Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER GLED DERE - DET ER VÅR! Den lyse tiden ligger foran oss og nytt liv spirer og gror og alt er reint og pent. Gled dere og nyt det for snart spør vi oss hvor ble våren av? Vi er veldig heldige som bor i en flott kommune med uttallige muligheter til å nyte naturen. Med så mange flotte vann både her nede i bygda eller inne på storskogen er mulighetene store for både padling, fisking og bading. Videre kan Hof Idrettslags turkomite tilby 10 flotte toppturer. Det er et flott tiltak og Hof kommune folkehelse oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av det tilbudet. Sett deg et mål om å nå alle toppene i løpet av sommeren. De ligger i et fantastisk landskap og hver av toppene er en opplevelse. Bruk derfor kartet med beskrivelse på baksiden Du finner det som bilag i HOF-NYTT. Dette er med på å styrke folkehelsa noe som er helt i tråd med myndighetenes mål med samhandlingsreformen og ny folkehelselov. At folk tar vare på sin egen helse er en gave til hele samfunnet. I forrige HOF-NYTT ba jeg om tilbakemelding fra innbyggerne om hva slagsutstyr folk kunne være behjelpelig med i forbindelse med en krise.som ansvarlig for en eventuell krise håper jeg at mange forstår viktigheten av å få en oversikt over hva slags utstyr det finnes i vår kommune. Vi fikk tilbakemelding fra 10 personer. Jeg veit at er flere som har utstyr som kan komme til nytte. VENNLIGST SEND OSS EN TILBAKEMELDING! EN RIKTIG GOD SOMMER TIL DERE ALLE! Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Åpningstider i sommer Hof Herredshus / sidebygningen Fom. 16. mai 2012 tom. 5. september 2012 har vi åpent fra kl mandag til fredag. Teknisk sektor har lukket sakebehandlingstid fra kl til tirsdag til fredag. Siste skoledag før ferien: 22. juni Oppstart etter ferien: 20. august Siste dag på SFO før ferien: 29. juni Oppstart etter ferien: 31. juli Siste dag i barnehagene før ferien: 29. juni Oppstart etter ferien: 30.07: (sommeråpen barnehage i Hof - se annonse i Hof-nytt ) Feriestengt Bibliotek i tidsrommet: Opptak og oppsigelse i kulturskolen Elektronisk søknadsskjema for kulturskolesøknad Nord-Jarlsberg kulturskole har hovedopptak med søknadsfrist 1.juni Kulturskolen har nå fått elektronisk skjema før søkning om plass i kulturskolen. Dette vil effektivisere arbeidet med elevopptak. Informasjon og oversikt finner du på kommuns hjemmeside under kultur og fritid/nord-jarlsberg kulturskole. Her finner du også link til elektronisk søknadsskjema. Hvis du er elev i kulturskolen og vurderer permisjon eller skal dette gjøres skriftlig til innen 1.juni. Ta kontakt med kulturskolen om det er spørsmål. Side 3

4 Christina Berg - ny førstekonsulent stab Christina har sine første seks år i fra Tyskland, men er vokst opp i Holmestrand store deler av livet. Har også bodd i Re kommune i en periode, fra , og er nå tilbake i Holmestrand. I dag er Christina samboer, har to ungdommer i huset på 15 og 17 år. Bare der ligger det utfordringer i hverdagen. Foruten dette, er det en hund og tre katter. Siden hun bor landlig til rett ved skogen, er mye av fritiden preget av mange turer i skog og mark. En hund er med på å bidra til turer i all slags vær, sier hun. Arbeidsoppgaver primært i kommunen er å ta vare på den politiske samarbeidet med stab og politikere, dette innebærer utvalgsmøter, kommunestyremøter og vedtaksføringer. Tett oppfølging fra begge sider er viktig for å bevare alles interesser i Hof kommune. Dette passer henne fint, siden hun har lenge vært politisk engasjert. Hun har nylig tatt en bachelorgrad i markedsføring med spes. innen Human Resource, og var klar for nye oppgaver. Yrkespraksis er variert, hun har også ti år fra Color Line i utenriksfart og sist en kortere periode i Sykehuspartner. Christina synes Hof fremstår som er spennende og intim kommune, som både ligger sentralt og idyllisk til i landskapet. Hun gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver det innebærer, som en god representant for Hof kommune. Lars Olav Bøe - ny medarbeider på landbrukskontoret -en mann i sin beste alder, sivilagronom fra Holmestrand, gift og har tre barn i alderen år. Kommer fra undervisningsstilling på Gjennestad vgs, og har ellers lang fartstid fra ulike bistands- og misjonsprosjekter i Afrika. Følgelig begrenset erfaring fra kommune- Norge, men traust skatte- og avgiftsbetaler Spesielt opptatt av globale spørsmål, jordvern, næringsutvikling, oksepløying, kirkeliv, musikk og tunge motorsykler. Blant annet. Flott å kunne jobbe i en liten kommune med nærhet til målgruppa og folk flest. Side 4

5 Boligtilskudd for 2012 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken. Boligtilskudd til tilpasning/etablering Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særligsosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler til kommunens innbyggere.rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen.oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følgesøknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema fås ved henvendelse tilkontaktperson Hege Skalstad Olssen, mandag/fredag tlf Søknadsskjema og orientering finnes også på Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 15.juni Legat Hof Barnefond av gangs utlysning Ovennevnte legat vurderes slettet. Innestående beløp på legatets konto utlyses derfor for tildeling til formål som faller inn under statuttenes punkt 3, som har følgende bestemmelse: "Fondet skal gi hjelp til syke barn og barn med handikap. Fondet kan brukes til innkjøp av nødvendige hjelpemidler for handikappede. Fondet kan også brukes til opplæring i musikk og notelære, eventuelt til innkjøp eller støtte til innkjøp av musikkinstrument." Søknad om støtte fra Hof barnefond kan sendes til: Torgeir Ødegård, Haugantoppen 3, 3090 Hof eller Dag Helge Fjellestad, Hof legekontor, Hofslundveien 6, 3090 Hof. Søknadsfrist Side 5

6 Skolefritidsordningen 2012/2013 Ny plass/endring/oppsigelse av plass for skoleåret 2012/2013 meldes digitalt i vår søknadsportal innen Evt. til e-post: Alle må levere oppmøteskjema SFO for skoleåret 2012/2013. Dette leveres enten ved SFO basen eller i resepsjonen Hof herredshus innen (oppmøteskjema blir delt ut på skolen) Med hensyn til fakturering for august må alle levere innen fristen. De som leverer etter frist, vil bli fakturert for samme grunnlag som 2011/2012. For barn som begynner i august, løper betaling fra 1. august. Oppstart tirsdag Prøveordningen med sommeråpent SFO er evaluert sammen med Hof barnehage.evalueringsmøte viste at ordningen ble kostbar i forhold til antall brukere. SFO vil derfor kommende sommer ha stengt 4 uker i juli slik det står i vedtektene. (barnehagene har stengt to uker, slik de har hatt tidligere) Sommeråpen barnehage Tilbud om sommeråpen barnehage i Hof barnehage i uke 27 og 28 Eidsfoss og Hof barnehage går sammen om tilbudet, og vi er i lokalene til Hof barnehage. Det blir sendt ut eget påmeldingsskjema medio mai til alle som i dag har plass i barnehagene. Bindende betalingsfrist Pris pr. uke kr. 575,- for 1 barn. Side 6

7 Ledige barnehageplasser i Hof kommune Eidsfoss barnehage har ledige plasser både over og under 3 år. Rakkerungen fam.barnehage har ledig 2 x 100 % plass, samt en 40 % plass. Søknad sendes via vår søknadsportal på - selvbetjening Miljøtipset Mer miljøvennlig oppvarming hjemme? Enova har støtteordninger for pelletskamin, pelletskjel, væske/vann varmepumpe, luft/vann varmepumpe, sentralt varmestyringssystem og solfanger. Les mer om de ulike støtteordningene på (velg finanisering - privat tilskuddsordningen) Ryddeaksjon klassene ved Hof skole 10. mai 2012 gjennomføres rydding av kommunale veier og plasser i Hof kommune. Hof kommune er fordelt på 18 forskjellige roder og 6.klassene ved Hof skole plukker søppel slik at vi får en fin og rydding kommune til 17. mai. Vi oppfordrer alle innbyggerne til å hjelpe oss med å holde kommunen vår ryddig og fri for søppel. Takk til Hof skole og elevene i 6.klasse for god hjelp til å få en ren og fin kommune til 17.mai. Side 7

8 Startlån Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblem kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis som toppfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring/tilplasning av nåværende bolig. Det kan også brukes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Hvordan søke startlån? Hof kommune tar imot og behandler søknader om startlån. Du kan søke kommunen om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. Du må sende skriftlig søknad med dokumentasjon til Hof kommune for å få startlån. Den kommunen du bor i eller den du skal flytte til er mottaker av søknadene. Husk å legge med all dokumentasjon da vil saksbehandlingen gå raskere. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller på Husbankens hjemmeside. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån. Søknadsskjema finner du på Her finner du også mer opplysning om startlån. Søknadsfrist Søknader behandles fortløpende. Kommunens ramme pr år er på et gitt beløp som fastsettes etter søknad fra kommunestyret. Når rammen er brukt opp må man vente til neste års tildeling. Søknader om startlån kan Hof kommune motta for behandling fra Søknader som er ufullstendige, eller mangler vedlegg blir returnert. Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Side 8

9 Boligsosial handlingsplan Hof kommune planlegger å legge fram forslag til Boligsosial handlingsplan for hovedutvalgene og kommunestyret før sommerferien. En boligsosial handlingsplan tar for seg boliger og boligtiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Planen skal være et sentralt verktøy i kommunens arbeid med å ivareta sitt ansvar på det boligsosiale området og danne grunnlag for kommunens virksomhet på dette området. 3K - Felles planstrategi Kommunestyret i Hof får planstrategien for de kommende 4 år til behandling den 19.juni. Planstrategien er utarbeidet i samarbeid med Holmestrand og Re, og er felles for de tre kommunene. Dette dokumentet vil være utgangspunktet for revisjonen av de tre kommuneplanene som starter nå i vår. Også dette arbeidet vil skje i et tett 3K-samarbeid. 3K- Felles planstrategi finner du på kommunens nettsider under Nyheter og i resepsjonen på Herredshuset. Side 9

10 KULTURKALENDEREN Verdens aktivitetsdag for aktiv aldring Kl Arr: Hof pensjonistlag Mckinley Black til Eidsfoss (Galleri Gamle Eidsfos / gamle Galleri Fryd) Utstilling på Eidsfos Hovedgård kl Tom Pøhner - maleri Gamle orientalske tekstiler i forstuen. Foredrag om urter ved Gunlaug Riis Aakerholt Pinsetreff / Knivtreff på Eidsfoss Tradisjonelt opplegg. Kontakt: Jørn Stampe Hansen på tlf eller Svein Aakerholt, tlf Stokkeseterstulenfestivalen Arr: Ole Bjørn Bonstad og Lars Stokke Følg med på Facebook for mer info Bli kjent-tur Granåsen i Vassås Kl Arr: Hof Historielag Olabilløp i Vassås Kl Arr: Vassås vel Sommerkonsert i kulturskolen Våle samfunnshus Elever fra kulturskolen Sommerforestilling i Hof kultursal Elever fra kulturskolen åpning av Sommerutstilling på Eidsfos Hovedgård Harald Oredam / maleri og skulptur åpent hver søndag kl t.o.m Side 10

11

12

13 Eidsfoss Musikkfestival og festivalkro Steintreff på Eidsfoss for mer informasjon Hof-toppers 2012 Arr: Hof il mer info på "Sopp- og bærtur" Kl med etterfølgende sammenkomst med Pizzalaging på Granly Arr: Vassås bygdekvinnelag (møt opp på Granly) "Hekta på røtter" bruk av alle slags rotfrukter i Kl matlaging. Tradisjonsmat. Granly Arr: Vassås bygdekvinnelag Julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss kl Ønsker du stand kontakt Aase Kjennerud på tlf / Arr: Kaarby Sanitetsforening Toppturer Du finner kart i Hof-nytt. Napp ut - og bruk det for å finne frem til alle de flotte toppturene Hof IL s turgruppe kan by på. Det er også en konkurranse for barn og ungdom (opp til 16 år) hvert år. Den som har vært på flest topper vinner! Fine premier! Ta med hele familien ut på tur! Side 11

14 Registrering av kulturminner fortsetter som et samarbeid mellom Hof Historielag og Hof kommune. Mange frivillige gjør en stor innsats for å dokumentere hva som tidligere har vært i Hof. Diskusjonene går om hvor den gamle veien gikk og hvor de gamle husene sto. Det har kommet inn bilder av staselige gamle hus som i dag er borte eller ombygget.veiene er lagt om og unge folk vet ikke hvor de gikk før, men det er det mange eldre som husker. Veiene finnes på gamle kart, gamle stier, som var viktige kommunikasjonsmidler, kan det være vanskeligere med. Hof Historielag går til innkjøp av en scanner slik at vi kan få best mulig kvalitet på bildene. Over bringer vi bilde fra Sundbyfoss. Veien vi ser er den gamle Hvittingfossveien, nå Kaarbyveien.Bildet er tatt fra butikken på Sundbyfoss, sist drevet av Kyrkjebø. Butikken lå på ei tomt som gikk under navnet Snuta, i veidelet mellom veien til Hvittingfoss og Hof. Første hus på venstre side er huset til skreddermester Lars Christian Jørgensen som han overtok i Det ble bygget i Skredder Jørgensen var kjent av mange og hadde mange tillitsverv i Hof.Forran huset står det et stakittgjerde, utenfor dette gikk veien til Hof..Neste hus på bildet tilhørte Eivind Goverud.Han drev bensinstasjon og solgte NOR bensin.bensinstasjonen ble nedlagt ca, Han solgte i en periode frukt og bær fra hagen i nærmiljøet. Husene har en fin arkitektur av sin tid, Legg merke til telefonstolpene. Har dere gamle bilder som dere tror er av interesse vil vi gjerne få låne dem for å ta kopi. Dere kan kontakte rodeledere, Aud- Marit Lillehof eller Åse Marie Green. Takk for alle som bidrar i dette viktige arbeidet! Side 12

15 Hvordan komme i kontakt med oss på Nav Hof? Vi har et kontaktsenter på telefon som er gode på å svare på de fleste spørsmål du måtte ha, de kan svare deg fra Brukersenteret ved Nav Hof er åpent alle virkedager fra og her skal vi også prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi har også en postkasse på veggen ute i Hofslundveien 6 om du bare trenger å levere noe utenom åpningstidene våre. Vi anbefaler videre våre selvbetjeningsløsninger på nav.no hvor du finner informasjon om alle områder som Nav dekker. Om du har spørsmål ang pensjon kan du ringe til pensjonstelefonen Nav Hof vil også benytte anledningen til å minne om Jobbsjansen i Tønsberg. Det er en minimesse for arbeidssøkere i Vestfoldregionen. Her har arbeidssøkere en åpen invitasjon til og treffe ulike bedrifter som representerer et bredt spekter av stillinger. Den siste Jobbsjansen før sommeren er 31.mai i Statens Park, bygg D, 1 etg fra Velkommen og ta med CV! Bostøtte skal bidra til å redusere utgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen mens Nav Hof har all kontakt med søkerne i Hof kommune. Søknadsfristen er den 14. i hver måned og utbetaling er den 10. i hver måned. Gå inn husbanken.no og last ned søknadsskjema og prøv bostøtte kalkulatoren som er på siden. Nav Foreldrepenger er et eget valg på kontaktsentertelefonen, de er veldig gode på foreldrepenger og spørsmål rundt det. Nav Foreldrepenger har også en egen Facebook side som kan være nyttig. Der svarer de på spørsmål om svangerskap, fødsel og adopsjon hverdager mellom kl Side 13

16 Fredag 18. mai kommer Mckinley Black til Eidsfoss hele veien fra Berlin, for å gi oss musikk av ypperste klasse! Konserten blir i det nye Galleri Gamle Eidsfos, i Snekkerverkstedet på Eidsfoss (Galleri FRYDs tidligere lokale), og det blir en intim konsertsetting, med levende lys, vin og flotte låter. Mckinley er ei amerikansk singer-songwriter som per i dag er bosatt i Berlin. Hun lager musikk med referanser til Rock, Blues, Soul og Country, er et ess på gitar, og har en stemme som virkelig rører! Hun har et stort internasjonalt publikum, noe som gjør det ekstra gøy å få henne til "verdens minste by". Billetten koster 150,-, og konserten vil begynne Billetter bestilles på tlf: , eller mail: Ønsker du sommerjobb som guide eller museumsvakt på Eidsfoss Vestfoldmuseenes avdeling Eidsfoss søker omvisere over 18 år til helgearbeid f.o.m. lørdag 30. juni t.o.m. søndag 12. august Opplæring i juni. Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger søker museumsvakter og omvisere over 16 år med start i pinsehelgen mai, deretter helger i juni og august, og i juli hver dag unntatt mandager. ta kontakt snarest mulig med Vestfoldmuseene, Hilde W. Stormark, Side 14

17 Er du en av de som er glad i å synge? Kunne du tenke deg å komme sammen med andre som deler den samme interessen? Da synes vi du skulle ta turen til kultursalen på Hof skole på torsdager fra Der samles medlemmene i Skiberkoret til sangøvelse. Vi har en dyktig og hyggelig dirigent og et trivelig sosialt felleskap. Vi er både menn og kvinner i alle aldre. Reportoaret er mangfoldig soim spenner seg over mange genre, og vi får stadig nye spennende utfordringer fra dirigent og noteutvalg. Kontingent er satt til 800 pr halvår. I 2013 er vi 10 år og i den anledning planlegger vi muligens en kortur. Altså skjer det mye i koret vårt..og ikke minst vi har mye godt humør! Synes du dette høres spennende ut? Ta kontakt med korets leder Ragnhild Brotnow på tlf Vi trenger «din stemme!» Eidsfoss Musikkfestival 29. og 30. juni 2012 Eidsfoss Musikkfestival «trøkker til» med Amund Maarud m band som årets hovedartist på Eidsfoss musikkfestival Det lokale blues bandet Tumbel Tunes vil også være et av blues innslagene på årets festival. Programmet for fredag 29. er enda ikke i boks, men endelig program blir offentliggjort så fort det hele er klart. Vi håper musikk-interesserte folk i Hof og omegn setter av denne helgen til en musikalsk opplevelse i Eidsfoss. Festivallunch på Eidsfoss kro lørdag HOBOES spiller Side 15

18 Åpningstider på Eidsfoss i sommer: Eidsfoss Landhandleri AS Sommeråpent alle dager, 9 20 (søndag 10-18) Galleri Gamle Eidsfos & Eidsfoss Turistkontor: Sommeråpent, onsdag - søndag Tlf / Gamle Eidsfoss Kro Sommersesongen er mai september. Hele mai: mandag - torsdag fredag - lørdag (kjøkkenet stenger 21) søndag Hele juni: søndag - torsdag Fredag - lørdag (kjøkkenet stenger 21) Hele juli-5. aug: mandag - søndag (kjøkkenet stenger 21) august: Samme tider som i juni. September Som mai Museet / utstillingen: «Til Elise» følger kroas åpningstider MS Eikern: Se nettsiden for mer informasjon: eller ring Eidsfoss Hovedgård: Nytt av året: Galleri Bua / Grethe Flannum Salg av egne vevde tekstiler, samt annen kunsthåndverk. Åpent i helgene i sommer, samt etter avtale. Skjulet, Bettumverkstedet, Smia, Slottet: Variert åpningstid og åpent på forespørsel. Ta kontakt med de enkelte kunstnere/håndverkere for mer informasjon. Side 16

19 Eidsfos Hovedgård i sommer: Åpningstider i pinsen: kl Utstilling av Tom Pøhner fra Sande med hans malerier, samt utstilling av eldre orientalske tekstiler i forstuen. Det blir foredrag om urter av Gunlaug Riis Aakerholt i hagen. Sommerutstilling: Harald Oredam, skulptur og maleri Åpning av ordføreren kl Åpent hver søndag frem tom kl Deltar i 1000 åpne hager søndag i regi av Norges hageselskap Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger: Ovnsmuseet er åpent lørdag og søndag i juni og august. I juli åpent alle dager kl Mandag stengt. Sesongåpning i pinsen mai (under Knivtreffet). Billettpris kr. 20 Åpent museum og støperverksted for store og små i forbindelse med pinsetreff 26. og og steintreff Åpningstiden: Verdens aktivitetsdag for aktiv aldring Markeres som et åpent arrangement for alle eldre kl Oppmøte: ved Veset Det blir natursti, quiz, mv og enkel servering. Arrangementet er gratis. Har du behov for transport? Kontakt Hof Lions v/ Jon Vågen Arr: Hof pensjonistlag Side 17

20 Stokkeseterstulenfestivalen 26. mai 2012 Fra scenen: Skiberg koret, Vise Menn, Old Neil, Dog & Beggar Band, R & B Band. av dagen og spre budskapet. Mer info vedrørende busstider, scene start osv... følg med på facebook!! «Bli kjent i bygda di» - tur Mandag 28. mai (2. pinsedag) Årets tur går med kjentfolk til Gransåsen og omliggende herligheter. Frammøte kl ved Granly i Vassås. Ta med mat og drikke og ta på gode tursko. Velkommen til vandring! Arr. Hof Historielag Olabilløp 2012 Vassås Vel inviterer store og små racerkjørere til Olabilløp i Åkerholtbakkane lørdag 2.juni. Påmelding fra kl , med start ca Det vil bli kiosksalg og premieutdeling. Vassås vel ønsker Vel møtt! 17. mai i Vassås Vassås vel inviterer til tradisjonell 17. mai feiring på Granly, med tog fra kirken etter gudstjenesten. På Granly blir det kiosk, leker for barna og loddsalg. Vel møtt! Side 18

21 17. mai i Hof Program for dagen: Hof skolekorps spiller på Veset blomsteroverrekkelse av to fra korpset Gudstjeneste i Hof kirke Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus Samling ved Hof Herredshuset Velkommen v/leder Allsang Fagert er landet / Korps Tale og bekransning v/ ordfører Allsang - Ja vi elsker / Korps Toget går fra Hof Herredshus Samling ved Hof-hallen Tale for dagen, underholdning fra scenen, leiker for barna, salg Togrute: Hof Herredshus Grønsetfeltet (Grønsetveien) gangsti til Torshaugfeltet - Veset ned Torshaugveien Frøyasvei hovedveien opp til Hof bo- og aktivitetssenter inn ved HBA forbi eldreboliger, ut på Lindsetveien ved barnehagen og ned til Hofhallen Togoppstilling: Lensmann, Flaggborg, Bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage, Espira, Ungdommens kommunestyre, Hof kommunestyre øvrige innbyggere Ta med bord og stoler Priser i kiosken blir i år økt noe grunnet at deler av overskuddet går til leirskole. Side 19

22 Sommer i Hof Turer og aktiviteter tilpasset forskjellig alder og interesser gjennom-føres i uke 32 og 33. I år blir det et samarbeid med Julie Vega Dahl, kirken, SFO og kulturkontoret. Program deles ut på skolen før ferien, og legges ut på hjemmesiden til Hof kommune så snart det er klart. Førstemann til mølla! - Men husk at påmeldinger er BINDENDE! Det blir krevd inn avgift for de som ikke har gyldig grunn til ikke å møte! TILBUD TIL HOF-FOLK Fra Eidsfos Verks kontor som har åpningstid fra kl mandag - fredag selges det nå pakker med 6 flotte Eidsfosskrus laget av Porsgrunn Porselen. Kjøperen velger selv mellom 9 ulike historisk kjente Eidsfoss-motiver. Pris kr 450,-, i spesiallaget tøynett kr 500,- Et enkelt krus selges for kr 100,- HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

På tur til Røros. Rennebu-dressene har kommet! Nå har vi alle størrelser. Velkommen innom. Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.

På tur til Røros. Rennebu-dressene har kommet! Nå har vi alle størrelser. Velkommen innom. Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2009, 26. febr Årg. 32 På tur til Røros Jorunn Ramsem og hesten Jamte kjørte til Rørosmartnan i forrige uke. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold

INFORMASJON. Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2013 30. mai Årg. 36 Hesten var sentral da det ble invitert til Livsglede for Eldre ved Jutulstuggu på Stamnan. Les mer på side 9. Foto: Dagfinn Vold 1

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer