HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET"

Transkript

1 FERIE FOR ALLE 2013

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 09 Samarbeidspartnere og bidragsytere 10 Erfaringer og tilbakemeldinger 11 Eksempler: Glimt fra landet rundt 14 Resultater og tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Aktivitetsrapporten 2013 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Foto på forsiden: President Sven Mollekleiv med familie i Halden. Foto: Lene Franco-Steimler Frivillige i Nordland Røde Kors sørger for at en deltaker trygt kan rutsje ned taubanen! Foto: Henriette Kjærstad UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2014 På seiltokt med Christian Radich i samarbeid med MøllerGruppen. Foto: Olav Gjertviksten Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2014 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Kontaktinformasjon Kristina Rickfelt, seniorrådgiver oppvekst 2

3 Humanitære behov Lei av å være fattiglus! Sitat, «Gutt 15» Over hele den vestlige verden ser vi at de sosiale forskjellene øker. Også i Norge vokser det fram nye klasseskiller. De som lider mest under dette er barna. Dette bekreftes gjennom vinnerinnlegget av Aftenpostens Si;D-konkurranse; «Det store feriepresset». «Lei av å være fattiglus!», skrev «Gutt 15», og skapte stor debatt om hva som er nødvendige goder i barns oppvekst. «Gutt 15» skriver at det er flaut og kjipt å komme tilbake på skolen uten å ha vært på ferie mens alle vennene reiser hele tiden. Han beskriver en oppvekst hvor han tar del i hverdagens bekymringer på grunn av morens svake økonomi. - «Hun er verdens beste mamma», skriver han. «Jeg er stolt av henne, hun står på og har god utdanning. Likevel har vi alltid lite penger, for det er så mange regninger». Han fortsetter: - «Mamma har vært trøtt gjennom hele min barndom, jeg er så lei av å ha en trøtt mamma som aldri har penger, selv om hun jobber masse. Jeg skulle ønske at mamma fikk en ny jobb med bedre lønn, en lønn som det er mulig å leve av, men mamma har valgt å jobbe med å hjelpe andre. Vi har mat og jeg får stort sett det jeg trenger, jeg er ikke fattig slik som barn i Afrika, men det er så kjipt aldri å ha råd til noe som helst, utenom det vi virkelig trenger!» «Gutt 15» sin beskrivelse av egne oppvekstkår stemmer godt overens med funnene i rapporten «Fattigdom og levekår i Norge» (2012) fra NAV. Her er kunnskapen vi har om hva det vil si å vokse opp i familier med dårlig råd samlet. Rapporten gir et urovekkende bilde av virkeligheten for disse barna. Generelt har norske barnefamilier hatt en sterk velstandsøkning og opplever stor materiell trygghet og svært gode levekår. Samtidig har forskjellene blitt større. Rapporten viser at fattigdom slår ut på barnas sosiale deltakelse. Barn fra lavinntektsfamilier oppgir at de oftere opplever seg upopulære, sjeldent inviterer med seg venner hjem, flytter ofte og er forhindret i å delta i fritidsaktiviteter på grunn av dårlig råd. Dette understøtter funn gjort av Telemarksforskning på oppdrag fra Røde Kors. Her beskrives de sosioøkonomiske forskjellene i oppvekst som vår tids største humanitære utfordring i Norge. Tall fra SSB (2013) viser at til tross for stor politisk oppmerksomhet rundt barnefattigdom, ligger andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt stabilt på Tallet har ikke endret seg de siste seks årene. En av konsekvensene er at mange foresatte ikke har mulighet til å gi barna de sosiale opplevelsene de trenger grunnet familiens svake økonomi. Dette ønsker Røde Kors å gjøre noe med. Røde Kors som humanitær aktør Alle barn har rett til en tilfredsstillende levestandard uansett hvilken familie de blir født inn i. Utdrag fra artikkel 27 i FNs barnekonvensjon FNs barnekonvensjon understreker barns rett til en tilfredsstillende levestandard og til å delta i lek og fritidsaktiviteter. Barn fra lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd. Med Ferie for alle ønsker Røde Kors å ivareta barnas rettigheter presentert i barnekonvensjonens artikkel 27 og 31, ved å legge til rette for ferieopplevelser som gjør at barn fra familier med svak økonomi opplever kulturell og sosial inkludering, uavhengig av foresattes økonomiske situasjon. Barna får mulighet til å reise på ferie sammen med sine foresatte på lik linje med jevnaldrende. 3

4 Målsetting Røde Kors er bekymret for situasjonen for mange barn og unge i Norge, og har derfor gjennom Telemarkforskning kartlagt hvilke omsorgsutfordringer som preger barn og unges oppvekst i Norge. I rapporten kommer det tydelig frem at sosiale ulikheter rammer familier med svak økonomi, dårlig helse og lav utdanning. Det kommer også frem at det er den samme gruppen barn og unge som er i en utsatt posisjon når det gjelder alle de tre dimensjonene. Rapporten fremhever betydningen av sosial inkludering i tidlig alder for å redusere risikoen for sosial eksklusjon i senere alder. Dersom en ønsker å bidra til at barn og unge som lever i familier med ulike livsbelastninger skal få bedret sin situasjon, er det nødvendig at også foreldrenes situasjon bedres. Røde Kors er derfor opptatt av å gi helhetlige tilbud til familien, og bidra til at familien kan skape gode opplevelser sammen. Ferie for alle er det eneste ferietilbudet av sitt slag i landet, og det at hele familien blir invitert med på ferieoppholdet gjør tilbudet unikt. Målsettingene om å bidra til nettverksbygging, sosial utvikling og opplevelse av mestring, kulturell inkludering, samt å bidra til å styrke familiebånd, muliggjøres ved at flere familier fra samme nærområde inviteres med på ferieoppholdene. Flere distrikter har gjennomført evalueringer etter sine ferieopphold og fått tilbakemelding fra både barn og voksne om at nettopp disse målsettingene blir nådd. Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid. Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter, og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele familien. Evalueringsskjema, sommerleir Østlandet Røde Kors. 4

5 Målgrupper Ferie for alle er et tilbud til familier som har så begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser for sine barn. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferie for alle henvender seg i hovedsak til familier som har minst ett barn i alderen seks til tretten år. Røde Kors har i tillegg noen ferieopphold for barn og ungdom opp til atten år. Det er viktig for Røde Kors at barna reiser i følge med foresatte, slik at de får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste. Røde Kors arrangerer allikevel også noen ferieopphold hvor barn reiser uten følge av foresatte, fordi livssituasjonen noen ganger taler for at dette er det beste for barna. Alle opphold arrangeres og ledes av frivillige i Røde Kors. Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser som er i kontakt med målgruppen for å sikre at det er familiene med størst behov som får tilbud om ferieopphold. Ut og kjøre ribb er stas for store og små. Foto: Lene Franco-Steimler. Beskrivelse av ferieoppholdene Mange har vært på ukesopphold på ett av Røde Korssenterne, andre har reist på ferieopphold til lokale feriesteder. Noen har også deltatt på turer til utlandet. Ferie for alle er ett av satsningsområdene i Røde Kors, og aktiviteten vokser i takt med behovet i samfunnet. Etter en behovskartlegging i 2011, kom det til syne et behov for å gi et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. Røde Kors er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, og alle ferieopphold har derfor minimum tre overnattinger. Dette er et av flere grep for å sikre at familier som deltar på Ferie for alle faktisk opplever en ferie fremfor en helgetur. Tid er et viktig nøkkelord for Ferie for alle, og familiene skal oppleve at det er tid til å være sammen. Hundesledetur og isfiske i vinterferien. Foto: Nord-Trøndelag. 5

6 Når og hvor skjer ferieoppholdene? Ferieoppholdene har blitt arrangert i alle skolens ferier og i alle landets distrikter. Totalt har det blitt arrangert 50 ferieopphold, fordelt på både Norge, Sverige, Danmark og Island, både til lands og til sjøs. Det har vært vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie. Oppholdene har vært gratis for deltakerne, og alle har tilbragt noen aktive feriedager sammen med sin familie og/eller jevnaldrende. Spesielt ønsker vi å trekke frem Ferie for alles juleferier. Tre distrikter gjennomfører juleopphold, og totalt 137 barn og voksne feiret jul sammen med 17 frivillige og seks ungdomsdelegater. På juleoppholdene får familiene oppleve tradisjonsrik julefeiring sammen med andre familier i samme livssituasjon. Det blir arrangert juleverksted, innhenting av juletre, kanefart, pepperkakebaking, aking, langrenn, scooterkjøring og mye lek og moro. Julaften blir feiret med tradisjonsrik julemat tilpasset alle behov, og kvelden avsluttes med julenisse og gang rundt juletre. GLEDER ANDRE: Odd Arne Rikardsen i Overhalla Røde Kors er en av pådriverne for å bidra til at noen som trenger det kan få feire jul sammen. Foto: Bjørn Tore Ness Frivillige Å vokse opp i fattigdom er stigmatiserende, og å måtte delta på gratistilbud fordi du må, og ikke fordi du velger det, kan være vanskelig for mange. At Ferie for alle organiseres og gjennomføres av frivillige er viktig både for barna og for de voksne. En gutt skrev i et evalueringsskjema: «Noe av det som er så bra med Ferie for alle er at her vet jeg at folk ikke får betalt for å være sammen med meg. De er her fordi de har lyst!». Dette viser at frivillighetens bidrag til trygge og gode oppvekstsvilkår verken kan eller bør erstattes av offentlige eller private tjenester. Mange barn og unge føler seg glemt av det offentlige. Viljen til samarbeid med offentlige tjenester kan være lav. I et evalueringsskjema fra en mor står det: «Vi er en familie som har vanvittige mye møter og legetimer o.l for begge barn og oss voksne. Det er mye som skjer på hjemmebasis og veldig liten tid til hverandre, til å gjøre koselige ting. Så en sånn ferie og avbrekk i hverdagen betyr alt». Alle ferieopphold ledes og arrangeres av frivillige ferieledere. Dette er voksne som ønsker å gjøre en forskjell for familier som ikke har de samme mulighetene for ferieopplevelser som andre. De frivillige blir rekruttert gjennom annen Røde Kors-aktivitet, gjennom stands og vervingskampanjer, samt gjennom Ferie for alles næringslivssamarbeid. Feriene er fylt av aktiviteter, så man må like å leke, og generelt være glad i å være sammen med barn og voksne. Ingen frivillige skal opptre som terapeuter eller behandlere, men som medmennesker som bryr seg. Dette er et viktig konsept i Ferie for alle. Den som er frivillig i Ferie for alle velger å bruke en hel uke av egen ferie for at andre skal ha det fint. Likevel fremhever mange at det å delta som frivillig i aktiviteten gir mer enn det koster. Følelsen av å kunne være med å gjøre en forskjell er viktig, og historier fra frivillige som denne forsterker dette inntrykket: 6

7 Frivillige i Halden med besøk av både distriktsansvarlig-, nasjonal fagansvarlig for Ferie for alle og president i Røde Kors Sven Mollekleiv. Foto: Lene Franco-Steimler. «Det er spesielt juleoppholdet som gjør sterkt inntrykk. Her kommer barn og foreldre sammen for å feire julen, noen for første gang. En av foreldrene var nedtrykt og sliten de første dagene på grunn av mange utfordringer i hverdagen. Men når hun ser hva ferien gjør med barna hennes, når hun ser gleden i øynene deres over gavene som de mottar på julaften, så slipper hun følelsene løs og uttrykker stor takknemlighet. Dette er kun én av mange lignende historier som de frivillige opplever og som gjør at de - gang etter gang - stiller opp som frivillig på Ferie for alle, år etter år». Frivillig i Vestfold 7

8 Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge Alle som melder seg som frivillig til Ferie for alle i Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors forteller om tilbudet og går gjennom instruks for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for oppvekstaktiviteter: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Omsorg - oppvekstaktiviteter I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale samlinger i regi av hovedkontoret. Krav til frivillige Frivillige på Ferie for alle må levere politiattest gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet 8

9 Samarbeidspartnere og bidragsytere Offentlig tilskudd Røde Kors takker for at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ser verdien i Ferie for alle, og derfor i 2013 økte tilskuddet til kr. 2,5 mill. Den treårige støtten fra BLD har muliggjort en nasjonal satsing for Røde Kors, og har gitt rom for en behovskartlegging og kvalitetssikring som medfører at vi kan tilby et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. Sommeren 2013 kunne Røde Kors melde om rekordmange deltakere på våre ferieopphold. Næringslivspartnere I 2013 samarbeidet Ferie for alle med: MøllerGruppen Caverion Tropehagen Zoo LEGO Canon Avis Hovedsamarbeidspartner for Ferie for alle er MøllerGruppen. Gjennom dette samarbeidet får Ferie for alle både økonomisk finansiering, men minst like viktig, tilgang på gode frivillige. MøllerGruppen dekker full lønn for ansatte som deltar som frivillig i Ferie for alle. For å øke bevisstheten i egen organisasjon rundt samarbeidet, gjennomførte MøllerGruppen også i 2013 «Roadshow»; Møllerforhandlere i Ålesund fikk besøk av nasjonale koordinatorer fra MøllerGruppen og distriktsansatte/frivillige i Røde Kors for å verve flere Mølleransatte til Ferie for alle. Fire MøllerGruppen-ansatte deltok på Ferie for alle i I tillegg til de vanlige Ferie for alle-oppholdene, dekket MøllerGruppen i 2013 deltakelse i Tall Ship Race med skoleskipet Christian Radich for 15 ungdommer som på hver sin måte har hatt en utfordrende oppvekst. Reiseruten gikk fra Riga i Latvia til Szczecin i Polen, fra 27. juli til 3. august. Se bilde på forsiden av rapporten. En frivillig forteller om mestring på Christian Radich: En av deltakerne sto opp to timer før de andre, slik at han sammen med mannskapet skulle få lov til å klatre til topps av riggen. Det med riggen ble en mestringsopplevelse for alle våre ungdommer, da noen som ikke trodde de turte å klatre mer enn to meter opp, virkelig gikk mye lenger enn de hadde trodd. Dette var starten på en flott reise med mestring for våre ungdommer. Caverion ønsker at deres ansatte skal føle seg inkludert i konsernets samfunnsansvar, og ble inspirert av MøllerGruppens modell for frivillighet. I tillegg til økonomisk støtte, får ansatte i YIT mulighet til å delta som frivillige i arbeidstiden. Både lønn og utgifter i forbindelse med oppholdet dekkes av Caverion. Erfaringer fra 2011 har spredt seg godt i konsernet, og for andre år på rad var 20 ansatte klare for å delta i sommerens opphold også i I tillegg gjennomførte 18 ansatte temakurs for omsorg og oppvekstaktiviteter i april. Avtalen med Tropehagen Zoo innebærer både økonomisk støtte, samt utlån av marsvin og kaniner til Røde Kors egne sentre. Dette til stor glede for barn og voksne. Mange barn og voksne har tilbragt regnværsdager på Ferie for alle med LEGO, takket være avtalen med LEGO Norge. Våren 2013 kunne alle oppvekstaktiviteter i Røde Kors, herunder Ferie for alle, søke om LEGO, noe totalt 46 lokalforeninger/aktivitetssteder gjorde. Ferie for alle i Oslo får låne bil kostnadsfritt 50 dager per år av AVIS. Dette muliggjør at frivillige har tilgang til bil under oppholdene, og at de dermed er mer fleksible i organiseringen av aktiviteten. Deltakere og frivillige i Ferie for alle takker også alle næringslivspartnerne som har bidratt med både julegaver og påskegodt til ferieoppholdene. Dette er bidrag som gjør det ekstra godt å feire høytid med Røde Kors. 9

10 Erfaringer - tilbakemeldinger Aktivitetene har vært mangfoldige, og alle deltakere har fått mulighet til å utfordre seg selv i trygge omgivelser. Vennskap er etablert, og sekken har blitt fylt med minner. Foresatte takker for muligheten til å gi barna den tiden og oppmerksomheten de fortjener, og barna synes det er kjempekult å være sammen med familien sin. En forelder skriver: «Det er godt å ha det moro uten å ha vondt inne i seg for pengene man bruker. Deilig å bare nyte og kose oss». En annen skriver: «Barna mine kan også gå på skolen og fortelle venner om ferie. Synes det har gitt barna mine smil på ansiktet». Denne e-posten kom inn til et distriktskontor i forbindelse med påmeldingsfrist. «Har søkt nå. Håper vi får plass, ser hvor mye ungene har hatt nytte av det. Det er faktisk sånn at jeg kan si før og etter Ferie for alle. Tusen takk for at du står på!». I løpet av ferieoppholdene har både voksne og barn prøvd seg i klatrevegg, ridd hest, lært første hjelp, forsøkt isfiske, hundekjøring, slalåm, langrenn, grottevandring, spilt både minigolf, lekt i idrettshaller, fisket, padlet kano, fanget krabber, bygget sandslott, hoppet fra badebrygger, gått fjellturer, hinder løyper, tippepostturer og spøkelsestur. Noen har prøvd svevebaner, høy høydebane, rappellering og heksesprang. De har malt på t-skjorter, bygget LEGO, spilt bingo, vært på «kino» og avsluttet ferieoppholdet med diskotek. Her fikk både barn og voksne utfolde seg i takt med musikken. I løpet av oppholdene oppstår det magiske øyeblikk: På sommerferieoppholdet på Savalen fikk to familier så god kontakt at de avtalte at storesøster i den ene familien skulle fungere som storesøster for en jente i en annen familie. Allerede på oppholdet startet jenta på 8 år å fortelle om den nye storesøsteren. De skulle fortsette å ha kontakt etter oppholdet. Dette er familier som i utgangspunktet har veldig lite nettverk og familie rundt seg der de bor. De frivillige har også refleksjoner etter endt ferieopphold: Når det gjelder enkeltfamilier, var en av de beste opplevelsene å se hvordan den somaliske familien tok hele ferieoppholdet i bruk, de deltok aktivt på alle aktiviteter, også mor, særlig XXX var en ivrig bader i vannet. Helhetlig sett, var jeg imponert over god interaksjon og samhandling mellom barna. Det virket som om nesten alle barna fant sine likesinnede. Samtidig var det god samhandling på tvers av gruppene. Røde Kors sto for proff organisering og mange gode aktiviteter, særlig RIB-båt og riding opplevdes nok som eksklusive: veldig bra! Men også mer «enkle» aktiviteter som natursti ble godt mottatt. Derfor var en av de beste opplevelsene også at organiseringen gled lett og at deltakerne møtte opplegget med en positiv holdning for meg var det et Ferie for alle-opphold som motiverte til nye frivillighetserfaringer. Gode venner. Foto: Hordaland Røde Kors 10

11 Eksempler: Glimt fra landet rundt Vi har bedt de frivillige skrive ned historier som har gjort inntrykk i løpet av ferieoppholdet. Her kan du lese noen av episodene. Påskeferie i Troms: Der va så mange fine opplevelsa Å se gleda hos di minste då all den nye Lego en kom på bordet i peisestua første kvelden... De flotte små-gluintan som ga mæ all «jeinte-legoen» di fant: Rosa brikka, lilla brikka, og sånn cirka 20 små plastikkhundekvalpa! Og nån hesta, då. Snakker om gutta som har greie på forskjellan på jente og gutta, hahaha ;) Det va også veldig morsomt å gjøre ute-aktiviteter, som va planlagt med mange forskjellige posta. Forunderlig å se kordan det å være SAMMEN rundt bålet va d som ga glede hos både voksne og barn. Mammaer som hjalp sine sønna å lage sklie i snøen, småtassa som gikk runde på runde på plassen. Pappaer som fortalte om hvordan kaffen vokste på trærne i hjemlandet og hvordan den ytterste dusken på kuhalen ble brukt som kaffefilter hjemme. Og som delte minnet om kaffen «hjemme». Til tross for at di kom fra ulike land hadde di dette minnet felles: God, fersk, afrikansk kaffe! Det ble ikke bruk for alle postan, men d gikk unna på pølse, kaffe og bålved. Aktiviteten va å være sammen, enkelt og greit ;) Gleda og takknemligheta over di små tingan, di som æ ikke tenke over i hverdagen, det sitt igjen i minnet mitt. Og vil bestandig sitte der! :) Sommerferie i Telemark: Å oppleve barn og voksne padle kano sammen for første gang er ganske spesielt. Å se usikre foreldre og litt redde barn padle seg frem sammen til trygge padletak og sikkerhet og glede i vannet er stort. Gleden av å mestre nye utfordringer som man bare har sett bilder av i aviser er for mange en stor seier, voksen som barn. Å se utviklingen på barn som reise alene på høstferie, først veldig usikre og så veldig varme i trøya i slutten av uka - det gleder et frivillighjerte en masse. Det er jo derfor vi arrangerer Ferie For Alle. Det å kunne gi trygghet og vennskap, opplevelser og varig minner. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk prøve seg på perling da han besøkte Ferie for alle, Telemark Røde Kors sin årlige sommerleir på Eidene, Tjøme. 11

12 Frivillige i Nordland Røde Kors sørger for at deltakerne trygt kan rutsje ned taubanen. Foto: Henriette Kjærstad. Sommerleir i Karalaks i Finnmark På sommerleiren fikk deltakerne lære førstehjelp, delta på ulike friluftsaktiviteter og bli kjent med mye av Røde Kors sitt arbeid i Norge. Klatreveggen i Lemi varre Klatreklubb i Lakselv var ett av høydepunktene. Det var fjelltur, og det var masse bading, særlig i bassenget på leirområdet. Gokart var også populært, det var det ingen som hadde gjort før. Videre var det besøk på brannstasjonen, noe barna syns var veldig spennende og interessant. De lærte for eksempel hva de skal gjøre hvis det brenner i huset, og hvordan de skal behandle brannskader. Det ble et tett program, men det ble også tid til frilek og konkurranser. Det største høydepunktet for mange var nok besøket på 330- skvadronene på Banak. Alle ble tatt veldig godt imot og fikk en grundig gjennomgang av 330 skvadronens arbeid på redningsaksjoner. Alle fikk komme inn i helikopteret og se på alt utstyret. Oppholdet i Karalaks ble avsluttet med kanopadling og grilling. Været var fint og ungene flinke til å padle. Nye vennskapsbånd ble knyttet uavhengig av etnisk bakgrunn, og det var vemodig for alle flotte unger og voksne som var med på leiren å si farvel til hverandre. Ridetur på Island. Full aktivitet i skibakken. 12

13 Ferie for alle med Hordaland Røde Kors på Merket 97 små og store reiste i sommer fra store deler av Hordaland til Valdres. Der var deltakerne ute på vannet i kanoer, robåter og pedalbåter. De badet, lekte vikinger og var på disko både ute og inne. Det ble arrangert konkurranser både i klatreveggen og i bruskassestabling, og mange var på kino. Det ble tur både opp til fjellet Gribbe og til Gol sentrum. Noen ble med med på linedance, fotball, volleyball, bordtennis og bowling, og andre fikk ansiktsmaling, spilte bingo og var med med på trollstien. Dagen i vikingleiren ble det skutt med bil og bue, snekret litt, og både hår og armbånd ble flettet. Jeg er ENsom bryr meg også på Ferie for alle Røde Kors har i to år brukt Røde Kors-dagen, 8. mai, til å løfte temaet ensomhet, og Røde Kors Ungdom gjennomførte våren 2013 den storstilte kampanjen «Jeg er ENsom bryr meg». Røde Kors valgte å knytte denne kampanjen inn i aktiviteten Ferie for alle. Dette fordi vi vet at mange av deltakerne på Ferie for alle kan oppleve ensomhet. Nettverksbygging og sosial inkludering er målsetninger for Ferie for alle, og «Jeg er ENsom bryr meg»-kampanjen kan hjelpe oss å nå disse målsetningene. For å gjøre sommerens ferieopphold så inkluderende som mulig, ble det derfor utviklet egne samvittighetskontrakter for både frivillige, voksne og barn som deltok på Ferie for alle. Buttons og kontrakter ble sendt ut til alle oppholdene, og mange valgte å tegne kontrakt med samvittigheten eller hjertet. 13

14 Resultater og tall I 2013 reiste 2421 barn og voksne på ferie sammen med 475 frivillige på totalt 58 ferieopphold. Mange av de frivillige har deltatt på både to og tre opphold i løpet av året, så frivilliginnsatsen er langt høyere enn antallet gir inntrykk av. Til tross for ferietilbud hele året, er det fortsatt i sommerferien Røde Kors opplever størst etterspørsel. Røde Kors kunne melde om rekordmange deltakere på sommerens opphold. I intervju med NRK Dagsnytt meddelte president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, at kapasiteten var sprengt, og at det var sårt å måtte gi avslag til 700 barn og voksne. Røde Kors har opplevd en økt pågang fra kommuner, noe som viser at Ferie for alle er blitt et kjent, akseptert og trygt ferietilbud familier med svak økonomi ønsker å delta på. NRK besøker Ferie for alle i Halden, og ungdommer som ikke ønsker å komme på Dagsrevyen, får filme i stedet. Foto: Kristina Rickfelt. 14

15 Distriktsoversikt for Ferie for alle 2013 Distrikter Antall deltakere Antall frivillige Antall opphold Østlandsregionen 15 Oslo Akershus Østfold Oppland Hedmark Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord- og Sør-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi egen logopakke. dine logoer og en komplett profilhåndbok til din PC: ferie for alle 2012 Veiviser til riktig logobruk Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

Humanitet. Upartiskhet. Nøytralitet. Uavhengighet. Frivillighet. Enhet. Universalitet

Humanitet. Upartiskhet. Nøytralitet. Uavhengighet. Frivillighet. Enhet. Universalitet FERIE FOR ALLE 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 07 Målgrupper 08 Beskrivelse av ferieoppholdene 09 Frivillige 10 Røde Kors satser på økt

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2013 Integreringsarbeid RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Aktiviteter Flyktningguide 06 Norsktrening 07

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT 2012.

FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT 2012. FRELSESARMEENS AKTIVITETSKORT ÅRSRAPPORT 2012. Frelsesarmeens slumstasjon Oslo ønsker å ha et helhetlig perspektiv i møte med våre medmennesker. Vi forsøker å synliggjøre håp og lete etter muligheter som

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Litt informasjon: Hege er fortsatt sykemeldt, så i hennes stilling er det Øystein som er på mandager og Koko som er på torsdager. Tre bursdager i januar: Thorsten som

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere.

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere. Til alle barneverntjenester i Norge Oslo, 26.04.13 INVITASJON TIL LFB MUSIKKCAMP, 23.06.13-29.06.13 Vedlagt finner dere invitasjon til vår populære sommerleir. Landsforeningen for barnevernsbarn skal for

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer