SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad"

Transkript

1 SOMMEREN 2014 Nr 59 I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth OM har ordet. KJÆRE LOGEBRØDRE Vårterminen for Loge nr.6 Rune er et tilbakelagt kapittel. Kan man driste seg til en oppsummering av halvåret som er gått? At logen.. sliter litt i motbakke for tiden må vi bare konstantere. Oppmøteprosenten er skuffende lav, medlemstallet er synkende, og vi har store problemer med rekrutteringen. Synkende medlemstall og manglende rekruttering henger selvfølgelig sammen. Men ut over medlemstall-utviklingen representerer mangelen på nye medlemmer et annet stort problem. Logens utvikling er avhengig av gradsarbeidet. Når logemøtenes grads-arbeid uteblir pga. manglende ny-rekruttering, blir møtenes innhold mangelfullt,og tidvis kjedelig og forutsigbart. Jeg minner derfor om at vi alle har et ansvar for å hjelpe til med å øke medlemstallet i Loge Rune. Jeg ber også brødrene så innstendig jeg kan om å møte mannsterkt opp på høstens møter i logen. Når dette er sagt vil jeg ønske alle brødre og deres familier en riktig god sommer og fin ferie. Nyt det! Vi møtes til høsten igjen, friske og uthvilte, for å ta fatt på mange givende logemøter. Med broderlig hilsen i V.K. og S. John Stensønes OM Nye brødre av DHS grad Siden siste utgave av Runeskriften har følgende brødre blitt tildelt Den høye Sannhets grad. Den 5.februar 2014 fikk brødrene: Leif Johan Hestvik - Oscar Kvam Olsen og Erlend Andre Furu tildelt ovenstående grad. Den 26. mars 2014 ble Henrik Stensønes tildelt graden. «Runeskriften» gratulerer så masse med tildelingen. SOMMERENS BLOMSTERHAV Kjell Sørensen fikk den 12. mars 2014 tildelt ordenens 25 års veteranjuvel. Ca. 35 brødre var med for å sette sitt preg på veteranens dag. Ved brodermåltidet var det innlegg fra br. OM John Stensønes, fadder Reidar Kjelle samt at veteranen selv takket for en fin tid i fellesskapet gjennom 25 år. Vi i redaksjonen gratulerer. OA.

2 Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus. Allt är ömhet, allt är smekt av händer. Herren själv utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån. Allt är mitt, och allt skall tagas från mig, inom kort skall allting tagas från mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag skall vandra - ensam, utan spår. Bror Bjarne Slettestøl døde den 8.desember i en alder av 105 år. Siste gang bror Bjarne var i logen var da han ble tildelt Veteranjuvel for 60 års medlemskap i vår loge den 5.mai Han ble innviet i Ordenen den 3.mai1950. Hans vita er følgende: Sekretær; OM V.ass: Inspektør Kapellan UM H.ass Kapellan Han ble opptatt i Leir nr.1 Norge Bror Bjarne var en meget ivrig og markant personlighet i vår loge. En typisk ja-mann som stilte opp der logen hadde behov for ham. Vi minnes hans fremføring som SE som en stor opplevelse. Han hadde alltid et budskap til oss når han fremførte noe verbalt i logen. Vi har mistet en god og trofast ordensbror som vil bli savnet av brødrene. Vi lyser fred over bror Bjarne Slettestøl sitt minne. Bror Arne Lystad døde den 26.desember i en alder av 82 år. Bror Arne har vært borte fra logen en tid på grunn av sykdom som til slutt fikk overtaket. Han ble innviet i ordenen og fikk tildelt 25 års Veteranjuvel Hans vita er følgende: OM V.ass IV Bror Arne har hatt sitt yrkesaktive liv på sjøen som skipsfører i utenriksfart. Han har skjøttet sitt medlemskap i logen på en god måte og vært en trofast fremmøter sammen med sine brødre på Freibussen. Han var en humørfylt bror med glimt i øyet og en god replikk, noe som vil bli savnet. En god og trofast ordensbror er gått bort og vi lyser fred over bror Arne Lystad sitt minne. Bror Arne Løvaas døde den 28. desember i en alder av 78 år. På grunn av sykdom og redusert førlighet har han ikke deltatt på møter over lengere tid. Han ble innviet i Ordenen 18.mai 1960 og fikk tildelt Veteranjuvel for 50 års medlemskap den 19.mai Hans vita er følgende: CM V.ass Kasserer Skattmester Han ble opptatt i Leir nr. 4 De tre søyler Bror Arne var en av de yngste som ble innviet i vår loge. Han ble et meget ivrig medlem og en stødig fremmøter i loge og leir. Han var svært opptatt av Ordenshusets ve og vel og var en god pådriver for vedlikehold i mange år. Torsdagstreffet var også et fint møtested for bror Arne. En trofast og god ordensbror er gått bort og vil bli savnet av brødrene. Vi lyser fred over bror Arne Løvaas sitt minne. Bror Arne F. Lillevik døde den 19.mai i en alder av 69 år. Han ble syk for en tid siden, og det så ut til at det skulle gå bra. Dessverre tok sykdommen seg opp igjen. Bror Arne ble innviet i Ordenen den 7.mai Han hadde embede som YV Han var et av vår medlemmer som var en trofast fremmøter. Bror Arne var stillferdig men hadde godt humør. Han fikk bare 6 år som medlem i vår loge, men vil bli husket som et ivrig medlem. En god og trofast ordensbror er gått bort og vil bli husket av brødrene. Vi lyser fred over bror Arne Lillevik sitt minne.

3 FERIE PÅ GRAND CANARIA Vi hadde alle ferie på Grand Canaria, og den 5. februar 2024 møttes vi på Odd Fellow Klubben TRES ENCADENADOS på Hotell Terazza Mar Suite i Puerto Rico hvor møtene avholdes hver onsdag kl Det var interessant og spennende opplevelse å være tilstede og se hvordan Klubben TRES ENCADENADOS avholder sine møter. På ettermøtet var det sosialt samvær og middag i restauranten hvor samtalene fortsatte rundt bordene. Fra logene i Kristiansund stilte vi mannsterk opp med 12 brødre/søstre, 6 fra Rune og 6 fra Embla/Tacita og vi var tydelig overvekt i frammøte fra samme sted. Odd Fellow klubben er et samlingssted for nordiske brødre og søstre som befinner seg på Kanariøyene. Klubben ble stiftet i februar 1995 (Klubben Tre Kjedeledd) av 5 brødre som kom i samtale med hverandre. Der fremkom ønske om at både brødre og søstre kunne være med på møtene og det har de fortsatt med. I snitt på 10 år hadde de framøte på 40 i Alle loge brødre og søstre er velkommen til å besøke klubben om du/dere har ferie på Grand Canaria. Vedlagte bilder: Eva og Asbjørn Hanse, Ellen og Svein Ottesen, Karin og Per Nesje, Mary og Magnar Mølgård, Else og Gunnar Odden, Bjørg og Svein Gustav Olsen Vi tok en "nightcap" på "LA BOLERA" før vi spasserte hjem etter en hyggelig aften. Svein Gustav og Bjørg var ikke med på La Bolera men vedlegger bilde fra tidligere. Per Nesje

4 Nostalgisk side aktuell også i dag. Dette er innlegg sakset fra Runeskriften s første klipp og lim utgaver og kan være innspill til ideer og tanker som kan være aktuelle også i dag. Runeskriften avis for Logen? Dette er bare tankeflukt men? Vi har sikkert brødre som kan skrive, som har ideer og som kunne tenke seg å være med om et slikt tiltak. Det blir sikkert spørsmål om kostnad, men det behøver ikke å bli så mye. Logen sender ut program 2 ganger årlig. Avisen kan sendes sammen med dette og kanskje to ganger utenom. Dette kan være med på å knytte til oss de medlemmer som på grunn av sykdom, alder etc., ikke kan møte i logen.. (Sakset fra Runeskriften nr ) Aktivisering og engasjement. Det er forunderlig å tenke på at vi i loge nr. 6 Rune med snart halvannet hundre medlemmer har så få taletrengte. Jeg tenker da på deltagelse og engasjement i logesalen. Det hender ofte det kan være ting som blir tatt opp fra OM-stolen som det ville være naturlig at en eller annen hadde en kommentar til, men som regel er det taust da. Det merkelige er imidlertid at så snart vi er nede i selskapslokalene så kommer kommentarene villig, og det kommer innlegg som burde vært fremmet i logesalen og bltt protokollert. Hva er så årsaken til denne taushet i logesalen?. Det bunner etter min mening i dette at de fleste ikke liker å stikke seg frem, eller tror man vil dumme seg ut. Eller er det respekten for de som har krager og som kanskje enkelte tror besitter allvitenheten. At Ex-embedsmenn tar ordet oftere enn andre kommer ganske enkelt av at de har brutt lydmuren for lengst. Dette på grunn av at de i sin embedsperiode har har vært nødt til å føre ordet og gjennom brødrenes valg og i egen og logens interesse, har valg å stikke hodet frem for hogg. Det blir da nesten rutine. Hadde det ikke vært hyggeligere og mere givende med en debatt eller meningsutveksling hvor mange av brødrene deltok? Har vi noe botemiddel for dette? Det finnes sikkert. Jeg vil foreslå at den enkelte bror tenker over om det kan være et tema, stort eller lite, som han kan kåsere eller fortelle om. Det kan være ting som opplesning av lyrikk,prosa, ting som passer inn i logemøtet og som er i samsvar med ordenens intensjoner. Hva med en debut i høst, kjære brødre. Lydmuren brutt for en herlig følelse. (Sakset fra Runeskriften nr Engasjement. Veien fra aktiviteter til engasjement er ikke lang. Det er svært viktig at brødrene og da spesielt de yngre blir engasjert aktivt og at de føler at det er behov for dem i logearbeidet. Jeg tror at vi må gå denne vei slik at de ikke blir gående til de blir mette av å sitte passivt og motta. Mitt inntrykk er at vi alt for ofte benytter oss av eliminasjonsmetoden ;den eller den, kan ikke den eller den passer ikke etc. forts. forts. Tilbake blir da Tordensjold s soldater og det vil være lite tjenlig hvis vi skal fremme logen og ordenen. Det viser seg nemlig at det er flere enn vi tror som gjerne vil og som har evner og talenter som skulle vært realisert. Dette fritar ikke brødrene, eldre som yngre fra selv å vise initiativ. Føler du at du har lyst og talent for f.eks. å være med i gradspill. Gi et lite vink. La høstsemesteret bli et aktivt smester både for embedskollegiet og for brødrene i sin helhet. (Sakset fra Runeskriften nr ) Foredrag i logen. Tanken om en foredragstafett i logen har startet bra. Vi har hatt 4 mann i ilden i høst og håper ingen mister pinnen slik at stafetten stanser. Tenk over om du kan ha noe stoff liggende som du mener kan være av interesse. Meld deg på til br. UM. Ellers har vi også hatt gjeste-foredragsholdere og vi har hatt reise til sydligere breddegrader med visning av lysbilder. Kjempeflott respons.. (Sakset fra Runeskriften nr ) Arrangement. I vårsemesteret har vi hatt flere vellykkede arrangementer. Det startet med Nyttårsball den 19.1 som ble meget vellykket. Skreiaften ble arrangert 20.2 med stor deltakelse og stort inntak av skrei, lever og rogn fra brødrenes side. Italiensk aften ble arrangert den 13.3 og br. Egidio d Angelo var arrangør sammen med UM og hans privatnevnd. En trivelig aften med virkelig italiensk mat, vin og ikke minst italiensk stemning. Festmøtet med våre damer den 20.4 ble et virkelig ball i dobbel forstand.. Vi hadde besøk fra vår vennskapsloge Nidaros og de ble servert ekte kristiansundsball med tilbehør. Vellykket i alle deler.. (Sakset fra Runeskriften nr ) Hjertesukk fra redaksjonen. Prøver ennu en gang å få sendt ut en avis. Det er ikke alltid like lett når det hele skal være opp til redaksjonen og få den trykket. Dette er ingen klagesang, men det ville vært mye hyggeligere at det kom noe stoff også fra brødrene. Jeg er sikker på at det er mange som sitter på mye godt stoff som kunne være av interesse. Håper at det til neste utgave vil bugne av innlegg slik at det kan bli en avis som vil være verdig vår loge. (Sakset fra Runeskriften nr )

5 Program høsten og Ostebord og Arb.møte og Instr.møte og Etisk post Innvielse. Galla EksOM-aften, krabbe Innstilt. Høstferie Innstilt Fellesmøte AGR. Regi loge Grip og Loge Rune s 95 årsmarkering og Arb.møte og Vennemøte M.loge AGR Regi L.Ankeret kl Innstilt og Arb.møte Innvielse. Galla Kirkesøndag og Etisk post og Julemøte God Jul. Loge Grip kl Juletrefest AEGRT. Regi Loge Grip Nyttårstreff.Regi Loge Ankeret kl og Arb.møte og Thomas Wildey MERK TIDSPUNKT FOR FELLESMØTER. JUNIKVELD Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se - skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster... Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svimlende kort den stund vi mennesker er sammen. Hans Børli Har du helt glemt logen? Er du en av dem som har vært lenge borte? Føler du at det er tungt å starte igjen? Tror du at du får noen kommentarer når du møter opp, eller er det så lenge siden du har vært i logen at du tror at ingen kjenner deg? Det er mulig at du svarer ja på alle disse spørsmål, men la ikke det være noen grunn til fortsatt å være borte. Det vesentlige er å gå "dørstokkmila" og komme deg til logen. Der vil du finne brødre som setter stor pris på at du kommer og vil ta vel imot deg, og du vil sikkert finne ut at det er godt å komme til logen og til samkvem med de andre brødrene igjen. Vi har gode og givende møter i logesalen, og vi har hyggelige ettermøter. Jeg er sikker på at du vil trives, og jeg er sikker på at du vil finne noe nytt og verdifullt som du kan ta med deg i hverdagen. Logen er en form for livsforsikring. Omgangsformene i det daglige er etter hvert blitt forandret, og det kan hende at når man kommer til sjels år og alder, kanskje finner ut at den gamle vennekretsen ikke er der lengre, av en eller annen grunn. Da vil logen være god å ha, da vil du ha et sted å gå - et sted hvor du finner venner som du kan snakke med og som du kan føle tilhørighet til. Det vil alltid være behov for å ha noen å støtte seg til - ei hand å holde i - når livet blir vanskelig. Ta beslutningen nå og start opp med nye forsetter og blanke ark på første møte til høsten. Du vil bli tatt vel i mot. RUNESKRIFTEN Dette er vår siste utgivelse av Runeskriften. Etter 25 år med mer eller mindre av og på i redaksjonen synes vi det er dags for at nye krefter slipper til og tar over. Vi ønsker våre etterfølgere lykke til og at Runeskriften vil bestå i minst nye 25 år. Vi benytter anledningen til å ønske alle logens brødre en riktig GOD SOMMER. De som har stått for Runskriften den siste tiden er: Ingvar Langseth og Olav Aasprong

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 Overmester :Åge B. Eriksen Redaktør: Arvid Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Vi kunne 5. november se tilbake på 80 års drift av Loge 15 Kongshaug.

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Betraktninger. "Blinket " ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten.

Betraktninger. Blinket  ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten. Betraktninger Vår, sommer høst og vinter ruller og går, år etter år. Allikevel går vi mennesker inn i hver av fasene med spenning, forventning som om vi møter et eventyr hver gang. Våren- sommeren som

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile. 2 Betraktninger under et feberanfall Så kom den da, og inntok kroppen min omgangssyken. Det høres så uskyldig ut, og er det nok også. Men du verden hvor ussel man føler seg, hutrende under et tykt ullteppe.

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011

Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011 Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011 Sommeren 2011 Kan du smile gjennom tårer når din drøm blir knust til støv? Kan du atter skimte våren gjennom høstens gule løv? Kan du

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer