Velkommen til Tiller videregående skole Skolerute Skolens tilbud Skolens ledelse Kontaktlærere...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere..."

Transkript

1 Innhold Velkommen til Tiller videregående skole Skolerute Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) / Helsetjenesten... 8 Skolens rutiner for oppfølging av opplæringslovens 9 a Underveisvurdering elevsamtaler samarbeid med foresatte... 9 Skolens pedagogiske plattform... 9 Fravær / fri / slutte i fag eller studieprogram Varsel om manglende vurdering i fag og /eller fare for nedsatt karakter i orden.. 11 Biblioteket og bokavtale Gratisprinsippet Stipend og lån Skoleskyss Parkering Elevrådet Operasjon dagsverk Fotografering og publisering av bilder Skolebevis Dokumentasjon Adresseendring Eiendeler og bokskap Datamaskin / IT-systemer og tilgang Nødsituasjoner Forsikring Skademelding Røyking på skolen / Røyking i skoletiden / Rusplan for Tiller videregående skole Rydding i skolens fellesområder Ordensreglement for Tiller videregående skole IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Sør-trøndelag fylkeskommune Egenmeldingsskjema for elever ved fravær Avtale om rusmiddelkontroll Avtale om rusmiddelkontroll Kontaktinformasjon Termininndeling Skoledagens ordning Skjema for avkryssing og signatur

2 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Tiller vgs tilbyr en god kultur for vurdering, veiledning og gode relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø som ivaretar elevenes behov, både faglig, sosialt og kulturelt. Vi ønsker å videreutvikle gode arbeidsvaner, gode samarbeidsformer, medbestemmelse og gjensidig respekt mellom elevene og skolens personale. Grunnlaget for læringsmiljøet er at det utvikles et samspill preget av menneskelig likeverd, respekt, toleranse, rettferdighet, selvstendighet, ansvarlighet og samarbeid. Opplæringa og arbeidsmiljøet på Tiller videregående skole er preget av stort mangfold. Skolen har tilbud for bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, medier og kommunikasjon, studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse og tilpasset opplæring. I tillegg har skolen et voksen- opplæringstilbud, innføringstilbud for flerkulturelle elever, teoritilbud for lærlinger og et tilbud om yrkessjåførsertifikat klasse C/E. For mange av dere som nå begynner på den videregående skolen for første gang, er det viktig å være klar over at dere nå starter med egen yrkesutdanning eller forberedelse til videre utdanning. Dette representerer vesentlige forskjeller i opplæringsmålene i forhold til grunnskolen. Det legges derfor stor vekt på at opplæringa skal gi både faglig og sosial kompetanse for framtidig yrke og utdanning. Skolens elevrådsarbeid er viktig, og alle elever utfordres til å støtte opp om dette arbeidet. Det er et formalisert samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådsstyret. Røyking og annen bruk av tobakk, herunder snus, er ikke tillatt brukt i skoletida, uavhengig av sted. I dette skrivet er det samlet en del opplysninger som dere har bruk for. Les heftet godt og spør gjerne skolens personale om det er ting dere lurer på. Vi ønsker dere lykke til med skolearbeidet. Vi vil gjøre det beste for at dere skal få et godt skoleår. Med hilsen fra hele personalet. Tiller, Mari Elin Øksendal rektor 2

3 SKOLERUTE Uke Antall dager Elevenes fridager m.m dager 34 5 dager Første skoledag: mandag 18. august 35 5 dager 36 5 dager 37 5 dager 38 5 dager 39 5 dager 40 5 dager 41 0 dager Fri mandag 6. - fredag 10. oktober (høstferie) 42 5 dager 43 5 dager 44 5 dager 45 5 dager 46 5 dager 47 5 dager 48 4 dager Fri fredag 28. november (felles studie- og planleggingsdag) 49 5 dager 50 5 dager 51 5 dager Siste skoledag før jul: fredag 19. desember 52 0 dager 84 dager 2015 Uke Antall dager Elevenes fridager 1 0 dager 2 5 dager Første skoledag: mandag 5. januar 3 5 dager 4 5 dager 5 5 dager 6 5 dager 7 5 dager 8 0 dager Fri mandag fredag 20. februar (vinterferie) 9 5 dager 10 5 dager 11 4 dager Fri onsdag 11. mars (felles studie- og planleggingsdag) 12 5 dager 13 5 dager 14 0 dager Fri mandag 30. mars - fredag 3. april (påskeferie) 15 4 dager Fri mandag 6. april (2. påskedag) 16 5 dager 17 5 dager 18 4 dager Fri fredag 1. mai 19 5 dager 20 3 dager Fri torsdag 14. mai (Kristi Himmelfartsdag) + fredag 15. mai 21 5 dager 22 4 dager Fri mandag 25. mai (2. pinsedag) 23 5 dager 24 5 dager 25 5 dager 26 2 dager Siste skoledag: tirsdag 23. juni 106 dager Totalt 190 dager 3

4 SKOLENS TILBUD Program for bygg- og anleggsteknikk Vg1 bygg- og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk Program for helse- og oppvekstfag Vg1 helse- og oppvekstfag Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 helsearbeiderfag Program for medier og kommunikasjon Vg1 medier og kommunikasjon Vg2 medier og kommunikasjon Vg3 medier og kommunikasjon, påbygging til generell studiekompetanse Program for service og samferdsel Vg1 service og samferdsel Vg2 salg, service og sikkerhet Vg2 transport og logistikk Vg3 yrkessjåførfag Program for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag Vg2 og Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Gruppe for elever med tilrettelagte opplæring Innføringstilbud for flerkulturelle elever Lærlinger som tar fellesfag 4

5 SKOLENS LEDELSE Rektor Skolens lederteam Eksamensansvarlig Informasjonskonsulent Teamleder kontoradministrasjon Teamleder tegnspråktolker Teamleder STO Driftsleder Ledende renholder Bibliotekansvarlig Leder ressurssenteret Mari Elin Øksendal er skolens pedagogiske og administrative leder. Mari Elin Øksendal, rektor Grete Kvaal, assisterende rektor Espen Johannessen, fagleder elevtjenesten Arnt Sigurd Solberg, kvalitetsleder Roar Hansen, avdelingsleder BA Wiggo Sunde, avdelingsleder MK Sissel Sandvik Holm, avdelingsleder HO Nina Elgåen Olsen, avdelingsleder SS Lene Strandli, avdelingsleder ST, realfag Elisabeth Kristoffersen, avdelingsleder ST, språk/samfunnsfag Jofrid Jensen Astrid Hesselberg Håvard Sotberg Tone Myran Tore Nerheim Edgar Gaustad Hildrun Vatslag Greta Nordhammer Arnt Hølås 5

6 KONTAKTLÆRERE Vg1 bygg- og anleggsteknikk Arne Furunes Atle Haga Arne Hoel Larsen Roar Monsen Vg1 helse- og oppvekstfag Sissel Kvam Unni Klokkervold Berit Konstad Anne Krogstadmo Vg1 medier og kommunikasjon Edvard Mølmen Romar Reppen-Gjelseth Vg2 byggteknikk Edgar Magne Hansen Dagfinn Ilstad Anders Jensen Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk Roger Tanem Børge Weiseth Vg barne- og ungdomsarbeiderfag Bente Bleivik Randi Johnsen Vg2 helsearbeiderfag Ann Karin Solberg Vg2 medier og kommunikasjon Erlend Bolstad Aud Toril Osmoen Sørgård Vg3 medier og kommunikasjon Camilla Bø Vg1 service og samferdsel Erlend Bergh Therese Holmes Engdal Kristin Strøm Lund Kjell Gunnar Vassdal Vg2 salg, service og sikkerhet Mariann Synøve Berg Roar Davidsen Vg2 transport og logistikk Vidar Kirksæther Svein Solbakken Arne By Årbogen Vg3 yrkessjåførfag Torleif Sørgjerd Vg1 studiespesialisering Damir Budimlic Tone Lindgaard Lars Korsnes Svein Petter Waterloo Gyri Rasmussen Magnus Berg Johnsen Vg2 studiespesialisering Silje Karin Storvig Monica Haaseth Innføringsklasse for flerkulturelle elever Heidi Grøtan Kathrine Minsaas Vg3 studiespesialisering Marthe Holmvik Berit Kuvås Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Grethe Jenssen Anne Sandø Spesielt tilrettelagt opplæring Therese Dybdahl Inge Hanshus Lisbeth Grandetrø Hølås Tore Nerheim Lærlinger Grete Kvaal 6

7 Hver elev har en kontaktlærer, og kontaktlæreren har ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene som gjelder for den enkelte elev. Kontaktlærer har blant annet ansvar for å følge opp den enkelte elev med jevnlig kontakt gjennom hele året: Bygge relasjoner til elever og foresatte gjennom jevnlig kontakt. Innkalle og gjennomføre minimum 3 elevsamtaler i året, hvorav minimum en sammen med foresatte for elever under 18 år. Følge opp elevenes skolemiljø, og individuell vurdering og veiledning av kontakteleven. Følge opp elevenes fravær og sjekke elevenes dokumentasjon. Varsle elevene og foresatte(elever under 18 år) om stort fravær og manglende grunnlag for vurdering. Elevmedvirkning Informasjonsmøte Ta i mot henvendelser om behov for individuell tilrettelegging ved prøver og eksamen. Kontakt med elevtjenesten ELEVTJENESTEN Elevtjenestens oppgave er å gi elevene veiledning og råd. Tjenesten skal være til hjelp for rektor og skolens øvrige personale i arbeidet med å løse de sosialpedagogiske og spesialpedagogiske oppgavene ved skolen. Elevtjenesten skal hjelpe og veilede elevene med bl.a.: Yrkesog utdanningsrådgiver Rådgiver Spesialpedagoger Yrkes- og utdanningsrådgivning Veilede om videre skolegang Personlige og/eller sosiale forhold Formidle kontakt med eksterne hjelpeinstanser Oppfølgingstjeneste (OT) ved avbrudd i skolegang Jomar Kvithyll Marit Brekk Hans Ivar Myran og Oddbjørn Veum Oppfølgingstjeneste (OT) Minoritetsrådgiver Merete Faugstad, OT-veileder Runa Bostad, rådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 7

8 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Fylkeskommunen har egen PP-tjeneste som elever kan ta kontakt med og søke hjelp hos. PPT gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Kontaktpersoner for Tiller videregående skole: Tale Tennfjord Ekker ( ), Unni Løvseth ( ) og Inger Marit Hindseth ( ). HELSETJENESTEN Skolens helsesøster er Nina Stiklestad Holmen tlf / Hun har kontor på rom 249 (2. etasje) og kontortid mellom kl og Helsetjenesten er gratis, og det er ikke nødvendig med timeavtale. Skolens personale har taushetsplikt. SKOLENS RUTINER FOR OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVENS 9 A (OM ELEVENES PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ) I følge opplæringslovens 9 a, skal alle elever ha rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Skolen skal ta hensyn til trygghet, trivsel, helse og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø. Det vil si å sørge for at elevene ikke blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Skolens definisjon på krenkende atferd er: Om en elev opplever å ha blitt utsatt for krenkende atferd, så skal skolen forholde seg til elevens opplevelse av situasjonen, og ta tak i aktuell sak ut fra dette. Om skolen får kjennskap til slike forhold, vil skolen ta kontakt med aktuell elev, og handle ut fra de opplysninger skolen får i aktuell sak. Om dette er en sak som viser seg å være en 9a sak, eller kan komme til å bli en 9a sak, vil aktuell elev samt foresatte bli kontaktet av skolen for en orientering om de rettighetene som ligger i at skolen oppretter en sak. En slik sak vil munne ut i et enkeltvedtak, med de rettigheter dette gir for aktuell elev. Det er skolen som har ansvar for å ordne opp i slike saker, og dette vil bli gjort gjennom et tett samarbeid med aktuell elev og foresatte. Om elev eller foresatte ber om tiltak vedrørende opplæringslovens 9a, skal skolen behandle saken ut fra forvaltningsloven 2, det vil si med en klagerett på 3 uker. Denne klageretten gjelder også om skolen ikke gjør noe med klagen innen rimelig tid. 8

9 UNDERVEISVURDERING ELEVSAMTALER SAMARBEID MED FORESATTE I følge opplæringslovens 3-11 skal underveisvurdering brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf Eleven har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med kontaktlæreren om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene. Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med halvårsvurderingen uten karakter, jf. 3-13, og i forbindelse med samtalen med foreldrene etter 4-4. Skolen ønsker et godt samarbeid med elevenes foresatte. Foresatte vil bli invitert til samarbeidsmøte i begynnelsen av skoleåret. Videre i året inviterer skolen til enkeltsamtaler. Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen når som helst. SKOLENS PEDAGOGISKE PLATTFORM Skolens pedagogiske plattform finner dere på skolens hjemmeside. Der finner dere også informasjon om konsekvenspedagogikk som brukes på Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet. 9

10 FRAVÆR / FRI / SLUTTE I FAG ELLER STUDIEPROGRAM Fravær Elever og foreldrene til ikke myndige elever skal i følge opplæringslovens 20-4 få varsling om elevens fravær. Eleven har selv ansvar for å følge opp eget fravær - se ordensreglement for Tiller videregående skole. Fri fra opplæringen 4.13 i skolens ordensreglement: "Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Fri fra undervisningen kan innvilges, men elever kan ikke kreve å ta ut ferie i skoletiden. Når elever får fri, har eleven plikt til å tilegne seg pensum som har blitt gjennomgått på skolen mens eleven har hatt fri." Organiserte aktiviteter som treningsleirer og korpsturer bør legges til skolens ferier. Det skal alltid søkes skriftlig om fri eller organisert studiearbeid i god tid på forhånd. Alt fravær skal føres, med unntak av organisert studiearbeid. Se forskrift til opplæringsloven 3-47 om føring av fravær i videregående opplæring. Elevene kan normalt ikke kreve å få fri til ordinære feriereiser. Det kan likevel foretas individuelle vurderinger dersom det foreligger vesentlige sosiale årsaker eller andre særlige forhold. Når det gjelder fri til organisert aktivitet og organisert studiearbeid, vises det til forskriftens Elev som overveier å slutte i fag eller studieprogram Eleven skal ikke slutte i fag eller studieprogram uten å ha fått veiledning av yrkes- og utdanningsrådgiver. Siste frist for å avslutte fag er 1. februar. Elevtjenesten skal alltid kontaktes når en elev er i ferd med å slutte på skolen. Elevtjenesten skal sørge for at eleven får rådgiving/veiledning før han/hun eventuelt slutter. Dette må gjøres slik at eleven skal være best mulig bevisst konsekvensene av sine valg. Hvis en elev slutter på skolen etter 1. oktober, bruker han/hun et år av skoleretten. Det gjøres også oppmerksom på at studielån/stipend opphører ved sluttdato. 10

11 VARSEL OM MANGLENDE VURDERING I FAG OG/ELLER FARE FOR NEDSATT KARAKTER I ORDEN OG ATFERD Varsel om manglende vurdering i fag og/eller fare for nedsatt karakter i orden og atferd blir sendt elektronisk til elever og foresatte. Dette krever at dere har en «digital postkasse». Foreløpig er det kun Altinn som kan være «digital postkasse», og post vil bli levert digitalt kun til dere som er registrerte brukere. Dere vil samtidig få en SMS på telefonen med beskjed om at det er kommet et varsel fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. Frist for lesing av varsel digitalt er 2 dager. Varselet sendes automatisk i papirform dersom det ikke leses innen fristen. De som ikke har digital postkasse, vil få papirbrev levert i postkassen som tidligere. BIBLIOTEKET OG BOKAVTALE Biblioteket ligger i 1. etasje med inngang fra kantina. Ansvarlig: Greta Nordhammer tlf Utlån For å kunne låne bøker må du ha gyldig skolebevis. Lånetiden er 14 dager på faglitteratur og 4 uker på skjønnlitteratur. Du er selv ansvarlig for det du låner på biblioteket. Tapte bøker må erstattes etter veiledende pris. Regning for bøker som ikke blir betalt blir sendt til inkasso etter to purringer. Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene. Skolebøker Skolebøker får du utlevert i biblioteket etter avtale med kontaktlærer når skolen har startet. Du må signere bokavtale før du får bøkene (også foresatte må signere hvis du er under 18 år). Avtalen finner du på kontrakter.stfk.no. Her skal avtalen signeres digitalt (nettsiden er klar ca. 1. august). Åpningstid Åpent hver dag fra kl Innlevering av bøker og utstyr gjøres fram til kl. 1530, etter kl i skolens resepsjon. Biblioteket har periodevis stengt i skoleferier. 11

12 GRATISPRINSIPPET I følge opplæringslovens 3-1 siste ledd: Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter. I praksis betyr dette: Når det gjelder utstyr - annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha skal utgiftene holdes innenfor rammen av det ikke-behovsprøvde stipendet som elevene får fra Lånekassen. Unntak er personlig verneutstyr, som dekkes av skolen. Gratisprinsippet omfatter alle aktiviteter i skolens regi. Studieturer og ekskursjoner er eksempler på dette. Skolen kan ikke kreve egenandel fra elevene for slike reiser. Det kan imidlertid arrangeres innsamling av midler til slike turer, for eksempel via søknader om prosjektmidler, ungdomsbedrifter, salg av elevarbeid eller andre artikler eller reelt frivillige gaver. Skolen har utarbeidet konkrete retningslinjer og prosedyrer for planlegging, gjennomføring og finansiering av studieturer/ekskursjoner for å sikre at gratisprinsippet blir ivaretatt. Du finner retningslinjene og kan lese mer om dette på under "For elever". 12

13 STIPEND OG LÅN Lånekassen yter stipend og lån til skolens elever og søkes via Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Det er ikke behovsprøvd, men det må likevel søkes for å få stipendet. Har du ungdomsrett og har søkt opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole, er det enkleste å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Ved å si ja til elektronisk kommunikasjon, får du de fleste statusoppdateringer og påminnelser på e-post. Når Lånekassen har behandlet søknaden din, får du en avtale om støtte sendt hjem i posten. Du må signere (også foresatte, hvis du er under 18 år) og sende den inn til Lånekassen for å få pengene. Er du over 18 år, kan du også signere avtalen om støtte med BankID, hvis du samtykker til elektronisk kommunikasjon Du må begynne på skolen før første utbetaling kommer på konto. Etter den første utbetalingen overfører Lånekassen pengene direkte til kontoen din den 15. i hver måned. Siste utbetaling i skoleåret er 15. mai for elever og 15. juni for lærlinger. Den første utbetalingen hvert halvår vil være litt større enn de neste. Får du utstyrsstipend, vil du få hele beløpet utbetalt sammen med første utbetaling. Vær oppmerksom på at skolen melder fra til Lånekassen når elever har stort fravær. Dersom du har et for stort fravær, kan Lånekassen stoppe utbetalingene til deg. Skyldes fraværet sykdom, kan du beholde støtte for en periode. Dette krever legeattest. Enkelte kommuner gir stipend til elever etter behovsprøving. Det finnes legater det er mulig å søke støtte fra. Ta kontakt med rådgiver dersom du er interessert. 13

14 SKOLESKYSS Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Det er merket av på svarkortet fra inntakskontoret (vigo-brevet) om du har rett til t:kort. Det er AtB som har ansvaret for utstedelse av skolekortene i Trondheim. Skole t:kort inneholder 2 turer pr. dag. Det er ikke gyldig i helger og skoleferier. Søknadsskjema finner du på Send inn søknadsskjema så snart som mulig, så får du kortet første skoledag. Du som har t:kort fra forrige skoleår, fortsetter å bruke det - men husk at du likevel må søke. Ta godt vare på kortet! De som har krav på skoleskyss, men som er enslig forsørger for barn som skal leveres dagmamma/barnehage, kan søke om å få refundert penger for skyssutlegg i stedet for å få t:kort. Refusjon blir beregnet etterskuddsvis etter billigste offentlige reisemåte. Kontakt skolens resepsjon for søknadsskjema. Elever i praksis som er mer enn 6 km fra bosted, skal bruke t:kortet eller får svippkort (klippekort) som skal benyttes i praksisperioden. Dette bestilles via kontaktlærer. Elever hjemmehørende i andre fylker, må selv søke hjemfylket om refusjon av skyssutgifter. PARKERING Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser og oppfordrer elevene til å benytte offentlige transportmidler. Elevene skal kun parkere på elevparkeringen som er på den øverste raden nærmest Tiller distriktpsykiatriske senter (10 plasser). Elevoblat kjøpes i ekspedisjonen og koster kr 20. Besøkende må oppgi bilnummer i skolens ekspedisjon for elektronisk registrering. Les mer om parkering på vår hjemmeside. 14

15 ELEVRÅDET Opplæringsloven gir elever rett til medbestemmelse i skolehverdagen. Dette skjer blant annet gjennom møter i elevens basisgrupper, samarbeid mellom lærer og elev, tillitselev og elevråd. Det er viktig at elevene bruker muligheten til å påvirke skolesamfunnet. Nærmeste kontaktperson er kontaktlærer eller elevrådets kontakt, Espen Johannessen. OPERASJON DAGSVERK Operasjon dagsverk (OD) er instituert av elevenes organisasjoner, og støttes av Kunnskapsdepartementet. En skoledag brukes til humanitært hjelpearbeid. Elevrådet har fattet vedtak om deltakelse i OD. Det er opprettet en OD-komité som består av elever, som samarbeider med lærere og rektor. Aksjonsdagen dette skoleåret er 30. oktober, og internasjonal uke er oktober. Inntektene fra årets aksjon går til jenter og utdanning i Malawi og Etiopia. FOTOGRAFERING OG PUBLISERING AV BILDER Skolen vil gjerne fotografere elever og publisere bilder både internt og eksternt (for eksempel i dette infoheftet, på hjemmesiden, facebooksiden og i trykksaker). Samtykke må innhentes fra elevene etter åndsverklovens 45C. Samtykket kan trekkes tilbake i ettertid. Hvis du synes det er greit at vi publiserer bilder av deg i skolesammenheng, krysser du av for det på skjemaet bakerst i heftet. 15

16 SKOLEBEVIS Alle elever og ansatte ved Tiller videregående skole skal gå med skolebeviset synlig i undervisningstiden. Beviset gjelder også som utlånskort på biblioteket og som kopierings- og utskriftskort. Det fungerer også som nøkkel til skolens verksteder og klasserom. Skolen ordner med fotografering og utsteder skolebeviset. Hvis du mister skolebeviset, må du bestille nytt hos IKT-avdelingen. Dette koster kr 50. DOKUMENTASJON Kopi av kompetansebevis/vitnemål fra private skoler, eller skoler utenfor STFK, leveres i resepsjonen ved skolestart. Hvis du mister kompetansebevis eller vitnemål utstedt hos oss, kan du bestille duplikat i skolens resepsjon. Dette koster kr 200. ADRESSEENDRING Adresseendring i løpet av skoleåret må meldes kontaktlærer eller resepsjonen straks. Det kreves kopi av bekreftelse fra folkeregisteret eller bekreftelse fra huseier dersom du flytter på hybel (for eksempel kopi av kontrakt). EIENDELER OG BOKSKAP Elevene har selv ansvar for sine eiendeler og eiendeler utlånt av skolen. Det gjøres oppmerksom på at skolen ikke har erstatningsansvar for bortkomne eiendeler. Skolens elever får tilbud om bokskap. Registrering gjøres gjennom kontaktlærer. Eleven har selv ansvar for å skaffe seg lås til eget skap (se skolens hjemmeside om godkjente låser). Skolen har ikke ansvar for eventuelle innbrudd i elevenes bokskap. 16

17 DATAMASKIN Elever som starter på Vg1 vil få utlevert personlig bærbar datamaskin ved skolestart. Mer informasjon om ordningen og elevens plikter og rettigheter er sammenfattet på STFK sine nettsider Kontrakt signeres digitalt på kontrakter.stfk.no når nettsiden er klar ca. 1. august. Elever som starter Vg1 medier og kommunikasjon vil få tilbud om leasing av MacBook Pro fra Tiller videregående skole. Kontrakter og mer informasjon vil bli gitt ved skolestart. Leie av datamaskin/mac koster for tiden kr 946 pr år og dekkes av utstyrsstipendet. IT-SYSTEMER OG TILGANG Elevene vil få tilsendt brukernavn og passord via SMS etter 2. inntaket. Dette gir adgang til STFK sin digitale læringsplattform, samt pålogging mot datamaskinene som er i nettet. Skolen benytter It s Learning som læringsplattform og som informasjonskanal mot elever. Det tilbys foreldretilgang til foresatte for elever under 18 år. Se («Om oss» - «For foreldre»). Følgende informasjon vil bli presentert der: Periodeplaner for alle fag Vurdering - underveisvurdering og sluttvurdering samt adferd og orden Oversikt over fravær i alle fag Det bes om at elev og foresatte sjekker fravær og annen informasjon jevnlig. Feilført fravær må påklages til kontaktlærer innen 14 dager. Dersom det oppstår problemer med adgangen til skolens digitale læringsarena, må elev eller foresatte (for elever under 18 år) ta kontakt med kontaktlærer. Utskrift- og kopitjenesten er tilgjengelig via skolebeviset. 17

18 NØDSITUASJONER Nødsituasjoner vil bli håndtert med utgangspunkt i skolens beredskapsplan. Beredskapsplan og en orientering om skolens nødutganger vil bli gjennomgått med elevene ved skolestart. Prosedyrer ved brannalarm ligger også på («For Elever» og «Nødsituasjoner»). FORSIKRING Alle elever er i skoletida kollektivt ulykkesforsikret i Gjensidige. Ta kontakt med faglærer dersom skade oppstår. Elevenes personlige datamaskiner er forsikret gjennom STFKs egen forsikringsavtale. Ta kontakt med skolens IKT-kontor ved skade på maskin. Forsikringen dekker ulykkesskader som inntreffer på direkte vei mellom hjemmet og skole/undervisningssted og innenfor skolens område i ordinær skoletid under lek, idrettsutøvelser, utflukter, bedriftsbesøk og lignende som foregår i skolens regi ved opplæring i bedrift, når det inngår som et ledd i undervisningen på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet på direkte vei mellom to undervisningssteder SKADEMELDING Ved enhver skade som medfører kontakt med helsevesenet skal det fylles ut skademelding av lærer sammen med eleven. Meldingen leveres i resepsjonen. Dette for å få dekket eventuelle utgifter av NAV og forsikring. Hvis det ved sykdom/skade er behov for midlertidig drosjetransport, må eleven ha legeerklæring som bekrefter dette. Skolen dekker transporten dersom behovet varer minst en uke (5 skoledager). Legeerklæring og timeplan leveres i resepsjonen. Tapt/skadet-melding for personlig datamaskin leveres skolens IKT-kontor. 18

19 RØYKING PÅ SKOLEN / RØYKING I SKOLETIDEN Røyking og all bruk av tobakk, herunder snus, er forbudt på skolens område både ute og inne. Elevene skal være tobakksfrie i skoletiden, uavhengig av sted (tobakkskadeloven gjeldende fra 1. juli 2014). RUSPLAN FOR TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Bakgrunnen for denne planen er skolens ordensreglement, pkt 5.6 som handler om bruk av, og/eller være i besittelse av, alkohol og andre rusmidler. Tiller videregående skole skal være et rusfritt område. Skolen skal aktivt jobbe forebyggende, og i en hver sammenheng ha en klar holdning til rus. Skolen har klare rutiner for hvordan vi agerer overfor elever som ruser seg, eller elever som skolen mistenker ruser seg. Skolen skal gi ut informasjon til elevene ved skolestart. Der er disse rutinene nøye beskrevet, med informasjon om de konsekvenser bruk av rusmidler kan gi. Se sidene i dette informasjonsheftet. Som en del av skolens rusplan samarbeider skolen med bl.a. nærpolitiet, og med andre instanser der dette vil være naturlig. Skolen vil gjennom skoleåret ha ulike aksjoner, bl.a. i samarbeid med politiet, for å opprettholde et rusfritt miljø ved skolen. Elevrådet vil årlig ha ulike tema/aksjoner om temaet rus. RYDDING I SKOLENS FELLESOMRÅDER Avdelingene har en ryddeplan for inne- og uteområder. Koster, spader og søppelsekker er plassert bak verkstedet ved driftsavdelingen. 19

20 ORDENSREGLEMENT FOR TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Generelt om reglementet Ordensreglementet er hjemlet i opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd. 2. Formålet med reglementet Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Tiller videregående skole er en kombinert skole som ønsker å være en inkluderende skole. Skolen vil ha et mangfold av elever som skal omgås hverandre med respekt. Elever og ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø på skolen, og den skal være fri for mobbing, vold, rasisme og diskriminering. For å få til dette må hver og en stå for følgende: Menneskelig likeverd - Alle blir tillagt samme verd, uavhengig av kjønn, kultur, tro, prestasjoner m.m. Respekt - Elever og ansatte må behandle hverandre med respekt. Dette bidrar til at arbeidsmiljøet blir best mulig for alle. Dette oppnås best dersom en er godt forberedt, har med seg nødvendig utstyr til arbeidsdagen og unngår unødvendig fravær Toleranse - Vise andre mennesker samme respekt som en ønsker for seg selv, anerkjenne andres syn og meninger. Rettferdighet - En og samme handling, væremåte eller prestasjon, skal føre til lik behandling, bedømmelse, straff m.m. Selvstendighet - Ta egne beslutninger, standpunkter og valg ut fra de kunnskaper, egenskaper, erfaringer og innsikt som den enkelte har. Ansvarlighet - Stå for egen atferd og ha vilje til å ta konsekvenser av den. Finne mulige løsninger på selvforskyldte problemer. Samarbeid - Samhandling og kommunikasjon som middel til å få en bedre skole for alle. Dersom noen av skolens elever eller ansatte føler seg behandlet på en måte som gjør at hverdagen blir vanskeligere, kan skolens konfliktråd brukes for å løse opp uoverensstemmelser eller konflikter. Skolen vil gi elevene faglig kompetanse slik at læreplanmålene i de ulike fagene skal kunne nås. Skolen vil tilrettelegge opplæringen i henhold til OLL 1.2. Et viktig mål for Tiller videregående skole er å skape og ha et godt samarbeid mellom skole, elev og hjem. Det samme gjelder skolens nærmiljø og annet samfunns- og arbeidsliv. Tiller videregående skole er miljøsertifisert og følger de krav til standard for avfallssortering. Skolen ønsker å ha en miljøprofil. Dette for at omgivelsene skal fremstå som rene og hyggelige. Alle skal bidra best mulig til at inne og utearealene er fri for avfall. Det er satt ut egne esker for papiravfall i alle rom. Disse skal brukes til papir som kan resirkuleres. 3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5: Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen. Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 20

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer