Våre medlemskommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre medlemskommuner"

Transkript

1 Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange flotte tur-/ skogsområder tilrettelagt med stier og turveier. Froland byr på skog og mark som kan brukes til fotturer, jakt og fiske. Her er merkede turstier, uberørt villmark, og et omfattende skogsbilvegnett. I Froland finnes det mange elver og ferskvann hvor man kan padle kano og kajakk. Om vinteren kjøres det opp populære skiløyper på Øynaheia. Gjerstad ligger midt mellom fjord og fjell. Mesteparten av landskapet består av skogdekkede åser med flotte turmuligheter. Sentralt i kommunen ligger Gjerstadvassdraget, som kan benyttes både til bading, fisking og padling. I tillegg har Gjerstad gode og stabile snøforhold om vinteren. Sykkelbyen Grimstad har flotte sandstrender og mye å tilby friluftsfolk. Selskapet for Grimstad Bys Vel startet i 1922 oppkjøp av sentrumsnær skjærgård, og har på denne måten sikret viktige friluftsområder for allmennheten. Grimstad har også store vann og flotte skoger som innbyr til aktiviteter. Nissedal har Telemarks største innsjø. Nisser er et landskapsmerke med flotte sandstrender og svaberg omkranset av høye fjell. Sammen med en rekke andre vann gir det mange muligheter for bading, fiske, padling og båtliv. Sopp- og bærturer om høsten og flotte skiturer om vinteren. Risør den hvite by ved Skagerrak var også tidlig ute med å sikre store deler av skjærgården, som nå danner flotte friområder. Den vakre kystnaturen med svaberg og båtliv ligger rett utenfor bykjernen. Det er også mange turløyper i kommunen, og på høsten og vinteren er fisket godt. Bokbyen Tvedestrand har en lang kyststripe. Turmulighetene er mange i hele kommunen. Sørlandsleia stater ved kommunegrensa i øst og tar deg trygt gjennom et Tvedestrands skjærgård med mange store øyer og små holmer, videre til Arendal og Grimstad. 10år Kart og turbøker Stor friluftsundersøkelse bli med! Fra barnehage til universitet Naturlos Utstyrsbank Ferietilbud for barn og unge No Limit Kyststi Vegårshei ligger et lite stykke unna kysten, akkurat nok til å kunne skilte med hvite vintre. Vegårshei har grønne skoger og flotte innsjøer, noe som byr på mange muligheter innen fritidsaktiviteter. Langs innsjøen Vegår finnes det mange idylliske strender og steder hvor man kan slappe av og nyte livet. Åmli er den store innlandskommunen. Flott natur med høye fjell, store skoger og vakre elver. Mye av dette kan du oppleve gjennom Åmlis Topp 13-turer eller ved å ta deg elvelangs gjennom kommunen. Sopp- og bærturer, Rukanfossen og en 200 m loddrett turtrapp kan de også friste med.

2 Hvem er vi og hva gjør vi? Friluftsrådet.no Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid mellom ni kommuner i Aust-Agder og Telemark; Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Vi jobber mest med informasjonsarbeid og aktivitetsrettede tiltak, særlig rettet mot barn og unge. Friluftsrådet startet opprinnelig som et samarbeid i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Arendalsregionens friluftsråd ble etablert, men etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner, Arendal og Froland. I 2002 ble Grimstad og Tvedestrand medlemmer av friluftsrådet og navnet ble endret til Friluftsrådet Sør. I 2005 ble Vegårshei og Åmli med i Friluftsrådet Sør, og i 2008 ble også Risør og Gjerstad med. Siste medlem er Nissedal kommune i Telemark som ble med i Mer enn 85 % av Aust-Agders befolkning bor i våre kommuner. Vi ønsker å benytte vårt lille jubileum til å informere alle innbyggerne i våre kommuner om hva vi kan tilby deg og dine. Dette vil forhåpentligvis føre til mer fysisk aktivitet utendørs og økt bevissthet om hvilke fantastiske kommuner vi bor i. Friluftsrådet Sør har tre ansatte: Geir Henning Waagsnes, daglig leder E-post: Telefon: Mobil: Vibeke Svantesen, rådgiver Spesialkompetanse: Pedagogisk virksomhet E-post: Telefon: Gidske Houge, rådgiver Spesialkompetanse: Plan og arealforvaltning E-post: Telefon: Fakturaadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus Hjemmeside: friluftsrådet.no Organisasjonsnummer: Fulldistribuert til alle husstander i våre medlemskommuner medio februar På vår hjemmeside finner du mer informasjon om kurstilbud for ansatte i skoler og barnehager, kurs for skoleklasser og barnehager, ferie- og fritidstilbud for barn og ungdom, oversikt over kart og turbøker, skiløypeoversikt og andre turtips, naturloskalender, informasjon om lån og leie av turutstyr, vårt arbeid med plan, bilder fra våre tidligere arrangement, nyttige nettlenker og kontaktinformasjon. Kart på nett Friluftsrådet Sør fikk allerede i 2004 egen kartløsning på nett, da vi var 4 kommuner. Ny dynamisk kartløsning vil være tilgjengelig fra vår hjemmeside om kort tid. Den vil bli etablert over Avinets kartplattform. Her vil du få turinformasjon og bli presentert for friluftsmuligheter i alle våre medlemskommuner. Kartgrunnlaget er så bra at du kan skrive ut turkart hjemme i en langt mindre målestokk enn vanlige turkart. Vi kommer til å presente våre turtips, hvor det er fint å bade, flotte utsiktspunkter, småturer for småbarnsfamiliene og langturene for mosjonistene. Disse kan du selvsagt også skrive ut på printeren hjemme og ta med i sekken på tur! Friluftsundersøkelsen 2012 klart du blir med! Du inviteres med dette til å delta i vår store friluftsundersøkelse. På vår hjemmeside friluftsrådet.no vil du i løpet av våren 2012 kunne delta i en unik friluftsundersøkelse. Noe tilsvarende har aldri vært utført i vår region tidligere. Vi ønsker å finne ut mer om følgende: 1. Hva er de vanligste formene for fysisk aktivitet og hvor ofte er vi i aktivitet? 2. Hvilke friluftsområder brukes mest, og hvor bilbasert er dagens friluftsliv? 3. Hvor viktig er friluftsmulighetene ved valg av bosted? 4. Hvordan påvirker frykt (flått, rovdyr, huggorm, maneter mm?) vår adferd i å bruke naturen? Dette gjør vi for å få bedre oversikt over hvor viktig friluftsliv er for innbyggerne, og hva slags tilrettelegging som er ønskelig. Undersøkelsen er anonym, men oppgir du navnet (frivillig felt) så blir du med i en trekning på flotte premier. 2 3

3 Kart og turbøker Friluftsrådet Sør har siden oppstart utgitt turkart. Dette arbeidet mener vi er viktig for å få flere folk ut i naturen og i aktivitet. Mange er usikre på hvor de kan gå, både de som er nye i området og de som har bodd i her i mange år. Turkart og turbøker gir også aktive friluftsfolk inspirasjon til å oppdage nye spennende steder. På vår hjemmeside friluftsrådet.no finner du ut hvor du kan skaffe deg våre kart og turbøker. Gratis opplevelseskart Oversiktskart (målestokk 1:75.000) for kommunene Arendal, Froland, Grimstad, og Tvedestrand fra Forholdene er i grove trekk de samme i dag, når det gjelder turmål, friluftsområder og naturområder. Vi har mange eksemplarer igjen på engelsk og tysk, en del på fransk, albansk og bosnisk og noen få på norsk. Opplevelseskart for turområdene: Hove-Botne, utgitt i 2005, målestokk 1: Øynaheia og Toplandsheia, utgitt 2006, målestokk 1: Tvedestrand sørvest, utgitt 2008, målestokk 1: Grimstad sentrumsområder utgitt 2009, målestokk 1: I opplevelseskartene er det markert mange punkter med spennende informasjon og bilder på kartets bakside. Opplevelseskartet for Hove Botne kan du også få på engelsk og tysk. Kommunevise turkart I 2011 begynte arbeidet med en kommunevis turkartserie i målestokk 1: De kommunevise turkartene vil bli laget i format 100 x 70 cm med kart på begge sider med egen turguide i tillegg. Du vi få begge deler for rundt 100-lappen. Risør og Tvedestrand vil få sine turkart i 2012, Arendal i Deretter Grimstad og Vegårshei. Alle kommunene vil få egne turkart dersom de ønsker det i løpet av dette tiåret. Turbok Sør Vi arbeider også med turbøker i de kommunene som har behov for det. Turbøkene har så langt blitt til i et samarbeid med lokale ressurspersoner og ildsjeler. Dersom du har ideer eller ønske om å utgi turbok i din kommune må du gjerne kontakte oss. Turbøkene får du for rundt 200-lappen. Turbok Grimstad ble utgitt i samarbeid med Trine Folkman i Boka gir deg 22 forslag til rundturer, de fleste i indre Landvik, flere av dem anbefales kombinert med en sykkeltur. I tillegg har vi tatt med 5 anbefalte sykkelturer i sykkelbyen Grimstad. Turbok Froland kan bli den store julegaven i Vi har innledet et samarbeid med Svein E. Kristiansen. Boka blir en vandring langs Frolands grenser i 25 etapper til fots, på sykkel, i kano/ kajakk eller på ski. Elvelangs Elvelangs en sykkel og padleguide for Nidelva ble gitt ut i Den er ment som en hjelp til å oppdage hvilke fantastiske friluftsmuligheter Arendalsvassdraget byr på. Guiden er i hendig størrelse så den kan tas med på turen, og kartene er trykket på plastark, slik at de kan festes på sykkelstyret, kanoen eller kajakken. På kartbladenes bakside finnes informasjon om overnattingssteder, hvor du får kjøpt mat, opplevelsesmuligheter underveis og annen nyttig informasjon. Guiden dekker Arendalsvassdraget fra Telemarkskanalen til Torungen. Elvelangs får du for en snau 300-lapp. Neste Elvelangs - utgivelse vil omfatte Gjerstadvassdraget, Vegårsvassdraget og Gjevingvassdraget. Vi håper å få dette til i

4 Kurs for ansatte i skoler og barnehager Et av våre viktigste satsingsområder er kursvirksomhet i skoler og barnehager. Her fokuserer vi på hvordan friluftsaktivitet kan brukes som pedagogisk metode for læring. Vi vektlegger aktivitet som fører til læringsarbeid omkring kompetansemål i rammeplanen for barnehagen og læreplanen for grunnskolen. Vi arbeider kontinuerlig med pedagogers bevissthet i forhold til at unge har nytte av ulike læringsstrategier, og at friluftslivsaktivitet kan brukes som metode for å lære fag. Fysisk aktivitet og sosial utvikling kommer i tillegg som positive effekter underveis, men er ikke i seg selv mål for aktivitetene. Vi tilbyr inspirasjonskursene gratis til skoler og barnehager i våre medlemskommuner, da arbeidet finansieres ved hjelp av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Regionalt skolenettverk Friluftsrådet Sør og skoler øst i Aust-Agder samarbeider i et Lærende nettverk i friluft. Dette er et nettverk for kompetansedeling og kunnskapsutvikling innen bruk av friluftsliv som pedagogisk metode. Skolene i nettverket deler arbeidsoppgaver og erfaringer med hverandre underveis og ser at det er mye å hente i denne typen samarbeid. Gjennom nettverksarbeidet opplever deltakerne både kompetansedeling og kunnskapsheving. Nettverket har samarbeidet om å utarbeide uteskoleplaner tilpasset hver enkelt skole. Ved hver skole ble både ledelse, personale, elever, foresatte og relevante samarbeidspartnere i nærmiljøet inkludert i arbeidet. Målet er at alle elever skal være sikret et minstemål av uteskoleaktiviteter og opplevelser i løpet av sin skolegang, - uavhengig av hvilke lærere de har og hvilke prosjekter som foregår ved skolen. Skolene i nettverket har vært involvert i flere prosjekter knyttet til den nasjonale satsingen Den Naturlige Skolesekken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skolene har laget undervisningsopplegg som har blitt nasjonale eksempler for god, tverrfaglig uteskoleundervisning, og de har vært pilotskoler for planleggingsverktøyet Stedsbasert læring på kartiskolen.no. Enkelte av skolene i nettverket er i gang med et forskningsprosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet - bestandsutvikling for strandkrabber langs kysten av Tvedestrand. Nasjonalt forum Forum for friluftsliv i skolen er et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever får oppleve mestring og trivsel gjennom et aktivt friluftsliv og etablerer gode vaner for å være i naturen. Forumet skal ha fokus på tverrfaglig arbeid og gjennomføring av konkrete tiltak, og skal bidra til: kompetanseutvikling i friluftsliv for lærere, lærerstudenter og andre aktuelle ressurspersoner at det utvikles kompetansenettverk nasjonalt, regionalt og lokalt innenfor temaene læring, sosialisering, opplevelse og fysisk aktivitet i naturen å stimulere læringsmiljøet i skolen gjennom aktivitet i naturen at skolene har tilgang til relevant materiell for undervisning og aktivitet i naturen at skoler og skolefritidsordninger har god tilgang til naturområder Direktoratet for Naturforvaltning er sekretariat for forumet. I tillegg består forumet blant annet av representanter fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsforbundet, Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Telemark, FRIFO, DNT, FL og en representant fra hvert fylke. Friluftsrådet Sør er valgt ut til å representere Aust- Agder i forumet. 6 7

5 Kurs for skoleklasser og barnehager Samisk aktivitetsdag for skoleklasser Stadig etterspørsel har ført til at vi har gjort tilbudet om Samisk aktivitetsdag til et av våre faste, årlige aktivitetstilbud til Den Kulturelle Skolesekken. Aktivitetsdagen er samtidig et eksempel på hvordan lærere kan arrangere en uteskoledag med undervisning om samisk kultur med elevene. Utvalget av aktiviteter gir smakebiter av samisk kultur. Målet for opplegget er at elevene skal bli kjent med samenes liv og kultur. Samisk kultur og samfunnsliv er en viktig del av den felles kulturarven som alle elever i grunnskolen skal ha kunnskap om. Samiske aktivitetsdager tilbys i en periode hvor det ellers foregår lite uteskoleaktivitet. Kurs i marinbiologi De fleste synes at livet i havet er veldig spennende, uavhengig av alder og kunnskapsnivå. Det er mye selv havforskere ikke kan svare på. Friluftsrådet har rimelig god kompetanse på området. Vi kaster oss ikke ut på dypt vann, men fokuserer på livet i fjæra fra juni til september. Tilbudet er svært populært. Nærmere 1000 barn deltar på disse kursene hvert år. Vi opererer ofte med ventelister. Vi tilbyr kurset på tre ulike nivåer: Blåmann, Trollkjerringa og Krabbelure er beregnet for de eldste barna i barnehagene Skall skal ikke har elever i barnetrinnet i grunnskolen målgruppe Sex og singelliv er tittelen på kurset tilpasset elever på ungdomstrinnet Kystkultur Det var vi som startet skattejaktene på Sørlandet. Det er noen år siden vi sist ga dette tilbudet til skoleklasser og barnehager, men det kan gjennomføres på ny på forespørsel. Skattejaktene foregår på losens øy, Merdø og gir en innføring i kystkultur og om livet som los på Sørlandet. Skogdager Hvert år samarbeider vi med flere aktører om skogdager for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Disse dagene blir elevene introdusert for skogsdrift, utdannings- og jobbmuligheter i skogbruket. Elevene lærer om dyr i skogen, jakt og fangst, og får bedre kjennskap til allemannsrettens betydning for norsk friluftsliv. Temaundervisning ute Vi har med oss elevgrupper ut i skolens nærområder og jobber med kompetansemål i ulike fag. Vi velger da læresteder som er sentrale og naturlige i forhold til emnet elevene skal arbeide med, og kaller denne metoden for Stedsbasert læring. Temaundervisning ute er også solgt som kurs til Universitetet i Agder. 8 9

6 Naturlos Naturlos er en informasjonsbrosjyre om natur- og kulturvandringer i Aust-Agder og Vest i Telemark. Den har vært utgitt hvert år siden år Det er et samarbeidsprosjekt mellom Skogselskapet i Aust-Agder, Aust- Agder Turistforening, Aust-Agder Naturlosbrosjyren har blitt en populær oversikt over friluftsarrangementer i vår region, og blir stadig mer innholdsrik for hvert år som går. Nå kan du registrere din forenings friluftsaktivitet direkte i vår kalender på friluftsrådet.no. Idrettskrets og Friluftsrådet Sør. Her kan lag og organisasjoner gratis annonsere sine friluftsturer og arrangementer som skal foregå i løpet av året. Brosjyren fulldistribueres til alle husstander i hele Aust-Agder og i Nissedal kommune i Telemark. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer og aktiviteter i naturen sammen med en turleder, en naturveileder eller en kjentmann; en naturlos. Underveis fokuseres det på ett eller flere tema. Aktivitetene er åpne for alle interesserte. Lengde, varighet og innhold varierer. Deltakerne kan gjennom naturlosarrangementene få fysisk aktivitet, oppleve fellesskap og tilhørighet og sammen med andre mennesker oppleve naturen og dens fred og ro. Sykkel og skøyteutleie Friluftsrådet Sør etablerer utstyrsbanker i samarbeid med kommunene. De siste årene har vi investert i 60 sykler, flest hybridsykler men vi har også offroadsykler og barnesykler. Flest sykler disponeres av Arendal turistkontor, som leier ut sykler fra Arendal Kultur- og Rådhus, gjestehavna og Hove camping, til turister og privatpersoner. Syklene lånes ut gratis til ansatte i Arendal kommune for miljøvennlig transport til og fra møter i arbeidstiden. Skoleklasser kan låne syklene gratis ved henvendelse til Arendal turistkontor. Tilsvarende sykkelbank drives av Tvedestrand turistkontor Bokbanken. Samarbeid er under etablering med flere kommuner, neste sted blir Grimstad turistkontor, som trenger flere sykler. Leier eller låner du sykkel følger det alltid hjelm med. I vinter har vi kjøpt inn 60 par skøyter (lengdeløp, kunstløp og hockey) i barne- og ungdomsstørrelser. Disse leies ut fra kiosken ved Arendal kunstisbane, Myra for bruk på kunstisbanen

7 Ferietilbud og aktivitetsdager Friluftsrådet Sør arrangerer ulike ferietilbud og aktivitetsdager. Vi har i flere år gjennomført sommerleiren Søruga i samarbeid med Røde Kors og Kilandsenteret. I tillegg har vi gjennomført aktiviteter som sykkelturer og fisketurer i høstferien, og ulike former for ski- og skøytedager i vinterferien. Dette annonseres fortløpende etter hva som er aktuelt på våre nettsider: Friluftsrådet Sør, Aust-Agder 4H og Skogselskapet i Aust-Agder arrangerer Naturens dag; et samarbeid mellom alle grønne frivillige organisasjoner i regionen. Dette er et åpent familiearrangement med aktiviteter, mat og naturopplevelser for hele familien. Arrangementet foregår årlig på Bjørnebo i Arendal, og har vært gjennomført i mer enn 25 år

8 No Limit Kyststi Syns - og bevegelseshemmede mangler ofte arenaer for fysisk mestring. No Limit er et tilbud for dem som ønsker å flytte egne grenser og få en uforglemmelig tur med mestring, likeverd, opplevelse og spenning i fokus. No Limit er en ekspedisjon der deltagerne skal ta seg frem uten motorisert hjelp og møte/løse utfordringer underveis. No Limit er et samarbeidsprosjekt mellom NIF/Aust-Agder Idrettskrets idrett for funksjonshemmede, Norges Blindeforbund Aust- Agder, Arendal kommune v/kilden og Friluftsrådet Sør. Hovedmålet er å få flere funksjonshemmede i regelmessig fysisk aktivitet. I 2011 ble No Limit avholdt for første gang. Turen startet ved Nelaug stasjon i Åmli, og fulgte Nidelva nedover til vi avsluttet på Birketveit i Grimstad. Vi overnattet underveis i lavvo på Osevollen i Froland. Turen ble unnagjort på sykkel, i kano, i raftingflåte og på hesteryggen. Godt samarbeid med Nidelva Padleklubb, Grimstad Røde Kors og frivillige enkeltpersoner gjorde dette mulig. Vi håper at No Limit blir en årlig utfordrende aktivitet for ungdom med den type funksjonsnedsettelser. Følg med på for informasjon. Vi arbeider på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune med å kartlegge mulighetene for å etablere kyststi gjennom fylket. Kyststi har stått på agendaen mange ganger tidligere, men ikke mye har skjedd. Grimstad kommune har etablert en flott strandpromenade på Fevik, og Hoves Venner har sørget for tilrettelegging og merking av en 5 km lang rundløype på Hove i Arendal kommune. Tvedestrand kommune har tilrettelagt en 3 km lang kyststi på Nautholmene utenfor Askerøya. Det er ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er. Graden av tilrettelegging kan variere fra turvei standard til enkel sti. Vi har i 2011 kartlagt en mulig trase gjennom Risør og Tvedestrand, med muligheter for flere flotte rundløyper. I løpet av 2012 skal Arendal og Grimstad kartlegges. Når Aust-Agder fylkeskommune og kystkommunene har behandlet forprosjektrapportene politisk, ønsker vi å arbeide videre slik at vedtatte planer kan realiseres. Vi krysser fingrene for at du om få år kan ta på deg turskoene i Risør og gå til Grimstad! 14 15

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Setten HYTTEPARK. Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk. ved Kvetangen

Setten HYTTEPARK. Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk. ved Kvetangen Setten HYTTEPARK ved Kvetangen Store tomter 1 time fra Oslo Helårsbruk Velkommen til Setskog og Setten Hyttepark! Vilt, vakkert og herlig! Setten Hyttepark er et nytt hytteområde ved innsjøen Setten på

Detaljer

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje GRATIS! Ut på tur i Iveland 2017 15. mai - 30. september I år består prosjektet av 9 postkasser. To av dem finner du i Birkenes kommune.

Detaljer

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011

Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Søknadsbehandlingen i Aust-Agder 2011 Midler til sikring, tilrettelegging og aktivitet Berit Weiby Gregersen, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder som friluftslivsfylke I Aust-Agder er det 176

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Stort kart Nordmøre og Romsdal

Stort kart Nordmøre og Romsdal Informasjon Stort kart Nordmøre og Romsdal 2015 171 turer Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Surnadal Tingvoll et felles løft! 171 Stikk UT! turmål

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund

Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011.

Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Forum for friluftsliv i skolen. Referat fra møte for Forum for friluftsliv i skolen og representanter fra fylkene 6.september 2011. Deltakere: Fra Forumet: Hege Valås, Utdanningsforbundet, Jorunn N. Braute,

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftsliv i skolen En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftslivets fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner Til sammen over 720.000 medlemskap

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Turbyen Bodø. Norges turby nr 1! Bymarka. Moloen. Ved sjøen. 92% sommer 85% vinter. 92 % sommer 75 % vinter. 93% sommer 9% vinter

Turbyen Bodø. Norges turby nr 1! Bymarka. Moloen. Ved sjøen. 92% sommer 85% vinter. 92 % sommer 75 % vinter. 93% sommer 9% vinter Bymarka Turbyen Bodø 92% sommer 85% vinter Moloen 92 % sommer 75 % vinter Ved sjøen 93% sommer 9% vinter Norges turby nr 1! STImuli fra senga til Bestemorenga Mål STImuli har som målsetting å: Gi en

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

1. mai 4. oktober. Gratis! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Elizabeth og Finn Terje

1. mai 4. oktober. Gratis! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Elizabeth og Finn Terje 1. mai 4. oktober Gratis! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Elizabeth og Finn Terje I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, tre av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND Et knippe praktiske eksempler KRISTIANSAND KOMMUNE Terje Askildsen, Parkvesenet Rita Galteland, Oppvekstsektoren PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING AV BYDELENE FOR Å STIMULERE

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Velkommen til Byfjellsvandreren

Velkommen til Byfjellsvandreren 2009 3 Velkommen til Byfjellsvandreren Byfjellsvandreren er nytt turkonsept hvor deltakerne inviteres til å dra på tur, og samtidig lære mer om kulturhistorien i Byfjellene. Byfjellene rundt Bergen har

Detaljer

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet TURPROGRAM 2015 Foto: Cato Lrsen Naturopplevelser for livet Velkommen til DNT fjellsport Aust-Agder De e tøft, men mi liår de! Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Gjelder for perioden 5. juni 25. september

Gjelder for perioden 5. juni 25. september Gjelder for perioden 5. juni 25. september I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, fire av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring - utprøving Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert.

Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende på Kart i skolen Stedsbasert læring etter hvert. Last ned pdf av foredraget og veileder: 1. www.friluftsrad.no 2. Klikk på logo til Læring i friluft 3. Klikk på Stedsbasert læring Dette kommer også sammen med en kortversjon av veilederen til å bli liggende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge»

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» Læring i Friluft - Hovedmål Stimulere til mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehage,

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL

Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen. Presentasjon. Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund. Foto fra friluftsrådene og FL Presentasjon Foto fra friluftsrådene og FL Lise-Berith Lian Friluftsrådenes Landsforbund LÆRING I FRILUFT ULIKE ARBEIDSMETODER Friluftsrådene skal gjennom Læring i friluft stimulere til mer og bedre uteaktivitet

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Allemannsretten og reiselivsnæringen Allemannsretten og reiselivsnæringen Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no 2 Reiselivet må gjerne bruke naturen Reiselivsaktører arrangerer ofte ulike aktiviteter i naturen, men mange er usikre på hva de egentlig

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017

Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Spillemidler til friluftslivsanlegg 2017 Mats Dahl Aanonsen Idrettsrådgiver 28. november 2017 1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære- og nærmiljøanlegg Både nybygg og rehabilitering Behandles

Detaljer

AKTIVITETSKAMPANJE 2014

AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi Haugesund 18. mars 2014 Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud og Lise-Berith Lian Tlf 67815180, e-post marianne@friluftsrad.no

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Pan Garden Hotell i Åmli

Pan Garden Hotell i Åmli Pan Garden AS Koselig hotell ved Vallekilen i Åmli. Dette er det perfekte utgangspunktet for naturopplevelser, aktiviteter, kunst og kultur på Åmli. Pan Garden ligger like utenfor Åmli og ca. 4 mil fra

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. - en veileder -

Lærende nettverk i friluft. - en veileder - Lærende nettverk i friluft - en veileder - 1. utgave 23. nov 2007 Innhold Om Læring i friluft... 3 Bakgrunn... 3 Mål med Læring i friluft... 3 Fire hovedbegrunnelser... 3 Virkemidler/ tiltak... 4 Lærende

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Fysisk aktivitet i natur og nærmiljø -for skoler og SFO i Sør-Trøndelag Et spennende partnerskap mellom det offentlige og idretts-/friluftsorganisasjoner www.stfk.no/denfysiskeskolesekken

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid

Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid Den norske friluftslivstradisjonen - historie, utvikling, rekruttering, fremtid v/seniorrådgiver Erlend Smedshaug Samling for fylkeskommunene Trondheim, 30. november 2011 Foto: Marianne Gjørv Historisk

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Forum for natur og friluftsliv 11. januar 2017 Tilskuddsordningene Tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv: Tilskudd til friluftsaktivitet (kap 1420 post

Detaljer

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Fylkesmannen i Aust Agder v/ Pia Karin Hem Molaug P.b. 788, Stoa 4809 ARENDAL Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: C20 Dato: 2013/465 /LFR

Detaljer