Våre medlemskommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre medlemskommuner"

Transkript

1 Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange flotte tur-/ skogsområder tilrettelagt med stier og turveier. Froland byr på skog og mark som kan brukes til fotturer, jakt og fiske. Her er merkede turstier, uberørt villmark, og et omfattende skogsbilvegnett. I Froland finnes det mange elver og ferskvann hvor man kan padle kano og kajakk. Om vinteren kjøres det opp populære skiløyper på Øynaheia. Gjerstad ligger midt mellom fjord og fjell. Mesteparten av landskapet består av skogdekkede åser med flotte turmuligheter. Sentralt i kommunen ligger Gjerstadvassdraget, som kan benyttes både til bading, fisking og padling. I tillegg har Gjerstad gode og stabile snøforhold om vinteren. Sykkelbyen Grimstad har flotte sandstrender og mye å tilby friluftsfolk. Selskapet for Grimstad Bys Vel startet i 1922 oppkjøp av sentrumsnær skjærgård, og har på denne måten sikret viktige friluftsområder for allmennheten. Grimstad har også store vann og flotte skoger som innbyr til aktiviteter. Nissedal har Telemarks største innsjø. Nisser er et landskapsmerke med flotte sandstrender og svaberg omkranset av høye fjell. Sammen med en rekke andre vann gir det mange muligheter for bading, fiske, padling og båtliv. Sopp- og bærturer om høsten og flotte skiturer om vinteren. Risør den hvite by ved Skagerrak var også tidlig ute med å sikre store deler av skjærgården, som nå danner flotte friområder. Den vakre kystnaturen med svaberg og båtliv ligger rett utenfor bykjernen. Det er også mange turløyper i kommunen, og på høsten og vinteren er fisket godt. Bokbyen Tvedestrand har en lang kyststripe. Turmulighetene er mange i hele kommunen. Sørlandsleia stater ved kommunegrensa i øst og tar deg trygt gjennom et Tvedestrands skjærgård med mange store øyer og små holmer, videre til Arendal og Grimstad. 10år Kart og turbøker Stor friluftsundersøkelse bli med! Fra barnehage til universitet Naturlos Utstyrsbank Ferietilbud for barn og unge No Limit Kyststi Vegårshei ligger et lite stykke unna kysten, akkurat nok til å kunne skilte med hvite vintre. Vegårshei har grønne skoger og flotte innsjøer, noe som byr på mange muligheter innen fritidsaktiviteter. Langs innsjøen Vegår finnes det mange idylliske strender og steder hvor man kan slappe av og nyte livet. Åmli er den store innlandskommunen. Flott natur med høye fjell, store skoger og vakre elver. Mye av dette kan du oppleve gjennom Åmlis Topp 13-turer eller ved å ta deg elvelangs gjennom kommunen. Sopp- og bærturer, Rukanfossen og en 200 m loddrett turtrapp kan de også friste med.

2 Hvem er vi og hva gjør vi? Friluftsrådet.no Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid mellom ni kommuner i Aust-Agder og Telemark; Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Vi jobber mest med informasjonsarbeid og aktivitetsrettede tiltak, særlig rettet mot barn og unge. Friluftsrådet startet opprinnelig som et samarbeid i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Arendalsregionens friluftsråd ble etablert, men etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner, Arendal og Froland. I 2002 ble Grimstad og Tvedestrand medlemmer av friluftsrådet og navnet ble endret til Friluftsrådet Sør. I 2005 ble Vegårshei og Åmli med i Friluftsrådet Sør, og i 2008 ble også Risør og Gjerstad med. Siste medlem er Nissedal kommune i Telemark som ble med i Mer enn 85 % av Aust-Agders befolkning bor i våre kommuner. Vi ønsker å benytte vårt lille jubileum til å informere alle innbyggerne i våre kommuner om hva vi kan tilby deg og dine. Dette vil forhåpentligvis føre til mer fysisk aktivitet utendørs og økt bevissthet om hvilke fantastiske kommuner vi bor i. Friluftsrådet Sør har tre ansatte: Geir Henning Waagsnes, daglig leder E-post: Telefon: Mobil: Vibeke Svantesen, rådgiver Spesialkompetanse: Pedagogisk virksomhet E-post: Telefon: Gidske Houge, rådgiver Spesialkompetanse: Plan og arealforvaltning E-post: Telefon: Fakturaadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus Hjemmeside: friluftsrådet.no Organisasjonsnummer: Fulldistribuert til alle husstander i våre medlemskommuner medio februar På vår hjemmeside finner du mer informasjon om kurstilbud for ansatte i skoler og barnehager, kurs for skoleklasser og barnehager, ferie- og fritidstilbud for barn og ungdom, oversikt over kart og turbøker, skiløypeoversikt og andre turtips, naturloskalender, informasjon om lån og leie av turutstyr, vårt arbeid med plan, bilder fra våre tidligere arrangement, nyttige nettlenker og kontaktinformasjon. Kart på nett Friluftsrådet Sør fikk allerede i 2004 egen kartløsning på nett, da vi var 4 kommuner. Ny dynamisk kartløsning vil være tilgjengelig fra vår hjemmeside om kort tid. Den vil bli etablert over Avinets kartplattform. Her vil du få turinformasjon og bli presentert for friluftsmuligheter i alle våre medlemskommuner. Kartgrunnlaget er så bra at du kan skrive ut turkart hjemme i en langt mindre målestokk enn vanlige turkart. Vi kommer til å presente våre turtips, hvor det er fint å bade, flotte utsiktspunkter, småturer for småbarnsfamiliene og langturene for mosjonistene. Disse kan du selvsagt også skrive ut på printeren hjemme og ta med i sekken på tur! Friluftsundersøkelsen 2012 klart du blir med! Du inviteres med dette til å delta i vår store friluftsundersøkelse. På vår hjemmeside friluftsrådet.no vil du i løpet av våren 2012 kunne delta i en unik friluftsundersøkelse. Noe tilsvarende har aldri vært utført i vår region tidligere. Vi ønsker å finne ut mer om følgende: 1. Hva er de vanligste formene for fysisk aktivitet og hvor ofte er vi i aktivitet? 2. Hvilke friluftsområder brukes mest, og hvor bilbasert er dagens friluftsliv? 3. Hvor viktig er friluftsmulighetene ved valg av bosted? 4. Hvordan påvirker frykt (flått, rovdyr, huggorm, maneter mm?) vår adferd i å bruke naturen? Dette gjør vi for å få bedre oversikt over hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Undersøkelsen er anonym, men oppgir du navnet (frivillig felt) så blir du med i en trekning på flotte premier. 2 3

3 Kart og turbøker Friluftsrådet Sør har siden oppstart utgitt turkart. Dette arbeidet mener vi er viktig for å få flere folk ut i naturen og i aktivitet. Mange er usikre på hvor de kan gå, både de som er nye i området og de som har bodd i her i mange år. Turkart og turbøker gir også aktive friluftsfolk inspirasjon til å oppdage nye spennende steder. På vår hjemmeside friluftsrådet.no finner du ut hvor du kan skaffe deg våre kart og turbøker. Gratis opplevelseskart Oversiktskart (målestokk 1:75.000) for kommunene Arendal, Froland, Grimstad, og Tvedestrand fra Forholdene er i grove trekk de samme i dag, når det gjelder turmål, friluftsområder og naturområder. Vi har mange eksemplarer igjen på engelsk og tysk, en del på fransk, albansk og bosnisk og noen få på norsk. Opplevelseskart for turområdene: Hove-Botne, utgitt i 2005, målestokk 1: Øynaheia og Toplandsheia, utgitt 2006, målestokk 1: Tvedestrand sørvest, utgitt 2008, målestokk 1: Grimstad sentrumsområder utgitt 2009, målestokk 1: I opplevelseskartene er det markert mange punkter med spennende informasjon og bilder på kartets bakside. Opplevelseskartet for Hove Botne kan du også få på engelsk og tysk. Kommunevise turkart I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: De kommunevise turkartene vil bli laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Du vi få begge deler for rundt 100-lappen. Risør og Tvedestrand vil få sine turkart i 2012, Arendal i Deretter Grimstad og Vegårshei. Alle kommunene vil få egne turkart dersom de ønsker det i løpet av dette tiåret. Turbok Sør Vi arbeider også med turbøker i de kommunene som har behov for det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Dersom du har ideer eller ønske om å utgi turbok i din kommune må du gjerne kontakte oss. Turbøkene får du for rundt 200-lappen. Turbok Grimstad ble utgitt i samarbeid med Trine Folkman i Boka gir deg 22 forslag til rundturer, de fleste i indre Landvik, flere av dem anbefales kombinert med en sykkeltur. I tillegg har vi tatt med 5 anbefalte sykkelturer i sykkelbyen Grimstad. Turbok Froland kan bli den store julegaven i Vi har innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen. Boka blir en vandring langs Frolands grenser i 25 etapper til fots, på sykkel, i kano/ kajakk eller på ski. Elvelangs Elvelangs en sykkel og padleguide for Nidelva ble gitt ut i Den er ment som en hjelp til å oppdage hvilke fantastiske friluftsmuligheter Arendalsvassdraget byr på. Guiden er i hendig størrelse så den kan tas med på turen, og kartene er trykket på plastark, slik at de kan festes på sykkelstyret, kanoen eller kajakken. På kartbladenes bakside finnes informasjon om overnattingssteder, hvor du får kjøpt mat, opplevelsesmuligheter underveis og annen nyttig informasjon. Guiden dekker Arendalsvassdraget fra Telemarkskanalen til Torungen. Elvelangs får du for en snau 300-lapp. Neste Elvelangs - utgivelse vil omfatte Gjerstadvassdraget, Vegårsvassdraget og Gjevingvassdraget. Vi håper å få dette til i

4 Kurs for ansatte i skoler og barnehager Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til læringsarbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehagen og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at unge har nytte av ulike læringsstrategier, og at friluftslivsaktivitet kan brukes som metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling kommer i tillegg som positive effekter underveis, men er ikke i seg selv mål for aktivitetene. Vi tilbyr inspirasjonskursene gratis til skoler og barnehager i våre medlemskommuner, da arbeidet finansieres ved hjelp av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Regionalt skolenettverk Friluftsrådet Sør og skoler øst i Aust-Agder samarbeider i et Lærende nettverk i friluft. Dette er et nettverk for kompetansedeling og kunnskapsutvikling innen bruk av friluftsliv som pedagogisk metode. Skolene i nettverket deler arbeidsoppgaver og erfaringer med hverandre underveis og ser at det er mye å hente i denne typen samarbeid. Gjennom nettverksarbeidet opplever deltakerne både kompetansedeling og kunnskapsheving. Nettverket har samarbeidet om å utarbeide uteskoleplaner tilpasset hver enkelt skole. Ved hver skole ble både ledelse, personale, elever, foresatte og relevante samarbeidspartnere i nærmiljøet inkludert i arbeidet. Målet er at alle elever skal være sikret et minstemål av uteskoleaktiviteter og opplevelser i løpet av sin skolegang, - uavhengig av hvilke lærere de har og hvilke prosjekter som foregår ved skolen. Skolene i nettverket har vært involvert i flere prosjekter knyttet til den nasjonale satsingen Den Naturlige Skolesekken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skolene har laget undervisningsopplegg som har blitt nasjonale eksempler for god, tverrfaglig uteskoleundervisning, og de har vært pilotskoler for planleggingsverktøyet Stedsbasert læring på kartiskolen.no. Enkelte av skolene i nettverket er i gang med et forskningsprosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet - bestandsutvikling for strandkrabber langs kysten av Tvedestrand. Nasjonalt forum Forum for friluftsliv i skolen er et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever får oppleve mestring og trivsel gjennom et aktivt friluftsliv og etablerer gode vaner for å være i naturen. Forumet skal ha fokus på tverrfaglig arbeid og gjennomføring av konkrete tiltak, og skal bidra til: kompetanseutvikling i friluftsliv for lærere, lærerstudenter og andre aktuelle ressurspersoner at det utvikles kompetansenettverk nasjonalt, regionalt og lokalt innenfor temaene læring, sosialisering, opplevelse og fysisk aktivitet i naturen å stimulere læringsmiljøet i skolen gjennom aktivitet i naturen at skolene har tilgang til relevant materiell for undervisning og aktivitet i naturen at skoler og skolefritidsordninger har god tilgang til naturområder Direktoratet for Naturforvaltning er sekretariat for forumet. I tillegg består forumet blant annet av representanter fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsforbundet, Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Telemark, FRIFO, DNT, FL og en representant fra hvert fylke. Friluftsrådet Sør er valgt ut til å representere Aust- Agder i forumet. 6 7

5 Kurs for skoleklasser og barnehager Samisk aktivitetsdag for skoleklasser Stadig etterspørsel har ført til at vi har gjort tilbudet om Samisk aktivitetsdag til et av våre faste, årlige aktivitetstilbud til Den Kulturelle Skolesekken. Aktivitetsdagen er samtidig et eksempel på hvordan lærere kan arrangere en uteskoledag med undervisning om samisk kultur med elevene. Utvalget av aktiviteter gir smakebiter av samisk kultur. Målet for opplegget er at elevene skal bli kjent med samenes liv og kultur. Samisk kultur og samfunnsliv er en viktig del av den felles kulturarven som alle elever i grunnskolen skal ha kunnskap om. Samiske aktivitetsdager tilbys i en periode hvor det ellers foregår lite uteskoleaktivitet. Kurs i marinbiologi De fleste synes at livet i havet er veldig spennende, uavhengig av alder og kunnskapsnivå. Det er mye selv havforskere ikke kan svare på. Friluftsrådet har rimelig god kompetanse på området. Vi kaster oss ikke ut på dypt vann, men fokuserer på livet i fjæra fra juni til september. Tilbudet er svært populært. Nærmere 1000 barn deltar på disse kursene hvert år. Vi opererer ofte med ventelister. Vi tilbyr kurset på tre ulike nivåer: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure er beregnet for de eldste barna i barnehagene Skall skal ikke har elever i barnetrinnet i grunnskolen målgruppe Sex og singelliv er tittelen på kurset tilpasset elever på ungdomstrinnet Kystkultur Det var vi som startet skattejaktene på Sørlandet. Det er noen år siden vi sist ga dette tilbudet til skoleklasser og barnehager, men det kan gjennomføres på ny på forespørsel. Skattejaktene foregår på losens øy, Merdø og gir en innføring i kystkultur og om livet som los på Sørlandet. Skogdager Hvert år samarbeider vi med flere aktører om skogdager for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Disse dagene blir elevene introdusert for skogsdrift, utdannings- og jobbmuligheter i skogbruket. Elevene lærer om dyr i skogen, jakt og fangst, og får bedre kjennskap til allemannsrettens betydning for norsk friluftsliv. Temaundervisning ute Vi har med oss elevgrupper ut i skolens nærområder og jobber med kompetansemål i ulike fag. Vi velger da læresteder som er sentrale og naturlige i forhold til emnet elevene skal arbeide med, og kaller denne metoden for Stedsbasert læring. Temaundervisning ute er også solgt som kurs til Universitetet i Agder. 8 9

6 Naturlos Naturlos er en informasjonsbrosjyre om natur- og kulturvandringer i Aust-Agder og Vest i Telemark. Den har vært utgitt hvert år siden år Det er et samarbeidsprosjekt mellom Skogselskapet i Aust-Agder, Aust- Agder Turistforening, Aust-Agder Naturlosbrosjyren har blitt en populær oversikt over friluftsarrangementer i vår region, og blir stadig mer innholdsrik for hvert år som går. Nå kan du registrere din forenings friluftsaktivitet direkte i vår kalender på friluftsrådet.no. Idrettskrets og Friluftsrådet Sør. Her kan lag og organisasjoner gratis annonsere sine friluftsturer og arrangementer som skal foregå i løpet av året. Brosjyren fulldistribueres til alle husstander i hele Aust-Agder og i Nissedal kommune i Telemark. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer og aktiviteter i naturen sammen med en turleder, en naturveileder eller en kjentmann; en naturlos. Underveis fokuseres det på ett eller flere tema. Aktivitetene er åpne for alle interesserte. Lengde, varighet og innhold varierer. Deltakerne kan gjennom naturlosarrangementene få fysisk aktivitet, oppleve fellesskap og tilhørighet og sammen med andre mennesker oppleve naturen og dens fred og ro. Sykkel og skøyteutleie Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i 60 sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler. Flest sykler disponeres av Arendal turistkontor, som leier ut sykler fra Arendal Kultur- og Rådhus, gjestehavna og Hove camping, til turister og privatpersoner. Syklene lånes ut gratis til ansatte i Arendal kommune for miljøvennlig transport til og fra møter i arbeidstiden. Skoleklasser kan låne syklene gratis ved henvendelse til Arendal turistkontor. Tilsvarende sykkelbank drives av Tvedestrand turistkontor Bokbanken. Samarbeid er under etablering med flere kommuner, neste sted blir Grimstad turistkontor, som trenger flere sykler. Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. I vinter har vi kjøpt inn 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane, Myra for bruk på kunstisbanen

7 Ferietilbud og aktivitetsdager Friluftsrådet Sør arrangerer ulike ferietilbud og aktivitetsdager. Vi har i flere år gjennomført sommerleiren Søruga i samarbeid med Røde Kors og Kilandsenteret. I tillegg har vi gjennomført aktiviteter som sykkelturer og fisketurer i høstferien, og ulike former for ski- og skøytedager i vinterferien. Dette annonseres fortløpende etter hva som er aktuelt på våre nettsider: Friluftsrådet Sør, Aust-Agder 4H og Skogselskapet i Aust-Agder arrangerer Naturens dag; et samarbeid mellom alle grønne frivillige organisasjoner i regionen. Dette er et åpent familiearrangement med aktiviteter, mat og naturopplevelser for hele familien. Arrangementet foregår årlig på Bjørnebo i Arendal, og har vært gjennomført i mer enn 25 år

8 No Limit Kyststi Syns - og bevegelseshemmede mangler ofte arenaer for fysisk mestring. No Limit er et tilbud for dem som ønsker å flytte egne grenser og få en uforglemmelig tur med mestring, likeverd, opplevelse og spenning i fokus. No Limit er en ekspedisjon der deltagerne skal ta seg frem uten motorisert hjelp og møte/løse utfordringer underveis. No Limit er et samarbeidsprosjekt mellom NIF/Aust-Agder Idrettskrets idrett for funksjonshemmede, Norges Blindeforbund Aust- Agder, Arendal kommune v/kilden og Friluftsrådet Sør. Hovedmålet er å få flere funksjonshemmede i regelmessig fysisk aktivitet. I 2011 ble No Limit avholdt for første gang. Turen startet ved Nelaug stasjon i Åmli, og fulgte Nidelva nedover til vi avsluttet på Birketveit i Grimstad. Vi overnattet underveis i lavvo på Osevollen i Froland. Turen ble unnagjort på sykkel, i kano, i raftingflåte og på hesteryggen. Godt samarbeid med Nidelva Padleklubb, Grimstad Røde Kors og frivillige enkeltpersoner gjorde dette mulig. Vi håper at No Limit blir en årlig utfordrende aktivitet for ungdom med den type funksjonsnedsettelser. Følg med på for informasjon. Vi arbeider på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Kyststi har stått på agendaen mange ganger tidligere, men ikke mye har skjedd. Grimstad kommune har etablert en flott strandpromenade på Fevik, og Hoves Venner har sørget for tilrettelegging og merking av en 5 km lang rundløype på Hove i Arendal kommune. Tvedestrand kommune har tilrettelagt en 3 km lang kyststi på Nautholmene utenfor Askerøya. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turvei standard til enkel sti. Vi har i 2011 kartlagt en mulig trase gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere flotte rundløyper. I løpet av 2012 skal Arendal og Grimstad kartlegges. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. Vi krysser fingrene for at du om få år kan ta på deg turskoene i Risør og gå til Grimstad! 14 15

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Stort kart Nordmøre og Romsdal

Stort kart Nordmøre og Romsdal Informasjon Stort kart Nordmøre og Romsdal 2015 171 turer Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Surnadal Tingvoll et felles løft! 171 Stikk UT! turmål

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

FRILUFTSLIV DER FOLK BOR

FRILUFTSLIV DER FOLK BOR M-307 2015 FRILUFTSLIV DER FOLK BOR MILJØDIREKTORATETS NÆRMILJØSATSING Innhold Sats på nærmiljøet! 3 Leder 4 Tromsømarkaprosjektet 10 Nærmiljøsatsingen og folkehelse 14 På tur i Rana 18 Verdensparken på

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

ENDRINGER OG STABILITET I NORSK UNGDOMS FRILUFTSLIVSUTØVELSE 1970 2004

ENDRINGER OG STABILITET I NORSK UNGDOMS FRILUFTSLIVSUTØVELSE 1970 2004 ENDRINGER OG STABILITET I NORSK UNGDOMS FRILUFTSLIVSUTØVELSE 1970 2004 Alf Odden Stipendiat ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark INNLEDNING Dette innlegget skal handle norsk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer