Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER GLED DERE - DET ER VÅR! Den lyse tiden ligger foran oss og nytt liv spirer og gror og alt er reint og pent. Gled dere og nyt det for snart spør vi oss hvor ble våren av? Vi er veldig heldige som bor i en flott kommune med uttallige muligheter til å nyte naturen. Med så mange flotte vann både her nede i bygda eller inne på storskogen er mulighetene store for både padling, fisking og bading. Videre kan Hof Idrettslags turkomite tilby 10 flotte toppturer. Det er et flott tiltak og Hof kommune folkehelse oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av det tilbudet. Sett deg et mål om å nå alle toppene i løpet av sommeren. De ligger i et fantastisk landskap og hver av toppene er en opplevelse. Bruk derfor kartet med beskrivelse på baksiden Du finner det som bilag i HOF-NYTT. Dette er med på å styrke folkehelsa noe som er helt i tråd med myndighetenes mål med samhandlingsreformen og ny folkehelselov. At folk tar vare på sin egen helse er en gave til hele samfunnet. I forrige HOF-NYTT ba jeg om tilbakemelding fra innbyggerne om hva slagsutstyr folk kunne være behjelpelig med i forbindelse med en krise.som ansvarlig for en eventuell krise håper jeg at mange forstår viktigheten av å få en oversikt over hva slags utstyr det finnes i vår kommune. Vi fikk tilbakemelding fra 10 personer. Jeg veit at er flere som har utstyr som kan komme til nytte. VENNLIGST SEND OSS EN TILBAKEMELDING! EN RIKTIG GOD SOMMER TIL DERE ALLE! Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Åpningstider i sommer Hof Herredshus / sidebygningen Fom. 16. mai 2012 tom. 5. september 2012 har vi åpent fra kl mandag til fredag. Teknisk sektor har lukket sakebehandlingstid fra kl til tirsdag til fredag. Siste skoledag før ferien: 22. juni Oppstart etter ferien: 20. august Siste dag på SFO før ferien: 29. juni Oppstart etter ferien: 31. juli Siste dag i barnehagene før ferien: 29. juni Oppstart etter ferien: 30.07: (sommeråpen barnehage i Hof - se annonse i Hof-nytt ) Feriestengt Bibliotek i tidsrommet: Opptak og oppsigelse i kulturskolen Elektronisk søknadsskjema for kulturskolesøknad Nord-Jarlsberg kulturskole har hovedopptak med søknadsfrist 1.juni Kulturskolen har nå fått elektronisk skjema før søkning om plass i kulturskolen. Dette vil effektivisere arbeidet med elevopptak. Informasjon og oversikt finner du på kommuns hjemmeside under kultur og fritid/nord-jarlsberg kulturskole. Her finner du også link til elektronisk søknadsskjema. Hvis du er elev i kulturskolen og vurderer permisjon eller skal dette gjøres skriftlig til innen 1.juni. Ta kontakt med kulturskolen om det er spørsmål. Side 3

4 Christina Berg - ny førstekonsulent stab Christina har sine første seks år i fra Tyskland, men er vokst opp i Holmestrand store deler av livet. Har også bodd i Re kommune i en periode, fra , og er nå tilbake i Holmestrand. I dag er Christina samboer, har to ungdommer i huset på 15 og 17 år. Bare der ligger det utfordringer i hverdagen. Foruten dette, er det en hund og tre katter. Siden hun bor landlig til rett ved skogen, er mye av fritiden preget av mange turer i skog og mark. En hund er med på å bidra til turer i all slags vær, sier hun. Arbeidsoppgaver primært i kommunen er å ta vare på den politiske samarbeidet med stab og politikere, dette innebærer utvalgsmøter, kommunestyremøter og vedtaksføringer. Tett oppfølging fra begge sider er viktig for å bevare alles interesser i Hof kommune. Dette passer henne fint, siden hun har lenge vært politisk engasjert. Hun har nylig tatt en bachelorgrad i markedsføring med spes. innen Human Resource, og var klar for nye oppgaver. Yrkespraksis er variert, hun har også ti år fra Color Line i utenriksfart og sist en kortere periode i Sykehuspartner. Christina synes Hof fremstår som er spennende og intim kommune, som både ligger sentralt og idyllisk til i landskapet. Hun gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver det innebærer, som en god representant for Hof kommune. Lars Olav Bøe - ny medarbeider på landbrukskontoret -en mann i sin beste alder, sivilagronom fra Holmestrand, gift og har tre barn i alderen år. Kommer fra undervisningsstilling på Gjennestad vgs, og har ellers lang fartstid fra ulike bistands- og misjonsprosjekter i Afrika. Følgelig begrenset erfaring fra kommune- Norge, men traust skatte- og avgiftsbetaler Spesielt opptatt av globale spørsmål, jordvern, næringsutvikling, oksepløying, kirkeliv, musikk og tunge motorsykler. Blant annet. Flott å kunne jobbe i en liten kommune med nærhet til målgruppa og folk flest. Side 4

5 Boligtilskudd for 2012 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken. Boligtilskudd til tilpasning/etablering Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særligsosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler til kommunens innbyggere.rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen.oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følgesøknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema fås ved henvendelse tilkontaktperson Hege Skalstad Olssen, mandag/fredag tlf Søknadsskjema og orientering finnes også på Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 15.juni Legat Hof Barnefond av gangs utlysning Ovennevnte legat vurderes slettet. Innestående beløp på legatets konto utlyses derfor for tildeling til formål som faller inn under statuttenes punkt 3, som har følgende bestemmelse: "Fondet skal gi hjelp til syke barn og barn med handikap. Fondet kan brukes til innkjøp av nødvendige hjelpemidler for handikappede. Fondet kan også brukes til opplæring i musikk og notelære, eventuelt til innkjøp eller støtte til innkjøp av musikkinstrument." Søknad om støtte fra Hof barnefond kan sendes til: Torgeir Ødegård, Haugantoppen 3, 3090 Hof eller Dag Helge Fjellestad, Hof legekontor, Hofslundveien 6, 3090 Hof. Søknadsfrist Side 5

6 Skolefritidsordningen 2012/2013 Ny plass/endring/oppsigelse av plass for skoleåret 2012/2013 meldes digitalt i vår søknadsportal innen Evt. til e-post: Alle må levere oppmøteskjema SFO for skoleåret 2012/2013. Dette leveres enten ved SFO basen eller i resepsjonen Hof herredshus innen (oppmøteskjema blir delt ut på skolen) Med hensyn til fakturering for august må alle levere innen fristen. De som leverer etter frist, vil bli fakturert for samme grunnlag som 2011/2012. For barn som begynner i august, løper betaling fra 1. august. Oppstart tirsdag Prøveordningen med sommeråpent SFO er evaluert sammen med Hof barnehage.evalueringsmøte viste at ordningen ble kostbar i forhold til antall brukere. SFO vil derfor kommende sommer ha stengt 4 uker i juli slik det står i vedtektene. (barnehagene har stengt to uker, slik de har hatt tidligere) Sommeråpen barnehage Tilbud om sommeråpen barnehage i Hof barnehage i uke 27 og 28 Eidsfoss og Hof barnehage går sammen om tilbudet, og vi er i lokalene til Hof barnehage. Det blir sendt ut eget påmeldingsskjema medio mai til alle som i dag har plass i barnehagene. Bindende betalingsfrist Pris pr. uke kr. 575,- for 1 barn. Side 6

7 Ledige barnehageplasser i Hof kommune Eidsfoss barnehage har ledige plasser både over og under 3 år. Rakkerungen fam.barnehage har ledig 2 x 100 % plass, samt en 40 % plass. Søknad sendes via vår søknadsportal på - selvbetjening Miljøtipset Mer miljøvennlig oppvarming hjemme? Enova har støtteordninger for pelletskamin, pelletskjel, væske/vann varmepumpe, luft/vann varmepumpe, sentralt varmestyringssystem og solfanger. Les mer om de ulike støtteordningene på (velg finanisering - privat tilskuddsordningen) Ryddeaksjon klassene ved Hof skole 10. mai 2012 gjennomføres rydding av kommunale veier og plasser i Hof kommune. Hof kommune er fordelt på 18 forskjellige roder og 6.klassene ved Hof skole plukker søppel slik at vi får en fin og rydding kommune til 17. mai. Vi oppfordrer alle innbyggerne til å hjelpe oss med å holde kommunen vår ryddig og fri for søppel. Takk til Hof skole og elevene i 6.klasse for god hjelp til å få en ren og fin kommune til 17.mai. Side 7

8 Startlån Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblem kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis som toppfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring/tilplasning av nåværende bolig. Det kan også brukes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Hvordan søke startlån? Hof kommune tar imot og behandler søknader om startlån. Du kan søke kommunen om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. Du må sende skriftlig søknad med dokumentasjon til Hof kommune for å få startlån. Den kommunen du bor i eller den du skal flytte til er mottaker av søknadene. Husk å legge med all dokumentasjon da vil saksbehandlingen gå raskere. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller på Husbankens hjemmeside. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån. Søknadsskjema finner du på Her finner du også mer opplysning om startlån. Søknadsfrist Søknader behandles fortløpende. Kommunens ramme pr år er på et gitt beløp som fastsettes etter søknad fra kommunestyret. Når rammen er brukt opp må man vente til neste års tildeling. Søknader om startlån kan Hof kommune motta for behandling fra Søknader som er ufullstendige, eller mangler vedlegg blir returnert. Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Side 8

9 Boligsosial handlingsplan Hof kommune planlegger å legge fram forslag til Boligsosial handlingsplan for hovedutvalgene og kommunestyret før sommerferien. En boligsosial handlingsplan tar for seg boliger og boligtiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Planen skal være et sentralt verktøy i kommunens arbeid med å ivareta sitt ansvar på det boligsosiale området og danne grunnlag for kommunens virksomhet på dette området. 3K - Felles planstrategi Kommunestyret i Hof får planstrategien for de kommende 4 år til behandling den 19.juni. Planstrategien er utarbeidet i samarbeid med Holmestrand og Re, og er felles for de tre kommunene. Dette dokumentet vil være utgangspunktet for revisjonen av de tre kommuneplanene som starter nå i vår. Også dette arbeidet vil skje i et tett 3K-samarbeid. 3K- Felles planstrategi finner du på kommunens nettsider under Nyheter og i resepsjonen på Herredshuset. Side 9

10 KULTURKALENDEREN Verdens aktivitetsdag for aktiv aldring Kl Arr: Hof pensjonistlag Mckinley Black til Eidsfoss (Galleri Gamle Eidsfos / gamle Galleri Fryd) Utstilling på Eidsfos Hovedgård kl Tom Pøhner - maleri Gamle orientalske tekstiler i forstuen. Foredrag om urter ved Gunlaug Riis Aakerholt Pinsetreff / Knivtreff på Eidsfoss Tradisjonelt opplegg. Kontakt: Jørn Stampe Hansen på tlf eller Svein Aakerholt, tlf Stokkeseterstulenfestivalen Arr: Ole Bjørn Bonstad og Lars Stokke Følg med på Facebook for mer info Bli kjent-tur Granåsen i Vassås Kl Arr: Hof Historielag Olabilløp i Vassås Kl Arr: Vassås vel Sommerkonsert i kulturskolen Våle samfunnshus Elever fra kulturskolen Sommerforestilling i Hof kultursal Elever fra kulturskolen åpning av Sommerutstilling på Eidsfos Hovedgård Harald Oredam / maleri og skulptur åpent hver søndag kl t.o.m Side 10

11

12

13 Eidsfoss Musikkfestival og festivalkro Steintreff på Eidsfoss for mer informasjon Hof-toppers 2012 Arr: Hof il mer info på "Sopp- og bærtur" Kl med etterfølgende sammenkomst med Pizzalaging på Granly Arr: Vassås bygdekvinnelag (møt opp på Granly) "Hekta på røtter" bruk av alle slags rotfrukter i Kl matlaging. Tradisjonsmat. Granly Arr: Vassås bygdekvinnelag Julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss kl Ønsker du stand kontakt Aase Kjennerud på tlf / Arr: Kaarby Sanitetsforening Toppturer Du finner kart i Hof-nytt. Napp ut - og bruk det for å finne frem til alle de flotte toppturene Hof IL s turgruppe kan by på. Det er også en konkurranse for barn og ungdom (opp til 16 år) hvert år. Den som har vært på flest topper vinner! Fine premier! Ta med hele familien ut på tur! Side 11

14 Registrering av kulturminner fortsetter som et samarbeid mellom Hof Historielag og Hof kommune. Mange frivillige gjør en stor innsats for å dokumentere hva som tidligere har vært i Hof. Diskusjonene går om hvor den gamle veien gikk og hvor de gamle husene sto. Det har kommet inn bilder av staselige gamle hus som i dag er borte eller ombygget.veiene er lagt om og unge folk vet ikke hvor de gikk før, men det er det mange eldre som husker. Veiene finnes på gamle kart, gamle stier, som var viktige kommunikasjonsmidler, kan det være vanskeligere med. Hof Historielag går til innkjøp av en scanner slik at vi kan få best mulig kvalitet på bildene. Over bringer vi bilde fra Sundbyfoss. Veien vi ser er den gamle Hvittingfossveien, nå Kaarbyveien.Bildet er tatt fra butikken på Sundbyfoss, sist drevet av Kyrkjebø. Butikken lå på ei tomt som gikk under navnet Snuta, i veidelet mellom veien til Hvittingfoss og Hof. Første hus på venstre side er huset til skreddermester Lars Christian Jørgensen som han overtok i Det ble bygget i Skredder Jørgensen var kjent av mange og hadde mange tillitsverv i Hof.Forran huset står det et stakittgjerde, utenfor dette gikk veien til Hof..Neste hus på bildet tilhørte Eivind Goverud.Han drev bensinstasjon og solgte NOR bensin.bensinstasjonen ble nedlagt ca, Han solgte i en periode frukt og bær fra hagen i nærmiljøet. Husene har en fin arkitektur av sin tid, Legg merke til telefonstolpene. Har dere gamle bilder som dere tror er av interesse vil vi gjerne få låne dem for å ta kopi. Dere kan kontakte rodeledere, Aud- Marit Lillehof eller Åse Marie Green. Takk for alle som bidrar i dette viktige arbeidet! Side 12

15 Hvordan komme i kontakt med oss på Nav Hof? Vi har et kontaktsenter på telefon som er gode på å svare på de fleste spørsmål du måtte ha, de kan svare deg fra Brukersenteret ved Nav Hof er åpent alle virkedager fra og her skal vi også prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi har også en postkasse på veggen ute i Hofslundveien 6 om du bare trenger å levere noe utenom åpningstidene våre. Vi anbefaler videre våre selvbetjeningsløsninger på nav.no hvor du finner informasjon om alle områder som Nav dekker. Om du har spørsmål ang pensjon kan du ringe til pensjonstelefonen Nav Hof vil også benytte anledningen til å minne om Jobbsjansen i Tønsberg. Det er en minimesse for arbeidssøkere i Vestfoldregionen. Her har arbeidssøkere en åpen invitasjon til og treffe ulike bedrifter som representerer et bredt spekter av stillinger. Den siste Jobbsjansen før sommeren er 31.mai i Statens Park, bygg D, 1 etg fra Velkommen og ta med CV! Bostøtte skal bidra til å redusere utgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen mens Nav Hof har all kontakt med søkerne i Hof kommune. Søknadsfristen er den 14. i hver måned og utbetaling er den 10. i hver måned. Gå inn husbanken.no og last ned søknadsskjema og prøv bostøtte kalkulatoren som er på siden. Nav Foreldrepenger er et eget valg på kontaktsentertelefonen, de er veldig gode på foreldrepenger og spørsmål rundt det. Nav Foreldrepenger har også en egen Facebook side som kan være nyttig. Der svarer de på spørsmål om svangerskap, fødsel og adopsjon hverdager mellom kl Side 13

16 Fredag 18. mai kommer Mckinley Black til Eidsfoss hele veien fra Berlin, for å gi oss musikk av ypperste klasse! Konserten blir i det nye Galleri Gamle Eidsfos, i Snekkerverkstedet på Eidsfoss (Galleri FRYDs tidligere lokale), og det blir en intim konsertsetting, med levende lys, vin og flotte låter. Mckinley er ei amerikansk singer-songwriter som per i dag er bosatt i Berlin. Hun lager musikk med referanser til Rock, Blues, Soul og Country, er et ess på gitar, og har en stemme som virkelig rører! Hun har et stort internasjonalt publikum, noe som gjør det ekstra gøy å få henne til "verdens minste by". Billetten koster 150,-, og konserten vil begynne Billetter bestilles på tlf: , eller mail: Ønsker du sommerjobb som guide eller museumsvakt på Eidsfoss Vestfoldmuseenes avdeling Eidsfoss søker omvisere over 18 år til helgearbeid f.o.m. lørdag 30. juni t.o.m. søndag 12. august Opplæring i juni. Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger søker museumsvakter og omvisere over 16 år med start i pinsehelgen mai, deretter helger i juni og august, og i juli hver dag unntatt mandager. ta kontakt snarest mulig med Vestfoldmuseene, Hilde W. Stormark, Side 14

17 Er du en av de som er glad i å synge? Kunne du tenke deg å komme sammen med andre som deler den samme interessen? Da synes vi du skulle ta turen til kultursalen på Hof skole på torsdager fra Der samles medlemmene i Skiberkoret til sangøvelse. Vi har en dyktig og hyggelig dirigent og et trivelig sosialt felleskap. Vi er både menn og kvinner i alle aldre. Reportoaret er mangfoldig soim spenner seg over mange genre, og vi får stadig nye spennende utfordringer fra dirigent og noteutvalg. Kontingent er satt til 800 pr halvår. I 2013 er vi 10 år og i den anledning planlegger vi muligens en kortur. Altså skjer det mye i koret vårt..og ikke minst vi har mye godt humør! Synes du dette høres spennende ut? Ta kontakt med korets leder Ragnhild Brotnow på tlf Vi trenger «din stemme!» Eidsfoss Musikkfestival 29. og 30. juni 2012 Eidsfoss Musikkfestival «trøkker til» med Amund Maarud m band som årets hovedartist på Eidsfoss musikkfestival Det lokale blues bandet Tumbel Tunes vil også være et av blues innslagene på årets festival. Programmet for fredag 29. er enda ikke i boks, men endelig program blir offentliggjort så fort det hele er klart. Vi håper musikk-interesserte folk i Hof og omegn setter av denne helgen til en musikalsk opplevelse i Eidsfoss. Festivallunch på Eidsfoss kro lørdag HOBOES spiller Side 15

18 Åpningstider på Eidsfoss i sommer: Eidsfoss Landhandleri AS Sommeråpent alle dager, 9 20 (søndag 10-18) Galleri Gamle Eidsfos & Eidsfoss Turistkontor: Sommeråpent, onsdag - søndag Tlf / Gamle Eidsfoss Kro Sommersesongen er mai september. Hele mai: mandag - torsdag fredag - lørdag (kjøkkenet stenger 21) søndag Hele juni: søndag - torsdag Fredag - lørdag (kjøkkenet stenger 21) Hele juli-5. aug: mandag - søndag (kjøkkenet stenger 21) august: Samme tider som i juni. September Som mai Museet / utstillingen: «Til Elise» følger kroas åpningstider MS Eikern: Se nettsiden for mer informasjon: eller ring Eidsfoss Hovedgård: Nytt av året: Galleri Bua / Grethe Flannum Salg av egne vevde tekstiler, samt annen kunsthåndverk. Åpent i helgene i sommer, samt etter avtale. Skjulet, Bettumverkstedet, Smia, Slottet: Variert åpningstid og åpent på forespørsel. Ta kontakt med de enkelte kunstnere/håndverkere for mer informasjon. Side 16

19 Eidsfos Hovedgård i sommer: Åpningstider i pinsen: kl Utstilling av Tom Pøhner fra Sande med hans malerier, samt utstilling av eldre orientalske tekstiler i forstuen. Det blir foredrag om urter av Gunlaug Riis Aakerholt i hagen. Sommerutstilling: Harald Oredam, skulptur og maleri Åpning av ordføreren kl Åpent hver søndag frem tom kl Deltar i 1000 åpne hager søndag i regi av Norges hageselskap Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger: Ovnsmuseet er åpent lørdag og søndag i juni og august. I juli åpent alle dager kl Mandag stengt. Sesongåpning i pinsen mai (under Knivtreffet). Billettpris kr. 20 Åpent museum og støperverksted for store og små i forbindelse med pinsetreff 26. og og steintreff Åpningstiden: Verdens aktivitetsdag for aktiv aldring Markeres som et åpent arrangement for alle eldre kl Oppmøte: ved Veset Det blir natursti, quiz, mv og enkel servering. Arrangementet er gratis. Har du behov for transport? Kontakt Hof Lions v/ Jon Vågen Arr: Hof pensjonistlag Side 17

20 Stokkeseterstulenfestivalen 26. mai 2012 Fra scenen: Skiberg koret, Vise Menn, Old Neil, Dog & Beggar Band, R & B Band. av dagen og spre budskapet. Mer info vedrørende busstider, scene start osv... følg med på facebook!! «Bli kjent i bygda di» - tur Mandag 28. mai (2. pinsedag) Årets tur går med kjentfolk til Gransåsen og omliggende herligheter. Frammøte kl ved Granly i Vassås. Ta med mat og drikke og ta på gode tursko. Velkommen til vandring! Arr. Hof Historielag Olabilløp 2012 Vassås Vel inviterer store og små racerkjørere til Olabilløp i Åkerholtbakkane lørdag 2.juni. Påmelding fra kl , med start ca Det vil bli kiosksalg og premieutdeling. Vassås vel ønsker Vel møtt! 17. mai i Vassås Vassås vel inviterer til tradisjonell 17. mai feiring på Granly, med tog fra kirken etter gudstjenesten. På Granly blir det kiosk, leker for barna og loddsalg. Vel møtt! Side 18

21 17. mai i Hof Program for dagen: Hof skolekorps spiller på Veset blomsteroverrekkelse av to fra korpset Gudstjeneste i Hof kirke Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshuset Velkommen v/leder Allsang Fagert er landet / Korps Tale og bekransning v/ ordfører Allsang - Ja vi elsker / Korps Toget går fra Hof Herredshus Samling ved Hof-hallen Tale for dagen, underholdning fra scenen, leiker for barna, salg Togrute: Hof Herredshus Grønsetfeltet (Grønsetveien) gangsti til Torshaugfeltet - Veset ned Torshaugveien Frøyasvei hovedveien opp til Hof bo- og aktivitetssenter inn ved HBA forbi eldreboliger, ut på Lindsetveien ved barnehagen og ned til Hofhallen Togoppstilling: Lensmann, Flaggborg, Bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage, Espira, Ungdommens kommunestyre, Hof kommunestyre øvrige innbyggere Ta med bord og stoler Priser i kiosken blir i år økt noe grunnet at deler av overskuddet går til leirskole. Side 19

22 Sommer i Hof Turer og aktiviteter tilpasset forskjellig alder og interesser gjennom-føres i uke 32 og 33. I år blir det et samarbeid med Julie Vega Dahl, kirken, SFO og kulturkontoret. Program deles ut på skolen før ferien, og legges ut på hjemmesiden til Hof kommune så snart det er klart. Førstemann til mølla! - Men husk at påmeldinger er BINDENDE! Det blir krevd inn avgift for de som ikke har gyldig grunn til ikke å møte! TILBUD TIL HOF-FOLK Fra Eidsfos Verks kontor som har åpningstid fra kl mandag - fredag selges det nå pakker med 6 flotte Eidsfosskrus laget av Porsgrunn Porselen. Kjøperen velger selv mellom 9 ulike historisk kjente Eidsfoss-motiver. Pris kr 450,-, i spesiallaget tøynett kr 500,- Et enkelt krus selges for kr 100,- HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

PROGRAM september Frivillighet i sentrum Offisiell åpning av Vestmyra aktivitetspark. Folkehelseuka

PROGRAM september Frivillighet i sentrum Offisiell åpning av Vestmyra aktivitetspark. Folkehelseuka PROGRAM 16. - 24.september 2017 Frivillighet i sentrum Offisiell åpning av Vestmyra aktivitetspark Folkehelseuka 16.-24.september 2017 Lørdag 16. september 12:00 Åpning av folkehelseuka, "Fjellet for alle",

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

MAURTUA POSTEN MARS 2016

MAURTUA POSTEN MARS 2016 MAURTUA POSTEN MARS 2016 Da var nok en vintermåned gått, og vi får lysere og lysere dager. I denne utgaven kan du lese om vinteraktivitetsuka, en liten rapport fra fordypningsprosjektet vårt. Videre informerer

Detaljer

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016 Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016 Viktig INFO Sommer-SFO starter fra uke 25: Onsdag 22. juni til og med onsdag 10. august uke 32 Husk: mandag 1. august, torsdag 11. og fredag 12. august er SFO stengt

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som Fadderuken 2014 Handelshøyskolen Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015 Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie Hostferiebrosjyre 2015.indd 3 27.08.2015 10:27:02 FAMILIEDISKO Sted: Lørenskog hus, Storstua Tid: Lørdag 26. september

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

Rapport skoleåret 2016/2017.

Rapport skoleåret 2016/2017. Rapport skoleåret 2016/2017. Livsglede for eldre Eidsvoll er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole Helsefag. Vi startet opp foreningen i 2014 og har konsentrert våre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole

Velkommen til SFO på Aurvoll skole Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2017-2018 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Velkommen til. Nye. 23-26. juli 2009. på Torpomoen - Ål i Hallingdal. Med musikk av :

Velkommen til. Nye. 23-26. juli 2009. på Torpomoen - Ål i Hallingdal. Med musikk av : Velkommen til Nye 23-26. juli 2009 på Torpomoen - Ål i Hallingdal Med musikk av : Bjørns Orkester består idag av: Bjørn Kalvatsvik (far, trekkspill, synthesizer, sang), Mathias Kalvatsvik (sønn, trekkspill,

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Informasjon fra Loppa mai 2016.

Informasjon fra Loppa mai 2016. Informasjon fra Loppa mai 2016. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi har fortsatt realfagsgruppene våre. Barna har blant annet vært på turer i og utenfor barnehagens område, hvor

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for:

SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for: SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret 2014-2015 Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for: Etternavn: Fornavn: Adresse: Klasse (14-15): SFO/skole:

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer