Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole."

Transkript

1 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte

2 Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger. Tilsynslærer og stipendiat på vakt er ellers de du kan kontakte. Du er velkommen på mitt kontor når du har noe du lurer på. Et irsk ordtak sier følgende: Menneskene lever i ly av hverandre. Vi skal leve i ly av hverandre et helt skoleår. Lykke til med det beste året i ditt liv! Vennlig hilsen Edgar Fredriksen rektor 2

3 Innhald Velkommen fra Rektor Innholdsliste Timeplan Fellesfag Årsplan Linjer Opplevingsveka Personalet Kontaktpersonar/kven spør eg når? Ulike organ Elevråd og elevmøte På kveldstid Fellesrom På internatet Måltid Fri og fråvær Til og frå Høgtun Miljøkontrakt Utfyllande reglement Instruksar 3

4 Timeplan Ikkje kvar veke er lik på Høgtun. Men vanlegvis er det enten ei A-veke, B-veke eller C-veke. Desse består av ulike mengde timar med hovedlinje, plusslinje og fellesfag Kvardag Frukost Morgensamling 1. time 2. time 3. time Lunsj 4. time 5. time 6. time Middag Kveldsmat Ukestart Plusslinjedag Hovedlinjedag Rektors/musisk Tema Deletime Tema Skoletur/fellesfag Internatleders Plusslinje Plusslinje Plusslinje Hovedlinje Hovedlinje Hovedlinje Møtetime* Plusslinje Plusslinje Plusslinje Plusslinje Hovedlinje Hovedlinje Lørdag Frukost Morgensamling 1. time: Seminar 2. time: Seminar 3. time: Seminar Matpakkelunsj Middag Varm kvelds Elevkveld Uker Mandag Ukestart Ukestart Hovedlinjedag A-uke B-uke C-uke Midtuke Rom Hovedlinje Hovedlinje Søndag Tirsdag Plusslinjedag Plusslinjedag Hovedlinjedag Avreisedag Frukost Middag Kveldsmat Kveldsmøte Kveldskaffe Onsdag Midtuke Plusslinjedag Hovedlinjedag Frukost Morgensamling 1. Internatleders 2. Sjekk av vask 3. Hovedlinje 4. Hovedlinje Ferielunsj Buss fra Høgtun Torsdag Hovedlinjedag Midtuke Hovedlinjedag Fredag Hovedlinjedag Hovedlinjedag Hovedlinjedag Veker: 34 - X 44 - A 1 - Juleferie 11 - A 35 - A 45 - B 2-A 12 - B 36 - X 46 - Skoleturer 3 - X A 47 - Skoleturer 4 - B 14 - Påskeferie 38 - C 48 - Skoleturer 5 - A 15 - A 39 - B 49 - A 6-A 16 - A 40 - C 50 - X 7-C 17 - C 41 - Høstferie 51 - Juleferie 8 - Vinterferie 18 - B 42 - B 9-B 19 - A 10 - A 20 - X 43 - A 52 - Juleferie 4

5 Fellesfag Rektors: I desse timane vil Edgar ta opp spørsmål om tru, samfunn, Høgtunmiljøet m.m. Musisk: Alle menneske har noko i seg som er "musisk". Ein må berre leite litt, så finn ein det. Du i dit hjerte Før i din pande Finde det sande. (Henrik Wergeland) Sang, musikk, dans og leik er vesentlige element i desse timane. Formålet er å skape glede, trivsel, trygghet, fellesskap og deltaking. Deletime: Alle elevar vil få tildelt 10 minutt i løpet av året, der dei skal dele noko med resten av elevgruppa, i form av ein presentasjon. Det kan vere i form av tale, bilder, musikk, film, eller ein miks. Eksempel på tema kan vere: mitt forbilde, min familie, min kommune, mitt heimland, klubben i mitt hjarte, min hobby, mitt kjeledyr, mi hjartesak, min sjukdom, mitt parti, mitt livssyn, min fremtidsdrøm, min trushistorie mm. Det er mulig å få meir tid til disposisjon dersom ein treng det. Det er også mulig at fleire har presentasjon sammen. Tema: Denne timen blir elevane utfordret på forskjellige tema. Vi starter med ein felles introduksjon før elevane samles på den fløya ein bur for å diskutere temaet. Til slutt samles alle i foredragssalen for oppsummering. Inger Lise sine timar: I desse timane vil Inger Lise snakke om korleis alt dette fungerer ute på internata. Etterpå er det avsett tid til vasking av rom og fløy, og etter lunsj kjem lærarane rundt og sjekker at det er ryddig og reint. Då skal elevane møte på sitt rom. 5

6 Årsplan 23. aug: 2-4. sept: sep: 3. okt: 14. okt: (Tirsdag) okt: 31.okt - 2. nov: 1. nov: November: 18. des: 19. des: 6. jan: (Tirsdag) 10. jan: jan: 13. feb: 24. feb: (Tirsdag) 25. feb: 27. feb - 1. mar: 27. mar: 8. april: (Onsdag) april: 1. mai: 14. mai: 16. mai: Åpningsfest Felles åpningstur Opplevingsveke Siste dag før haustferie Første dag etter haustferie Volleyballhelg Minifolkehøgskole Haustfest Skoleturer (se hogtun.no/elev) Julebord og juleball Reisedag ikke skole Første dag etter juleferie Storejuletrefest Oppdalsuke (søndag-torsdag) Siste dag før vinterferie Første dag etter vinterferie Kulturkveld Høgtunleikane Solidaritetsdag (påskeferie) Første dag etter påske Toppturhelga Fridag Obl. skoledag (Kr.himf.dag) Avslutningsfest 6

7 Linjer Basislinjer Idrett friluft allround Topp 30 - fjord til tind Catch nature Pudder Japan H2O Ballsport Barcelona MaxPuls Spania Crafts Create Plusslinjer høst Klatring Kreativ Dykking Idrett ball trening Learning Norwegian Matglede Timeout Musikk band Plusslinjer vår Topptur telemark/randonee Klatring Musikk band låtskriving Langrenn Kreativ Idrett trening coaching Idrett ball friluft Hogtun.no/elev Denne sida brukar du når du velgjer opplevingsveke med meir. Her finn du også skjema for å søke om du vil forandre noko av valga dine, som skuleturen. Opplevingsveke i september Tour de Møre (Idar, Knut Anders) (anbefalt og inkludert for MaxPuls/IFA) Pris: 1300,- for andre enn MaxPuls/IFA Sjøsport (Bjarte) Anbefalt for H2O Pris: Gratis Ekspedisjon Rogen (Morten) Anbefalt og inkludert for Catch Pris for andre: 800, Vilt og vemmeleg (Ruth Marie) Pris: Gratis Linjevri Dei som reiser til Lanzarote eller på norgestur i november, skal vere nokre fleire dagar på skulen enn de andre. Da vel ein mellom følgjande tre linjer: Musikk med Bjarte (piano, gitar, sang) Friluftsliv med Einar Ball med Knut Anders 7

8 Personalet Edgar Fredriksen Einar Hals Idar Remmereit Birgit Seetzen Julie Weyde Inger Lise Kvernberg Laila Yttervik Bjarte Grøteide Morten Johansen Ruth Marie Rasmussen Lars Andreas Lillebø Knut Anders Fostervold Christopher Weyde Grethe Råheim Olav Magne Strømsholm Nils Nekim Engdal Ellinor Hoem Ann Kristin Gamsgrø Viktor Fredriksen Sigrid Lamvik Sofie Torvik Solveig Henden Stian Aasmyr Stipendiatar Jet Vessies Iselin Lindsetmo Thea Thujord Morten Bujordet Eivind Salvesen Mathias Stølen Godø Andreas Reigstad Edvin Rylandsholm Kristian S. Sagedal / / / / / rektor og lærar langrenn inspektør/rektor og lærar Telemark lærar Idrett-friluft-allround skolesekretær administrasjonssekretær internatleiar kjøkkensjef lærar Ballsport lærar Catch og Musikk lærar Crafts Create og Kreativ lærar Pudder og Klatring lærar MaxPuls og Idrett lærar Topp 30 og Timeout lærar Crafts Create og Matglede instruktør dykking vaktmester kokk kjøkken og internat kokk kjøkken og internat kjøkken og internat rekneskapsførar kjøkken, it-assistent og dykkerkjøring Crafts Create Ballsport Barcelona Catch Canada Pudder Japan H2O Idrett Friluft Allround MaxPuls Spania Topp 30 Ballsport Barcelona Catch Canada 8

9 Kontaktpersonar Kven skal du gå til når du har spørsmål...? Alle i personalet vil gjerne ha god kontakt med deg og være deg til hjelp. Likevel kan det vere nyttig å vite kven du skal ta kontakt med når du har spørsmål om bestemte ting. Tilsynslærar Kvar dag er det ein lærar som har tilsyn i skole og internat. Tilsynslærar søv på vaktromet ved hallen. Denne oppgåva går på omgang mellom lærarane. Om ettermiddagane og nokre kveldar er det stipendiatane som vikarierer for tilsynslærar. Tilsynslærar når du heile døgnet på vakttelefon: Kontaktlærar Kontaktlæraren er leiar for basislinja di. Ekstra fri skal avtalast med kontaktlæraren. Skolesekretær (Birgit) Mandag-Fredag klokka er skolesekretæren tilgjengeleg. Ho har oversikt over fråvær, studielån/stipend, betaling og liknande. Vaktmeister (Nils Nekim) Når noko på rommet ditt eller på fellesrom er skada eller ute av funksjon, er vaktmeisteren rette mannen. Du melder fra om ting på elevsida på nettet. Internatleiar (Inger Lise) Ho har ansvar for internatet. Besøk og ting som har med rom avtalast med henne. Regnskapsførar (Solveig) Ho når du på epost Men du må først snakke med Einar om du lurer på noko med fakturaen. Stipendiatane har oppgåver i miljøet. Dei legg forholda til rette for aktivitetar på fritida t.d. Stipendiatane har tilsynsvakt ei stund om ettermiddagane. Inspektør og ass rektor (Einar) Han har ansvar for det som har med timeplan, fag og økonomi å gjere. Han fungerer også som rektor når Edgar er borte Rektor (Edgar) Han er sjef både for personalet og elevane. Rektor vil gjerne hjelpe kvar enkelt til å få eit godt skoleår. Han vil gjerne samtale med deg t.d. når noko er vanskeleg og konfliktfylt. 9

10 Ulike organ Elevrådet Kvart semester blir det valgt eit elevråd på 5 medlemer. Først vel elevane leiaren. Deretter 2 medlemer av kvart kjønn. Sjå instruks for elevrådet neste side. Pedagogisk forum kjem saman kvar mondag i møtetimen (4.time). Pedagogisk forum drøfter saker som har med skole og undervisning å gjere (pedagogiske saker), saker som går på miljøet på Høgtun og t.d. miljøet i elevflokken. Personalrådet Dei som arbeider på Høgtun, er med i personalrådet. Personalrådet arbeider for trivsel og gode samarbeidsforhold på skolen. Leder: Sigrid Lamvik. Skolestyret kjem saman 3 4 gonger i året. Det er styret som tilset dei som arbeider på Høgtun. Styret vedtar budsjettet for skolen og godkjenner rekneskapen. Styret er ansvarleg overfor skolen sine eigarar og departementet og tek avgjerder i alle viktige saker som gjeld Høgtun. Dersom ein elev blir utvist frå skolen, kan han/ho anke saka inn for styret. Leiar i styret er Tormod Sikkeland fra Kristiansund. Elevane og dei tilsette har kvar sin representant i styret. Elles er Høgtun sine eigarorganisasjonar representerte. Dei er Normisjon, Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet. Elevlaget Elevlaget på Høgtun består av alle tidlegare elevar. Elevrådet vel ein representant til styret i elevlaget. Det er elevlaget som arrangerer fjorårstreff og jubilanttreff. 10

11 Instruks for elevråd og elevmøte Vedtatt Hensikt Elevrådet er et fellesorgan for alle elevene på skolen. De er i arbeidet sitt bunden av lov, forskrifter og målsetninga til skolen. Det skal sammen med de andre rådene arbeide for å skape trivsel og gode samarbeidsforhold på skolen. Elevrådet skal ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse for rektor, personalråd, pedagogisk forum og styret. Valg Elevrådet skal velgast før 1 måned av skoleåret har gått. Valget skal være skriftleg og kunngjørast minst tre dagar i forkant. Rektor eller ein annen han velger ut, skal sjå til at det blir arranget valg. Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Begge kjønn skal vere representert i elevrådet, med ei rimeleg fordeling. Leiaren blir valgt ved eit separat valg. Elevrådet velger sjølv nestleiar, sekretær og kasserar. Dei velger også en til å være i skolens elevlag. Elevrådet velger ut elevane sin representant og varerepresentant i styret for skolen. Dette skal skje snarast mogeleg. Elevrepresentanten har funksjonstid fra skolestart til skolestart(et år). Virke Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt frem, og i saker det ønsker å ta opp. Det kan gi råd og kome med innspel til rektor og dei andre råda på skolen. Elevrådet kan på eige initiativ sette ned underutvalg og nemnder. Elevrådet har møte ca. 1 gong i månaden, og er vedtaksdyktig når minst 3/5 av medlemmene er tilstades. Det skal sendast ut saksliste minst to dager før møtet og føres referat etter vanlige regler. Referat sendast rektor og pedagogisk forum. Det bør arrangerast fellesmøte mellom elevråd, pedagogisk forum og stipendiat gruppa 2 ganger i skoleåret. Rektor, i samråd med lederen i pedagogisk forum og lederen i elevrådet, kaller inn til slike møter. Elevrådet kan, for å høre elevene si meining, kalle inn til elevmøte. Det skal være skriftlig saksliste for slike møter. Saker som skal på elevmøte, må igjennom elevrådet. 11

12 På kveldstid På Høgtun har du muligheit til å få mange nye hobbyar, nære venner og minner for livet. Kva du nyttar kveldane til er opp til deg, men vi oppfordrar til å delta på aktivitetar, sette i gong aktivitetar sjølve og utnytte alle dei gode fasilitetane vi har. Det er ikkje berre stipendiatane som kan arrangere felles aktivitetar. Dei åra elevane sjølve finn på mykje, vert dei artigste åra. Du vil kanskje aldri seinare få moglegheit til å vere med på så mykje moro som dette året! Elevane kan låne mykje av skulen sitt utstyr på fritida. Bruk det fornuftig og rydd opp att. Når dette fungerer, har elevane ei glimrande moglegheit til å prøve aktivitetar ein vanlegvis ikkje har tilgang til.samstundes er det nokre gonger behov for å trekkje seg tilbake til rommet sitt og slappe av åleine. Her er noko av det som foregår på kveldstid: Songkveld og samtalegrupper Tirsdagskveldane er det enten samtalegruppe eller songkveld, vanlegvis annakvar gong. Samtalegrupper kan du velge å bli med i om du vil. Gruppene samlast heime hos ein lærar annakvar tirsdags kveld normalt klokka Her diskuterer ein litt djupare tema, som etiske problemstillingar, kjærleik og religion. Songkveld er ei uhøgtideleg samling på toppen kor ein møtes og syng saman. Trimpost og hakkende tann Kanskje vil du vere med i Høgtuns tradisjonsrike heilårsbadeklubb Hakkende tann. Høgtun turlag har gjennom heile skuleåret postar ute. Der skriv du namnet ditt og er med og konkurrerer om premiar. Arrangement med kristen profil Høgtun er ein kristen folkehøgskole. På skolen har vi ulike kveldsarrangement med kristen profil, og alle som vil er velkomne til å delta på desse. Kvilepuls er frivillige kristne samlingar som oftast på Toppen eller i daglegstua. Du er hjarteleg velkomen. Kvar søndag klokka Bibelgruppe med Edgar. Kvar søndag klokka 21:00. På toppen etter Kvilepuls. Gudsteneste. Nokre søndagar vert det arrangert felles skyss til Ørekyrkja for dei som ynskjer å vere med på Gudsteneste der kl

13 Aktivitetar arrangert av stipendiatane Mandag første time vil vekas stipendiat legge fram kva som skal skje på fritida kommande veke. Det kan for eksempel vere: Fotball, (sand)volleyball, klatring, basketball, badminton, innebandy Jentekveld/guttekveld Kor, songgrupper, musikk, drama/film Kino vert sett opp omlag ein gong i veka. Kafé Fredagskveldane åpner Høgtunkafeen. Den drivast av elevane sjølve og har billige kafevarer og open scene. Her er det låg terskel for å opptre med musikalske eller humoristiske innslag. Elevkveldar Linjene har ansvaret for ein laurdagskveld i løpet av året Her er det plass for fantasi og kreativitet i spøk og alvor. Skal desse kveldane bli trivelege, må ein legge arbeid i programmet. Øv gjerne inn drama, sketsjar, songar, musikkstykke osv. Pynt salen. Ha gjerne eit emne for kvelden. Det er obligatorisk frammøte på elevkveldane. Det er mykje kjekkare for dei som står på scena når det er mykje liv i og støtte frå publikum. Åpne arrangement Somme laurdagar har vi opne arrangement der foreldre, føresette, venner, kven som helst er velkomen. Haustfest, julefest, basar m.m. er slike arrangement. Klatring Det er en veldig bra klatrevegg i Gjemneshallen som er åpen to kvelder i uka gjennom idrettslaget. Blir du medlem i idrettslaget (150 kr) kan du klatre der så mye du vil disse kveldene. Der får du også lånt det utstyret du trenger. Onsdag: Familieklatring kl (barna blir prioritert hvis det er fullt) Søndag: Klatring for voksne kl Du må ha brattkort eller vere i følgje med nokon med brattkort søndagar. Følg med på facebooksida «Klatreveggen i Gjemneshallen» for tidspunkt, kurs osv. Høgtun har ein klatrevegg, men den må ikkje brukast, den er ikkje sertifisert. Nede attmed trimromma i Murbygget er eit buldrerom. Det kan du fritt fram bruke. Ved sjøen På stranda og i Høgtunnaustet nede ved stadion, har vi kajakkar, robåt og seglbrett. Desse kan nyttast på fritida. Sjå instruksar s 23 for korleis du låner desse. I bua som står mellom gymsalen og lilletun er det noko fiskeutstyr. 13

14 Fellesrom Toppen På toppen av gamlebygget ligg eit møterom. Her har vi sangkveldar og kvilepuls. Kor og andre grupper øver også ofte på dette rommet, og rommet vert ofte brukt i undervisninga. Biblioteket I øvste etasje på Murbygget vil du finne biblioteket vårt. Det har kanskje ikkje det mest spennende bokutvalget, men er ein fredeleg plass med flott utsyn over bygda og fjorden. Kafèen På Øvretun ligg kafèen, eit koseleg treffpunkt med kaffibar, småbord og scene. Kafèen er som regel åpen kvar fredag. Kinoen Like ved kafèen finn vi Høgtun sin kino. Data-baren og trådløst internett. Databaren er i hallen, ved hovedinngangen, den kan du fritt fram bruke. Vis hensyn ved internettbruk. Vi har begrensa båndbredde, så ikkje bruk til dømes torrent slik at du blokkerer for alle andre. Biljard/foredragssal I foredragssalen møter alle opp til morgonsamling. Biljardbordet står i foredragsalen og kan brukast utanom skoletida. Gymsal og treningsrom Gymsal/styrkerom/buldrerom kan brukast på fritida etter bestemte reglar. Utstyr kan lånast ut (tilsynsvakta). Det er viktig at dette blir levert tilbake etter bruk. Forminga på Øvretun Formingsavdelingane er stengt når det ikkje er undervisning der. Dersom det blir åpnet opp på kveldstid er det kun for crafts-klassen eller etter avtale med Grethe eller Ruth Marie. Sløydsalen kan ikkje brukast på kveldstid. Avisrom Avisene og posten blir lagt inn på den vesle salongen ved hallen. Musikkrom Musikkrommet og øvingsromma kan elevane bruke på fritida. Daglegstua Daglegstua er under matsalen. Her møtest vi til hygge og fellesskap. Daglegstua vil også være åpen etter klokka 23:00. Her finn du ulike brettspel og kortspel. NB! Hald orden på alle fellesrom det skapar trivsel! 14

15 På internatet Plikter I eit godt fellesskap har ein visse rettar. Men også visse plikter. Det er svært viktig at ingen skulkar unna pliktene sine. Her er nokre plikter du må merke deg. Internatleiar orienterer om pliktene og set opp turnuslister. Mopping av gymsalen går på omgang mellom elevane på ballsportlinja. Kjøkkenteneste: Dei som har kjøkkenteneste skal vaske opp koppar og kar, rydde og vaske bord i matsalen. Bruk av vaskemaskin Alle internata har tilgang til vaskemaskin og tørkemuligheter. Internatleiar orienterer om dette. Romet ditt Kvar elev har ansvar for reinhald og orden på eige rom. 3.og 4. time på onsdag er avsett til dette. Læraren kjem innom for romsjekk mellom klokka Då må du være på rommet. Skal du henge opp noko på romet bruk heftmasse. Stiftar og andre ting som set merke, må berre brukast på opphengingslista der det er det. NB! Røyking, levande lys og anna open eld er strengt forbode! (Brannsjefen) Fløya Det er viktig med godt miljø og god trivsel på fløyene. Alle må respektere reglane for ro, orden og reinhald. Gode samtalar på fløystuene må etter fortsette i Daglegstua eller neste dag. Elevkjøkken kan du bruke i fritida dersom du ryddar etter deg. Rekn ikkje med at andre gjer det for deg. Det er ditt ansvar. Hugs å slå av kokeplata. Kopper og kar må kvar elev halde sjølv. Komfyrane på internatkjøkkena skal ikkje brukast etter Fløysjef Kvart semester blir det gjerne valt ein fløysjef på kvar internatfløy. Ho/han ser etter at alt fungerer godt på fløya. Fløysjefen er ein kontaktperson overfor internatleiar og dei lærarane som har ansvar for fløya og kan be om hjelp frå desse dersom det trengst. Denne ordninga kan variere litt frå år til år. Fløymøte Fløysjefen og fløyansvarlege lærarar kan kalle inn til fløymøte ved behov. Feilmelding Dersom noko er ødelagt eller treng tilsyn melder du fra om dette på så vil vaktmesteren få det inn på sin arbeidsliste. Blekkhuset Etter jul skal dei som bur på Blekkhusromma bytte plass, slik at ein bytter om på kven som bur innerst/ytterst. 15

16 Måltid Reglar Elevane skal være ferdig med å forsyne seg med mat til kl (man-fre) kl.0845 (lør) og 1030 (søn) Det er ikkje lov å forlate matsalen med skolen sitt servise og bestikk. Kun eigen kopp, drikkeflaske og matboks Det er soneinndeling på kjøkkenet (rein og urein sone). Elevane har ikkje anledning til å gå inn og hente meir mat. Spør kjøkkenpersonale eller vakt. Ver med å hold matsalen i orden, la lys og pynt på borda få stå i fred, da blir trivselen god. Elevar som treng glutenfritt, laktosefritt osv, kan hente denne maten sjølv innanfor kjøkkeninngangen (ikkje kryss rein sone). Kjøkkenpersonale vil vise kor dette er. Bjella ved kjøkkeninngangen vert plinga i for å gje informasjon til alle elevane. Måltider mandag til fredag Frukost med nistesmøring Du spiser nista di Middag Kveldsmat Måltider lørdag Frukost med nistesmøring Litt niste kanskje? Middag Ekstra god kveldsmat Måltider søndag Frukost Middag Kveldsmat 2130 Kveldskaffe (etter Kvilepuls) Alle måltider er flexi-tid. 16

17 Fri og fråvær Feriar I feriane er skolen fysisk stengt, og lærarane har fri. Vi har derfor ingen vakt på skolen. Når skolen starter på en tirsdag etter en ferie er det ikkje vakt på skolen søndag og natt til mandag, og det er ikkje mulig å kome til skolen på søndag. (Mandag kan du komme når du vil, men første måltid er kveldsmat. Det er vakt på skolen mandag-tirsdag). Når skolen slutter til ein ferie- fredag v/middag reknar vi med at alle elevane får seg skyss heim i løpet av fredag kveld. Dersom du ikkje får deg billett før lørdag morgon er dette greit, og vi vil lage ei ordning slik at du kan sove på skolen natt til lørdag. Men det er fint om du sier fra i god til på forhånd til den som har vakt. Lørdag morgon blir skolen fysisk avlåst og alle må reise. Pass på når du bestiller flybillett til Molde/Kr.Sund, att du ikkje velgjer eit fly som kjem fram etter at siste buss har gått. Då vert det i tilfelle mykje dyrare transport frå flyplassen. Ekstra fri/permisjon Når du treng fri gjer du to ting: Avklar først med kontaktlæraren din. Han vil avgjere om du får fri. Gå så inn på hogtun.no/elev der du fyller ut skjemaet «melding om borte». Skal du vere borte ei natt eller fleire utan å vere borte fra undervisning må du likevel fylle ut skjemaet av brannhensyn. Men da treng du ikkje avklare det på forhånd. Obligatorisk frammøte Det er obligatorisk frammøte til alle skoletimar, morgonsamlingar, elevkveldar og nokre andre arrangement. Alle tek del i opplegget når vi har fellesturar, gjesteforelesarar, temaveker o.l., sjølv om dei på den vanlege timeplanen har fritimar. Alt fråvær frå undervisningsopplegg og elevkveldar blir notert og ført på vitnemålet som dagar, enkelttimar og prosent. Disippeldag «Disippeldag» er ei ordning for deg som på grunn av skadar og liknande, i samråd med aktuell lærar, ikkje kan vere med på opplegget som du har på timeplana den aktuelle dagen. Dei som har «disippeldag» samlast rett etter morgonsamlinga oppe hos Birgit. Fråværsgrense Fråvær utover 10% fører normalt til at ein elev ikkje får godkjent skoleår med konkurransepoeng til opptak til høgare utdanning. 10% fråvær er lik 19 dagar. 1 dag er lik 6 timar. Laurdagar og andre nedkorta dagar tel som ein skoledag, sjølv om det berre er 4 undervisningstimar. Morgonandakt er lik 1/3 time. Timar blir gjort om til dagar ved utrekning av fråværsprosenten, men på vitnemålet kjem både dagar og timar. Dokumentasjon av fråvær Elevane har sjølv ansvar for å dokumentere årsak til fråværet sitt. Internatleiar kan hjelpe til med å vurdere sjukdomstilfelle og eventuell kontakt med lege. Er ein elev sjuk, må han/ho melde frå om dette til internatleiar/tilsynslærar. Stort fråvær Eleven har sjølv ansvar for å følge med fråværet sitt, men kontaktlæraren vil hjelpe til med dette. Dersom ein elev får veldig stort fravær kan det være aktuelt å avslutte skoleåret. 17

18 Til og frå Høgtun Fra Batnfjord går det bussruter stort sett kvar time både til Molde og Kristiansund. Innimellom går det til og med busser til/frå Torvikbukt. Bussruter Fra Torvikbukt til Batnfjord: (15 min) Skoledager: Alle kvardager: Fra Batnfjord til Torvikbukt: (15 min) Mandag fredag: Fra Molde til Batnfjord: (40 min) Mandag fredag: Hver time fra 0615 til og 1625 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1315 til 2015 og og Fra Kristiansund til Batnfjord: (50 min) Mandag fredag: hver time fra 0605 til 2105 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1305 til 2105 Fra Batnfjord til Molde: Mandag Fredag: hver time fra 0655 til 2155 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1355 til 2155 Fra Batnfjord til Kristiansund: Mandag Fredag: Hver time fra 0555 til 2055 og Lørdag: Søndag: Hver time fra og 2255 Dobbeltsjekk rutene på Tog Frå Åndalsnes går det tog via Dombås til Trondheim og Oslo. Tog frå Åndalsnes gjev ei flott reise på Raumabanen og er meir miljøvennleg og ofte billigare enn fly. Toga til/frå Åndalsnes korresponderer med buss til Molde, Veøy Buss. Bussruta finn du på Bussruter; Rauma. 18

19 Tiltak for å bedre elevenes situasjon gratis skyss til/fra Batnfjorden. 1. Siste dagen av alle feriar kan vi ved behov hente gratis i Batnfjorden klokka 1800, 1900, 2100 og I tillegg går det rutebuss 1400, 1555 og Siste dagen før ferien kjører vi gratis til Batnfjord klokka 1330, 1830 og Ring når du sit på bussen og sei frå kor mange elevar som treng skyss. Merk deg når siste buss fra Molde/Kristiansund går før du bestiller fly. 2. Mandager er det by-tur-dag. Du kan ta bussen fra Torvika 1530 til Molde eller Kristiansund. Vi hentar i Batnfjorden gratis klokka På dette tidspunktet kjem det buss både frå Kristiansund og frå Molde. Meld frå til vakta seinest ved middagen om du treng henting. Anna henting Dersom du må hentast/bringast på anna tidspunkt må du spørre om nokon kan kjøre deg. Henting med Høgtun-bil avtalast med tilsynsvakt. Dette må i tilfelle avtalast i god tid. Kmpris er kroner 5,-. Dette gjeld også når du sitt på med elevar. Betal uoppfordra så blir det ikkje så vanskeleg for sjåføren. Henting i Batnfjorden koster 100,-, i Molde og Kristiansund 450,- Minibuss dobbel pris. Prisane er totalt for alle passasjerane. Betaling: Høgtun-bil: Sjåfør skriv opp på eit skjema, og du betaler med kort/kontant til Birgit på kontoret neste dag.vi oppfordrar til å betale inn eit forskudd på kontoret, så vert det trekt frå det beløpet kvar gong ein vert køyrt. Det som evt er att ved skuleslutt, får ein tilbake. Medelev eller lærar sin bil: Betalast kontant ved kjøring. Prisen er den same som ved Høgtunbil. Vis god skysskultur og betal på eige initiativ. 19

20 Miljøkontrakt Høgtun Folkehøgskole: Miljøkontrakten er ein avtale mellom elev og skule som eleven signerer ved skulestart. Eit av måla til Høgtun Folkehøgskole er å skape eit trygt, triveleg og motiverande læringsmiljø. På ein folkehøgskole er heile skolen ein læringsarena. Undervisningsrom, internatrom, stuer, vaskerom, matsal, kjøkken, gymsal, uteområder og andre fritidsarenaer er alle ein del av skolens læringsmiljø. Korleis vi lever og lever saman, har ikkje berre følger for oss sjølv, men for heile skolemiljøet. Felles levereglar er derfor nødvendig. Høgtun er kjent for å vere ein skole med eit trygt og godt miljø. Vi håper at ei miljøkontrakt kan vere med på å bevisstgjere og forsterke fellesskapsansvaret til den enkelte elev. 1. Frammøte Skoletimar, morgonsamlingar, laurdagsseminar, skoleturar, elevkveldar mm går inn i skoletida, og er obligatorisk. Dersom ein elev ikkje er tilstades på minimum 90 % av undervisningstida, vil skoleåret normalt ikkje bli kjent gyldig. Elever som overskrider 10% fravær av tilbakelagt undervisning kan risikere å miste skoleplassen. Som elev ønsker eg å bidra til å skape eit triveleg og motiverande læringsmiljø gjennom å møte opp til undervisning, og møte presis. 2. Orden, plikter og ansvar Ein internatskole er eit bufellesskap som er avhengig av at alle tar ansvar, opptrer ærleg, viser hensyn og gjer sine plikter. Eg har forstått mitt ansvar, og ønsker å bidra til å lage eit triveleg bumiljø. Vidare vil eg utføre min del av fellespliktene, til dei tider det blir bestemt. Eg er og klar over at eg kan bli økonomisk ansvarleg for skader eg utøver på utstyr, inventar og eigedom. 3. Brannsikkerheit Høgtun er pålagt strenge sikkerheitskrav i forhold til brannvern. I tillegg ønsker vi at elevane skal oppleve det trygt å bu og sove på internata. (Høgtun har opplevd ein dødsbrann tidlegare i skolen si historie. Denne brannen oppstod frå ei glo, ein ettermiddag våren Ein elev omkom.) Med bakgrunn i dette har vi følgande sikkerheitsreglar som elevane må rette seg etter: Bruk av stearinlys, røykelse og annan eld på internata er forbode. Korridorar er rømningsvegar, og skal vere fri for sko, møblar og anna utstyr. Det er straffbart å tukle med brannvernutstyr som detektorar, alarmklokker og pulverapparat. Matlaging med bruk av varme er ikkje tillatt etter klokka Det er ikkje lov å ommøblere på elevromma, og golva skal vere ryddige. (Røykdykkarsøk!) Dersom brannalarmen startar skal alle gå ut og følge nærare angitt branninnstruks. Eg har forstått nemnde reglar, og pliktar meg til å følge dei. I tillegg er eg kjent med branninstruksen for internatet som eg bur på. 4. Miljø og ressursbruk Høgtun ønsker å forvalte skaparverket til beste for menneska og våre etterkommarar. Ved små tiltak kan vi alle bidra til å ta betre vare på både det lokale og globale miljø. Eg ønsker å bidra til at skolen begrenser sin ressursbruk, eksempelvis i form av å redusere unødvendig energiforbruk, sortering av avfall og å unngå unødvendig mat/materialforbruk. 20

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG!

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Til deg som skal være elev ved Namdals folkehøgskole 2015/16 VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Vi har nettopp tatt en tårevåt avskjed med årets kull og du er kanskje i gang med eksamen?

Detaljer

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer