Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten"

Transkript

1 Norsk Kommunalteknisk Forening Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård Henning Pettersen Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. DETTE ER FLYGT EXPERIOR: l Adaptive N (tidl. Flying-N) bransjens eneste mekaniske selvrensende pumpehjul som gjør frekvensstyring meget velegnet! l IE3 motorer, verdens første LSPM motorer for avløpspumper. Opptil 4% bedre virkningsgrad enn andre typer IE3 motorer! l SmartRun TM patentert ny pumpestyring med innebygget frekvensomformer som automatisk finner det optimale driftspunkt. Samtidig sikres daglig rensing av pumpesump og rør. Du får en problemfri drift uten tilstoppinger. Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 kommunal LEDER teknikk 107. årgang Jan Tore Sanner: Vi trenger større og mer robuste kommuner! HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo Av: Ståle Undheim, leder i NKF plan og miljø Mer makt til kommunene innen arealforvaltningen har vært en viktig sak for Solberg- REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje regjeringen. I tråd med dette overlates mer og mer oppgaver til kommunene. Det er i kommunene en vet hvor skoen trykker, og derfor må det lokale selvstyret få bestemme mer selv, sier Sanner. Samtidig har regjeringen satt i gang et arbeid med å gjøre arealplanleggingen raskere Årsabonnement kr. 570, for 10 utgaver. og enklere, og en forventer at tidspresset i planbehandlingen blir enda større i årene som kommer. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Disse grepene skal ikke går ut over kvaliteten i planarbeidet sies det. I skrivende stund har vi nettopp hatt en tilnærmet tropisk storm på besøk langs kysten i sørnorge. I kjølevannet av dette fulgte det med store materielle skader, i tillegg til at flere steder har opplevd enorme nedbørsmengder med påfølgende flomskader. Dette er Grafisk utforming: Pluss Design Tlf TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf nok et bevis på at været blir våtere, varmere og villere. Samfunnssikkerhet, klima, herunder vind og flom/avrenning samt energispørsmål blir stadig viktigere i planleggingen. Robuste lokalsamfunn basert på bærekraft utpekes som løsningen. I dette ligger å tenke kortreist og sette mennesket i høysetet. ØMERKE ILJ T M Trykksak Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings kriterier i ht. lisens nr ISSN x Vi må stille høye krav til arkitektur og fremkommelighet, samtidig skal stedene være tiltrekkende for både barn, unge, voksne og eldre. Det sier seg selv at for å oppnå disse målsetningene trengs det robuste kompentansemiljø både i offentlig og privat virksomhet. I det private ser en at kompetansemiljøene opptrappes, mens de små og dels mellomstore kommunene sliter med å rekruttere og beholde fagfolk innen fagene ingeniør, arkitektur og planlegging. Neste utgave kommer 19. september Annonsefrist 5. september. Vi har i dag 428 kommuner, mange er svært små, som sliter med kompetansen. Det har gått omlag 50 år siden sist kommunereform. Skal kommune-norge levere god arealplanleggingen i fremtiden begynner det å haste for regjeringens arbeid med å organisere større og mer robuste kommuner. Tilbakeslagssikringer fra Honeywell Honeywell BA300 er en kontrollerbar TBS-ventil godkjent for væskekategori 4 ihht. NS-EN AxFlow lagerfører og leverer nå et bredt utvalg av rørarmatur fra Honeywell. NO_kommunalteknikk 2014.indd 4 Kommunalteknikk nr tel :15:11 3

4 Nye medarbeidere i NKF administrasjonen Trude Koksvik Stølan og Andreas Birkeland er nyansatte i administrasjonen i NKF Trude Koksvik Stølan er 27 år og opprinnelig fra Lillehammer. Trude har vært ekstrahjelp hos NKF i 2 år ved siden av studiene på BI. Trude vil ha ansvaret for fagområdet NKF veg og trafikk og NKF infrastruktur. I tillegg vil hun være regnskap og budsjettansvarlig i administrasjonen. Andreas Birkeland er 25 år og er fra Kristiansand. Andreas vil ha ansvaret for NKFs regionalavdelinger. I tillegg vil han være Ungdoms- og medlemsansvarlig. Begge to avsluttet sine Bachelor studier fra BI i mai. Bygge- og anleggsprosjekter Offentlige anskaffelser Beste praksis 16. oktober 2014, Gardermoen NKF, EBA og Difi inviterer til fagdag om hva som kan gjøre hverdagen enklere for deg som arbeider praktisk med bygge- og anleggsanskaffelser: Får vi et enklere regelverk i 2016? Endringer i EU og Norge Velg den rette entrepriseformen for ditt prosjekt Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Beste praksis Hvordan finne den rette? Kjøp av rådgivere Når må jeg avvise leverandøren? NorskKommunalteknisk Forening Telefon Kunnskapsdeling for et bedre samfunn! 4 Kommunalteknikk nr

5 INNHOLD 4 Nytilsatte 6 Aktuelt 8 Byggesaksgebyr 10 Hva gjør DiBK? 12 Er alle tekniske ledere dyktige ledere? 14 Kommunene svikter 15 Ny bygg- og anleggsingeniører 16 Personsertifisering 18 Ny tiltak skal hindre brann 20 God planlegging lønner seg 22 BIM prosjektering av E16 25 Mot rollebytte 26 Flere kilometer nye rør 29 En boligpolitikk for alle 30 CEBC-møte 32 Lang vei for vannet 35 Årets trafikksikkerhetskommune 36 Profilen 38 Nettverk i NKF 40 Nytt fra NKF 42 Bransjenytt 44 Kurs og konferanser 55 Erstatningsansvar Book besøk av MJK demobuss i aug. - sep. Vi ønsker Kenneth og Magnus velkommen til MJK som regional salgsansvarlig i hhv. vestlandet tlf: og sør- og østlandet tlf: mjk.no Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Kontroll av alle kommuners låneopptak og investeringer I forbindelse med kommunereformen ønsker regjeringen å kontrollere alle kommuners låneopptak og investeringer, ikke bare ROBEKkommunenes. Dette vil man gjør slik at ikke kommuner som risikerer å bli sammenslått, "svir av" en masse penger på infrastruktur og bygg i deres kommune før sammenslåingen. Slik skjer ofte ved sammenslåinger, og den danske regjeringen gjorde det samme da de hadde en sin store reform. Men KS og de fleste norske kommuner synes ikke noe om den typen innblanding og overstyring. Høringsfristen var den 26. juni, og de avviser dette lovforslaget som er en endring i kommunelovens 60, nytt nr. 6. Også for kommuner som ikke er underlagt statlig godkjenning, er vedtak i kommunestyret for budsjettårene 2015 til og med 2017 om opptak av lån eller om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter ut over fire budsjettår, ikke gyldig før det er godkjent av fylkesmannen. Kommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om kravet om godkjenning. Lovendringen vil gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter 14. mai 2014, og deretter for budsjettene for 2016 og Hammerfest er en av de få kommunene som synes forslaget er greit. Trondheim er også positive. Namsos skriver at: Namsos kommune er positive til gjennomføring av den foreslåtte lovendring om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før kommunereformen. Vi anser endringen som en fornuftig sikkerhetsventil i de krevende prosesser som kommunereformen medfører." Fylkesmennene er også stort sett positive. Stavanger kommune sier nei, men mener at dersom en slik kontroll skal fortas må departementet gjøre det og ikke Fylkesmennene. Bare slik kan likebehandling sikres. Men stort sett påpeker kommunene at dette blir tungrodd og byråkratisk, samt at det bryter med det lokale selvstyret. KS går imot. Og Fagforbundet er enige med KS. De skriver: Av høringsnotatet framgår det at kontrollen fra fylkesmannen skal være effektiv og ubyråkratisk, og at det kan forventes svar innen rimelig tid. Fagforbundet stiller seg tvilende til om dette er mulig, særlig tatt i betraktning regjeringens egne intensjoner om å begrense økt ressursbruk til offentlige byråkrati. Fagforbundet mener at Fylkesmannens vurdering av økonomisk klokskap samt strategien bak enhver investering vil være mer ressurskrevende enn dagens ordning. Vurderingene skal ifølge forslaget gjennomføres for alle kommuner noe Fagforbundet oppfatter som uforutsigbart og forsinkende. Håndbøkene i ny drakt 1. juni får Statens vegvesens håndbøker nye nummer og mer brukervennlige nettsider. Det blir enklere å finne den håndboka du trenger, sier Gry Horne Johansen i Vegdirektoratet. Alle håndbøkene får nye nummer og deles inn i hovedtema som vegbygging, drift og vedlikehold, planlegging, etc. Hvert hovedtema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema blir håndbøkene gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. Du vil også finne håndbøkene som liste med de nye numrene. I tillegg har vi lagt ut en liste med både gamle og nye nummer, slik at du kan sjekke det gamle nummeret og finne den håndboken du er vant til å bruke - med nytt nummer. Er du vant med å bruke for eksempel «Håndbok 051, Arbeid på og ved veg», kan du lett finne den igjen med nytt nummer N301, forklarer Gry Horne Johansen, som følger opp arbeidet i Veg- og transportavdelingen. 6 Kommunalteknikk nr

7 Plansatsingen mot store byer Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling. Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom programmet Plansatsingen mot store byer. I Norge forventes befolkningen å øke sterkt de neste 50 årene. Fra 4,9 millioner i 2010 vil befolkningen øke til rundt 7 millioner i 2060 i henhold til Statistisk sentralbyrås mellomalternativ. Folketallet vokser i hele landet, men det er likevel størst vekst i de største byene og tettstedene. Fram mot 2030 kan de største byområdene få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Denne befolknings- og byveksten må vi klare å håndtere. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer knyttet til arealmessige disponeringer og bærekraftige transport- og boligløsninger. Plansatsingen mot store byer startet opp i 2013 og har i utgangspunktet en varighet på 5 år gitt Stortingets årlige godkjenning av budsjettet. Satsingen skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. Viktige grep i satsingen er å styrke kompetanse og kapasitet, og mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene. Plansatsingen mot store byer innebærer tilskuddsmidler på 18 millioner kroner per år. 12 millioner kroner av disse er satt av som tilskudd til de største bykommunene med den sterkeste veksten, og som aktivt vil følge opp målene for en bærekraftig by- og boligpolitikk. Det blir lagt særlig vekt på prosjekt som kan brukes som eksempel for andre byer. Det er ønskelig å få prøvd ut tiltak for å styrke de urbane kvalitetene i byene. Dette gjelder blant annet gang- og sykkelveger, kollektivakser og urbant friluftsliv. Det gjelder videre offentlige og private uterom, grøntområder og kulturminner som ressurs. En ønsker også å prøve ut tiltak for å oppnå bedre samarbeid mellom kommunene og de næringsdrivende for å styrke handel og annen aktivitet i sentrum av byene. Det er både i 2013 og 2014 gitt tilskudd til prosjekter i henhold til formålet for satsingen og nærmere angitte kriterier i proposisjonen. På bakgrunn av god erfaring fra plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus om areal- og transportplanlegging er det videre satt av 6 millioner per år som tilskudd til plansamarbeid i de tre store byområdene rundt Bergen, Trondheim og Stavanger. Tilskuddet gis de aktuelle fylkeskommunene. Gjennom plansamarbeid kan vi oppnå mer helhetlig lokalisering av boligbygging, handel og arbeidsplasser sammen med effektive areal- og transportløsninger. Den nye plansatsingen innebærer også 25 millioner kroner over 5 år til forskning på byrelaterte spørsmål. Forskningen vil gi et viktig og langsiktig bidrag for at byene kan vurdere hva som er gode og effektive strategier for blant annet boligbygging kombinert med grønne kvaliteter, hvordan skape levende bysentrum med handel og andre aktiviteter og hvordan løse transportbehovet når antallet mennesker øker og klimagassutslippene må ned. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrettelegger også for samlinger for faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes. - Det skal bli enklere for folk flest å føre opp mindre tiltak på egen eiendom uten å måtte søke kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forslagene innebærer større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for avklaring av at byggetiltaket er i samsvar med regelverket. Et viktig formål med forslagene er å effektivisere byggesaksprosessene. I dag må man søke kommunen om tillatelse dersom man vil bygge større enn 15 m2 eller nærmere nabogrensen enn 4,0 meter. Nå heves grensen til 50 m2 for garasjer og uthus, og det foreslås at disse byggene kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense uten søknad eller samtykke fra nabo. For å redusere potensielle ulemper for nabo, foreslås høydebegrensninger slik at disse byggene ikke kan oppføres med en mønehøyde på mer enn 4,0 meter og gesimshøyde på mer enn 3,0 meter. For generelt å forenkle og lempe på vilkår for unntak fra søknadsplikten, foreslås det for flere andre mindre tiltak utendørs at avstandskravet reduseres til 1,0 m fra nabogrense. Les mer på: regjeringen.no Kommunalteknikk nr

8 BYGGESAKSGEBYR Ulike underlige eksempler og ulik praksis fra norske kommuner Formålet med denne artikkelen er å trekke frem enkelte konkrete eksempler fra praksis som jeg er kritisk til. Enten fordi jeg mener de er i strid med norsk lov, lovgivers intensjoner eller som rett og slett er urimelige og burde endres. Av advokat Eilert Eilertsen Byadvokaten i Fredrikstad Jeg har jobbet med byggesak i 15 år. Både som saksbehandler, bygningskart og oppmålingssjef, styremedlem i NKF og som advokat. Jeg har ofte undret meg over innholdet i og praktiseringen av gebyrregulativ i ulike kommuner. Sist gang i Oslo kommune, som jo er den største aktøren på dette området. Feil i gebyrberegningen vil her ramme mange og beløpene kan bli store. Formålet med byggesaksgebyr. Hvor rettferdige er de? Plan og bygningslovens 33-1 åpner opp for at kommunene kan finansiere sine utgifter til plan og byggesaksbehandlingen gjennom gebyr. De enkelte kommunene kan gjennom årlige budsjett- vedtak i kommunestyret avgjøre om aktørene i byggebransjen skal dekke alle utgifter kommunen har på området. Det vil si opp til 100 % selvkost. Flere kommunen velger en lavere sats enn 100 % slik at innbyggerne ellers subsidierer saksbehandlingen. Kommunene har en relativt stor grad av frihet med hensyn til å velge størrelsen på gebyrene innenfor ulike sakstyper. Kontrollen med utarbeidelsen og praktiseringen av disse er relativt begrenset og mulighetene for feil og forskjellsbehandling er stor. Sivilombudsmannen har i sak 2007/953 skrevet følgende i et brev til kommunal- departementet som er illustrerende; «Beregning av selvkost reiser til dels kompliserte rettslige og regnskapsmessige problemstillinger både generelt og i den enkelte sak. I tillegg til at selve beregningen av hva som utgjør selvkost kan være problematisk, kommer at det heller ikke er gitt hvordan utgiftene skal fordeles på de enkelte sakstyper. Et annet problem er at det er vanskelig for den enkelte borger å kontrollere at reglene er fulgt.» Virkninger av byggesaksgebyr, ønsket og uønsket? Sivilombudsmannen, fylkesmannen og kommunen behandler årlig relativt mange klager på ilagt byggesaksgebyr. Min erfaring og påstand er at dette kun er «toppen av isfjellet» i forhold til hvor mange som er misfornøyde eller som ikke forstår hvorfor gebyret er så stort. Mange velger og ikke klage fordi man er bekymret for reaksjonene/tidsbruken. Andre velger ikke å søke om tillatelse for de «mindre» tiltak fordi gebyrene er høyere enn byggekost. De større tiltakene blir omsøkt, men også her varierer størrelsen og praksis fra kommune til kommune relativt mye. Praksis kan også variere internt i en og samme kommune avhengig av saksbehandlers tolkning av gebyrreglementet. Noen eksempler fra praksis. Blant annet Oslo, Fredrikstad og Hvaler kommune. A. Oslo kommune og samtidig søknad om dispensasjon/rammetillatelse. Jeg har en klagesak i Oslo kommune om byggesaksgebyrets beregning. Plan og bygningsetaten har skrevet ut behandlingsgebyr både for avslått dispensasjon 8 Kommunalteknikk nr

9 og rammesøknad i samme sak. Dette til tross for at rammesøknadens innhold var avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget. Siden reguleringsplanen i utgangspunktet ikke dannet grunnlag for å behandle rammesøknaden, kan jeg ikke forstå hvordan kommunen kan ta gebyr for behandlingen. Noe annet er det at opplysningene i rammesøknaden er relevante for dispensasjons-vurderingen. Men disse opplysningene kunne like godt stått i søknaden om dispensasjon. Gebyrregulativet sier heller ikke noe om en slik beregning. Jeg har snakket med representanter for 5 andre kommuner som ikke har en slik praksis. De behandler først dispensasjonssøknaden og deretter rammesøknaden dersom dispensasjon gis. Dersom søknaden om dispensasjon avslås, er det ikke grunnlag for å behandle rammesøknaden. Etter mitt skjønn må Oslo kommunes praksis være i strid med lovens system. Alle som har betalt slikt dobbelt gebyr må få refusjon i etterkant. Hvis vi ikke får medhold i klagen, så bør alle søkere/tiltakshavere orienteres, slik at rammesøknaden ikke vedlegges som søknad. Informasjon som er nødvendig for dispensasjonssøknaden må systematiseres på annen måte slik at det ikke er en søknad. B. Uthus/garasjer og andre kurante tiltak på boligeiendommer i LNF områder/dispensasjonsgebyr: Jeg kan ikke forstå hvorfor norske kommuner skal ha ekstra gebyr for å legge inn en setning om dispensasjon i byggetillatelsen for slike kurante tiltak. Byggesaksgebyret burde være tilstrekkelig. Jeg forstår at de som søker om å lage en ordinær terrasse på sin bolig, reagerer på å motta gebyrkrav på ,-. I Hvaler kommune ville en oppgradering av et utrangert sandfilter til et Biovac anlegg koste kr ,- i gebyrer. Kr 14500,- til dispensasjon (av ledningen til Biovac som kom 10 m inn i LNF område på egen tomt) og ,- i byggesaksgebyr. I tillegg gebyr for ansvarsrett. I Fredrikstad kr 0,-, idet tiltaket er unntatt dispensasjonsog byggesaks-behandling på boligtomt i LNF område. (Begge kommuner behandler slike saker etter forurensningsloven.) Etter to måneders behandling og en rekke diskusjoner, unntok Hvaler kommune ledning fra dispensasjonsbehandling. Totalt gebyr ble ,- for en biovac på boligtomt. C. Fredrikstad kommune m.fl. og gebyr for ansvarsrett lokal/sentral: Sentrale myndigheter og DIBK (tidligere BE) gav klart uttrykk for at utskriving av gebyr bør ta hensyn til om foretaket har sentral eller lokal godkjenning. Se tidligere sak Fredrikstad kommune (og andre) lagde derimot et eget system hvor alle foretak som var lokalt godkjente fra før av, automatisk fikk samme lave sats som sentralt godkjente foretak i en periode på 3 år. En slik praksis fremstår for meg som rettferdig og riktig, idet sentral godkjenning ikke har gitt noen spesielle garantier for kvalitet. Men ordningen har etter mitt skjønn vært i strid med sentrale myndigheters ønsker og intensjoner. D. Fredrikstad og Oslo kommune m.fl. honorering for komplett søknad: Oslo kommune har en ordning for honorering og reduksjon i byggesaksgebyret ved komplett søknad. Fredrikstad kommune (og andre) hadde tidligere en lignende ordning. Rent umiddelbart fremstår ordningen som positiv, idet den synes å gi et insitament for at ansvarlig søk sender inn feilfrie søknader. På den andre siden så er det tiltakshaver som uansett må betale gebyret. Ansvarlig SØK betaler aldri differansen og evt mangelfull søknad får ingen konsekvenser for SØK. Selv om rabatten kan ha en positiv psykologisk effekt, er det sannsynligvis andre forhold som i større grad bidrar til økt kvalitet på søknader. Rabatten har dog også en annen hensikt vurdert opp mot selvkostprinsippet. En komplett søknad tar normalt kortere tid å behandle enn en mangelfull søknad. Slik sett burde alle kommuner (gjen-) innført denne ordningen. E. Presedensregister for gebyrsaker: For å sikre likebehandling etter gebyrregulativet bør det etableres et presedensregister for alle saker/ avvik/dispensasjon fra gebyrregulativet. Det bør ikke være tilfeldig hvem som søker og hvem som tilfeldigvis er saksbehandler i den saken som er under behandling. Et slikt presedensregister vil først og fremst være et viktig redskap for saksbehandler og beregning av saksbehandlingsgebyr. Jeg kjenner ikke til noen kommuner som har en slik oversikt for sine saksbehandlere og/eller kunder. Avslutning og oppsummering: Som fremhevet av sivilombudsmannen er «selvkost-vurderingen» så vidt komplisert at man ikke kan forvente at alle kommuner klarer å håndtere dette alene. Som eksemplene ovenfor indikerer, så er det også mange andre forhold enn «selvkostvurderingen» som er vanskelig for kommunen å vurdere. Jeg mener derfor at sentrale myndigheter i større grad bør fastsette enkelte klare prinsipper for gebyrutforming/tolkning i forskrift. Staten burde også sende ut en mal til alle norske kommuner som grunnlag for et gebyrregulativ. Dette vil gi en effektivitetsgevinst for den enkelte kommunen og innbygger. I tillegg vil innbyggernes tillitt til kommunenes gebyrer forhåpentligvis øke. Kommunalteknikk nr

10 Hva gjør DiBK for den kommunale eiendomsforvaltningen? Direktoratet for byggkvalitet har arbeidet med kommunal eiendomsforvaltning siden Da ble «KoBE Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning i kommunene» igangsatt som eget program. Av Senioringeniør Fredrik Horjen Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Stortinget igangsatte programmet etter behandling av NOU 2004:22 «Velholdte bygg gir mer til alle». Per Eikeland ledet arbeidet med NOUén og med KoBE-programmet. En rekke prosjekter fikk støtte. Rapporter og verktøy ligger på DiBK s hjemmeside. (http://www.dibk.no/no/ Tema/Eksisterende-bygg/ ) I 2012 ble KOBE lagt ned. For å videreføre arbeidet ble eksisterende bygg etablert som et nytt fagområde i Direktoratet. Undertegnede ble engasjert som leder av dette arbeidet. KoBE-programmet identifiserte noen sentrale utfordringer i den kommunale eiendomsforvaltningen som det arbeides videre med. Eiendom konkurrerer om knappe ressurser i kommunene. Det er derfor viktig å kunne kommunisere med brukerne om deres behov og formidle dette sammen med bygningenes behov for vedlikehold til økonomi/rådmann og videre til kommunens politiske ledelse. God kommunal eiendomsforvaltning skjer gjennom god administrativ rapportering og politisk prioritering. For å hjelpe kommunene i dette publiserte KOBE i 2011 en veileder i «God kommunal eiendomsforvaltning» for folkevalgte i Et sett ble sendt til alle kommunestyrene i landet fra Direktoratet for byggkvalitet. I hvilken grad veilederen kom fram til den enkelte kommunestyrerepresentant og om den er blitt lest vet vi ikke så mye om. Det er vanskelig å nå ut til de folkevalgte med informasjon om dette temaet. Det mest effektfulle er når eiendom selv klarer å etablere en god rapportering til politisk nivå. For å hjelpe kommunene i dette har DiBK støttet utviklingen av IK bygg som rapporteringsverktøy. IK-bygg egner seg som kommunikasjonsplattform for eier, bruker, forvalter og tilsynsmyndigheter om byggenes tilstand. IK bygg involverer brukerne av byg- 10 Kommunalteknikk nr

11 get, vaktmester og forvalter. DiBK har i 2014 støttet videre utvikling av IK bygg slik at det enkelte bygg nå skal kunne kobles til matrikkelen og slik at tilsynsmyndighetene kan gis lesetilgang. DiBK har siden 2011 støttet et samarbeidsprosjekt mellom KS-effektiviseringsnettverkene og NKF med utvikling av KOSTRA tjenesterapport for eiendom. Fem nettverk med til sammen 39 kommuner har deltatt så langt. 2009: Ti storkommuner samarbeider om KOSTRA rapportering for eiendom: Fredrikstad, Oslo, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø. 2011: Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Stokke. 2012: Asker, Skedsmo, Moss, Lørenskog, Rælingen og Sarpsborg. 2013: Grimstad, Froland, Kvinesdal, Lillesand, Vennesla og Farsund 2014: Elverum, Gjøvik, Gran, Lunner, Nes, Nord-Odal, Sel, Sør Aurdal, Østre Toten, Samarbeidet i nettverkene består for det første i å etablere lik konteringspraksis i samråd med kommunens økonomifunksjon. Dernest å utarbeide en tjenesterapport for eiendomstjenesten der vurdering av brukertilfredshet, byggenes tilstand, kompetanse i eiendomsenheten m.m. rapporteres. Hensikten med arbeidet er å få fram en interessant tjenesterapport som grunnlag for administrativ og politisk prioritering. Eierundersøkelsen 2013 Norsk Gallup gjennomførte på oppdrag for DiBK en undersøkelse om hvordan ulike eiere og forvaltere opplever myndighetenes virkemidler. 100 næringsbyggeiere, 525 boligeiere, 200 styreledere i borettslag, 172 kommunale eiendomsforvaltere, og 10 ordførere deltok i undersøkelsen. Av figuren over fremgår det f.eks at kommunene (søyle nr 2 fra venstre) er mer opptatt av Universell utforming og av energisparing i forhold til øvrige grupper. Det fremgår også at kommunen i størst grad påvirkes av låne og tilskuddsordninger. Rapporten gir grunnlag for å drøfte forbedringer i den statlige virkemiddelbruken. Undersøkelsene ligger på DiBK s nettside. Tema/Eksisterende-bygg/ Oppsummering Direktoratet for byggkvalitet bryr seg om den kommunale eiendomsforvaltningen og ønsker å bidra til økt kompetanse og bedre eierskap til den kommunale bygningsmassen. Dette skjer i et samarbeid med «NKF bygg og eiendom» og med KS. Direktoratet står også i kontakt med øvrige myndigheter og institusjoner på området. Rapportene og verktøyene som det her er informert om er å finne på DiBK s nettside om eksisterende bygg Eksisterende-bygg/ Kommunalteknikk nr

12 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Er alle tekniske ledere dyktige ledere? Eller er driftsfolk lett å lede? Med bakgrunn som HR-rådgiver (Oslo kommune) valgte jeg å bli teknisk sjef i en distriktskommune. Her jobber jeg med optimalisering av forvaltning/drift, og ledelse som er tuftet på trygghet, tydelighet, helhet og fremsynthet. Fag er i liten grad, min butikk. Av Johannes Michielsen, teknisk sjef, Sigdal kommune Jeg har vært deltaker på noen nettverksmøter i regi av NKF bygg og eiendom hvor hovedtema har vært, og fortsatt er «anskaffelse», ofte med innlegg fra eksterne foredragsholdere. Temaet blir drøftet og problematisert på forskjellige måter, men det blir ikke noe mer enn fag. Gjennom pausesamtaler fikk jeg høre om prosesser i andre distriktskommuner. På samlingene møtes en god del 1.linje-ledere og mellomledere som ikke snakker om ledelse eller effektivitet som, tross alt, er et fundament for brukerorientert tjenesteytelse. Så jeg lurte på: Drifter alle optimalt? Er alle tekniske ledere dyktige ledere, eller er driftsfolk lett å lede? Hvordan styrer tekniske ledere sin virksomhet, virksomhets-, resultat-, og risikostyring? Utvikles virksomheter gjennom prosesser, eller fag? Jeg har opplevd at behovet for effektivisering (Lean, Kaizen, kontinuerlig forbedring) og opplæring i ledelse (1. linjelederkurs, ledelse- og teamutvikling) har vært sentralt. I Oslo kommune har jeg jobbet i virksomheter som vann- og avløpsetaten, Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, renovasjonsetaten, Oslo Havnevesen, Planog bygningsetaten, energigjenvinningsetaten osv. med effektivisering og utvikling. De største gevinstene har ligget i de områder. De innser fort at det ikke finnes en selvfølgelig sammenheng mellom riktig kompetanse og optimal drift. En dyktig fagmann behøver ikke være en dyktig leder, og omvendt. Da jeg tok denne problemstillingen opp med Elisabeth Leikanger (NKF) som et utviklingsperspektiv ble jeg utfordret å skrive noe om det. Jeg ble invitert til å dele min suksesshistorie. I desember 2011 begynte jeg som teknisk sjef i Sigdal kommune. Med min bakgrunn fra ledelses- og organisasjonsutvikling var jeg vant til å finne fram og definere flaskehalser i organisasjoner og deler av virksomheter. Som LEAN-fasilitator har jeg kjørt mange effektiviseringsprosesser. Med disse metodene blir prosesser fort transparente slik at det i noen tilfeller er lett å se at sakene innenfor en organisasjon ikke er på stell. Teknisk sektor i Sigdal kommune var en slik organisasjon. De ansatte er dyktige fagfolk, den kompetanse som trengs er på plass, og det var tydelig at det jeg opplevde ikke var latskap fra de ansattes side. Det ble klart at de aldri hadde blitt målt før eller stilt prestasjonskrav til, de hadde blitt vant til en «la skure og gå»-kultur. De ansatte eide innsikt, men manglet oversikt. I mange tilfeller var det fakturert for en ferdig jobb mens den ikke var ferdigstilt. Som leder opplevde jeg dette som om vi hadde en gjeld overfor brukere. I februar 2012 hadde den tekniske sektor en oppryddingssjau i alle forpliktelser vi har overfor brukere. Alle saker skulle ut av skap, skuffer, posthyller osv. Etter en opptelling kunne vi konkludere med følgende: Merkantil: Konstant arbeidstrykk med politiske møter, sak og arkiv, henvendelser fra meglere og andre osv., men arbeidstrykket påvirker verken kvalitet eller service. Landbruk: De har kontroll på sakene. Det topper seg flere ganger i løpet av året med tilskuddsordninger, BU-midler og andre søknader, men behandler i større grad søknader elektronisk. Drift: Siden den daglige driften skjer løpende er det ikke noe press på den operasjonelle delen. De har gode rutiner og planlegger i forhld til et årshjul, men det kan toppe seg på den administrative fronten. Pålegg om kontrollrutiner fra sentrale myndigheter, som Fylkesmannen og Mattilsynet, krever en del ressurser. Eiendomsmassen er desentralisert og i god teknisk stand, men rent økonomisk går den i minus. Forvaltning: Kompliserte saker i kombinasjon med strenge lover og regelverk gjør at vi på flere fronter kommer på etterskudd. For å gi et inntrykk av omfang følger her noen grove tall: Planer under arbeid ca. 30 saker 12 Kommunalteknikk nr

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer