Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Har%hatt%møte%med%Dorgene%om%fadderuken.%Programmet%er%oppdatert.%%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Har%hatt%møte%med%Dorgene%om%fadderuken.%Programmet%er%oppdatert.%%"

Transkript

1 21#13% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER % LEDER Tatt%meg%av%litt%fakturarer%(forhåpentligvis%for%siste%gang.)% Halvtimen#prosjektet% begynner% å% bli% mer% eller% mindre% ferdig% (fra% vår% side.)% Akkurat% når% båsene% blir% bygget%er%fortsatt%litt%uklart,%men%det%vil%bli%gjort%enten%ila.%sommeren%eller%rundt%semesterstart.%det% ligger%også%ann%til%at%vi%klarer%å%holde%oss%godt%innenfor%budsjettrammene.% Skal%ferdigstille%referat%16#13%etter%mye%om%og%men.% % EKSTERNANSVARLIG Har%hatt%møte%med%Dorgene%om%fadderuken.%Programmet%er%oppdatert.%% Møte%med%Sigurd%fra%Linticket%fredag%og%lørdag%denne%uken.%% Har%muntlig%eksamen%onsdag..% % PRODUKSJONSANSVARLIG Foreligger%ikke% % FRIVILLIGANSVARLIG Foreligger%ikke.% % DRIFTSANSVARLIG Vi%har%fortsatt%skjenkebevilling.% Vært%i%møte%med%Hansa%ang.%sommerkvarteret.%% Blitt%kontaktet%av%Google%Norge.% Én%eksamen%igjen.%Jippi.% % PR-ANSVARLIG% Foreligger%ikke.% %

2 21#13% ØKONOMIANSVARLIG Foreligger%ikke.% % ADMINISTRASJONEN Fortsetter%arbeidet%med%branndører%og%de%tekniske%utfordringene%vi%har%sett%i%Halvtimen.%Har%også% hatt%befaring%med%maler%og%uib,%samt%oversett%oppstart%av%utbedringer%i%tivoli.%hadde%lengre%seanse% med%nrk%ang.%debattsendinger%i%tivoli%i%samarbeid%med%samfunnet.%håper%folk%fra%kraft%blir%involvert% raskt.%vil%være%mer%fleksibel%på%arbeidstid%fremover,%men%har%grei%sommerliste.%

3 Salgsrapport*(år) 2013,*T.O.M.*MAI 4*429*479 4*373* *(6*974) TOTALT,*SALG BUDSJETT,*SALG TOTALT,*SKIFT HELHUS*(GJESTER) 439*868*(11%) 56*126*(1%) 810*(81%) 1*(1*267) ENDRING*FRA*2012 FORSKJELL*FRA*BUDSJETT ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 Salg*pr.*måned* 2013* 2012* BudsjeR* SkiU*pr.*måned* 2013* 2012* 1*200*000* 250* 1*000*000* 200* 800*000* 600*000* 150* 400*000* 100* 200*000* 50* 0* Januar* Februar* Mars* April* Mai* 0* Januar* Februar* Mars* April* Mai* Salg*pr.*ukedag* SkiU*pr.*ukedag* 2013* 2012* 2013* 2012* 1*400*000* 180* 1*200*000* 1*000*000* 160* 140* 120* 800*000* 100* 600*000* 80* 400*000* 200*000* 60* 40* 20* 0* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* 0* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*År*+*side*1

4 Salgsrapport*(år) 2013,*T.O.M.*MAI 3*473* ,43*% 74,07*% SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK 535*346*(18%) 86*(81%) 4,77*% 0,19*% ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 Salg*pr.*arrangør* 2013* 2012* SkiU*pr.*arrangør* 2013* 2012* 600*000* 500*000* 400*000* 300*000* 200*000* 100*000* 0* 60* 50* 40* 30* 20* 10* 0* Salg*pr.*lokale* 2013* 2012* SkiU*pr.*lokale* 2013* 2012* 2*000*000* 1*800*000* 1*600*000* 1*400*000* 1*200*000* 1*000*000* 800*000* 600*000* 400*000* 200*000* 0* 350* 300* 250* 200* 150* 100* 50* 0* Salgsrapport*+*År*+*side*2

5 Salgsrapport*(måned) MAI,* * * *(*883) TOTALT,*SALG BUDSJETT,*SALG TOTALT,*SKIFT HELHUS*(GJESTER) 176*585*(23%) 175*589*(23%) 9*(6%) 0*(<*348) ENDRING*FRA*2012 FORSKJELL*FRA*BUDSJETT ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 Salg*pr.*uke* 2013* 2012* SkiP*pr.*uke* 2013* 2012* 300*000* 40* 250*000* 35* 200*000* 30* 25* 150*000* 20* 100*000* 15* 50*000* 10* 5* 0* 18* 19* 20* 21* 22* 0* 18* 19* 20* 21* 22* Salg*pr.*ukedag* SkiP*pr.*ukedag* 2013* 2012* 2013* 2012* 300*000* 40* 250*000* 200*000* 35* 30* 25* 150*000* 20* 100*000* 50*000* 15* 10* 5* 0* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* 0* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*Måned*+*side*1

6 Salgsrapport*(måned) MAI,* * ,76*% 82,12*% SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK 190*597*(33%) 14*(13%) 5,91*% 4,65*% ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 Salg*pr.*arrangør* 2013* 2012* SkiP*pr.*arrangør* 2013* 2012* 80*000* 70*000* 60*000* 50*000* 40*000* 30*000* 20*000* 10*000* 0* 12* 10* 8* 6* 4* 2* 0* Salg*pr.*lokale* 2013* 2012* SkiP*pr.*lokale* 2013* 2013* 500*000* 450*000* 400*000* 350*000* 300*000* 250*000* 200*000* 150*000* 100*000* 50*000* 0* 80* 70* 60* 50* 40* 30* 20* 10* 0* Salgsrapport*+*Måned*+*side*2

7 Referat PR-ting Til stede: PR-Etaten: Else M. Solheim, Kari Holdcroft, Julia Bådsvik, Jørund K. Lie, Anders Endresen, Torstein Thune, Brigita Tumaksvaite, Eeva-Maria Sieppi, Damien Baar, Endre Oma, Tor Lobb Birkeland, Ørjan Langbakk, Yorick S. Gontarek, Siv K. Berg. Totalt: 14 personer Kvast: Kjersti Skjelbreid Kontrollkomiteen: Ingen. Etter samtale med KK, ble det avtalt at PR-etaten kunne gjennomføre ting uten at de var representert. Det var 14 personer til stede av totalt 26 medlemmer. Vi fikk godkjennelse av Kvast til å gjennomføre ting. Ordfører: Siv K. Berg Referent: Siv K. Berg PR-etatens dokumenter finnes ikke på engelsk. På grunn av engelsktalende medlemmer, tilbød Ørjan Langbakk å oversette informasjonen på engelsk. Handlingsplan Fotogruppe Ble ytret ønske om å inkludere film i handlingsplanen. Forslaget ble derfor formulert at PR-etaten skal prøve å rekruttere medlemmer til en fotogruppe, slik at en kan drive med promotering ved å lage reklamefilmer. Internavis Kvast foreslo å legge til at arbeidet med internavisen ikke skulle prioriteres over PR-arbeid. Leder for PR-etaten foreslo å endre forslaget til at internavisen ikke skulle påvirke PR-etatens arbeid, verken kvalitet eller mengde. Forslaget understrekes her at internavisen skal være en egen liten gruppe, og at en rekrutterer først og fremst til PR-etaten, og i tillegg en internavisgruppe bestående av en fotograf, en grafiker og to skribenter som skal være jobbe primært med internavisen. Det skal også jobbes aktivt med å ha bidrag fra andre arbeidsgrupper på huset, samt dorger.

8 På denne måten unngår en frykten for at internavisen skal «stjele» medlemmer fra andre grupper og medlemmer i PR-etaten som jobber med PR mot potensielle kunder, og internavisen blir mer definert som en egen gruppe i PR-etaten. Webgruppen Det ble foreslått å endre antall webmedlemmer fra tallet seks til åtte. Her er det fullt mulig å være flere, men en bør ha som mål å ha minimun åtte personer i webgruppen. Det ble i tillegg foreslått å fjerne «Finn Kvarteret app», og heller kunne legge til QR koder. Handlingsplanen, med de nevnte endringene, ble stemt over med følgende resultat: 13 stemmer for å godkjenne handlingsplanen. 1 avholdende stemme 0 stemmer mot å godkjenne handlingsplanen. Handlingsplanen ble godkjent. Semestermelding Fotoleder ønsket å legge til i semestermeldingen at fotogruppen har hatt eksterne oppdrag, som ikke legges ut på smugmug. Dette viser at de har gjort mer enn de som ligger ute på Smugmug. Semestermeldingen, med nevnte endringer, ble stemt over med følgende resultater: 14 stemmer for å godkjenne semestermelding 0 avholdende 0 stemmer mot å godkjenne semestermelding Semestermeldingen ble godtatt. Retningslinjer Det ble ønsket å legge inn skriftlig at hvert enkelt medlem i PR-etaten må gå med plakater minst en gang i semesteret. Dette er dagens ordning, men det sto ikke skriftlig i retningslinjene. Retningslinjen, med nevnte endringer, ble stemt over med følgende resultater: 14 stemmer for å godkjenne retningslinjene 0 avholdende 0 mot å godkjenne retningslinjene. Retningslinjene ble godkjent.

9 Valg Følgende verv i styret var ledige: Leder, tekstleder, fotoleder, grafiskleder, webleder, pers.ans, økonomiansvarlig, markedsleder. Ingrid Aarseth Johannessen var ikke til stede da hun er på utveksling i England. Det ble derfor lest opp tale fra henne. Følgende personer ble valgt inn i styret: Leder: Ingrid Aarseth Johannessen. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Redaktør: Julia Bådsvik fortsetter som redaktør. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Tekst: Jørund K. Lie. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Foto: Anders Endresen fortsetter som fotoleder inntill ny fotoleder er rekruttert. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Grafisk: Ingen stilte til valg. Web: Ørjan Landbakk. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Økonomiansvarlig: Ørjan Landbakk. 14 stemmer for, 0 avholdende, 0 mot. Personalansvarlig: Ingen stilte til valg.

10 Handlingsplan for PR-etaten H13 Generelt Det ønskes at PR-etaten skal dra på flere kurs. Ønskelige kurs er kurs for etaten i programvarer som photoshop og indesign, slik at en kan hjelpe gruppene bedre. I tillegg ønsker foto å avholde kurs for alle på Kvarteret i å ta bilder. I tillegg skal PR-etaten i løpet av høsten 2013 delta på et kurs om promotering. Her ønskes det at styret finner et kurs eller en fagperson som kan hjelpe oss til å tenke kreativt, gi oss nytt syn på hvordan nå flest mulig studenter på best mulig måte og dette til økonomi PR-etaten har penger til. En bør også satse hardt på rekruttering. Til høsten forsvinner en god del medlemmer, og det er allerede behov for flere. Drømmetallene for PR-etaten er: Grafisk: 13 personer. Dette for å kunne lage samme mengde grafisk arbeid som nå, men også tenke langsiktig og ha materiale som rekruttering, klart i god tid. Tekst: 7 Internavis: 5, som inkluderer en grafiker, en redaktør, en fotograf og to tekstere. Marked: 5 Foto: 10 Web: 8 Totalt: 48. Dette er riktig nok drømmetall, men PR-etaten skal jobbe jevnt og trutt for å nå disse tallene, og at det er engasjerte og motiverte folk som blir med i etaten. Det skal være gjennomtenkt rekruttering fra høsten av, og PR-etaten må nå ut til studier som er relevante for etaten. Norges Kreative Fagskole, Noroff og Kunsthøyskolen skal kontaktes. Det skal være et sterkt fokus på faste konseter, mat, helhus og arrangmenter ellers i semesteret. I ønsker også at det opprettes en egen gruppe som tar seg av plakatopphenging. Dette fordi dagens ordning ikke fungerer, og leder sitter igjen med å mase på folk, og den samme gjengen ender opp med å gå ruten selv uansett. Sosiale medier PR-etaten ønsker en mer gjennomtenkt bruk av sosiale medier fra høsten av. Her skal det legges ut flere bilder, samt alle månedsprogram og plakater skal ut. Facebook skal brukes aktivt, men det uten å mase. Vi ønsker ikke mer enn tre poster om dagen, da flere enn dette gir flere som ikke liker Kvarteret på Facebook lengre. Postene skal derimot inneholde bilder, link til eventer og lignende. Twitter og Instragram kan ha mye høyere aktivitet, og twitter skal være morsomt. Det er viktig å «snakke» med følgere, dette for å skape bånd. Instagram bør brukes jevnlig til matbilder for å friste folk på Kvarteret, ha folk på jobb-bilder og frivillige ute som har det kjekt. Dette som et ledd i rekruttering, og skal derfor alltid inkludere på bilder av frivillige. En ser at folk knytter seg bedre til en organisasjon om de får se folkene som står bak organisasjonen. Her skal flere ha tilgang til twitter og instagram slik at en kan oppdatere oftere, både i PR-etaten og andre grupper på huset som ønsker å twitre og knipse bilder. Tekstgruppen: Tekstgruppen skal fokusere på korte, men informative og spennende tekster. Lesere er late, og da er det bedre med kortfattet informasjon. En skal linke til facebookeventer hver gang dette finnes. Tekstgruppen skal skrive om hva som skjer, og ikke hva som har skjedd. Her burde en ta kontakt med de som faktisk skal komme på Kvarteret for å underholde studentene, og slå av en prat for å få noen sitater. Gruppen skal fortsette å skrive rekrutteringsartikler, men dette for de gruppene på huset som ønsker det. Det forutser at gruppelederene på Kvarteret er godt informert om at de har tilbud om hjelp til rekruttering, men at de må i så fall fortelle oss at de ønsker den hjelpen.

11 Tekstgruppen, sammen med leder for etaten, skal forsøke å få et bedre samarbeid med dorgene og få til en avtale om at de legger ut artiklene sine på hjemmesiden selv. Internavisen Det forutsettes at internavisen ikke går utover det generelle PR-arbeidet eller kvalitet. En skal altså ikke prioritere internavisen fremfor generell PR-arbeid. Internavisens innhold skal ikke bare bestå av PR-medlemmer, men en skal jobbe hardr for å inkludere andre grupper på huset som bidragsytere, da også dorgene. Internavisen skal bestå av en gruppe, hvor det rekrutteres inn en fotograf, en grafiker og to skribenter. Marked Marked skal utføre spørrreundersøkelser hvert semsester. Her skal de finne svar på hva som er bra eller dårlig med Kvarterets tilbud, både når det gjelder arrangementer, men også promotering. De skal også lage forslag til gjennomført promotering av mattilbud, da spesielt å trekke studenter til Kvarteret for lunsj, samt Helhus. Her skal gruppen tenke nytt, og forsøke å få til kreativ markedsføring til en billigere penge. Marked skal også jobbe jevnt med å sikre sponsorer til internavisen. Her er målet at internavisen kan komme ut i farger uten at det skal påvirke PR-etatens økonomi. Foto Foto skal ta bilder av alle typer arrangementer, og ikke bare konserter. Gruppen skal dekke minst fire arrangementer i uken. Her trengs det bilder av mat, frivillige på jobb, debatter, konserter og alle faste konsepter. En skal med andre ord vise bredden av hva Kvarteret byr på gjennom fotografiet. De skal i tillegg holde kurs for alle på Kvarteret om hvordan en tar bedre bilder, og kurs for medlemmene i fotogruppen. PR-etaten skal prøve å rekruttere folk som kan danne en filmgruppe, hvor det skal lages reklamefilmer og videofilmer som kan brukes både til hjemmeside, rekruttering, sosiale medier og som reklame. Grafisk Grafisk skal se på den helhetlige profilen til Kvarteret, og finne nye fonter som kan brukes både til grafisk materiale, internavis og hjemmesiden. Gruppen skal lage en mal som kan benyttes for månedsbanner, plakater og flyers. Dette for at arbeidsmengde kan minkes, noe som er nødvendig om en ikke rekrutterer flere folk. Gruppen skal i tillegg arrangere workshop for å lære av hverandre. I tillegg skal grafisk fortsette med det gode arbeidet som er gjort så langt, med annonser i studvest og K7, samt månedsplakater, flyers og bannere. Dette skal derimot gjøres grundigere, og en skal ikke se feil informasjon fra grafikerens side. Web Web kommer til å miste en del av medlemmene til høsten. Handlingsplanen avhenger derfor at de får inn rett type medlemmer. Det ønskes at Web-gruppen lager en app for Kvarteret som inneholder kalenderen, samt informasjon om hva Kvarteret er og hvordan en blir frivillig. På den måten kan folk på farten bare åpne Kvarterets app for å vite nøyaktig hva som skjer på Kvarteret denne dagen eller kommende dager. Hjemmesiden bør alltid fungere optimalt, og bør være enkel å bruke, samt være enkelt å finne informasjon. Det kan legges til QR kode på plakater. I tillegg ser de på muligheten for interaktivt materiale for Kvarteret som kan hjelpe til med promotering.

12 Det ønskes også at web får rekruttert medlemmer som kan lage en mal for nyhetsbrev for Kvarteret, hvor tekstgruppen, i samarbeid med dorgene og Kvarteret, skal komme med informasjon om arrangementer, tilbud og konkurranser når mulig. Prikkesytem PR-etaten har slitt med at enkelte medlemmer ikke har gjort den innsatsen som kreves. Styret ønsker at det derfor innføres prikkesystem fra høsten av. Ved tre prikker får en skriftlig advarsel om utkastelse. Om medlemmer ikke forbedrer egen innsats etter dette, vil vedkommende bli kastet ut. Du får en prikk for manglende beskjed om fravær på møter med PR-etaten, en prikk for å ikke ha utført arbeid uten å gi beskjed, en prikk for tre uker uten svar på jobbforespørsel eller utført jobb. PR-etatens medlemmer skal være godt informert om prikkesystemet. Prikkesystemet forutser at PR-styret sender ut innkallelse om møte i god tid i forveien. Her skal mail, og om mulig Facebook, brukes for å sende ut informasjon.

13 Semestermelding PR-etaten V13 Generelt: Med økt antall medlemmer har PR-etaten fått mulighet til å gjøre mye mer enn det vi tidligere har klart. Vi hadde som mål å nå ut bedre med informasjon gjennom målrettet markedsføring og promotering. Særlig Helhus, faste konsept og mat skulle være mye fokus på. I tillegg skulle vi starte plakatrunde. Vi føler at vi har lykkes med å nå ut til en større del av studentene i Bergen. Dette på grunn av økt og bevisst annonsering i studentaviser, samt økt bruk av sosiale medier med bilder og god informasjon. Vi har fått rundt 6500 likes på Facebook, som gjør at vi når ut til svært mange, og medlemmer (både PR-etaten og resten av Kvarteret og dorgene) er flinke til å dele eventer og informasjon på Facebook. Dette resulterer selvsagt i at vi når enda flere, og sosiale medier merker vi er en svært viktig del av promoteringsarbeid. Vi har også startet plakatrunde, hvor minst fire medlemmer av PR-etaten må gå med plakater per måned. Dette har fungert, men ikke optimalt da arbeidsmengden er for stor fordelt på for få personer, og plakatrunder gjør jobben enda mer hektisk. Derfor ønsker vi egen plakatgruppe. Tekstgruppen: Et av tekstgruppens mål var å ha flere saker på engelsk. Dette ble ikke gjennomført da vi utvekslingsstudentene fra høsten 2012 reiste hjem, og vi ikke fikk inn nye. Med få medlemmer ble dette nedprioritert. Det ble lagt ut noen artikler på engelsk, men disse var fra Samfunnet. Vi var derimot flinke til å skrive om Kvarterets faste konsepter, både på hjemmesiden og sosiale medier. Det er derimot vanskelig å skulle promotere konsepter som ikke går bra, da med Jam og Quiz som har blitt avlyst etter arrangementet skulle startet. Med ulike quizverter er det også vanskelig å promotere quiz helhetlig, da vi ikke kjenner til quizvertene og hvilken type quiz som skal holdes. Ikke bare er det vanskelig å promotere så-som-så-konsepter, men det gir også negativ reklame gjennom jungeltelegrafen når store mengder studenter går skuffet fra Kvarteret. Mikromandag har vært et særlig vanskelig konsept å promotere, men med hjelp fra Rettsvesenet har vi fått større forståelse for hvilke regler som gjelder. Med tanke på Kvarterets 7 prikker fra Skjenkekontrollen, har vi valgt å ikke skrive noe om Mikromandag på hjemmesiden (med unntak av kalender med tidspunkt, sted og navn), og heller oppfordret folk til å bruke jungeltelegrafen for alt det er verdt. Ellers har hjemmesiden vært konstant oppdatert til tross for få medlemmer. Internavisen har fått god hjelp fra andre grupper, og vil bli gitt ut før sommeren. På grunn av få medlemmer har vi valgt å ikke skrive rekrutteringsartikler bare for å skrive de. Vi har derimot kommunisert tiil arbeidsgruppene gjennom GLEM at tilbudet er der for de som ønsker å benytte seg av det.

14 Marked Marked fikk stor økning, hvor etaten gikk fra å være ett medlem til å bli tre, nå trolig fire. Med økningen ble det derfor gitt ut to undersøkelser i stedefor ett. Det lykkes ikke med å få sponset premier, men har derimot fått sponsorer til internavisen slik at vi får fargesider. Undersøkelsene har vist at det er Facebook og Plakater folk legger merke til mest av PR-materiale, og det gir grunnlag for økt/endret fokusering på dette ved neste semester. I tillegg ser en at folk må bli flinkere til å dele informasjon på hjemmesiden. Har hatt gode brainstorminger, hvor en har sett på muligheter for forbedret pr-materiale av mattilbudet til Kvarteret, som vil bli gjennomført ved neste semester. Her har marked tenkt ut kaffeavtaler og en helhetlig promotering av mattilbudet. Marked skal før sommeren også ta kontakt med studiesteder som Norges Kreative Fagskole og Noroff for å gi dem tilbudet om praktisk arbied for førsteårsstudentene. Her er tilbudet at vi trenger plakater og flyers til høsten, og de kan få en av sine første studieoppgaver i å lage dette. De beste bidragene blir brukt av oss. Dermed får de realistiske oppgaver, og vi får «gratis» arbeid, og forhåpentligvis flere frivillige. I tillegg tenkes det å spør film om de kan lage en kortfilm som kan belyse hvorfor studentene skal benytte seg av Kvarteret, og hvorfor det er kjekt å jobbe her. Foto Foto har dette semesteret hatt en del ekstraoppdrag for eksterne arrangører. Disse kommer ikke opp på bilder.kvarteret.no, og er derfor ikke synlig for andre. Foto har med andre ord gjort mer enn det Smugmug tilsier, da ikke alle ekstraoppdrag kan legges ut på bilder.kvarteret.no. I tillegg har det blitt tatt matbilder og rombilder, hvor førstnevnte ga positive utfall for både PR-arbeid og økt salg. Det viser at matbilder er svært viktige, og det frister studentene til å legge vekk slapp matpakke til fordel for lunsj eller middag på Kvarteret. Som handlingsplanen for semesteret sa, skulle det bli gjennomført fotokurs for fotogruppen, men også for alle frivillige på Kvarteret. Fotokurs for gruppen ble gjennomført, slik at en fikk øke og dele kompetanse. Det ble ikke gjennomført fotokurs for alle på Kvarteret på grunn av tidsmangel. Nå som eksamestiden er i gang, er det tvil om folk tar seg tid til å møte opp. Alt av materiale og innhold til kurset er derimot laget klart, og vil bli gjennomført til høsten Det har vært et gjengående problem for gruppen dette semesteret med motivasjonen blant medlemmene, som har resultert i at en ikke har fått inn alle bilder som skulle vært levert. Dette har blitt tak inn, og det vil gis konsekvenser. Grafisk

15 På grunn av økt antall annonser, har ikke grafisk hatt tid til å finne en ny font for kvarteret. Dette skal bli gjort ved høsten av. Det er heller ikke laget mal for månedsbanner, plakater og flyers som var ønsket, men tråden tas igjen til høsten. Grafisk har hatt en mye større arbeidsmengde nå enn tidligere. Det er blitt levert annonser hver uke til studvest, i tillegg til annonser i K7, måendsplakater hver måned, samt flyers og banners. En ser at dette har gitt resultat, men det har vært problem ved noen tilfeller at det har vært feil på plakater. Noen ganger har dette vært grafikerens feil, noen ganger har det vært feil informasjon i kalenderen. Det er uansett blitt avtalt at alt grafisk materiale skal dobbeltsjekkes før trykk, slik at en unngår disse feilene fra grafisk sin side. En ser også at ved flere medlemmer, ville stresset forsvunnet litt og en hadde hatt bedre tid til å lage det grafiske materiale. Grafisk har hatt god dialog innad i gruppen, og vært flinke til å spør hverandre om hjelp, tips og tilbakemeldinger, som har delt kunnskap blant medlemmene. Web Web har jobbet med tre store prosjekter. Det har vært stort fokus på å gi grundig opplæring til nye medlemmer, og derfor har ting tatt noe lengre tid. Et av prosjektene er en ny utgave av hjemmesiden, som vil være oppe og gå før semesterslutt. SmugMug er nesten helt klart. Her skulle det utformes vertkøy som gjør aministrasjon av og arbeid med SmugMug lettere for fotogruppen. Jobber med tre prosjekt, som kommer til å ta opp mye tid for neste semester. Den reviderte versjonen av Personaldatabasen har ikke komt opp på grunn av for høy arbeidsmengde. Dette kan skje neste stemster, men det avhenger av at vi rekrutterer rett folk til webgruppen. Webgruppen har tilpasset programvaren som driver infoskjermene våre til å kjøre på Raspberry Pi, som er en liten og lett datamasking som vi allerede har kjøpt inn tl å drive infoskjermer.

16 Retningslinjer for PR-etaten Sist endret på PR-ting vår Formål PR-etaten er opprettet av Kvarterstyret med det formål å drive markedsføring, audio-visuell dokumentasjon og informasjonsvirksomhet, både internt og eksternt. PR-etatens retningslinjer er underlagt Det Akademiske Kvarters til enhver tid gjeldene statutter. Endringer I retningslinjene vedtas på PR-ting og trer I kraft umiddelbart etter PR-ting er gjennomført. Et eventuelt overskudd fra drift av PR-etaten skal benyttes til løpende drift av Det Akademiske Kvarter. 2. PR-ting PR-ting er PR-etatens øverste organ og innebefatter alle aktive medlemmer i PR-etaten. Følgende frister gjelder for PR-ting PR-ting skal innkalles med minst to ukers varsel og skal avholdets innen to uker etter GF. kstraordinært PR-ting avholdes når PR-styret eller når 2/3 av PR-etatens medlemmer ønsker det. PR-tinget er kun beslutningsdyktig når det foreligger lovlig innkallelse og minst 2/3 av aktive medlemmer er tilstede. I særlige tilfeller kan Kvarterstyret likevel godkjenne PRtinget. PR-etatens styre skal kalle inn til PR-ting. Saker til dagsorden må meldes til PR-styret innen 1 uke før PR-tinget avholdes. Innkallelse til ekstraordinært PR-ting må offentliggjøres minimum 1 uke før møtet avholdes. Saker til dagsorden må meldes innen 1 dag før ekstraordinært PR-ting avholdes. Ordinært PR-ting skal behandle følgende saker: 1. Behandling av handlingsplan for PR-etaten, 2. Behandling av semestermelding for PR-etaten, 3. Behandling av retningslinjer for PR-etaten, 5. Valg av nytt styre. Alle valg er personvalg. Valg av styremedlemmer og varer til styret krever simpelt flertall. Alle registrerte aktive medlemmer av PR-etaten og som er fysisk tilstede ved PR-ting har stemmerett ved PR-tinget. 3 PR- styret PR-etaten ledes av et PR-styre med medlemmer fra de interne arbeidsgruppene til PR-etaten i tillegg til økonomiansvarlig, personalansvarlig, leder og en vara som trer inn ved forfall. Det valgte styret skal godkjennes av Kvarterstyret i henhold til statuttenes 5.2,3. ledd. Med valg menes følgelig; innstilling til godkjenning av Kvarterstyret. PR-styret har ansvar for å drive PR-etaten i henhold til Det Akademiske Kvarters statutter, retningslinjer, arbeidsinnstruks og i henhold til offentlige forskrifter/lover og de krav som stilles av bevillingshaver. PR-styret består av følgende faste verv: leder, økonomiansvarlig og personal- og sosialansvarlig, og dersom valgt, leder av web, marked, grafisk, tekst, film og foto. Et av styremedlemmene skal av styret velges som nestleder annenhvert semester. PR-styret kan i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov som for eksempel: Internansvarlig, Eksternansvarlig, Arkivansvarlig, sekretær, og lignende. Hvert enkelt styremedlems stillingsinnstruks kan forandres av PR-styret ved behov, med unntak av de faste vervene. Om PRstyret finner det hensiktmessig, kan de bytte innad medlemmer i styret på de faste stillingene frem til neste ting, om det er enstemmig flertall i styret for dette.

17 Valg av PR-styret skjer på PR-ting en gang per semester, og styremedlemmer velges for 2 semester. Halvparten eller minimum 1/3 av styret bør byttes ut/stille til gjenvalgt hvert andre semester. Er situasjonen at alle som velges inn er nye, velges den med minst antall stemmer inn for bare ett semester (kandidaten kan ved neste valg stille til gjenvalgt for en ny periode på to semester). Om PR-tinget blir oppmerksom på det før valget starter, kan man stille til 1 semester. Gjenvalg kan finne sted. Kandidater som stiller til valg må kunngjøre sitt kandidatur senest 4 dager før valget skal avholdes i PR-tinget, eller man kan benke seg selv eller andre under PR-tinget før valget begynner. Man kan ikke sitte i PR-styret lengre enn 10 semestre. Nye styremedlemmer tiltrer henholdsvis 1.juni og 1. desember, stemmeretten trer umiddelbart i kraft etter denne dato. Ved ekstraordinært valg tiltrer nye styremedlemmer 2 uker etter avholdt valg, denne/disse overtar da stemmeretten etter avtroppene styremedlem(mer). Etter enstemmig godkjenning fra hele det nyvalgte og det gamle styret, kan nye styremedlem tiltre rett etter valg. PR-styret skal hvert semester legge frem semestermelding, regnskap/budsjett, og handlingsplaner for Det Akademiske Kvarters generalforsamling. PR-styrets kontakt med Kvarterstyret skal være i henhold til de gjeldene regler som er vedtatt av Kvarterstyret. PR-styret er vedtaksdyktige når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbelstemme. Leders dobbelstemme overføres til nestleder i leders fravær. 4. Medlemmer / Interne arbeidsgrupper 4.1 Medlemmer PR-etatens medlemmene fungerer som deltagere i drift av PR-etaten i Det Akademiske Kvarter, og deltar i organisasjonsarbeid knyttet til dette. Antallet på PR-medlemmer må være slik at etaten blir drevet i henhold til PR-etatens formål. PR-styret avgjør behovet for antall PR-medlemmer. Kvarterstyret har anledning til å sette en øvre grense på antall medlemmer i etaten i henhold til statuttenes ledd. Alle studenter i Bergen, og personer som har naturlig tilknytning til etatens arbeid, kan være medlemmer av PR-etaten. PR-medlemmer er de som til enhver tid er tilknyttet PR-etaten, jfr. Bindingskontrakt. Rekruttering til PR-etaten bør i hovedsak skje i begynnelsen av hvert semester, og skjer gjennom PR-styret. Alle medlemmer i PR-etaten skal følge gjeldene stillingsinstrukser/bindingskontrakter. Ved unnlatelse av dette skal PR-styret handle etter gjeldene sanksjoner vedtatt av Kvarterstyret. Slike vedtak skal fattes ved ¾ flertall i PR-styret. En slik avgjørelse kan ankes inn for Kvarterstyret, deretter eventuelt av Representantskapet. Medlemmene i PR-etaten har en bindingstid på to semester, men oppfordres til å arbeide lenger Interne arbeidsgrupper PR-etaten er delt inn i arbeidsgruppene: PR Tekst PR marked PR web PR grafisk PR foto PR Film PR tekst sin hovedoppgaver er: Oppdatere hjemmesiden med informasjon om ting som skjer på huset og hvem som jobber der.

18 Legge til rette for at for meningsytring for medarbeidere i de ulike arbeidsgruppene. Innhente og videreformidle programinformasjonen gjennom Kvarterets utadvendte publikasjoner. Dette i samarbeid med Drifts- og Brukerorganisasjonene. Drive innholdsproduksjonen fortrinnsvis for Kvarterts internettsider og periodiske programhefter. Gi ut minst en internavis per semester. PR marked sine hovedoppgaver er: Finne ut hvordan vi skal nå målgruppen til Det Akademiske Kvarter bedre med informasjon om våre tilbud og jobbmuligheter. Utarbeide strategier for å gjøre Det Akademiske Kvart mest mulig attraktiv for publikum og sørge for at de blir gjennomført. PR grafisk sine hovedoppgaver er: Skal stå for utforming og grafisk produksjon av PR-etatens interne, for eksempel Kvarterets internavis, og eksterne publikasjoner. Å gi kvarteret en helhetlig grafisk profil. PR Web sine hovedoppgaver er: Oppdatere, videreutvikle, vedlikeholde Kvarteret sine internettsider og infoskjermer. PR Foto Skal fotografisk dokumentere aktiviteter og interne på huset. PR Film Visuelt dokumentere og ta oppdrag fra andre grupper hos Det Akademiske Kvarter. 5 Ansvar og plikter Medlemmer av PR-etaten plikter å kjenne innholdet av og overholde: - skjenkebestemmelser og offentlige forskrifter / lover - branninstruks - Kvarterets statutter - PR-styrets retningslinjer og instrukser. Medlemmer av PR-etaten disponerer nøkler eller eget nøkkelkort etter nøkkelinstruks, og har i forbindelse med arbeid adgang til fellesrom samt deres kontor i Villaen, og til tilviste rom i Hovedhuset. PR-etaten virksomhet skal rettes mot: - studenter i Bergen - husets organisasjoner - byens øvrige befolkning PR-etaten jobber med prikkesystem. En prikk gis ved å ikke gi beskjed om fravær fra allmøte, en prikk gis ved ikke gjennomført arbeid uten beskjed på forhånd. En prikk for en måned uten utført arbeid. Ved tre prikker kan medlemmer får skriftlig advarsel om utkastelse. Hvert medlem skal henge opp plakater minst en gang i løpet av et semester. 6 Økonomi og regnskap PR-etaten har ansvar for å utrede og budsjettere PR-etatens behov for drifts- og investeringsmidler i samråd med Kvarterstyret. PR-styret plikter å føre løpende kontroll med regnskapet i forhold til budsjett. Alle avvik skal rapporteres til Kvarterstyret. Omdisponeringer på budsjett i budsjettsperioden skal godkjennes av Kvarterstyret. PR-etaten plikter å følge innkjøpsrutinene som er vedtatt av Kvarterstyret. PR-etatens økonomiansvarlig plikter å gjøre nye medlemmer i PR-styret/etaten kjent med disse rutinene. PR-etatens leder er økonomisk ansvarlig overfor Kvarterstyret.

19 7 Godtgjørelser og rettigheter PR-etatens medlemmer har rett til den til enhver tid gjeldene forpleining som er vedtatt av Kvarterstyret, Generalforsamlingen og Det Akademiske Kvarters statutter. PR-etatens medlemmer har rett til å delta i felles intern arrangementer i Det Akademiske Kvarter. 8 Endringer av Retningslinjene Retningslinjene kan med minimum 2/3 flertall endres på ordinært PR-ting. Endringer kan og foretas etter forslag fra Kvarterstyret. Endringer skal godkjennes av Kvarterstyret. Endringer trer i kraft umiddelbart etter slik godkjennelse foreligger, hvis ikke annet bestemmes. 9 Oppløsning av PR-etaten Oppløsning av PR-etaten kan kun gjennomføres av Generalforsamlingen i henhold til statuttenes 5.1, 4. ledd.

20 Referat'Rettsting! ! Agenda' 1) Valg'av'ordstyrer'og'referent'! Antall'tilstede:'18'av'21.'Ett'medlem'kom'litt'sent,'dette'er'bakgrunnen'til' at'det'skifter'fra'17'til'18'stemmer'mitt'i'agendapunkt'3.'! Ordstyrer:' o Steffen'Rogstad'! Referent:' o Nikolai'Munthe!Kaas' 2) Godkjenning'av'dagsorden.'! Ingen'innvendinger'mot'dagsorden' 3)'Forslag'til'endringer'i'retningslinjene'og'i'stillingsinstrukser' For et år siden ble en større endring av retningslinjer og stillingsinstrukser vedtatt på rettsting. Etter dette har imidlertid Kvarterets vedtekter blitt endret. Styret la frem forslag til endringer som i hovedsak gikk ut på tilpasse Rettsvesenets retningslinjer til de nye vedtektene.! 2 forenklet: Er underlagt DAK gjeldende vedtekter o Enstemmig vedtatt 17 stemmer! 3 endret for at de gamle statuttene skal passe til de nye ingen realitetsforskjell. Det stod medlemstallet må være høyt nok o Enstemmig vedtatt 17 stemmer! 4 om styret, kun endret at de gamle henvisningene er byttet ut med de nye det SKAL være to avdelingsledere (dette er fjernet) fjernet noe regler om vara til styret som ikke har vært i praksis kun vedtaksdyktig når leder, nestleder og sos.øk. er tilstede o Enstemmig vedtatt 17 stemmer!? Rettsting endret i tråd med DAK vedtekter. Tatt inn muligheten for mistillit hos Rettsvesenet (etter mønster fra KVAST sitt mistillitsforslag) o Enstemmig vedtatt 17 stemmer! Lagt til 6 ekstraordinært rettsting. Brukt samme mal som ved DAKs vedtekter. o Enstemmig vedtatt 17 stemmer! 7 samme som før med to unntak nå tatt inn at rettsvesenets medlemmer har taushetsplikt o Enstemmig vedtatt 17 stemmer! Endring av stillingsinstrukser

21 o Leder! Enstemmig vedtatt 17 stemmer o Nestleder! Enstemmig vedtatt 17 stemmer o Øk.sos.! Enstemmig vedtatt 17 stemmer o Avd.leder! Enstemmig vedtatt 17 stemmer o Saksbehandler! Enstemmig vedtatt 18 stemmer 4)'Godkjenning'av'semesterrapport' Styret gikk gjennom semesterrapporten. Deretter gikk man til votering.! Enstemmig vedtatt 18 stemmer 5)'Godkjenning'av'handlingsplan'for'neste'semester.' Styret gikk gjennom handlingsplanen. Flere medlemmer sa seg enig i styrets forslag til prioriteringer da det ble åpnet for debatt. Deretter gikk man til votering.! Enstemmig vedtatt 18 stemmer 6)'Gjennomgang'av'oppdrag'som'er'nylig'ferdigstilte'og'forefallende,'ved' avdelingslederne'henrik'og'asbjørn.' '! Ingen'nye'saker'å'berette'om'siden'det'faste'torsdagsmøtet' 7)'Valg'av'ny'leder'for'Rett vesenet' Nikolai'Munthe!Kaas'! Valgt&ved&akklamasjon& 8)'Valg'av'ny'nestleder'for'Rett vesenet' Svein'Duggmo'! Valgt&ved&akklamasjon' 9)'Valg'av'ny'økonomiK'og'sosialansvarlig' Ingerid'Lundin'! Valgt&ved&akklamasjon'

22 10)'Orientering'om'sommerfesten,'og'andre'sosiale'sammenkomster' fremover'ved'nikolai' Herunder'informasjon'om'roseseremonien'31.'mai.' 11)'Eventuelt' '

23 Retningslinjer+for+Rettsvesenet "1"Formål" Re#svesenet(er(oppre#et(av(Kvarterstyret,(og(godkjent(av(Det(Akademiske(Kvarters( generalforsamling.(arbeidsgruppens(formål(er(å(gi(juridisk(veiledning(og(bistand(>l(det(akademiske( Kvarter.( "2"Forholdet"/l"Det"Akademiske"Kvarter Re#svesenet(er(underlagt(Det(Akademiske(Kvarters(>l(enhver(>d(gjeldende(vedtekter. "3"Medlemmer/saksbehandlere" Styret(fastse#er(medlemstall(i(henhold(>l( (4(i(disse(retningslinjene.( Re#svesenet(er(selvrekru#erende.(Rekru#eringen(bør(i(hovedsak(skje(i(begynnelsen(av(hvert( høstsemester. Medlemmer(av(Re#svesenet(må(ha(bestå#(Kontraktsre#(I,(Forvaltningsre#(I,(eller(>lsvarende(fag.( Alle(Re#svesenets(medlemmer(signerer(medlemskontakt(for(to(semester. På(ordinært(møte(er(Re#svesenet(vedtaksdyk>g(når(minst(1/2(av(medlemmene(er(>l(stede.(Vedtak( fa#es(ved(simpelt(flertall.(ved(stemmelikhet(avgjøres(saken(ved(leders(dobbeltstemme.(leders( dobbeltstemme(overføres(>l(nestleder(i(leders(fravær.( "4"Styret Re#svesenets(styre(består(av(følgende(faste(verv:(Leder,(nestleder(og(økonomiP(og(sosialansvarlig.( Styret(velges(direkte(på(Re#s>ng(ved(simpelt(flertall(og(for(to(semestre(av(gangen.(Man(kan(ikke( >ltre(verv(før(man(er(inne(i(si#(andre(semester(som(medlem(av(re#svesenet.( Dersom(arbeidsgruppen(ønsker(det(kan(det(kons>tueres(et(styre(med(andre(funksjoner(e#er(behov,( som(for(eksempel;(arkivansvarlig,(sekretær(ol.( Styret(i(Re# vesenet(skal(godkjennes(av(kvarterstyret(i(henhold(>l(vedtektenes( (8P4(bokstav(g.(Med( valg(menes(følgelig:(inns>lling(>l(godkjenning(av(kvarterstyret. Styret(utnevner(gruppens(avdelingsledere.(Disse(skal(utpekes(på(bakgrunn(av(faglig(dyk>ghet,( lederskapsevner,(farts>d(i(re# vesenet(og(generell(egnethet. En(avdelingsleder(har(møteP(og(stemmere#(på(alle(Re#svesenets(styremøter.( Styret(er(bare(vedtaksdyk>g(når(leder,(nestleder(og(økonomiP(og(sosialansvarlig(er(>lstede.(Vedtak(

24 fa#es(med(simpelt(flertall.(ved(stemmelikhet(avgjøres(saken(ved(leders(dobbeltstemme.(leders( dobbeltstemme(overføres(>l(nestleder(i(leders(fravær.( Styret(skal(arbeide(i(henhold(>l(s>llingsinstruksene(vedta#(e#er( (5(og(9(i(disse(retningslinjene. "5"ReBs/ng Re#s>ng(er(Re#svesenets(generalforsamling.(Alle(medlemmer(har(møteP(og(stemmere#(og(skal( innkalles(med(minimum(to(ukers(varsel.(re#s>ng(avholdes(en(gang(hvert(semester.(avholdelse(skal( skje(e#er(kvarters(ordinære(generalforsamling,(og(senest(to(uker(e#er(denne.(re#s>nget(er(kun( beslutningsdyk>g(når(det(foreligger(lovlig(innkallelse(og(minst(2/3(av(medlemmene(er(>l(stede. Re#s>ng(skal(all>d(behandle(semesterrapport,(handlingsplan(for(neste(semester,(eventuelle( endringsforslag(>l(retningslinjer(og(s>llingsinstrukser,(samt(eventuelle(valg.(videre(kan(også(andre( saker(tas(opp.( Vedtak(fa#es(ved(simpelt(flertall(med(mindre(annet(er(fastsa#(i(disse(retningslinjene.(Ved( stemmelikhet(avgjøres(saken(ved(leders(dobbeltstemme.(leders(dobbeltstemme(overføres(>l( nestleder(i(leders(fravær.( Re#s>nget(kan(vedta(mis>llit(mot(hele(eller(deler(styret.(Ved(avgang(grunnet(mis>llit,(velges( sam>dig(nye(medlemmer(>l(å(si#e(ut(valgperioden(>l(den(eller(de(som(fratrer. Vedtak(om(mis>llit(krever(kvalifisert(flertall.(De#e(innebærer(at(minst(halvparten(av(de( >lstedeværende(stemmebereygede(stemmer(for.(avholdende(telles(med. "6"Ekstraordinært"ReBs/ng Styret(kan(beslu#e(å(innkalle(>l(ekstraordinært(Re#s>ng. Minimum(2/3(av(Re#svesenets(medlemmer(kan(også(kreve(at(styret(kaller(inn(>l(ekstraordinært( Re#s>ng. For(øvrig(gjelder(de(samme(regler(som(for(ordinært(Re#s>ng. "7"Ansvar"og"plikter( Re#svesenet(skal(hvert(semester(legge(fram(semestermelding(og(handlingsplan(for(Kvarterstyret. Medlemmer(av(Re#svesenet(plikter(å(kjenne(innholdet(av(og(overholde:( Skjenkebestemmelser(og(offentlige(forskri[er/lover Branninstruks( Kvarterets(vedtekter( Re#svesenets(retningslinjer(og(s>llingsinstrukser

25 Re#svesenets(medlemmer(har(taushetsplikt,(og(undertegner(særskilt(taushetserklæring(ved( >ltredelse(av(s>llingen.( Medlemmer(skal(ha(>lgang(>l(kontoret(i(Fosswinkelsgate(7.( Oppdrag(som(er(akseptert(av(leder(eller(nestleder(skal(være(fullført(og(levert(>l(oppdragsgiver(inne( `orten((14)(dager(fra(det(ble(aksepter.(dersom(de#e(ikke(er(mulig(skal(det(sendes(situasjonsrapport( >l(oppdragsgiver(minst(hver(`ortende((14)(dag. Fristen(på(`orten((14)(dager(kan(fravikes(på(godkjenning(fra(nestleder. "8"Godtgjørelse"og"reMgheter" Re#svesenets(medlemmer(har(re#(>l(den(hver(>d(interngoder(som(er(vedta#(av(Kvarterstyret,(Det( Akademiske(Kvarters(Generalforsamling(og(Det(Akademiske(Kvarters(vedtekter.( Re#svesenets(medlemmer(har(re#(>l(å(delta(i(felles(interne(arrangementer(i(regi(av(Det(Akademiske( Kvarter.( "9"Endringer"av"retningslinjene"og"s/llingsinstrukser Forslag(>l(endring(av(disse(retningslinjene(må(fremmes(på(Re#s>ng(og(vedtas(med(minimum(2/3( flertall.(endringer(skal(godkjennes(av(kvarterstyret(jfr.(vedtektene( (8P4.(Endringer(trer(i(kra[( umiddelbart(e#er(at(slik(godkjennelse(foreligger(hvis(ikke(annet(bestemmes.( Forslag(>l(endring(av(s>llingsinstrukser(må(fremmes(på(Re#s>ng(og(vedtas(med(minimum(2/3( flertall.(endringer(trer(i(kra[(umiddelbart(hvis(ikke(annet(bestemmes. "10"Oppløsning( Oppløsning(av(Re#svesenet(kan(kun(gjennomføres(av(Det(Akademiske(Kvarters(Generalforsamling(i( henhold(>l(vedtektenes( (4P6(bokstav(n. VedtaB"endret"på"ReBs/ng: 24.oktober( (April( (Oktober( (oktober(2009 Godkjent"av"Kvarterstyret: høst(2011 høst( Høst( Høst( Høst(2012

26 Handlingsplan)for)Rettsvesenet)! høstsemesteret&2013" Overordnet)målsetning) Rettsvesenet'skal'levere'juridisk'rådgivning'på'et'høyt'faglig'nivå'til'Kvarteret.'Oppdragene'skal' normalt'løses'innenfor'en'tidsramme'på'to'uker,'jf.'våre'egne'retningslinjer.' Innenfor'denne'rammen'vil'Rettsvesenet'for'høstsemesteret'fokusere'særlig'på'følgende'to'punkter:' 1.)Styrke)det)faglige)nivået)i)avdelingen) Rettsvesenet'jobber'kontinuerlig'med'å'tilby'medlemmene'relevante'kurs.'Dette'er'både'for'å'styrke' medlemmenes'evne'til'å'gi'god'juridisk'bistand,'men'også'for'å'tilby'medlemmene'faglig'påfyll'som' går'utover'det'man'får'på'studiet.'rettsvesenet'ser'at'vi'har'uforløst'potensiale'på'dette'punktet,'til'å' systematisere'og'videreutvikle'kursporteføljen'vår.'' Rettsvesenet'vil'derfor'i'løpet'av'semesteret'opprette'en'stilling'som'fagansvarlig.'Stillingen'vil'gi'oss' mulighet'til'en'mer'systematisk'og'kontinuerlig'satsning'på'faglig'utvikling,'utover'det'et'allerede' tungt'belastet'styre'har.'' Til'stillingen'vil'det'også'ligge'et'ansvar'for'å'holde'oversikt'med'den'generelle'juridiske'kompetansen' på'kvarteret,'og'å'se'om'rettsvesenet'kan'bidra'til'å'styrke'denne'gjennom'for'eksempel'å'holde'kurs' for'de'andre'arbeidsgruppene/driftsorganisasjonene.''' 2.)Bedre)oppfølging)etter)at)oppdrag)er)avlevert)fra)Rettsvesenet) Rettsvesenet'ser'at'det'er'behov'for'å'forbedre'vår'oppfølging'av'de'oppdrag'som'er'avlevert'fra'oss.' Flere'av'våre'anbefalinger'blir'ikke'forstått,'eller'fulgt'opp'i'stor'nok'grad.'Dette'skyldes'i'hovedsak'et' ikke'optimalt'system'for'samarbeid'internt'på'kvarteret,'og/eller'at'gruppene'internt'har'mangelfulle' systemer'for'intern'kompetanseoverføring.'dette'medfører'at'kunnskap'om'våre'råd'ikke'når'ut'til' alle'som'trenger'kunnskapen.'' Vi'ønsker'derfor'å'styrke'vår'innsats'i'tiden'etter'at'oppdrag'er'levert'fra'oss.'Det'er'derfor'nå'skrevet' inn'som'et'eget'punkt'i'stillingsinstruksen'for'nestleder.'' Hvordan'dette'skal'gjøres'beror'på'den'enkelte'saks'karakter.'' '

27 Semesterrapport*Rett vesenet*vår*2013*! Arbeidsgruppens,formål, Rett vesenet!er!opprettet!av!generalforsamlingen!ved!det!akademiske!kvarter!i!bergen!med!det! formål!å!gi!juridisk!rådgivning!til!organisasjonen!det!akademiske!kvarter.!! Medlemmer, Arbeidsgruppen!består!i!skrivende!stund!av!21!aktive!medlemmer.! Styret!er!sammensatt!av:!! Steffen!Rogstad!(leder)! Silje!Haukdal!(nestleder)! Nikolai!MuntheJKaas!(SosialJ!og!økonomiansvarlig).! I!tillegg!har!arbeidsgruppen!et!utvidet!styre!som,!i!tillegg!til!styret,!består!av:! Henrik!Dysthe!(avdelingsleder)! Asbjørn!Karlsrud!(avdelingsleder)! I!praksis!blir!de!fleste!avgjørelser!tatt!i!utvidet!styre.!! Personalsituasjon, Som!det!ble!nevnt!i!forrige!semesterrapport!avsluttet!en!god!del!medlemmer!sin!tjeneste!i!Rett vesenet! sommer!2012.!det!ble!i!den!sammenheng!rekruttert!i!underkant!av!20!medlemmer.!et!par!medlemmer! er!nå!kommet!tilbake!utveksling!slik!at!vi!dette!semesteret!er!i!overkant!av!20!medlemmer.! Det!har!ikke!vært!noe!frafall!av!medlemmer!siden!forrige!semester!og!det!kan!sies!at!det!er!en!god! dynamikk!og!et!godt!samhold!i!gruppen.!for!å!styrke!samhold!og!dynamikk!har!vi!lagt!vekt!på!å!skaffe!oss! en!sterkere!tilhørighet!til!dak!enn!hva!som!tidligere!har!vært!tilfelle.!dette!har!i!stor!grad!blitt!gjort!ved!å! legge!opp!til!å!ta!del!i!internfestene!i!en!større!grad!enn!tidligere.! Gruppen!har!selv!ansvar!for!rekrutteringsprosessen.!Det!var!i!år!SosialJ!og!økonomiansvarlig!som!hadde! hovedansvar!for!rekrutteringsprosessen.!hovedpunktene!i!markedsføringen!av!nye!stillinger!var!å! informere!i!forelesningen!på!relevante!studietrinn,!samt!å!rekruttere!via!facebook.!!vi!fikk!inn!mange! søknader,!og!søkerne!var!gjennomgående!godt!kvalifisert!til!å!tiltre!arbeidet!i!gruppen.! Det!har!ikke!vært!behov!for!noen!form!for!rekruttering!dette!semesteret!da!alle!medlemmer!fortsatt!er! ansatt!hos!oss.!således!ser!det!ut!til!at!bemanningssituasjonen!er!godt!dekket,!også!mtp!neste!semester! da!de!fleste!nye!medlemmer!kommer!fra!2.j3.!kull.! Alt!i!alt!fremstår!det!slik!at!personalsituasjonen!under!kontroll.!Årets!rekrutteringsprosess!synes!å!danne! et!godt!utgangspunkt!for!senere!års!rekruttering.!!

28 ! Arbeidsgruppens,organisasjon, Det!har!gjennom!de!siste!semestrene!vært!foretatt!enkelte!justeringer!i!organiseringen!av!gruppen., Som!nevnt!i!forrige!rapport!ble!det!opprettet!en!gruppe!med!utvidet!kompetanse!på!skjenkereglement.! Dette!mener!vi!i!styret!har!fungert!utmerket!og!vært!til!stor!nytte!når!det!har!kommet!inn!oppdrag!som! angår!akkurat!dette!feltet.!denne!gruppen!har!siden!forrige!rapport!blitt!utvidet!med!et!medlem.! Videre!har!vi,!i!tråd!med!Kvarterets!ønske,!gitt!noen!et!særlig!ansvar!for!å!følge!opp!en!del!politiske! prosesser!særlig!knyttet!til!økonomiske!støtteordninger.!gruppen!har!dette!semester!ikke!hatt!noen! nevneverdig!arbeidsoppgaver!dette!semesteret.!! Hverken!forslaget!til!kommunebudsjett!for!2013,!eller!budsjettkomiteen!i!Velferdstinget!sitt!forslag!til! støtte!inneholder!foreløpig!penger!til!kvarteret.!dette!viser!at!vi!fortsatt!har!en!god!del!å!gjøre.! Begge!de!to!spesialgruppene!har!gjort!at!Rett vesenet!er!i!stand!til!å!bistå!kvarteret!på!en!bedre!måte! enn!før.!gruppene!vil!derfor!bli!videreført,!selv!om!styrer!vurderer!hvordan!man!skal!innrette!dette! arbeidet!på!en!best!mulig!måte.!her!vil!vi!være!i!tett!dialog!med!kvarteret.!! Avdelingens,økonomiske,situasjon, Rett vesenet!har!ikke!egne!inntekter.!vi!forholder!oss!til!de!tildelinger!av!sosialpenger!vi!får!fra! Kvarterstyret.!!I!tillegg!har!Rett vesenet!behov!for!kompetansetilførsel!til!medlemmene.!gruppen!ser! derfor!positivt!på!at!vi!har!fått!tildelt!penger!til!gjennomføring!av!kurs.!! Sosiale,og,faglige,arrangementer,i,gruppen, Det!har!vært!holdt!forskjellige!arrangementer!i!semesteret.! Styret!hadde!vors!før!den!første!internfesten!i!slutten!av!januar.!Videre!skal!det!arrangeres!en!hyttetur!i! begynnelsen!av!og!en!sommeravslutning!hvor!dato!ikke!er!endelig!satt.! Saker,som,er,håndtert,av,Rett vesenet,dette,semesteret, Også!dette!semesteret!har!Rett vesenet!hatt!en!rekke!spennende!saker!å!jobbe!med.!samtidig!gleder! det!styret!å!se!at!rett vesenet!blir!involvert!tidligere!i!bl.a.!kontraktsutforming!o.l.!dette!gjør!at!vi!lettere! kan!opprettholde!vår!selvpålagte!tidsfrist!på!14!dager!samt!å!få!en!bedre!oversikt!over!problemer!som! kanskje!ligger!foran!oss.!! Liste!over!saker!dette!semesteret:! Reforhandling!av!DORGJavtale! Retningslinjer!ved!innkjøp!av!varer!og!tjenester!ved!DAK!

29 Arbeidsavtale!!Vakt!ved!DAK! Promotering!av!Mikromandag! Foreldelse!av!prikkbelastning! Kommentarer!og!forslag!til!endringer!av!kontrakt!fra!LinTicket.! Kontrakter!for!driftslederne! Utestengelsesinstrukser! Utforming!av!kontrakt!med!FreeByte! Gjennomgang!av!vaktforskrift! o Vaktenes!bekledning! Gjennomgang!av!personalseksreglementet! Registrering!av!varemerker! Logistikk, Vi!er!nå!vel!innlosjert!i!vårt!nye!kontor!i!toppetasjen!av!Villaen!og!veldig!fornøyd!med!dette.!Kontoret!er! nå!tilgjengelig!for!alle!medlemmer!av!rett vesenet.!! For$styret:$ Nikolai!MuntheJKaas! ØkonomiJ!og!sosialansvarlig! Rett vesenet!!!

30

31

32

33

34

35

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Vedtekter for Menageriet. Sist endret

Vedtekter for Menageriet. Sist endret Vedtekter for Menageriet Sist endret 09.03.14 1 1: Formål 1.1 Foreningen Menageriet har som formål å være en programforening som arrangerer fester, foredrag og sammenkomster for studentene på Materialer,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening

Statutter, Abakus Linjeforening STATUTTER 2011 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 25. mars 2011. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012.

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. STATUTTER 2012 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.%

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.% 24#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhattenhektiskukemedfadderukeogkulturåpning. MøtteØrjansammenmedHelleang.dennyePersDB. Sendteutførsteleder#nyhetsbrev.Nesteblirepisk. ForberederogdeltaronsdagpåHordalandfylkeskommunesinhøringskonferanseifbmdenregionale

Detaljer

Referat Høstsymposium, uke *38*

Referat Høstsymposium, uke *38* Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer