenning av budsjett 2008, forslag til vedtak Arbeidsoppgaver for 2008 Forslag til budsjett 2009 Endring i vedtekter versjon , forslag til vedtak Samarbeidsavtale vedtekter Dagsorden Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2008 FS FS Sak 3 Godkjenning av budsjett for 2009 FS FS FS Sak 4 Forslag til endring i Samarbeidstiltakets vedtekter FS FS Oslo, 14. januar 2009 Nils Dugstad (sign.) Leder av styret for FS Andora Sjøgren Daglig leder

3 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS ND/AFS Til: Årsmøtet Fra: Styret Vedr. sak 2 Godkjenning av årsberetning og regnskap 2008 Forslag til vedtak Styrets årsberetning og regnskap for 2008 godkjennes.

4 <sideskift>

5 2008 Årsberetning Felles Studentsystem

6

7 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 DRIFTSORGANISASJON 7 REGNSKAP FOR STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER 15

8 2

9 Kapittel 1 Innledning Utviklingen av FS Felles Studentsystem startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom de fire universitetene, NLH (nå UMB) og NHH. I 1996/1997 ble systemet tatt i bruk av disse institusjonene. Fram til 1998 ble systemet videreutviklet med tanke på at det også skulle dekke behovene til høgskolene. I 1999 var det 8 statlige høgskoler som tok FS i bruk, og siden har det kommet til flere høgskoler slik at i dag er FS i bruk ved 25 institusjoner, blant annet alle de 7 universitetene. Ca 80 % av alle studenter i høyere utdanning er representert i FS. Våren 2008 viste flere høgskoler som i dag bruker M-STAS, interesse for å gå over til FS i løpet av de nærmeste årene. Både styret for FS og Kunnskapsdepartementet har vært opptatt av denne prosessen. I løpet av høsten 2008 er det blitt klart at alle de statlige høgskolene (bortsett fra Samisk Høgskole og Kunsthøgskolen i Oslo) og noen private høgskoler vil gå over til FS i løpet av 2009/2010. Styret har startet arbeidet med en strategiplan for FS. Rammebetingelsene for både samarbeidsorganet FS og for FS som studieadministrativt system, vil endre seg som følge av at i alt 16 nye høgskoler vil ta i bruk FS i Arbeidet med å få til en god overgang for disse institusjonene vil ha høy prioritet i Arbeidet med strategiplanen fortsetter våren Følgende institusjoner har søkt om overgang i løpet av 2009/2010: Høgskolen i Telemark Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Bodø Høgskolen i Harstad Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Narvik Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Akershus Høgskulen i Sogn og Fjordane (2010) 3

10 Høgskolen i Molde (2010) Høgskolen i Ålesund (2010) Norges Veterinærhøgskole Norges Informasjonsteknologiske høgskole Diakonhjemmet Høgskole Norsk jernbaneskole Misjonshøgskolen Politihøgskolen Høyskolen Diakonova Lovisenberg Diakonale Høgskole Systemet FS Ved oppstarten i 1996/1997 besto FS av en saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) og en selvbetjeningsapplikasjon for studenter for semesterregistrering. Systemet har vokst til i dag å bestå av følgende komponenter: FS saksbehandlerapplikasjon (FS-kjernen) Studentweb Søknadsweb (for studieprogram som ikke dekkes av NOM) Etterutdanningsweb LIST (ledelsesinformasjon og statistikk) WebService Fagpersonweb EPN (Emne på nett) Omskriving av eksamensmodulen til dagens vurderingsmodul ble levert til versjon FS 6.2 (mars 2008). En del funksjonalitet manglet ved leveringstidspunktet, men ved utgangen av 2008 er all planlagt funksjonalitet implementert. Dette er den største omskrivingen av en modul i FS som er gjort. Omskrivingen var et resultat delvis av Kvalitetsreformen, og delvis av ønsker fra institusjonene om bedre funksjonalitet som ikke kunne implementeres i den opprinnelige modulen. Eksamensmodulen var (og er) samtidig den mest kritiske og mest brukte modulen i FS, 4

11 og den må til enhver tid fungere. Prosessen rundt testing og produksjonssetting var forbedret i forhold til tidligere nye versjoner av FS. Tre institusjoner tok ansvar for uttesting fra brukernes side av den nye vurderingsmodulen. Dette ga større forutsigbarhet og påvirkningsmuligheter for institusjonene. Flere institusjoner valgte imidlertid å utsette innføringen av den nye vurderingsmodulen til september 2008 på grunn av de mangler som var i første versjon. Alle institusjonene har nå tatt vurderingsmodulen i bruk, og omleggingen må sies å ha vært meget vellykket. Et annet viktig arbeid i 2008 har vært prosjektene med valg av nytt utviklingsverktøy for webapplikasjoner (JBOSS Seam) og design av en plattformarkitektur for dette verktøy. For at FS skal være et system som er oppdatert med hensyn til dagens tekniske løsninger og forventninger, er dette en viktig prosess. I dag forventes det at data i administrative systemer er tilgjengelig til enhver tid, og web-applikasjoner er blitt en nødvendighet som administrative systemer må forholde seg til. En nærmere gjennomgang av utførte oppgaver i 2008 er gitt i kapittel 4 i dette notatet. 5

12

13 Kapittel 2 Driftsorganisasjon ble FS-Drift opprettet som et samarbeidstiltak etter mønster av 1.4 i lov om universiteter og høgskoler. FS er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Samarbeidstiltaket har eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger. Styret har 5 faste medlemmer oppnevnt av årsmøtet. Alle medlemsinstitusjoner deltar på årsmøtet med én representant, men med en stemmevekt som tilsvarer institusjonens økonomiske forpliktelse i tiltaket. Det er i tillegg oppnevnt en arbeidsgruppe som består av én representant fra hver av institusjonene. I 2002 ble det utarbeidet et mandat for denne gruppen. Under denne gruppen er det opprettet 6 spesialgrupper. Disse gruppene skal være midlertidige. En av gruppene (gruppe for eksamensmodul) ble lagt ned i desember Det ble imidlertid opprettet to nye grupper, gruppe for saksbehandling og arkiv og gruppe for godkjenningsmodulen. Det vil dermed være 7 slike grupper i Styret er av den formening at organiseringen av FS til nå har fungert bra. Etter hvert som alle universiteter og statlige høgskoler tar i bruk FS, er det fra flere hold trukket fram et behov for å vurdere den fremtidige organiseringen av FS. Kunnskapsdepartementet har derfor bedt UHR ved administrasjonsutvalget om å sette ned en arbeidsgruppe som kan vurdere den fremtidige organisering av FS. Denne gruppen er også bedt om å se på forholdet mellom FS og SO (Samordna Opptak) og vurdere selve overgangen for mange institusjoner fra M-STAS til FS. 7

14 Også den interne organiseringen i FS med en stor arbeidsgruppe og flere mindre grupper, må vurderes i lys av at alle statlige høgskoler og flere private nå går over til FS. Arbeidsgruppen har begynt en slik diskusjon. Årsmøtet Årsmøtet avholdt sitt møte 28. januar Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2007 samt budsjett for Samarbeidstiltakets vedtekter og avtale ble endret i henhold til forslag fra styret, og et nytt styre ble valgt for perioden i henhold til forslag fra valgkomiteen. Styret Sittende styre er valgt for en periode på 3 år ( ). Det har vært avholdt 4 møter i Styret har bestått av følgende medlemmer: Leder: Administrerende direktør Nils Dugstad, UMB Nestleder: Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, HiST Styremedlem: Avdelingsdirektør Heidrun Hole, HiO Styremedlem: Utdanningsdirektør Christen Soleim, UiB Styremedlem: Studiesjef Kjetil Solvik, NMH Vararepresentanter har vært: Første varamedlem: Seksjonssjef Knut Veium, NTNU Andre varamedlem: Økonomidirektør Seunn Smith-Tønnessen, UiA Tredje varamedlem: Studiedirektør Beth Linde, HiØ Første varamedlem møter fast på styremøtene. Styret har jobbet med følgende saker i 2008: - Avklaring av styrets rolle og mandat - Forholdet til nye høgskoler som ønsker å gå over til FS - Oppfølging av arbeidsoppgaver i FS i henhold til plan - Stillingen som daglig leder for FS - Strategiplan for FS for årene 2009 til Forberedelse til årsmøtet 2008 Referat fra styremøtene blir sendt til arbeidsgruppen til orientering. 8

15 Arbeidsgruppen Det er avholdt tre 2-dagers møter i gruppen i Gruppen består av en representant fra hver institusjon. Denne gruppen gir anbefalinger til løsninger for mange av de spørsmål som løpende kommer opp. Referat fra møtene blir lagt fram for styret. I tillegg til å bringe institusjonenes innspill fram for arbeidsgruppen, fungerer også denne gruppen som et forum for opplæring og disiplin når det gjelder bruken av FS og som et diskusjonsforum for hvordan institusjonene kan løse problemstillinger ved hjelp av FS. Arbeidsgruppen har hovedsakelig vært opptatt av å diskutere innspill og ønsker fra institusjonene. Oppfølging av saker som er diskutert i spesialgruppene, har også vært et viktig punkt. Medlemmene i arbeidsgruppen er av den formening at møtene er nyttige, og de ønsker å fortsette med et slikt forum også etter at det kommer flere høgskoler. Gruppen har startet en diskusjon om hvordan vi skal få samarbeidet til å fungere når antall medlemmer nesten dobles. FS er et komplekst system og brukes i mange sammenhenger. Medlemmene i arbeidsgruppen har ikke detaljkunnskaper om alle deler av systemet og alle arbeidsrutinene ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å opprette spesialgrupper for enkelte områder. Disse gruppene rapporterer tilbake til arbeidsgruppen, og funksjonstiden skal være midlertidig. Følgende spesialgrupper har vært i virksomhet i 2008: Gruppe for doktorgradsmodulen Representanter fra NTNU, UiO, UiS, UiA, UiB, UiT. Det er avholdt 2 møter og et 2-dagers seminar i 2008 Gruppe for eksamensmodulen Representanter fra HVO, UiA, NTNU, UiT, UiO, HiST og HiO. Det er avholdt 1 møte i Gruppen er nedlagt pr Gruppe for ledelsesinformasjon Representanter fra UiB, UiA, MF, UiT, UiO, UMB og NTNU. Det er ikke avholdt møter gruppen i Gruppe for etter- og videreutdanning Representanter fra UiT, NTNU, UiS, UiO, HiST, HVO, UiB og HiG. Det er avholdt 1 møte i Gruppe for SøknadsWeb Representanter fra NTNU, HiO, UiB, UMB, UiA, HiL og NMH. Det er avholdt 2 møter i Gruppe for StudentWeb Representanter fra NTNU, UiO, UiB, UiS, HiO, HiST og HiG. Det er avholdt 2 møter i

16 FS-sekretariatet Sekretariatet for FS har bestått av 2 personer som til sammen har utført 2948 timers arbeid (budsjettert med timer). Antall timer brukt er mindre enn budsjettert fordi FS ikke har fått på plass ny daglig leder, og dermed ble det ikke behov for midlene til dublering (overlapping) av denne stillingen. Stillingen vil bli besatt fra 1. april. Alle timene er kjøpt fra USIT. Daglig leder for FS-sekretariatet har vært Andora Sjøgren. Arbeidsoppgavene for sekretariatet har blant annet bestått av: - Sekretariat for styre - Leder av arbeidsgruppen - Sekretariat for arbeidsgruppen og andre grupper (gruppene for doktorgradsmodul, eksamensmodul, ledelsesinformasjon, etter- og videreutdanning, SøknadsWeb og StudentWeb) - Kontakt med KD, NSD, SSB, SO, Lånekassa, leverandører av systemer som trenger utveksling av data med FS mm - Rådgiver overfor KD - Ansvarlig for spesifikasjon av ny funksjonalitet - Representerer oppdragsgiver overfor utviklingsgruppen - Ansvar for felleskoder - Kontakt med nye høgskoler som ønsker å ta i bruk FS Utviklingsgruppen Leder for gruppen er senioringeniør Geir Vangen. Utviklingsgruppen har bestått av ca 18 personer (noen på deltid) i Det er budsjettert med timer. Utviklingsressursene kjøpes fra USIT. Totalt har utviklingsgruppen utført timer. Arbeidsoppgavene som er utført, er beskrevet nærmere i kapittel 4. 10

17 Kapittel 3 Regnskap for 2008 Oversikt over hva institusjonene har betalt til Samarbeidstiltaket FS i INNBETALT Drift og vedlikehold Videreutvikling Sum 2008 Sum 2007 Institusjon NTNU Univ. for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Bergen SUM STATLIGE INSTITUSJONER Campus Kristiania Det teologiske menighetsfakultet SUM PRIVATE INSTITUSJONER TOTALT

18 Utgiftene til FS i 2008 er i det alt vesentlige knyttet til kjøp av personell fra USIT. Det var budsjettert med timer til sekretariatet og timer til utvikling. Av de timene til sekretariatet er beløpet for 750 timer som var knyttet til ny daglig leder, omdisponert siden denne stillingen ikke kom på plass i Timeregnskapet viser at det er levert 2948 timer til sekretariatet og timer utviklingsarbeid, totalt timer. UTGIFTER Budsjett Regnskap Kjøp av 2 årsverk fra USIT til FS-sekretariat (3000 timer) Kjøp av 0,5 årsverk fra USIT til FS-sekretariat, 750 timer Dublering i forbindelse med ny daglig leder Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (8 årsverk = timer) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS 6,3 årsverk = 9400 timer) Kjøp av personell fra USIT for å holde betalingskurs Leie av infrastruktur - USIT, kr 40000/årsverk Kjøp av tjenester fra NTNU - EPN Konsulentbruk Konferansedeltakelse og kompetanseoppbygging Reiser sekretariat/kurs Bevertning på møter og kurs Seminarer Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie SUM UTGIFTER INNTEKTER B udsjett Regnskap Bidrag fra KD til sekretariatet Betaling fra institusjonene for dublering av daglig leder Betaling fra institusjonene for vedlikehold av FS Betaling fra institusjonene for videreutvikling av FS Inntekter fra kurs institusjonene selv betaler for Tilskudd fra USIT's annum SUM INNTEKTER

19 De største avvikene mellom budsjett og regnskap er knyttet til dublering av daglig leder, kjøp av tjenester fra NTNU (EpN) og konsulentbruk/kompetanseoppbyggin g. Ny daglig leder kom ikke på plass i løpet av Omskriving av EpN i forbindelse med ny vurderingsmodul var langt mer omfattende enn forventet. Dette ble tatt opp med styret underveis. Omfanget av bruk av konsulenter og kompetanseoppbygging i forbindelse med innføring av nytt verktøy var usikkert da budsjettet ble vedtatt. Denne usikkerheten ble kommentert i forbindelse med budsjettbehandlingen for Totalt sett går regnskapet i balanse med et tilskudd fra seksjonens annum på kroner. TIMEREGNSKAP Budsjettert Utført Sekretariat, antall timer Sekretariat, omdisponerte timer 750 Vedlikehold, antall timer Utvikling, antall timer SUM TIMER Et årsverk er i budsjett og regnskap i FS satt til timer. De resterende timer i et årsverk er beregnet brukt til andre oppgaver ved USIT, egenutvikling, deltakelse på konferanser og så videre. Timetallet for utviklingsgruppen er lavere enn budsjettert på grunn av lengre sykefravær og nyansettelse etter en person som sluttet. Timeregnskapet justeres over flere år. Ved årsskiftet 2005/2006 ble antall overførte timer justert ned til null. I 2006 og 2007 var det et overforbruk av timer på henholdsvis 343 og 1703 timer. Med et underforbruk av timer på 918 i 2008, har vi dermed et underskudd igjen på 1128 timer (dvs USIT har levert 1128 timer for mye i løpet av disse 3 årene). 13

20

21 Kapittel 4 Statusrapport arbeidsoppgaver Dette kapittel gir en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er utført i 2008 når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av FS. Det sammenlignes med oppgaver skissert i arbeidsplanen for Det ble planlagt utført timer til utviklingsarbeidet, og det er utført timer. Planlagte og reelle timer har fordelt seg slik: ARBEIDSOPPGAVER Planlagte timer i 2008 Utførte timer i 2008 Aktivitetsnavn Vedlikeholdsoppgaver Driftsoppgaver 4 årsverk Brukerstøtte 3 årsverk Bestillingskurs 0,1 årsverk Videreutviklingsoppgaver Webutvikling/arkitektur WebService Videreutvikling på spesielle områder StudentWeb/SøknadsWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul ink. EVU-web Ledelsesinformasjon Restrukturering av eksamensmodulen Emneplanlegging på Nett TOTALT Kommentarer til avvik mellom planlagt og utførte timer er tatt med under kommentarene til det enkelte punkt på de nes te sidene. 15

22 Kommentarer til aktivitetene: Drift Utførte oppgaver: - Oppgradering av verktøy. FS er oppgradert til Orac le Versjon 11.5 av PowerBuilder er til testing, og har e n del endringer på klientsiden som vil skape grunnlag for noen viktige forbedringer i FS-klienten. - Systemdokumentasjon: Vortex (USITs system fo r dokumentbehandling) er innført som standard for systemdokumentasjonen for FS. Ny dokumentasjon er lagt her, og gammel dokumentasjon overføres etter hvert. Systemdokumentasjonen er lagt på intra-sidene til utviklingsgruppen for FS. - Ekstern rapportering. Det har vært relativt mange endringer i NSD-rapporteringen. Dette gjelder både for vår- og høstrapporteringen. - VPD Virtual Private Database er en funksjonalitet i Oracle som gjør det mulig å drifte flere institusjoner i en database. Dataene er logisk atskilt for den enkelte institusjon. Arbeidet med å innføre VPD for FS er aktualisert i forbindelse med at mange flere institusjoner kommer til å ta FS i bruk. Arbeidet er påbegynt i 2008 og er planlagt ferdig til sommeren Timeforbruket er lavere enn budsjettert. Oppgavene som er skissert i arbeidsplanen for 2008, er utført. Brukerstøtte og bestillingskurs Arbeidet har fulgt den oppsatte planen. Det har vært avholdt ett seminar: Doktorgradsseminar i Trondheim 26. og 27. mai. Antall deltakere var ca 110. Følgende kurs har vært holdt: Opptak NOM Opptak lokalt med søknadsweb Vurderingsmodulen for betatest-institusjoner Vurderingsmodulen for superbrukere 3 kurs Rapportering Overføring av data til Utdanning.no Brevmodulen Det er holdt følgende bestillingskurs: 16

23 2 kurs i doktorgradsmodulen 1 kurs i innpassing 2 kurs i studentweb/søknadsweb 1 kurs i Emne på nett 1 grunnkurs 17 kurs i vurderingsmodulen (stort sett to-dagers kurs) I tillegg har vi bistått Campus Kristiania med konvertering, totalt 5 dager Når det gjelder målet med å ha brukerdokumentasjonen oppdatert 3 måneder etter ny versjon av FS, er dette ikke overholdt i Kursene i ny vurderingsmodul er blitt prioritert høyere. Timeforbruket er litt lavere enn budsjettert selv når en ser de to punktene brukerstøtte og bestillingskurs under ett. En person i brukerstøttegruppa gikk over til en annen jobb i seksjonen, og dette medførte at det i en periode bare var to personer på full tid i gruppa. Bortsett fra at brukerdokumentasjonen ikke er oppdatert i det tempo som var planlagt, er de andre oppgavene utført. Webutvikling/arkitektur Valg av nytt verktøy for utvikling av web-applikasjoner ble gjort sent i Våren 2008 ble det satt i gang et prosjekt med mål å få opp en egen utviklingsplattform for det nye verktøyet, JBOSS. Videre fikk en pilotgruppe en del kurs, og en opplæringsplan for alle web-utviklerne ble utarbeidet. Fagpersonweb ble utviklet som en pilotapplikasjon med det nye verktøyet. Den nye utviklingsmetodikken for web-applikasjoner ble dokumentert. Høsten 2008 ble det satt i gang et nytt prosjekt. Målet med dette prosjektet er å få produksjonsplattformen klar, og fagpersonweben skal sette s i produksjon innen 1. april Videre er arbeidet med omskriving av søknadsweben startet. Det verktøyet som er valgt for utvikling av web-applikasjoner, er Open Source. Kostnadene knyttet til innføring av nytt verktøy er derfor i stor grad kostnader til bruk av konsulenter. Timef orbruket er høyere enn budsjettert. Det er ført færre timer på arbeidet med fagpersonweb. Denne applikasjonen er pilotapplikasjon for det nye verktøyet, og timene på disse to aktivitetene må derfor sees i sammenheng. Arbeidsoppgavene som var planlagt, er utført. WebService WebService er en tjeneste for å overføre data mellom systemer. Dataoverføring fra FS til utdannin g.no gjøres nå via WebService. Mange av institusjonene har nå tatt i bruk denne overføringen for å levere data til utdanning.no. WebService skrives nå også om til JBOSS, verktøyet for webapplikasjoner. Det vil være enklere driftsmessig å benytte samme plattform for utvikling av webapplikasjoner og WebService. 17

24 De oppgaver som er prioritert av arbeidsgruppen, er utført etter planen. Timeforbruket er som budsjettert. Videreutvikling på spesielle områder Opptak: Endringe r utført for NOM-opptaket 2008, ble levert i mars-versjonen. Arbeidet med opptaksmodulen er relativt omfattende i 2008 og 2009 på grunn av at konsekvensene av Kunnskapsløftet nå berører opptakssystemene til høgere utdanning. Datamodellen for elektroniske vitnemål fra videregående skole er skrevet om, og dette medfører store endringer i FS (og SO). Forberedelsene til endringer i 2009-opptaket er startet, og vil bli videreført i januar/februar Vasking mot folkeregisteret: Det er utviklet import av adresser som er kontrollert mot folkeregisteret.. Utsendelse av SMS: Det er kjørt pilot for utsending av SMS ved UiO. Denne har vært kjørt i et testmiljø. Pr er produksjonssetting klar. Betalingsmodulen: Det er utviklet forbedrede rutiner for purring. Mulighet til delbetalinger er ikke implementert foreløpig. Timeforbruket er lavere enn budsjettert. De skisserte oppgavene er utført bortsett fra implementeringen av delbetalinger. StudentWeb/SøkerWeb Studentweben er tilpasset ny vurderingsmodul i FS. Nye versjoner av studentweben ble levert i april og november. En egen gruppe for studentweben diskuterer og prioriterer mellom de ønsker som kommer inn. De fleste prioriterte oppgaver er implementert (2 av 20 ønsker gjenstår). Det er også en egen gruppe for søknadsweb som vurderer ønsker og prioriterer. Siste versjon av Søknadsweb ble levert i april. Søknadsweben skrives nå om til JBOSS-plattformen. Den planlegges ferdig i april En del av de ønsker som er kommet inn, tas med i denne omskrivingen. Timeforbruket er høyere enn budsjettert. Arbeidet med å tilpasse studentweben til den nye vurderingsmodulen har vært mer omfattende enn forventet. I tillegg er de ønsker som er prioritert høyest fra studentwebgruppa og søknadswebgruppa, implementert. Fagpersonweb Fagpersonweben er lagt om til JBOSS. Det er planlagt pilottesting av denne fra desember 2008/januar Høgskolen i Gjøvik er pilotinstitusjon. 18

25 Timeforbruket er lavt. Dette har sammenheng med at fagpersonweben er pilot for nytt verktøy, og timene er ført på det generelle verktøyprosjektet. Fagpersonweben er klar til pilottesting. Etterutdanningsmodul med EVU-web I 2008 har spørreskjema kommet på plass. Ut over dette har det vært gjort feilrettinger og justeringer, samt at alle tekster er blitt gjennomgått. Det foreligger også to notater som omhandler studieprogramlignende tilbud og kontroll av antall påmeldte for å kunne stoppe påmelding eller lage venteliste for senere påmeldte. Videre utvikling vil ses i sammenheng med overgang til J-Boss. Dette gjelder spesielt Feideinnlogging som ikke er implementert som planlagt. Timeforbruket er dermed lavere enn budsjettert. Ledelsesinformasjon/Datavarehus/Statistikker En del gjennomstrømmingsstatistikk for universitetene ble levert etter bestilling til KD i februarmars I oktober ble et nytt og omfattende statistikkmateriale om gjennomstrømming ved universiteter og statlige høgskoler levert til Econ Pöyry, som skulle analysere dette videre på oppdrag fra KD i forbindelse med evaluering av finansieringsmodellen. LIST er lagt over til ny plattform (ny database- og applikasjonstjener) i juni. På infrastruktur-siden er viktige avklaringer gjort med hensyn på inkrementell lasting, ytelse, sikkerhet og driftsansvar. Oppgradering av utviklingsverktøy pågår, ny løsning for skedulering/workflow utvikles, og ny plattformen, med adskilte produksjons-, test- og utviklingsmiljøer, konsolideres. Konvertering til FS' vurderingsmodul (inkludert ny datamart) ble foretatt høsten Dette arbeidet tok mer tid enn planlagt. Nye LIST-arbeidsbøker for karakterfordeling og eksamensresultater er laget, til erstatning for de som kjører mot de utgående eksamensdata. En del utvidelser av LIST var planlagt i 2008, den viktigste var å ta inn resultater (NVB-data) fra videregående skole, som nå finnes i betydelig omfang i FS-basene. Spesifikasjonen er langt på vei fullført, men innlasting er ikke ferdig. I forbindelse med avstemming mellom LIST og FS/DBH har LIST gitt vesentlige bidrag til kvalitetssikring av studiedata. Timeforbruket er omtrent som planlagt. Arbeidet med å laste inn data fra vitnemål fra videregående skole, er ikke ferdig. Tilpasningen til ny vurderingsmodul tok mer ressurser enn planlagt. 19

26 Restrukturering av eksamensmodulen Den nye eksamensmodulen har fått betegnelsen Vurderingsmodul. Første versjon ble levert i mars 2008, og tillegg og forbedringer ble implementert løpende gjennom året. Modulen har vært vellykket, og den er blitt godt mottatt ved institusjonene. Prosjektet med omleggingen fra eksamensmodul til vurderingsmodul er avsluttet, selv om det fortsatt vil komme endringer. Innføringen av vurderingsmodulen markerte også avslutningen av tilpasninger i FS som konsekvens av kvalitetsreformen. Timeforbruket er noe høyere enn planlagt. Målet med den nye vurderingsmodulen er nådd. EmnePlanlegging på Nett Prosjekt for USITs overtakelse av EpN ble igangsatt i mars Målet var å ha gjort de tilpasninger til den nye vurderingsmodulen i EpN før driften ble overført til USIT høsten Arbeidet med tilpasninger har vært langt mer omfattende enn forventet, og EpN ble ikke overført til USIT før ved slutten av året Ressurssprekken gir seg utslag i budsjettet på konsulenttimer til NTNU, og ikke på timeressurser ved USIT. Styret har fått rapport om overskridelser på dette feltet underveis. Timeforbruket er omtrent som planlagt (litt lavere). Konsulenttimer fra NTNU er imidlertid høyere enn planlagt. Tilpasningene som skulle gjøres av NTNU er gjort, og systemet er klar til levering som en del av FS. 20

27 Adresser til institusjoner som bruker FS Universitetet i Oslo Problemveien P.b Blindern, 0316 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Bergen Postboks 7800, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003, 1432 Ås Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Universitetet i Agder Gimlemoen Serviceboks 422, 4604 Kristiansand Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 Postboks 235, 3603 Kongsberg Telefon: Telefaks:: E-post: Høgskolen i Oslo Pilestredet 46 P.b. 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Det teologiske Menighetsfakultet Gydas vei 4 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: 21

28 Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Maridalsveien 29 P.b St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Bergen Nygårdsgaten 112 Postboks 7030, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Tromsø Mellomveien Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Sør-Trøndelag Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Høgskulen i Volda Joplassvegen Postboks 500, 6101 VOLDA Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen Stord/Haugesund Rommetveit Postboks 5000, 5409 Stord Telefon: Telefaks Stord: E-post: Norges Musikkhøgskole Slemdalsveien 11 P.b Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Kunsthøgskolen i Bergen Strømgaten BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Høgskolen i Østfold Os allè HALDEN Telefon: Telefaks: E-post: 22

29 Høgskolen i Hedmark Lærerskolealléen ELVERUM Telefon: Telefaks: E-post: postmo hihm.no Høgskolen i Gjøvik Teknologiveien 22 Postboks 191, 2802 GJØVIK Telefon: Telefaks: E-post: postmo no Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Telefon: Telefaks: E-post: Norges idrettshøgskole Sognsveien 220 Postboks 4014 Ullevås Stadion 0806 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: nih.no Campus Kristiania Kirkegata Postboks 1155 Sentrum 0107 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: uskristiania.no/ 23

30 Årsberetning 2008 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks:

31 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS ND/AFS Til: Årsmøtet Fra: Styret Vedr. sak 3 Godkjenning av budsjett 2009 Forslag til vedtak Styrets forslag til budsjett for 2009 godkjennes.

32 <sideskift>

33 Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: , Telefax: FS januar 2009 GMV/AFS Sist endret: Arbeidsoppgaver for 2009 Styret for FS har vurdert hvilke arbeidsoppgaver som skal videreutvikles innen FS i 2009, og hvilke oppgaver som må prioriteres høyt. Det er viktig at FS er et studieadministrativt system som dekker behovene i sektoren til enhver tid, og som videreutvikles i takt med endringer både når det gjelder funksjonalitet for eierinstitusjonene og når det gjelder den tekniske IT-utviklingen vil imidlertid være sterkt preget av at mange nye høgskoler tar i bruk FS. Pr desember 2008 har alle statlige høgskoler (bortsett fra Samisk høgskole og Kunsthøgskolen i Oslo) meldt overgang til FS i løpet av 2009/2010. I tillegg har en del private høgskoler meldt overgang. I alt 16 nye høgskoler vil ta i bruk FS i Arbeidet med denne omleggingen vil i hovedsak berøre brukerstøttefunksjonen, men også utviklere må delta i omleggingsprosessen for å foreta konvertering av data til FS. Som følge av flere nye institusjoner, vil det i 2009 også utvikles en løsning for FS som medfører at flere institusjoner kan benytte samme fysiske database (VPD Virtual Private Database). Driftsmessig er det mye å spare på innføringen av en slik løsning. Utviklingsmessig er dette en kritisk omlegging som krever mye testing. Det har vært nødvendig å skifte ut det verktøyet som i dag benyttes til å utvikle webapplikasjoner, fordi dette ikke lenger får støtte fra leverandøren på de nødvendige plattformer. Et nytt verktøy for web-utvikling ble valgt i begynnelsen av 2008, og i løpet av året ble det gjennomført et prosjekt for å beskrive bruken av verktøyet. Omlegging av første applikasjon er startet. I 2009 vil det settes inn større ressurser i dette arbeidet. I 2009 kommer det første kullet med søkere som har fullført videregående skole etter reformen. Samtidig planlegges det større grad av papirløst opptak. Det største arbeidet innenfor FS med igangsetting av kunnskapsløftet gjelder ny struktur for elektroniske vitnemål fra videregående skole. Dette impliserer full nyskriving av flere bilder og grunnleggende funksjoner innenfor opptaket, som igjen krever mye testing. FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 1 Arbeidsoppgaver 2009

34 På møte i den nasjonale arbeidsgruppen for FS i november 2008 ble det besluttet å opprette to nye arbeidsgrupper (spesialgrupper) for FS. Disse skal jobbe frem spesifikasjoner for henholdsvis godkjenningsmodulen og funksjoner rundt saksbehandling og samhandling med arkivsystem. Gruppene skal starte arbeidet i 2009, og ledes av personer fra utviklingsgruppa for FS. Gruppen for eksamen ble lagt ned i Den hadde sitt siste møte i 2. desember Arbeidet med List vil følge samme omfang som i Datavarehuset som brukes til LIST, brukes også til data fra andre systemer, og dette er et område der kompetansen og innsatsen etter hvert bør økes (først og fremst knyttet til andre systemer). I 2009 vil altså hovedfokus være på følgende oppgaver o Nye høgskoler o Omlegging til nye webplattform o Kunnskapsløftet for NOM-opptaket o Igangsetting av nye arbeidsgrupper o Datavarehus Ut fra disse betraktninger foreslår styret at følgende bemanningsplan legges til grunn for budsjettet for FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 2 Arbeidsoppgaver 2009

35 Forslag til hovedaktiviteter i 2009: De enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere senere i notatet. Punktene 1-3 er vedlikeholdsoppgaver og punktene 4-10 er videreutvikling. ARBEIDSOPPGAVER Aktivitetsnavn Vedlikeholdsoppgaver Planlagte timer i 2009 Utførte timer i 2008 Planlagte timer i 2008 Driftsoppgaver Brukerstøtte Bestillingskurs Sum vedlikehodsoppgaver Nye høgskoler Brukerstøtte Konvertering VPD-løsning Prosjektleder nye høgskoler Sum nye høgskoler Videreutviklingsoppgaver Webutvikling/arkitektur WebService Videreutvikling på spesielle områder StudentWeb/SøknadsWeb Fagpersonweb Etterutdanningsmodul ink. EVU-web Ledelsesinformasjon Restrukturering av eksamensmodulen Emneplanlegging på Nett Sum videreutviklingsoppgaver TOTALT FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 3 Arbeidsoppgaver 2009

36 1. Driftsoppgaver Ansvarlig for aktiviteten Geir Vangen På grunn av arbeidet med nye høgskoler i 2009 er antall timer til driftsoppgaver satt til et minimum. Dette vil spesielt medføre at det blir utført få mindre tilpasninger. Driftsoppgaver i FS omfatter både FS-database, saksbehandlerklient, studentweben, søknadsweben, faglærerweben, EVU-weben, LIST og WebService. Brukerstøtte, feilretting og tilpasninger/endringer skal gjøres fortløpende. Driftsoppgavene kan deles opp i følgende aktiviteter: Feilmeldinger Rettelser er en løpende aktivitet Oppgradering og testing i forbindelse med nye versjoner av verktøy (PowerBuilder, Oracle database, Oracle WareHouseBuilder, Discoverer, JBossprodukter og Webobjects). Start testing av Oracle 11. Produksjonssetting av Powerbuilder Planlegge overgang til UTF-8. Moria 3 Løsning for Moria 3-pålogging (Feide) ble ferdig i 2008, og støtte Moria 2 kan dermed tas ut av våre produkter. Systemdokumentasjon Et internt prosjekt for å gå gjennom all systemdokumentasjon, oppdatere den og lage en struktur for opplegget er i gang og går langsomt fremover. Arbeidet vil fortsette i Kontakt med lokale IT-driftsorganer Utviklerne bistår de lokale driftsorganene med råd og veiledning. Uninett FAS er driftsorgan for de fleste høgskolene. Mindre tilpasninger Opplagte forbedringer blir gjort i den grad det er tid til det. Andre ønsker blir notert på en ønskeliste. Denne vil siden bli diskutert, og arbeidsgruppen/ styret tar stilling til ønskene. Ekstern rapportering Alle institusjonene skal rapportere til SSB, NSD, BIBSYS, NIFU STEP og Lånekassa. Denne rapporteringen skal skje direkte fra FS. VPD - Virtual Private Database Innføring av VPD har høy prioritet i 2009 i forbindelse med økning i kundemassen. Timeantallet settes opp under aktivitetene for nye høgskoler. FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 4 Arbeidsoppgaver 2009

37 Standardisering Utviklingsgruppen vil delta aktivt i arbeidet med standardisering av utvekslingsformat relevant for studieadministrasjon. Dette gjelder både nasjonalt (i regi av DIFI, Uninett og Standard Norge) og internasjonalt (arbeidet med MLO og pilotprosjekter på innføring). Arbeidsinnsats: timer (3 årsverk) FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 5 Arbeidsoppgaver 2009

38 2. Brukerstøtte og dokumentasjon Ansvarlig for aktiviteten: Anne Kathrine Foss Haugen På grunn av arbeidet med nye høgskoler i 2009 er antall timer til generell brukerstøtte og dokumentasjon satt til et minimum. Antall personer som jobber med brukerstøtte og dokumentasjon, er økt fra 3 til 5, slik at dokumentasjonsarbeidet kan tas inn på sikt. I 2009 vil første prioritet for brukerstøttegruppen være knyttet til arbeidet med nye høgskoler. Aktivitet 2 tar for seg støtten til dagens institusjoner. Oversikt over arbeidet knyttet til nye høgskoler er beskrevet under aktivitet 3 Nye høgskoler. FS er et stort og komplisert system. Systemet krever mye data og høy datakvalitet, og er dermed krevende for alle brukere. Vi tilbyr kurs og seminarer i de ulike modulene med jevne mellomrom og etterstreber rask og effektiv brukerstøtte. Data fra FS brukes i svært mange andre systemer. Det er derfor viktig at institusjonene bruker FS på en felles og riktig måte, slik at ønsker og behov for videreutvikling kan samordnes. For å fremme dette lager også utviklingsgruppen rutinebeskrivelser i tillegg til den eksisterende dokumentasjonen. Disse har både et faktisk og et normativt siktemål; å vise hvordan man kan arbeide i FS og hvordan man bør bruke systemet for å få størst nytteverdi og for å sikre datakvalitet. Fremfor å holde kurs i alle moduler i FS mener Arbeidsgruppen at institusjonene bør kunne holde flere av kursene selv, og at FS-utviklingsgruppen bør konsentrere seg om spesielle kurs der endringer i FS er store seminarer oppdatert brukerdokumentasjon innen 3 måneder etter ny versjoner testing av systemet rutinebeskrivelser Det er i 2009 planlagt kurs i betalingsmodulen, NOM-opptak og lokal opptak. Det er også viktig å få testet ny funksjonalitet før dette sendes ut. Arbeidet med testing har derfor fokus for brukerstøttegruppen. Det har i praksis vist seg at mange av institusjonene har problemer med å holde interne kurs. Vi vil derfor i 2009 også tilby ordningen med at FS sentralt tilbyr kurs hos institusjonene mot betaling. I 2009 setter vi av ca 200 timer til denne ordningen. Brukerstøtten gis hovedsakelig som svar på henvendelser til Gruppen som arbeider med brukerstøtte, er utvidet med to årsverk fra 2009 pga økning i antall institusjoner som benytter FS. Timene er fordelt på aktivitet 2 og 3. FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 6 Arbeidsoppgaver 2009

39 Arbeidsinnsats: timer (1,5 årsverk) 200 timer til bestillingskurs (0,15 årsverk) FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 7 Arbeidsoppgaver 2009

40 3. Nye høgskoler Ansvarlig for aktiviteten: Andora Sjøgren I 2009 vil de fleste statlige høgskolene som i dag benytter M-STAS gå over til å bruke FS som studieadministrativt system. Videre skal også flere private høgskoler ta i bruk FS i Våren 2009 skal følgende institusjoner ta i bruk FS: o Høgskolen i Telemark o Høgskolen i Nesna o Politihøgskolen o Norges Informasjonteknologiske Høgskole (NITH) o Jernbaneskolen Høsten 2009 skal følgende institusjoner ta i bruk FS: o Høgskolen i Bodø o Høgskolen i Finnmark o Høgskolen i Harstad o Høgskolen i Narvik o Høgskolen i Nord-Trøndelag o Høgskolen i Vestfold o Høgskolen i Akershus o Diakonhjemmet o Høyskolen Diakonova o Lovisenberg diakonale høgskole o Misjonshøgskolen Videre har følgende institusjoner meldt overgang til FS for oppstart våren 2010 o Høgskolen i Molde o Høgskulen Sogn og Fjordane o Høgskolen i Ålesund o Norges veterinærhøgskole Overgangen for høgskolene arrangeres som et prosjekt med flere delprosjekter. Det vil være en overordnet prosjektleder fra FS sin side, og det er satt av 0,5 årsverk til prosjektledelse. I tillegg vil det opprettes flere delprosjekter som ledes av en FSperson. Delprosjektene kan være for en enkelt høgskole, eller for flere høgskoler som samarbeider. Høgskolene må organisere interne prosjekter for overgangen. Hovedaktiviteter innenfor delprosjektene er: o Prosjektledelse, planlegging, oppfølging o Konvertering o Opplæring o Igangsetting FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 8 Arbeidsoppgaver 2009

41 Våren 2009 må konverteringsrutinene dokumenteres grundig, for å forenkle prosessen mest mulig når størstedelen av institusjonene settes i gang høsten Det er beregnet ca 200 timer på konverteringen for hver høgskole. Opplæringen av de nye institusjonene er viktig. Data fra FS brukes i svært mange andre systemer. Det er viktig at institusjonene bruker FS på en felles og riktig måte, slik at ønsker og behov for videreutvikling kan samordnes. Det er stor variasjon når det gjelder hvor god struktur og orden de nye institusjonene har på sine data, og det er svært viktig å bygge opp denne kompetansen fra start av. Innsatsen på brukerstøtten og konvertering har variert i stor grad ved innføringen av nye høgskoler. Når så mange institusjoner skal gå over samtidig, er det viktig å kjøre mest mulig parallelt og effektivt. Kurs må avholdes felles for flere institusjoner, samtidig som det er viktig å fange opp hvilke institusjoner som trenger mer hjelp enn gjennomsnittet. Det er satt av ett årsverk til å innføre VPD (Virtual Private Database) for FS. Dette vil forenkle driften av FS vesentlig. Arbeidsinnsats: 5000 timer brukerstøtte (3,3 årsverk) 3000 timer konvertering (2 årsverk) 1000 timer - VPD-løsning (0,7 årsverk) 750 timer prosjektleder (0,5 årsverk) FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 9 Arbeidsoppgaver 2009

42 4. Webutvikling/Arkitektur Ansvarlig for aktiviteten: Geir Vangen FS har utviklet seg siden produksjonsstart i 1996 fra å være et rent klient/tjener system med en database (Oracle) og en saksbehandlerklient utviklet i PowerBuilder pluss en selvbetjeningsapplikasjon for studenter, til i dag å være et system satt sammen av flere applikasjoner som er avhengig av forskjellig utviklingsverktøy. Vi har fortsatt saksbehandlerklienten (utviklet i PowerBuilder), vi har web-applikasjoner der WebObjects (WO) er brukt som verktøy, vi har LIST der Oracles verktøy (WareHouseBuilder og Oracle Discoverer) benyttes. I tillegg har vi annen funksjonalitet som krever innsikt i andre verktøy. For webutvikling ble det i 2008 valgt ny plattform, JBoss SEAM. Denne skal erstatte WO, som i dag benyttes for søknadsweb, studentweb og EVUweb. Dette er en utviklingsplattform basert på JEE-standarder (Java Enterprise Edition) og JSF (JavaServer Faces) for komponentbasert utvikling. Et av hovedsiktemålene fremover er å serialisere utviklingsoppgaver i de ulike applikasjonene i større grad enn tidligere, slik at en større gruppe utviklere kan arbeide fokusert med større applikasjonsutvidelser i enkeltprosjekt for så å gå videre til neste applikasjon. I 2008 ble det gjennomført et pilotprosjekt for å sette i gang bruken av det nye verktøyet. Dette inkluderte opplæring av flere av utviklerne, beskrivelse av metodikk samt beskrivelse av utviklings- og produksjonsmiljø. Prosjektet inkluderte også utvikling av en pilotapplikasjon fagpersonweb med det nye verktøyet. I desember 2008 ble også testmiljø laget for institusjonene, og fagpersonweb ble levert til testing innenfor dette. I oktober 2008 ble det startet et nytt prosjekt for omlegging av søknadsweb fra WebObjects til JBoss SEAM. Målet er å levere denne i april Videre skal også EVU-web og Studentweb legges om til ny plattform. Etter at søknadsweben er lagt over til ny plattform, står EVU-weben for tur. Målet er å få denne ferdig i løpet av 2009, for så å ta fatt på Studentweben i Arbeidsinnsats: timer (2,5 årsverk) FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 10 Arbeidsoppgaver 2009

43 5. WebService Ansvarlig for aktiviteten: Leiv Hellebø Webservice for FS er nå i produksjon med følgende tjenester: - Levering av data til utdanning.no - Levering av data til BAS (brukeradministrative systemer) - Uthenting av brukernavn for enkeltperson (identifisert ved fødselsnummer) - Uthenting av epost-adresse for enkeltperson (identifisert ved fødselsnummer) - Tilbakeskriving til FS av brukernavn for enkeltperson (identifisert ved fødselsnummer) - Tilbakeskriving til FS av epost-adresse for enkeltperson (identifisert ved fødselsnummer) - Oppdatering av flere personer i en enkeltoperasjon. Foreløpig støttede endringer: o Brukernavn o Epost-adresse - Eksport av fagpersoner (bl.a. for flytting mellom institusjoner) - Import/eksport av personbilder Planlagt arbeid i 2009: Videre er følgende områder aktuelle å implementere i webservicetjenesten: - Overføre FSWS fra Oracle Application Server (OAS) til JBoss. Selve utviklingen er utført for dette i 2008, men det gjenstår å få opp test- og produksjonsservere for JBoss, samt beskrive driftsrutiner. Dette vil forenkle driften, da en vil få samme applikasjonsserver både for WebService og øvrige webapplikasjoner. Vi har som mål om å få denne produksjonssatt før juni 2009 (da utgår sertifikatene for dagens løsning). - Import av fagpersoner (påbegynt i 2008, men ikke ferdigstilt). - Spørringer rettet mot portaltjenester (undervisnings-/eksamensmelding) - Import/eksport av data om en student (ved flytting mellom institusjoner) - Sanntidsuthenting av data for enkeltvise undervisningselementer (til StudInfo) - Cerebrum-operasjoner for BAS-integrasjon (for å erstatte noen av deres direkte spørringer) - LMS-integrasjon (erstatning for IMS-eksporten som finnes i dag) - Flerpartsautentisering (krav om klientsertifikat i tillegg til brukernavn/passord for tilkobling) Alt vil ikke kunne implementeres i Prioriteringer vil bli gjort underveis i samarbeid med arbeidsgruppen. Arbeidsinnsats: 750 timer (0,5 årsverk) FS , AFS/GMV. Dato: , Sist endret: Side: 11 Arbeidsoppgaver 2009

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-043 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst UTKAST Arbeidsoppgaver 2013 Felles Studentsystem Rød skrift=uferdig tekst Innholdsfortegnelse GENERELT... 2 HOVEDAKTIVITETER I 2013... 5 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 7 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 9

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Etter-

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Julie Myhre Barkenæs Velkommen Til verdens første FS Brukerforum! Et forum for Sentrale personer innen studieadministrasjon ved FS-institusjonene FS-kontaktpersoner M. fl. FS Brukerforum

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag?

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? NARMA 27.11.2012 Ny prosjektmodul i Agresso forenkler hverdagen for økonomimedarbeidere og prosjektledere Universitetet i Stavanger (UiS) Anne Marie Brask Eilertsen

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009 Felles Studentsystem Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna Versjon 9. september INNHOLD 1... Prosjektet 3 1.1 Prosjektansvarlig 3 1.2 Prosjektleder 3 1.3 3 1.4 Prosjektperiode 3 1.5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer