Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm i betong. Bjarne Buset, informasjonssjef i Gyldendal Sement låser forurensende masser Reduserte utslipp med 90 prosent Les mer side 6 Les mer side 4-5 Les mer side 14 Les mer side Kjølig VEDLIKEHOLD: betong Reduser varmetapet med termisk masse. Les mer side 6 Sverre Fehn: Arkitekten som fortsetter å inspirere Hans arbeider kjennetegnes av avansert materialbruk og bruk av betong. Les mer side foto: NyNOrSk kultursentrum - Bedre tilgang til knust betong Etter flere års tørke, er det nå bedre tilgang til resirkulert betong, som kan brukes i veibygging. Problemet var lenge at det i liten grad har vært tilrettelagt for at produksjon, omsetting og bruk av resirkulert betong kunne bli en rutine, sier Gordana Petkovic i Statens vegvesen. Les mer side FOTO: BAARD MARIUS BARSTEIN ANNONSE ANNONSE Vakkert og evigvarende Les mer om å bygge i mur og betong på våre nettsider MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE

2 2 Oktober 2008 Vår nye onlineportal Utfordringer Den overordnede visjonen er attraktive betongbygg. We succeed if you succeed Attraktiv! Vi hjelper våre lesere til å lykkes Betong får for tiden mye oppmerksomhet og framstår i mange sammenhenger som synonymt med det moderne og framtidsrettede. Den rene, røffe strukturen kombinert med en uendelig formbarhet gjør materialet attraktivt i eneboliger så vel som i store, monumentale bygg. Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde gjennom etableringen av SFI-senteret COIN. SFIsentrene er tildelt forskningsmiljøer som er internasjonalt ledende på felt der også norske industri har demonstrert vilje og evne til utvikling. Sentrene finansieres av deltakerne og Norges forskningsråd. SINTEF er vertsinstitusjonen for COIN og driver senteret sammen med ti bedrifter og NTNU. Den overordnede visjonen er attraktive betongbygg. Det skal utvikles miljøvennlige materialer og løsninger som gir godt inneklima og betydelige reduksjoner i bygningers energiforbruk. COIN er et resultat av en langvarig norsk suksess En virksomhet som fornyer seg, framstår som framtidsrettet, moderne og spennende. Den virker attraktiv på ny arbeidskraft, og er inspirerende for de som allerede er i virksomheten. Det skapes entusiasme og et positivt omdømme. innen betongforskning. Det nære og gode samarbeidet på betongområdet som Norsk betongforening har bidratt til, har vært nøkkelen til den norske suksessen. Samspillet i hele verdikjeden fra undervisning og forskning til utførende og byggherrer, sammen med en felles ambisjon om å skape nytt, har gjort oss internasjonalt ledende. Og det har vært lønnsomt. Det er dokumentert at forskningen i perioden ga en gevinst på 19 ganger investeringene. Vi har skapt konstruksjoner som har vært avgjørende for den moderne samfunnsutviklingen i Norge. Betongplattformene og noen av verdens største bruer hadde ikke vært mulige uten alle nyvinningene innen materialteknologi og konstruksjonsteknikk. Forskning og utvikling Det er altså dokumentert at forskning og utvikling lønner seg, og det er også avgjørende for å kunne henge med i en stadig skarpere konkurranse. En konkurranse som ikke minst gjelder attraktivitet. En virksomhet som fornyer seg, framstår som framtidsrettet, moderne og spennende. Den virker attraktiv på ny arbeidskraft, og er inspirerende for de som allerede er i virksomheten. Det skapes entusiasme og et positivt omdømme. Estetikk og utførelseskompetanse er viktig for å realisere attraktive bygg. Norsk betongforening har i mange år fremhevet god estetikk gjennom tildeling av den prestisjefylte Betongtavlen en utmerkelse som i år går til Gyldendalhuset. Vi prioriterer kompetanseutvikling og har sammen med bransjen innført en ordning hvor det stilles krav om kompetansebevis på ulike nivå hos de utførende bedriftene. Så når Norsk betongforening nå inviterer til Norsk Betongdag, er det igjen grunn til å følge godt med. Målet for dette årlige arrangementet er å spre informasjon om innovative løsninger, forskning og praktisk erfaringer knyttet til bruk av betong som byggemateriale. Norsk Betongdag er en sentral møteplass for engasjerte mennesker fra ulike deler av byggenæringen. Det foregår stadig nyvinninger gjennom store og utfordrende prosjekter, og dette er den viktigste møteplassen for deling av ny kunnskap og erfaringer. Gjør deg attraktiv. Velkommen! BETONG 4. utgave oktober 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Sigurd Gran Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Tonje Robertsen Prosjektleder for utgivelsen: Veronika Skagestad Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, oktober 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Einar Aassved Hansen Forskningssjef, SINTEF Byggforsk, Formann i Norsk betongforening Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Zorro var her

3 Oktober 2008 ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 3 ANNONSE Conform

4 4 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Sement samler forurensede sedim Forurenset sjøbunn er et omfattende problem i flere havner og fjordområder langs norskekysten. Sedimentene i bunnen kan virvles opp og spres til bunnlevende organismer, og til slutt i oss mennesker. Nå finnes det effektive metoder for deponering av forurensede sedimenter. Tom Backe er et stort behov for å rydde opp i Det norske havner, for mange havner har høyere forurensning enn det vi kan akseptere, sier Randi Skirstad Grini, som er avdelingsleder på Trondheimskontoret til Norges Geotekniske Institutt (NGI). Hun forteller at problemstillingen er relativt omfattende, og stort sett gjelder langs hele norskekysten. Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som pålegger kartlegging landet rundt og foretar prioriteringer for hvilke utvalgte havner som skal utredes og undersøkes nærmere. På de mest forurensede stedene lages det planer for utbedring. Randi Skirstad Grini, avdelingsleder, Norges Geotekniske Institutt Nytt land med sement og sedimenter Det finnes flere måter å håndtere forurensede masser på. I Oslo havn benyttet man dyphavsdeponering ved Malmøykalven. Der ble den forurensede sjøbunnen som skulle fjernes deponert i en naturlig fordypning og tildekket med rene masser. En annen metode er å lage strandsonedeponier, hvor man benytter de forurensede massene til utfyllinger. Metoden går ut på at det bygges en barriere i strandkanten slik at de forurensede sedimentene kan mudres opp og plasseres på innsiden. Hvis massen er veldig bløt og har høyt organisk innhold, vil det ta lang tid før grunnen setter seg slik at områdene kan tas i bruk. Stabiliseringsteknologi er basert på at man tilfører sement til den massen som i utgangspunktet er uegnet som fyllmasse. Da forbedres både de fysiske og kjemiske egenskapene til materialet, slik at området kan tas i bruk relativt raskt og den samlede transporten av forurensninger reduseres, sier Grini. Metoden der stabiliseringstek- nologien benyttes, er spesielt aktuell der man både har behov for å mudre forurenset sjøbunn og samtidig trenger fyllmasse. Fra Oslo til Hammerfest Det er flere eksempler på vellykkede prosjekter der metoden er tatt i bruk. Ifølge forskning.no ble ca kubikkmeter forurensede sedimentmasser tatt opp fra havnebassenget i Hammerfest og stabilisert i Hammerfest havn hadde lenge vært regnet som en av de mest forurensede i Norge, og de løse sedimentene som ble tatt opp luktet vondt av både diesel og fiskeavfall. Fylkesmannen i Finnmark fastslo at massene også inneholdt både PCB, PAH og TBT. Innblandingen av sement førte til at forurensningene ble bundet kjemisk og lukten ble borte, samtidig som sedimentene ble så faste at de kunne brukes som byggegrunn. Resultatet er at Hammerfest innen høsten 2008 skal ha fått et nytt og fint kulturhus, bygd på det som en gang var forurensede masser i havnebassenget. Selv om metoden er forholdsvis ung i Norge, hvor det første prosjektet ble gjennomført i Trondheim i 2002, så er erfaringene gode. Vi ser positive resultater der metoden er blitt benyttet. Verdien er kombinasjonen mellom å få ryddet opp i sedimentene samtidig som verdifull ny byggegrunn i sjønære områder gjøres tilgjengelig, sier Grini. Sandvikselva er en flomelv som transporterer mye løsmasser i perioder, sier Christin Kyseth Pet på stedet med en sementblanding. Vinn-vinn på Kadet Den nedre delen av Sandvikselva måtte mudres. De forurensede massene stabiliseres på stedet med en sementblanding, og vil snart danne fundamentet for Sandvikas nye friluftsområde. Politikerne ønsket seg en opprustning av elvebredden, med turstier langs utløpet av Sandvikselva. Havnesjefen på sin side ønsket å mudre de nedre delene av elven, siden båtene Rigmor og Rigfar, som går ut til øyene om sommeren, etter hvert slet med dybden. Summen av disse ideene og ønskene ble til et vellykket miljøprosjekt.

5 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 5 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed enter tersen, leder av prosjektet som gjennomføres i regi av Bærum kommune, hvor forurensede masser stabiliseres tangen Sandvikselva er en flomelv som transporterer mye løsmasser i perioder, sier Christin Kyseth Pettersen. Hun leder prosjektet som gjennomføres i regi av Bærum kommune. Massene som transporteres til den nedre delen av elveløpet er ikke så veldig forurenset i dag, mens massene fra tidligere tider inneholder mye av den organiske miljøgiften TBT. Vi satt ned en betongspunt som danner ny kaikant. Området bak betongspunten tettes for å hindre avrenning, og deretter fylles de forurensede massene oppi. For å stabilisere massene, tilsettes det en sementblanding, fortsetter hun. Når prosjektet er ferdig, er det blitt mudret om lag 5000 kubikkmeter masse. Massene danner fundamentet for det nye friluftsområdet, foto: Svein B. Eriksson/Norcem som blir på over 2500 kvadratmeter. At prosjektet har vært vellykket, hersker det ingen tvil om, siden kommunen på denne måten både har fått mudret, fjernet forurenset masse og skapt nye friluftsområder. I tillegg har prosjektet vært lønnsomt, sier Pettersen. Det var nemlig rimeligere å håndtere massene på stedet fremfor å sende dem til Langøya for deponering. Lav varme i Bjørvika Når betong herder, utvikles varme. Er konstruksjonen massiv, kan varmen bidra til at betongen sprekker. Det er kritisk når man bygger tunnel under vann. Tom Backe Tonje Robertsen I Bjørvika jobbes det for fullt med å knytte Festningstunnelen sammen med Ekebergtunnelen,. Ferdigstilt vil prosjektet gjøre trafikkmaskinen ved Operaen overflødig og åpne byen mot Oslofjorden. Mange av betongkonstruksjonene som benyttes vil ligge under vann, og det er helt avgjørende at disse er tette. Vanlig betong sprekker Når vanlig betong benyttes i massive konstruksjoner, er det en stor fare for at det utvikles så stor varme i herdefasen at konstruksjonen sprekker opp. Å holde temperaturen nede, er derfor helt vesentlig. - Statens vegvesen gjennomførte en FoU-prosjekt på lavvarmebetong før delene til senketunnelen ble bygget. Hensikten var å gi spesifikke krav til betongen i kontrakten med entreprenørene, sier dr. ing. Ian Foto: Statens vegvesen/prosjektfoto Norges første senketunnel slepes inn Oslofjorden. Prosjektet er et Statens Vegvesen arbeidsfellesskap med Skanska og nederlandske Bam og Volker Stevin. Markey i Statens vegvesen. - I en betongkonstruksjon under vann, må man unngå riss og vanninntrengning som på sikt svekker armeringen. Vi kom enkelt sagt fram til en løsning hvor innmalt flygeaske erstattet ca. en tredjedel av sementmengden. Som navnet sier, så fører lavvarmebetong til mindre temperaturutvikling i herdefasen enn i vanlig betong, sier Markey. - Og tunnelen er praktisk talt helt tett, forsikrer Markey. Lavvarmebetong benyttes i alle de tre entreprisene som Bjørvikaprosjektet er delt opp i. Sørengatunnelen er betongtunnelen som skal binde senketunnelen sammen med Ekebergtunnelen. Erik Frogner er direktør i AF Anlegg Samferdsel, som har støpt Sørengatunnelen. Ved å bytte ut prosent av sementvekten med flyveaske, unngår man så høye temperaturer siden herdeprosessen tar lenger tid, sier Frogner. - Vanlig herdetid er 28 dager, men med flyveaske tar herdeprosessen lenger tid og man unngår kritisk høye temperaturer som kan føre til riss- eller sprekkdannelser, sier Frogner. Miljøgevinst For å produsere ett tonn sement, går det med mellom 750 og 800 kg CO2. I lavvarmebetongen med flyveaske er sementforbruket redusert fra normalt 370 kilo til 200 kilo, så miljøgevinsten er betydelig. Se de fineste byggene i Norge Les mer om å bygge i mur og betong på våre nettsider MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE

6 6 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Advarer mot feilaktige fuktmålinger Betongen må være tørr nok før det legges belegg i et nybygg, ellers kan kostnadene fort bli store. Byggforsk etterlyser bedre målekompetanse. Thor Lynneberg typen fuktskade koster veldig Denne mye. Jeg har selv opplevd at beleggene på alle gulv i en hel barneskole måtte rives, betongen tørke og belegget legges på nytt, mens elever og ansatte måtte flyttes til et annet sted. Hele prosessen tok anslagsvis tre måneder. Denne type skader kan altså bli uforholdsmessig dyr, konkluderer dr. ing. Stig Geving hos SINTEF Byggforsk. Det er visse typer skader som går igjen når det gjelder betong. Særlig handler det om gulv der det skal legges et belegg. Det finnes forskjellige typer, som vinylbelegg eller linoleum. Problemet er at noen av disse beleggene er mer fuktfølsomme enn andre. Avhengig av hvilken type belegg du skal ha oppå, skal betongen tørke i varierende grad. Snakker vi for eksempel om et vinylbelegg som skal limes på et betongunderlag, risikerer du blant annet at limet brytes ned i en prosess som heter hydrolyse hvis betongunderlaget er for fuktig. Det innebærer at limet mister sin heft det vil altså ikke lenger Stig Geving, dr. ing. hos SINTEF Byggforsk fungere teknisk. I tillegg har du en helsemessig risiko, fortsetter Geving. Når limet blir fuktig og limet brytes ned, blir det avgitt en del organiske avgasser. Disse kan utgjøre en fare for helsen til de som oppholder seg i bygget. Må måles riktig Jeg har et inntrykk av at de fleste entreprenører tar betongtørking alvorlig, men det er viktig å velge riktig belegg og å vente til betongen er tørr nok. Vanligvis sier vi at betong har et kritisk fuktnivå på rundt 90 prosent relativ luftfuktighet (RF). 100 prosent er helt mettet luft, dvs. at lufta ikke kan inneholde mer fukt. Normalt takler limet 90 prosent RF. Av og til ønsker vi å være på den sikre siden, blant annet fordi det er litt varierende grad av kompetanse blant de som måler fuktigheten i betongunderlaget, sier Geving. I Sverige er det et veldig stort fokus på tørking av betong. De har opprettet utdanningsordninger for folk som skal måle fukt i betongunderlag før det legges belegg på det. Det ville vært en foto: Stig Geving Jeg har et inntrykk av at de fleste entreprenører tar betongtørking alvorlig, men det er viktig å velge riktig belegg og å vente til betongen er tørr nok. Bildet viser limsjikt for vinylbelegg som er gått i oppløsning pga for høyt byggfuktnivå i betongen. fordel om vi fikk lignende opplæringsprogrammer i Norge. Fuktnivået må måles på riktig måte. Det vanlig er at de som legger belegget på gulvet står for denne målingen. De har varierende grad av kompetanse på fuktmålinger. Typisk borrer du et hull i betongen og putter ned en sensor for å måle RF. Det er mange feil du kan gjøre i forbindelse med denne målemetoden, og det er nok dessverre ingen tvil om at det gjøres mye feilmålinger ute på byggeplassene. Postboks 441 Sentrum 0103 Oslo

7 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 7 Embra miljøsement: Riktig sement på riktig sted! Ved Austevoll-prosjektet i Hordaland, er det anvendt Embra Miljøsementt.

8 8 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Fordeler med betong Ved å ha lyse tak eller bygninger, reduserer du varmeopptaket i bygninger. Per Jahren, sivilingeniør og formann i Norsk Betongforenings miljøkomité Det er mange fordeler knyttet til bruken av betong. Her er noen av de viktigste: Vakkert og formbart: En betongkonstruksjon kan gis mange former, form og detaljer ingen andre materialer kan tilby. Vedlikeholdsfritt: Bygger du i mur eller betong, og sørger for riktige bygningsmessige og håndverksmessige detaljer, kan du glemme utvendig vedlikehold i mange år. En betong- eller teglfasade står like bra selv etter 40 til 50 år. Brenner ikke: Mur- og betongkonstruksjoner som er riktig utført og underlagt jevnlig tilsyn i byggets bruksperiode gir meget høy pålitelighet. Råtner ikke: Til tross for enorme fuktskader på vår bygningsmasse hvert eneste år, fortsetter vi å benytte organiske byggematerialer i sterkt fuktutsatte soner. Mur og betong tåler fukt. Er miljøvennlig: Betong og mur kan knuses og benyttes på nytt. Eksponert betong og murverk absorberer CO2 i materialenes levetid. I det amerikanske systemet LEAD, får du poeng etter hvor flink du er til å ta hensyn til miljøet. Det kan for eksempel være at du utnytter massen termisk. Det kan også være at du reiser et lyst tak. Systemet gir altså poeng for en rekke slike faktorer, og på typisk amerikansk vis er det da slik at du kan få et sertifikat på det bygget du har reist, sier sivilingeniør og formann i Norsk Betongforenings miljøkomité, Per Jahren. foto: Heinz Linke/istockphoto Snart kommer grønnere betong Isolerer mot lyd: Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø. Lagrer varme: Mur og betong har stor varmelagringsevne. Utnyttes dette riktig, kan man spare opptil prosent energi. Gir best totaløkonomi: Betong gir de laveste levetidskostnader for veggkonstruksjoner. Kilde: Den norske betongindustrien arbeider med tiltak for å kunne produsere et mindre energikrevende og mer miljøvennlig byggemateriale. Thor Lynneberg I oktober kommer Norsk Betongforenings miljøkomité etter planen med en rapport som tar tak i alle sentrale problemstillinger i forbindelse med miljøutfordringene. Vi håper den kan brukes til et prinsipprogram hvor vi inviterer hele industrien og alle de forskjellige industrigrenene til å utnytte og iverksette de mulighetene vi har, forteller sivilingeniør og formann i Norsk Betongforenings miljøkomité, Per Jahren. Jahren vil ennå ikke gå ut med hvilke konkrete mål de arbeider med. Da risikerer jeg å få komitéen på nakken. Vi vil gjerne sette to streker under svaret først, men poenget er at vi ser store miljømessige muligheter, sier han. Absorberer CO 2 Jahren brenner særlig for gode resirkuleringsordninger. Ikke bare bør betong knuses og brukes på nytt; deler av et bygg kan brukes i en ny konstruksjon. Hvis jeg fikk bestemme, ville jeg sagt at når du bygger nytt, skal du forplikte deg til å resirkulere minst 10 prosent av bygningen hel. Når vi kan lage betong som varer i tre hundre år, bør vi bruke hele konstruksjonen når vi river betongen etter kun tretti eller førti år, sier Jahren. Er du imidlertid nødt til å rive, er det viktig at betongen knuses. Materialet absorberer CO 2. Den knuste betongen kan du la ligge, la oss si et halvt år. Da kan den absorbere mer, og få et ganske stort CO 2 -opptak, forteller han. Miljøsertifikat Jahren ivrer også etter kreative oppfordringer til bedre og smartere konstruksjoner. Han viser til USA, der systemet LEAD brukes til alle offentlige bygg. I dette systemet får du poeng etter hvor flink du er til å ta hensyn til miljøet. Det kan for eksempel være at du utnytter massen termisk. Det kan også være at du reiser et lyst tak. Ved å ha lyse tak eller bygninger, reduserer du varmeopptaket i bygninger. Systemet gir altså poeng for en rekke slike faktorer, og på typisk amerikansk vis er det da slik at du kan få et sertifikat på det bygget du har reist. Senere vil myndighetene stille krav om at ditt neste bygg minst skal ha tilsvarende standard for at du skal få lov til å reise det. Slanke konstruksjoner Også slankere og mer betonggjerrige bygg kan ha noe for seg, mener Jahren. Men han understreker at her er ekspertisen uenige. Det er mer et spørsmål om optimalisering. I prinsippet kan du lage slanke konstruksjoner i betong, og på den måten redusere energiforbruket ved bygging. Dette regnestykket er imidlertid mer komplisert enn som så. Blant annet kan det hende at du reduserer fleksibiliteten i bygget, men at du da samtidig skal ha en høyere styrke og fasthet i betongen noe som igjen krever mer sement. Det viktigste er at du tenker gjennom energieffektiviteten i det du gjør, samt miljø. Det har vi ikke gjort i tilstrekkelig grad tidligere, avslutter Jahren. Hvis jeg fikk bestemme, ville jeg sagt at når du bygger nytt, skal du forplikte deg til å resirkulere minst 10 prosent av bygningen hel. Per Jahren, Norsk Betongforenings miljøkomité,

9 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 9 Østraadt Rør Gruppen og dens medlemsbedrifter er selskaper i Johan G. Olsen (JGO) Betong AS. Betongmatter til Offshore Østraadt Rør gruppen og dens bedrifter er ledende produsenter og sentrale forhandlere av betongprodukter. Som landsdekkende gruppe har bedriftene tradisjoner helt tilbake til 1873 og i alle disse år har våre dyktige medarbeidere kontinuerlig hatt fokus på de mulighetene kundene, produktene og markedet har gitt oss. Kabelkummer i betong En høy servicegrad kombinert med teknisk innsikt, fokus på dokumentasjon og kvalitet på de løsningene en leverer gjør Gruppen til din naturlige samarbeidspartner i de respektive segmentene. Secura trafikksikring i betong Betongens egenskaper i forhold til styrke, tetthet og bestandighet gjør at Gruppen har funnet sine satsningsområder på tvers av bransjesegmenter. VA- systemer i betong Om det er innen Vann- og avløpsbransjen, Offshore markedet, Tele- eller Trafikksikkerhetsløsninger en søker muligheter. Østraadt Rør Gruppen har løsningene. Norsk Betong A/S Prosjekt :17 Side 1 Østraadt Rør Gruppen - Kvalitet tvers igjennom

10 10 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Knust betong til gjenbruk Etter flere års tørke, registrerer Statens vegvesen at det blir bedre tilgang til resirkulert betong. Materialet kan brukes i veibygging. Thor Lynneberg var lenge at det i liten grad har Problemet vært tilrettelagt for at produksjon, omsetting og bruk av resirkulert betong kunne bli en rutine. Rivemassen av betong fant i stedet kortere veier til gjenbruk, små mengder av gangen. Vegvesenet kan ikke bygge to meter vei og så vente på en ny forsyning, forteller prosjektleder Gordana Petkovic i Statens vegvesen. Årlig produseres det mer enn én million tonn knust betong og tegl i Norge, fremstilt av bygge- og riveavfall som leveres til gjenvinning. Bransjeprosjektet RESIBA (RESirkulert tilslag i Bygg og Anlegg), med deltakelse fra Veidekke, Byggforsk, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Leca, Block Watne og BA Gjenvinning, ble etablert Jon Fonnlid Larsen, rådgiver i SFT tidlig på 2000-tallet for å organisere en utredning av muligheter for bruk av resirkulert tilslag. Et nytt regelverk om byggavfall setter dessuten blant annet krav om 60 prosent kildesortering av avfall. Likevel ble det inntil nylig levert kun en beskjeden del rivemasser av betong til gjenvinning. Det var Vegvesenets erfaring, etter at de i 2002 startet FoU-satsingen Gjenbruksprosjektet, som ble avsluttet fire år senere. I forsøkene våre fikk vi prøvd ut og dokumentert gode tekniske egenskaper, men etter at det hele var gjort, viste det seg at det ikke var noe materiale tilgjengelig. Så til slutt fikk Vegvesenet veldig lite igjen for satsingen. Forsiktig optimist Etter at Gjenbruksprosjektet ble avsluttet i 2005, så det altså mørkt ut med tanke på bruk av knust betong til vei- bygging. Det har imidlertid skjedd ting i kulissene. Hovedaktøren i Oslo-området, BA Gjenvinning, har plassert sitt anlegg mer sentralt (Bondkall), og kan melde om en god økning i mengde betongavfall som leveres til gjenvinning. Videre har en revisjon av plan- og bygningsloven gitt likt påbud om praktisering i alle landets kommuner. Det fører til at det ikke lenger skal være like enkelt å dumpe rivebetongen, mener Petkovic. At siste revisjon av Nasjonal Handlingsplan (2007) forhåpentligvis er blitt obligatorisk pensum i landets kommuneadministrasjoner, bidrar nok også til at det blir ryddigere håndtering av riveavfall etter hvert. Det faktum at en aktør som ikke følger regelverket når det gjelder levering av rivebetong kan bli bøtelagt og straffet, fører sannsynligvis til at virksomheten ender i mer kontrollerte former. Miljøpolitisk beslutning Petkovic spør om myndighetene ønsker å bruke resirkulert betong som erstatning for gode steinmaterialer, eller godta at markedet styrer betongavfallet til andre bruksområder. Ulønnsomhet i starten av driften av et gjenvinningsanlegg vil være et hinder, mener hun. Årlig produseres det mer enn én million tonn knust betong og tegl i Norge, fremstilt av bygge- o nylig levert kun en beskjeden del rivemasser av betong til gjenvinning. Dersom vi klarer å etabl bli etablert som et produkt og det hele ville etter hvert kunne gå mer av seg selv, sier prosjektleder Dersom vi klarer å etablere en rutine på levering av betong til resirkulering, ville forbruket og omsetningen øke, resirkulert betong ville bli etablert som et produkt og det hele ville etter hvert kunne gå mer av seg selv. Ser utfordringer Hos Statens forurensingstilsyn (SFT) mener de at gjenbruk kan være en miljømessig god løsning. Alt avfall skal i utgangspunktet leveres til godkjent mottak, men loven åpner for å utnytte ressurser på en samfunnsmessig nyttig måte. Forutsetningen er at bruken ikke medfører fare for forurensning. Betongen må altså ikke inneholde skadelige mengder miljøgifter. I betongmasser fra før 1980 kan det for eksempel forekomme PCB-forurensning fra fuger, murpuss eller maling, dersom miljøsaneringen Vi har godkjente mottak for rene rivemasser med hovedbaser i Oslo og Trondheim. Vi tar prosjektoppdrag over hele landet med siste generasjon foredlingsutstyr. Vi treffes på telefon eller gå inn på vår hjemmeside.

11 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 11 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed På innsiden foto: markus SEidEl/iStOckPhOtO Hvor miljøvennlig er bygg i betong? g riveavfall som leveres til gjenvinning. Til tross for Bransjeprosjektet RESIBA og nytt regelverk, ble det inntil ere en rutine på levering av betong til resirkulering, ville forbruket og omsetningen øke, resirkulert betong ville Gordana Petkovic i Statens vegvesen. ikke har vært god nok, forteller rådgiver i SFT, Jon Fonnlid Larsen. Du bør også være oppmerksom på at betong kan påvirke surhetsgraden lokalt, for eksempel i våtmarksområder. Det er altså ikke fritt fram for gjenbruk, men nedknust betong kan i visse tilfeller være egnet som fyllmasse i vei. Det kommer mange spørsmål til SFT om gjenbruk av betong, men da gjelder det ofte grenseverdier. Aktørene ønsker å vite hvilke grenseverdier som gjelder for ulike, farlige stoffer i betongen før de ikke lenger kan gjenbruke den til gitte formål. Vi styrer jo ikke markedet. Det SFT kan gjøre er å lage klarere kriterier for gjenbruk av betong. Ulike praktisk løsninger må aktørene utvikle selv. Det er imidlertid ikke enkelt, for det er mange hensyn å ta. Både miljømessige, praktiske og samfunns- foto: BAArd marius BArStEiN messige konsekvenser vil spille inn. Der har vi nok en utfordring. Særlig når det gjelder betong som er svakt forurenset, så vidt over bakgrunnsnivåer. Dette er avfall som ikke er veldig farlig, men som heller ikke er rent. Betongmasser kan ikke uten videre gjenbrukes, og det må gjøres konkrete vurderinger av miljøkonsekvenser hvis de skal annet sted enn til godkjent mottak. Ole Krokstrand byggutengrenser.no Det er mange forvirrende påstander omkring byggematerialer og miljøbelastning. Sannheten er at det er måten et byggemateriale brukes på i en bygning som bestemmer hvor mye materialet belaster miljøet i et livsløpsperspektiv. Og utnytter du mulighetene som ligger i å bygge i betong optimalt, kan et betongbygg være det mest miljøvennlige av alle. Sementen som er en betydelig del av betongen har en energikrevende produksjonsprosess, og har i produksjonsfasen et betydelig CO 2 -utslipp. Men de fleste er enige i at det er i bruksfasen at energiforbruket og miljøbelastningen fra et bygg likevel er størst. Produksjonsfasen utgjør en langt mindre del av den totale miljøbelastningen (ofte mindre enn 10 prosent), og andelen blir lavere jo lengre levetid bygningen har. Det unike med betong er likevel at riktig utnyttelse av de tunge materialenes termiske egenskaper kan bidra til en betydelig reduksjon av byggets energibehov i driftsfasen. Beregninger fra SINTEF Byggforsk indikerer at hvis man bygger riktig med betong, kan man for eksempel redusere hele 25 prosent av kjøleenergibehovet for et næringsbygg. Naturmaterialer Dette muliggjør store reduksjoner i CO 2 -utslippet fra en bygning sett over byggets levetid. I tillegg absorberer betongen fra den står ferdig eksponert til den rives og etter hvert knuses en stor andel av karbondioksiden som ble frigjort i produksjonsprosessen av sement. Når også ingrediensene i betong egentlig alle er naturmaterialer, og uten miljøfiendtlige tilsetningsstoffer, vil mange hevde at betong brukt riktig kanskje er det mest miljøvennlige byggematerialet av alle. HALFEN. Når sikkerhet er viktig. Viking Stadion, Stavanger FRIMEDA transportanker system TPA FRIMEDA transportanker består av et innstøpt anker og en ringkobling for løfting. HALFEN står for omfattende kompetanse og rådgivning innen betong, fasade og montasjeteknikk. Med vår lange erfaring som leverandør til betongindustrien er vi overbeviste: det finnes ingen andre alternativ enn optimal kvalitet, høyeste sikkerhet og helt fornøyde kunder. Veiledning fra start til mål med kostnadsfri teknisk rådgivning og support, for å hjelpe deg til å bygge korrekt og i tide, er en selvfølge hos HALFEN. Vi kan forsikre at de beste materialer og den beste servicen er tilgjengelig til konkurransedyktig pris og med en konstant kvalitet. Vår nærhet til våre kunder betyr at vi kan gå inn i alle typer prosjekt med den høyeste kom - petanse. Du kan stole på oss. Uansett. HALFEN sine produkter er kvalitet, sikkerhet og effektivitet for deg og ditt firma. Foto: Bitmap /Kim Laland AI_246x107_HALFEN_Stadion_NO.ind :08:08 Uhr

12 12 Oktober 2008 Sverre Fehn: Arkitektkjempen Hans arbeider inspirerte datidens kolleger, og begeistrer fortsatt oppvoksende arkitekter. Avansert materialbruk og bruk av betong er blant tingene som kjennetegner Sverre Fehns arbeider. Tom Backe Sverre Fehn ble født på Kongsberg i 1924 og er en av våre best kjente arkitekter. Etter å ha utdannet seg til arkitekt ved Statens arkitektkurs i Oslo i 1949, reiste han til Marokko og Frankrike for internasjonale impulser. Fehn studerte hos den franske arkitekten Jean Prouvè og ble blant annet kjent med Le Corbusiers arbeider. I 1952 dannet han gruppen PAGON, sammen med blant andre hans tidligere lærer, Arne Korsmo, hvor fokuset var på ny, modernistisk arkitektur regnes som Fahns gjennombruddsår, da han tegnet Økern aldershjem sammen med Geir Grung. Han er også kjent for den norske paviljongen til Verdensutstillingen i Brussel i 1958, den nordiske paviljongen i Biennaleparken i Venezia og Hedmarksmuseet, som blir regnet som et av hans viktigste verk. Foruten egen arkitektpraksis var også Fehn professor på Arkitektskolen fra 1971 til han gikk av med pensjon i Internasjonalt anerkjent - Fehn har hatt veldig stor betydning gjennom sitt virke som lærer på Arkitekthøgskolen og i kraft av de byggene han har fått oppført. Det var ikke noen tilfeldighet at han fikk Pritzkerprisen i 1997, arbeidene har holdt et høyt nivå sett i internasjonal sammenheng og arbeidene hans har ofte vært vurdert til å være blant det beste som er laget av hans generasjon av arkitekter. Arbeidene brukes fortsatt som viktige eksempler i diskusjoner om kvalitet i vår tids arkitektur, sier redaksjonell medarbeider i bladet Arkitektur N, Einar Bjarki Malmquist. Samarbeid med håndverkere Ifølge Malmquist har Fehn brukt betong på en avansert teknisk og oppfinnsom måte. - Fehn har jobbet mye med konstruksjonens forhold til menneskekroppen, med dimensjoner, tekniske løsninger og fargen i betongen. I paviljongen i Venezia er serien med dragere i taket bare 52 mm tykke. Dagens håndverkere vil gjerne ha slike konstruksjoner på 140 til 150 mm, sier Malmquist, og avslutter: - I tillegg til å være en mester i å tolke livet og oversette det til konstruktive grep, har Fehn alltid vært flink til å snakke med håndverkerne og flink til å få håndverkerne til å skjønne at deres innsats er helt avgjørende for sluttresultatet. Sverre Fehn tegnet Ivar Aasen-tunet, det nasjonale dokumentasjons- og opplevingssentret for nynorsk skriftkultur, i Hovdebygda. Sverre Fehns utmerkelser Pritzker Architecture Prize, 1997 Heinrich Tessenow-medaljen i gull, 1997 Æresmedlem av de kongelige akademiene i København og Stockholm Gullmedalje fra det franske arkitekturakademiet, 1993 Grosch-medaljen, 2001 Anders Jahres kulturpris, 2003 Kommandør av St. Olavs Orden, 1994 Norsk kulturråds ærespris, 1998 Æresmedlem av det norske, finske, skotske, britiske og amerikanske arkitektforbundet. kilde: wikipedia foto: morten langvik Sverre Fehn tegnet ombyggingen av Bankplassen 3 og formga den nye utstillingspaviljongen. BETONGTAVLEN 2008 TILFALLER GYLDENDALHUSET Et unikt byggverk av Sverre Fehn Utdeling av Betongtavlen Seminar Omvisning Tirsdag 14. oktober kl Gyldendalhusets auditorium, Sehesteds plass, Oslo Program og påmelding: En utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. BETONGTAVLEN Prisen deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Dronning Maudsgt. 15, PB 2312 Solli, 0201 Oslo, Tlf:

13 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 13 LOKOMOTIV MEDIA - Foto: Monica Larsen Foto: Nynorsk kultursentrum Lærer å bruke betong Arkitekthøgskolen i Oslo samarbeider med betongbransjen for å gi studentene praktiske erfaringer om betong. Tom Backe Hvert år arrangerer Arkitekthøgskolen i Oslo en workshop sammen med betongbransjen. Syv til åtte større og mindre betongbedrifter har samarbeid med Arkitekthøgskolen og tar imot studentene på en ukes utplassering. Noe av ideen er at studentene skal bli kjent og komfortable med materialet. For betong er jo et materiale nesten alle kjenner fra de satt i sandkassa. Man tror det er så alvorlig og komplisert, men det behøver det jo ikke å være, sier Magne Wiggen, som er professor innen betong, foreleser på Magne Wiggen, professor innen betong, daglig leder MMW arkitekter Arkitekthøgskolen i Oslo og daglig leder for MMW arkitekter. Støper selv Femti til hundre studenter deltar på de årlige workshopene, der studentene løser skoleoppgaver i praksis hos betongbedriftene. En sentral del av utdanningen på Arkitekthøgskolen er semesteroppgavene, som gjerne er prosjekter der studentene tegner boligblokker eller institusjoner. Studentene integrerer de praktiske oppgavene med elementer fra semesteroppgavene, og ser etter aktuelle konstruksjoner eller detaljer som det kan være aktuelt å prøvestøpe. For enkelte elementer i prosjektene, som eksempelvis bord og vasker, kan det også være aktuelt å gjøre prøvestøp i full skala. Betong er et materiale som lar seg forme plastisk, og kanskje det materialet som gjør det enklest å jobbe med organiske former former som man kjenner fra naturen. Betong er nok også det materialet som det er enklest å jobbe med for å lage konstruksjoner, forklarer Wiggen. Flink bransje Wiggen forteller at betongbransjen har vært flinke til å stille opp i prosjektet, og betegner workshopene som positive møter mellom akademia og arbeidslivet. Det er viktig at studentene kommer ut og ser hva de som jobber for arkitektene faktisk gjør. I tillegg blir jo dette et hyggelig avbrekk for studentene, som ikke minst får gode opplevelser og viktige erfaringer for det de skal drive med senere, sier Wiggen. Totalansvar og handlekraft Kruse Smith er, med nærmere 900 dyktige og entusiastiske medarbeidere, en av de største og mest handle kraftige bygge aktørene i Telemark, Agder og Rogaland. Vi har over 70 års erfaring i å oppføre alle typer boligbygg, private og offentlige yrkesbygg. Vår styrke er at vi evner å ta totalansvar for ulike byggeprosjekter fra tidlig idéfase, til utarbeiding, drift og vedlikehold. Kruse Smith satser på spisskompetanse, kunnskapsdeling og utvikling innen vår kjernevirksomhet - Betong. Kruse Smith finner du i Kragerø, Arendal, Kristiansand og Lyngdal i sør, og Forus og Karmøy i vest.

14 14 Oktober 2008 Erfaring En av landets eldste og største uavhengige betongprodusenter Skedsmo Betong AS ble etablert i 1954, og er en av Norges eldste ferdigbetongfabrikker. Som en del av landets største uavhengige betongprodusenter, leverer vi et omfattende sortiment betong og mørtel til forhandlere, entreprenører og privatpersoner. Sentralt plassert på Skedsmokorset, har vi Romerike og Oslo som fremste markedsområde. Etter mer enn 50 år med fokus på kvalitet og kompetanse, har vi etablert oss som et naturlig valg for profesjonelle og private kunder i vårt distrikt. Leveringsdyktighet ALT INNEN BETONG OG MØRTEL Et sikkert valg for profesjonelle kunder og privatpersoner Skedsmo Betong er en levereringsdyktig aktør i et marked med sterk konkurranse. Dette innebærer at vi strekker oss langt for å oppfylle kundens krav og forventninger til kvalitet, pris og leveringstid. Vi fremstår derfor som et sikkert valg både for profesjonelle utøvere og privatpersoner.

15 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 15 Reduserte utslipp fra stålverk Mange sider ved byggebransjen fører til forurensning. Blant annet har utslippene fra stålindustrien som lager armeringsprodukter til betong vært betydelige. Tom Backe Det er ikke lenger enn et år siden at Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana ble anmeldt av SFT på grunn av høyt diffust støvutslipp. Bedriften, som er totalleverandør av armeringsprodukter til det norske betongmarkedet, har investert rundt 300 millioner kroner i et nytt anlegg som vil redusere utslippene av kvikksølv, dioksiner og andre tungmetaller betraktelig. Dette gjør at betongindustrien totalt sett blir renere. Bellona fornøyd Kampen for å rense stålverket i Mo i Rana har vært en fanesak for Bellona. Gleden var Olaf Brastad, styreleder i Bellona derfor stor da det nye renseanlegget sto klart i høst. Stålverket får en reduksjon i utslipp av kvikksølv og dioksiner på hele prosent, og samtidig halveres de diffuse utslippene av støv. Det nye ved smelteprosessen er måten man mater skrapjern inn i ovnen på. Tidligere slapp man en kurv med skrap opp i ovnen. Nå mates smelteovnen kontinuerlig av skrap som er varmet opp på forhånd. Gjennom denne forvarmingen greier man å ta vare på avgassdampen fra kvikksølv i gassform. I den siste delen av produksjonsprosessen går avgassen også gjennom et karbonfilter. Dette er det ingen andre stålprodusenter i verden som gjør. Når det nye Consteel-anlegget i tillegg får energibesparelser på 17 prosent for hvert tonn stål de produserer, er det ikke rart at dette betegnes som et svært vellykket miljøprosjekt et miljøprosjekt også for betongkundene som benytter armeringsjern. Dette er en seier for miljøet, sier styreleder i Bellona, Olaf Brastad. Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana fikk nytt renseanlegget i høst, som gir stålverket en reduksjon i utslipp av kvikksølv og dioksiner på prosent. foto: Celsa Nordic Se til Mo i Rana Omstillingen i Mo i Rana siden stålverket ble nedlagt har vært fantastisk vellykket. Jeg pleier å si se til Mo i Rana, for her har man fått til en industriomstilling som gjør at det er flere arbeidsplasser her enn da stålverket gikk, sa statsminister Jens Stoltenberg til TV Helgeland under åpningen av det nye anlegget. Det blir renere luft og miljø i Mo i Rana men også i hele verden, for dette er miljøgifter som fraktes rundt hele kloden. Den nye teknologien gjør at anlegget kan kalle seg det reneste stålverket i verden, og det bidrar på den måten til en renere betongindustri. Betong mot brann Det brenner mer i Norge enn i de fleste andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Norge er et av de land i verden som registrerer størst økonomisk tap på grunn av branner. En FN-studie konkluderer med at tapene i Norge ligger på rundt 0,25 prosent av BNP, mens de øvrige nordiske land registrerer tap på mellom 0,15 og 0,20 prosent av BNP. Årsakene til dette er flere. Brannspredning som følge av utstrakt bruk av brennbare bygningsmaterialer og konstruksjoner er en av dem. Betong virker brannhemmende: Mur og betong har stor varmekapasitet som kjøler ned brannen, forlenger tiden til overtenning og forsinker varmegjennomtrengning Mur og betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte å hindre brannspredning på Mur og betong gir enkle løsninger med beskjedne muligheter for feil under prosjektering og utførelse Mur og betong gir varig vern mot brann som følge av bestandighet og varige kvaliteter Mur og betong kan normalt rehabiliteres etter en brann Kilder: Aust-Agder Blad NÅ DEKKER CELSA STEEL SERVICE HELE LANDET MED ARMERINGSSTÅL - fra verdens reneste stålverk! 10. september ble det nye prosess- og renseanlegget, til Celsa Armeringsstål, i Mo i Rana offisielt åpnet av statsminister Jens Stoltenberg. CELSA STEEL SERVICE AS Vitaminveien 5 B. Postboks 59 Grefsen, 0409 Oslo. Telefon Fax MILJØBEVISST FOR DIN SKYLD Celsa Steel Service ønsker etter beste evne å bidra til at belastningen på vårt felles miljø skal bli minst mulig. Effektiv produksjon, sikre leveringer og miljøbevissthet må gå hånd-i-hånd. Med tiltakene på stålverket i Mo i Rana og et landsdekkende nett av selskaper er det tatt et kjempeskritt i riktig retning. NÆRHETEN TIL PROSJEKTENE GIR MILJØGEVINST TIL ALLE LEDD I VERDIKJEDEN Kortere transportvei fra stålleverandør til byggeplass betyr mindre belastning på veinettet, lavere drivstoffkostnader og mindre CO2-utslipp. Med alle de prosjektene som gjennomføres i Norge gir dette totalt sett en betydelig miljøgevinst. Til glede for alle. NS-EN ISO ISO 9001:2000 STARTBANK

16 16 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Det gyldne huset Gyldendalhuset ble kåret til årets bygg i 2007, og har fått hederlig omtale en rekke steder. Mange trekker frem betongarbeidene som spesielt godt utført. Men så ligger det også en betydelig jobb bak. Inge Hareide, prosjektleder hos Sverre Fehn AS Tom Backe Det var Sverre Fehn som var arkitekt for Gyldendalhuset. Bygningen gjenspeiler materialer som Fehn har brukt i mange av sine bygninger, nemlig eik, glass og betong. Betongen er ubehandlet og svært lys, noe som er oppnådd ved å bruke hvit Aalborg-sement i betongblandingen. Betongen har vært brukt og blitt bearbeidet på en slik måte at den tåler å stå synlig. For at den ikke skulle bli for trykkende, var det viktig at den var lys, sier Inge Hareide, som var prosjektleder hos Sverre Fehn AS. Han er svært fornøyd med resultatet, men så var de også svært grundige i planleggingsfasen og byggeprosessen. Siden betong er sammensatt av flere bestanddeler, har man mulighet til å påvirke kjemi og utseende. Betong er et flott byggemateriale som gir mange muligheter, men som mange dessverre har negative assosiasjoner til. Det skyldes nok at mange av de mulighetene som materialet gir ikke blir benyttet. Vi hadde et fruktbart samarbeid med leverandøren og entreprenøren av betongen. Det er viktig å ha en god dialog med disse, forteller han. Bjarne Buset, informasjonssjef i Gyldendal Komplisert prosess Den kompliserte prosessen med betongarbeidene på Gyldendalhuset innebar kontroll med alle ledd i produksjonen. Betongblandingen ble kontrollert slik at sammensetningen fikk riktig farge, men også detaljer som at biltankene som skulle frakte betongen ble vasket for å unngå fargefeil i betongen ble undersøkt. Det samme ble volumene på leveransene, for det var avgjørende for et godt resultat at det ble levert stor nok mengde til at det ble en kontinuerlig fin støp. På selve byggeplassen var det håndverkere som forskallingssnekker, elektrikere og jernbindere som skulle følges opp. Det er mange ledd som skal motiveres i en slik prosess, så derfor er det viktig å ha forståelse for alle aktørene som er involvert. Lykkes man med det, kan man også få til ting som man vanligvis ikke forventer, sier Hareide entusiastisk, og fortsetter: Mange aktører har gjort en kjempejobb. Gyldendalhuset ble kåret til årets bygg i 2007, og blir tildelt Betongtavlen I det åpne rommet står en kopi av fasaden til det opprinnelige Forlagshuset i København. Den største utfordringen var kort byggetid på en veldig trang byggetomt, samt at det var press i markedet for levering av beton- gen i den perioden byggeprosjektet pågikk, avslutter Hareide. Fornøyde brukere Jeg personlig trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm i betong, sier Bjarne Buset, som er informasjonssjef i Gyldendal. Han fortel- foto: gyldendal HYDRO VALGTE OSS! VELG OSS DU OGSÅ! Hydro Aluminium Sunndal skal i løpet av gjøre omfattende rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter. Hydro valgte å satse på 3S Prosjekt i Molde som samarbeidspartner i flere av prosjektene. Det er ikke uten grunn at Hydro valgte oss som samarbeidspartner. Betong er ikke et evigvarende materiale, men levetiden kan økes betydelig ved riktig utførte tiltak. 3S Prosjekt har meget solid kompetanse og dybdekunnskap for å behandle betong igjennom hele dens livsløp fra ferskvare støpt på plassen til utstøpt betong under nedbrytning. Noen stikkord over våre tjenester: Design av betongkvalitet/beskrivelser, planlegging av utførelse, kontroll av utførelse (KUT), etterbehandling, utbedring, tilstandsanalyser og vedlikeholdsanalyser m.m. Kontaktperson: Daglig leder Ivar Sæter, tlf , Prosjektadministrasjon Prosjektutvikling Betongteknologi og rehabilitering Kommunal teknikk/planer/ offentlig saksbehandling Branntekniske vurderinger Taksering

17 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 17 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Gyldendalhuset Tildelt Betongtavlen 2008, som blir utdelt i Gyldendalhuset tirsdag 14. oktober. Tegnet av Sverre Fehn. Bygningskomplekset strekker seg gjennom et helt kvartal fra Universitetsgaten til Sehesteds plass. Innvendig er bygget ett stort, åpent rom, med arbeidsplasser som gallerier rundt det overlyste fellesrommet. I det åpne rommet står en kopi av fasaden til det opprinnelige Forlagshuset i København, som også fungerer som møterom. Betongmaterialet er brukt på en måte som understreker helheten og sammenhengen i rommet, mens lyse eikegulv i alle etasjer står fram som en varm kontrast til betongflatene. kilde: - Nå vil folk ha funkis Folks oppfatninger og smak når det gjelder hustyper og boformer er i stor endring, bekrefter Gunn-Helen Øye, trendforsker ved Prognosesenteret i Oslo, Nordens ledende institutt for markedsanalyser innen bygg- og boligmarkedene. - Nå vil folk ha funkishus, og de skal være i mur eller betong. Befolkningens smak når det gjelder boliger har forandret seg radikalt de siste 10 årene. Samtidig har interessen for interiør og bolig vært nesten eksplosiv. Dette kommer også til uttrykk i folks interesse for nye og moderne former for boliger. I tilegg er det slik at urbaniseringsgraden i Norge vokser. Nå skal folk inn til tettstedene, og hvordan kan du bo der? Jo, i en moderne, urban bolig, gjerne i betong. Her er funkishuset et svar på nettopp det mange vil ha, hevder Øye. Unge vil ha betong Hun påpeker også at det særlig er unge mennesker som favoriserer mur eller betong. Når de i trettiårene skal etablere seg med egen bolig, vil et tradisjonelt fortidstrehus som krever oppussing og mye vedlikehold, virke svært fremmed. Det befolkningen nå oppfatter som innovative og moderne boligløsninger, ser man i den nye trenden av spennende boliger i mur eller betong, hevder trendforsker Gunn-Helen Øye. Kiljde: Varsler tøffere tider i betongbransjen Thor Lynneberg foto: gyldendal ler at enkelte var litt redde for at bygget ville fremstå som massivt og stivt. Isteden fremstår den lyse betongen som myk, og kombinasjonen med den lyse betongen og bruken av eik har gitt hele bygget et flott preg som de er stolte av i forlaget. foto: Trond Opstad Etter toppåret 2007 venter ekspertene negativ vekst i byggemarkedet neste år. Det gir utslag også i etterspørselen etter betong. På byggevarebarometeret vårt ser det ut som om bruken av betong vil avta neste år, forteller daglig leder Kjell Senneseth i Prognosesenteret. I fjor var det vanskelig å skaffe nok betong. Nå er imidlertid byggevirksomheten på vei ned i hele Europa, og ikke minst i USA. Vi venter en nedgang i boligbyggingen, og dette skyldes norske forhold. Videre får vi nedgang i flere andre typer bygg, noe som i større grad skyldes utviklingen internasjonalt. Nå er det negativ vekst i byggemarkedet. I år blir det ikke så ille, men det ser ikke lovende ut for neste år. Det kan bli flere prosents nedgang. Nedgangen i boligbyggingen gjelder særlig leiligheter, som til dels bygges i betong. Nedgangen i småhus og eneboliger er mye mindre. Igangsetting av leiligheter kan imidlertid bli mer enn halvert i løpet av et halvår. Det blir betydelig bedre tider for kundene av betongindustrien. Det vil ikke bli leveranseproblemer i det hele tatt de neste par årene, mener Senneseth. -et selskap i Partner-Gruppen din naturlige samarbeidspartner ElementPartner produserer alle typer slakkarmerte betongelementer til industri, bolig, kai, landbruk og veiformål. Selskapet tilbyr totalløsninger som inkluderer prosjektering, transport og montering. Anlegget ligger på Åndalsnes med kort vei til industrikai der store konstruksjoner kan skipes. Vi leverer over hele landet! ElementPartner, Teglverksvegen 18, 6300 ÅNDALSNES, Tlf , Fax ,

18 18 Oktober 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Bedre kjøling med betong Energibehovet til kjøling øker, hvis vi ser på statistikken. Termisk masse utgjør derfor et billig alternativ til et kjøleanlegg. inger ANdrESEN, SENiOrfOrSkEr Utnyttelse av termisk masse er et viktig element innen passiv energidesign, som går ut på å utforme bygningskroppen så bra at varmetapet blir så lavt som mulig. Det er mye å hente særlig i kontorbygg og kjøpesentre, med mye lys og annen internvarme, forteller seniorforsker Inger Andresen, som jobber i faggruppen Energi i avdelingen Bygninger under SINTEF Byggforsk. foto: SiNtEf ByggfOrSk Varmeabsorberende betong kan kutte energikostnadene kraftig. Kjøleanlegget kan i beste fall bli overflødig. Thor Lynneberg Vi kan unngå kjøleanlegg i mange bygg, og ofte vil jo kjøling utgjøre opptil 20 eller 30 prosent av det totale energibehovet. Det er mye å hente særlig i kontorbygg og kjøpesentre, med mye lys og annen internvarme, forteller seniorforsker Inger Andresen, som jobber i faggruppen Energi i avdelingen Bygninger under SINTEF Byggforsk. Utnyttelse av termisk masse er et viktig element innen passiv energidesign, som går ut på å utforme bygningskroppen så bra at varmetapet blir så lavt at vi kun trenger små eller ingen tekniske installasjoner, eller aktive elementer. Det østerrikske kontorbygget MIVA er et eksempel på et passivhus med utstrakt brukt av betong som termisk masse. Energibehovet i dette bygget utgjør 20 prosent av standard. Flere måleprosjekter har dokumentert at energibehovet holder seg lavt over tid, samtidig som brukerne er fornøyde med innemiljøet. Dette er omfattende dokumentert av forskningsmiljøet AEE Intec, som er samarbeidspartner til SINTEF Byggforsk i flere internasjonale prosjekter. Det er viktig at betongen vi benytter som termisk masse ikke er bekledd. Det må være eksponert betong. Det kan vi ofte ha i himlinger i større, flere etasjers bygg. Betongen må ha direkte kontakt med luften i rommet, og den må stå i direkte strålingskontakt med de menneskene den skal varme opp eller kjøle ned. Materialet blir altså et slags varmelager. Energibehovet til kjøling øker, hvis vi ser på statistikken. Termisk masse utgjør derfor et billig alternativ til et kjøleanlegg. I næringsbygg betyr dette selvsagt lavere driftskostnader. Dessuten innebærer det lavere investeringskostnader i bygget. Lite brukt Byggebransjen har i liten grad sett potensialet i termisk masse, mener Andresen. Hun får støtte av sivilingeniør og formann i miljøkomiteen i Norsk Betongforening, Per Jahren: Byggenæringen har ikke fått det nødvendige presset på seg. Det er først nå at folk har vært opptatt av dette. Det har vært tendenser til en byggeskikk hvor store vinduer, masse glass og andre materialer har fått mye plass, og dermed får vi ikke den fulle effekten ut av det. Vi har tenkt veldig lite på at vi kan benytte denne type passive kjølestrategier, fortsetter Andresen i Byggforsk. Det har ikke vært kommunisert at dette er et rimelig alternativ. Det krever egentlig mer tenking i prosjekteringsfasen, for vi må ha et styringssystem som gjør at vi kan utnytte disse temperatursvingningene best mulig. Dette må beregnes, ganske detaljert. Termisk masse Innen bygg handler termisk masse stort sett om bruk av mur og betong, i den hensikt å ta opp og lagre energi. Det spesielle med mur og betong er at de har den rette kombinasjon av varmekapasitet og varmeledningsevne. Disse massene suger til seg og avgir varme i en døgnsyklus, noe vi kan benytte i forbindelse med overgang til natt fra dag eller omvendt. norvegia.indd :46:51

19 Oktober 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet 19 Levering av elementer fritt byggeplass eller ferdig montert, armert og utstøpt råbygg, til fast tid og fast pris For tiden oppfører vi følgende råbygg: var t f Marina f W f y Trveien 139 for Nordic AS ra Lby for Kr ra parby for Holtet P t f relia f y rdtv f Wa a f by I tillegg leverer vi Con-Form elementer til: Z, Set F repr ry f reprenør 1 ten f by Calmeyte 10 f Pr veien 105 for Nor r for S Mveien 10 for y rtec f r f r tor for Cit repr Victrden for Ve AS

20 20 Oktober 2008 Mekaniker MAN-mekaniker Ikke et vondt ord om våre dyktige konkurrenter - men det er nå engang slik at med riktig og godt verktøy, så er halve jobben gjort. For det er kun hos autoriserte MAN-verksteder at du kan nyte godt av våre avanserte og spesialutviklede dataverktøy, og få stilt en rask og sikker diagnose på din MAN. Eller få utført ellers vriene motorjusteringer, nødvendige reparasjoner eller vanlig vedlikehold. Og foran PC-skjermen fi nner du erfarne mekanikere som er spesialister på akkurat din MAN. De kan selvfølgelig fremdeles også mekke på gamlemåten, men siden produktene våre er i kontinuerlig utvikling, så blir gode produkt- og datakunnskaper stadig viktigere. Derfor har vi satt etter- og videreutdanning av våre mekanikere i et skikkelig system; MAN Academy. Trygt å tenke på for deg som er opptatt av å holde hjulene i gang, uten at det gambles med verken trafi kksikkerhet, driftsøkonomi eller komfort. Ha en fi n arbeidsdag du også! Transport worldwide. Powered by MAN. MAN Last og Buss AS

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Mur, betong og miljøbelastning Forsidebilde: arkitekt Kristin Jarmund Arkitekter AS De fleste er enige i at

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING VI I BA GJENVINNING JOBBER HARDT FOR Å GJENVINNE KVALITETSTILSLAG FRA ASFALT OG BETONG BA Gjenvinning driver kommersielle gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet?

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Byggets miljøbelas tning Livsløpet for et bygg deles inn i ulike faser: Produksjonsfase Byggefase Bruksfase Avhendingsfase Produksjonsfasen står

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Bilder: Kristin Holthe multiconsult.no Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Årsmøte i byggutengrenser 18. juni 2013 Miljøkoordinator Kristin Holthe, Multiconsult «Systematisk miljøarbeid gir gevinster

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Stabilisering av sedimenter i Sandvika

Stabilisering av sedimenter i Sandvika Stabilisering av sedimenter i Sandvika Av Christin Kyseth Pettersen Christin Kyseth Pettersen er prosjektleder ved Eiendom Prosjekt, Bærum kommune. Innlegg på seminar i Norsk vannforening 29. april 2009.

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Hva er et miljøvennlig byggemateriale? Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE TRE ER ET ATTRAKTIVT BYGGEMATERIALE I FLERE EUROPEISKE LAND Hvordan modernisere byggeprosessen i Norge og ta steget fra

Detaljer

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo

TERRAZZO mulighetenes materiale. En kort innføring om terrazzo TERRAZZO mulighetenes materiale En kort innføring om terrazzo Hva er støpt terrazzo? Terrazzo omtales av mange også som sementmosaikk, kunst betong eller kunst stein. Dette er tradisjonelt sett en type

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Historie. www.gbsprodukter.no

Historie. www.gbsprodukter.no Historie GBS Produkter AS ble etablert i 2000, har hatt god vekst med positivt resultater. Selskapet fremstår i dag som en solid finansiell aktør i bransjen med en omsetning på 75 mil. for 2012. Selskapets

Detaljer

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1 Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø Kursdagene januar 2014 1 Undertema: a) utnyttelse av termisk masse b) bruk av lavkarbonbetong Kursdagene januar 2014 2 Mur- eller betong - eller begge deler?

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

HAR DU SETT HVA VI HAR GJORT?

HAR DU SETT HVA VI HAR GJORT? VI KAN BETONG! Oslo Caravn, Frogner ØSTLANDSKE BYGGPARTNER AS alt i betong til offentlig og privat virksomhet Skoler, barnehager, kulturhus, private boliger, industrihaller, landbrukshaller ingen oppdrag

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

14 MUR+BETONG 4 2007. Danskehuset ble gjenreist i det nye forlagshuset. Styrerommet er plassert i Danskehusets 2. etasje.

14 MUR+BETONG 4 2007. Danskehuset ble gjenreist i det nye forlagshuset. Styrerommet er plassert i Danskehusets 2. etasje. 14 MUR+BETONG 4 2007 Danskehuset ble gjenreist i det nye forlagshuset. Styrerommet er plassert i Danskehusets 2. etasje. Situasjon Gyldendalhuset Sehesteds plass, Oslo arkitekt Sverre Fehn AS Tekst: sivilarkitekt

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Renhold er også FDV Bergen 19. september 2012 Harald Andersen rådgiver 1 Noen betraktninger Renhold er/har vært i fokus konkurranseutsetting Eiendomsforvaltning er

Detaljer

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015 Herdnende betong Daniela Bosnjak Fredrikstad, 03.12. 2015 2 Betongens livsløp Fersk betong - herdnende betong - herdnet betong Fersk betong: blanding, transport, utstøpning fram til avbinding (betong begynner

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS

Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS Leverer 10 12000 meter rekkverk og 6000 m2 balkong i året! Hovedkontor i utkanten av Drammen Leveranser i hele Norge 6 ansatte administrasjon

Detaljer

Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS

Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS Ledende balkong og rekkverkleverandør i Norge GBS Produkter AS Leverer 10 12000 meter rekkverk og 6000 m2 balkong i året! Hovedkontor i utkanten av Drammen Leveranser i hele Norge 6 ansatte administrasjon

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Uterom til hygge og nytte

Uterom til hygge og nytte Uterom til hygge og nytte Benytt verdifullt uteareal til nye opplevelser Fellessatsing på innglassing Innglassing.no er et landsdekkende nettverk av forhandlere som er organisert for å sikre kundene rett

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living.

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Malthus Living er vår satsing på hoteller, studenthybler og leiligheter. Vi sørger for en permanent og fullverdig

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Profesjonell fugetetning

Profesjonell fugetetning Profesjonell fugetetning af pr ift ø v et af Byggefysisk korrekt tetning av bygningsfuger med Yttersidens evne til å forbli tett avhenger av en vedvarende, lufttett og slagregnsikker tetning av forbindelsesfugene.

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS TippNett Et logistikksystem for samhandling med masser Per Erik Svendsrud Styreleder TippNett AS Masseadministrasjon dagens praksis Lite gjenvinning på plassen Kjøres bort for mellomlagring eller fyllplass

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011 Hovedpunkter Mudring av forurensede sedimenter Gjenbruk av sedimenter til byggegrunn Lavere miljøbelastning på

Detaljer

Bare betong. Hoptimistisk SIDE 5. FASCINERT: Arkitekt Magne Magler Wiggen har sans for betongens evigvarende presisjon. SIDE 2-5

Bare betong. Hoptimistisk SIDE 5. FASCINERT: Arkitekt Magne Magler Wiggen har sans for betongens evigvarende presisjon. SIDE 2-5 3FREDAG 03. SEPTEMBER 2010 Bo Tlf. 51 67 67 70 www.sandnes-sparebank.no/eiendom Bare betong FASCINERT: Arkitekt Magne Magler Wiggen har sans for betongens evigvarende presisjon. SIDE 2-5 FOTO: TOM A. KOLSTAD

Detaljer

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Evaluering av boliger med lavt energibehov EBLE er et norsk forskningsprosjekt som skal evaluere boliger med passivhusstandard

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no Skiferstein er tradisjonsrik både som dekor og byggemateriale. Skiferen i Telemark oppstod for over 1000 millioner år siden. Under den kaledonske fjellkjedefoldningen

Detaljer

For et Godt Innemiljø!

For et Godt Innemiljø! Fukt, Alkalie og Emisjonssperre med 10 års garanti. For et Godt Innemiljø! DexorBond 2000 Fukt, Alkalie og Emisjonssperre med 10 års garanti. DexorBond 2000 stopper fukt, alkalisk fukt og emisjoner og

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Vanntette betongkonstruksjoner

Vanntette betongkonstruksjoner Vanntette betongkonstruksjoner Sverre Smeplass, Skanska Norge AS Norsk Betongdag, Stavanger, 21.10.2010 1 Utfordringer Vanntett betong tett betongmateriale unngå støpefeil Tette skjøter rene skjøter, fortanning

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg?

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013 Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? Marit Thyholt Seniorrådgiver, Skanska Teknikk 1 Marked for strømproduserende bygg? Ja Stort marked?

Detaljer

Uponor TABS Sluppenveien 17, Trondheim. Kjeldsberg Eiendom K. Lund AS. Illustrasjonen er hentet fra sluppen.no

Uponor TABS Sluppenveien 17, Trondheim. Kjeldsberg Eiendom K. Lund AS. Illustrasjonen er hentet fra sluppen.no Uponor TABS Sluppenveien 17, Trondheim Kjeldsberg Eiendom K. Lund AS Illustrasjonen er hentet fra sluppen.no August 2014 TABS - Termisk aktive dekker Kjøling via dekkekonstruksjonen og varmeanlegg om vinteren

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Veidekke Distrikt Indre Østland Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Dagens Veidekke Skandinavisk aktør Totalmarked 350 milliarder NOK 5-6 % markedsandel 6.300 ansatte Omsetning 20 milliarder

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 3/2011 TEKNIKK Uterom, veg og trafikk www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Uterom Kadettangens gjestebrygge og elvepromenade et prosjekt for Sandvika by Sol, sommer

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca.

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper Erfaringer fra betongleverandøren Øyvind Sæter og Berit G. Petersen 27. april 2010 2 Unicon i Norge 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus Ca.

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo Sett fra Østre Aker vei Quality Hotel 33 tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo arkitekt: erling viksjø (1968), ombygging ved Mellbye arkitekter as (2008) Tekst: Ajas Mellbye Foto:

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer