Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole."

Transkript

1 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte

2 Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger. Tilsynslærer og stipendiat på vakt er ellers de du kan kontakte. Du er velkommen på mitt kontor når du har noe du lurer på. Et irsk ordtak sier følgende: Menneskene lever i ly av hverandre. Vi skal leve i ly av hverandre et helt skoleår. Lykke til med det beste året i ditt liv! Vennlig hilsen Edgar Fredriksen rektor 2

3 Innhald Velkommen fra Rektor Innholdsliste Timeplan Fellesfag Årsplan Linjer Opplevingsveka Personalet Kontaktpersonar/kven spør eg når? Ulike organ Elevråd og elevmøte På kveldstid Fellesrom På internatet Måltid Fri og fråvær Til og frå Høgtun Miljøkontrakt Utfyllande reglement Instruksar 3

4 Timeplan Ikkje kvar veke er lik på Høgtun. Men vanlegvis er det enten ei A-veke, B-veke eller C-veke. Desse består av ulike mengde timar med hovedlinje, plusslinje og fellesfag Kvardag Frukost Morgensamling 1. time 2. time 3. time Lunsj 4. time 5. time 6. time Middag Kveldsmat Ukestart Plusslinjedag Hovedlinjedag Rektors/musisk Tema Deletime Tema Skoletur/fellesfag Internatleders Plusslinje Plusslinje Plusslinje Hovedlinje Hovedlinje Hovedlinje Møtetime* Plusslinje Plusslinje Plusslinje Plusslinje Hovedlinje Hovedlinje Lørdag Frukost Morgensamling 1. time: Seminar 2. time: Seminar 3. time: Seminar Matpakkelunsj Middag Varm kvelds Elevkveld Uker Mandag Ukestart Ukestart Hovedlinjedag A-uke B-uke C-uke Midtuke Rom Hovedlinje Hovedlinje Søndag Tirsdag Plusslinjedag Plusslinjedag Hovedlinjedag Avreisedag Frukost Middag Kveldsmat Kveldsmøte Kveldskaffe Onsdag Midtuke Plusslinjedag Hovedlinjedag Frukost Morgensamling 1. Internatleders 2. Sjekk av vask 3. Hovedlinje 4. Hovedlinje Ferielunsj Buss fra Høgtun Torsdag Hovedlinjedag Midtuke Hovedlinjedag Fredag Hovedlinjedag Hovedlinjedag Hovedlinjedag Veker: 34 - X 44 - A 1 - Juleferie 11 - A 35 - A 45 - B 2-A 12 - B 36 - X 46 - Skoleturer 3 - X A 47 - Skoleturer 4 - B 14 - Påskeferie 38 - C 48 - Skoleturer 5 - A 15 - A 39 - B 49 - A 6-A 16 - A 40 - C 50 - X 7-C 17 - C 41 - Høstferie 51 - Juleferie 8 - Vinterferie 18 - B 42 - B 9-B 19 - A 10 - A 20 - X 43 - A 52 - Juleferie 4

5 Fellesfag Rektors: I desse timane vil Edgar ta opp spørsmål om tru, samfunn, Høgtunmiljøet m.m. Musisk: Alle menneske har noko i seg som er "musisk". Ein må berre leite litt, så finn ein det. Du i dit hjerte Før i din pande Finde det sande. (Henrik Wergeland) Sang, musikk, dans og leik er vesentlige element i desse timane. Formålet er å skape glede, trivsel, trygghet, fellesskap og deltaking. Deletime: Alle elevar vil få tildelt 10 minutt i løpet av året, der dei skal dele noko med resten av elevgruppa, i form av ein presentasjon. Det kan vere i form av tale, bilder, musikk, film, eller ein miks. Eksempel på tema kan vere: mitt forbilde, min familie, min kommune, mitt heimland, klubben i mitt hjarte, min hobby, mitt kjeledyr, mi hjartesak, min sjukdom, mitt parti, mitt livssyn, min fremtidsdrøm, min trushistorie mm. Det er mulig å få meir tid til disposisjon dersom ein treng det. Det er også mulig at fleire har presentasjon sammen. Tema: Denne timen blir elevane utfordret på forskjellige tema. Vi starter med ein felles introduksjon før elevane samles på den fløya ein bur for å diskutere temaet. Til slutt samles alle i foredragssalen for oppsummering. Inger Lise sine timar: I desse timane vil Inger Lise snakke om korleis alt dette fungerer ute på internata. Etterpå er det avsett tid til vasking av rom og fløy, og etter lunsj kjem lærarane rundt og sjekker at det er ryddig og reint. Då skal elevane møte på sitt rom. 5

6 Årsplan 23. aug: 2-4. sept: sep: 3. okt: 14. okt: (Tirsdag) okt: 31.okt - 2. nov: 1. nov: November: 18. des: 19. des: 6. jan: (Tirsdag) 10. jan: jan: 13. feb: 24. feb: (Tirsdag) 25. feb: 27. feb - 1. mar: 27. mar: 8. april: (Onsdag) april: 1. mai: 14. mai: 16. mai: Åpningsfest Felles åpningstur Opplevingsveke Siste dag før haustferie Første dag etter haustferie Volleyballhelg Minifolkehøgskole Haustfest Skoleturer (se hogtun.no/elev) Julebord og juleball Reisedag ikke skole Første dag etter juleferie Storejuletrefest Oppdalsuke (søndag-torsdag) Siste dag før vinterferie Første dag etter vinterferie Kulturkveld Høgtunleikane Solidaritetsdag (påskeferie) Første dag etter påske Toppturhelga Fridag Obl. skoledag (Kr.himf.dag) Avslutningsfest 6

7 Linjer Basislinjer Idrett friluft allround Topp 30 - fjord til tind Catch nature Pudder Japan H2O Ballsport Barcelona MaxPuls Spania Crafts Create Plusslinjer høst Klatring Kreativ Dykking Idrett ball trening Learning Norwegian Matglede Timeout Musikk band Plusslinjer vår Topptur telemark/randonee Klatring Musikk band låtskriving Langrenn Kreativ Idrett trening coaching Idrett ball friluft Hogtun.no/elev Denne sida brukar du når du velgjer opplevingsveke med meir. Her finn du også skjema for å søke om du vil forandre noko av valga dine, som skuleturen. Opplevingsveke i september Tour de Møre (Idar, Knut Anders) (anbefalt og inkludert for MaxPuls/IFA) Pris: 1300,- for andre enn MaxPuls/IFA Sjøsport (Bjarte) Anbefalt for H2O Pris: Gratis Ekspedisjon Rogen (Morten) Anbefalt og inkludert for Catch Pris for andre: 800, Vilt og vemmeleg (Ruth Marie) Pris: Gratis Linjevri Dei som reiser til Lanzarote eller på norgestur i november, skal vere nokre fleire dagar på skulen enn de andre. Da vel ein mellom følgjande tre linjer: Musikk med Bjarte (piano, gitar, sang) Friluftsliv med Einar Ball med Knut Anders 7

8 Personalet Edgar Fredriksen Einar Hals Idar Remmereit Birgit Seetzen Julie Weyde Inger Lise Kvernberg Laila Yttervik Bjarte Grøteide Morten Johansen Ruth Marie Rasmussen Lars Andreas Lillebø Knut Anders Fostervold Christopher Weyde Grethe Råheim Olav Magne Strømsholm Nils Nekim Engdal Ellinor Hoem Ann Kristin Gamsgrø Viktor Fredriksen Sigrid Lamvik Sofie Torvik Solveig Henden Stian Aasmyr Stipendiatar Jet Vessies Iselin Lindsetmo Thea Thujord Morten Bujordet Eivind Salvesen Mathias Stølen Godø Andreas Reigstad Edvin Rylandsholm Kristian S. Sagedal / / / / / rektor og lærar langrenn inspektør/rektor og lærar Telemark lærar Idrett-friluft-allround skolesekretær administrasjonssekretær internatleiar kjøkkensjef lærar Ballsport lærar Catch og Musikk lærar Crafts Create og Kreativ lærar Pudder og Klatring lærar MaxPuls og Idrett lærar Topp 30 og Timeout lærar Crafts Create og Matglede instruktør dykking vaktmester kokk kjøkken og internat kokk kjøkken og internat kjøkken og internat rekneskapsførar kjøkken, it-assistent og dykkerkjøring Crafts Create Ballsport Barcelona Catch Canada Pudder Japan H2O Idrett Friluft Allround MaxPuls Spania Topp 30 Ballsport Barcelona Catch Canada 8

9 Kontaktpersonar Kven skal du gå til når du har spørsmål...? Alle i personalet vil gjerne ha god kontakt med deg og være deg til hjelp. Likevel kan det vere nyttig å vite kven du skal ta kontakt med når du har spørsmål om bestemte ting. Tilsynslærar Kvar dag er det ein lærar som har tilsyn i skole og internat. Tilsynslærar søv på vaktromet ved hallen. Denne oppgåva går på omgang mellom lærarane. Om ettermiddagane og nokre kveldar er det stipendiatane som vikarierer for tilsynslærar. Tilsynslærar når du heile døgnet på vakttelefon: Kontaktlærar Kontaktlæraren er leiar for basislinja di. Ekstra fri skal avtalast med kontaktlæraren. Skolesekretær (Birgit) Mandag-Fredag klokka er skolesekretæren tilgjengeleg. Ho har oversikt over fråvær, studielån/stipend, betaling og liknande. Vaktmeister (Nils Nekim) Når noko på rommet ditt eller på fellesrom er skada eller ute av funksjon, er vaktmeisteren rette mannen. Du melder fra om ting på elevsida på nettet. Internatleiar (Inger Lise) Ho har ansvar for internatet. Besøk og ting som har med rom avtalast med henne. Regnskapsførar (Solveig) Ho når du på epost Men du må først snakke med Einar om du lurer på noko med fakturaen. Stipendiatane har oppgåver i miljøet. Dei legg forholda til rette for aktivitetar på fritida t.d. Stipendiatane har tilsynsvakt ei stund om ettermiddagane. Inspektør og ass rektor (Einar) Han har ansvar for det som har med timeplan, fag og økonomi å gjere. Han fungerer også som rektor når Edgar er borte Rektor (Edgar) Han er sjef både for personalet og elevane. Rektor vil gjerne hjelpe kvar enkelt til å få eit godt skoleår. Han vil gjerne samtale med deg t.d. når noko er vanskeleg og konfliktfylt. 9

10 Ulike organ Elevrådet Kvart semester blir det valgt eit elevråd på 5 medlemer. Først vel elevane leiaren. Deretter 2 medlemer av kvart kjønn. Sjå instruks for elevrådet neste side. Pedagogisk forum kjem saman kvar mondag i møtetimen (4.time). Pedagogisk forum drøfter saker som har med skole og undervisning å gjere (pedagogiske saker), saker som går på miljøet på Høgtun og t.d. miljøet i elevflokken. Personalrådet Dei som arbeider på Høgtun, er med i personalrådet. Personalrådet arbeider for trivsel og gode samarbeidsforhold på skolen. Leder: Sigrid Lamvik. Skolestyret kjem saman 3 4 gonger i året. Det er styret som tilset dei som arbeider på Høgtun. Styret vedtar budsjettet for skolen og godkjenner rekneskapen. Styret er ansvarleg overfor skolen sine eigarar og departementet og tek avgjerder i alle viktige saker som gjeld Høgtun. Dersom ein elev blir utvist frå skolen, kan han/ho anke saka inn for styret. Leiar i styret er Tormod Sikkeland fra Kristiansund. Elevane og dei tilsette har kvar sin representant i styret. Elles er Høgtun sine eigarorganisasjonar representerte. Dei er Normisjon, Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet. Elevlaget Elevlaget på Høgtun består av alle tidlegare elevar. Elevrådet vel ein representant til styret i elevlaget. Det er elevlaget som arrangerer fjorårstreff og jubilanttreff. 10

11 Instruks for elevråd og elevmøte Vedtatt Hensikt Elevrådet er et fellesorgan for alle elevene på skolen. De er i arbeidet sitt bunden av lov, forskrifter og målsetninga til skolen. Det skal sammen med de andre rådene arbeide for å skape trivsel og gode samarbeidsforhold på skolen. Elevrådet skal ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse for rektor, personalråd, pedagogisk forum og styret. Valg Elevrådet skal velgast før 1 måned av skoleåret har gått. Valget skal være skriftleg og kunngjørast minst tre dagar i forkant. Rektor eller ein annen han velger ut, skal sjå til at det blir arranget valg. Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Begge kjønn skal vere representert i elevrådet, med ei rimeleg fordeling. Leiaren blir valgt ved eit separat valg. Elevrådet velger sjølv nestleiar, sekretær og kasserar. Dei velger også en til å være i skolens elevlag. Elevrådet velger ut elevane sin representant og varerepresentant i styret for skolen. Dette skal skje snarast mogeleg. Elevrepresentanten har funksjonstid fra skolestart til skolestart(et år). Virke Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt frem, og i saker det ønsker å ta opp. Det kan gi råd og kome med innspel til rektor og dei andre råda på skolen. Elevrådet kan på eige initiativ sette ned underutvalg og nemnder. Elevrådet har møte ca. 1 gong i månaden, og er vedtaksdyktig når minst 3/5 av medlemmene er tilstades. Det skal sendast ut saksliste minst to dager før møtet og føres referat etter vanlige regler. Referat sendast rektor og pedagogisk forum. Det bør arrangerast fellesmøte mellom elevråd, pedagogisk forum og stipendiat gruppa 2 ganger i skoleåret. Rektor, i samråd med lederen i pedagogisk forum og lederen i elevrådet, kaller inn til slike møter. Elevrådet kan, for å høre elevene si meining, kalle inn til elevmøte. Det skal være skriftlig saksliste for slike møter. Saker som skal på elevmøte, må igjennom elevrådet. 11

12 På kveldstid På Høgtun har du muligheit til å få mange nye hobbyar, nære venner og minner for livet. Kva du nyttar kveldane til er opp til deg, men vi oppfordrar til å delta på aktivitetar, sette i gong aktivitetar sjølve og utnytte alle dei gode fasilitetane vi har. Det er ikkje berre stipendiatane som kan arrangere felles aktivitetar. Dei åra elevane sjølve finn på mykje, vert dei artigste åra. Du vil kanskje aldri seinare få moglegheit til å vere med på så mykje moro som dette året! Elevane kan låne mykje av skulen sitt utstyr på fritida. Bruk det fornuftig og rydd opp att. Når dette fungerer, har elevane ei glimrande moglegheit til å prøve aktivitetar ein vanlegvis ikkje har tilgang til.samstundes er det nokre gonger behov for å trekkje seg tilbake til rommet sitt og slappe av åleine. Her er noko av det som foregår på kveldstid: Songkveld og samtalegrupper Tirsdagskveldane er det enten samtalegruppe eller songkveld, vanlegvis annakvar gong. Samtalegrupper kan du velge å bli med i om du vil. Gruppene samlast heime hos ein lærar annakvar tirsdags kveld normalt klokka Her diskuterer ein litt djupare tema, som etiske problemstillingar, kjærleik og religion. Songkveld er ei uhøgtideleg samling på toppen kor ein møtes og syng saman. Trimpost og hakkende tann Kanskje vil du vere med i Høgtuns tradisjonsrike heilårsbadeklubb Hakkende tann. Høgtun turlag har gjennom heile skuleåret postar ute. Der skriv du namnet ditt og er med og konkurrerer om premiar. Arrangement med kristen profil Høgtun er ein kristen folkehøgskole. På skolen har vi ulike kveldsarrangement med kristen profil, og alle som vil er velkomne til å delta på desse. Kvilepuls er frivillige kristne samlingar som oftast på Toppen eller i daglegstua. Du er hjarteleg velkomen. Kvar søndag klokka Bibelgruppe med Edgar. Kvar søndag klokka 21:00. På toppen etter Kvilepuls. Gudsteneste. Nokre søndagar vert det arrangert felles skyss til Ørekyrkja for dei som ynskjer å vere med på Gudsteneste der kl

13 Aktivitetar arrangert av stipendiatane Mandag første time vil vekas stipendiat legge fram kva som skal skje på fritida kommande veke. Det kan for eksempel vere: Fotball, (sand)volleyball, klatring, basketball, badminton, innebandy Jentekveld/guttekveld Kor, songgrupper, musikk, drama/film Kino vert sett opp omlag ein gong i veka. Kafé Fredagskveldane åpner Høgtunkafeen. Den drivast av elevane sjølve og har billige kafevarer og open scene. Her er det låg terskel for å opptre med musikalske eller humoristiske innslag. Elevkveldar Linjene har ansvaret for ein laurdagskveld i løpet av året Her er det plass for fantasi og kreativitet i spøk og alvor. Skal desse kveldane bli trivelege, må ein legge arbeid i programmet. Øv gjerne inn drama, sketsjar, songar, musikkstykke osv. Pynt salen. Ha gjerne eit emne for kvelden. Det er obligatorisk frammøte på elevkveldane. Det er mykje kjekkare for dei som står på scena når det er mykje liv i og støtte frå publikum. Åpne arrangement Somme laurdagar har vi opne arrangement der foreldre, føresette, venner, kven som helst er velkomen. Haustfest, julefest, basar m.m. er slike arrangement. Klatring Det er en veldig bra klatrevegg i Gjemneshallen som er åpen to kvelder i uka gjennom idrettslaget. Blir du medlem i idrettslaget (150 kr) kan du klatre der så mye du vil disse kveldene. Der får du også lånt det utstyret du trenger. Onsdag: Familieklatring kl (barna blir prioritert hvis det er fullt) Søndag: Klatring for voksne kl Du må ha brattkort eller vere i følgje med nokon med brattkort søndagar. Følg med på facebooksida «Klatreveggen i Gjemneshallen» for tidspunkt, kurs osv. Høgtun har ein klatrevegg, men den må ikkje brukast, den er ikkje sertifisert. Nede attmed trimromma i Murbygget er eit buldrerom. Det kan du fritt fram bruke. Ved sjøen På stranda og i Høgtunnaustet nede ved stadion, har vi kajakkar, robåt og seglbrett. Desse kan nyttast på fritida. Sjå instruksar s 23 for korleis du låner desse. I bua som står mellom gymsalen og lilletun er det noko fiskeutstyr. 13

14 Fellesrom Toppen På toppen av gamlebygget ligg eit møterom. Her har vi sangkveldar og kvilepuls. Kor og andre grupper øver også ofte på dette rommet, og rommet vert ofte brukt i undervisninga. Biblioteket I øvste etasje på Murbygget vil du finne biblioteket vårt. Det har kanskje ikkje det mest spennende bokutvalget, men er ein fredeleg plass med flott utsyn over bygda og fjorden. Kafèen På Øvretun ligg kafèen, eit koseleg treffpunkt med kaffibar, småbord og scene. Kafèen er som regel åpen kvar fredag. Kinoen Like ved kafèen finn vi Høgtun sin kino. Data-baren og trådløst internett. Databaren er i hallen, ved hovedinngangen, den kan du fritt fram bruke. Vis hensyn ved internettbruk. Vi har begrensa båndbredde, så ikkje bruk til dømes torrent slik at du blokkerer for alle andre. Biljard/foredragssal I foredragssalen møter alle opp til morgonsamling. Biljardbordet står i foredragsalen og kan brukast utanom skoletida. Gymsal og treningsrom Gymsal/styrkerom/buldrerom kan brukast på fritida etter bestemte reglar. Utstyr kan lånast ut (tilsynsvakta). Det er viktig at dette blir levert tilbake etter bruk. Forminga på Øvretun Formingsavdelingane er stengt når det ikkje er undervisning der. Dersom det blir åpnet opp på kveldstid er det kun for crafts-klassen eller etter avtale med Grethe eller Ruth Marie. Sløydsalen kan ikkje brukast på kveldstid. Avisrom Avisene og posten blir lagt inn på den vesle salongen ved hallen. Musikkrom Musikkrommet og øvingsromma kan elevane bruke på fritida. Daglegstua Daglegstua er under matsalen. Her møtest vi til hygge og fellesskap. Daglegstua vil også være åpen etter klokka 23:00. Her finn du ulike brettspel og kortspel. NB! Hald orden på alle fellesrom det skapar trivsel! 14

15 På internatet Plikter I eit godt fellesskap har ein visse rettar. Men også visse plikter. Det er svært viktig at ingen skulkar unna pliktene sine. Her er nokre plikter du må merke deg. Internatleiar orienterer om pliktene og set opp turnuslister. Mopping av gymsalen går på omgang mellom elevane på ballsportlinja. Kjøkkenteneste: Dei som har kjøkkenteneste skal vaske opp koppar og kar, rydde og vaske bord i matsalen. Bruk av vaskemaskin Alle internata har tilgang til vaskemaskin og tørkemuligheter. Internatleiar orienterer om dette. Romet ditt Kvar elev har ansvar for reinhald og orden på eige rom. 3.og 4. time på onsdag er avsett til dette. Læraren kjem innom for romsjekk mellom klokka Då må du være på rommet. Skal du henge opp noko på romet bruk heftmasse. Stiftar og andre ting som set merke, må berre brukast på opphengingslista der det er det. NB! Røyking, levande lys og anna open eld er strengt forbode! (Brannsjefen) Fløya Det er viktig med godt miljø og god trivsel på fløyene. Alle må respektere reglane for ro, orden og reinhald. Gode samtalar på fløystuene må etter fortsette i Daglegstua eller neste dag. Elevkjøkken kan du bruke i fritida dersom du ryddar etter deg. Rekn ikkje med at andre gjer det for deg. Det er ditt ansvar. Hugs å slå av kokeplata. Kopper og kar må kvar elev halde sjølv. Komfyrane på internatkjøkkena skal ikkje brukast etter Fløysjef Kvart semester blir det gjerne valt ein fløysjef på kvar internatfløy. Ho/han ser etter at alt fungerer godt på fløya. Fløysjefen er ein kontaktperson overfor internatleiar og dei lærarane som har ansvar for fløya og kan be om hjelp frå desse dersom det trengst. Denne ordninga kan variere litt frå år til år. Fløymøte Fløysjefen og fløyansvarlege lærarar kan kalle inn til fløymøte ved behov. Feilmelding Dersom noko er ødelagt eller treng tilsyn melder du fra om dette på så vil vaktmesteren få det inn på sin arbeidsliste. Blekkhuset Etter jul skal dei som bur på Blekkhusromma bytte plass, slik at ein bytter om på kven som bur innerst/ytterst. 15

16 Måltid Reglar Elevane skal være ferdig med å forsyne seg med mat til kl (man-fre) kl.0845 (lør) og 1030 (søn) Det er ikkje lov å forlate matsalen med skolen sitt servise og bestikk. Kun eigen kopp, drikkeflaske og matboks Det er soneinndeling på kjøkkenet (rein og urein sone). Elevane har ikkje anledning til å gå inn og hente meir mat. Spør kjøkkenpersonale eller vakt. Ver med å hold matsalen i orden, la lys og pynt på borda få stå i fred, da blir trivselen god. Elevar som treng glutenfritt, laktosefritt osv, kan hente denne maten sjølv innanfor kjøkkeninngangen (ikkje kryss rein sone). Kjøkkenpersonale vil vise kor dette er. Bjella ved kjøkkeninngangen vert plinga i for å gje informasjon til alle elevane. Måltider mandag til fredag Frukost med nistesmøring Du spiser nista di Middag Kveldsmat Måltider lørdag Frukost med nistesmøring Litt niste kanskje? Middag Ekstra god kveldsmat Måltider søndag Frukost Middag Kveldsmat 2130 Kveldskaffe (etter Kvilepuls) Alle måltider er flexi-tid. 16

17 Fri og fråvær Feriar I feriane er skolen fysisk stengt, og lærarane har fri. Vi har derfor ingen vakt på skolen. Når skolen starter på en tirsdag etter en ferie er det ikkje vakt på skolen søndag og natt til mandag, og det er ikkje mulig å kome til skolen på søndag. (Mandag kan du komme når du vil, men første måltid er kveldsmat. Det er vakt på skolen mandag-tirsdag). Når skolen slutter til ein ferie- fredag v/middag reknar vi med at alle elevane får seg skyss heim i løpet av fredag kveld. Dersom du ikkje får deg billett før lørdag morgon er dette greit, og vi vil lage ei ordning slik at du kan sove på skolen natt til lørdag. Men det er fint om du sier fra i god til på forhånd til den som har vakt. Lørdag morgon blir skolen fysisk avlåst og alle må reise. Pass på når du bestiller flybillett til Molde/Kr.Sund, att du ikkje velgjer eit fly som kjem fram etter at siste buss har gått. Då vert det i tilfelle mykje dyrare transport frå flyplassen. Ekstra fri/permisjon Når du treng fri gjer du to ting: Avklar først med kontaktlæraren din. Han vil avgjere om du får fri. Gå så inn på hogtun.no/elev der du fyller ut skjemaet «melding om borte». Skal du vere borte ei natt eller fleire utan å vere borte fra undervisning må du likevel fylle ut skjemaet av brannhensyn. Men da treng du ikkje avklare det på forhånd. Obligatorisk frammøte Det er obligatorisk frammøte til alle skoletimar, morgonsamlingar, elevkveldar og nokre andre arrangement. Alle tek del i opplegget når vi har fellesturar, gjesteforelesarar, temaveker o.l., sjølv om dei på den vanlege timeplanen har fritimar. Alt fråvær frå undervisningsopplegg og elevkveldar blir notert og ført på vitnemålet som dagar, enkelttimar og prosent. Disippeldag «Disippeldag» er ei ordning for deg som på grunn av skadar og liknande, i samråd med aktuell lærar, ikkje kan vere med på opplegget som du har på timeplana den aktuelle dagen. Dei som har «disippeldag» samlast rett etter morgonsamlinga oppe hos Birgit. Fråværsgrense Fråvær utover 10% fører normalt til at ein elev ikkje får godkjent skoleår med konkurransepoeng til opptak til høgare utdanning. 10% fråvær er lik 19 dagar. 1 dag er lik 6 timar. Laurdagar og andre nedkorta dagar tel som ein skoledag, sjølv om det berre er 4 undervisningstimar. Morgonandakt er lik 1/3 time. Timar blir gjort om til dagar ved utrekning av fråværsprosenten, men på vitnemålet kjem både dagar og timar. Dokumentasjon av fråvær Elevane har sjølv ansvar for å dokumentere årsak til fråværet sitt. Internatleiar kan hjelpe til med å vurdere sjukdomstilfelle og eventuell kontakt med lege. Er ein elev sjuk, må han/ho melde frå om dette til internatleiar/tilsynslærar. Stort fråvær Eleven har sjølv ansvar for å følge med fråværet sitt, men kontaktlæraren vil hjelpe til med dette. Dersom ein elev får veldig stort fravær kan det være aktuelt å avslutte skoleåret. 17

18 Til og frå Høgtun Fra Batnfjord går det bussruter stort sett kvar time både til Molde og Kristiansund. Innimellom går det til og med busser til/frå Torvikbukt. Bussruter Fra Torvikbukt til Batnfjord: (15 min) Skoledager: Alle kvardager: Fra Batnfjord til Torvikbukt: (15 min) Mandag fredag: Fra Molde til Batnfjord: (40 min) Mandag fredag: Hver time fra 0615 til og 1625 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1315 til 2015 og og Fra Kristiansund til Batnfjord: (50 min) Mandag fredag: hver time fra 0605 til 2105 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1305 til 2105 Fra Batnfjord til Molde: Mandag Fredag: hver time fra 0655 til 2155 Lørdag: Søndag: Hver time fra 1355 til 2155 Fra Batnfjord til Kristiansund: Mandag Fredag: Hver time fra 0555 til 2055 og Lørdag: Søndag: Hver time fra og 2255 Dobbeltsjekk rutene på Tog Frå Åndalsnes går det tog via Dombås til Trondheim og Oslo. Tog frå Åndalsnes gjev ei flott reise på Raumabanen og er meir miljøvennleg og ofte billigare enn fly. Toga til/frå Åndalsnes korresponderer med buss til Molde, Veøy Buss. Bussruta finn du på Bussruter; Rauma. 18

19 Tiltak for å bedre elevenes situasjon gratis skyss til/fra Batnfjorden. 1. Siste dagen av alle feriar kan vi ved behov hente gratis i Batnfjorden klokka 1800, 1900, 2100 og I tillegg går det rutebuss 1400, 1555 og Siste dagen før ferien kjører vi gratis til Batnfjord klokka 1330, 1830 og Ring når du sit på bussen og sei frå kor mange elevar som treng skyss. Merk deg når siste buss fra Molde/Kristiansund går før du bestiller fly. 2. Mandager er det by-tur-dag. Du kan ta bussen fra Torvika 1530 til Molde eller Kristiansund. Vi hentar i Batnfjorden gratis klokka På dette tidspunktet kjem det buss både frå Kristiansund og frå Molde. Meld frå til vakta seinest ved middagen om du treng henting. Anna henting Dersom du må hentast/bringast på anna tidspunkt må du spørre om nokon kan kjøre deg. Henting med Høgtun-bil avtalast med tilsynsvakt. Dette må i tilfelle avtalast i god tid. Kmpris er kroner 5,-. Dette gjeld også når du sitt på med elevar. Betal uoppfordra så blir det ikkje så vanskeleg for sjåføren. Henting i Batnfjorden koster 100,-, i Molde og Kristiansund 450,- Minibuss dobbel pris. Prisane er totalt for alle passasjerane. Betaling: Høgtun-bil: Sjåfør skriv opp på eit skjema, og du betaler med kort/kontant til Birgit på kontoret neste dag.vi oppfordrar til å betale inn eit forskudd på kontoret, så vert det trekt frå det beløpet kvar gong ein vert køyrt. Det som evt er att ved skuleslutt, får ein tilbake. Medelev eller lærar sin bil: Betalast kontant ved kjøring. Prisen er den same som ved Høgtunbil. Vis god skysskultur og betal på eige initiativ. 19

20 Miljøkontrakt Høgtun Folkehøgskole: Miljøkontrakten er ein avtale mellom elev og skule som eleven signerer ved skulestart. Eit av måla til Høgtun Folkehøgskole er å skape eit trygt, triveleg og motiverande læringsmiljø. På ein folkehøgskole er heile skolen ein læringsarena. Undervisningsrom, internatrom, stuer, vaskerom, matsal, kjøkken, gymsal, uteområder og andre fritidsarenaer er alle ein del av skolens læringsmiljø. Korleis vi lever og lever saman, har ikkje berre følger for oss sjølv, men for heile skolemiljøet. Felles levereglar er derfor nødvendig. Høgtun er kjent for å vere ein skole med eit trygt og godt miljø. Vi håper at ei miljøkontrakt kan vere med på å bevisstgjere og forsterke fellesskapsansvaret til den enkelte elev. 1. Frammøte Skoletimar, morgonsamlingar, laurdagsseminar, skoleturar, elevkveldar mm går inn i skoletida, og er obligatorisk. Dersom ein elev ikkje er tilstades på minimum 90 % av undervisningstida, vil skoleåret normalt ikkje bli kjent gyldig. Elever som overskrider 10% fravær av tilbakelagt undervisning kan risikere å miste skoleplassen. Som elev ønsker eg å bidra til å skape eit triveleg og motiverande læringsmiljø gjennom å møte opp til undervisning, og møte presis. 2. Orden, plikter og ansvar Ein internatskole er eit bufellesskap som er avhengig av at alle tar ansvar, opptrer ærleg, viser hensyn og gjer sine plikter. Eg har forstått mitt ansvar, og ønsker å bidra til å lage eit triveleg bumiljø. Vidare vil eg utføre min del av fellespliktene, til dei tider det blir bestemt. Eg er og klar over at eg kan bli økonomisk ansvarleg for skader eg utøver på utstyr, inventar og eigedom. 3. Brannsikkerheit Høgtun er pålagt strenge sikkerheitskrav i forhold til brannvern. I tillegg ønsker vi at elevane skal oppleve det trygt å bu og sove på internata. (Høgtun har opplevd ein dødsbrann tidlegare i skolen si historie. Denne brannen oppstod frå ei glo, ein ettermiddag våren Ein elev omkom.) Med bakgrunn i dette har vi følgande sikkerheitsreglar som elevane må rette seg etter: Bruk av stearinlys, røykelse og annan eld på internata er forbode. Korridorar er rømningsvegar, og skal vere fri for sko, møblar og anna utstyr. Det er straffbart å tukle med brannvernutstyr som detektorar, alarmklokker og pulverapparat. Matlaging med bruk av varme er ikkje tillatt etter klokka Det er ikkje lov å ommøblere på elevromma, og golva skal vere ryddige. (Røykdykkarsøk!) Dersom brannalarmen startar skal alle gå ut og følge nærare angitt branninnstruks. Eg har forstått nemnde reglar, og pliktar meg til å følge dei. I tillegg er eg kjent med branninstruksen for internatet som eg bur på. 4. Miljø og ressursbruk Høgtun ønsker å forvalte skaparverket til beste for menneska og våre etterkommarar. Ved små tiltak kan vi alle bidra til å ta betre vare på både det lokale og globale miljø. Eg ønsker å bidra til at skolen begrenser sin ressursbruk, eksempelvis i form av å redusere unødvendig energiforbruk, sortering av avfall og å unngå unødvendig mat/materialforbruk. 20

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1)

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1) Sommerleir 2013 Programblad Rødt belte (2. gup - 1.gup-1) Rødt belte (2. gup - 1. gup-1) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Voss Folkehøgskule ynskjer deg velkommen som elev! Voss Folkehøgskule er ein vakker skule i gamal vestlandsstil på Seim på Voss, rett utanfor Vossevangen (sentrum),

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup)

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup) Sommerleir 2013 Programblad Grønt belte (6. - 5. gup) Grønt belte (6. - 5. gup) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Velkomen til Lærdalsturneringen 2017

Velkomen til Lærdalsturneringen 2017 Velkomen til Lærdalsturneringen 2017 Til lagleiar/trenar Viktig informasjon og program OPPMØTE VED MOTORIKKPARKEN LAURDAG KL 1000.(Kan bli endring, muligens kampstart fredag avh påmeldte lag) Der blir

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE,

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.09 14 Torsdag kl.10 14 (i fylge skuleruta) Vi kan til tilby: * Koselig samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette.

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. Gjer dykk kjent med reglane som gjeld for dei ulike punkta i instruksen, og spør personalet dersom det er noko som er uklart.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 SFO Då var SFO året 17/18 i gang. Me har ein flott gjeng på SFO, det er til saman 40 barn. Vi opnar kl 7.00 og stenger kl 16.30. Telefonnummer: Sevland skole 52811766

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.10 14 Torsdag kl.10 14 vi fylgjer skuleruta. Vi kan til tilby: * Triveleg samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer