Kort elevinformasjon skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Kort elevinformasjon skoleåret Voss Folkehøgskule ynskjer deg velkommen som elev! Voss Folkehøgskule er ein vakker skule i gamal vestlandsstil på Seim på Voss, rett utanfor Vossevangen (sentrum), ovanfor Vangsvatnet (ca 20 min å gå). Vi har eit positivt personale og gode, unge, aktive lærarar og spennande linjer. Fantastiske elvar og fjell omkransar Voss og byr på sterke naturopplevingar heile året, både fart og spenning og ro i sjela. Voss gjer deg muligheit til skikøyring i eit av Nord-Europas beste alpinanlegg. Voss har og kafear og butikkar av alle slag, kulturhus med fleire kinoar, bibliotek. Voss har eit aktivt kultur- og friluftsliv heile året.

2 Kart over skulen

3 Kart over Vangen

4 Internat, måltider og fellesrom Internatrom Midtgard Internatrom Jomsborg Internatrom Skulen har to internat med vaskeri og tørkerom: Jomsborg og Midtgard. Vi har 100 sengeplasser fordelt på dobbeltrom og enkeltrom. Viss du ynskjer enkeltrom og /eller bad må du søke om dette. Vi fordeler rom i august. Både enkeltrom og bad kostar ekstra. Se avsnitt om Økonomi. Ganglærarar Lærarane har ansvar for kvar sin internat-gang. Gangråd Kvar gang på internatet har eigen ganglærar og vel ein eigen gangsjef og brannsjef. Gangrådet skal mellom anna få livet på internata til å gli godt. Oppgåver er trivselsfremjande tiltak, organisering av reinhald, drøfting av konfliktar i skulemiljøet, gjennomføre elevkveldar, gjennomføre morgonsamlingar/ord for dagen Peisestova og TV-rommet Peisestova er fellesrommet vårt. Her finn du elevkiosken som vert driven av elevane. TV-rommet er forma med sofabenker i amfi for TV og film.

5 Måltider Frukost: Kvardager og laurdag Sundag Lunsj: Kvardager Middag: Kvardagar og sundagar 1600 Laurdag 1300 Kveldsmat: Kvardagar og sundagar Laurdag Undervisningsrom og salar Undervisningsrom og spesialrom kan du nytte fram til kl Internett Alle undervisningsrom, fellesrom og internatrom har trådlaus internett-tilgang. Økonomi Kostnader Innmeldingsavgifta kroner betaler du når du takkar ja til elevplassen din Opphaldskostnader kroner: kost, losji og undervisningsmateriell, klasseturar Tillegg enkeltrom kroner Tillegg rom med bad kroner Særskilt diett etter avtale med kjøkkenet NB! Dersom du sluttar i skuleåret, må du betale for 6 veker etter sluttdato. Studiereiser / linjeturar Frisport ekstrem kroner: Slovenia, Soca Idrett og friluftsliv kroner: Lanzarote, La Santa Data kroner: San Francisco og Silicon Valley Film kroner: Los Angeles og Hollywood Musikk kroner: New York Folkemusikk kroner: Scotland Trening og helse kroner: Lanzarote, La Santa Innovasjon kroner: San Francisco og Silicon Valley NB! Prisene dekkjar alt unntatt lommepengar. Forbehold om endringar/endelege prisar. Turane skal betalast innan 15. august. Andre kostnader Årskort/skikort, ca kroner (hos Voss Resort) for dei som ønskjer kort eller må ha kort på linja eller i valfaget; gjeld Idretts- og friluftslivslinja, Frisport og skifag/valfag Hovudinstrument kroner for undervisning på ditt instrument; gjeld Musikkelevar Lommepengar Skulepengane betalast den 15. i kvar månad frå september til og med mai, Beløpa er tilpassa lånekassens utbetalingar. Planen får du tilsendt seinare.

6 Forsikring Du er forsikra mot skader/ulykker som hender i samband med skulen sin undervisning og aktivitetar. Dei private eigedelane dine er ikkje dekka av skulen si forsikring. På reise/linjetur må du ha eigen reise- og helse forsikring. (kanskje foreldra dine har allereie?) Funksjonar Hovudlærar Kvar linje har ein hovudlærar som planlegger og koordinerar linjeaktivitetane: Internatleiar/husmor Internatleiar Kiss har ansvaret for drifta av internatet og hjelper til når elevar vert sjuke. Tilsynslærar Tilsynslærar har anasvar frå middag til morgensamling kvar dag. Det er tilsynslærar du skal vende deg til om du har praktiske problem eller spørsmål på ettermiddagstid og i helgene. Tilsynslærar har telefon: fra kl Skulen sitt nummer er: Vaktmester/brannvernleder: Vaktmeister er driftsleder og brannvernleiar Kontoret Og følger opp stort og smått på internatet og er skolens brannmester. Kontoret er ope for elevane og Kontorleiar svarer på spørsmål om lån og stipend mm, leverer ut post, følger opp betaling av skulepengar. Elevråd Elevrådet er fellesorgan for alle elevane, og skal saman med andre råd arbeide for å skape trivnad og gode samarbeidstilhøve på skulen, ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse for rektor, personalråd, lærarråd og styre.

7 Ordensreglar og ordningar Rusmidlar Skulen sine reglar er enkle og sikrar eit godt liv for alle: 1. vis respekt og omsyn 2. ver høfleg og snill 3. møt presis og forberedt 4. hald orden 5. overhald ro-tid 6. ver opplagd og munter 7. ver totalt rusfri Ingen rusgifter/dopingmidlar er lov. Skulen er eit aktivt og kreativt kulturmiljø heilt utan rus med god livsstil i fokus. Du kan ikkje bruka/oppbevara/vere rusa av alkohol eller nokon andre rusmidlar på skulen. Disiplinærutval reaksjonar Skulen har eit eige utval for behandling av disiplinærsaker. Vedtak i disiplinærsaker kan ankes til styret. Sluttar du frivillig eller blir utvist for resten av skuleåret, må du betale skulepengar i 6 veker frå sluttdato. Bryt du ordensreglane / har stort fråvær / ikkje betalar skulepengar / ikkje fylgjer opp ansvarsoppgåvene dine kan rektor utvisa deg for kortare / lengre tid, i verste fall for resten av skuleåret, eller avgjere andre reaksjonar. Frammøte, fråvær og permisjon retningslinjer Du må delta. All undervisning er obligatorisk. Dette gjeld også alle aktivitetar / skulearrangement / eksterne samarbeidsprosjekt / turar etc. Alt fråvær vert ført på vitnemålet. Fråvær vert ført i dagar og timar. Etter søknad kan noko fråvær godkjennas utan at vi reknar fråvær. Du må søkja på førehand for å få godkjent permisjon utan fråvær. Blir ein elev bortvist føres fråvær for perioden. Ro på skulen etter kl Dersom du ikkje skal overnatte på skulen må du gje beskjed til skulen.

8 Litt av kvart Besøksordning Gjester kan overnatte på ditt internatrom. Bur du på dobbeltrom, må du gjere avtale med den du bur saman med. Gjester fylgjer skulen sine reglar. Billige prisar. Vask og reinhald Alle elevar vaskar romma sine sjølve og held dei i orden, og deler ansvaret for å halde korridor, trapper, dusj og toalett reine og ryddige. Klesvask og tørking Det er to vaskeri på skulen. Bruk av vaskemaskin er inkludert i skulepengane. Arbeidsgrupper/ kjøkkenteneste Gul Garde Avfall Alle elevane er med i ei arbeidsgruppe to til tre veker i løpet av skuleåret: «Gul Garde» for kjøkkenarbeid og anna reinhald på skulen. Vi har avfallssortering: bio-boss, papp/papir, metall og anna avfall. Oppbevaring Syklar Ski og brett Emballasje Skytevåpen oppbevarast i sykkelskur setjas i to skistaller / prepperom / tørkerom oppbevarast i i kott på rommet eller eigne rom og ammunisjon oppbevarast i eigne låste våpenskåp Skulerute hausten 2014 August 24 sundag skulestart September 27 haustfest for elever og foreldre/familie Oktober 6-13 sundag - måndag haustferie November 8-9 laurdag & sundag elevstemne uke 46, 47, 48 reiseveker Desember 16 juleavslutning heimreise skulen stengjer kl 12 Skulerute våren 2015 Januar 6 tirsdag skulestart skulen opnar 5 jan kl 17 Februar laurdag-måndag vinterferie Mars 28- laurdag påskeferie April -8 -onsdag påskeferie skulen opnar 8 apr kl 17 Mai 1-3 fredag-sundag fri 15 avslutningsfest avslutning 16 laurdag avreise skulen stengjer kl 12 NB! Datoane viser fridagar frå og med til og med. Merk: forbehold om endringar

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG!

VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Til deg som skal være elev ved Namdals folkehøgskole 2015/16 VI GLEDER OSS TIL SKOLESTART OG TIL Å TREFFE DEG! Vi har nettopp tatt en tårevåt avskjed med årets kull og du er kanskje i gang med eksamen?

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

«Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08

«Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08 «Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08 Vennskap: Det er et år hvor dere vil få oppleve gleder og sorger, samhørighet og frustrasjoner. For mange blir de vennskapene

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer